Độc Thủ Vu Y

Đoc Thu Vu Y

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Horror - Kinh Dị, Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 03/09/2021 05:32

Tình trạng : 246 / 248 Chapter

Lượt xem: 16179

Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 246 01/09/2021 05:40
Chapter 245 31/08/2021 08:40
Chapter 244 31/08/2021 06:40
Chapter 243 31/08/2021 04:40
Chapter 242 31/08/2021 02:40
Chapter 241 31/08/2021 00:40
Chapter 240 30/08/2021 22:40
Chapter 239 07/12/2021 05:27
Chapter 238 07/12/2021 05:22
Chapter 237 07/05/2021 17:12
Chapter 235 27/06/2021 20:40
Chapter 234 27/06/2021 18:40
Chapter 233 27/06/2021 14:41
Chapter 232 27/06/2021 12:41
Chapter 231 17/06/2021 08:41
Chapter 230 17/06/2021 00:40
Chapter 229 16/06/2021 22:40
Chapter 228 07/06/2021 11:41
Chapter 227 30/05/2021 08:41
Chapter 226 30/05/2021 06:41
Chapter 225 22/05/2021 18:41
Chapter 224 22/05/2021 16:41
Chapter 223 15/05/2021 16:40
Chapter 222 15/05/2021 14:40
Chapter 221 13/05/2021 12:40
Chapter 220 13/05/2021 10:40
Chapter 219 13/05/2021 08:40
Chapter 218 13/05/2021 06:40
Chapter 217 13/05/2021 04:40
Chapter 216 06/05/2021 12:41
Chapter 215 17/04/2021 09:41
Chapter 214 17/04/2021 07:41
Chapter 213 17/04/2021 05:41
Chapter 212 17/04/2021 03:41
Chapter 211 17/04/2021 01:41
Chapter 209 16/04/2021 23:41
Chapter 208 16/04/2021 21:41
Chapter 207 16/04/2021 19:41
Chapter 206 16/04/2021 17:41
Chapter 205 16/04/2021 15:41
Chapter 204 16/04/2021 13:41
Chapter 203 03/10/2021 13:05
Chapter 202 03/10/2021 13:05
Chapter 201 03/10/2021 13:06
Chapter 200 03/10/2021 13:06
Chapter 199 03/10/2021 13:06
Chapter 198 03/10/2021 13:06
Chapter 197 03/10/2021 13:06
Chapter 196 03/10/2021 13:06
Chapter 195 03/10/2021 13:06
Chapter 194 03/10/2021 13:06
Chapter 193 03/10/2021 13:06
Chapter 192 03/10/2021 00:36
Chapter 191 03/09/2021 18:14
Chapter 190 03/09/2021 15:01
Chapter 189 03/09/2021 15:01
Chapter 188 03/09/2021 12:38
Chapter 187 03/09/2021 12:38
Chapter 186 03/09/2021 12:38
Chapter 185 03/05/2021 16:08
Chapter 184 03/05/2021 16:08
Chapter 183 02/09/2021 21:08
Chapter 182 02/06/2021 21:30
Chapter 181 02/05/2021 06:00
Chapter 180 02/05/2021 06:00
Chapter 179 02/04/2021 07:30
Chapter 178 14/04/2021 09:41
Chapter 177 14/04/2021 07:41
Chapter 176 14/04/2021 05:41
Chapter 175 14/04/2021 03:41
Chapter 174 14/04/2021 01:41
Chapter 173 03/12/2020 16:41
Chapter 172 03/12/2020 14:41
Chapter 171 02/12/2020 16:41
Chapter 170 02/12/2020 14:41
Chapter 169 02/12/2020 12:41
Chapter 168 02/12/2020 10:41
Chapter 167 02/12/2020 08:41
Chapter 166 02/12/2020 06:41
Chapter 165 02/12/2020 03:40
Chapter 164 01/12/2020 18:42
Chapter 163 12/11/2020 18:42
Chapter 162 12/11/2020 16:42
Chapter 161 12/11/2020 14:42
Chapter 160 12/11/2020 12:42
Chapter 159 12/11/2020 10:42
Chapter 158 12/11/2020 12:41
Chapter 157 12/11/2020 10:41
Chapter 156 08/10/2020 09:41
Chapter 155 28/09/2020 06:41
Chapter 154 28/09/2020 04:41
Chapter 153 12/09/2020 18:42
Chapter 152 12/09/2020 16:42
Chapter 151 08/09/2020 06:41
Chapter 150 07/09/2020 12:41
Chapter 149 07/09/2020 10:41
Chapter 148 06/09/2020 09:41
Chapter 147 24/08/2020 09:11
Chapter 146 24/08/2020 07:11
Chapter 145 21/08/2020 16:10
Chapter 144 21/08/2020 14:10
Chapter 143 21/08/2020 12:10
Chapter 142 21/08/2020 10:10
Chapter 141 21/08/2020 08:10
Chapter 140 21/08/2020 06:10
Chapter 139 21/08/2020 04:10
Chapter 138 21/08/2020 02:10
Chapter 137 21/08/2020 00:10
Chapter 136 20/08/2020 22:10
Chapter 135 20/08/2020 20:10
Chapter 134 20/08/2020 18:10
Chapter 133 07/07/2020 11:11
Chapter 132 07/07/2020 09:11
Chapter 131 07/07/2020 07:11
Chapter 130 07/07/2020 05:11
Chapter 129 07/07/2020 03:11
Chapter 128 07/07/2020 01:11
Chapter 127 06/07/2020 23:11
Chapter 126 06/07/2020 21:11
Chapter 125 06/07/2020 19:11
Chapter 124 06/07/2020 17:11
Chapter 123 06/07/2020 15:11
Chapter 122 06/07/2020 13:11
Chapter 121 06/07/2020 11:11
Chapter 120 06/07/2020 09:11
Chapter 119 06/07/2020 07:11
Chapter 118 06/07/2020 05:11
Chapter 117 06/07/2020 03:11
Chapter 116 06/07/2020 01:11
Chapter 115 05/07/2020 23:11
Chapter 114 05/07/2020 21:11
Chapter 113 05/07/2020 19:11
Chapter 112 05/07/2020 17:11
Chapter 111 05/07/2020 15:11
Chapter 110 05/07/2020 13:11
Chapter 109 05/07/2020 11:11
Chapter 108 05/07/2020 09:11
Chapter 107 05/07/2020 07:11
Chapter 106 05/07/2020 05:11
Chapter 105 05/07/2020 03:11
Chapter 104 05/07/2020 01:11
Chapter 103 04/07/2020 23:11
Chapter 102 04/07/2020 21:11
Chapter 101 04/07/2020 19:11
Chapter 100 04/07/2020 17:11
Chapter 99 04/07/2020 15:11
Chapter 98 04/07/2020 13:11
Chapter 97 04/07/2020 11:11
Chapter 96 04/07/2020 09:11
Chapter 95 04/07/2020 07:11
Chapter 94 04/07/2020 05:11
Chapter 93 04/07/2020 03:11
Chapter 92 04/07/2020 01:11
Chapter 91 03/07/2020 23:11
Chapter 90 03/07/2020 21:11
Chapter 89 03/07/2020 19:11
Chapter 88 03/07/2020 17:11
Chapter 87 03/07/2020 15:11
Chapter 86 03/07/2020 13:11
Chapter 85 03/07/2020 11:11
Chapter 84 03/07/2020 09:11
Chapter 83 03/07/2020 07:11
Chapter 82 03/07/2020 05:11
Chapter 81 03/07/2020 03:11
Chapter 80 03/07/2020 01:11
Chapter 79 02/07/2020 23:11
Chapter 78 02/07/2020 21:11
Chapter 77 02/07/2020 19:11
Chapter 76 02/07/2020 17:11
Chapter 75 02/07/2020 15:11
Chapter 74 02/07/2020 13:11
Chapter 73 02/07/2020 11:11
Chapter 72 02/07/2020 09:11
Chapter 71 02/07/2020 07:11
Chapter 70 02/07/2020 05:11
Chapter 69 02/07/2020 03:11
Chapter 68 02/07/2020 01:11
Chapter 67 05/06/2020 08:10
Chapter 66 03/06/2020 08:10
Chapter 65 27/05/2020 08:10
Chapter 64 01/05/2020 08:10
Chapter 63 29/04/2020 08:10
Chapter 62 01/04/2020 11:11
Chapter 61 30/03/2020 08:10
Chapter 60 07/03/2020 18:10
Chapter 59 05/03/2020 18:11
Chapter 58 01/03/2020 11:10
Chapter 57 28/02/2020 11:10
Chapter 56 26/02/2020 11:10
Chapter 55 24/02/2020 11:10
Chapter 54 22/02/2020 14:10
Chapter 53 20/02/2020 11:10
Chapter 52 18/02/2020 11:10
Chapter 51 18/02/2020 09:10
Chapter 50 14/02/2020 11:10
Chapter 49 11/06/2019 00:00
Chapter 48 17/01/2020 05:46
Chapter 47 17/01/2020 03:46
Chapter 46 10/09/2019 00:00
Chapter 45 10/07/2019 00:00
Chapter 44 16/01/2020 21:46
Chapter 43 16/01/2020 19:46
Chapter 42 16/01/2020 17:46
Chapter 41 16/01/2020 15:46
Chapter 40 16/01/2020 13:46
Chapter 39 16/01/2020 11:46
Chapter 38 16/01/2020 09:46
Chapter 37 09/09/2019 00:00
Chapter 36 09/09/2019 00:00
Chapter 35 09/09/2019 00:00
Chapter 34 09/09/2019 00:00
Chapter 33 08/11/2019 00:00
Chapter 32 09/09/2019 00:00
Chapter 31 09/09/2019 00:00
Chapter 30 09/09/2019 00:00
Chapter 29 09/09/2019 00:00
Chapter 28 09/09/2019 00:00
Chapter 27 09/09/2019 00:00
Chapter 26 09/09/2019 00:00
Chapter 25 09/09/2019 00:00
Chapter 24 09/09/2019 00:00
Chapter 23 09/09/2019 00:00
Chapter 22 09/09/2019 00:00
Chapter 21 09/09/2019 00:00
Chapter 20 09/09/2019 00:00
Chapter 19 09/09/2019 00:00
Chapter 18 09/09/2019 00:00
Chapter 17 09/09/2019 00:00
Chapter 16 09/09/2019 00:00
Chapter 15 09/09/2019 00:00
Chapter 14 09/09/2019 00:00
Chapter 13 09/09/2019 00:00
Chapter 12 09/09/2019 00:00
Chapter 11 09/09/2019 00:00
Chapter 10 09/09/2019 00:00
Chapter 9 09/09/2019 00:00
Chapter 8 09/09/2019 00:00
Chapter 7 09/09/2019 00:00
Chapter 6 09/09/2019 00:00
Chapter 5 09/09/2019 00:00
Chapter 4 09/09/2019 00:00
Chapter 3 09/09/2019 00:00
Chapter 2 09/09/2019 00:00
Chapter 1 07/02/2019 00:00
Chapter 1 07/02/2019 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Độc Giả Thứ 7 - Đoc Gia Thu 7

Cập nhật lúc : 10/03/2018 06:13

Tình trạng : 19 / 19 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vu Sư - Vu Su

Cập nhật lúc : 28/08/2021 10:58

Tình trạng : 156 / 156 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vũ Dạ Kỳ Đàm - Vu Da Ky Đam

Cập nhật lúc : 23/03/2019 11:03

Tình trạng : 177 / 177 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Giết Người Bí Ẩn - Vu Giet Nguoi Bi Ẩn

Cập nhật lúc : 30/11/2019 18:39

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vũ Điệu Của Thần Chết - Vu Đieu Cua Than Chet

Cập nhật lúc : 11/01/2018 07:22

Tình trạng : 41 / 41 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Vu Đieu Bay Lop Mang Che

Cập nhật lúc : 20/11/2017 02:52

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười - Vu Bi Ẩn: Cai Bong Cuoi

Cập nhật lúc : 19/01/2019 19:44

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Con Mắt Lửa - Vu Bi Ẩn: Con Mat Lua

Cập nhật lúc : 22/12/2017 12:26

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh - Vu Bi Ẩn: Con Ma Xanh

Cập nhật lúc : 16/11/2017 16:56

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Con Ngựa Không Đầu - Vu Bi Ẩn: Con Ngua Khong Đau

Cập nhật lúc : 27/09/2019 22:44

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Con Mèo Nháy Mắt - Vu Bi Ẩn: Con Meo Nhay Mat

Cập nhật lúc : 23/08/2019 01:44

Tình trạng : 22 / 22 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Cái Sọ Biết Nói - Vu Bi Ẩn: Cai So Biet Noi

Cập nhật lúc : 12/06/2019 07:44

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện