Dị Giới

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.363 12 giờ trước

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

1641 / 1641

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.187 19/04/2021

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256

Lạn Kha Kỳ Duyên - Lan Kha Ky Duyen

332 / 334

Dị Thế Tà Quân - Di The Ta Quan

1284 / 1284

Đế Phi Lâm Thiên - Đe Phi Lam Thien

211 / 213

Vô Thượng Niết Bàn - Vo Thuong Niet Ban

177 / 179