Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 - Vô Thượng Cảnh Giới

Đáu Phá Thuong Khung Hạu Truyẹn 2 - Vo Thuọng Cảnh Giói

Tác giả : Dạ Vũ Văn Linh

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/01/2023 09:58

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Lượt xem: 16179

[Tác giả Dạ Vũ Văn Linh -- Thể loại: Tiên hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn ] Sau khi đánh bại Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm xé mở không gian đại lục, để lại hai hồng nhan tri kỉ là Nữ vương Thải Lân cùng Huân Nhi, một mình tiến vào Thiên Thế Giới, truy cầu cảnh giới chí cao trong truyền thuyết. Tại nơi đây, dù là thiên tài tại Đấu Khí Đại Lục nhưng Viêm Đế - Tiêu Viêm vẫn gặp vô vàn gian khổ, trắc trở trên hành trình thực hiện mộng tưởng của mình
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 100 : 100: Nhị Tinh Đấu Đế 7 16/01/2023 09:28
Chapter 99 : 99: Nhị Tinh Đấu Đế 6 16/01/2023 07:28
Chapter 98 : 98: Nhị Tinh Đấu Đế 5 16/01/2023 05:28
Chapter 97 : 97: Nhị Tinh Đấu Đế 4 16/01/2023 03:28
Chapter 96 : 96: Nhị Tinh Đấu Đế 3 16/01/2023 01:28
Chapter 95 : 95: Nhị Tinh Đấu Đế 2 15/01/2023 23:28
Chapter 94 : 94: Nhị Tinh Đấu Đế 1 15/01/2023 21:28
Chapter 92 -93: 92: Đế Kiếp 7 - 93: Đế Kiếp 8 15/01/2023 19:28
Chapter 91 : 91: Đế Kiếp 6 15/01/2023 17:28
Chapter 90 : 90: Đế Kiếp 5 15/01/2023 15:28
Chapter 89 : 89: Đế Kiếp 4 15/01/2023 13:28
Chapter 88 : 88: Đế Kiếp 3 15/01/2023 11:28
Chapter 87 : 87: Đế Kiếp 2 15/01/2023 09:28
Chapter 86 : 86: Đế Kiếp 15/01/2023 07:28
Chapter 85 : 85: Tiêu Viêm Trọng Thương 8 15/01/2023 05:28
Chapter 84 : 84: Tiêu Viêm Trọng Thương 7 15/01/2023 03:28
Chapter 83 : 83: Tiêu Viêm Trọng Thương 6 15/01/2023 01:28
Chapter 82 : 82: Tiêu Viêm Trọng Thương 5 14/01/2023 23:28
Chapter 80 -81: 80: Tiêu Viêm Trọng Thương 3 - 81: Tiêu Viêm Trọng Thương 4 14/01/2023 21:28
Chapter 79 : 79: Tiêu Viêm Trọng Thương 2 14/01/2023 19:28
Chapter 78 : 78: Tiêu Viêm Trọng Thương 1 14/01/2023 17:28
Chapter 77 : 77: Huyết Sắc Tầng Mây 6 14/01/2023 15:28
Chapter 76 : 76: Huyết Sắc Tầng Mây 5 14/01/2023 13:28
Chapter 75 : 75: Huyết Sắc Tầng Mây 4 14/01/2023 11:28
Chapter 74 : 74: Huyết Sắc Tầng Mây 3 14/01/2023 09:28
Chapter 73 : 73: Huyết Sắc Tầng Mây 2 14/01/2023 07:28
Chapter 72 : 72: Huyết Sắc Tầng Mây 1 14/01/2023 05:28
Chapter 71 : 71: Quần Hùng Bắt Đầu 5 14/01/2023 03:28
Chapter 69 -70: 69: Quần Hùng Bắt Đầu 3 - 70: Quần Hùng Bắt Đầu 4 14/01/2023 01:28
Chapter 68 : 68: Quần Hùng Bắt Đầu 2 13/01/2023 23:28
Chapter 67 : 67: Quần Hùng Bắt Đầu 1 13/01/2023 21:28
Chapter 66 : 66: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 7 13/01/2023 19:28
Chapter 65 : 65: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 6 13/01/2023 17:28
Chapter 64 : 64: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 5 13/01/2023 15:28
Chapter 63 : 63: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 4 13/01/2023 13:28
Chapter 62 : 62: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 3 13/01/2023 11:28
Chapter 60 -61: 60: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 1 - 61: Mở Ra Ma Vực Mộ Địa 2 13/01/2023 09:28
Chapter 59 : 59: Vượt Cấp Giết Yêu Hồ 6 13/01/2023 07:28
Chapter 58 : 58: Vượt Cấp Giết Yêu Hồ 5 13/01/2023 05:28
Chapter 57 : 57: Vượt Cấp Giết Yêu Hồ 4 13/01/2023 03:28
Chapter 56 : 56: Vượt Cấp Giết Yêu Hồ 3 13/01/2023 01:28
Chapter 55 : 55: Vượt Cấp Giết Yêu Hồ 2 12/01/2023 23:28
Chapter 54 : 54: Vượt Cấp Giết Yêu Hồ 1 12/01/2023 21:28
Chapter 53 : 53: Chuẩn Bị Lịch Luyện 7 12/01/2023 19:28
Chapter 51 -52: 51: Chuẩn Bị Lịch Luyện 5 - 52: Chuẩn Bị Lịch Luyện 6 12/01/2023 17:28
Chapter 50 : 50: Chuẩn Bị Lịch Luyện 4 12/01/2023 15:28
Chapter 48 -49: 48: Chuẩn Bị Lịch Luyện 2 - 49: Chuẩn Bị Lịch Luyện 3 12/01/2023 13:28
Chapter 47 : 47: Chuẩn Bị Lịch Luyện 1 12/01/2023 11:28
Chapter 46 : 46: Bát Cực Thiên Quyết 6 12/01/2023 09:28
Chapter 45 : 45: Bát Cực Thiên Quyết 5 12/01/2023 07:28
Chapter 44 : 44: Bát Cực Thiên Quyết 4 12/01/2023 05:28
Chapter 42 -43: 42: Bát Cực Thiên Quyết 2 - 43: Bát Cực Thiên Quyết 3 12/01/2023 03:28
Chapter 41 : 41: Bát Cực Thiên Quyết 1 12/01/2023 01:28
Chapter 40 : 40: Luyện Chế Đế Phẩm Đan Dược 7 11/01/2023 23:28
Chapter 39 : 39: Luyện Chế Đế Phẩm Đan Dược 6 11/01/2023 21:28
Chapter 37 -38: Luyện Chế Đế Phẩm Đan Dược 5 11/01/2023 19:28
Chapter 35 -36 11/01/2023 17:28
Chapter 33 -34 11/01/2023 15:28
Chapter 31 -32 11/01/2023 13:28
Chapter 30 : 30: Hỗn Độn Di Tích Cổ 2 11/01/2023 11:28
Chapter 29 : 29: Hỗn Độn Di Tích Cổ 1 11/01/2023 09:28
Chapter 28 : 28: Phá Vỡ Kỷ Lục 4 11/01/2023 07:28
Chapter 27 : 27: Phá Vỡ Kỷ Lục 3 11/01/2023 05:28
Chapter 26 : 26: Phá Vỡ Kỷ Lục 2 11/01/2023 03:28
Chapter 25 : 25: Phá Vỡ Kỷ Lục 1 11/01/2023 01:28
Chapter 24 : 24: Tu Luyện Lần Đầu Tiên 4 10/01/2023 23:28
Chapter 23 : 23: Tu Luyện Lần Đầu Tiên 3 10/01/2023 21:28
Chapter 22 : 22: Tu Luyện Lần Đầu 2 10/01/2023 19:28
Chapter 21 : 21: Tu Luyện Lần Đầu I 10/01/2023 17:28
Chapter 20 : 20: Tiêu Tộc 5 10/01/2023 15:28
Chapter 19 : 19: Tiêu Tộc 4 10/01/2023 13:28
Chapter 18 : 18: Tiêu Tộc 3 10/01/2023 11:28
Chapter 17 : 17: Tiêu Tộc 2 10/01/2023 09:28
Chapter 16 : 16: Tiêu Tộc 10/01/2023 07:28
Chapter 15 : 15: Thung Lũng Thiên Minh 9 10/01/2023 05:28
Chapter 14 : 14: Thung Lũng Thiên Minh 8 10/01/2023 03:28
Chapter 13 : 13: Thung Lũng Thiên Minh 7 10/01/2023 01:28
Chapter 12 : 12: Thung Lũng Thiên Minh 6 09/01/2023 23:28
Chapter 11 : 11: Thung Lũng Thiên Minh 5 09/01/2023 21:28
Chapter 10 : 10: Thung Lũng Thiên Minh 4 09/01/2023 19:28
Chapter 9 : 9: Thung Lũng Thiên Minh 3 09/01/2023 17:28
Chapter 8 : 8: Thung Lũng Thiên Minh 2 09/01/2023 15:28
Chapter 7 : 7: Thung Lũng Thiên Minh 1 09/01/2023 13:28
Chapter 6 : 6: Đấu Đế Đại Lục 5 09/01/2023 11:28
Chapter 5 : 5: Đấu Đế Đại Lục 4 09/01/2023 09:28
Chapter 4 : 4: Đấu Đế Đại Lục 3 09/01/2023 07:28
Chapter 3 : 3: Đấu Đế Đại Lục 2 09/01/2023 05:28
Chapter 2 : 2: Đấu Đế Đại Lục 1 09/01/2023 03:28
Chapter 1 : 1: Kết Thúc Cũng Là Một Sự Khởi Đầu 09/01/2023 01:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới - Đau Pha Thuong Khung Vo Thuong Canh Gioi

Cập nhật lúc : 07/09/2023 12:28

Tình trạng : 106 / 108 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh - Đau Pha Thuong Khung Chi Vo Thuong Chi Canh

Cập nhật lúc : 02/01/2023 06:28

Tình trạng : 150 / 152 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Vực Thương Khung - Thien Vuc Thuong Khung

Cập nhật lúc : 12/11/2021 18:59

Tình trạng : 51 / 53 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Long Ngạo Thương Khung - Long Ngao Thuong Khung

Cập nhật lúc : 21/07/2018 09:00

Tình trạng : 123 / 125 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiem Nghich Thuong Khung

Cập nhật lúc : 10/01/2020 00:02

Tình trạng : 1868 / 1868 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Diệt Thương Khung - Đe Diet Thuong Khung

Cập nhật lúc : 01/10/2019 05:00

Tình trạng : 157 / 159 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 18/08/2022 15:42

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.244

Đọc truyện

Dạ Vũ Thương Khung - Da Vu Thuong Khung

Cập nhật lúc : 18/04/2022 05:28

Tình trạng : 93 / 95 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Phá Thương Khung - Kiem Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 24/11/2023 02:05

Tình trạng : 300 / 302 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Ma Đấu Thương Khung - Tu Ma Đau Thuong Khung

Cập nhật lúc : 18/09/2019 17:02

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Đau Pha Thuong Khung Hau Truyen

Cập nhật lúc : 25/12/2018 10:10

Tình trạng : 536 / 536 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ - Thuong Khung Bang: Thanh Linh Ky

Cập nhật lúc : 03/12/2019 15:14

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 02/12/2023 07:01

Tình trạng : 2850 / 2852 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.629

Đọc truyện

Thiên Đạo Phi Tiên - Thien Đao Phi Tien

Cập nhật lúc : 03/12/2023 06:58

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 02/12/2023 06:31

Tình trạng : 2585 / 2587 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:30

Tình trạng : 2320 / 2322 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện