Địa Phủ Đế Vương

Đia Phu Đe Vuong

Tác giả : Tiết Mặc Thành Hải

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Đông Phương, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 31/10/2023 23:01

Tình trạng : 193 / 195 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Tiết Mặc Thành Hải Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn Giới thiệu: Ba trăm năm trước Địa Phủ lâm vào khói lửa, trong một đêm hoàng tàn sạch sẽ, cô liêu hiu quạnh, oán hận chôn vùi vào tương lai mờ mịt, vạn kiếp bất phục. Ba trăm năm sau Địa Phủ hưng thịnh, một mình chống toàn tộc, đầu Tam Giới, dẹp tan chiến loạn. Lý Thành Thiên một cái phế vật cùng hệ thống phế vật, vậy mà làm được
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 193 : 193: Bảo Tông Pháp Trận 01/11/2023 19:31
Chapter 192 : 192: Kiếm Vân Các Bị Hủy 01/11/2023 17:31
Chapter 191 : 191: Lục Tiểu Sơn Bạo Nổ Đầu 01/11/2023 15:31
Chapter 190 : 190: Thần Kiếm Tông Sắp Loạn 01/11/2023 13:31
Chapter 189 : 189: Giúp Kiếm Ma Trả Thù 01/11/2023 11:31
Chapter 188 : 188: Kiếm Thú 01/11/2023 09:31
Chapter 187 : 187: Biến Thành Phản Đồ 01/11/2023 07:31
Chapter 186 : 186: Kiếm Ma Nguyên Chủ 01/11/2023 05:31
Chapter 185 : 185: Gặp Một Cái Hệ Thống 01/11/2023 03:31
Chapter 184 : 184: Ta Là Kiếm Ma 01/11/2023 01:31
Chapter 183 : 183: Vô Tình Nhặt Bảo Khí 31/10/2023 23:31
Chapter 182 : 182: Ma Cảnh Đại Giới 31/10/2023 21:31
Chapter 181 : 181: Cấp Bậc Ngự Kiếm Sư 31/10/2023 19:31
Chapter 180 : 180: Đi Cổ Ma Đạo Quan Ải 31/10/2023 17:31
Chapter 179 : 179: Tinh Huyết Độc Nhãn Cao Cấp 05/08/2023 23:29
Chapter 178 : 178: Tiêu Diệt 05/08/2023 21:29
Chapter 177 : 177: Phối Hợp Chiến Đấu 05/08/2023 19:29
Chapter 176 : 176: Nữ Chủ Yêu Phong Sống Dai 05/08/2023 17:29
Chapter 175 : 175: Đại Hắc Tử Sáng Pháp 05/08/2023 15:29
Chapter 174 : 174: Yếu Điểm 05/08/2023 13:29
Chapter 173 : 173: Bản Nguyên Ma Khí 05/08/2023 11:29
Chapter 172 : 172: Đại Hắc Tử Và Yêu Nữ 05/08/2023 09:29
Chapter 171 : 171: Chung Cực Bạch Yên Yêu 05/08/2023 07:29
Chapter 170 : 170: Yêu Nữ Trong Mộc Động 05/08/2023 05:29
Chapter 169 : 169: Đại Hắc Tử Bạo Thăng Cấp 05/08/2023 03:29
Chapter 168 : 168: Đại Hắc Tử Săn Giết Vô Hạn 20/07/2023 19:31
Chapter 167 : 167: Lê Thu Vũ Thức Tỉnh Huyết Mạch 20/07/2023 17:31
Chapter 166 : 166: Học Không Được 20/07/2023 15:31
Chapter 165 : 165: Thần Thức Va Chạm 20/07/2023 13:31
Chapter 164 : 164: Sư Phó Tới 20/07/2023 11:31
Chapter 163 : 163: Luận Võ 20/07/2023 09:31
Chapter 162 : 162: Giặc Từ Quỷ Quốc 20/07/2023 07:31
Chapter 161 : 161: Bích Kiếm Môn 20/07/2023 05:31
Chapter 160 : 160: Ta Muốn Ứng Tuyển 20/07/2023 03:31
Chapter 159 : 159: Làm Sao Đi Nhân Gian 20/07/2023 01:31
Chapter 158 : 158: Địa Phủ Đã Có Tiền 19/07/2023 23:31
Chapter 157 : 157: Hoành Hải 19/07/2023 21:31
Chapter 156 : 156: Mỹ Nhân Kinh 19/07/2023 19:31
