[Edit,xuyên Nhanh] Công Lược Đều Là Tu La Tràng

[Edit,xuyen Nhanh] Cong Luoc Đeu La Tu La Trang

Tác giả : Đường Mật

Thể loại : Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 05/10/2022 02:29

Tình trạng : 111 / 113 Chapter

Lượt xem: 16179

Giới thiệu: Đường Ninh, là một tra nữ rất có thiên phú, tập hợp của trà xanh, bạch liên hoa và tiểu bạch hoaTừ trước đến nay luôn làm theo nguyên tắc chỉ nói chuyện yêu đương chứ không đưa tâm, thành thạo đùa giỡn đàn ông chất lượng tốt, gia thế xuất chúng, tướng mạo xuất sắc và năng lực vượt trội.Một khi xuyên qua, vì mạng sống, dứt khoát kiên quyết bước lên các tra nam mở ra tiến công chiếm đóng Tu La Tràng. Hành trình tuyệt vời mang tên truy thê hỏa táng tràng.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 111 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (25) 05/10/2022 09:29
Chapter 110 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (24) 05/10/2022 07:29
Chapter 109 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (23) 05/10/2022 05:29
Chapter 108 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (22) 05/10/2022 03:29
Chapter 107 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (21) 05/10/2022 01:29
Chapter 106 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (20) 04/10/2022 23:29
Chapter 105 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (19) 04/10/2022 21:29
Chapter 104 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (18) 04/10/2022 19:29
Chapter 103 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (17) 04/10/2022 17:29
Chapter 102 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (16) 04/10/2022 15:29
Chapter 101 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (15) 04/10/2022 13:29
Chapter 100 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (14) 04/10/2022 11:29
Chapter 99 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (13) 04/10/2022 09:29
Chapter 98 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (12) 04/10/2022 07:29
Chapter 97 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (11) 04/10/2022 05:29
Chapter 96 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (10) 04/10/2022 03:29
Chapter 95 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (9) 04/10/2022 01:29
Chapter 94 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (8) 03/10/2022 23:29
Chapter 93 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (7) 03/10/2022 21:29
Chapter 92 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (6) 03/10/2022 19:29
Chapter 91 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (5) 03/10/2022 17:29
Chapter 90 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (4) 03/10/2022 15:29
Chapter 89 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (3) 03/10/2022 13:29
Chapter 88 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (2) 03/10/2022 11:29
Chapter 87 : Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi(1) 03/10/2022 09:29
Chapter 86 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (phiên ngoại) 03/10/2022 07:29
Chapter 84 -85: Nữ Sinh Trường Nam Sinh(xong) 03/10/2022 05:29
Chapter 83 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (35) 03/10/2022 03:29
Chapter 82 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (34) 03/10/2022 01:29
Chapter 81 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (33) 02/10/2022 23:29
Chapter 80 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (32) 02/10/2022 21:29
Chapter 79 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (31) 02/10/2022 19:29
Chapter 78 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (30) 02/10/2022 17:29
Chapter 77 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (29) 02/10/2022 15:29
Chapter 76 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (28) 02/10/2022 13:29
Chapter 75 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (27) 02/10/2022 11:29
Chapter 74 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (26) 02/10/2022 09:29
Chapter 73 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (25) 02/10/2022 07:29
Chapter 72 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (24) 02/10/2022 05:29
Chapter 71 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (23) 02/10/2022 03:29
Chapter 70 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (22) 02/10/2022 01:29
Chapter 69 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (21) 01/10/2022 23:29
Chapter 68 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (20) 01/10/2022 21:29
Chapter 67 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (19) 01/10/2022 19:29
Chapter 66 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (18) 01/10/2022 17:29
Chapter 65 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (17) 01/10/2022 15:29
Chapter 64 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (16) 01/10/2022 13:29
Chapter 63 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (15) 01/10/2022 11:29
Chapter 62 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (14) 01/10/2022 09:29
Chapter 61 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (13) 01/10/2022 07:29
Chapter 60 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (12) 01/10/2022 05:29
Chapter 59 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (11) 01/10/2022 03:29
Chapter 58 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (10) 01/10/2022 01:29
Chapter 57 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (9) 30/09/2022 23:29
Chapter 56 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (8) 30/09/2022 21:29
Chapter 55 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (7) 30/09/2022 19:29
Chapter 54 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (6) 30/09/2022 17:29
Chapter 53 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (5) 30/09/2022 15:29
Chapter 52 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (4) 30/09/2022 13:29
Chapter 51 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (3) 30/09/2022 11:29
Chapter 50 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (2) 30/09/2022 09:29
Chapter 49 : Nữ Sinh Trường Nam Sinh (1) 30/09/2022 07:29
Chapter 48 : Công Tử Vô Tình (Phiên ngoại) 30/09/2022 05:29
Chapter 47 : Công Tử Vô Tình (xong) 30/09/2022 03:29
Chapter 46 : Công Tử Vô Tình (24) 30/09/2022 01:29
Chapter 45 : Công Tử Vô Tình (23) 29/09/2022 23:29
Chapter 44 : Công Tử Vô Tình (22) 29/09/2022 21:29
Chapter 43 : Công Tử Vô Tình (21) 29/09/2022 19:29
Chapter 42 : Công Tử Vô Tình (20) 29/09/2022 17:29
Chapter 41 : Công Tử Vô Tình (19) 29/09/2022 15:29
Chapter 40 : Công Tử Vô Tình (18) 29/09/2022 13:29
Chapter 39 : Công Tử Vô Tình (17) 29/09/2022 11:29
Chapter 38 : Công Tử Vô Tình (16) 29/09/2022 09:29
Chapter 37 : Công Tử Vô Tình (15) 29/09/2022 07:29
Chapter 36 : Công Tử Vô Tình (14) 29/09/2022 05:29
Chapter 35 : Công Tử Vô Tình (13) 29/09/2022 03:29
Chapter 34 : Công Tử Vô Tình (12) 29/09/2022 01:29
Chapter 33 : Công Tử Vô Tình (11) 28/09/2022 23:29
Chapter 32 : Công Tử Vô Tình (10) 28/09/2022 21:29
Chapter 31 : Công Tử Vô Tình (9) 28/09/2022 19:29
Chapter 30 : Công Tử Vô Tình (8) 28/09/2022 17:29
Chapter 29 : Công Tử Vô Tình (7) 28/09/2022 15:29
Chapter 28 : Công Tử Vô Tình (6) 28/09/2022 13:29
Chapter 27 : Công Tử Vô Tình (5) 28/09/2022 11:29
Chapter 26 : Công Tử Vô Tình (4) 28/09/2022 09:29
Chapter 25 : Công Tử Vô Tình (3) 28/09/2022 07:29
Chapter 24 : Công Tử Vô Tình (2) 28/09/2022 05:29
Chapter 23 : Công Tử Vô Tình (1) 28/09/2022 03:29
Chapter 22 : Thế Thân Bạch Nguyệt Quang (Phiên Ngoại) 28/09/2022 01:29
Chapter 21 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(xong) 27/09/2022 23:29
Chapter 20 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(20) 27/09/2022 21:29
Chapter 19 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(19) 27/09/2022 19:29
Chapter 18 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(18) 27/09/2022 17:29
Chapter 17 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(17) 27/09/2022 15:29
Chapter 16 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(16) 27/09/2022 13:29
Chapter 15 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(15) 27/09/2022 11:29
Chapter 14 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(14) 27/09/2022 09:29
Chapter 13 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(13) 27/09/2022 07:29
Chapter 12 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(12) 27/09/2022 05:29
Chapter 11 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(11) 27/09/2022 03:29
Chapter 10 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(10) 27/09/2022 01:29
Chapter 9 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(9) 26/09/2022 23:29
Chapter 8 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(8) 26/09/2022 21:29
Chapter 7 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang (7) 26/09/2022 19:29
Chapter 6 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(6) 26/09/2022 17:29
Chapter 5 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang (5) 26/09/2022 15:29
Chapter 4 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(4) 26/09/2022 13:29
Chapter 3 : Thế thân Bạch Nguyệt Quang(3) 26/09/2022 11:29
Chapter 2 26/09/2022 09:29
Chapter 1 26/09/2022 07:29

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Nhanh Công Lược : Nam Chủ Là Cái Tiểu Khả Ái - Xuyen Nhanh Cong Luoc : Nam Chu La Cai Tieu Kha Ái

Cập nhật lúc : 30/11/2021 12:28

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát - Xuyen Khong Cong Luoc Nam Chinh La Canh Sat

Cập nhật lúc : 06/07/2022 01:00

Tình trạng : 128 / 130 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần - Xuyen Nhanh: 108 Cach Cong Luoc Nam Than

Cập nhật lúc : 02/05/2020 22:12

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá - Xuyen Nhanh Cong Luoc: Ky Chu Đung Hac Hoa

Cập nhật lúc : 26/11/2019 02:12

Tình trạng : 156 / 158 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Lần Thứ Ba Mươi Chín Công Lược - Xuyen Nhanh: Lan Thu Ba Muoi Chin Cong Luoc

Cập nhật lúc : 26/11/2021 12:43

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa - Xuyen Nhanh: So Tay Cong Luoc Nam Phu Cua Hac Lien Hoa

Cập nhật lúc : 02/05/2023 12:28

Tình trạng : 83 / 83 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Dị Năng, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ - Ca Nha Đeu La Dan Xuyen Khong, Chi Co Toi La Dan Ban Xu

Cập nhật lúc : 19/01/2022 11:05

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ta Là Giang Tinh Xuyên Nhanh - Ta La Giang Tinh Xuyen Nhanh

Cập nhật lúc : 29/07/2023 09:58

Tình trạng : 250 / 250 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn - Xuyen Nhanh Ki Chu La Đo Tham Ăn

Cập nhật lúc : 22/10/2021 06:29

Tình trạng : 120 / 122 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc - [Xuyen Nhanh] Nu Phu Hoa Ra Cung La Hac

Cập nhật lúc : 26/09/2020 06:28

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả - Xuyen Nhanh Toi Va Chong La Ket Hon Gia

Cập nhật lúc : 28/01/2023 05:01

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:28

Tình trạng : 434 / 436 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài - Chung Cuu Ba Đao Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 10:58

Tình trạng : 164 / 166 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! - Ái Nhi Tong Tai Nghien Sung Vo!

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:58

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thái Tử Thì Sao - Thai Tu Thi Sao

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:28

Tình trạng : 158 / 160 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa - Tan Hoan - Xuan Phong Luu Hoa

Cập nhật lúc : 22/09/2023 08:28

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại - Ban Gai Trum Truong That Loi Hai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 07:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện