Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Cung Sa Đoa Chi Chu Yeu Đuong

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Cổ Đại, Phương Tây

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 14/11/2022 10:59

Tình trạng : 333 / 335 Chapter

Lượt xem: 16179

Truyện Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương của tác giả Vụ Thỉ Dực kể về Cố Cửu, một cô nương mảnh mai, nhu nhược, cầm một viên gạch thôi cũng có thể mệt đến thở không ra hơi, thế mà tính tình lại nóng nảy, táo bạo vô cùng. Có một ngày, cô gặp Hệ thống, Hệ thống nói có thể giúp cô khôi phục thị lực, sau đó thản nhiên ném cô đi làm nhiệm vụ, nỗ lực sinh tồn ở đủ loại thế giới
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 333 : 333 14/11/2022 13:29
Chapter 332 : 332 14/11/2022 11:29
Chapter 331 : 331 14/11/2022 09:29
Chapter 330 : 330 14/11/2022 07:29
Chapter 329 : 329 14/11/2022 05:29
Chapter 328 : 328 14/11/2022 03:29
Chapter 327 : 327 14/11/2022 01:29
Chapter 326 : 326 13/11/2022 23:29
Chapter 325 : 325 13/11/2022 21:29
Chapter 324 : 324 13/11/2022 19:29
Chapter 323 : 323 13/11/2022 17:29
Chapter 322 : 322 13/11/2022 15:29
Chapter 321 : 321 13/11/2022 13:29
Chapter 320 : 320 13/11/2022 11:29
Chapter 319 : 319 13/11/2022 09:29
Chapter 318 : 318 13/11/2022 07:29
Chapter 317 : 317 13/11/2022 05:29
Chapter 316 : 316 13/11/2022 03:29
Chapter 315 : 315 13/11/2022 01:29
Chapter 314 : 314 12/11/2022 23:29
Chapter 313 : 313 12/11/2022 21:29
Chapter 312 : 312 12/11/2022 19:29
Chapter 311 : 311 12/11/2022 17:29
Chapter 310 : 310 12/11/2022 15:29
Chapter 309 : 309 12/11/2022 13:29
Chapter 308 : 308 12/11/2022 11:29
Chapter 307 : 307 12/11/2022 09:29
Chapter 306 : 306 12/11/2022 07:29
Chapter 305 : 305 12/11/2022 05:29
Chapter 304 : 304 12/11/2022 03:29
Chapter 303 : 303 12/11/2022 01:29
Chapter 302 : 302 11/11/2022 23:29
Chapter 301 : 301 11/11/2022 21:29
Chapter 300 : 300 11/11/2022 19:29
Chapter 299 : 299 11/11/2022 17:29
Chapter 298 : 298 11/11/2022 15:29
Chapter 297 : 297 11/11/2022 13:29
Chapter 296 : 296 11/11/2022 11:29
Chapter 295 : 295 11/11/2022 09:29
Chapter 294 : 294 11/11/2022 07:29
Chapter 293 : 293 11/11/2022 05:29
Chapter 292 : 292 11/11/2022 03:29
Chapter 291 : 291 11/11/2022 01:29
Chapter 290 : 290 10/11/2022 23:29
Chapter 289 : 289 10/11/2022 21:29
Chapter 288 : 288 10/11/2022 19:29
Chapter 287 : 287 10/11/2022 17:29
Chapter 286 : 286 10/11/2022 15:29
Chapter 285 : 285 10/11/2022 13:29
Chapter 284 : 284 10/11/2022 11:29
Chapter 283 : 283 10/11/2022 09:29
Chapter 282 : 282 10/11/2022 07:29
Chapter 281 : 281 10/11/2022 05:29
Chapter 280 : 280 10/11/2022 03:29
Chapter 279 : 279 10/11/2022 01:29
Chapter 278 : 278 09/11/2022 23:29
Chapter 277 : 277 09/11/2022 21:29
Chapter 276 : 276 09/11/2022 19:29
Chapter 275 : 275 09/11/2022 17:29
Chapter 274 : 274 09/11/2022 15:29
Chapter 273 : 273 09/11/2022 13:29
Chapter 272 : 272 09/11/2022 11:29
Chapter 271 : 271 09/11/2022 09:29
Chapter 270 : 270 09/11/2022 07:29
Chapter 269 : 269 09/11/2022 05:29
Chapter 268 : 268 09/11/2022 03:29
Chapter 267 : 267 09/11/2022 01:29
Chapter 266 : 266 08/11/2022 23:29
Chapter 265 : 265 08/11/2022 21:29
Chapter 264 : 264 08/11/2022 19:29
Chapter 263 : 263 08/11/2022 17:29
Chapter 262 : 262 08/11/2022 15:29
Chapter 261 : 261 08/11/2022 13:29
Chapter 260 : 260 08/11/2022 11:29
Chapter 259 : 259 08/11/2022 09:29
Chapter 258 : 258 08/11/2022 07:29
Chapter 257 : 257 08/11/2022 05:29
Chapter 256 : 256 08/11/2022 03:29
Chapter 255 : 255 08/11/2022 01:29
Chapter 254 : 254 07/11/2022 23:29
Chapter 253 : 253 07/11/2022 21:29
Chapter 252 : 252 07/11/2022 19:29
Chapter 251 : 251 07/11/2022 17:29
Chapter 250 : 250 07/11/2022 15:29
Chapter 249 : 249 07/11/2022 13:29
Chapter 248 : 248 07/11/2022 11:29
Chapter 247 : 247 07/11/2022 09:29
Chapter 246 : 246 07/11/2022 07:29
Chapter 245 : 245 07/11/2022 05:29
Chapter 244 : 244 07/11/2022 03:29
Chapter 243 : 243 07/11/2022 01:29
Chapter 242 : 242 06/11/2022 23:29
Chapter 241 : 241 06/11/2022 21:29
Chapter 240 : 240 06/11/2022 19:29
Chapter 239 : 239 06/11/2022 17:29
Chapter 238 : 238 06/11/2022 15:29
Chapter 237 : 237 06/11/2022 13:29
Chapter 236 : 236 06/11/2022 11:29
Chapter 235 : 235 06/11/2022 09:29
Chapter 234 : 234 06/11/2022 07:29
Chapter 233 : 233 06/11/2022 05:29
Chapter 232 : 232 06/11/2022 03:29
Chapter 231 : 231 06/11/2022 01:29
Chapter 230 : 230 05/11/2022 23:29
Chapter 229 : 229 05/11/2022 21:29
Chapter 228 : 228 05/11/2022 19:29
Chapter 227 : 227 05/11/2022 17:29
Chapter 226 : 226 05/11/2022 15:29
Chapter 225 : 225 05/11/2022 13:29
Chapter 224 : 224 05/11/2022 11:29
Chapter 223 : 223 05/11/2022 09:29
Chapter 222 : 222 05/11/2022 07:29
Chapter 221 : 221 05/11/2022 05:29
Chapter 220 : 220 05/11/2022 03:29
Chapter 219 : 219 05/11/2022 01:29
Chapter 218 : 218 04/11/2022 23:29
Chapter 217 : 217 04/11/2022 21:29
Chapter 216 : 216 04/11/2022 19:29
Chapter 215 : 215 04/11/2022 17:29
Chapter 214 : 214 04/11/2022 15:29
Chapter 213 : 213 04/11/2022 13:29
Chapter 212 : 212 04/11/2022 11:29
Chapter 211 : 211 04/11/2022 09:29
Chapter 210 : 210 04/11/2022 07:29
Chapter 209 : 209 04/11/2022 05:29
Chapter 208 : 208 04/11/2022 03:29
Chapter 207 : 207 04/11/2022 01:29
Chapter 206 : 206 03/11/2022 23:29
Chapter 205 : 205 03/11/2022 21:29
Chapter 204 : 204 03/11/2022 19:29
Chapter 203 : 203 03/11/2022 17:29
Chapter 202 : 202 03/11/2022 15:29
Chapter 201 : 201 03/11/2022 13:29
Chapter 200 : 200 12/11/2022 19:30
Chapter 199 : 199 12/11/2022 17:30
Chapter 198 : 198 12/11/2022 15:30
Chapter 197 : 197 12/11/2022 13:30
Chapter 196 : 196 12/11/2022 11:30
Chapter 195 : 195 12/11/2022 09:30
Chapter 194 : 194 12/11/2022 07:30
Chapter 193 : 193 12/11/2022 05:30
Chapter 192 : 192 12/11/2022 03:30
Chapter 191 : 191 12/11/2022 01:30
Chapter 190 : 190 11/11/2022 23:30
Chapter 189 : 189 11/11/2022 21:30
Chapter 188 : 188 11/11/2022 19:30
Chapter 187 : 187 11/11/2022 17:30
Chapter 186 : 186 11/11/2022 15:30
Chapter 185 : 185 11/11/2022 13:30
Chapter 184 : 184 11/11/2022 11:30
Chapter 183 : 183 11/11/2022 09:30
Chapter 182 : 182 11/11/2022 07:30
Chapter 181 : 181 11/11/2022 05:30
Chapter 180 : 180 11/11/2022 03:30
Chapter 179 : 179 11/11/2022 01:30
Chapter 178 : 178 10/11/2022 23:30
Chapter 177 : 177 10/11/2022 21:30
Chapter 176 : 176 10/11/2022 19:30
Chapter 175 : 175 10/11/2022 17:30
Chapter 174 : 174 10/11/2022 15:30
Chapter 173 : 173 10/11/2022 13:30
Chapter 172 : 172 10/11/2022 11:30
Chapter 171 : 171 10/11/2022 09:30
Chapter 170 : 170 10/11/2022 07:30
Chapter 169 : 169 10/11/2022 05:30
Chapter 168 : 168 10/11/2022 03:30
Chapter 167 : 167 10/11/2022 01:30
Chapter 166 : 166 09/11/2022 23:30
Chapter 165 : 165 09/11/2022 21:30
Chapter 164 : 164 09/11/2022 19:30
Chapter 163 : 163 09/11/2022 17:30
Chapter 162 : 162 09/11/2022 15:30
Chapter 161 : 161 09/11/2022 13:30
Chapter 160 : 160 09/11/2022 11:30
Chapter 159 : 159 09/11/2022 09:30
Chapter 158 : 158 09/11/2022 07:30
Chapter 157 : 157 09/11/2022 05:30
Chapter 156 : 156 09/11/2022 03:30
Chapter 155 : 155 09/11/2022 01:30
Chapter 154 : 154 08/11/2022 23:30
Chapter 153 : 153 08/11/2022 21:30
Chapter 152 : 152 08/11/2022 19:30
Chapter 151 : 151 08/11/2022 17:30
Chapter 150 : 150 08/11/2022 15:30
Chapter 149 : 149 08/11/2022 13:30
Chapter 148 : 148 08/11/2022 11:30
Chapter 147 : 147 08/11/2022 09:30
Chapter 146 : 146 08/11/2022 07:30
Chapter 145 : 145 08/11/2022 05:30
Chapter 144 : 144 08/11/2022 03:30
Chapter 143 : 143 08/11/2022 01:30
Chapter 142 : 142 07/11/2022 23:30
Chapter 141 : 141 07/11/2022 21:30
Chapter 140 : 140 07/11/2022 19:30
Chapter 139 : 139 07/11/2022 17:30
Chapter 138 : 138 07/11/2022 15:30
Chapter 137 : 137 07/11/2022 13:30
Chapter 136 : 136 07/11/2022 11:30
Chapter 135 : 135 07/11/2022 09:30
Chapter 134 : 134 07/11/2022 07:30
Chapter 133 : 133 07/11/2022 05:30
Chapter 132 : 132 07/11/2022 03:30
Chapter 131 : 131 07/11/2022 01:30
Chapter 130 : 130 06/11/2022 23:30
Chapter 129 : 129 06/11/2022 21:30
Chapter 128 : 128 06/11/2022 19:30
Chapter 127 : 127 06/11/2022 17:30
Chapter 126 : 126 06/11/2022 15:30
Chapter 125 : 125 06/11/2022 13:30
Chapter 124 : 124 06/11/2022 11:30
Chapter 123 : 123 06/11/2022 09:30
Chapter 122 : 122 06/11/2022 07:30
Chapter 121 : 121 06/11/2022 05:30
Chapter 120 : 120 06/11/2022 03:30
Chapter 119 : 119 06/11/2022 01:30
Chapter 118 : 118 05/11/2022 23:30
Chapter 117 : 117 05/11/2022 21:30
Chapter 116 : 116 05/11/2022 19:30
Chapter 115 : 115 05/11/2022 17:30
Chapter 114 : 114 05/11/2022 15:30
Chapter 113 : 113 05/11/2022 13:30
Chapter 112 : 112 05/11/2022 11:30
Chapter 111 : 111 05/11/2022 09:30
Chapter 110 : 110 05/11/2022 07:30
Chapter 109 : 109 05/11/2022 05:30
Chapter 108 : 108 05/11/2022 03:30
Chapter 107 : 107 05/11/2022 01:30
Chapter 106 : 106 04/11/2022 23:30
Chapter 105 : 105 04/11/2022 21:30
Chapter 104 : 104 04/11/2022 19:30
Chapter 103 : 103 04/11/2022 17:30
Chapter 102 : 102 04/11/2022 15:30
Chapter 101 : 101 04/11/2022 13:30
Chapter 100 : 100 12/11/2022 09:32
Chapter 99 : 99 12/11/2022 07:32
Chapter 98 : 98 12/11/2022 05:32
Chapter 97 : 97 12/11/2022 03:32
Chapter 96 : 96 12/11/2022 01:32
Chapter 95 : 95 11/11/2022 23:32
Chapter 94 : 94 11/11/2022 21:32
Chapter 93 : 93 11/11/2022 19:32
Chapter 92 : 92 11/11/2022 17:32
Chapter 91 : 91 11/11/2022 15:32
Chapter 90 : 90 11/11/2022 13:32
Chapter 89 : 89 11/11/2022 11:32
Chapter 88 : 88 11/11/2022 09:32
Chapter 87 : 87 11/11/2022 07:32
Chapter 86 : 86 11/11/2022 05:32
Chapter 85 : 85 11/11/2022 03:32
Chapter 84 : 84 11/11/2022 01:32
Chapter 83 : 83 10/11/2022 23:32
Chapter 82 : 82 10/11/2022 21:32
Chapter 81 : 81 10/11/2022 19:32
Chapter 80 : 80 10/11/2022 17:32
Chapter 79 : 79 10/11/2022 15:32
Chapter 78 : 78 10/11/2022 13:32
Chapter 77 : 77 10/11/2022 11:32
Chapter 76 : 76 10/11/2022 09:32
Chapter 75 : 75 10/11/2022 07:32
Chapter 74 : 74 10/11/2022 05:32
Chapter 73 : 73 10/11/2022 03:32
Chapter 72 : 72 10/11/2022 01:32
Chapter 71 : 71 09/11/2022 23:32
Chapter 70 : 70 09/11/2022 21:32
Chapter 69 : 69 09/11/2022 19:32
Chapter 68 : 68 09/11/2022 17:32
Chapter 67 : 67 09/11/2022 15:32
Chapter 66 : 66 09/11/2022 13:32
Chapter 65 : 65 09/11/2022 11:32
Chapter 64 : 64 09/11/2022 09:32
Chapter 63 : 63 09/11/2022 07:32
Chapter 62 : 62 09/11/2022 05:32
Chapter 61 : 61 09/11/2022 03:32
Chapter 60 : 60 09/11/2022 01:32
Chapter 59 : 59 08/11/2022 23:32
Chapter 58 : 58 08/11/2022 21:32
Chapter 57 : 57 08/11/2022 19:32
Chapter 56 : 56 08/11/2022 17:32
Chapter 55 : 55 08/11/2022 15:32
Chapter 54 : 54 08/11/2022 13:32
Chapter 53 : 53 08/11/2022 11:32
Chapter 52 : 52 08/11/2022 09:32
Chapter 51 : 51 08/11/2022 07:32
Chapter 50 : 50 08/11/2022 05:32
Chapter 49 : 49 08/11/2022 03:32
Chapter 48 : 48 08/11/2022 01:32
Chapter 47 : 47 07/11/2022 23:32
Chapter 46 : 46 07/11/2022 21:32
Chapter 45 : 45 07/11/2022 19:32
Chapter 44 : 44 07/11/2022 17:32
Chapter 43 : 43 07/11/2022 15:32
Chapter 42 : 42 07/11/2022 13:32
Chapter 41 : 41 07/11/2022 11:32
Chapter 40 : 40 07/11/2022 09:32
Chapter 39 : 39 07/11/2022 07:32
Chapter 38 : 38 07/11/2022 05:32
Chapter 37 : 37 07/11/2022 03:32
Chapter 36 : 36 07/11/2022 01:32
Chapter 35 : 35 06/11/2022 23:32
Chapter 34 : 34 06/11/2022 21:32
Chapter 33 : 33 06/11/2022 19:32
Chapter 32 : 32 06/11/2022 17:32
Chapter 31 : 31: Bảy Con Dê 1 06/11/2022 15:32
Chapter 30 : 30: Lục Tật 06/11/2022 13:32
Chapter 29 : 29: Thành Vô Giới 06/11/2022 11:32
Chapter 28 : 28: Cá Chậu Chim Lồng Xong 06/11/2022 09:32
Chapter 27 : 27: Cá Chậu Chim Lồng 9 06/11/2022 07:32
Chapter 26 : 26: Cá Chậu Chim Lồng 8 06/11/2022 05:32
Chapter 25 : 25: Cá Chậu Chim Lồng 7 06/11/2022 03:32
Chapter 24 : 24: Cá Chậu Chim Lồng 6 06/11/2022 01:32
Chapter 23 : 23: Cá Chậu Chim Lồng 5 05/11/2022 23:32
Chapter 22 : 22: Cá Chậu Chim Lồng 4 05/11/2022 21:32
Chapter 21 : 21: Cá Chậu Chim Lồng 3 05/11/2022 19:32
Chapter 20 : 20: Cá Chậu Chim Lồng 2 05/11/2022 17:32
Chapter 19 : 19: Cá Chậu Chim Lồng 1 05/11/2022 15:32
Chapter 18 : 18: Nhà Họ Cố 05/11/2022 13:32
Chapter 17 : 17: Thế Giới Thật 05/11/2022 11:32
Chapter 16 : 16: Không Gian Sương Xám 05/11/2022 09:32
Chapter 15 : 15: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 15 Hoàn 05/11/2022 07:32
Chapter 14 : 14: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 14 05/11/2022 05:32
Chapter 13 : 13: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 13 05/11/2022 03:32
Chapter 12 : 12: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 12 05/11/2022 01:32
Chapter 11 : 11: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 11 26/05/2022 13:28
Chapter 10 : 10: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 10 26/05/2022 11:28
Chapter 9 : 9: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 9 26/05/2022 09:28
Chapter 8 : 8: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 8 26/05/2022 07:28
Chapter 7 : 7: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 7 26/05/2022 05:28
Chapter 6 : 6: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 6 26/05/2022 03:28
Chapter 5 : 5: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 5 26/05/2022 01:28
Chapter 4 : 4: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 4 25/05/2022 23:28
Chapter 3 : 3: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 3 25/05/2022 21:28
Chapter 2 : 2: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 2 25/05/2022 19:28
Chapter 1 : 1: Lời Nguyền Núi Thanh Sơn 1 25/05/2022 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Sa Vao Treu Gheo Vo Yeu: Tong Giam Đoc Vo Cung Cung Chieu

Cập nhật lúc : 26/10/2019 10:23

Tình trạng : 1577 / 1579 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Chu Sa - Chu Sa

Cập nhật lúc : 24/10/2020 21:28

Tình trạng : 33 / 35 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Nữ Cường, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào! - Chu Nuoi À! Yeu Đuong Thoi Nao!

Cập nhật lúc : 23/04/2022 04:58

Tình trạng : 85 / 85 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương - Cung Hang Xom Yeu Đuong

Cập nhật lúc : 18/08/2022 03:58

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Học Tập Cùng Yêu Đương - Hoc Tap Cung Yeu Đuong

Cập nhật lúc : 30/06/2023 07:58

Tình trạng : 88 / 88 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chu Sa - Nhất Bán Công Tử - Chu Sa - Nhat Ban Cong Tu

Cập nhật lúc : 05/05/2022 08:28

Tình trạng : 105 / 105 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa - Nu Chu La Đoa Hac Lien Hoa

Cập nhật lúc : 20/09/2021 19:58

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Cung Boss Manh Nhat Yeu Đuong

Cập nhật lúc : 10/02/2022 09:28

Tình trạng : 110 / 110 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia - Not Chu Sa Cua The Tu Gia

Cập nhật lúc : 07/12/2023 23:02

Tình trạng : 61 / 61 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Chủ Là Đóa Liên Hoa Hiếm Độc - Nam Chu La Đoa Lien Hoa Hiem Đoc

Cập nhật lúc : 04/11/2019 09:01

Tình trạng : 66 / 66 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô - Yeu Đuong Cung Tong Tai The No

Cập nhật lúc : 26/09/2023 12:28

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 09/12/2023 09:59

Tình trạng : 2970 / 2972 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.640

Đọc truyện

Chiến Thần Ở Rể - Chien Than Ở Re

Cập nhật lúc : 09/12/2023 18:30

Tình trạng : 3872 / 3874 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.223

Đọc truyện

Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y) - Ban Linh Chien Than (Ban Sac Than Y)

Cập nhật lúc : 09/12/2023 19:58

Tình trạng : 370 / 372 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo - Minh Chung Tinh Yeu Cua Giam Đoc Ba Đao

Cập nhật lúc : 09/12/2023 17:00

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba - Co Vo Than Y Cua Cau Ha La Hoc Sinh Cap Ba

Cập nhật lúc : 09/12/2023 15:31

Tình trạng : 890 / 892 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.198

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Xuyen Nhanh: Nu Phu Khong Muon Chet

Cập nhật lúc : 09/12/2023 14:01

Tình trạng : 160 / 162 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện