Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cuu Tinh Thien Than Quyet

Tác giả : Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại : Action - Hành Động, Manhwa, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 28/09/2020 11:35

Tình trạng : 231 / 233 Chapter

Lượt xem: 16180

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 231 29/09/2020 11:41
Chapter 230 22/09/2020 18:41
Chapter 229 16/09/2020 18:42
Chapter 228 09/09/2020 08:41
Chapter 227 31/08/2020 18:11
Chapter 226 24/08/2020 18:10
Chapter 225 18/08/2020 05:10
Chapter 224 18/08/2020 03:10
Chapter 223 17/08/2020 18:10
Chapter 222 17/08/2020 16:10
Chapter 221 17/08/2020 14:10
Chapter 220 17/08/2020 12:10
Chapter 219 -153 giờ trước
Chapter 218 03/07/2020 00:12
Chapter 217 02/07/2020 22:12
Chapter 216 02/07/2020 20:12
Chapter 215 02/07/2020 18:12
Chapter 214 02/07/2020 16:12
Chapter 213 02/07/2020 14:12
Chapter 212 -1568 giờ trước
Chapter 211 -1568 giờ trước
Chapter 210 -1568 giờ trước
Chapter 209 -1568 giờ trước
Chapter 208 -1568 giờ trước
Chapter 207 -1568 giờ trước
Chapter 206 -1568 giờ trước
Chapter 205 -1568 giờ trước
Chapter 204 -1568 giờ trước
Chapter 203 -1568 giờ trước
Chapter 202 -1568 giờ trước
Chapter 201 -1568 giờ trước
Chapter 200 -1568 giờ trước
Chapter 199 -1568 giờ trước
Chapter 198 21/04/2020 08:10
Chapter 197 20/04/2020 18:11
Chapter 196 28/02/2020 11:10
Chapter 195 26/02/2020 11:10
Chapter 194 25/02/2020 11:10
Chapter 193 24/02/2020 20:10
Chapter 192 22/02/2020 18:10
Chapter 191 20/02/2020 18:10
Chapter 190 13/02/2020 18:10
Chapter 189 04/02/2020 11:10
Chapter 188 04/02/2020 09:10
Chapter 187 04/02/2020 07:10
Chapter 186 04/02/2020 05:10
Chapter 185 04/02/2020 03:10
Chapter 184 11/03/2019 00:00
Chapter 183 03/02/2020 23:10
Chapter 182 03/02/2020 21:10
Chapter 181 10/02/2019 00:00
Chapter 180 03/02/2020 17:10
Chapter 179 03/02/2020 15:10
Chapter 178 09/07/2019 00:00
Chapter 177 09/05/2019 00:00
Chapter 176 09/03/2019 00:00
Chapter 175 03/02/2020 07:10
Chapter 174 03/02/2020 05:10
Chapter 173 03/02/2020 03:10
Chapter 172 03/02/2020 01:10
Chapter 171 02/02/2020 23:10
Chapter 170 02/02/2020 21:10
Chapter 169 02/02/2020 19:10
Chapter 168 02/02/2020 17:10
Chapter 167 02/02/2020 15:10
Chapter 166 02/02/2020 13:10
Chapter 165 02/02/2020 11:10
Chapter 164 02/02/2020 09:10
Chapter 163 08/12/2019 00:00
Chapter 162 06/08/2019 00:00
Chapter 161 06/06/2019 00:00
Chapter 160 05/03/2019 00:00
Chapter 159 05/01/2019 00:00
Chapter 158 01/02/2020 21:10
Chapter 157 04/12/2019 00:00
Chapter 156 04/08/2019 00:00
Chapter 155 04/06/2019 00:00
Chapter 154 01/02/2020 13:10
Chapter 153 01/02/2020 11:10
Chapter 152 03/07/2019 00:00
Chapter 151 03/05/2019 00:00
Chapter 150 01/02/2020 05:10
Chapter 149 01/02/2020 03:10
Chapter 148 02/03/2019 00:00
Chapter 147 02/01/2019 00:00
Chapter 146 31/01/2020 21:10
Chapter 145 31/01/2020 19:10
Chapter 144 31/01/2020 17:10
Chapter 143 31/01/2020 15:10
Chapter 142 31/01/2020 13:10
Chapter 141 01/12/2019 00:00
Chapter 140 01/10/2019 00:00
Chapter 139 01/08/2019 00:00
Chapter 138 01/06/2019 00:00
Chapter 137 01/04/2019 00:00
Chapter 136 31/01/2020 01:10
Chapter 135 30/01/2020 23:10
Chapter 134 30/01/2020 21:10
Chapter 133 30/01/2020 19:10
Chapter 132 30/01/2020 17:10
Chapter 131 12/12/2018 00:00
Chapter 130 12/11/2018 00:00
Chapter 129 12/10/2018 00:00
Chapter 128 30/01/2020 09:10
Chapter 127 30/01/2020 07:10
Chapter 126 30/01/2020 05:10
Chapter 125 30/01/2020 03:10
Chapter 124 30/01/2020 01:10
Chapter 123 29/01/2020 23:10
Chapter 122 29/01/2020 21:10
Chapter 121 29/01/2020 19:10
Chapter 120 29/01/2020 17:10
Chapter 119 11/12/2018 00:00
Chapter 118 11/11/2018 00:00
Chapter 117 11/10/2018 00:00
Chapter 116 11/09/2018 00:00
Chapter 115 11/08/2018 00:00
Chapter 114 11/07/2018 00:00
Chapter 113 11/06/2018 00:00
Chapter 112 29/01/2020 01:10
Chapter 111 28/01/2020 23:10
Chapter 110 28/01/2020 21:10
Chapter 109 28/01/2020 19:10
Chapter 108 10/04/2018 00:00
Chapter 107 09/12/2018 00:00
Chapter 106 09/08/2018 00:00
Chapter 105 09/06/2018 00:00
Chapter 104 09/06/2018 00:00
Chapter 103 09/05/2018 00:00
Chapter 102 09/04/2018 00:00
Chapter 101 09/03/2018 00:00
Chapter 100 09/02/2018 00:00
Chapter 99 09/01/2018 00:00
Chapter 98 27/01/2020 21:10
Chapter 97 27/01/2020 19:10
Chapter 96 07/12/2018 00:00
Chapter 95 07/08/2018 00:00
Chapter 94 27/01/2020 13:10
Chapter 93 27/01/2020 11:10
Chapter 92 06/11/2018 00:00
Chapter 91 06/08/2018 00:00
Chapter 90 06/05/2018 00:00
Chapter 89 27/01/2020 03:10
Chapter 88 27/01/2020 01:10
Chapter 87 26/01/2020 23:10
Chapter 86 26/01/2020 21:10
Chapter 85 26/01/2020 19:10
Chapter 84 26/01/2020 17:10
Chapter 83 26/01/2020 15:10
Chapter 82 26/01/2020 13:10
Chapter 81 05/09/2018 00:00
Chapter 80 05/07/2018 00:00
Chapter 79 05/03/2018 00:00
Chapter 78 26/01/2020 05:10
Chapter 77 26/01/2020 03:10
Chapter 76 04/10/2018 00:00
Chapter 75 04/04/2018 00:00
Chapter 74 25/01/2020 21:10
Chapter 73 25/01/2020 19:10
Chapter 72 03/12/2018 00:00
Chapter 71 03/08/2018 00:00
Chapter 70 03/05/2018 00:00
Chapter 69 03/04/2018 00:00
Chapter 68 25/01/2020 09:10
Chapter 67 25/01/2020 07:10
Chapter 66 25/01/2020 05:10
Chapter 65 25/01/2020 03:10
Chapter 64 25/01/2020 01:10
Chapter 63 02/11/2018 00:00
Chapter 62 02/09/2018 00:00
Chapter 61 02/06/2018 00:00
Chapter 60 24/01/2020 17:10
Chapter 59 24/01/2020 15:10
Chapter 58 24/01/2020 13:10
Chapter 57 01/09/2018 00:00
Chapter 56 01/05/2018 00:00
Chapter 55 01/05/2018 00:00
Chapter 54 24/01/2020 05:10
Chapter 53 12/12/2017 00:00
Chapter 52 12/05/2017 00:00
Chapter 51 23/01/2020 23:10
Chapter 50 23/01/2020 21:10
Chapter 49 23/01/2020 19:10
Chapter 48 11/07/2017 00:00
Chapter 47 23/01/2020 15:10
Chapter 46 10/12/2017 00:00
Chapter 45 23/01/2020 11:10
Chapter 44 23/01/2020 09:10
Chapter 43 23/01/2020 07:10
Chapter 42 09/11/2017 00:00
Chapter 41 23/01/2020 03:10
Chapter 40 23/01/2020 01:10
Chapter 39 22/01/2020 23:10
Chapter 38 08/09/2017 00:00
Chapter 37 08/04/2017 00:00
Chapter 36 22/01/2020 17:10
Chapter 35 22/01/2020 15:10
Chapter 34 07/11/2017 00:00
Chapter 33 07/07/2017 00:00
Chapter 32 22/01/2020 09:10
Chapter 31 22/01/2020 07:10
Chapter 30 22/01/2020 05:10
Chapter 29 06/10/2017 00:00
Chapter 28 06/05/2017 00:00
Chapter 27 21/01/2020 23:10
Chapter 26 21/01/2020 21:10
Chapter 25 05/10/2017 00:00
Chapter 24 05/04/2017 00:00
Chapter 23 05/01/2017 00:00
Chapter 22 21/01/2020 13:10
Chapter 21 04/12/2017 00:00
Chapter 20 04/07/2017 00:00
Chapter 19 21/01/2020 07:10
Chapter 18 21/01/2020 05:10
Chapter 17 21/01/2020 03:10
Chapter 16 21/01/2020 01:10
Chapter 15 20/01/2020 23:10
Chapter 14 03/09/2017 00:00
Chapter 13 03/06/2017 00:00
Chapter 12 03/03/2017 00:00
Chapter 11 20/01/2020 15:10
Chapter 10 20/01/2020 13:10
Chapter 9 20/01/2020 11:10
Chapter 8 20/01/2020 09:10
Chapter 7 20/01/2020 07:10
Chapter 6 20/01/2020 05:10
Chapter 5 20/01/2020 03:10
Chapter 4 02/12/2017 00:00
Chapter 3 02/10/2017 00:00
Chapter 2 02/08/2017 00:00
Chapter 1 02/08/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Cửu Tinh Bá Thể Quyết - Cuu Tinh Ba The Quyet

Cập nhật lúc : 27/09/2020 06:11

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tinh Võ Thần Quyết - Tinh Vo Than Quyet

Cập nhật lúc : 30/09/2020 01:41

Tình trạng : 384 / 386 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.195

Đọc truyện

Thiên Mệnh Cửu Tinh - Thien Menh Cuu Tinh

Cập nhật lúc : 01/08/2019 00:38

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên - Thau Tinh Cuu Nguyet Thien

Cập nhật lúc : 09/12/2019 02:10

Tình trạng : 458 / 460 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manga

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cửu Thiên - Cuu Thien

Cập nhật lúc : 07/01/2020 22:46

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Cổ Đại, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Nghịch Cửu Thiên - Vo Nghich Cuu Thien

Cập nhật lúc : 18/07/2020 05:32

Tình trạng : 210 / 212 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.200

Đọc truyện

Hiệp Hành Cửu Thiên - Hiep Hanh Cuu Thien

Cập nhật lúc : 17/04/2020 01:10

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Ngao The Cuu Trong Thien

Cập nhật lúc : 18/11/2019 22:49

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Mystery

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trường Sinh Cửu Thiên Tuế - Truong Sinh Cuu Thien Tue

Cập nhật lúc : 09/09/2020 16:10

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cửu Dương Thần Vương - Cuu Duong Than Vuong

Cập nhật lúc : 11/09/2020 17:32

Tình trạng : 237 / 239 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Cửu Tinh - Cửu Tinh Vô Song

Cập nhật lúc : 24/08/2019 14:16

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cứu Tinh Của Các Không Gian - Cuu Tinh Cua Cac Khong Gian

Cập nhật lúc : 12/01/2020 13:26

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhwa, Màu, Webtoon

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đưa Mami Về Nhà - Đưa Mama Về Nhà

Cập nhật lúc : 30/09/2020 15:10

Tình trạng : 243 / 245 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.192

Đọc truyện

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Ngay Nao Thieu Soai Cung Ghen

Cập nhật lúc : 30/09/2020 15:10

Tình trạng : 150 / 152 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Hoàng Ai Cập - Ouke No Monshou

Cập nhật lúc : 30/09/2020 14:41

Tình trạng : 169 / 171 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Historical - Lịch Sử, Ngôn Tình, Shoujo, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kiêu Sủng Y Phi - Kieu Sung Y Phi

Cập nhật lúc : 30/09/2020 11:41

Tình trạng : 197 / 199 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mạt Thế Vi Vương - King Of Doom

Cập nhật lúc : 30/09/2020 10:40

Tình trạng : 255 / 257 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Chuyển Sinh, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Độc Bộ Tiêu Dao - Đoc Bo Tieu Dao

Cập nhật lúc : 30/09/2020 09:11

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.184

Đọc truyện