Dị Giới

Vô Thượng Niết Bàn - Vo Thuong Niet Ban

54 / 56

Kỷ Linh Thần Quân - Ky Linh Than Quan

126 / 128

Kỷ Linh Thần Quân - Ky Linh Than Quan

Chữ 16.179 11 giờ trước

12 Nữ Thần - 12 Nu Than

324 / 326

12 Nữ Thần - 12 Nu Than

Chữ 16.185 22 giờ trước

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.290 24 giờ trước

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.182 29/09/2020

Lạn Kha Kì Duyên - Lan Kha Ki Duyen

249 / 251

Tu La Khuynh Thành - Tu La Khuynh Thanh

88 / 90

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256

Vũ Trụ Huyền Kỳ - Vu Tru Huyen Ky

151 / 153