Dị Giới

Vô Thượng Niết Bàn - Vo Thuong Niet Ban

72 / 74

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.183 27/10/2020

Vũ Trụ Huyền Kỳ - Vu Tru Huyen Ky

162 / 164

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Lạn Kha Kì Duyên - Lan Kha Ki Duyen

269 / 271

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256