Dị Năng

Kỵ Sĩ Hành Trình - Ky Si Hanh Trinh

100 / 102

Thế Thân - Thi Tả - The Than - Thi Ta

10 / 10

Pokemon Kaitou Izumi - Pokemon Kaitou Izumi

708 / 710

Nam Việt Đế Vương - Nam Viet Đe Vuong

353 / 355