Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Điem Hoa Đang Noi Đuoi Long May Cua Nang

Tác giả : Trầm Tiêu Chi

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 24/03/2023 06:29

Tình trạng : 192 / 192 Chapter

Lượt xem: 16181

Truyện Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng của tác giả Trầm Tiêu Chi kể về Vân Hy là một thiên kim danh môn, xuất thân đã tốt, lại còn có vị hôn phu tư thái xuất chúng, là đối tượng hâm mộ của vô số người, mà nàng cũng đồng thời được người hâm mộ theo vì vận khí tốt Ai cũng nghĩ nàng cả đời này hạnh phúc thoả mãn, không ngờ một ngày, thế sự khó lường, Hầu phủ xuống dốc, vị hôn phu từ chối hôn sự thuở xưa
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 192 : 186 24/03/2023 19:29
Chapter 191 : 185-2 24/03/2023 17:29
Chapter 190 : 185 24/03/2023 15:29
Chapter 189 : 184 24/03/2023 13:29
Chapter 188 : 183-2 24/03/2023 11:29
Chapter 187 : 183 24/03/2023 09:29
Chapter 186 : 182 24/03/2023 07:29
Chapter 185 : 181 24/03/2023 05:29
Chapter 184 : 180 24/03/2023 03:29
Chapter 183 : 179 24/03/2023 01:29
Chapter 182 : 178 23/03/2023 23:29
Chapter 181 : 177-2 23/03/2023 21:29
Chapter 180 : 177 23/03/2023 19:29
Chapter 179 : 176 23/03/2023 17:29
Chapter 178 : 175 23/03/2023 15:29
Chapter 177 : 174 23/03/2023 13:29
Chapter 176 : 173 23/03/2023 11:29
Chapter 175 : 172 23/03/2023 09:29
Chapter 174 : 171 23/03/2023 07:29
Chapter 173 : 170 23/03/2023 05:29
Chapter 172 : 169 23/03/2023 03:29
Chapter 171 : 168 20/03/2023 09:28
Chapter 170 : 167 20/03/2023 07:28
Chapter 169 : 166 20/03/2023 05:28
Chapter 168 : 165-2 20/03/2023 03:28
Chapter 167 : 165 20/03/2023 01:28
Chapter 166 : 164 19/03/2023 23:28
Chapter 165 : 163 19/03/2023 21:28
Chapter 164 : 162 19/03/2023 19:28
Chapter 163 : 161-2 19/03/2023 17:28
Chapter 162 : 161 19/03/2023 15:28
Chapter 161 : 160 19/03/2023 13:28
Chapter 160 : 159 19/03/2023 11:28
Chapter 159 : 158 19/03/2023 09:28
Chapter 158 : 157 19/03/2023 07:28
Chapter 157 : 156 19/03/2023 05:28
Chapter 156 : 155 19/03/2023 03:28
Chapter 153 -155 19/03/2023 01:28
Chapter 152 : 151 18/03/2023 23:28
Chapter 151 : 150 18/03/2023 21:28
Chapter 150 : 149 18/03/2023 19:28
Chapter 149 : 148 18/03/2023 17:28
Chapter 148 : 147 18/03/2023 15:28
Chapter 147 : 146 18/03/2023 13:28
Chapter 146 : 145 18/03/2023 11:28
Chapter 145 : 144 18/03/2023 09:28
Chapter 144 : 143 18/03/2023 07:28
Chapter 143 : 142 18/03/2023 05:28
Chapter 142 : 141 18/03/2023 03:28
Chapter 140 -141 18/03/2023 01:28
Chapter 139 : 138 17/03/2023 23:28
Chapter 138 : 137 17/03/2023 21:28
Chapter 137 : 136 17/03/2023 19:28
Chapter 136 : 135 17/03/2023 17:28
Chapter 135 : 134 17/03/2023 15:28
Chapter 134 : 133 17/03/2023 13:28
Chapter 133 : 132 17/03/2023 11:28
Chapter 132 : 131 17/03/2023 09:28
Chapter 131 : 131: 130 26/02/2023 09:28
Chapter 130 : 130: 129 26/02/2023 07:28
Chapter 129 : 129: 128 26/02/2023 05:28
Chapter 128 : 128: 127 26/02/2023 03:28
Chapter 127 : 127: 126 26/02/2023 01:28
Chapter 126 : 126: 125 25/02/2023 23:28
Chapter 125 : 125: 124 25/02/2023 21:28
Chapter 124 : 124: 123 25/02/2023 19:28
Chapter 123 : 123: 122 15/02/2023 09:32
Chapter 122 : 122: 121 15/02/2023 07:32
Chapter 121 : 121: 120 15/02/2023 05:32
Chapter 120 : 120: 119 15/02/2023 03:32
Chapter 119 : 119: 118 15/02/2023 01:32
Chapter 118 : 118: 117 14/02/2023 23:32
Chapter 117 : 117: 116 14/02/2023 21:32
Chapter 116 : 116: 115 14/02/2023 19:32
Chapter 115 : 115: 114 14/02/2023 17:32
Chapter 114 : 114: 113 14/02/2023 15:32
Chapter 113 : 113: 112 14/02/2023 13:32
Chapter 112 : 112: 111 14/02/2023 11:32
Chapter 111 : 111: 110 14/02/2023 09:32
Chapter 110 : 110: 109 14/02/2023 07:32
Chapter 109 : 109: 108 14/02/2023 05:32
Chapter 108 : 108: 107 27/01/2023 09:28
Chapter 107 : 107: 106 27/01/2023 07:28
Chapter 106 : 106: 105 27/01/2023 05:28
Chapter 105 : 105: 104 27/01/2023 03:28
Chapter 104 : 104: 103 27/01/2023 01:28
Chapter 103 : 103: 102 26/01/2023 23:28
Chapter 102 : 102: 101 26/01/2023 21:28
Chapter 101 : 101: 100 26/01/2023 19:28
Chapter 100 : 100: 99 26/01/2023 17:28
Chapter 99 : 99: 98 26/01/2023 15:28
Chapter 98 : 98: 97 26/01/2023 13:28
Chapter 97 : 97: 96-2 26/01/2023 11:28
Chapter 96 : 96 26/01/2023 09:28
Chapter 95 : 95 26/01/2023 07:28
Chapter 94 : 94 26/01/2023 05:28
Chapter 93 : 93 26/01/2023 03:28
Chapter 92 : 92 26/01/2023 01:28
Chapter 91 : 91 25/01/2023 23:28
Chapter 90 : 90 25/01/2023 21:28
Chapter 89 : 89 25/01/2023 19:28
Chapter 88 : 88 25/01/2023 17:28
Chapter 87 : 87 25/01/2023 15:28
Chapter 86 : 86 25/01/2023 13:28
Chapter 85 : 85 25/01/2023 11:28
Chapter 84 : 84 25/01/2023 09:28
Chapter 83 : 83 19/12/2022 09:28
Chapter 82 : 82 19/12/2022 07:28
Chapter 81 : 81 19/12/2022 05:28
Chapter 80 : 80 19/12/2022 03:28
Chapter 76 -79 05/12/2022 19:28
Chapter 75 : 75 05/12/2022 17:28
Chapter 74 : 74 05/12/2022 15:28
Chapter 72 -73 05/12/2022 13:28
Chapter 70 -71 05/12/2022 11:28
Chapter 69 : 69 05/12/2022 09:28
Chapter 68 : 68 05/12/2022 07:28
Chapter 67 : 67 05/12/2022 05:28
Chapter 66 : 66 05/12/2022 03:28
Chapter 65 : 65 05/12/2022 01:28
Chapter 64 : 64 04/12/2022 23:28
Chapter 63 : 63 04/12/2022 21:28
Chapter 62 : 62 04/12/2022 19:28
Chapter 61 : 61 04/12/2022 17:28
Chapter 60 : 60 04/12/2022 15:28
Chapter 59 : 59 04/12/2022 13:28
Chapter 58 : 58 04/12/2022 11:28
Chapter 57 : 57 04/12/2022 09:28
Chapter 56 : 56 04/12/2022 07:28
Chapter 55 : 55 04/12/2022 05:28
Chapter 54 : 54 04/12/2022 03:28
Chapter 53 : 53: 52 04/12/2022 01:28
Chapter 52 : 52: 51 03/12/2022 23:28
Chapter 51 : 51: 50 03/12/2022 21:28
Chapter 50 : 50: 49 03/12/2022 19:28
Chapter 49 : 49: 48 03/12/2022 17:28
Chapter 48 : 48: 47 06/10/2022 09:30
Chapter 47 : 47: 46 06/10/2022 07:30
Chapter 46 : 46: 45 06/10/2022 05:30
Chapter 45 : 45: 44 06/10/2022 03:30
Chapter 44 : 44: 43 06/10/2022 01:30
Chapter 43 : 43: 42 05/10/2022 23:30
Chapter 42 : 42: 41 05/10/2022 21:30
Chapter 41 : 41: 40 05/10/2022 19:30
Chapter 40 : 40: 39 05/10/2022 17:30
Chapter 39 : 39: 38 05/10/2022 15:30
Chapter 38 : 38: 37 05/10/2022 13:30
Chapter 37 : 37: 36 05/10/2022 11:30
Chapter 36 : 36: 35 05/10/2022 09:30
Chapter 35 : 35: 34 05/10/2022 07:30
Chapter 34 : 34: 33 05/10/2022 05:30
Chapter 33 : 33: 32 05/10/2022 03:30
Chapter 32 : 32: 31 05/10/2022 01:30
Chapter 31 : 31: 30 04/10/2022 23:30
Chapter 30 : 30: 29 04/10/2022 21:30
Chapter 29 : 29: 28 04/10/2022 19:30
Chapter 28 : 28: 27 04/10/2022 17:30
Chapter 27 : 27: 26 04/10/2022 15:30
Chapter 26 : 26: 25 04/10/2022 13:30
Chapter 25 : 25: 24-2 04/10/2022 11:30
Chapter 24 : 24 04/10/2022 09:30
Chapter 23 : 23 04/10/2022 07:30
Chapter 22 : 22 04/10/2022 05:30
Chapter 21 : 21 04/10/2022 03:30
Chapter 20 : 20 04/10/2022 01:30
Chapter 19 : 19 03/10/2022 23:30
Chapter 18 : 18 03/10/2022 21:30
Chapter 17 : 17 03/10/2022 19:30
Chapter 16 : 16 03/10/2022 17:30
Chapter 15 : 15 03/10/2022 15:30
Chapter 14 : 14 03/10/2022 13:30
Chapter 13 : 13 03/10/2022 11:30
Chapter 12 : 12 03/10/2022 09:30
Chapter 11 : 11 03/10/2022 07:30
Chapter 10 : 10 03/10/2022 05:30
Chapter 9 : 9 03/10/2022 03:30
Chapter 8 : 8 03/10/2022 01:30
Chapter 7 : 7 02/10/2022 23:30
Chapter 6 : 6 02/10/2022 21:30
Chapter 5 : 5 02/10/2022 19:30
Chapter 4 : 4 02/10/2022 17:30
Chapter 3 : 3 02/10/2022 15:30
Chapter 2 : 2 02/10/2022 13:30
Chapter 1 : 1 02/10/2022 11:30

comment

Có thể bạn thích xem

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi - Noi Long Hoa Tam Gui

Cập nhật lúc : 14/01/2020 02:02

Tình trạng : 73 / 73 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tình Sâu Duyên Nặng: Con Đường Theo Đuổi Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc - Tinh Sau Duyen Nang: Con Đuong Theo Đuoi Vo Yeu Cua Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 09/03/2018 01:04

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm - [Song Hoa Điem Đong Nhan] – Suong Hoa Da Ngam

Cập nhật lúc : 24/12/2019 09:11

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khách Điếm Đại Long Môn - Khach Điem Đai Long Mon

Cập nhật lúc : 22/10/2017 18:31

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Không May Phải Gặp Nàng - Khong May Phai Gap Nang

Cập nhật lúc : 01/03/2019 20:34

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuân Sơn Nặng Mấy Vạn - Xuan Son Nang May Van

Cập nhật lúc : 18/05/2019 17:12

Tình trạng : 14 / 14 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm - Đao Hoa Truyen: Nang Tieu Thu Cua Tram

Cập nhật lúc : 08/11/2018 13:22

Tình trạng : 99 / 101 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Cô Nàng Xuyên Không May Mắn - Co Nang Xuyen Khong May Man

Cập nhật lúc : 31/12/2019 17:55

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi - Co Nuong, Nang That Kho Theo Đuoi

Cập nhật lúc : 10/05/2019 19:34

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đắng Lòng - Đang Long

Cập nhật lúc : 20/10/2023 09:58

Tình trạng : 113 / 115 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào - Điem Tam Ngot Hoa Anh Đao

Cập nhật lúc : 03/06/2022 23:29

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Vàng Mấy Độ - Hoa Vang May Đo

Cập nhật lúc : 01/03/2022 01:59

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện