Cục Cưng Có Chiêu

Cuc Cung Co Chieu

Tác giả : Vi Lan Tử Mặc

Thể loại : Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 15/10/2021 05:43

Tình trạng : 1275 / 1277 Chapter

Lượt xem: 16214

Một trận hỏa hoạn đốt sạch tất cả tình yêu của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn. Sau năm năm cô huy hoàng trở về muốn đòi lại công lý cho chính mình. Không ngờ đứa bé cô mang về còn có bản lĩnh hơn cả cô. Đứa nhỏ đứng trước mặt Diệp Ân Tuấn mà vô tội nói: "Chú giúp con một việc được không? Xin chú đó." Diệp Ân Tuấn cảm thấy...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1275 14/10/2021 13:37
Chapter 1274 14/10/2021 11:37
Chapter 1273 14/10/2021 09:37
Chapter 1272 14/10/2021 07:37
Chapter 1271 14/10/2021 05:37
Chapter 1270 14/10/2021 03:37
Chapter 1269 14/10/2021 01:37
Chapter 1268 13/10/2021 23:37
Chapter 1267 13/10/2021 21:37
Chapter 1266 13/10/2021 19:35
Chapter 1265 13/10/2021 17:35
Chapter 1264 13/10/2021 15:35
Chapter 1263 13/10/2021 13:35
Chapter 1262 13/10/2021 11:35
Chapter 1261 13/10/2021 09:35
Chapter 1260 13/10/2021 07:35
Chapter 1259 13/10/2021 05:35
Chapter 1258 12/10/2021 13:34
Chapter 1257 12/10/2021 11:34
Chapter 1256 12/10/2021 09:34
Chapter 1255 12/10/2021 07:34
Chapter 1254 12/10/2021 05:34
Chapter 1253 12/10/2021 03:34
Chapter 1252 12/10/2021 01:34
Chapter 1251 11/10/2021 23:34
Chapter 1250 11/10/2021 21:34
Chapter 1249 11/10/2021 19:34
Chapter 1248 11/10/2021 09:32
Chapter 1247 11/10/2021 07:32
Chapter 1246 11/10/2021 05:32
Chapter 1245 11/10/2021 03:32
Chapter 1244 11/10/2021 01:32
Chapter 1243 10/10/2021 23:32
Chapter 1242 10/10/2021 21:32
Chapter 1241 10/10/2021 19:32
Chapter 1240 10/10/2021 17:32
Chapter 1239 10/10/2021 15:32
Chapter 1238 10/10/2021 19:37
Chapter 1237 10/10/2021 17:37
Chapter 1236 10/10/2021 15:37
Chapter 1235 10/10/2021 13:37
Chapter 1234 10/10/2021 11:37
Chapter 1233 10/10/2021 09:37
Chapter 1232 10/10/2021 07:37
Chapter 1231 10/10/2021 05:37
Chapter 1230 09/10/2021 13:33
Chapter 1229 09/10/2021 11:33
Chapter 1228 09/10/2021 09:33
Chapter 1227 09/10/2021 07:33
Chapter 1226 09/10/2021 05:33
Chapter 1225 09/10/2021 03:33
Chapter 1224 09/10/2021 01:33
Chapter 1223 08/10/2021 23:33
Chapter 1222 08/10/2021 21:33
Chapter 1221 08/10/2021 19:33
Chapter 1220 08/10/2021 13:33
Chapter 1219 08/10/2021 11:33
Chapter 1218 08/10/2021 09:33
Chapter 1217 08/10/2021 07:33
Chapter 1216 08/10/2021 05:33
Chapter 1215 08/10/2021 03:33
Chapter 1214 08/10/2021 01:33
Chapter 1213 07/10/2021 23:33
Chapter 1212 07/10/2021 21:33
Chapter 1211 07/10/2021 19:33
Chapter 1210 07/10/2021 17:33
Chapter 1209 07/10/2021 15:33
Chapter 1208 07/10/2021 13:33
Chapter 1207 07/10/2021 11:33
Chapter 1206 07/10/2021 09:33
Chapter 1205 07/10/2021 07:33
Chapter 1204 07/10/2021 05:33
Chapter 1203 07/10/2021 03:33
Chapter 1202 07/10/2021 01:33
Chapter 1201 06/10/2021 23:33
Chapter 1200 06/10/2021 21:33
Chapter 1199 06/10/2021 19:33
Chapter 1198 06/10/2021 17:33
Chapter 1197 06/10/2021 15:33
Chapter 1196 06/10/2021 13:33
Chapter 1195 06/10/2021 11:33
Chapter 1194 06/10/2021 09:33
Chapter 1193 06/10/2021 07:33
Chapter 1192 06/10/2021 05:33
Chapter 1191 06/10/2021 03:33
Chapter 1190 06/10/2021 01:33
Chapter 1189 05/10/2021 23:33
Chapter 1188 05/10/2021 21:33
Chapter 1187 05/10/2021 19:33
Chapter 1186 05/10/2021 17:33
Chapter 1185 05/10/2021 15:33
Chapter 1184 05/10/2021 13:33
Chapter 1183 05/10/2021 11:33
Chapter 1182 05/10/2021 09:33
Chapter 1181 05/10/2021 07:33
Chapter 1180 05/10/2021 05:33
Chapter 1179 05/10/2021 03:33
Chapter 1178 05/10/2021 01:33
Chapter 1177 04/10/2021 23:33
Chapter 1176 04/10/2021 21:33
Chapter 1175 04/10/2021 19:33
Chapter 1174 04/10/2021 17:33
Chapter 1173 04/10/2021 15:33
Chapter 1172 04/10/2021 13:33
Chapter 1171 04/10/2021 11:33
Chapter 1170 04/10/2021 09:33
Chapter 1169 04/10/2021 07:33
Chapter 1168 04/10/2021 05:33
Chapter 1167 04/10/2021 03:33
Chapter 1166 04/10/2021 01:33
Chapter 1165 03/10/2021 23:33
Chapter 1164 03/10/2021 21:33
Chapter 1163 03/10/2021 19:33
Chapter 1162 03/10/2021 17:33
Chapter 1161 03/10/2021 15:33
Chapter 1160 03/10/2021 13:33
Chapter 1159 03/10/2021 11:33
Chapter 1158 03/10/2021 09:33
Chapter 1157 03/10/2021 07:33
Chapter 1156 03/10/2021 05:33
Chapter 1155 03/10/2021 03:33
Chapter 1154 03/10/2021 01:33
Chapter 1153 02/10/2021 23:33
Chapter 1152 02/10/2021 21:33
Chapter 1151 02/10/2021 19:33
Chapter 1150 02/10/2021 17:33
Chapter 1149 02/10/2021 15:33
Chapter 1148 02/10/2021 13:33
Chapter 1147 02/10/2021 11:33
Chapter 1146 02/10/2021 09:33
Chapter 1145 02/10/2021 07:33
Chapter 1144 02/10/2021 05:33
Chapter 1143 02/10/2021 03:33
Chapter 1142 02/10/2021 01:33
Chapter 1141 01/10/2021 23:33
Chapter 1140 01/10/2021 21:33
Chapter 1139 01/10/2021 19:33
Chapter 1138 01/10/2021 17:33
Chapter 1137 01/10/2021 15:33
Chapter 1136 01/10/2021 13:33
Chapter 1135 01/10/2021 11:33
Chapter 1134 01/10/2021 09:33
Chapter 1133 01/10/2021 07:33
Chapter 1132 01/10/2021 05:33
Chapter 1131 01/10/2021 03:33
Chapter 1130 01/10/2021 01:33
Chapter 1129 30/09/2021 23:33
Chapter 1128 30/09/2021 21:33
Chapter 1127 30/09/2021 19:33
Chapter 1126 30/09/2021 17:33
Chapter 1125 30/09/2021 15:33
Chapter 1124 30/09/2021 13:33
Chapter 1123 30/09/2021 11:33
Chapter 1122 30/09/2021 09:33
Chapter 1121 30/09/2021 07:33
Chapter 1120 30/09/2021 05:33
Chapter 1119 30/09/2021 03:33
Chapter 1118 30/09/2021 01:33
Chapter 1117 29/09/2021 23:33
Chapter 1113 29/09/2021 21:33
Chapter 1112 29/09/2021 19:33
Chapter 1111 29/09/2021 17:33
Chapter 1110 29/09/2021 15:33
Chapter 1109 29/09/2021 13:33
Chapter 1108 29/09/2021 11:33
Chapter 1107 29/09/2021 09:33
Chapter 1106 29/09/2021 07:33
Chapter 1105 29/09/2021 05:33
Chapter 1104 29/09/2021 03:33
Chapter 1103 29/09/2021 01:33
Chapter 1102 28/09/2021 23:33
Chapter 1101 28/09/2021 21:33
Chapter 1034 28/09/2021 19:33
Chapter 1033 28/09/2021 17:33
Chapter 1032 28/09/2021 15:33
Chapter 1029 28/09/2021 13:33
Chapter 1028 28/09/2021 11:33
Chapter 1027 28/09/2021 09:33
Chapter 1026 18/09/2021 09:31
Chapter 1022 18/09/2021 07:31
Chapter 1021 18/09/2021 05:31
Chapter 1020 18/09/2021 03:31
Chapter 1019 18/09/2021 01:31
Chapter 1018 17/09/2021 23:31
Chapter 1017 17/09/2021 21:31
Chapter 1016 17/09/2021 19:31
Chapter 1015 17/09/2021 17:31
Chapter 1014 17/09/2021 15:31
Chapter 1010 16/09/2021 13:34
Chapter 1009 16/09/2021 11:34
Chapter 1008 16/09/2021 09:34
Chapter 1007 16/09/2021 07:34
Chapter 1003 16/09/2021 05:34
Chapter 1002 16/09/2021 03:34
Chapter 1001 14/09/2021 19:32
Chapter 998 14/09/2021 17:32
Chapter 995 14/09/2021 15:32
Chapter 994 14/09/2021 13:32
Chapter 990 14/09/2021 11:32
Chapter 989 14/09/2021 09:32
Chapter 988 14/09/2021 07:32
Chapter 987 14/09/2021 05:32
Chapter 986 13/09/2021 13:33
Chapter 985 13/09/2021 11:33
Chapter 984 13/09/2021 09:33
Chapter 983 13/09/2021 07:33
Chapter 982 13/09/2021 05:33
Chapter 981 13/09/2021 03:33
Chapter 980 13/09/2021 01:33
Chapter 979 12/09/2021 23:33
Chapter 978 12/09/2021 21:33
Chapter 977 11/09/2021 09:34
Chapter 974 11/09/2021 07:34
Chapter 973 11/09/2021 05:34
Chapter 972 11/09/2021 03:34
Chapter 971 11/09/2021 01:34
Chapter 969 10/09/2021 23:34
Chapter 967 10/09/2021 21:34
Chapter 966 10/09/2021 19:34
Chapter 962 09/09/2021 13:34
Chapter 961 09/09/2021 11:34
Chapter 956 09/09/2021 09:34
Chapter 955 09/09/2021 07:34
Chapter 954 09/09/2021 05:34
Chapter 949 09/09/2021 03:34
Chapter 948 09/09/2021 01:34
Chapter 944 08/09/2021 23:34
Chapter 943 08/09/2021 21:34
Chapter 942 08/09/2021 19:34
Chapter 941 08/09/2021 17:34
Chapter 940 08/09/2021 15:34
Chapter 939 08/09/2021 13:34
Chapter 938 08/09/2021 11:34
Chapter 937 08/09/2021 09:34
Chapter 936 08/09/2021 07:34
Chapter 935 08/09/2021 05:34
Chapter 934 08/09/2021 03:34
Chapter 933 03/09/2021 13:35
Chapter 932 03/09/2021 11:35
Chapter 931 03/09/2021 09:35
Chapter 930 03/09/2021 07:35
Chapter 929 03/09/2021 05:35
Chapter 928 03/09/2021 03:35
Chapter 927 03/09/2021 01:35
Chapter 926 02/09/2021 23:35
Chapter 925 31/08/2021 13:37
Chapter 924 31/08/2021 11:37
Chapter 923 31/08/2021 09:37
Chapter 922 31/08/2021 07:37
Chapter 921 29/08/2021 09:32
Chapter 920 29/08/2021 07:32
Chapter 919 29/08/2021 05:32
Chapter 918 29/08/2021 03:32
Chapter 917 29/08/2021 01:32
Chapter 916 28/08/2021 23:32
Chapter 915 28/08/2021 21:32
Chapter 914 28/08/2021 19:32
Chapter 911 28/08/2021 17:32
Chapter 910 24/08/2021 09:30
Chapter 909 23/08/2021 09:31
Chapter 908 23/08/2021 07:31
Chapter 907 22/08/2021 13:33
Chapter 906 22/08/2021 11:33
Chapter 905 21/08/2021 09:33
Chapter 904 21/08/2021 07:33
Chapter 903 20/08/2021 09:30
Chapter 902 20/08/2021 07:30
Chapter 901 19/08/2021 09:29
Chapter 900 19/08/2021 07:29
Chapter 899 18/08/2021 09:31
Chapter 898 18/08/2021 07:31
Chapter 897 17/08/2021 13:35
Chapter 896 17/08/2021 11:35
Chapter 895 16/08/2021 13:34
Chapter 894 16/08/2021 11:34
Chapter 893 16/08/2021 09:34
Chapter 892 16/08/2021 07:34
Chapter 891 16/08/2021 05:34
Chapter 890 16/08/2021 03:34
Chapter 889 16/08/2021 01:34
Chapter 888 15/08/2021 23:34
Chapter 887 15/08/2021 21:34
Chapter 886 15/08/2021 19:34
Chapter 885 15/08/2021 17:34
Chapter 884 15/08/2021 15:34
Chapter 883 15/08/2021 13:34
Chapter 882 15/08/2021 11:34
Chapter 881 09/08/2021 13:37
Chapter 880 09/08/2021 11:37
Chapter 879 09/08/2021 09:37
Chapter 878 09/08/2021 07:37
Chapter 877 09/08/2021 05:37
Chapter 876 09/08/2021 03:37
Chapter 875 09/08/2021 01:37
Chapter 874 08/08/2021 23:37
Chapter 873 06/08/2021 13:33
Chapter 872 06/08/2021 11:33
Chapter 871 06/08/2021 09:33
Chapter 870 06/08/2021 07:33
Chapter 869 06/08/2021 05:33
Chapter 868 06/08/2021 03:33
Chapter 867 06/08/2021 01:33
Chapter 866 05/08/2021 23:33
Chapter 865 05/08/2021 21:33
Chapter 864 03/08/2021 09:35
Chapter 863 03/08/2021 07:35
Chapter 862 03/08/2021 05:35
Chapter 861 03/08/2021 03:35
Chapter 860 03/08/2021 01:35
Chapter 859 02/08/2021 23:35
Chapter 858 02/08/2021 21:35
Chapter 857 02/08/2021 19:35
Chapter 856 02/08/2021 17:35
Chapter 855 31/07/2021 13:36
Chapter 854 31/07/2021 11:36
Chapter 853 31/07/2021 09:36
Chapter 852 30/07/2021 13:36
Chapter 851 30/07/2021 11:36
Chapter 850 30/07/2021 09:36
Chapter 849 30/07/2021 07:36
Chapter 848 30/07/2021 05:36
Chapter 847 30/07/2021 03:36
Chapter 846 28/07/2021 13:33
Chapter 845 28/07/2021 11:33
Chapter 844 28/07/2021 09:33
Chapter 843 28/07/2021 07:33
Chapter 842 28/07/2021 05:33
Chapter 841 28/07/2021 03:33
Chapter 840 28/07/2021 01:33
Chapter 839 27/07/2021 23:33
Chapter 838 27/07/2021 21:33
Chapter 837 27/07/2021 19:33
Chapter 836 27/07/2021 17:33
Chapter 835 27/07/2021 15:33
Chapter 834 27/07/2021 13:33
Chapter 833 27/07/2021 11:33
Chapter 832 27/07/2021 09:33
Chapter 831 27/07/2021 07:33
Chapter 830 27/07/2021 05:33
Chapter 829 27/07/2021 03:33
Chapter 828 27/07/2021 01:33
Chapter 827 26/07/2021 23:33
Chapter 826 26/07/2021 21:33
Chapter 825 26/07/2021 19:33
Chapter 824 26/07/2021 17:33
Chapter 823 26/07/2021 15:33
Chapter 822 26/07/2021 13:33
Chapter 821 26/07/2021 11:33
Chapter 820 26/07/2021 09:33
Chapter 819 26/07/2021 07:33
Chapter 818 26/07/2021 05:33
Chapter 817 26/07/2021 03:33
Chapter 816 26/07/2021 01:33
Chapter 815 25/07/2021 23:33
Chapter 814 25/07/2021 21:33
Chapter 813 25/07/2021 19:33
Chapter 812 25/07/2021 17:33
Chapter 811 25/07/2021 15:33
Chapter 810 25/07/2021 13:33
Chapter 807 25/07/2021 11:33
Chapter 809 25/07/2021 09:33
Chapter 808 25/07/2021 07:33
Chapter 806 25/07/2021 05:33
Chapter 805 25/07/2021 03:33
Chapter 804 25/07/2021 01:33
Chapter 803 24/07/2021 23:33
Chapter 802 24/07/2021 21:33
Chapter 801 24/07/2021 19:33
Chapter 800 24/07/2021 17:33
Chapter 799 24/07/2021 15:33
Chapter 798 24/07/2021 13:33
Chapter 797 24/07/2021 11:33
Chapter 796 24/07/2021 09:33
Chapter 795 24/07/2021 07:33
Chapter 794 24/07/2021 05:33
Chapter 793 24/07/2021 03:33
Chapter 792 24/07/2021 01:33
Chapter 791 23/07/2021 23:33
Chapter 790 23/07/2021 21:33
Chapter 789 23/07/2021 19:33
Chapter 788 23/07/2021 17:33
Chapter 787 23/07/2021 15:33
Chapter 786 23/07/2021 13:33
Chapter 785 23/07/2021 11:33
Chapter 784 23/07/2021 09:33
Chapter 783 23/07/2021 07:33
Chapter 782 23/07/2021 05:33
Chapter 781 23/07/2021 03:33
Chapter 780 23/07/2021 01:33
Chapter 779 22/07/2021 23:33
Chapter 778 22/07/2021 21:33
Chapter 777 22/07/2021 19:33
Chapter 776 22/07/2021 17:33
Chapter 775 22/07/2021 15:33
Chapter 774 22/07/2021 13:33
Chapter 773 22/07/2021 11:33
Chapter 772 22/07/2021 09:33
Chapter 771 22/07/2021 07:33
Chapter 770 22/07/2021 05:33
Chapter 769 22/07/2021 03:33
Chapter 768 22/07/2021 01:33
Chapter 765 21/07/2021 23:33
Chapter 767 21/07/2021 21:33
Chapter 766 21/07/2021 19:33
Chapter 764 : - 765 21/07/2021 17:33
Chapter 763 21/07/2021 15:33
Chapter 762 21/07/2021 13:33
Chapter 761 21/07/2021 11:33
Chapter 760 21/07/2021 09:33
Chapter 759 21/07/2021 07:33
Chapter 758 04/07/2021 23:28
Chapter 757 04/07/2021 21:28
Chapter 756 04/07/2021 19:28
Chapter 755 04/07/2021 17:28
Chapter 754 04/07/2021 15:28
Chapter 753 04/07/2021 13:28
Chapter 752 04/07/2021 11:28
Chapter 751 04/07/2021 09:28
Chapter 750 02/07/2021 13:31
Chapter 749 02/07/2021 11:31
Chapter 748 02/07/2021 09:31
Chapter 747 02/07/2021 07:31
Chapter 746 02/07/2021 05:31
Chapter 745 02/07/2021 03:31
Chapter 744 02/07/2021 01:31
Chapter 743 01/07/2021 23:31
Chapter 742 01/07/2021 21:31
Chapter 741 01/07/2021 19:31
Chapter 740 01/07/2021 17:31
Chapter 739 01/07/2021 15:31
Chapter 738 01/07/2021 13:31
Chapter 737 01/07/2021 11:31
Chapter 736 01/07/2021 09:31
Chapter 735 01/07/2021 07:31
Chapter 734 01/07/2021 05:31
Chapter 733 01/07/2021 03:31
Chapter 732 01/07/2021 01:31
Chapter 731 30/06/2021 23:31
Chapter 730 30/06/2021 21:31
Chapter 729 30/06/2021 19:31
Chapter 728 30/06/2021 17:31
Chapter 727 30/06/2021 15:31
Chapter 726 30/06/2021 13:31
Chapter 725 23/06/2021 09:31
Chapter 724 23/06/2021 07:31
Chapter 723 23/06/2021 05:31
Chapter 722 23/06/2021 03:31
Chapter 721 23/06/2021 01:31
Chapter 720 22/06/2021 23:31
Chapter 719 22/06/2021 21:31
Chapter 718 22/06/2021 19:31
Chapter 717 22/06/2021 17:31
Chapter 716 22/06/2021 15:31
Chapter 715 22/06/2021 13:31
Chapter 714 22/06/2021 11:31
Chapter 713 22/06/2021 09:31
Chapter 712 22/06/2021 07:31
Chapter 711 22/06/2021 05:31
Chapter 710 22/06/2021 03:31
Chapter 709 22/06/2021 01:31
Chapter 708 21/06/2021 23:31
Chapter 707 21/06/2021 21:31
Chapter 706 21/06/2021 19:31
Chapter 705 21/06/2021 17:31
Chapter 704 21/06/2021 15:31
Chapter 703 21/06/2021 13:31
Chapter 702 21/06/2021 11:31
Chapter 701 21/06/2021 09:31
Chapter 700 21/06/2021 07:31
Chapter 699 21/06/2021 05:31
Chapter 698 21/06/2021 03:31
Chapter 697 21/06/2021 01:31
Chapter 696 20/06/2021 23:31
Chapter 695 20/06/2021 21:31
Chapter 694 20/06/2021 19:31
Chapter 693 20/06/2021 17:31
Chapter 692 20/06/2021 15:31
Chapter 691 20/06/2021 13:31
Chapter 690 20/06/2021 11:31
Chapter 689 20/06/2021 09:31
Chapter 688 20/06/2021 07:31
Chapter 687 20/06/2021 05:31
Chapter 686 20/06/2021 03:31
Chapter 685 20/06/2021 01:31
Chapter 684 19/06/2021 23:31
Chapter 683 19/06/2021 21:31
Chapter 682 19/06/2021 19:31
Chapter 681 19/06/2021 17:31
Chapter 680 19/06/2021 15:31
Chapter 679 19/06/2021 13:31
Chapter 678 19/06/2021 11:31
Chapter 677 19/06/2021 09:31
Chapter 676 19/06/2021 07:31
Chapter 675 19/06/2021 05:31
Chapter 674 19/06/2021 03:31
Chapter 673 19/06/2021 01:31
Chapter 672 18/06/2021 23:31
Chapter 671 18/06/2021 21:31
Chapter 670 18/06/2021 19:31
Chapter 669 18/06/2021 17:31
Chapter 668 18/06/2021 15:31
Chapter 667 18/06/2021 13:31
Chapter 666 18/06/2021 11:31
Chapter 665 18/06/2021 09:31
Chapter 664 18/06/2021 07:31
Chapter 663 18/06/2021 05:31
Chapter 662 18/06/2021 03:31
Chapter 661 18/06/2021 01:31
Chapter 660 17/06/2021 23:31
Chapter 659 17/06/2021 21:31
Chapter 658 17/06/2021 19:31
Chapter 657 17/06/2021 17:31
Chapter 656 17/06/2021 15:31
Chapter 655 17/06/2021 13:31
Chapter 654 17/06/2021 11:31
Chapter 653 17/06/2021 09:31
Chapter 652 17/06/2021 07:31
Chapter 651 17/06/2021 05:31
Chapter 650 17/06/2021 03:31
Chapter 649 17/06/2021 01:31
Chapter 648 16/06/2021 23:31
Chapter 647 16/06/2021 21:31
Chapter 646 16/06/2021 19:31
Chapter 645 16/06/2021 17:31
Chapter 644 16/06/2021 15:31
Chapter 643 16/06/2021 13:31
Chapter 642 16/06/2021 11:31
Chapter 641 16/06/2021 09:31
Chapter 640 16/06/2021 07:31
Chapter 639 16/06/2021 05:31
Chapter 638 16/06/2021 03:31
Chapter 637 16/06/2021 01:31
Chapter 636 15/06/2021 23:31
Chapter 635 15/06/2021 21:31
Chapter 634 15/06/2021 19:31
Chapter 633 15/06/2021 17:31
Chapter 632 15/06/2021 15:31
Chapter 631 15/06/2021 13:31
Chapter 630 15/06/2021 11:31
Chapter 629 15/06/2021 09:31
Chapter 628 15/06/2021 07:31
Chapter 627 15/06/2021 05:31
Chapter 626 15/06/2021 03:31
Chapter 625 15/06/2021 01:31
Chapter 624 14/06/2021 23:31
Chapter 623 14/06/2021 21:31
Chapter 622 14/06/2021 19:31
Chapter 621 14/06/2021 17:31
Chapter 620 14/06/2021 15:31
Chapter 619 14/06/2021 13:31
Chapter 618 14/06/2021 11:31
Chapter 617 14/06/2021 09:31
Chapter 616 14/06/2021 07:31
Chapter 615 14/06/2021 05:31
Chapter 614 14/06/2021 03:31
Chapter 613 14/06/2021 01:31
Chapter 612 13/06/2021 23:31
Chapter 611 13/06/2021 21:31
Chapter 610 13/06/2021 19:31
Chapter 609 13/06/2021 17:31
Chapter 608 13/06/2021 15:31
Chapter 607 13/06/2021 13:31
Chapter 606 13/06/2021 11:31
Chapter 605 13/06/2021 09:31
Chapter 604 13/06/2021 07:31
Chapter 603 13/06/2021 05:31
Chapter 602 13/06/2021 03:31
Chapter 601 13/06/2021 01:31
Chapter 600 12/06/2021 23:31
Chapter 599 12/06/2021 21:31
Chapter 598 12/06/2021 19:31
Chapter 597 12/06/2021 17:31
Chapter 596 12/06/2021 15:31
Chapter 595 12/06/2021 13:31
Chapter 594 12/06/2021 11:31
Chapter 593 12/06/2021 09:31
Chapter 592 12/06/2021 07:31
Chapter 591 12/06/2021 05:31
Chapter 590 12/06/2021 03:31
Chapter 589 12/06/2021 01:31
Chapter 588 11/06/2021 23:31
Chapter 587 11/06/2021 21:31
Chapter 586 11/06/2021 19:31
Chapter 585 11/06/2021 17:31
Chapter 584 11/06/2021 15:31
Chapter 583 11/06/2021 13:31
Chapter 582 11/06/2021 11:31
Chapter 581 11/06/2021 09:31
Chapter 580 11/06/2021 07:31
Chapter 579 11/06/2021 05:31
Chapter 578 11/06/2021 03:31
Chapter 577 11/06/2021 01:31
Chapter 576 10/06/2021 23:31
Chapter 575 : Nếu đã yêu thì yêu sâu đậm 10/06/2021 21:31
Chapter 574 : Anh ta là ai 10/06/2021 19:31
Chapter 573 : Cần tôi tự mình làm không? 10/06/2021 17:31
Chapter 572 : Lợi ích quốc gia là trên hết 10/06/2021 15:31
Chapter 571 : Bí mật của nhà họ diệp 10/06/2021 13:31
Chapter 570 : Muốn nhờ vả cần phải có thái độ nhờ vả 10/06/2021 11:31
Chapter 569 : Cậu bé không có sự lựa chọn khác 10/06/2021 09:31
Chapter 568 : Hai điều kiện 10/06/2021 07:31
Chapter 567 : Sống chết của cô ta đâu liên quan đến tôi 10/06/2021 05:31
Chapter 566 : Tôi ước gì cô ấy đừng yêu tôi 10/06/2021 03:31
Chapter 565 : Anh không muốn cái gì ngoài em 10/06/2021 01:31
Chapter 564 : Thế nào cũng được, chỉ cần vợ vui 09/06/2021 23:31
Chapter 563 : Bây giờ không tiện 09/06/2021 21:31
Chapter 562 : Con dâu của nhà ai mà vội vàng như vậy 09/06/2021 19:31
Chapter 561 : Anh mệt rồi, em ngủ cùng anh đi 09/06/2021 17:31
Chapter 560 : Cô thật sự ra bài không theo lí lẽ 09/06/2021 15:31
Chapter 559 : Cô ta không phải người phụ nữ của tôi 09/06/2021 13:31
Chapter 558 : Cô là nhược điểm duy nhất của diệp ân tuấn 09/06/2021 11:31
Chapter 557 : Em không thể cứu anh 09/06/2021 09:31
Chapter 556 : Mạng sống của anh là của tôi 09/06/2021 07:31
Chapter 555 : Thật sự bất ngờ 09/06/2021 05:31
Chapter 554 : Cứ đi theo tôi là được 09/06/2021 03:31
Chapter 553 : Người đẹp tuyệt sắc 09/06/2021 01:31
Chapter 552 : Tôi cũng đến tìm người 08/06/2021 23:31
Chapter 551 : Sao lại có những người giống nhau đến vậy 08/06/2021 21:31
Chapter 550 : Xảy ra án mạng không tốt 08/06/2021 19:31
Chapter 549 : Chứng minh danh tính của cô 08/06/2021 17:31
Chapter 548 : Nghe thấy âm thanh buồn bã của mẹ qua điện thoại 08/06/2021 15:31
Chapter 547 : Khôn gia là ai 08/06/2021 13:31
Chapter 546 : Mạng của cô, tôi muốn 08/06/2021 11:31
Chapter 545 : Dì là thẩm hạ lan 08/06/2021 09:31
Chapter 544 : Mẹ nhớ tình nhân nhỏ bé này được không 08/06/2021 07:31
Chapter 543 : Ác mộng 08/06/2021 05:31
Chapter 542 : Cô bé vẫn còn thở 08/06/2021 03:31
Chapter 541 : May mắn của cô không tệ lắm 08/06/2021 01:31
Chapter 540 : Tôi bây giờ không muốn gặp anh 07/06/2021 23:31
Chapter 539 : Tống dật hiên xảy ra chuyện rồi 07/06/2021 21:31
Chapter 538 : Cô thật sự không cần mạng phải không 07/06/2021 19:31
Chapter 537 : Tôi nghe theo cô 07/06/2021 17:31
Chapter 536 : Ăn xong bình an lên đường 07/06/2021 15:31
Chapter 535 : Vợ của anh thẩm hạ lan đợi anh ở bên ngoài 07/06/2021 13:31
Chapter 534 : Đừng ở đây gây chướng mắt nữa 07/06/2021 11:31
Chapter 533 : Có đáng hay không không cần bà hỏi 07/06/2021 09:31
Chapter 532 : Tôi sẽ đem anh ta an toàn đưa tới bên cạnh em 07/06/2021 07:31
Chapter 531 : Cô đừng rủa cô ấy có được không 07/06/2021 05:31
Chapter 530 : Hai người rốt cuộc đã trải qua chuyện gì 07/06/2021 03:31
Chapter 529 : Ơn cứu mạng, lấy thân đền đáp 07/06/2021 01:31
Chapter 528 : Anh ta vừa mới bị chó cắn 06/06/2021 23:31
Chapter 527 : Bác cả của cháu không có khuyết điểm 06/06/2021 21:31
Chapter 526 : Toàn bộ thế giới đều rất hoàn mỹ 06/06/2021 19:31
Chapter 525 : Anh dẫn em đi trượt băng 06/06/2021 17:31
Chapter 524 : Mấy chú ngủ hết rồi hả? 06/06/2021 15:31
Chapter 523 : Hôn đến khi cô ngậm miệng lại mới thôi 06/06/2021 13:31
Chapter 522 : Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cô 06/06/2021 11:31
Chapter 521 : Tôi chờ đến lúc bà nói ra người kia 06/06/2021 09:31
Chapter 520 : Tôi chỉ muốn thẩm hạ lan, thế nào? 06/06/2021 07:31
Chapter 519 : Trái tim của anh làm bằng sắt sao? 06/06/2021 05:31
Chapter 518 : Không lẽ chú đang giám sát tôi? 06/06/2021 03:31
Chapter 517 : Rốt cuộc thì làm sao bà mới có thể tin tôi 06/06/2021 01:31
Chapter 516 : Người phụ nữ này không căn câu 05/06/2021 23:31
Chapter 515 : Chấm nhỏ màu đỏ 05/06/2021 21:31
Chapter 514 : Diệp ân tuấn mất tích rồi 05/06/2021 19:31
Chapter 513 : Nguy hiểm quá 05/06/2021 17:31
Chapter 512 : Con biết chú là ai không? 05/06/2021 15:31
Chapter 511 : Thâm hạ lan đang đề phòng ai? 05/06/2021 13:31
Chapter 510 : Chú nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng 05/06/2021 11:31
Chapter 509 : Nhất định phải ở cạnh tôi 05/06/2021 09:31
Chapter 508 : Tôi không sợ ông phản bội tôi 05/06/2021 07:31
Chapter 507 : Cọp xuống đồng bằng bị chó cắn 05/06/2021 05:31
Chapter 506 : Cậu phải chịu đựng 05/06/2021 03:31
Chapter 505 : Tôi muốn nhìn thấy anh ta chết dần chết mòn trong đau khổ 05/06/2021 01:31
Chapter 504 : Cùng một mẹ sinh ra, hà cớ gì phải làm vậy 04/06/2021 23:31
Chapter 503 : Đã làm khó em rồi 04/06/2021 21:31
Chapter 502 : Có phải là con đang ngứa đòn không 04/06/2021 19:31
Chapter 501 : Anh không muốn nghi ngờ gì cả 04/06/2021 17:31
Chapter 500 : Cô nên tin tưởng diệp ân tuấn 04/06/2021 15:31
Chapter 499 : Bọn họ có thể bảo vệ cậu bé được bao lâu 04/06/2021 13:31
Chapter 498 : Nhóc đừng lại cho tôi 04/06/2021 11:31
Chapter 497 : Nhưng mong bọn chúng ở đó 04/06/2021 09:31
Chapter 496 : Cậu xin lỗi thì có ý vị gì chứ 04/06/2021 07:31
Chapter 495 : Đây là ba của cậu bé sao 04/06/2021 05:31
Chapter 494 : Bọn họ đây là bỏ nhà ra đi rồi 04/06/2021 03:31
Chapter 493 : Suýt chút nữa thì bọn họ bị phát hiện rồi 04/06/2021 01:31
Chapter 492 : Có lẽ tất cả chuyện này đều là suy đoán của chúng ta 03/06/2021 23:31
Chapter 491 : Anh trai cũng có lúc bị gạt 03/06/2021 21:31
Chapter 490 : Đàn ông tốt nên đi làm lính 03/06/2021 19:31
Chapter 489 : Gặp phải chuyện gì vậy? 03/06/2021 17:31
Chapter 488 : Con nhớ mẹ của con 03/06/2021 15:31
Chapter 487 : Hai đứa không ngại mất mặt à 03/06/2021 13:31
Chapter 486 : Sao anh ta có thể ra tay được 03/06/2021 11:31
Chapter 485 : Lấy cái chức làm ba của mình mà bắt nạt con trai anh 03/06/2021 09:31
Chapter 484 : Tuyệt đối đừng mài mòn thằng bé 03/06/2021 07:31
Chapter 483 : Chúng ta làm hòa có được không 03/06/2021 05:31
Chapter 482 : Dì là cái thá gì? 03/06/2021 03:31
Chapter 481 : Vợ chồng chúng ta là một thể 03/06/2021 01:31
Chapter 480 : Từ đầu đến cuối người em muốn là anh 02/06/2021 23:31
Chapter 479 : Tôi cmn phế cậu 02/06/2021 21:31
Chapter 478 : Con còn biết đường về nữa hả 02/06/2021 19:31
Chapter 477 : Anh là người của tôi 02/06/2021 17:31
Chapter 476 : Ông cụ non minh triết 02/06/2021 15:31
Chapter 475 : Người mẹ này chỉ là để trang trí thôi sao 02/06/2021 13:31
Chapter 474 : Ai bảo tớ là mợ chủ giàu có chứ 02/06/2021 11:31
Chapter 473 : Cậu như vậy tớ thấy không quen 02/06/2021 09:31
Chapter 472 : Anh còn thật sự biết lừa cô đó chứ 02/06/2021 07:31
Chapter 471 : Người phụ nữ của tôi vân là quen tự mình bảo vệ 02/06/2021 05:31
Chapter 470 : Thì ra cô đã sớm biết 02/06/2021 03:31
Chapter 469 : Bây giờ tôi muốn biết 02/06/2021 01:31
Chapter 468 : Anh ta là người kiên cường nhất tôi từng gặp 01/06/2021 23:31
Chapter 467 : Hình như anh tống rơi xuống biển rồi 01/06/2021 21:31
Chapter 466 : Anh có đang nhớ em không? 01/06/2021 19:31
Chapter 465 : Ghen tuông cũng có thể dìm chết anh 01/06/2021 17:31
Chapter 464 : Sao cứ phải là chú chứ? 01/06/2021 15:31
Chapter 463 : Rõ ràng là cậu muốn chết 01/06/2021 13:31
Chapter 462 : Người đàn ông này là tự tôi chọn không phải sao? 01/06/2021 11:31
Chapter 461 : Nghe không hiểu là đúng rồi 01/06/2021 09:31
Chapter 460 01/06/2021 07:31
Chapter 459 : Điều tôi muốn trước giờ không phải là lời cảm ơn của cô 01/06/2021 05:31
Chapter 458 : Anh nhớ em lắm 01/06/2021 03:31
Chapter 457 : Tôi vẫn luôn không mở máy 01/06/2021 01:31
Chapter 456 : Thế mà không cẩn thận bằng một người đàn ông như tống dật hiên 31/05/2021 23:31
Chapter 455 : Tôi có thành quỷ cũng không bỏ qua cho các người 31/05/2021 21:31
Chapter 454 : Coi như là anh ta ích kỉ đi 31/05/2021 19:31
Chapter 453 : Cháu muốn ở lại 31/05/2021 17:31
Chapter 452 : Hiện tại anh ta rất bực bội 31/05/2021 15:31
Chapter 451 : Bọn họ muốn làm cái gì vậy chứ 31/05/2021 13:31
Chapter 450 : ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC 31/05/2021 11:31
Chapter 449 : BỚT NÓI NHẢM, ĐI THEO TÔI! 31/05/2021 09:31
Chapter 448 : RỐT CUỘC LÀ DIỆP TỔNG CỦA CÁC ANH ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? 31/05/2021 07:31
Chapter 447 : XEM RA LÀ CÔ GÁI NÀY BỊ ĐIÊN RỒI. 31/05/2021 05:31
Chapter 446 : CÓ PHẢI LÀ LÀM MÌNH LÀM MẨY QUÁ RỒI KHÔNG. 31/05/2021 03:31
Chapter 445 : CHÚNG TA LÀ BÁC SĨ, KHÔNG PHẢI LÀ THẦN TIÊN. 31/05/2021 01:31
Chapter 444 : KHÔNG PHẢI LÀ NÓI MỘT CÂU XIN LỖI THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC THA THỨ. 30/05/2021 23:31
Chapter 443 : TÔI CŨNG LÀ PHỤ NỮ MÀ, TÔI HIỂU 30/05/2021 21:31
Chapter 442 : TÔI TÌM THẤM HẠ LAN CÓ CHÚT CHUYỆN 30/05/2021 19:31
Chapter 441 : MỌI CHUYỆN KHÔNG CÓ BIẾT TỪ SỚM 30/05/2021 17:31
Chapter 440 : CÔ TA KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI VÀ ĐỒNG CẢM CỦA BẤT KỲ AI 30/05/2021 15:31
Chapter 439 : CHÚNG TA CÒN CẦN DIỄN KỊCH SAO 30/05/2021 13:31
Chapter 438 : CHÁU RỐT CUỘC CHO BÀ ĂN CÁI GÌ 30/05/2021 11:31
Chapter 437 : ANH CÓ CHUYỆN NHƯNG KHÔNG CHO PHÉP GIẤU EM 30/05/2021 09:31
Chapter 436 : BA CÓ TỐT HƠN NỮA CŨNG KHÔNG TỐT HƠN ÂN TUẤN 30/05/2021 07:31
Chapter 435 30/05/2021 05:31
Chapter 434 : Vợ không phải là vật phụ thuộc của cậu 30/05/2021 03:31
Chapter 433 : Cô ta căn bản chính là đang trêu em 30/05/2021 01:31
Chapter 432 : Em muốn giận đến khi nào 29/05/2021 23:31
Chapter 431 : Trong lòng thật sự không chắc 29/05/2021 21:31
Chapter 430 : Người diệp ân tuấn quan tâm trước giờ không phải là nhà họ hoắc 29/05/2021 19:31
Chapter 429 : Anh sẽ không ép buộc em 29/05/2021 17:31
Chapter 428 : Lão diệp thật kém cỏi 29/05/2021 15:31
Chapter 427 : Muốn đến lấy chút ấm áp từ mẹ 29/05/2021 13:31
Chapter 426 : Thấm hạ lan tức giận 29/05/2021 11:31
Chapter 425 : Không hi vọng bị bất kỳ ai làm phiền 29/05/2021 09:31
Chapter 424 : Nghê nghê ở đâu 29/05/2021 07:31
Chapter 423 : Đừng có cậy già lên mặt 29/05/2021 05:31
Chapter 422 : Rốt cuộc là ai 29/05/2021 03:31
Chapter 421 : Bà như vậy con sợ 29/05/2021 01:31
Chapter 420 : Cô muốn giết người 28/05/2021 23:31
Chapter 419 : Bà cụ hoắc ép cô 28/05/2021 21:31
Chapter 418 : Con sẽ chăm sóc tốt người tình kiếp trước của ba 28/05/2021 19:31
Chapter 417 : Có chỗ cho anh không? 28/05/2021 17:31
Chapter 416 : Nếu không thể gả đi, tôi sẽ sống ở nhà anh 28/05/2021 15:31
Chapter 415 : Cái đồ Miệng cứng tâm đậu hủ 28/05/2021 13:31
Chapter 414 : Cho em thêm một cơ hội 28/05/2021 11:31
Chapter 413 : Bà cụ và sếp diệp nhà chúng ta rất có phong phạm 28/05/2021 09:31
Chapter 412 : Cô ta chỉ cần diệp ân tuấn và nhà họ diệp 28/05/2021 07:31
Chapter 411 : Mẹ còn muốn làm đến khi nào 28/05/2021 05:31
Chapter 410 : Mẹ muốn đánh chết ai 28/05/2021 03:31
Chapter 409 : Bà ta sao mở miệng được chứ 28/05/2021 01:31
Chapter 408 : Cô sẽ không phải ngoại lệ 27/05/2021 23:31
Chapter 407 : Là em liên lụy đến các con rồi 27/05/2021 21:31
Chapter 406 : Mẹ con rốt cuộc thích ba ở điểm gì chứ 27/05/2021 19:31
Chapter 405 : Nhà họ diệp mấy người quả thật hiếp người quá đáng rồi 27/05/2021 17:31
Chapter 404 : Nhà họ hoắc thật sự hồ đồ Rồi 27/05/2021 15:31
Chapter 403 : Em đi theo anh 27/05/2021 13:31
Chapter 402 : Chỗ sơ hở của bức ảnh 27/05/2021 11:31
Chapter 401 : Tôi rảnh như vậy sao? 27/05/2021 09:31
Chapter 400 : Anh tống thua không ngóc đầu nổi rồi à? 27/05/2021 07:31
Chapter 399 : Sếp diệp học được cách kề tường nghe lén? 27/05/2021 05:31
Chapter 398 : Khi nào em mới chịu về nhà với anh 27/05/2021 03:31
Chapter 397 : Em không muốn sống với anh nữa 27/05/2021 01:31
Chapter 396 : Đầu óc của cậu cuối cùng cũng đã trở về rồi 26/05/2021 23:31
Chapter 395 : Anh ta đã tính toán kỹ để đến lừa tôi 26/05/2021 21:31
Chapter 394 : Đủ hai mươi bốn tỷ 26/05/2021 19:31
Chapter 393 : Có người thành tâm nhặt nhạnh chỗ tốt sau lưng tôi 26/05/2021 17:31
Chapter 392 : Cháu gái của con chỉ có một mình hạ lan 26/05/2021 15:31
Chapter 391 : Chúng ta đến sòng bạc chơi đi 26/05/2021 13:31
Chapter 390 : Sao con cảm thấy mẹ không phải là mẹ của con 26/05/2021 11:31
Chapter 389 : Anh có nghe lầm không vậy? 26/05/2021 09:31
Chapter 388 : Còn có chuyện gì mà tôi không biết 26/05/2021 07:31
Chapter 387 : Tôi thật sự là người của nhà họ hoắc 26/05/2021 05:31
Chapter 386 : Cái tên diệp ân tuấn này đáng sợ quá đi 26/05/2021 03:31
Chapter 385 : Còn lại phải trông chờ vào cô 26/05/2021 01:31
Chapter 384 : Cô chắc chắn rằng mình không muốn gặp mặt anh ta nữa sao 25/05/2021 23:31
Chapter 383 : Chắc chắn nhà họ diệp của chúng tôi sẽ không cam tâm chịu thua đâu 25/05/2021 21:31
Chapter 382 : Anh chê cô dơ 25/05/2021 19:31
Chapter 381 : Cảm giác được người ta cưng chiều thật là tốt 25/05/2021 17:31
Chapter 380 : Dù sao trẻ con là phải nghịch ngợm 25/05/2021 15:31
Chapter 379 : Anh nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì 25/05/2021 13:31
Chapter 378 : Anh có phải mình đồng da sắt đâu? 25/05/2021 11:31
Chapter 377 : Bà ấy làm được gì em đâu 25/05/2021 09:31
Chapter 376 : Kiểu gì nhà họ diệp cũng phải cho tôi lời giải thích hợp lý 25/05/2021 07:31
Chapter 375 : Đây là lựa chọn của bà ấy 25/05/2021 05:31
Chapter 374 : Cứ cố hết sức mình, còn lại để ông trời quyết định 25/05/2021 03:31
Chapter 373 : Lãng nhẵng theo đuổi đâu phải lối 25/05/2021 01:31
Chapter 372 : Có người bắt nạt em, anh có quản hay không 24/05/2021 23:31
Chapter 371 : Làm sao có thể so với hồ Ly tinh nghìn năm 24/05/2021 21:31
Chapter 370 : Mang theo dư khinh hồng cút đi 24/05/2021 19:31
Chapter 369 : Đều do bà ta sinh, tại sao lại đối xử tốt với cô đến vậy? 24/05/2021 17:31
Chapter 368 : Tiêu ái tự sát 24/05/2021 15:31
Chapter 367 : Cháu nhất định phải hạnh phúc 24/05/2021 13:31
Chapter 366 : Nghe lời em 24/05/2021 11:31
Chapter 365 : Một đời một kiếp một đôi 24/05/2021 09:31
Chapter 364 : Chúng ta cùng nỗ lực có được không? 24/05/2021 07:31
Chapter 363 : Còn cơ hội không 24/05/2021 05:31
Chapter 362 : Nhà họ hoắc nuông chiều cháu cái gì 24/05/2021 03:31
Chapter 361 : Anh tiêu hằng không phải người xấu 24/05/2021 01:31
Chapter 360 : Tôi sẽ không nói ra ngoài 23/05/2021 23:31
Chapter 359 : Ba con hơi yếu trong người 23/05/2021 21:31
Chapter 358 : Anh không khỏe 23/05/2021 19:31
Chapter 357 : Nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội 23/05/2021 17:31
Chapter 356 : Bị diệp ân tuấn uy hiếp 23/05/2021 15:31
Chapter 355 : Daddy đẹp trai quá 23/05/2021 13:31
Chapter 354 : Không thể chọc phụ nữ 23/05/2021 11:31
Chapter 353 : Ông diệp, ba cũng hay thật đó 23/05/2021 09:31
Chapter 352 : Ghen tị chết mất thôi 23/05/2021 07:31
Chapter 351 : Có tin tôi chặt móng vuốt của cậu hay không? 23/05/2021 05:31
Chapter 350 : Anh thật sự muốn gây sự đúng không 23/05/2021 03:31
Chapter 349 : Vợ con bị bắt nạt như thế mà con vẫn chịu ngồi yên được 23/05/2021 01:31
Chapter 348 : Con chính là con gái mẹ 22/05/2021 23:31
Chapter 347 : Chỉ cần đối phương là em thì nam hay nữ đều được 22/05/2021 21:31
Chapter 346 : Có phải anh hiểu lầm gì không? 22/05/2021 19:31
Chapter 345 : Cậu có thể nói chuyện với tôi lịch sự một chút không 22/05/2021 17:31
Chapter 344 : Phụ nữ phải có da có thịt một chút ôm mới thích 22/05/2021 15:31
Chapter 343 : Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì 22/05/2021 13:31
Chapter 342 : Cậu có thể yếu đuối mà 22/05/2021 11:31
Chapter 341 : Có tôi ở phía sau 22/05/2021 09:31
Chapter 340 : Tôi đưa em về nhà 22/05/2021 07:31
Chapter 339 : Mắt đã mù trái tim cũng mù theo rồi 22/05/2021 05:31
Chapter 338 : Một đời một kiếp một đôi 22/05/2021 03:31
Chapter 337 : Cô diễn cho ai nhìn chứ? 22/05/2021 01:31
Chapter 336 : Cô ta đáng tin cậy hơn nhiều 21/05/2021 23:31
Chapter 335 : Giọng khách át giọng chủ khoe khoang tranh giành tình cảm 21/05/2021 21:31
Chapter 334 : Ai bắt nạt ai chứ 21/05/2021 19:31
Chapter 333 : Con thật sự muốn một cuộc sống như vậy sao 21/05/2021 17:31
Chapter 332 : Một chút khả năng quan sát như vậy cũng không có 21/05/2021 15:31
Chapter 331 : Ban ngày ban mặt muốn làm cái gì 21/05/2021 13:31
Chapter 330 : Dáng vẻ diệp ân tuấn vào bếp 21/05/2021 11:31
Chapter 329 : Tôi phải xé miệng của cô 21/05/2021 09:31
Chapter 328 : Cậu chính là quá dễ mềm lòng 21/05/2021 07:31
Chapter 327 : Tôi không thương thì ai thương 21/05/2021 05:31
Chapter 326 : Người đàn ông diệp ân tuấn này thật là phóng khoáng 21/05/2021 03:31
Chapter 325 : Vợ của diệp ấn tuấn anh quả nhiên không phải người bình thường 21/05/2021 01:31
Chapter 324 : Anh đều nghe theo em 20/05/2021 23:31
Chapter 323 : Hạ lan, em còn có anh 20/05/2021 21:31
Chapter 322 : Tôi đã đủ hòa nhã rồi 20/05/2021 19:31
Chapter 321 : Ai dám nối xương cho bà ta thì tôi phế người đó 20/05/2021 17:31
Chapter 320 : Cho dù ông trời trừng phạt thì sao 20/05/2021 15:31
Chapter 319 : Anh chỉ cần thẩm hạ lan 20/05/2021 13:31
Chapter 318 : Bà nhất định sẽ hối hận 20/05/2021 11:31
Chapter 317 : Cô cảm thấy tôi đang âm mưu điều gì 20/05/2021 09:31
Chapter 316 : Gừng càng già càng cay 20/05/2021 07:31
Chapter 315 : Em muốn anh sống thật tốt 20/05/2021 05:31
Chapter 314 : Cho cháu thêm chút thời gian 20/05/2021 03:31
Chapter 313 : Về học phí, phải tích cực một chút 20/05/2021 01:31
Chapter 312 : Những gì anh làm cho em đã đủ lắm rồi 19/05/2021 23:31
Chapter 311 : So với bà tôi còn kém xa lắm đấy 19/05/2021 21:31
Chapter 310 : Người mà anh quan tâm nhất chính là em 19/05/2021 19:31
Chapter 309 : Cháu không có ý trách dì 19/05/2021 17:31
Chapter 308 : Sao cô lại dễ dãi như vậy chứ 19/05/2021 15:31
Chapter 307 : Bình giấm của nhà ai bị đổ đây này 19/05/2021 13:31
Chapter 306 : Chị đây cũng có tố chất lắm bộ 19/05/2021 11:31
Chapter 305 : Bà chủ quá bá khí 19/05/2021 09:31
Chapter 304 : Phải xem em làm sao đã 19/05/2021 07:31
Chapter 303 : Con mãi mãi là con gái của ba mẹ 19/05/2021 05:31
Chapter 302 : Lão diệp đang khó chịu 19/05/2021 03:31
Chapter 301 : Một đôi dở hơi 19/05/2021 01:31
Chapter 300 : Mày hãm hại tao? 18/05/2021 23:31
Chapter 299 : Cô ta cố ý vu khống tôi 18/05/2021 21:31
Chapter 298 : Há lại có cái lý này 18/05/2021 19:31
Chapter 297 : Mặt của mẹ quả nhiên có khuất tất 18/05/2021 17:31
Chapter 296 : Người phụ nữ này cô chính là thiếu đòn 18/05/2021 15:31
Chapter 295 : Cháu là một mỹ nam an tĩnh 18/05/2021 13:31
Chapter 294 : Hiểu rõ nhưng không nói rõ chúng ta vẫn có thẻ làm bạn 18/05/2021 11:31
Chapter 293 : Không có chuyện gì mà con lớn lên đẹp trai như vậy làm chi 18/05/2021 09:31
Chapter 292 : Lý do này đã đủ chưa? 18/05/2021 07:31
Chapter 291 : Cô chú ý thái độ một chút đi 18/05/2021 05:31
Chapter 290 : Em là người vợ duy nhất của diệp ân tuấn anh! 18/05/2021 03:31
Chapter 289 : Đó là sự tôn trọng của tôi đối với cô ấy 18/05/2021 01:31
Chapter 288 : Em với tống dật hiên chỉ là bạn bè 17/05/2021 23:31
Chapter 287 : Cho tôi mượn bờ vai dựa vào một chút 17/05/2021 21:31
Chapter 286 : Tôi đã thực hiện lời hứa của mình 17/05/2021 19:31
Chapter 285 : Tôi tin cô 17/05/2021 17:31
Chapter 284 : Thực sự không có nguyên tắc không đánh phụ nữ 17/05/2021 15:31
Chapter 283 : Cô đúng là một người mẹ vĩ đại 17/05/2021 13:31
Chapter 282 : Tôi muốn dệp ân tuấn 17/05/2021 11:31
Chapter 281 : Thẩm nghê nghê cần phải làm phẫu thuật 17/05/2021 09:31
Chapter 280 : Em cần con gái cũng cần anh! 17/05/2021 07:31
Chapter 279 : Con muốn tìm bạn đời cho mẹ 17/05/2021 05:31
Chapter 278 : Cô thành thật một chút cho tôi 17/05/2021 03:31
Chapter 277 : Chị không được phép đánh mẹ của tôi 17/05/2021 01:31
Chapter 276 : Đó là sự lựa chọn của chính bà 16/05/2021 23:31
Chapter 275 : Đứa nhỏ này vô pháp vô thiên quá rồi đấy 16/05/2021 21:31
Chapter 274 : Bây giờ hỏi cái này có còn ý nghĩa không? 16/05/2021 19:31
Chapter 273 : Phần nhân tình này của chị, hôm nào đó tôi nhất định sẽ trả lại cho chị 16/05/2021 17:31
Chapter 272 : Anh thật sự coi em là quả hồng mềm à 16/05/2021 15:31
Chapter 271 : Cô gái này không đơn giản 16/05/2021 13:31
Chapter 270 : Không phải là em thích anh như thế này đó à 16/05/2021 11:31
Chapter 269 : Em yêu anh đó 16/05/2021 09:31
Chapter 268 : Anh ấy là chồng tôi 16/05/2021 07:31
Chapter 267 : Vì sao cô lại tốt với tôi như vậy 16/05/2021 05:31
Chapter 266 : Khom lưng vì vợ và con 16/05/2021 03:31
Chapter 265 : Không ngờ lại là anh ta 16/05/2021 01:31
Chapter 264 : Vẫn là Không nỡ 15/05/2021 23:31
Chapter 263 : Vì em, anh nguyện ngốc đến cùng 15/05/2021 21:31
Chapter 262 : Không phải nói em là chị dâu anh sao? 15/05/2021 19:31
Chapter 261 : Tôi nhớ anh trai của anh 15/05/2021 17:31
Chapter 260 : Cậu thật sự rất giống chống tôi 15/05/2021 15:31
Chapter 259 : Cậu chỉ biết bắt nạt tớ 15/05/2021 13:31
Chapter 258 : Kích động là ma quỷ 15/05/2021 11:31
Chapter 257 : Thật sự rất kiêu ngạo 15/05/2021 09:31
Chapter 256 : Con là anh lớn mà 15/05/2021 07:31
Chapter 255 : Cô còn sống 15/05/2021 05:31
Chapter 254 : Một chút manh mối 15/05/2021 03:31
Chapter 253 : Thắng cả thế giới thì sao chứ nhưng lại mất đi cô ấy 15/05/2021 01:31
Chapter 252 : Anh không có cơ hội đâu 14/05/2021 23:31
Chapter 251 : Mike thật sự đặc biệt nghiêm túc 14/05/2021 21:31
Chapter 250 : Anh không xứng là bạn của hạ lan 14/05/2021 19:31
Chapter 249 : Không còn thẩm hạ lan nữa rồi 14/05/2021 17:31
Chapter 248 : Mày không phải con gái tao 14/05/2021 15:31
Chapter 247 : Sống phải thấy người, chết phải thấy xác 14/05/2021 13:31
Chapter 246 : Khuôn mặt không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người 14/05/2021 11:31
Chapter 245 : Cô sắp chết rồi sao? 14/05/2021 09:31
Chapter 244 : Làm một giao dịch nhé? 14/05/2021 07:31
Chapter 243 : Lúc nào chúng ta có thể về nhà 14/05/2021 05:31
Chapter 242 : Làm giám định người thân 14/05/2021 03:31
Chapter 241 : Lễ nào ngài không suy nghĩ nhiều sao 14/05/2021 01:31
Chapter 240 : Xem như em đã gặp được quý nhân rồi 13/05/2021 23:31
Chapter 239 : Bởi vì quan hệ của cháu và nhà họ hoắc 13/05/2021 21:31
Chapter 238 : Giấy không gói được lửa 13/05/2021 19:31
Chapter 237 : Cô ấy là khách của mẹ 13/05/2021 17:31
Chapter 236 : Đôi khi những thứ đã cũ mới là tốt nhất 13/05/2021 15:31
Chapter 235 : Tôi không có yếu đuối như thế 13/05/2021 13:31
Chapter 234 : Như thế sẽ rất nguy hiểm 13/05/2021 11:31
Chapter 233 : Chân trời góc bể, anh chỉ cần em 13/05/2021 09:31
Chapter 232 : Hộ khẩu đã bị hủy 13/05/2021 07:31
Chapter 231 : Anh căn bản không hiểu yêu là cái gì 13/05/2021 05:31
Chapter 230 : Tốt nhất là em nên biết mình đang làm cái gì 13/05/2021 03:31
Chapter 229 : Con cũng không còn cách nào khác 13/05/2021 01:31
Chapter 228 : Trái tim cô rất đau 12/05/2021 23:31
Chapter 227 : Tôi không thể đi 12/05/2021 21:31
Chapter 226 : Bây giờ tôi còn có thể tin tưởng cô sao 12/05/2021 19:31
Chapter 225 : Anh là đang uy hiếp tôi sao 12/05/2021 17:31
Chapter 224 : Anh ấy là quan trọng nhất 12/05/2021 15:31
Chapter 223 : Để diệp ân tuấn cho tôi 12/05/2021 13:31
Chapter 222 : Đây là cách mà em trả ơn anh sao 12/05/2021 11:31
Chapter 221 : Cô đùa bỡn tôi như thế có vui không? 12/05/2021 09:31
Chapter 220 : Em có anh yêu thương 12/05/2021 07:31
Chapter 219 : Dù thế nào em cũng phải an ủi anh 12/05/2021 05:31
Chapter 218 : Người phụ nữ của mình không thương thì thương ai 12/05/2021 03:31
Chapter 217 : Em sắp làm anh nghẹt thở rồi 12/05/2021 01:31
Chapter 216 : Có thể lại xem điện thoại cô một chút không? 11/05/2021 23:31
Chapter 215 : Rốt cuộc là ai có mưu đồ Làm loạn với ai? 11/05/2021 21:31
Chapter 214 : Mấy ngày nay tôi cần nghỉ ngơi 11/05/2021 19:31
Chapter 213 : Anh sẽ cứu ai trước? 11/05/2021 17:31
Chapter 212 : Nếu anh không xuống tay được thì để em 11/05/2021 15:31
Chapter 211 : Anh đụng chạm phải ai rồi 11/05/2021 13:31
Chapter 210 : Thân thể em có thể sao? 11/05/2021 11:31
Chapter 209 : Anh ta cố ý gây chuyện 11/05/2021 09:31
Chapter 208 : Đúng là anh đã coi thường đường trình siêu rồi 11/05/2021 07:31
Chapter 207 : Anh là người đàn ông của em 11/05/2021 05:31
Chapter 206 : Diệp ân tuấn học thói xấu rồi 11/05/2021 03:31
Chapter 205 : Anh ta trêu ai chọc ai 11/05/2021 01:31
Chapter 204 : Thẩm hạ lan, anh nhận ra em rồi 10/05/2021 23:31
Chapter 203 : Bận nói chuyện yêu đương với diệp ân tuấn 10/05/2021 21:31
Chapter 202 : Đây chẳng là cô tự làm tự chịu sao 10/05/2021 19:31
Chapter 201 : Chính là muốn ôm anh 10/05/2021 17:31
Chapter 200 : Diệp tranh đi đâu rồi 10/05/2021 15:31
Chapter 199 : Em có thể chạy đi đâu? 10/05/2021 13:31
Chapter 198 : Mang thai hộ 10/05/2021 11:31
Chapter 197 : Đế quốc ám dạ 10/05/2021 09:31
Chapter 196 : Cho con một thân phận là nữ chủ nhân nhà họ diệp quang minh chính đại 10/05/2021 07:31
Chapter 195 : Chủ động xuất kích 10/05/2021 05:31
Chapter 194 : Diệp ân tuấn cũng là người, không phải là thần tiên 10/05/2021 03:31
Chapter 193 : Mẹ là xinh đẹp nhất 10/05/2021 01:31
Chapter 192 : Tôi không đồng ý 09/05/2021 23:31
Chapter 191 : Lại là đường trình siêu 09/05/2021 21:31
Chapter 190 : Bước đầu tiên khó khăn 09/05/2021 19:31
Chapter 189 : Cả đời này của diệp ân tuấn anh, không phải em thì không thể 09/05/2021 17:31
Chapter 188 : Anh sẽ cùng em 09/05/2021 15:31
Chapter 187 : Tất cả đều không thể quay lại nữa 09/05/2021 13:31
Chapter 186 : Cô bị bệnh rồi 09/05/2021 11:31
Chapter 185 : Có người vào rồi 09/05/2021 09:31
Chapter 184 : Ngày mai mọi thứ đều sẽ tốt hơn 09/05/2021 07:31
Chapter 183 : Khó lựa chọn 09/05/2021 05:31
Chapter 182 : Kém một chiêu 09/05/2021 03:31
Chapter 181 : Chúng ta chơi một trò chơi 09/05/2021 01:31
Chapter 180 : Nhà họ diệp vẫn thật sự khiến người ta chán ghét 08/05/2021 23:31
Chapter 179 : Đây là chuyện gì vậy? 08/05/2021 21:31
Chapter 178 : Kiểm tra không tương thích 08/05/2021 19:31
Chapter 177 : Cảm giác này thật tốt 08/05/2021 17:31
Chapter 176 : Người đàn ông khó dây dưa 08/05/2021 15:31
Chapter 175 : Tổng giám đốc đường có người thương rồi sao? 08/05/2021 13:31
Chapter 174 : Trong cuộc đời của em chỉ có anh 08/05/2021 11:31
Chapter 173 : Tất cả những gì tôi làm đều là vì ngài 08/05/2021 09:31
Chapter 172 : Cho dù là bẫy thì tôi cũng muốn đi 08/05/2021 07:31
Chapter 171 : Có cách càng hiệu quả hơn 08/05/2021 05:31
Chapter 170 : Ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được 08/05/2021 03:31
Chapter 169 : Anh không có cơ hội 08/05/2021 01:31
Chapter 168 : So sánh kết quả dna không phù hợp 07/05/2021 23:31
Chapter 167 : Hộp đêm thiên đường sa đọa 07/05/2021 21:31
Chapter 166 : Anh dám đánh mất cô ấy 07/05/2021 19:31
Chapter 165 : Tôi muốn người phụ nữ này rồi 07/05/2021 17:31
Chapter 164 : Nhà họ đường và nhà họ diệp thanh toán xong 07/05/2021 15:31
Chapter 163 : Hãy gọi cô ấy là cô diệp 07/05/2021 13:31
Chapter 162 : Con là cô bé xinh đẹp nhất ba từng gặp 07/05/2021 11:31
Chapter 161 : Con gái của anh và thẩm hạ lan 07/05/2021 09:31
Chapter 160 : Cậu bé nhất định sẽ không có chuyện gì 07/05/2021 07:31
Chapter 159 : Không phải mỗi người đều lương thiện giống mẹ tớ 07/05/2021 05:31
Chapter 158 : Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút 07/05/2021 03:31
Chapter 157 : Sở anh lạc, cô là đồ điên 07/05/2021 01:31
Chapter 156 : Trong thuốc có độc 06/05/2021 23:31
Chapter 155 : Dừng dọa em gái tôi sợ 06/05/2021 21:31
Chapter 154 : Khi mami già rồi, con cũng sẽ chăm sóc mami như thế 06/05/2021 19:31
Chapter 153 : Khác người một chút cũng tốt mà 06/05/2021 17:31
Chapter 152 : Anh tuổi chó à 06/05/2021 15:31
Chapter 151 : Cảm ơn cô đã bỏ qua trình siêu nhà chúng tôi 06/05/2021 13:31
Chapter 150 : Diệp anh tuấn thật sự giỏi không được tự nhiên 06/05/2021 11:31
Chapter 149 : Tổng giám đốc diệp nói ngài ấy phải dưỡng thương 06/05/2021 09:31
Chapter 148 : Lão hoắc cố lên 06/05/2021 07:31
Chapter 147 : Diệp tranh bị bệnh 06/05/2021 05:31
Chapter 146 : Tôi có nỗi khổ 06/05/2021 03:31
Chapter 145 : Tôi thành toàn cho sự trả thù và lửa giận của em 06/05/2021 01:31
Chapter 144 : Tội của anh thật không thể tha 05/05/2021 23:31
Chapter 143 : Tôi là ác quỷ tới từ địa ngục 05/05/2021 21:31
Chapter 142 : Ác giả ác báo , báo ứng khó chịu 05/05/2021 19:31
Chapter 141 : Người phụ nữ đó là ai? 05/05/2021 17:31
Chapter 140 : Sở anh lạc điên rồi 05/05/2021 15:31
Chapter 139 : Đã là vợ chồng già, em sợ gì chứ 05/05/2021 13:31
Chapter 138 : Vầng sáng của tình mẹ 05/05/2021 11:31
Chapter 137 : Chỉ sợ hôm nay không uống cà phê được 05/05/2021 09:31
Chapter 136 : Anh ấy có một đôi mắt phượng đẹp 05/05/2021 07:31
Chapter 135 : Thật sự cho là tôi mù rồi sao 05/05/2021 05:31
Chapter 134 : Bao nhiêu năm rồi, bà đã quên mất mình là ai phải không? 05/05/2021 03:31
Chapter 133 : Có phải cô đã yêu người khác rồi không? 05/05/2021 01:31
Chapter 132 : Chỉ cần hai bác không chê cháu là được ạ 04/05/2021 23:31
Chapter 131 : Cả đời này nơi này của anh chỉ đập vì em 04/05/2021 21:31
Chapter 130 : Tổng giám đốc diệp, anh kiềm chế chút đi 04/05/2021 19:31
Chapter 129 : Anh định làm gì em? 04/05/2021 17:31
Chapter 128 : Không muốn cho cô ta hưởng phúc 04/05/2021 15:31
Chapter 127 : Giờ tôi chỉ sợ em khóc 04/05/2021 13:31
Chapter 126 : Con có chắc con là con ruột của ba không? 04/05/2021 11:31
Chapter 125 : Ngược chó chơi vui không? 04/05/2021 09:31
Chapter 124 : Chúng tôi thật không làm gì 04/05/2021 07:31
Chapter 123 : Ba nuôi của con thật lợi hại 04/05/2021 05:31
Chapter 122 : Căn tiếp tục ghét bỏ ông ta hay không? 04/05/2021 03:31
Chapter 121 : Tin tức của bà ta lại hét sức linh thông 04/05/2021 01:31
Chapter 120 : Con đã biết từ lâu rồi 03/05/2021 23:31
Chapter 119 : Mau cứu chú diệp 03/05/2021 21:31
Chapter 118 : Daddy đưa con về nhà 03/05/2021 19:31
Chapter 117 : Con trai của chúng ta là một thiên tài 03/05/2021 17:31
Chapter 116 : Quả là con trai của diệp ân tuấn 03/05/2021 15:31
Chapter 115 : Spa này có gì đó không ổn 03/05/2021 13:31
Chapter 114 : Thằng bé là sự sống của tôi 03/05/2021 11:31
Chapter 113 : Nếu là cô ta, anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng 03/05/2021 09:31
Chapter 112 : Có người cố ý phá hỏng theo dõi 03/05/2021 07:31
Chapter 111 : Thẩm minh triết mất tích 03/05/2021 05:31
Chapter 110 : Đây là chuyện lớn đó 03/05/2021 03:31
Chapter 109 : Cháu không thích chú kết hôn với mommy 03/05/2021 01:31
Chapter 108 : Tôi không quen bị phụ nữ lạ hầu hạ 02/05/2021 23:31
Chapter 107 : Kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu 02/05/2021 21:31
Chapter 106 : Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm 02/05/2021 19:31
Chapter 105 : Không phải lại sốt nữa đó chứ? 02/05/2021 17:31
Chapter 104 : Đừng giả điên giả khùng trước mặt tôi 02/05/2021 15:31
Chapter 103 : Tôi có thể ở lại đây đêm nay không? 02/05/2021 13:31
Chapter 102 : Chưa bao giờ hoảng loạn thế này 02/05/2021 11:31
Chapter 101 : Cô cho rằng cô là ai 02/05/2021 09:31
Chapter 100 : Muốn lisa, bước qua xác tôi 02/05/2021 07:31
Chapter 99 : Cháu nói gì dì đều nghe theo cháu 02/05/2021 05:31
Chapter 98 : Cô cuối cùng cũng về nhà rồi 02/05/2021 03:31
Chapter 97 : Mượn bờ vai của anh dựa một chút 02/05/2021 01:31
Chapter 96 : Quả thật làm cho người ta có chút thẹn thùng 01/05/2021 23:31
Chapter 95 : Có em là đủ 01/05/2021 21:31
Chapter 94 : Không phải là đầu óc anh có vấn đề chứ 01/05/2021 19:31
Chapter 93 : Tôi vẫn luôn cho rằng em là một người hay hoài niệm 01/05/2021 17:31
Chapter 92 : Con không dỗ mẹ vui thì dỗ ai 01/05/2021 15:31
Chapter 91 : Tôi đây coi trọng cô 01/05/2021 13:31
Chapter 90 : Diệp ân tuấn yêu cô 01/05/2021 11:31
Chapter 89 : Tớ không thèm làm con trai của ba cậu 01/05/2021 09:31
Chapter 88 : Thẩm hạ lan, tôi yêu em 01/05/2021 07:31
Chapter 87 : Chẳng lẽ là trong lòng của diệp tổng không biết? 01/05/2021 05:31
Chapter 86 : Chú là daddy của cháu 01/05/2021 03:31
Chapter 85 : Sau này có rất nhiều cơ hội để anh ta ra tay 01/05/2021 01:31
Chapter 84 : Đời này của tôi, không phải là cô ấy thì không thể 30/04/2021 23:31
Chapter 83 : Tất cả những chuyện này đều là do bà sắp xếp ư? 30/04/2021 21:31
Chapter 82 : Tối hôm nay con muốn ngủ ở chỗ của mẹ 30/04/2021 19:31
Chapter 81 : Mẹ hẹn hò hả? 30/04/2021 17:31
Chapter 80 : Cô tuổi chó à 30/04/2021 15:31
Chapter 79 : Cậu vẫn cò cơ hội 30/04/2021 13:31
Chapter 78 : Con trai đâu có yếu đuối như thế 30/04/2021 11:31
Chapter 77 : Dù sao cũng phải cho tôi chỗ tốt chứ 30/04/2021 09:31
Chapter 76 : Trở về chị đây sẽ tìm thời gian yêu thương anh 30/04/2021 07:31
Chapter 75 : Cô như vậy nghĩa là đã đồng ý cho tôi theo đuổi rồi phải không? 30/04/2021 05:31
Chapter 74 : Một âm mưu sắp đặt vì cô 30/04/2021 03:31
Chapter 73 : Cậu tống, xin tự trọng 30/04/2021 01:31
Chapter 72 : Không có ảnh hưởng gì đến tôi 29/04/2021 23:31
Chapter 71 : Đây chính là quân bài chuyển bại thành thắng của con 29/04/2021 21:31
Chapter 70 : Con không thể nhìn cậu ấy chết vì ngốc được 29/04/2021 19:31
Chapter 69 : Không sao, tôi đợi được 29/04/2021 17:31
Chapter 68 : Cô nghĩ mình là cái thá gì 29/04/2021 15:31
Chapter 67 : Chắc có lẽ là em sắp chết rồi 29/04/2021 13:31
Chapter 66 : Không sợ chết thì cứ việc phóng ngựa đi 29/04/2021 11:31
Chapter 65 : Anh làm tôi đau 29/04/2021 09:31
Chapter 64 : Vừa nãy cô thật thô bạo 29/04/2021 07:31
Chapter 63 : Lén lút sau lưng cậu chủ 29/04/2021 05:31
Chapter 62 : Cô ấy cũng chỉ xinh đẹp một chút thôi 29/04/2021 03:31
Chapter 61 : Cô đừng có quá đáng 29/04/2021 01:31
Chapter 60 : Em là người đầu tiên 28/04/2021 23:31
Chapter 59 : Có phải kể cả con cô ấy cũng không cần nữa không 28/04/2021 21:31
Chapter 58 : Bà diệp chỉ là một người hữu danh vô thực 28/04/2021 19:31
Chapter 57 : Tôi chỉ muốn em ở bên tôi 28/04/2021 17:31
Chapter 56 : Anh đúng là không phải người 28/04/2021 15:31
Chapter 55 : Anh có thể đừng nhiều chuyện nữa được không 28/04/2021 13:31
Chapter 54 : Kết bạn thì thế nào 28/04/2021 11:31
Chapter 53 : Xúc cảm thật tốt 28/04/2021 09:31
Chapter 52 : Em còn có anh 19/04/2021 13:32
Chapter 51 : Tôi vốn dĩ chính là một tên lưu manh 19/04/2021 11:32
Chapter 50 : Hormone mất cân bằng 19/04/2021 09:32
Chapter 49 : Anh trai là tuyệt nhất 19/04/2021 07:32
Chapter 48 : Thằng nhóc thối này đúng là giỏi 19/04/2021 05:32
Chapter 47 : Người phụ nữ này không đơn giản 19/04/2021 03:32
Chapter 46 : Cô biết cũng không ít đâu 19/04/2021 01:32
Chapter 45 : Sở anh lạc không phải là người phụ nữ của tôi 18/04/2021 23:32
Chapter 44 : Tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào với anh 18/04/2021 21:32
Chapter 43 : Cậu thật lợi hại nha 18/04/2021 19:32
Chapter 42 : Hiên ngang bất khuất 18/04/2021 17:32
Chapter 41 : Chú không phải tên này 18/04/2021 15:32
Chapter 40 : Chuyện này tuyệt đối không đơn giản 18/04/2021 13:32
Chapter 39 : Tôi sẽ không cởi quần của em 18/04/2021 11:32
Chapter 38 : Hôm nay tôi sẽ nói cho em biết dựa vào đâu 18/04/2021 09:32
Chapter 37 : Tôi chỉ trêu ghẹo vợ tôi thôi 18/04/2021 07:32
Chapter 36 : Có phải trước kia chúng ta quen nhau không? 18/04/2021 05:32
Chapter 35 : Ba nuôi là người đàn ông lợi hại nhất trên thế giới này 18/04/2021 03:32
Chapter 34 : Vừa rồi cháu gọi cô ấy là gì 18/04/2021 01:32
Chapter 33 : Chúng ta là anh em 17/04/2021 23:32
Chapter 32 : Rò rỉ bí mật công ty 17/04/2021 21:32
Chapter 31 : Đừng tàn nhẫn như vậy 17/04/2021 19:32
Chapter 30 : Kĩ thuật lái xe của em tốt không? 17/04/2021 17:32
Chapter 29 : Diệp ân tuấn, anh có ý gì? 17/04/2021 15:32
Chapter 28 : Có ai đang theo đuổi mẹ à? 17/04/2021 13:32
Chapter 27 : Quả thật là không thể tha thứ được 17/04/2021 11:32
Chapter 26 : Ngoại trừ cô, tôi không cần ai hết 17/04/2021 09:32
Chapter 25 : Đâu là phòng của cô 17/04/2021 07:32
Chapter 24 : Chúng ta lại gặp nhau rồi? 17/04/2021 05:32
Chapter 23 : Sao lại nhớ tới thằng nhóc thối kia 17/04/2021 03:32
Chapter 22 : Vợ của anh đã trở về 17/04/2021 01:32
Chapter 21 : Nhìn thấu không nói thẳng 16/04/2021 23:32
Chapter 20 : Uổng cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai 16/04/2021 21:32
Chapter 19 : Cậu định làm bạn với tớ rồi phải không? 16/04/2021 19:32
Chapter 18 : Mẹ bị sốt rồi 16/04/2021 17:32
Chapter 17 : Em làm gì anh đều ủng hộ em 16/04/2021 15:32
Chapter 16 : Đúng là hao tổn tâm tư 16/04/2021 13:32
Chapter 15 : Các người đang làm gì? 16/04/2021 11:32
Chapter 14 : Tốt nhất cô đừng giở trò với tôi 16/04/2021 09:32
Chapter 13 : Điều không nên hỏi thì đừng hỏi 16/04/2021 07:32
Chapter 12 : Chơi trò lạt mềm buộc chặt rất thành thạo 16/04/2021 05:32
Chapter 11 : Cô ta là con hồ Ly tinh 16/04/2021 03:32
Chapter 10 : Cô chắc chắn muốn để tôi đi 16/04/2021 01:32
Chapter 9 : Gặp phải cao thủ 15/04/2021 23:32
Chapter 8 : Để lộ cái riêng tư của mình rồi 15/04/2021 21:32
Chapter 7 : Dì già đến không thể già hơn nữa 15/04/2021 19:32
Chapter 6 : Bé trai này là ai 15/04/2021 17:32
Chapter 5 : Xem như anh nhất định phải chịu cái thiệt thòi này rồi 15/04/2021 15:32
Chapter 4 : Mami của cháu không thể vào nhà vệ sinh nam 15/04/2021 13:32
Chapter 3 : Thật sự là trùng hợp sao 15/04/2021 11:32
Chapter 2 : Diệp ân tuấn anh thật tàn nhẫn 15/04/2021 09:32
Chapter 1 : Hai chúng ta nên kết thúc rồi 15/04/2021 07:32

comment

Có thể bạn thích xem

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn - Cung Chieu Vo Toi Cao: Cuc Cung Cua Ác Ma, Em Dam Bo Tron

Cập nhật lúc : 09/02/2019 18:00

Tình trạng : 306 / 306 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu - Vo Han Cung Chieu: Tong Tai Mat Lanh Cuc Sung Vo Yeu

Cập nhật lúc : 10/03/2019 02:26

Tình trạng : 98 / 98 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Sớm Đã Có Cục Cưng - Som Đa Co Cuc Cung

Cập nhật lúc : 01/06/2019 16:32

Tình trạng : 22 / 22 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân - Cung Chieu Co Vo Quan Nhan

Cập nhật lúc : 02/01/2020 07:58

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá - Cung Chieu Co Vo Đanh Đa

Cập nhật lúc : 07/01/2020 22:55

Tình trạng : 346 / 348 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ - Co Thieu Cung Chieu Vat Nho

Cập nhật lúc : 03/01/2020 15:58

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều - Nha Co Manh The Cung Chieu

Cập nhật lúc : 05/08/2021 03:30

Tình trạng : 1184 / 1186 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Yêu Em, Cưng Chiều Em, Cô Gái Có Đôi Mắt Màu Đỏ Tươi - Yeu Em, Cung Chieu Em, Co Gai Co Đoi Mat Mau Đo Tuoi

Cập nhật lúc : 10/12/2018 04:53

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm - Cung Chieu Co Vo Nho Nham Hiem

Cập nhật lúc : 26/06/2020 11:44

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu - Quan Thieu Cung Chieu Co Vo Thien Hau

Cập nhật lúc : 19/07/2021 03:33

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta - Co Mot Ma Quan Rat Cung Chieu Ta

Cập nhật lúc : 26/08/2021 04:59

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài - Cung Chieu Co Vo Be Nho Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 02/10/2019 13:55

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 15/10/2021 23:43

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.281

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 15/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 15/10/2021 19:43

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 15/10/2021 21:43

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.197

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 15/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 15/10/2021 13:43

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.319

Đọc truyện