Đưa Mami Về Nhà

Đưa Mama Về Nhà

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 09/09/2021 09:32

Tình trạng : 353 / 355 Chapter

Lượt xem: 16224

"Tại sao 5 năm trước rơi vào tay hắn, 5 năm sau cũng là hắn vậy?!" Bạch Sơ Hiểu tức giận, nhấc cổ áo của Giang Thừa Dục, "Anh hại tôi đau khổ nhiều năm như vậy, định đền bù như thế nào?" Giang Thừa Dục cười tà mị, trở tay ôm cô: "Hai baby này thêm một đời yên vui có được không?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 353 11/09/2021 11:40
Chapter 352 11/09/2021 09:40
Chapter 351 27/08/2021 11:42
Chapter 350 21/08/2021 14:41
Chapter 349 15/08/2021 00:41
Chapter 348 14/08/2021 22:41
Chapter 347 14/08/2021 20:41
Chapter 346 14/08/2021 18:41
Chapter 345 14/08/2021 16:41
Chapter 344 07/09/2021 22:18
Chapter 343 07/02/2021 22:24
Chapter 342 14/08/2021 10:41
Chapter 341 14/08/2021 08:41
Chapter 340 06/11/2021 10:14
Chapter 339 06/04/2021 22:11
Chapter 338 14/08/2021 02:41
Chapter 337 14/08/2021 00:41
Chapter 336 13/08/2021 22:41
Chapter 335 05/08/2021 13:55
Chapter 334 13/08/2021 18:41
Chapter 333 13/08/2021 16:41
Chapter 332 13/08/2021 14:41
Chapter 331 04/09/2021 14:35
Chapter 330 13/08/2021 10:41
Chapter 329 13/08/2021 08:41
Chapter 328 03/12/2021 14:34
Chapter 327 03/05/2021 15:38
Chapter 326 13/08/2021 02:41
Chapter 325 13/08/2021 00:41
Chapter 324 02/12/2021 23:25
Chapter 323 05/02/2021 11:41
Chapter 322 02/02/2021 11:40
Chapter 321 29/01/2021 20:41
Chapter 320 26/01/2021 14:41
Chapter 319 22/01/2021 18:42
Chapter 318 19/01/2021 14:40
Chapter 317 15/01/2021 18:41
Chapter 316 12/01/2021 14:41
Chapter 315 08/01/2021 14:41
Chapter 314 05/01/2021 11:40
Chapter 313 01/01/2021 18:41
Chapter 312 29/12/2020 18:41
Chapter 311 25/12/2020 14:41
Chapter 310 25/12/2020 12:41
Chapter 309 18/12/2020 14:41
Chapter 308 15/12/2020 11:41
Chapter 307 11/12/2020 08:40
Chapter 306 11/12/2020 06:40
Chapter 305 04/12/2020 11:41
Chapter 304 01/12/2020 03:42
Chapter 303 29/11/2020 11:41
Chapter 302 28/11/2020 14:41
Chapter 301 27/11/2020 18:41
Chapter 300 27/11/2020 00:41
Chapter 299 25/11/2020 14:41
Chapter 298 24/11/2020 14:41
Chapter 297 23/11/2020 14:41
Chapter 296 22/11/2020 18:41
Chapter 295 22/11/2020 00:41
Chapter 294 20/11/2020 08:41
Chapter 293 19/11/2020 14:41
Chapter 292 18/11/2020 18:42
Chapter 291 17/11/2020 14:40
Chapter 290 16/11/2020 14:41
Chapter 289 15/11/2020 14:41
Chapter 288 14/11/2020 14:41
Chapter 287 13/11/2020 14:40
Chapter 286 12/11/2020 14:41
Chapter 285 12/11/2020 12:41
Chapter 284 10/11/2020 14:41
Chapter 283 09/11/2020 14:40
Chapter 282 08/11/2020 11:42
Chapter 281 07/11/2020 14:42
Chapter 280 06/11/2020 14:40
Chapter 279 05/11/2020 14:40
Chapter 278 05/11/2020 12:40
Chapter 277 03/11/2020 14:41
Chapter 276 02/11/2020 14:41
Chapter 275 01/11/2020 20:41
Chapter 274 31/10/2020 18:41
Chapter 273 30/10/2020 14:41
Chapter 272 29/10/2020 20:41
Chapter 271 28/10/2020 14:41
Chapter 270 27/10/2020 14:41
Chapter 269 26/10/2020 14:40
Chapter 268 25/10/2020 11:42
Chapter 267 24/10/2020 14:42
Chapter 266 23/10/2020 14:41
Chapter 265 22/10/2020 14:42
Chapter 264 21/10/2020 18:42
Chapter 263 20/10/2020 18:41
Chapter 262 19/10/2020 14:40
Chapter 261 18/10/2020 08:40
Chapter 260 17/10/2020 18:42
Chapter 259 16/10/2020 14:40
Chapter 258 16/10/2020 12:40
Chapter 257 14/10/2020 14:41
Chapter 256 13/10/2020 14:41
Chapter 255 12/10/2020 14:40
Chapter 254 11/10/2020 11:41
Chapter 253 10/10/2020 11:40
Chapter 252 09/10/2020 20:42
Chapter 251 08/10/2020 18:42
Chapter 250 07/10/2020 18:41
Chapter 249 06/10/2020 18:41
Chapter 248 05/10/2020 18:42
Chapter 247 04/10/2020 14:40
Chapter 246 03/10/2020 14:40
Chapter 245 02/10/2020 18:42
Chapter 244 01/10/2020 14:41
Chapter 243 30/09/2020 14:40
Chapter 242 29/09/2020 18:42
Chapter 241 28/09/2020 14:41
Chapter 240 27/09/2020 14:41
Chapter 239 26/09/2020 14:41
Chapter 238 25/09/2020 18:42
Chapter 237 24/09/2020 20:41
Chapter 236 23/09/2020 18:42
Chapter 235 22/09/2020 18:42
Chapter 234 21/09/2020 18:41
Chapter 233 20/09/2020 18:41
Chapter 232 19/09/2020 14:41
Chapter 231 18/09/2020 18:41
Chapter 230 17/09/2020 14:41
Chapter 229 16/09/2020 14:41
Chapter 228 15/09/2020 18:42
Chapter 227 14/09/2020 18:41
Chapter 226 13/09/2020 11:41
Chapter 225 12/09/2020 14:42
Chapter 224 12/09/2020 12:42
Chapter 223 10/09/2020 14:40
Chapter 222 09/09/2020 14:41
Chapter 221 08/09/2020 14:41
Chapter 220 07/09/2020 14:41
Chapter 219 06/09/2020 11:41
Chapter 218 05/09/2020 14:11
Chapter 217 04/09/2020 18:12
Chapter 216 03/09/2020 14:12
Chapter 215 02/09/2020 11:11
Chapter 214 01/09/2020 11:11
Chapter 213 31/08/2020 14:11
Chapter 212 30/08/2020 11:11
Chapter 211 29/08/2020 14:12
Chapter 210 28/08/2020 14:11
Chapter 209 27/08/2020 11:11
Chapter 208 26/08/2020 14:11
Chapter 207 25/08/2020 14:12
Chapter 206 24/08/2020 11:11
Chapter 205 23/08/2020 14:11
Chapter 204 22/08/2020 11:10
Chapter 203 21/08/2020 11:10
Chapter 202 20/08/2020 14:10
Chapter 201 19/08/2020 14:11
Chapter 200 18/08/2020 11:10
Chapter 199 17/08/2020 11:11
Chapter 198 16/08/2020 11:10
Chapter 197 15/08/2020 14:12
Chapter 196 14/08/2020 11:11
Chapter 195 13/08/2020 11:10
Chapter 194 13/08/2020 09:10
Chapter 193 13/08/2020 07:10
Chapter 192 13/08/2020 05:10
Chapter 191 13/08/2020 03:10
Chapter 190 13/08/2020 01:10
Chapter 189 12/08/2020 23:10
Chapter 188 12/08/2020 21:10
Chapter 187 12/08/2020 19:10
Chapter 186 12/08/2020 17:10
Chapter 185 12/08/2020 15:10
Chapter 184 12/08/2020 13:10
Chapter 183 12/08/2020 11:10
Chapter 182 12/08/2020 09:10
Chapter 181 12/08/2020 07:10
Chapter 180 12/08/2020 05:10
Chapter 179 12/08/2020 03:10
Chapter 178 12/08/2020 01:10
Chapter 177 11/08/2020 23:10
Chapter 176 11/08/2020 21:10
Chapter 175 11/08/2020 19:10
Chapter 174 11/08/2020 17:10
Chapter 173 11/08/2020 15:10
Chapter 172 21/07/2020 11:11
Chapter 171 20/07/2020 11:11
Chapter 170 19/07/2020 11:11
Chapter 169 18/07/2020 14:12
Chapter 168 17/07/2020 20:14
Chapter 167 16/07/2020 11:13
Chapter 166 15/07/2020 11:10
Chapter 165 14/07/2020 11:11
Chapter 164 13/07/2020 11:10
Chapter 163 12/07/2020 11:11
Chapter 162 11/07/2020 18:11
Chapter 161 10/07/2020 11:13
Chapter 160 09/07/2020 14:11
Chapter 159 08/07/2020 11:11
Chapter 158 07/07/2020 11:13
Chapter 157 06/07/2020 14:10
Chapter 156 05/07/2020 11:13
Chapter 155 04/07/2020 14:11
Chapter 154 03/07/2020 14:11
Chapter 153 02/07/2020 14:11
Chapter 152 01/07/2020 11:10
Chapter 151 30/06/2020 11:11
Chapter 150 29/06/2020 14:11
Chapter 149 28/06/2020 11:13
Chapter 148 27/06/2020 14:11
Chapter 147 26/06/2020 14:12
Chapter 146 25/06/2020 18:12
Chapter 145 24/06/2020 14:10
Chapter 144 23/06/2020 14:11
Chapter 143 22/06/2020 18:12
Chapter 142 21/06/2020 11:11
Chapter 141 20/06/2020 18:12
Chapter 140 19/06/2020 14:11
Chapter 139 18/06/2020 11:12
Chapter 138 17/06/2020 11:10
Chapter 137 16/06/2020 11:10
Chapter 136 15/06/2020 14:14
Chapter 135 14/06/2020 11:12
Chapter 134 12/06/2020 20:14
Chapter 133 12/06/2020 14:12
Chapter 132 11/06/2020 14:08
Chapter 131 10/06/2020 20:10
Chapter 130 09/06/2020 14:10
Chapter 129 08/06/2020 14:10
Chapter 128 07/06/2020 14:10
Chapter 127 06/06/2020 14:10
Chapter 126 06/06/2020 12:10
Chapter 125 04/06/2020 14:10
Chapter 124 03/06/2020 14:10
Chapter 123 02/06/2020 20:10
Chapter 122 01/06/2020 11:10
Chapter 121 31/05/2020 11:10
Chapter 120 30/05/2020 20:10
Chapter 119 29/05/2020 18:11
Chapter 118 28/05/2020 14:10
Chapter 117 27/05/2020 20:10
Chapter 116 26/05/2020 14:10
Chapter 115 25/05/2020 14:10
Chapter 114 24/05/2020 14:10
Chapter 113 23/05/2020 11:10
Chapter 112 22/05/2020 14:10
Chapter 111 21/05/2020 14:10
Chapter 110 20/05/2020 14:10
Chapter 109 19/05/2020 14:10
Chapter 108 18/05/2020 18:13
Chapter 107 17/05/2020 11:11
Chapter 106 16/05/2020 14:10
Chapter 105 15/05/2020 18:12
Chapter 104 14/05/2020 14:10
Chapter 103 13/05/2020 11:10
Chapter 102 12/05/2020 14:10
Chapter 101 11/05/2020 11:10
Chapter 100 11/05/2020 09:10
Chapter 99 09/05/2020 14:10
Chapter 98 08/05/2020 11:10
Chapter 97 07/05/2020 14:10
Chapter 96 06/05/2020 11:10
Chapter 95 05/05/2020 18:11
Chapter 94 04/05/2020 11:10
Chapter 93 04/05/2020 09:10
Chapter 92 02/05/2020 11:11
Chapter 91 01/05/2020 08:10
Chapter 90 30/04/2020 11:11
Chapter 89 30/04/2020 09:11
Chapter 88 28/04/2020 11:11
Chapter 87 27/04/2020 11:10
Chapter 86 26/04/2020 08:10
Chapter 85 25/04/2020 11:10
Chapter 84 24/04/2020 11:10
Chapter 83 23/04/2020 11:10
Chapter 82 22/04/2020 11:10
Chapter 81 21/04/2020 11:11
Chapter 80 20/04/2020 11:10
Chapter 79 19/04/2020 14:11
Chapter 78 18/04/2020 11:10
Chapter 77 17/04/2020 11:10
Chapter 76 16/04/2020 11:10
Chapter 75 15/04/2020 11:11
Chapter 74 14/04/2020 11:10
Chapter 73 13/04/2020 11:10
Chapter 72 12/04/2020 11:10
Chapter 71 11/04/2020 11:11
Chapter 70 10/04/2020 11:10
Chapter 69 09/04/2020 11:10
Chapter 68 08/04/2020 11:10
Chapter 67 07/04/2020 08:10
Chapter 66 06/04/2020 11:10
Chapter 65 05/04/2020 11:10
Chapter 64 04/04/2020 11:10
Chapter 63 03/04/2020 11:10
Chapter 62 03/04/2020 09:10
Chapter 61 01/04/2020 11:10
Chapter 60 31/03/2020 11:10
Chapter 59 30/03/2020 11:10
Chapter 58 29/03/2020 14:10
Chapter 57 28/03/2020 20:10
Chapter 56 27/03/2020 14:10
Chapter 55 26/03/2020 11:10
Chapter 54 25/03/2020 11:10
Chapter 53 24/03/2020 14:10
Chapter 52 23/03/2020 14:10
Chapter 51 22/03/2020 20:10
Chapter 50 21/03/2020 11:10
Chapter 49 20/03/2020 14:10
Chapter 48 19/03/2020 09:10
Chapter 47 18/03/2020 14:11
Chapter 46 17/03/2020 11:21
Chapter 45 16/03/2020 14:10
Chapter 44 19/03/2020 03:10
Chapter 43 14/03/2020 18:10
Chapter 42 13/03/2020 14:10
Chapter 41 13/03/2020 12:10
Chapter 40 13/03/2020 10:10
Chapter 39 10/03/2020 18:11
Chapter 38 09/03/2020 18:11
Chapter 37 08/03/2020 14:10
Chapter 36 07/03/2020 11:10
Chapter 35 06/03/2020 18:10
Chapter 34 05/03/2020 11:10
Chapter 33 05/03/2020 00:10
Chapter 32 04/03/2020 18:10
Chapter 31 02/03/2020 18:10
Chapter 30 29/02/2020 14:10
Chapter 29 25/02/2020 20:10
Chapter 28 21/02/2020 14:10
Chapter 27 18/02/2020 14:10
Chapter 26 15/02/2020 14:10
Chapter 25 11/02/2020 11:10
Chapter 24 08/02/2020 11:10
Chapter 23 06/02/2020 11:10
Chapter 22 31/01/2020 20:10
Chapter 21 28/01/2020 14:10
Chapter 20 26/01/2020 14:10
Chapter 19 21/01/2020 14:10
Chapter 18 21/01/2020 12:10
Chapter 17 17/01/2020 12:38
Chapter 16 17/01/2020 10:38
Chapter 15 17/01/2020 08:38
Chapter 14 17/01/2020 06:38
Chapter 13 17/01/2020 04:38
Chapter 12 17/01/2020 02:38
Chapter 11 17/01/2020 00:38
Chapter 10 16/01/2020 22:38
Chapter 9 16/01/2020 20:38
Chapter 8 16/01/2020 18:38
Chapter 7 16/01/2020 16:38
Chapter 6 16/01/2020 14:38
Chapter 5 16/01/2020 12:38
Chapter 4 16/01/2020 10:38
Chapter 3 16/01/2020 08:38
Chapter 2 16/01/2020 06:38
Chapter 1 16/01/2020 04:38
Chapter 0 16/01/2020 02:38

comment

Có thể bạn thích xem

Nhật Kí Đưa Vợ Về Nhà Của Tổng Giám Đốc - Nhat Ki Đua Vo Ve Nha Cua Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 22/06/2019 19:26

Tình trạng : 35 / 35 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.194

Đọc truyện

Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con - Tro Ve Nam 60: Nuoi Muoi Đua Con

Cập nhật lúc : 30/10/2021 06:58

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê - Đua Co Truong Ve Lam Vi Hon The

Cập nhật lúc : 04/04/2022 21:58

Tình trạng : 128 / 128 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà - Vo Ơi Theo Anh Ve Nha

Cập nhật lúc : 22/04/2018 07:00

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!! - Nam Phu! Theo Em Ve Nha!!

Cập nhật lúc : 27/04/2019 18:25

Tình trạng : 121 / 121 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi - Ma Mi! Mau Ve Nha Thoi

Cập nhật lúc : 27/01/2018 04:26

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam - Con Ma Nha Ve Sinh Nam

Cập nhật lúc : 19/04/2019 17:42

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trác Phu Nhân, Mau Về Nhà - Trac Phu Nhan, Mau Ve Nha

Cập nhật lúc : 07/12/2019 22:45

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà - Chi Muon Ôm Em Ve Nha

Cập nhật lúc : 10/01/2020 21:00

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Oan Gia Về Chung Một Nhà - Oan Gia Ve Chung Mot Nha

Cập nhật lúc : 24/09/2021 23:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trong Nhà Vệ Sinh, Không Có Giấy - Trong Nha Ve Sinh, Khong Co Giay

Cập nhật lúc : 13/06/2022 10:58

Tình trạng : 3 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi ! - Bao Boi Nho Be, Ve Nha Thoi !

Cập nhật lúc : 24/07/2018 09:39

Tình trạng : 38 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 05/07/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.596

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 05/07/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.416

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 06/07/2022 08:29

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 05/07/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.329

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 05/07/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 05/07/2022 21:40

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.207

Đọc truyện