Chapter 155 : 155: Tuyển Phó Đường Chủ 2 19/07/2023 17:31
Chapter 154 : 154: Tuyển Phó Đường Chủ 1 19/07/2023 15:31
Chapter 153 : 153: Thiết Thủ Toàn Lực 19/07/2023 13:31
Chapter 152 : 152: Ẩn Mặt 19/07/2023 11:31
Chapter 151 : 151: Trương Tường Di Nguyện 19/07/2023 09:31
Chapter 150 : 150: Tam Ma Kình 20/06/2023 19:29
Chapter 149 : 149: Thất Nhân Bang Hội Tụ 20/06/2023 17:29
Chapter 148 : 148: Bát Thượng Thiên 20/06/2023 15:29
Chapter 147 : 147: Anh Hùng Hào Kiệt 20/06/2023 13:29
Chapter 146 : 146: Trương Gia Phủ Số Kiếp 20/06/2023 11:29
Chapter 145 : 145: Trương Chúc Linh Ta Quên Hết Thế Giới Cũng Sẽ Nhớ Ngươi! 20/06/2023 09:29
Chapter 144 : 144: Thẳng Lên Làm Đường Chủ 20/06/2023 07:29
Chapter 143 : 143: Thế Giới Này Có Không Tặc 20/06/2023 05:29
Chapter 142 : 142: Thay Băng Tắm Rửa 20/06/2023 03:29
Chapter 141 : 141: Sơn Tặc Cũng Có Ngày Hôm Nay 20/06/2023 01:29
Chapter 140 : 140: Nguyên Huyên Cùng Đặng Phù Dung 19/06/2023 23:29
Chapter 139 : 139: Long Phù 19/06/2023 21:29
Chapter 138 : 138: Đặng Phù Dung Mối Thù 19/06/2023 19:29
Chapter 137 : 137: Bóng Lưỡng Đầu Trọc Sức Mạnh 19/06/2023 17:29
Chapter 136 : 136: Hoá Ra Ta Là Phật Tổ Chân Truyền Đệ Tử 19/06/2023 15:29
Chapter 135 : 135: Đánh Một Ngàn Tổn Tám Trăm 19/06/2023 13:29
Chapter 134 : 134: Phế Tiên Ma Kiếm Tiến Cảnh 19/06/2023 11:29
Chapter 133 : 133: Niêm Tổ Chân Thánh 19/06/2023 09:29
Chapter 132 : 132: Vu Tướng Ngộ 19/06/2023 07:29
Chapter 131 : 131: Kim Đào Độc Chú 19/06/2023 05:29
Chapter 130 : 130: Trợ Khí 19/06/2023 03:29
Chapter 129 : 129: Ngũ Âm Đồng Trận 19/06/2023 01:29
Chapter 128 : 128: Lạn Mạn Trùng 18/06/2023 23:29
Chapter 127 : 127: Nhạc Công Đấu Thầy Tụng 31/05/2023 23:28
Chapter 126 : 126: Vu Tướng Ra Trận 31/05/2023 21:28
Chapter 125 : 125: Lý Thành Thiên Một Kiếm 31/05/2023 19:28
Chapter 124 : 124: Nguyên Huyên Bị Gài 31/05/2023 17:28
Chapter 123 : 123: Nguyên Huyên Dụ Địch 31/05/2023 15:28
Chapter 122 : 122: Nguyên Huyên Khổ Tâm 31/05/2023 13:28
Chapter 121 : 121: Liên Hoa Huyết Trận 31/05/2023 11:28
Chapter 120 : 120: Giết Sót 31/05/2023 09:28
Chapter 119 : 119: Thất Nhân Bang Toàn Họ Trương 31/05/2023 07:28
Chapter 118 : 118: Xử Lý Chuyện Nhỏ 31/05/2023 05:28
Chapter 117 : 117: Trương Chúc Linh Mất Trí 31/05/2023 03:28
Chapter 116 : 116: Cải Tử Hoàn Sinh 31/05/2023 01:28
Chapter 115 : 115: Cứu Người Hay Vá Mái Nhà 30/05/2023 23:28
Chapter 114 : 114: Điều Kiện Thứ Tư 30/05/2023 21:28
Chapter 113 : 113: Trương Chúc Linh Còn Cơ Hội 30/05/2023 19:28
Chapter 112 : 112: Phơi Bày 30/05/2023 17:28
Chapter 111 : 111: Đại Khai Sát Giới 30/05/2023 15:28
Chapter 110 : 110: Hoả Đại Tiên Thủ Cửa 30/05/2023 13:28
Chapter 109 : 109: Hoả Đại Tiên Về Âm Dương Giáo 30/05/2023 11:28
Chapter 108 : 108: Nhập Ma 30/05/2023 09:28
Chapter 107 : 107: Đột Biến 30/05/2023 07:28
Chapter 106 : 106: Địa Chi Pháp Môn 30/05/2023 05:28
Chapter 105 : 105: Bần Tăng Lo Được 30/05/2023 03:28
Chapter 104 : 104: Đào Ngục 30/05/2023 01:28
Chapter 103 : 103: Ngục Tốt Ăn Rau 29/05/2023 23:28
Chapter 102 : 102: Chạy Trốn 2 29/05/2023 21:28
Chapter 101 : 101: Chạy Trốn 1 29/05/2023 19:28
Chapter 100 : 100: Trương Chúc Linh Tình Cảm 29/05/2023 17:28
Chapter 99 : 99: Trương Gia Phủ Quyết Chiến 29/05/2023 15:28
Chapter 98 : 98: Dị Tượng Sinh Nhân Tài 29/05/2023 13:28
Chapter 97 : 97: Tiên Yêu Kỳ Cục 3 29/05/2023 11:28
Chapter 96 : 96: Tiên Yêu Kỳ Cục 2 09/05/2023 13:28
Chapter 95 : 95: Tiên Yêu Kỳ Cục 1 09/05/2023 11:28
Chapter 94 : 94: Mượn Cờ Nói Nhân Sinh 09/05/2023 09:28
Chapter 93 : 93: Nhật Tâm Tiểu Đệ 09/05/2023 07:28
Chapter 92 : 92: Cứu Người 09/05/2023 05:28
Chapter 91 : 91: Ngươi Còn Chưa Chết 09/05/2023 03:28
Chapter 90 : 90: Ma Đàm 09/05/2023 01:28
Chapter 89 : 89: Thiên Nô 08/05/2023 23:28
Chapter 88 : 88: Thiên Kim Lâu Án Mạng 08/05/2023 21:28
Chapter 87 : 87: Hoà Thượng Đi Gọi Gà 08/05/2023 19:28
Chapter 86 : 86: Nói Điều Quan Trọng 08/05/2023 17:28
Chapter 85 : 85: Tiểu Bạch Thỏ Đại Thủ Bút 08/05/2023 15:28
Chapter 84 : 84: Bán Tranh Lần Đầu 08/05/2023 13:28
Chapter 83 : 83: Địa Phủ Mặt Trời 08/05/2023 11:28
Chapter 82 : 82: Đi Học 08/05/2023 09:28
Chapter 81 : 81: Ta Vừa Nhận Ra Điểm Tấn Công Thấp Hơn Phòng Ngự 08/05/2023 07:28
Chapter 80 : 80: Lão Sư Li Vồ Mát 08/05/2023 05:28
Chapter 79 : 79: Ăn Chính Là Hít Khí 08/05/2023 03:28
Chapter 78 : 78: Tâm Đầu Sơn 08/05/2023 01:28
Chapter 77 : 77: Tiêu Thất Đổi Nghề 07/05/2023 23:28
Chapter 76 : 76: Âm Tào Địa Phủ Kỳ Đồ 07/05/2023 21:28
Chapter 75 : 75: Hợp Tác Làm Ăn 07/05/2023 19:28
Chapter 74 : 74: Bình An Quốc Định Mệnh 07/05/2023 17:28
Chapter 73 : 73: Đột Nhập Trương Gia Phủ 07/05/2023 15:28
Chapter 72 : 72: Sa La Nhân Kim Đào 15/04/2023 09:28
Chapter 71 : 71: Sầm Cao Tuấn 15/04/2023 07:28
Chapter 70 : 70: Hội Ngộ Đông Đủ 15/04/2023 05:28
Chapter 69 : 69: Trương Chúc Linh Gặp Chuyện 15/04/2023 03:28
Chapter 68 : 68: Gặp Một Cái Hào Quang Nhân Vật Chính 15/04/2023 01:28
Chapter 67 : 67: Đại Hắc Tử Chân Dạng 14/04/2023 23:28
Chapter 66 : 66: Cường Hoá Lần Đầu 14/04/2023 21:28
Chapter 65 : 65: Sơn Trại Hồi Kết 14/04/2023 19:28
Chapter 64 : 64: Xích Mao Phong Lại Tới 14/04/2023 17:28
Chapter 63 : 63: Chính Thức Gây Thù 14/04/2023 15:28
Chapter 62 : 62: Vương Thiên Báo Liều Mạng Quyền 14/04/2023 13:28
Chapter 61 : 61: Nguyên Tố Giả Đa Hệ 14/04/2023 11:28
Chapter 60 : 60: Thần Kiếm Tông Đòi Nợ 14/04/2023 09:28
Chapter 59 : 59: Sơn Tặc Cũng Có Chi Nhánh 14/04/2023 07:28
Chapter 58 : 58: Sắp Đổi Đời 14/04/2023 05:28
Chapter 57 : 57: Đòi Khen Thưởng 14/04/2023 03:28
Chapter 56 : 56: Không Cần Gác Cổng Chỉ Cần Khai Quang 14/04/2023 01:28
Chapter 55 : 55: Thử Nghiệm Xoá 13/04/2023 23:28
Chapter 54 : 54: Quỷ Tiêu 13/04/2023 21:28
Chapter 53 : 53: Địa Phủ Lắp Phòng Trộm 13/04/2023 19:28
Chapter 52 : 52: Địa Phủ Ta Về 13/04/2023 17:28
Chapter 51 : 51: Ta Sắp Trở Thành Yêu Quái 13/04/2023 15:28
Chapter 50 : 50: Nghe Cố Sự 13/04/2023 13:28
Chapter 49 : 49: Lão Yêu Dây Thần Kinh Khẳng Định Có Vấn Đề 13/04/2023 11:28
Chapter 48 : 48: Hắc Cốt Yêu Thụ 13/04/2023 09:28
Chapter 47 : 47: Nhất Loan Vạn Sát Lần Đầu 13/04/2023 07:28
Chapter 46 : 46: Quỷ Dạ Yến 13/04/2023 05:28
Chapter 45 : 45: Đi Hái Phục Linh Cô 13/04/2023 03:28
Chapter 44 : 44: An Táng Huynh Đệ 13/04/2023 01:28
Chapter 43 : 43: Ngủ Tu Luyện 12/04/2023 23:28
Chapter 42 : 42: Đại Hắc Tử Ăn Khuya 23/03/2023 13:28
Chapter 41 : 41: Khổ Qua Nổi Giận 23/03/2023 11:28
Chapter 40 : 40: Vì Cái Gì 23/03/2023 09:28
Chapter 39 : 39: Hệ Thống Cấp Báo! Ký Chủ Bị Người Đánh 23/03/2023 07:28
Chapter 38 : 38: Xem Như Là Huynh Đệ 23/03/2023 05:28
Chapter 37 : 37: Một Cái Đệ Đệ Ngốc Một Cái Mỹ Nữ Muốn Ta Lập Hậu Cung 23/03/2023 03:28
Chapter 36 : 36: Cùng Nhau Đánh Thiết Giác Sài 23/03/2023 01:28
Chapter 35 : 35: Tử Cà Nhập Bọn 22/03/2023 23:28
Chapter 34 : 34: Cự Xà Đánh 22/03/2023 21:28
Chapter 33 : 33: Ta Không Háo Sắc Chỉ Là Thể Hiện Tình Cảm! 22/03/2023 19:28
Chapter 32 : 32: Chính Thức Mẫu Yêu Lâm 22/03/2023 17:28
Chapter 31 : 31: Thỏ Mập Mạp 22/03/2023 15:28
Chapter 30 : 30: Huyết Y Hoà Thượng 22/03/2023 13:28
Chapter 29 : 29: Trạm Thu Phí 22/03/2023 11:28
Chapter 28 : 28: Mua Hàng Giảm Giá 22/03/2023 09:28
Chapter 27 : 27: Phùng Hạ Nhân 22/03/2023 07:28
Chapter 26 : 26: Tứ Giới 22/03/2023 05:28
Chapter 25 : 25: Mắc Bệnh Mọi Người 83 Vui Vẻ 22/03/2023 03:28
Chapter 24 : 24: Hai Mươi Năm Thăng Cấp 22/03/2023 01:28
Chapter 23 : 23: Uống Canh Thành Phật 21/03/2023 23:28
Chapter 22 : 22: Nấu Ăn 21/03/2023 21:28
Chapter 21 : 21: Đoạt Thức Ăn 21/03/2023 19:28
Chapter 20 : 20 21/03/2023 17:28
Chapter 19 : 19: Hấp Thu Xích Mao Phong Hồng Châu 21/03/2023 15:28
Chapter 18 : 18: Đại Hắc Tử 21/03/2023 13:28
Chapter 17 : 17: Thanh Y Soái Ca 21/03/2023 11:28
Chapter 16 : 16: Tiểu Vân Do Thám 21/03/2023 09:28
Chapter 15 : 15: Nội Bộ Lục Đục 21/03/2023 07:28
Chapter 14 : 14: Một Kiếm Đâm Gãy Nát 21/03/2023 05:28
Chapter 13 : 13: Hoàn Mỹ Mười Kiếm 21/03/2023 03:28
Chapter 12 : 12: Trấn Tà Đại Kiếm 21/03/2023 01:28
Chapter 11 : 11: Trên Trời Kiếm Khí Trận 20/03/2023 23:28
Chapter 10 : 10: Xích Mao Phong 20/03/2023 21:28
Chapter 9 : 9: Trương Chúc Linh 20/03/2023 19:28
Chapter 8 : 8: Sự Tình Không Đơn Giản 20/03/2023 17:28
Chapter 7 : 7: Thần Tiên Xuất Hiện! 20/03/2023 15:28
Chapter 6 : 6: Bạch Y Yêu Nữ 20/03/2023 13:28
Chapter 5 : 5: Bình An Quốc 20/03/2023 11:28
Chapter 4 : 4: Truyền Tống 20/03/2023 09:28
Chapter 3 : 3: Tiên Nhân 20/03/2023 07:28
Chapter 2 : 2: Phế Tiên Ma Kiếm 20/03/2023 05:28
Chapter 1 : 1: Hệ Thống 20/03/2023 03:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên - Đe Nhat Nu Phu, Vuong Gia Đung Sang Mot Ben

Cập nhật lúc : 31/01/2019 04:00

Tình trạng : 96 / 96 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Vương: Phu Quân Ẩn Thân Mười Năm, Một Kiếm Giết Tiên Đế - Nu Vuong: Phu Quan Ẩn Than Muoi Nam, Mot Kiem Giet Tien Đe

Cập nhật lúc : 09/02/2023 12:28

Tình trạng : 111 / 113 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm - Đia Cau Đe Nhat Kiem

Cập nhật lúc : 18/09/2021 16:58

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Âm Tào Địa Phủ - Âm Tao Đia Phu

Cập nhật lúc : 21/11/2019 18:33

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vương Gia Địa Ái Trù - Vuong Gia Đia Ái Tru

Cập nhật lúc : 07/09/2018 18:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quầy Lễ Tân Địa Phủ - Quay Le Tan Đia Phu

Cập nhật lúc : 26/11/2021 13:31

Tình trạng : 109 / 111 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Này! Địa Phủ Ở Hướng Kia! - Nay! Đia Phu Ở Huong Kia!

Cập nhật lúc : 17/08/2021 15:28

Tình trạng : 54 / 54 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao - Phan Quan Đia Phu Thu Nhap Cao

Cập nhật lúc : 09/01/2023 05:28

Tình trạng : 56 / 56 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa - Ta Vuong Tuyet Sung Chinh Phi Đoc Đia

Cập nhật lúc : 02/10/2018 04:34

Tình trạng : 63 / 65 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Địa Ngục Chi Vương Thiên Tài Kiều Phi - Đia Nguc Chi Vuong Thien Tai Kieu Phi

Cập nhật lúc : 16/03/2022 09:28

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện