Cửu Dương Thần Vương

Cuu Duong Than Vuong

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 11/09/2020 17:32

Tình trạng : 237 / 239 Chapter

Lượt xem: 16183

Chán nản hoàng tử Tần Vân, đến Cửu Dương truyền thừa, thức tỉnh kinh thế võ hồn, tập đến tuyệt thế luyện khí thuật. Từ đây, hắn ở trên tu võ đại đạo, một đường phong lưu tiêu sái. Các loại võ đạo cường giả, là cầu hắn luyện khí, cam nguyện đảm nhiệm hắn làm tiểu đệ. Đủ loại thần nữ thánh nữ, là cầu hắn luyện khí, đều đồng ý ủy thân cùng hắn. Nhưng Tần Vân nhưng không hài lòng, thiên hạ mỹ nữ thập đấu, hắn liền muốn chiếm thập đấu.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 237 15/09/2020 14:41
Chapter 236 15/09/2020 12:41
Chapter 235 08/09/2020 00:41
Chapter 234 07/09/2020 22:41
Chapter 233 03/09/2020 18:11
Chapter 232 27/08/2020 18:11
Chapter 231 25/08/2020 20:11
Chapter 230 21/08/2020 18:11
Chapter 229 18/08/2020 11:11
Chapter 228 14/08/2020 14:10
Chapter 227 14/08/2020 12:10
Chapter 226 14/08/2020 10:10
Chapter 225 14/08/2020 08:10
Chapter 224 14/08/2020 06:10
Chapter 223 14/08/2020 04:10
Chapter 222 14/08/2020 02:10
Chapter 221 14/08/2020 00:10
Chapter 220 18/07/2020 00:10
Chapter 219 17/07/2020 22:10
Chapter 218 17/07/2020 20:10
Chapter 217 17/07/2020 18:10
Chapter 216 17/07/2020 16:10
Chapter 215 17/07/2020 14:10
Chapter 214 17/07/2020 12:10
Chapter 213 17/07/2020 10:10
Chapter 212 17/07/2020 08:10
Chapter 211 17/07/2020 06:10
Chapter 210 17/07/2020 04:10
Chapter 209 17/07/2020 02:10
Chapter 208 17/07/2020 00:10
Chapter 207 16/07/2020 22:10
Chapter 206 16/07/2020 20:10
Chapter 205 16/07/2020 18:10
Chapter 204 16/07/2020 16:10
Chapter 203 16/07/2020 14:10
Chapter 202 16/07/2020 12:10
Chapter 201 16/07/2020 10:10
Chapter 200 16/07/2020 08:10
Chapter 199 16/07/2020 06:10
Chapter 198 16/07/2020 04:10
Chapter 197 16/07/2020 02:10
Chapter 196 16/07/2020 00:10
Chapter 195 15/07/2020 22:10
Chapter 194 15/07/2020 20:10
Chapter 193 15/07/2020 18:10
Chapter 192 15/07/2020 16:10
Chapter 191 15/07/2020 14:10
Chapter 190 15/07/2020 12:10
Chapter 189 15/07/2020 10:10
Chapter 188 15/07/2020 08:10
Chapter 187 15/07/2020 06:10
Chapter 186 15/07/2020 04:10
Chapter 185 15/07/2020 02:10
Chapter 184 15/07/2020 00:10
Chapter 183 14/07/2020 22:10
Chapter 182 14/07/2020 20:10
Chapter 181 14/07/2020 18:10
Chapter 180 14/07/2020 16:10
Chapter 179 14/07/2020 14:10
Chapter 178 14/07/2020 12:10
Chapter 177 14/07/2020 10:10
Chapter 176 14/07/2020 08:10
Chapter 175 14/07/2020 06:10
Chapter 174 14/07/2020 04:10
Chapter 173 14/07/2020 02:10
Chapter 172 14/07/2020 00:10
Chapter 171 13/07/2020 22:10
Chapter 170 13/07/2020 20:10
Chapter 169 13/07/2020 18:10
Chapter 168 13/07/2020 16:10
Chapter 167 08/06/2020 20:10
Chapter 166 06/06/2020 20:10
Chapter 165 04/06/2020 20:10
Chapter 164 02/06/2020 20:11
Chapter 163 11/05/2020 18:10
Chapter 162 09/05/2020 18:10
Chapter 161 07/05/2020 18:10
Chapter 160 27/03/2020 18:10
Chapter 159 15/03/2020 18:10
Chapter 158 09/03/2020 11:10
Chapter 157 07/03/2020 11:10
Chapter 156 13/02/2020 18:10
Chapter 155 09/02/2020 18:10
Chapter 154 03/02/2020 18:10
Chapter 153 21/01/2020 20:10
Chapter 152 17/01/2020 13:03
Chapter 151 17/01/2020 11:03
Chapter 150 17/01/2020 09:03
Chapter 149 17/01/2020 07:03
Chapter 148 17/01/2020 05:03
Chapter 147 12/06/2019 00:00
Chapter 146 12/04/2019 00:00
Chapter 145 12/02/2019 00:00
Chapter 144 16/01/2020 21:03
Chapter 143 16/01/2020 19:03
Chapter 142 16/01/2020 17:03
Chapter 141 16/01/2020 15:03
Chapter 140 16/01/2020 13:03
Chapter 139 16/01/2020 11:03
Chapter 138 16/01/2020 09:03
Chapter 137 16/01/2020 07:03
Chapter 136 16/01/2020 05:03
Chapter 135 16/01/2020 03:03
Chapter 134 16/01/2020 01:03
Chapter 133 10/12/2019 00:00
Chapter 132 10/10/2019 00:00
Chapter 131 10/08/2019 00:00
Chapter 130 10/06/2019 00:00
Chapter 129 10/04/2019 00:00
Chapter 128 10/02/2019 00:00
Chapter 127 15/01/2020 11:03
Chapter 126 15/01/2020 09:03
Chapter 125 15/01/2020 07:03
Chapter 124 15/01/2020 05:03
Chapter 123 09/12/2019 00:00
Chapter 122 09/10/2019 00:00
Chapter 121 09/08/2019 00:00
Chapter 120 14/01/2020 21:03
Chapter 119 14/01/2020 19:03
Chapter 118 14/01/2020 17:03
Chapter 117 14/01/2020 15:03
Chapter 116 14/01/2020 13:03
Chapter 115 14/01/2020 11:03
Chapter 114 14/01/2020 09:03
Chapter 113 14/01/2020 07:03
Chapter 112 14/01/2020 05:03
Chapter 111 14/01/2020 03:03
Chapter 110 08/11/2019 00:00
Chapter 109 08/09/2019 00:00
Chapter 108 08/07/2019 00:00
Chapter 107 08/01/2019 00:00
Chapter 106 13/01/2020 17:03
Chapter 105 13/01/2020 15:03
Chapter 104 13/01/2020 13:03
Chapter 103 13/01/2020 11:03
Chapter 102 13/01/2020 09:03
Chapter 101 07/06/2019 00:00
Chapter 100 07/04/2019 00:00
Chapter 99 07/02/2019 00:00
Chapter 98 13/01/2020 01:03
Chapter 97 12/01/2020 23:03
Chapter 96 12/01/2020 21:03
Chapter 95 06/11/2019 00:00
Chapter 94 06/09/2019 00:00
Chapter 93 06/07/2019 00:00
Chapter 92 05/11/2019 00:00
Chapter 91 05/09/2019 00:00
Chapter 90 05/07/2019 00:00
Chapter 89 12/01/2020 07:03
Chapter 88 12/01/2020 05:03
Chapter 87 12/01/2020 03:03
Chapter 86 12/01/2020 01:03
Chapter 85 11/01/2020 23:03
Chapter 84 11/01/2020 21:03
Chapter 83 11/01/2020 19:03
Chapter 82 04/11/2019 00:00
Chapter 81 04/09/2019 00:00
Chapter 80 11/01/2020 13:03
Chapter 79 11/01/2020 11:03
Chapter 78 11/01/2020 09:03
Chapter 77 03/12/2019 00:00
Chapter 76 03/10/2019 00:00
Chapter 75 02/02/2019 00:00
Chapter 74 11/01/2020 01:03
Chapter 73 10/01/2020 23:03
Chapter 72 01/12/2019 00:00
Chapter 71 01/10/2019 00:00
Chapter 70.5 01/08/2019 00:00
Chapter 70 10/01/2020 15:03
Chapter 69 10/01/2020 13:03
Chapter 68 10/01/2020 11:03
Chapter 67 10/01/2020 09:03
Chapter 66 10/01/2020 07:03
Chapter 65 10/01/2020 05:03
Chapter 64 10/01/2020 03:03
Chapter 63 10/01/2020 01:03
Chapter 62 09/01/2020 23:03
Chapter 61 09/01/2020 21:03
Chapter 60 09/01/2020 19:03
Chapter 59 09/01/2020 17:03
Chapter 58 09/01/2020 15:03
Chapter 57 09/01/2020 13:03
Chapter 56 12/12/2018 00:00
Chapter 55 12/11/2018 00:00
Chapter 54 12/10/2018 00:00
Chapter 53 12/09/2018 00:00
Chapter 52 12/08/2018 00:00
Chapter 51 12/07/2018 00:00
Chapter 50 12/06/2018 00:00
Chapter 49 12/05/2018 00:00
Chapter 48 12/04/2018 00:00
Chapter 47 12/03/2018 00:00
Chapter 46 12/02/2018 00:00
Chapter 45 12/01/2018 00:00
Chapter 44 08/01/2020 11:03
Chapter 43 08/01/2020 09:03
Chapter 42 08/01/2020 07:03
Chapter 41 08/01/2020 05:03
Chapter 40 08/01/2020 03:03
Chapter 39 08/01/2020 01:03
Chapter 38 07/01/2020 23:03
Chapter 37 07/01/2020 21:03
Chapter 36 07/01/2020 19:03
Chapter 35 07/01/2020 17:03
Chapter 34 07/01/2020 15:03
Chapter 33 07/01/2020 13:03
Chapter 32 07/01/2020 11:03
Chapter 31 07/01/2020 09:03
Chapter 30 07/01/2020 07:03
Chapter 29 07/01/2020 05:03
Chapter 28 07/01/2020 03:03
Chapter 27 07/01/2020 01:03
Chapter 26 11/12/2018 00:00
Chapter 25 11/11/2018 00:00
Chapter 24 11/10/2018 00:00
Chapter 23 11/09/2018 00:00
Chapter 22 11/08/2018 00:00
Chapter 21 11/07/2018 00:00
Chapter 20 11/06/2018 00:00
Chapter 19 11/05/2018 00:00
Chapter 18 11/04/2018 00:00
Chapter 17 11/03/2018 00:00
Chapter 16 11/02/2018 00:00
Chapter 15 11/01/2018 00:00
Chapter 14 05/01/2020 23:03
Chapter 13 05/01/2020 21:03
Chapter 12 05/01/2020 19:03
Chapter 11 05/01/2020 17:03
Chapter 10 05/01/2020 15:03
Chapter 9 05/01/2020 13:03
Chapter 8 05/01/2020 11:03
Chapter 7 05/01/2020 09:03
Chapter 6 05/01/2020 07:03
Chapter 5 05/01/2020 05:03
Chapter 4 05/01/2020 03:03
Chapter 3 05/01/2020 01:03
Chapter 2 04/01/2020 23:03
Chapter 1 04/01/2020 21:03
Chapter 0 10/11/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Cửu Dương Đế Tôn - Cuu Duong Đe Ton

Cập nhật lúc : 18/09/2020 22:41

Tình trạng : 174 / 176 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dương Thần - Duong Than

Cập nhật lúc : 08/07/2019 23:46

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỷ Vương Nan Dưỡng Tiểu Ma Phi - Quy Vuong Nan Duong Tieu Ma Phi

Cập nhật lúc : 03/05/2020 05:40

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nuôi Dưỡng Thượng Thần - Nuoi Duong Thuong Than

Cập nhật lúc : 18/05/2019 05:16

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Sông Cầu Thu Dưỡng - Than Song Cau Thu Duong

Cập nhật lúc : 20/12/2019 10:46

Tình trạng : 14 / 16 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Ngôn Tình, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Chưởng Long Cửu Châu - Than Chuong Long Cuu Chau

Cập nhật lúc : 19/05/2019 04:16

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cứu Tôi Đi Hủ Thần - Cuu Toi Đi Hu Than

Cập nhật lúc : 12/08/2019 12:19

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Cuu Tinh Thien Than Quyet

Cập nhật lúc : 21/09/2020 05:33

Tình trạng : 230 / 232 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhwa, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thượng Thần Gia Đích Dưỡng Thành Du Hí - Thuong Than Gia Đich Duong Thanh Du Hi

Cập nhật lúc : 28/06/2019 15:47

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ - Phi Vị Cửu Khanh - Thần Y Tiểu Kiều Phi

Cập nhật lúc : 22/12/2019 17:37

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thần Tượng, Lên Đường Thôi! - So Tay Nuoi Duong Than Tuong, Len Đuong Thoi!

Cập nhật lúc : 09/12/2018 23:10

Tình trạng : 14 / 16 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/09/2020 21:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.391

Đọc truyện

Chuyện Tình Tuổi Học Trò - Chuyen Tinh Tuoi Hoc Tro

Cập nhật lúc : 27/09/2020 07:40

Tình trạng : 140 / 142 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhwa, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 26/09/2020 22:40

Tình trạng : 309 / 311 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.240

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/09/2020 19:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi - Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Cập nhật lúc : 27/09/2020 00:11

Tình trạng : 156 / 158 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.193

Đọc truyện

Hoàng Phi 9000 Tuổi - Phượng Hoàng Chín Ngàn Chữ

Cập nhật lúc : 27/09/2020 00:11

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện