Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn

Jojo No Kimyou Na Bouken; Jojo's Bizarre Adventure; Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando

Tác giả : Araki Hirohiko

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Historical - Lịch Sử, Horror - Kinh Dị, Mature, Adult - Người lớn, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Tragedy

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 08/09/2021 12:11

Tình trạng : 706 / 708 Chapter

Lượt xem: 16180

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 706 09/09/2021 14:41
Chapter 705 09/09/2021 12:41
Chapter 704 09/09/2021 10:41
Chapter 702 : - (108/part 6) 25/09/2020 14:41
Chapter 701 : 107 - Part 6 01/05/2020 00:10
Chapter 700 30/04/2020 22:10
Chapter 699 30/04/2020 20:10
Chapter 698 30/04/2020 18:10
Chapter 697 30/04/2020 16:10
Chapter 696 30/04/2020 14:10
Chapter 695 30/04/2020 12:10
Chapter 694 30/04/2020 10:10
Chapter 693 30/04/2020 08:10
Chapter 692 : - (98/part 6) 03/02/2020 18:10
Chapter 682 17/01/2020 03:55
Chapter 681 17/01/2020 01:55
Chapter 680 16/01/2020 23:55
Chapter 679 16/01/2020 21:55
Chapter 678 07/11/2019 00:00
Chapter 677 07/11/2019 00:00
Chapter 676 07/11/2019 00:00
Chapter 675 07/11/2019 00:00
Chapter 674 07/11/2019 00:00
Chapter 673 07/11/2019 00:00
Chapter 672 07/11/2019 00:00
Chapter 671 07/11/2019 00:00
Chapter 670 07/11/2019 00:00
Chapter 669 07/11/2019 00:00
Chapter 668 07/11/2019 00:00
Chapter 667 07/11/2019 00:00
Chapter 666 07/11/2019 00:00
Chapter 665 07/11/2019 00:00
Chapter 664 07/11/2019 00:00
Chapter 663 07/11/2019 00:00
Chapter 662 07/11/2019 00:00
Chapter 661 02/07/2018 00:00
Chapter 660 02/07/2018 00:00
Chapter 659 02/07/2018 00:00
Chapter 658 02/07/2018 00:00
Chapter 657 11/02/2017 00:00
Chapter 656 11/02/2017 00:00
Chapter 655 11/02/2017 00:00
Chapter 654 11/02/2017 00:00
Chapter 653 11/02/2017 00:00
Chapter 652 10/05/2017 00:00
Chapter 651 10/05/2017 00:00
Chapter 650 10/05/2017 00:00
Chapter 649 10/05/2017 00:00
Chapter 648 10/05/2017 00:00
Chapter 647 10/05/2017 00:00
Chapter 646 14/01/2020 03:55
Chapter 645 14/01/2020 01:55
Chapter 644 13/01/2020 23:55
Chapter 643 13/01/2020 21:55
Chapter 642 : quá khứ của cha xứ 13/01/2020 19:55
Chapter 641 : - GẶP CHA NHÀ THỜ 09/11/2017 00:00
Chapter 640 09/11/2017 00:00
Chapter 639 09/11/2017 00:00
Chapter 638 09/09/2017 00:00
Chapter 637 09/07/2017 00:00
Chapter 636 : - kẻ điều khiển trọng lực 09/07/2017 00:00
Chapter 635 : - không trọng lực 09/07/2017 00:00
Chapter 634 09/06/2017 00:00
Chapter 633 09/05/2017 00:00
Chapter 632 09/05/2017 00:00
Chapter 631 09/01/2017 00:00
Chapter 630 12/01/2020 19:55
Chapter 629 01/09/2017 00:00
Chapter 628 12/01/2020 15:55
Chapter 627 11/06/2016 00:00
Chapter 626 12/01/2020 11:55
Chapter 625 12/01/2020 09:55
Chapter 624 12/01/2020 07:55
Chapter 623 12/01/2020 05:55
Chapter 622 12/01/2020 03:55
Chapter 621 12/01/2020 01:55
Chapter 620 11/01/2020 23:55
Chapter 619 11/01/2020 21:55
Chapter 618 11/01/2020 19:55
Chapter 617 11/01/2020 17:55
Chapter 616 09/08/2015 00:00
Chapter 615 09/03/2015 00:00
Chapter 614 11/01/2020 11:55
Chapter 613 11/01/2020 09:55
Chapter 612 11/01/2020 07:55
Chapter 611 11/01/2020 05:55
Chapter 610 11/01/2020 03:55
Chapter 609 11/01/2020 01:55
Chapter 608 10/01/2020 23:55
Chapter 607 10/01/2020 21:55
Chapter 606 10/01/2020 19:55
Chapter 605 10/01/2020 17:55
Chapter 604 10/01/2020 15:55
Chapter 603 10/01/2020 13:55
Chapter 602 10/01/2020 11:55
Chapter 601 07/09/2015 00:00
Chapter 600 07/08/2015 00:00
Chapter 599 07/03/2015 00:00
Chapter 598 10/01/2020 03:55
Chapter 597 10/01/2020 01:55
Chapter 596 09/01/2020 23:55
Chapter 595 06/09/2015 00:00
Chapter 594 09/01/2020 19:55
Chapter 593 09/01/2020 17:55
Chapter 592 09/01/2020 15:55
Chapter 591 09/01/2020 13:55
Chapter 590 09/01/2020 11:55
Chapter 589 09/01/2020 09:55
Chapter 588 09/01/2020 07:55
Chapter 587 09/01/2020 05:55
Chapter 586 : 587 588 09/01/2020 03:55
Chapter 585 09/01/2020 01:55
Chapter 584 08/01/2020 23:55
Chapter 583 08/01/2020 21:55
Chapter 582 08/01/2020 19:55
Chapter 581 08/01/2020 17:55
Chapter 580 08/01/2020 15:55
Chapter 579 08/01/2020 13:55
Chapter 578 08/01/2020 11:55
Chapter 577 08/01/2020 09:55
Chapter 576 08/01/2020 07:55
Chapter 575 08/01/2020 05:55
Chapter 574 08/01/2020 03:55
Chapter 573 10/10/2016 00:00
Chapter 572 10/10/2016 00:00
Chapter 571 07/01/2020 21:55
Chapter 570 09/12/2016 00:00
Chapter 569 07/01/2020 17:55
Chapter 568 07/01/2020 15:55
Chapter 567 07/01/2020 13:55
Chapter 566 07/01/2020 11:55
Chapter 565 07/01/2020 09:55
Chapter 564 07/01/2020 07:55
Chapter 563 07/01/2020 05:55
Chapter 562 07/01/2020 03:55
Chapter 561 07/01/2020 01:55
Chapter 560 06/01/2020 23:55
Chapter 559 06/01/2020 21:55
Chapter 558 06/01/2020 19:55
Chapter 557 06/01/2020 17:55
Chapter 556 06/01/2020 15:55
Chapter 555 06/01/2020 13:55
Chapter 554 06/01/2020 11:55
Chapter 553 06/01/2020 09:55
Chapter 552 06/01/2020 07:55
Chapter 551 07/12/2016 00:00
Chapter 550 07/12/2016 00:00
Chapter 549 07/12/2016 00:00
Chapter 548 07/12/2016 00:00
Chapter 547 07/12/2016 00:00
Chapter 546 05/01/2020 19:55
Chapter 545 05/01/2020 17:55
Chapter 544 06/04/2016 00:00
Chapter 543 06/04/2016 00:00
Chapter 542 05/01/2020 11:55
Chapter 541 05/11/2016 00:00
Chapter 540 04/05/2016 00:00
Chapter 539 05/01/2020 05:55
Chapter 538 05/01/2020 03:55
Chapter 537 03/11/2016 00:00
Chapter 536 03/10/2016 00:00
Chapter 535 12/02/2015 00:00
Chapter 534 04/01/2020 19:55
Chapter 533 04/01/2020 17:55
Chapter 532 04/01/2020 15:55
Chapter 531 04/01/2020 13:55
Chapter 530 04/01/2020 11:55
Chapter 529 04/01/2020 09:55
Chapter 528 04/01/2020 07:55
Chapter 527 04/01/2020 05:55
Chapter 526 04/01/2020 03:55
Chapter 525 04/01/2020 01:55
Chapter 524 03/01/2020 23:55
Chapter 523 06/09/2015 00:00
Chapter 522 06/09/2015 00:00
Chapter 521 06/09/2015 00:00
Chapter 520 06/09/2015 00:00
Chapter 519 06/09/2015 00:00
Chapter 518 06/09/2015 00:00
Chapter 517 06/09/2015 00:00
Chapter 516 06/09/2015 00:00
Chapter 515 06/09/2015 00:00
Chapter 514 06/09/2015 00:00
Chapter 513 06/09/2015 00:00
Chapter 512 06/09/2015 00:00
Chapter 511 06/09/2015 00:00
Chapter 510 06/09/2015 00:00
Chapter 509 06/09/2015 00:00
Chapter 508 06/09/2015 00:00
Chapter 507 06/09/2015 00:00
Chapter 506 06/09/2015 00:00
Chapter 505 06/09/2015 00:00
Chapter 504 06/09/2015 00:00
Chapter 503 06/09/2015 00:00
Chapter 502 06/09/2015 00:00
Chapter 501 06/09/2015 00:00
Chapter 500 06/09/2015 00:00
Chapter 499 06/09/2015 00:00
Chapter 498 06/09/2015 00:00
Chapter 497 06/09/2015 00:00
Chapter 496 06/09/2015 00:00
Chapter 495 06/09/2015 00:00
Chapter 494 06/09/2015 00:00
Chapter 493 06/09/2015 00:00
Chapter 492 06/09/2015 00:00
Chapter 491 06/09/2015 00:00
Chapter 490 06/09/2015 00:00
Chapter 489 06/09/2015 00:00
Chapter 488 06/09/2015 00:00
Chapter 487 06/09/2015 00:00
Chapter 486 06/09/2015 00:00
Chapter 485 06/09/2015 00:00
Chapter 484 06/09/2015 00:00
Chapter 483 06/09/2015 00:00
Chapter 482 06/09/2015 00:00
Chapter 481 06/09/2015 00:00
Chapter 480 06/09/2015 00:00
Chapter 479 06/09/2015 00:00
Chapter 478 06/09/2015 00:00
Chapter 477 06/09/2015 00:00
Chapter 476 06/09/2015 00:00
Chapter 475 06/09/2015 00:00
Chapter 474 06/09/2015 00:00
Chapter 473 06/09/2015 00:00
Chapter 472 06/09/2015 00:00
Chapter 471 06/09/2015 00:00
Chapter 470 06/09/2015 00:00
Chapter 469 06/09/2015 00:00
Chapter 468 06/09/2015 00:00
Chapter 467 06/09/2015 00:00
Chapter 466 06/09/2015 00:00
Chapter 465 06/09/2015 00:00
Chapter 464 06/09/2015 00:00
Chapter 463 06/09/2015 00:00
Chapter 462 06/09/2015 00:00
Chapter 461 06/09/2015 00:00
Chapter 460 06/09/2015 00:00
Chapter 459 06/09/2015 00:00
Chapter 458 06/09/2015 00:00
Chapter 457 06/09/2015 00:00
Chapter 456 06/09/2015 00:00
Chapter 455 06/09/2015 00:00
Chapter 454 06/09/2015 00:00
Chapter 453 06/09/2015 00:00
Chapter 452 06/09/2015 00:00
Chapter 451 06/09/2015 00:00
Chapter 450 06/09/2015 00:00
Chapter 449 06/09/2015 00:00
Chapter 448 06/09/2015 00:00
Chapter 447 06/09/2015 00:00
Chapter 446 06/09/2015 00:00
Chapter 445 06/09/2015 00:00
Chapter 444 06/09/2015 00:00
Chapter 443 06/09/2015 00:00
Chapter 442 06/09/2015 00:00
Chapter 441 06/09/2015 00:00
Chapter 440 06/09/2015 00:00
Chapter 439 06/09/2015 00:00
Chapter 438 06/09/2015 00:00
Chapter 437 06/09/2015 00:00
Chapter 436 06/09/2015 00:00
Chapter 435 06/09/2015 00:00
Chapter 434 06/09/2015 00:00
Chapter 433 06/09/2015 00:00
Chapter 432 06/09/2015 00:00
Chapter 431 06/09/2015 00:00
Chapter 430 06/09/2015 00:00
Chapter 429 06/09/2015 00:00
Chapter 428 06/09/2015 00:00
Chapter 427 06/09/2015 00:00
Chapter 426 06/09/2015 00:00
Chapter 425 06/09/2015 00:00
Chapter 424 06/09/2015 00:00
Chapter 423 06/09/2015 00:00
Chapter 422 06/09/2015 00:00
Chapter 421 06/09/2015 00:00
Chapter 420 06/09/2015 00:00
Chapter 419 06/09/2015 00:00
Chapter 418 06/09/2015 00:00
Chapter 417 06/09/2015 00:00
Chapter 416 06/09/2015 00:00
Chapter 415 06/09/2015 00:00
Chapter 414 06/09/2015 00:00
Chapter 413 06/09/2015 00:00
Chapter 412 06/09/2015 00:00
Chapter 411 06/09/2015 00:00
Chapter 410 06/09/2015 00:00
Chapter 409 06/09/2015 00:00
Chapter 408 06/09/2015 00:00
Chapter 407 06/09/2015 00:00
Chapter 406 06/09/2015 00:00
Chapter 405 06/09/2015 00:00
Chapter 404 06/09/2015 00:00
Chapter 403 06/09/2015 00:00
Chapter 402 06/09/2015 00:00
Chapter 401 06/09/2015 00:00
Chapter 400 06/09/2015 00:00
Chapter 399 06/09/2015 00:00
Chapter 398 06/09/2015 00:00
Chapter 397 06/09/2015 00:00
Chapter 396.2 24/12/2019 07:55
Chapter 396 06/09/2015 00:00
Chapter 395 06/09/2015 00:00
Chapter 394 06/09/2015 00:00
Chapter 393 06/09/2015 00:00
Chapter 392 06/09/2015 00:00
Chapter 391 06/09/2015 00:00
Chapter 390 06/09/2015 00:00
Chapter 389 06/09/2015 00:00
Chapter 388 06/09/2015 00:00
Chapter 387 06/09/2015 00:00
Chapter 386 06/09/2015 00:00
Chapter 385 06/09/2015 00:00
Chapter 384 06/09/2015 00:00
Chapter 383 06/09/2015 00:00
Chapter 382 06/09/2015 00:00
Chapter 381 06/09/2015 00:00
Chapter 380 06/09/2015 00:00
Chapter 379 06/09/2015 00:00
Chapter 378 06/09/2015 00:00
Chapter 377 06/09/2015 00:00
Chapter 376 06/09/2015 00:00
Chapter 375 06/09/2015 00:00
Chapter 374 06/09/2015 00:00
Chapter 373 06/09/2015 00:00
Chapter 372 06/09/2015 00:00
Chapter 371 06/09/2015 00:00
Chapter 370 06/09/2015 00:00
Chapter 369.2 06/09/2015 00:00
Chapter 369 06/09/2015 00:00
Chapter 368 06/09/2015 00:00
Chapter 367 06/09/2015 00:00
Chapter 366 06/09/2015 00:00
Chapter 365 06/09/2015 00:00
Chapter 364 06/09/2015 00:00
Chapter 363 06/09/2015 00:00
Chapter 362 06/09/2015 00:00
Chapter 361.5 06/09/2015 00:00
Chapter 361 06/09/2015 00:00
Chapter 360 06/09/2015 00:00
Chapter 359 06/09/2015 00:00
Chapter 358.5 06/09/2015 00:00
Chapter 358 06/09/2015 00:00
Chapter 357 06/09/2015 00:00
Chapter 356 06/09/2015 00:00
Chapter 355 06/09/2015 00:00
Chapter 354 06/09/2015 00:00
Chapter 353 06/09/2015 00:00
Chapter 352 06/09/2015 00:00
Chapter 351 06/09/2015 00:00
Chapter 350 06/09/2015 00:00
Chapter 349 06/09/2015 00:00
Chapter 348 06/09/2015 00:00
Chapter 347 06/09/2015 00:00
Chapter 346 06/09/2015 00:00
Chapter 345 06/09/2015 00:00
Chapter 344 06/09/2015 00:00
Chapter 343 06/09/2015 00:00
Chapter 342 06/09/2015 00:00
Chapter 341 06/09/2015 00:00
Chapter 340 06/09/2015 00:00
Chapter 339 06/09/2015 00:00
Chapter 338 06/09/2015 00:00
Chapter 337 06/09/2015 00:00
Chapter 336 06/09/2015 00:00
Chapter 335 06/09/2015 00:00
Chapter 334 06/09/2015 00:00
Chapter 333 06/09/2015 00:00
Chapter 332 06/09/2015 00:00
Chapter 331 06/09/2015 00:00
Chapter 330 06/09/2015 00:00
Chapter 329 06/09/2015 00:00
Chapter 328 06/09/2015 00:00
Chapter 327 06/09/2015 00:00
Chapter 326 06/09/2015 00:00
Chapter 325 06/09/2015 00:00
Chapter 324 06/09/2015 00:00
Chapter 323 06/09/2015 00:00
Chapter 322 06/09/2015 00:00
Chapter 321 06/09/2015 00:00
Chapter 320 06/09/2015 00:00
Chapter 319 06/09/2015 00:00
Chapter 318 06/09/2015 00:00
Chapter 317 06/09/2015 00:00
Chapter 316 06/09/2015 00:00
Chapter 315 06/09/2015 00:00
Chapter 314 06/09/2015 00:00
Chapter 313 06/09/2015 00:00
Chapter 312 06/09/2015 00:00
Chapter 311 06/09/2015 00:00
Chapter 310 06/09/2015 00:00
Chapter 309 06/09/2015 00:00
Chapter 308 06/09/2015 00:00
Chapter 307 06/09/2015 00:00
Chapter 306 06/09/2015 00:00
Chapter 305 06/09/2015 00:00
Chapter 304 06/09/2015 00:00
Chapter 303 06/09/2015 00:00
Chapter 302 06/09/2015 00:00
Chapter 301 06/09/2015 00:00
Chapter 300 06/09/2015 00:00
Chapter 299 06/09/2015 00:00
Chapter 298 06/09/2015 00:00
Chapter 297 06/09/2015 00:00
Chapter 296 06/09/2015 00:00
Chapter 295 06/09/2015 00:00
Chapter 294 06/09/2015 00:00
Chapter 293 06/09/2015 00:00
Chapter 292 06/09/2015 00:00
Chapter 291 06/09/2015 00:00
Chapter 290 06/09/2015 00:00
Chapter 289 06/09/2015 00:00
Chapter 288 06/09/2015 00:00
Chapter 287 06/09/2015 00:00
Chapter 286 06/09/2015 00:00
Chapter 285 06/09/2015 00:00
Chapter 284 06/09/2015 00:00
Chapter 283 06/09/2015 00:00
Chapter 282 06/09/2015 00:00
Chapter 281 06/09/2015 00:00
Chapter 280 06/09/2015 00:00
Chapter 279 06/09/2015 00:00
Chapter 278 06/09/2015 00:00
Chapter 277 06/09/2015 00:00
Chapter 276 06/09/2015 00:00
Chapter 275 06/09/2015 00:00
Chapter 274 06/09/2015 00:00
Chapter 273 06/09/2015 00:00
Chapter 272 06/09/2015 00:00
Chapter 271 06/09/2015 00:00
Chapter 270 06/09/2015 00:00
Chapter 269 06/09/2015 00:00
Chapter 268 06/09/2015 00:00
Chapter 267 06/09/2015 00:00
Chapter 266 06/09/2015 00:00
Chapter 265 06/09/2015 00:00
Chapter 264 06/09/2015 00:00
Chapter 263 06/09/2015 00:00
Chapter 262 06/09/2015 00:00
Chapter 261 06/09/2015 00:00
Chapter 260 06/09/2015 00:00
Chapter 259 06/09/2015 00:00
Chapter 258 06/09/2015 00:00
Chapter 257 06/09/2015 00:00
Chapter 256 06/09/2015 00:00
Chapter 255 06/09/2015 00:00
Chapter 254 06/09/2015 00:00
Chapter 253 06/09/2015 00:00
Chapter 252 : Chap 251 06/09/2015 00:00
Chapter 251 06/09/2015 00:00
Chapter 250 06/09/2015 00:00
Chapter 249 06/09/2015 00:00
Chapter 248 06/09/2015 00:00
Chapter 247 06/09/2015 00:00
Chapter 246 06/09/2015 00:00
Chapter 245 06/09/2015 00:00
Chapter 244 06/09/2015 00:00
Chapter 243 06/09/2015 00:00
Chapter 242 06/09/2015 00:00
Chapter 241 06/09/2015 00:00
Chapter 240 06/09/2015 00:00
Chapter 239 06/09/2015 00:00
Chapter 238 06/09/2015 00:00
Chapter 237 06/09/2015 00:00
Chapter 236 06/09/2015 00:00
Chapter 235 06/09/2015 00:00
Chapter 234 06/09/2015 00:00
Chapter 233 06/09/2015 00:00
Chapter 232 06/09/2015 00:00
Chapter 231 06/09/2015 00:00
Chapter 230 06/09/2015 00:00
Chapter 229 06/09/2015 00:00
Chapter 228 06/09/2015 00:00
Chapter 227 06/09/2015 00:00
Chapter 226 06/09/2015 00:00
Chapter 225 06/09/2015 00:00
Chapter 224 06/09/2015 00:00
Chapter 223 06/09/2015 00:00
Chapter 222 06/09/2015 00:00
Chapter 221 06/09/2015 00:00
Chapter 220 06/09/2015 00:00
Chapter 219 06/09/2015 00:00
Chapter 218 06/09/2015 00:00
Chapter 217 06/09/2015 00:00
Chapter 216 06/09/2015 00:00
Chapter 215 06/09/2015 00:00
Chapter 214 06/09/2015 00:00
Chapter 213 06/09/2015 00:00
Chapter 212 06/09/2015 00:00
Chapter 211 06/09/2015 00:00
Chapter 210 06/09/2015 00:00
Chapter 209 06/09/2015 00:00
Chapter 208 06/09/2015 00:00
Chapter 207 06/09/2015 00:00
Chapter 206 06/09/2015 00:00
Chapter 205 06/09/2015 00:00
Chapter 204 06/09/2015 00:00
Chapter 203 06/09/2015 00:00
Chapter 202 06/09/2015 00:00
Chapter 201 06/09/2015 00:00
Chapter 200 06/09/2015 00:00
Chapter 199 06/09/2015 00:00
Chapter 198 06/09/2015 00:00
Chapter 197 06/09/2015 00:00
Chapter 196 06/09/2015 00:00
Chapter 195 06/09/2015 00:00
Chapter 194 06/09/2015 00:00
Chapter 193 06/09/2015 00:00
Chapter 192 06/09/2015 00:00
Chapter 191 06/09/2015 00:00
Chapter 190 06/09/2015 00:00
Chapter 189 06/09/2015 00:00
Chapter 188 06/09/2015 00:00
Chapter 187 06/09/2015 00:00
Chapter 186 06/09/2015 00:00
Chapter 185 06/09/2015 00:00
Chapter 184 06/09/2015 00:00
Chapter 183 06/09/2015 00:00
Chapter 182 06/09/2015 00:00
Chapter 181 06/09/2015 00:00
Chapter 180 06/09/2015 00:00
Chapter 179 06/09/2015 00:00
Chapter 178 06/09/2015 00:00
Chapter 177 06/09/2015 00:00
Chapter 176 06/09/2015 00:00
Chapter 175 06/09/2015 00:00
Chapter 174 06/09/2015 00:00
Chapter 173 06/09/2015 00:00
Chapter 172 06/09/2015 00:00
Chapter 171 06/09/2015 00:00
Chapter 170 06/09/2015 00:00
Chapter 169 06/09/2015 00:00
Chapter 168 06/09/2015 00:00
Chapter 167 06/09/2015 00:00
Chapter 166 06/09/2015 00:00
Chapter 165 06/09/2015 00:00
Chapter 164 06/09/2015 00:00
Chapter 163 06/09/2015 00:00
Chapter 162 06/09/2015 00:00
Chapter 161 06/09/2015 00:00
Chapter 160 06/09/2015 00:00
Chapter 159 06/09/2015 00:00
Chapter 158 06/09/2015 00:00
Chapter 157 06/09/2015 00:00
Chapter 156 06/09/2015 00:00
Chapter 155 06/09/2015 00:00
Chapter 154 06/09/2015 00:00
Chapter 153 06/09/2015 00:00
Chapter 152 06/09/2015 00:00
Chapter 151 06/09/2015 00:00
Chapter 150 06/09/2015 00:00
Chapter 149 06/09/2015 00:00
Chapter 148 06/09/2015 00:00
Chapter 147 06/09/2015 00:00
Chapter 146 06/09/2015 00:00
Chapter 145 06/09/2015 00:00
Chapter 144 06/09/2015 00:00
Chapter 143 06/09/2015 00:00
Chapter 142 06/09/2015 00:00
Chapter 141 06/09/2015 00:00
Chapter 140 06/09/2015 00:00
Chapter 139 06/09/2015 00:00
Chapter 138 06/09/2015 00:00
Chapter 137 06/09/2015 00:00
Chapter 136 06/09/2015 00:00
Chapter 135 06/09/2015 00:00
Chapter 134 06/09/2015 00:00
Chapter 133 06/09/2015 00:00
Chapter 132 06/09/2015 00:00
Chapter 131 06/09/2015 00:00
Chapter 130 06/09/2015 00:00
Chapter 129 06/09/2015 00:00
Chapter 128 06/09/2015 00:00
Chapter 127 06/09/2015 00:00
Chapter 126 06/09/2015 00:00
Chapter 125 06/09/2015 00:00
Chapter 124 06/09/2015 00:00
Chapter 123 06/09/2015 00:00
Chapter 122 06/09/2015 00:00
Chapter 121 06/09/2015 00:00
Chapter 120 06/09/2015 00:00
Chapter 119 06/09/2015 00:00
Chapter 118 06/09/2015 00:00
Chapter 117 06/09/2015 00:00
Chapter 116 06/09/2015 00:00
Chapter 115 06/09/2015 00:00
Chapter 114 06/09/2015 00:00
Chapter 113 06/09/2015 00:00
Chapter 112 06/09/2015 00:00
Chapter 111 06/09/2015 00:00
Chapter 110 06/09/2015 00:00
Chapter 109 06/09/2015 00:00
Chapter 108 06/09/2015 00:00
Chapter 107 06/09/2015 00:00
Chapter 106 06/09/2015 00:00
Chapter 105 06/09/2015 00:00
Chapter 104 06/09/2015 00:00
Chapter 103 06/09/2015 00:00
Chapter 102 06/09/2015 00:00
Chapter 101 06/09/2015 00:00
Chapter 100 06/09/2015 00:00
Chapter 99 06/09/2015 00:00
Chapter 98 06/09/2015 00:00
Chapter 97 06/09/2015 00:00
Chapter 96 06/09/2015 00:00
Chapter 95 06/09/2015 00:00
Chapter 94 06/09/2015 00:00
Chapter 93 06/09/2015 00:00
Chapter 92 06/09/2015 00:00
Chapter 91 06/09/2015 00:00
Chapter 90 06/09/2015 00:00
Chapter 89 06/09/2015 00:00
Chapter 88 06/09/2015 00:00
Chapter 87 06/09/2015 00:00
Chapter 86 06/09/2015 00:00
Chapter 85 06/09/2015 00:00
Chapter 84 06/09/2015 00:00
Chapter 83 06/09/2015 00:00
Chapter 82 06/09/2015 00:00
Chapter 81 06/09/2015 00:00
Chapter 80 06/09/2015 00:00
Chapter 79 06/09/2015 00:00
Chapter 78 06/09/2015 00:00
Chapter 77 06/09/2015 00:00
Chapter 76 06/09/2015 00:00
Chapter 75 06/09/2015 00:00
Chapter 74 06/09/2015 00:00
Chapter 73 06/09/2015 00:00
Chapter 72 06/09/2015 00:00
Chapter 71 06/09/2015 00:00
Chapter 70 06/09/2015 00:00
Chapter 69 06/09/2015 00:00
Chapter 68 06/09/2015 00:00
Chapter 67 06/09/2015 00:00
Chapter 66 06/09/2015 00:00
Chapter 65 06/09/2015 00:00
Chapter 64 06/09/2015 00:00
Chapter 63 06/09/2015 00:00
Chapter 62 06/09/2015 00:00
Chapter 61 06/09/2015 00:00
Chapter 60 06/09/2015 00:00
Chapter 59 06/09/2015 00:00
Chapter 58 06/09/2015 00:00
Chapter 57 06/09/2015 00:00
Chapter 56 06/09/2015 00:00
Chapter 55 06/09/2015 00:00
Chapter 54 06/09/2015 00:00
Chapter 53 06/09/2015 00:00
Chapter 52 06/09/2015 00:00
Chapter 51 06/09/2015 00:00
Chapter 50 06/09/2015 00:00
Chapter 49 06/09/2015 00:00
Chapter 48 06/09/2015 00:00
Chapter 47 06/09/2015 00:00
Chapter 46 06/09/2015 00:00
Chapter 45 06/09/2015 00:00
Chapter 44 06/09/2015 00:00
Chapter 43 06/09/2015 00:00
Chapter 42 06/09/2015 00:00
Chapter 41 06/09/2015 00:00
Chapter 40 06/09/2015 00:00
Chapter 39 06/09/2015 00:00
Chapter 38 06/09/2015 00:00
Chapter 37 06/09/2015 00:00
Chapter 36 06/09/2015 00:00
Chapter 35 06/09/2015 00:00
Chapter 34 06/09/2015 00:00
Chapter 33 06/09/2015 00:00
Chapter 32 06/09/2015 00:00
Chapter 31 06/09/2015 00:00
Chapter 30 06/09/2015 00:00
Chapter 29 06/09/2015 00:00
Chapter 28 06/09/2015 00:00
Chapter 27 06/09/2015 00:00
Chapter 26 06/09/2015 00:00
Chapter 25 06/09/2015 00:00
Chapter 24 06/09/2015 00:00
Chapter 23 06/09/2015 00:00
Chapter 22 06/09/2015 00:00
Chapter 21 06/09/2015 00:00
Chapter 20 06/09/2015 00:00
Chapter 19 06/09/2015 00:00
Chapter 18 06/09/2015 00:00
Chapter 17 06/09/2015 00:00
Chapter 16 06/09/2015 00:00
Chapter 15 06/09/2015 00:00
Chapter 14 06/09/2015 00:00
Chapter 13 06/09/2015 00:00
Chapter 12 06/09/2015 00:00
Chapter 11 06/09/2015 00:00
Chapter 10 06/09/2015 00:00
Chapter 9 06/09/2015 00:00
Chapter 8 06/09/2015 00:00
Chapter 7 06/09/2015 00:00
Chapter 6 06/09/2015 00:00
Chapter 5 06/09/2015 00:00
Chapter 4 06/09/2015 00:00
Chapter 3 06/09/2015 00:00
Chapter 2 06/09/2015 00:00
Chapter 1 06/09/2015 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huck Finn - Nhung Cuoc Phieu Luu Cua Huck Finn

Cập nhật lúc : 26/12/2017 18:45

Tình trạng : 40 / 40 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký - De Men Phieu Luu Ky

Cập nhật lúc : 28/12/2017 09:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Phiêu Lưu Vào Mỏ Than Aberfoyle - Phieu Luu Vao Mo Than Aberfoyle

Cập nhật lúc : 15/09/2018 23:00

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt) - Ăn Thịt Chi Lũ (Cuoc Hanh Trinh Ăn Thit)

Cập nhật lúc : 19/09/2019 21:44

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm - To Chuyen Án Va Nhung Vu Án Bi Hiem

Cập nhật lúc : 10/07/2019 20:01

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo - Vu Bi Ẩn: Nguoi Mu Ăn Xin Co Vet Theo

Cập nhật lúc : 25/07/2018 09:26

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vụ Bí Ẩn: Vòng Tròn Thần Bí - Vu Bi Ẩn: Vong Tron Than Bi

Cập nhật lúc : 08/12/2019 16:44

Tình trạng : 22 / 22 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lưu Công Kỳ Án - Luu Cong Ky Án

Cập nhật lúc : 05/01/2019 11:12

Tình trạng : 144 / 144 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục - Cong Cuoc Bi 999 Em Gai Chinh Phuc

Cập nhật lúc : 22/12/2020 17:58

Tình trạng : 1106 / 1107 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles) - Vu Án Bi Ẩn Ở Styles (Tham Kich Ở Styles)

Cập nhật lúc : 27/09/2019 13:22

Tình trạng : 15 / 15 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiếc Gối Bí Ẩn - Chiec Goi Bi Ẩn

Cập nhật lúc : 02/12/2021 06:37

Tình trạng : 68 / 70 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Quốc Bí Ẩn - Vuong Quoc Bi Ẩn

Cập nhật lúc : 05/07/2018 16:33

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.608

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/08/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.462

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.446

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 18/08/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.337

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.231

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 18/08/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện