Đế Vương Trắc

Đe Vuong Trac

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 26/11/2020 16:12

Tình trạng : 209 / 211 Chapter

Lượt xem: 16183

Hay lém ^^
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 209 17 giờ trước
Chapter 208 25/11/2020 18:41
Chapter 207 22/11/2020 00:41
Chapter 206 20/11/2020 18:40
Chapter 205 17/11/2020 20:42
Chapter 204 16/11/2020 00:41
Chapter 203 15/11/2020 00:41
Chapter 202 12/11/2020 20:44
Chapter 201 08/11/2020 18:41
Chapter 200 08/11/2020 00:41
Chapter 199.6 06/11/2020 11:40
Chapter 199.5 05/11/2020 11:41
Chapter 199 31/10/2020 20:42
Chapter 198 28/10/2020 00:40
Chapter 197 22/10/2020 11:41
Chapter 196 13/10/2020 00:41
Chapter 195 10/10/2020 20:42
Chapter 194 06/10/2020 18:40
Chapter 193.5 04/10/2020 11:42
Chapter 193 02/10/2020 00:41
Chapter 192 29/09/2020 20:41
Chapter 191 24/09/2020 11:41
Chapter 190 20/09/2020 20:41
Chapter 189 19/09/2020 18:40
Chapter 188 21/09/2020 20:40
Chapter 187 09/09/2020 18:41
Chapter 186 05/09/2020 20:42
Chapter 185 03/09/2020 20:12
Chapter 184 30/08/2020 20:11
Chapter 183 28/08/2020 00:11
Chapter 182 25/08/2020 20:12
Chapter 181 21/08/2020 20:11
Chapter 180 14/08/2020 00:11
Chapter 179 13/08/2020 22:11
Chapter 178 13/08/2020 20:11
Chapter 177 13/08/2020 18:11
Chapter 176 13/08/2020 16:11
Chapter 175 13/08/2020 14:11
Chapter 174 13/08/2020 12:11
Chapter 173 17/07/2020 20:14
Chapter 172 18/07/2020 06:13
Chapter 171 14/07/2020 11:12
Chapter 170 11/07/2020 08:12
Chapter 169 08/07/2020 18:10
Chapter 168 08/07/2020 16:10
Chapter 167 29/06/2020 18:10
Chapter 166 27/06/2020 18:11
Chapter 165 26/06/2020 18:10
Chapter 164 23/06/2020 00:10
Chapter 163 18/06/2020 18:11
Chapter 162 14/06/2020 20:13
Chapter 161 14/06/2020 18:11
Chapter 160 10/06/2020 20:10
Chapter 159 08/06/2020 20:10
Chapter 158 04/06/2020 20:10
Chapter 157 02/06/2020 20:10
Chapter 156 01/06/2020 08:10
Chapter 155 27/05/2020 18:10
Chapter 154 25/05/2020 11:10
Chapter 153 20/05/2020 20:10
Chapter 152 20/05/2020 00:10
Chapter 151 17/05/2020 20:11
Chapter 150 17/05/2020 18:11
Chapter 149 13/05/2020 20:10
Chapter 148 12/05/2020 00:10
Chapter 147 10/05/2020 20:10
Chapter 146 07/05/2020 20:10
Chapter 145 06/05/2020 00:10
Chapter 144 03/05/2020 20:10
Chapter 143 02/05/2020 00:10
Chapter 142 29/04/2020 18:10
Chapter 141 27/04/2020 20:10
Chapter 140 26/04/2020 11:10
Chapter 139 23/04/2020 20:10
Chapter 138 19/04/2020 20:11
Chapter 137 19/04/2020 00:10
Chapter 136 15/04/2020 00:10
Chapter 135 13/04/2020 00:10
Chapter 134 09/04/2020 00:10
Chapter 133 04/04/2020 00:10
Chapter 132 31/03/2020 00:10
Chapter 131 25/03/2020 00:10
Chapter 130 18/03/2020 20:10
Chapter 129 09/03/2020 00:10
Chapter 128 25/02/2020 00:10
Chapter 127 21/02/2020 03:10
Chapter 126 11/02/2020 20:10
Chapter 125 04/02/2020 00:10
Chapter 124 03/02/2020 22:10
Chapter 123 24/01/2020 20:10
Chapter 122 18/01/2020 20:10
Chapter 121 17/01/2020 11:01
Chapter 120 17/01/2020 09:01
Chapter 119.5 17/01/2020 07:01
Chapter 119.4 17/01/2020 05:01
Chapter 119.3 12/10/2019 00:00
Chapter 119.2 12/05/2019 00:00
Chapter 119.1 16/01/2020 23:01
Chapter 119 16/01/2020 21:01
Chapter 118.9 16/01/2020 19:01
Chapter 118.8 11/05/2019 00:00
Chapter 118.7 11/03/2019 00:00
Chapter 118.6 16/01/2020 13:01
Chapter 118.5 10/07/2019 00:00
Chapter 118.4 16/01/2020 09:01
Chapter 118.3 16/01/2020 07:01
Chapter 118.2 10/12/2019 00:00
Chapter 118.1 10/04/2019 00:00
Chapter 118 16/01/2020 01:01
Chapter 117 07/02/2019 00:00
Chapter 116 15/01/2020 21:01
Chapter 115 15/01/2020 19:01
Chapter 114 15/01/2020 17:01
Chapter 113 15/01/2020 15:01
Chapter 112 04/04/2019 00:00
Chapter 111 15/01/2020 11:01
Chapter 110 15/01/2020 09:01
Chapter 109 15/01/2020 07:01
Chapter 108 15/01/2020 05:01
Chapter 107 02/11/2019 00:00
Chapter 106 02/05/2019 00:00
Chapter 105 02/03/2019 00:00
Chapter 104.5 02/02/2019 00:00
Chapter 104 14/01/2020 19:01
Chapter 103 14/01/2020 17:01
Chapter 102 14/01/2020 15:01
Chapter 101 14/01/2020 13:01
Chapter 100 14/01/2020 11:01
Chapter 99.5 14/01/2020 09:01
Chapter 99 01/05/2019 00:00
Chapter 98 14/01/2020 05:01
Chapter 97 14/01/2020 03:01
Chapter 96.5 14/01/2020 01:01
Chapter 96 13/01/2020 23:01
Chapter 95 13/01/2020 21:01
Chapter 94.5 11/01/2018 00:00
Chapter 94 13/01/2020 17:01
Chapter 93 10/11/2018 00:00
Chapter 92 10/04/2018 00:00
Chapter 91 09/12/2018 00:00
Chapter 90 09/10/2018 00:00
Chapter 89.5 09/08/2018 00:00
Chapter 89 09/05/2018 00:00
Chapter 88.5 09/04/2018 00:00
Chapter 88 09/02/2018 00:00
Chapter 87 09/01/2018 00:00
Chapter 86 12/01/2020 21:01
Chapter 85 12/01/2020 19:01
Chapter 84 12/01/2020 17:01
Chapter 83 12/01/2020 15:01
Chapter 82 12/01/2020 13:01
Chapter 81 08/09/2018 00:00
Chapter 80 08/06/2018 00:00
Chapter 79 08/02/2018 00:00
Chapter 78 12/01/2020 05:01
Chapter 77 12/01/2020 03:01
Chapter 76 12/01/2020 01:01
Chapter 75 07/12/2018 00:00
Chapter 74 07/11/2018 00:00
Chapter 73 11/01/2020 19:01
Chapter 72 11/01/2020 17:01
Chapter 71 11/01/2020 15:01
Chapter 70.5 11/01/2020 13:01
Chapter 70 11/01/2020 11:01
Chapter 69.5 11/01/2020 09:01
Chapter 69 11/01/2020 07:01
Chapter 68 11/01/2020 05:01
Chapter 67 11/01/2020 03:01
Chapter 66 06/07/2018 00:00
Chapter 65 06/06/2018 00:00
Chapter 64 10/01/2020 21:01
Chapter 63 10/01/2020 19:01
Chapter 62 10/01/2020 17:01
Chapter 61 04/11/2018 00:00
Chapter 60 04/01/2018 00:00
Chapter 59 10/01/2020 11:01
Chapter 58 03/08/2018 00:00
Chapter 57 10/01/2020 07:01
Chapter 56 02/10/2018 00:00
Chapter 55 10/01/2020 03:01
Chapter 54 10/01/2020 01:01
Chapter 53 09/01/2020 23:01
Chapter 52 09/01/2020 21:01
Chapter 51 09/01/2020 19:01
Chapter 50 01/12/2018 00:00
Chapter 49 01/10/2018 00:00
Chapter 48 01/04/2018 00:00
Chapter 47 01/03/2018 00:00
Chapter 46 01/02/2018 00:00
Chapter 45 01/02/2018 00:00
Chapter 44 01/01/2018 00:00
Chapter 43 09/01/2020 03:01
Chapter 42 09/01/2020 01:01
Chapter 41 08/01/2020 23:01
Chapter 40 12/12/2017 00:00
Chapter 39 12/04/2017 00:00
Chapter 38 12/01/2017 00:00
Chapter 37 11/07/2017 00:00
Chapter 36 11/06/2017 00:00
Chapter 35 08/01/2020 11:01
Chapter 34 08/01/2020 09:01
Chapter 33 10/11/2017 00:00
Chapter 32 10/10/2017 00:00
Chapter 31 08/01/2020 03:01
Chapter 30 08/01/2020 01:01
Chapter 29 07/01/2020 23:01
Chapter 28 07/01/2020 21:01
Chapter 27 07/01/2020 19:01
Chapter 26 07/01/2020 17:01
Chapter 25 05/06/2017 00:00
Chapter 24 05/04/2017 00:00
Chapter 23 07/01/2020 11:01
Chapter 22 07/01/2020 09:01
Chapter 21 04/08/2017 00:00
Chapter 20 04/07/2017 00:00
Chapter 19 03/06/2017 00:00
Chapter 18 03/04/2017 00:00
Chapter 17 03/01/2017 00:00
Chapter 16 06/01/2020 21:01
Chapter 15 02/12/2017 00:00
Chapter 14 02/07/2017 00:00
Chapter 13 02/04/2017 00:00
Chapter 12 02/03/2017 00:00
Chapter 11 01/12/2017 00:00
Chapter 10 01/05/2017 00:00
Chapter 9 06/01/2020 07:01
Chapter 8 06/01/2020 05:01
Chapter 7 06/01/2020 03:01
Chapter 6 06/01/2020 01:01
Chapter 5 05/01/2020 23:01
Chapter 4 12/08/2016 00:00
Chapter 3 12/07/2016 00:00
Chapter 2 05/01/2020 17:01
Chapter 1 05/01/2020 15:01

comment

Có thể bạn thích xem

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Quy Đe Cuong The: Đai Tieu Thu Ăn Choi Trac Tang

Cập nhật lúc : 25/11/2020 21:41

Tình trạng : 2176 / 2176 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.222

Đọc truyện

Đế Vương Yến - Vương Phi Có Dược - Đe Vuong Yen - Vuong Phi Co Duoc

Cập nhật lúc : 11/11/2019 19:19

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trắc Phi - Trac Phi

Cập nhật lúc : 15/06/2019 19:22

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Vương Sợ Vương Phi Muốn Sở Hữu Thiên Hạ - Đe Vuong So Vuong Phi Muon So Huu Thien Ha

Cập nhật lúc : 27/06/2019 02:11

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngày Tháng Trắc Trở - Ngay Thang Trac Tro

Cập nhật lúc : 26/02/2018 02:45

Tình trạng : 91 / 91 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trác Phu Nhân, Mau Về Nhà - Trac Phu Nhan, Mau Ve Nha

Cập nhật lúc : 07/12/2019 22:45

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghiệp Đế Vương - Nghiep Đe Vuong

Cập nhật lúc : 03/12/2016 01:44

Tình trạng : 65 / 65 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Vương Mộng - Đe Vuong Mong

Cập nhật lúc : 04/07/2018 16:34

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Vương Họa Mi - Đe Vuong Hoa Mi

Cập nhật lúc : 16/09/2018 21:26

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Vương Bạc Tình - Đe Vuong Bac Tinh

Cập nhật lúc : 10/10/2017 21:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Vương Khuynh Tâm - Đe Vuong Khuynh Tam

Cập nhật lúc : 26/10/2019 18:26

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giấc Mộng Đế Vương - Giac Mong Đe Vuong

Cập nhật lúc : 21/08/2019 12:11

Tình trạng : 133 / 133 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vua Trộm Mộ - Vua Trom Mo

Cập nhật lúc : 29/11/2020 12:10

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.187

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 29/11/2020 12:10

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện

Ngạo Thị Thiên Địa - Ngao Thi Thien Đia

Cập nhật lúc : 29/11/2020 10:41

Tình trạng : 245 / 247 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiem Nghich Thuong Khung

Cập nhật lúc : 29/11/2020 09:11

Tình trạng : 267 / 269 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/11/2020 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.311

Đọc truyện

Đưa Mami Về Nhà - Đưa Mama Về Nhà

Cập nhật lúc : 29/11/2020 03:11

Tình trạng : 303 / 305 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.198

Đọc truyện