Gặp Lại Quân Tìm Kiếm Tình Yêu

Gap Lai Quan Tim Kiem Tinh Yeu

Tác giả : Qidian

Thể loại : Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/01/2023 10:58

Tình trạng : 629 / 631 Chapter

Lượt xem: 16200

GIỚI THIỆU Mẹ mất vì bạo bệnh, bố chết oan để lại tài sản hàng chục triệu đồng của gia đình. Phùng Thiếu Quân mười bốn tuổi đã trở thành miếng thịt mỡ trong mắt mọi người ở Phùng phủ. Những người thân từng người một, háo hức ăn một miếng. Đồng thời thuận tiện hứa gả nàng cho Tần vương ấu tử đang bệnh tật để xung hỉ mượn cơ hội này bám lấy quyền quý. Ngày sau cẩm y vệ quyền thế ngập trời chỉ huy sứ Thẩm Tiểu, lúc này còn là một thiếu niên nghèo túng ăn nhờ ở đậu. Thế nào cũng không ngờ, Phùng tam cô nương vừa trở về kinh thành đã yêu...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 629 11/01/2023 15:28
Chapter 628 11/01/2023 13:28
Chapter 627 11/01/2023 11:28
Chapter 626 11/01/2023 09:28
Chapter 625 11/01/2023 07:28
Chapter 624 01/01/2023 13:29
Chapter 623 01/01/2023 11:29
Chapter 622 01/01/2023 09:29
Chapter 621 01/01/2023 07:29
Chapter 620 01/01/2023 05:29
Chapter 619 01/01/2023 03:29
Chapter 618 01/01/2023 01:29
Chapter 617 31/12/2022 23:29
Chapter 616 31/12/2022 21:29
Chapter 615 31/12/2022 19:29
Chapter 614 31/12/2022 17:29
Chapter 613 31/12/2022 15:29
Chapter 612 31/12/2022 13:29
Chapter 611 31/12/2022 11:29
Chapter 610 31/12/2022 09:29
Chapter 609 31/12/2022 07:29
Chapter 608 31/12/2022 05:29
Chapter 607 31/12/2022 03:29
Chapter 606 31/12/2022 01:29
Chapter 605 30/12/2022 23:29
Chapter 604 30/12/2022 21:29
Chapter 603 30/12/2022 19:29
Chapter 602 30/12/2022 17:29
Chapter 601 30/12/2022 15:29
Chapter 600 01/01/2023 09:28
Chapter 599 01/01/2023 07:28
Chapter 598 01/01/2023 05:28
Chapter 597 01/01/2023 03:28
Chapter 596 01/01/2023 01:28
Chapter 595 31/12/2022 23:28
Chapter 594 31/12/2022 21:28
Chapter 593 31/12/2022 19:28
Chapter 592 31/12/2022 17:28
Chapter 591 31/12/2022 15:28
Chapter 590 31/12/2022 13:28
Chapter 589 31/12/2022 11:28
Chapter 588 31/12/2022 09:28
Chapter 587 31/12/2022 07:28
Chapter 586 31/12/2022 05:28
Chapter 585 31/12/2022 03:28
Chapter 584 31/12/2022 01:28
Chapter 583 30/12/2022 23:28
Chapter 582 30/12/2022 21:28
Chapter 581 30/12/2022 19:28
Chapter 580 30/12/2022 17:28
Chapter 579 30/12/2022 15:28
Chapter 578 30/12/2022 13:28
Chapter 577 30/12/2022 11:28
Chapter 576 30/12/2022 09:28
Chapter 575 30/12/2022 07:28
Chapter 574 30/12/2022 05:28
Chapter 573 30/12/2022 03:28
Chapter 572 30/12/2022 01:28
Chapter 571 29/12/2022 23:28
Chapter 570 29/12/2022 21:28
Chapter 569 29/12/2022 19:28
Chapter 568 29/12/2022 17:28
Chapter 567 29/12/2022 15:28
Chapter 566 29/12/2022 13:28
Chapter 565 29/12/2022 11:28
Chapter 564 29/12/2022 09:28
Chapter 563 29/12/2022 07:28
Chapter 562 29/12/2022 05:28
Chapter 561 29/12/2022 03:28
Chapter 560 29/12/2022 01:28
Chapter 559 28/12/2022 23:28
Chapter 558 28/12/2022 21:28
Chapter 557 28/12/2022 19:28
Chapter 556 28/12/2022 17:28
Chapter 555 28/12/2022 15:28
Chapter 554 28/12/2022 13:28
Chapter 553 28/12/2022 11:28
Chapter 552 28/12/2022 09:28
Chapter 551 28/12/2022 07:28
Chapter 550 28/12/2022 05:28
Chapter 549 28/12/2022 03:28
Chapter 548 28/12/2022 01:28
Chapter 547 27/12/2022 23:28
Chapter 546 27/12/2022 21:28
Chapter 545 27/12/2022 19:28
Chapter 544 27/12/2022 17:28
Chapter 543 27/12/2022 15:28
Chapter 542 27/12/2022 13:28
Chapter 541 27/12/2022 11:28
Chapter 540 23/12/2022 13:35
Chapter 539 23/12/2022 11:35
Chapter 538 23/12/2022 09:35
Chapter 537 23/12/2022 07:35
Chapter 536 23/12/2022 05:35
Chapter 535 23/12/2022 03:35
Chapter 534 23/12/2022 01:35
Chapter 533 22/12/2022 23:35
Chapter 532 22/12/2022 21:35
Chapter 531 22/12/2022 19:35
Chapter 530 22/12/2022 17:35
Chapter 529 22/12/2022 15:35
Chapter 528 22/12/2022 13:35
Chapter 527 22/12/2022 11:35
Chapter 526 19/12/2022 13:28
Chapter 525 19/12/2022 11:28
Chapter 524 19/12/2022 09:28
Chapter 523 19/12/2022 07:28
Chapter 522 19/12/2022 05:28
Chapter 521 19/12/2022 03:28
Chapter 520 19/12/2022 01:28
Chapter 519 18/12/2022 23:28
Chapter 518 18/12/2022 21:28
Chapter 517 18/12/2022 19:28
Chapter 516 18/12/2022 17:28
Chapter 515 18/12/2022 15:28
Chapter 514 18/12/2022 13:28
Chapter 513 18/12/2022 11:28
Chapter 512 18/12/2022 09:28
Chapter 511 18/12/2022 07:28
Chapter 510 18/12/2022 05:28
Chapter 509 18/12/2022 03:28
Chapter 508 18/12/2022 01:28
Chapter 507 17/12/2022 23:28
Chapter 506 17/12/2022 21:28
Chapter 505 17/12/2022 19:28
Chapter 504 17/12/2022 17:28
Chapter 503 17/12/2022 15:28
Chapter 502 17/12/2022 13:28
Chapter 501 17/12/2022 11:28
Chapter 500 17/12/2022 09:28
Chapter 499 17/12/2022 07:28
Chapter 498 17/12/2022 05:28
Chapter 497 17/12/2022 03:28
Chapter 496 17/12/2022 01:28
Chapter 495 16/12/2022 23:28
Chapter 494 16/12/2022 21:28
Chapter 493 16/12/2022 19:28
Chapter 492 16/12/2022 17:28
Chapter 491 16/12/2022 15:28
Chapter 490 16/12/2022 13:28
Chapter 489 16/12/2022 11:28
Chapter 488 16/12/2022 09:28
Chapter 487 16/12/2022 07:28
Chapter 486 16/12/2022 05:28
Chapter 485 16/12/2022 03:28
Chapter 484 16/12/2022 01:28
Chapter 483 15/12/2022 23:28
Chapter 482 15/12/2022 21:28
Chapter 481 15/12/2022 19:28
Chapter 480 15/12/2022 17:28
Chapter 479 15/12/2022 15:28
Chapter 478 15/12/2022 13:28
Chapter 477 15/12/2022 11:28
Chapter 476 15/12/2022 09:28
Chapter 475 15/12/2022 07:28
Chapter 474 15/12/2022 05:28
Chapter 473 15/12/2022 03:28
Chapter 472 15/12/2022 01:28
Chapter 471 14/12/2022 23:28
Chapter 470 14/12/2022 21:28
Chapter 469 14/12/2022 19:28
Chapter 468 13/12/2022 19:29
Chapter 467 13/12/2022 17:29
Chapter 466 13/12/2022 15:29
Chapter 465 13/12/2022 13:29
Chapter 464 13/12/2022 11:29
Chapter 463 13/12/2022 09:29
Chapter 462 13/12/2022 07:29
Chapter 461 13/12/2022 05:29
Chapter 460 13/12/2022 03:29
Chapter 459 13/12/2022 01:29
Chapter 458 12/12/2022 23:29
Chapter 457 12/12/2022 21:29
Chapter 456 12/12/2022 19:29
Chapter 455 12/12/2022 17:29
Chapter 454 12/12/2022 15:29
Chapter 453 12/12/2022 13:29
Chapter 452 12/12/2022 11:29
Chapter 451 12/12/2022 09:29
Chapter 450 12/12/2022 07:29
Chapter 449 12/12/2022 05:29
Chapter 448 12/12/2022 03:29
Chapter 447 12/12/2022 01:29
Chapter 446 11/12/2022 23:29
Chapter 445 11/12/2022 21:29
Chapter 444 11/12/2022 19:29
Chapter 443 11/12/2022 17:29
Chapter 442 11/12/2022 15:29
Chapter 441 11/12/2022 13:29
Chapter 440 11/12/2022 11:29
Chapter 439 11/12/2022 09:29
Chapter 438 11/12/2022 07:29
Chapter 437 11/12/2022 05:29
Chapter 436 11/12/2022 03:29
Chapter 435 11/12/2022 01:29
Chapter 434 10/12/2022 23:29
Chapter 433 10/12/2022 21:29
Chapter 432 10/12/2022 19:29
Chapter 431 10/12/2022 17:29
Chapter 430 10/12/2022 15:29
Chapter 429 10/12/2022 13:29
Chapter 428 10/12/2022 11:29
Chapter 427 10/12/2022 09:29
Chapter 426 10/12/2022 07:29
Chapter 425 10/12/2022 05:29
Chapter 424 10/12/2022 03:29
Chapter 423 10/12/2022 01:29
Chapter 422 09/12/2022 23:29
Chapter 421 09/12/2022 21:29
Chapter 420 09/12/2022 19:29
Chapter 419 09/12/2022 17:29
Chapter 418 09/12/2022 15:29
Chapter 417 09/12/2022 13:29
Chapter 416 09/12/2022 11:29
Chapter 415 09/12/2022 09:29
Chapter 414 09/12/2022 07:29
Chapter 413 09/12/2022 05:29
Chapter 412 09/12/2022 03:29
Chapter 411 09/12/2022 01:29
Chapter 410 08/12/2022 23:29
Chapter 409 08/12/2022 21:29
Chapter 408 08/12/2022 19:29
Chapter 407 08/12/2022 17:29
Chapter 406 08/12/2022 15:29
Chapter 405 08/12/2022 13:29
Chapter 404 08/12/2022 11:29
Chapter 403 08/12/2022 09:29
Chapter 402 08/12/2022 07:29
Chapter 401 08/12/2022 05:29
Chapter 400 08/12/2022 03:29
Chapter 399 08/12/2022 01:29
Chapter 398 07/12/2022 23:29
Chapter 397 07/12/2022 21:29
Chapter 396 07/12/2022 19:29
Chapter 395 07/12/2022 17:29
Chapter 394 07/12/2022 15:29
Chapter 393 07/12/2022 13:29
Chapter 392 07/12/2022 11:29
Chapter 391 07/12/2022 09:29
Chapter 390 07/12/2022 07:29
Chapter 389 07/12/2022 05:29
Chapter 388 07/12/2022 03:29
Chapter 387 07/12/2022 01:29
Chapter 386 06/12/2022 23:29
Chapter 385 06/12/2022 21:29
Chapter 384 06/12/2022 19:29
Chapter 383 06/12/2022 17:29
Chapter 382 06/12/2022 15:29
Chapter 381 06/12/2022 13:29
Chapter 380 06/12/2022 11:29
Chapter 379 06/12/2022 09:29
Chapter 378 06/12/2022 07:29
Chapter 377 06/12/2022 05:29
Chapter 376 06/12/2022 03:29
Chapter 375 06/12/2022 01:29
Chapter 374 05/12/2022 23:29
Chapter 373 05/12/2022 21:29
Chapter 372 05/12/2022 19:29
Chapter 371 05/12/2022 17:29
Chapter 370 05/12/2022 15:29
Chapter 369 05/12/2022 13:29
Chapter 368 05/12/2022 11:29
Chapter 367 05/12/2022 09:29
Chapter 366 05/12/2022 07:29
Chapter 365 05/12/2022 05:29
Chapter 364 05/12/2022 03:29
Chapter 363 05/12/2022 01:29
Chapter 362 04/12/2022 23:29
Chapter 361 04/12/2022 21:29
Chapter 360 04/12/2022 19:29
Chapter 359 04/12/2022 17:29
Chapter 358 04/12/2022 15:29
Chapter 357 04/12/2022 13:29
Chapter 356 04/12/2022 11:29
Chapter 355 04/12/2022 09:29
Chapter 354 04/12/2022 07:29
Chapter 353 04/12/2022 05:29
Chapter 352 04/12/2022 03:29
Chapter 351 04/12/2022 01:29
Chapter 350 10/12/2022 09:29
Chapter 349 10/12/2022 07:29
Chapter 348 10/12/2022 05:29
Chapter 347 10/12/2022 03:29
Chapter 346 10/12/2022 01:29
Chapter 345 09/12/2022 23:29
Chapter 344 09/12/2022 21:29
Chapter 343 09/12/2022 19:29
Chapter 342 09/12/2022 17:29
Chapter 341 09/12/2022 15:29
Chapter 340 09/12/2022 13:29
Chapter 339 09/12/2022 11:29
Chapter 338 09/12/2022 09:29
Chapter 337 09/12/2022 07:29
Chapter 336 09/12/2022 05:29
Chapter 335 09/12/2022 03:29
Chapter 334 09/12/2022 01:29
Chapter 333 08/12/2022 23:29
Chapter 332 08/12/2022 21:29
Chapter 331 08/12/2022 19:29
Chapter 330 08/12/2022 17:29
Chapter 329 08/12/2022 15:29
Chapter 328 08/12/2022 13:29
Chapter 327 08/12/2022 11:29
Chapter 326 08/12/2022 09:29
Chapter 325 08/12/2022 07:29
Chapter 324 08/12/2022 05:29
Chapter 323 08/12/2022 03:29
Chapter 322 08/12/2022 01:29
Chapter 321 07/12/2022 23:29
Chapter 320 07/12/2022 21:29
Chapter 319 07/12/2022 19:29
Chapter 318 07/12/2022 17:29
Chapter 317 07/12/2022 15:29
Chapter 316 07/12/2022 13:29
Chapter 315 07/12/2022 11:29
Chapter 314 07/12/2022 09:29
Chapter 313 07/12/2022 07:29
Chapter 312 07/12/2022 05:29
Chapter 311 07/12/2022 03:29
Chapter 310 07/12/2022 01:29
Chapter 309 06/12/2022 23:29
Chapter 308 06/12/2022 21:29
Chapter 307 06/12/2022 19:29
Chapter 306 06/12/2022 17:29
Chapter 305 06/12/2022 15:29
Chapter 304 06/12/2022 13:29
Chapter 303 06/12/2022 11:29
Chapter 302 06/12/2022 09:29
Chapter 301 06/12/2022 07:29
Chapter 300 09/12/2022 13:28
Chapter 299 09/12/2022 11:28
Chapter 298 09/12/2022 09:28
Chapter 297 09/12/2022 07:28
Chapter 296 09/12/2022 05:28
Chapter 295 09/12/2022 03:28
Chapter 294 09/12/2022 01:28
Chapter 293 08/12/2022 23:28
Chapter 292 08/12/2022 21:28
Chapter 291 08/12/2022 19:28
Chapter 290 08/12/2022 17:28
Chapter 289 08/12/2022 15:28
Chapter 288 08/12/2022 13:28
Chapter 287 08/12/2022 11:28
Chapter 286 08/12/2022 09:28
Chapter 285 08/12/2022 07:28
Chapter 284 08/12/2022 05:28
Chapter 283 08/12/2022 03:28
Chapter 282 08/12/2022 01:28
Chapter 281 07/12/2022 23:28
Chapter 280 07/12/2022 21:28
Chapter 279 07/12/2022 19:28
Chapter 278 07/12/2022 17:28
Chapter 277 07/12/2022 15:28
Chapter 276 07/12/2022 13:28
Chapter 275 07/12/2022 11:28
Chapter 274 07/12/2022 09:28
Chapter 273 07/12/2022 07:28
Chapter 272 07/12/2022 05:28
Chapter 271 07/12/2022 03:28
Chapter 270 07/12/2022 01:28
Chapter 269 06/12/2022 23:28
Chapter 268 06/12/2022 21:28
Chapter 267 06/12/2022 19:28
Chapter 266 06/12/2022 17:28
Chapter 265 06/12/2022 15:28
Chapter 264 06/12/2022 13:28
Chapter 263 06/12/2022 11:28
Chapter 262 06/12/2022 09:28
Chapter 261 06/12/2022 07:28
Chapter 260 06/12/2022 05:28
Chapter 259 06/12/2022 03:28
Chapter 258 06/12/2022 01:28
Chapter 257 05/12/2022 23:28
Chapter 256 05/12/2022 21:28
Chapter 255 05/12/2022 19:28
Chapter 254 05/12/2022 17:28
Chapter 253 05/12/2022 15:28
Chapter 252 05/12/2022 13:28
Chapter 251 05/12/2022 11:28
Chapter 250 24/11/2022 13:30
Chapter 249 24/11/2022 11:30
Chapter 248 24/11/2022 09:30
Chapter 247 24/11/2022 07:30
Chapter 246 24/11/2022 05:30
Chapter 245 24/11/2022 03:30
Chapter 244 24/11/2022 01:30
Chapter 243 23/11/2022 23:30
Chapter 242 23/11/2022 21:30
Chapter 241 23/11/2022 19:30
Chapter 240 23/11/2022 17:30
Chapter 239 23/11/2022 15:30
Chapter 238 23/11/2022 13:30
Chapter 237 23/11/2022 11:30
Chapter 236 23/11/2022 09:30
Chapter 235 23/11/2022 07:30
Chapter 234 23/11/2022 05:30
Chapter 233 23/11/2022 03:30
Chapter 232 23/11/2022 01:30
Chapter 231 22/11/2022 23:30
Chapter 230 22/11/2022 21:30
Chapter 229 22/11/2022 19:30
Chapter 228 22/11/2022 17:30
Chapter 227 22/11/2022 15:30
Chapter 226 22/11/2022 13:30
Chapter 225 22/11/2022 11:30
Chapter 224 22/11/2022 09:30
Chapter 223 22/11/2022 07:30
Chapter 222 22/11/2022 05:30
Chapter 221 22/11/2022 03:30
Chapter 220 22/11/2022 01:30
Chapter 219 21/11/2022 23:30
Chapter 218 21/11/2022 21:30
Chapter 217 21/11/2022 19:30
Chapter 216 21/11/2022 17:30
Chapter 215 21/11/2022 15:30
Chapter 214 21/11/2022 13:30
Chapter 213 21/11/2022 11:30
Chapter 212 21/11/2022 09:30
Chapter 211 21/11/2022 07:30
Chapter 210 21/11/2022 05:30
Chapter 209 21/11/2022 03:30
Chapter 208 21/11/2022 01:30
Chapter 207 20/11/2022 23:30
Chapter 206 20/11/2022 21:30
Chapter 205 20/11/2022 19:30
Chapter 204 20/11/2022 17:30
Chapter 203 20/11/2022 15:30
Chapter 202 20/11/2022 13:30
Chapter 201 20/11/2022 11:30
Chapter 200 21/11/2022 13:28
Chapter 199 21/11/2022 11:28
Chapter 198 21/11/2022 09:28
Chapter 197 21/11/2022 07:28
Chapter 196 21/11/2022 05:28
Chapter 195 21/11/2022 03:28
Chapter 194 21/11/2022 01:28
Chapter 193 20/11/2022 23:28
Chapter 192 20/11/2022 21:28
Chapter 191 20/11/2022 19:28
Chapter 190 20/11/2022 17:28
Chapter 189 20/11/2022 15:28
Chapter 188 20/11/2022 13:28
Chapter 187 20/11/2022 11:28
Chapter 186 20/11/2022 09:28
Chapter 185 20/11/2022 07:28
Chapter 184 20/11/2022 05:28
Chapter 183 20/11/2022 03:28
Chapter 182 20/11/2022 01:28
Chapter 181 19/11/2022 23:28
Chapter 180 19/11/2022 21:28
Chapter 179 19/11/2022 19:28
Chapter 178 19/11/2022 17:28
Chapter 177 19/11/2022 15:28
Chapter 176 19/11/2022 13:28
Chapter 175 19/11/2022 11:28
Chapter 174 19/11/2022 09:28
Chapter 173 19/11/2022 07:28
Chapter 172 19/11/2022 05:28
Chapter 171 19/11/2022 03:28
Chapter 170 19/11/2022 01:28
Chapter 169 18/11/2022 23:28
Chapter 168 18/11/2022 21:28
Chapter 167 18/11/2022 19:28
Chapter 166 18/11/2022 17:28
Chapter 165 18/11/2022 15:28
Chapter 164 18/11/2022 13:28
Chapter 163 18/11/2022 11:28
Chapter 162 18/11/2022 09:28
Chapter 161 18/11/2022 07:28
Chapter 160 18/11/2022 05:28
Chapter 159 18/11/2022 03:28
Chapter 158 18/11/2022 01:28
Chapter 157 17/11/2022 23:28
Chapter 156 17/11/2022 21:28
Chapter 155 17/11/2022 19:28
Chapter 154 17/11/2022 17:28
Chapter 153 17/11/2022 15:28
Chapter 152 17/11/2022 13:28
Chapter 151 17/11/2022 11:28
Chapter 150 17/11/2022 09:28
Chapter 149 17/11/2022 07:28
Chapter 148 17/11/2022 05:28
Chapter 147 17/11/2022 03:28
Chapter 146 17/11/2022 01:28
Chapter 145 16/11/2022 23:28
Chapter 144 16/11/2022 21:28
Chapter 143 16/11/2022 19:28
Chapter 142 16/11/2022 17:28
Chapter 141 16/11/2022 15:28
Chapter 140 16/11/2022 13:28
Chapter 139 16/11/2022 11:28
Chapter 138 16/11/2022 09:28
Chapter 137 16/11/2022 07:28
Chapter 136 16/11/2022 05:28
Chapter 135 16/11/2022 03:28
Chapter 134 16/11/2022 01:28
Chapter 133 15/11/2022 23:28
Chapter 132 15/11/2022 21:28
Chapter 131 15/11/2022 19:28
Chapter 130 15/11/2022 17:28
Chapter 129 15/11/2022 15:28
Chapter 128 15/11/2022 13:28
Chapter 127 15/11/2022 11:28
Chapter 126 15/11/2022 09:28
Chapter 125 15/11/2022 07:28
Chapter 124 15/11/2022 05:28
Chapter 123 15/11/2022 03:28
Chapter 122 15/11/2022 01:28
Chapter 121 14/11/2022 23:28
Chapter 120 14/11/2022 21:28
Chapter 119 14/11/2022 19:28
Chapter 118 14/11/2022 17:28
Chapter 117 14/11/2022 15:28
Chapter 116 14/11/2022 13:28
Chapter 115 14/11/2022 11:28
Chapter 114 14/11/2022 09:28
Chapter 113 14/11/2022 07:28
Chapter 112 14/11/2022 05:28
Chapter 111 12/08/2022 13:28
Chapter 110 12/08/2022 11:28
Chapter 109 12/08/2022 09:28
Chapter 108 12/08/2022 07:28
Chapter 107 12/08/2022 05:28
Chapter 106 12/08/2022 03:28
Chapter 105 12/08/2022 01:28
Chapter 104 11/08/2022 23:28
Chapter 103 11/08/2022 21:28
Chapter 102 11/08/2022 19:28
Chapter 101 11/08/2022 17:28
Chapter 100 11/08/2022 15:28
Chapter 99 11/08/2022 13:28
Chapter 98 11/08/2022 11:28
Chapter 97 11/08/2022 09:28
Chapter 96 11/08/2022 07:28
Chapter 95 11/08/2022 05:28
Chapter 94 11/08/2022 03:28
Chapter 93 11/08/2022 01:28
Chapter 92 10/08/2022 23:28
Chapter 91 10/08/2022 21:28
Chapter 90 10/08/2022 19:28
Chapter 89 10/08/2022 17:28
Chapter 88 10/08/2022 15:28
Chapter 87 10/08/2022 13:28
Chapter 86 10/08/2022 11:28
Chapter 85 10/08/2022 09:28
Chapter 84 10/08/2022 07:28
Chapter 83 10/08/2022 05:28
Chapter 82 10/08/2022 03:28
Chapter 81 10/08/2022 01:28
Chapter 80 30/07/2022 09:28
Chapter 79 30/07/2022 07:28
Chapter 78 30/07/2022 05:28
Chapter 77 30/07/2022 03:28
Chapter 76 30/07/2022 01:28
Chapter 75 29/07/2022 23:28
Chapter 74 29/07/2022 21:28
Chapter 73 29/07/2022 19:28
Chapter 72 29/07/2022 17:28
Chapter 71 29/07/2022 15:28
Chapter 70 29/07/2022 13:28
Chapter 69 29/07/2022 11:28
Chapter 68 29/07/2022 09:28
Chapter 67 29/07/2022 07:28
Chapter 66 29/07/2022 05:28
Chapter 65 29/07/2022 03:28
Chapter 64 29/07/2022 01:28
Chapter 63 28/07/2022 23:28
Chapter 62 28/07/2022 21:28
Chapter 61 28/07/2022 19:28
Chapter 60 28/07/2022 17:28
Chapter 59 28/07/2022 15:28
Chapter 58 28/07/2022 13:28
Chapter 57 28/07/2022 11:28
Chapter 56 28/07/2022 09:28
Chapter 55 28/07/2022 07:28
Chapter 54 28/07/2022 05:28
Chapter 53 28/07/2022 03:28
Chapter 52 28/07/2022 01:28
Chapter 51 27/07/2022 23:28
Chapter 50 29/07/2022 13:28
Chapter 49 29/07/2022 11:28
Chapter 48 29/07/2022 09:28
Chapter 47 29/07/2022 07:28
Chapter 46 29/07/2022 05:28
Chapter 45 29/07/2022 03:28
Chapter 44 29/07/2022 01:28
Chapter 43 28/07/2022 23:28
Chapter 42 28/07/2022 21:28
Chapter 41 28/07/2022 19:28
Chapter 40 28/07/2022 17:28
Chapter 39 28/07/2022 15:28
Chapter 38 28/07/2022 13:28
Chapter 37 28/07/2022 11:28
Chapter 36 28/07/2022 09:28
Chapter 35 28/07/2022 07:28
Chapter 34 28/07/2022 05:28
Chapter 33 28/07/2022 03:28
Chapter 32 28/07/2022 01:28
Chapter 31 27/07/2022 23:28
Chapter 30 27/07/2022 21:28
Chapter 29 27/07/2022 19:28
Chapter 28 27/07/2022 17:28
Chapter 27 27/07/2022 15:28
Chapter 26 27/07/2022 13:28
Chapter 25 27/07/2022 11:28
Chapter 24 27/07/2022 09:28
Chapter 23 27/07/2022 07:28
Chapter 22 27/07/2022 05:28
Chapter 21 27/07/2022 03:28
Chapter 20 27/07/2022 01:28
Chapter 19 26/07/2022 23:28
Chapter 18 26/07/2022 21:28
Chapter 17 26/07/2022 19:28
Chapter 16 26/07/2022 17:28
Chapter 15 26/07/2022 15:28
Chapter 14 26/07/2022 13:28
Chapter 13 26/07/2022 11:28
Chapter 12 26/07/2022 09:28
Chapter 11 26/07/2022 07:28
Chapter 10 26/07/2022 05:28
Chapter 9 26/07/2022 03:28
Chapter 8 26/07/2022 01:28
Chapter 7 25/07/2022 23:28
Chapter 6 25/07/2022 21:28
Chapter 5 25/07/2022 19:28
Chapter 4 25/07/2022 17:28
Chapter 3 25/07/2022 15:28
Chapter 2 25/07/2022 13:28
Chapter 1 25/07/2022 11:28

comment

Có thể bạn thích xem

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực - Le Tinh Nhan Tim Kiem Tinh Yeu Đich Thuc

Cập nhật lúc : 09/05/2019 10:22

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu - Trau Tieu Thu Tim Kiem Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 06/01/2020 23:45

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Tình Yêu - Chuyen Tinh Vinh Cedar 4: Tim Lai Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 14/09/2019 23:11

Tình trạng : 33 / 33 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tìm Lại Tình Yêu - Tim Lai Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 03/06/2019 12:26

Tình trạng : 42 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu - Khi Quan Hon Gap Go Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 05/06/2018 13:28

Tình trạng : 43 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Hồng Đen Tìm Lại Tình Yêu - Hoa Hong Đen Tim Lai Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 27/06/2023 06:28

Tình trạng : 95 / 97 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai - Tinh Yeu Cuong Nhiet Sau Khi Ket Hon - Quan Lai

Cập nhật lúc : 16/07/2023 14:29

Tình trạng : 108 / 108 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cùng Quân Ban Đầu Gặp Lại - Cung Quan Ban Đau Gap Lai

Cập nhật lúc : 16/11/2019 17:41

Tình trạng : 19 / 19 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Thương Tìm Lại - Yeu Thuong Tim Lai

Cập nhật lúc : 14/11/2022 04:58

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Tìm Đến - Tinh Yeu Tim Đen

Cập nhật lúc : 12/12/2019 04:25

Tình trạng : 31 / 31 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu - Tron Hon Gap Phai Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 28/12/2018 01:57

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực - Gap Đuoc Tinh Yeu Đich Thuc

Cập nhật lúc : 12/02/2019 03:39

Tình trạng : 113 / 113 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện