Đế Tôn

Đe Ton

Tác giả : Thạch Trư, Trạch Trư

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/06/2022 01:41

Tình trạng : 2922 / 2922 Chapter

Lượt xem: 16189

Giới thiệu truyện: Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn! Võ đạo có thể Thông Thần! Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục! Nhận xét: Sau thành công của Độc Bộ Thiên Hạ và Dã Man Vương Tọa, Trạch Trư lại tiếp tục bộc lộ tài năng về thể loại tiên huyễn của mình qua tác phẩm Đế Tôn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 2922 : Đế tôn (2) 14/01/2020 01:34
Chapter 2921 : Đế tôn (1) 13/01/2020 23:34
Chapter 2920 : Trong khoảnh khắc (2) 13/01/2020 21:34
Chapter 2919 : Trong khoảnh khắc (1) 13/01/2020 19:34
Chapter 2918 : Đại La Thiên phá (2) 13/01/2020 17:34
Chapter 2917 : Đại La Thiên phá (1) 13/01/2020 15:34
Chapter 2916 : Môn chủ Thiên Môn (2) 13/01/2020 13:34
Chapter 2915 : Môn chủ Thiên Môn (1) 13/01/2020 11:34
Chapter 2914 : Trong ngoài đều khốn đốn 13/01/2020 09:34
Chapter 2913 : Kiếp đến (2) 13/01/2020 07:34
Chapter 2912 : Kiếp đến (1) 13/01/2020 05:34
Chapter 2911 : Đi chút rồi về (2) 13/01/2020 03:34
Chapter 2910 : Đi chút rồi về (1) 13/01/2020 01:34
Chapter 2909 : Nguyện có vùng đất vô kiếp chôn hồn nghĩa sĩ 12/01/2020 23:34
Chapter 2908 : Tuẫn đạo (2) 12/01/2020 21:34
Chapter 2907 : Tuẫn đạo (1) 12/01/2020 19:34
Chapter 2906 : Đuổi tận giết tuyệt (2) 12/01/2020 17:34
Chapter 2905 : Đuổi tận giết tuyệt (1) 12/01/2020 15:34
Chapter 2904 : Tang thương (3) 12/01/2020 13:34
Chapter 2903 : Tang thương (2) 12/01/2020 11:34
Chapter 2902 : Tang thương (1) 12/01/2020 09:34
Chapter 2901 : Mua dây buộc mình (2) 12/01/2020 07:34
Chapter 2900 : Mua dây buộc mình (1) 12/01/2020 05:34
Chapter 2899 : Vô cùng bạo liệt 12/01/2020 03:34
Chapter 2898 : Hố (2) 12/01/2020 01:34
Chapter 2897 : Hố (1) 11/01/2020 23:34
Chapter 2896 : Tiên nhân vuốt đầu ta (2) 11/01/2020 21:34
Chapter 2895 : Tiên nhân vuốt đầu ta (1) 11/01/2020 19:34
Chapter 2894 : Ngọc thạch câu phần (2) 11/01/2020 17:34
Chapter 2893 : Ngọc thạch câu phần (1) 11/01/2020 15:34
Chapter 2892 : Tướng quân bách chiến tử 11/01/2020 13:34
Chapter 2891 : Chú sát Vạn Chú (2) 11/01/2020 11:34
Chapter 2890 : Chú sát Vạn Chú (1) 11/01/2020 09:34
Chapter 2889 : Thần tiễn quyết đấu (2) 11/01/2020 07:34
Chapter 2888 : Thần tiễn quyết đấu (1) 11/01/2020 05:34
Chapter 2887 : Phá Quân 11/01/2020 03:34
Chapter 2886 : Tức giận (2) 11/01/2020 01:34
Chapter 2885 : Tức giận (1) 10/01/2020 23:34
Chapter 2884 : Rồng to trở về 10/01/2020 21:34
Chapter 2883 : Không thể nương tình (2) 10/01/2020 19:34
Chapter 2882 : Không thể nương tình (1) 10/01/2020 17:34
Chapter 2881 : Yêu nhau giết nhau (2) 10/01/2020 15:34
Chapter 2880 : Yêu nhau giết nhau (1) 10/01/2020 13:34
Chapter 2879 : Tịch diệt thiên đạo 10/01/2020 11:34
Chapter 2878 : Các ngươi còn sống sao? (2) 10/01/2020 09:34
Chapter 2877 : Các ngươi còn sống sao? (1) 10/01/2020 07:34
Chapter 2876 : Khủng bố như vậy 10/01/2020 05:34
Chapter 2875 : Tịch diệt ập đến (2) 10/01/2020 03:34
Chapter 2874 : Tịch diệt ập đến (1) 10/01/2020 01:34
Chapter 2873 : Nguyên thủy tiên đạo 09/01/2020 23:34
Chapter 2872 : Khó giải (2) 09/01/2020 21:34
Chapter 2871 : Khó giải (1) 09/01/2020 19:34
Chapter 2870 : Tịch diệt (2) 09/01/2020 17:34
Chapter 2869 : Tịch diệt (1) 09/01/2020 15:34
Chapter 2868 : Tùy theo số trời 09/01/2020 13:34
Chapter 2867 : Chém Đinh Linh Đạo Mẫu (2) 09/01/2020 11:34
Chapter 2866 : Chém Đinh Linh Đạo Mẫu (1) 09/01/2020 09:34
Chapter 2865 : Lên đường bình yên (2) 09/01/2020 07:34
Chapter 2864 : Lên đường bình yên (1) 09/01/2020 05:34
Chapter 2863 : Che Thiên Cơ (2) 09/01/2020 03:34
Chapter 2862 : Che Thiên Cơ (1) 09/01/2020 01:34
Chapter 2861 : Tịch Diệt Phản Phệ 08/01/2020 23:34
Chapter 2860 : Phá hủy Thần Mẫu (2) 08/01/2020 21:34
Chapter 2859 : Phá hủy Thần Mẫu (1) 08/01/2020 19:34
Chapter 2858 : Đánh lén (2) 08/01/2020 17:34
Chapter 2857 : Đánh lén (1) 08/01/2020 15:34
Chapter 2856 : Vọng đế 08/01/2020 13:34
Chapter 2855 : Mai phục (2) 08/01/2020 11:34
Chapter 2854 : Mai phục (1) 08/01/2020 09:34
Chapter 2853 : Chết (2) 08/01/2020 07:34
Chapter 2852 : Chết (1) 08/01/2020 05:34
Chapter 2851 : Đâm dao sau lưng (2) 08/01/2020 03:34
Chapter 2850 : Đâm dao sau lưng (1) 08/01/2020 01:34
Chapter 2849 : Chia báu vật 07/01/2020 23:34
Chapter 2848 : Cướp sạch Đại La Thiên (2) 07/01/2020 21:34
Chapter 2847 : Cướp sạch Đại La Thiên (1) 07/01/2020 19:34
Chapter 2846 : Giao ước (2) 07/01/2020 17:34
Chapter 2845 : Giao ước (1) 07/01/2020 15:34
Chapter 2844 : Địa vị ngang nhau 07/01/2020 13:34
Chapter 2843 : Giang lão thất phu (2) 07/01/2020 11:34
Chapter 2842 : Giang lão thất phu (1) 07/01/2020 09:34
Chapter 2841 : Vô lượng sát kiếp (2) 07/01/2020 07:34
Chapter 2840 : Vô lượng sát kiếp (1) 07/01/2020 05:34
Chapter 2839 : Kiếp không thể trốn 07/01/2020 03:34
Chapter 2838 : Tìm đường chết 07/01/2020 01:34
Chapter 2837 : Sa môn kiếp ba (2) 06/01/2020 23:34
Chapter 2836 : Sa môn kiếp ba (1) 06/01/2020 21:34
Chapter 2835 : Chú Đạo kiếp ba hàng lâm (2) 06/01/2020 19:34
Chapter 2834 : Chú Đạo kiếp ba hàng lâm (1) 06/01/2020 17:34
Chapter 2833 : Thúc giục Đạo quân điện 06/01/2020 15:34
Chapter 2832 : Tự gây nghiệt, không thể sống 06/01/2020 13:34
Chapter 2831 : Bệ hạ, ngươi đã trở lại (2) 06/01/2020 11:34
Chapter 2830 : Bệ hạ, ngươi đã trở lại (1) 06/01/2020 09:34
Chapter 2829 : Sát kiếp vô lượng (2) 06/01/2020 07:34
Chapter 2828 : Sát kiếp vô lượng (1) 06/01/2020 05:34
Chapter 2827 : Kiếp số khởi nguyên (2) 06/01/2020 03:34
Chapter 2826 : Kiếp số khởi nguyên (1) 06/01/2020 01:34
Chapter 2825 : Vô cực đạo trác 05/01/2020 23:34
Chapter 2824 : Cổ Thần tuyệt tự (2) 05/01/2020 21:34
Chapter 2823 : Cổ Thần tuyệt tự (1) 05/01/2020 19:34
Chapter 2822 : Đại La Thiên chuẩn bị chiến tranh 05/01/2020 17:34
Chapter 2821 : Hung niệm đại tác (2) 05/01/2020 15:34
Chapter 2820 : Hung niệm đại tác (1) 05/01/2020 13:34
Chapter 2819 : Tiên đạo trung kỳ 05/01/2020 11:34
Chapter 2818 : Lưu manh cùng pháp bảo vô lại 05/01/2020 09:34
Chapter 2817 : Tú cầu ném cho ai (2) 05/01/2020 07:34
Chapter 2816 : Tú cầu ném cho ai (1) 05/01/2020 05:34
Chapter 2815 : Đè chết Ma Ha (2) 05/01/2020 03:34
Chapter 2814 : Đè chết Ma Ha (1) 05/01/2020 01:34
Chapter 2813 : Phá lẫn nhau 04/01/2020 23:34
Chapter 2812 : Tú cầu 04/01/2020 21:34
Chapter 2811 : Kiếp từ đâu tới? (2) 04/01/2020 19:34
Chapter 2810 : Kiếp từ đâu tới? (1) 04/01/2020 17:34
Chapter 2809 : Rút lui (2) 04/01/2020 15:34
Chapter 2808 : Rút lui (1) 04/01/2020 13:34
Chapter 2807 : Tam hoa trên đỉnh 04/01/2020 11:34
Chapter 2806 : Ngươi đánh ta ah? (2) 04/01/2020 09:34
Chapter 2805 : Ngươi đánh ta ah? (1) 04/01/2020 07:34
Chapter 2804 : Ta bị hố (2) 04/01/2020 05:34
Chapter 2803 : Ta bị hố (1) 04/01/2020 03:34
Chapter 2802 : Ma Ha chuyển thế (2) 04/01/2020 01:34
Chapter 2801 : Ma Ha chuyển thế (1) 03/01/2020 23:34
Chapter 2800 : Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân (2) 03/01/2020 21:34
Chapter 2799 : Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân (1) 03/01/2020 19:34
Chapter 2798 : Sáu thiên tôn luận đạo 03/01/2020 17:34
Chapter 2797 : Đập gục tất cả (2) 03/01/2020 15:34
Chapter 2796 : Đập gục tất cả (1) 03/01/2020 13:34
Chapter 2795 : Các người không được 03/01/2020 11:34
Chapter 2794 : Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên (2) 03/01/2020 09:34
Chapter 2793 : Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên (1) 03/01/2020 07:34
Chapter 2792 : Đại La Thiên truyền đạo (2) 03/01/2020 05:34
Chapter 2791 : Đại La Thiên truyền đạo (1) 03/01/2020 03:34
Chapter 2790 : Lấy mộng đoạn tình 03/01/2020 01:34
Chapter 2789 : Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng (2) 02/01/2020 23:34
Chapter 2788 : Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng (1) 02/01/2020 21:34
Chapter 2787 : Ám toán lẫn nhau 02/01/2020 19:34
Chapter 2786 : Đại đạo bị phá (2) 02/01/2020 17:34
Chapter 2785 : Đại đạo bị phá (1) 02/01/2020 15:34
Chapter 2784 : Tạo Hóa Đạo Quân (2) 02/01/2020 13:34
Chapter 2783 : Tạo Hóa Đạo Quân (1) 02/01/2020 11:34
Chapter 2782 : Đè đầu đánh Vô Cực 02/01/2020 09:34
Chapter 2781 : Thiên địa nhân quả (2) 02/01/2020 07:34
Chapter 2780 : Thiên địa nhân quả (1) 02/01/2020 05:34
Chapter 2779 : Kê cao gối ngủ (2) 02/01/2020 03:34
Chapter 2778 : Kê cao gối ngủ (1) 02/01/2020 01:34
Chapter 2777 : Đánh nhau thật 01/01/2020 23:34
Chapter 2776 : Tịch diệt ngươi (2) 01/01/2020 21:34
Chapter 2775 : Tịch diệt ngươi (1) 01/01/2020 19:34
Chapter 2774 : Ngọa Long tinh vực 01/01/2020 17:34
Chapter 2773 : Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa (2) 01/01/2020 15:34
Chapter 2772 : Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa (1) 01/01/2020 13:34
Chapter 2771 : Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (2) 01/01/2020 11:34
Chapter 2770 : Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (1) 01/01/2020 09:34
Chapter 2769 : Nguyên Dục Tiên Đế (2) 01/01/2020 07:34
Chapter 2768 : Nguyên Dục Tiên Đế (1) 01/01/2020 05:34
Chapter 2767 : Ma hóa (2) 01/01/2020 03:34
Chapter 2766 : Ma hóa (1) 01/01/2020 01:34
Chapter 2765 : Lão gia xuất quan (2) 31/12/2019 23:34
Chapter 2764 : Lão gia xuất quan (1) 31/12/2019 21:34
Chapter 2763 : Xả thân nhập kiếp 31/12/2019 19:34
Chapter 2762 : Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương (2) 31/12/2019 17:34
Chapter 2761 : Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương (1) 31/12/2019 15:34
Chapter 2760 : Không cánh mà bay (2) 31/12/2019 13:34
Chapter 2759 : Không cánh mà bay (1) 31/12/2019 11:34
Chapter 2758 : Kiếp đến từ đâu? 31/12/2019 09:34
Chapter 2757 : Thế đại tranh (2) 31/12/2019 07:34
Chapter 2756 : Thế đại tranh (1) 31/12/2019 05:34
Chapter 2755 : Xây dựng Thiên Môn 31/12/2019 03:34
Chapter 2754 : Quái nhân tập hợp (2) 31/12/2019 01:34
Chapter 2753 : Quái nhân tập hợp (1) 30/12/2019 23:34
Chapter 2752 : Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu (2) 30/12/2019 21:34
Chapter 2751 : Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu (1) 30/12/2019 19:34
Chapter 2750 : Nhất môn ngũ kiệt (2) 30/12/2019 17:34
Chapter 2749 : Nhất môn ngũ kiệt (1) 30/12/2019 15:34
Chapter 2748 : Một tiếng đạo hữu 30/12/2019 13:34
Chapter 2747 : Đông Cực chứng đạo (2) 30/12/2019 11:34
Chapter 2746 : Đông Cực chứng đạo (1) 30/12/2019 09:34
Chapter 2745 : Hổ phách hắc tâm chuyên (2) 30/12/2019 07:34
Chapter 2744 : Hổ phách hắc tâm chuyên (1) 30/12/2019 05:34
Chapter 2743 : Tiên thiên nguyên thủy 30/12/2019 03:34
Chapter 2742 : Bằng hữu tốt nhất (2) 30/12/2019 01:34
Chapter 2741 : Bằng hữu tốt nhất (1) 29/12/2019 23:34
Chapter 2740 : Chế tạo Đạo Quân điện (2) 29/12/2019 21:34
Chapter 2739 : Chế tạo Đạo Quân điện (1) 29/12/2019 19:34
Chapter 2738 : Tại sao nát tim 29/12/2019 17:34
Chapter 2737 : Ta vốn đa tình (2) 29/12/2019 15:34
Chapter 2736 : Ta vốn đa tình (1) 29/12/2019 13:34
Chapter 2735 : Thiên Quân mạnh nhất (2) 29/12/2019 11:34
Chapter 2734 : Thiên Quân mạnh nhất (1) 29/12/2019 09:34
Chapter 2733 : Dùng mộng nhập đạo 29/12/2019 07:34
Chapter 2732 : Cửa nguy hiểm nhất 29/12/2019 05:34
Chapter 2731 : Tẩy địa Thông Thiên các (2) 29/12/2019 03:34
Chapter 2730 : Tẩy địa Thông Thiên các (1) 29/12/2019 01:34
Chapter 2683 : Đại La Thiên thức tỉnh 28/12/2019 23:34
Chapter 2682 : Ta chuộc tội (2) 28/12/2019 21:34
Chapter 2681 : Ta chuộc tội (1) 28/12/2019 19:34
Chapter 2680 : Lấy đạo kết bạn (2) 28/12/2019 17:34
Chapter 2679 : Lấy đạo kết bạn (1) 28/12/2019 15:34
Chapter 2678 : Một bước hộc ngụm máu 28/12/2019 13:34
Chapter 2677 : Sắp xếp của Đế Giang (2) 28/12/2019 11:34
Chapter 2676 : Sắp xếp của Đế Giang (1) 28/12/2019 09:34
Chapter 2675 : Tạo hóa thần khí 28/12/2019 07:34
Chapter 2674 : Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu (2) 28/12/2019 05:34
Chapter 2673 : Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu (1) 28/12/2019 03:34
Chapter 2672 : Thần Mẫu gặp nạn (2) 28/12/2019 01:34
Chapter 2671 : Thần Mẫu gặp nạn (1) 27/12/2019 23:34
Chapter 2670 : Thiên nhân vạn vật, Nguyên Dục Thái Cực 27/12/2019 21:34
Chapter 2669 : Không thương hòa khí (2) 27/12/2019 19:34
Chapter 2668 : Không thương hòa khí (1) 27/12/2019 17:34
Chapter 2667 : Quyết định cách cục đời sau 27/12/2019 15:34
Chapter 2666 : Nghiền áp (2) 27/12/2019 13:34
Chapter 2665 : Nghiền áp (1) 27/12/2019 11:34
Chapter 2664 : Tiên Đế tương lai (2) 27/12/2019 09:34
Chapter 2663 : Tiên Đế tương lai (1) 27/12/2019 07:34
Chapter 2662 : Vô thượng cảnh 27/12/2019 05:34
Chapter 2661 : Ta vì Đại Thiên Tôn (2) 27/12/2019 03:34
Chapter 2660 : Ta vì Đại Thiên Tôn (1) 27/12/2019 01:34
Chapter 2659 : Gặp lại Đạo Không (2) 26/12/2019 23:34
Chapter 2658 : Gặp lại Đạo Không (1) 26/12/2019 21:34
Chapter 2657 : Di độc ức vạn năm 26/12/2019 19:34
Chapter 2656 : Tịch diệt linh quang (2) 26/12/2019 17:34
Chapter 2655 : Tịch diệt linh quang (1) 26/12/2019 15:34
Chapter 2654 : Ai cùng tranh phong? 26/12/2019 13:34
Chapter 2653 : Kiếp sát Ôn Đế (2) 26/12/2019 11:34
Chapter 2652 : Kiếp sát Ôn Đế (1) 26/12/2019 09:34
Chapter 2651 : Ôn Đế xuất hiện 26/12/2019 07:34
Chapter 2650 : Chỉ điểm Ngọc Kinh (2) 26/12/2019 05:34
Chapter 2649 : Chỉ điểm Ngọc Kinh (1) 26/12/2019 03:34
Chapter 2648 : Tiểu quỷ ranh mãnh (2) 26/12/2019 01:34
Chapter 2647 : Tiểu quỷ ranh mãnh (1) 25/12/2019 23:34
Chapter 2646 : Công đức khai thiên 25/12/2019 21:34
Chapter 2645 : Bồi dưỡng tiên nhân (2) 25/12/2019 19:34
Chapter 2644 : Bồi dưỡng tiên nhân (1) 25/12/2019 17:34
Chapter 2643 : Cấm khu trở thành lịch sử (2) 25/12/2019 15:34
Chapter 2642 : Cấm khu trở thành lịch sử (1) 25/12/2019 13:34
Chapter 2641 : Hòn ngọc quý trên tay 25/12/2019 11:34
Chapter 2640 : Các phương mưu đồ (2) 25/12/2019 09:34
Chapter 2639 : Các phương mưu đồ (1) 25/12/2019 07:34
Chapter 2638 : Ngọc Kinh thánh giáo chủ (2) 25/12/2019 05:34
Chapter 2637 : Ngọc Kinh thánh giáo chủ (1) 25/12/2019 03:34
Chapter 2636 : Hàng phục ba Đạo Quân 25/12/2019 01:34
Chapter 2635 : Luyện lại Đại La Thiên (2) 24/12/2019 23:34
Chapter 2634 : Luyện lại Đại La Thiên (1) 24/12/2019 21:34
Chapter 2633 : Quỷ Bà Thiên thượng giới 24/12/2019 19:34
Chapter 2632 : Chuyển vận tam giới (2) 24/12/2019 17:34
Chapter 2631 : Chuyển vận tam giới (1) 24/12/2019 15:34
Chapter 2630 : Cuộc chiến tuyệt sát (2) 24/12/2019 13:34
Chapter 2629 : Cuộc chiến tuyệt sát (1) 24/12/2019 11:34
Chapter 2628 : Cuộc chiến khốc liệt 24/12/2019 09:34
Chapter 2627 : Ta chủ chìm nổi (2) 24/12/2019 07:34
Chapter 2626 : Ta chủ chìm nổi (1) 24/12/2019 05:34
Chapter 2625 : Táng tận thiên lương và vô thượng công đức 24/12/2019 03:34
Chapter 2624 : Phá hủy Tiên giới (2) 24/12/2019 01:34
Chapter 2623 : Phá hủy Tiên giới (1) 23/12/2019 23:34
Chapter 2622 : Linh bảo thức tỉnh (2) 23/12/2019 21:34
Chapter 2621 : Linh bảo thức tỉnh (1) 23/12/2019 19:34
Chapter 2620 : Đại nhân vật sau lưng (2) 23/12/2019 17:34
Chapter 2619 : Đại nhân vật sau lưng (1) 23/12/2019 15:34
Chapter 2618 : Chịu thiệt (2) 23/12/2019 13:34
Chapter 2617 : Chịu thiệt (1) 23/12/2019 11:34
Chapter 2616 : Huyết Tổ chịu kiếp 23/12/2019 09:34
Chapter 2615 : Núi cao còn có núi cao hơn (2) 23/12/2019 07:34
Chapter 2614 : Núi cao còn có núi cao hơn (1) 23/12/2019 05:34
Chapter 2613 : Trận phá (2) 23/12/2019 03:34
Chapter 2612 : Trận phá (1) 23/12/2019 01:34
Chapter 2611 : Ta đi giết người 22/12/2019 23:34
Chapter 2610 : Thi hoàng ra biển máu (2) 22/12/2019 21:34
Chapter 2609 : Thi hoàng ra biển máu (1) 22/12/2019 19:34
Chapter 2608 : Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân (2) 22/12/2019 17:34
Chapter 2607 : Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân (1) 22/12/2019 15:34
Chapter 2606 : Tiên thiên bất diệt thật sự 22/12/2019 13:34
Chapter 2605 : Chú sát Thiên Nguyên (2) 22/12/2019 11:34
Chapter 2604 : Chú sát Thiên Nguyên (1) 22/12/2019 09:34
Chapter 2603 : Chuyện không quá ba lần 22/12/2019 07:34
Chapter 2602 : Máu nhuộm đạo cung (2) 22/12/2019 05:34
Chapter 2601 : Máu nhuộm đạo cung (1) 22/12/2019 03:34
Chapter 2600 : Một người, một thời đại! (2) 22/12/2019 01:34
Chapter 2599 : Một người, một thời đại! (1) 21/12/2019 23:34
Chapter 2598 : Kiếp số bộc phát 21/12/2019 21:34
Chapter 2597 : Bị xem thường (2) 21/12/2019 19:34
Chapter 2596 : Bị xem thường (1) 21/12/2019 17:34
Chapter 2595 : Đường đã đứt (2) 21/12/2019 15:34
Chapter 2594 : Đường đã đứt (1) 21/12/2019 13:34
Chapter 2593 : Khởi nguồn tịch diệt 21/12/2019 11:34
Chapter 2592 : Con rồng to hoang dại tiền sử (2) 21/12/2019 09:34
Chapter 2591 : Con rồng to hoang dại tiền sử (1) 21/12/2019 07:34
Chapter 2590 : Biến cùng thông 21/12/2019 05:34
Chapter 2589 : Nguyên thần đại đạo 21/12/2019 03:34
Chapter 2588 : Tiên thiên Lô Bồng (2) 21/12/2019 01:34
Chapter 2587 : Tiên thiên Lô Bồng (1) 20/12/2019 23:34
Chapter 2586 : Tranh chấp lý niệm (2) 20/12/2019 21:34
Chapter 2585 : Tranh chấp lý niệm (1) 20/12/2019 19:34
Chapter 2584 : Tiên thiên đạo chủ 20/12/2019 17:34
Chapter 2583 : Hồng mông tiên thiên (2) 20/12/2019 15:34
Chapter 2582 : Hồng mông tiên thiên (1) 20/12/2019 13:34
Chapter 2581 : Từng đến đây chơi 20/12/2019 11:34
Chapter 2580 : Đụng độ Tiên Đế (2) 20/12/2019 09:34
Chapter 2579 : Đụng độ Tiên Đế (1) 20/12/2019 07:34
Chapter 2578 : Đi hướng tiền sử 20/12/2019 05:34
Chapter 2577 : Thời đại nguyên đạo (2) 20/12/2019 03:34
Chapter 2576 : Thời đại nguyên đạo (1) 20/12/2019 01:34
Chapter 2575 : Đạo tràng Đế Tôn 19/12/2019 23:34
Chapter 2574 : Trăm vạn Tiên Quân (2) 19/12/2019 21:34
Chapter 2573 : Trăm vạn Tiên Quân (1) 19/12/2019 19:34
Chapter 2572 : Tiên giới quần ma loạn 19/12/2019 17:34
Chapter 2571 : Đàn chuông hợp bích (2) 19/12/2019 15:34
Chapter 2570 : Đàn chuông hợp bích (1) 19/12/2019 13:34
Chapter 2569 : Tiên thiên Thái Cực (2) 19/12/2019 11:34
Chapter 2568 : Tiên thiên Thái Cực (1) 19/12/2019 09:34
Chapter 2567 : Tiên thiên bất bại chi địa 19/12/2019 07:34
Chapter 2566 : Kẻ siêu hung ác (2) 19/12/2019 05:34
Chapter 2565 : Kẻ siêu hung ác (1) 19/12/2019 03:34
Chapter 2564 : Đòn tập kích đếm số 19/12/2019 01:34
Chapter 2563 : Bất diệt đạo dịch (2) 18/12/2019 23:34
Chapter 2562 : Bất diệt đạo dịch (1) 18/12/2019 21:34
Chapter 2561 : Trời sắp diệt ta 18/12/2019 19:34
Chapter 2560 : Tương ái tương sát (2) 18/12/2019 17:34
Chapter 2559 : Tương ái tương sát (1) 18/12/2019 15:34
Chapter 2558 : Mỗi người một bụng ý nghĩ xấu 18/12/2019 13:34
Chapter 2557 : Đòn sát thủ (2) 18/12/2019 11:34
Chapter 2556 : Đòn sát thủ (1) 18/12/2019 09:34
Chapter 2555 : Cường cường gặp nhau (2) 18/12/2019 07:34
Chapter 2554 : Cường cường gặp lại nhau 18/12/2019 05:34
Chapter 2553 : Thân bại danh liệt 18/12/2019 03:34
Chapter 2552 : Ai ngăn nôi (2) 18/12/2019 01:34
Chapter 2551 : Ai ngăn nôi (1) 17/12/2019 23:34
Chapter 2550 : Đánh hắn đạp hắn phải giết hắn! 17/12/2019 21:34
Chapter 2549 : Đế Giang (2) 17/12/2019 19:34
Chapter 2548 : Đế Giang (1) 17/12/2019 17:34
Chapter 2547 : Anh minh thần võ 17/12/2019 15:34
Chapter 2546 : Nguyên Thần Thủy Quân Đại Viên mãn 2 17/12/2019 13:34
Chapter 2545 : Nguyên Thần Thủy Quân Đại Viên mãn 17/12/2019 11:34
Chapter 2544 : Lớn! 17/12/2019 09:34
Chapter 2543 : Hoành hành (2) 17/12/2019 07:34
Chapter 2542 : Hoành hành (1) 17/12/2019 05:34
Chapter 2541 : Một cọc định thiên địa 17/12/2019 03:34
Chapter 2540 : Tiên giới khuếch trương (2) 17/12/2019 01:34
Chapter 2539 : Tiên giới khuếch trương (1) 16/12/2019 23:34
Chapter 2538 : Tiên thiên chí bảo 16/12/2019 21:34
Chapter 2537 : Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân (2) 16/12/2019 19:34
Chapter 2536 : Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân (1) 16/12/2019 17:34
Chapter 2535 : Huyết Tổ Xuất hiện 16/12/2019 15:34
Chapter 2534 : Lay động thiên hạ(2) 16/12/2019 13:34
Chapter 2533 : Lay động thiên hạ 16/12/2019 11:34
Chapter 2532 : Hóa duyên 16/12/2019 09:34
Chapter 2531 : Hàng phục Cự Linh (2) 16/12/2019 07:34
Chapter 2530 : Hàng phục Cự Linh (1) 16/12/2019 05:34
Chapter 2529 : Đạo Quân thứ 2 chết 16/12/2019 03:34
Chapter 2528 : Bắt đầu đổ máu, Đạo Quân chết (2) 16/12/2019 01:34
Chapter 2527 : Bắt đầu đổ máu, Đạo Quân chết (1) 15/12/2019 23:34
Chapter 2526 : Thôn tính vũ trụ, càn quét bát hoang (2) 15/12/2019 21:34
Chapter 2525 : Thôn tính vũ trụ, càn quét bát hoang (1) 15/12/2019 19:34
Chapter 2524 : Chôn sống 15/12/2019 17:34
Chapter 2523 : Thăm dò (2) 15/12/2019 15:34
Chapter 2522 : Thăm dò (1) 15/12/2019 13:34
Chapter 2521 : Bi ca tiễn đưa 15/12/2019 11:34
Chapter 2520 : Vô Cực thư đồng (2) 15/12/2019 09:34
Chapter 2519 : Vô Cực thư đồng (1) 15/12/2019 07:34
Chapter 2518 : Ngoan đi, đừng chống cự 15/12/2019 05:34
Chapter 2517 : La thiên khánh vân (2) 15/12/2019 03:34
Chapter 2516 : La thiên khánh vân (1) 15/12/2019 01:34
Chapter 2515 : Tịch diệt vĩnh hằng 14/12/2019 23:34
Chapter 2514 : Ta đến đọc sách 14/12/2019 21:34
Chapter 2513 : Đám yêu tinh trong Đạo Quân điện (2) 14/12/2019 19:34
Chapter 2512 : Đám yêu tinh trong Đạo Quân điện (1) 14/12/2019 17:34
Chapter 2511 : Thần Mẫu tập kích 14/12/2019 15:34
Chapter 2510 : Đi hướng Đạo Quân điện (2) 14/12/2019 13:34
Chapter 2509 : Đi hướng Đạo Quân điện (1) 14/12/2019 11:34
Chapter 2508 : Không báu vật không vào 14/12/2019 09:34
Chapter 2507 : Tuyết Tình (2) 14/12/2019 07:34
Chapter 2506 : Tuyết Tình (1) 14/12/2019 05:34
Chapter 2505 : Chí bảo, Hỗn Độn tiên kiếm 14/12/2019 03:34
Chapter 2504 : Chấn nhiếp quần hùng (2) 14/12/2019 01:34
Chapter 2503 : Chấn nhiếp quần hùng (1) 13/12/2019 23:34
Chapter 2502 : Huyền Vũ Đạo Quân 13/12/2019 21:34
Chapter 2501 : Các ngươi vẫn là con nít (2) 13/12/2019 19:34
Chapter 2500 : Các ngươi vẫn là con nít (1) 13/12/2019 17:34
Chapter 2499 : Giết mấy người rồi về (2) 13/12/2019 15:34
Chapter 2498 : Giết mấy người rồi về (1) 13/12/2019 13:34
Chapter 2497 : Tiên đạo chí bảo 13/12/2019 11:34
Chapter 2496 : Giết ra Hỗn Độn thiên quốc (2) 13/12/2019 09:34
Chapter 2495 : Giết ra Hỗn Độn thiên quốc (1) 13/12/2019 07:34
Chapter 2494 : Phong độ 13/12/2019 05:34
Chapter 2493 : Đây chính là thần, đây chính là ta! (2) 13/12/2019 03:34
Chapter 2492 : Đây chính là thần, đây chính là ta! (1) 13/12/2019 01:34
Chapter 2491 : Ngươi dám ăn hiếp nữ nhi của ta? (2) 12/12/2019 23:34
Chapter 2490 : Ngươi dám ăn hiếp nữ nhi của ta? (1) 12/12/2019 21:34
Chapter 2489 : Đạo Quân điện lệnh 12/12/2019 19:34
Chapter 2488 : Cần gì khổ (2) 12/12/2019 17:34
Chapter 2487 : Cần gì khổ (1) 12/12/2019 15:34
Chapter 2486 : Thần 12/12/2019 13:34
Chapter 2485 : Giang Nam tiên đạo (2) 12/12/2019 11:34
Chapter 2484 : Giang Nam tiên đạo (1) 12/12/2019 09:34
Chapter 2483 : Nguyên thủy chi khí 12/12/2019 07:34
Chapter 2482 : Tăng mạnh uy danh của ta (2) 12/12/2019 05:34
Chapter 2481 : Tăng mạnh uy danh của ta (1) 12/12/2019 03:34
Chapter 2480 : Huyền Thiên, ngươi chán sống! (2) 12/12/2019 01:34
Chapter 2479 : Huyền Thiên, ngươi chán sống! (1) 11/12/2019 23:34
Chapter 2478 : Phôi của pháp bảo mạnh nhất trong lịch sử 11/12/2019 21:34
Chapter 2477 : Chiến quần hùng (2) 11/12/2019 19:34
Chapter 2476 : Chiến quần hùng (1) 11/12/2019 17:34
Chapter 2475 : Giết nữ nhân của hắn 11/12/2019 15:34
Chapter 2474 : Cáo già (2) 11/12/2019 13:34
Chapter 2473 : Cáo già (1) 11/12/2019 11:34
Chapter 2472 : Thuyền vàng (2) 11/12/2019 09:34
Chapter 2471 : Thuyền vàng (1) 11/12/2019 07:34
Chapter 2470 : Thiên Ngự Đạo Quân (2) 11/12/2019 05:34
Chapter 2469 : Thiên Ngự Đạo Quân (1) 11/12/2019 03:34
Chapter 2468 : Lạc nữ vương 11/12/2019 01:34
Chapter 2467 : Cắt đứt đường sống (2) 10/12/2019 23:34
Chapter 2466 : Cắt đứt đường sống (1) 10/12/2019 21:34
Chapter 2465 : Kiếp số chết chắc 10/12/2019 19:34
Chapter 2464 : Hủy đàn bẽ mặt (2) 10/12/2019 17:34
Chapter 2463 : Hủy đàn bẽ mặt (1) 10/12/2019 15:34
Chapter 2462 : Nói đánh gục ngươi là đánh thật 10/12/2019 13:34
Chapter 2461 : Sắc dụ và cầu xin (2) 10/12/2019 11:34
Chapter 2460 : Sắc dụ và cầu xin (1) 10/12/2019 09:34
Chapter 2459 : Tiên thiên di bảo 10/12/2019 07:34
Chapter 2458 : Ngang ngược 10/12/2019 05:34
Chapter 2457 : Đại La Thiên quân (2) 10/12/2019 03:34
Chapter 2456 : Đại La Thiên quân (1) 10/12/2019 01:34
Chapter 2455 : Tranh giành khí vận 09/12/2019 23:34
Chapter 2454 : Ám toán (2) 09/12/2019 21:34
Chapter 2453 : Ám toán (1) 09/12/2019 19:34
Chapter 2452 : Phản bội (2) 09/12/2019 17:34
Chapter 2451 : Phản bội (1) 09/12/2019 15:34
Chapter 2450 : Đạo Quân tương lai của Tiên giới 09/12/2019 13:34
Chapter 2449 : Lãnh tụ giáo môn đô (2) 09/12/2019 11:34
Chapter 2448 : Lãnh tụ giáo môn đô (1) 09/12/2019 09:34
Chapter 2447 : Giết vào Tiên Tôn cung 09/12/2019 07:34
Chapter 2446 : Cái thế thần uy (2) 09/12/2019 05:34
Chapter 2445 : Cái thế thần uy (1) 09/12/2019 03:34
Chapter 2444 : Tiên triều khí vận tụ tại Huyền Châu 09/12/2019 01:34
Chapter 2443 : Càn Nguyên trị thế (2) 08/12/2019 23:34
Chapter 2442 : Càn Nguyên trị thế (1) 08/12/2019 21:34
Chapter 2441 : Tin tức kinh người (2) 08/12/2019 19:34
Chapter 2440 : Tin tức kinh người (1) 08/12/2019 17:34
Chapter 2439 : Phưởng xa khôi lỗi 08/12/2019 15:34
Chapter 2438 : Thật sự không lừa ngươi (2) 08/12/2019 13:34
Chapter 2437 : Thật sự không lừa ngươi (1) 08/12/2019 11:34
Chapter 2436 : Kẻ nổ số một Tiên giới (2) 08/12/2019 09:34
Chapter 2435 : Kẻ nổ số một Tiên giới (1) 08/12/2019 07:34
Chapter 2434 : Yến hội trước nay chưa từng có 08/12/2019 05:34
Chapter 2433 : Giẫm lên tôn nghiêm của ngươi (2) 08/12/2019 03:34
Chapter 2432 : Giẫm lên tôn nghiêm của ngươi (1) 08/12/2019 01:34
Chapter 2431 : Chém thần hồn của ngươi (2) 07/12/2019 23:34
Chapter 2430 : Chém thần hồn của ngươi (1) 07/12/2019 21:34
Chapter 2429 : Thân phận thật sự của quái nhân 07/12/2019 19:34
Chapter 2428 : Tịch diệt hoa trường sinh liên (2) 07/12/2019 17:34
Chapter 2427 : Tịch diệt hoa trường sinh liên (1) 07/12/2019 15:34
Chapter 2426 : Các ngươi đều là quân cờ! (2) 07/12/2019 13:34
Chapter 2425 : Các ngươi đều là quân cờ! (1) 07/12/2019 11:34
Chapter 2424 : Tạo hóa thần tàng (2) 07/12/2019 09:34
Chapter 2423 : Tạo hóa thần tàng (1) 07/12/2019 07:34
Chapter 2422 : Đưa các ngươi về nhà 07/12/2019 05:34
Chapter 2421 : Thu thập nha đầu chết tiệt này (2) 07/12/2019 03:34
Chapter 2420 : Thu thập nha đầu chết tiệt này (1) 07/12/2019 01:34
Chapter 2419 : Nguyên Thủy Thần Quân (2) 06/12/2019 23:34
Chapter 2418 : Nguyên Thủy Thần Quân (1) 06/12/2019 21:34
Chapter 2417 : Sư đệ, mời! 06/12/2019 19:34
Chapter 2416 : Đoạn nhân quả tình duyên (2) 06/12/2019 17:34
Chapter 2415 : Đoạn nhân quả tình duyên (1) 06/12/2019 15:34
Chapter 2414 : Thời đại chư hầu 06/12/2019 13:34
Chapter 2413 : Tấn công Tiên giới (2) 06/12/2019 11:34
Chapter 2412 : Tấn công Tiên giới (1) 06/12/2019 09:34
Chapter 2411 : Người cầm lái Tiên giới (2) 06/12/2019 07:34
Chapter 2410 : Người cầm lái Tiên giới (1) 06/12/2019 05:34
Chapter 2409 : Tiên giới rối loạn 06/12/2019 03:34
Chapter 2408 : Phong ấn (2) 06/12/2019 01:34
Chapter 2407 : Phong ấn (1) 05/12/2019 23:34
Chapter 2406 : Đỡ đẻ giúp ngươi (2) 05/12/2019 21:34
Chapter 2405 : Đỡ đẻ giúp ngươi (1) 05/12/2019 19:34
Chapter 2404 : Sai hoàn toàn 05/12/2019 17:34
Chapter 2403 : Một Tịch Diệt Đạo Nhân khác (2) 05/12/2019 15:34
Chapter 2402 : Một Tịch Diệt Đạo Nhân khác (1) 05/12/2019 13:34
Chapter 2401 : Loạn cục 05/12/2019 11:34
Chapter 2400 : Cổ chi nghĩa sĩ (2) 05/12/2019 09:34
Chapter 2399 : Cổ chi nghĩa sĩ (1) 05/12/2019 07:34
Chapter 2398 : Nuốt sống thánh dược (2) 05/12/2019 05:34
Chapter 2397 : Nuốt sống thánh dược (1) 05/12/2019 03:34
Chapter 2396 : Long Tổ thánh dược 05/12/2019 01:34
Chapter 2395 : Âm hiểm như cáo (2) 04/12/2019 23:34
Chapter 2394 : Âm hiểm như cáo (1) 04/12/2019 21:34
Chapter 2393 : Tâm nguyện suốt đời 04/12/2019 19:34
Chapter 2392 : Ký sinh kỳ lạ (2) 04/12/2019 17:34
Chapter 2391 : Ký sinh kỳ lạ (1) 04/12/2019 15:34
Chapter 2390 : Là ai chìm nổi? 04/12/2019 13:34
Chapter 2389 : Xua cọp nuốt sói (2) 04/12/2019 11:34
Chapter 2388 : Xua cọp nuốt sói (1) 04/12/2019 09:34
Chapter 2387 : Đạo Quân ẩn giấu 04/12/2019 07:34
Chapter 2386 : Tịch diệt huyết châm (2) 04/12/2019 05:34
Chapter 2385 : Tịch diệt huyết châm (1) 04/12/2019 03:34
Chapter 2384 : Vạn Chú đạo hữu, làm tốt lắm! (2) 04/12/2019 01:34
Chapter 2383 : Vạn Chú đạo hữu, làm tốt lắm! (1) 03/12/2019 23:34
Chapter 2382 : Bóp chết ngươi một trăm lần (2) 03/12/2019 21:34
Chapter 2381 : Bóp chết ngươi một trăm lần (1) 03/12/2019 19:34
Chapter 2380 : Ma Cổ tịch diệt kiếp 03/12/2019 17:34
Chapter 2379 : Tận thế kiếp âm (2) 03/12/2019 15:34
Chapter 2378 : Tận thế kiếp âm (1) 03/12/2019 13:34
Chapter 2377 : Tổ hợp ác ôn mạnh nhất lịch sử (2) 03/12/2019 11:34
Chapter 2376 : Tổ hợp ác ôn mạnh nhất lịch sử (1) 03/12/2019 09:34
Chapter 2375 : Lòng trong sạch như hoa mai 03/12/2019 07:34
Chapter 2374 : Tiền sử đại chủng mã (2) 03/12/2019 05:34
Chapter 2373 : Tiền sử đại chủng mã (1) 03/12/2019 03:34
Chapter 2372 : Thì ra là ngươi 03/12/2019 01:34
Chapter 2371 : Người khổng lồ sơ sinh (2) 02/12/2019 23:34
Chapter 2370 : Người khổng lồ sơ sinh (1) 02/12/2019 21:34
Chapter 2369 : Lực lượng bí ẩn 02/12/2019 19:34
Chapter 2368 : Kiếp quang thiên hỏa (2) 02/12/2019 17:34
Chapter 2367 : Kiếp quang thiên hỏa (1) 02/12/2019 15:34
Chapter 2366 : Đông A Đạo Nhân 02/12/2019 13:34
Chapter 2365 : Thiên Nguyên thần tổ (2) 02/12/2019 11:34
Chapter 2364 : Thiên Nguyên thần tổ (1) 02/12/2019 09:34
Chapter 2363 : Đường trời sao 02/12/2019 07:34
Chapter 2362 : Đại tế chú sát (2) 02/12/2019 05:34
Chapter 2361 : Đại tế chú sát (1) 02/12/2019 03:34
Chapter 2360 : Sáu ngón tay tập sát 02/12/2019 01:34
Chapter 2359 : Hỗn độn sáu mươi bốn thần thành (2) 01/12/2019 23:34
Chapter 2358 : Hỗn độn sáu mươi bốn thần thành (1) 01/12/2019 21:34
Chapter 2357 : Đông song 01/12/2019 19:34
Chapter 2356 : Rốt cuộc đột phá! (2) 01/12/2019 17:34
Chapter 2355 : Rốt cuộc đột phá! (1) 01/12/2019 15:34
Chapter 2354 : Cực hạn cự linh võ đạo 01/12/2019 13:34
Chapter 2353 : Thu phí bảo vệ Tiên Quân (2) 01/12/2019 11:34
Chapter 2352 : Thu phí bảo vệ Tiên Quân (1) 01/12/2019 09:34
Chapter 2351 : Mảnh đất bỏ hoang 01/12/2019 07:34
Chapter 2350 : Lời mời của Đại Diễn Cổ Thần (2) 01/12/2019 05:34
Chapter 2349 : Lời mời của Đại Diễn Cổ Thần (1) 01/12/2019 03:34
Chapter 2348 : Ta nhặt một con rồng (2) 01/12/2019 01:34
Chapter 2347 : Ta nhặt một con rồng (1) 30/11/2019 23:34
Chapter 2346 : Nghiền áp 30/11/2019 21:34
Chapter 2345 : Vĩ đại như ta (2) 30/11/2019 19:34
Chapter 2344 : Vĩ đại như ta (1) 30/11/2019 17:34
Chapter 2343 : Bộ mặt thật của quái nhân 30/11/2019 15:34
Chapter 2342 : Mạo hiểm cầu sinh (2) 30/11/2019 13:34
Chapter 2341 : Mạo hiểm cầu sinh (1) 30/11/2019 11:34
Chapter 2340 : Đế trảm linh bảo tại đây 30/11/2019 09:34
Chapter 2339 : Vạn chú (2) 30/11/2019 07:34
Chapter 2338 : Vạn chú (1) 30/11/2019 05:34
Chapter 2337 : Tiên thiên pháp bảo hoang dại 30/11/2019 03:34
Chapter 2336 : Ngũ tuyệt sát (2) 30/11/2019 01:34
Chapter 2335 : Ngũ tuyệt sát (1) 29/11/2019 23:34
Chapter 2334 : Cao thủ đánh nhau 29/11/2019 21:34
Chapter 2333 : Thần toán (2) 29/11/2019 19:34
Chapter 2332 : Thần toán (1) 29/11/2019 17:34
Chapter 2331 : Có thể xem xa (2) 29/11/2019 15:34
Chapter 2330 : Có thể xem xa (1) 29/11/2019 13:34
Chapter 2329 : Ta người đông thế mạnh 29/11/2019 11:34
Chapter 2328 : Ai khi dễ ai? (2) 29/11/2019 09:34
Chapter 2327 : Ai khi dễ ai? (1) 29/11/2019 07:34
Chapter 2326 : Phân chia Huyền Châu (2) 29/11/2019 05:34
Chapter 2325 : Phân chia Huyền Châu (1) 29/11/2019 03:34
Chapter 2324 : Tam giới! Từ biệt! 29/11/2019 01:34
Chapter 2323 : Trẫm, trở lại (2) 28/11/2019 23:34
Chapter 2322 : Trẫm, trở lại (1) 28/11/2019 21:34
Chapter 2321 : Một chuông diệt chư hầu 28/11/2019 19:34
Chapter 2320 : Nam Minh thái tử (2) 28/11/2019 17:34
Chapter 2319 : Nam Minh thái tử (1) 28/11/2019 15:34
Chapter 2318 : Tịch diệt (2) 28/11/2019 13:34
Chapter 2317 : Tịch diệt (1) 28/11/2019 11:34
Chapter 2316 : Chí bảo chưa từng có (2) 28/11/2019 09:34
Chapter 2315 : Chí bảo chưa từng có (1) 28/11/2019 07:34
Chapter 2314 : Đạo không 28/11/2019 05:34
Chapter 2313 : Mảnh đất kỳ dị (2) 28/11/2019 03:34
Chapter 2312 : Mảnh đất kỳ dị (1) 28/11/2019 01:34
Chapter 2311 : Đạo Quân quả vị 27/11/2019 23:34
Chapter 2310 : Xử lý cư dân Tiên giới (2) 27/11/2019 21:34
Chapter 2309 : Xử lý cư dân Tiên giới (1) 27/11/2019 19:34
Chapter 2308 : Tồn tại tà ác nhất 27/11/2019 17:34
Chapter 2307 : Thần, tháp, cửa (2) 27/11/2019 15:34
Chapter 2306 : Thần, tháp, cửa (1) 27/11/2019 13:34
Chapter 2305 : Đại đạo tận cùng (2) 27/11/2019 11:34
Chapter 2304 : Đại đạo tận cùng (1) 27/11/2019 09:34
Chapter 2303 : Khổ Hạnh thiên tôn (2) 27/11/2019 07:34
Chapter 2302 : Khổ Hạnh thiên tôn (1) 27/11/2019 05:34
Chapter 2301 : Hoàng bào 27/11/2019 03:34
Chapter 2300 : Sát! 27/11/2019 01:34
Chapter 2299 : Thần đạo áo nghĩa 26/11/2019 23:34
Chapter 2298 : Hỗn Độn tổ thần (2) 26/11/2019 21:34
Chapter 2297 : Hỗn Độn tổ thần (1) 26/11/2019 19:34
Chapter 2296 : Các ngươi cho, ta không cần! (2) 26/11/2019 17:34
Chapter 2295 : Các ngươi cho, ta không cần! 26/11/2019 15:34
Chapter 2294 : Vạn Tượng đạo tổ 26/11/2019 13:34
Chapter 2293 : Lợi hại 26/11/2019 11:34
Chapter 2292 : Bất Không song hồn 26/11/2019 09:34
Chapter 2291 : Oanh sát Thần Mẫu 26/11/2019 07:34
Chapter 2290 : Ý muốn như thế nào? 26/11/2019 05:34
Chapter 2289 : Vạn thần chi mẫu 26/11/2019 03:34
Chapter 2288 : Thanh tràng 26/11/2019 01:34
Chapter 2287 : Có thể thanh tràng rồi! (2) 25/11/2019 23:34
Chapter 2286 : Có thể thanh tràng rồi! (1) 25/11/2019 21:34
Chapter 2285 : Mê chết người không đền mạng (2) 25/11/2019 19:34
Chapter 2284 : Mê chết người không đền mạng (1) 25/11/2019 17:34
Chapter 2283 : Nguyên chung lạc ấn (2) 25/11/2019 15:34
Chapter 2282 : Nguyên chung lạc ấn (1) 25/11/2019 13:34
Chapter 2281 : Đau đến không muốn sống (2) 25/11/2019 11:34
Chapter 2280 : Đau đến không muốn sống (1) 25/11/2019 09:34
Chapter 2279 : Phí của trời (2) 25/11/2019 07:34
Chapter 2278 : Phí của trời (1) 25/11/2019 05:34
Chapter 2277 : Thần vương (2) 25/11/2019 03:34
Chapter 2276 : Thần vương (1) 25/11/2019 01:34
Chapter 2275 : Khai thiên chi địa 24/11/2019 23:34
Chapter 2274 : A miêu a cẩu (2) 24/11/2019 21:34
Chapter 2273 : A miêu a cẩu (1) 24/11/2019 19:34
Chapter 2272 : Cái chết của Nam Chiên (2) 24/11/2019 17:34
Chapter 2271 : Cái chết của Nam Chiên (1) 24/11/2019 15:34
Chapter 2270 : Long mập (2) 24/11/2019 13:34
Chapter 2269 : Long mập (1) 24/11/2019 11:34
Chapter 2268 : Ngươi là *** (2) 24/11/2019 09:34
Chapter 2267 : Ngươi là *** (1) 24/11/2019 07:34
Chapter 2266 : Nguyên Thủy Cảm Ứng Thiên 24/11/2019 05:34
Chapter 2265 : Tiên đạo đạo chủng (3) 24/11/2019 03:34
Chapter 2264 : Tiên đạo đạo chủng (2) 24/11/2019 01:34
Chapter 2263 : Tiên đạo đạo chủng (1) 23/11/2019 23:34
Chapter 2262 : Tiên môn 23/11/2019 21:34
Chapter 2261 : Giết Tiên Hoàng (2) 23/11/2019 19:34
Chapter 2260 : Giết Tiên Hoàng (1) 23/11/2019 17:34
Chapter 2259 : Trước có sói sau có hổ (2) 23/11/2019 15:34
Chapter 2258 : Trước có sói sau có hổ (1) 23/11/2019 13:34
Chapter 2257 : Đoạt thức ăn trước miệng cọp (2) 23/11/2019 11:34
Chapter 2256 : Đoạt thức ăn trước miệng cọp (1) 23/11/2019 09:34
Chapter 2255 : Sinh xé Long La (2) 23/11/2019 07:34
Chapter 2254 : Sinh xé Long La (1) 23/11/2019 05:34
Chapter 2253 : Thần đạo đạo quả đại thành (2) 23/11/2019 03:34
Chapter 2252 : Thần đạo đạo quả đại thành (1) 23/11/2019 01:34
Chapter 2251 : Long tổ thái tức (2) 22/11/2019 23:34
Chapter 2250 : Long tổ thái tức (1) 22/11/2019 21:34
Chapter 2249 : Thống khoái! (2) 22/11/2019 19:34
Chapter 2248 : Thống khoái! (1) 22/11/2019 17:34
Chapter 2247 : Bây giờ là thời gian giết người (2) 22/11/2019 15:34
Chapter 2246 : Bây giờ là thời gian giết người (1) 22/11/2019 13:34
Chapter 2245 : Thần đạo đạo quả (2) 22/11/2019 11:34
Chapter 2244 : Thần đạo đạo quả (1) 22/11/2019 09:34
Chapter 2243 : Tự trảm đạo quả (2) 22/11/2019 07:34
Chapter 2242 : Tự trảm đạo quả (1) 22/11/2019 05:34
Chapter 2241 : Cận chiến vô địch 22/11/2019 03:34
Chapter 2240 : Thất phách tinh anh (2) 22/11/2019 01:34
Chapter 2239 : Thất phách tinh anh (1) 21/11/2019 23:34
Chapter 2238 : Tiên đạo sáng mờ (2) 21/11/2019 21:34
Chapter 2237 : Tiên đạo sáng mờ (1) 21/11/2019 19:34
Chapter 2236 : Đọ sức một hồi (2) 21/11/2019 17:34
Chapter 2235 : Đọ sức một hồi (1) 21/11/2019 15:34
Chapter 2234 : Nguyên Thủy Chi Địa mở ra 21/11/2019 13:34
Chapter 2233 : Các ngươi tính là cái rắm ấy! (2) 21/11/2019 11:34
Chapter 2232 : Các ngươi tính là cái rắm ấy! (1) 21/11/2019 09:34
Chapter 2231 : Đại diễn cổ thần (2) 21/11/2019 07:34
Chapter 2230 : Đại diễn cổ thần (1) 21/11/2019 05:34
Chapter 2229 : Diễm phúc (2) 21/11/2019 03:34
Chapter 2228 : Diễm phúc (1) 21/11/2019 01:34
Chapter 2227 : Sợ bóng sợ gió một hồi (2) 20/11/2019 23:34
Chapter 2226 : Sợ bóng sợ gió một hồi (1) 20/11/2019 21:34
Chapter 2225 : Hư không đại xà (2) 20/11/2019 19:34
Chapter 2224 : Hư không đại xà (1) 20/11/2019 17:34
Chapter 2223 : Nguyên thủy chi địa mở (2) 20/11/2019 15:34
Chapter 2222 : Nguyên thủy chi địa mở (1) 20/11/2019 13:34
Chapter 2221 : Ta đã thấy hắn 20/11/2019 11:34
Chapter 2220 : Đạo quân chuyển thế (2) 20/11/2019 09:34
Chapter 2219 : Đạo quân chuyển thế (1) 20/11/2019 07:34
Chapter 2218 : Chư thiên vô lậu đạo (2) 20/11/2019 05:34
Chapter 2217 : Chư thiên vô lậu đạo (1) 20/11/2019 03:34
Chapter 2216 : Một đầu ngón tay nghiền chết ngươi (2) 20/11/2019 01:34
Chapter 2215 : Một đầu ngón tay nghiền chết ngươi (1) 19/11/2019 23:34
Chapter 2214 : Trước đánh chết sau nói đạo lý (2) 19/11/2019 21:34
Chapter 2213 : Trước đánh chết sau nói đạo lý (1) 19/11/2019 19:34
Chapter 2212 : Ma Thiên tiên vương (2) 19/11/2019 17:34
Chapter 2211 : Ma Thiên tiên vương (1) 19/11/2019 15:34
Chapter 2210 : Mãnh hổ nằm đồi hoang 19/11/2019 13:34
Chapter 2209 : Ngươi bị nguyền rủa (3) 19/11/2019 11:34
Chapter 2208 : Ngươi bị nguyền rủa (2) 19/11/2019 09:34
Chapter 2207 : Ngươi bị nguyền rủa (1) 19/11/2019 07:34
Chapter 2206 : Âm dương song tu 19/11/2019 05:34
Chapter 2205 : Chính sự quan trọng hơn (2) 19/11/2019 03:34
Chapter 2204 : Chính sự quan trọng hơn (1) 19/11/2019 01:34
Chapter 2203 : Tỷ, chúng ta song tu a (2) 18/11/2019 23:34
Chapter 2202 : Tỷ, chúng ta song tu a (1) 18/11/2019 21:34
Chapter 2201 : Giao phong trên biển (2) 18/11/2019 19:34
Chapter 2200 : Giao phong trên biển (1) 18/11/2019 17:34
Chapter 2199 : Tập sát 18/11/2019 15:34
Chapter 2198 : Thời Đại Yêu Tộc (1) 18/11/2019 13:34
Chapter 2197 : Thời Đại Yêu Tộc (1) 18/11/2019 11:34
Chapter 2196 : Kiếm Trảm Long Vương (2) 18/11/2019 09:34
Chapter 2195 : Kiếm Trảm Long Vương (1) 18/11/2019 07:34
Chapter 2194 : Bạo Lực Va Chạm (2) 18/11/2019 05:34
Chapter 2193 : Bạo Lực Va Chạm (1) 18/11/2019 03:34
Chapter 2192 : Cùng Chung Một Chồng (2) 18/11/2019 01:34
Chapter 2191 : Cùng Chung Một Chồng (1) 17/11/2019 23:34
Chapter 2190 : Tiên Hải Long Vương (2) 17/11/2019 21:34
Chapter 2189 : Tiên Hải Long Vương (1) 17/11/2019 19:34
Chapter 2188 : Cự Linh Đại Đạo (2) 17/11/2019 17:34
Chapter 2187 : Cự Linh Đại Đạo (1) 17/11/2019 15:34
Chapter 2186 : Cùng Sinh Băng Phách Hoa (2) 17/11/2019 13:34
Chapter 2185 : Cùng Sinh Băng Phách Hoa (1) 17/11/2019 11:34
Chapter 2184 : Thua tâm phục khẩu phục 17/11/2019 09:34
Chapter 2183 : Cự linh võ đạo đồ thời tiền sử (2) 17/11/2019 07:34
Chapter 2182 : Cự linh võ đạo đồ thời tiền sử (1) 17/11/2019 05:34
Chapter 2181 : Tự tìm đường chết (2) 17/11/2019 03:34
Chapter 2180 : Tự Tìm Đường Chết (1) 17/11/2019 01:34
Chapter 2179 : Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì (2) 16/11/2019 23:34
Chapter 2178 : Bát tiên vương tính là cái gì (1) 16/11/2019 21:34
Chapter 2177 : Ra oai phủ đầu (2) 16/11/2019 19:34
Chapter 2176 : Ra Oai Phủ Đầu (1) 16/11/2019 17:34
Chapter 2175 : Lai Giả Bất Thiện 16/11/2019 15:34
Chapter 2174 : Đột Kích (2) 16/11/2019 13:34
Chapter 2173 : Đột Kích (1) 16/11/2019 11:34
Chapter 2172 : Tiên Giới Thất Trọng Kiếp (2) 16/11/2019 09:34
Chapter 2171 : Tiên Giới Thất Trọng Kiếp (1) 16/11/2019 07:34
Chapter 2170 : Thiên Hỏa Luyện Kiếm (2) 16/11/2019 05:34
Chapter 2169 : Thiên Hỏa Luyện Kiếm (1) 16/11/2019 03:34
Chapter 2168 : Tịch Diệt Thiên Hỏa (2) 16/11/2019 01:34
Chapter 2167 : Tịch Diệt Thiên Hỏa (1) 15/11/2019 23:34
Chapter 2166 : Huyền Châu 15/11/2019 21:34
Chapter 2165 : Một Đầu Là Huyết (2) 15/11/2019 19:34
Chapter 2164 : Một Đầu Là Huyết (1) 15/11/2019 17:34
Chapter 2163 : Một Mẻ Hốt Gọn (2) 15/11/2019 15:34
Chapter 2162 : Một Mẻ Hốt Gọn (1) 15/11/2019 13:34
Chapter 2161 : Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng (2) 15/11/2019 11:34
Chapter 2160 : Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng (1) 15/11/2019 09:34
Chapter 2159 : Tiên Hải Mười Chín Châu (2) 15/11/2019 07:34
Chapter 2158 : Tiên Hải Mười Chín Châu (1) 15/11/2019 05:34
Chapter 2157 : Nguyên Thủy Chi Địa (2) 15/11/2019 03:34
Chapter 2156 : Nguyên Thủy Chi Địa (1) 15/11/2019 01:34
Chapter 2155 : Tìm Hiểu (2) 14/11/2019 23:34
Chapter 2154 : Tìm Hiểu (1) 14/11/2019 21:34
Chapter 2153 : Ta Có Thế Lực Lớn 14/11/2019 19:34
Chapter 2152 : Xấu Đến Hết Thuốc Chữa (2) 14/11/2019 17:34
Chapter 2151 : Xấu Đến Hết Thuốc Chữa (1) 14/11/2019 15:34
Chapter 2150 : Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát (2) 14/11/2019 13:34
Chapter 2149 : Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát (1) 14/11/2019 11:34
Chapter 2148 : Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế (2) 14/11/2019 09:34
Chapter 2147 : Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế (1) 14/11/2019 07:34
Chapter 2146 : Mượn Chén Dùng Một Lát (2) 14/11/2019 05:34
Chapter 2145 : Mượn Chén Dùng Một Lát (1) 14/11/2019 03:34
Chapter 2144 : Thần Mẫu Đạo Quân (2) 14/11/2019 01:34
Chapter 2143 : Thần Mẫu Đạo Quân (1) 13/11/2019 23:34
Chapter 2142 : Trứng Thịt Màng Thai 13/11/2019 21:34
Chapter 2141 : Đến Đây Dạo Chơi (2) 13/11/2019 19:34
Chapter 2140 : Đến Đây Dạo Chơi (1) 13/11/2019 17:34
Chapter 2139 : Tịch Diệt Ma Nhãn (2) 13/11/2019 15:34
Chapter 2138 : Tịch Diệt Ma Nhãn (1) 13/11/2019 13:34
Chapter 2137 : Con Mắt Màu Đen Khủng Bố (2) 13/11/2019 11:34
Chapter 2136 : Con Mắt Màu Đen Khủng Bố (1) 13/11/2019 09:34
Chapter 2135 : Xấu Xa (2) 13/11/2019 07:34
Chapter 2134 : Xấu Xa (1) 13/11/2019 05:34
Chapter 2133 : Bia Đá (2) 13/11/2019 03:34
Chapter 2132 : Bia Đá (1) 13/11/2019 01:34
Chapter 2131 : Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực 12/11/2019 23:34
Chapter 2130 : Não Quái Trong Sông. 2 12/11/2019 21:34
Chapter 2129 : Não Quái Trong Sông 12/11/2019 19:34
Chapter 2128 : Thuyền Không Đáy. 2 12/11/2019 17:34
Chapter 2127 : Thuyền Không Đáy 12/11/2019 15:34
Chapter 2126 : Hành Hạ Tiên Vương. 2 12/11/2019 13:34
Chapter 2125 : Hành Hạ Tiên Vương 12/11/2019 11:34
Chapter 2124 : Trơn Mềm Sướng Miệng. 2 12/11/2019 09:34
Chapter 2123 : Trơn Mềm Sướng Miệng 12/11/2019 07:34
Chapter 2122 : Tiền Sử Đạo Quả. 2 12/11/2019 05:34
Chapter 2121 : Tiền Sử Đạo Quả 12/11/2019 03:34
Chapter 2120 : Quái Cáp (2) 12/11/2019 01:34
Chapter 2119 : Quái Cáp (1) 11/11/2019 23:34
Chapter 2118 : Xâm Nhập Cấm Khu (2) 11/11/2019 21:34
Chapter 2117 : Xâm Nhập Cấm Khu 11/11/2019 19:34
Chapter 2116 : Hắc Phong Quái Thi (2) 11/11/2019 17:34
Chapter 2115 : Hắc Phong Quái Thi 11/11/2019 15:34
Chapter 2114 : Tư Vị (2) 11/11/2019 13:34
Chapter 2113 : Tư Vị 11/11/2019 11:34
Chapter 2112 : Đạo Quả (2) 11/11/2019 09:34
Chapter 2111 : Đạo Quả 11/11/2019 07:34
Chapter 2110 : Ác Ôn (2) 11/11/2019 05:34
Chapter 2109 : Ác Ôn 11/11/2019 03:34
Chapter 2108 : Khó Phân Biệt Thật Giả. (2) 11/11/2019 01:34
Chapter 2107 : Khó Phân Biệt Thật Giả 10/11/2019 23:34
Chapter 2106 : Hai Cái Tử Tiêu Tiên Vương 10/11/2019 21:34
Chapter 2105 : Miếu Nhỏ (2) 10/11/2019 19:34
Chapter 2104 : Miếu Nhỏ (1) 10/11/2019 17:34
Chapter 2103 : Thân Bại Thân Tử. (2) 10/11/2019 15:34
Chapter 2102 : Thân Bại Thân Tử 10/11/2019 13:34
Chapter 2101 : Hiểm Cảnh. (2) 10/11/2019 11:34
Chapter 2100 : Hiểm Cảnh 10/11/2019 09:34
Chapter 2099 : Tử Tiêu Hàng Lâm. (2) 10/11/2019 07:34
Chapter 2098 : Tử Tiêu Hàng Lâm 10/11/2019 05:34
Chapter 2097 : Uyên Ương (2) 10/11/2019 03:34
Chapter 2096 : Uyên Ương 10/11/2019 01:34
Chapter 2095 : Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực (2) 09/11/2019 23:34
Chapter 2094 : Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực 09/11/2019 21:34
Chapter 2093 : Cự Linh Thần Tộc 09/11/2019 19:34
Chapter 2092 : Nhộn Nhạo (2) 09/11/2019 17:34
Chapter 2091 : Nhộn Nhạo 09/11/2019 15:34
Chapter 2090 : Ngưu Long Thần Âm (2) 09/11/2019 13:34
Chapter 2089 : Ngưu Long Thần Âm 09/11/2019 11:34
Chapter 2088 : Chú Đạo Thiên Đàn (2) 09/11/2019 09:34
Chapter 2087 : Chú Đạo Thiên Đàn 09/11/2019 07:34
Chapter 2086 : Da Trâu 09/11/2019 05:34
Chapter 2085 : Phượng Nghi Hung Mãnh (2) 09/11/2019 03:34
Chapter 2084 : Phượng Nghi Hung Mãnh 09/11/2019 01:34
Chapter 2083 : Thiếp Thân Muốn Kêu (2) 08/11/2019 23:34
Chapter 2082 : Thiếp Thân Muốn Kêu 08/11/2019 21:34
Chapter 2081 : Xinh Đẹp (2) 08/11/2019 19:34
Chapter 2080 : Xinh Đẹp 08/11/2019 17:34
Chapter 2079 : Phong Vân Tế Hội 08/11/2019 15:34
Chapter 2078 : Danh Chấn Thiên Hạ (2) 08/11/2019 13:34
Chapter 2077 : Danh Chấn Thiên Hạ 08/11/2019 11:34
Chapter 2076 : Thân Hãm Sát Trận (2) 08/11/2019 09:34
Chapter 2075 : Thân Hãm Sát Trận 08/11/2019 07:34
Chapter 2074 : Ngươi Quá Yếu (2) 08/11/2019 05:34
Chapter 2073 : Ngươi Quá Yếu 08/11/2019 03:34
Chapter 2072 : Thần Đạo Giáo Chủ (2) 08/11/2019 01:34
Chapter 2071 : Thần Đạo Giáo Chủ 07/11/2019 23:34
Chapter 2070 : Ngọc Ngọc Chân Nhân 07/11/2019 21:34
Chapter 2069 : Lại Trảm Hư Hoàng. (2) 07/11/2019 19:34
Chapter 2068 : Lại Trảm Hư Hoàng 07/11/2019 17:34
Chapter 2067 : Trảm Hư Hoàng (2) 07/11/2019 15:34
Chapter 2066 : Trảm Hư Hoàng 07/11/2019 13:34
Chapter 2065 : Tiên Thiên Linh Quang (2) 07/11/2019 11:34
Chapter 2064 : Tiên Thiên Linh Quang 07/11/2019 09:34
Chapter 2063 : Ám Toán (2) 07/11/2019 07:34
Chapter 2062 : Ám Toán 07/11/2019 05:34
Chapter 2061 : Vạn Chú Đạo Quân 07/11/2019 03:34
Chapter 2060 : Huyết Vân Bắn Phách (2) 07/11/2019 01:34
Chapter 2059 : Huyết Vân Bắn Phách 06/11/2019 23:34
Chapter 2058 : Kiếm Trảm Vương Mẫu (2) 06/11/2019 21:34
Chapter 2057 : Kiếm Trảm Vương Mẫu 06/11/2019 19:34
Chapter 2056 : Chú Đạo Phù Văn (2) 06/11/2019 17:34
Chapter 2055 : Chú Đạo Phù Văn 06/11/2019 15:34
Chapter 2054 : Chú 06/11/2019 13:34
Chapter 2053 : Một Bụng Ý Nghĩ Xấu (2) 06/11/2019 11:34
Chapter 2052 : Một Bụng Ý Nghĩ Xấu 06/11/2019 09:34
Chapter 2051 : Hắc Phong (2) 06/11/2019 07:34
Chapter 2050 : Hắc Phong 06/11/2019 05:34
Chapter 2049 : Di Tích Tiền Sử (2) 06/11/2019 03:34
Chapter 2048 : Di Tích Tiền Sử 06/11/2019 01:34
Chapter 2047 : Tịch Diệt Đạo Nhân (2) 05/11/2019 23:34
Chapter 2046 : Tịch Diệt Đạo Nhân 05/11/2019 21:34
Chapter 2045 : Một Bước Một Giết 05/11/2019 19:34
Chapter 2044 : Gậy Quấy Phân (2) 05/11/2019 17:34
Chapter 2043 : Gậy Quấy Phân 05/11/2019 15:34
Chapter 2042 : Tiễu Trừ Huyền Thiên (2) 05/11/2019 13:34
Chapter 2041 : Tiễu Trừ Huyền Thiên 05/11/2019 11:34
Chapter 2040 : Quan Giác Tiên Vương (2) 05/11/2019 09:34
Chapter 2039 : Quan Giác Tiên Vương (1) 05/11/2019 07:34
Chapter 2038 : Giết Lên Tiên Giới 05/11/2019 05:34
Chapter 2037 : Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh (2) 05/11/2019 03:34
Chapter 2036 : Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh (1) 05/11/2019 01:34
Chapter 2035 : Huyết Hải Thâm Cừu (2) 04/11/2019 23:34
Chapter 2034 : Huyết Hải Thâm Cừu (1) 04/11/2019 21:34
Chapter 2033 : Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân (2) 04/11/2019 19:34
Chapter 2032 : Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (1) 04/11/2019 17:34
Chapter 2031 : Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư (2) 04/11/2019 15:34
Chapter 2030 : Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư (1) 04/11/2019 13:34
Chapter 2029 : Tiên Thiên Ôn Đế Quan 04/11/2019 11:34
Chapter 2028 : Tiên Kiếp (2) 04/11/2019 09:34
Chapter 2027 : Tiên Kiếp (1) 04/11/2019 07:34
Chapter 2026 : Chiêu Hồn (2) 04/11/2019 05:34
Chapter 2025 : Chiêu Hồn (1) 04/11/2019 03:34
Chapter 2024 : Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. 2 04/11/2019 01:34
Chapter 2023 : Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại 03/11/2019 23:34
Chapter 2022 : Sói, Dê Cùng Cỏ 03/11/2019 21:34
Chapter 2021 : Mật Nghị. 2 03/11/2019 19:34
Chapter 2020 : Mật Nghị 03/11/2019 17:34
Chapter 2019 : Thần Cùng Thần Chiến. 2 03/11/2019 15:34
Chapter 2018 : Thần Cùng Thần Chiến 03/11/2019 13:34
Chapter 2017 : Tam Thái Tử. 2 03/11/2019 11:34
Chapter 2016 : Tam Thái Tử 03/11/2019 09:34
Chapter 2015 : Nguyên Thủy Ba Ấn (2) 03/11/2019 07:34
Chapter 2014 : Nguyên Thủy Ba Ấn 03/11/2019 05:34
Chapter 2013 : Vô Địch. 2 03/11/2019 03:34
Chapter 2012 : Vô Địch 03/11/2019 01:34
Chapter 2011 : Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. 2 02/11/2019 23:34
Chapter 2010 : Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả 02/11/2019 21:34
Chapter 2009 : Trẫm Ở Đây. 2 02/11/2019 19:34
Chapter 2008 : Trẫm Ở Đây 02/11/2019 17:34
Chapter 2007 : Tuổi Trẻ Tổ Sư 02/11/2019 15:34
Chapter 2006 : Tiên Triều. 2 02/11/2019 13:34
Chapter 2005 : Tiên Triều 02/11/2019 11:34
Chapter 2004 : Tiên Đạo Xác Lập. 2 02/11/2019 09:34
Chapter 2003 : Tiên Đạo Xác Lập 02/11/2019 07:34
Chapter 2002 : Phản Đồ Thần Đạo (2) 02/11/2019 05:34
Chapter 2001 : Phản Đồ Thần Đạo (1) 02/11/2019 03:34
Chapter 2000 : Đế Huyền Đại Ma Vương (2) 02/11/2019 01:34
Chapter 1999 : Đế Huyền Đại Ma Vương (1) 01/11/2019 23:34
Chapter 1998 : Cái này là thần! (2) 01/11/2019 21:34
Chapter 1997 : Cái này là thần! (1) 01/11/2019 19:34
Chapter 1996 : Cường luyện đạo quả chứng tiên đồ 01/11/2019 17:34
Chapter 1995 : Giang Triết, con trưởng của trẫm (3) 01/11/2019 15:34
Chapter 1994 : Giang Triết, con trưởng của trẫm (2) 01/11/2019 13:34
Chapter 1993 : Giang Triết, con trưởng của trẫm (1) 01/11/2019 11:34
Chapter 1992 : Bồ Đoàn đạo chân (2) 01/11/2019 09:34
Chapter 1991 : Bồ Đoàn đạo chân (1) 01/11/2019 07:34
Chapter 1990 : Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân (2) 01/11/2019 05:34
Chapter 1989 : Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân (1) 01/11/2019 03:34
Chapter 1988 : Rơi lệ đầy mặt 01/11/2019 01:34
Chapter 1987 : Vì Chư Thần cầu mệnh (2) 31/10/2019 23:34
Chapter 1986 : Vì Chư Thần cầu mệnh (1) 31/10/2019 21:34
Chapter 1985 : Bánh xe lịch sử (2) 31/10/2019 19:34
Chapter 1984 : Bánh xe lịch sử (1) 31/10/2019 17:34
Chapter 1983 : Thái tử bướng bỉnh (2) 31/10/2019 15:34
Chapter 1982 : Thái tử bướng bỉnh (1) 31/10/2019 13:34
Chapter 1981 : Biến cố (2) 31/10/2019 11:34
Chapter 1980 : Biến cố (1) 31/10/2019 09:34
Chapter 1979 : Đường đường chính chính? (2) 31/10/2019 07:34
Chapter 1978 : Đường đường chính chính? (1) 31/10/2019 05:34
Chapter 1977 : Đại quân tiếp cận (2) 31/10/2019 03:34
Chapter 1976 : Đại quân tiếp cận (1) 31/10/2019 01:34
Chapter 1975 : Trấn Thiên cùng Nguyên Tôn (2) 30/10/2019 23:34
Chapter 1974 : Trấn Thiên cùng Nguyên Tôn (1) 30/10/2019 21:34
Chapter 1973 : Tu Di tọa phật 30/10/2019 19:34
Chapter 1972 : Trẫm! Tạo phản!!! (3) 30/10/2019 17:34
Chapter 1971 : Trẫm! Tạo phản!!! (2) 30/10/2019 15:34
Chapter 1970 : Trẫm! Tạo phản!!! (1) 30/10/2019 13:34
Chapter 1969 : Sát nhập thần bảng trảm tiên vương 30/10/2019 11:34
Chapter 1968 : Không có gặp được ta (2) 30/10/2019 09:34
Chapter 1967 : Không có gặp được ta (1) 30/10/2019 07:34
Chapter 1966 : Trảm tiên! (2) 30/10/2019 05:34
Chapter 1965 : Trảm tiên! (1) 30/10/2019 03:34
Chapter 1964 : Chư tiên hạ giới (2) 30/10/2019 01:34
Chapter 1963 : Chư tiên hạ giới (1) 29/10/2019 23:34
Chapter 1962 : Đoạn Tiên Vương đạo thống (2) 29/10/2019 21:34
Chapter 1961 : Đoạn Tiên Vương đạo thống (1) 29/10/2019 19:34
Chapter 1960 : Thánh Thiên tử đến thế gian 29/10/2019 17:34
Chapter 1959 : Ma đầu cùng Ma Vương (3) 29/10/2019 15:34
Chapter 1958 : Ma đầu cùng Ma Vương (2) 29/10/2019 13:34
Chapter 1957 : Ma đầu cùng Ma Vương (1) 29/10/2019 11:34
Chapter 1956 : Quỷ bà thiên (2) 29/10/2019 09:34
Chapter 1955 : Quỷ bà thiên (1) 29/10/2019 07:34
Chapter 1954 : Tiên gia thủ đoạn (2) 29/10/2019 05:34
Chapter 1953 : Tiên gia thủ đoạn (1) 29/10/2019 03:34
Chapter 1952 : Đánh vào Tiên Giới (2) 29/10/2019 01:34
Chapter 1951 : Đánh vào Tiên Giới (1) 28/10/2019 23:34
Chapter 1950 : Thủy Hoàng Càn Nguyên (2) 28/10/2019 21:34
Chapter 1949 : Thủy Hoàng Càn Nguyên (1) 28/10/2019 19:34
Chapter 1948 : Thảm thiết (2) 28/10/2019 17:34
Chapter 1947 : Thảm thiết (2) 28/10/2019 15:34
Chapter 1946 : Mưu sát (2) 28/10/2019 13:34
Chapter 1945 : Mưu sát (1) 28/10/2019 11:34
Chapter 1944 : Tế! (2) 28/10/2019 09:34
Chapter 1943 : Tế! (1) 28/10/2019 07:34
Chapter 1942 : Hai mươi tám Chư Thiên 28/10/2019 05:34
Chapter 1941 : Lục giới hội minh (2) 28/10/2019 03:34
Chapter 1940 : Lục giới hội minh (1) 28/10/2019 01:34
Chapter 1939 : Man di đại đế chi uy (2) 27/10/2019 23:34
Chapter 1938 : Man di đại đế chi uy (1) 27/10/2019 21:34
Chapter 1937 : Tiểu viên mãn (2) 27/10/2019 19:34
Chapter 1936 : Tiểu viên mãn (1) 27/10/2019 17:34
Chapter 1935 : Quét ngang chư hoàng (2) 27/10/2019 15:34
Chapter 1934 : Quét ngang chư hoàng (1) 27/10/2019 13:34
Chapter 1933 : Thủ lãnh đạo tặc đền tội (2) 27/10/2019 11:34
Chapter 1932 : Thủ lãnh đạo tặc đền tội (1) 27/10/2019 09:34
Chapter 1931 : Chỉ cần cái chết (2) 27/10/2019 07:34
Chapter 1930 : Chỉ cần cái chết (1) 27/10/2019 05:34
Chapter 1929 : Nguyên khí bạo động (2) 27/10/2019 03:34
Chapter 1928 : Nguyên khí bạo động (1) 27/10/2019 01:34
Chapter 1927 : Lòng muông dạ thú (2) 26/10/2019 23:34
Chapter 1926 : Lòng muông dạ thú (1) 26/10/2019 21:34
Chapter 1925 : Đạo trung thế giới (2) 26/10/2019 19:34
Chapter 1924 : Đạo trung thế giới (1) 26/10/2019 17:34
Chapter 1923 : Tiên nhân lạc ấn (2) 26/10/2019 15:34
Chapter 1922 : Tiên nhân lạc ấn (1) 26/10/2019 13:34
Chapter 1921 : Cưu chiếm tổ thước 26/10/2019 11:34
Chapter 1920 : Bảo Nhật Vương Phật Tổ (2) 26/10/2019 09:34
Chapter 1919 : Bảo Nhật Vương Phật Tổ (1) 26/10/2019 07:34
Chapter 1918 : Vạn Ngục Hồng Lô (2) 26/10/2019 05:34
Chapter 1917 : Vạn Ngục Hồng Lô (1) 26/10/2019 03:34
Chapter 1916 : Miệng lớn lưỡi dài (2) 26/10/2019 01:34
Chapter 1915 : Miệng lớn lưỡi dài (1) 25/10/2019 23:34
Chapter 1914 : Động uyên chi mê (2) 25/10/2019 21:34
Chapter 1913 : Động uyên chi mê (1) 25/10/2019 19:34
Chapter 1912 : Là ngươi đánh đầu của ta? (2) 25/10/2019 17:34
Chapter 1911 : Là ngươi đánh đầu của ta? (1) 25/10/2019 15:34
Chapter 1910 : Đối chiến Nhất Minh Yêu Tiên (2) 25/10/2019 13:34
Chapter 1909 : Đối chiến Nhất Minh Yêu Tiên (1) 25/10/2019 11:34
Chapter 1908 : Thanh Liên bảy tổ (2) 25/10/2019 09:34
Chapter 1907 : Thanh Liên bảy tổ (1) 25/10/2019 07:34
Chapter 1906 : Đẩy ngang Yêu giới không đối thủ (2) 25/10/2019 05:34
Chapter 1905 : Đẩy ngang Yêu giới không đối thủ (1) 25/10/2019 03:34
Chapter 1904 : Con trai trưởng Giang Triết (2) 25/10/2019 01:34
Chapter 1903 : Con trai trưởng Giang Triết (1) 24/10/2019 23:34
Chapter 1902 : Hai mặt (2) 24/10/2019 21:34
Chapter 1901 : Hai mặt (1) 24/10/2019 19:34
Chapter 1900 : Chư Thần Hoàng Hôn 24/10/2019 17:34
Chapter 1899 : Thiên Hậu chứng đế (2) 24/10/2019 15:34
Chapter 1898 : Thiên Hậu chứng đế (1) 24/10/2019 13:34
Chapter 1897 : Duy Ngã Độc Tôn (2) 24/10/2019 11:34
Chapter 1896 : Duy Ngã Độc Tôn (1) 24/10/2019 09:34
Chapter 1895 : Ly Sửu quy hàng (2) 24/10/2019 07:34
Chapter 1894 : Ly Sửu quy hàng (1) 24/10/2019 05:34
Chapter 1893 : Trấn áp Thiếu Hư (2) 24/10/2019 03:34
Chapter 1892 : Trấn áp Thiếu Hư (1) 24/10/2019 01:34
Chapter 1891 : Quỳ đọc (2) 23/10/2019 23:34
Chapter 1890 : Quỳ đọc (1) 23/10/2019 21:34
Chapter 1889 : Một thân là bảo (2) 23/10/2019 19:34
Chapter 1888 : Một thân là bảo (1) 23/10/2019 17:34
Chapter 1887 : Đạo Tổ (2) 23/10/2019 15:34
Chapter 1886 : Đạo Tổ (1) 23/10/2019 13:34
Chapter 1885 : Chư Thần triều bái (2) 23/10/2019 11:34
Chapter 1884 : Chư Thần triều bái (1) 23/10/2019 09:34
Chapter 1883 : Quét ngang 23/10/2019 07:34
Chapter 1882 : Đế Huyền (2) 23/10/2019 05:34
Chapter 1881 : Đế Huyền (1) 23/10/2019 03:34
Chapter 1880 : Hồng Mông Khai Thiên (3) 23/10/2019 01:34
Chapter 1879 : Hồng Mông Khai Thiên (2) 22/10/2019 23:34
Chapter 1878 : Hồng Mông Khai Thiên (1) 22/10/2019 21:34
Chapter 1877 : Chứng đế 22/10/2019 19:34
Chapter 1876 : Năm ngàn vạn năm ai ghi sử (2) 22/10/2019 17:34
Chapter 1875 : Năm ngàn vạn năm ai ghi sử (1) 22/10/2019 15:34
Chapter 1874 : Trời nếu có tình trời cũng già (2) 22/10/2019 13:34
Chapter 1873 : Trời nếu có tình trời cũng già (1) 22/10/2019 11:34
Chapter 1872 : Hỏi thế gian tình là vật gì (2) 22/10/2019 09:34
Chapter 1871 : Hỏi thế gian tình là vật gì (1) 22/10/2019 07:34
Chapter 1870 : Bất xá tái hiện (2) 22/10/2019 05:34
Chapter 1869 : Bất xá tái hiện (1) 22/10/2019 03:34
Chapter 1868 : Không tự do, ta cận kề cái chết (2) 22/10/2019 01:34
Chapter 1867 : Không tự do, ta cận kề cái chết (1) 21/10/2019 23:34
Chapter 1866 : Núi cao còn có núi cao hơn (2) 21/10/2019 21:34
Chapter 1865 : Núi cao còn có núi cao hơn (1) 21/10/2019 19:34
Chapter 1864 : Cường trung càng có cường trung thủ (2) 21/10/2019 17:34
Chapter 1863 : Cường trung càng có cường trung thủ (1) 21/10/2019 15:34
Chapter 1862 : Phong hồi lộ chuyển 21/10/2019 13:34
Chapter 1861 : Cuộc chiến đẫm máu (2) 21/10/2019 11:34
Chapter 1860 : Cuộc chiến đẫm máu (1) 21/10/2019 09:34
Chapter 1859 : Tiên cung Thái Tử (2) 21/10/2019 07:34
Chapter 1858 : Tiên cung Thái Tử (1) 21/10/2019 05:34
Chapter 1857 : Đại nhân vật (2) 21/10/2019 03:34
Chapter 1856 : Đại nhân vật (1) 21/10/2019 01:34
Chapter 1855 : Ta muốn đánh mười cái (2) 20/10/2019 23:34
Chapter 1854 : Ta muốn đánh mười cái (1) 20/10/2019 21:34
Chapter 1853 : Thiên Ý trảm tam sinh (2) 20/10/2019 19:34
Chapter 1852 : Thiên Ý trảm tam sinh (1) 20/10/2019 17:34
Chapter 1851 : Hồ lô cùng ấu hài 20/10/2019 15:34
Chapter 1850 : Một trận chiến cuối cùng của hạo kiếp (2) 20/10/2019 13:34
Chapter 1849 : Một trận chiến cuối cùng của hạo kiếp (1) 20/10/2019 11:34
Chapter 1848 : Mười đế hạ La Thiên (2) 20/10/2019 09:34
Chapter 1847 : Mười đế hạ La Thiên (1) 20/10/2019 07:34
Chapter 1846 : Chẳng biết hươu chết về tay ai (2) 20/10/2019 05:34
Chapter 1845 : Chẳng biết hươu chết về tay ai (1) 20/10/2019 03:34
Chapter 1844 : Thần chi tử (2) 20/10/2019 01:34
Chapter 1843 : Thần chi tử (1) 19/10/2019 23:34
Chapter 1842 : Tam Khuyết tử kiếp 19/10/2019 21:34
Chapter 1841 : Bảy lần chứng đế (2) 19/10/2019 19:34
Chapter 1840 : Bảy lần chứng đế (1) 19/10/2019 17:34
Chapter 1839 : Giáo chủ uy năng (2) 19/10/2019 15:34
Chapter 1838 : Giáo chủ uy năng (1) 19/10/2019 13:34
Chapter 1837 : Bất Không bất diệt (2) 19/10/2019 11:34
Chapter 1836 : Bất Không bất diệt (1) 19/10/2019 09:34
Chapter 1835 : Thật giả đạo quả (2) 19/10/2019 07:34
Chapter 1834 : Thật giả đạo quả (1) 19/10/2019 05:34
Chapter 1833 : Âm hiểm xảo trá (2) 19/10/2019 03:34
Chapter 1832 : Âm hiểm xảo trá (1) 19/10/2019 01:34
Chapter 1831 : Hỗn Độn trảm tiên kiếm (2) 18/10/2019 23:34
Chapter 1830 : Hỗn Độn trảm tiên kiếm (1) 18/10/2019 21:34
Chapter 1829 : Tiên nhãn quái khẩu 18/10/2019 19:34
Chapter 1828 : Thất Bảo đều xuất hiện Tiên Vực mở (2) 18/10/2019 17:34
Chapter 1827 : Thất Bảo đều xuất hiện Tiên Vực mở (1) 18/10/2019 15:34
Chapter 1826 : Bất Không đạo quả (2) 18/10/2019 13:34
Chapter 1825 : Bất Không đạo quả (1) 18/10/2019 11:34
Chapter 1824 : Trấn Ngục Giới Bia (2) 18/10/2019 09:34
Chapter 1823 : Trấn Ngục Giới Bia (1) 18/10/2019 07:34
Chapter 1822 : Cả gan làm loạn (2) 18/10/2019 05:34
Chapter 1821 : Cả gan làm loạn (1) 18/10/2019 03:34
Chapter 1820 : Oanh liệt thân vẫn (2) 18/10/2019 01:34
Chapter 1819 : Oanh liệt thân vẫn (1) 17/10/2019 23:34
Chapter 1818 : Vây giết Hồ Thiên (2) 17/10/2019 21:34
Chapter 1817 : Vây giết Hồ Thiên (1) 17/10/2019 19:34
Chapter 1816 : Bái tạ sư ân (2) 17/10/2019 17:34
Chapter 1815 : Bái tạ sư ân (1) 17/10/2019 15:34
Chapter 1814 : Ngươi nhìn lầm ta (2) 17/10/2019 13:34
Chapter 1813 : Ngươi nhìn lầm ta (1) 17/10/2019 11:34
Chapter 1812 : Đạo Vương lại xuất hiện (2) 17/10/2019 09:34
Chapter 1811 : Đạo Vương lại xuất hiện (1) 17/10/2019 07:34
Chapter 1810 : Ám toán (2) 17/10/2019 05:34
Chapter 1809 : Ám toán (1) 17/10/2019 03:34
Chapter 1808 : Tru Tiên (2) 17/10/2019 01:34
Chapter 1807 : Tru Tiên (1) 16/10/2019 23:34
Chapter 1806 : Lôi đình 16/10/2019 21:34
Chapter 1805 : Huyền Thiên Đại Ma Thần (2) 16/10/2019 19:34
Chapter 1804 : Huyền Thiên Đại Ma Thần (1) 16/10/2019 17:34
Chapter 1803 : Lục Đạo Tiên Giới (2) 16/10/2019 15:34
Chapter 1802 : Lục Đạo Tiên Giới (1) 16/10/2019 13:34
Chapter 1801 : Tiên đạo truyền thừa (2) 16/10/2019 11:34
Chapter 1800 : Tiên đạo truyền thừa (1) 16/10/2019 09:34
Chapter 1799 : Địa Ngục Ma Tiên Điện (2) 16/10/2019 07:34
Chapter 1798 : Địa Ngục Ma Tiên Điện (1) 16/10/2019 05:34
Chapter 1797 : Chưởng ấn thần bí (2) 16/10/2019 03:34
Chapter 1796 : Chưởng ấn thần bí (1) 16/10/2019 01:34
Chapter 1795 : Chém Đế 15/10/2019 23:34
Chapter 1794 : Đạo hữu chớ sợ, ta tới giúp ngươi! (2) 15/10/2019 21:34
Chapter 1793 : Đạo hữu chớ sợ, ta tới giúp ngươi! (1) 15/10/2019 19:34
Chapter 1792 : Năm đại tiên đạo thần thông (2) 15/10/2019 17:34
Chapter 1791 : Năm đại tiên đạo thần thông (1) 15/10/2019 15:34
Chapter 1790 : Huyền Đô thu đồ đệ (2) 15/10/2019 13:34
Chapter 1789 : Huyền Đô thu đồ đệ (1) 15/10/2019 11:34
Chapter 1788 : Nguyên Dương mất trộm (2) 15/10/2019 09:34
Chapter 1787 : Nguyên Dương mất trộm (1) 15/10/2019 07:34
Chapter 1786 : Thời đại của Giáo chủ 15/10/2019 05:34
Chapter 1785 : Thần Thạch tiên thai (2) 15/10/2019 03:34
Chapter 1784 : Thần Thạch tiên thai (1) 15/10/2019 01:34
Chapter 1783 : Tạo Hóa Huyền Tổ (2) 14/10/2019 23:34
Chapter 1782 : Tạo Hóa Huyền Tổ (1) 14/10/2019 21:34
Chapter 1781 : Uy hiếp Thần Nhân (2) 14/10/2019 19:34
Chapter 1780 : Uy hiếp Thần Nhân (1) 14/10/2019 17:34
Chapter 1779 : Cái chết của Thần Hoàng (2) 14/10/2019 15:34
Chapter 1778 : Cái chết của Thần Hoàng (1) 14/10/2019 13:34
Chapter 1777 : Đạo Vương bỏ niêm phong (2) 14/10/2019 11:34
Chapter 1776 : Đạo Vương bỏ niêm phong (1) 14/10/2019 09:34
Chapter 1775 : Ứng Long ngậm chuông (2 14/10/2019 07:34
Chapter 1774 : Ứng Long ngậm chuông (1) 14/10/2019 05:34
Chapter 1773 : Như thầy như cha (2) 14/10/2019 03:34
Chapter 1772 : Như thầy như cha (1) 14/10/2019 01:34
Chapter 1771 : Thi thể lấp La Thiên 13/10/2019 23:34
Chapter 1770 : Tuyệt Thiên Địa Thông (2) 13/10/2019 21:34
Chapter 1769 : Tuyệt Thiên Địa Thông (1) 13/10/2019 19:34
Chapter 1768 : Ngươi còn có ta (2) 13/10/2019 17:34
Chapter 1767 : Ngươi còn có ta (1) 13/10/2019 15:34
Chapter 1766 : Chư vị đạo hữu, tạm biệt (2) 13/10/2019 13:34
Chapter 1765 : Chư vị đạo hữu, tạm biệt (1) 13/10/2019 11:34
Chapter 1764 : Tam đại tiên đạo (2) 13/10/2019 09:34
Chapter 1763 : Tam đại tiên đạo (1) 13/10/2019 07:34
Chapter 1762 : Giết không tha (2) 13/10/2019 05:34
Chapter 1761 : Giết không tha (1) 13/10/2019 03:34
Chapter 1760 : Tiên đạo phù văn (2) 13/10/2019 01:34
Chapter 1759 : Tiên đạo phù văn (1) 12/10/2019 23:34
Chapter 1758 : Hi sinh (2) 12/10/2019 21:34
Chapter 1757 : Hi sinh (1) 12/10/2019 19:34
Chapter 1756 : Vô lượng sát kiếp (2) 12/10/2019 17:34
Chapter 1755 : Vô lượng sát kiếp (1) 12/10/2019 15:34
Chapter 1754 : Pháp lực đệ nhất (2) 12/10/2019 13:34
Chapter 1753 : Pháp lực đệ nhất (1) 12/10/2019 11:34
Chapter 1752 : Quay người cúi đầu 12/10/2019 09:34
Chapter 1751 : Tứ Đế chết (2) 12/10/2019 07:34
Chapter 1750 : Tứ Đế chết (1) 12/10/2019 05:34
Chapter 1749 : Tạo Hóa Thần Khí (2) 12/10/2019 03:34
Chapter 1748 : Tạo Hóa Thần Khí (1) 12/10/2019 01:34
Chapter 1747 : Mặc dù chết cũng không tiếc (2) 11/10/2019 23:34
Chapter 1746 : Mặc dù chết cũng không tiếc (1) 11/10/2019 21:34
Chapter 1745 : Người thứ mười lăm (2) 11/10/2019 19:34
Chapter 1744 : Người thứ mười lăm (1) 11/10/2019 17:34
Chapter 1743 : Huyền Thiên thượng cung Thánh giáo chủ (2) 11/10/2019 15:34
Chapter 1742 : Huyền Thiên thượng cung Thánh giáo chủ (1) 11/10/2019 13:34
Chapter 1741 : Một mình đấu Sa La (2) 11/10/2019 11:34
Chapter 1740 : Một mình đấu Sa La (1) 11/10/2019 09:34
Chapter 1739 : Đối chiến chư Đế (2) 11/10/2019 07:34
Chapter 1738 : Đối chiến chư Đế (1) 11/10/2019 05:34
Chapter 1737 : Mười ba Đế đuổi giết (2) 11/10/2019 03:34
Chapter 1736 : Mười ba Đế đuổi giết (1) 11/10/2019 01:34
Chapter 1735 : Đại thế sở quy (2) 10/10/2019 23:34
Chapter 1734 : Đại thế sở quy (1) 10/10/2019 21:34
Chapter 1733 : Ta vì thiên hạ giết tặc này! (2) 10/10/2019 19:34
Chapter 1732 : Ta vì thiên hạ giết tặc này! (1) 10/10/2019 17:34
Chapter 1731 : Đi ra nhận lấy cái chết (2) 10/10/2019 15:34
Chapter 1730 : Đi ra nhận lấy cái chết (1) 10/10/2019 13:34
Chapter 1729 : Trực diện chư Đế (2) 10/10/2019 11:34
Chapter 1728 : Trực diện chư Đế (1) 10/10/2019 09:34
Chapter 1727 : Ai dám? (2) 10/10/2019 07:34
Chapter 1726 : Ai dám? (1) 10/10/2019 05:34
Chapter 1725 : Máu nhuộm Trung Thiên (2) 10/10/2019 03:34
Chapter 1724 : Máu nhuộm Trung Thiên (1) 10/10/2019 01:34
Chapter 1723 : Vãng Sinh, ngươi muốn chết ư? (2) 09/10/2019 23:34
Chapter 1722 : Vãng Sinh, ngươi muốn chết ư? (1) 09/10/2019 21:34
Chapter 1721 : Trung thiên đại kiếp (2) 09/10/2019 19:34
Chapter 1720 : Trung thiên đại kiếp (1) 09/10/2019 17:34
Chapter 1719 : Nhất niệm thiện nhất niệm ác (2) 09/10/2019 15:34
Chapter 1718 : Nhất niệm thiện nhất niệm ác (1) 09/10/2019 13:34
Chapter 1717 : Mình ta Bất Không (2) 09/10/2019 11:34
Chapter 1716 : Mình ta Bất Không (1) 09/10/2019 09:34
Chapter 1715 : Đạo kết quả là công dã tràng (2) 09/10/2019 07:34
Chapter 1714 : Đạo kết quả là công dã tràng (1) 09/10/2019 05:34
Chapter 1713 : Không người nào có thể trốn (2) 09/10/2019 03:34
Chapter 1712 : Không người nào có thể trốn (1) 09/10/2019 01:34
Chapter 1711 : Đế Tôn tam thánh điện 08/10/2019 23:34
Chapter 1710 : Phượng tình đậu khai (2) 08/10/2019 21:34
Chapter 1709 : Phượng tình đậu khai (1) 08/10/2019 19:34
Chapter 1708 : Thí đế thí huynh (2) 08/10/2019 17:34
Chapter 1707 : Thí đế thí huynh (1) 08/10/2019 15:34
Chapter 1706 : Đối chiến chứng đế chi bảo (2) 08/10/2019 13:34
Chapter 1705 : Đối chiến chứng đế chi bảo (1) 08/10/2019 11:34
Chapter 1704 : Tử Tiêu Thần Đế truyền thừa (2) 08/10/2019 09:34
Chapter 1703 : Tử Tiêu Thần Đế truyền thừa (1) 08/10/2019 07:34
Chapter 1702 : Đạo hữu nhường một chút (2) 08/10/2019 05:34
Chapter 1701 : Đạo hữu nhường một chút (1) 08/10/2019 03:34
Chapter 1700 : Ngươi không đủ thuần chủng (2) 08/10/2019 01:34
Chapter 1699 : Ngươi không đủ thuần chủng (1) 07/10/2019 23:34
Chapter 1698 : Đế Tôn truyền pháp chi địa (2) 07/10/2019 21:34
Chapter 1697 : Đế Tôn truyền pháp chi địa (1) 07/10/2019 19:34
Chapter 1696 : Vạn Thần Hóa Tiên Trì 07/10/2019 17:34
Chapter 1695 : Yêu giới (2) 07/10/2019 15:34
Chapter 1694 : Yêu giới (1) 07/10/2019 13:34
Chapter 1693 : Quang Vũ chứng Đế (2) 07/10/2019 11:34
Chapter 1692 : Quang Vũ chứng Đế (1) 07/10/2019 09:34
Chapter 1691 : Chắn A Tỳ ma triều (2) 07/10/2019 07:34
Chapter 1690 : Chắn A Tỳ ma triều (1) 07/10/2019 05:34
Chapter 1689 : Khí phách 07/10/2019 03:34
Chapter 1688 : Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên (3) 07/10/2019 01:34
Chapter 1687 : Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên (2) 06/10/2019 23:34
Chapter 1686 : Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên (1) 06/10/2019 21:34
Chapter 1685 : Huyền Thiên Thánh giáo chủ 06/10/2019 19:34
Chapter 1684 : Mời lão gia xuất quan! (3) 06/10/2019 17:34
Chapter 1683 : Mời lão gia xuất quan! (2) 06/10/2019 15:34
Chapter 1682 : Mời lão gia xuất quan! (1) 06/10/2019 13:34
Chapter 1681 : Chân đạp ba thuyền (2) 06/10/2019 11:34
Chapter 1680 : Chân đạp ba thuyền (1) 06/10/2019 09:34
Chapter 1679 : Đồng môn sư huynh 06/10/2019 07:34
Chapter 1678 : Nếu không thấy dạng ánh đao kia (2) 06/10/2019 05:34
Chapter 1677 : Nếu không thấy dạng ánh đao kia (1) 06/10/2019 03:34
Chapter 1676 : Thiên Đao thất truyền (2) 06/10/2019 01:34
Chapter 1675 : Thiên Đao thất truyền (1) 05/10/2019 23:34
Chapter 1674 : Quang Vũ kỷ kiếp bộc phát (2) 05/10/2019 21:34
Chapter 1673 : Quang Vũ kỷ kiếp bộc phát (1) 05/10/2019 19:34
Chapter 1672 : Vì thiên hạ phóng thích ngươi (2) 05/10/2019 17:34
Chapter 1671 : Vì thiên hạ phóng thích ngươi (1) 05/10/2019 15:34
Chapter 1670 : Đại pháo hôi trước nay chưa có (2) 05/10/2019 13:34
Chapter 1669 : Đại pháo hôi trước nay chưa có (1) 05/10/2019 11:34
Chapter 1668 : Đế Hoàng đạo (2) 05/10/2019 09:34
Chapter 1667 : Đế Hoàng đạo (1) 05/10/2019 07:34
Chapter 1666 : Thiếu Hư tập kích (2) 05/10/2019 05:34
Chapter 1665 : Thiếu Hư tập kích (1) 05/10/2019 03:34
Chapter 1664 : Trảm cận Đế Ma Quân (2) 05/10/2019 01:34
Chapter 1663 : Trảm cận Đế Ma Quân (1) 04/10/2019 23:34
Chapter 1662 : Tình thế nguy hiểm của huyền quan (2) 04/10/2019 21:34
Chapter 1661 : Tình thế nguy hiểm của huyền quan (1) 04/10/2019 19:34
Chapter 1660 : Đệ nhất hung trận (2) 04/10/2019 17:34
Chapter 1659 : Đệ nhất hung trận (1) 04/10/2019 15:34
Chapter 1658 : Trang đến giống không ngờ (2) 04/10/2019 13:34
Chapter 1657 : Trang đến giống không ngờ (1) 04/10/2019 11:34
Chapter 1656 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (2) 04/10/2019 09:34
Chapter 1655 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (1) 04/10/2019 07:34
Chapter 1654 : Tâm ta Thiên Tâm (2) 04/10/2019 05:34
Chapter 1653 : Tâm ta Thiên Tâm (1) 04/10/2019 03:34
Chapter 1652 : Lĩnh ngộ Thiên Tâm thấy chính mình (2) 04/10/2019 01:34
Chapter 1651 : Lĩnh ngộ Thiên Tâm thấy chính mình (1) 03/10/2019 23:34
Chapter 1650 : Ma Uyên Táng Thiên (2) 03/10/2019 21:34
Chapter 1649 : Ma Uyên Táng Thiên (1) 03/10/2019 19:34
Chapter 1648 : Ma Tiên Điện 03/10/2019 17:34
Chapter 1647 : Thiên Tâm là tâm gì? (2) 03/10/2019 15:34
Chapter 1646 : Thiên Tâm là tâm gì? (1) 03/10/2019 13:34
Chapter 1645 : Hoàng Cực đạo chung (2) 03/10/2019 11:34
Chapter 1644 : Hoàng Cực đạo chung (1) 03/10/2019 09:34
Chapter 1643 : Hai quân đối chọi (2) 03/10/2019 07:34
Chapter 1642 : Hai quân đối chọi (1) 03/10/2019 05:34
Chapter 1641 : Ngươi hết thời rồi (2) 03/10/2019 03:34
Chapter 1640 : Ngươi hết thời rồi (1) 03/10/2019 01:34
Chapter 1639 : Cho ngươi mượn đầu người dùng một lát (2) 02/10/2019 23:34
Chapter 1638 : Cho ngươi mượn đầu người dùng một lát (1) 02/10/2019 21:34
Chapter 1637 : Vãng sinh phá cục (2) 02/10/2019 19:34
Chapter 1636 : Vãng sinh phá cục (1) 02/10/2019 17:34
Chapter 1635 : Hùng hồn phó nghĩa, cùng lắm thì chết (2) 02/10/2019 15:34
Chapter 1634 : Hùng hồn phó nghĩa, cùng lắm thì chết (1) 02/10/2019 13:34
Chapter 1633 : Thằng này pháo hôi (2) 02/10/2019 11:34
Chapter 1632 : Thằng này pháo hôi (1) 02/10/2019 09:34
Chapter 1631 : Tinh Hà hình chiếu (2) 02/10/2019 07:34
Chapter 1630 : Tinh Hà hình chiếu (1) 02/10/2019 05:34
Chapter 1629 : Kẻ này không thể lưu (2) 02/10/2019 03:34
Chapter 1628 : Kẻ này không thể lưu (1) 02/10/2019 01:34
Chapter 1627 : Bảo ta xuất ra, vạn bảo thần phục (2) 01/10/2019 23:34
Chapter 1626 : Bảo ta xuất ra, vạn bảo thần phục (1) 01/10/2019 21:34
Chapter 1625 : Thần thông Tiên vực 01/10/2019 19:34
Chapter 1624 : Như ngươi mong muốn (2) 01/10/2019 17:34
Chapter 1623 : Như ngươi mong muốn (1) 01/10/2019 15:34
Chapter 1622 : Liếc trộm một cái (2) 01/10/2019 13:34
Chapter 1621 : Liếc trộm một cái (1) 01/10/2019 11:34
Chapter 1620 : Con chim yêu quý của ta (2) 01/10/2019 09:34
Chapter 1619 : Con chim yêu quý của ta (1) 01/10/2019 07:34
Chapter 1618 : Định Hải Thiên Trụ Sơn (2) 01/10/2019 05:34
Chapter 1617 : Định Hải Thiên Trụ Sơn (1) 01/10/2019 03:34
Chapter 1616 : Chăn thả trước cửa (2) 01/10/2019 01:34
Chapter 1615 : Chăn thả trước cửa (1) 30/09/2019 23:34
Chapter 1614 : Tự mình lịch kiếp (2) 30/09/2019 21:34
Chapter 1613 : Tự mình lịch kiếp (1) 30/09/2019 19:34
Chapter 1612 : Kiếp Vận bao la mờ mịt, ai chủ chìm nổi? (2) 30/09/2019 17:34
Chapter 1611 : Kiếp Vận bao la mờ mịt, ai chủ chìm nổi? (1) 30/09/2019 15:34
Chapter 1610 : Kiếp Vận nguyên niên (2) 30/09/2019 13:34
Chapter 1609 : Kiếp Vận nguyên niên (1) 30/09/2019 11:34
Chapter 1608 : Chiến! (2) 30/09/2019 09:34
Chapter 1607 : Chiến! (1) 30/09/2019 07:34
Chapter 1606 : Tặc tử đáng chém (2) 30/09/2019 05:34
Chapter 1605 : Tặc tử đáng chém (1) 30/09/2019 03:34
Chapter 1604 : Quét ngang (2) 30/09/2019 01:34
Chapter 1603 : Quét ngang (1) 29/09/2019 23:34
Chapter 1602 : Biến thành nghèo rớt mồng tơi (2) 29/09/2019 21:34
Chapter 1601 : Biến thành nghèo rớt mồng tơi (1) 29/09/2019 19:34
Chapter 1600 : Một cái hôn tạo nên Thần tôn (2) 29/09/2019 17:34
Chapter 1599 : Một cái hôn tạo nên Thần tôn (1) 29/09/2019 15:34
Chapter 1598 : Tân đế đăng cơ (2) 29/09/2019 13:34
Chapter 1597 : Tân đế đăng cơ (1) 29/09/2019 11:34
Chapter 1596 : Thần nhãn ma quái (2) 29/09/2019 09:34
Chapter 1595 : Thần nhãn ma quái (1) 29/09/2019 07:34
Chapter 1594 : Bảo Thần Nhân lấy máu (2) 29/09/2019 05:34
Chapter 1593 : Bảo Thần Nhân lấy máu (1) 29/09/2019 03:34
Chapter 1592 : Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (2) 29/09/2019 01:34
Chapter 1591 : Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (1) 28/09/2019 23:34
Chapter 1590 : Nữ Đế tàn bạo nhất (2) 28/09/2019 21:34
Chapter 1589 : Nữ Đế tàn bạo nhất (1) 28/09/2019 19:34
Chapter 1588 : Hồ Thiên tam thánh (2) 28/09/2019 17:34
Chapter 1587 : Hồ Thiên tam thánh (1) 28/09/2019 15:34
Chapter 1586 : Đại thế vô địch (2) 28/09/2019 13:34
Chapter 1585 : Đại thế vô địch (1) 28/09/2019 11:34
Chapter 1584 : Tráng sĩ thân chết trước (2) 28/09/2019 09:34
Chapter 1583 : Tráng sĩ thân chết trước (1) 28/09/2019 07:34
Chapter 1582 : Mãnh sĩ khái ca (2) 28/09/2019 05:34
Chapter 1581 : Mãnh sĩ khái ca (1) 28/09/2019 03:34
Chapter 1580 : Huyết sắc nhuộm đại kỳ (2) 28/09/2019 01:34
Chapter 1579 : Huyết sắc nhuộm đại kỳ (1) 27/09/2019 23:34
Chapter 1578 : Một kẻ làm quan cả họ được nhờ (2) 27/09/2019 21:34
Chapter 1577 : Một kẻ làm quan cả họ được nhờ (1) 27/09/2019 19:34
Chapter 1576 : Một đóa liên hoa đúc La Thiên (2) 27/09/2019 17:34
Chapter 1575 : Một đóa liên hoa đúc La Thiên (1) 27/09/2019 15:34
Chapter 1574 : Thể diện có thể địch trăm vạn hùng binh (2) 27/09/2019 13:34
Chapter 1573 : Thể diện có thể địch trăm vạn hùng binh (1) 27/09/2019 11:34
Chapter 1572 : Ba nghìn Thần Vương cản đường (2) 27/09/2019 09:34
Chapter 1571 : Ba nghìn Thần Vương cản đường (1) 27/09/2019 07:34
Chapter 1570 : Sinh ra tóc bạc sớm (2) 27/09/2019 05:34
Chapter 1569 : Sinh ra tóc bạc sớm (1) 27/09/2019 03:34
Chapter 1568 : Khẳng khái bi ca (2) 27/09/2019 01:34
Chapter 1567 : Khẳng khái bi ca (1) 26/09/2019 23:34
Chapter 1566 : Thân thể thế giới (2) 26/09/2019 21:34
Chapter 1565 : Thân thể thế giới (1) 26/09/2019 19:34
Chapter 1564 : Nửa thật nửa giả (2) 26/09/2019 17:34
Chapter 1563 : Nửa thật nửa giả (1) 26/09/2019 15:34
Chapter 1562 : Loạn thế gian hùng! (3) 26/09/2019 13:34
Chapter 1561 : Loạn thế gian hùng! (2) 26/09/2019 11:34
Chapter 1560 : Loạn thế gian hùng! (1) 26/09/2019 09:34
Chapter 1559 : Mời pháp giá Thần Đế (2) 26/09/2019 07:34
Chapter 1558 : Mời pháp giá Thần Đế (1) 26/09/2019 05:34
Chapter 1557 : Quang Vũ đế duyên (2) 26/09/2019 03:34
Chapter 1556 : Quang Vũ đế duyên (1) 26/09/2019 01:34
Chapter 1555 : Tồn tại tà ác (2) 25/09/2019 23:34
Chapter 1554 : Tồn tại tà ác (1) 25/09/2019 21:34
Chapter 1553 : Thiên Ý như kiếm (2) 25/09/2019 19:34
Chapter 1552 : Thiên Ý như kiếm (1) 25/09/2019 17:34
Chapter 1551 : Phi Tiên Bình Phong 25/09/2019 15:34
Chapter 1550 : Thông U đế lăng (2) 25/09/2019 13:34
Chapter 1549 : Thông U đế lăng (1) 25/09/2019 11:34
Chapter 1548 : Tráng sĩ (2) 25/09/2019 09:34
Chapter 1547 : Tráng sĩ (1) 25/09/2019 07:34
Chapter 1546 : Đến đây dạo chơi (2) 25/09/2019 05:34
Chapter 1545 : Đến đây dạo chơi (1) 25/09/2019 03:34
Chapter 1544 : Ta cùng các ngươi liều mạng (2) 25/09/2019 01:34
Chapter 1543 : Ta cùng các ngươi liều mạng (1) 24/09/2019 23:34
Chapter 1542 : Địa Hoàng tôn tiên nhưỡng (2) 24/09/2019 21:34
Chapter 1541 : Địa Hoàng tôn tiên nhưỡng (1) 24/09/2019 19:34
Chapter 1540 : Quét ngang bảy Đế (2) 24/09/2019 17:34
Chapter 1539 : Quét ngang bảy Đế (1) 24/09/2019 15:34
Chapter 1538 : Tám tràng Đế duyên (2) 24/09/2019 13:34
Chapter 1537 : Tám tràng Đế duyên (1) 24/09/2019 11:34
Chapter 1536 : Đế lăng kinh thế (2) 24/09/2019 09:34
Chapter 1535 : Đế lăng kinh thế (1) 24/09/2019 07:34
Chapter 1534 : Kính lại để cho ba phần (2) 24/09/2019 05:34
Chapter 1533 : Kính lại để cho ba phần (1) 24/09/2019 03:34
Chapter 1532 : Một nửa gánh nặng (2) 24/09/2019 01:34
Chapter 1531 : Một nửa gánh nặng (1) 23/09/2019 23:34
Chapter 1530 : Người tang đều lấy được (2) 23/09/2019 21:34
Chapter 1529 : Người tang đều lấy được (1) 23/09/2019 19:34
Chapter 1528 : Bảo khố Giang Tuyết (2) 23/09/2019 17:34
Chapter 1527 : Bảo khố Giang Tuyết (1) 23/09/2019 15:34
Chapter 1526 : Đánh cuộc đấu (2) 23/09/2019 13:34
Chapter 1525 : Đánh cuộc đấu (1) 23/09/2019 11:34
Chapter 1524 : Đại vương sai ta tới tuần núi 23/09/2019 09:34
Chapter 1523 : Huyền Thiên thành đạo (2) 23/09/2019 07:34
Chapter 1522 : Huyền Thiên thành đạo (1) 23/09/2019 05:34
Chapter 1521 : Vạn đạo hợp lưu (2) 23/09/2019 03:34
Chapter 1520 : Vạn đạo hợp lưu (1) 23/09/2019 01:34
Chapter 1519 : Quyền đánh Hồ Thiên, chân đá Linh Đạo (2) 22/09/2019 23:34
Chapter 1518 : Quyền đánh Hồ Thiên, chân đá Linh Đạo (1) 22/09/2019 21:34
Chapter 1517 : Ta chỉ dạy Đế Hoàng (2) 22/09/2019 19:34
Chapter 1516 : Ta chỉ dạy Đế Hoàng (1) 22/09/2019 17:34
Chapter 1515 : Một câu thức tỉnh người trong mộng (2) 22/09/2019 15:34
Chapter 1514 : Một câu thức tỉnh người trong mộng (1) 22/09/2019 13:34
Chapter 1513 : Tráng sĩ đứt cổ tay 22/09/2019 11:34
Chapter 1512 : Trong biển Minh Nguyệt thăng (2) 22/09/2019 09:34
Chapter 1511 : Trong biển Minh Nguyệt thăng (1) 22/09/2019 07:34
Chapter 1510 : Hung uy Đại trận (2) 22/09/2019 05:34
Chapter 1509 : Hung uy Đại trận (1) 22/09/2019 03:34
Chapter 1508 : Nghiệp hỏa nung Kim Thân (2) 22/09/2019 01:34
Chapter 1507 : Nghiệp hỏa nung Kim Thân (1) 21/09/2019 23:34
Chapter 1506 : Địa ngục không không (2) 21/09/2019 21:34
Chapter 1505 : Địa ngục không không (1) 21/09/2019 19:34
Chapter 1504 : Đáp vào hắc động 21/09/2019 17:34
Chapter 1503 : Mơ ước Ma Tiên huyết (2) 21/09/2019 15:34
Chapter 1502 : Mơ ước Ma Tiên huyết (1) 21/09/2019 13:34
Chapter 1501 : Trung Thiên song côn (2) 21/09/2019 11:34
Chapter 1500 : Trung Thiên song côn (1) 21/09/2019 09:34
Chapter 1499 : Tập Tiên (2) 21/09/2019 07:34
Chapter 1498 : Tập Tiên (1) 21/09/2019 05:34
Chapter 1497 : Thập toàn thập mỹ, Thiên Đạo không để cho 21/09/2019 03:34
Chapter 1496 : Nhị đế đấu pháp! (2) 21/09/2019 01:34
Chapter 1495 : Nhị đế đấu pháp! (1) 20/09/2019 23:34
Chapter 1494 : Cái móc chém Ma Tôn (2) 20/09/2019 21:34
Chapter 1493 : Cái móc chém Ma Tôn (1) 20/09/2019 19:34
Chapter 1492 : Sâm La, ngươi cái đầu heo này (2) 20/09/2019 17:34
Chapter 1491 : Sâm La, ngươi cái đầu heo này (1) 20/09/2019 15:34
Chapter 1490 : Hắn chết ta mới yên tâm (2) 20/09/2019 13:34
Chapter 1489 : Hắn chết ta mới yên tâm (1) 20/09/2019 11:34
Chapter 1488 : Thần đồng đội cùng heo đồng đội (2) 20/09/2019 09:34
Chapter 1487 : Thần đồng đội cùng heo đồng đội (1) 20/09/2019 07:34
Chapter 1486 : Hai chiêu đánh bại ngươi (2) 20/09/2019 05:34
Chapter 1485 : Hai chiêu đánh bại ngươi (1) 20/09/2019 03:34
Chapter 1484 : Bài tọa tọa phân quả quả 20/09/2019 01:34
Chapter 1483 : Kỳ phùng địch thủ (2) 19/09/2019 23:34
Chapter 1482 : Kỳ phùng địch thủ (1) 19/09/2019 21:34
Chapter 1481 : Ly Sửu Ma Đế (2) 19/09/2019 19:34
Chapter 1480 : Ly Sửu Ma Đế (1) 19/09/2019 17:34
Chapter 1479 : Đệ nhất đại đạo (2) 19/09/2019 15:34
Chapter 1478 : Đệ nhất đại đạo (1) 19/09/2019 13:34
Chapter 1477 : Tiên thiên thành đạo (2) 19/09/2019 11:34
Chapter 1476 : Tiên thiên thành đạo (1) 19/09/2019 09:34
Chapter 1475 : Cường giả tụ tập (2) 19/09/2019 07:34
Chapter 1474 : Cường giả tụ tập (1) 19/09/2019 05:34
Chapter 1473 : Bắt cá hai tay 19/09/2019 03:34
Chapter 1472 : Bảo vật trong đỉnh (2) 19/09/2019 01:34
Chapter 1471 : Bảo vật trong đỉnh (1) 18/09/2019 23:34
Chapter 1470 : Hoàng Tổ cùng Huyền Tổ (2) 18/09/2019 21:34
Chapter 1469 : Hoàng Tổ cùng Huyền Tổ (1) 18/09/2019 19:34
Chapter 1468 : Da mặt vô địch (2) 18/09/2019 17:34
Chapter 1467 : Da mặt vô địch (1) 18/09/2019 15:34
Chapter 1466 : Thà chết chứ không chịu khuất phục (2) 18/09/2019 13:34
Chapter 1465 : Thà chết chứ không chịu khuất phục (1) 18/09/2019 11:34
Chapter 1464 : Làm hại Hỗn Độn Giới (2) 18/09/2019 09:34
Chapter 1463 : Làm hại Hỗn Độn Giới (1) 18/09/2019 07:34
Chapter 1462 : Chúng sinh ngang hàng (2) 18/09/2019 05:34
Chapter 1461 : Chúng sinh ngang hàng (1) 18/09/2019 03:34
Chapter 1460 : Không thể làm mà làm cái đó (2) 18/09/2019 01:34
Chapter 1459 : Không thể làm mà làm cái đó (1) 17/09/2019 23:34
Chapter 1458 : Thiên Mẫu Thánh Hậu (2) 17/09/2019 21:34
Chapter 1457 : Thiên Mẫu Thánh Hậu (1) 17/09/2019 19:34
Chapter 1456 : Thiên Vương bi ca (2) 17/09/2019 17:34
Chapter 1455 : Thiên Vương bi ca (1) 17/09/2019 15:34
Chapter 1454 : Tú Vân Thiên Nữ (2) 17/09/2019 13:34
Chapter 1453 : Tú Vân Thiên Nữ (1) 17/09/2019 11:34
Chapter 1452 : Ngục chủ Thiên Cực Ma Đế (2) 17/09/2019 09:34
Chapter 1451 : Ngục chủ Thiên Cực Ma Đế (1) 17/09/2019 07:34
Chapter 1450 : Cướp đoạt Thần Chủ (2) 17/09/2019 05:34
Chapter 1449 : Cướp đoạt Thần Chủ (1) 17/09/2019 03:34
Chapter 1448 : Đánh vào cung điện dưới mặt đất (2) 17/09/2019 01:34
Chapter 1447 : Đánh vào cung điện dưới mặt đất (1) 16/09/2019 23:34
Chapter 1446 : Mượn đao giết người, mượn tay luyện bảo (2) 16/09/2019 21:34
Chapter 1445 : Mượn đao giết người, mượn tay luyện bảo (1) 16/09/2019 19:34
Chapter 1444 : Một nghèo hai trắng (2) 16/09/2019 17:34
Chapter 1443 : Một nghèo hai trắng (1) 16/09/2019 15:34
Chapter 1442 : Tương Ngạn ngục chủ (2) 16/09/2019 13:34
Chapter 1441 : Tương Ngạn ngục chủ (1) 16/09/2019 11:34
Chapter 1440 : Gian thương lòng dạ hiểm độc (2) 16/09/2019 09:34
Chapter 1439 : Gian thương lòng dạ hiểm độc (1) 16/09/2019 07:34
Chapter 1438 : 80 vạn năm cơ khổ! 16/09/2019 05:34
Chapter 1437 : Thắc mắc về Thiên ngục (2) 16/09/2019 03:34
Chapter 1436 : Thắc mắc về Thiên ngục (1) 16/09/2019 01:34
Chapter 1435 : Một lưới bắt hết (2) 15/09/2019 23:34
Chapter 1434 : Một lưới bắt hết (1) 15/09/2019 21:34
Chapter 1433 : Sát nhập thiên ngục (2) 15/09/2019 19:34
Chapter 1432 : Sát nhập thiên ngục (1) 15/09/2019 17:34
Chapter 1431 : Thành tựu Thiên Thần (2) 15/09/2019 15:34
Chapter 1430 : Thành tựu Thiên Thần (1) 15/09/2019 13:34
Chapter 1429 : Lâm vào trong trận (2) 15/09/2019 11:34
Chapter 1428 : Lâm vào trong trận (1) 15/09/2019 09:34
Chapter 1427 : Tử Hư Thượng Nhân (2) 15/09/2019 07:34
Chapter 1426 : Tử Hư Thượng Nhân (1) 15/09/2019 05:34
Chapter 1425 : Huyền Thiên tiểu nhân (3) 15/09/2019 03:34
Chapter 1424 : Huyền Thiên tiểu nhân (2) 15/09/2019 01:34
Chapter 1423 : Huyền Thiên tiểu nhân (1) 14/09/2019 23:34
Chapter 1422 : Một quyền đánh nát đầu gối của ngươi (2) 14/09/2019 21:34
Chapter 1421 : Một quyền đánh nát đầu gối của ngươi (1) 14/09/2019 19:34
Chapter 1420 : Đánh chặn đường Huyền Thiên Giáo Chủ (2) 14/09/2019 17:34
Chapter 1419 : Đánh chặn đường Huyền Thiên Giáo Chủ (1) 14/09/2019 15:34
Chapter 1418 : Không người nào có thể ngăn chặn (2) 14/09/2019 13:34
Chapter 1417 : Không người nào có thể ngăn chặn (1) 14/09/2019 11:34
Chapter 1416 : Thần Tôn hung uy (2) 14/09/2019 09:34
Chapter 1415 : Thần Tôn hung uy (1) 14/09/2019 07:34
Chapter 1414 : Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công (2) 14/09/2019 05:34
Chapter 1413 : Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công (1) 14/09/2019 03:34
Chapter 1412 : Đã làm một cuộc 14/09/2019 01:34
Chapter 1411 : Thánh Phật Minh Hoàng (2) 13/09/2019 23:34
Chapter 1410 : Thánh Phật Minh Hoàng (1) 13/09/2019 21:34
Chapter 1409 : Gừng càng già càng cay (2) 13/09/2019 19:34
Chapter 1408 : Gừng càng già càng cay (1) 13/09/2019 17:34
Chapter 1407 : Tiểu bối lịch lãm (2) 13/09/2019 15:34
Chapter 1406 : Tiểu bối lịch lãm (1) 13/09/2019 13:34
Chapter 1405 : Tiên Thiên Đạo Thể (2) 13/09/2019 11:34
Chapter 1404 : Tiên Thiên Đạo Thể (1) 13/09/2019 09:34
Chapter 1403 : Chưởng Trung Thế Giới (2) 13/09/2019 07:34
Chapter 1402 : Chưởng Trung Thế Giới (1) 13/09/2019 05:34
Chapter 1401 : Cách không đấu pháp (2) 13/09/2019 03:34
Chapter 1400 : Cách không đấu pháp (1) 13/09/2019 01:34
Chapter 1399 : Vơ vét tài sản Quang Vũ (2) 12/09/2019 23:34
Chapter 1398 : Vơ vét tài sản Quang Vũ (1) 12/09/2019 21:34
Chapter 1397 : Đại náo chư thiên (2) 12/09/2019 19:34
Chapter 1396 : Đại náo chư thiên (1) 12/09/2019 17:34
Chapter 1395 : Chính nghĩa thì được ủng hộ (2) 12/09/2019 15:34
Chapter 1394 : Chính nghĩa thì được ủng hộ (1) 12/09/2019 13:34
Chapter 1393 : Toàn quân bị diệt (2) 12/09/2019 11:34
Chapter 1392 : Toàn quân bị diệt (1) 12/09/2019 09:34
Chapter 1391 : Nợ máu trả bằng máu (2) 12/09/2019 07:34
Chapter 1390 : Nợ máu trả bằng máu (1) 12/09/2019 05:34
Chapter 1389 : Ngươi còn lá bài tẩy nào không? (2) 12/09/2019 03:34
Chapter 1388 : Ngươi còn lá bài tẩy nào không? (1) 12/09/2019 01:34
Chapter 1387 : Đuổi tận giết tuyệt (2) 11/09/2019 23:34
Chapter 1386 : Đuổi tận giết tuyệt (1) 11/09/2019 21:34
Chapter 1385 : Một chỉ đối một chưởng (2) 11/09/2019 19:34
Chapter 1384 : Một chỉ đối một chưởng (1) 11/09/2019 17:34
Chapter 1383 : Họa Địa Vi Lao 11/09/2019 15:34
Chapter 1382 : Cùng nhau lên đường (2) 11/09/2019 13:34
Chapter 1381 : Cùng nhau lên đường (1) 11/09/2019 11:34
Chapter 1380 : Chạy trời không khỏi nắng (2) 11/09/2019 09:34
Chapter 1379 : Chạy trời không khỏi nắng (1) 11/09/2019 07:34
Chapter 1378 : Giáo chủ sinh mãnh (2) 11/09/2019 05:34
Chapter 1377 : Giáo chủ sinh mãnh (1) 11/09/2019 03:34
Chapter 1376 : Sinh không gặp thời (2) 11/09/2019 01:34
Chapter 1375 : Sinh không gặp thời (1) 10/09/2019 23:34
Chapter 1374 : Lực phá vạn pháp (2) 10/09/2019 21:34
Chapter 1373 : Lực phá vạn pháp (1) 10/09/2019 19:34
Chapter 1372 : Thực không dám dấu diếm (2) 10/09/2019 17:34
Chapter 1371 : Thực không dám dấu diếm (1) 10/09/2019 15:34
Chapter 1370 : Lửa đốt Câu Trần Thiên! 10/09/2019 13:34
Chapter 1369 : Chính là bổn giáo (2) 10/09/2019 11:34
Chapter 1368 : Chính là bổn giáo (1) 10/09/2019 09:34
Chapter 1367 : Chiến! Chiến! Chiến! (2) 10/09/2019 07:34
Chapter 1366 : Chiến! Chiến! Chiến! (1) 10/09/2019 05:34
Chapter 1365 : Một ngón tay bóp chết (2) 10/09/2019 03:34
Chapter 1364 : Một ngón tay bóp chết (1) 10/09/2019 01:34
Chapter 1363 : Tống tài đồng tử (2) 09/09/2019 23:34
Chapter 1362 : Tống tài đồng tử (1) 09/09/2019 21:34
Chapter 1361 : Phu nhân Thần Hầu (2) 09/09/2019 19:34
Chapter 1360 : Phu nhân Thần Hầu (1) 09/09/2019 17:34
Chapter 1359 : Uy nghiêm của ta há lại cho mạo phạm 09/09/2019 15:34
Chapter 1358 : Sát Thần (2) 09/09/2019 13:34
Chapter 1357 : Sát Thần (1) 09/09/2019 11:34
Chapter 1356 : Giúp ngươi đánh chết bọn họ (2) 09/09/2019 09:34
Chapter 1355 : Giúp ngươi đánh chết bọn họ (1) 09/09/2019 07:34
Chapter 1354 : Đúc Tiên cơ, được Tiên Đỉnh (3) 09/09/2019 05:34
Chapter 1353 : Đúc Tiên cơ, được Tiên Đỉnh (2) 09/09/2019 03:34
Chapter 1352 : Đúc Tiên cơ, được Tiên Đỉnh (1) 09/09/2019 01:34
Chapter 1351 : Diệt sạch 08/09/2019 23:34
Chapter 1350 : Ngàn vạn lần không nên chọc ta (2) 08/09/2019 21:34
Chapter 1349 : Ngàn vạn lần không nên chọc ta (1) 08/09/2019 19:34
Chapter 1348 : Ngươi, nguyện ý sao? (2) 08/09/2019 17:34
Chapter 1347 : Ngươi, nguyện ý sao? (1) 08/09/2019 15:34
Chapter 1346 : Cả phái di chuyển (2) 08/09/2019 13:34
Chapter 1345 : Cả phái di chuyển (1) 08/09/2019 11:34
Chapter 1344 : Người bịt mặt (2) 08/09/2019 09:34
Chapter 1343 : Người bịt mặt (1) 08/09/2019 07:34
Chapter 1342 : Trung Thiên hạo kiếp (2) 08/09/2019 05:34
Chapter 1341 : Trung Thiên hạo kiếp (1) 08/09/2019 03:34
Chapter 1340 : Quỷ kế đa đoan (2) 08/09/2019 01:34
Chapter 1339 : Quỷ kế đa đoan (1) 07/09/2019 23:34
Chapter 1338 : Huyền Thiên Kỳ Chủ (2) 07/09/2019 21:34
Chapter 1337 : Huyền Thiên Kỳ Chủ (1) 07/09/2019 19:34
Chapter 1336 : Luyện hóa Thần Vương Kỳ (2) 07/09/2019 17:34
Chapter 1335 : Luyện hóa Thần Vương Kỳ (1) 07/09/2019 15:34
Chapter 1334 : Thần Đế da người (2) 07/09/2019 13:34
Chapter 1333 : Thần Đế da người (1) 07/09/2019 11:34
Chapter 1332 : Đô Thiên Phủ (2) 07/09/2019 09:34
Chapter 1331 : Đô Thiên Phủ (1) 07/09/2019 07:34
Chapter 1330 : Luyện Thiên đại trận 07/09/2019 05:34
Chapter 1329 : Đô Thiên thần chủ (2) 07/09/2019 03:34
Chapter 1328 : Đô Thiên thần chủ (1) 07/09/2019 01:34
Chapter 1327 : Ám toán Sâm La Ma Đế (2) 06/09/2019 23:34
Chapter 1326 : Ám toán Sâm La Ma Đế (1) 06/09/2019 21:34
Chapter 1325 : Câu được một con cá lớn (2) 06/09/2019 19:34
Chapter 1324 : Câu được một con cá lớn (1) 06/09/2019 17:34
Chapter 1323 : Cảnh cáo Sâm La (2) 06/09/2019 15:34
Chapter 1322 : Cảnh cáo Sâm La (1) 06/09/2019 13:34
Chapter 1321 : Dũng giả đấu Ma Vương (2) 06/09/2019 11:34
Chapter 1320 : Dũng giả đấu Ma Vương (1) 06/09/2019 09:34
Chapter 1319 : Nước ấm nấu con ếch (2) 06/09/2019 07:34
Chapter 1318 : Nước ấm nấu con ếch (1) 06/09/2019 05:34
Chapter 1317 : Đánh chết ngươi là ta bắt nạt ngươi (2) 06/09/2019 03:34
Chapter 1316 : Đánh chết ngươi là ta bắt nạt ngươi (1) 06/09/2019 01:34
Chapter 1315 : Thần nhân luyện bảo (2) 05/09/2019 23:34
Chapter 1314 : Thần nhân luyện bảo (1) 05/09/2019 21:34
Chapter 1313 : Địa ngục Thiên Đạo chí bảo (2) 05/09/2019 19:34
Chapter 1312 : Địa ngục Thiên Đạo chí bảo (1) 05/09/2019 17:34
Chapter 1311 : Giáo chủ thành thần (2) 05/09/2019 15:34
Chapter 1310 : Giáo chủ thành thần (1) 05/09/2019 13:34
Chapter 1309 : Thần nhãn thấy chúng sinh 05/09/2019 11:34
Chapter 1308 : Thiên Đạo kịch biến (2) 05/09/2019 09:34
Chapter 1307 : Thiên Đạo kịch biến (1) 05/09/2019 07:34
Chapter 1306 : Kiếp số buông xuống (2) 05/09/2019 05:34
Chapter 1305 : Kiếp số buông xuống (1) 05/09/2019 03:34
Chapter 1304 : Tỷ tỷ (2) 05/09/2019 01:34
Chapter 1303 : Tỷ tỷ (1) 04/09/2019 23:34
Chapter 1302 : Đại trượng phu làm như thế (2) 04/09/2019 21:34
Chapter 1301 : Đại trượng phu làm như thế (1) 04/09/2019 19:34
Chapter 1300 : Vãng Sinh trở về (2) 04/09/2019 17:34
Chapter 1299 : Vãng Sinh trở về (1) 04/09/2019 15:34
Chapter 1298 : Đắc tội triệt để (2) 04/09/2019 13:34
Chapter 1297 : Đắc tội triệt để (1) 04/09/2019 11:34
Chapter 1296 : Buồn bực ói ra một búng máu 04/09/2019 09:34
Chapter 1295 : Nén giận một kích (2) 04/09/2019 07:34
Chapter 1294 : Nén giận một kích (1) 04/09/2019 05:34
Chapter 1293 : Ngươi đã hiểu ra chưa? (2) 04/09/2019 03:34
Chapter 1292 : Ngươi đã hiểu ra chưa? (1) 04/09/2019 01:34
Chapter 1291 : Hạ giới dế nhũi (2) 03/09/2019 23:34
Chapter 1290 : Hạ giới dế nhũi (1) 03/09/2019 21:34
Chapter 1289 : Tất có yêu nghiệt (2) 03/09/2019 19:34
Chapter 1288 : Tất có yêu nghiệt (1) 03/09/2019 17:34
Chapter 1287 : Bát trọng Thiên Cung đúc nhất thể (2) 03/09/2019 15:34
Chapter 1286 : Bát trọng Thiên Cung đúc nhất thể (1) 03/09/2019 13:34
Chapter 1285 : Nhất trọng Thiên Cung chứng Thần vị 03/09/2019 11:34
Chapter 1284 : Mầm mống (2) 03/09/2019 09:34
Chapter 1283 : Mầm mống (1) 03/09/2019 07:34
Chapter 1282 : Hỗn Độn linh chủng (2) 03/09/2019 05:34
Chapter 1281 : Hỗn Độn linh chủng (1) 03/09/2019 03:34
Chapter 1280 : Ba dị vật (2) 03/09/2019 01:34
Chapter 1279 : Ba dị vật (1) 02/09/2019 23:34
Chapter 1278 : Muốn tiền không muốn mạng (2) 02/09/2019 21:34
Chapter 1277 : Muốn tiền không muốn mạng (1) 02/09/2019 19:34
Chapter 1276 : Ngũ linh thạch thủy quân (2) 02/09/2019 17:34
Chapter 1275 : Ngũ linh thạch thủy quân (1) 02/09/2019 15:34
Chapter 1274 : Thần Ma loạn vũ (2) 02/09/2019 13:34
Chapter 1273 : Thần Ma loạn vũ (1) 02/09/2019 11:34
Chapter 1272 : Hoàng Đạo Tam Ấn 02/09/2019 09:34
Chapter 1271 : Cũng không gây chuyện thị phi (2) 02/09/2019 07:34
Chapter 1270 : Cũng không gây chuyện thị phi (1) 02/09/2019 05:34
Chapter 1269 : Một đoàn Hoàng Đế Thần Thể (2) 02/09/2019 03:34
Chapter 1268 : Một đoàn Hoàng Đế Thần Thể (1) 02/09/2019 01:34
Chapter 1267 : Che đậy thiên cơ (2) 01/09/2019 23:34
Chapter 1266 : Che đậy thiên cơ (1) 01/09/2019 21:34
Chapter 1265 : Giận dữ chém Thiên Cương 01/09/2019 19:34
Chapter 1264 : Thiên Đao lấy vợ (2) 01/09/2019 17:34
Chapter 1263 : Thiên Đao lấy vợ (1) 01/09/2019 15:34
Chapter 1262 : Gài tang vật giá họa (2) 01/09/2019 13:34
Chapter 1261 : Gài tang vật giá họa (1) 01/09/2019 11:34
Chapter 1260 : Cướp bóc sạch sẽ (2) 01/09/2019 09:34
Chapter 1259 : Cướp bóc sạch sẽ (1) 01/09/2019 07:34
Chapter 1258 : Ta không dạy được ngươi (2) 01/09/2019 05:34
Chapter 1257 : Ta không dạy được ngươi (1) 01/09/2019 03:34
Chapter 1256 : Bạo lực qua cửa (2) 01/09/2019 01:34
Chapter 1255 : Bạo lực qua cửa (1) 31/08/2019 23:34
Chapter 1254 : Hoằng Tổ Thần Đế 31/08/2019 21:34
Chapter 1253 : Tiềm Long qua cửa (2) 31/08/2019 19:34
Chapter 1252 : Tiềm Long qua cửa (1) 31/08/2019 17:34
Chapter 1251 : Đại Ngũ Hành Phá Diệt (2) 31/08/2019 15:34
Chapter 1250 : Đại Ngũ Hành Phá Diệt (1) 31/08/2019 13:34
Chapter 1249 : Khí phách khôn cùng (2) 31/08/2019 11:34
Chapter 1248 : Khí phách khôn cùng (1) 31/08/2019 09:34
Chapter 1247 : Hỗn Độn Thiên Long (2) 31/08/2019 07:34
Chapter 1246 : Hỗn Độn Thiên Long (1) 31/08/2019 05:34
Chapter 1245 : Tích Thủy Nhai khắc đá 31/08/2019 03:34
Chapter 1244 : Thần Thông ẩn sâu, thần nhục hợp nhất (2) 31/08/2019 01:34
Chapter 1243 : Thần Thông ẩn sâu, thần nhục hợp nhất (1) 30/08/2019 23:34
Chapter 1242 : Thần Thông thiên thành (2) 30/08/2019 21:34
Chapter 1241 : Thần Thông thiên thành (1) 30/08/2019 19:34
Chapter 1240 : Âm Dương giao cảm (2) 30/08/2019 17:34
Chapter 1239 : Âm Dương giao cảm (1) 30/08/2019 15:34
Chapter 1238 : Tiểu hồ ly, đại hồ ly cùng lão hồ ly 30/08/2019 13:34
Chapter 1237 : Lạt thủ tồi hoa (2) 30/08/2019 11:34
Chapter 1236 : Lạt thủ tồi hoa (1) 30/08/2019 09:34
Chapter 1235 : Trường Nhạc Vị Ương (2) 30/08/2019 07:34
Chapter 1234 : Trường Nhạc Vị Ương (1) 30/08/2019 05:34
Chapter 1233 : Tạo thế chân vạc (2) 30/08/2019 03:34
Chapter 1232 : Tạo thế chân vạc (1) 30/08/2019 01:34
Chapter 1231 : Đánh cho ngươi thừa nhận (2) 29/08/2019 23:34
Chapter 1230 : Đánh cho ngươi thừa nhận (1) 29/08/2019 21:34
Chapter 1229 : Chỗ khai thiên (2) 29/08/2019 19:34
Chapter 1228 : Chỗ khai thiên (1) 29/08/2019 17:34
Chapter 1227 : Đào thải Thần Chủ (2) 29/08/2019 15:34
Chapter 1226 : Đào thải Thần Chủ (1) 29/08/2019 13:34
Chapter 1225 : Này không công bình (2) 29/08/2019 11:34
Chapter 1224 : Này không công bình (1) 29/08/2019 09:34
Chapter 1223 : Tiên duyên chín quan 29/08/2019 07:34
Chapter 1222 : Phá diệt chi địa (2) 29/08/2019 05:34
Chapter 1221 : Phá diệt chi địa (1) 29/08/2019 03:34
Chapter 1220 : Kim Đan Đại Đạo (2) 29/08/2019 01:34
Chapter 1219 : Kim Đan Đại Đạo (1) 28/08/2019 23:34
Chapter 1218 : Bức tranh trong Đạo Quả (2) 28/08/2019 21:34
Chapter 1217 : Bức tranh trong Đạo Quả (1) 28/08/2019 19:34
Chapter 1216 : Thủy tổ huyết mạch, Thái Sơ Đại Đạo 28/08/2019 17:34
Chapter 1215 : Khí cơ cộng minh (2) 28/08/2019 15:34
Chapter 1214 : Khí cơ cộng minh (1) 28/08/2019 13:34
Chapter 1213 : Dưới ánh trăng lưu ly, phỉ thúy sinh quang (2) 28/08/2019 11:34
Chapter 1212 : Dưới ánh trăng lưu ly, phỉ thúy sinh quang (1) 28/08/2019 09:34
Chapter 1211 : Thành tiên nhị pháp (2) 28/08/2019 07:34
Chapter 1210 : Thành tiên nhị pháp (1) 28/08/2019 05:34
Chapter 1209 : Tiềm Long Đạo Nhân 28/08/2019 03:34
Chapter 1208 : Kỳ phùng địch thủ (2) 28/08/2019 01:34
Chapter 1207 : Kỳ phùng địch thủ (1) 27/08/2019 23:34
Chapter 1206 : Lấy cứng chọi cứng (2) 27/08/2019 21:34
Chapter 1205 : Lấy cứng chọi cứng (1) 27/08/2019 19:34
Chapter 1204 : Chém giết Thần Ma (2) 27/08/2019 17:34
Chapter 1203 : Chém giết Thần Ma (1) 27/08/2019 15:34
Chapter 1202 : Ngươi là ai (2) 27/08/2019 13:34
Chapter 1201 : Ngươi là ai (1) 27/08/2019 11:34
Chapter 1200 : Bỉ Ngạn nghi ngờ 27/08/2019 09:34
Chapter 1199 : Cò kè mặc cả (2) 27/08/2019 07:34
Chapter 1198 : Cò kè mặc cả (1) 27/08/2019 05:34
Chapter 1197 : Bỉ Ngạn Thần Chu (2) 27/08/2019 03:34
Chapter 1196 : Bỉ Ngạn Thần Chu (1) 27/08/2019 01:34
Chapter 1195 : Lời Thề lạc ấn (2) 26/08/2019 23:34
Chapter 1194 : Lời Thề lạc ấn (1) 26/08/2019 21:34
Chapter 1193 : Luyện hư là thật (2) 26/08/2019 19:34
Chapter 1192 : Luyện hư là thật (1) 26/08/2019 17:34
Chapter 1191 : Cường luyện tay Ma Đế (2) 26/08/2019 15:34
Chapter 1190 : Cường luyện tay Ma Đế (1) 26/08/2019 13:34
Chapter 1189 : Trúc tía nở hoa (2) 26/08/2019 11:34
Chapter 1188 : Trúc tía nở hoa (1) 26/08/2019 09:34
Chapter 1187 : Người cô đơn (2) 26/08/2019 07:34
Chapter 1186 : Người cô đơn (1) 26/08/2019 05:34
Chapter 1185 : Vương giả trở về! (2) 26/08/2019 03:34
Chapter 1184 : Vương giả trở về! (1) 26/08/2019 01:34
Chapter 1183 : Chém tay cùng uống trà (2) 25/08/2019 23:34
Chapter 1182 : Chém tay cùng uống trà (1) 25/08/2019 21:34
Chapter 1181 : Mông con cọp (2) 25/08/2019 19:34
Chapter 1180 : Mông con cọp (1) 25/08/2019 17:34
Chapter 1179 : Da mặt siêu dày (2) 25/08/2019 15:34
Chapter 1178 : Da mặt siêu dày (1) 25/08/2019 13:34
Chapter 1177 : Chúng ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu 25/08/2019 11:34
Chapter 1176 : Bảy dã hài tử (2) 25/08/2019 09:34
Chapter 1175 : Bảy dã hài tử (1) 25/08/2019 07:34
Chapter 1174 : Giang Nam đại thủ bút (2) 25/08/2019 05:34
Chapter 1173 : Giang Nam đại thủ bút (1) 25/08/2019 03:34
Chapter 1172 : Lực áp hàng phục (2) 25/08/2019 01:34
Chapter 1171 : Lực áp hàng phục (1) 24/08/2019 23:34
Chapter 1170 : Ngươi không bằng ta (2) 24/08/2019 21:34
Chapter 1169 : Ngươi không bằng ta (1) 24/08/2019 19:34
Chapter 1168 : Ngươi rất tốt, làm chim của ta nhé (2) 24/08/2019 17:34
Chapter 1167 : Ngươi rất tốt, làm chim của ta nhé (1) 24/08/2019 15:34
Chapter 1166 : Thần Giới mở cửa (2) 24/08/2019 13:34
Chapter 1165 : Thần Giới mở cửa (1) 24/08/2019 11:34
Chapter 1164 : Trấn Ngục Giới Bi (2) 24/08/2019 09:34
Chapter 1163 : Trấn Ngục Giới Bi (1) 24/08/2019 07:34
Chapter 1162 : Giới Vực Động Thiên 24/08/2019 05:34
Chapter 1161 : Hỗn Độn Nguyên Thần (2) 24/08/2019 03:34
Chapter 1160 : Hỗn Độn Nguyên Thần (1) 24/08/2019 01:34
Chapter 1159 : Hồng Mông tam thánh (2) 23/08/2019 23:34
Chapter 1158 : Hồng Mông tam thánh (2) 23/08/2019 21:34
Chapter 1157 : Hồng Mông tam thánh (1) 23/08/2019 19:34
Chapter 1156 : Gặp phải cường địch (2) 23/08/2019 17:34
Chapter 1155 : Gặp phải cường địch (1) 23/08/2019 15:34
Chapter 1154 : Hóa thân thành thần (2) 23/08/2019 13:34
Chapter 1153 : Hóa thân thành thần (1) 23/08/2019 11:34
Chapter 1152 : Hồng Mông Chiến Thần Điện (2) 23/08/2019 09:34
Chapter 1151 : Hồng Mông Chiến Thần Điện (1) 23/08/2019 07:34
Chapter 1150 : Tuyệt thế cơ duyên 23/08/2019 05:34
Chapter 1149 : Giáo chủ đính hôn (2) 23/08/2019 03:34
Chapter 1148 : Giáo chủ đính hôn (1) 23/08/2019 01:34
Chapter 1147 : Đánh đập tàn nhẫn (2) 22/08/2019 23:34
Chapter 1146 : Đánh đập tàn nhẫn (1) 22/08/2019 21:34
Chapter 1145 : Không bỏ không rời (2) 22/08/2019 19:34
Chapter 1144 : Không bỏ không rời (1) 22/08/2019 17:34
Chapter 1143 : Tùy ý Quân hái (2) 22/08/2019 15:34
Chapter 1142 : Tùy ý Quân hái (1) 22/08/2019 13:34
Chapter 1141 : Danh chấn Trung Thiên (2) 22/08/2019 11:34
Chapter 1140 : Danh chấn Trung Thiên (1) 22/08/2019 09:34
Chapter 1139 : Bắc Mạc Thi gia (2) 22/08/2019 07:34
Chapter 1138 : Bắc Mạc Thi gia (1) 22/08/2019 05:34
Chapter 1137 : Đương đại vô địch (2) 22/08/2019 03:34
Chapter 1136 : Đương đại vô địch (1) 22/08/2019 01:34
Chapter 1135 : Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại (2) 21/08/2019 23:34
Chapter 1134 : Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại (1) 21/08/2019 21:34
Chapter 1133 : Giáo chủ trở về 21/08/2019 19:34
Chapter 1132 : Thần Giới mở ra (2) 21/08/2019 17:34
Chapter 1131 : Thần Giới mở ra (1) 21/08/2019 15:34
Chapter 1130 : Bạn cũ đoàn tụ (2) 21/08/2019 13:34
Chapter 1129 : Bạn cũ đoàn tụ (1) 21/08/2019 11:34
Chapter 1128 : Sinh không gặp thời (2) 21/08/2019 09:34
Chapter 1127 : Sinh không gặp thời (1) 21/08/2019 07:34
Chapter 1126 : Thần Đế Kim Thân là đại bổ (2) 21/08/2019 05:34
Chapter 1125 : Thần Đế Kim Thân là đại bổ (1) 21/08/2019 03:34
Chapter 1124 : Lửa đốt Đế lăng! 21/08/2019 01:34
Chapter 1123 : Ngươi dám âm ta? (2) 20/08/2019 23:34
Chapter 1122 : Ngươi dám âm ta? (1) 20/08/2019 21:34
Chapter 1121 : Khinh nhờn Thần Đế (2) 20/08/2019 19:34
Chapter 1120 : Khinh nhờn Thần Đế (1) 20/08/2019 17:34
Chapter 1119 : Hiến cụ tổ mày (2) 20/08/2019 15:34
Chapter 1118 : Hiến cụ tổ mày (1) 20/08/2019 13:34
Chapter 1117 : Vĩnh viễn trấn không sai (2) 20/08/2019 11:34
Chapter 1116 : Vĩnh viễn trấn không sai (1) 20/08/2019 09:34
Chapter 1115 : Chứng Đế chi bảo 20/08/2019 07:34
Chapter 1114 : Hóa thân ngàn vạn (2) 20/08/2019 05:34
Chapter 1113 : Hóa thân ngàn vạn (1) 20/08/2019 03:34
Chapter 1112 : Thần Thoại lại hiện ra (2) 20/08/2019 01:34
Chapter 1111 : Thần Thoại lại hiện ra (1) 19/08/2019 23:34
Chapter 1110 : Vơ vét tài phú (2) 19/08/2019 21:34
Chapter 1109 : Vơ vét tài phú (1) 19/08/2019 19:34
Chapter 1108 : Trấn áp Thần Cấm (2) 19/08/2019 17:34
Chapter 1107 : Trấn áp Thần Cấm (1) 19/08/2019 15:34
Chapter 1106 : Bảo vật này cùng ta có duyên (2) 19/08/2019 13:34
Chapter 1105 : Bảo vật này cùng ta có duyên (1) 19/08/2019 11:34
Chapter 1104 : Thần chủ? Giết! (2) 19/08/2019 09:34
Chapter 1103 : Thần chủ? Giết! (1) 19/08/2019 07:34
Chapter 1102 : Mượn đao giết Cổ Vương 19/08/2019 05:34
Chapter 1101 : Ký sinh trùng mẫu (2) 19/08/2019 03:34
Chapter 1100 : Ký sinh trùng mẫu (1) 19/08/2019 01:34
Chapter 1099 : Giáo chủ thần uy (2) 18/08/2019 23:34
Chapter 1098 : Giáo chủ thần uy (1) 18/08/2019 21:34
Chapter 1097 : Vô pháp vô thiên (2) 18/08/2019 19:34
Chapter 1096 : Vô pháp vô thiên (1) 18/08/2019 17:34
Chapter 1095 : Tụng tên của ta 18/08/2019 15:34
Chapter 1094 : Thánh Thiên Đại Tôn (2) 18/08/2019 13:34
Chapter 1093 : Thánh Thiên Đại Tôn (1) 18/08/2019 11:34
Chapter 1092 : Chém tế cờ (2) 18/08/2019 09:34
Chapter 1091 : Chém tế cờ (1) 18/08/2019 07:34
Chapter 1090 : Giết ra côn trùng vây (2) 18/08/2019 05:34
Chapter 1089 : Giết ra côn trùng vây (1) 18/08/2019 03:34
Chapter 1088 : Cổ Vương Thần Chủ (2) 18/08/2019 01:34
Chapter 1087 : Cổ Vương Thần Chủ (1) 17/08/2019 23:34
Chapter 1086 : Hoàng Đạo Cực Cảnh (2) 17/08/2019 21:34
Chapter 1085 : Hoàng Đạo Cực Cảnh (1) 17/08/2019 19:34
Chapter 1084 : Bổ Thiên chín tổ 17/08/2019 17:34
Chapter 1083 : Phụng Thiên Thừa Vận (2) 17/08/2019 15:34
Chapter 1082 : Phụng Thiên Thừa Vận (1) 17/08/2019 13:34
Chapter 1081 : Bí mật ở dưới Ngọc bàn (2) 17/08/2019 11:34
Chapter 1080 : Bí mật ở dưới Ngọc bàn (1) 17/08/2019 09:34
Chapter 1079 : Tạo hóa sống lại (2) 17/08/2019 07:34
Chapter 1078 : Tạo hóa sống lại (1) 17/08/2019 05:34
Chapter 1077 : Đạo Vương triệu kiến (2) 17/08/2019 03:34
Chapter 1076 : Đạo Vương triệu kiến (1) 17/08/2019 01:34
Chapter 1075 : Một quyền đánh nổ tung ngươi 16/08/2019 23:34
Chapter 1074 : Gian xảo vô song (2) 16/08/2019 21:34
Chapter 1073 : Gian xảo vô song (1) 16/08/2019 19:34
Chapter 1072 : Tiểu tử thúi, giả bộ rất giống (2) 16/08/2019 17:34
Chapter 1071 : Tiểu tử thúi, giả bộ rất giống (1) 16/08/2019 15:34
Chapter 1070 : Thiên La Địa Võng (2) 16/08/2019 13:34
Chapter 1069 : Thiên La Địa Võng (1) 16/08/2019 11:34
Chapter 1068 : Quét thành đất trống 16/08/2019 09:34
Chapter 1067 : Ngươi rốt cuộc là người nào? (2) 16/08/2019 07:34
Chapter 1066 : Ngươi rốt cuộc là người nào? (1) 16/08/2019 05:34
Chapter 1065 : Quét ngang vạn giới không có đối thủ (2) 16/08/2019 03:34
Chapter 1064 : Quét ngang vạn giới không có đối thủ (1) 16/08/2019 01:34
Chapter 1063 : Tấm màn đen phủ xuống (2) 15/08/2019 23:34
Chapter 1062 : Tấm màn đen phủ xuống (1) 15/08/2019 21:34
Chapter 1061 : Thần Đế Tâm Kinh (2) 15/08/2019 19:34
Chapter 1060 : Thần Đế Tâm Kinh (1) 15/08/2019 17:34
Chapter 1059 : Đấu La Thần Chủ (2) 15/08/2019 15:34
Chapter 1058 : Đấu La Thần Chủ (1) 15/08/2019 13:34
Chapter 1057 : Các ngươi cũng là dế nhũi (2) 15/08/2019 11:34
Chapter 1056 : Các ngươi cũng là dế nhũi (1) 15/08/2019 09:34
Chapter 1055 : Vân Thành Tinh Lục (2) 15/08/2019 07:34
Chapter 1054 : Vân Thành Tinh Lục (1) 15/08/2019 05:34
Chapter 1053 : Ngụy Đế Hoàng Thần Thể 15/08/2019 03:34
Chapter 1052 : Sâm La Ma Đế (2) 15/08/2019 01:34
Chapter 1051 : Sâm La Ma Đế (1) 14/08/2019 23:34
Chapter 1050 : Ngoài ta còn ai (2) 14/08/2019 21:34
Chapter 1049 : Ngoài ta còn ai (1) 14/08/2019 19:34
Chapter 1048 : Chiến trường chăn thả (2) 14/08/2019 17:34
Chapter 1047 : Chiến trường chăn thả (1) 14/08/2019 15:34
Chapter 1046 : Viện quân không đáng tin cậy (2) 14/08/2019 13:34
Chapter 1045 : Viện quân không đáng tin cậy (1) 14/08/2019 11:34
Chapter 1044 : Mạo hiểm tỷ thí (2) 14/08/2019 09:34
Chapter 1043 : Mạo hiểm tỷ thí (1) 14/08/2019 07:34
Chapter 1042 : Địa ngục Đế sứ (2) 14/08/2019 05:34
Chapter 1041 : Địa ngục Đế sứ (1) 14/08/2019 03:34
Chapter 1040 : Bá chủ chi uy 14/08/2019 01:34
Chapter 1039 : Phản kích Địa ngục (2) 13/08/2019 23:34
Chapter 1038 : Phản kích Địa ngục (1) 13/08/2019 21:34
Chapter 1037 : Âm Dương giao thái, Thần Nhân giao cảm (2) 13/08/2019 19:34
Chapter 1036 : Âm Dương giao thái, Thần Nhân giao cảm (1) 13/08/2019 17:34
Chapter 1035 : Nhân định thắng thiên (2) 13/08/2019 15:34
Chapter 1034 : Nhân định thắng thiên (1) 13/08/2019 13:34
Chapter 1033 : Thần Đế? Ngươi không xứng! (2) 13/08/2019 11:34
Chapter 1032 : Thần Đế? Ngươi không xứng! (1) 13/08/2019 09:34
Chapter 1031 : Năm ngàn vạn năm đệ nhất kiêu hùng (2) 13/08/2019 07:34
Chapter 1030 : Năm ngàn vạn năm đệ nhất kiêu hùng (1) 13/08/2019 05:34
Chapter 1029 : Xảy ra chuyện lớn! (2) 13/08/2019 03:34
Chapter 1028 : Xảy ra chuyện lớn! (1) 13/08/2019 01:34
Chapter 1027 : Giáo chủ phát uy (2) 12/08/2019 23:34
Chapter 1026 : Giáo chủ phát uy (1) 12/08/2019 21:34
Chapter 1025 : Giáo chủ hung mãnh (2) 12/08/2019 19:34
Chapter 1024 : Giáo chủ hung mãnh (1) 12/08/2019 17:34
Chapter 1023 : Ngay cả ngươi cũng đoạt (2) 12/08/2019 15:34
Chapter 1022 : Ngay cả ngươi cũng đoạt (1) 12/08/2019 13:34
Chapter 1021 : Nhất tiếu mẫn ân cừu 12/08/2019 11:34
Chapter 1020 : To gan lớn mật (2) 12/08/2019 09:34
Chapter 1019 : To gan lớn mật (1) 12/08/2019 07:34
Chapter 1018 : Người thứ hai không tưởng được! (2) 12/08/2019 05:34
Chapter 1017 : Người thứ hai không tưởng được! (1) 12/08/2019 03:34
Chapter 1016 : Cùng thiếu niên Thần Đế tranh hùng! (2) 12/08/2019 01:34
Chapter 1015 : Cùng thiếu niên Thần Đế tranh hùng! (1) 11/08/2019 23:34
Chapter 1014 : Thần Đế Thông U (2) 11/08/2019 21:34
Chapter 1013 : Thần Đế Thông U (1) 11/08/2019 19:34
Chapter 1012 : Ngụy Tiên Thể 11/08/2019 17:34
Chapter 1011 : Chỉ sống ở kiếp này (2) 11/08/2019 15:34
Chapter 1010 : Chỉ sống ở kiếp này (1) 11/08/2019 13:34
Chapter 1009 : Năm trăm vị Thái Hoàng Lão Tổ (2) 11/08/2019 11:34
Chapter 1008 : Năm trăm vị Thái Hoàng Lão Tổ (1) 11/08/2019 09:34
Chapter 1007 : Solo hay là quần đấu (2) 11/08/2019 07:34
Chapter 1006 : Solo hay là quần đấu (1) 11/08/2019 05:34
Chapter 1005 : Quái thụ huyền thi (2) 11/08/2019 03:34
Chapter 1004 : Quái thụ huyền thi (1) 11/08/2019 01:34
Chapter 1003 : Tạo hóa thần khí (2) 10/08/2019 23:34
Chapter 1002 : Tạo hóa thần khí (1) 10/08/2019 21:34
Chapter 1001 : Cứu trước cướp sau 10/08/2019 19:34
Chapter 1000 : Cùng ta họ Giang a! (2) 10/08/2019 17:34
Chapter 999 : Cùng ta họ Giang a! (1) 10/08/2019 15:34
Chapter 998 : Khiêng đi Thánh sơn (2) 10/08/2019 13:34
Chapter 997 : Khiêng đi Thánh sơn (1) 10/08/2019 11:34
Chapter 996 : Chém giết Tiên Thiên Thần Ma (2) 10/08/2019 09:34
Chapter 995 : Chém giết Tiên Thiên Thần Ma (1) 10/08/2019 07:34
Chapter 994 : Thần Ma thí nghiệm tràng (2) 10/08/2019 05:34
Chapter 993 : Thần Ma thí nghiệm tràng (1) 10/08/2019 03:34
Chapter 992 : Vọng Tiên Đài mở (2) 10/08/2019 01:34
Chapter 991 : Vọng Tiên Đài mở (1) 09/08/2019 23:34
Chapter 990 : Tam đại dế nhũi tề tụ 09/08/2019 21:34
Chapter 989 : Chín Đại Thế Giới (2) 09/08/2019 19:34
Chapter 988 : Chín Đại Thế Giới (1) 09/08/2019 17:34
Chapter 987 : Đa Văn Thánh Nhân (2) 09/08/2019 15:34
Chapter 986 : Đa Văn Thánh Nhân (1) 09/08/2019 13:34
Chapter 985 : U Đế quỷ thuyền (2) 09/08/2019 11:34
Chapter 984 : U Đế quỷ thuyền (1) 09/08/2019 09:34
Chapter 983 : Thiên Đạo cộng minh 09/08/2019 07:34
Chapter 982 : Người chọn lựa đã định (2) 09/08/2019 05:34
Chapter 981 : Người chọn lựa đã định (1) 09/08/2019 03:34
Chapter 980 : Hết thảy đào thải (2) 09/08/2019 01:34
Chapter 979 : Hết thảy đào thải (1) 08/08/2019 23:34
Chapter 978 : Họa loạn thần đỉnh (2) 08/08/2019 21:34
Chapter 977 : Họa loạn thần đỉnh (1) 08/08/2019 19:34
Chapter 976 : Một thương đóng đinh (2) 08/08/2019 17:34
Chapter 975 : Một thương đóng đinh (1) 08/08/2019 15:34
Chapter 974 : Kinh diễm (2) 08/08/2019 13:34
Chapter 973 : Kinh diễm (1) 08/08/2019 11:34
Chapter 972 : Ta đưa ngươi về nhà! 08/08/2019 09:34
Chapter 971 : Tam Khuyết bi thúc (2) 08/08/2019 07:34
Chapter 970 : Tam Khuyết bi thúc (1) 08/08/2019 05:34
Chapter 969 : Cướp sạch quần hùng (2) 08/08/2019 03:34
Chapter 968 : Cướp sạch quần hùng (1) 08/08/2019 01:34
Chapter 967 : Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân (2) 07/08/2019 23:34
Chapter 966 : Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân (1) 07/08/2019 21:34
Chapter 965 : Câu Trần Thiên Cung (2) 07/08/2019 19:34
Chapter 964 : Câu Trần Thiên Cung (1) 07/08/2019 17:34
Chapter 963 : Thiên chung địa đỉnh (2) 07/08/2019 15:34
Chapter 962 : Thiên chung địa đỉnh (1) 07/08/2019 13:34
Chapter 961 : Phát rồ (2) 07/08/2019 11:34
Chapter 960 : Phát rồ (1) 07/08/2019 09:34
Chapter 959 : Tha các ngươi không chết (2) 07/08/2019 07:34
Chapter 958 : Tha các ngươi không chết (1) 07/08/2019 05:34
Chapter 957 : Khách không mời mà đến 07/08/2019 03:34
Chapter 956 : Cửu thế cường nhân (2) 07/08/2019 01:34
Chapter 955 : Cửu thế cường nhân (1) 06/08/2019 23:34
Chapter 954 : Hi Hoàng Thái Tử (2) 06/08/2019 21:34
Chapter 953 : Hi Hoàng Thái Tử (1) 06/08/2019 19:34
Chapter 952 : Người đông thế mạnh (2) 06/08/2019 17:34
Chapter 951 : Người đông thế mạnh (1) 06/08/2019 15:34
Chapter 950 : Vô hình cổ thi (2) 06/08/2019 13:34
Chapter 949 : Vô hình cổ thi (1) 06/08/2019 11:34
Chapter 948 : Mầm hồng căn chính 06/08/2019 09:34
Chapter 947 : Vọng Tiên Đài mở (2) 06/08/2019 07:34
Chapter 946 : Vọng Tiên Đài mở (1) 06/08/2019 05:34
Chapter 945 : Yêu Thần uy hiếp (2) 06/08/2019 03:34
Chapter 944 : Yêu Thần uy hiếp (1) 06/08/2019 01:34
Chapter 943 : Cùng nhau đánh hắn (2) 05/08/2019 23:34
Chapter 942 : Cùng nhau đánh hắn (1) 05/08/2019 21:34
Chapter 941 : Không nên thỏa hiệp (2) 05/08/2019 19:34
Chapter 940 : Không nên thỏa hiệp (1) 05/08/2019 17:34
Chapter 939 : Cửu U Hoàng Tuyền 05/08/2019 15:34
Chapter 938 : Chia của (2) 05/08/2019 13:34
Chapter 937 : Chia của (1) 05/08/2019 11:34
Chapter 936 : Giáo chủ, ngươi thực sự là người đọc sách? (2) 05/08/2019 09:34
Chapter 935 : Giáo chủ, ngươi thực sự là người đọc sách? (1) 05/08/2019 07:34
Chapter 934 : Càn quét Huyền Vũ doanh (2) 05/08/2019 05:34
Chapter 933 : Càn quét Huyền Vũ doanh (1) 05/08/2019 03:34
Chapter 932 : Trùng kích Huyết Thần lâu 05/08/2019 01:34
Chapter 931 : Thiên quan đại doanh (2) 04/08/2019 23:34
Chapter 930 : Thiên quan đại doanh (1) 04/08/2019 21:34
Chapter 929 : Giáo chủ uy vũ (2) 04/08/2019 19:34
Chapter 928 : Giáo chủ uy vũ (1) 04/08/2019 17:34
Chapter 927 : Lâu thuyền Tam Đồ Hà (2) 04/08/2019 15:34
Chapter 926 : Lâu thuyền Tam Đồ Hà (1) 04/08/2019 13:34
Chapter 925 : Tiểu tăng Diệu Đế 04/08/2019 11:34
Chapter 924 : Minh Thổ trấn bia (2) 04/08/2019 09:34
Chapter 923 : Minh Thổ trấn bia (1) 04/08/2019 07:34
Chapter 922 : Thành tựu chưa ai từng có! (2) 04/08/2019 05:34
Chapter 921 : Thành tựu chưa ai từng có! (1) 04/08/2019 03:34
Chapter 920 : Nội tình ra hết (2) 04/08/2019 01:34
Chapter 919 : Nội tình ra hết (1) 03/08/2019 23:34
Chapter 918 : Cửu Âm Thánh Long (2) 03/08/2019 21:34
Chapter 917 : Cửu Âm Thánh Long (1) 03/08/2019 19:34
Chapter 916 : Nội tâm thuần lương 03/08/2019 17:34
Chapter 915 : Nguyệt Ma Mê Thần (2) 03/08/2019 15:34
Chapter 914 : Nguyệt Ma Mê Thần (1) 03/08/2019 13:34
Chapter 913 : Đế lăng Minh Thổ (2) 03/08/2019 11:34
Chapter 912 : Tiểu Hôi Hôi sinh ra (2) 03/08/2019 09:34
Chapter 911 : Tiểu Hôi Hôi sinh ra (1) 03/08/2019 07:34
Chapter 910 : Không có đất đặt chân (2) 03/08/2019 05:34
Chapter 909 : Không có đất đặt chân (1) 03/08/2019 03:34
Chapter 908 : Mãnh liệt gọt Thái Hoàng 03/08/2019 01:34
Chapter 907 : Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (2) 02/08/2019 23:34
Chapter 906 : Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (1) 02/08/2019 21:34
Chapter 905 : Dìm nước Thái Huyền (2)