Giang Hồ Khắp Nơi Là Áo Choàng

Giang Ho Khap Noi La Áo Choang

Tác giả : Phương Khối Đích Lục Chỉ Miêu

Thể loại : Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Bách Hợp, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/05/2023 20:30

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Giang Hồ Khắp Nơi Là Áo Choàng của tác giả Phương Khối Đích Lục Chỉ Miêu. Mang trên người huyết thù, Phó Phái Bạch mặc vào nam trang, tiến vào Kiếm Tông đệ nhất võ lâm để học võ. Nào ngờ khi tiến vào môn phái, nàng lại nảy sinh tình cảm với trưởng nữ Lục Yên Nhiễm của tông chủ. Nàng không biết rằng, nữ tử tựa như tiên nữ thanh lãnh trên bầu trời kia, người khiến nàng bao đêm thao thức khó vào giấc mộng kia, thân phận thật sự của nàng lại là sứ giả của Ma giáo, Thập Thất, người hiến vô số người trên giang hồ nghe tên đã khiếp sợ. Xuống núi rèn luyện, nàng từng bước đi vào ôn nhu bẫy rập Thập Thất vì nàng bày ra
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 183 : 183 04/05/2023 09:30
Chapter 182 : 182 04/05/2023 07:30
Chapter 181 : 181 04/05/2023 05:30
Chapter 180 : 180 04/05/2023 03:30
Chapter 179 : 179 04/05/2023 01:30
Chapter 178 : 178 03/05/2023 23:30
Chapter 177 : 177 03/05/2023 21:30
Chapter 176 : 176 03/05/2023 19:30
Chapter 175 : 175 03/05/2023 17:30
Chapter 174 : 174 03/05/2023 15:30
Chapter 173 : 173 03/05/2023 13:30
Chapter 172 : 172 03/05/2023 11:30
Chapter 171 : 171 03/05/2023 09:30
Chapter 170 : 170 03/05/2023 07:30
Chapter 169 : 169 03/05/2023 05:30
Chapter 168 : 168 03/05/2023 03:30
Chapter 167 : 167 03/05/2023 01:30
Chapter 166 : 166 02/05/2023 23:30
Chapter 165 : 165 02/05/2023 21:30
Chapter 164 : 164 02/05/2023 19:30
Chapter 163 : 163 02/05/2023 17:30
Chapter 162 : 162 02/05/2023 15:30
Chapter 161 : 161 02/05/2023 13:30
Chapter 160 : 160 02/05/2023 11:30
Chapter 159 : 159 02/05/2023 09:30
Chapter 158 : 158 02/05/2023 07:30
Chapter 157 : 157 02/05/2023 05:30
Chapter 156 : 156 02/05/2023 03:30
Chapter 155 : 155 02/05/2023 01:30
Chapter 154 : 154 01/05/2023 23:30
Chapter 153 : 153 01/05/2023 21:30
Chapter 152 : 152 01/05/2023 19:30
Chapter 151 : 151 01/05/2023 17:30
Chapter 150 : 150 01/05/2023 15:30
Chapter 149 : 149 01/05/2023 13:30
Chapter 148 : 148 01/05/2023 11:30
Chapter 147 : 147 01/05/2023 09:30
Chapter 146 : 146 01/05/2023 07:30
Chapter 145 : 145 01/05/2023 05:30
Chapter 144 : 144 01/05/2023 03:30
Chapter 143 : 143 01/05/2023 01:30
Chapter 142 : 142 30/04/2023 23:30
Chapter 141 : 141 30/04/2023 21:30
Chapter 140 : 140 30/04/2023 19:30
Chapter 139 : 139 30/04/2023 17:30
Chapter 138 : 138 30/04/2023 15:30
Chapter 137 : 137 30/04/2023 13:30
Chapter 136 : 136 30/04/2023 11:30
Chapter 135 : 135 30/04/2023 09:30
Chapter 134 : 134 30/04/2023 07:30
Chapter 133 : 133 30/04/2023 05:30
Chapter 132 : 132 30/04/2023 03:30
Chapter 131 : 131 30/04/2023 01:30
Chapter 130 : 130 29/04/2023 23:30
Chapter 129 : 129 29/04/2023 21:30
Chapter 128 : 128 29/04/2023 19:30
Chapter 127 : 127 29/04/2023 17:30
Chapter 126 : 126 29/04/2023 15:30
Chapter 125 : 125 29/04/2023 13:30
Chapter 124 : 124 29/04/2023 11:30
Chapter 123 : 123 29/04/2023 09:30
Chapter 122 : 122 29/04/2023 07:30
Chapter 121 : 121 29/04/2023 05:30
Chapter 120 : 120 29/04/2023 03:30
Chapter 119 : 119 29/04/2023 01:30
Chapter 118 : 118 28/04/2023 23:30
Chapter 117 : 117 28/04/2023 21:30
Chapter 116 : 116 28/04/2023 19:30
Chapter 115 : 115 28/04/2023 17:30
Chapter 114 : 114 28/04/2023 15:30
Chapter 113 : 113 28/04/2023 13:30
Chapter 112 : 112 28/04/2023 11:30
Chapter 111 : 111 28/04/2023 09:30
Chapter 110 : 110 28/04/2023 07:30
Chapter 109 : 109 28/04/2023 05:30
Chapter 108 : 108 28/04/2023 03:30
Chapter 107 : 107 28/04/2023 01:30
Chapter 106 : 106 27/04/2023 23:30
Chapter 105 : 105 27/04/2023 21:30
Chapter 104 : 104 27/04/2023 19:30
Chapter 103 : 103 27/04/2023 17:30
Chapter 102 : 102 27/04/2023 15:30
Chapter 101 : 101 27/04/2023 13:30
Chapter 100 : 100 27/04/2023 11:30
Chapter 99 : 99 27/04/2023 09:30
Chapter 98 : 98 27/04/2023 07:30
Chapter 97 : 97 27/04/2023 05:30
Chapter 96 : 96 27/04/2023 03:30
Chapter 95 : 95 27/04/2023 01:30
Chapter 94 : 94 26/04/2023 23:30
Chapter 93 : 93 26/04/2023 21:30
Chapter 92 : 92 26/04/2023 19:30
Chapter 91 : 91 26/04/2023 17:30
Chapter 90 : 90 26/04/2023 15:30
Chapter 89 : 89 26/04/2023 13:30
Chapter 88 : 88 26/04/2023 11:30
Chapter 87 : 87 26/04/2023 09:30
Chapter 86 : 86 26/04/2023 07:30
Chapter 85 : 85 26/04/2023 05:30
Chapter 84 : 84 26/04/2023 03:30
Chapter 83 : 83 26/04/2023 01:30
Chapter 82 : 82 25/04/2023 23:30
Chapter 81 : 81 25/04/2023 21:30
Chapter 80 : 80 25/04/2023 19:30
Chapter 79 : 79 25/04/2023 17:30
Chapter 78 : 78 25/04/2023 15:30
Chapter 77 : 77 25/04/2023 13:30
Chapter 76 : 76 25/04/2023 11:30
Chapter 75 : 75 25/04/2023 09:30
Chapter 74 : 74 25/04/2023 07:30
Chapter 73 : 73 25/04/2023 05:30
Chapter 72 : 72 25/04/2023 03:30
Chapter 71 : 71 25/04/2023 01:30
Chapter 70 : 70 24/04/2023 23:30
Chapter 69 : 69 24/04/2023 21:30
Chapter 68 : 68 24/04/2023 19:30
Chapter 67 : 67 24/04/2023 17:30
Chapter 66 : 66 24/04/2023 15:30
Chapter 65 : 65 24/04/2023 13:30
Chapter 64 : 64 24/04/2023 11:30
Chapter 63 : 63 24/04/2023 09:30
Chapter 62 : 62 24/04/2023 07:30
Chapter 61 : 61 24/04/2023 05:30
Chapter 60 : 60 24/04/2023 03:30
Chapter 59 : 59 24/04/2023 01:30
Chapter 58 : 58 23/04/2023 23:30
Chapter 57 : 57 23/04/2023 21:30
Chapter 56 : 56 23/04/2023 19:30
Chapter 55 : 55 23/04/2023 17:30
Chapter 54 : 54 23/04/2023 15:30
Chapter 53 : 53 23/04/2023 13:30
Chapter 52 : 52 23/04/2023 11:30
Chapter 51 : 51 23/04/2023 09:30
Chapter 50 : 50 23/04/2023 07:30
Chapter 49 : 49 23/04/2023 05:30
Chapter 48 : 48 23/04/2023 03:30
Chapter 47 : 47 23/04/2023 01:30
Chapter 46 : 46 22/04/2023 23:30
Chapter 45 : 45 22/04/2023 21:30
Chapter 44 : 44 22/04/2023 19:30
Chapter 43 : 43 22/04/2023 17:30
Chapter 42 : 42 22/04/2023 15:30
Chapter 41 : 41 22/04/2023 13:30
Chapter 40 : 40 22/04/2023 11:30
Chapter 39 : 39 22/04/2023 09:30
Chapter 38 : 38 22/04/2023 07:30
Chapter 37 : 37 22/04/2023 05:30
Chapter 36 : 36 22/04/2023 03:30
Chapter 35 : 35 22/04/2023 01:30
Chapter 34 : 34 21/04/2023 23:30
Chapter 33 : 33 21/04/2023 21:30
Chapter 32 : 32 21/04/2023 19:30
Chapter 31 : 31 21/04/2023 17:30
Chapter 30 : 30 03/05/2023 09:28
Chapter 29 : 29 03/05/2023 07:28
Chapter 28 : 28 03/05/2023 05:28
Chapter 27 : 27 03/05/2023 03:28
Chapter 26 : 26 03/05/2023 01:28
Chapter 25 : 25 02/05/2023 23:28
Chapter 24 : 24 02/05/2023 21:28
Chapter 23 : 23 02/05/2023 19:28
Chapter 22 : 22 02/05/2023 17:28
Chapter 21 : 21 02/05/2023 15:28
Chapter 20 : 20 02/05/2023 13:28
Chapter 19 : 19 02/05/2023 11:28
Chapter 18 : 18 02/05/2023 09:28
Chapter 17 : 17 02/05/2023 07:28
Chapter 16 : 16 02/05/2023 05:28
Chapter 15 : 15 02/05/2023 03:28
Chapter 14 : 14 02/05/2023 01:28
Chapter 13 : 13 01/05/2023 23:28
Chapter 12 : 12 01/05/2023 21:28
Chapter 11 : 11 01/05/2023 19:28
Chapter 10 : 10 01/05/2023 17:28
Chapter 9 : 9 01/05/2023 15:28
Chapter 8 : 8 01/05/2023 13:28
Chapter 7 : 7 01/05/2023 11:28
Chapter 6 : 6 01/05/2023 09:28
Chapter 5 : 5 01/05/2023 07:28
Chapter 4 : 4 01/05/2023 05:28
Chapter 3 : 3 01/05/2023 03:28
Chapter 2 : 2 01/05/2023 01:28
Chapter 1 : 1 30/04/2023 23:28

comment

Có thể bạn thích xem

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào - Khap Chon Giang Ho Đeu La Tho Hao

Cập nhật lúc : 29/06/2019 12:11

Tình trạng : 212 / 212 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ - Toan Giang Ho Đeu La Cao Thu

Cập nhật lúc : 04/01/2022 14:41

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Bá Giả, Hồ Thiên Linh Kì - Giang Ho Ba Gia, Ho Thien Linh Ki

Cập nhật lúc : 28/10/2018 14:26

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ - Nhat Ho Thanh Tra Đao Giang Ho

Cập nhật lúc : 01/12/2018 21:15

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Ký - Giang Ho Ky

Cập nhật lúc : 07/12/2018 18:26

Tình trạng : 47 / 47 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mộng Giang Hồ - Mong Giang Ho

Cập nhật lúc : 01/05/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngao Du Giang Hồ - Ngao Du Giang Ho

Cập nhật lúc : 01/10/2017 01:27

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Vật Giang Hồ - Bao Vat Giang Ho

Cập nhật lúc : 16/01/2019 07:43

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Đoạt Kiếp - Giang Ho Đoat Kiep

Cập nhật lúc : 19/01/2018 15:13

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đề Ấn Giang Hồ - Đe Ấn Giang Ho

Cập nhật lúc : 23/05/2017 12:14

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Xảo Khách - Giang Ho Xao Khach

Cập nhật lúc : 16/01/2019 21:26

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chó Hoang Và Xương - Cho Hoang Va Xuong

Cập nhật lúc : 01/06/2023 08:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khôn Ninh - Khon Ninh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 06:58

Tình trạng : 234 / 236 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 31/05/2023 23:58

Tình trạng : 750 / 752 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Duyên Số Gặp Ma - Duyen So Gap Ma

Cập nhật lúc : 31/05/2023 20:58

Tình trạng : 142 / 144 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Muôn Hoa Trên Gấm - Muon Hoa Tren Gam

Cập nhật lúc : 31/05/2023 19:58

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện