Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Gia Thanh Than Xong, Vuong Gia Tam Co Mat Tri Nho

Tác giả : Trác Ngọc Lang

Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/09/2022 09:57

Tình trạng : 140 / 140 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ của tác giả Trác Ngọc Lang. Vì ích lợi cá nhân, Nguyên Tư Trăn và Tấn Vương Lý Hoài thành một đôi phu thê hữu danh vô thực. Nhưng Lý Hoài bỗng nhiên trở mặt, đòi hủy khế ước, muốn nàng từ bỏ vị trí Vương phi, lại còn nương chuyện ám sát để diệt khẩu nàng Nguyên Tư Trăn:...... Cẩu nam nhân! Trong lúc nàng chuẩn bị sẵn sàng chờ kẻ ám sát kia tới cửa thì nghe tin tên cặn bã kia bị thương, mất trí nhớ
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 140 : Phiên ngoại cuối: Một nửa yêu thân 26/09/2022 09:27
Chapter 139 : Phiên ngoại 3: Không vương hồng trần 26/09/2022 07:27
Chapter 138 : Phiên ngoại 2: Trí nhớ chớp tắt của Lý Hoài (3) 26/09/2022 05:27
Chapter 137 : Ngoại truyện 2: Trí nhớ chớp tắt của Lý Hoài (2) 26/09/2022 03:27
Chapter 136 : Phiên ngoại 2: Trí nhớ chớp tắt của Lý Hoài (1) 26/09/2022 01:27
Chapter 135 : Ngoại truyện 1-6: Hai bên đều vui vẻ 25/09/2022 23:27
Chapter 134 : Ngoại truyện1-5: Khế ước khó giải 25/09/2022 21:27
Chapter 133 : Phiên ngoại 1-4: Sinh ra đã có tội 25/09/2022 19:27
Chapter 132 : Ngoại truyện 1-3: Sơn Hà Xã Tắc Đồ 25/09/2022 17:27
Chapter 131 : Ngoại truyện 1-2: Công đức viên mãn 25/09/2022 15:27
Chapter 130 : Phiên ngoại 1-1: Tuồng diễn của xương khô 25/09/2022 13:27
Chapter 129 : 129: Lộng Giả Thành Chân Kết 26/12/2021 23:28
Chapter 128 : 128: Tâm Ý Tương Thông 26/12/2021 21:28
Chapter 127 : 127: Tất Cả Đều Kết Thúc 26/12/2021 19:28
Chapter 126 : 126: Hai Bên Giằng Co 26/12/2021 17:28
Chapter 125 : 125: Thanh Lý Môn Hộ 26/12/2021 15:28
Chapter 124 : 124: Nuôi Cổ Lấy Vương 26/12/2021 13:28
Chapter 123 : 123: Ở Lại Âm Phủ 26/12/2021 11:28
Chapter 122 : 122: Khế Ước Của Chúng Ta 26/12/2021 09:28
Chapter 121 : 121: Chuyện Cũ Năm Xưa 26/12/2021 07:28
Chapter 120 : 120: Hoàng Tuyền Địa Phủ 26/12/2021 05:28
Chapter 119 : 119: Lấy Máu Mở Đường 26/12/2021 03:28
Chapter 118 : 118: Cái Chết Của Lý Hoài 26/12/2021 01:28
Chapter 117 : 117: Trường Sinh Bất Lão 25/12/2021 23:28
Chapter 116 : 116: Giết Cha Giết Mẹ 25/12/2021 21:28
Chapter 115 : 115: Hoàn Toàn Yên Tâm 25/12/2021 19:28
Chapter 114 : 114: Lập Tức Xử Tử 25/12/2021 17:28
Chapter 113 : 113: Hạ Ngục Chịu Tội 25/12/2021 15:28
Chapter 112 : 112: Đạo Quán Trong Núi 25/12/2021 13:28
Chapter 111 : 111: Được Một Tấc Lại Tiến Một Thước 25/12/2021 11:28
Chapter 110 : 110: Linh Đài Bị Hổng 25/12/2021 09:28
Chapter 109 : 109: Nam Nữ Trong Tranh 25/12/2021 07:28
Chapter 108 : 108: Lừa Mình Dối Người 25/12/2021 05:28
Chapter 107 : 107: Tự Chui Đầu Vào Lưới 25/12/2021 03:28
Chapter 106 : 106: Chuyện Không Thể Ngờ 25/12/2021 01:28
Chapter 105 : 105: Cô Nam Quả Nữ 24/12/2021 23:28
Chapter 104 : 104: Sâu Trong Rừng Mai 24/12/2021 21:28
Chapter 103 : 103: Có Ý Khác 24/12/2021 19:28
Chapter 102 : 102: Ngày Tốt Cảnh Đẹp 24/12/2021 17:28
Chapter 101 : 101: Tất Có Hậu Phúc 24/12/2021 15:28
Chapter 100 : 100: Bình An Trở Về 24/12/2021 13:28
Chapter 99 : 99: Không Gần Nữ Sắc 24/12/2021 11:28
Chapter 98 : 98: Mong Mỏi 24/12/2021 09:28
Chapter 97 : 97: Ngư Ông Đắc Lợi 24/12/2021 07:28
Chapter 96 : 96: Yêu Thần Tụ Hội 24/12/2021 05:28
Chapter 95 : 95: Huỷ Thành Phá Lò 24/12/2021 03:28
Chapter 94 : 94: Máu Của Long Tử 24/12/2021 01:28
Chapter 93 : 93: Rượu Hết Chuỷ Hiện 23/12/2021 23:28
Chapter 92 : 92: Kẻ Thất Ước 23/12/2021 21:28
Chapter 91 : 91: Tê Tê Dưới Lòng Đất 23/12/2021 19:28
Chapter 90 : 90: Sơn Tinh Dã Quái 23/12/2021 17:28
Chapter 89 : 89: Lấy Thành Làm Lò 23/12/2021 15:28
Chapter 88 : 88: Mộng Cảnh Ban Đêm 23/12/2021 13:28
Chapter 87 : 87: Đường Lên Lầu Cao 23/12/2021 11:28
Chapter 86 : 86: Loạn Cục Trong Thành 23/12/2021 09:28
Chapter 85 : 85: Không Vương Hồng Trần 23/12/2021 07:28
Chapter 84 : 84: Bừng Tỉnh Mộng Đẹp 23/12/2021 05:28
Chapter 83 : 83: Pháp Thuật Đoạt Mệnh 23/12/2021 03:28
Chapter 82 : 82: Lệ Quỷ Ra Quan Tài 23/12/2021 01:28
Chapter 81 : 81: Hồ Cơ Mời Múa 22/12/2021 23:28
Chapter 80 : 80: Không Còn Sống Bao Lâu 22/12/2021 21:28
Chapter 79 : 79: Y Quán Quan Gia 22/12/2021 19:28
Chapter 78 : 78: Bất Biến Thi 22/12/2021 17:28
Chapter 77 : 77: Nữ Quan Tam Phẩm 22/12/2021 15:28
Chapter 76 : 76: Dẫn Thi Vào Thành 22/12/2021 13:28
Chapter 75 : 75: Ngược Dòng Mà Về 22/12/2021 11:28
Chapter 74 : 74: Kẻ Phụ Lòng 22/12/2021 09:28
Chapter 73 : 73: Nơi Thị Phi 22/12/2021 07:28
Chapter 72 : 72: Ký Ức Mông Lung 22/12/2021 05:28
Chapter 71 : 71: Luyện Hoá Đuôi Thần 22/12/2021 03:28
Chapter 70 : 70: Trăm Thi Triều Bái 22/12/2021 01:28
Chapter 69 : 69: Một Động Thi Hài 21/12/2021 23:28
Chapter 68 : 68: Dưới Ngôi Miếu Cũ 21/12/2021 21:28
Chapter 67 : 67: Miếu Tam Thanh 21/12/2021 19:28
Chapter 66 : 66: Hồng Thủy Mãnh Liệt 21/12/2021 17:28
Chapter 65 : 65: Đế Vương Tàn Bạo 21/12/2021 15:28
Chapter 64 : 64: Dịch Trạm Tương Châu 21/12/2021 13:28
Chapter 63 : 63: Không Hiểu Quy Củ 21/12/2021 11:28
Chapter 62 : 62: Nữ Cải Nam Trang 21/12/2021 09:28
Chapter 61 : 61: Trận Mười Năm Cũ 21/12/2021 07:28
Chapter 60 : 60: Tám Chỗ Trận Pháp 21/12/2021 05:28
Chapter 59 : 59: Lại Nghĩ Kế Khác 21/12/2021 03:28
Chapter 58 : 58: Kế Hoạch Không Thành 21/12/2021 01:28
Chapter 57 : 57: Người Tiền Triều 20/12/2021 23:28
Chapter 56 : 56: Huynh Đệ Tranh Chấp 20/12/2021 21:28
Chapter 55 : 55: Lệ Quỷ Vòng Bạc 20/12/2021 19:28
Chapter 54 : 54: Nguy Cơ Trong Giếng 20/12/2021 17:28
Chapter 53 : 53: Dưới Giường Có Người 20/12/2021 15:28
Chapter 52 : 52: Trên Đường Gặp Bạch Cương 20/12/2021 13:28
Chapter 51 : 51: Lại Vào Hoài Nam Ký 20/12/2021 11:28
Chapter 50 : 50: Thây Thối Trong Suối 20/12/2021 09:28
Chapter 49 : 49: Một Trận Rối Bời 20/12/2021 07:28
Chapter 48 : 48: Có Phải Là Sai Lầm 20/12/2021 05:28
Chapter 47 : 47: Điềm Dữ Lậm Vào Người 20/12/2021 03:28
Chapter 46 : 46: Sơn Thần Đứt Đuôi 20/12/2021 01:28
Chapter 45 : 45: Man Man Điềm Dữ 19/12/2021 23:28
Chapter 44 : 44: Lại Muốn Đổi Đầu 19/12/2021 21:28
Chapter 43 : 43: Cẩn Thận Lấy Lòng 19/12/2021 19:28
Chapter 42 : 42: Kẻ Tàn Nhẫn 19/12/2021 17:28
Chapter 41 : 41: Xông Vào Cửa Cứu Người 19/12/2021 15:28
Chapter 40 : 40: Dùng Tai Đổi Tai 19/12/2021 13:28
Chapter 39 : 39: Kế Sách Song Điểu 19/12/2021 11:28
Chapter 38 : 38: Trúng Cổ Của Vương Phi 19/12/2021 09:28
Chapter 37 : 37: Chó Mang Tai Người 19/12/2021 07:28
Chapter 36 : 36: Một Vòng Ửng Đỏ 19/12/2021 05:28
Chapter 35 : 35: Lăng Tiêu Từ Biệt 19/12/2021 03:28
Chapter 34 : 34: Rượu Thổi Gan Người 19/12/2021 01:28
Chapter 33 : 33: Nhặt Vàng Nhặt Bạc 18/12/2021 23:28
Chapter 32 : 32: Nước Ra Hoàng Lăng 18/12/2021 21:28
Chapter 31 : 31: Mừng Quý Nữ Đến 18/12/2021 19:28
Chapter 30 : 30: Nữ Oán Không Tan 18/12/2021 17:28
Chapter 29 : 29: Mờ Ám Trong Hiệu Thuốc 18/12/2021 15:28
Chapter 28 : 28: Chín Thiếu Hai 18/12/2021 13:28
Chapter 27 : 27: Giọt Máu Giữa Mày 18/12/2021 11:28
Chapter 26 : 26: Hoàng Lăng Có Oán 18/12/2021 09:28
Chapter 25 : 25: Thi Hài Trong Đá 18/12/2021 07:28
Chapter 24 : 24: Phá Băng Tìm Ngọc 18/12/2021 05:28
Chapter 23 : 23: Chín Tảng Đá Dưới Hoa Sen 18/12/2021 03:28
Chapter 22 : 22: Oán Khí Ngập Trời 18/12/2021 01:28
Chapter 21 : 21: Giao Lộ Ngoài Chùa 17/12/2021 23:28
Chapter 20 : 20: Lỗi Tại Lý Hoài 17/12/2021 21:28
Chapter 19 : 19: Liên Hoa Chín Đế 17/12/2021 19:28
Chapter 18 : 18: Nửa Đêm Trở Về 17/12/2021 17:28
Chapter 17 : 17: Hồ Ly Chiếm Mộ 17/12/2021 15:28
Chapter 16 : 16: Trên Núi Ngoại Ô 17/12/2021 13:28
Chapter 15 : 15: Trong Xe Có Yêu 17/12/2021 11:28
Chapter 14 : 14: Tìm Phu Quân Nơi Hoa Lâu 17/12/2021 09:28
Chapter 13 : 13: Thần Thú Trong Phủ 17/12/2021 07:28
Chapter 12 : 12: Đỏ Mắt 17/12/2021 05:28
Chapter 11 : 11: Đồng Môn Tương Phùng 17/12/2021 03:28
Chapter 10 : 10: Hung Thần Ác Sát 17/12/2021 01:28
Chapter 9 : 9: Hồ Yêu Ăn Người 16/12/2021 23:28
Chapter 8 : 8: Bảo Vật Trấn Trạch 16/12/2021 21:28
Chapter 7 : 7: Đạo Sĩ Bung Dù 16/12/2021 19:28
Chapter 6 : 6: Sơn Móng Tay Đỏ 16/12/2021 17:28
Chapter 5 : 5: Hàm Hương Các 16/12/2021 15:28
Chapter 4 : 4: Vương Phi Là Yêu 16/12/2021 13:28
Chapter 3 : 3: Xả Thân Là Giả Bắt Yêu Là Thật 16/12/2021 11:28
Chapter 2 : 2: Trêu Đùa Thân Mật 16/12/2021 09:28
Chapter 1 : 1: Mất Trí Nhớ 16/12/2021 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi - Khuynh Thanh Nu Vuong Gia: Xau Phu, Thi Tam Đi

Cập nhật lúc : 27/01/2020 05:41

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm - Truoc Khi Ngu Vuong Gia Luon Nghe Thay Ám Hau Niem Chu Thanh Tam

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:58

Tình trạng : 133 / 133 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc - Vuong Phi Muu Tri Noi Rang Vuong Gia Rat Phuc Hac

Cập nhật lúc : 29/08/2019 15:52

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia Bao Cỏ Sủng Đệ Thành Phi - Vuong Gia Bao Co Sung Đe Thanh Phi

Cập nhật lúc : 03/03/2019 03:55

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giá Trị Của Thanh Xuân - Gia Tri Cua Thanh Xuan

Cập nhật lúc : 07/04/2020 09:11

Tình trạng : 146 / 148 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghe Nói: Tam Vương Gia Là Cuồng Vương Phi - Nghe Noi: Tam Vuong Gia La Cuong Vuong Phi

Cập nhật lúc : 06/01/2019 08:33

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Quả Tim Nhỏ Của Vương Gia Bệnh Kiều - Qua Tim Nho Cua Vuong Gia Benh Kieu

Cập nhật lúc : 11/09/2021 09:28

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Vương Gia Sủng Vương Phi Bảo Bối - Chien Than Vuong Gia Sung Vuong Phi Bao Boi

Cập nhật lúc : 07/12/2019 07:44

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Vương Gia Cực Sủng Thần Y Vương Phi - Vuong Gia Cuc Sung Than Y Vuong Phi

Cập nhật lúc : 22/10/2019 21:39

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra - Than Y Vuong Phi: Vuong Gia Tranh Ra

Cập nhật lúc : 23/11/2021 11:04

Tình trạng : 1947 / 1949 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.225

Đọc truyện

Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi - Chien Than Vuong Gia Yeu Chieu Vuong Phi

Cập nhật lúc : 29/03/2023 13:58

Tình trạng : 108 / 110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chó Hoang Và Xương - Cho Hoang Va Xuong

Cập nhật lúc : 01/06/2023 08:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khôn Ninh - Khon Ninh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 06:58

Tình trạng : 234 / 236 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 31/05/2023 23:58

Tình trạng : 750 / 752 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Duyên Số Gặp Ma - Duyen So Gap Ma

Cập nhật lúc : 31/05/2023 20:58

Tình trạng : 142 / 144 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Muôn Hoa Trên Gấm - Muon Hoa Tren Gam

Cập nhật lúc : 31/05/2023 19:58

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện