Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Cung Nhan Dan Vu Tru Trong Rau Nuoi Ga

Tác giả : Miêu Miên Nhi

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 23/03/2023 10:58

Tình trạng : 276 / 276 Chapter

Lượt xem: 16179

Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà Tác giả: Miêu Miên Nhi Tên gốc: Cùng tinh tế nhân dân đồng thời chủng điền Tạm dịch: Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Thể loại: Thần nông lừa người nạp tiền max level thụ x nuôi heo lành nghề tiêu tiền như rác công. Xuyên không, làm ruộng, tinh tế, vật nuôi dễ thương. Văn án: Nông thần Bạch Lê sống lại vào thời đại vụ trũ tinh tế, khi đất đai trở nên hiếm hoi. Để trấn an linh hồn nóng nảy muốn làm ruộng của mình, Bạch Lê bèn đưa mắt nhắm đến thế giới giả lập
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 276 : Nt5 23/03/2023 13:28
Chapter 275 : Nt4 23/03/2023 11:28
Chapter 274 : Nt3 23/03/2023 09:28
Chapter 273 : Nt2 23/03/2023 07:28
Chapter 272 : Nt1 23/03/2023 05:28
Chapter 271 : Chính Văn Hoàn 23/03/2023 03:28
Chapter 270 23/03/2023 01:28
Chapter 269 22/03/2023 23:28
Chapter 268 22/03/2023 21:28
Chapter 267 22/03/2023 19:28
Chapter 266 22/03/2023 17:28
Chapter 265 22/03/2023 15:28
Chapter 264 22/03/2023 13:28
Chapter 263 22/03/2023 11:28
Chapter 262 22/03/2023 09:28
Chapter 261 22/03/2023 07:28
Chapter 260 22/03/2023 05:28
Chapter 259 22/03/2023 03:28
Chapter 258 22/03/2023 01:28
Chapter 257 21/03/2023 23:28
Chapter 256 21/03/2023 21:28
Chapter 255 21/03/2023 19:28
Chapter 254 13/02/2023 09:28
Chapter 253 13/02/2023 07:28
Chapter 252 13/02/2023 05:28
Chapter 251 13/02/2023 03:28
Chapter 250 13/02/2023 01:28
Chapter 249 12/02/2023 23:28
Chapter 248 12/02/2023 21:28
Chapter 247 12/02/2023 19:28
Chapter 246 12/02/2023 17:28
Chapter 245 12/02/2023 15:28
Chapter 244 12/02/2023 13:28
Chapter 243 12/02/2023 11:28
Chapter 242 12/02/2023 09:28
Chapter 241 12/02/2023 07:28
Chapter 240 12/02/2023 05:28
Chapter 239 12/02/2023 03:28
Chapter 238 12/02/2023 01:28
Chapter 237 11/02/2023 23:28
Chapter 236 11/02/2023 21:28
Chapter 235 11/02/2023 19:28
Chapter 234 11/02/2023 17:28
Chapter 233 11/02/2023 15:28
Chapter 232 11/02/2023 13:28
Chapter 231 11/02/2023 11:28
Chapter 230 11/02/2023 09:28
Chapter 229 11/02/2023 07:28
Chapter 228 11/02/2023 05:28
Chapter 227 11/02/2023 03:28
Chapter 226 11/02/2023 01:28
Chapter 225 10/02/2023 23:28
Chapter 224 10/02/2023 21:28
Chapter 223 10/02/2023 19:28
Chapter 222 10/02/2023 17:28
Chapter 221 10/02/2023 15:28
Chapter 220 10/02/2023 13:28
Chapter 219 10/02/2023 11:28
Chapter 218 10/02/2023 09:28
Chapter 217 10/02/2023 07:28
Chapter 216 10/02/2023 05:28
Chapter 215 10/02/2023 03:28
Chapter 214 10/02/2023 01:28
Chapter 213 09/02/2023 23:28
Chapter 212 09/02/2023 21:28
Chapter 211 09/02/2023 19:28
Chapter 210 09/02/2023 17:28
Chapter 209 09/02/2023 15:28
Chapter 208 09/02/2023 13:28
Chapter 207 09/02/2023 11:28
Chapter 206 09/02/2023 09:28
Chapter 205 09/02/2023 07:28
Chapter 204 09/02/2023 05:28
Chapter 203 09/02/2023 03:28
Chapter 202 09/02/2023 01:28
Chapter 201 08/02/2023 23:28
Chapter 200 08/02/2023 21:28
Chapter 199 08/02/2023 19:28
Chapter 198 08/02/2023 17:28
Chapter 197 08/02/2023 15:28
Chapter 196 08/02/2023 13:28
Chapter 195 08/02/2023 11:28
Chapter 194 08/02/2023 09:28
Chapter 193 08/02/2023 07:28
Chapter 192 08/02/2023 05:28
Chapter 191 08/02/2023 03:28
Chapter 190 08/02/2023 01:28
Chapter 189 07/02/2023 23:28
Chapter 188 07/02/2023 21:28
Chapter 187 07/02/2023 19:28
Chapter 186 07/02/2023 17:28
Chapter 185 07/02/2023 15:28
Chapter 184 07/02/2023 13:28
Chapter 183 07/02/2023 11:28
Chapter 182 07/02/2023 09:28
Chapter 181 07/02/2023 07:28
Chapter 180 07/02/2023 05:28
Chapter 179 07/02/2023 03:28
Chapter 178 07/02/2023 01:28
Chapter 177 06/02/2023 23:28
Chapter 176 06/02/2023 21:28
Chapter 175 06/02/2023 19:28
Chapter 174 06/02/2023 17:28
Chapter 173 06/02/2023 15:28
Chapter 172 06/02/2023 13:28
Chapter 171 06/02/2023 11:28
Chapter 170 06/02/2023 09:28
Chapter 169 06/02/2023 07:28
Chapter 168 06/02/2023 05:28
Chapter 167 06/02/2023 03:28
Chapter 166 06/02/2023 01:28
Chapter 165 05/02/2023 23:28
Chapter 164 05/02/2023 21:28
Chapter 163 05/02/2023 19:28
Chapter 162 05/02/2023 17:28
Chapter 161 05/02/2023 15:28
Chapter 160 05/02/2023 13:28
Chapter 159 05/02/2023 11:28
Chapter 158 05/02/2023 09:28
Chapter 157 05/02/2023 07:28
Chapter 156 05/02/2023 05:28
Chapter 155 05/02/2023 03:28
Chapter 154 05/02/2023 01:28
Chapter 153 04/02/2023 23:28
Chapter 152 04/02/2023 21:28
Chapter 151 04/02/2023 19:28
Chapter 150 04/02/2023 17:28
Chapter 149 04/02/2023 15:28
Chapter 148 04/02/2023 13:28
Chapter 147 04/02/2023 11:28
Chapter 146 04/02/2023 09:28
Chapter 145 04/02/2023 07:28
Chapter 144 04/02/2023 05:28
Chapter 143 04/02/2023 03:28
Chapter 142 04/02/2023 01:28
Chapter 141 03/02/2023 23:28
Chapter 140 03/02/2023 21:28
Chapter 139 03/02/2023 19:28
Chapter 138 03/02/2023 17:28
Chapter 137 03/02/2023 15:28
Chapter 136 03/02/2023 13:28
Chapter 135 03/02/2023 11:28
Chapter 134 03/02/2023 09:28
Chapter 133 03/02/2023 07:28
Chapter 132 03/02/2023 05:28
Chapter 131 03/02/2023 03:28
Chapter 130 03/02/2023 01:28
Chapter 129 02/02/2023 23:28
Chapter 128 02/02/2023 21:28
Chapter 127 02/02/2023 19:28
Chapter 126 02/02/2023 17:28
Chapter 125 02/02/2023 15:28
Chapter 124 02/02/2023 13:28
Chapter 123 02/02/2023 11:28
Chapter 122 02/02/2023 09:28
Chapter 121 02/02/2023 07:28
Chapter 120 02/02/2023 05:28
Chapter 119 02/02/2023 03:28
Chapter 118 02/02/2023 01:28
Chapter 117 01/02/2023 23:28
Chapter 116 01/02/2023 21:28
Chapter 115 01/02/2023 19:28
Chapter 114 01/02/2023 17:28
Chapter 113 01/02/2023 15:28
Chapter 112 : C112: 217 + 218 10/01/2023 06:28
Chapter 111 : C111: 215 + 216 10/01/2023 04:28
Chapter 110 : C110: 213 + 214 10/01/2023 02:28
Chapter 109 : C109: 211 + 212 10/01/2023 00:28
Chapter 108 : C108: 209 + 210 09/01/2023 22:28
Chapter 107 : C107: 207 + 208 09/01/2023 20:28
Chapter 106 : C106: 205 + 206 09/01/2023 18:28
Chapter 105 : C105: 203 + 204 09/01/2023 16:28
Chapter 104 : C104: 201 + 202 09/01/2023 14:28
Chapter 103 : C103: 199 + 200 09/01/2023 12:28
Chapter 102 : C102: 197 + 198 09/01/2023 10:28
Chapter 101 : C101: 195 + 196 09/01/2023 08:28
Chapter 100 : C100: 193 + 194 09/01/2023 06:28
Chapter 99 : C99: 191 + 192 09/01/2023 04:28
Chapter 98 : C98: 189 + 190 09/01/2023 02:28
Chapter 97 : C97: 187 + 188 09/01/2023 00:28
Chapter 96 : C96: 185 + 186 08/01/2023 22:28
Chapter 95 : C95: 183 + 184 08/01/2023 20:28
Chapter 94 : C94: 181 + 182 08/01/2023 18:28
Chapter 93 : C93: 179 + 180 08/01/2023 16:28
Chapter 92 : C92: 177 + 178 08/01/2023 14:28
Chapter 91 : C91: 175 + 176 08/01/2023 12:28
Chapter 90 : C90: 173 + 174 08/01/2023 10:28
Chapter 89 : C89: 171 + 172 08/01/2023 08:28
Chapter 88 : C88: 169 + 170 08/01/2023 06:28
Chapter 87 : C87: 167 + 168 08/01/2023 04:28
Chapter 86 : C86: 165 + 166 08/01/2023 02:28
Chapter 85 : C85: 163 + 164 08/01/2023 00:28
Chapter 84 : C84: 161 + 162 07/01/2023 22:28
Chapter 83 : C83: 159 + 160 07/01/2023 20:28
Chapter 82 : C82: 157 + 158 07/01/2023 18:28
Chapter 81 : C81: 155 + 156 07/01/2023 16:28
Chapter 80 : C80: 153 + 154 07/01/2023 14:28
Chapter 79 : C79: 151 + 152 07/01/2023 12:28
Chapter 78 : C78: 149 + 150 07/01/2023 10:28
Chapter 77 : C77: 147 + 148 07/01/2023 08:28
Chapter 76 : C76: 145 + 146 07/01/2023 06:28
Chapter 75 : C75: Note 07/01/2023 04:28
Chapter 74 : C74: 143 + 144 07/01/2023 02:28
Chapter 73 : C73: 141 + 142 07/01/2023 00:28
Chapter 72 : C72: 139 + 140 06/01/2023 22:28
Chapter 71 : C71: 137 + 138 06/01/2023 20:28
Chapter 70 : C70: 135 + 136 06/01/2023 18:28
Chapter 69 : C69: 133 + 134 06/01/2023 16:28
Chapter 68 : C68: 131 + 132 06/01/2023 14:28
Chapter 67 : C67: 129 + 130 06/01/2023 12:28
Chapter 66 : C66: 127 + 128 06/01/2023 10:28
Chapter 65 : C65: 125 + 126 06/01/2023 08:28
Chapter 64 : C64: 123 + 124 06/01/2023 06:28
Chapter 63 : C63: 121 + 122 06/01/2023 04:28
Chapter 62 : C62: 119 + 120 06/01/2023 02:28
Chapter 61 : C61: 117 + 118 06/01/2023 00:28
Chapter 60 : C60: 115 + 116 05/01/2023 22:28
Chapter 59 : C59: 113 + 114 05/01/2023 20:28
Chapter 58 : C58: 111 + 112 05/01/2023 18:28
Chapter 57 : C57: 109 + 110 05/01/2023 16:28
Chapter 56 : C56: 107 + 108 05/01/2023 14:28
Chapter 55 : C55: 105 + 106 05/01/2023 12:28
Chapter 54 : C54: 103 + 104 05/01/2023 10:28
Chapter 53 : C53: 101 + 102 05/01/2023 08:28
Chapter 52 : C52: 99 + 100 (pic) 05/01/2023 06:28
Chapter 51 : C51: 97 + 98 05/01/2023 04:28
Chapter 50 : C50: 95 + 96 05/01/2023 02:28
Chapter 49 : C49: 93 + 94 05/01/2023 00:28
Chapter 48 : C48: 91 + 92 04/01/2023 22:28
Chapter 47 : C47: 89 + 90 (cá Tháng Tư) 04/01/2023 20:28
Chapter 46 : C46: 87 + 88 04/01/2023 18:28
Chapter 45 : C45: 85 + 86 04/01/2023 16:28
Chapter 44 : C44: 83 + 84 04/01/2023 14:28
Chapter 43 : C43: 81 + 82 04/01/2023 12:28
Chapter 42 : C42: 79 + 80 04/01/2023 10:28
Chapter 41 : C41: 77 + 78 04/01/2023 08:28
Chapter 40 : C40: 75 + 76 (có Pic) 04/01/2023 06:28
Chapter 39 : C39: 73 + 74 04/01/2023 04:28
Chapter 38 : C38: 71 + 72 04/01/2023 02:28
Chapter 37 : C37: 69 + 70 04/01/2023 00:28
Chapter 36 : C36: 67 + 68 (có Pic) 03/01/2023 22:28
Chapter 35 : C35: 65 + 66 03/01/2023 20:28
Chapter 34 : C34: 63 + 64 03/01/2023 18:28
Chapter 33 : C33: 61 + 62 03/01/2023 16:28
Chapter 32 : C32: 59 + 60 03/01/2023 14:28
Chapter 31 : C31: 57 + 58 03/01/2023 12:28
Chapter 30 : C30: 55 + 56 03/01/2023 10:28
Chapter 29 : C29: 53 + 54 03/01/2023 08:28
Chapter 28 : C28: 51 + 52 03/01/2023 06:28
Chapter 27 : C27: 49 + 50 03/01/2023 04:28
Chapter 26 : C26: 47 + 48 03/01/2023 02:28
Chapter 25 : C25: 45 + 46 03/01/2023 00:28
Chapter 24 : C24: 43 + 44 02/01/2023 22:28
Chapter 23 : C23: 41 + 42 02/01/2023 20:28
Chapter 22 : C22: 39 + 40 02/01/2023 18:28
Chapter 21 : C21: 37 + 38 02/01/2023 16:28
Chapter 20 : C20: 35 + 36 02/01/2023 14:28
Chapter 19 : C19: 33 + 34 02/01/2023 12:28
Chapter 18 : C18: 31 + 32 02/01/2023 10:28
Chapter 17 : C17: 29 + 30 02/01/2023 08:28
Chapter 16 : C16: 27 + 28 02/01/2023 06:28
Chapter 15 : C15: 25 + 26 02/01/2023 04:28
Chapter 14 : C14: 23 + 24 02/01/2023 02:28
Chapter 13 : C13: 21 + 22 02/01/2023 00:28
Chapter 12 : C12: 19 + 20 01/01/2023 22:28
Chapter 11 : C11: 17 + 18 01/01/2023 20:28
Chapter 10 : C10: 15 + 16 01/01/2023 18:28
Chapter 9 : C9: 13 + 14 01/01/2023 16:28
Chapter 8 : C8: 11 + 12 01/01/2023 14:28
Chapter 7 : C7: 9 + 10 01/01/2023 12:28
Chapter 6 : C6: Thông Báo 01/01/2023 10:28
Chapter 5 : C5: 7 + 8 01/01/2023 08:28
Chapter 4 : C4: 5 + 6 01/01/2023 06:28
Chapter 3 : C3: 3 + 4 01/01/2023 04:28
Chapter 2 : C2: 1 + 2 01/01/2023 02:28
Chapter 1 : C1: Văn Án 01/01/2023 00:28

comment

Có thể bạn thích xem

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ - Con Meo Cuoi Cung Trong Vu Tru

Cập nhật lúc : 08/10/2019 08:34

Tình trạng : 71 / 73 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau - Nhung Ngay Thang Toi Trong Rau

Cập nhật lúc : 19/12/2021 04:02

Tình trạng : 77 / 79 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống - Ga Cho Nhan Vien Cong Vu Thoi Bac Tong

Cập nhật lúc : 15/12/2019 10:22

Tình trạng : 78 / 78 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện - Trong Van Nien Đai Nuoi Nhan Vat Phan Dien

Cập nhật lúc : 17/07/2022 02:00

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh - Nha Giau Co Đong Thoai 3: Tinh Nhan Cua Yeu Rau Xanh

Cập nhật lúc : 29/10/2019 16:52

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vũ Trụ Huyền Kỳ - Vu Tru Huyen Ky

Cập nhật lúc : 04/01/2021 01:29

Tình trạng : 185 / 187 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bá Vương Vũ Trụ - Ba Vuong Vu Tru

Cập nhật lúc : 09/02/2022 05:31

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ - Bo Tron Đen Vu Tru

Cập nhật lúc : 28/09/2019 09:44

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ - Ke Thu Ho Vu Tru

Cập nhật lúc : 13/07/2022 13:58

Tình trạng : 263 / 265 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ở Trung Tâm Vũ Trụ - Ở Trung Tam Vu Tru

Cập nhật lúc : 08/05/2023 12:28

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Nhà Trẻ Đệ Nhất Vũ Trụ - Nha Tre Đe Nhat Vu Tru

Cập nhật lúc : 07/02/2023 07:05

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Sua Bug Ở Vu Tru Tieu Thuyet

Cập nhật lúc : 12/07/2022 17:58

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tỉnh Mộng - Tinh Mong

Cập nhật lúc : 07/06/2023 06:58

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên - Toi Ở Thanh Pho Bat Đau Tu Tien

Cập nhật lúc : 06/06/2023 22:29

Tình trạng : 1890 / 1892 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.286

Đọc truyện

[Phần 2] Tỏa Sáng Cho Chàng - [Phan 2] Toa Sang Cho Chang

Cập nhật lúc : 06/06/2023 20:59

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phù Hành Mạt Thế - Phu Hanh Mat The

Cập nhật lúc : 06/06/2023 19:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A - Nhat Ky Gheo Nhau Cua A A

Cập nhật lúc : 06/06/2023 18:28

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hàng Long Quyết - Hang Long Quyet

Cập nhật lúc : 06/06/2023 17:59

Tình trạng : 173 / 175 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện