Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới

Đien Thoai Cua Ta Thong Tam Gioi

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 20/09/2020 17:35

Tình trạng : 268 / 270 Chapter

Lượt xem: 16180

Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 268 24 giờ trước
Chapter 267 16/09/2020 18:42
Chapter 266 15/09/2020 08:41
Chapter 265 10/09/2020 18:42
Chapter 264 07/09/2020 18:42
Chapter 263 04/09/2020 08:12
Chapter 262 04/09/2020 06:12
Chapter 261 29/08/2020 11:11
Chapter 260 29/08/2020 09:11
Chapter 259 25/08/2020 05:11
Chapter 258 25/08/2020 03:11
Chapter 257 25/08/2020 01:11
Chapter 256 24/08/2020 23:11
Chapter 255 24/08/2020 21:11
Chapter 254 24/08/2020 19:11
Chapter 253 24/08/2020 17:11
Chapter 252 24/08/2020 15:11
Chapter 251 24/08/2020 13:11
Chapter 250 24/08/2020 11:11
Chapter 249 24/08/2020 09:11
Chapter 248 24/08/2020 07:11
Chapter 247 17/07/2020 08:12
Chapter 246 17/07/2020 06:12
Chapter 245 17/07/2020 04:12
Chapter 244 07/07/2020 11:10
Chapter 243 07/07/2020 09:10
Chapter 242 07/07/2020 07:10
Chapter 241 07/07/2020 05:10
Chapter 240 07/07/2020 03:10
Chapter 239 07/07/2020 01:10
Chapter 238 06/07/2020 23:10
Chapter 237 06/07/2020 21:10
Chapter 236 06/07/2020 19:10
Chapter 235 06/07/2020 17:10
Chapter 234 06/07/2020 15:10
Chapter 233 06/07/2020 13:10
Chapter 232 06/07/2020 11:10
Chapter 231 06/07/2020 09:10
Chapter 230 06/07/2020 07:10
Chapter 229 06/07/2020 05:10
Chapter 228 06/07/2020 03:10
Chapter 227 10/05/2020 03:10
Chapter 226 10/05/2020 01:10
Chapter 225 09/05/2020 23:10
Chapter 224 09/05/2020 21:10
Chapter 223 09/05/2020 19:10
Chapter 222 09/05/2020 17:10
Chapter 221 09/05/2020 15:10
Chapter 220 09/05/2020 13:10
Chapter 219 09/05/2020 11:10
Chapter 218 09/05/2020 09:10
Chapter 217 09/05/2020 07:10
Chapter 216 09/05/2020 05:10
Chapter 215 09/05/2020 03:10
Chapter 214 09/05/2020 01:10
Chapter 213 08/05/2020 23:10
Chapter 212 08/05/2020 21:10
Chapter 211 08/05/2020 19:10
Chapter 210 08/05/2020 17:10
Chapter 209 08/05/2020 15:10
Chapter 208 08/05/2020 13:10
Chapter 207 08/05/2020 11:10
Chapter 206 08/05/2020 09:10
Chapter 205 08/05/2020 07:10
Chapter 204 08/05/2020 05:10
Chapter 203 08/05/2020 03:10
Chapter 202 08/05/2020 01:10
Chapter 201 07/05/2020 23:10
Chapter 200 07/05/2020 21:10
Chapter 199 07/05/2020 19:10
Chapter 198 07/05/2020 17:10
Chapter 197 07/05/2020 15:10
Chapter 196 07/05/2020 13:10
Chapter 195 07/05/2020 11:10
Chapter 194 07/05/2020 09:10
Chapter 193 07/05/2020 07:10
Chapter 192 07/05/2020 05:10
Chapter 191 07/05/2020 03:10
Chapter 190 07/05/2020 01:10
Chapter 189 06/05/2020 23:10
Chapter 188 06/05/2020 21:10
Chapter 187 06/05/2020 19:10
Chapter 186 06/05/2020 17:10
Chapter 185 06/05/2020 15:10
Chapter 184 06/05/2020 13:10
Chapter 183 06/05/2020 11:10
Chapter 182 06/05/2020 09:10
Chapter 181 06/05/2020 07:10
Chapter 180 06/05/2020 05:10
Chapter 179 06/05/2020 03:10
Chapter 178 06/05/2020 01:10
Chapter 177 05/05/2020 23:10
Chapter 176 05/05/2020 21:10
Chapter 175 27/04/2020 08:10
Chapter 174 11/04/2020 20:10
Chapter 173 10/04/2020 00:10
Chapter 172 23/03/2020 18:10
Chapter 171 23/03/2020 16:10
Chapter 170 17/02/2020 08:10
Chapter 169 02/02/2020 18:10
Chapter 168 18/01/2020 18:10
Chapter 167 18/01/2020 22:10
Chapter 166 17/01/2020 10:10
Chapter 165 17/01/2020 08:10
Chapter 164 17/01/2020 06:10
Chapter 163 17/01/2020 04:10
Chapter 162 17/01/2020 02:10
Chapter 161 11/10/2019 00:00
Chapter 160 11/08/2019 00:00
Chapter 159 11/03/2019 00:00
Chapter 158 16/01/2020 18:10
Chapter 157 16/01/2020 16:10
Chapter 156 10/03/2019 00:00
Chapter 155 10/01/2019 00:00
Chapter 154 16/01/2020 10:10
Chapter 153 16/01/2020 08:10
Chapter 152 16/01/2020 06:10
Chapter 151 16/01/2020 04:10
Chapter 150 16/01/2020 02:10
Chapter 149 16/01/2020 00:10
Chapter 148 15/01/2020 22:10
Chapter 147 15/01/2020 20:10
Chapter 146 15/01/2020 18:10
Chapter 145 15/01/2020 16:10
Chapter 144 15/01/2020 14:10
Chapter 143 15/01/2020 12:10
Chapter 142 15/01/2020 10:10
Chapter 141 15/01/2020 08:10
Chapter 140 15/01/2020 06:10
Chapter 139 15/01/2020 04:10
Chapter 138 15/01/2020 02:10
Chapter 137 15/01/2020 00:10
Chapter 136 14/01/2020 22:10
Chapter 135 14/01/2020 20:10
Chapter 134 14/01/2020 18:10
Chapter 133 14/01/2020 16:10
Chapter 132 14/01/2020 14:10
Chapter 131 14/01/2020 12:10
Chapter 130 14/01/2020 10:10
Chapter 129 14/01/2020 08:10
Chapter 128 14/01/2020 06:10
Chapter 127 14/01/2020 04:10
Chapter 126 14/01/2020 02:10
Chapter 125 14/01/2020 00:10
Chapter 124 13/01/2020 22:10
Chapter 123 13/01/2020 20:10
Chapter 122 13/01/2020 18:10
Chapter 121 13/01/2020 16:10
Chapter 120 08/06/2019 00:00
Chapter 119 13/01/2020 12:10
Chapter 118 13/01/2020 10:10
Chapter 117 13/01/2020 08:10
Chapter 116 07/04/2019 00:00
Chapter 115 07/02/2019 00:00
Chapter 114 13/01/2020 02:10
Chapter 113 13/01/2020 00:10
Chapter 112 12/01/2020 22:10
Chapter 111 12/01/2020 20:10
Chapter 110 05/10/2019 00:00
Chapter 109 05/08/2019 00:00
Chapter 108 05/06/2019 00:00
Chapter 107 05/04/2019 00:00
Chapter 106 12/01/2020 10:10
Chapter 105 12/01/2020 08:10
Chapter 104 12/01/2020 06:10
Chapter 103 12/01/2020 04:10
Chapter 102 12/01/2020 02:10
Chapter 101 12/01/2020 00:10
Chapter 100 04/11/2019 00:00
Chapter 99 04/09/2019 00:00
Chapter 98 04/07/2019 00:00
Chapter 97 04/05/2019 00:00
Chapter 96 04/03/2019 00:00
Chapter 95 04/01/2019 00:00
Chapter 94 11/01/2020 10:10
Chapter 93 11/01/2020 08:10
Chapter 92 11/01/2020 06:10
Chapter 91 11/01/2020 04:10
Chapter 90 11/01/2020 02:10
Chapter 89 11/01/2020 00:10
Chapter 88 10/01/2020 22:10
Chapter 87 10/01/2020 20:10
Chapter 86 10/01/2020 18:10
Chapter 85 10/01/2020 16:10
Chapter 84 10/01/2020 14:10
Chapter 83 10/01/2020 12:10
Chapter 82 10/01/2020 10:10
Chapter 81 02/09/2019 00:00
Chapter 80 10/01/2020 06:10
Chapter 79 10/01/2020 04:10
Chapter 78 10/01/2020 02:10
Chapter 77 10/01/2020 00:10
Chapter 76 09/01/2020 22:10
Chapter 75 09/01/2020 20:10
Chapter 74 01/12/2019 00:00
Chapter 73 09/01/2020 16:10
Chapter 72 09/01/2020 14:10
Chapter 71 09/01/2020 12:10
Chapter 70 09/01/2020 10:10
Chapter 69 12/07/2018 00:00
Chapter 68 12/06/2018 00:00
Chapter 67 12/02/2018 00:00
Chapter 66 09/01/2020 02:10
Chapter 65 09/01/2020 00:10
Chapter 64 08/01/2020 22:10
Chapter 63 08/01/2020 20:10
Chapter 62 08/01/2020 18:10
Chapter 61 08/01/2020 16:10
Chapter 60 08/01/2020 14:10
Chapter 59 08/01/2020 12:10
Chapter 58 08/01/2020 10:10
Chapter 57 08/01/2020 08:10
Chapter 56 08/01/2020 06:10
Chapter 55 08/01/2020 04:10
Chapter 54 08/01/2020 02:10
Chapter 53 08/01/2020 00:10
Chapter 52 07/01/2020 22:10
Chapter 51 07/01/2020 20:10
Chapter 50 11/12/2018 00:00
Chapter 49 11/11/2018 00:00
Chapter 48 11/10/2018 00:00
Chapter 47 11/09/2018 00:00
Chapter 46 11/08/2018 00:00
Chapter 45 11/07/2018 00:00
Chapter 44 11/06/2018 00:00
Chapter 43 11/05/2018 00:00
Chapter 42 11/04/2018 00:00
Chapter 41 11/03/2018 00:00
Chapter 40 11/02/2018 00:00
Chapter 39 11/01/2018 00:00
Chapter 38 06/01/2020 18:10
Chapter 37 06/01/2020 16:10
Chapter 36 06/01/2020 14:10
Chapter 35 06/01/2020 12:10
Chapter 34 06/01/2020 10:10
Chapter 33 06/01/2020 08:10
Chapter 32 06/01/2020 06:10
Chapter 31 06/01/2020 04:10
Chapter 30 06/01/2020 02:10
Chapter 29 06/01/2020 00:10
Chapter 28 05/01/2020 22:10
Chapter 27 05/01/2020 20:10
Chapter 26 05/01/2020 18:10
Chapter 25 05/01/2020 16:10
Chapter 24 05/01/2020 14:10
Chapter 23 05/01/2020 12:10
Chapter 22 05/01/2020 10:10
Chapter 21 05/01/2020 08:10
Chapter 20 05/01/2020 06:10
Chapter 19 10/12/2018 00:00
Chapter 18 10/11/2018 00:00
Chapter 17 05/01/2020 00:10
Chapter 16 04/01/2020 22:10
Chapter 15 04/01/2020 20:10
Chapter 14 04/01/2020 18:10
Chapter 13 04/01/2020 16:10
Chapter 12 09/11/2018 00:00
Chapter 11 09/09/2018 00:00
Chapter 10 09/08/2018 00:00
Chapter 9 09/07/2018 00:00
Chapter 8 09/06/2018 00:00
Chapter 7 09/06/2018 00:00
Chapter 6 09/06/2018 00:00
Chapter 5 09/03/2018 00:00
Chapter 4 09/01/2018 00:00
Chapter 3 03/01/2020 20:10
Chapter 2 03/01/2020 18:10
Chapter 1 03/01/2020 16:10

comment

Có thể bạn thích xem

Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới - Wechat Cua Ta Ket Noi Thong Tam Gioi

Cập nhật lúc : 04/11/2019 12:22

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới - Cua Hang Đao Bao Thong Tam Gioi

Cập nhật lúc : 21/09/2020 10:41

Tình trạng : 157 / 159 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Điện Thoại Của Tôi Làm Phản - Đien Thoai Cua Toi Lam Phan

Cập nhật lúc : 03/11/2018 15:19

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Hồn Bạc Dj - Chiếc Điện Thoại Của Kagura - Gintama Doujinshi - Circumstances May Justify A Lie

Cập nhật lúc : 10/01/2018 05:46

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, One shot

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cửa Hàng Thông Thiên Giới - Cua Hang Thong Thien Gioi

Cập nhật lúc : 19/09/2020 22:41

Tình trạng : 103 / 105 Chapter

Thể loại: Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Điện Hạ Của Ta Sắp Chết Rồi! - Đien Ha Cua Ta Sap Chet Roi!

Cập nhật lúc : 23/07/2019 19:49

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Huyết Tộc Điện Hạ Thân Ái Của Ta - Huyet Toc Đien Ha Than Ái Cua Ta

Cập nhật lúc : 12/03/2019 11:56

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ - Chiec Đien Thoai Than Ky

Cập nhật lúc : 11/03/2020 16:10

Tình trạng : 85 / 87 Chapter

Thể loại: Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt - Mot Cuoc Đien Thoai Lua Gat

Cập nhật lúc : 07/04/2019 06:25

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thế Giới Này Điên Rồi - The Gioi Nay Đien Roi

Cập nhật lúc : 27/02/2019 06:09

Tình trạng : 74 / 74 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh - Producer Hang Đau Gioi Đien Ảnh

Cập nhật lúc : 22/08/2020 02:11

Tình trạng : 79 / 81 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cửu Trùng Tử - Cuu Trung Tu

Cập nhật lúc : 22/09/2020 15:10

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Drama, Historical - Lịch Sử, Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chí Tôn - Vinh Hang Chi Ton

Cập nhật lúc : 22/09/2020 12:10

Tình trạng : 246 / 248 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manga, Mystery, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm - Trong Sinh Sau Tam Van Nam

Cập nhật lúc : 22/09/2020 09:10

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 21/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.390

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 21/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.275

Đọc truyện

Yêu Giả Vi Vương - Yeu Gia Vi Vuong

Cập nhật lúc : 22/09/2020 00:11

Tình trạng : 153 / 155 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện