Em Không Cần Lại Cô Đơn

Em Khong Can Lai Co Đon

Tác giả : Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương Quả

Thể loại : Đô Thị, Bách Hợp

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/07/2023 16:58

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Em Không Cần Lại Cô Đơn của tác giả Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương Quả. Chúng ta chưa từng nói lời yêu, cũng không hề nói tình cảm.Chúng ta tựa người bạn, cùng nhau thể nghiệm nhân sinh, từ những vụn vặt thường ngày, chậm rãi gần gũi, dần dần không thể chia xa…… …… Ôn Dương, chị đã 33 tuổi. Vừa rồi là khoảnh khắc... vui sướng nhất trong suốt 33 năm cuộc đời chị. ... Giản Mộc Tư, chị có muốn thích màu xanh da trời không? Xanh da trời là màu áo đồng phục của em, chị có thể nghĩ kỹ xem có thích hay không. ..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 163 : 163: 23 Giờ 55 Phút 16/07/2023 19:28
Chapter 162 : 162: 23 Giờ 50 Phút 16/07/2023 17:28
Chapter 161 : 161: 23 Giờ 45 Phút 16/07/2023 15:28
Chapter 160 : 160: 23 Giờ 40 Phút 16/07/2023 13:28
Chapter 159 : 159: 23 Giờ 36 Phút 16/07/2023 11:28
Chapter 158 : 158: 23 Giờ 35 Phút 16/07/2023 09:28
Chapter 157 : 157: 23 Giờ 34 Phút 16/07/2023 07:28
Chapter 156 : 156: 23 Giờ 33 Phút 16/07/2023 05:28
Chapter 155 : 155: 23 Giờ 31 Phút 16/07/2023 03:28
Chapter 154 : 154: 23 Giờ 20 Phút 16/07/2023 01:28
Chapter 153 : 153: 23 Giờ 19 Phút 15/07/2023 23:28
Chapter 152 : 152: 23 Giờ 17 Phút 15/07/2023 21:28
Chapter 151 : 151: 23 Giờ 16 Phút 15/07/2023 19:28
Chapter 150 : 150: 23 Giờ 14 Phút 15/07/2023 17:28
Chapter 149 : 149: 23 Giờ 12 Phút 15/07/2023 15:28
Chapter 148 : 148: 23 Giờ 11 Phút 14/07/2023 13:28
Chapter 147 : 147: 23 Giờ 10 Phút 14/07/2023 11:28
Chapter 146 : 146: 23 Giờ 4 Phút 14/07/2023 09:28
Chapter 145 : 145: 23 Giờ 3 Phút 14/07/2023 07:28
Chapter 144 : 144: 23 Giờ 2 Phút 14/07/2023 05:28
Chapter 143 : 143: 23 Giờ 1 Phút 14/07/2023 03:28
Chapter 142 : 142: 22 Giờ 16 Phút 14/07/2023 01:28
Chapter 141 : 141: 22 Giờ 15 Phút 13/07/2023 23:28
Chapter 140 : 140: 22 Giờ 14 Phút 13/07/2023 21:28
Chapter 139 : 139: 22 Giờ 13 Phút 13/07/2023 19:28
Chapter 138 : 138: 22 Giờ 12 Phút 13/07/2023 17:28
Chapter 137 : 137: 22 Giờ 11 Phút 13/07/2023 15:28
Chapter 136 : 136: 22 Giờ 10 Phút 13/07/2023 13:28
Chapter 135 : 135: 22 Giờ 7 Phút 13/07/2023 11:28
Chapter 134 : 134: 22 Giờ 6 Phút 13/07/2023 09:28
Chapter 133 : 133: 22 Giờ 5 Phút 13/07/2023 07:28
Chapter 132 : 132: 22 Giờ 4 Phút 13/07/2023 05:28
Chapter 131 : 131: 21 Giờ 57 Phút 24/06/2023 13:28
Chapter 130 : 130: 21 Giờ 56 Phút 24/06/2023 11:28
Chapter 129 : 129: 21 Giờ 55 Phút 24/06/2023 09:28
Chapter 128 : 128: 21 Giờ 50 Phút 24/06/2023 07:28
Chapter 127 : 127: 21 Giờ 49 Phút 24/06/2023 05:28
Chapter 126 : 126: 21 Giờ 48 Phút 24/06/2023 03:28
Chapter 124 -125: 124: 21 Giờ 46 Phút - 125: 21 Giờ 47 Phút 24/06/2023 01:28
Chapter 122 -123: 122: 21 giờ 44 phút - 123: 21 Giờ 45 Phút 23/06/2023 23:28
Chapter 120 -121: 120: 21 giờ 42 phút - 121: 21 Giờ 43 Phút 23/06/2023 21:28
Chapter 119 : 119: 21 Giờ 22 Phút 23/06/2023 19:28
Chapter 118 : 118: 21 Giờ 21 Phút 23/06/2023 17:28
Chapter 117 : 117: 21 Giờ 20 Phút 23/06/2023 15:28
Chapter 116 : 116: 21 Giờ 19 Phút 23/06/2023 13:28
Chapter 115 : 115: 21 Giờ 18 Phút 23/06/2023 11:28
Chapter 114 : 114: 21 Giờ 17 Phút 23/06/2023 09:28
Chapter 113 : 113: 20 Giờ 59 Phút 23/06/2023 07:28
Chapter 112 : 112: 20 Giờ 58 Phút 23/06/2023 05:28
Chapter 111 : 111: 20 Giờ 24 Phút 30/05/2023 09:28
Chapter 110 : 110: 20 Giờ 23 Phút 30/05/2023 07:28
Chapter 109 : 109: 20 Giờ 22 Phút 30/05/2023 05:28
Chapter 108 : 108: 20 Giờ 20 Phút 30/05/2023 03:28
Chapter 107 : 107: 20 Giờ 0 Phút 30/05/2023 01:28
Chapter 106 : 106: 19 Giờ 59 Phút 29/05/2023 23:28
Chapter 105 : 105: 19 Giờ 58 Phút 29/05/2023 21:28
Chapter 104 : 104: 19 Giờ 51 Phút 29/05/2023 19:28
Chapter 103 : 103: 19 Giờ 50 Phút 29/05/2023 17:28
Chapter 102 : 102: 19 Giờ 41 Phút 29/05/2023 15:28
Chapter 101 : 101: 19 Giờ 39 Phút 29/05/2023 13:28
Chapter 100 : 100: 19 Giờ 30 Phút 29/05/2023 11:28
Chapter 99 : 99: 19 Giờ 23 Phút 29/05/2023 09:28
Chapter 98 : 98: 19 Giờ 22 Phút 29/05/2023 07:28
Chapter 97 : 97: 19 Giờ 21 Phút 29/05/2023 05:28
Chapter 96 : 96: 19 Giờ 20 Phút 29/05/2023 03:28
Chapter 95 : 95: 19 Giờ 19 Phút 29/05/2023 01:28
Chapter 94 : 94: 18 Giờ 50 Phút 28/05/2023 23:28
Chapter 93 : 93: 18 Giờ 32 Phút 28/05/2023 21:28
Chapter 92 : 92: 18 Giờ 19 Phút 28/05/2023 19:28
Chapter 91 : 91: 17 Giờ 59 Phút 28/05/2023 17:28
Chapter 90 : 17 Giờ 48 Phút 23/04/2023 13:28
Chapter 89 : 17 Giờ 18 Phút 23/04/2023 11:28
Chapter 88 : 17 Giờ 17 Phút 23/04/2023 09:28
Chapter 87 : 16 Giờ 30 Phút 23/04/2023 07:28
Chapter 86 : 16 Giờ 23 Phút 23/04/2023 05:28
Chapter 85 : 16 Giờ 22 Phút 23/04/2023 03:28
Chapter 84 : 16 Giờ 14 Phút 23/04/2023 01:28
Chapter 83 : 16 Giờ 13 Phút 22/04/2023 23:28
Chapter 82 : 16 Giờ 12 Phút 22/04/2023 21:28
Chapter 81 : 16 Giờ 1 Phút 22/04/2023 19:28
Chapter 80 : 15 Giờ 56 Phút 22/04/2023 17:28
Chapter 79 : 15 Giờ 55 Phút 22/04/2023 15:28
Chapter 78 : 15 Giờ 54 Phút 22/04/2023 13:28
Chapter 77 : 15 Giờ 53 Phút 22/04/2023 11:28
Chapter 76 : 15 Giờ 52 Phút 22/04/2023 09:28
Chapter 75 : 15 Giờ 51 Phút 22/04/2023 07:28
Chapter 74 : 15 Giờ 50 Phút 22/04/2023 05:28
Chapter 73 : 73: 15 Giờ 19 Phút 30/03/2023 23:28
Chapter 72 : 72: 15 Giờ 10 Phút 30/03/2023 21:28
Chapter 71 : 71: 14 Giờ 26 Phút 30/03/2023 19:28
Chapter 70 : 70: 14 Giờ 25 Phút 30/03/2023 17:28
Chapter 69 : 69: 14 Giờ 14 Phút 30/03/2023 15:28
Chapter 68 : 68: 13 Giờ 2 Phút 30/03/2023 13:28
Chapter 67 : 67: 13 Giờ 1 Phút 30/03/2023 11:28
Chapter 66 : 66: 12 Giờ 19 Phút 30/03/2023 09:28
Chapter 65 : 65: 12 Giờ 16 Phút 30/03/2023 07:28
Chapter 64 : 64: 12 Giờ 17 Phút 30/03/2023 05:28
Chapter 61 -63 30/03/2023 03:28
Chapter 60 : 60: 12 Giờ 12 Phút 30/03/2023 01:28
Chapter 59 : 59: 11 Giờ 19 Phút 29/03/2023 23:28
Chapter 58 : 58: 11 Giờ 18 Phút 29/03/2023 21:28
Chapter 57 : 57: 11 Giờ 12 Phút 29/03/2023 19:28
Chapter 56 : 56: 11 Giờ 1 Phút 29/03/2023 17:28
Chapter 55 : 55: 10 Giờ 50 Phút 29/03/2023 15:28
Chapter 54 : 54: 10 Giờ 40 Phút 29/03/2023 13:28
Chapter 53 : 53: 10 Giờ 36 Phút 29/03/2023 11:28
Chapter 52 : 52: 10 Giờ 10 Phút 29/03/2023 09:28
Chapter 51 : 51: 10 Giờ 1 Phút 29/03/2023 07:28
Chapter 50 : 50: 9 Giờ 56 Phút 10/02/2023 09:31
Chapter 49 : 49: 9 Giờ 42 Phút 10/02/2023 07:31
Chapter 48 : 48: 9 Giờ 31 Phút 10/02/2023 05:31
Chapter 47 : 47: 9 Giờ 20 Phút 10/02/2023 03:31
Chapter 46 : 46: 9 Giờ 15 Phút 10/02/2023 01:31
Chapter 45 : 45: 9 Giờ 7 Phút 09/02/2023 23:31
Chapter 44 : 44: 9 Giờ 3 Phút 09/02/2023 21:31
Chapter 43 : 43: 8 Giờ 59 Phút 09/02/2023 19:31
Chapter 42 : 42: 8 Giờ 49 Phút 09/02/2023 17:31
Chapter 41 : 41: 8 Giờ 22 Phút 09/02/2023 15:31
Chapter 40 : 40: 8 Giờ 16 Phút 09/02/2023 13:31
Chapter 39 : 39: 8 Giờ 11 Phút 09/02/2023 11:31
Chapter 38 : 38: 8 Giờ 9 Phút 09/02/2023 09:31
Chapter 37 : 37: 7 Giờ 52 Phút 09/02/2023 07:31
Chapter 36 : 36: 7 Giờ 41 Phút 09/02/2023 05:31
Chapter 35 : 35: 7 Giờ 37 Phút 09/02/2023 03:31
Chapter 34 : 34: 7 Giờ 22 Phút 09/02/2023 01:31
Chapter 33 : 33: 7 Giờ 17 Phút 17/12/2022 13:28
Chapter 32 : 32: 7 Giờ 11 Phút 17/12/2022 11:28
Chapter 31 : 31: 7 Giờ 10 Phút 17/12/2022 09:28
Chapter 30 : 30: 6 Giờ 58 Phút 17/12/2022 07:28
Chapter 29 : 29: 6 Giờ 57 Phút 17/12/2022 05:28
Chapter 28 : 28: 6 Giờ 48 Phút 17/12/2022 03:28
Chapter 27 : 27: 6 Giờ 31 Phút 11/12/2022 19:28
Chapter 26 : 26: 6 Giờ 28 Phút 11/12/2022 17:28
Chapter 25 : 25: 6 Giờ 20 Phút 11/12/2022 15:28
Chapter 24 : 24: 6 Giờ 6 Phút 11/12/2022 13:28
Chapter 23 : 23: 5 Giờ 41 Phút 11/12/2022 11:28
Chapter 22 : 22: 5 Giờ 30 Phút 11/12/2022 09:28
Chapter 21 : 21: 5 Giờ 28 Phút 11/12/2022 07:28
Chapter 20 : 20: 5 Giờ 19 Phút 11/12/2022 05:28
Chapter 19 : 19: 5 Giờ 16 Phút 11/12/2022 03:28
Chapter 18 : 18: 5 Giờ 15 Phút 11/12/2022 01:28
Chapter 17 : 17: 5 Giờ 5 Phút 10/12/2022 23:28
Chapter 16 : 16: 4 Giờ 14 Phút 10/12/2022 21:28
Chapter 15 : 15: 4 Giờ 3 Phút 10/12/2022 19:28
Chapter 14 : 14: 3 Giờ 59 Phút 10/12/2022 17:28
Chapter 13 : 13: 3 Giờ 30 Phút 10/12/2022 15:28
Chapter 12 : 12: 3 Giờ 1 Phút 10/12/2022 13:28
Chapter 11 : 11: 2 Giờ 5 Phút 10/12/2022 11:28
Chapter 10 : 10: 2 Giờ 2 Phút 10/12/2022 09:28
Chapter 9 : 9: 1 Giờ 52 Phút 10/12/2022 07:28
Chapter 8 : 8: 1 Giờ 31 Phút 10/12/2022 05:28
Chapter 7 : 7: 1 Giờ 22 Phút 10/12/2022 03:28
Chapter 6 : 6: 1 Giờ 11 Phút 10/12/2022 01:28
Chapter 5 : 5: 1 Giờ 2 Phút 09/12/2022 23:28
Chapter 4 : 4: 0 Giờ 41 Phút 09/12/2022 21:28
Chapter 3 : 3: 0 Giờ 30 Phút 09/12/2022 19:28
Chapter 2 : 2: 0 Giờ 0 Phút 09/12/2022 17:28
Chapter 1 : 1: Phần Đệm 09/12/2022 15:28

comment

Có thể bạn thích xem

Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em - Anh Khong Can Bua Xanh, Anh Chi Can Em

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Chỉ Cần Có Em - Toi Chi Can Co Em

Cập nhật lúc : 25/05/2019 15:00

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Căn Bệnh Này Có Tên Là Yêu Em - Can Benh Nay Co Ten La Yeu Em

Cập nhật lúc : 22/07/2022 08:28

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn - Đung Đe Co Ấy Co Đon

Cập nhật lúc : 15/09/2019 19:42

Tình trạng : 43 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Việt Nam

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lại Qua Bảy Năm, Anh Có Còn Yêu Em? - Lai Qua Bay Nam, Anh Co Con Yeu Em?

Cập nhật lúc : 24/01/2022 08:09

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính! - Nu Phu La Khong Bao Gio Co The Đau Lai Cac Nam Chinh!

Cập nhật lúc : 28/10/2019 15:13

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Em Có Đau Lòng Không? - Em Co Đau Long Khong?

Cập nhật lúc : 15/09/2020 22:28

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy - Yeu, Khong Đon Gian Nhu Vay

Cập nhật lúc : 30/11/2018 06:34

Tình trạng : 26 / 28 Chapter

Thể loại: Bách Hợp

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Có Thể Thích Anh Được Không? - Em Co The Thich Anh Đuoc Khong?

Cập nhật lúc : 22/09/2022 20:00

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Co Phai Anh Muon Hon Em Khong?

Cập nhật lúc : 15/11/2022 08:01

Tình trạng : 45 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Em Và Anh Không Có Chúng Ta - Em Va Anh Khong Co Chung Ta

Cập nhật lúc : 27/08/2023 17:59

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Là Tự Cô Đơn Phương Sao? - Là Tụ Co Đon Phuong Sao?

Cập nhật lúc : 28/04/2022 10:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 22/09/2023 11:01

Tình trạng : 1590 / 1592 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 18:28

Tình trạng : 485 / 487 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi - Tong Tai Daddy, Mami Lai Tron Roi

Cập nhật lúc : 22/09/2023 13:59

Tình trạng : 536 / 538 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.236

Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài - Nguoi Vo Bat Đac Di Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 16:59

Tình trạng : 336 / 338 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 22/09/2023 15:29

Tình trạng : 382 / 384 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh - Tai Sinh Lan Nua Đe Yeu Anh

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:29

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện