Dị Giới

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

1641 / 1641

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Chữ 16.595 21 giờ trước

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.442 23 giờ trước

Già Thiên - Gia Thien

1896 / 1896

Già Thiên - Gia Thien

Chữ 16.181 27/06/2022

Vĩnh Sinh - Vinh Sinh

1566 / 1566

Vĩnh Sinh - Vinh Sinh

Chữ 16.235 27/06/2022

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.194 26/06/2022

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256

Dị Thế Tà Quân - Di The Ta Quan

1284 / 1284

Cùng Trời Với Thú - Cung Troi Voi Thu

354 / 356

Vũ Cực Thiên Hạ - Vu Cuc Thien Ha

2476 / 2476