Dị Năng

Thanh Kiếm Của Quỷ - Thanh Kiem Cua Quy

283 / 285

Mỹ Nhân Sao Chổi - My Nhan Sao Choi

18 / 20

Mạt Thế Chi Ôn Dao - Mat The Chi Ôn Dao

561 / 563

Linh Sát - Linh Sat

145 / 145

Linh Sát - Linh Sat

Chữ 16.179 21/09/2021

Xà Đại Nhân - Xa Đai Nhan

244 / 246

Xà Đại Nhân - Xa Đai Nhan

Chữ 16.179 21/09/2021

Điềm Báo Mạt Thế - Điem Bao Mat The

98 / 100

Báo Ứng Hiện Đời - Bao Ứng Hien Đoi

229 / 231