Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Đo Thi Kieu Hung He Thong

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 03/11/2020 13:32

Tình trạng : 360 / 362 Chapter

Lượt xem: 16181

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 "chính mình khác" tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 360 06/11/2020 16:42
Chapter 359 31/10/2020 16:41
Chapter 358 26/10/2020 03:40
Chapter 357 24/10/2020 12:41
Chapter 356 23/10/2020 16:42
Chapter 355 21/10/2020 12:40
Chapter 354 18/10/2020 16:41
Chapter 353 17/10/2020 16:43
Chapter 352 16/10/2020 16:42
Chapter 351 16/10/2020 14:42
Chapter 350 11/10/2020 22:41
Chapter 349 09/10/2020 12:41
Chapter 348 07/10/2020 12:40
Chapter 347 07/10/2020 10:40
Chapter 346 03/10/2020 16:42
Chapter 345 02/10/2020 18:41
Chapter 344 01/10/2020 16:41
Chapter 343 30/09/2020 12:41
Chapter 342 27/09/2020 16:42
Chapter 341 25/09/2020 12:41
Chapter 340 23/09/2020 12:41
Chapter 339 20/09/2020 18:41
Chapter 338 18/09/2020 22:41
Chapter 337 16/09/2020 16:41
Chapter 336 13/09/2020 16:42
Chapter 335 12/09/2020 06:41
Chapter 334 09/09/2020 22:41
Chapter 333 07/09/2020 03:40
Chapter 332 05/09/2020 10:41
Chapter 331 04/09/2020 20:11
Chapter 330 30/08/2020 04:12
Chapter 329 30/08/2020 02:12
Chapter 328 28/08/2020 00:11
Chapter 327 26/08/2020 22:12
Chapter 326 25/08/2020 20:11
Chapter 325 23/08/2020 05:12
Chapter 324 23/08/2020 03:12
Chapter 323 23/08/2020 01:12
Chapter 322 19/08/2020 08:10
Chapter 321 18/08/2020 04:11
Chapter 320 15/08/2020 00:10
Chapter 319 13/08/2020 18:10
Chapter 318 12/08/2020 16:10
Chapter 317 11/08/2020 14:11
Chapter 316 11/08/2020 12:11
Chapter 315 11/08/2020 10:11
Chapter 314 11/08/2020 08:11
Chapter 313 11/08/2020 06:11
Chapter 312 11/08/2020 04:11
Chapter 311 11/08/2020 02:11
Chapter 310 11/08/2020 00:11
Chapter 309 10/08/2020 22:11
Chapter 308 10/08/2020 20:11
Chapter 307 10/08/2020 18:11
Chapter 306 10/08/2020 16:11
Chapter 305 10/08/2020 14:11
Chapter 304 10/08/2020 12:11
Chapter 303 10/08/2020 10:11
Chapter 302 10/08/2020 08:11
Chapter 301 10/08/2020 06:11
Chapter 300 18/07/2020 02:11
Chapter 299 16/07/2020 08:14
Chapter 298 16/07/2020 06:14
Chapter 297 16/07/2020 04:14
Chapter 296 16/07/2020 02:14
Chapter 295 16/07/2020 00:14
Chapter 294 15/07/2020 22:14
Chapter 293 15/07/2020 20:14
Chapter 292 15/07/2020 18:14
Chapter 291 15/07/2020 16:14
Chapter 290 15/07/2020 14:14
Chapter 289 01/07/2020 21:12
Chapter 288 01/07/2020 19:12
Chapter 287 01/07/2020 17:12
Chapter 286 01/07/2020 15:12
Chapter 285 01/07/2020 13:12
Chapter 284 01/07/2020 11:12
Chapter 283 01/07/2020 09:12
Chapter 282 01/07/2020 07:12
Chapter 281 01/07/2020 05:12
Chapter 280 01/07/2020 03:12
Chapter 279 01/07/2020 01:12
Chapter 278 30/06/2020 23:12
Chapter 277 30/06/2020 21:12
Chapter 276 30/06/2020 19:12
Chapter 275 30/06/2020 17:12
Chapter 274 30/06/2020 15:12
Chapter 273 30/06/2020 13:12
Chapter 272 30/06/2020 11:12
Chapter 271 30/06/2020 09:12
Chapter 270 30/06/2020 07:12
Chapter 269 30/06/2020 05:12
Chapter 268 30/06/2020 03:12
Chapter 267 30/06/2020 01:12
Chapter 266 29/06/2020 23:12
Chapter 265 29/06/2020 21:12
Chapter 264 29/06/2020 19:12
Chapter 263 29/06/2020 17:12
Chapter 262 29/06/2020 15:12
Chapter 261 29/06/2020 13:12
Chapter 260 13/08/2020 04:11
Chapter 259 05/12/2020 20:22
Chapter 258 09/05/2020 09:10
Chapter 257 09/05/2020 07:10
Chapter 256 09/05/2020 05:10
Chapter 255 09/05/2020 03:10
Chapter 254 09/05/2020 01:10
Chapter 253 08/05/2020 23:10
Chapter 252 08/05/2020 21:10
Chapter 251 08/05/2020 19:10
Chapter 250 08/05/2020 17:10
Chapter 249 08/05/2020 15:10
Chapter 248 08/05/2020 13:10
Chapter 247 08/05/2020 11:10
Chapter 246 08/05/2020 09:10
Chapter 245 08/05/2020 07:10
Chapter 244 08/05/2020 05:10
Chapter 243 08/05/2020 03:10
Chapter 242 08/05/2020 01:10
Chapter 241 07/05/2020 23:10
Chapter 240 07/05/2020 21:10
Chapter 239 07/05/2020 19:10
Chapter 238 07/05/2020 17:10
Chapter 237 07/05/2020 15:10
Chapter 236 07/05/2020 13:10
Chapter 235 07/05/2020 11:10
Chapter 234 07/05/2020 09:10
Chapter 233 07/05/2020 07:10
Chapter 232 07/05/2020 05:10
Chapter 231 07/05/2020 03:10
Chapter 230 07/05/2020 01:10
Chapter 229 06/05/2020 23:10
Chapter 228 06/05/2020 21:10
Chapter 227 06/05/2020 19:10
Chapter 226 06/05/2020 17:10
Chapter 225 06/05/2020 15:10
Chapter 224 06/05/2020 13:10
Chapter 223.5 06/05/2020 11:10
Chapter 222 06/05/2020 09:10
Chapter 221 06/05/2020 07:10
Chapter 220 06/05/2020 05:10
Chapter 219 06/05/2020 03:10
Chapter 218 06/05/2020 01:10
Chapter 217 05/05/2020 23:10
Chapter 216 05/05/2020 21:10
Chapter 215 05/05/2020 19:10
Chapter 214 05/05/2020 17:10
Chapter 213 05/05/2020 15:10
Chapter 212 05/05/2020 13:10
Chapter 211 05/05/2020 11:10
Chapter 210 05/05/2020 09:10
Chapter 209 05/05/2020 07:10
Chapter 208 05/05/2020 05:10
Chapter 207 05/05/2020 03:10
Chapter 206 05/05/2020 01:10
Chapter 205 04/05/2020 23:10
Chapter 204 04/05/2020 21:10
Chapter 203 04/05/2020 19:10
Chapter 202 04/05/2020 17:10
Chapter 201 05/10/2020 01:12
Chapter 200 01/03/2020 20:10
Chapter 199 05/11/2020 07:31
Chapter 168 01/03/2020 18:10
Chapter 198 05/11/2020 07:31
Chapter 167 16/02/2020 18:10
Chapter 197 05/11/2020 07:31
Chapter 166 05/02/2020 18:10
Chapter 196 05/11/2020 07:31
Chapter 165 23/01/2020 11:10
Chapter 195 05/11/2020 07:31
Chapter 164 21/01/2020 11:10
Chapter 194 05/11/2020 07:31
Chapter 163 21/01/2020 09:10
Chapter 193 05/11/2020 07:31
Chapter 162 21/01/2020 07:10
Chapter 192 05/11/2020 07:31
Chapter 161 21/01/2020 05:10
Chapter 191 05/11/2020 07:31
Chapter 160 21/01/2020 03:10
Chapter 190 05/11/2020 07:31
Chapter 159 21/01/2020 01:10
Chapter 189 05/11/2020 07:31
Chapter 158 12/11/2019 00:00
Chapter 188 05/11/2020 07:31
Chapter 157 12/04/2019 00:00
Chapter 187 05/11/2020 07:31
Chapter 156 12/02/2019 00:00
Chapter 186 05/11/2020 07:31
Chapter 155 20/01/2020 17:10
Chapter 185 05/11/2020 07:31
Chapter 154 20/01/2020 15:10
Chapter 184 05/11/2020 07:31
Chapter 153 20/01/2020 13:10
Chapter 183 05/11/2020 07:31
Chapter 152 11/11/2019 00:00
Chapter 182 05/11/2020 07:31
Chapter 151 11/09/2019 00:00
Chapter 181 05/11/2020 07:31
Chapter 150 20/01/2020 07:10
Chapter 180 05/11/2020 07:31
Chapter 149 20/01/2020 05:10
Chapter 179 05/11/2020 07:31
Chapter 148 20/01/2020 03:10
Chapter 178 05/11/2020 07:30
Chapter 147 20/01/2020 01:10
Chapter 177 12/08/2020 18:12
Chapter 146 19/01/2020 23:10
Chapter 176 13/08/2020 14:11
Chapter 145 19/01/2020 21:10
Chapter 175 13/08/2020 14:12
Chapter 144 19/01/2020 19:10
Chapter 174 04/06/2020 09:14
Chapter 143 10/12/2019 00:00
Chapter 173 04/03/2020 10:07
Chapter 142 10/10/2019 00:00
Chapter 172 04/01/2020 09:01
Chapter 141 10/08/2019 00:00
Chapter 171 21/08/2020 02:41
Chapter 140 10/06/2019 00:00
Chapter 170 21/08/2020 03:41
Chapter 139 10/04/2019 00:00
Chapter 169 03/03/2020 20:57
Chapter 138 10/02/2019 00:00
Chapter 137 19/01/2020 05:10
Chapter 136 19/01/2020 03:10
Chapter 135 19/01/2020 01:10
Chapter 134 18/01/2020 23:10
Chapter 133 18/01/2020 21:10
Chapter 132 18/01/2020 19:10
Chapter 131 18/01/2020 17:10
Chapter 130 18/01/2020 15:10
Chapter 129 18/01/2020 13:10
Chapter 128 18/01/2020 11:10
Chapter 127 18/01/2020 09:10
Chapter 126 18/01/2020 07:10
Chapter 125 18/01/2020 05:10
Chapter 124 18/01/2020 03:10
Chapter 123 18/01/2020 01:10
Chapter 122 17/01/2020 23:10
Chapter 121 17/01/2020 21:10
Chapter 120 17/01/2020 19:10
Chapter 119 17/01/2020 17:10
Chapter 118 17/01/2020 15:10
Chapter 117 17/01/2020 13:10
Chapter 116 17/01/2020 11:10
Chapter 115 17/01/2020 09:10
Chapter 114 17/01/2020 07:10
Chapter 113 17/01/2020 05:10
Chapter 112 17/01/2020 03:10
Chapter 111 17/01/2020 01:10
Chapter 110 16/01/2020 23:10
Chapter 109 16/01/2020 21:10
Chapter 108 16/01/2020 19:10
Chapter 107 16/01/2020 17:10
Chapter 106 16/01/2020 15:10
Chapter 105 16/01/2020 13:10
Chapter 104 16/01/2020 11:10
Chapter 103 16/01/2020 09:10
Chapter 102 16/01/2020 07:10
Chapter 101 16/01/2020 05:10
Chapter 100 16/01/2020 03:10
Chapter 99 16/01/2020 01:10
Chapter 98 15/01/2020 23:10
Chapter 97 15/01/2020 21:10
Chapter 96 15/01/2020 19:10
Chapter 95 15/01/2020 17:10
Chapter 94 15/01/2020 15:10
Chapter 93 15/01/2020 13:10
Chapter 92 15/01/2020 11:10
Chapter 91 15/01/2020 09:10
Chapter 90 15/01/2020 07:10
Chapter 89 15/01/2020 05:10
Chapter 88 07/10/2019 00:00
Chapter 87 07/06/2019 00:00
Chapter 86 07/04/2019 00:00
Chapter 85 07/02/2019 00:00
Chapter 84 14/01/2020 19:10
Chapter 83 14/01/2020 17:10
Chapter 82 14/01/2020 15:10
Chapter 81 14/01/2020 13:10
Chapter 80 05/12/2019 00:00
Chapter 79 05/10/2019 00:00
Chapter 78 05/04/2019 00:00
Chapter 77 05/02/2019 00:00
Chapter 76 14/01/2020 03:10
Chapter 75 14/01/2020 01:10
Chapter 74 13/01/2020 23:10
Chapter 73 13/01/2020 21:10
Chapter 72 13/01/2020 19:10
Chapter 71 13/01/2020 17:10
Chapter 70 13/01/2020 15:10
Chapter 69 13/01/2020 13:10
Chapter 68 13/01/2020 11:10
Chapter 67 13/01/2020 09:10
Chapter 66 13/01/2020 07:10
Chapter 65 13/01/2020 05:10
Chapter 64 13/01/2020 03:10
Chapter 63 01/12/2019 00:00
Chapter 62 01/11/2019 00:00
Chapter 61 01/10/2019 00:00
Chapter 60 01/09/2019 00:00
Chapter 59 01/08/2019 00:00
Chapter 58 01/07/2019 00:00
Chapter 57 01/06/2019 00:00
Chapter 56 01/05/2019 00:00
Chapter 55 01/04/2019 00:00
Chapter 54 01/03/2019 00:00
Chapter 53 01/02/2019 00:00
Chapter 52 01/01/2019 00:00
Chapter 51 12/01/2020 01:10
Chapter 50 11/01/2020 23:10
Chapter 49 11/01/2020 21:10
Chapter 48 11/01/2020 19:10
Chapter 47 11/01/2020 17:10
Chapter 46 11/01/2020 15:10
Chapter 45 11/01/2020 13:10
Chapter 44 11/01/2020 11:10
Chapter 43 11/01/2020 09:10
Chapter 42 11/01/2020 07:10
Chapter 41 11/01/2020 05:10
Chapter 40 11/01/2020 03:10
Chapter 39 11/01/2020 01:10
Chapter 38 10/01/2020 23:10
Chapter 37 10/01/2020 21:10
Chapter 36 10/01/2020 19:10
Chapter 35 10/01/2020 17:10
Chapter 34 10/01/2020 15:10
Chapter 33 10/01/2020 13:10
Chapter 32 12/12/2018 00:00
Chapter 31 12/11/2018 00:00
Chapter 30 12/10/2018 00:00
Chapter 29 12/09/2018 00:00
Chapter 28 12/08/2018 00:00
Chapter 27 12/07/2018 00:00
Chapter 26 12/06/2018 00:00
Chapter 25 12/05/2018 00:00
Chapter 24 12/04/2018 00:00
Chapter 23 12/03/2018 00:00
Chapter 22 12/02/2018 00:00
Chapter 21 12/01/2018 00:00
Chapter 20 09/01/2020 11:10
Chapter 19 09/01/2020 09:10
Chapter 18 09/01/2020 07:10
Chapter 17 09/01/2020 05:10
Chapter 16 09/01/2020 03:10
Chapter 15 09/01/2020 01:10
Chapter 14 08/01/2020 23:10
Chapter 13 08/01/2020 21:10
Chapter 12 08/01/2020 19:10
Chapter 11 08/01/2020 17:10
Chapter 10 08/01/2020 15:10
Chapter 9 08/01/2020 13:10
Chapter 8 08/01/2020 11:10
Chapter 7 08/01/2020 09:10
Chapter 6 08/01/2020 07:10
Chapter 5 08/01/2020 05:10
Chapter 4 08/01/2020 03:10
Chapter 3 08/01/2020 01:10
Chapter 2 11/12/2018 00:00
Chapter 1 11/11/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị - Sieu Cap He Thong Đo Thi

Cập nhật lúc : 11/01/2020 01:00

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ - He Thong Ma Phuong Luc Đo

Cập nhật lúc : 03/01/2020 08:25

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

One Piece! Ta Sở Hữu Độ Thuần Thục Hệ Thống - One Piece! Ta So Huu Đo Thuan Thuc He Thong

Cập nhật lúc : 25/10/2020 06:28

Tình trạng : 97 / 99 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống - Đao Thong Truyen Thua He Thong

Cập nhật lúc : 30/09/2019 13:25

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung - Trong Sinh Chi Thi Ái Hanh Hung

Cập nhật lúc : 20/12/2019 13:30

Tình trạng : 69 / 69 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Servant Hệ Thống - Servant He Thong

Cập nhật lúc : 06/07/2019 06:23

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Sieu Thi Cua Toi Thong Kim Co

Cập nhật lúc : 01/04/2021 13:40

Tình trạng : 198 / 198 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Phong Vân Hệ Thống - Phong Van He Thong

Cập nhật lúc : 05/12/2021 21:58

Tình trạng : 63 / 65 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhẫn Giả Hệ Thống - Nhan Gia He Thong

Cập nhật lúc : 16/12/2017 01:01

Tình trạng : 112 / 112 Chapter

Thể loại: Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sát Long Hệ Thống - Sat Long He Thong

Cập nhật lúc : 24/02/2019 11:25

Tình trạng : 123 / 125 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 29/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 29/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 29/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 29/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện