Đại Chúa Tể

Đai Chua Te

Tác giả : Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 14/05/2022 23:43

Tình trạng : 1563 / 1563 Chapter

Lượt xem: 16194

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. - Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1563 : Tà Thần vẫn lạc (đại kết cục) 14/01/2020 22:56
Chapter 1562 : Sức mạnh của sinh linh 14/01/2020 20:56
Chapter 1561 : Trận chiến cuối cùng 14/01/2020 18:56
Chapter 1560 : Đại Chúa Tể 14/01/2020 16:56
Chapter 1559 : Át chủ bài cuối cùng 14/01/2020 14:56
Chapter 1558 : Mười mắt 14/01/2020 12:56
Chapter 1557 : Sức mạnh tối cường 14/01/2020 10:56
Chapter 1556 : Tái chiến Thiên Tà Thần 14/01/2020 08:56
Chapter 1555 : Người thứ ba trên bảng 14/01/2020 06:56
Chapter 1554 : Có tên của ta 14/01/2020 04:56
Chapter 1553 14/01/2020 02:56
Chapter 1552 : Ban thưởng 14/01/2020 00:56
Chapter 1551 : Lúc gặp lại, đã quân lâm Đại Thiên 13/01/2020 22:56
Chapter 1550 : Diệt ma trong chớp mắt 13/01/2020 20:56
Chapter 1549 : Tái chiến hắc thi 13/01/2020 18:56
Chapter 1548 : Đã từng hỏi qua? 13/01/2020 16:56
Chapter 1547 : Hắc Thi tái hiện 13/01/2020 14:56
Chapter 1546 : Linh viện gặp nạn 13/01/2020 12:56
Chapter 1545 : Bắc Thương Loạn 13/01/2020 10:56
Chapter 1544 : Ma tai 13/01/2020 08:56
Chapter 1543 : Đao và kiếm, máu và lửa 13/01/2020 06:56
Chapter 1542 : Chiến tranh tới 13/01/2020 04:56
Chapter 1541 : Ma tung cùng bát mục 13/01/2020 02:56
Chapter 1540 : Tam Thần cảnh 13/01/2020 00:56
Chapter 1539 : Càn quét cùng khổ tu 12/01/2020 22:56
Chapter 1538 : Tiếp thu truyền thừa 12/01/2020 20:56
Chapter 1537 : Đại Đế di trạch 12/01/2020 18:56
Chapter 1536 : Người thứ ba 12/01/2020 16:56
Chapter 1535 : Cửu Mục Tà Thần 12/01/2020 14:56
Chapter 1534 : Thế Giới áp chế 12/01/2020 12:56
Chapter 1533 : Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (trung) 12/01/2020 10:56
Chapter 1532 : Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (thượng) 12/01/2020 08:56
Chapter 1531 : Thương Khung Bảng 12/01/2020 06:56
Chapter 1530 : Ý chí của thế giới 12/01/2020 04:56
Chapter 1529 : Bọn họ, tới 12/01/2020 02:56
Chapter 1528 : Tà thần xuất thế 12/01/2020 00:56
Chapter 1527 : Huyết tự 11/01/2020 22:56
Chapter 1526 : Một quyền 11/01/2020 20:56
Chapter 1525 : Nhân Pháp Hợp Nhất 11/01/2020 18:56
Chapter 1524 : Khương Nhai 11/01/2020 16:56
Chapter 1523 : Tà Linh tộc 11/01/2020 14:56
Chapter 1522 : Mầm mống tâm ma 11/01/2020 12:56
Chapter 1521 : Người kia 11/01/2020 10:56
Chapter 1520 : Viện quân 11/01/2020 08:56
Chapter 1519 : Chư tôn luyện Ma Thần 11/01/2020 06:56
Chapter 1518 : Di mệnh 11/01/2020 04:56
Chapter 1517 : Quần Hùng tụ 11/01/2020 02:56
Chapter 1516 : Bắc Hoang Khâu 11/01/2020 00:56
Chapter 1515 : Tà ma xuất hiện 10/01/2020 22:56
Chapter 1514 : An bình 10/01/2020 20:56
Chapter 1513 : Vạn Ma Điện 10/01/2020 18:56
Chapter 1512 : Đại Thiên minh ước 10/01/2020 16:56
Chapter 1511 : Đưa thiếp 10/01/2020 14:56
Chapter 1510 : Cổ Tháp Trấn Ngọc Bình 10/01/2020 12:56
Chapter 1509 : Ma Ha Âm Dương Bình 10/01/2020 10:56
Chapter 1508 : Hiện thế chi chiến 10/01/2020 08:56
Chapter 1507 : Trận chiến Thánh Phẩm 10/01/2020 06:56
Chapter 1506 : Đối quyết Ma Ha Thiên 10/01/2020 04:56
Chapter 1505 : Gặp lại Lạc Ly 10/01/2020 02:56
Chapter 1504 : Hắc Thiên cổ tộc 10/01/2020 00:56
Chapter 1503 : Hiện thân 09/01/2020 22:56
Chapter 1502 : Năm năm khổ tu, đúc thành Bất Hủ 09/01/2020 20:56
Chapter 1501 : Thân thề bất hủ 09/01/2020 18:56
Chapter 1500 : Vạn cổ tân chủ 09/01/2020 16:56
Chapter 1499 : Chính phẩm cùng hàng giả 09/01/2020 14:56
Chapter 1498 : Lại tới thế gian 09/01/2020 12:56
Chapter 1497 : Khống chế cùng thức tỉnh 09/01/2020 10:56
Chapter 1496 : Thế giới tử kim 09/01/2020 08:56
Chapter 1495 : Tự bạo Bất Hủ Kim Thân 09/01/2020 06:56
Chapter 1494 : Đao Thánh vẫn 09/01/2020 04:56
Chapter 1493 : Thân ảnh ám kim thần bí 09/01/2020 02:56
Chapter 1492 : Vạn Cổ Bất Hủ Thân hiện thế 09/01/2020 00:56
Chapter 1491 : Ma Ha Vô Lượng Kiếp 08/01/2020 22:56
Chapter 1490 : Đột phá 08/01/2020 20:56
Chapter 1489 : Tầng cuối cùng 08/01/2020 18:56
Chapter 1488 : 6800 vạn 08/01/2020 16:56
Chapter 1487 : Tam linh tái hiện 08/01/2020 14:56
Chapter 1486 : Thánh Phật Thủ 08/01/2020 12:56
Chapter 1485 : Chiến Thích La 08/01/2020 10:56
Chapter 1484 : Tần Đông Hải 08/01/2020 08:56
Chapter 1483 : Vạn cổ chi tranh 08/01/2020 06:56
Chapter 1482 : Vạn Cổ Tháp 08/01/2020 04:56
Chapter 1481 : Điều kiện 08/01/2020 02:56
Chapter 1480 : Vạn Cổ Thành 08/01/2020 00:56
Chapter 1479 : Nhiệt môn 07/01/2020 22:56
Chapter 1478 : Sơn động bế quan 07/01/2020 20:56
Chapter 1477 : Bồi thường 07/01/2020 18:56
Chapter 1476 : Lộ ra cao chót vót 07/01/2020 16:56
Chapter 1475 : Năm nghìn vạn chiến văn 07/01/2020 14:56
Chapter 1474 : Lấy một địch năm 07/01/2020 12:56
Chapter 1473 : Thiên La đối đầu Mục Phủ 07/01/2020 10:56
Chapter 1472 : Bá chủ chi tranh 07/01/2020 08:56
Chapter 1471 : Thiên La Minh 07/01/2020 06:56
Chapter 1470 : Thế cục Mục Phủ 07/01/2020 04:56
Chapter 1469 : Chân Long cùng Chân Phượng 07/01/2020 02:56
Chapter 1468 : Thượng cổ Bất Tử Điểu 07/01/2020 00:56
Chapter 1467 : Chuẩn Thánh Huyết Tinh tới tay 06/01/2020 22:56
Chapter 1466 : Thắng bại 06/01/2020 20:56
Chapter 1465 : Tam Hợp Cảnh 06/01/2020 18:56
Chapter 1464 : Cửu Chuyển Nhập Thánh Quyết 06/01/2020 16:56
Chapter 1463 : Long Hoàng Đấu 06/01/2020 14:56
Chapter 1462 : Trận chiến Thiên kiêu 06/01/2020 12:56
Chapter 1461 : Chim sẻ núp phía sau 06/01/2020 10:56
Chapter 1460 : Chuẩn Thánh Huyết Tinh 06/01/2020 08:56
Chapter 1459 : Tam anh chiến hoàng 06/01/2020 06:56
Chapter 1458 : Mai phục chặn giết 06/01/2020 04:56
Chapter 1457 : Hợp tác 06/01/2020 02:56
Chapter 1456 : Khách không mời mà tới 06/01/2020 00:56
Chapter 1455 : Trấn áp 05/01/2020 22:56
Chapter 1454 : Huyết Tinh 05/01/2020 20:56
Chapter 1453 : Đối chọi gay gắt 05/01/2020 18:56
Chapter 1452 : Ức hiếp 05/01/2020 16:56
Chapter 1451 : Nguyên do 05/01/2020 14:56
Chapter 1450 : Cửu U gặp nạn 05/01/2020 12:56
Chapter 1449 : Tranh chấp huyết mạch Bất Tử Điểu 05/01/2020 10:56
Chapter 1448 : Truyền tống trận khoảng cách xa 05/01/2020 08:56
Chapter 1447 : Xử trí 05/01/2020 06:56
Chapter 1446 : Bối cảnh 05/01/2020 04:56
Chapter 1445 : Tần Bắc Huyền 05/01/2020 02:56
Chapter 1444 : Liễu Bách Hoa 05/01/2020 00:56
Chapter 1443 : Phu thê gặp lại 04/01/2020 22:56
Chapter 1442 : Gọi cứu binh 04/01/2020 20:56
Chapter 1441 : Ngươi thật sự là một tên phế vật 04/01/2020 18:56
Chapter 1440 : Bách Linh Vương 04/01/2020 16:56
Chapter 1439 : Bách Linh Đại Lục 04/01/2020 14:56
Chapter 1438 : Tấn cấp Thánh Phù Đồ Tháp 04/01/2020 12:56
Chapter 1437 : Lễ gặp mặt 04/01/2020 10:56
Chapter 1436 : Biến thiên Phù Đồ cổ tộc 04/01/2020 08:56
Chapter 1435 : Tân nhiệm Đại Trưởng Lão 04/01/2020 06:56
Chapter 1434 : Trận chiến Thánh Phẩm 04/01/2020 04:56
Chapter 1433 : Thanh Diên Tịnh xuất hiện 04/01/2020 02:56
Chapter 1432 : Phù Đồ Huyền ra tay 04/01/2020 00:56
Chapter 1431 : Một người địch tộc 03/01/2020 22:56
Chapter 1430 : Một mình chiến Phù Đồ 03/01/2020 20:56
Chapter 1429 : Tái khởi đối chọi 03/01/2020 18:56
Chapter 1428 : Thần quang chấn Cổ tộc 03/01/2020 16:56
Chapter 1427 : Thần Mạch quyết đấu 03/01/2020 14:56
Chapter 1426 : Kịch chiến Tiên Phẩm 03/01/2020 12:56
Chapter 1425 : Tiên Phẩm xuất thủ 03/01/2020 10:56
Chapter 1424 : Hành hung 03/01/2020 08:56
Chapter 1423 : Tái đấu Hắc Quang 03/01/2020 06:56
Chapter 1422 : Một chiêu một người 03/01/2020 04:56
Chapter 1421 : Một mình chiến Huyền Mạch 03/01/2020 02:56
Chapter 1420 : Tân Mạch Thủ của Thanh Mạch 03/01/2020 00:56
Chapter 1419 : Gia mẫu, Thanh Diên Tịnh 02/01/2020 22:56
Chapter 1418 : Thanh mạch bại trận 02/01/2020 20:56
Chapter 1417 : Tam Mạch chi thủ* 02/01/2020 18:56
Chapter 1416 : Phù Đồ Huyền 02/01/2020 16:56
Chapter 1415 : Tranh giành ghế 02/01/2020 14:56
Chapter 1414 : Thế cục của Thanh Mạch 02/01/2020 12:56
Chapter 1413 : Phù Đồ Giới 02/01/2020 10:56
Chapter 1412 : Ma Ha U 02/01/2020 08:56
Chapter 1411 : Phù đồ thành 02/01/2020 06:56
Chapter 1410 : Thần Mạch chấn Huyền thiên 02/01/2020 04:56
Chapter 1409 : Linh Mạch Điện 02/01/2020 02:56
Chapter 1408 : Giờ mới hiện thế 02/01/2020 00:56
Chapter 1407 : Thần mạch 01/01/2020 22:56
Chapter 1406 : Thu phục Huyền Thiên 01/01/2020 20:56
Chapter 1405 : Uy hiếp tứ phương 01/01/2020 18:56
Chapter 1404 : Cường ngạnh 01/01/2020 16:56
Chapter 1403 : Cường thế trấn áp 01/01/2020 14:56
Chapter 1402 : Bí mật của linh mạch 01/01/2020 12:56
Chapter 1401 : Cường thế trở về 01/01/2020 10:56
Chapter 1400 : Huyền Thiên Lão Tổ 01/01/2020 08:56
Chapter 1399 : Vị diện chủ 01/01/2020 06:56
Chapter 1398 : Võ Tổ đấu Thi Đế 01/01/2020 04:56
Chapter 1397 : Hắc Thi Thiên Ma Đế 01/01/2020 02:56
Chapter 1396 : Sức mạnh của Thiên Chí Tôn 01/01/2020 00:56
Chapter 1395 : Thuở nhỏ ra Bắc Linh, hiện tại leo Thiên Môn 31/12/2019 22:56
Chapter 1394 : Thiên Tôn kiếp 31/12/2019 20:56
Chapter 1393 : Thiên chướng 31/12/2019 18:56
Chapter 1392 : Cơ duyên 31/12/2019 16:56
Chapter 1391 : Thủ đoạn cuối cùng 31/12/2019 14:56
Chapter 1390 : Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tam Hợp Cảnh 31/12/2019 12:56
Chapter 1389 : Mục Chủ chiến Huyết Hoàng 31/12/2019 10:56
Chapter 1388 : Ma Đế chi uy 31/12/2019 08:56
Chapter 1387 : Huyết Hoàng xuất thế 31/12/2019 06:56
Chapter 1386 : Thôi hóa 31/12/2019 04:56
Chapter 1385 : Lấy một địch ba, chiến Huyết Ma 31/12/2019 02:56
Chapter 1384 : Đại chiến nổ ra 31/12/2019 00:56
Chapter 1383 : Tận trừ 30/12/2019 22:56
Chapter 1382 : Thánh Long Tông 30/12/2019 20:56
Chapter 1381 : Huyết Ma Sơn 30/12/2019 18:56
Chapter 1380 : Thỉnh cầu 30/12/2019 16:56
Chapter 1379 : Trấn ma 30/12/2019 14:56
Chapter 1378 : Nghiền nát hoàn toàn 30/12/2019 12:56
Chapter 1377 : Huyết Ma Vương 30/12/2019 10:56
Chapter 1376 : Bạch Y nữ vương 30/12/2019 08:56
Chapter 1375 : Huyết Ma Tướng 30/12/2019 06:56
Chapter 1374 : Hạ vị diện 30/12/2019 04:56
Chapter 1373 : Không gian tiết điểm 30/12/2019 02:56
Chapter 1372 : Bạch Long cơ duyên 30/12/2019 00:56
Chapter 1371 : Thiên Chí Tôn chi lộ 29/12/2019 22:56
Chapter 1370 : Mục phủ dương oai 29/12/2019 20:56
Chapter 1369 : Tân tấn bá chủ 29/12/2019 18:56
Chapter 1368 : Phân chia địa bàn 29/12/2019 16:56
Chapter 1367 : Bát Bộ Phù Đồ hiển uy 29/12/2019 14:56
Chapter 1366 : Lâm trận đột phá 29/12/2019 12:56
Chapter 1365 : Mục chủ chiến tam bá 29/12/2019 10:56
Chapter 1364 : Cường thế 29/12/2019 08:56
Chapter 1363 : Uy lực của kim tiễn 29/12/2019 06:56
Chapter 1362 : Đại Chiến Tử Vân Chân Quân 29/12/2019 04:56
Chapter 1361 : Tam Đại Bá Chủ 29/12/2019 02:56
Chapter 1360 : Hung uy 29/12/2019 00:56
Chapter 1359 : Thủ đoạn sấm sét 28/12/2019 22:56
Chapter 1358 : Bắc Vực Nguyên 28/12/2019 20:56
Chapter 1357 : Đại hội sắp đến 28/12/2019 18:56
Chapter 1356 : Giao dịch với Tàng Kinh Lâu 28/12/2019 16:56
Chapter 1355 : Mục Phủ bừng bừng sức sống 28/12/2019 14:56
Chapter 1354 : Bắc vực tranh bá 28/12/2019 12:56
Chapter 1353 : Trấn phục 28/12/2019 10:56
Chapter 1352 : Mục Phủ Chi Chủ 28/12/2019 08:56
Chapter 1351 : Tử Vân Tông 28/12/2019 06:56
Chapter 1350 : Chia ly 28/12/2019 04:56
Chapter 1349 : Tru Ma Điểm 28/12/2019 02:56
Chapter 1348 : Vị Tru Ma Vương thứ hai 28/12/2019 00:56
Chapter 1347 : Một đám thiên chí tôn giằng co 27/12/2019 22:56
Chapter 1346 : Quấy nhiễu 27/12/2019 20:56
Chapter 1345 : Nửa bước Đại Viên Mãn 27/12/2019 18:56
Chapter 1344 : Thái Linh Thông Thiên Quang 27/12/2019 16:56
Chapter 1343 : Phương pháp thức tỉnh 27/12/2019 14:56
Chapter 1342 : Truyền thừa của Bát Bộ Phù Đồ 27/12/2019 12:56
Chapter 1341 : Đạt được truyền thừa 27/12/2019 10:56
Chapter 1340 : Chấn động 27/12/2019 08:56
Chapter 1339 : Tân Tru Ma Vương 27/12/2019 06:56
Chapter 1338 : Phù Đồ chiến Huyết Cương 27/12/2019 04:56
Chapter 1337 : Huyết Cương Thiên Ma Đế 27/12/2019 02:56
Chapter 1336 : Bất Hủ Kim Liên 27/12/2019 00:56
Chapter 1335 : Thi Thần Kỹ 26/12/2019 22:56
Chapter 1334 : Thi Thần Tam Khấu Thủ 26/12/2019 20:56
Chapter 1333 : Hoá Linh Phong hiển uy 26/12/2019 18:56
Chapter 1332 : Tái chiến thi hài Ma Đế 26/12/2019 16:56
Chapter 1331 : Thi Thiên u tái hiện 26/12/2019 14:56
Chapter 1330 : Thực lực của Huyền La, Mặc Tâm 26/12/2019 12:56
Chapter 1329 : Tin tức của Thanh Diên Tịnh 26/12/2019 10:56
Chapter 1328 : Đại chiến Viêm Ma 26/12/2019 08:56
Chapter 1327 : Thống Lĩnh Viêm ma Tộc 26/12/2019 06:56
Chapter 1326 : Viêm Ma Tộc 26/12/2019 04:56
Chapter 1325 : Tứ Thánh Tháp 26/12/2019 02:56
Chapter 1324 : Tần Bất Bại 26/12/2019 00:56
Chapter 1323 : Xung đột 25/12/2019 22:56
Chapter 1322 : Hiển uy 25/12/2019 20:56
Chapter 1321 : Mặc Tâm thiếu chủ 25/12/2019 18:56
Chapter 1320 : Khu giao dịch 25/12/2019 16:56
Chapter 1319 : Cảnh giới đột phá 25/12/2019 14:56
Chapter 1318 : Thăng Hoa Đan 25/12/2019 12:56
Chapter 1317 : Động không đáy 25/12/2019 10:56
Chapter 1316 : Thi Thiên U 25/12/2019 08:56
Chapter 1315 : Thi Ma Tộc 25/12/2019 06:56
Chapter 1314 : Huyền Long Chiến Linh 25/12/2019 04:56
Chapter 1313 : Lại điểm binh 25/12/2019 02:56
Chapter 1312 : Đấu chiến ý 25/12/2019 00:56
Chapter 1311 : Lựa chọn 24/12/2019 22:56
Chapter 1310 : Huyền Long Không Gian 24/12/2019 20:56
Chapter 1309 : Huyền Long Quân 24/12/2019 18:56
Chapter 1308 : Nhảy vào lò 24/12/2019 16:56
Chapter 1307 : Đại chiến trong hang động 24/12/2019 14:56
Chapter 1306 : Át chủ bài đều xuất hiện 24/12/2019 12:56
Chapter 1305 : Đoạt đan 24/12/2019 10:56
Chapter 1304 : Đan thú 24/12/2019 08:56
Chapter 1303 : Vũ Thông 24/12/2019 06:56
Chapter 1302 : Linh Điệp Đan Tiên 24/12/2019 04:56
Chapter 1301 : Đổng Sơn 24/12/2019 02:56
Chapter 1300 : Thu phục 24/12/2019 00:56
Chapter 1299 : Hóa Linh Phong 23/12/2019 22:56
Chapter 1298 : Tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên 23/12/2019 20:56
Chapter 1297 : Cao cấp Linh Trận Tông Sư 23/12/2019 18:56
Chapter 1296 : Gặp gỡ trong đêm 23/12/2019 16:56
Chapter 1295 : Thanh Huyên trưởng lão 23/12/2019 14:56
Chapter 1294 : Tiến vào Phù Đồ cổ Tộc 23/12/2019 12:56
Chapter 1293 : Gặp lại Ôn Thanh Tuyền 23/12/2019 10:56
Chapter 1292 : Người quen 23/12/2019 08:56
Chapter 1291 : Đại Thiên Cung, Tru Ma Vương 23/12/2019 06:56
Chapter 1290 : Thánh Uyên Đại Lục 23/12/2019 04:56
Chapter 1289 : Hai cuốn trận đồ 23/12/2019 02:56
Chapter 1288 : Bí mật của Thánh Uyên 23/12/2019 00:56
Chapter 1287 : Mẫu Tử gặp lại 22/12/2019 22:56
Chapter 1286 : Bát Bộ Phù Đồ 22/12/2019 20:56
Chapter 1285 : Xích Viêm Lão Tiên 22/12/2019 18:56
Chapter 1284 : Hồ Lô Đỏ 22/12/2019 16:56
Chapter 1283 : Mạt Nhật Thiên Sư 22/12/2019 14:56
Chapter 1282 : Sát tâm! 22/12/2019 12:56
Chapter 1281 : Đại chiến 22/12/2019 10:56
Chapter 1280 : Đoạt trận 22/12/2019 08:56
Chapter 1279 : Ba vị Đại Viên Mãn Địa Chí Tôn 22/12/2019 06:56
Chapter 1278 : Ôn tồn! 22/12/2019 04:56
Chapter 1277 : Tự chui đầu vào lưới 22/12/2019 02:56
Chapter 1276 : Thiếu Chủ 22/12/2019 00:56
Chapter 1275 : Đột phá! Thượng Vị Địa Chí Tôn 21/12/2019 22:56
Chapter 1274 : Long Tượng 21/12/2019 20:56
Chapter 1273 : Oanh động (2) 21/12/2019 18:56
Chapter 1272 : Oanh động (1) 21/12/2019 16:56
Chapter 1271 : Đại lục tẩy lễ 21/12/2019 14:56
Chapter 1270 : Một kiếm 21/12/2019 12:56
Chapter 1269 : Tranh đoạt phân ngạch 21/12/2019 10:56
Chapter 1268 : Tẩy lễ phân phối 21/12/2019 08:56
Chapter 1267 : Lạc Ly đoạt quán quân 21/12/2019 06:56
Chapter 1266 : Sức mạnh của Lạc Ly 21/12/2019 04:56
Chapter 1265 : Nhị nữ tranh phong 21/12/2019 02:56
Chapter 1264 : Chiến trường của hai nữ nhân 21/12/2019 00:56
Chapter 1263 : Người thắng cuối cùng 20/12/2019 22:56
Chapter 1262 : Tuyệt thế thần thông hiển uy 20/12/2019 20:56
Chapter 1261 : Hiện thế 20/12/2019 18:56
Chapter 1260 : Yêu Nghiệt 20/12/2019 16:56
Chapter 1259 : Chiến Đế pháp thân vs Bất Hủ kim thân 20/12/2019 14:56
Chapter 1258 : Thượng cổ Chiến Đế pháp thân 20/12/2019 12:56
Chapter 1257 : Trận chiến đỉnh cao 20/12/2019 10:56
Chapter 1256 : Linh Chiến Tử chi uy 20/12/2019 08:56
Chapter 1255 : Quyết chiến 20/12/2019 06:56
Chapter 1254 : Tô Mộ cùng Sở Môn 20/12/2019 04:56
Chapter 1253 : Liễu Tinh Thần 20/12/2019 02:56
Chapter 1252 : Quét ngang 20/12/2019 00:56
Chapter 1251 : Chiến trận đến tay 19/12/2019 22:56
Chapter 1250 : Huyết Linh Tử chết 19/12/2019 20:56
Chapter 1249 : Huyền Vũ Chiến Linh 19/12/2019 18:56
Chapter 1248 : Phục ma vệ 19/12/2019 16:56
Chapter 1247 : Đủ chưa 19/12/2019 14:56
Chapter 1246 : Quỷ đại sư 19/12/2019 12:56
Chapter 1245 : Dương danh 19/12/2019 10:56
Chapter 1244 : Trận đầu 19/12/2019 08:56
Chapter 1243 : Hỏa bào nam tử 19/12/2019 06:56
Chapter 1242 : Tam linh chiến trận 19/12/2019 04:56
Chapter 1241 : Phúc lợi của chiến hoàng 19/12/2019 02:56
Chapter 1240 : Tranh đoạt chiến tiến đến 19/12/2019 00:56
Chapter 1239 : Tự cược 18/12/2019 22:56
Chapter 1238 : Một quyền 18/12/2019 20:56
Chapter 1237 : Danh ngạch quán quân 18/12/2019 18:56
Chapter 1236 : Tranh đoạt bắt đầu 18/12/2019 16:56
Chapter 1235 : Cường đại thủy tinh Phù đồ Tháp 18/12/2019 14:56
Chapter 1234 : Kẻ chặn giết và Người trợ giúp 18/12/2019 12:56
Chapter 1233 : Tổ khí 18/12/2019 10:56
Chapter 1232 : Vùng không gian huyền bí 18/12/2019 08:56
Chapter 1231 : Tứ Đại Thánh Tử 18/12/2019 06:56
Chapter 1230 : Ngoại Truyện: Lâm Động vs Băng Linh Tộc 18/12/2019 04:56
Chapter 1229 : Ngoại Truyện: Băng Linh Tộc (2) 18/12/2019 02:56
Chapter 1228 : Ngoại Truyện: Băng Linh Tộc (1) 18/12/2019 00:56
Chapter 1227 : Thủ đoạn của Lạc Ly 17/12/2019 22:56
Chapter 1226 : Mục Hoàng 17/12/2019 20:56
Chapter 1225 : Đại Lục Chi Tử 17/12/2019 18:56
Chapter 1224 : Ngọn nguồn 17/12/2019 16:56
Chapter 1223 : Viêm Đế vs Chiến Hoàng 17/12/2019 14:56
Chapter 1222 : Viêm Đế tái hiện 17/12/2019 12:56
Chapter 1221 : Chiến Hoàng giáng lâm 17/12/2019 10:56
Chapter 1220 : Thánh Nữ? 17/12/2019 08:56
Chapter 1219 : Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân 17/12/2019 06:56
Chapter 1218 : Đông lão 17/12/2019 04:56
Chapter 1217 : Đúng không? 17/12/2019 02:56
Chapter 1216 : Chiến tích 17/12/2019 00:56
Chapter 1215 : Vẫn lạc 16/12/2019 22:56
Chapter 1214 : Cũng nên tuyệt vọng 16/12/2019 20:56
Chapter 1213 : Hoàng Tuyền Huyết Hải 16/12/2019 18:56
Chapter 1212 : Cái gì gọi là khủng bố 16/12/2019 16:56
Chapter 1211 : Giết Cho Người Xem 16/12/2019 14:56
Chapter 1210 : Gặp lại 16/12/2019 12:56
Chapter 1209 : Chiến binh của nàng 16/12/2019 10:56
Chapter 1208 : Lạc Thần Hoa 16/12/2019 08:56
Chapter 1207 : Lạc Thần Tế 16/12/2019 06:56
Chapter 1206 : Lạc Ly 16/12/2019 04:56
Chapter 1205 : Tiểu tây thiên giới 16/12/2019 02:56
Chapter 1204 : Xây dựng Mục Phủ 16/12/2019 00:56
Chapter 1203 : Lạc Thần 15/12/2019 22:56
Chapter 1202 : Mục Phủ 15/12/2019 20:56
Chapter 1201 : Linh trận giương oai 15/12/2019 18:56
Chapter 1200 : Tư cách đứng đầu 15/12/2019 16:56
Chapter 1199 : Ai là tôn? 15/12/2019 14:56
Chapter 1198 : Xây mới thế lực 15/12/2019 12:56
Chapter 1197 : Phù Đồ Cổ Tộc 15/12/2019 10:56
Chapter 1196 : Thiên đế dạy 15/12/2019 08:56
Chapter 1195 : Đột phá! Địa Chí Tôn! 15/12/2019 06:56
Chapter 1194 : Thi triển thủ đoạn, độ Linh Kiếp 15/12/2019 04:56
Chapter 1193 : Linh Kiếp 15/12/2019 02:56
Chapter 1192 : Đây là Địa Chí Tôn cảnh? 15/12/2019 00:56
Chapter 1191 : Thiên Đế ban thưởng cơ duyên 14/12/2019 22:56
Chapter 1190 : Truyền nhân 14/12/2019 20:56
Chapter 1189 : Đuổi khéo 14/12/2019 18:56
Chapter 1188 : Võ Tổ 14/12/2019 16:56
Chapter 1187 : Vương gặp Vương 14/12/2019 14:56
Chapter 1186 : Phật Nộ Hỏa Liên 14/12/2019 12:56
Chapter 1185 : Viêm đế, Tiêu Viêm 14/12/2019 10:56
Chapter 1184 : Ma Đế sống lại 14/12/2019 08:56
Chapter 1183 : Ma Đế hay Thiên Đế? 14/12/2019 06:56
Chapter 1182 : Biến cố 14/12/2019 04:56
Chapter 1181 : Đại viên mãn Mạn Đồ La 14/12/2019 02:56
Chapter 1180 : Địa chí tôn đại viên mãn 14/12/2019 00:56
Chapter 1179 : Cường giả đỉnh cao xuất hiện 13/12/2019 22:56
Chapter 1178 : Thiên Đế chi mộ 13/12/2019 20:56
Chapter 1177 : Bất Hủ Kim Thân 13/12/2019 18:56
Chapter 1176 : Người thắng sau cùng 13/12/2019 16:56
Chapter 1175 : Thập Dương Thần Ma Thủ 13/12/2019 14:56
Chapter 1174 : Đại Nhật Bất Diệt Thân cuộc chiến 13/12/2019 12:56
Chapter 1173 : Thánh Vật cuộc chiến 13/12/2019 10:56
Chapter 1172 : Kịch chiến 13/12/2019 08:56
Chapter 1171 : Chiến Già Lâu La 13/12/2019 06:56
Chapter 1170 : Tìm kiếm Bất Hủ Kim Thân! 13/12/2019 04:56
Chapter 1169 : Tàng Kinh Lâu hiện 13/12/2019 02:56
Chapter 1168 : Một chưởng 13/12/2019 00:56
Chapter 1167 : Phá trận chi pháp 12/12/2019 22:56
Chapter 1166 : Chí Tôn Pháp Tướng 12/12/2019 20:56
Chapter 1165 : Trận chiến mở màn Địa Chí Tôn 12/12/2019 18:56
Chapter 1164 : Tả trưởng lão 12/12/2019 16:56
Chapter 1163 : Oan gia ngõ hẹp 12/12/2019 14:56
Chapter 1162 : Thu phục Đồ Linh Vệ 12/12/2019 12:56
Chapter 1161 : Chiến văn 12/12/2019 10:56
Chapter 1160 : Khôi phục Đồ Linh vệ 12/12/2019 08:56
Chapter 1159 : Hợp tác 12/12/2019 06:56
Chapter 1158 : Hoàng Trùng 12/12/2019 04:56
Chapter 1157 : Đệ nhị Điện 12/12/2019 02:56
Chapter 1156 : Tàng kinh lâu huyền bí 12/12/2019 00:56
Chapter 1155 : Không viên mãn? 11/12/2019 22:56
Chapter 1154 : Thực lực tinh tiến 11/12/2019 20:56
Chapter 1153 : Hoàn mỹ gột rửa 11/12/2019 18:56
Chapter 1152 : Đấu thân pháp 11/12/2019 16:56
Chapter 1151 : Cảm ứng 11/12/2019 14:56
Chapter 1150 : Chụp mũ 11/12/2019 12:56
Chapter 1149 : Thiên Hà Chi Linh thứ một trăm 11/12/2019 10:56
Chapter 1148 : Hạ Vũ "phi thăng" 11/12/2019 08:56
Chapter 1147 : Ma quyền thị uy 11/12/2019 06:56
Chapter 1146 : Sơn hà tỷ 11/12/2019 04:56
Chapter 1145 : Kịch chiến 11/12/2019 02:56
Chapter 1144 : Đại thiên vương pháp thân 11/12/2019 00:56
Chapter 1143 : Chiến Hạ Vũ 10/12/2019 22:56
Chapter 1142 : Thu hoạch tương đối khá 10/12/2019 20:56
Chapter 1141 : Bắt được 10/12/2019 18:56
Chapter 1140 : Thiên Hà Chi Linh 10/12/2019 16:56
Chapter 1139 : Thiên Hà mở ra 10/12/2019 14:56
Chapter 1138 : Ân oán 10/12/2019 12:56
Chapter 1137 : Sơ ngộ Già Lâu La 10/12/2019 10:56
Chapter 1136 : Khí thế nghiền áp 10/12/2019 08:56
Chapter 1135 : Oan gia ngõ hẹp 10/12/2019 06:56
Chapter 1134 : Thôn Thiên Mãng 10/12/2019 04:56
Chapter 1133 : Gặp lại Tiêu Tiêu 10/12/2019 02:56
Chapter 1132 : Cửu U cơ duyên 10/12/2019 00:56
Chapter 1131 : Hai nữ tranh phong 09/12/2019 22:56
Chapter 1130 : Long đảo 09/12/2019 20:56
Chapter 1129 : Thu hoạch phong phú 09/12/2019 18:56
Chapter 1128 : Lần đầu giao phong 09/12/2019 16:56
Chapter 1127 : Chúc Diễm 09/12/2019 14:56
Chapter 1126 : Có duyên với ta 09/12/2019 12:56
Chapter 1125 : Thánh vật phản phệ 09/12/2019 10:56
Chapter 1124 : Thủ bút của Lâm Tĩnh 09/12/2019 08:56
Chapter 1123 : Phong phủ chi chủ 09/12/2019 06:56
Chapter 1122 : Phá trận tiến vào 09/12/2019 04:56
Chapter 1121 : Cửu phủ 09/12/2019 02:56
Chapter 1120 : Tiến vào nội cung 09/12/2019 00:56
Chapter 1119 : Kim long đệ tử thứ tư 08/12/2019 22:56
Chapter 1118 : Xa luân chiến 08/12/2019 20:56
Chapter 1117 : Đột phá 08/12/2019 18:56
Chapter 1116 : Chu thiên tinh hà trận 08/12/2019 16:56
Chapter 1115 : Quyền hạn khiêu chiến 08/12/2019 14:56
Chapter 1114 : Ba vị kim long đệ tử 08/12/2019 12:56
Chapter 1113 : Kim giao đệ tử 08/12/2019 10:56
Chapter 1112 : Lần đầu giao phong 08/12/2019 08:56
Chapter 1111 : Tô khinh ngâm 08/12/2019 06:56
Chapter 1110 : Đăng long môn 08/12/2019 04:56
Chapter 1109 : Không gian ám đấu 08/12/2019 02:56
Chapter 1108 : Tiến nhập thiên cung 08/12/2019 00:56
Chapter 1107 : Binh phù 07/12/2019 22:56
Chapter 1106 : Một đóa hoa 07/12/2019 20:56
Chapter 1105 : Truyền kỳ 07/12/2019 18:56
Chapter 1104 : Cường giả bảng 07/12/2019 16:56
Chapter 1103 : Thu hoạch lớn 07/12/2019 14:56
Chapter 1102 : Băng linh ngẫu 07/12/2019 12:56
Chapter 1101 : Bát dương thiên luân công phòng nhất thể 07/12/2019 10:56
Chapter 1100 : Mở 8 dương 07/12/2019 08:56
Chapter 1099 : Cửu hung thiên thú thân 07/12/2019 06:56
Chapter 1098 : Chiến hạ hoằng 07/12/2019 04:56
Chapter 1097 : Đào hố 07/12/2019 02:56
Chapter 1096 : Ra oai 07/12/2019 00:56
Chapter 1095 : Mượn đầu 06/12/2019 22:56
Chapter 1094 : Quan sát long trận 06/12/2019 20:56
Chapter 1093 : Lâm Tĩnh xuất hiện 06/12/2019 18:56
Chapter 1092 : Thần bí nữ hài 06/12/2019 16:56
Chapter 1091 : Tranh đoạt 06/12/2019 14:56
Chapter 1090 : Cửu long thí tiên trận 06/12/2019 12:56
Chapter 1089 : Đấu giá 06/12/2019 10:56
Chapter 1088 : Lệnh bài 06/12/2019 08:56
Chapter 1087 : Hạ hoằng 06/12/2019 06:56
Chapter 1086 : Tây thành 06/12/2019 04:56
Chapter 1085 : Già lâu la (garuda) 06/12/2019 02:56
Chapter 1084 : Thực lực của thượng cổ thiên cung 06/12/2019 00:56
Chapter 1083 : Di tích 05/12/2019 22:56
Chapter 1082 : Nhất quyền đoạt hoàng vị 05/12/2019 20:56
Chapter 1081 : Chiến cửu phẩm 05/12/2019 18:56
Chapter 1080 : Long Tí chi lực 05/12/2019 16:56
Chapter 1079 : Bất diệt hỏa thần tráo 05/12/2019 14:56
Chapter 1078 : Cường thế xuất hiện 05/12/2019 12:56
Chapter 1077 : Tân hoàng tranh đoạt 05/12/2019 10:56
Chapter 1076 : Tân chư vương 05/12/2019 08:56
Chapter 1075 : Quét sạch 05/12/2019 06:56
Chapter 1074 : Thế cục đại la thiên vực 05/12/2019 04:56
Chapter 1073 : Trở về 05/12/2019 02:56
Chapter 1072 : Nửa bước cửu phẩm 05/12/2019 00:56
Chapter 1071 : Thực lực tinh tiến 04/12/2019 22:56
Chapter 1070 : Thiên cung xuất thế 04/12/2019 20:56
Chapter 1069 : Chấn Động cửu U Tước Tộc 04/12/2019 18:56
Chapter 1068 : Kết thúc 04/12/2019 16:56
Chapter 1067 : Thần Hải khổ tu 04/12/2019 14:56
Chapter 1066 : Vận may lớn 04/12/2019 12:56
Chapter 1065 : Thú mâu trảm ma 04/12/2019 10:56
Chapter 1064 : Thiên thú quân 04/12/2019 08:56
Chapter 1063 : Ba thú tôn 04/12/2019 06:56
Chapter 1062 : Ma biến 04/12/2019 04:56
Chapter 1061 : Tinh huyết truyền thừa 04/12/2019 02:56
Chapter 1060 : Gần trong gang tấc 04/12/2019 00:56
Chapter 1059 : Ma quyền chi uy 03/12/2019 22:56
Chapter 1058 : Huyết phiến sính uy 03/12/2019 20:56
Chapter 1057 : Hoàng huyết tế linh 03/12/2019 18:56
Chapter 1056 : Diệt sinh đồng vs Hàn hoàng linh phiến 03/12/2019 16:56
Chapter 1055 : Long tranh hổ đấu 03/12/2019 14:56
Chapter 1054 : Chiến bạch minh 03/12/2019 12:56
Chapter 1053 : Ba đạo tinh huyết truyền thừa 03/12/2019 10:56
Chapter 1052 : Nội vực 03/12/2019 08:56
Chapter 1051 : Thất phẩm chí tôn 03/12/2019 06:56
Chapter 1050 : Hủy diệt 03/12/2019 04:56
Chapter 1049 : Xông vào cốc 03/12/2019 02:56
Chapter 1048 : Cửu chuyển thanh liên 03/12/2019 00:56
Chapter 1047 : Diệt Sinh Đồng chi uy 02/12/2019 22:56
Chapter 1046 : Linh trận vây giết 02/12/2019 20:56
Chapter 1045 : Vây săn 02/12/2019 18:56
Chapter 1044 : Bát phẩm thú linh 02/12/2019 16:56
Chapter 1043 : Tư cách 02/12/2019 14:56
Chapter 1042 : Bạch Minh 02/12/2019 12:56
Chapter 1041 : Quần hùng tụ họp 02/12/2019 10:56
Chapter 1040 : Thần mộ viên 02/12/2019 08:56
Chapter 1039 : Chỗ thần bí 02/12/2019 06:56
Chapter 1038 : Đầy bồn đầy bát 02/12/2019 04:56
Chapter 1037 : Diệt sinh đồng 02/12/2019 02:56
Chapter 1036 : Đoạt bảo 02/12/2019 00:56
Chapter 1035 : Đa bảo hồ 01/12/2019 22:56
Chapter 1034 : Bại sau đền tiền 01/12/2019 20:56
Chapter 1033 : Thất dương tiệt thiên trượng 01/12/2019 18:56
Chapter 1032 : Sư hoàng tam thôn 01/12/2019 16:56
Chapter 1031 : Kịch chiến 01/12/2019 14:56
Chapter 1030 : Kim kình thiên 01/12/2019 12:56
Chapter 1029 : Cọng rơm cái rác 01/12/2019 10:56
Chapter 1028 : Tru tiên trận 01/12/2019 08:56
Chapter 1027 : Mất đi hiệu lực 01/12/2019 06:56
Chapter 1026 : Ám toán 01/12/2019 04:56
Chapter 1025 : Kim liệt 01/12/2019 02:56
Chapter 1024 : Thiên lang tộc 01/12/2019 00:56
Chapter 1023 : Vạn thú mộ 30/11/2019 22:56
Chapter 1022 : Sừng trâu - lôi tâm 30/11/2019 20:56
Chapter 1021 : Lại đến ba khỏa 30/11/2019 18:56
Chapter 1020 : Ta bảo vệ các ngươi 30/11/2019 16:56
Chapter 1019 : Xích hồng vũ 30/11/2019 14:56
Chapter 1018 : Phượng viêm tinh 30/11/2019 12:56
Chapter 1017 : Điểm giao dịch tự do 30/11/2019 10:56
Chapter 1016 : Chạy đi 30/11/2019 08:56
Chapter 1015 : Thượng cổ bảo thú 30/11/2019 06:56
Chapter 1014 : Thử quyền 30/11/2019 04:56
Chapter 1013 : Một quyền 30/11/2019 02:56
Chapter 1012 : Nhổ ra? 30/11/2019 00:56
Chapter 1011 : Đột phá! 29/11/2019 22:56
Chapter 1010 : Huyết chiến vương 29/11/2019 20:56
Chapter 1009 : Lấy tiền tiêu tai 29/11/2019 18:56
Chapter 1008 : Đánh lén 29/11/2019 16:56
Chapter 1007 : Chín đèn cùng đốt 29/11/2019 14:56
Chapter 1006 : Mục Trần ra tay 29/11/2019 12:56
Chapter 1005 : Bảy chén nhỏ 29/11/2019 10:56
Chapter 1004 : Nhen nhóm Thanh Đồng đèn 29/11/2019 08:56
Chapter 1003 : Hắc thạch bia 29/11/2019 06:56
Chapter 1002 : Thu hoạch 29/11/2019 04:56
Chapter 1001 : Lôi tủy tẩy lễ 29/11/2019 02:56
Chapter 1000 : Năm cái danh ngạch 29/11/2019 00:56
Chapter 999 : Dĩ nhiên là đệ nhất 28/11/2019 22:56
Chapter 998 : Long quyền chi uy 28/11/2019 20:56
Chapter 997 : Chân long quyền 28/11/2019 18:56
Chapter 996 : Đào thải tàn khốc 28/11/2019 16:56
Chapter 995 : Phát lực 28/11/2019 14:56
Chapter 994 : Góp ít thành nhiều 28/11/2019 12:56
Chapter 993 : Luyện Thể tháp tầng thứ hai 28/11/2019 10:56
Chapter 992 : Phản truy mà lên 28/11/2019 08:56
Chapter 991 : Ánh sáng đỏ rèn thân 28/11/2019 06:56
Chapter 990 : Trong tháp 28/11/2019 04:56
Chapter 989 : Tiến vào 28/11/2019 02:56
Chapter 988 : Thiên phẩm Linh trận chi uy 28/11/2019 00:56
Chapter 987 : Thiên sơn thần ấn 27/11/2019 22:56
Chapter 986 : 10 tòa Tiếp Dẫn Thai 27/11/2019 20:56
Chapter 985 : Quần hùng hội tụ 27/11/2019 18:56
Chapter 984 : Thiên Bằng tộc 27/11/2019 16:56
Chapter 983 : Viễn cổ luyện thể tháp 27/11/2019 14:56
Chapter 982 : Thân thể linh căn 27/11/2019 12:56
Chapter 981 : Luyện hóa 27/11/2019 10:56
Chapter 980 : Huyết Linh Nê thai 27/11/2019 08:56
Chapter 979 : Lôi nha tộc 27/11/2019 06:56
Chapter 978 : Cự vô phách 27/11/2019 04:56
Chapter 977 27/11/2019 02:56
Chapter 976 : Tiến vào Thần Thú Chi Nguyên 27/11/2019 00:56
Chapter 975 : Mặc phong mặc linh 26/11/2019 22:56
Chapter 974 : Lấy đc danh ngạch 26/11/2019 20:56
Chapter 973 : Hai tầng linh trận 26/11/2019 18:56
Chapter 972 : Thiên la trận 26/11/2019 16:56
Chapter 971 : So đấu nhục thể 26/11/2019 14:56
Chapter 970 : Hai lựa chọn 26/11/2019 12:56
Chapter 969 : Cửu U giới 26/11/2019 10:56
Chapter 968 : Linh trận thiên cấp 26/11/2019 08:56
Chapter 967 : Chí Tôn Lục phẩm 26/11/2019 06:56
Chapter 966 : Hai tháng chuẩn bị 26/11/2019 04:56
Chapter 965 : Bốn cái danh ngạch 26/11/2019 02:56
Chapter 964 : Cội nguồn thần thú 26/11/2019 00:56
Chapter 963 : Chân phượng uy áp 25/11/2019 22:56
Chapter 962 : Kịch đấu Liễu Thanh 25/11/2019 20:56
Chapter 961 : Cửu u viêm tước 25/11/2019 18:56
Chapter 960 : Liễu thanh 25/11/2019 16:56
Chapter 959 : Thiên Tước trưởng lão 25/11/2019 14:56
Chapter 958 : Cửu U Cung lớn mạnh 25/11/2019 12:56
Chapter 957 : Chia cắt Thần Các 25/11/2019 10:56
Chapter 956 : Đầu tư 25/11/2019 08:56
Chapter 955 : Bất hủ Kim Thân 25/11/2019 06:56
Chapter 954 : Vẫn lạc 25/11/2019 04:56
Chapter 953 : Tinh thần trấn ma tháp 25/11/2019 02:56
Chapter 952 : Đệ Tứ Điện Chủ hiện 25/11/2019 00:56
Chapter 951 : Tình thế nguy hiểm 24/11/2019 22:56
Chapter 950 : Hậu chiêu của Thần Các chủ 24/11/2019 20:56
Chapter 949 : Nửa bước thượng vị Địa Chí Tôn 24/11/2019 18:56
Chapter 948 : Âm thầm lo lắng 24/11/2019 16:56
Chapter 947 : Hoàn mỹ Linh Thần dịch 24/11/2019 14:56
Chapter 946 : Linh Thần Dịch thành hình! 24/11/2019 12:56
Chapter 945 : Lỗ mãng Thần Các chi chủ 24/11/2019 10:56
Chapter 944 : Bình sứ 24/11/2019 08:56
Chapter 943 : Chiến ý thần bàn 24/11/2019 06:56
Chapter 942 : Nam các chủ 24/11/2019 04:56
Chapter 941 : Chấn nhiếp quần hùng 24/11/2019 02:56
Chapter 940 : Ngũ dương thương 24/11/2019 00:56
Chapter 939 : Ba chí tôn pháp thân 23/11/2019 22:56
Chapter 938 : Hậu thủ 23/11/2019 20:56
Chapter 937 : Tam cường đối bính 23/11/2019 18:56
Chapter 936 : Hỗn chiến 23/11/2019 16:56
Chapter 935 : Cường đại Linh Khôi 23/11/2019 14:56
Chapter 934 : Đệ tứ điện chủ 23/11/2019 12:56
Chapter 933 : Bảy địa chí tôn 23/11/2019 10:56
Chapter 932 : Bí tàng trung tâm 23/11/2019 08:56
Chapter 931 : Phá trận 23/11/2019 06:56
Chapter 930 : Thiêu đốt huyết mạch 23/11/2019 04:56
Chapter 929 : Thập hung thú, Thiên Long Hổ 23/11/2019 02:56
Chapter 928 : Cuối cùng một cuộc 23/11/2019 00:56
Chapter 927 : Cửu U ra tay 22/11/2019 22:56
Chapter 926 : Thảm bại 22/11/2019 20:56
Chapter 925 : Tu La Vương chiến Thôn Thiên Ma Giao 22/11/2019 18:56
Chapter 924 : Thượng Cổ Thiên Cung, thập đại hung thú 22/11/2019 16:56
Chapter 923 : Tiến vào Địa Chí Tôn Bí Tàng 22/11/2019 14:56
Chapter 922 : Vật kỳ quái 22/11/2019 12:56
Chapter 921 : Tầm bảo 22/11/2019 10:56
Chapter 920 : Hòa tan phù văn 22/11/2019 08:56
Chapter 919 : Nghiền nát không gian 22/11/2019 06:56
Chapter 918 : Tiếp dẫn 22/11/2019 04:56
Chapter 917 : Minh Hỏa lão nhân 22/11/2019 02:56
Chapter 916 : Cục diện rối rắm 22/11/2019 00:56
Chapter 915 : Ý niệm trở về 21/11/2019 22:56
Chapter 914 : Trở về 21/11/2019 20:56
Chapter 913 : Cửu kiếp lôi long văn 21/11/2019 18:56
Chapter 912 : Bá đạo 21/11/2019 16:56
Chapter 911 : Thôn chi ma pháp 21/11/2019 14:56
Chapter 910 : Chiến Trận Sư quyết đấu 21/11/2019 12:56
Chapter 909 : Chơi càng lớn 21/11/2019 10:56
Chapter 908 : Quần hùng giằng co 21/11/2019 08:56
Chapter 907 : Khắp nơi tụ tập 21/11/2019 06:56
Chapter 906 : Quần hùng hội 21/11/2019 04:56
Chapter 905 : Bị bắt 21/11/2019 02:56
Chapter 904 : Chư Vương tụ hợp 21/11/2019 00:56
Chapter 903 : Lâm Minh 20/11/2019 22:56
Chapter 902 : Vẫn Lạc Chiến Trường Rung chuyển 20/11/2019 20:56
Chapter 901 : Vạn văn chiến trận sư 20/11/2019 18:56
Chapter 900 : Bế quan chấm dứt 20/11/2019 16:56
Chapter 899 : Đắc ý tinh tiến 20/11/2019 14:56
Chapter 898 : Quan tưởng lôi ngục 20/11/2019 12:56
Chapter 897 : Có thể đụng tay đến 20/11/2019 10:56
Chapter 896 : Trùng kích ngũ phẩm 20/11/2019 08:56
Chapter 895 : Thu hoạch 20/11/2019 06:56
Chapter 894 : Xảo trá 20/11/2019 04:56
Chapter 893 : Dễ như trở bàn tay 20/11/2019 02:56
Chapter 892 : Con tin 20/11/2019 00:56
Chapter 891 : Chỉ cách một chút 19/11/2019 22:56
Chapter 890 : Sát Thần trở về 19/11/2019 20:56
Chapter 889 : Vây công 19/11/2019 18:56
Chapter 888 : Cửu kiếp chiến đế 19/11/2019 16:56
Chapter 887 : Cửu Kiếp Lôi Ngục quan tưởng pháp 19/11/2019 14:56
Chapter 886 : Phương pháp ý niệm 19/11/2019 12:56
Chapter 885 : Bản tôn Thiên Trận Hoàng 19/11/2019 10:56
Chapter 884 : Tin tưởng Phá Tà 19/11/2019 08:56
Chapter 883 : Liên thủ 19/11/2019 06:56
Chapter 882 : Thiên trận hoàng 19/11/2019 04:56
Chapter 881 : Yếu ớt hợp tác 19/11/2019 02:56
Chapter 880 : Phá trận 19/11/2019 00:56
Chapter 879 : Tụ ngũ linh 18/11/2019 22:56
Chapter 878 : Thảm thiết 18/11/2019 20:56
Chapter 877 : Ngũ linh đều xuất hiện 18/11/2019 18:56
Chapter 876 : Huyền Vũ trận 18/11/2019 16:56
Chapter 875 : Tiêu Thiên bị lừa bịp 18/11/2019 14:56
Chapter 874 : Năm quân 18/11/2019 12:56
Chapter 873 : Tứ Linh chiến trận 18/11/2019 10:56
Chapter 872 : Năng lực của Chiêm Thai Lưu Ly 18/11/2019 08:56
Chapter 871 : Liên quân khổng lồ 18/11/2019 06:56
Chapter 870 : Phương pháp phá trận 18/11/2019 04:56
Chapter 869 : Đại quân tụ tập 18/11/2019 02:56
Chapter 868 : Ngũ vương ra tay 18/11/2019 00:56
Chapter 867 : Quân đội mục nát 17/11/2019 22:56
Chapter 866 : Tiến vào 17/11/2019 20:56
Chapter 865 : Mượn quân dùng một lát 17/11/2019 18:56
Chapter 864 : Huyền Thiên bộ lạc 17/11/2019 16:56
Chapter 863 : Tiêu Thiên 17/11/2019 14:56
Chapter 862 : Chiêm đài Lưu Ly 17/11/2019 12:56
Chapter 861 : Tử vong di tích 17/11/2019 10:56
Chapter 860 : Ngụy chiến ý chi linh 17/11/2019 08:56
Chapter 859 : Huyết ưng chiến linh 17/11/2019 06:56
Chapter 858 : Tu luyện chiến ý 17/11/2019 04:56
Chapter 857 : Động tĩnh khắp nơi 17/11/2019 02:56
Chapter 856 : Chiêu nạp tay chân 17/11/2019 00:56
Chapter 855 : Ngàn dặm đuổi giết 16/11/2019 22:56
Chapter 854 : Đánh chó cùng đường 16/11/2019 20:56
Chapter 853 : Thế cục nghịch chuyển 16/11/2019 18:56
Chapter 852 : Viện quân 16/11/2019 16:56
Chapter 851 : Lưỡng bại! 16/11/2019 14:56
Chapter 850 : Khai Tâm Dương 16/11/2019 12:56
Chapter 849 : Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân 16/11/2019 10:56
Chapter 848 : Hiển lộ tất cả thần thông 16/11/2019 08:56
Chapter 847 : Chu Thiên Thần Kinh 16/11/2019 06:56
Chapter 846 : Đệ Nhất đấu Hắc Mã 16/11/2019 04:56
Chapter 845 : Thiên Ngạc quân 16/11/2019 02:56
Chapter 844 : Từ Bá 16/11/2019 00:56
Chapter 843 : Ngàn dặm cứu viện 15/11/2019 22:56
Chapter 842 : Cầu cứu 15/11/2019 20:56
Chapter 841 : Tiêu Thanh Vân 15/11/2019 18:56
Chapter 840 : Bóng người áo bào xám 15/11/2019 16:56
Chapter 839 : Tinh luyện Vẫn Lạc Nguyên Đan 15/11/2019 14:56
Chapter 838 : Dùng mạng đổi mạng 15/11/2019 12:56
Chapter 837 : Chiến Ý Chi Linh 15/11/2019 10:56
Chapter 836 : Quân hồn đại tướng 15/11/2019 08:56
Chapter 835 : Sơ chiến Xà vệ 15/11/2019 06:56
Chapter 834 : Long Xà tông 15/11/2019 04:56
Chapter 833 : Di tích cấp ba 15/11/2019 02:56
Chapter 832 : Mở màn đại chiến 15/11/2019 00:56
Chapter 831 : Đại Thú Liệp chiến bắt đầu! 14/11/2019 22:56
Chapter 830 : Vẫn Lạc nguyên đan 14/11/2019 20:56
Chapter 829 : Thần Thú Hình Người 14/11/2019 18:56
Chapter 828 : Thần Huyết Luyện Thể 14/11/2019 16:56
Chapter 827 : Linh Thần Dịch 14/11/2019 14:56
Chapter 826 : Chuẩn Bị Chiến Tranh 14/11/2019 12:56
Chapter 825 : Phong Vương 14/11/2019 10:56
Chapter 824 : Thắng Hiểm 14/11/2019 08:56
Chapter 823 : Át Chủ Bài 14/11/2019 06:56
Chapter 822 : Kịch Chiến Khâu Thái Âm 14/11/2019 04:56
Chapter 821 : Đột Phá 14/11/2019 02:56
Chapter 820 : Lên Đài Đoạt Vương 14/11/2019 00:56
Chapter 819 : Chí Tôn Ngũ Phẩm 13/11/2019 22:56
Chapter 818 : Tần Chung Vs Khâu Thái Âm 13/11/2019 20:56
Chapter 817 : Song Hùng Hội Ngộ 13/11/2019 18:56
Chapter 816 : Đoạt Vương 13/11/2019 16:56
Chapter 815 : Tin Tức Lạc Li 13/11/2019 14:56
Chapter 814 : Phong Vương Tế 13/11/2019 12:56
Chapter 813 : Uy Nghi Viêm Đế 13/11/2019 10:56
Chapter 812 : Đế Diễm 13/11/2019 08:56
Chapter 811 : Ba Vị Lãnh Chủ 13/11/2019 06:56
Chapter 810 : Long Phượng Chân Kinh 13/11/2019 04:56
Chapter 809 : Long Phượng Huyết Dục 13/11/2019 02:56
Chapter 808 : Long Phượng Thang 13/11/2019 00:56
Chapter 807 : Truyền Thừa Vào Tay 12/11/2019 22:56
Chapter 806 : Thắng! 12/11/2019 20:56
Chapter 805 : Quyết Đấu Cuối Cùng 12/11/2019 18:56
Chapter 804 : Đại Tiệc Thần Thông 12/11/2019 16:56
Chapter 803 : Hai Chiến Trường 12/11/2019 14:56
Chapter 802 : U Minh Hoàng Tử 12/11/2019 12:56
Chapter 801 : Bại Liễu Viêm 12/11/2019 10:56
Chapter 800 : Long Phượng Thể Ra Oai 12/11/2019 08:56
Chapter 799 : Tái Chiến Liễu Viêm 12/11/2019 06:56
Chapter 798 : Một Nén Nhang 12/11/2019 04:56
Chapter 797 : Duệ Khí Tận Hiện 12/11/2019 02:56
Chapter 796 : Tranh đoạt bắt đầu 12/11/2019 00:56
Chapter 795 : Thượng đài 11/11/2019 22:56
Chapter 794 : Long Phượng đài xuất hiện - Đại Chúa Tể 11/11/2019 20:56
Chapter 793 : Cường giả tụ hội - Đại Chúa Tể 11/11/2019 18:56
Chapter 792 : Tám tòa Long Phượng Trì - Đại Chúa Tể 11/11/2019 16:56
Chapter 791 : Long Phượng Thể 11/11/2019 14:56
Chapter 790 : Luyện Hóa 11/11/2019 12:56
Chapter 789 : Long Phượng Kim Giáp 11/11/2019 10:56
Chapter 788 : Nhất Chỉ Thôn Thiên 11/11/2019 08:56
Chapter 787 : Kim Giáp Thủ Hộ Giả 11/11/2019 06:56
Chapter 786 : Long Phượng Thần Quả 11/11/2019 04:56
Chapter 785 : Ngụy Long Thể 11/11/2019 02:56
Chapter 784 : U Minh Hoàng Tử 11/11/2019 00:56
Chapter 783 : Giành Ăn 10/11/2019 22:56
Chapter 782 : Thiên Dương Hoàng Kim Ấn 10/11/2019 20:56
Chapter 781 : Phần Thiên Vũ 10/11/2019 18:56
Chapter 780 : Chiến Liễu Viêm 10/11/2019 16:56
Chapter 779 : Hai Đại Cường Giả 10/11/2019 14:56
Chapter 778 : Lên Đỉnh 10/11/2019 12:56
Chapter 777 : Bạch Cốt Sơn 10/11/2019 10:56
Chapter 776 : Biển Trùng 10/11/2019 08:56
Chapter 775 : Gã Áo Trắng 10/11/2019 06:56
Chapter 774 : Long Phượng Trì 10/11/2019 04:56
Chapter 773 : Tô Bích Nguyệt Và Hồng Ngư 10/11/2019 02:56
Chapter 772 : Thủ Đoạn Chớp Nhoáng 10/11/2019 00:56
Chapter 771 : Long Phượng Các 09/11/2019 22:56
Chapter 770 : Đồng Hành 09/11/2019 20:56
Chapter 769 : Thiếu Nữ Và Thanh Niên - 09/11/2019 18:56
Chapter 768 : Thâm sơn tao ngộ 09/11/2019 16:56
Chapter 767 : Lên đường 09/11/2019 14:56
Chapter 766 : Mạn Đà La Diệt Thiên Quang 09/11/2019 12:56
Chapter 765 : Long Phượng Lục 09/11/2019 10:56
Chapter 764 : Trạng thái tiểu Tâm Ma 09/11/2019 08:56
Chapter 763 : Tinh huyết thượng cổ Viêm Long 09/11/2019 06:56
Chapter 762 : Nhiên Thiên phù 09/11/2019 04:56
Chapter 761 : Cửu Cửu Viêm Long trận 09/11/2019 02:56
Chapter 760 : Hoàn thành tu luyện 09/11/2019 00:56
Chapter 759 : Quyết đoán 08/11/2019 22:56
Chapter 758 : Trai cò cắn nhau 08/11/2019 20:56
Chapter 757 : Hỏa Mị Nhi 08/11/2019 18:56
Chapter 756 : Thân phận đảo ngược 08/11/2019 16:56
Chapter 755 : Săn 08/11/2019 14:56
Chapter 754 : Khổ tu 08/11/2019 12:56
Chapter 753 : Chế độ địa ngục 08/11/2019 10:56
Chapter 752 : Linh Viêm Tủy 08/11/2019 08:56
Chapter 751 : Đại La Thiên quân 08/11/2019 06:56
Chapter 750 : Huấn luyện 08/11/2019 04:56
Chapter 749 : Giằng co 08/11/2019 02:56
Chapter 748 : Chân thân Đại La vực chủ 08/11/2019 00:56
Chapter 747 : Bại lộ 07/11/2019 22:56
Chapter 746 : Liều mạng 07/11/2019 20:56
Chapter 745 : Huyết Tu La thủ 07/11/2019 18:56
Chapter 744 : La Hán pháp thân 07/11/2019 16:56
Chapter 743 : Long tranh hổ đấu 07/11/2019 14:56
Chapter 742 : Thi cốt oa oa 07/11/2019 12:56
Chapter 741 : Thụy hoàng thâm sâu khó dò 07/11/2019 10:56
Chapter 740 : Chí Tôn bát phẩm 07/11/2019 08:56
Chapter 739 : Đấu cược 07/11/2019 06:56
Chapter 738 : Đầu sỏ 07/11/2019 04:56
Chapter 737 : Quyết chiến 07/11/2019 02:56
Chapter 736 : Tam Thiên Kiếm thị 07/11/2019 00:56
Chapter 735 : Hạt giống Tâm Ma 06/11/2019 22:56
Chapter 734 : Rèn luyện Cửu U vệ 06/11/2019 20:56
Chapter 733 : Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma 06/11/2019 18:56
Chapter 732 : Tấm đá vỡ 06/11/2019 16:56
Chapter 731 : Trấn ma 06/11/2019 14:56
Chapter 730 : Vô Thượng Tâm Ma Kinh 06/11/2019 12:56
Chapter 729 : Tìm kiếm 06/11/2019 10:56
Chapter 728 : Lôi Ma Uyên 06/11/2019 08:56
Chapter 727 : Tâm Ma Lôi Liên 06/11/2019 06:56
Chapter 726 : Chiến thắng 06/11/2019 04:56
Chapter 725 : Lôi Ma Kiếp 06/11/2019 02:56
Chapter 724 : Nhị phẩm vs tam phẩm 06/11/2019 00:56
Chapter 723 : Quấy nhiễu 05/11/2019 22:56
Chapter 722 : Lôi Ma chiến ý 05/11/2019 20:56
Chapter 721 : Lôi Ma tông 05/11/2019 18:56
Chapter 720 : Càn quét 05/11/2019 16:56
Chapter 719 : Mở màn đại chiến 05/11/2019 14:56
Chapter 718 : Cửu Dương lực 05/11/2019 12:56
Chapter 717 : Trấn áp lời nguyền 05/11/2019 10:56
Chapter 716 : Nhị phẩm Chí Tôn 05/11/2019 08:56
Chapter 715 : Chí Thiên Đan 05/11/2019 06:56
Chapter 714 : Đại chiến chinh phạt 05/11/2019 04:56
Chapter 713 : Chiến thắng 05/11/2019 02:56
Chapter 712 : Huyết tế chiến ý 05/11/2019 00:56
Chapter 711 : Chiến ý so đấu 04/11/2019 22:56
Chapter 710 : Lưỡng vệ chi đấu 04/11/2019 20:56
Chapter 709 : Cảm ngộ chiến ý 04/11/2019 18:56
Chapter 708 : Thẻ tre 04/11/2019 16:56
Chapter 707 : Chiến Trận Sư 04/11/2019 14:56
Chapter 706 : Đánh cược 04/11/2019 12:56
Chapter 705 : Áp đảo 04/11/2019 10:56
Chapter 704 : Cửu U chiến ý 04/11/2019 08:56
Chapter 703 : Bãi miễn 04/11/2019 06:56
Chapter 702 : Kim Thân 04/11/2019 04:56
Chapter 701 : Hai lựa chọn 04/11/2019 02:56
Chapter 700 : Dựa vào nắm đấm 04/11/2019 00:56
Chapter 699 : Đại Thú Liệp Chiến 03/11/2019 22:56
Chapter 698 : Kim trì kết thúc 03/11/2019 20:56
Chapter 697 : Mạn Đà La 03/11/2019 18:56
Chapter 696 : Người dưới đáy 03/11/2019 16:56
Chapter 695 : 2000 trượng 03/11/2019 14:56
Chapter 694 : Tiến vào Đại La Kim Trì 03/11/2019 12:56
Chapter 693 : Lên đỉnh 03/11/2019 10:56
Chapter 692 : Đè bẹp 03/11/2019 08:56
Chapter 691 : Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển uy 03/11/2019 06:56
Chapter 690 : Huyết Ảnh Pháp Thân 03/11/2019 04:56
Chapter 689 : Mới cũ Thống Lĩnh giao đấu 03/11/2019 02:56
Chapter 688 : Khiêu chiến Tào Phong 03/11/2019 00:56
Chapter 687 : Khí phách 02/11/2019 22:56
Chapter 686 : Đại La kim đài 02/11/2019 20:56
Chapter 685 : Thủ đoạn lôi đình 02/11/2019 18:56
Chapter 684 : Chiến bốn Chí Tôn 02/11/2019 16:56
Chapter 683 : Tranh nhau lên đỉnh 02/11/2019 14:56
Chapter 682 : Tranh đoạt Đại La Kim Trì 02/11/2019 12:56
Chapter 681 : Kim Trì Phong 02/11/2019 10:56
Chapter 680 : Quỷ dị Cửu Long Cửu Tượng Thuật 02/11/2019 08:56
Chapter 679 : Tâm phục khẩu phục 02/11/2019 06:56
Chapter 678 : Chỉ huy Cửu U vệ 02/11/2019 04:56
Chapter 677 : Cửu U vệ 02/11/2019 02:56
Chapter 676 : Pháp thân thành 02/11/2019 00:56
Chapter 675 : Cửu Dương vi thể, Đại Nhật tôi thân 01/11/2019 22:56
Chapter 674 : Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân 01/11/2019 20:56
Chapter 673 : Đánh chít 01/11/2019 18:56
Chapter 672 : Kinh sợ 01/11/2019 16:56
Chapter 671 : Tư cách 01/11/2019 14:56
Chapter 670 : Cửu vương hội nghị 01/11/2019 12:56
Chapter 669 : Chư vương 01/11/2019 10:56
Chapter 668 : Tứ Đại Thống Lĩnh 01/11/2019 08:56
Chapter 667 : Cửu U cung 01/11/2019 06:56
Chapter 666 : Đại La Thiên 01/11/2019 04:56
Chapter 665 : Liễu Thiên Đạo 01/11/2019 02:56
Chapter 664 : Võ Cảnh chủ mẫu, Lăng Thanh Trúc 01/11/2019 00:56
Chapter 663 : Bạch y nử tữ thần bí 31/10/2019 22:56
Chapter 662 : Biến cố 31/10/2019 20:56
Chapter 661 : Tam liên 31/10/2019 18:56
Chapter 660 : Chiến Liễu Minh 31/10/2019 16:56
Chapter 659 : Trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên thế giới 31/10/2019 14:56
Chapter 658 : Chặn giết 31/10/2019 12:56
Chapter 657 : Cửu Long Cửu Tượng Thuật 31/10/2019 10:56
Chapter 656 : Bất Diệt Thần Diệp 31/10/2019 08:56
Chapter 655 : Tranh đoạt 31/10/2019 06:56
Chapter 654 : Đại Nhật hư không quả 31/10/2019 04:56
Chapter 653 : Đấu giá 31/10/2019 02:56
Chapter 652 : Lâm Tĩnh 31/10/2019 00:56
Chapter 651 : Thương Thành 30/10/2019 22:56
Chapter 650 : Thương Chi Đại Lục 30/10/2019 20:56
Chapter 649 : Dung hợp Bất Tử Hỏa 30/10/2019 18:56
Chapter 648 : Hành trình buồn chán 30/10/2019 16:56
Chapter 647 : Linh tính linh lực 30/10/2019 14:56
Chapter 646 : Ly khai 30/10/2019 12:56
Chapter 645 : Thượng Cổ Thiên Cung 30/10/2019 10:56
Chapter 644 : Dò xét Bất Hủ đồ lục 30/10/2019 08:56
Chapter 643 : Tranh chấp 30/10/2019 06:56
Chapter 642 : Mượn kính 30/10/2019 04:56
Chapter 641 : Tấn chức Chí Tôn 30/10/2019 02:56
Chapter 640 : Nguyên Thủy pháp thân 30/10/2019 00:56
Chapter 639 : Chia ly 29/10/2019 22:56
Chapter 638 : Nói chuyện với nhau 29/10/2019 20:56
Chapter 637 : Lạc Thiên Thần 29/10/2019 18:56
Chapter 636 : Trước khi ly biệt 29/10/2019 16:56
Chapter 635 : Kết thúc 29/10/2019 14:56
Chapter 634 : Quán quân 29/10/2019 12:56
Chapter 633 : Trảm thảo trừ căn 29/10/2019 10:56
Chapter 632 : Mạn Đồ La 29/10/2019 08:56
Chapter 631 : Cửu U Minh Tước 29/10/2019 06:56
Chapter 630 : Cửu U lực lượng 29/10/2019 04:56
Chapter 629 : Cửu U tái hiện 29/10/2019 02:56
Chapter 628 : Át chủ bài của Cơ Huyền 29/10/2019 00:56
Chapter 627 : Chí Tôn quyền 28/10/2019 22:56
Chapter 626 : Mục Trần Chí Tôn Hải 28/10/2019 20:56
Chapter 625 : Mục Trần hiện thân 28/10/2019 18:56
Chapter 624 : Chí Tôn Hải 28/10/2019 16:56
Chapter 623 : Chân chính át chủ bài 28/10/2019 14:56
Chapter 622 : Lạc Hà Chi Linh 28/10/2019 12:56
Chapter 621 : Bạch kim hóa đen tóc 28/10/2019 10:56
Chapter 620 : Biến cố 28/10/2019 08:56
Chapter 619 : Lạc Thần Kiếm chân chính 28/10/2019 06:56
Chapter 618 : Ôn Thanh Tuyền át chủ bài 28/10/2019 04:56
Chapter 617 : Lạc Ly chiến Huyết Thiên Hà 28/10/2019 02:56
Chapter 616 : Tứ cường khai chiến 28/10/2019 00:56
Chapter 615 : Tứ cường 27/10/2019 22:56
Chapter 614 : Vòng xoáy siêu cấp 27/10/2019 20:56
Chapter 613 : Tổn thất thảm trọng 27/10/2019 18:56
Chapter 612 : Thẩm Phán Hải 27/10/2019 16:56
Chapter 611 : Thẩm Phán Kính 27/10/2019 14:56
Chapter 610 : Huyết Ma Thú vs Chiến Thần Viên 27/10/2019 12:56
Chapter 609 : Tam cường đại thắng 27/10/2019 10:56
Chapter 608 : Bất Thắng tất bại 27/10/2019 08:56
Chapter 607 : Hắc tháp luyện hóa linh ảnh 27/10/2019 06:56
Chapter 606 : Đội trưởng chi chiến 27/10/2019 04:56
Chapter 605 : Phong Thần linh ảnh 27/10/2019 02:56
Chapter 604 : Chiến Liễu Thanh Vân 27/10/2019 00:56
Chapter 603 : Bát cường đối chiến 26/10/2019 22:56
Chapter 602 : Vòng quyết chiến 26/10/2019 20:56
Chapter 601 : Tam cường 26/10/2019 18:56
Chapter 600 : Hoàng Kim Chiến Thang 26/10/2019 16:56
Chapter 599 : Chiến Giới 26/10/2019 14:56
Chapter 598 : Bắc Thương linh viện sau nửa năm 26/10/2019 12:56
Chapter 597 : Khai mạc quyết chiến 26/10/2019 10:56
Chapter 596 : Kho tạm 26/10/2019 08:56
Chapter 595 : Thiêu đốt Viện Bài 26/10/2019 06:56
Chapter 594 : Thành công 26/10/2019 04:56
Chapter 593 : Lạc vương hiển uy 26/10/2019 02:56
Chapter 592 : Thần Phách nan 26/10/2019 00:56
Chapter 591 : Xông qua 25/10/2019 22:56
Chapter 590 : Long Hổ đỉnh 25/10/2019 20:56
Chapter 589 : Trả giá thăng hạng 25/10/2019 18:56
Chapter 588 : Binh chia hai đường 25/10/2019 16:56
Chapter 587 : Tranh đoạt hạng nhất 25/10/2019 14:56
Chapter 586 : Cơ Huyền sâu khôn lường 25/10/2019 12:56
Chapter 585 : Tạm kết 25/10/2019 10:56
Chapter 584 : Ẩn tàng ám chiêu 25/10/2019 08:56
Chapter 583 : Phản công 25/10/2019 06:56
Chapter 582 : Tam trọng Thần Phách nan vs thất văn Lôi thể 25/10/2019 04:56
Chapter 581 : Đối chiến kinh thiên 25/10/2019 02:56
Chapter 580 : Đội hình giằng co 25/10/2019 00:56
Chapter 579 : Ngửa bài 24/10/2019 22:56
Chapter 578 : Song vương tái kiến 24/10/2019 20:56
Chapter 577 : Thảm liệt 24/10/2019 18:56
Chapter 576 : Truy đuổi 24/10/2019 16:56
Chapter 575 : Phản kích 24/10/2019 14:56
Chapter 574 : Phong ba bão táp 24/10/2019 12:56
Chapter 573 : Nhắm tới 24/10/2019 10:56
Chapter 572 : Thu hoạch phong phú 24/10/2019 08:56
Chapter 571 : Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể 24/10/2019 06:56
Chapter 570 : Huyền Quy Lực Trường 24/10/2019 04:56
Chapter 569 : Lữ Thiên 24/10/2019 02:56
Chapter 568 : Vây quét 24/10/2019 00:56
Chapter 567 : Bạt nha hành động 23/10/2019 22:56
Chapter 566 : Hồi ức 23/10/2019 20:56
Chapter 565 : Điểm 23/10/2019 18:56
Chapter 564 : Nghiền nát 23/10/2019 16:56
Chapter 563 : Mộc Thần Kinh hiển uy 23/10/2019 14:56
Chapter 562 : Một chiêu 23/10/2019 12:56
Chapter 561 : Cơ Huyền thăm dò 23/10/2019 10:56
Chapter 560 : Kẻ đứng sau 23/10/2019 08:56
Chapter 559 : Phá trận 23/10/2019 06:56
Chapter 558 : Cứu mỹ nhân 23/10/2019 04:56
Chapter 557 : Bắt con tép mất con tôm 23/10/2019 02:56
Chapter 556 : Trận đấu trận 23/10/2019 00:56
Chapter 555 : Đấu trận 22/10/2019 22:56
Chapter 554 : Đánh cược 22/10/2019 20:56
Chapter 553 : Đáp ứng 22/10/2019 18:56
Chapter 552 : Tiêu Hoàng 22/10/2019 16:56
Chapter 551 : Lại xuất quan 22/10/2019 14:56
Chapter 550 : Gay Cấn 22/10/2019 12:56
Chapter 549 : Mộc Thần Kinh 22/10/2019 10:56
Chapter 548 : Phân ly 22/10/2019 08:56
Chapter 547 : Gom Mộc Thần Bia 22/10/2019 06:56
Chapter 546 : Tiểu Thiên Kiếm trận hiển uy 22/10/2019 04:56
Chapter 545 : Tự bạo 22/10/2019 02:56
Chapter 544 : Uy phong nữ tử 22/10/2019 00:56
Chapter 543 : Nhị nữ 21/10/2019 22:56
Chapter 542 : Khó nhằn 21/10/2019 20:56
Chapter 541 : Tranh đoạt Huyền Quy Ấn 21/10/2019 18:56
Chapter 540 : Mười bảo vật 21/10/2019 16:56
Chapter 539 : Nhục thân độ lôi 21/10/2019 14:56
Chapter 538 : Mộc thần cương lôi 21/10/2019 12:56
Chapter 537 : Mộc Thần Lôi hải 21/10/2019 10:56
Chapter 536 : Lên núi 21/10/2019 08:56
Chapter 535 : Mộc Thần Viện 21/10/2019 06:56
Chapter 534 : Huyết ảnh 21/10/2019 04:56
Chapter 533 : Bạo lực nhiếp người 21/10/2019 02:56
Chapter 532 : Tụ linh bát 21/10/2019 00:56
Chapter 531 : Thi thố bản lĩnh 20/10/2019 22:56
Chapter 530 : Chí Tôn linh dịch 20/10/2019 20:56
Chapter 529 : Mở cổng 20/10/2019 18:56
Chapter 528 : Người kế thừa 20/10/2019 16:56
Chapter 527 : Viện Linh 20/10/2019 14:56
Chapter 526 : Ôn Thanh Tuyền nổi giận 20/10/2019 12:56
Chapter 525 : Đĩa ngọc 20/10/2019 10:56
Chapter 524 : Ngươi xong rồi 20/10/2019 08:56
Chapter 523 : Tần Phong 20/10/2019 06:56
Chapter 522 : Xâm nhập 20/10/2019 04:56
Chapter 521 : Tiềm hành 20/10/2019 02:56
Chapter 520 : Tàng linh viện 20/10/2019 00:56
Chapter 519 : Ai cũng có phần 19/10/2019 22:56
Chapter 518 : Thu Hoạch 19/10/2019 20:56
Chapter 517 : Thiên Mộc Thần Luân 19/10/2019 18:56
Chapter 516 : Đấu chiến tượng 19/10/2019 16:56
Chapter 515 : Tam trọng Thần Phách nan 19/10/2019 14:56
Chapter 514 : Nhuệ khí 19/10/2019 12:56
Chapter 513 : Quy tắc 19/10/2019 10:56
Chapter 512 : Cạm bẫy 19/10/2019 08:56
Chapter 511 : Linh Bảo Sơn 19/10/2019 06:56
Chapter 510 : Mộc Thần Sơn mở ra 19/10/2019 04:56
Chapter 509 : Sắc chủng 19/10/2019 02:56
Chapter 508 : Vũ Doanh Doanh 19/10/2019 00:56
Chapter 507 : Vương Chung 18/10/2019 22:56
Chapter 506 : Mộc Thần sơn 18/10/2019 20:56
Chapter 505 : Đến Tay 18/10/2019 18:56
Chapter 504 : Tiểu Thiên Kiếm linh trận 18/10/2019 16:56
Chapter 503 : Linh đan 18/10/2019 14:56
Chapter 502 : Trấn Giao Dịch 18/10/2019 12:56
Chapter 501 : Huyết Thiên Đô 18/10/2019 10:56
Chapter 500 : Huyết Thần tộc tái hiện 18/10/2019 08:56
Chapter 499 : Tình địch? 18/10/2019 06:56
Chapter 498 : Hợp tác 18/10/2019 04:56
Chapter 497 : Huyết Họa Giả vs Linh Quan Giả 18/10/2019 02:56
Chapter 496 : Hai người đẹp 18/10/2019 00:56
Chapter 495 : Ôn Thanh Tuyền 17/10/2019 22:56
Chapter 494 : Xuất quan 17/10/2019 20:56
Chapter 493 : Đột kích 17/10/2019 18:56
Chapter 492 : Cực khổ 17/10/2019 16:56
Chapter 491 : Độ thân thể nan 17/10/2019 14:56
Chapter 490 : Thu hoạch 17/10/2019 12:56
Chapter 489 : Chiến lợi phẩm 17/10/2019 10:56
Chapter 488 : Khiêng đi 17/10/2019 08:56
Chapter 487 : Lạc Thần Kiếm Liên 17/10/2019 06:56
Chapter 486 : Liên Thủ 17/10/2019 04:56
Chapter 485 : Mộc Thần Vệ 17/10/2019 02:56
Chapter 484 : Chú ý 17/10/2019 00:56
Chapter 483 : Ân Oán 16/10/2019 22:56
Chapter 482 : Lôi uy 16/10/2019 20:56
Chapter 481 : Tinh Tú đại pháp 16/10/2019 18:56
Chapter 480 : Chiến Hạ Hầu 16/10/2019 16:56
Chapter 479 : Chấn Nhiếp 16/10/2019 14:56
Chapter 478 : Vạn Mộc Giới 16/10/2019 12:56
Chapter 477 : Chủ điện 16/10/2019 10:56
Chapter 476 : Mộc Linh Viện 16/10/2019 08:56
Chapter 475 : Đoạt Bảo 16/10/2019 06:56
Chapter 474 : Cung điện 16/10/2019 04:56
Chapter 473 : Tiên Linh Thụ 16/10/2019 02:56
Chapter 472 : Hợp Tác 16/10/2019 00:56
Chapter 471 : Giải Cứu 15/10/2019 22:56
Chapter 470 : Bổ sung độc chỉ 15/10/2019 20:56
Chapter 469 : Ma cây 15/10/2019 18:56
Chapter 468 : Hắc Ám sâm lâm 15/10/2019 16:56
Chapter 467 : Tư cách 15/10/2019 14:56
Chapter 466 : Đường Mị Nhi 15/10/2019 12:56
Chapter 465 : Tứ viện tề tụ 15/10/2019 10:56
Chapter 464 : Di Tích 15/10/2019 08:56
Chapter 463 : Tình báo 15/10/2019 06:56
Chapter 462 : Hổ khẩu 15/10/2019 04:56
Chapter 461 : Lôi Thần Chi Thủ 15/10/2019 02:56
Chapter 460 : Cường thế trấn áp 15/10/2019 00:56
Chapter 459 : Khâu Bắc Hải 14/10/2019 22:56
Chapter 458 : Kẻ thủ cũ 14/10/2019 20:56
Chapter 457 : Chọn lựa mục tiêu 14/10/2019 18:56
Chapter 456 : Xếp hạng 14/10/2019 16:56
Chapter 455 : Di tích đại lục 14/10/2019 14:56
Chapter 454 : Phong vân hội tụ 14/10/2019 12:56
Chapter 453 : Linh viện đại tái mở ra! 14/10/2019 10:56
Chapter 452 : Quy tắc 14/10/2019 08:56
Chapter 451 : Bạn cũ tương kiến 14/10/2019 06:56
Chapter 450 : Bá chủ đổi ngôi 14/10/2019 04:56
Chapter 449 : Có gì không dám 14/10/2019 02:56
Chapter 448 : Tân sinh nhập viện 14/10/2019 00:56
Chapter 447 : Nhàn hạ 13/10/2019 22:56
Chapter 446 : Liên Tiếp Đột Phá 13/10/2019 20:56
Chapter 445 : Tu luyện Đại Phù Đồ Quyết Âm quyển 13/10/2019 18:56
Chapter 444 : Thích 13/10/2019 16:56
Chapter 443 : Tâm sự 13/10/2019 14:56
Chapter 442 : Giai đoạn thứ nhất 13/10/2019 12:56
Chapter 441 : Tứ Văn Lôi Thể 13/10/2019 10:56
Chapter 440 : Góp gió thành bão 13/10/2019 08:56
Chapter 439 : Khổ tu 13/10/2019 06:56
Chapter 438 : Đặc huấn 13/10/2019 04:56
Chapter 437 : Bắc Thương Môn mở ra 13/10/2019 02:56
Chapter 436 : Tân sinh tứ đại viện 13/10/2019 00:56
Chapter 435 : Linh viện giải thi đấu chuẩn bị 12/10/2019 22:56
Chapter 434 : Diệt Long Ma Cung 12/10/2019 20:56
Chapter 433 : U ám không gian 12/10/2019 18:56
Chapter 432 : Lần nữa chia lìa 12/10/2019 16:56
Chapter 431 : Dọa chạy mất 12/10/2019 14:56
Chapter 430 : Thực lực đáng sợ 12/10/2019 12:56
Chapter 429 : Tĩnh di 12/10/2019 10:56
Chapter 428 : Dám khinh con ta 12/10/2019 08:56
Chapter 427 : Đạo thân ảnh kia 12/10/2019 06:56
Chapter 426 : Ma trụ chi lực, thần kiếm chi uy 12/10/2019 04:56
Chapter 425 : Nguy cơ 12/10/2019 02:56
Chapter 424 : Hoàn thành tẩy lễ 12/10/2019 00:56
Chapter 423 : Vô Lượng lão tổ 11/10/2019 22:56
Chapter 422 : Chấn động 11/10/2019 20:56
Chapter 421 : Rung chuyển 11/10/2019 18:56
Chapter 420 : Xóa bỏ 11/10/2019 16:56
Chapter 419 : Ai thắng ai bại 11/10/2019 14:56
Chapter 418 : Ma phù 11/10/2019 12:56
Chapter 417 : Dốc hết thủ đoạn 11/10/2019 10:56
Chapter 416 : Chiến Ma Hình Thiên 11/10/2019 08:56
Chapter 415 : Bá đạo Ma Hình Thiên 11/10/2019 06:56
Chapter 414 : Chấn nhiếp 11/10/2019 04:56
Chapter 413 : Đấu Liễu Ảnh 11/10/2019 02:56
Chapter 412 : Tư cách 11/10/2019 00:56
Chapter 411 : Lên đài 10/10/2019 22:56
Chapter 410 : Cửu Thiên Thê 10/10/2019 20:56
Chapter 409 : Vạn Cổ Bất Hủ Thân 10/10/2019 18:56
Chapter 408 : Chí Tôn Pháp Thân 10/10/2019 16:56
Chapter 407 : Thiên Chí Tôn tinh huyết 10/10/2019 14:56
Chapter 406 : Thiên Chí Tôn chi cốt 10/10/2019 12:56
Chapter 405 : Đoạn tí 10/10/2019 10:56
Chapter 404 : Độc chỉ 10/10/2019 08:56
Chapter 403 : Ngô Động 10/10/2019 06:56
Chapter 402 : Phong Bạo đoạt bảo 10/10/2019 04:56
Chapter 401 : Mảnh giấy than thần bí rung động 10/10/2019 02:56
Chapter 400 : Thánh Linh Sơn mở ra 10/10/2019 00:56
Chapter 399 : Chuẩn bị 09/10/2019 22:56
Chapter 398 : Ma Hình Thiên 09/10/2019 20:56
Chapter 397 : Rồng rắn lẫn lộn 09/10/2019 18:56
Chapter 396 : Thánh Linh Thành 09/10/2019 16:56
Chapter 395 : Khởi hành 09/10/2019 14:56
Chapter 394 : Bắc Thương Môn 09/10/2019 12:56
Chapter 393 : Lời nói của Viện trưởng 09/10/2019 10:56
Chapter 392 : Ma trụ lại hiện ra 09/10/2019 08:56
Chapter 391 : Hình Linh Chiến Tượng 09/10/2019 06:56
Chapter 390 : Thông Thiên Cảnh 09/10/2019 04:56
Chapter 389 : Học trưởng kiêu hãnh 09/10/2019 02:56
Chapter 388 : Thâu linh 09/10/2019 00:56
Chapter 387 : Mê mang 08/10/2019 22:56
Chapter 386 : Ký ức 08/10/2019 20:56
Chapter 385 : Tịnh di 08/10/2019 18:56
Chapter 384 : Biện pháp 08/10/2019 16:56
Chapter 383 : Cuộc chiến Chí Tôn 08/10/2019 14:56
Chapter 382 : Long Ma lạc ấn 08/10/2019 12:56
Chapter 381 : Chí Tôn Tam Nan 08/10/2019 10:56
Chapter 380 : Tam Đại Chí Tôn 08/10/2019 08:56
Chapter 379 : Ma trụ chi uy 08/10/2019 06:56
Chapter 378 : Ai hung hơn ai 08/10/2019 04:56
Chapter 377 : Lại mượn hung sát 08/10/2019 02:56
Chapter 376 : Hóa Long Huyết Quyết 08/10/2019 00:56
Chapter 375 : Thần Đỉnh Luyện Thiên Trận 07/10/2019 22:56
Chapter 374 : Tung át chủ bài 07/10/2019 20:56
Chapter 373 : Cường hãn Ma Long Tử 07/10/2019 18:56
Chapter 372 : Tâm Nhãn phá trận 07/10/2019 16:56
Chapter 371 : Cửu Trọng Sơn Nhạc Trận 07/10/2019 14:56
Chapter 370 : Chiến Ngô Giáp 07/10/2019 12:56
Chapter 369 : Bốn người quyết đấu 07/10/2019 10:56
Chapter 368 : Tây Hoang Thành 07/10/2019 08:56
Chapter 367 : Chạm trán 07/10/2019 06:56
Chapter 366 : Hội tụ 07/10/2019 04:56
Chapter 365 : Giải độc 07/10/2019 02:56
Chapter 364 : Tìm lửa 07/10/2019 00:56
Chapter 363 : Cứu người 06/10/2019 22:56
Chapter 362 : Hung Hãn Tình Lữ 06/10/2019 20:56
Chapter 361 : Xích Ngư và Mâu Tướng 06/10/2019 18:56
Chapter 360 : Tây Hoang Cảnh 06/10/2019 16:56
Chapter 359 : Cứu viện 06/10/2019 14:56
Chapter 358 : Huyết Minh Chung 06/10/2019 12:56
Chapter 357 : Quan hệ 06/10/2019 10:56
Chapter 356 : Họa quyển 06/10/2019 08:56
Chapter 355 : Sinh tử áp lực 06/10/2019 06:56
Chapter 354 : Linh trận Ốc 06/10/2019 04:56
Chapter 353 : Thần bí Linh Khê 06/10/2019 02:56
Chapter 352 : Phá trận 06/10/2019 00:56
Chapter 351 : Chỉ điểm 05/10/2019 22:56
Chapter 350 : Linh Khê 05/10/2019 20:56
Chapter 349 : Vô đề 05/10/2019 18:56
Chapter 348 : Một quyền phá giáp 05/10/2019 16:56
Chapter 347 : Huyết Thần Giáp 05/10/2019 14:56
Chapter 346 : Chu Tước Thần Ấn 05/10/2019 12:56
Chapter 345 : Xuất Hiện 05/10/2019 10:56
Chapter 344 : Huyết Thí 05/10/2019 08:56
Chapter 343 : Một kiếm uy lực 05/10/2019 06:56
Chapter 342 : Liễu Tranh 05/10/2019 04:56
Chapter 341 : Giao lưu hội 05/10/2019 02:56
Chapter 340 : Tiếp nhận Linh Quang Quán Đỉnh 05/10/2019 00:56
Chapter 339 : Đến tay 04/10/2019 22:56
Chapter 338 : Lẻn vào Lôi Hải 04/10/2019 20:56
Chapter 337 : Hắc Thần Lôi độc chỉ 04/10/2019 18:56
Chapter 336 : Lôi Thần Thể hoàn chỉnh 04/10/2019 16:56
Chapter 335 : Lôi Thần đan 04/10/2019 14:56
Chapter 334 : Lôi độc 04/10/2019 12:56
Chapter 333 : Hình Điện 04/10/2019 10:56
Chapter 332 : Tân đệ tam Thiên bảng 04/10/2019 08:56
Chapter 331 : Nghỉ ngơi và hồi phục 04/10/2019 06:56
Chapter 330 : Kết thúc 04/10/2019 04:56
Chapter 329 : Thắng 04/10/2019 02:56
Chapter 328 : Huyết đấu 04/10/2019 00:56
Chapter 327 : Dùng Hắc Thần Lôi 03/10/2019 22:56
Chapter 326 : Song trận xuất hiện 03/10/2019 20:56
Chapter 325 : Chiến Cổ Thiên Viêm 03/10/2019 18:56
Chapter 324 : Ba Đại Tướng 03/10/2019 16:56
Chapter 323 : Trận chiến cuối cùng 03/10/2019 14:56
Chapter 322 : Áp lực 03/10/2019 12:56
Chapter 321 : Đá khỏi Thú Liệp trường 03/10/2019 10:56
Chapter 320 : Hạc Thần Giáng 03/10/2019 08:56
Chapter 319 : Kịch chiến Hạc Yêu 03/10/2019 06:56
Chapter 318 : Vị trí thứ ba 03/10/2019 04:56
Chapter 317 : Linh Quang sơn 03/10/2019 02:56
Chapter 316 : Đột phá 03/10/2019 00:56
Chapter 315 : Chấn động 02/10/2019 22:56
Chapter 314 : Giết Linh Vương 02/10/2019 20:56
Chapter 313 : Song liên hiển uy 02/10/2019 18:56
Chapter 312 : Tâm Nhãn 02/10/2019 16:56
Chapter 311 : Linh Vương truy sát 02/10/2019 14:56
Chapter 310 : Đoạt tinh thể 02/10/2019 12:56
Chapter 309 : Dưới lòng đất 02/10/2019 10:56
Chapter 308 : Bao vây tiễu trừ 02/10/2019 08:56
Chapter 307 : Linh Vương 02/10/2019 06:56
Chapter 306 : Tụ hội 02/10/2019 04:56
Chapter 305 : Đến nơi 02/10/2019 02:56
Chapter 304 : Mộ Phong Dương 02/10/2019 00:56
Chapter 303 : Đoán Khí Thần Thạch 01/10/2019 22:56
Chapter 302 : Doanh trại 01/10/2019 20:56
Chapter 301 : Hắc hội 01/10/2019 18:56
Chapter 300 : Cực độ nguy hiểm 01/10/2019 16:56
Chapter 299 : Lôi Thần Thể hiển uy 01/10/2019 14:56
Chapter 298 : Chiến tam vương 01/10/2019 12:56
Chapter 297 : Cái giá phải trả 01/10/2019 10:56
Chapter 296 : Vương gia tam huynh đệ 01/10/2019 08:56
Chapter 295 : Một mình ăn 01/10/2019 06:56
Chapter 294 : Càn quét 01/10/2019 04:56
Chapter 293 : Liên thủ 01/10/2019 02:56
Chapter 292 : Điểm tụ tập 01/10/2019 00:56
Chapter 291 : Linh Quang Giới 30/09/2019 22:56
Chapter 290 : Khai mạc 30/09/2019 20:56
Chapter 289 : Thái Thương viện trưởng 30/09/2019 18:56
Chapter 288 : Sôi trào 30/09/2019 16:56
Chapter 287 : Ngủ say 30/09/2019 14:56
Chapter 286 : Độ kiếp thành công 30/09/2019 12:56
Chapter 285 : Hắc Thần Lôi kiếp tái hiện 30/09/2019 10:56
Chapter 284 : Tinh huyết đến tay 30/09/2019 08:56
Chapter 283 : Mười ba nghìn viên 30/09/2019 06:56
Chapter 282 : Một chiêu 30/09/2019 04:56
Chapter 281 : Lão nhân hói trọc 30/09/2019 02:56
Chapter 280 : Tầng thứ tám 30/09/2019 00:56
Chapter 279 : Long Đằng thuật 29/09/2019 22:56
Chapter 278 : Chuẩn Hóa Thiên cảnh 29/09/2019 20:56
Chapter 277 : Ngoại Vực Tà Tộc 29/09/2019 18:56
Chapter 276 : Phá giải phong ấn 29/09/2019 16:56
Chapter 275 : Lôi Vực tầng thứ bảy 29/09/2019 14:56
Chapter 274 : Tái nhập Lôi Vực 29/09/2019 12:56
Chapter 273 : Ẩn tàng 29/09/2019 10:56
Chapter 272 : Thập trận uy 29/09/2019 08:56
Chapter 271 : Tiếp trận 29/09/2019 06:56
Chapter 270 : Linh trận vây Yêu Môn 29/09/2019 04:56
Chapter 269 : Mười đạo Linh trận 29/09/2019 02:56
Chapter 268 : Đăng môn 29/09/2019 00:56
Chapter 267 : Chuẩn bị 28/09/2019 22:56
Chapter 266 : Xa luân chiến 28/09/2019 20:56
Chapter 265 : Trả nhiệm vụ 28/09/2019 18:56
Chapter 264 : Về viện 28/09/2019 16:56
Chapter 263 : Thẩm Thương Sinh 28/09/2019 14:56
Chapter 262 : Viện binh 28/09/2019 12:56
Chapter 261 : Thảm thiết huyết đấu 28/09/2019 10:56
Chapter 260 : Hung Thần lực 28/09/2019 08:56
Chapter 259 : Sẽ không chết 28/09/2019 06:56
Chapter 258 : Trấn áp 28/09/2019 04:56
Chapter 257 : Thái Cổ hung khí 28/09/2019 02:56
Chapter 256 : Không gian vỡ nát 28/09/2019 00:56
Chapter 255 : Thực lực Bạch Hiên 27/09/2019 22:56
Chapter 254 : Hắc sắc ma trụ 27/09/2019 20:56
Chapter 253 : Trọng Thủy Linh Châu 27/09/2019 18:56
Chapter 252 : Hắc Long và Bạch Long 27/09/2019 16:56
Chapter 251 : Chí Tôn hiện thân 27/09/2019 14:56
Chapter 250 : Bức ra 27/09/2019 12:56
Chapter 249 : Vệ sĩ đá 27/09/2019 10:56
Chapter 248 : Màu đen thung lũng 27/09/2019 08:56
Chapter 247 : Tượng đá thủ vệ 27/09/2019 06:56
Chapter 246 : Trao đổi 27/09/2019 04:56
Chapter 245 : Song Long trấn 27/09/2019 02:56
Chapter 244 : Long Giao Linh Hoàn 27/09/2019 00:56
Chapter 243 : Đột phá 26/09/2019 22:56
Chapter 242 : Luyện hóa hạt sen 26/09/2019 20:56
Chapter 241 : Hỏa Linh Tiên Liên 26/09/2019 18:56
Chapter 240 : Tao ngộ 26/09/2019 16:56
Chapter 239 : Hỏa Viêm Linh Liên 26/09/2019 14:56
Chapter 238 : Linh Tàng xuất thế 26/09/2019 12:56
Chapter 237 : Sư Hổ Đoàn 26/09/2019 10:56
Chapter 236 : Long Ma Cung 26/09/2019 08:56
Chapter 235 : Một tên cũng không tha 26/09/2019 06:56
Chapter 234 : Phản sát 26/09/2019 04:56
Chapter 233 : Đánh lén ban đêm 26/09/2019 02:56
Chapter 232 : Bạch Long Khâu 26/09/2019 00:56
Chapter 231 : Bạch Hiên 25/09/2019 22:56
Chapter 230 : Cạnh tranh 25/09/2019 20:56
Chapter 229 : Bạch Long Ngọc Trụ 25/09/2019 18:56
Chapter 228 : Linh Trận Tử 25/09/2019 16:56
Chapter 227 : Bạch Long Thành 25/09/2019 14:56
Chapter 226 : Bắc Thương đại lục 25/09/2019 12:56
Chapter 225 : Linh tàng 25/09/2019 10:56
Chapter 224 : Thiên cấp nhiệm vụ 25/09/2019 08:56
Chapter 223 : Viêm Đế 25/09/2019 06:56
Chapter 222 : Tây Thiên giới 25/09/2019 04:56
Chapter 221 : Lạc Thần tộc 25/09/2019 02:56
Chapter 220 : Yêu Liên lại hiện ra 25/09/2019 00:56
Chapter 219 : Đến lượt ta 24/09/2019 22:56
Chapter 218 : Tứ Thần Tinh Túc Kinh vs Thiên Huyền Thần Quyết 24/09/2019 20:56
Chapter 217 : Đệ nhất tân sinh vs đệ nhị Thiên bảng 24/09/2019 18:56
Chapter 216 : Ba chiêu ước hẹn 24/09/2019 16:56
Chapter 215 : Linh đấu trường 24/09/2019 14:56
Chapter 214 : Khiêu chiến 24/09/2019 12:56
Chapter 213 : Hai cường giả 24/09/2019 10:56
Chapter 212 : Hai cái tát 24/09/2019 08:56
Chapter 211 : Cảm ngộ 24/09/2019 06:56
Chapter 210 : Tu luyện thần quyết thần cấp 24/09/2019 04:56
Chapter 209 : Thiên bảng cao thủ 24/09/2019 02:56
Chapter 208 : Tranh đoạt Linh Liên tử 24/09/2019 00:56
Chapter 207 : Cửu cấp Phù Đồ Tháp 23/09/2019 22:56
Chapter 206 : Từ Thanh Thanh 23/09/2019 20:56
Chapter 205 : Thiên Linh Liên 23/09/2019 18:56
Chapter 204 : Giao phong 23/09/2019 16:56
Chapter 203 : Hoắc Phong 23/09/2019 14:56
Chapter 202 : Dung Thiên Cảnh 23/09/2019 12:56
Chapter 201 : Đột phá 23/09/2019 10:56
Chapter 200 : Thủ đoạn 23/09/2019 08:56
Chapter 199 : Thần Phách đệ nhất giao thủ 23/09/2019 06:56
Chapter 198 : Tô Linh Nhi 23/09/2019 04:56
Chapter 197 : Đáy hồ tiềm tu 23/09/2019 02:56
Chapter 196 : Tụ Linh trận cấp sáu 23/09/2019 00:56
Chapter 195 : Mưu lợi 22/09/2019 22:56
Chapter 194 : Trấn Thủ giả 22/09/2019 20:56
Chapter 193 : Tứ Thần Tinh Túc Kinh 22/09/2019 18:56
Chapter 192 : Chọn lựa Linh Quyết 22/09/2019 16:56
Chapter 191 : Linh Quyết Điện 22/09/2019 14:56
Chapter 190 : Tô Huyên, Hạc Yêu 22/09/2019 12:56
Chapter 189 : Đệ nhất 22/09/2019 10:56
Chapter 188 : Linh lực dung hợp 22/09/2019 08:56
Chapter 187 : Trò chuyện 22/09/2019 06:56
Chapter 186 : Ai là tân sinh đệ nhất? 22/09/2019 04:56
Chapter 185 : Hắc Tháp trấn Hổ Giao 22/09/2019 02:56
Chapter 184 : Sức mạnh kết nối huyết mạch 22/09/2019 00:56
Chapter 183 : Cửu U hiện 21/09/2019 22:56
Chapter 182 : Đại Viêm Ma Trận 21/09/2019 20:56
Chapter 181 : Mục Trần chiến Dương Hoằng 21/09/2019 18:56
Chapter 180 : Dương Hoằng Chiến lực 21/09/2019 16:56
Chapter 179 : Đỉnh Núi 21/09/2019 14:56
Chapter 178 : Thạch đài 21/09/2019 12:56
Chapter 177 : Trùng Kích Đỉnh Núi 21/09/2019 10:56
Chapter 176 : Bắc Linh Sơn 21/09/2019 08:56
Chapter 175 : Tân sinh đại hội 21/09/2019 06:56
Chapter 174 : Đối mặt 21/09/2019 04:56
Chapter 173 : Thiên Bảng Thứ Hai, Lí Huyền Thông 21/09/2019 02:56
Chapter 172 : Luận bàn 21/09/2019 00:56
Chapter 171 : Lạc Thần hội 20/09/2019 22:56
Chapter 170 : Ăn gian 20/09/2019 20:56
Chapter 169 : Xã đoàn 20/09/2019 18:56
Chapter 168 : Phù Đồ tháp hiển uy 20/09/2019 16:56
Chapter 167 : Chiến Mạch Luân 20/09/2019 14:56
Chapter 166 : Phong đổ 20/09/2019 12:56
Chapter 165 : Phù Đồ tháp 20/09/2019 10:56
Chapter 164 : Ta đến chưởng huyền hoàng 20/09/2019 08:56
Chapter 163 : Lôi vực, đột phá 20/09/2019 06:56
Chapter 162 : Mạch Luân 20/09/2019 04:56
Chapter 161 : Thần Phách Đan 20/09/2019 02:56
Chapter 160 : Thần Phách bảng đệ tam 20/09/2019 00:56
Chapter 159 : Trùng kích Thần Phách Bảng 19/09/2019 22:56
Chapter 158 : Linh Trị Điện 19/09/2019 20:56
Chapter 157 : Linh trị 19/09/2019 18:56
Chapter 156 : Dương Hoằng 19/09/2019 16:56
Chapter 155 : Bắc Thương linh viện 19/09/2019 14:56
Chapter 154 : Linh tước Trấn Băng Ưng 19/09/2019 12:56
Chapter 153 : Tân sinh phản công 19/09/2019 10:56
Chapter 152 : An Nhiên 19/09/2019 08:56
Chapter 151 : Khiêu chiến cuối cùng 19/09/2019 06:56
Chapter 150 : Bắc Thương điện 19/09/2019 04:56
Chapter 149 : Hắc Viêm 19/09/2019 02:56
Chapter 148 : Chiến Thạch Kinh Thiên 19/09/2019 00:56
Chapter 147 : Thạch gia huynh đệ 18/09/2019 22:56
Chapter 146 : Tụ hội 18/09/2019 20:56
Chapter 145 : Địch thủ xưa 18/09/2019 18:56
Chapter 144 : Long Tượng trận chi uy 18/09/2019 16:56
Chapter 143 : Giải quyết 18/09/2019 14:56
Chapter 142 : Tương kiến 18/09/2019 12:56
Chapter 141 : Kết nối Huyết mạch 18/09/2019 10:56
Chapter 140 : Biến hóa trong cơ thể 18/09/2019 08:56
Chapter 139 : Đại truy sát 18/09/2019 06:56
Chapter 138 : Cướp lấy 18/09/2019 04:56
Chapter 137 : Địa Tâm Viêm Long Tích 18/09/2019 02:56
Chapter 136 : Vạn Nhân Trảm Băng Giao 18/09/2019 00:56
Chapter 135 : Trận Dung 17/09/2019 22:56
Chapter 134 : Băng Huyền Linh Giao 17/09/2019 20:56
Chapter 133 : Kim Cương Phù Đồ tới tay 17/09/2019 18:56
Chapter 132 : Bích Nhãn Kim tinh thú 17/09/2019 16:56
Chapter 131 : Sở Kỳ 17/09/2019 14:56
Chapter 130 : Long Tượng trận 17/09/2019 12:56
Chapter 129 : Người nổi tiếng 17/09/2019 10:56
Chapter 128 : Chiến lợi phẩm 17/09/2019 08:56
Chapter 127 : nghiền ép 17/09/2019 06:56
Chapter 126 : Thần Phách cảnh 17/09/2019 04:56
Chapter 125 : Thần Phách Âm Dương Chi 17/09/2019 02:56
Chapter 124 : Kim Luận Liệt trận 17/09/2019 00:56
Chapter 123 : Đoạt bảo 16/09/2019 22:56
Chapter 122 : Điều kiện 16/09/2019 20:56
Chapter 121 : Đẳng cấp là mãi mãi 16/09/2019 18:56
Chapter 120 : Huyết Họa giả 16/09/2019 16:56
Chapter 119 : Cát Hải 16/09/2019 14:56
Chapter 118 : Diệp Khinh Linh 16/09/2019 12:56
Chapter 117 : Đồng đội mới 16/09/2019 10:56
Chapter 116 : Duẫn Nhi 16/09/2019 08:56
Chapter 115 : Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba 16/09/2019 06:56
Chapter 114 : Giết gà dọa khỉ 16/09/2019 04:56
Chapter 113 : Bị săn 16/09/2019 02:56
Chapter 112 : Thiếu nữ váy đen 16/09/2019 00:56
Chapter 111 : Bắc Thương giới 15/09/2019 22:56
Chapter 110 : Rời khỏi 15/09/2019 20:56
Chapter 109 : Hồi phục 15/09/2019 18:56
Chapter 108 : Yên ổn 15/09/2019 16:56
Chapter 107 : Trảm sát 15/09/2019 14:56
Chapter 106 : Yêu Liên Đồ trận 15/09/2019 12:56
Chapter 105 : Linh trận cấp ba 15/09/2019 10:56
Chapter 104 : Vượt giai khiêu chiến 15/09/2019 08:56
Chapter 103 : Mượn lực 15/09/2019 06:56
Chapter 102 : Giao dịch 15/09/2019 04:56
Chapter 101 : Dung Thiên cảnh 15/09/2019 02:56
Chapter 100 : Liễu Kinh Sơn 15/09/2019 00:56
Chapter 99 : Đại hội cửu vực 14/09/2019 22:56
Chapter 98 : Bình tĩnh mà run 14/09/2019 20:56
Chapter 97 : Linh Luân cảnh hậu kỳ 14/09/2019 18:56
Chapter 96 : Áp chế, đột phá 14/09/2019 16:56
Chapter 95 : Quyển trục màu đen 14/09/2019 14:56
Chapter 94 : Cửu Thiên Lôi trận 14/09/2019 12:56
Chapter 93 : Liều mạng 14/09/2019 10:56
Chapter 92 : Liên thủ 14/09/2019 08:56
Chapter 91 : Thuyết phục 14/09/2019 06:56
Chapter 90 : Mang Âm sơn 14/09/2019 04:56
Chapter 89 : Đàm phán thất bại 14/09/2019 02:56
Chapter 88 : Đơm hoa kết trái 14/09/2019 00:56
Chapter 87 : Chọn linh viện 13/09/2019 22:56
Chapter 86 : Thắng bại 13/09/2019 20:56
Chapter 85 : Át chủ bài 13/09/2019 18:56
Chapter 84 : Long tranh hổ đấu 13/09/2019 16:56
Chapter 83 : Tranh đoạt gay cấn 13/09/2019 14:56
Chapter 82 : Đối thủ 13/09/2019 12:56
Chapter 81 : Tranh đoạt danh ngạch 13/09/2019 10:56
Chapter 80 : Mạc sư 13/09/2019 08:56
Chapter 79 : Thành quả 13/09/2019 06:56
Chapter 78 : Tiến cảnh 13/09/2019 04:56
Chapter 77 : Khổ luyện 13/09/2019 02:56
Chapter 76 : Hai bộ linh quyết 13/09/2019 00:56
Chapter 75 : Linh quyết thất tầng ba 12/09/2019 22:56
Chapter 74 : Trần Phàm, Hoắc Vân 12/09/2019 20:56
Chapter 73 : Danh ngạch hạt giống 12/09/2019 18:56
Chapter 72 : Tâm trận 12/09/2019 16:56
Chapter 71 : Liên hợp bày trận 12/09/2019 14:56
Chapter 70 : Tham gia 12/09/2019 12:56
Chapter 69 : Tụ Linh trận cấp 2 12/09/2019 10:56
Chapter 68 : Hỏa Viêm trận 12/09/2019 08:56
Chapter 67 : Hắc chỉ trấn Linh Tước 12/09/2019 06:56
Chapter 66 : Nội thể 12/09/2019 04:56
Chapter 65 : Tự bạo 12/09/2019 02:56
Chapter 64 : Tiến hóa 12/09/2019 00:56
Chapter 63 : Hắc Thần Lôi Vân 11/09/2019 22:56
Chapter 62 : Dị biến 11/09/2019 20:56
Chapter 61 : Trứng đen 11/09/2019 18:56
Chapter 60 : Quái nham 11/09/2019 16:56
Chapter 59 : Đến nơi 11/09/2019 14:56
Chapter 58 : Dụ ong 11/09/2019 12:56
Chapter 57 : Mượn thế 11/09/2019 10:56
Chapter 56 : Thủ đoạn độc ác 11/09/2019 08:56
Chapter 55 : Giải pháp 11/09/2019 06:56
Chapter 54 : Đầm hắc độc 11/09/2019 04:56
Chapter 53 : Ngạnh chiến 11/09/2019 02:56
Chapter 52 : Linh Trùng Địch 11/09/2019 00:56
Chapter 51 : Phệ Linh phong 10/09/2019 22:56
Chapter 50 : Hắc Minh Uyên 10/09/2019 20:56
Chapter 49 : Hưng binh 10/09/2019 18:56
Chapter 48 : Thiên phú kinh người 10/09/2019 16:56
Chapter 47 : Học linh trận 10/09/2019 14:56
Chapter 46 : Phong ấn 10/09/2019 12:56
Chapter 45 : Cửu U Tước 10/09/2019 10:56
Chapter 44 : Phá trận 10/09/2019 08:56
Chapter 43 : Kỷ Tông, người trong mưa 10/09/2019 06:56
Chapter 42 : Gian nan đường về 10/09/2019 04:56
Chapter 41 : Gian trá 10/09/2019 02:56
Chapter 40 : Qua mặt 10/09/2019 00:56
Chapter 39 : Giới Tử xuyến 09/09/2019 22:56
Chapter 38 : Bị giết 09/09/2019 20:56
Chapter 37 : Lọt tròng 09/09/2019 18:56
Chapter 36 : Phiền toái 09/09/2019 16:56
Chapter 35 : Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn 09/09/2019 14:56
Chapter 34 : Liễu Minh 09/09/2019 12:56
Chapter 33 : Hồi doanh 09/09/2019 10:56
Chapter 32 : Chiến lợi phẩm 09/09/2019 08:56
Chapter 31 : Khu hổ thôn lang 09/09/2019 06:56
Chapter 30 : Sơn cốc săn vượn 09/09/2019 04:56
Chapter 29 : Ngọc Linh thụ 09/09/2019 02:56
Chapter 28 : Hợp tác 09/09/2019 00:56
Chapter 27 : Cướp 08/09/2019 22:56
Chapter 26 : Thợ săn lão luyện 08/09/2019 20:56
Chapter 25 : Tinh phách linh thú 08/09/2019 18:56
Chapter 24 : Ước định 08/09/2019 16:56
Chapter 23 : Chân thực lực Sâm La Tử Ấn 08/09/2019 14:56
Chapter 22 : Tử Ấn phát uy 08/09/2019 12:56
Chapter 21 : Phong ba huấn luyện trường 08/09/2019 10:56
Chapter 20 : Thành ấn 08/09/2019 08:56
Chapter 19 : Sâm La Tử Ấn 08/09/2019 06:56
Chapter 18 : Trúc Cơ 08/09/2019 04:56
Chapter 17 : Tụ Linh trận cấp ba 08/09/2019 02:56
Chapter 16 : Thiên giới 08/09/2019 00:56
Chapter 15 : Phá Linh châu 07/09/2019 22:56
Chapter 14 : Linh Động cảnh trung kỳ 07/09/2019 20:56
Chapter 13 : Chiến Liễu Dương 07/09/2019 18:56
Chapter 12 : Ra tay 07/09/2019 16:56
Chapter 11 : Đàm Thanh Sơn 07/09/2019 14:56
Chapter 10 : Tỷ thí học viện 07/09/2019 12:56
Chapter 9 : Đối mặt 07/09/2019 10:56
Chapter 8 : Liễu Dương 07/09/2019 08:56
Chapter 7 : Mộ Nguyên 07/09/2019 06:56
Chapter 6 : Biên độ dao động linh lực 07/09/2019 04:56
Chapter 5 : Đại thiên thế giới 07/09/2019 02:56
Chapter 4 : Đại Phù Đồ Quyết 07/09/2019 00:56
Chapter 3 : Mục vực 06/09/2019 22:56
Chapter 2 : Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ 06/09/2019 20:56
Chapter 1 : Bắc Linh viện 06/09/2019 18:56

comment

Có thể bạn thích xem

Hỗn Độn Đại Chúa Tể - Hon Đon Đai Chua Te

Cập nhật lúc : 06/04/2022 02:32

Tình trạng : 127 / 129 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chúa Tể Hắc Ám - Chua Te Hac Ám

Cập nhật lúc : 10/01/2022 10:58

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thâm Uyên Chúa Tể - Tham Uyen Chua Te

Cập nhật lúc : 09/08/2019 05:41

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chúa Tể Chi Vương - Chua Te Chi Vuong

Cập nhật lúc : 08/01/2020 08:01

Tình trạng : 1585 / 1585 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chúa Tể - Vinh Hang Chua Te

Cập nhật lúc : 16/10/2019 08:33

Tình trạng : 66 / 68 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lục Đạo Chúa Tể - Luc Đao Chua Te

Cập nhật lúc : 24/06/2019 21:42

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Thần Chúa Tể - Ma Than Chua Te

Cập nhật lúc : 04/11/2019 05:41

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vũ Thần Chúa Tể - Vu Than Chua Te

Cập nhật lúc : 14/05/2022 19:43

Tình trạng : 5006 / 5008 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.205

Đọc truyện

Vinh Quang Chúa Tể - Vinh Quang Chua Te

Cập nhật lúc : 29/03/2022 06:28

Tình trạng : 222 / 224 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối - Ta Muon Tro Thanh Chua Te Bong Toi

Cập nhật lúc : 13/04/2021 23:57

Tình trạng : 67 / 69 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ - Đai Te Tu Bat Đac Di

Cập nhật lúc : 17/07/2021 06:28

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Tinh Te Gieo Trong Đai Su

Cập nhật lúc : 17/08/2021 07:59

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 16/05/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.576

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 16/05/2022 23:43

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.399

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 16/05/2022 15:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.441

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 16/05/2022 19:43

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.311

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 16/05/2022 21:43

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.228

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 16/05/2022 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.198

Đọc truyện