Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Đau Pha Thuong Khung Chi Vo Thuong Chi Canh

Tác giả : Dạ Vũ Văn Linh

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 02/01/2023 06:28

Tình trạng : 150 / 152 Chapter

Lượt xem: 16179

[Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không ] Văn án:  Rất nhiều người đều cảm thấy Đấu Phá Thương Khung kết thúc sớm, bản Đấu Phá Thương Khung chi vô thượng chi cảnh này, của một phan viết tiếp. Ta tin tưởng, nhất định có thể kéo dài mộng tưởng của người, để chúng ta thấy Viêm Đế sáng tạo một cái không gian huy hoàng!  Chế độ đẳng cấp: Đấu Đế, đấu tiên, đấu thần, đế chi bất hủ.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 150 : 150 02/01/2023 13:28
Chapter 149 : 149 02/01/2023 11:28
Chapter 148 : 148 02/01/2023 09:28
Chapter 147 : 147 02/01/2023 07:28
Chapter 146 : 146 02/01/2023 05:28
Chapter 145 : 145 02/01/2023 03:28
Chapter 144 : 144 02/01/2023 01:28
Chapter 143 : 143 01/01/2023 23:28
Chapter 142 : 142 01/01/2023 21:28
Chapter 141 : 141 01/01/2023 19:28
Chapter 140 : 140 01/01/2023 17:28
Chapter 139 : 139 01/01/2023 15:28
Chapter 138 : 138 01/01/2023 13:28
Chapter 137 : 137 01/01/2023 11:28
Chapter 136 : 136 01/01/2023 09:28
Chapter 135 : 135 01/01/2023 07:28
Chapter 134 : 134 01/01/2023 05:28
Chapter 133 : 133 01/01/2023 03:28
Chapter 132 : 132 01/01/2023 01:28
Chapter 131 : 131 31/12/2022 23:28
Chapter 130 : 130 31/12/2022 21:28
Chapter 129 : 129 31/12/2022 19:28
Chapter 128 : 128 31/12/2022 17:28
Chapter 127 : 127 31/12/2022 15:28
Chapter 126 : 126 31/12/2022 13:28
Chapter 125 : 125 31/12/2022 11:28
Chapter 124 : 124 31/12/2022 09:28
Chapter 123 : 123 31/12/2022 07:28
Chapter 122 : 122 31/12/2022 05:28
Chapter 121 : 121 31/12/2022 03:28
Chapter 120 : 120 31/12/2022 01:28
Chapter 119 : 119 30/12/2022 23:28
Chapter 118 : 118 30/12/2022 21:28
Chapter 117 : 117 30/12/2022 19:28
Chapter 116 : 116 30/12/2022 17:28
Chapter 115 : 115 30/12/2022 15:28
Chapter 114 : 114 30/12/2022 13:28
Chapter 113 : 113 30/12/2022 11:28
Chapter 112 : 112 30/12/2022 09:28
Chapter 111 : 111 30/12/2022 07:28
Chapter 110 : 110 30/12/2022 05:28
Chapter 109 : 109 30/12/2022 03:28
Chapter 108 : 108 30/12/2022 01:28
Chapter 107 : 107 29/12/2022 23:28
Chapter 106 : 106 29/12/2022 21:28
Chapter 105 : 105 29/12/2022 19:28
Chapter 104 : 104 29/12/2022 17:28
Chapter 103 : 103 29/12/2022 15:28
Chapter 102 : 102 29/12/2022 13:28
Chapter 101 : 101 29/12/2022 11:28
Chapter 100 : 100 29/12/2022 09:28
Chapter 99 : 99 29/12/2022 07:28
Chapter 98 : 98 29/12/2022 05:28
Chapter 97 : 97 29/12/2022 03:28
Chapter 96 : 96 29/12/2022 01:28
Chapter 95 : 95 28/12/2022 23:28
Chapter 94 : 94 28/12/2022 21:28
Chapter 93 : 93 28/12/2022 19:28
Chapter 92 : 92 28/12/2022 17:28
Chapter 91 : 91 28/12/2022 15:28
Chapter 90 : 90 28/12/2022 13:28
Chapter 89 : 89 28/12/2022 11:28
Chapter 88 : 88 28/12/2022 09:28
Chapter 87 : 87 28/12/2022 07:28
Chapter 86 : 86 28/12/2022 05:28
Chapter 85 : 85 28/12/2022 03:28
Chapter 84 : 84 28/12/2022 01:28
Chapter 83 : 83 27/12/2022 23:28
Chapter 82 : 82 27/12/2022 21:28
Chapter 81 : 81 27/12/2022 19:28
Chapter 80 : 80 27/12/2022 17:28
Chapter 79 : 79 27/12/2022 15:28
Chapter 78 : 78 27/12/2022 13:28
Chapter 77 : 77 27/12/2022 11:28
Chapter 76 : 76 27/12/2022 09:28
Chapter 75 : 75 27/12/2022 07:28
Chapter 74 : 74 27/12/2022 05:28
Chapter 73 : 73 27/12/2022 03:28
Chapter 72 : 72 27/12/2022 01:28
Chapter 71 : 71 26/12/2022 23:28
Chapter 70 : 70 26/12/2022 21:28
Chapter 69 : 69 26/12/2022 19:28
Chapter 68 : 68 26/12/2022 17:28
Chapter 67 : 67 26/12/2022 15:28
Chapter 66 : 66 26/12/2022 13:28
Chapter 65 : 65 26/12/2022 11:28
Chapter 64 : 64 26/12/2022 09:28
Chapter 63 : 63 26/12/2022 07:28
Chapter 62 : 62 26/12/2022 05:28
Chapter 61 : 61 26/12/2022 03:28
Chapter 60 : 60 26/12/2022 01:28
Chapter 59 : 59 25/12/2022 23:28
Chapter 58 : 58 25/12/2022 21:28
Chapter 57 : 57 25/12/2022 19:28
Chapter 56 : 56 25/12/2022 17:28
Chapter 55 : 55 25/12/2022 15:28
Chapter 54 : 54 25/12/2022 13:28
Chapter 53 : 53 25/12/2022 11:28
Chapter 52 : 52 25/12/2022 09:28
Chapter 51 : 51 25/12/2022 07:28
Chapter 50 : 50 25/12/2022 05:28
Chapter 49 : 49 30/12/2022 13:28
Chapter 48 : 48 30/12/2022 11:28
Chapter 47 : 47 30/12/2022 09:28
Chapter 46 : 46 30/12/2022 07:28
Chapter 45 : 45 30/12/2022 05:28
Chapter 44 : 44 30/12/2022 03:28
Chapter 43 : 43 30/12/2022 01:28
Chapter 42 : 42 29/12/2022 23:28
Chapter 41 : 41 29/12/2022 21:28
Chapter 40 : 40 29/12/2022 19:28
Chapter 39 : 39 29/12/2022 17:28
Chapter 38 : 38 29/12/2022 15:28
Chapter 37 : 37 29/12/2022 13:28
Chapter 36 : 36 29/12/2022 11:28
Chapter 35 : 35 29/12/2022 09:28
Chapter 34 : 34 29/12/2022 07:28
Chapter 33 : 33 29/12/2022 05:28
Chapter 32 : 32 29/12/2022 03:28
Chapter 31 : 31 29/12/2022 01:28
Chapter 30 : 30 28/12/2022 23:28
Chapter 29 : 29 28/12/2022 21:28
Chapter 28 : 28 28/12/2022 19:28
Chapter 27 : 27 28/12/2022 17:28
Chapter 26 : 26 28/12/2022 15:28
Chapter 25 : 25 28/12/2022 13:28
Chapter 24 : 24 28/12/2022 11:28
Chapter 23 : 23 28/12/2022 09:28
Chapter 22 : 22 28/12/2022 07:28
Chapter 21 : 21 28/12/2022 05:28
Chapter 20 : 20 28/12/2022 03:28
Chapter 19 : 19 28/12/2022 01:28
Chapter 18 : 18 27/12/2022 23:28
Chapter 17 : 17 27/12/2022 21:28
Chapter 16 : 16 27/12/2022 19:28
Chapter 15 : 15 27/12/2022 17:28
Chapter 14 : 14 27/12/2022 15:28
Chapter 13 : 13 27/12/2022 13:28
Chapter 12 : 12 27/12/2022 11:28
Chapter 11 : 11 27/12/2022 09:28
Chapter 10 : 10 27/12/2022 07:28
Chapter 9 : 9 27/12/2022 05:28
Chapter 8 : 8 27/12/2022 03:28
Chapter 7 : 7 27/12/2022 01:28
Chapter 6 : 6 26/12/2022 23:28
Chapter 5 : 5 26/12/2022 21:28
Chapter 4 : 4 26/12/2022 19:28
Chapter 3 : 3 26/12/2022 17:28
Chapter 2 : 2 26/12/2022 15:28
Chapter 1 : 1 26/12/2022 13:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới - Đau Pha Thuong Khung Vo Thuong Canh Gioi

Cập nhật lúc : 07/09/2023 12:28

Tình trạng : 106 / 108 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh - Đau Pha Thuong Khung Chi Co Huyen Trong Sinh

Cập nhật lúc : 29/05/2021 09:28

Tình trạng : 260 / 262 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 18/08/2022 15:42

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.244

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Đau Pha Thuong Khung Hau Truyen

Cập nhật lúc : 25/12/2018 10:10

Tình trạng : 536 / 536 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung - Xuyen Vao Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 22/10/2019 08:22

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung - Tu Chan Gia Tai Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 20/07/2018 16:40

Tình trạng : 404 / 404 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá] - Cuong Ngao Thuong Khung [Đong Nhan Đau Pha]

Cập nhật lúc : 21/09/2022 07:59

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Phá Thương Khung - Kiem Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 24/11/2023 02:05

Tình trạng : 300 / 302 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Đảo Thương Khung: Phế Vật Nghịch Chuyển - Pha Đao Thuong Khung: Phe Vat Nghich Chuyen

Cập nhật lúc : 20/11/2022 02:04

Tình trạng : 150 / 152 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Ma Đấu Thương Khung - Tu Ma Đau Thuong Khung

Cập nhật lúc : 18/09/2019 17:02

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Chi Xuyên Qua Chỉ Vì Các Ngươi - Đau Pha Chi Xuyen Qua Chi Vi Cac Nguoi

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:59

Tình trạng : 123 / 125 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện