Dị Năng

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm - Âm Hon Luc Nua Đem

217 / 219

Thanh Kiếm Của Quỷ - Thanh Kiem Cua Quy

197 / 199

Sổ Ước Luân Hồi - So Ưoc Luan Hoi

42 / 44

Kỵ Sĩ Hành Trình - Ky Si Hanh Trinh

100 / 102

Thế Thân - Thi Tả - The Than - Thi Ta

10 / 10