Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Đai Tan Đep Đen Nhu Vay (Đoi Nu Thanh Phuong)

Tác giả : Mộ Lan Chu

Thể loại : Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 24/11/2022 09:58

Tình trạng : 214 / 214 Chapter

Lượt xem: 16181

Bạn đang đọc truyện Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng) của tác giả Mộ Lan Chu. Ngày họ vừa ra đời, mẫu thân họ đã hoán đổi thân phận cả hai cho nhau Này thật sự là trộm long hoán phụng. Một người vốn phải làm Thái Tử, vậy mà giờ trở thành công tử thế gia. Một người vốn phải làm quý nữ danh môn, nay lại thành công chúa hoàng tộc. Mà cuộc đời họ tất nhiên cũng vì thế mà nghịch chuyển. Đại Tấn gió thổi mây vần, cần thiết đoàn kết để cùng chống lại gian khó
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 214 : Ngoại truyện 33 24/11/2022 09:28
Chapter 213 : Ngoại truyện 32 24/11/2022 07:28
Chapter 212 : Ngoại truyện 31 24/11/2022 05:28
Chapter 211 : Ngoại truyện 30 24/11/2022 03:28
Chapter 210 : Ngoại truyện 29 24/11/2022 01:28
Chapter 209 : Ngoại truyện 28 23/11/2022 23:28
Chapter 208 : Ngoại truyện 27 23/11/2022 21:28
Chapter 207 : Ngoại truyện 26 23/11/2022 19:28
Chapter 206 : Ngoại truyện 25 23/11/2022 17:28
Chapter 205 : Ngoại truyện 24 23/11/2022 15:28
Chapter 204 : Ngoại truyện 23 23/11/2022 13:28
Chapter 203 : Ngoại truyện 22 23/11/2022 11:28
Chapter 202 : Ngoại truyện 21 23/11/2022 09:28
Chapter 201 : Ngoại truyện 20 23/11/2022 07:28
Chapter 200 : Ngoại truyện 19 23/11/2022 05:28
Chapter 199 : Ngoại truyện 18 23/11/2022 03:28
Chapter 198 : Ngoại truyện 17 23/11/2022 01:28
Chapter 197 : Ngoại truyện 16 22/11/2022 23:28
Chapter 196 : Ngoại truyện 15 22/11/2022 21:28
Chapter 195 : Ngoại truyện 14 22/11/2022 19:28
Chapter 194 : Ngoại truyện 13 22/11/2022 17:28
Chapter 193 : Ngoại truyện 12 22/11/2022 15:28
Chapter 192 : Ngoại truyện 11 22/11/2022 13:28
Chapter 191 : Ngoại truyện 10 22/11/2022 11:28
Chapter 190 : Ngoại truyện 11 22/11/2022 09:28
Chapter 189 : Ngoại truyện 10 22/11/2022 07:28
Chapter 188 : Ngoại truyện 9 22/11/2022 05:28
Chapter 187 : Ngoại truyện 8 22/11/2022 03:28
Chapter 186 : Ngoại truyện 7 22/11/2022 01:28
Chapter 185 : Ngoại truyện 6 21/11/2022 23:28
Chapter 184 : Ngoại truyện 5 21/11/2022 21:28
Chapter 183 : Ngoại truyện 4 21/11/2022 19:28
Chapter 182 : Ngoại truyện 3 21/11/2022 17:28
Chapter 181 : Ngoại truyện 2 21/11/2022 15:28
Chapter 180 : Ngoại truyện 1 21/11/2022 13:28
Chapter 179 21/11/2022 11:28
Chapter 178 21/11/2022 09:28
Chapter 177 21/11/2022 07:28
Chapter 176 21/11/2022 05:28
Chapter 175 21/11/2022 03:28
Chapter 174 21/11/2022 01:28
Chapter 173 20/11/2022 23:28
Chapter 172 20/11/2022 21:28
Chapter 171 20/11/2022 19:28
Chapter 170 20/11/2022 17:28
Chapter 169 20/11/2022 15:28
Chapter 168 20/11/2022 13:28
Chapter 167 20/11/2022 11:28
Chapter 166 20/11/2022 09:28
Chapter 165 20/11/2022 07:28
Chapter 164 20/11/2022 05:28
Chapter 163 20/11/2022 03:28
Chapter 162 20/11/2022 01:28
Chapter 161 19/11/2022 23:28
Chapter 160 19/11/2022 21:28
Chapter 159 19/11/2022 19:28
Chapter 158 19/11/2022 17:28
Chapter 157 19/11/2022 15:28
Chapter 156 19/11/2022 13:28
Chapter 155 19/11/2022 11:28
Chapter 154 19/11/2022 09:28
Chapter 153 19/11/2022 07:28
Chapter 152 19/11/2022 05:28
Chapter 151 19/11/2022 03:28
Chapter 150 19/11/2022 01:28
Chapter 149 18/11/2022 23:28
Chapter 148 18/11/2022 21:28
Chapter 147 03/11/2022 23:28
Chapter 146 03/11/2022 21:28
Chapter 145 03/11/2022 19:28
Chapter 144 03/11/2022 17:28
Chapter 143 03/11/2022 15:28
Chapter 142 03/11/2022 13:28
Chapter 141 03/11/2022 11:28
Chapter 140 03/11/2022 09:28
Chapter 139 03/11/2022 07:28
Chapter 138 03/11/2022 05:28
Chapter 137 03/11/2022 03:28
Chapter 136 03/11/2022 01:28
Chapter 135 02/11/2022 23:28
Chapter 134 02/11/2022 21:28
Chapter 133 02/11/2022 19:28
Chapter 132 02/11/2022 17:28
Chapter 131 02/11/2022 15:28
Chapter 130 02/11/2022 13:28
Chapter 129 02/11/2022 11:28
Chapter 128 02/11/2022 09:28
Chapter 127 02/11/2022 07:28
Chapter 126 02/11/2022 05:28
Chapter 125 02/11/2022 03:28
Chapter 124 02/11/2022 01:28
Chapter 123 01/11/2022 23:28
Chapter 122 01/11/2022 21:28
Chapter 121 01/11/2022 19:28
Chapter 120 01/11/2022 17:28
Chapter 119 01/11/2022 15:28
Chapter 118 01/11/2022 13:28
Chapter 117 01/11/2022 11:28
Chapter 116 01/11/2022 09:28
Chapter 115 01/11/2022 07:28
Chapter 114 01/11/2022 05:28
Chapter 113 01/11/2022 03:28
Chapter 112 01/11/2022 01:28
Chapter 111 31/10/2022 23:28
Chapter 110 31/10/2022 21:28
Chapter 109 31/10/2022 19:28
Chapter 108 31/10/2022 17:28
Chapter 107 31/10/2022 15:28
Chapter 106 31/10/2022 13:28
Chapter 105 31/10/2022 11:28
Chapter 104 31/10/2022 09:28
Chapter 103 31/10/2022 07:28
Chapter 102 31/10/2022 05:28
Chapter 101 31/10/2022 03:28
Chapter 100 03/11/2022 19:37
Chapter 99 03/11/2022 13:30
Chapter 98 03/11/2022 11:30
Chapter 97 03/11/2022 09:30
Chapter 96 03/11/2022 07:30
Chapter 95 03/11/2022 05:30
Chapter 94 03/11/2022 03:30
Chapter 93 03/11/2022 01:30
Chapter 92 02/11/2022 23:30
Chapter 91 02/11/2022 21:30
Chapter 90 02/11/2022 19:30
Chapter 89 02/11/2022 17:30
Chapter 88 02/11/2022 15:30
Chapter 87 02/11/2022 13:30
Chapter 86 02/11/2022 11:30
Chapter 85 02/11/2022 09:30
Chapter 84 02/11/2022 07:30
Chapter 83 02/11/2022 05:30
Chapter 82 02/11/2022 03:30
Chapter 81 02/11/2022 01:30
Chapter 80 01/11/2022 23:30
Chapter 79 01/11/2022 21:30
Chapter 78 01/11/2022 19:30
Chapter 77 01/11/2022 17:30
Chapter 76 01/11/2022 15:30
Chapter 75 01/11/2022 13:30
Chapter 74 01/11/2022 11:30
Chapter 73 01/11/2022 09:30
Chapter 72 01/11/2022 07:30
Chapter 71 01/11/2022 05:30
Chapter 70 01/11/2022 03:30
Chapter 69 01/11/2022 01:30
Chapter 68 31/10/2022 23:30
Chapter 67 31/10/2022 21:30
Chapter 66 31/10/2022 19:30
Chapter 65 31/10/2022 17:30
Chapter 64 31/10/2022 15:30
Chapter 63 31/10/2022 13:30
Chapter 62 31/10/2022 11:30
Chapter 61 31/10/2022 09:30
Chapter 60 31/10/2022 07:30
Chapter 59 31/10/2022 05:30
Chapter 58 31/10/2022 03:30
Chapter 57 31/10/2022 01:30
Chapter 56 30/10/2022 23:30
Chapter 55 30/10/2022 21:30
Chapter 54 30/10/2022 19:30
Chapter 53 30/10/2022 17:30
Chapter 52 30/10/2022 15:30
Chapter 51 30/10/2022 13:30
Chapter 50 30/10/2022 11:30
Chapter 49 30/10/2022 09:30
Chapter 48 30/10/2022 07:30
Chapter 47 30/10/2022 05:30
Chapter 46 30/10/2022 03:30
Chapter 45 30/10/2022 01:30
Chapter 44 29/10/2022 23:30
Chapter 43 29/10/2022 21:30
Chapter 42 29/10/2022 19:30
Chapter 41 29/10/2022 17:30
Chapter 40 29/10/2022 15:30
Chapter 39 29/10/2022 13:30
Chapter 38 29/10/2022 11:30
Chapter 37 29/10/2022 09:30
Chapter 36 29/10/2022 07:30
Chapter 35 29/10/2022 05:30
Chapter 34 29/10/2022 03:30
Chapter 33 29/10/2022 01:30
Chapter 32 28/10/2022 23:30
Chapter 31 28/10/2022 21:30
Chapter 30 28/10/2022 19:30
Chapter 29 28/10/2022 17:30
Chapter 28 : Đổi Giường 11/10/2021 19:34
Chapter 27 : Sát Thần Giận Dữ Đổ Máu Ngàn Dặm! 11/10/2021 17:34
Chapter 26 : Một Trận Báo Thù Tràn Đầy Sảng Khoái 11/10/2021 15:34
Chapter 25 : Yến Tiệc Sinh Nhật Đại Khai Sát Giới 11/10/2021 13:34
Chapter 24 : Không Nghĩ Tới Vương Duyệt Ngươi Là Cái Dạng Này 11/10/2021 11:34
Chapter 23 : Ta Thật Khó Khăn 11/10/2021 09:34
Chapter 22 : Lại Qua Một Cửa 11/10/2021 07:34
Chapter 21 : Tập Võ 11/10/2021 05:34
Chapter 20 : Gãi Đúng Chỗ Ngứa 11/10/2021 03:34
Chapter 19 : Văn Kê Khởi Vũ 11/10/2021 01:34
Chapter 18 : Một Mũi Tên Song Hùng Hài Tử 10/10/2021 23:34
Chapter 17 : Nhân Lúc Hắn Bệnh Đoạt Mệnh Của Hắn 10/10/2021 21:34
Chapter 16 : Ta Yêu Nàng Là Việc Của Riêng Ta 10/10/2021 19:34
Chapter 15 : Khảo Nghiệm Đầu Tiên 10/10/2021 17:34
Chapter 14 : Thiếu Gấm Chắp Vải Thô 10/10/2021 15:34
Chapter 13 : Người Mới Cười Người Xưa Khóc 10/10/2021 13:34
Chapter 12 : Liễu Ám Hoa Minh 10/10/2021 11:34
Chapter 11 : Nghe Lời Mẫu Thân 10/10/2021 09:34
Chapter 10 : Chọc Sai Người 10/10/2021 07:34
Chapter 9 : Bẫy Trong Bẫy 10/10/2021 05:34
Chapter 8 : Hạc Giữa Bầy Gà 10/10/2021 03:34
Chapter 7 : Mắc Bẫy 10/10/2021 01:34
Chapter 6 : Xé Rách Mặt 2 09/10/2021 23:34
Chapter 5 : Xé Rách Mặt 09/10/2021 21:34
Chapter 4 : Chờ Ta 2 09/10/2021 19:34
Chapter 3 : Chờ Ta 09/10/2021 17:34
Chapter 2 : Vương Duyệt Tâm Ta Duyệt Ngươi! 2 09/10/2021 15:34
Chapter 1 : Vương Duyệt Tâm Ta Duyệt Ngươi! 09/10/2021 13:34

comment

Có thể bạn thích xem

Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy - Co Ấy Xinh Đep Nhu Vay

Cập nhật lúc : 29/11/2020 01:40

Tình trạng : 96 / 96 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế - Gan Nhu Vay, Xa Đen The

Cập nhật lúc : 02/08/2018 19:52

Tình trạng : 42 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy - Thi Ra Yeu Anh Lai Đau Đen Nhu Vay

Cập nhật lúc : 20/12/2019 15:46

Tình trạng : 46 / 46 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Em Đối Với Anh Vẫn Đặc Biệt Như Vậy! - Em Đoi Voi Anh Van Đac Biet Nhu Vay!

Cập nhật lúc : 02/03/2019 01:56

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần! - Ta La Mot Nu Phu Tot Đep, Nu Chinh Đung Đen Gan!

Cập nhật lúc : 15/02/2019 05:34

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến - Đoi Hoa Tan Nguoi Moi Đen

Cập nhật lúc : 23/07/2019 02:33

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế - Yeu Nhu Vay, Han La Nhu The

Cập nhật lúc : 26/12/2019 22:52

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình - Xuyen Thanh Nu Phu Đon Thuan Xinh Đep Trong Ngon Tinh

Cập nhật lúc : 22/01/2022 05:28

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Học Bá Trùng Sinh Thành Nữ Phụ Ở Cổ Đại - Nu Hoc Ba Trung Sinh Thanh Nu Phu Ở Co Đai

Cập nhật lúc : 06/12/2022 23:32

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Như Ngày Xuân Đến, Như Làn Gió Đêm - Nhu Ngay Xuan Đen, Nhu Lan Gio Đem

Cập nhật lúc : 31/08/2021 06:58

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung - Mot Đoi Khuynh Thanh: Phi Tan Bi Vut Bo Ở Lanh Cung

Cập nhật lúc : 21/03/2023 10:58

Tình trạng : 395 / 397 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Lạt Mềm - Lat Mem

Cập nhật lúc : 02/06/2023 13:58

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Mẫu Ma Thú - Bao Mau Ma Thu

Cập nhật lúc : 02/06/2023 12:28

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo] - Ho Tro Manh Nhat [Thuc Te Ảo]

Cập nhật lúc : 02/06/2023 10:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp - Co Hai Hao Mon Tranh Nhau Cho Toi Ke Thua Gia Nghiep

Cập nhật lúc : 02/06/2023 09:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Lộ Tiểu Thư - Tinh Yeu Sieu Cap Ngot Ngao Cua Lo Tieu Thu

Cập nhật lúc : 02/06/2023 09:28

Tình trạng : 184 / 186 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo - Sau Khi Ta Bi Su Huynh Chung Đao

Cập nhật lúc : 02/06/2023 08:28

Tình trạng : 54 / 56 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện