Đào Hoa Bảo Điển

Đao Hoa Bao Đien

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 15/09/2020 07:12

Tình trạng : 344 / 346 Chapter

Lượt xem: 16179

Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 344 16/09/2020 18:42
Chapter 343 16/09/2020 16:42
Chapter 342 16/09/2020 14:42
Chapter 341 16/09/2020 12:42
Chapter 340 16/09/2020 10:42
Chapter 339 16/09/2020 08:42
Chapter 338 16/09/2020 06:42
Chapter 337 : Raw 15/09/2020 14:42
Chapter 336 10/09/2020 18:42
Chapter 335 09/09/2020 14:40
Chapter 334 07/09/2020 11:41
Chapter 333 05/09/2020 11:13
Chapter 332 02/09/2020 20:12
Chapter 331 01/09/2020 20:11
Chapter 330 31/08/2020 18:12
Chapter 329 24/08/2020 20:11
Chapter 328 23/08/2020 18:13
Chapter 327 22/08/2020 18:10
Chapter 326 22/08/2020 16:10
Chapter 325 18/08/2020 18:10
Chapter 324 17/08/2020 20:10
Chapter 323 17/08/2020 08:10
Chapter 322 16/08/2020 20:11
Chapter 321 15/08/2020 18:11
Chapter 320 15/08/2020 11:11
Chapter 319 15/08/2020 09:11
Chapter 318 06/06/2020 06:40
Chapter 317 06/01/2020 18:46
Chapter 316 06/01/2020 18:46
Chapter 315 06/01/2020 18:46
Chapter 314 06/01/2020 18:47
Chapter 313 06/01/2020 18:47
Chapter 312 06/01/2020 18:47
Chapter 311 06/01/2020 18:47
Chapter 310 06/01/2020 18:47
Chapter 309 06/01/2020 18:47
Chapter 308 06/01/2020 18:47
Chapter 307 06/01/2020 18:48
Chapter 306 06/01/2020 18:48
Chapter 305 06/01/2020 18:48
Chapter 304 06/01/2020 18:48
Chapter 303 06/01/2020 18:48
Chapter 302 06/01/2020 18:48
Chapter 301 06/01/2020 18:48
Chapter 300 06/01/2020 18:48
Chapter 299 06/01/2020 18:49
Chapter 298 06/01/2020 18:49
Chapter 297 06/01/2020 18:49
Chapter 296 06/01/2020 18:49
Chapter 295 06/01/2020 18:49
Chapter 294 06/01/2020 18:49
Chapter 293 06/01/2020 18:50
Chapter 292 06/01/2020 18:50
Chapter 291 06/01/2020 18:50
Chapter 290 06/01/2020 18:50
Chapter 289 06/01/2020 18:50
Chapter 288 06/01/2020 18:50
Chapter 287 06/01/2020 18:50
Chapter 286 06/01/2020 18:50
Chapter 285 06/01/2020 18:51
Chapter 284 06/01/2020 18:51
Chapter 283 06/01/2020 18:51
Chapter 282 06/01/2020 18:51
Chapter 281 06/01/2020 18:51
Chapter 280 06/01/2020 18:51
Chapter 279 06/01/2020 18:51
Chapter 278 06/01/2020 18:51
Chapter 277 06/01/2020 18:52
Chapter 276 06/01/2020 18:52
Chapter 275 06/01/2020 18:52
Chapter 274 06/01/2020 18:52
Chapter 273 06/01/2020 18:52
Chapter 272 06/01/2020 18:52
Chapter 271 06/01/2020 18:52
Chapter 270 06/01/2020 18:52
Chapter 269 06/01/2020 18:53
Chapter 268 06/01/2020 18:53
Chapter 267 06/02/2020 06:21
Chapter 266 06/02/2020 06:21
Chapter 265 06/02/2020 06:21
Chapter 264 06/02/2020 06:21
Chapter 263 06/02/2020 06:21
Chapter 262 06/02/2020 06:21
Chapter 261 06/02/2020 06:21
Chapter 260 06/02/2020 06:21
Chapter 259 06/02/2020 06:22
Chapter 258 06/02/2020 06:22
Chapter 257 06/02/2020 06:22
Chapter 256 06/02/2020 06:22
Chapter 255 06/02/2020 06:22
Chapter 254 06/02/2020 06:22
Chapter 253 06/02/2020 06:22
Chapter 252 06/02/2020 06:22
Chapter 251 06/02/2020 06:23
Chapter 250 06/02/2020 06:23
Chapter 249 06/02/2020 06:23
Chapter 248 06/02/2020 06:23
Chapter 247 06/02/2020 06:23
Chapter 246 06/02/2020 06:23
Chapter 245 06/02/2020 06:23
Chapter 244 06/02/2020 06:24
Chapter 243 06/02/2020 06:24
Chapter 242 06/02/2020 06:24
Chapter 241 06/02/2020 06:24
Chapter 240 06/02/2020 06:24
Chapter 239 06/02/2020 06:24
Chapter 238 06/02/2020 06:24
Chapter 237 06/02/2020 06:32
Chapter 236 06/02/2020 06:32
Chapter 235 06/02/2020 06:32
Chapter 234 06/02/2020 06:33
Chapter 233 06/02/2020 06:33
Chapter 232 06/02/2020 06:33
Chapter 231 06/02/2020 06:33
Chapter 230 06/02/2020 06:34
Chapter 229 06/02/2020 06:34
Chapter 228 06/02/2020 06:34
Chapter 227 06/02/2020 06:35
Chapter 226 06/02/2020 06:35
Chapter 225 06/02/2020 06:36
Chapter 224 06/02/2020 06:36
Chapter 223 06/02/2020 06:37
Chapter 222 06/02/2020 06:37
Chapter 221 06/02/2020 06:37
Chapter 220 06/02/2020 06:38
Chapter 219 06/02/2020 06:38
Chapter 150 23/03/2020 14:10
Chapter 149 21/03/2020 14:10
Chapter 148 19/03/2020 14:10
Chapter 147 19/03/2020 12:10
Chapter 146 15/03/2020 20:10
Chapter 145 13/03/2020 20:10
Chapter 144 13/03/2020 18:10
