Dị Giới

Lạn Kha Kỳ Duyên - Lan Kha Ky Duyen

474 / 476

Lạn Kha Kỳ Duyên - Lan Kha Ky Duyen

Chữ 16.231 12 giờ trước

Tiên Võ Truyền Kỳ - Tien Vo Truyen Ky

382 / 384

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Chung Tình 2 - Chung Tinh 2

111 / 113

Chung Tình 2 - Chung Tinh 2

Chữ 16.179 27/09/2021

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.194 25/09/2021

Vô Địch Thiên Hạ - Vo Đich Thien Ha

2151 / 2153

Mỹ Nhân Sao Chổi - My Nhan Sao Choi

18 / 20

Dị Thế Tà Quân - Di The Ta Quan

1284 / 1284

Già Thiên - Gia Thien

1896 / 1896

Già Thiên - Gia Thien

Chữ 16.179 24/09/2021