Dị Năng

Cự Long Thức Tỉnh - Cu Long Thuc Tinh

370 / 372

Chiến Lang Ở Rể - Chien Lang Ở Re

401 / 403

Mặt Trăng Đỏ - Mat Trang Đo

38 / 40

Mặt Trăng Đỏ - Mat Trang Đo

Chữ 16.179 20/05/2022

Dạ Huyết - Da Huyet

57 / 59

Dạ Huyết - Da Huyet

Chữ 16.179 11/05/2022

Hành Trình Của D - Hanh Trinh Cua D

56 / 58

Vua Hải Quân - Vua Hai Quan

37 / 39

Vua Hải Quân - Vua Hai Quan

Chữ 16.179 28/04/2022

Mỹ Nhân Sao Chổi - My Nhan Sao Choi

38 / 40