Chapter 143 09/03/2020 18:11
Chapter 142 07/03/2020 20:10
Chapter 141 05/03/2020 14:10
Chapter 140 03/03/2020 18:10
Chapter 139 01/03/2020 18:10
Chapter 138 28/02/2020 18:10
Chapter 137 26/02/2020 18:11
Chapter 136 24/02/2020 14:10
Chapter 135 22/02/2020 14:10
Chapter 134 20/02/2020 18:10
Chapter 133 18/02/2020 14:10
Chapter 132 18/02/2020 12:10
Chapter 131 14/02/2020 18:10
Chapter 130 12/02/2020 18:10
Chapter 129 10/02/2020 14:10
Chapter 128 10/02/2020 12:10
Chapter 127 06/02/2020 18:10
Chapter 126 04/02/2020 14:10
Chapter 125 02/02/2020 14:10
Chapter 124 31/01/2020 18:10
Chapter 123 29/01/2020 14:10
Chapter 122 27/01/2020 18:10
Chapter 121 25/01/2020 14:10
Chapter 120 23/01/2020 18:10
Chapter 119 23/01/2020 16:10
Chapter 118 19/01/2020 14:10
Chapter 117 19/01/2020 12:10
Chapter 116 17/01/2020 12:38
Chapter 115 17/01/2020 10:38
Chapter 114 17/01/2020 08:38
Chapter 113 17/01/2020 06:38
Chapter 112 17/01/2020 04:38
Chapter 111 17/01/2020 02:38
Chapter 110 17/01/2020 00:38
Chapter 109 16/01/2020 22:38
Chapter 108 16/01/2020 20:38
Chapter 107 16/01/2020 18:38
Chapter 106 16/01/2020 16:38
Chapter 105 16/01/2020 14:38
Chapter 104 16/01/2020 12:38
Chapter 103 16/01/2020 10:38
Chapter 102 16/01/2020 08:38
Chapter 101 16/01/2020 06:38
Chapter 100 16/01/2020 04:38
Chapter 99 16/01/2020 02:38
Chapter 98 12/12/2019 00:00
Chapter 97 12/11/2019 00:00
Chapter 96 12/11/2019 00:00
Chapter 95 12/09/2019 00:00
Chapter 94 12/08/2019 00:00
Chapter 93 12/07/2019 00:00
Chapter 92 12/06/2019 00:00
Chapter 91 12/05/2019 00:00
Chapter 90 12/04/2019 00:00
Chapter 89 12/03/2019 00:00
Chapter 88 12/02/2019 00:00
Chapter 87 12/01/2019 00:00
Chapter 86 15/01/2020 00:38
Chapter 85 14/01/2020 22:38
Chapter 84 14/01/2020 20:38
Chapter 83 14/01/2020 18:38
Chapter 82 14/01/2020 16:38
Chapter 81 14/01/2020 14:38
Chapter 80 14/01/2020 12:38
Chapter 79 14/01/2020 10:38
Chapter 78 14/01/2020 08:38
Chapter 77 14/01/2020 06:38
Chapter 76 14/01/2020 04:38
Chapter 75 14/01/2020 02:38
Chapter 74 14/01/2020 00:38
Chapter 73 13/01/2020 22:38
Chapter 72 13/01/2020 20:38
Chapter 71 13/01/2020 18:38
Chapter 70 13/01/2020 16:38
Chapter 69 13/01/2020 14:38
Chapter 68 11/12/2019 00:00
Chapter 67 11/11/2019 00:00
Chapter 66 11/10/2019 00:00
Chapter 65 11/09/2019 00:00
Chapter 64 11/08/2019 00:00
Chapter 63 11/08/2019 00:00
Chapter 62 11/06/2019 00:00
Chapter 61 11/05/2019 00:00
Chapter 60 11/04/2019 00:00
Chapter 59 11/03/2019 00:00
Chapter 58 11/02/2019 00:00
Chapter 57 11/01/2019 00:00
Chapter 56 12/01/2020 12:38
Chapter 55 12/01/2020 10:38
Chapter 54 12/01/2020 08:38
Chapter 53 12/01/2020 06:38
Chapter 52 12/01/2020 04:38
Chapter 51.2 12/01/2020 02:38
Chapter 51.1 12/01/2020 00:38
Chapter 51 11/01/2020 22:38
Chapter 50 11/01/2020 20:38
Chapter 49 11/01/2020 18:38
Chapter 48 11/01/2020 16:38
Chapter 47 11/01/2020 14:38
Chapter 46 11/01/2020 12:38
Chapter 45 11/01/2020 10:38
Chapter 44 11/01/2020 08:38
Chapter 43 11/01/2020 06:38
Chapter 42 11/01/2020 04:38
Chapter 41 11/01/2020 02:38
Chapter 40 11/01/2020 00:38
Chapter 39 10/01/2020 22:38
Chapter 38 10/01/2020 20:38
Chapter 37 10/01/2020 18:38
Chapter 36 10/01/2020 16:38
Chapter 35 10/01/2020 14:38
Chapter 34 10/01/2020 12:38
Chapter 33 10/01/2020 10:38
Chapter 32 10/01/2020 08:38
Chapter 31 10/01/2020 06:38
Chapter 30 10/01/2020 04:38
Chapter 29 10/01/2020 02:38
Chapter 28 10/01/2020 00:38
Chapter 27 09/01/2020 22:38
Chapter 26 09/01/2020 20:38
Chapter 25 09/01/2020 18:38
Chapter 24 09/01/2020 16:38
Chapter 23 09/01/2020 14:38
Chapter 22 09/01/2020 12:38
Chapter 21 09/01/2020 10:38
Chapter 20 09/01/2020 08:38
Chapter 19 07/06/2019 00:00
Chapter 18 09/01/2020 04:38
Chapter 17 09/01/2020 02:38
Chapter 16 09/01/2020 00:38
Chapter 15 08/01/2020 22:38
Chapter 14 08/01/2020 20:38
Chapter 13 08/01/2020 18:38
Chapter 12 08/01/2020 16:38
Chapter 11 08/01/2020 14:38
Chapter 10 08/01/2020 12:38
Chapter 8 : Video Chap 8 + Chap 9 08/01/2020 10:38
Chapter 6 : Video Chap 6 + Chap 7 08/01/2020 08:38
Chapter 5 08/01/2020 06:38
Chapter 4 08/01/2020 04:38
Chapter 3 08/01/2020 02:38
Chapter 2 08/01/2020 00:38
Chapter 1 07/01/2020 22:38

comment

Có thể bạn thích xem

Thị Thiếp Trở Mình Bảo Điển - Thi Thiep Tro Minh Bao Đien

Cập nhật lúc : 30/08/2020 07:11

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển - Tieu Yeu Tinh Đieu Giao Bao Đien

Cập nhật lúc : 02/01/2020 14:31

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Fantasy - Giả Tưởng, Historical - Lịch Sử, Horror - Kinh Dị, Romance - Lãng Mạn, Smut, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thịnh Thế Lê Hoa Điện - Thinh The Le Hoa Đien

Cập nhật lúc : 20/06/2020 21:33

Tình trạng : 96 / 98 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.185

Đọc truyện

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới - Cua Hang Đao Bao Thong Tam Gioi

Cập nhật lúc : 21/09/2020 10:41

Tình trạng : 157 / 159 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đào Hoa Chước - Đao Hoa Chuoc

Cập nhật lúc : 15/09/2018 13:28

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Thiếu Nhi, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đốt Đào Hoa - Đào Hoa Chước

Cập nhật lúc : 23/09/2019 17:55

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Historical - Lịch Sử, Manhua

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hỏa Bạo Thiên Vương - Hoa Bao Thien Vuong

Cập nhật lúc : 09/02/2019 01:31

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê - Ba Tinh Ác Thieu: Day Bao Tieu Đao The

Cập nhật lúc : 13/01/2020 02:31

Tình trạng : 274 / 274 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cực Đạo Hoa Giá - Cuc Đao Hoa Gia

Cập nhật lúc : 09/01/2020 11:49

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hỏa Đại Đạo - Thien Hoa Đai Đao

Cập nhật lúc : 06/07/2020 05:13

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Vận Đào Hoa - Toi Cuong Van Đao Hoa

Cập nhật lúc : 19/09/2020 21:12

Tình trạng : 120 / 122 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cửu Trùng Tử - Cuu Trung Tu

Cập nhật lúc : 22/09/2020 15:10

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Drama, Historical - Lịch Sử, Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chí Tôn - Vinh Hang Chi Ton

Cập nhật lúc : 22/09/2020 12:10

Tình trạng : 246 / 248 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manga, Mystery, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm - Trong Sinh Sau Tam Van Nam

Cập nhật lúc : 22/09/2020 09:10

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 21/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.390

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 21/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.275

Đọc truyện

Yêu Giả Vi Vương - Yeu Gia Vi Vuong

Cập nhật lúc : 22/09/2020 00:11

Tình trạng : 153 / 155 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện