Đỉnh Cấp Tông Sư

Đinh Cap Tong Su

Tác giả : Tô Minh

Thể loại : Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 08/11/2022 07:59

Tình trạng : 1411 / 1411 Chapter

Lượt xem: 16201

3 năm trước anh bị người bạn thân nhất của mình chôn sống, người thân vì uất ức mà lần lượt qua đời. Đại nạn chết, 3 năm sau anh quay trở lại, đúng vào ngày người bạn thân đó và người yêu cũ của mình kết hôn, anh nhàn nhạt nói một câu: "Đã lâu không gặp, chiếc quan tài này tặng làm quà cưới cho hai người thì thế nào?"
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1411 : 1411 08/11/2022 13:29
Chapter 1410 : 1410 08/11/2022 11:29
Chapter 1409 : 1409 08/11/2022 09:29
Chapter 1408 : 1408 08/11/2022 07:29
Chapter 1407 : 1407 08/11/2022 05:29
Chapter 1406 : 1406 08/11/2022 03:29
Chapter 1405 : 1405 08/11/2022 01:29
Chapter 1404 : 1404 07/11/2022 23:29
Chapter 1403 : 1403 07/11/2022 21:29
Chapter 1402 : 1402 07/11/2022 19:29
Chapter 1401 : 1401 07/11/2022 17:29
Chapter 1400 : 1400 07/11/2022 15:29
Chapter 1399 : 1399 07/11/2022 13:29
Chapter 1398 : 1398 07/11/2022 11:29
Chapter 1397 : 1397 07/11/2022 09:29
Chapter 1396 : 1396 07/11/2022 07:29
Chapter 1395 : 1395 07/11/2022 05:29
Chapter 1394 : 1394 07/11/2022 03:29
Chapter 1393 : 1393 07/11/2022 01:29
Chapter 1392 : 1392 06/11/2022 23:29
Chapter 1391 : 1391 06/11/2022 21:29
Chapter 1390 : 1390 06/11/2022 19:29
Chapter 1389 : 1389 06/11/2022 17:29
Chapter 1388 : 1388 06/11/2022 15:29
Chapter 1387 : 1387 06/11/2022 13:29
Chapter 1386 : 1386 06/11/2022 11:29
Chapter 1385 : 1385 06/11/2022 09:29
Chapter 1384 : 1384 06/11/2022 07:29
Chapter 1383 : 1383 06/11/2022 05:29
Chapter 1382 : 1382 06/11/2022 03:29
Chapter 1381 : 1381 06/11/2022 01:29
Chapter 1380 : 1380 05/11/2022 23:29
Chapter 1379 : 1379 05/11/2022 21:29
Chapter 1378 : 1378 05/11/2022 19:29
Chapter 1377 : 1377 05/11/2022 17:29
Chapter 1376 : 1376 05/11/2022 15:29
Chapter 1375 : 1375 05/11/2022 13:29
Chapter 1374 : 1374 05/11/2022 11:29
Chapter 1373 : 1373 05/11/2022 09:29
Chapter 1372 : 1372 05/11/2022 07:29
Chapter 1371 : 1371 05/11/2022 05:29
Chapter 1370 : 1370 05/11/2022 03:29
Chapter 1369 : 1369 05/11/2022 01:29
Chapter 1368 : 1368 04/11/2022 23:29
Chapter 1367 : 1367 04/11/2022 21:29
Chapter 1366 : 1366 04/11/2022 19:29
Chapter 1365 : 1365 04/11/2022 17:29
Chapter 1364 : 1364 04/11/2022 15:29
Chapter 1363 : 1363 04/11/2022 13:29
Chapter 1362 : 1362 04/11/2022 11:29
Chapter 1361 : 1361 04/11/2022 09:29
Chapter 1360 : 1360 04/11/2022 07:29
Chapter 1359 : 1359 04/11/2022 05:29
Chapter 1358 : 1358 04/11/2022 03:29
Chapter 1357 : 1357 04/11/2022 01:29
Chapter 1356 : 1356 03/11/2022 23:29
Chapter 1355 : 1355 03/11/2022 21:29
Chapter 1354 : 1354 03/11/2022 19:29
Chapter 1353 : 1353 03/11/2022 17:29
Chapter 1352 : 1352 03/11/2022 15:29
Chapter 1351 : 1351 03/11/2022 13:29
Chapter 1350 : 1350 03/11/2022 11:29
Chapter 1349 : 1349 03/11/2022 09:29
Chapter 1348 : 1348 03/11/2022 07:29
Chapter 1347 : 1347 03/11/2022 05:29
Chapter 1346 : 1346 03/11/2022 03:29
Chapter 1345 : 1345 03/11/2022 01:29
Chapter 1344 : 1344 02/11/2022 23:29
Chapter 1343 : 1343 02/11/2022 21:29
Chapter 1342 : 1342 02/11/2022 19:29
Chapter 1341 : 1341 02/11/2022 17:29
Chapter 1340 : 1340 02/11/2022 15:29
Chapter 1339 : 1339 02/11/2022 13:29
Chapter 1338 : 1338 02/11/2022 11:29
Chapter 1337 : 1337 02/11/2022 09:29
Chapter 1336 : 1336 02/11/2022 07:29
Chapter 1335 : 1335 02/11/2022 05:29
Chapter 1334 : 1334 02/11/2022 03:29
Chapter 1333 : 1333 02/11/2022 01:29
Chapter 1332 : 1332 01/11/2022 23:29
Chapter 1331 : 1331 01/11/2022 21:29
Chapter 1330 : 1330 01/11/2022 19:29
Chapter 1329 : 1329 01/11/2022 17:29
Chapter 1328 : 1328 01/11/2022 15:29
Chapter 1327 : 1327 01/11/2022 13:29
Chapter 1326 : 1326 01/11/2022 11:29
Chapter 1325 : 1325 01/11/2022 09:29
Chapter 1324 : 1324 01/11/2022 07:29
Chapter 1323 : 1323 01/11/2022 05:29
Chapter 1322 : 1322 01/11/2022 03:29
Chapter 1321 : 1321 01/11/2022 01:29
Chapter 1320 : 1320 31/10/2022 23:29
Chapter 1319 : 1319 31/10/2022 21:29
Chapter 1318 : 1318 31/10/2022 19:29
Chapter 1317 : 1317 31/10/2022 17:29
Chapter 1316 : 1316 31/10/2022 15:29
Chapter 1315 : 1315 31/10/2022 13:29
Chapter 1314 : 1314 31/10/2022 11:29
Chapter 1313 : 1313 31/10/2022 09:29
Chapter 1312 : 1312 31/10/2022 07:29
Chapter 1311 : 1311 31/10/2022 05:29
Chapter 1310 : 1310 31/10/2022 03:29
Chapter 1309 : 1309 31/10/2022 01:29
Chapter 1308 : 1308 30/10/2022 23:29
Chapter 1307 : 1307 30/10/2022 21:29
Chapter 1306 : 1306 30/10/2022 19:29
Chapter 1305 : 1305 30/10/2022 17:29
Chapter 1304 : 1304 30/10/2022 15:29
Chapter 1303 : 1303 30/10/2022 13:29
Chapter 1302 : 1302 30/10/2022 11:29
Chapter 1301 : 1301 30/10/2022 09:29
Chapter 1300 : 1300 30/10/2022 07:29
Chapter 1299 : 1299 30/10/2022 05:29
Chapter 1298 : 1298 30/10/2022 03:29
Chapter 1297 : 1297 30/10/2022 01:29
Chapter 1296 : 1296 29/10/2022 23:29
Chapter 1295 : 1295 29/10/2022 21:29
Chapter 1294 : 1294 29/10/2022 19:29
Chapter 1293 : 1293 29/10/2022 17:29
Chapter 1292 : 1292 29/10/2022 15:29
Chapter 1291 : 1291 29/10/2022 13:29
Chapter 1290 : 1290 29/10/2022 11:29
Chapter 1289 : 1289 29/10/2022 09:29
Chapter 1288 : 1288 29/10/2022 07:29
Chapter 1287 : 1287 29/10/2022 05:29
Chapter 1286 : 1286 29/10/2022 03:29
Chapter 1285 : 1285 29/10/2022 01:29
Chapter 1284 : 1284 28/10/2022 23:29
Chapter 1283 : 1283 28/10/2022 21:29
Chapter 1282 : 1282 28/10/2022 19:29
Chapter 1281 : 1281 28/10/2022 17:29
Chapter 1280 : 1280 28/10/2022 15:29
Chapter 1279 : 1279 28/10/2022 13:29
Chapter 1278 : 1278 28/10/2022 11:29
Chapter 1277 : 1277 28/10/2022 09:29
Chapter 1276 : 1276 28/10/2022 07:29
Chapter 1275 : 1275 28/10/2022 05:29
Chapter 1274 : 1274 28/10/2022 03:29
Chapter 1273 : 1273 28/10/2022 01:29
Chapter 1272 : 1272 27/10/2022 23:29
Chapter 1271 : 1271 27/10/2022 21:29
Chapter 1270 : 1270 27/10/2022 19:29
Chapter 1269 : 1269 27/10/2022 17:29
Chapter 1268 : 1268 27/10/2022 15:29
Chapter 1267 : 1267 27/10/2022 13:29
Chapter 1266 : 1266 27/10/2022 11:29
Chapter 1265 : 1265 27/10/2022 09:29
Chapter 1264 : 1264 27/10/2022 07:29
Chapter 1263 : 1263 27/10/2022 05:29
Chapter 1262 : 1262 27/10/2022 03:29
Chapter 1261 : 1261 27/10/2022 01:29
Chapter 1260 : 1260 26/10/2022 23:29
Chapter 1259 : 1259 26/10/2022 21:29
Chapter 1258 : 1258 26/10/2022 19:29
Chapter 1257 : 1257 26/10/2022 17:29
Chapter 1256 : 1256 26/10/2022 15:29
Chapter 1255 : 1255 26/10/2022 13:29
Chapter 1254 : 1254 26/10/2022 11:29
Chapter 1253 : 1253 26/10/2022 09:29
Chapter 1252 : 1252 26/10/2022 07:29
Chapter 1251 : 1251 26/10/2022 05:29
Chapter 1250 : 1250 26/10/2022 03:29
Chapter 1249 : 1249 26/10/2022 01:29
Chapter 1248 : 1248 25/10/2022 23:29
Chapter 1247 : 1247 25/10/2022 21:29
Chapter 1246 : 1246 25/10/2022 19:29
Chapter 1245 : 1245 25/10/2022 17:29
Chapter 1244 : 1244 25/10/2022 15:29
Chapter 1243 : 1243 25/10/2022 13:29
Chapter 1242 : 1242 25/10/2022 11:29
Chapter 1241 : 1241 25/10/2022 09:29
Chapter 1240 : 1240 25/10/2022 07:29
Chapter 1239 : 1239 25/10/2022 05:29
Chapter 1238 : 1238 25/10/2022 03:29
Chapter 1237 : 1237 25/10/2022 01:29
Chapter 1236 : 1236 24/10/2022 23:29
Chapter 1235 : 1235: 1233 24/10/2022 21:29
Chapter 1234 : 1234 24/10/2022 19:29
Chapter 1233 : 1233 24/10/2022 17:29
Chapter 1232 : 1232 24/10/2022 15:29
Chapter 1231 : 1231 24/10/2022 13:29
Chapter 1230 : 1230 24/10/2022 11:29
Chapter 1229 : 1229 24/10/2022 09:29
Chapter 1228 : 1228 24/10/2022 07:29
Chapter 1227 : 1227 24/10/2022 05:29
Chapter 1226 : 1226 24/10/2022 03:29
Chapter 1225 : 1225 24/10/2022 01:29
Chapter 1224 : 1224 23/10/2022 23:29
Chapter 1223 : 1223 23/10/2022 21:29
Chapter 1222 : 1222 23/10/2022 19:29
Chapter 1221 : 1221 23/10/2022 17:29
Chapter 1220 : 1220 23/10/2022 15:29
Chapter 1219 : 1219 23/10/2022 13:29
Chapter 1218 : 1218 23/10/2022 11:29
Chapter 1217 : 1217 23/10/2022 09:29
Chapter 1216 : 1216 23/10/2022 07:29
Chapter 1215 : 1215 23/10/2022 05:29
Chapter 1214 : 1214 23/10/2022 03:29
Chapter 1213 : 1213 23/10/2022 01:29
Chapter 1212 : 1212 22/10/2022 23:29
Chapter 1211 : 1211 22/10/2022 21:29
Chapter 1210 : 1210 22/10/2022 19:29
Chapter 1209 : 1209 22/10/2022 17:29
Chapter 1208 : 1208 22/10/2022 15:29
Chapter 1207 : 1207 22/10/2022 13:29
Chapter 1206 : 1206 22/10/2022 11:29
Chapter 1205 : 1205 22/10/2022 09:29
Chapter 1204 : 1204 22/10/2022 07:29
Chapter 1203 : 1203 22/10/2022 05:29
Chapter 1202 : 1202 22/10/2022 03:29
Chapter 1201 : 1201 22/10/2022 01:29
Chapter 1200 : 1200 21/10/2022 23:29
Chapter 1199 : 1199 21/10/2022 21:29
Chapter 1198 : 1198 21/10/2022 19:29
Chapter 1197 : 1197 21/10/2022 17:29
Chapter 1196 : 1196 21/10/2022 15:29
Chapter 1195 : 1195 21/10/2022 13:29
Chapter 1194 : 1194 21/10/2022 11:29
Chapter 1193 : 1193 21/10/2022 09:29
Chapter 1192 : 1192 21/10/2022 07:29
Chapter 1191 : 1191 21/10/2022 05:29
Chapter 1190 : 1190 21/10/2022 03:29
Chapter 1189 : 1189: Yêu Nghiệt Số 1 Của Thế Giới Đại Thiên 21/10/2022 01:29
Chapter 1188 : 1188: Dường Như Là Sợ Hãi Chung Ly Tĩnh 20/10/2022 23:29
Chapter 1187 : 1187: Cực Kỳ Khủng Bố! 20/10/2022 21:29
Chapter 1186 : 1186: Bảo Hỗn Độn Thượng Phẩm Rồi! 20/10/2022 19:29
Chapter 1185 : 1185: Ngộ Kiếm! 20/10/2022 17:29
Chapter 1184 : 1184: Thật Sự Có Thể Là Đối Thủ Của Hắn Ta Sao 20/10/2022 15:29
Chapter 1183 : 1183: Tôi Rất Mong Đợi Đấy 20/10/2022 13:29
Chapter 1182 : 1182: Hắn Ta Rất Bí Ẩn 20/10/2022 11:29
Chapter 1181 : 1181: Kẻ Địch Vô Cùng Đáng Sợ 20/10/2022 09:29
Chapter 1180 : 1180: Đây Lại Là Thủ Đoạn Của Đại Đạo 20/10/2022 07:29
Chapter 1179 : 1179: Nhà Họ Chu Đã Đến Lúc Trở Thành Lịch Sử Rồi 20/10/2022 05:29
Chapter 1178 : 1178: Tô Minh Có Được Bốn Bảo Vật Cực Kỳ Lớn 20/10/2022 03:29
Chapter 1177 : 1177: Thời Đại Của Đại Đê Chắc Cũng Sắp Đến Rồi 20/10/2022 01:29
Chapter 1176 : 1176: Ngũ Đoạn Đó! 19/10/2022 23:29
Chapter 1175 : 1175: Kéo Theo Kẻ Chịu Chết Chung 19/10/2022 21:29
Chapter 1174 : 1174: Một Mũi Tên Trúng Hai Đích 19/10/2022 19:29
Chapter 1173 : 1173: Uy Lực Cũng Rất Đáng Sợ 19/10/2022 17:29
Chapter 1172 : 1172: Sao Có Thể Chứ 19/10/2022 15:29
Chapter 1171 : 1171: Cầu Thương Khung 19/10/2022 13:29
Chapter 1170 : 1170: Không Ngờ Con Kiến Nhỏ Này Lại Có Thủ Đoạn Này 19/10/2022 11:29
Chapter 1169 : 1169: Nhân Ma Mạnh Thật 19/10/2022 09:29
Chapter 1168 : 1168: Bảo Tàng Huyết Mạch 19/10/2022 07:29
Chapter 1167 : 1167: Đó Là Thủ Đoạn Vô Địch Gì 19/10/2022 05:29
Chapter 1166 : 1166: Luồng Khí Màu Tím Đó Là Cái Gì 19/10/2022 03:29
Chapter 1165 : 1165: Mọi Thứ Cứ Nổ Tung Trong Đầu 19/10/2022 01:29
Chapter 1164 : 1164: Tìm Thấy Rồi 18/10/2022 23:29
Chapter 1163 : 1163: Cực Kỳ Quỷ Dị! 18/10/2022 21:29
Chapter 1162 : 1162: Muốn Lao Vào Người Anh! 18/10/2022 19:29
Chapter 1161 : 1161 18/10/2022 17:29
Chapter 1160 : 1160 08/11/2022 09:31
Chapter 1159 : 1159 08/11/2022 07:31
Chapter 1158 : 1158 08/11/2022 05:31
Chapter 1157 : 1157 08/11/2022 03:31
Chapter 1156 : 1156 08/11/2022 01:31
Chapter 1155 : 1155 07/11/2022 23:31
Chapter 1154 : 1154 07/11/2022 21:31
Chapter 1153 : 1153: Là Sự Kiêu Hãnh Của Cung Chủ 07/11/2022 19:31
Chapter 1152 : 1152: Nhen Nhóm Lửa Giận 07/11/2022 17:31
Chapter 1151 : 1151: Anh Có Thể Lưu Lại Di Ngôn Rồi 07/11/2022 15:31
Chapter 1150 : 1150: Đá Thần Bất Tử 07/11/2022 13:31
Chapter 1149 : 1149: Như Vậy Sẽ Bị Giết Trong Tích Tắc Chăng 07/11/2022 11:31
Chapter 1148 : 1148: Đây Là Dấu Hiệu Của Sự Tự Hủy Diệt 07/11/2022 09:31
Chapter 1147 : 1147: Muốn Tìm Đường Chết Sao 07/11/2022 07:31
Chapter 1146 : 1146: Lại Một Quyền! 07/11/2022 05:31
Chapter 1145 : 1145: Anh Không Tiến Mà Rút Lui 07/11/2022 03:31
Chapter 1144 : 1144: May Mà Bản Thân Không Ứng Chiến 07/11/2022 01:31
Chapter 1143 : 1143: Gần Như Bị Đập Nát 06/11/2022 23:31
Chapter 1142 : 1142: Gần Chết 06/11/2022 21:31
Chapter 1141 : 1141: Cực Kì Mạnh 06/11/2022 19:31
Chapter 1140 : 1140: Tô Minh Thật Sự Có Chút Thất Vọng 06/11/2022 17:31
Chapter 1139 : 1139: Tai Mọi Người Xuất Hiện Ảo Giác Sao 06/11/2022 15:31
Chapter 1138 : 1138: Trêu Ghẹo Người Phụ Nữ Của Tô Minh Này Thì Phải Chết 06/11/2022 13:31
Chapter 1137 : 1137: Đây Là Tự Tay Đưa Tô Minh Đến Chỗ Chết Sao 06/11/2022 11:31
Chapter 1136 : 1136: Âm Thanh Rất Lớn 06/11/2022 09:31
Chapter 1135 : 1135: Mọi Người Tôn Sùng Chu Kình 06/11/2022 07:31
Chapter 1134 : 1134: Cảm Thấy Tô Minh Mãi Mãi Không Bằng Chu Kình 06/11/2022 05:31
Chapter 1133 : 1133: Liệu Có Sống Sót 06/11/2022 03:31
Chapter 1132 : 1132: Không Gian Trọng Lực 06/11/2022 01:31
Chapter 1131 : 1131: Đệ Nhất Yêu Nghiệt Của Hoàng Triều Bất Tử 05/11/2022 23:31
Chapter 1130 : 1130: Tương Lai Vẫn Có Thể Sống Lại 05/11/2022 21:31
Chapter 1129 : 1129: Toàn Bộ Đã Chết! 05/11/2022 19:31
Chapter 1128 : 1128 05/11/2022 17:31
Chapter 1127 : 1127 05/11/2022 15:31
Chapter 1126 : 1126 05/11/2022 13:31
Chapter 1125 : 1125 05/11/2022 11:31
Chapter 1124 : 1124 05/11/2022 09:31
Chapter 1123 : 1123 05/11/2022 07:31
Chapter 1122 : 1122 05/11/2022 05:31
Chapter 1121 : 1121 05/11/2022 03:31
Chapter 1120 : 1120 05/11/2022 01:31
Chapter 1119 : 1119 04/11/2022 23:31
Chapter 1118 : 1118 04/11/2022 21:31
Chapter 1117 : 1117 04/11/2022 19:31
Chapter 1116 : 1116: Nó Sẽ Gây Hại Đến Bản Thân Cô Ấy 04/11/2022 17:31
Chapter 1115 : 1115: Không Thể Chạy Thoát 04/11/2022 15:31
Chapter 1114 : 1114: Mọi Thứ Đều Phải Có Hồi Kết! 04/11/2022 13:31
Chapter 1113 : 1113: Ham Muốn Giết Người Cực Kỳ Kiên Định 04/11/2022 11:31
Chapter 1112 : 1112: Vương Thạch Hỗn Độn 04/11/2022 09:31
Chapter 1111 : 1111: Thiên Tài Vực Hỗn Độn 04/11/2022 07:31
Chapter 1110 : 1110: Có Vẻ Cậu Bị Thương Quá Nặng 04/11/2022 05:31
Chapter 1109 : 1109: Đối Phương Quá Mạnh! 04/11/2022 03:31
Chapter 1108 : 1108: Cậu Nhóc Để Tôi Dạy Bảo Cậu Nhé 04/11/2022 01:31
Chapter 1107 : 1107: Khá Khen Cho Đại Đạo Vô Liêm Sỉ 03/11/2022 23:31
Chapter 1106 : 1106: Từng Ánh Mắt Run Rẩy Nhìn Về Phía Tô Minh 03/11/2022 21:31
Chapter 1105 : 1105: Sức Mạnh Linh Hồn! 03/11/2022 19:31
Chapter 1104 : 1104: Tuyệt Đối Không Thể Nào 03/11/2022 17:31
Chapter 1103 : 1103: Huyết Mạch Song Đế 03/11/2022 15:31
Chapter 1102 : 1102: Làm Gì Đã Thua! 03/11/2022 13:31
Chapter 1101 : 1101: Ai Cũng Nhìn Thấy Địa Ngục Và Thiên Đường 03/11/2022 11:31
Chapter 1100 : 1100: Tháp Tù Thần Bị Nghiền Nát 03/11/2022 09:31
Chapter 1099 : 1099: Kiếm Quang Vỡ Vụn 03/11/2022 07:31
Chapter 1098 : 1098: Quy Luật Không Gian Đoạn Thứ 4 03/11/2022 05:31
Chapter 1097 : 1097: Cách Biệt Quá Lớn 03/11/2022 03:31
Chapter 1096 : 1096: Chèn Ép Anh Kích Hoạt Kho Tàng Huyết Mạch 03/11/2022 01:31
Chapter 1095 : 1095: Suýt Thì Thành Trò Cười Rồi 02/11/2022 23:31
Chapter 1094 : 1094: Hắn Đã Rung Động Trước Đạm Đài Vô Tình 02/11/2022 21:31
Chapter 1093 : 1093: Cô Ta Rất Hưng Phấn! 02/11/2022 19:31
Chapter 1092 : 1092: Bởi Vì Cô Gái Này Quá Đẹp! 02/11/2022 17:31
Chapter 1091 : 1091: Côn Thương Ra Mắt Các Tiền Bối 02/11/2022 15:31
Chapter 1090 : 1090: Ai Cũng Công Nhận Điều Đó! 02/11/2022 13:31
Chapter 1089 : 1089: Khách Khứa Đã Lục Tục Kéo Đến Rồi 02/11/2022 11:31
Chapter 1088 : 1088: Cha Của Cò Ta Là Ai 02/11/2022 09:31
Chapter 1087 : 1087: Có Thể Nói Là Chi Rất Bạo Tay! 02/11/2022 07:31
Chapter 1086 : 1086: Tên Là Tầng Hoang Thần 02/11/2022 05:31
Chapter 1085 : 1085: Phải Tầm Đó! 02/11/2022 03:31
Chapter 1084 : 1084: Bản Mạng 02/11/2022 01:31
Chapter 1083 : 1083: Cậu Chủ Tô Anh Phải Cẩn Thận 01/11/2022 23:31
Chapter 1082 : 1082: Phấn Kích Tột Độ 01/11/2022 21:31
Chapter 1081 : 1081: Muốn Bị Diệt Tộc Sao 01/11/2022 19:31
Chapter 1080 : 1080: Đúng Là Bấu Víu Với Kẻ Có Thân Phận Cao 01/11/2022 17:31
Chapter 1079 : 1079: Sơ Hở 01/11/2022 15:31
Chapter 1078 : 1078: Là Kẻ Thù Của Bổn Cung 01/11/2022 13:31
Chapter 1077 : 1077: Luyện Chế Bằng Vô Số Sức Mạnh Linh Hồn 01/11/2022 11:31
Chapter 1076 : 1076: Thời Gian Đã Tới 01/11/2022 09:31
Chapter 1075 : 1075: Cung Điện Ma Nhân Nhập Vào Cơ Thể 01/11/2022 07:31
Chapter 1074 : 1074: Đó Là Hỏa Chủng Cấp Đạo 01/11/2022 05:31
Chapter 1073 : 1073: Hoàng Tuyền Tâm Kinh 01/11/2022 03:31
Chapter 1072 : 1072 01/11/2022 01:31
Chapter 1071 : 1071 31/10/2022 23:31
Chapter 1070 : 1070: 1067 31/10/2022 21:31
Chapter 1069 : 1069 31/10/2022 19:31
Chapter 1068 : 1068 31/10/2022 17:31
Chapter 1067 : 1067 31/10/2022 15:31
Chapter 1066 : 1066 31/10/2022 13:31
Chapter 1065 : 1065 31/10/2022 11:31
Chapter 1064 : 1064 31/10/2022 09:31
Chapter 1063 : 1063 31/10/2022 07:31
Chapter 1062 : 1062: Đáng Sơ Tới Cực Điểm 31/10/2022 05:31
Chapter 1061 : 1061: Tất Cả Rung Động 31/10/2022 03:31
Chapter 1060 : 1060: Vậy Còn Đạo Hỏa 31/10/2022 01:31
Chapter 1059 : 1059: Khí Tức Dưới Lòng Đất 30/10/2022 23:31
Chapter 1058 : 1058: Như Gặp Phải Ma Quỷ 30/10/2022 21:31
Chapter 1057 : 1057: Cực Kỳ Cay Đắng 30/10/2022 19:31
Chapter 1056 : 1056: Người Đến Chính Là Tô Minh 30/10/2022 17:31
Chapter 1055 : 1055: Đúng Là Cực Phẩm 30/10/2022 15:31
Chapter 1054 : 1054: Kích Động 30/10/2022 13:31
Chapter 1053 : 1053: Cực Kỳ Đắc Ý 30/10/2022 11:31
Chapter 1052 : 1052: Cho Thể Diện Mà Không Biết Giữ Lấy! 30/10/2022 09:31
Chapter 1051 : 1051: Cô Gái Này Là 30/10/2022 07:31
Chapter 1050 : 1050: Đây Chính Là Ngưỡng La Thiên Sao 30/10/2022 05:31
Chapter 1049 : 1049: Sân Võ Đạo Tạo Hóa 30/10/2022 03:31
Chapter 1048 : 1048: Mới Có Chút Thay Đổi 30/10/2022 01:31
Chapter 1047 : 1047: Khá Là Xuất Chúng 29/10/2022 23:31
Chapter 1046 : 1046: Cảnh Giới Bất Tử Tầng Thứ 8 29/10/2022 21:31
Chapter 1045 : 1045: Độc Ác Quá Đi! 29/10/2022 19:31
Chapter 1044 : 1044: Anh Thu Nạp Và Lại Thu Nạp! 29/10/2022 17:31
Chapter 1043 : 1043: Một Tiếng Nổ Như Phá Vỡ Đất Trời! 29/10/2022 15:31
Chapter 1042 : 1042: Không Khí Vô Cùng Yên Tĩnh 29/10/2022 13:31
Chapter 1041 : 1041: Trong Lòng Tô Minh Khẽ Động 29/10/2022 11:31
Chapter 1040 : 1040: Thực Lực Của Viên Châm Thế Mà Đã Đến Bước Này Rồi Sao 29/10/2022 09:31
Chapter 1039 : 1039: Hôm Nay Dừng Ở Đây 29/10/2022 07:31
Chapter 1038 : 1038: Mạnh Thật! 29/10/2022 05:31
Chapter 1037 : 1037: Ma La Kiếm Vung Lên 29/10/2022 03:31
Chapter 1036 : 1036: Tô Minh Nhận Lấy Cái Chết Đi! 29/10/2022 01:31
Chapter 1035 : 1035: Được! Hay Lắm! 28/10/2022 23:31
Chapter 1034 : 1034: Chiến Quái Nhân Tiên Hạc 28/10/2022 21:31
Chapter 1033 : 1033: Chàng Trai Còn Non Lắm! 28/10/2022 19:31
Chapter 1032 : 1032: Dùng Bia Huyền Diệu Để Chiến Đấu 28/10/2022 17:31
Chapter 1031 : 1031: Đúng Là Người Đến Thì Không Từ Chối 28/10/2022 15:31
Chapter 1030 : 1030: Một Đám Vô Dụng! 28/10/2022 13:31
Chapter 1029 : 1029: Tôi Sẽ Hủy Hoại Học Viện Tiên Lạc Của Ông Đấy 28/10/2022 11:31
Chapter 1028 : 1028: Kinh Ngạc Đến Mức Hai Mắt Lồi Ra 28/10/2022 09:31
Chapter 1027 : 1027: Bia Huyền Diệu 28/10/2022 07:31
Chapter 1026 : 1026: Thậm Chí Nếu Chết Lại Càng Tốt 28/10/2022 05:31
Chapter 1025 : 1025: Ngoài Sức Tưởng Tượng 28/10/2022 03:31
Chapter 1024 : 1024: Mùi Chết Chóc Đã Đến Rất Gần 28/10/2022 01:31
Chapter 1023 : 1023: Đế Huyết Thần Uy! 27/10/2022 23:31
Chapter 1022 : 1022: Móc Tiên! 27/10/2022 21:31
Chapter 1021 : 1021: Giết Đi 27/10/2022 19:31
Chapter 1020 : 1020: Cảnh Giới Của Tô Minh Quá Yếu 27/10/2022 17:31
Chapter 1019 : 1019: Hoàn Toàn Tuyệt Vọng 27/10/2022 15:31
Chapter 1018 : 1018: Dư Thiên Hành Yếu Không 27/10/2022 13:31
Chapter 1017 : 1017 27/10/2022 11:31
Chapter 1016 : 1016: Kinh Khủng Đến Mức Nào 27/10/2022 09:31
Chapter 1015 : 1015: Đúng Là Muốn Quyết Chiến Đến Cùng 27/10/2022 07:31
Chapter 1014 : 1014: Sát Ý 27/10/2022 05:31
Chapter 1013 : 1013: Không Chết Không Thôi 27/10/2022 03:31
Chapter 1012 : 1012: Chỉ Vì Cậu Muốn Xử Lý Chuyện Riêng 27/10/2022 01:31
Chapter 1011 : 1011: Chuẩn Bị Dẫn Đầu Tấn Công 26/10/2022 23:31
Chapter 1010 : 1010: Đây Là Một Loại Thiên Phú 26/10/2022 21:31
Chapter 1009 : 1009: Không Cần Nương Tay 26/10/2022 19:31
Chapter 1008 : 1008: Ngang Tài Ngang Sức 26/10/2022 17:31
Chapter 1007 : 1007: Lựa Chọn Đối Thủ 26/10/2022 15:31
Chapter 1006 : 1006: Trở Thành Tiêu Điếm 26/10/2022 13:31
Chapter 1005 : 1005: Đừng Xem Thường Hách Liên Tô 26/10/2022 11:31
Chapter 1004 : 1004: Thật Hay Đùa Vậy 26/10/2022 09:31
Chapter 1003 : 1003: Bảng Tiên Nữ 26/10/2022 07:31
Chapter 1002 : 1002: Linh Khí Ở Tiên Lạc Thành 26/10/2022 05:31
Chapter 1001 : 1001: Anh Sợ Ngây Người Luôn… 26/10/2022 03:31
Chapter 1000 : 1000: Tôi Là Tô Minh! 26/10/2022 01:31
Chapter 999 : 999: Bảo Vật 25/10/2022 23:31
Chapter 998 : 998: Vô Địch Rồi 25/10/2022 21:31
Chapter 997 : 997: Cứu Giúp 25/10/2022 19:31
Chapter 996 : 996: Sư Tôn Người Tỉnh Rồi Ạ 25/10/2022 17:31
Chapter 995 : 995: Đạm Đài Vô Tình 25/10/2022 15:31
Chapter 994 : 994: Lại Có Người Nhảy Xuống 25/10/2022 13:31
Chapter 993 : 993: Tìm Diệp Mộ Cẩn 25/10/2022 11:31
Chapter 992 : 992: Vần… Vẫn… Vẫn Còn Là Người Sao 25/10/2022 09:31
Chapter 991 : 991: Cố Mãng Chết! 25/10/2022 07:31
Chapter 990 : 990: Nhường Đường 25/10/2022 05:31
Chapter 989 : 989: Có Thể Nhường Đường Chút Không 25/10/2022 03:31
Chapter 988 : 988: Hương Tuyết Tiên Tử Dạo Này Thế Nào 25/10/2022 01:31
Chapter 987 : 987: Yêu Nghiệt Xuất Hiện 24/10/2022 23:31
Chapter 986 : 986: Quá Ức Hiếp Người Khác Rồi! 24/10/2022 21:31
Chapter 985 : 985: Sâu Trong Vụ Ẩn Sơn 24/10/2022 19:31
Chapter 984 : 984: Gặp Lại Tư Sùng Tuấn 24/10/2022 17:31
Chapter 983 : 983: Tô Minh Muốn Rời Đi! 24/10/2022 15:31
Chapter 982 : 982: Gặp Bố Mẹ Chồng 24/10/2022 13:31
Chapter 981 : 981: Không Xứng Làm Người! 24/10/2022 11:31
Chapter 980 : 980: Huống Chi Chính Diệp Mộ Cẩn Tìm Đường Chết! 24/10/2022 09:31
Chapter 979 : 979: Diệp Mộ Cẩn Đã Bị Khai Trừ Khỏi Chức Thánh Nữ 24/10/2022 07:31
Chapter 978 : 978: Thế Giới Đại Thiên 24/10/2022 05:31
Chapter 977 : 977: Yên Tĩnh Đến Sắp Điên Rồi! 24/10/2022 03:31
Chapter 976 : 976: Mặt Đối Mặt Tô Minh 24/10/2022 01:31
Chapter 975 : 975: Rung Động 23/10/2022 23:31
Chapter 974 : 974: Thật Lâu Không Nói Gì 23/10/2022 21:31
Chapter 973 : 973: Rất Là Thần Kỳ! 23/10/2022 19:31
Chapter 972 : 972: Càng Lên Cao Lại Càng Ít 23/10/2022 17:31
Chapter 971 : 971: Bà Quản Nhiều Chuyện Quá Rồi Đó 23/10/2022 15:31
Chapter 970 : 970: Cứ Mở Bùa Ngọc Hộ Mệnh Này Ra Trước 23/10/2022 13:31
Chapter 969 : 969: Tò Minh Chau Mày Không Nói Gì 23/10/2022 11:31
Chapter 968 : 968: Thiên Nữ Tiền Bối! 23/10/2022 09:31
Chapter 967 : 967: Đã Lâu Không Gặp Càng Lúc Càng Nhớ 23/10/2022 07:31
Chapter 966 : 966: Tư Sùng Tuấn Quyết Định Tự Cứu Lấy Mình 23/10/2022 05:31
Chapter 965 : 965: Tôi Có Quen Biết Anh 23/10/2022 03:31
Chapter 964 : 964: Tha Cho Tôi Đi! 23/10/2022 01:31
Chapter 963 : 963: Hối Hận Cũng Đã Muộn 22/10/2022 23:31
Chapter 962 : 962: Tuyệt Đối Không Thể… 22/10/2022 21:31
Chapter 961 : 961: Có Chết Cũng Không Thể Ngờ Tới 22/10/2022 19:31
Chapter 960 : 960: Thú Vị Đấy! 22/10/2022 17:31
Chapter 959 : 959: Lúc Sinh Tử Mới Thấy Chân Tình 22/10/2022 15:31
Chapter 958 : 958: Tuyệt Vọng Thất Vọng 22/10/2022 13:31
Chapter 957 : 957: Cậu Là Em Rể Của Tôi 22/10/2022 11:31
Chapter 956 : 956: Tàu Con Thoi Khổng Lồ 22/10/2022 09:31
Chapter 955 : 955: Sao Lại Trẻ Vậy 22/10/2022 07:31
Chapter 954 : 954: Thương Chủ! 22/10/2022 05:31
Chapter 953 : 953: Thế Giới Tiếu Thiên Với Mình Quả Thật Là Quá Yếu 22/10/2022 03:31
Chapter 952 : 952: Ý Chí Thiên Đạo Của Thế Giới Tiểu Thiên 22/10/2022 01:31
Chapter 951 : 951: Ý Chí Thiên Đạo Của Thế Giới Tiểu Thiên 21/10/2022 23:31
Chapter 950 : 950: Còn Một Tin Nữa 21/10/2022 21:31
Chapter 949 : 949: Mục Đích Của Tư Nam Quân 21/10/2022 19:31
Chapter 948 : 948: Thương Chủ Bà Thật Sự… 21/10/2022 17:31
Chapter 947 : 947: Bà Ta Là Tư Nam Quân 21/10/2022 15:31
Chapter 946 : 946: Thay Lòng Đối Dạ 21/10/2022 13:31
Chapter 945 : 945: Nhóc Tô Sự Thật Là Lão Già Đây Và Tư Nam Quân Từng Là Người Yêu 21/10/2022 11:31
Chapter 944 : 944: Lại Một Lần Phất Lên 21/10/2022 09:31
Chapter 943 : 943: Tất Cả Đều Đến Hiếu Kính Tò Minh 21/10/2022 07:31
Chapter 942 : 942: Khiên Đại Địa Huyền Vũ Vỡ Nát 21/10/2022 05:31
Chapter 941 : 941: Bước Chuyển Biến Này Quá Lớn Rồi 21/10/2022 03:31
Chapter 940 : 940: Sự Xuất Hiện Của Bia Huyền Diệu 21/10/2022 01:31
Chapter 939 : 939: Chàng Trai Loài Người Thế Nào 20/10/2022 23:31
Chapter 938 : 938: Nó Chỉ Có Thể Giữ Một Tháng Thôi Đúng Không 20/10/2022 21:31
Chapter 937 : 937: Giấu Kỹ Ghê! 20/10/2022 19:31
Chapter 936 : 936: Muộn Rồi 20/10/2022 17:31
Chapter 935 : 935: Cần Gì Phải Tự Bạo Thế 20/10/2022 15:31
Chapter 934 : 934: Rất Nhiều Ánh Mắt Hoảng Sợ 20/10/2022 13:31
Chapter 933 : 933: Không Còn Nữa Rồi 20/10/2022 11:31
Chapter 932 : 932: Long Tượng Thiên Địa 20/10/2022 09:31
Chapter 931 : 931: Mỗi Kiếm Đều Là Bốn Kiếp Hợp Nhất 20/10/2022 07:31
Chapter 930 : 930: Liều Mạng Đến Cùng 20/10/2022 05:31
Chapter 929 : 929: Tiếng Long Ngâm Của Long Ngục Kiếm 20/10/2022 03:31
Chapter 928 : 928: Bảy Mươi Hai Kiếm Chồng Lên Nhau 20/10/2022 01:31
Chapter 927 : 927: Kiếm Trận Chín Mươi Chín Kiếm Phong 19/10/2022 23:31
Chapter 926 : 926: Nhưng Vấn Đề Là Tô Minh Làm Được! 19/10/2022 21:31
Chapter 925 : 925: Một Câu Chuyện Thần Kỳ! 19/10/2022 19:31
Chapter 924 : 924: Đi Tìm Chết Đi! 19/10/2022 17:31
Chapter 923 : 923: Thình Thịch Thình Thịch… 19/10/2022 15:31
Chapter 922 : 922: Quá Nhanh! Quá Nguy Hiểm! 19/10/2022 13:31
Chapter 921 : 921: Trời Đất Sụp Đổ Bóng Đêm Vô Cực 19/10/2022 11:31
Chapter 920 : 920: Ra Tay Nhẹ Giữ Lại Mạng Của Hắn 19/10/2022 09:31
Chapter 919 : 919: Thể Thất Thế Luân Hồi 19/10/2022 07:31
Chapter 918 : 918: Kim Độc Quay Ve 19/10/2022 05:31
Chapter 917 : 917: Đường Đến Tiêu Diệt Tộc Kim Bằng Thái Cổ 19/10/2022 03:31
Chapter 916 : 916: Tính Sổ 19/10/2022 01:31
Chapter 915 : 915: Tăng Và Giảm 18/10/2022 23:31
Chapter 914 : 914: Tôi Là Người Tốt 18/10/2022 21:31
Chapter 913 : 913: Quá Yếu 18/10/2022 19:31
Chapter 912 : 912: Là Do Cô Ta Quá Phiền 18/10/2022 17:31
Chapter 911 : 911: Tôi Khuyên Mấy Người Đang Sang Bên 18/10/2022 15:31
Chapter 910 : 910: Tộc Bạch Phượng Đến 18/10/2022 13:31
Chapter 909 : 909: Chuyển Biến 18/10/2022 11:31
Chapter 908 : 908: Suy Tính Của Kim Nham 18/10/2022 09:31
Chapter 907 : 907: Tô Minh Xuất Hiện 18/10/2022 07:31
Chapter 906 : 906: Tiêu Nguyệt Cứu Nguy 18/10/2022 05:31
Chapter 905 : 905: Kịp Thời Cứu Người 18/10/2022 03:31
Chapter 904 : 904: Kim Bằng Thái Co 18/10/2022 01:31
Chapter 903 : 903: Mười Tộc Thú Trong Đế Quốc Hoang Thành 17/10/2022 23:31
Chapter 902 : 902: Đế Quốc Hoang Thú 17/10/2022 21:31
Chapter 901 : 901: Xoay Ngược 17/10/2022 19:31
Chapter 900 : 900: Luận Bàn Với Tô Minh 17/10/2022 17:31
Chapter 899 : 899: Thế Giới Thật Nhỏ! 17/10/2022 15:31
Chapter 898 : 898: Đó Là Giọng Nói Của Liên Ngọc Chi 17/10/2022 13:31
Chapter 897 : 897: Yếu Đến Mức Khó Tả Thật 17/10/2022 11:31
Chapter 896 : 896: Khoa Trương Quá Chăng 17/10/2022 09:31
Chapter 895 : 895: Tống Kình Thương Chết Tiệt! 17/10/2022 07:31
Chapter 894 : 894: Tôi Muốn Được Thành Người Giúp Việc Của Tiên Nhân 17/10/2022 05:31
Chapter 893 : 893: Tuyệt Vọng 17/10/2022 03:31
Chapter 892 : 892: Vài Giây Dài Như Cả Năm 17/10/2022 01:31
Chapter 891 : 891: Là Một Cô Gái Trẻ Tuổi! 16/10/2022 23:31
Chapter 890 : 890: Hứa Như Ý Đều Bị Chọn Trúng 16/10/2022 21:31
Chapter 889 : 889: Lâm Chân Võ Thở Phào Nhẹ Nhõm 16/10/2022 19:31
Chapter 888 : 888: Không Có Kẻ Thứ 3 Nào Hết 16/10/2022 17:31
Chapter 887 : 887: Chúc Mừng Tống Sư Huynh 16/10/2022 15:31
Chapter 886 : 886: Đầu Óc Cũng Trở Nên Minh Mẫn 16/10/2022 13:31
Chapter 885 : 885: Không Ai Bì Nổi! 16/10/2022 11:31
Chapter 884 : 884: Vậy Thì Cảm Ơn 16/10/2022 09:31
Chapter 883 : 883: Ông Ta Thật Sự Quỳ Xuống! 16/10/2022 07:31
Chapter 882 : 882: Là Gì Của Anh Cũng Được Miễn Không Phải Là Sư Tôn 16/10/2022 05:31
Chapter 881 : Cảnh Tượng Vô Cùng Chấn Động 17/11/2021 19:34
Chapter 880 : Cô Ta Là Vô Địch 17/11/2021 17:34
Chapter 879 : Yên Tĩnh Như Chết 17/11/2021 15:34
Chapter 878 : Phụ Hoàng Cầu Xin Người 17/11/2021 13:34
Chapter 877 : Lâm Yển Còn Chém Ra 32 Kiếm! 17/11/2021 11:34
Chapter 876 : Đầu Óc Ông Ta Suýt Nữa Thì Suy Sụp 17/11/2021 09:34
Chapter 875 : Mạnh Đến Không Tài Nào Tưởng Tượng Nổi! 17/11/2021 07:34
Chapter 874 : Tò Minh Còn Không Xứng Đế Ông Ta Làm Thế 17/11/2021 05:34
Chapter 873 : Chàng Trai Cậu Cảm Thấy Thế Nào 17/11/2021 03:34
Chapter 872 : Quá Khủng Khiếp! 17/11/2021 01:34
Chapter 871 : Chơi Đủ Rồi Về Nhà Được Chưa 16/11/2021 23:34
Chapter 870 : Tò Minh Phải Không 16/11/2021 21:34
Chapter 869 : Bố Của Mạt Cầu 16/11/2021 19:34
Chapter 868 : Lúc Này Hối Hận Đã Muộn 16/11/2021 17:34
Chapter 867 : Quá Khủng Khiếp! 16/11/2021 15:34
Chapter 866 : Lão Tổ Đang Đùa Trẻ Con Sao 16/11/2021 13:34
Chapter 865 : Cường Thế Cực Hạn 16/11/2021 11:34
Chapter 864 : Viêm Ma Lão Tố Càng Mạnh Càng Tốt 16/11/2021 09:34
Chapter 863 : Viêm Ma Lão Tố 16/11/2021 07:34
Chapter 862 : Đăng Môn Bái Sơn 16/11/2021 05:34
Chapter 861 : Viêm Ma Lão Tổ 16/11/2021 03:34
Chapter 860 : Sao Có Thể Chứ 16/11/2021 01:34
Chapter 859 : Trực Tiếp Khoá Chén Hoàng Tuyền 15/11/2021 23:34
Chapter 858 : Kiếm Ý Đã Đạt Đến Thăng Hoa Đỉnh Phong! 15/11/2021 21:34
Chapter 857 : Như Một Cái Máy Quét Kiểm Tra 15/11/2021 19:34
Chapter 856 : Sau Này Thì Có Mạt Cầu 15/11/2021 17:34
Chapter 855 : Bảy Mươi Hai Chuỗi Xích Khóa Thần 15/11/2021 15:34
Chapter 854 : Cự Thú Viêm Ma Lão Tổ Xuất Thế 15/11/2021 13:34
Chapter 853 : Trừ Khi Là Giết Chết Tô Minh… 15/11/2021 11:34
Chapter 852 : Anh Ra Tay Rất Đột Ngột! 15/11/2021 09:34
Chapter 851 : Chấn Động Trời Đất! 15/11/2021 07:34
Chapter 850 : Tò Minh Quá Mạnh! 15/11/2021 05:34
Chapter 849 : Cảm Ơn Cô! 15/11/2021 03:34
Chapter 848 : Lúc Này Tò Minh Đã Hiểu 15/11/2021 01:34
Chapter 847 : Vương Thần Ngạn Đã Chết… 14/11/2021 23:34
Chapter 846 : Chàng Trai! Cậu Giỏi Lắm! 14/11/2021 21:34
Chapter 845 : Điều Này… Thật Là Đáng Sợ 14/11/2021 19:34
Chapter 844 : Chứ Sao Nữa 14/11/2021 17:34
Chapter 843 : Nó Cực Kỳ Mạnh! 14/11/2021 15:34
Chapter 842 : Sinh Tử Chớp Ảnh! 14/11/2021 13:34
Chapter 841 : Nương Bà – Mịa – Mày Chứ Nương! 14/11/2021 11:34
Chapter 840 : Là Tiếng Cười Rung Trời 14/11/2021 09:34
Chapter 839 : Anh Vương Cảm Thấy Sao 14/11/2021 07:34
Chapter 838 : Vậy Thì Cùng Chết Đi 14/11/2021 05:34
Chapter 837 : Giết Nữ Ma Đầu Này Đi! 14/11/2021 03:34
Chapter 836 : Ly Hồn Nhất Kiếm! 14/11/2021 01:34
Chapter 835 : Sau Đó Thì Sao 13/11/2021 23:34
Chapter 834 : Anh Tô Minh Cũng Là Người Của Võ Tông Sao 13/11/2021 21:34
Chapter 833 : Anh Tò Cô Vân Mời Vào 13/11/2021 19:34
Chapter 832 : Anh Tô Này Cô Ấy Là… 13/11/2021 17:34
Chapter 831 : Nếu Không Anh Trai Sẽ Gặp Nguy Hiểm 13/11/2021 15:34
Chapter 830 : Cảnh Giới Bất Tử Tầng Một! 13/11/2021 13:34
Chapter 829 : Hôm Nay Rất Náo Nhiệt 13/11/2021 11:34
Chapter 828 : Vũ Bất Bại Khá Thất Vọng 13/11/2021 09:34
Chapter 827 : Mời Chết 13/11/2021 07:34
Chapter 826 : Tử Hỏa Ưng Nổi Giận 13/11/2021 05:34
Chapter 825 : Con Còn Một Người Anh Trai Nữa Hả 13/11/2021 03:34
Chapter 824 : Bộ Mặt Thật Của Cốc Chủ Tiên Âm Cốc 13/11/2021 01:34
Chapter 823 : Kho Báu Chuẩn Đế 12/11/2021 23:34
Chapter 822 : Vũ Minh Tồn 12/11/2021 21:34
Chapter 821 : Vào Làng Mai Cốt 12/11/2021 19:34
Chapter 820 : Lên Kế Hoạch 12/11/2021 17:34
Chapter 819 : Vũ Chân Uổng Chết! 12/11/2021 15:34
Chapter 818 : Tại Sao Tôi Phải Chúng Minh Cho Anh Xem 12/11/2021 13:34
Chapter 817 : Áp Chế Cảnh Giới 12/11/2021 11:34
Chapter 816 : Làng Mai Cốt 12/11/2021 09:34
Chapter 815 : Từ Chối Lời Khiêu Chiến 12/11/2021 07:34
Chapter 814 : Khiêu Chiến 12/11/2021 05:34
Chapter 813 : Đến Võ Tông 12/11/2021 03:34
Chapter 812 : Không Nương Tay 12/11/2021 01:34
Chapter 811 : Thiên Tài Siêu Cấp 11/11/2021 23:34
Chapter 810 : Tha Mạng Cho Tôi! 11/11/2021 21:34
Chapter 809 : Hoàn Toàn Nhập Ma 11/11/2021 19:34
Chapter 808 : Sự Chật Vật Của Tiêu Nhập Cốt 11/11/2021 17:34
Chapter 807 : Đối Chọi Gay Gắt 11/11/2021 15:34
Chapter 806 : Đại Ma Thiên Tháp 11/11/2021 13:34
Chapter 805 : Áp Chế Tiêu Nhập Cốt 11/11/2021 11:34
Chapter 804 : Đại Ma Phục Thương Chưởng 11/11/2021 09:34
Chapter 803 : Từ Chối Luận Bàn 11/11/2021 07:34
Chapter 802 : Tưởng Rằng Đã Chết 11/11/2021 05:34
Chapter 801 : Quá Mức Nguy Hiểm 11/11/2021 03:34
Chapter 800 : Nâng Cấp Sức Mạnh Sinh Tử Chớp Ảnh 11/11/2021 01:34
Chapter 799 : Tiêu Nhập Cốt Xuất Hiện 10/11/2021 23:34
Chapter 798 : Nỗi Sỉ Nhục Của Võ Tông 10/11/2021 21:34
Chapter 797 : Biển Vô Mệnh 10/11/2021 19:34
Chapter 796 : Tự Tin 10/11/2021 17:34
Chapter 795 : Chỉ Thế Thôi Sao 10/11/2021 15:34
Chapter 794 : Đánh Hội Đồng 10/11/2021 13:34
Chapter 793 : Cường Giả Đối Đầu 10/11/2021 11:34
Chapter 792 : Anh Chỉ Bảo Võ Đạo Cho Em Đi 10/11/2021 09:34
Chapter 791 : To Gan Đấy! 10/11/2021 07:34
Chapter 790 : Đôi Hình Dồ 10/11/2021 05:34
Chapter 789 : Cảnh Giới Bán Bộ Chân Thánh! 10/11/2021 03:34
Chapter 788 : Mang Thai 10/11/2021 01:34
Chapter 787 : Tô Ương Mời 09/11/2021 23:34
Chapter 786 : Tỉnh Huyết Đế Ly 09/11/2021 21:34
Chapter 785 : Giận Dữ 09/11/2021 19:34
Chapter 784 : Trò Chơi Giết Người Tàn Nhẫn 09/11/2021 17:34
Chapter 783 : Muốn Được Bao Nuôi 09/11/2021 15:34
Chapter 782 : Thực Hiện Lời Hứa 09/11/2021 13:34
Chapter 781 : Chữa Khỏi Cho Vân Thanh Thanh 09/11/2021 11:34
Chapter 780 : Trấn Áp Cổ Đế Huyết 09/11/2021 09:34
Chapter 779 : Quá Trình Chữa Bệnh 09/11/2021 07:34
Chapter 778 : Có Lẽ Tôi Cứu Được Cô Ấy 09/11/2021 05:34
Chapter 777 : Tôi Nguyện Làm Người Phụ Nữ Của Anh 09/11/2021 03:34
Chapter 776 : Người Kiêu Ngạo Nhất Từ Trước Tới Giờ 09/11/2021 01:34
Chapter 775 : Chuyến Đi Có Lợi 08/11/2021 23:34
Chapter 774 : Hách Liên Giảo Chết 08/11/2021 21:34
Chapter 773 : Kinh Khủng 08/11/2021 19:34
Chapter 772 : Tưởng Rằng Đã Chết 08/11/2021 17:34
Chapter 771 : Sợ Hãi 08/11/2021 15:34
Chapter 770 : Đột Phá 08/11/2021 13:34
Chapter 769 : Kiếm Hoàn Tinh Khiết Niềm Hy Vọng Tăng Bậc Kiếm Ý 08/11/2021 11:34
Chapter 768 : Mùi Vị Đứng Giữa Ranh Giới Của Sự Sống Và Cái Chết 08/11/2021 09:34
Chapter 767 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 08/11/2021 07:34
Chapter 766 : Hoa Kiếm Sinh Tử 08/11/2021 05:34
Chapter 765 : Đá Mài Dao 08/11/2021 03:34
Chapter 764 : Tốn Công Vô Ích 08/11/2021 01:34
Chapter 763 : Phó Tịch Chết 07/11/2021 23:34
Chapter 762 : Phá Vỡ Mọi Quy Luật 07/11/2021 21:34
Chapter 761 : Chuồn Không Phải Là Thượng Sách 07/11/2021 19:34
Chapter 760 : Ranh Giới Giữa Thiên Đường Và Địa Ngục 07/11/2021 17:34
Chapter 759 : Cô Thích Chơi Tôi Chơi Với Cô! 07/11/2021 15:34
Chapter 758 : Liệt Nhật Hoàng 07/11/2021 13:34
Chapter 757 : Cô Hại Chết Tôi Rồi 07/11/2021 11:34
Chapter 756 : Nhật Nguyệt Tỉnh Thần 07/11/2021 09:34
Chapter 755 : Quan Tâm Quá Hóa Loạn 07/11/2021 07:34
Chapter 754 : Từ Bỏ Tất Cả Vì Tô Minh 07/11/2021 05:34
Chapter 753 : Tình Cũ Không Quên 07/11/2021 03:34
Chapter 752 : Từ Thu Nhạn Chết 07/11/2021 01:34
Chapter 751 : Bà Ta Chết Cũng Không Hết Tội 06/11/2021 23:34
Chapter 750 : Gặp Lại Người Xưa 06/11/2021 21:34
Chapter 749 : Cũng Chỉ Là Kẻ Vô Dụng 06/11/2021 19:34
Chapter 748 : Song Kiếm Hợp Bích 06/11/2021 17:34
Chapter 747 : Lá Bùa Thần Thường 06/11/2021 15:34
Chapter 746 : Không Dám Cược Mạng 06/11/2021 13:34
Chapter 745 : Giết 4 Chân Vương Hậu Kỳ 06/11/2021 11:34
Chapter 744 : Thích Chơi Chứ Gì Tôi Chơi Chết Cô 06/11/2021 09:34
Chapter 743 : Từ Di Thiến Gây Kho Dễ 06/11/2021 07:34
Chapter 742 : Thần Vị Cư 06/11/2021 05:34
Chapter 741 : Mới Đến Thiên Đường Ngục 06/11/2021 03:34
Chapter 740 : Không Gian Đấu Võ Trên Đường Phố Hư Không 06/11/2021 01:34
Chapter 739 : Thiên Đường Lệnh 05/11/2021 23:34
Chapter 738 : Tiêu Nguyệt 05/11/2021 21:34
Chapter 737 : Đi Tới Thiên Đường Ngục 05/11/2021 19:34
Chapter 736 : Uy Phong Của Khôi Thần 05/11/2021 17:34
Chapter 735 : Con Rối Kinh Khủng 05/11/2021 15:34
Chapter 734 : Thẩm Y Nhân 05/11/2021 13:34
Chapter 733 : Đồ Yêu Nghiệt 05/11/2021 11:34
Chapter 732 : Đã Xong Rồi Sao 05/11/2021 09:34
Chapter 731 : Tàu Con Thoi Chiến Đấu 05/11/2021 07:34
Chapter 730 : Thật Sự Khiếp Sơ 05/11/2021 05:34
Chapter 729 : Đại Hoang Vu Quyền 05/11/2021 03:34
Chapter 728 : Ngư Dung Băng Giật Mình 05/11/2021 01:34
Chapter 727 : Mộc Ra Tay 04/11/2021 23:34
Chapter 726 : Tôi Sẽ Cứu Cô 04/11/2021 21:34
Chapter 725 : Vạn Kiếm Băng 04/11/2021 19:34
Chapter 724 : Tàu Con Thoi Tác Chiến 04/11/2021 17:34
Chapter 723 : Chỉ Có Tôi Mới Bảo Vệ Được Anh Ta 04/11/2021 15:34
Chapter 722 : Lại Có Được Một Loại Máu Của Thần Thú Thẳi Cổ 04/11/2021 13:34
Chapter 721 : Chân Vương Ngã Xuống 04/11/2021 11:34
Chapter 720 : Chiến Chân Vương 04/11/2021 09:34
Chapter 719 : Bà Lão Họ Ngụy Rã Tay 04/11/2021 07:34
Chapter 718 : Sống! 04/11/2021 05:34
Chapter 717 : Lại Một Lần Kề Cận Cái Chết 04/11/2021 03:34
Chapter 716 : Ông Trời Không Công Bằng 04/11/2021 01:34
Chapter 715 : Thi Triển Ba Môn Thần Thông 03/11/2021 23:34
Chapter 714 : Đánh Giá Quá Thấp 03/11/2021 21:34
Chapter 713 : Anh Quá Yếu 03/11/2021 19:34
Chapter 712 : Lĩnh Ngộ Kiếm Bi 03/11/2021 17:34
Chapter 711 : Rừng Kiếm Bi 03/11/2021 15:34
Chapter 710 : Ẳn Nhân 03/11/2021 13:34
Chapter 709 : Ngư Dung Băng 03/11/2021 11:34
Chapter 708 : Quy Vu Trần Ai 03/11/2021 09:34
Chapter 707 : Hạ Mình Khiêu Chiến 03/11/2021 07:34
Chapter 706 : Tô Minh Được Mời Đến Đại Lục Tỉnh Vũ 03/11/2021 05:34
Chapter 705 : Tu Luyện Bên Ngoài Rung Kiếm Bi 03/11/2021 03:34
Chapter 704 : Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn 03/11/2021 01:34
Chapter 703 : Học Viện Linh Võ Có Biến 02/11/2021 23:34
Chapter 702 : Bội Thu 02/11/2021 21:34
Chapter 701 : Xoay Ngược Lại 02/11/2021 19:34
Chapter 700 : Át Chủ Bài Vắt Giò Lên Cổ Chạy 02/11/2021 17:34
Chapter 699 : Ất Chủ Bài Lớn Nhất Của Học Viện Linh Võ 02/11/2021 15:34
Chapter 698 : Cái Kết Của Việc Đánh Giá Thấp Tô Minh 02/11/2021 13:34
Chapter 697 : Chân Thân Của Trần Thanh Minh 02/11/2021 11:34
Chapter 696 : Lai Lịch Không Đơn Giản 02/11/2021 09:34
Chapter 695 : Cái Giá Phái Trả Quá Đắt 02/11/2021 07:34
Chapter 694 : Lật Mặt 02/11/2021 05:34
Chapter 693 : Tô Minh Thách Đấu 02/11/2021 03:34
Chapter 692 : Tổng Thành Tích Đã Phá Kỷ Lục Trong Lịch Sử! 02/11/2021 01:34
Chapter 691 : 30 Con Rối Bao Vây 01/11/2021 23:34
Chapter 690 : Xé Toạc Trận Pháp… 01/11/2021 21:34
Chapter 689 : Anh Có Chút Mong Đợi 01/11/2021 19:34
Chapter 688 : Đạo Tâm Như Gương 01/11/2021 17:34
Chapter 687 : Vậy Thì Cược Mạng Đi! 01/11/2021 15:34
Chapter 686 : Lẽ Nào Lại Từ Chối 01/11/2021 13:34
Chapter 685 : Không Chút Do Dự 01/11/2021 11:34
Chapter 684 : Thiên Tài Trong Số Các Thiên Tài 01/11/2021 09:34
Chapter 683 : Nồng Độ Linh Khí Quá Thuần Khiết 01/11/2021 07:34
Chapter 682 : Kết Bạn Đi! 01/11/2021 05:34
Chapter 681 : Chỉ Lọt Vào Top 10 Sao 01/11/2021 03:34
Chapter 680 : Vận Chuyển Thử Xem 01/11/2021 01:34
Chapter 679 : Chiếc Chuông Bán Trong Suốt 31/10/2021 23:34
Chapter 678 : Thật Khiến Người Ta Kinh Hãi 31/10/2021 21:34
Chapter 677 : Như Thể Nổ Tung! 31/10/2021 19:34
Chapter 676 : Vung Kiếm! 31/10/2021 17:34
Chapter 675 : Tạm Biệt Không Tiễn 31/10/2021 15:34
Chapter 674 : Bỏ Trốn 31/10/2021 13:34
Chapter 673 : Rõ Là Trái Với Lẽ Đời Mà! 31/10/2021 11:34
Chapter 672 : Tam Mao Quá Mạnh! 31/10/2021 09:34
Chapter 671 : Dịch Chuyển Tức Thời 31/10/2021 07:34
Chapter 670 : Thứ Đáng Sợ Nhất Chính Là Kiếm Pháp Của Cô Ta 31/10/2021 05:34
Chapter 669 : Không Biết Sợ Là Gì 31/10/2021 03:34
Chapter 668 : Bồi Thường 31/10/2021 01:34
Chapter 667 : Vương Khí Thượng Phẩm 30/10/2021 23:34
Chapter 666 : Công Chúa Cổ Kim 30/10/2021 21:34
Chapter 665 : Ra Tay 30/10/2021 19:34
Chapter 664 : Kỳ Sát Hạch Của Học Viện Linh Võ 30/10/2021 17:34
Chapter 663 : Cảnh Giới Động Hư Sơ Kỳ 30/10/2021 15:34
Chapter 662 : 661 30/10/2021 13:34
Chapter 661 : Trên Tường Thành Có Hai Chữ Tinh Võ 30/10/2021 11:34
Chapter 660 : 659 30/10/2021 09:34
Chapter 659 : Đứng Trong Top 10 30/10/2021 07:34
Chapter 658 : Tôi Là Quý Thanh Hoà 30/10/2021 05:34
Chapter 657 : Đại Lục Nguyên Tinh 30/10/2021 03:34
Chapter 656 : Cảnh Giới Động Hư Trung Kỳ 30/10/2021 01:34
Chapter 655 : Học Viện Linh Võ 29/10/2021 23:34
Chapter 654 : Lấy Túi Linh Khí Ra Giết Địch 29/10/2021 21:34
Chapter 653 : Không Nỡ Từ Chối 29/10/2021 19:34
Chapter 652 : Anh Không Có Thói Quen Đó 29/10/2021 17:34
Chapter 651 : Có Khách Tới 29/10/2021 15:34
Chapter 650 : Ở Lại Đi 29/10/2021 13:34
Chapter 649 : Cô Ta Cảm Thấy Lời Mình Nói Dễ Gây Hiểu Nhầm 29/10/2021 11:34
Chapter 648 : Gió Chiều Nào Theo Chiều Ấy 29/10/2021 09:34
Chapter 647 : Thiên Nữ Tiền Bối! 29/10/2021 07:34
Chapter 646 : Quá Sắc Bén! 29/10/2021 05:34
Chapter 645 : Đó Là Thiên Hoả Hoả Độc! 29/10/2021 03:34
Chapter 644 : Ý Chí Chiến Đấu Của Tò Minh Cuồn Cuộn 29/10/2021 01:34
Chapter 643 : Cấp Bậc Vương Khí Đỉnh Phong 28/10/2021 23:34
Chapter 642 : Làm Sao Có Thể Như Vậy 28/10/2021 21:34
Chapter 641 : Khí Tức Hoang Vu Này Quả Thực Quá Đáng Sợ! 28/10/2021 19:34
Chapter 640 : Đại Hoang Vu Quyền 28/10/2021 17:34
Chapter 639 : Thật Khó Tin 28/10/2021 15:34
Chapter 638 : Hắn Ta Sắp Ra Tay Rồi 28/10/2021 13:34
Chapter 637 : Là Anh Lấy Lòng Tiểu Nhân Đo Bụng Quân Tử! 28/10/2021 11:34
Chapter 636 : Tôi Còn Có Việc 28/10/2021 09:34
Chapter 635 : Trông Rất Đáng Sợ 28/10/2021 07:34
Chapter 634 : Không Phải Kẻ Thù Nhưng Hắn Phải Chết 28/10/2021 05:34
Chapter 633 : Đúng Tuổi Rồi 28/10/2021 03:34
Chapter 632 : Các Người Không Lễ Phép Như Hắn 28/10/2021 01:34
Chapter 631 : Đúng Là Yếu Quá Đi! 27/10/2021 23:34
Chapter 630 : Đó Là Gì Vậy 27/10/2021 21:34
Chapter 629 : Đây Mới Là Điều Quan Trọng 27/10/2021 19:34
Chapter 628 : Thể Biến Thành Tro Bụi 27/10/2021 17:34
Chapter 627 : Đại Hoang Vu Quyền 27/10/2021 15:34
Chapter 626 : Quyền Ý Thuần Túy 27/10/2021 13:34
Chapter 625 : Đích Thị Là Có Chút Kì Quái 27/10/2021 11:34
Chapter 624 : Cậu Chủ Cả Chắc Là Muốn Đột Phá Cảnh Giới Rồi 27/10/2021 09:34
Chapter 623 : 30000 Khối Linh Thạch Hạ Phẩm 27/10/2021 07:34
Chapter 622 : Không Biết Tốt Xấu 27/10/2021 05:34
Chapter 621 : Cảnh Giới Bán Bộ Đoạt Mệnh 27/10/2021 03:34
Chapter 620 : Bị Giết Chỉ Bằng Một Chiêu 27/10/2021 01:34
Chapter 619 : Cắn Nuốt Vận Luật Của Đối Phương 26/10/2021 23:34
Chapter 618 : Tiến Triển Thêm Một Bước 26/10/2021 21:34
Chapter 617 : Tôi Có Một Chiêu Xin Tiếp Chiêu! 26/10/2021 19:34
Chapter 616 : Bổn Cung Chủ Sẽ Đích Thân Ra Trận 26/10/2021 17:34
Chapter 615 : Tô Ly Tới Báo Thù 26/10/2021 15:34
Chapter 614 : Đúng Là Buồn Bực Thật! 26/10/2021 13:34
Chapter 613 : Đây Không Phải Là Nói Bừa 26/10/2021 11:34
Chapter 612 : Những Hồi Ức Đau Đớn 26/10/2021 09:34
Chapter 611 : Chỉ Còn Là Lịch Sử! 26/10/2021 07:34
Chapter 610 : Huyết Mạch Phượng Hoàng Cao Cấp 26/10/2021 05:34
Chapter 609 : Đó Là Một Đạo Khí Chân Chính! 26/10/2021 03:34
Chapter 608 : Tan Thành Cát Bụi 26/10/2021 01:34
Chapter 607 : Cảnh Giới Chân Hoàng 25/10/2021 23:34
Chapter 606 : Sự Kỳ Vọng Đó Vẫn Còn 25/10/2021 21:34
Chapter 605 : Chẳng Có Chút Tác Dụng Nào 25/10/2021 19:34
Chapter 604 : Thiên Nữ Tạo Hoá Đã Đồng Ý… 25/10/2021 17:34
Chapter 603 : Cứ Như Là Nằm Mơ 25/10/2021 15:34
Chapter 602 : Dường Như Chỉ Còn Lại Chút Hơi Tàn 25/10/2021 13:34
Chapter 601 : Cảnh Giới Chân Vương Rất Mạnh! 25/10/2021 11:34
Chapter 600 : Đó Là Sự Phẫn Nộ 25/10/2021 09:34
Chapter 599 : Quá Là Khủng Khiếp 25/10/2021 07:34
Chapter 598 : Hãy Giao Ra Đây 25/10/2021 05:34
Chapter 597 : Kinh Thiên Động Địa 25/10/2021 03:34
Chapter 596 : Vậy Giờ Đây Gấp Mười Lần Tức Là Thế Nào 25/10/2021 01:34
Chapter 595 : Tỉnh Dậy 24/10/2021 23:34
Chapter 594 : Lý Do Rất Đơn Giản! 24/10/2021 21:34
Chapter 593 : Là Học Viên Chuyên Tu Luyện Võ Đạo Sao 24/10/2021 19:34
Chapter 592 : Gầm Rít Hủy Diệt 24/10/2021 17:34
Chapter 591 : Còn Có Thể Tĩnh Tâm Sao 24/10/2021 15:34
Chapter 590 : Không Còn Sót Lại Chút Gì 24/10/2021 13:34
Chapter 589 : Bản Thân Đã Bại Trận Rồi 24/10/2021 11:34
Chapter 588 : Thiên Địa Biến Sắc 24/10/2021 09:34
Chapter 587 : Chân Khí Rất Mạnh Sao 24/10/2021 07:34
Chapter 586 : Khủng Bố Đến Mức 24/10/2021 05:34
Chapter 585 : Bừng Bừng Ý Chí Chiến Đấu 24/10/2021 03:34
Chapter 584 : Cái Quái Gì Thế 24/10/2021 01:34
Chapter 583 : Chỉ Có Thể Đánh Giá Sơ Bộ 23/10/2021 23:34
Chapter 582 : Có Gì Phải Sợ 23/10/2021 21:34
Chapter 581 : Muốn Đánh Trận Thứ Hai 23/10/2021 19:34
Chapter 580 : Sao Có Thể Chết Được 23/10/2021 17:34
Chapter 579 : Kinh Hoàng Vì Tô Minh Quá Tàn Ác 23/10/2021 15:34
Chapter 578 : Hắn Thật Sự Ngửi Thấy Mùi Chết Chóc 23/10/2021 13:34
Chapter 577 : Tôi Sẽ Nhường Cậu 3 Chiêu 23/10/2021 11:34
Chapter 576 : Rốt Cuộc Nên Cử Ai Ra Đấu 23/10/2021 09:34
Chapter 575 : Quá Tàn Nhẫn! 23/10/2021 07:34
Chapter 574 : Nào Dám Lộ Ra Một Tí Teo Căm Thù Nào 23/10/2021 05:34
Chapter 573 : Ban Ông Chết Một Cách Nhẹ Nhàng 23/10/2021 03:34
Chapter 572 : Thẩm U Vẫn Chưa Về Sao 23/10/2021 01:34
Chapter 571 : Thật Sự Muốn Đấu Với Lão Già Này Một Trận Nữa 22/10/2021 23:34
Chapter 570 : 49 Đường Kiếm Quang 22/10/2021 21:34
Chapter 569 : Tại Sao Lại Quên Quy Luật Không Gian Này Chứ 22/10/2021 19:34
Chapter 568 : Tại Sao Hạ Giới Lại Có Thứ Trâu Bò Như Vậy Chứ 22/10/2021 17:34
Chapter 567 : Hiệu Quả Vô Cùng Khủng Khiếp 22/10/2021 15:34
Chapter 566 : Thật Hay Đùa Đấy 22/10/2021 13:34
Chapter 565 : Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vậy 22/10/2021 11:34
Chapter 564 : Vậy Để Cô Truyền Tin Cho Dật Nhi 22/10/2021 09:34
Chapter 563 : Đáng Sợ Quá Đi 22/10/2021 07:34
Chapter 562 : Cứ Vậy Mà… Mà Chết! 22/10/2021 05:34
Chapter 561 : Sống Không Bằng Chết 22/10/2021 03:34
Chapter 560 : Ông Già Đến Thật Rồi À 22/10/2021 01:34
Chapter 559 : Kiêu Căng Hơn Cả Tưởng Tượng 21/10/2021 23:34
Chapter 558 : Tốc Độ Ra Đòn Quan Trọng Không 21/10/2021 21:34
Chapter 557 : Muốn Có Được Bí Mật Này 21/10/2021 19:34
Chapter 556 : Cảnh Giới Đoạt Mệnh Hậu Kỳ 21/10/2021 17:34
Chapter 555 : Thật Sự Muốn Giết Mình 21/10/2021 15:34
Chapter 554 : Cứng Quá Thì Gãy Đấy 21/10/2021 13:34
Chapter 553 : Đúng Là Kinh Khủng 21/10/2021 11:34
Chapter 552 : Đứng Xem Kịch Hay 21/10/2021 09:34
Chapter 551 : Họ Thấy Hoang Mang! 21/10/2021 07:34
Chapter 550 : Yên Tĩnh Như Chết 21/10/2021 05:34
Chapter 549 : Cực Kỳ Điên Cuồng 21/10/2021 03:34
Chapter 548 : Trông Cực Kỳ Đáng Sợ! 21/10/2021 01:34
Chapter 547 : Tô Minh Tràn Ngập Sự Chấn Động 20/10/2021 23:34
Chapter 546 : Sao Có Thể Có Kết Quả Như Hiện Tại 20/10/2021 21:34
Chapter 545 : Vượt Xa Người Bình Thường 20/10/2021 19:34
Chapter 544 : Mong Lão Tổ Ra Mặt Phán Xét 20/10/2021 17:34
Chapter 543 : Ông Ta Cực Kỳ Mạnh! 20/10/2021 15:34
Chapter 542 : Điều Bản Thân Phải Làm Là Ép Họ Đến Đường Cùng 20/10/2021 13:34
Chapter 541 : Anh Không Phải Đang Nói Giỡn 20/10/2021 11:34
Chapter 540 : Đây Mới Thật Sự Là Báo Thù 20/10/2021 09:34
Chapter 539 : Ảm Thấy Toàn Thân Ớn Lạnh 20/10/2021 07:34
Chapter 538 : Cảnh Giới Đoạt Mệnh Sơ Kỳ 20/10/2021 05:34
Chapter 537 : Đi Phá Tây Lâm Sát Trận 20/10/2021 03:34
Chapter 536 : Thú Vị Đấy 20/10/2021 01:34
Chapter 535 : Sáu Thanh Bay Ra Sáu Hướng 19/10/2021 23:34
Chapter 534 : Phụng Lăng Chịu Cảnh Thảm Sát 19/10/2021 21:34
Chapter 533 : Vô Cùng Ngạo Mạn 19/10/2021 19:34
Chapter 532 : Lại Nằm Đúng Trong Dự Đoán Của Tô Minh 19/10/2021 17:34
Chapter 531 : Tránh Cũng Chẳng Xong 19/10/2021 15:34
Chapter 530 : Một Cú Đấm Thẳng Tắp 19/10/2021 13:34
Chapter 529 : Kiêu Ngạo Khiến Con Người Diệt Vong 19/10/2021 11:34
Chapter 528 : Đều Thay Đổi Sắc Mặt 19/10/2021 09:34
Chapter 527 : Bọn Họ Rốt Cuộc Đã Nghe Thấy Cái Gì Vậy 19/10/2021 07:34
Chapter 526 : Mạo Hiểm Làm Liều 19/10/2021 05:34
Chapter 525 : Đúng Là Đáng Sợ Quá 19/10/2021 03:34
Chapter 524 : Cô Tiêu! Cô Có Thể Đi Cùng Tôi Đến Huyền Thanh Tông Một Chuyến Không 19/10/2021 01:34
Chapter 523 : Chúng Ta Là Đối Tác Mà Cùng Trên Một Thuyền Rồi 18/10/2021 23:34
Chapter 522 : Nhẫn Không Gian Có Thể Thu Nạp Sinh Mạng Sao 14/10/2021 13:29
Chapter 521 14/10/2021 11:29
Chapter 520 14/10/2021 09:29
Chapter 519 : Họ Cũng Sẽ Không Mạo Hiểm 14/10/2021 07:29
Chapter 518 : Không Thể Cử Động Được 14/10/2021 05:29
Chapter 517 : Cho Tôi Một Lý Do Không Giết Ông 14/10/2021 03:29
Chapter 516 : Sợ Tới Máu Đảo Ngược Dòng Chảy 14/10/2021 01:29
Chapter 515 : Người Tôi Giết Chắc Rồi 13/10/2021 23:29
Chapter 514 : Ông Nội Giết Hắn Hắn 13/10/2021 21:29
Chapter 513 : Được Cứu Rồi Thực Sự Được Cứu Rồi 13/10/2021 19:29
Chapter 512 : Một Số Người Có Thể Chiến Đấu Vượt Cấp 13/10/2021 17:29
Chapter 511 : Tô Minh Còn Còn Sống! 13/10/2021 15:29
Chapter 510 : Đó Là Bảo Kiếm Đấy! 13/10/2021 13:29
Chapter 509 : Tô Minh Rốt Cuộc Muốn Làm Gì 13/10/2021 11:29
Chapter 508 : Cái Chết Sẽ Đến Với Nhà Họ Cơ Đầu Tiên 13/10/2021 09:29
Chapter 507 : Đây Là Kim Châm 13/10/2021 07:29
Chapter 506 : Chúng Tôi Hoàn Toàn Không Thể Động Đậy 13/10/2021 05:29
Chapter 505 : Cô Chủ Diệp Đã Đã Chết Rồi 13/10/2021 03:29
Chapter 504 : Hắn Có Thể Khẳng Định! 13/10/2021 01:29
Chapter 503 : Tự Đi Tìm Cái Chết 12/10/2021 23:29
Chapter 502 : Trước Khuôn Viên Nhà Họ Diệp 12/10/2021 21:29
Chapter 501 : Ra Khỏi Đường Hầm 12/10/2021 19:29
Chapter 500 : Bản Thân Vô Cùng Coi Trọng Nền Tảng 12/10/2021 17:29
Chapter 499 : Áp Lực Quá Lớn 12/10/2021 15:29
Chapter 498 : Gọi Nó Là Hắc Khôi 12/10/2021 13:29
Chapter 497 : Chỉ Nhận Một Người Chủ 12/10/2021 11:29
Chapter 496 : Tại Sao Lại Gọi Là Nửa Chiêu 12/10/2021 09:29
Chapter 494 : Giao Cho Con Đi 13/10/2021 02:28
Chapter 493 : Đúng Là Có Được Báu Vật 13/10/2021 00:28
Chapter 492 : Thanh Kiếm Này Rốt Cuộc Nặng Bao Nhiêu 12/10/2021 22:28
Chapter 491 : Đây Là Thứ Dung Dịch Gì 12/10/2021 20:28
Chapter 490 : Mẹ Kiếp! Thanh Kiếm Này Khủng Khiếp Thật!!! 12/10/2021 18:28
Chapter 489 : Tôi Không Tin Là Không Đi Được Đến Cuối 12/10/2021 16:28
Chapter 488 : Không Nghĩ Đến Tuyệt Mệnh Phong Vân Nữa 12/10/2021 14:28
Chapter 487 : Ý Cảnh Của Phong Hình Thái Của Vân Đúng Là Khó Thật! 12/10/2021 12:28
Chapter 486 : Sao Lại Thế Này 12/10/2021 10:28
Chapter 485 : Sát Kiếm!!! 12/10/2021 08:28
Chapter 484 : Lam Tuyết Trần Chỉ Tinh Đã Được Cứu Rồi 12/10/2021 06:28
Chapter 483 : Muốn Báo Thù Cho Tô Minh Diệp Mộ Cẩn Hay Là Ông Cụ Diệp Thì Trước Tiên Các Cô Phải Sống Sót 12/10/2021 04:28
Chapter 482 : Dì Cầm! Cứu Lấy Cô Ấy! 12/10/2021 02:28
Chapter 481 : Diệp Võ Đã Chết! 12/10/2021 00:28
Chapter 480 : Trong Cơ Thể Ông Cụ Bị Phong Ấn Một Nguồn Năng Lượng Chân Khí 11/10/2021 22:28
Chapter 479 : Mày Cứng Đầu Đấy Để Tao Xem Xương Mày Cứng Đến Đâu Nào 11/10/2021 20:28
Chapter 478 : Giáo Tôn Tô Minh Mà Chúng Mày Tự Xưng Là Thần Có Cứu Được Mày Không 11/10/2021 18:28
Chapter 477 : Bố Để Con Ra Chơi Với Hắn Ta 11/10/2021 16:28
Chapter 476 : Diệp Thành Bang Còn Có Lời Trăng Trối Gì Không 11/10/2021 14:28
Chapter 475 : Cô Chủ Đúng Là Quá Tốt Bụng 11/10/2021 12:28
Chapter 474 : Thật Không 11/10/2021 10:28
Chapter 473 : Cùng Sống Cùng Chết! 11/10/2021 08:28
Chapter 472 : Đây Là Mệnh Lệnh Của Ông Cụ Tôi 11/10/2021 06:28
Chapter 471 : Đáng Tiếc Diệp Mộ Cẩn Chết Rồi! 11/10/2021 04:28
Chapter 470 : Thật Không Can Tâm Mà! 11/10/2021 02:28
Chapter 469 : Là Ảo Giác Sao 11/10/2021 00:28
Chapter 468 : Sắp Rồi! Sắp Biến Mất Rồi 10/10/2021 22:28
Chapter 467 : Chẳng Trách Mà Hoàng Cực Cung Lại Tốn Bao Nhiêu Còng Sức Để Có Được ‘thiên Vẫn Kiếm 10/10/2021 20:28
Chapter 466 : Phù Điêu Đắp Nối 10/10/2021 18:28
Chapter 465 : Diệp Thành Bang Này Chưa Từng Hối Hận Về Những Chuyện Mình Làm 10/10/2021 16:28
Chapter 464 : Thằng Khốn Kiếp Đáng Chết Vạn Lần Này Đúng Là Phúc Lớn Thật 10/10/2021 14:28
Chapter 463 : Một Khi Tây Lâm Sát Trận Mở Ra Mà Tô Minh Chết Thì Mộ Cẩn 10/10/2021 12:28
Chapter 462 : Còn Mấy Tiếng Nữa Là Tây Lâm Sát Trận Sẽ Biến Mất 10/10/2021 10:28
Chapter 461 : Được Chúng Ta Đi 10/10/2021 08:28
Chapter 460 : Mộ Cấn! Vò Ích Thôi! 10/10/2021 06:28
Chapter 459 : Tiền Bối! Cháu Cầu Xin Ông! 10/10/2021 04:28
Chapter 458 : Xem Ra Cô Đã Ngầm Thừa Nhận Rồi 10/10/2021 02:28
Chapter 457 : Nha Đầu Nhà Họ Diệp À! 10/10/2021 00:28
Chapter 456 : Sau Việc Này Cấm Túc Một Tháng 09/10/2021 22:28
Chapter 455 : Tiền Bối!!! Cháu Chính Là Cháu Gái Của Diệp Thành Bang! 09/10/2021 20:28
Chapter 454 : Mạng Cũng Lớn Nhỉ 09/10/2021 18:28
Chapter 453 : Con Khốn Kiếp Đáng Chết Này!!! 09/10/2021 16:28
Chapter 452 : Đúng Là Rác Rưởi! 09/10/2021 14:28
Chapter 451 : Cô Cô Đổi Lệnh Bài Của Tôi Rồi Ư 09/10/2021 12:28
Chapter 450 : Cô Lữ! Lữ Tiền Bối Đâu 11/10/2021 02:30
Chapter 449 : Cám Ơn Cảm Ơn Cô 11/10/2021 00:30
Chapter 448 : Tiêu Nhược Dư Ư Chưa Nghe Nói Bao Giờ 10/10/2021 22:30
Chapter 447 : Nhưng Hiện Giờ Cô Đang Nhờ Tòi Giúp Đúng Không 10/10/2021 20:30
Chapter 446 : Lẽ Nào Cô Gái Này Nói Là Thật 10/10/2021 18:30
Chapter 445 : Đừng Ở Đây Nói Dối Để Tự Chuốc Nhục Nhã Nữa Cút Đi! 10/10/2021 16:30
Chapter 444 : Cò Uống Say À Chuyện Quan Trọng 10/10/2021 14:30
Chapter 443 : Không Tiện Nói! 10/10/2021 12:30
Chapter 442 : Tôi Tên Là Dương Truy Đệ Tử Chân Truyền Của Huyền Thanh Tông 10/10/2021 10:30
Chapter 441 : Xin Hai Cô Đợi Một Chút Đế Chúng Tôi Đi Báo Cáo Với Đại Trưởng Lão 10/10/2021 08:30
Chapter 440 : Đúng Là Phải Cảm Ơn Nhà Công Tôn Nhà Họ Cơ Nhà Họ Ngụy 10/10/2021 06:30
Chapter 439 : Giọt Máu Của Mình Vừa Rồi Như Lóe Lên Một Tia Sáng 10/10/2021 04:30
Chapter 438 : Nơi Này Thật Kỳ Quái 10/10/2021 02:30
Chapter 437 : Đáng Chết! 10/10/2021 00:30
Chapter 436 : Cô Tiêu Và Tô Minh Có Quan Hệ Gì 09/10/2021 22:30
Chapter 435 : Còn Cách Khác Nữa Sao 09/10/2021 20:30
Chapter 434 : Cô Cũng Biết Vài Điều Vê Huyền Linh Sơn Bên Kia 09/10/2021 18:30
Chapter 433 : Với Thực Lực Của Chúng Ta Còn Xa Mới Đủ 09/10/2021 16:30
Chapter 432 : Tôi Biết Trong Lòng Mọi Người Có Nghi Vấn 09/10/2021 14:30
Chapter 431 : Mẹ Kiếp! Cứ Muốn Kéo Ông Đây Xuống Dưới Vậy! 09/10/2021 12:30
Chapter 430 : Hiện Giờ Tô Minh Bị Bao Vây Trong Tây Lâm Sát Trận 09/10/2021 10:30
Chapter 429 : Tất Cả Học Viên Của Viện Võ Đạo Nhà Họ Diệp Nghe Lệnh Tấn Công! 09/10/2021 08:30
Chapter 428 : Tây Lâm Sát Trận Trong Truyền Thuyết 09/10/2021 06:30
Chapter 427 : Khởi Động Tây Lâm Sát Trận 09/10/2021 04:30
Chapter 426 : Kế Hoạch Giết Chết To Minh 09/10/2021 02:30
Chapter 425 : Điều Không Thể Ngờ Tới 09/10/2021 00:30
Chapter 424 : Trận Chiến Sinh Tử 08/10/2021 22:30
Chapter 423 : Diễn Biến Cuộc Thi Đấu Giao Lưu Giữa Các Viện Võ Đạo 08/10/2021 20:30
Chapter 422 : Nhà Họ Nguỵ Âm Thầm Giở Thủ Đoạn 08/10/2021 18:30
Chapter 421 : Chuẩn Bị Tác Chiến 08/10/2021 16:30
Chapter 420 : Hai Người Rắc Cẩu Lưỡng Đủ Chưa 08/10/2021 14:30
Chapter 419 : Tô Minh Tập Trung Tu Luyện 08/10/2021 12:30
Chapter 418 : Chào Ông! Mộ Cẩn! 08/10/2021 10:30
Chapter 417 : Cậu Ấy Về Rồi! 08/10/2021 08:30
Chapter 416 : Cô Chủ! Cô Tỉnh Lại Đi! 08/10/2021 06:30
Chapter 415 : Tây Lâm Sát Trận 08/10/2021 04:30
Chapter 414 : Thù Cũ Hận Mới 08/10/2021 02:30
Chapter 413 : Bắt Tay Vào Điều Tra 08/10/2021 00:30
Chapter 412 : Phát Hiện Bất Ngờ Về Nhà Họ Tô 07/10/2021 22:30
Chapter 411 : Tự Sát Hay Tôi Diệt Cả Nhà Họ Hạ 07/10/2021 20:30
Chapter 410 : Cao Thủ Xuất Hiện 07/10/2021 18:30
Chapter 409 : Sao Có Thể Như Vậy 07/10/2021 16:30
Chapter 408 : Đúng Là Gặp Ma Rồi! 07/10/2021 14:30
Chapter 407 : Không Phải Là Đối Thủ 07/10/2021 12:30
Chapter 406 : Vẫn Sống Được Thể Lực Tốt Đấy 07/10/2021 10:30
Chapter 405 : Không Cùng Một Đẳng Cấp 07/10/2021 08:30
Chapter 404 : Quy Luật Không Gian 07/10/2021 06:30
Chapter 403 : Kỳ Tích! 07/10/2021 04:30
Chapter 402 : Thanh Kiếm Màu Đỏ Máu 07/10/2021 02:30
Chapter 401 : Vô Cùng Kinh Khủng! 07/10/2021 00:30
Chapter 400 : Chết Tiệt! 06/10/2021 22:30
Chapter 399 : Là Là Dấu Hiệu Tháp Bát Môn Quang Sắp Nứt Vỡ 06/10/2021 20:30
Chapter 398 : Người Tính Không Bằng Tô Minh Tính 06/10/2021 18:30
Chapter 397 : Khởi Động Kho Tàng Huyết Mạch 06/10/2021 16:30
Chapter 396 : Chất Truyền Dẫn 06/10/2021 14:30
Chapter 395 : Thiêu Cháy 06/10/2021 12:30
Chapter 394 : Không Ổn! 06/10/2021 10:30
Chapter 393 : Tám Cửa Sao 06/10/2021 08:30
Chapter 392 : Tìm Cách Để Thoát 06/10/2021 06:30
Chapter 391 : Thế Nào Là Quy Luật 06/10/2021 04:30
Chapter 390 : Không Chút Hiệu Quả 06/10/2021 02:30
Chapter 389 : Phiêu Diếu Tông 06/10/2021 00:30
Chapter 388 : Truy Sát Ông Châu 05/10/2021 22:30
Chapter 387 : Phép Màu Xuất Hiện 05/10/2021 20:30
Chapter 386 : Bảo Vật Phòng Ngự 05/10/2021 18:30
Chapter 385 : Cận Kề Cái Chết 05/10/2021 16:30
Chapter 384 : Tô Minh Bị Uy Hiếp 05/10/2021 14:30
Chapter 383 : Nhất Định Phải Chết 05/10/2021 12:30
Chapter 382 : Chết Rồi! 05/10/2021 10:30
Chapter 381 : Bị Kiếm Của Tô Minh Đâm Trúng 05/10/2021 08:30
Chapter 380 : Không Đoán Được 05/10/2021 06:30
Chapter 379 : Sau Đó Chính Là Giết Chóc! 05/10/2021 04:30
Chapter 378 : Đảo Ngược Tình Thế 05/10/2021 02:30
Chapter 377 05/10/2021 00:30
Chapter 376 : Xương Cốt Cả Người Cũng Đã Nát Nhừ 04/10/2021 22:30
Chapter 375 : Chiêu Thức Bị Bắt Bài 04/10/2021 20:30
Chapter 374 : Huyền Thoại Cao Thanh Kiếm 04/10/2021 18:30
Chapter 373 : Trả Mối Nợ Ân Tình 04/10/2021 16:30
Chapter 372 : Cửa Động Hư Không 04/10/2021 14:30
Chapter 371 : Trở Mặt Với Phiêu Diếu Tông 10/10/2021 19:30
Chapter 370 : Phương Ngọc Ra Tay 10/10/2021 17:30
Chapter 369 : Hậu Quả Sẽ Rất Khó Lường Đấy 10/10/2021 15:30
Chapter 368 : Nhất Thời Trở Nên Trầm Mặc 10/10/2021 13:30
Chapter 367 : Thật Là Nực Cười 10/10/2021 11:30
Chapter 366 : Nói Dối Không Chớp Mắt 10/10/2021 09:30
Chapter 365 : Bảo Kiếm Là Linh Khí 10/10/2021 07:30
Chapter 364 : Lo Lắng Và Hiếu Kỳ 10/10/2021 05:30
Chapter 363 : Nâng Cấp 10/10/2021 03:30
Chapter 362 : Không Xứng 10/10/2021 01:30
Chapter 361 : Nhà Họ Lam Bị Diệt Chưa 09/10/2021 23:30
Chapter 360 : Báo Thù! 09/10/2021 21:30
Chapter 359 : Chết Không Còn Dấu Tích 09/10/2021 19:30
Chapter 358 : Vô Cùng Quỷ Dị 09/10/2021 17:30
Chapter 357 : Em Vẫn Còn Tình Cảm Với Nhà Họ Lam 09/10/2021 15:30
Chapter 356 : Thiên Tài Trăm Năm Có Một 09/10/2021 13:30
Chapter 355 : Của Đi Thay Người 09/10/2021 11:30
Chapter 354 : Thực Lực Của Mình Không Bình Thường 09/10/2021 09:30
Chapter 353 : Không Kịp Nữa Rồi 09/10/2021 07:30
Chapter 352 : Hàn Băng Thủ 09/10/2021 05:30
Chapter 351 : Vô Cùng Tuyệt Vọng 09/10/2021 03:30
Chapter 350 : Hoảng Sợ Tới Cực Điểm 09/10/2021 01:30
Chapter 349 : Hoàn Toàn Thao Túng 08/10/2021 23:30
Chapter 348 : Đã Quá Muộn Rồi 08/10/2021 21:30
Chapter 347 : Không Hề Nói Đùa 08/10/2021 19:30
Chapter 346 : Không Thể Tin Được! 08/10/2021 17:30
Chapter 345 : Sức Mạnh Không Thể Tin Được 08/10/2021 15:30
Chapter 344 : Không Còn Nghi Ngờ Gì Nữa 08/10/2021 13:30
Chapter 343 : Tin Tưởng Tuyệt Đối 30/09/2021 09:29
Chapter 342 : Tình Thế Nguy Cấp 30/09/2021 07:29
Chapter 341 : Hợp Tác Giết Tô Minh 30/09/2021 05:29
Chapter 340 : Gia Gia Chủ! Cậu Chủ Hồng Đến Rồi 29/09/2021 19:28
Chapter 339 : Thực Lực Của Tò Minh Không Tồi 29/09/2021 17:28
Chapter 338 : Ông Chính Là Lam Lại 29/09/2021 15:28
Chapter 337 : Nói Là Muốn Gặp Gia Chủ 29/09/2021 13:28
Chapter 336 : Mẹ Kiếp! Liều Thôi! 29/09/2021 11:28
Chapter 335 : Quả Nhiên Là Nhà Họ Diệp 29/09/2021 09:28
Chapter 334 : Tiểu Minh À! Hôm Nay Tôi Sơ Ý Quá 29/09/2021 07:28
Chapter 333 : Chết Tiệt! Đúng Là Chết Tiệt 29/09/2021 05:28
Chapter 332 : Sao Trên Hộp Này Lại Có Số 1 29/09/2021 03:28
Chapter 331 : Không Sao Đâu! Bỏ Qua Đi! 29/09/2021 01:28
Chapter 330 : Xa Tít Chân Trời Gần Ngay Trước Mặt! 28/09/2021 23:28
Chapter 329 : Rượu Ngon Lắm! 28/09/2021 21:28
Chapter 328 : Mẹ Ơi! Sao Mẹ Không Nói Gì Cả Thế 28/09/2021 19:28
Chapter 327 : Chào Anh! Chắc Chưa Ăn Cơm Đúng Không Ngồi Đi 28/09/2021 17:28
Chapter 326 : Anh Lâm Mời Ngồi Mời Ngồi 28/09/2021 15:28
Chapter 325 : Đình Tử Giới Thiệu Với Anh Đây Là Dì Mục 28/09/2021 13:28
Chapter 324 : Anh Tò Minh Buổi Chiều Chúng Ta Đi Xem Phim Nhé 28/09/2021 11:28
Chapter 323 : Cháu Quen Biết Rộng Thật Đó! Cháu Phải Nắm Chắc Mối Quan Hệ Này Nhé! 28/09/2021 09:28
Chapter 322 : Anh Ấy Là Lâm Đình 28/09/2021 07:28
Chapter 321 : Đúng Là Chẳng Dám Nói Gì Fôi! 28/09/2021 05:28
Chapter 320 : Hai Gia Tộc Này Cực Kì Hùng Mạnh! 28/09/2021 03:28
Chapter 319 : Rượu Vang Không Biết Uống Sao 28/09/2021 01:28
Chapter 318 : Tiếu Thần Còn Là Học Sinh Ưu Tú Cơ À 27/09/2021 23:28
Chapter 317 : Cậu Tô Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nào Vậy 27/09/2021 21:28
Chapter 316 : Tiểu Thần Cháu Còn Tự Mang Rượu Nữa À 27/09/2021 19:28
Chapter 315 : Cô Tống Tôi Lấy Tính Mạng Mình Ra Đảm Bảo Cũng Được 27/09/2021 17:28
Chapter 314 : Cô Tống Cò Chọn Món 27/09/2021 15:28
Chapter 313 : Không Phải Đến Để Làm Bóng Đèn! 27/09/2021 13:28
Chapter 312 : Phương Thức Thô Bạo 27/09/2021 11:28
Chapter 311 : Tô Minh Một Thân Một Mình Thôi 27/09/2021 09:28
Chapter 310 : Được Được Được Vậy Để Tên Nhóc Đó Cùng Ăn Cơm Đi 27/09/2021 07:28
Chapter 309 : Dì Không Sao Cháu Không Để Bụng 27/09/2021 05:28
Chapter 308 : Bạn Trai 27/09/2021 03:28
Chapter 307 : Chuyện Chuyện Gì Thế Này 27/09/2021 01:28
Chapter 306 : Dì Cẩm Phồn Đâu 26/09/2021 23:28
Chapter 305 : Đây Là Viên Thuốc Khinh Nhan Hoàn 26/09/2021 21:28
Chapter 304 : Con Định Đi Đâu 26/09/2021 19:28
Chapter 303 : Cẩm Phồn Con Hét Cái Gì Đấy 26/09/2021 17:28
Chapter 302 : Em Gọi Gì Cơ 26/09/2021 15:28
Chapter 301 : Có Gì Mà Không Hay 26/09/2021 13:28
Chapter 300 : Em Không Giận 26/09/2021 11:28
Chapter 299 : Vậy Thì Tốt 26/09/2021 09:28
Chapter 298 : Ông Cụ Để Cháu Chữa Thương Cho Ông 26/09/2021 07:28
Chapter 297 26/09/2021 05:28
Chapter 296 : Bà Ta Làm Sao Còn Dám Uy Hiếp Tô Minh Nữa 26/09/2021 03:28
Chapter 295 : Mũi Kiếm Cắm Vào Vai Của Bà Lão 26/09/2021 01:28
Chapter 294 : Bà Ta Lại Gặp Phải Tò Minh!! 25/09/2021 23:28
Chapter 293 : Huyết Ảnh Kiếm! 25/09/2021 21:28
Chapter 292 : Bà Muốn Làm Sư Phụ Của Tôi 25/09/2021 19:28
Chapter 291 : Thực Lực Của Cậu Đúng Là Nằm Ngoài Dự Liệu Của Tôi 25/09/2021 17:28
Chapter 290 : Ông Trần Cũng Ngây Người Ra Như Hóa Đá 25/09/2021 15:28
Chapter 289 : Chết Đi! 25/09/2021 13:28
Chapter 288 : Dường Như Cô Ta Chỉ Còn Lại Chút Hơi Thở Cuối Cùng 25/09/2021 11:28
Chapter 287 : Hóa Ra Chiếc Roi Này Uy Lực Kinh Người 25/09/2021 09:28
Chapter 286 : Đúng Là Một Kẻ Lừa Đảo Trắng Trợn 25/09/2021 07:28
Chapter 285 : Mẹ Mình Đúng Là Vô Liêm Sỉ 25/09/2021 05:28
Chapter 284 : Tô Minh Đã Về! 25/09/2021 03:28
Chapter 283 : Đủ Rồi! 25/09/2021 01:28
Chapter 282 : Xem Ra Đám Người Này Có Thân Phận Không Đơn Giản 24/09/2021 23:28
Chapter 281 : Các Người Mau Đi Đi! 24/09/2021 21:28
Chapter 280 : Đại Sư Huynh Thật Đúng Tài 24/09/2021 19:28
Chapter 279 : Lẽ Nào Con Muốn Cứ Mãi Thế Này Với Tò Minh Sao 24/09/2021 17:28
Chapter 278 : Lại Đến Rồi Lại Còn Đến Vào Đúng Hôm Nay Nữa 24/09/2021 15:28
Chapter 277 : Tiền Bối Bà Cũng Không Hề Nắm Rõ Tình Hình Thực Tế 24/09/2021 13:28
Chapter 276 : Sư Muội Đừng Làm Cò Ấy Sợ 24/09/2021 11:28
Chapter 275 : Nhanh Như Vậy Đã Có Người Có Ý Đồ Với Quy Linh Thể 24/09/2021 09:28
Chapter 274 : Làm Sao Vậy 24/09/2021 07:28
Chapter 273 : Chuyện Này Cũng Đơn Giản Thôi 24/09/2021 05:28
Chapter 272 : Tối Đa Là Ba Ngày Tòi Có Thế Thu Thập Cho Anh 24/09/2021 03:28
Chapter 271 : Đủ Thông Minh 24/09/2021 01:28
Chapter 270 : Không Thể Nào! 23/09/2021 23:28
Chapter 269 : Hắn Chết Chắc Rồi 23/09/2021 21:28
Chapter 268 : Con Khốn 23/09/2021 19:28
Chapter 267 : Kể Cả Mày Cùng Cảnh Giới Với Tao Thì Đã Sao 23/09/2021 17:28
Chapter 266 : Tôi Bảo Là Thôi Đi 23/09/2021 15:28
Chapter 265 : Mày Muốn Chết Kiểu Nào 23/09/2021 13:28
Chapter 264 : Anh Muốn Giết Người 23/09/2021 11:28
Chapter 263 : Tô Minh Là Chịu Thiệt 23/09/2021 09:28
Chapter 262 : Dự Định Sẽ Hại Chết Cô Ta 23/09/2021 07:28
Chapter 261 : Trao Đổi 23/09/2021 05:28
Chapter 260 : Vết Sẹo Trên Mặt 23/09/2021 03:28
Chapter 259 23/09/2021 01:28
Chapter 258 : Thực Sự Là Chữa Bệnh Sao 22/09/2021 23:28
Chapter 257 : Không Có Việc Gì 22/09/2021 21:28
Chapter 256 : Vậy Mà Lại Có Kiếm Ý 22/09/2021 19:28
Chapter 255 : Cô Tiêu Khá May Đấy 22/09/2021 17:28
Chapter 254 : Tô Minh Đã Cho Cô Ta Một Cuộc Đời Mới 22/09/2021 15:28
Chapter 253 : Bình Tĩnh! 22/09/2021 13:28
Chapter 252 : Cậu Tô Anh Không Đùa Chứ 22/09/2021 11:28
Chapter 251 : Bây Giờ Bắt Đầu 22/09/2021 09:28
Chapter 250 : Mau Mời Anh Ấy Vào 22/09/2021 07:28
Chapter 249 : Bốn Vị Cung Phụng 22/09/2021 05:28
Chapter 248 : Lại Ghen Tuông 22/09/2021 03:28
Chapter 247 : Thị Trường Thứ Cấp 22/09/2021 01:28
Chapter 246 : Bị Đánh Đến Mức Sưng To 21/09/2021 23:28
Chapter 245 : Cô Hứa Cứu Tôi Với 21/09/2021 21:28
Chapter 244 : Vân Thần Thập Lục Kiếm 21/09/2021 19:28
Chapter 243 : Đợi Tôi Xả Hận Xong Thì Sẽ Thả Cho Anh Đi 21/09/2021 17:28
Chapter 242 : Mau Tỉnh Lại Đi 21/09/2021 15:28
Chapter 241 21/09/2021 13:28
Chapter 240 21/09/2021 11:28
Chapter 239 : Thật Khó Chấp Nhận! 21/09/2021 09:28
Chapter 238 : Coi Như Cô Mệnh Lớn Rồi 21/09/2021 07:28
Chapter 237 21/09/2021 05:28
Chapter 236 : Tuổi Nhỏ Mà Dũng Cảm 21/09/2021 03:28
Chapter 235 : Tôi Biết Rồi 21/09/2021 01:28
Chapter 234 20/09/2021 23:28
Chapter 233 : Cảnh Giới Còn Cao Hơn Tô Minh 20/09/2021 21:28
Chapter 232 : Lạ Thật! Lẽ Nào Là Vì 20/09/2021 19:28
Chapter 231 : Chỗ Này Được Đấy Chứ 20/09/2021 17:28
Chapter 230 : Lẽ Nào Công Tôn Thần Và Giáo Tôn Là Bạn 20/09/2021 15:28
Chapter 229 : Có Một Nơi Rất Hay 20/09/2021 13:28
Chapter 228 : Không Dám Có Lời Gì Oán Trách 20/09/2021 11:28
Chapter 227 : Tiểu Hổ Của Tôi Chết Rồi 20/09/2021 09:28
Chapter 226 : Chào Mừng Cô! 20/09/2021 07:28
Chapter 225 : Danh Tiếng Vô Cùng Lớn 20/09/2021 05:28
Chapter 224 : Đấu Sinh Tử Bắt Đầu Ngay Bây Giờ! 20/09/2021 03:28
Chapter 223 : Đầu Óc Quá Sáng Suốt 20/09/2021 01:28
Chapter 222 : Tịch Nhi Của Tôi Đâu 19/09/2021 23:28
Chapter 221 : Phá Cho Ta! 19/09/2021 21:28
Chapter 220 : Năng Lượng Tinh Thạch 19/09/2021 19:28
Chapter 219 : Hổ Thẹn Suốt Ba Năm 19/09/2021 17:28
Chapter 218 : Vô Cùng Nguy Hiểm! 19/09/2021 15:28
Chapter 217 : Đúng Là Kỳ Quái 19/09/2021 13:28
Chapter 216 : Tâm Trạng Trở Nên Tốt Hơn 19/09/2021 11:28
Chapter 215 : Không Đáng 19/09/2021 09:28
Chapter 214 : Anh Vậy Mà Lại Giết Hắn! 19/09/2021 07:28
Chapter 213 : Tô Minh Lại Tỏ Vẻ Chẳng Sao Cả 19/09/2021 05:28
Chapter 212 : Độc Ác Đến Tận Xương Tuỷ 19/09/2021 03:28
Chapter 211 : Đã Đặt Bản Thân Mình Xuống Vị Trí Rất Thấp 19/09/2021 01:28
Chapter 210 : Vô Sỉ Cực Kỳ Vô Sỉ 18/09/2021 23:28
Chapter 209 : Không Ai Dám Chọc Vào! 18/09/2021 21:28
Chapter 208 : Ngạo Mạn Rất Cuồng Vọng 18/09/2021 19:28
Chapter 207 : Còn Có Chút Hiếu Kỳ 18/09/2021 17:28
Chapter 206 : Điều Bất Ngờ Là 18/09/2021 15:28
Chapter 205 : Thấm Chó Hoang Đã Trở Thành Cảnh Giới Thiên Vị 18/09/2021 13:28
Chapter 204 : Là Xích Ảnh Kiếm! 18/09/2021 11:28
Chapter 203 18/09/2021 09:28
Chapter 202 : Bắt Trúng Rồi 18/09/2021 07:28
Chapter 201 : Sinh Tử Với Những Con Dã Thú 18/09/2021 05:28
Chapter 200 : Trong Điện Quang Hỏa Thạch 18/09/2021 03:28
Chapter 199 : Khí Tức Nguy Hiểm 18/09/2021 01:28
Chapter 198 : Tương Đối Khủng Bố 17/09/2021 23:28
Chapter 197 : Chính Là Top 3 17/09/2021 21:28
Chapter 196 : Cực Kì Mạnh 17/09/2021 19:28
Chapter 195 : Tỉnh Lại Đi 17/09/2021 17:28
Chapter 194 : Ngang Tài Ngang Sức 17/09/2021 15:28
Chapter 193 : Là Võ Kỹ Bán Bộ Huyền Cấp 17/09/2021 13:28
Chapter 192 : Chặn Đòn Phản Công 17/09/2021 11:28
Chapter 191 : Thằng Ranh Nhà Họ Tô Chết Chắc Rồi 17/09/2021 09:28
Chapter 190 : Tô Minh Phải Chết 17/09/2021 07:28
Chapter 189 : Khám Phục Thật 17/09/2021 05:28
Chapter 188 : Ngồi Đợi Xem Kịch Hay 17/09/2021 03:28
Chapter 187 : Một Tên Cuồng Võ Đạo 21/09/2021 23:28
Chapter 186 : Là Sự Thật Sao 21/09/2021 21:28
Chapter 185 : Không Có Tư Cách Xen Vào 21/09/2021 19:28
Chapter 184 : Thật Đáng Sợ 21/09/2021 17:28
Chapter 183 : Không Thể Đắc Tội Được 21/09/2021 15:28
Chapter 182 : Đến Xem Trò Hề 21/09/2021 13:28
Chapter 181 : Truy Cứu Theo Pháp Luật 21/09/2021 11:28
Chapter 180 : Cố Ý Phá Đám 21/09/2021 09:28
Chapter 179 : Huyền Linh Sơn Độc Chiếm 21/09/2021 07:28
Chapter 178 : Kinh Ngạc Quá! 21/09/2021 05:28
Chapter 177 : Cái Giá Cảu Bảo Vật 21/09/2021 03:28
Chapter 176 : Âm Thầm Bỏ Cuộc 21/09/2021 01:28
Chapter 175 : Quá Đáng Giá Rồi! 20/09/2021 23:28
Chapter 174 : Sẽ Không Có Ai Ra Giá 20/09/2021 21:28
Chapter 173 : Bắt Đầu Ra Giá Đi 20/09/2021 19:28
Chapter 172 : Công Pháp Luyện Khí 20/09/2021 17:28
Chapter 171 : Diện Mạo Vốn Dĩ 20/09/2021 15:28
Chapter 170 : Bên Trong Phòng Đấu Giá 20/09/2021 13:28
Chapter 169 : Thật Lòng Xin Lỗi 20/09/2021 11:28
Chapter 168 : Tôi Sẽ Tự Giải Quyết 20/09/2021 09:28
Chapter 167 : Cậu Kích Động Cái Gì Chứ 20/09/2021 07:28
Chapter 166 : Không Khí Như Đóng Băng 20/09/2021 05:28
Chapter 165 : Cảnh Tượng Này Quá Chấn Động! 20/09/2021 03:28
Chapter 164 : Anh Thẩm Lo Xa Quá Rồi 20/09/2021 01:28
Chapter 163 : Vợ Sắp Cưới 19/09/2021 23:28
Chapter 162 : Cô Là Ai 19/09/2021 21:28
Chapter 161 : Anh Nhát Gan Quá 19/09/2021 19:28
Chapter 160 : Nhà Họ Cơ Ở Đây 19/09/2021 17:28
Chapter 159 : Quy Mô Của Buổi Đấu Giá 19/09/2021 15:28
Chapter 158 : Anh Ta Đang Cầm Tiền Sao 19/09/2021 13:28
Chapter 157 : Đột Phá Cánh Giới 19/09/2021 11:28
Chapter 156 : Hiệu Quả Đột Phá Hoặc Lột Xác 19/09/2021 09:28
Chapter 155 : Cả Ba Bị Loại Trừ 19/09/2021 07:28
Chapter 154 : Nửa Chân Đã Bước Vào Quan Tài 19/09/2021 05:28
Chapter 153 : Sự Thăng Cấp Khủng Bố 19/09/2021 03:28
Chapter 152 : Chiến Đấu Sinh Tử 19/09/2021 01:28
Chapter 151 : Anh Có Phúc Lắm Đấy 18/09/2021 23:28
Chapter 150 : Anh Có Phúc Lắm Đấy 18/09/2021 21:28
Chapter 149 : Phân Loại Và Nghiên Cứu 18/09/2021 19:28
Chapter 148 : Xác Định Tình Cảm 18/09/2021 17:28
Chapter 147 : Lời Uy Hiếp 18/09/2021 15:28
Chapter 146 : Tức Đến Run Người 18/09/2021 13:28
Chapter 145 : Ông Làm Gì Được Tôi 18/09/2021 11:28
Chapter 144 : Chuông Tử Thần Đang Lao Về Phía Họ 18/09/2021 09:28
Chapter 143 : Đường Quyền Chấn Động 18/09/2021 07:28
Chapter 142 : Nhịp Tim Tăng Mạnh 18/09/2021 05:28
Chapter 141 : Trấn Áp Cho Tôi! 18/09/2021 03:28
Chapter 140 : Chìm Đắm Trong Màn Múa Kiếm 18/09/2021 01:28
Chapter 139 : Thật Quá Đáng Sợ 17/09/2021 23:28
Chapter 138 : Tiếng Chuông Chết Người 17/09/2021 21:28
Chapter 137 : Vậy Vì Sao Không Ngăn Cản Chúng Ta 17/09/2021 19:28
Chapter 136 : Họ Đều Đang Đợi Mệnh Lệnh Của Gia Chủ 17/09/2021 17:28
Chapter 135 : Giết Hắn Đi! 17/09/2021 15:28
Chapter 134 : Tôi Không Nói Đùa 17/09/2021 13:28
Chapter 133 : Tất Cả Mọi Người Đều Nhìn Về Phía Mình Rồi 17/09/2021 11:28
Chapter 132 : Đúng Là Hoàn Hảo Vô Cùng! 17/09/2021 09:28
Chapter 131 : Xin Hãy Tha Cho Tô Minh 17/09/2021 07:28
Chapter 130 : Chẳng Phải Là Tự Tìm Cái Chết Sao 17/09/2021 05:28
Chapter 129 : Thực Lực Mạnh Mẽ 17/09/2021 03:28
Chapter 128 : Xem Một Vở Kịch” 17/09/2021 01:28
Chapter 127 : Như Vậy Mới An Toàn 16/09/2021 23:28
Chapter 126 : Như Có Thêm Một Bảo Vật 16/09/2021 21:28
Chapter 125 : Suýt Chết 16/09/2021 19:28
Chapter 124 : Tô Minh Ngất Đi Rồi 16/09/2021 17:28
Chapter 123 : Yên Tĩnh Đến Khó Hiểu 16/09/2021 15:28
Chapter 122 : Để Xảy Ra Sơ Suất 16/09/2021 13:28
Chapter 121 : Cảm Giác An Toàn 16/09/2021 11:28
Chapter 120 : Cảm Giác Kỳ Lạ Tràn Ngập Trong Lòng 16/09/2021 09:28
Chapter 119 : Thành Trò Cười Cho Thiên Hạ 16/09/2021 07:28
Chapter 118 : Cái Chuông Đồng Bên Trong Phòng Thờ Tổ 16/09/2021 05:28
Chapter 117 : Cậu Ta Hận Nhà Họ Lam Như Thế Nào 16/09/2021 03:28
Chapter 116 : Ấn Tương Sâu Sắc 16/09/2021 01:28
Chapter 115 : Đáng Chết Cả Vạn Lần! 15/09/2021 23:28
Chapter 114 : Có Thể Đánh Không Lại 15/09/2021 21:28
Chapter 113 : Cảnh Giới Võ Đạo 15/09/2021 19:28
Chapter 112 : Đến Đây Để Bị Đả Kích Hay Sao 15/09/2021 17:28
Chapter 111 : Do Tôi Có Mắt Như Mù 15/09/2021 15:28
Chapter 110 15/09/2021 13:28
Chapter 109 : Như Thể Sắp Gãy Đến Nơi! 15/09/2021 11:28
Chapter 108 : Như Vậy Không Đáng 15/09/2021 09:28
Chapter 107 : Như Vậy Không Đáng 15/09/2021 07:28
Chapter 106 : Như Vậy Không Đáng 15/09/2021 05:28
Chapter 105 : Một Bước Lên Mây 15/09/2021 03:28
Chapter 104 : Cảnh Giới Tông Sư Hậu Kỳ 15/09/2021 19:31
Chapter 103 : Sợ Đến Mức Run Rẩy 15/09/2021 17:31
Chapter 102 : Thật Không Thể Tưởng Tượng Nổi! 15/09/2021 15:31
Chapter 101 : Thiên Tự Vệ 15/09/2021 13:31
Chapter 100 : Tất Cả Đều Là Vệ Sĩ 15/09/2021 11:31
Chapter 99 : Có Khí Chất Hơn Hẳn 15/09/2021 09:31
Chapter 98 : Không Hề Có Ý Nhún Nhường 15/09/2021 07:31
Chapter 97 : Không Hề Có Ý Nhún Nhường 15/09/2021 05:31
Chapter 96 : Không Có Cơ Hội Ngăn Cản 15/09/2021 03:31
Chapter 95 : Đúng Là Không Thể Chịu Nổi 15/09/2021 01:31
Chapter 94 : Thậm Chí Phải Trả Giá Rất Đắt 14/09/2021 23:31
Chapter 93 14/09/2021 21:31
Chapter 92 : Trụ Cột Vững Vàng Của Nhóm 14/09/2021 19:31
Chapter 91 : Diêu Chân Cũng Có Ở Đây Đó 14/09/2021 17:31
Chapter 90 : Bản Thân Hiểu Rõ Gốc Rễ 14/09/2021 15:31
Chapter 89 : Một Trong Tám Gia Tộc Lớn 14/09/2021 13:31
Chapter 88 : Cách Thức Bá Đạo Và Mạnh Mẽ 14/09/2021 11:31
Chapter 87 : Không Thể Vội Vàng Đưa Ra Kết Luận Như Vậy 14/09/2021 09:31
Chapter 86 14/09/2021 07:31
Chapter 85 : Khá Là Xa Xỉ 14/09/2021 05:31
Chapter 84 : Đã Đạt Được Bán Bộ Tông Sư Rồi 14/09/2021 03:31
Chapter 83 : Chẳng Có Chút Thương Hoa Tiếc Ngọc 14/09/2021 01:31
Chapter 82 : Sự Tham Lam 13/09/2021 23:31
Chapter 81 : Căm Ghét Hắn Từ Tận Đáy Lòng 13/09/2021 21:31
Chapter 80 : Không Dễ Mắc Bẫy 13/09/2021 19:31
Chapter 79 : Gia Tộc Với Tài Năng Vượt Trội 13/09/2021 17:31
Chapter 78 : Khí Chất Hơn Người 13/09/2021 15:31
Chapter 77 : Nghe Rõ Cả Chưa 13/09/2021 13:31
Chapter 76 : Nỗi Đau Xuyên Tim 13/09/2021 11:31
Chapter 75 : Binh Khí Thường Dùng Là Gì 13/09/2021 09:31
Chapter 74 : Quan Sát Xem Bọn Họ 13/09/2021 07:31
Chapter 73 : Quả Thực Là Quá Thần Kỳ 13/09/2021 05:31
Chapter 72 : Cùng Chung Mối Thù 13/09/2021 03:31
Chapter 71 : Hai Nắm Đấm Chạm Vào Nhau 13/09/2021 01:31
Chapter 70 : Nắm Đấm Lợi Ha 12/09/2021 23:31
Chapter 69 : Đúng Là Rất Hữu Hiệu 12/09/2021 21:31
Chapter 68 : Cuộc Thi Ai Cũng Biết 12/09/2021 19:31
Chapter 67 : Viện Võ Đạo Nhà Họ Diệp 12/09/2021 17:31
Chapter 66 : Chỉ Là Chút Chuyện Nhỏ 12/09/2021 15:31
Chapter 65 : Cú Đá Này Quá Kinh Khủng 12/09/2021 13:31
Chapter 64 : Quá Kích Động 12/09/2021 11:31
Chapter 63 : Không Dám Nuôi Hy Vọng Quá Lớn 12/09/2021 09:31
Chapter 62 : Lần Này Cũng Không Ngoại Lệ 12/09/2021 07:31
Chapter 61 : Chỉ Cần Một Hy Vọng Là Đủ Rồi 12/09/2021 05:31
Chapter 60 : Gia Tộc Thượng Lưu 12/09/2021 03:31
Chapter 59 : Giấc Mơ Lặp Lại 12/09/2021 01:31
Chapter 58 : Chuyến Bay Dài 11/09/2021 23:31
Chapter 57 : Đả Kích Này Thật Sự Quá Lớn 11/09/2021 21:31
Chapter 56 : Những Người Đáng Thương Ắt Sẽ Có Điểm Đáng Hận 11/09/2021 19:31
Chapter 55 : Quả Nhiên Không Phải Là Người 11/09/2021 17:31
Chapter 54 : Thật Khủng Khiếp 11/09/2021 15:31
Chapter 53 : Không Kìm Nén Cảm Xúc 11/09/2021 13:31
Chapter 52 : Đính Chính Cho Danh Tiếng 11/09/2021 11:31
Chapter 51 : Tốc Độ Thật Kinh Khủng 11/09/2021 09:31
Chapter 50 : Máy Đo Lực Đấm Là Cái Gì 11/09/2021 07:31
Chapter 49 : Tịnh Huyền Võ Đạo Quán 11/09/2021 05:31
Chapter 48 : Một Chiếc Thẻ Quyền Lực 11/09/2021 03:31
Chapter 47 : Ngoạn Mục Quá Đi 11/09/2021 01:31
Chapter 46 : Yêu Cầu Khắc Khe 10/09/2021 23:31
Chapter 45 : Thật Lãng Phí Quá 10/09/2021 21:31
Chapter 44 : Thanh Vận Các 10/09/2021 19:31
Chapter 43 : Nguồn Cơn Của Mọi Chuyện 10/09/2021 17:31
Chapter 42 : Luyện Huyết Hóa Khí 10/09/2021 15:31
Chapter 41 : Dạy Dỗ Họ Một Bài Học 10/09/2021 13:31
Chapter 40 : Lại Tự Xưng Mình Là Bổn Công Chúa Cơ 10/09/2021 11:31
Chapter 39 : Câu Lạc Bộ Ngoại Hình 10/09/2021 09:31
Chapter 38 : Nữ Thần Của Tôi Có Bạn Trai Rồi 10/09/2021 07:31
Chapter 37 : Tên Khốn Kiếp 10/09/2021 05:31
Chapter 36 : Càng Nhìn Càng Thấy Ưng 10/09/2021 03:31
Chapter 35 : Thích Thì Đánh 10/09/2021 01:31
Chapter 34 : Quỳ Gối Bái Phục 09/09/2021 23:31
Chapter 33 : Ếch Ngồi Đáy Giếng 09/09/2021 21:31
Chapter 32 : Cô Ghen Đấy À 09/09/2021 19:31
Chapter 31 : Vì Anh Tôi Nguyện Trao Tấm Thân Trong Trắng 09/09/2021 17:31
Chapter 30 : Thực Hiện Lời Hứa 09/09/2021 15:31
Chapter 29 : Cuối Cùng Cũng Tìm Ra Rồi 09/09/2021 13:31
Chapter 28 : Ý Nghĩa Sâu Xa Trong Lời Trăn Trối Của Mẹ 09/09/2021 11:31
Chapter 27 : Vẫn Còn Kịp 09/09/2021 09:31
Chapter 26 : Hai Viên Ngọc Quý Của Đế Thành 09/09/2021 07:31
Chapter 25 : Một Bí Mật Hợp Tác Vui Vẻ! 09/09/2021 05:31
Chapter 24 : Kinh Hãi Thế Tục Đầy Đủ Thành Viên 09/09/2021 03:31
Chapter 23 : Sức Mạnh Của Từ Kiên 09/09/2021 01:31
Chapter 22 : Sao Có Thể 08/09/2021 23:31
Chapter 21 : Sợ Đến Chết 08/09/2021 21:31
Chapter 20 : Diệp Mộ Cẩn 08/09/2021 19:31
Chapter 19 : Thật Không Thể Tin Nổi 08/09/2021 17:31
Chapter 18 : Gọi Người Đến Cho Tôi Còn Hối Hận 08/09/2021 15:31
Chapter 17 : Lúc Sinh Tử Mới Nhìn Ra Bản Chất Thật 08/09/2021 13:31
Chapter 16 : Nghiêm Chân Hống Hách 08/09/2021 11:31
Chapter 15 : Không Biết Thế Nào Toàn Điều Kinh Ngạc 08/09/2021 09:31
Chapter 14 : Nể Mặt À Nghĩ Nhiều Quá Đấy! 08/09/2021 07:31
Chapter 13 : Thèm Sống Đến Phát Điên 08/09/2021 05:31
Chapter 12 : Sức Mạnh Thiên Phú 08/09/2021 03:31
Chapter 11 : Cũng Chỉ Là Loại Tầm Thường Thôi 08/09/2021 01:31
Chapter 10 : Món Quà Lớn 07/09/2021 23:31
Chapter 9 : Phải Cứu Tô Hiên 07/09/2021 21:31
Chapter 8 : Sỗ Sàng Đối Diện Với Hiện Thực 07/09/2021 19:31
Chapter 7 : Kịch Hay Mở Màn Rồi Đặt Cược Đi 07/09/2021 17:31
Chapter 6 : Không Thể Tin Được Kịch Hay Bắt Đầu Rồi 07/09/2021 15:31
Chapter 5 : Tô Minh Đến Rồi 07/09/2021 13:31
Chapter 4 : Tiếp Đãi Long Trọng 07/09/2021 11:31
Chapter 3 : Hai Bố Con Nhà Họ Từ 07/09/2021 09:31
Chapter 2 : Ngày Trở Về 07/09/2021 07:31
Chapter 1 07/09/2021 05:31

comment

Có thể bạn thích xem

Đỉnh Cấp Thiếu Niên - Đinh Cap Thieu Nien

Cập nhật lúc : 20/03/2019 05:42

Tình trạng : 117 / 119 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Lưu Manh - Đinh Cap Luu Manh

Cập nhật lúc : 23/04/2020 11:41

Tình trạng : 1205 / 1207 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.239

Đọc truyện

Võ Tôn Đỉnh Cấp - Vo Ton Đinh Cap

Cập nhật lúc : 20/11/2022 03:34

Tình trạng : 262 / 264 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.240

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Rể Quý - Đinh Cap Re Quy

Cập nhật lúc : 03/09/2021 03:34

Tình trạng : 791 / 793 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Cuồng Tế - Đinh Cap Cuong Te

Cập nhật lúc : 15/01/2022 15:59

Tình trạng : 650 / 652 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - Đinh Cap Vo Tinh He Thong

Cập nhật lúc : 09/12/2019 23:44

Tình trạng : 119 / 121 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Cấp Triệu Hoán Sư - Than Cap Trieu Hoan Su

Cập nhật lúc : 06/02/2020 20:42

Tình trạng : 147 / 149 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư - Đo Thi Sieu Cap Tien Su

Cập nhật lúc : 21/11/2018 08:53

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out - Tong Giam Đoc Cap Tren Out

Cập nhật lúc : 19/06/2017 07:00

Tình trạng : 286 / 286 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ba Định Luật Của Pháp Sư - Ba Đinh Luat Cua Phap Su

Cập nhật lúc : 20/07/2018 13:12

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Ve Si Than Cap Cua Nu Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 27/08/2018 01:12

Tình trạng : 765 / 765 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Tình Của Lý Tổng - Nguoi Tinh Cua Ly Tong

Cập nhật lúc : 28/09/2023 19:58

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tiên Võ Đế Vương - Tien Vo Đe Vuong

Cập nhật lúc : 28/09/2023 18:28

Tình trạng : 365 / 367 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh - Chap Niem Duy Nhat Cua Ha Tien Sinh

Cập nhật lúc : 28/09/2023 16:58

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em - Ánh Hoang Hon Chieu Roi Long Em

Cập nhật lúc : 28/09/2023 15:28

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngang Tài Ngang Sức - Ngang Tai Ngang Suc

Cập nhật lúc : 28/09/2023 13:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện