Cự Long Thức Tỉnh

Cu Long Thuc Tinh

Tác giả : Lục Hi

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 23/11/2022 08:00

Tình trạng : 1176 / 1178 Chapter

Lượt xem: 16182

Tác giả: Lục Hi Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp Giới thiệu: Tại Tây Kinh, có một con hẻm nhỏ thưa người qua lại, trên đó có một cửa tiệm "Tiệm tạp hóa Vong Ưu" Trên hàng ghế sofa của cửa hàng là thân hình Lục Hi, cô đang nằm ngủ say. Người nói, chủ của cửa tiệm tạp hóa Vong Ưu có khả năng giải quyết bất kì rắc rối nào cho khách hàng, chỉ cần người ấy có thể trả được một cái giá tương xứng. Đây là thật sự??? Người bình thường có thể làm được ư? Có lẽ chỉ có thần.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1176 23/11/2022 13:30
Chapter 1175 23/11/2022 11:30
Chapter 1174 23/11/2022 09:30
Chapter 1173 23/11/2022 07:30
Chapter 1172 23/11/2022 05:30
Chapter 1171 23/11/2022 03:30
Chapter 1170 23/11/2022 01:30
Chapter 1169 22/11/2022 23:30
Chapter 1168 22/11/2022 21:30
Chapter 1167 22/11/2022 19:30
Chapter 1166 22/11/2022 17:30
Chapter 1165 22/11/2022 15:30
Chapter 1164 22/11/2022 13:30
Chapter 1163 22/11/2022 11:30
Chapter 1162 22/11/2022 09:30
Chapter 1161 22/11/2022 07:30
Chapter 1160 22/11/2022 05:30
Chapter 1159 22/11/2022 03:30
Chapter 1158 22/11/2022 01:30
Chapter 1157 21/11/2022 23:30
Chapter 1156 21/11/2022 21:30
Chapter 1155 21/11/2022 19:30
Chapter 1154 21/11/2022 17:30
Chapter 1153 21/11/2022 15:30
Chapter 1152 21/11/2022 13:30
Chapter 1151 21/11/2022 11:30
Chapter 1150 21/11/2022 09:30
Chapter 1149 21/11/2022 07:30
Chapter 1148 21/11/2022 05:30
Chapter 1147 21/11/2022 03:30
Chapter 1146 21/11/2022 01:30
Chapter 1145 20/11/2022 23:30
Chapter 1144 20/11/2022 21:30
Chapter 1143 20/11/2022 19:30
Chapter 1142 20/11/2022 17:30
Chapter 1141 20/11/2022 15:30
Chapter 1140 20/11/2022 13:30
Chapter 1139 20/11/2022 11:30
Chapter 1138 20/11/2022 09:30
Chapter 1137 20/11/2022 07:30
Chapter 1136 20/11/2022 05:30
Chapter 1135 20/11/2022 03:30
Chapter 1134 20/11/2022 01:30
Chapter 1133 19/11/2022 23:30
Chapter 1132 19/11/2022 21:30
Chapter 1131 19/11/2022 19:30
Chapter 1130 19/11/2022 17:30
Chapter 1129 19/11/2022 15:30
Chapter 1128 19/11/2022 13:30
Chapter 1127 19/11/2022 11:30
Chapter 1126 19/11/2022 09:30
Chapter 1125 19/11/2022 07:30
Chapter 1124 19/11/2022 05:30
Chapter 1123 19/11/2022 03:30
Chapter 1122 19/11/2022 01:30
Chapter 1121 18/11/2022 23:30
Chapter 1120 18/11/2022 21:30
Chapter 1119 18/11/2022 19:30
Chapter 1118 18/11/2022 17:30
Chapter 1117 18/11/2022 15:30
Chapter 1116 18/11/2022 13:30
Chapter 1115 18/11/2022 11:30
Chapter 1114 18/11/2022 09:30
Chapter 1113 18/11/2022 07:30
Chapter 1112 18/11/2022 05:30
Chapter 1111 18/11/2022 03:30
Chapter 1110 18/11/2022 01:30
Chapter 1109 17/11/2022 23:30
Chapter 1108 17/11/2022 21:30
Chapter 1107 17/11/2022 19:30
Chapter 1106 17/11/2022 17:30
Chapter 1105 17/11/2022 15:30
Chapter 1104 17/11/2022 13:30
Chapter 1103 17/11/2022 11:30
Chapter 1102 17/11/2022 09:30
Chapter 1101 17/11/2022 07:30
Chapter 1100 17/11/2022 05:30
Chapter 1099 17/11/2022 03:30
Chapter 1098 17/11/2022 01:30
Chapter 1097 16/11/2022 23:30
Chapter 1096 16/11/2022 21:30
Chapter 1095 16/11/2022 19:30
Chapter 1094 16/11/2022 17:30
Chapter 1093 16/11/2022 15:30
Chapter 1092 16/11/2022 13:30
Chapter 1091 16/11/2022 11:30
Chapter 1090 16/11/2022 09:30
Chapter 1089 16/11/2022 07:30
Chapter 1088 16/11/2022 05:30
Chapter 1087 16/11/2022 03:30
Chapter 1086 16/11/2022 01:30
Chapter 1085 15/11/2022 23:30
Chapter 1084 15/11/2022 21:30
Chapter 1083 15/11/2022 19:30
Chapter 1082 15/11/2022 17:30
Chapter 1081 15/11/2022 15:30
Chapter 1080 15/11/2022 13:30
Chapter 1079 15/11/2022 11:30
Chapter 1078 15/11/2022 09:30
Chapter 1077 15/11/2022 07:30
Chapter 1076 15/11/2022 05:30
Chapter 1075 15/11/2022 03:30
Chapter 1074 15/11/2022 01:30
Chapter 1073 14/11/2022 23:30
Chapter 1072 14/11/2022 21:30
Chapter 1071 14/11/2022 19:30
Chapter 1070 14/11/2022 17:30
Chapter 1069 14/11/2022 15:30
Chapter 1068 14/11/2022 13:30
Chapter 1067 14/11/2022 11:30
Chapter 1066 14/11/2022 09:30
Chapter 1065 14/11/2022 07:30
Chapter 1064 14/11/2022 05:30
Chapter 1063 14/11/2022 03:30
Chapter 1062 14/11/2022 01:30
Chapter 1061 13/11/2022 23:30
Chapter 1060 13/11/2022 21:30
Chapter 1059 13/11/2022 19:30
Chapter 1058 13/11/2022 17:30
Chapter 1057 13/11/2022 15:30
Chapter 1056 13/11/2022 13:30
Chapter 1055 13/11/2022 11:30
Chapter 1054 13/11/2022 09:30
Chapter 1053 13/11/2022 07:30
Chapter 1052 13/11/2022 05:30
Chapter 1051 13/11/2022 03:30
Chapter 1050 13/11/2022 01:30
Chapter 1049 12/11/2022 23:30
Chapter 1048 12/11/2022 21:30
Chapter 1047 12/11/2022 19:30
Chapter 1046 12/11/2022 17:30
Chapter 1045 12/11/2022 15:30
Chapter 1044 12/11/2022 13:30
Chapter 1043 12/11/2022 11:30
Chapter 1042 12/11/2022 09:30
Chapter 1041 12/11/2022 07:30
Chapter 1040 12/11/2022 05:30
Chapter 1039 12/11/2022 03:30
Chapter 1038 12/11/2022 01:30
Chapter 1037 11/11/2022 23:30
Chapter 1036 11/11/2022 21:30
Chapter 1035 11/11/2022 19:30
Chapter 1034 11/11/2022 17:30
Chapter 1033 11/11/2022 15:30
Chapter 1032 11/11/2022 13:30
Chapter 1031 11/11/2022 11:30
Chapter 1030 11/11/2022 09:30
Chapter 1029 11/11/2022 07:30
Chapter 1028 11/11/2022 05:30
Chapter 1027 11/11/2022 03:30
Chapter 1026 11/11/2022 01:30
Chapter 1025 10/11/2022 23:30
Chapter 1024 10/11/2022 21:30
Chapter 1023 10/11/2022 19:30
Chapter 1022 10/11/2022 17:30
Chapter 1021 10/11/2022 15:30
Chapter 1020 10/11/2022 13:30
Chapter 1019 10/11/2022 11:30
Chapter 1018 10/11/2022 09:30
Chapter 1017 10/11/2022 07:30
Chapter 1016 10/11/2022 05:30
Chapter 1015 10/11/2022 03:30
Chapter 1014 10/11/2022 01:30
Chapter 1013 09/11/2022 23:30
Chapter 1012 09/11/2022 21:30
Chapter 1011 09/11/2022 19:30
Chapter 1010 09/11/2022 17:30
Chapter 1009 09/11/2022 15:30
Chapter 1008 09/11/2022 13:30
Chapter 1007 09/11/2022 11:30
Chapter 1006 09/11/2022 09:30
Chapter 1005 09/11/2022 07:30
Chapter 1004 09/11/2022 05:30
Chapter 1003 09/11/2022 03:30
Chapter 1002 12/11/2022 09:28
Chapter 1001 12/11/2022 07:28
Chapter 1000 12/11/2022 05:28
Chapter 999 12/11/2022 03:28
Chapter 998 12/11/2022 01:28
Chapter 997 11/11/2022 23:28
Chapter 996 11/11/2022 21:28
Chapter 995 11/11/2022 19:28
Chapter 994 11/11/2022 17:28
Chapter 993 11/11/2022 15:28
Chapter 992 11/11/2022 13:28
Chapter 991 11/11/2022 11:28
Chapter 990 11/11/2022 09:28
Chapter 989 11/11/2022 07:28
Chapter 988 11/11/2022 05:28
Chapter 987 11/11/2022 03:28
Chapter 986 11/11/2022 01:28
Chapter 985 10/11/2022 23:28
Chapter 984 10/11/2022 21:28
Chapter 983 10/11/2022 19:28
Chapter 982 10/11/2022 17:28
Chapter 981 10/11/2022 15:28
Chapter 980 10/11/2022 13:28
Chapter 979 10/11/2022 11:28
Chapter 978 10/11/2022 09:28
Chapter 977 10/11/2022 07:28
Chapter 976 10/11/2022 05:28
Chapter 975 10/11/2022 03:28
Chapter 974 10/11/2022 01:28
Chapter 973 09/11/2022 23:28
Chapter 972 09/11/2022 21:28
Chapter 971 09/11/2022 19:28
Chapter 970 09/11/2022 17:28
Chapter 969 09/11/2022 15:28
Chapter 968 09/11/2022 13:28
Chapter 967 09/11/2022 11:28
Chapter 966 09/11/2022 09:28
Chapter 965 09/11/2022 07:28
Chapter 964 09/11/2022 05:28
Chapter 963 09/11/2022 03:28
Chapter 962 09/11/2022 01:28
Chapter 961 08/11/2022 23:28
Chapter 960 08/11/2022 21:28
Chapter 959 08/11/2022 19:28
Chapter 958 08/11/2022 17:28
Chapter 957 08/11/2022 15:28
Chapter 956 08/11/2022 13:28
Chapter 955 08/11/2022 11:28
Chapter 954 08/11/2022 09:28
Chapter 953 08/11/2022 07:28
Chapter 952 08/11/2022 05:28
Chapter 951 04/11/2022 13:29
Chapter 950 04/11/2022 11:29
Chapter 949 04/11/2022 09:29
Chapter 948 04/11/2022 07:29
Chapter 947 04/11/2022 05:29
Chapter 946 04/11/2022 03:29
Chapter 945 04/11/2022 01:29
Chapter 944 03/11/2022 23:29
Chapter 943 03/11/2022 21:29
Chapter 942 03/11/2022 19:29
Chapter 941 03/11/2022 17:29
Chapter 940 03/11/2022 15:29
Chapter 939 03/11/2022 13:29
Chapter 938 03/11/2022 11:29
Chapter 937 03/11/2022 09:29
Chapter 936 03/11/2022 07:29
Chapter 935 03/11/2022 05:29
Chapter 934 03/11/2022 03:29
Chapter 933 03/11/2022 01:29
Chapter 932 02/11/2022 23:29
Chapter 931 02/11/2022 21:29
Chapter 930 02/11/2022 19:29
Chapter 929 02/11/2022 17:29
Chapter 928 02/11/2022 15:29
Chapter 927 02/11/2022 13:29
Chapter 926 02/11/2022 11:29
Chapter 925 02/11/2022 09:29
Chapter 924 02/11/2022 07:29
Chapter 923 02/11/2022 05:29
Chapter 922 02/11/2022 03:29
Chapter 921 02/11/2022 01:29
Chapter 920 01/11/2022 23:29
Chapter 919 01/11/2022 21:29
Chapter 918 01/11/2022 19:29
Chapter 917 01/11/2022 17:29
Chapter 916 01/11/2022 15:29
Chapter 915 01/11/2022 13:29
Chapter 914 01/11/2022 11:29
Chapter 913 01/11/2022 09:29
Chapter 912 01/11/2022 07:29
Chapter 911 01/11/2022 05:29
Chapter 910 01/11/2022 03:29
Chapter 909 01/11/2022 01:29
Chapter 908 31/10/2022 23:29
Chapter 907 31/10/2022 21:29
Chapter 906 31/10/2022 19:29
Chapter 905 31/10/2022 17:29
Chapter 904 31/10/2022 15:29
Chapter 903 31/10/2022 13:29
Chapter 902 31/10/2022 11:29
Chapter 901 31/10/2022 09:29
Chapter 900 31/10/2022 07:29
Chapter 899 31/10/2022 05:29
Chapter 898 31/10/2022 03:29
Chapter 897 31/10/2022 01:29
Chapter 896 30/10/2022 23:29
Chapter 895 30/10/2022 21:29
Chapter 894 30/10/2022 19:29
Chapter 893 30/10/2022 17:29
Chapter 892 30/10/2022 15:29
Chapter 891 30/10/2022 13:29
Chapter 890 30/10/2022 11:29
Chapter 889 30/10/2022 09:29
Chapter 888 30/10/2022 07:29
Chapter 887 30/10/2022 05:29
Chapter 886 30/10/2022 03:29
Chapter 885 30/10/2022 01:29
Chapter 884 29/10/2022 23:29
Chapter 883 29/10/2022 21:29
Chapter 882 29/10/2022 19:29
Chapter 881 29/10/2022 17:29
Chapter 880 29/10/2022 15:29
Chapter 879 29/10/2022 13:29
Chapter 878 29/10/2022 11:29
Chapter 877 29/10/2022 09:29
Chapter 876 29/10/2022 07:29
Chapter 875 29/10/2022 05:29
Chapter 874 29/10/2022 03:29
Chapter 873 29/10/2022 01:29
Chapter 872 28/10/2022 23:29
Chapter 871 28/10/2022 21:29
Chapter 870 28/10/2022 19:29
Chapter 869 28/10/2022 17:29
Chapter 868 28/10/2022 15:29
Chapter 867 28/10/2022 13:29
Chapter 866 28/10/2022 11:29
Chapter 865 28/10/2022 09:29
Chapter 864 28/10/2022 07:29
Chapter 863 28/10/2022 05:29
Chapter 862 28/10/2022 03:29
Chapter 861 28/10/2022 01:29
Chapter 860 27/10/2022 23:29
Chapter 859 27/10/2022 21:29
Chapter 858 27/10/2022 19:29
Chapter 857 27/10/2022 17:29
Chapter 856 27/10/2022 15:29
Chapter 855 27/10/2022 13:29
Chapter 854 27/10/2022 11:29
Chapter 853 27/10/2022 09:29
Chapter 852 27/10/2022 07:29
Chapter 851 27/10/2022 05:29
Chapter 850 27/10/2022 03:29
Chapter 849 27/10/2022 01:29
Chapter 848 26/10/2022 23:29
Chapter 847 26/10/2022 21:29
Chapter 846 26/10/2022 19:29
Chapter 845 26/10/2022 17:29
Chapter 844 26/10/2022 15:29
Chapter 843 26/10/2022 13:29
Chapter 842 26/10/2022 11:29
Chapter 841 26/10/2022 09:29
Chapter 840 26/10/2022 07:29
Chapter 839 26/10/2022 05:29
Chapter 838 26/10/2022 03:29
Chapter 837 26/10/2022 01:29
Chapter 836 25/10/2022 23:29
Chapter 835 25/10/2022 21:29
Chapter 834 25/10/2022 19:29
Chapter 833 25/10/2022 17:29
Chapter 832 25/10/2022 15:29
Chapter 831 25/10/2022 13:29
Chapter 830 25/10/2022 11:29
Chapter 829 25/10/2022 09:29
Chapter 828 25/10/2022 07:29
Chapter 826 -827 25/10/2022 05:29
Chapter 825 25/10/2022 03:29
Chapter 824 25/10/2022 01:29
Chapter 823 24/10/2022 23:29
Chapter 822 24/10/2022 21:29
Chapter 821 24/10/2022 19:29
Chapter 820 24/10/2022 17:29
Chapter 819 24/10/2022 15:29
Chapter 818 24/10/2022 13:29
Chapter 817 24/10/2022 11:29
Chapter 816 24/10/2022 09:29
Chapter 815 24/10/2022 07:29
Chapter 814 24/10/2022 05:29
Chapter 813 24/10/2022 03:29
Chapter 812 24/10/2022 01:29
Chapter 811 23/10/2022 23:29
Chapter 810 23/10/2022 21:29
Chapter 809 23/10/2022 19:29
Chapter 808 23/10/2022 17:29
Chapter 807 23/10/2022 15:29
Chapter 806 23/10/2022 13:29
Chapter 805 23/10/2022 11:29
Chapter 804 23/10/2022 09:29
Chapter 803 23/10/2022 07:29
Chapter 802 23/10/2022 05:29
Chapter 801 23/10/2022 03:29
Chapter 800 23/10/2022 01:29
Chapter 799 22/10/2022 23:29
Chapter 798 22/10/2022 21:29
Chapter 797 22/10/2022 19:29
Chapter 796 22/10/2022 17:29
Chapter 795 22/10/2022 15:29
Chapter 794 22/10/2022 13:29
Chapter 793 22/10/2022 11:29
Chapter 792 22/10/2022 09:29
Chapter 791 22/10/2022 07:29
Chapter 790 22/10/2022 05:29
Chapter 789 22/10/2022 03:29
Chapter 788 22/10/2022 01:29
Chapter 787 21/10/2022 23:29
Chapter 786 21/10/2022 21:29
Chapter 785 21/10/2022 19:29
Chapter 784 21/10/2022 17:29
Chapter 783 21/10/2022 15:29
Chapter 782 21/10/2022 13:29
Chapter 781 21/10/2022 11:29
Chapter 780 21/10/2022 09:29
Chapter 779 21/10/2022 07:29
Chapter 778 21/10/2022 05:29
Chapter 777 21/10/2022 03:29
Chapter 776 21/10/2022 01:29
Chapter 775 20/10/2022 23:29
Chapter 774 20/10/2022 21:29
Chapter 773 20/10/2022 19:29
Chapter 772 20/10/2022 17:29
Chapter 771 20/10/2022 15:29
Chapter 770 20/10/2022 13:29
Chapter 769 20/10/2022 11:29
Chapter 768 20/10/2022 09:29
Chapter 767 20/10/2022 07:29
Chapter 766 20/10/2022 05:29
Chapter 765 20/10/2022 03:29
Chapter 764 20/10/2022 01:29
Chapter 763 19/10/2022 23:29
Chapter 762 19/10/2022 21:29
Chapter 761 19/10/2022 19:29
Chapter 760 19/10/2022 17:29
Chapter 759 19/10/2022 15:29
Chapter 758 19/10/2022 13:29
Chapter 757 19/10/2022 11:29
Chapter 756 19/10/2022 09:29
Chapter 755 19/10/2022 07:29
Chapter 754 19/10/2022 05:29
Chapter 753 19/10/2022 03:29
Chapter 752 19/10/2022 01:29
Chapter 751 18/10/2022 23:29
Chapter 750 30/09/2022 09:29
Chapter 749 30/09/2022 07:29
Chapter 748 30/09/2022 05:29
Chapter 747 30/09/2022 03:29
Chapter 746 30/09/2022 01:29
Chapter 745 29/09/2022 23:29
Chapter 744 29/09/2022 21:29
Chapter 743 29/09/2022 19:29
Chapter 742 29/09/2022 17:29
Chapter 741 29/09/2022 15:29
Chapter 740 29/09/2022 13:29
Chapter 739 29/09/2022 11:29
Chapter 738 29/09/2022 09:29
Chapter 737 29/09/2022 07:29
Chapter 736 29/09/2022 05:29
Chapter 735 29/09/2022 03:29
Chapter 734 29/09/2022 01:29
Chapter 733 28/09/2022 23:29
Chapter 732 28/09/2022 21:29
Chapter 731 28/09/2022 19:29
Chapter 730 28/09/2022 17:29
Chapter 729 28/09/2022 15:29
Chapter 728 28/09/2022 13:29
Chapter 727 28/09/2022 11:29
Chapter 726 28/09/2022 09:29
Chapter 725 28/09/2022 07:29
Chapter 724 28/09/2022 05:29
Chapter 723 28/09/2022 03:29
Chapter 722 28/09/2022 01:29
Chapter 721 27/09/2022 23:29
Chapter 720 27/09/2022 21:29
Chapter 719 18/09/2022 13:29
Chapter 718 18/09/2022 11:29
Chapter 717 18/09/2022 09:29
Chapter 716 18/09/2022 07:29
Chapter 715 18/09/2022 05:29
Chapter 714 18/09/2022 03:29
Chapter 713 18/09/2022 01:29
Chapter 712 17/09/2022 23:29
Chapter 711 17/09/2022 21:29
Chapter 710 17/09/2022 19:29
Chapter 709 17/09/2022 17:29
Chapter 708 17/09/2022 15:29
Chapter 707 17/09/2022 13:29
Chapter 706 17/09/2022 11:29
Chapter 705 17/09/2022 09:29
Chapter 704 17/09/2022 07:29
Chapter 703 17/09/2022 05:29
Chapter 702 17/09/2022 03:29
Chapter 701 17/09/2022 01:29
Chapter 700 16/09/2022 23:29
Chapter 699 16/09/2022 21:29
Chapter 698 16/09/2022 19:29
Chapter 696 -697 16/09/2022 17:29
Chapter 695 16/09/2022 15:29
Chapter 694 16/09/2022 13:29
Chapter 693 16/09/2022 11:29
Chapter 692 16/09/2022 09:29
Chapter 691 16/09/2022 07:29
Chapter 690 16/09/2022 05:29
Chapter 689 16/09/2022 03:29
Chapter 688 16/09/2022 01:29
Chapter 687 15/09/2022 23:29
Chapter 686 15/09/2022 21:29
Chapter 685 15/09/2022 19:29
Chapter 684 15/09/2022 17:29
Chapter 683 15/09/2022 15:29
Chapter 682 15/09/2022 13:29
Chapter 681 15/09/2022 11:29
Chapter 680 15/09/2022 09:29
Chapter 679 15/09/2022 07:29
Chapter 678 15/09/2022 05:29
Chapter 677 15/09/2022 03:29
Chapter 676 15/09/2022 01:29
Chapter 675 14/09/2022 23:29
Chapter 674 14/09/2022 21:29
Chapter 673 14/09/2022 19:29
Chapter 672 14/09/2022 17:29
Chapter 671 14/09/2022 15:29
Chapter 670 14/09/2022 13:29
Chapter 669 14/09/2022 11:29
Chapter 668 14/09/2022 09:29
Chapter 667 14/09/2022 07:29
Chapter 666 14/09/2022 05:29
Chapter 665 14/09/2022 03:29
Chapter 664 14/09/2022 01:29
Chapter 663 13/09/2022 23:29
Chapter 662 13/09/2022 21:29
Chapter 661 13/09/2022 19:29
Chapter 660 13/09/2022 17:29
Chapter 659 13/09/2022 15:29
Chapter 658 13/09/2022 13:29
Chapter 657 13/09/2022 11:29
Chapter 656 13/09/2022 09:29
Chapter 655 09/09/2022 13:29
Chapter 654 09/09/2022 11:29
Chapter 653 09/09/2022 09:29
Chapter 652 09/09/2022 07:29
Chapter 651 09/09/2022 05:29
Chapter 650 09/09/2022 03:29
Chapter 649 09/09/2022 01:29
Chapter 648 08/09/2022 23:29
Chapter 647 08/09/2022 21:29
Chapter 646 08/09/2022 19:29
Chapter 645 08/09/2022 17:29
Chapter 644 08/09/2022 15:29
Chapter 643 08/09/2022 13:29
Chapter 642 08/09/2022 11:29
Chapter 641 08/09/2022 09:29
Chapter 640 08/09/2022 07:29
Chapter 639 08/09/2022 05:29
Chapter 638 08/09/2022 03:29
Chapter 637 08/09/2022 01:29
Chapter 636 07/09/2022 23:29
Chapter 635 07/09/2022 21:29
Chapter 634 07/09/2022 19:29
Chapter 633 07/09/2022 17:29
Chapter 632 07/09/2022 15:29
Chapter 631 07/09/2022 13:29
Chapter 630 07/09/2022 11:29
Chapter 629 07/09/2022 09:29
Chapter 628 07/09/2022 07:29
Chapter 627 07/09/2022 05:29
Chapter 626 07/09/2022 03:29
Chapter 625 07/09/2022 01:29
Chapter 624 06/09/2022 23:29
Chapter 623 06/09/2022 21:29
Chapter 622 06/09/2022 19:29
Chapter 621 06/09/2022 17:29
Chapter 620 06/09/2022 15:29
Chapter 619 06/09/2022 13:29
Chapter 618 06/09/2022 11:29
Chapter 617 06/09/2022 09:29
Chapter 616 06/09/2022 07:29
Chapter 615 06/09/2022 05:29
Chapter 614 06/09/2022 03:29
Chapter 613 06/09/2022 01:29
Chapter 612 05/09/2022 23:29
Chapter 611 05/09/2022 21:29
Chapter 610 05/09/2022 19:29
Chapter 609 05/09/2022 17:29
Chapter 608 05/09/2022 15:29
Chapter 607 05/09/2022 13:29
Chapter 606 05/09/2022 11:29
Chapter 605 05/09/2022 09:29
Chapter 604 05/09/2022 07:29
Chapter 603 05/09/2022 05:29
Chapter 602 05/09/2022 03:29
Chapter 601 05/09/2022 01:29
Chapter 600 04/09/2022 23:29
Chapter 599 04/09/2022 21:29
Chapter 598 04/09/2022 19:29
Chapter 597 01/09/2022 19:28
Chapter 596 01/09/2022 17:28
Chapter 595 01/09/2022 15:28
Chapter 594 01/09/2022 13:28
Chapter 593 01/09/2022 11:28
Chapter 592 01/09/2022 09:28
Chapter 591 01/09/2022 07:28
Chapter 590 01/09/2022 05:28
Chapter 589 01/09/2022 03:28
Chapter 588 01/09/2022 01:28
Chapter 587 31/08/2022 23:28
Chapter 586 31/08/2022 21:28
Chapter 585 31/08/2022 19:28
Chapter 584 31/08/2022 17:28
Chapter 583 31/08/2022 15:28
Chapter 582 31/08/2022 13:28
Chapter 581 31/08/2022 11:28
Chapter 580 31/08/2022 09:28
Chapter 579 31/08/2022 07:28
Chapter 578 31/08/2022 05:28
Chapter 577 31/08/2022 03:28
Chapter 576 31/08/2022 01:28
Chapter 575 30/08/2022 23:28
Chapter 574 30/08/2022 21:28
Chapter 573 30/08/2022 19:28
Chapter 572 30/08/2022 17:28
Chapter 571 30/08/2022 15:28
Chapter 570 30/08/2022 13:28
Chapter 569 30/08/2022 11:28
Chapter 568 30/08/2022 09:28
Chapter 567 30/08/2022 07:28
Chapter 566 30/08/2022 05:28
Chapter 565 30/08/2022 03:28
Chapter 564 30/08/2022 01:28
Chapter 563 29/08/2022 23:28
Chapter 562 29/08/2022 21:28
Chapter 561 29/08/2022 19:28
Chapter 560 29/08/2022 17:28
Chapter 559 29/08/2022 15:28
Chapter 558 29/08/2022 13:28
Chapter 557 29/08/2022 11:28
Chapter 556 29/08/2022 09:28
Chapter 555 29/08/2022 07:28
Chapter 554 29/08/2022 05:28
Chapter 553 29/08/2022 03:28
Chapter 552 29/08/2022 01:28
Chapter 551 28/08/2022 23:28
Chapter 550 28/08/2022 21:28
Chapter 549 28/08/2022 19:28
Chapter 548 28/08/2022 17:28
Chapter 547 28/08/2022 15:28
Chapter 546 28/08/2022 13:28
Chapter 545 28/08/2022 11:28
Chapter 544 28/08/2022 09:28
Chapter 543 28/08/2022 07:28
Chapter 542 28/08/2022 05:28
Chapter 541 28/08/2022 03:28
Chapter 540 28/08/2022 01:28
Chapter 539 27/08/2022 23:28
Chapter 538 27/08/2022 21:28
Chapter 537 27/08/2022 19:28
Chapter 536 27/08/2022 17:28
Chapter 535 27/08/2022 15:28
Chapter 534 27/08/2022 13:28
Chapter 533 27/08/2022 11:28
Chapter 532 27/08/2022 09:28
Chapter 531 27/08/2022 07:28
Chapter 530 27/08/2022 05:28
Chapter 529 27/08/2022 03:28
Chapter 528 27/08/2022 01:28
Chapter 527 26/08/2022 23:28
Chapter 526 26/08/2022 21:28
Chapter 525 26/08/2022 19:28
Chapter 524 26/08/2022 17:28
Chapter 523 26/08/2022 15:28
Chapter 522 26/08/2022 13:28
Chapter 521 26/08/2022 11:28
Chapter 520 21/08/2022 13:30
Chapter 519 21/08/2022 11:30
Chapter 518 21/08/2022 09:30
Chapter 517 21/08/2022 07:30
Chapter 516 21/08/2022 05:30
Chapter 515 21/08/2022 03:30
Chapter 514 21/08/2022 01:30
Chapter 513 20/08/2022 23:30
Chapter 512 20/08/2022 21:30
Chapter 511 20/08/2022 19:30
Chapter 510 20/08/2022 17:30
Chapter 509 20/08/2022 15:30
Chapter 508 20/08/2022 13:30
Chapter 507 20/08/2022 11:30
Chapter 506 20/08/2022 09:30
Chapter 505 20/08/2022 07:30
Chapter 504 20/08/2022 05:30
Chapter 503 20/08/2022 03:30
Chapter 502 20/08/2022 01:30
Chapter 501 19/08/2022 23:30
Chapter 500 19/08/2022 21:30
Chapter 499 19/08/2022 19:30
Chapter 498 19/08/2022 17:30
Chapter 497 19/08/2022 15:30
Chapter 496 19/08/2022 13:30
Chapter 495 19/08/2022 11:30
Chapter 494 19/08/2022 09:30
Chapter 493 19/08/2022 07:30
Chapter 492 19/08/2022 05:30
Chapter 491 19/08/2022 03:30
Chapter 490 19/08/2022 01:30
Chapter 489 18/08/2022 23:30
Chapter 488 18/08/2022 21:30
Chapter 487 18/08/2022 19:30
Chapter 486 18/08/2022 17:30
Chapter 485 18/08/2022 15:30
Chapter 484 18/08/2022 13:30
Chapter 483 18/08/2022 11:30
Chapter 482 18/08/2022 09:30
Chapter 481 18/08/2022 07:30
Chapter 480 18/08/2022 05:30
Chapter 479 15/08/2022 09:29
Chapter 478 15/08/2022 07:29
Chapter 477 15/08/2022 05:29
Chapter 476 15/08/2022 03:29
Chapter 475 15/08/2022 01:29
Chapter 474 14/08/2022 23:29
Chapter 473 14/08/2022 21:29
Chapter 472 14/08/2022 19:29
Chapter 471 14/08/2022 17:29
Chapter 470 14/08/2022 15:29
Chapter 469 14/08/2022 13:29
Chapter 468 14/08/2022 11:29
Chapter 467 14/08/2022 09:29
Chapter 466 14/08/2022 07:29
Chapter 465 14/08/2022 05:29
Chapter 464 14/08/2022 03:29
Chapter 463 14/08/2022 01:29
Chapter 462 13/08/2022 23:29
Chapter 461 13/08/2022 21:29
Chapter 460 13/08/2022 19:29
Chapter 459 13/08/2022 17:29
Chapter 458 13/08/2022 15:29
Chapter 457 13/08/2022 13:29
Chapter 456 13/08/2022 11:29
Chapter 455 13/08/2022 09:29
Chapter 454 13/08/2022 07:29
Chapter 453 13/08/2022 05:29
Chapter 452 13/08/2022 03:29
Chapter 451 13/08/2022 01:29
Chapter 450 12/08/2022 23:29
Chapter 449 12/08/2022 21:29
Chapter 448 12/08/2022 19:29
Chapter 447 12/08/2022 17:29
Chapter 446 12/08/2022 15:29
Chapter 445 12/08/2022 13:29
Chapter 444 12/08/2022 11:29
Chapter 443 12/08/2022 09:29
Chapter 442 12/08/2022 07:29
Chapter 441 12/08/2022 05:29
Chapter 440 12/08/2022 03:29
Chapter 439 12/08/2022 01:29
Chapter 438 11/08/2022 23:29
Chapter 437 11/08/2022 21:29
Chapter 436 11/08/2022 19:29
Chapter 435 11/08/2022 17:29
Chapter 434 11/08/2022 15:29
Chapter 433 11/08/2022 13:29
Chapter 432 11/08/2022 11:29
Chapter 431 11/08/2022 09:29
Chapter 430 11/08/2022 07:29
Chapter 429 11/08/2022 05:29
Chapter 428 11/08/2022 03:29
Chapter 427 11/08/2022 01:29
Chapter 426 10/08/2022 23:29
Chapter 425 10/08/2022 21:29
Chapter 424 10/08/2022 19:29
Chapter 423 10/08/2022 17:29
Chapter 422 10/08/2022 15:29
Chapter 421 10/08/2022 13:29
Chapter 420 10/08/2022 11:29
Chapter 419 10/08/2022 09:29
Chapter 418 10/08/2022 07:29
Chapter 417 10/08/2022 05:29
Chapter 416 10/08/2022 03:29
Chapter 415 10/08/2022 01:29
Chapter 414 09/08/2022 23:29
Chapter 413 09/08/2022 21:29
Chapter 412 09/08/2022 19:29
Chapter 411 09/08/2022 17:29
Chapter 410 09/08/2022 15:29
Chapter 409 09/08/2022 13:29
Chapter 408 09/08/2022 11:29
Chapter 407 09/08/2022 09:29
Chapter 406 09/08/2022 07:29
Chapter 405 09/08/2022 05:29
Chapter 404 09/08/2022 03:29
Chapter 403 09/08/2022 01:29
Chapter 402 08/08/2022 23:29
Chapter 401 08/08/2022 21:29
Chapter 400 08/08/2022 19:29
Chapter 399 08/08/2022 17:29
Chapter 398 08/08/2022 15:29
Chapter 397 08/08/2022 13:29
Chapter 396 08/08/2022 11:29
Chapter 395 08/08/2022 09:29
Chapter 394 08/08/2022 07:29
Chapter 393 08/08/2022 05:29
Chapter 392 08/08/2022 03:29
Chapter 391 08/08/2022 01:29
Chapter 390 07/08/2022 23:29
Chapter 389 07/08/2022 21:29
Chapter 388 07/08/2022 19:29
Chapter 387 07/08/2022 17:29
Chapter 386 07/08/2022 15:29
Chapter 385 07/08/2022 13:29
Chapter 384 07/08/2022 11:29
Chapter 383 07/08/2022 09:29
Chapter 382 07/08/2022 07:29
Chapter 381 07/08/2022 05:29
Chapter 380 07/08/2022 03:29
Chapter 379 07/08/2022 01:29
Chapter 378 06/08/2022 23:29
Chapter 377 06/08/2022 21:29
Chapter 376 06/08/2022 19:29
Chapter 375 06/08/2022 17:29
Chapter 374 06/08/2022 15:29
Chapter 373 06/08/2022 13:29
Chapter 372 06/08/2022 11:29
Chapter 371 06/08/2022 09:29
Chapter 370 : 370: Quyết Định Của Lục Hi 15/06/2022 06:28
Chapter 369 : 369: Thân Thế Của Lục Hi 15/06/2022 04:28
Chapter 368 : 368: Phân Phối Nhũ Dịch 15/06/2022 02:28
Chapter 367 : 367: Xử Lý Bảo Bối 15/06/2022 00:28
Chapter 366 : 366: Chuyện Lạ Xảy Ra 14/06/2022 22:28
Chapter 365 : 365: Y Thuật Của Lục Hi 14/06/2022 20:28
Chapter 364 : 364: Không Quen Tôi À 14/06/2022 18:28
Chapter 363 : 363: “cậu Lục Sao Cậu Cũng Ở Đây” 14/06/2022 16:28
Chapter 362 : 362: “anh Dám Đánh Tôi” 14/06/2022 14:28
Chapter 361 : 361: Ông Là Cái Thá Gì Mà Đuổi Chúng Tôi Đi 14/06/2022 12:28
Chapter 360 : 360: “lãnh Đạo Là Người Chúng Tôi Thì Không Phải Là Người” 14/06/2022 10:28
Chapter 359 : 359: Lãnh Đạo Tới 14/06/2022 08:28
Chapter 358 : 358: Coi Thường 14/06/2022 06:28
Chapter 357 : 357: Triết Lý Nhân Sinh 14/06/2022 04:28
Chapter 356 : 356: Họp Lớp 14/06/2022 02:28
Chapter 355 : 355: Đến Một Người Giết Một Người 14/06/2022 00:28
Chapter 354 : 354: Phạm Vi Chân Long 13/06/2022 22:28
Chapter 353 : 353: Tiếp Được Ba Quyền Tôi Gọi Ông Bằng Bố 13/06/2022 20:28
Chapter 352 : 352: Gọi Chỗ Dựa Của Ông Ra Đi 13/06/2022 18:28
Chapter 351 : 351: Nhà Họ Hoàng Điên Rồi Sao 13/06/2022 16:28
Chapter 350 : 350: Hẹn Quyết Đấu 13/06/2022 14:28
Chapter 349 : 349: Cơ Hội Của Nhà Họ Hoàng 13/06/2022 12:28
Chapter 348 : 348: Là Kẻ Nào 13/06/2022 10:28
Chapter 347 : 347: Cũng Chỉ Có Vậy! 13/06/2022 08:28
Chapter 346 : 346: Chia Quà 13/06/2022 06:28
Chapter 345 : 345: Nhà Mới Đã Xong Mời Vào Tham Quan 13/06/2022 04:28
Chapter 344 : 344: Ngũ Hành Tụ Linh Trận 13/06/2022 02:28
Chapter 343 : 343: Tâm Tư Của Diệp Phong Xuân 13/06/2022 00:28
Chapter 342 : 342: Tự Cứu Lấy Mình 12/06/2022 22:28
Chapter 341 : 341: Hai Người Quen Nhau Ư 12/06/2022 20:28
Chapter 340 : 340: Lưu Hạo 12/06/2022 18:28
Chapter 339 : 339: Đứa Trẻ Không Hiểu Chuyện 12/06/2022 16:28
Chapter 338 : 338: “mắt Mày Mù À Mà Quệt Vào Xe Tao” 12/06/2022 14:28
Chapter 337 : 337: Tiêu Diệt Quái Vật Bạch Tuộc 12/06/2022 12:28
Chapter 336 : 336: Đại Chiến Giữa Lam Long Và Quái Vật Bạch Tuộc 12/06/2022 10:28
Chapter 335 : 335: Vương Tử Nguyệt Chết Đột Ngột 12/06/2022 08:28
Chapter 334 : 334: Liễu Tư Vũ Thị Uy 12/06/2022 06:28
Chapter 333 : 333: Nhà Họ Vương Vui Mừng 12/06/2022 04:28
Chapter 332 : 332: Đến Nhà Họ Vương Ở Túc Cam 12/06/2022 02:28
Chapter 331 : 331: Tự Sát Tạ Tội 12/06/2022 00:28
Chapter 330 : Sinh Vật Dung Nham 07/06/2022 09:28
Chapter 329 : Địa Ngục Sâm La 07/06/2022 07:28
Chapter 328 : Thuật Cửu U Đoạt Hồn 07/06/2022 05:28
Chapter 327 : Lấy Mạng Cả Nhà Ông 07/06/2022 03:28
Chapter 326 : So Sánh Vô Căn Cứ 07/06/2022 01:28
Chapter 325 : Đạo Pháp Kỳ Diệu 06/06/2022 23:28
Chapter 324 : Thời Đại Đen Tối Sắp Giáng Xuống 06/06/2022 21:28
Chapter 323 : “Tôi Tới Giết Người” 06/06/2022 19:28
Chapter 322 : Diệp Trạch Vinh 06/06/2022 17:28
Chapter 321 : Sát Thủ Đẳng Cấp Thế Giới - KẺ THU HOẠCH VLADIMIR CHẾT! 06/06/2022 15:28
Chapter 320 : Giết Chết Hai Sát Thủ Đẳng Cấp Thế Giới 06/06/2022 13:28
Chapter 319 : Ai Sai Cô Đến Giết Tôi? 06/06/2022 11:28
Chapter 318 : Sát Thủ Xuất Hiện 06/06/2022 09:28
Chapter 317 : Đi Xem Đất 06/06/2022 07:28
Chapter 316 : Ăn Bữa Cơm Thôi Mà, Sao Phải Bày Vẽ Thế Chứ 06/06/2022 05:28
Chapter 315 : 315: Xúi Quẩy 06/06/2022 03:28
Chapter 314 : 314: Hẹn Ăn Trưa 06/06/2022 01:28
Chapter 313 : 313: Trời Cao Có Đức Hiếu Sinh 05/06/2022 23:28
Chapter 312 : 312: Thần Chú Sáu Chữ 05/06/2022 21:28
Chapter 311 : 311: Thực Sự Chỉ Là Bán Bộ Tông Sư 05/06/2022 19:28
Chapter 310 : 310: Xem Trọng Ai Hơn 05/06/2022 17:28
Chapter 309 : 309: Sùng Bái 05/06/2022 15:28
Chapter 308 : 308: Mua Xe Mới Cho Tao 05/06/2022 13:28
Chapter 307 : 307: Thư Thách Đấu 05/06/2022 11:28
Chapter 306 : 306: Thu Thập Chút Tài Liệu Về Lục Thiên Hành 05/06/2022 09:28
Chapter 305 : 305: “tôi Cũng Có Thể Tu Luyện Sao” 05/06/2022 07:28
Chapter 304 : 304: Tôi Chính Là Người Nhà Họ Liễu 05/06/2022 05:28
Chapter 303 : 303: Giải Cứu Khẩn Cấp 05/06/2022 03:28
Chapter 302 : 302: Chung Một Con Đường 05/06/2022 01:28
Chapter 301 : 301: Thu Phục Quỷ Máu 04/06/2022 23:28
Chapter 300 : 300: Vật Cản Đường 04/06/2022 21:28
Chapter 299 : 299: Quỷ Máu Hiện Thân 04/06/2022 19:28
Chapter 298 : 298: Ra Biển 04/06/2022 17:28
Chapter 297 : 297: Lấy Thân Báo Đáp 04/06/2022 15:28
Chapter 296 : 296: Lập Tức Ly Hôn Với Jennifer 04/06/2022 13:28
Chapter 295 : 295: Đi Tìm Edmond 04/06/2022 11:28
Chapter 294 : 294: Người Phương Đông Thần Kỳ 04/06/2022 09:28
Chapter 293 : 293: Jennifer 04/06/2022 07:28
Chapter 292 : 292: “cô Miêu Cô Còn Muốn Tiếp Tục Hợp Tác Với Chúng Tôi Không” 04/06/2022 05:28
Chapter 291 : 291: Cả Đời Này Không Thể Nào Hưởng Thụ Được Phụ Nữ 04/06/2022 03:28
Chapter 290 : 290: Alfonso 04/06/2022 01:28
Chapter 289 : 289: Cứu Cánh 03/06/2022 23:28
Chapter 288 : 288: Gạ Gẫm Công Khai 03/06/2022 21:28
Chapter 287 : 287: Đi Ý 03/06/2022 19:28
Chapter 286 : 286: “là Một Con Quỷ Máu” 03/06/2022 17:28
Chapter 285 : 285: “cô Chờ Đó” 03/06/2022 15:28
Chapter 284 : 284: Đuổi Ba Người Này Ra Ngoài 03/06/2022 13:28
Chapter 283 : 283: “anh Chạy Tới Đây Làm Gì” 03/06/2022 11:28
Chapter 282 : 282: Đi Đến Buổi Đấu Giá 03/06/2022 09:28
Chapter 281 : 281: Đi Đến Buổi Đấu Giá 03/06/2022 07:28
Chapter 280 : 280: Ăn Tối 03/06/2022 05:28
Chapter 279 : 279: Mọi Chuyện Qua Đi 03/06/2022 03:28
Chapter 278 : 278: Thực Thi Công Lý 03/06/2022 01:28
Chapter 277 : 277: Giải Cứu Nỗi Oan 02/06/2022 23:28
Chapter 276 : 276: Ép Nhận Tội 02/06/2022 21:28
Chapter 275 : 275: Phản Kháng 02/06/2022 19:28
Chapter 274 : 274: Bài Học 02/06/2022 17:28
Chapter 273 : 273: Khiếu Nại 02/06/2022 15:28
Chapter 272 : 272: Thanh Tâm Quyết 02/06/2022 13:28
Chapter 271 : 271: Múa Cho Anh Xem! 02/06/2022 11:28
Chapter 270 : 270: “anh Là Lục Thiên Hành” 02/06/2022 09:28
Chapter 269 : 269: Thần Hi Quân Đã Không Còn Thích Hợp Ở Đây 02/06/2022 07:28
Chapter 268 : 268: “ông Chính Là Ông Hoắc Hướng Anh” 02/06/2022 05:28
Chapter 267 : 267: “cô Nhan Phi Hoa Tôi Có Thể Chụp Ảnh Cùng Cô Không” 02/06/2022 03:28
Chapter 266 : 266: Đúng Là Đồ Khoác Lác 02/06/2022 01:28
Chapter 265 : 265: Quyết Định Của Trương Ngọc Kỳ 01/06/2022 23:28
Chapter 264 : 264: Cơ Hội Tới Rồi 01/06/2022 21:28
Chapter 263 : 263: Cơ Hội Tới Rồi 01/06/2022 19:28
Chapter 262 : 262: Anh Ấy Là Vệ Sĩ Của Tôi! 01/06/2022 17:28
Chapter 261 : 261: Yến Tiệc 01/06/2022 15:28
Chapter 260 : 260: Không Oán Thán Nửa Lời 01/06/2022 13:28
Chapter 259 : 259: Tới Số 01/06/2022 11:28
Chapter 258 : 258: Dương Hải Phong Thật Là Phô Trương 01/06/2022 09:28
Chapter 257 : 257: Phùng Nham 01/06/2022 07:28
Chapter 256 : 256: Không Cần Khách Khí 01/06/2022 05:28
Chapter 255 : 255: Phê Bình Khang Hiểu Vũ 01/06/2022 03:28
Chapter 254 : 254: Chờ Tôi Nghĩ Xong Rồi Cho Cô Một Đáp Án 01/06/2022 01:28
Chapter 253 : 253: Anh Lục Là Người Bạn Tôi Đặc Biệt Mời Qua Đây 31/05/2022 23:28
Chapter 252 : 252: “phiền Anh Ngồi Lên Ghế Phụ Kế Bên Người Lái Đi” 31/05/2022 21:28
Chapter 251 : 251: Kinh Doanh Ở Cảng Đài Xảy Ra Vấn Đề 31/05/2022 19:28
Chapter 250 : 250: Ông Xem Mà Làm 31/05/2022 17:28
Chapter 249 : 249: Lớn Lối Quá Nhỉ 31/05/2022 15:28
Chapter 248 : 248: Vẫn Cần Được Chỉ Bảo Thêm! 31/05/2022 13:28
Chapter 247 : 247: Bắt Cóc 31/05/2022 11:28
Chapter 246 : 246: Giáo Hoàng Bệ Hạ 31/05/2022 09:28
Chapter 245 : 245: Tiện Tay Giúp Đỡ 31/05/2022 07:28
Chapter 244 : 244: Nguyên Võ Đế 31/05/2022 05:28
Chapter 243 : 243: Đi Vào Hang Động 31/05/2022 03:28
Chapter 242 : 242: “thứ Bán Nước Cầu Vinh” 31/05/2022 01:28
Chapter 241 : 241: “giáo Hội Light Sẽ Không Bỏ Qua Cho Cậu Đâu” 30/05/2022 23:28
Chapter 240 : 240: “cậu Rất Mạnh” 30/05/2022 21:28
Chapter 239 : 239: Gonzalez 30/05/2022 19:28
Chapter 238 : 238: Vậy Tôi Trừng Phạt Ông Cũng Không Sao 30/05/2022 17:28
Chapter 237 : 237: Không Giấu Được Nữa 30/05/2022 15:28
Chapter 236 : 236: Không Nghe Cảnh Báo 30/05/2022 13:28
Chapter 235 : 235: Lý Do Của Julien 30/05/2022 11:28
Chapter 234 : 234: Tìm Ra Lối Vào 30/05/2022 09:28
Chapter 233 : 233: Cút Về Nhà Bú Sữa Mẹ Đi 30/05/2022 07:28
Chapter 232 : 232: Đánh Nhau Với Bầy Sói 30/05/2022 05:28
Chapter 231 : 231: Hy Vọng Không Có Ai Liên Lụy Đến Chúng Ta 30/05/2022 03:28
Chapter 230 : 230: Di Tích Cổ 30/05/2022 01:28
Chapter 229 : 229: Kẻ Trộm Là Kẻ Trộm 29/05/2022 23:28
Chapter 228 : 228: Siêu Trộm Của Hoa Hạ 29/05/2022 21:28
Chapter 227 : 227: Tôi Không Biết Anh Đang Nói Gì 29/05/2022 19:28
Chapter 226 : 226: Kêu Vân Thắng Quốc Đích Thân Tới Gặp Tôi 29/05/2022 17:28
Chapter 225 : 225: Cút Sang Một Bên! 29/05/2022 15:28
Chapter 224 : 224: Việc Làm Ngu Xuẩn 29/05/2022 13:28
Chapter 223 : 223: Ông Chắc Chắn Muốn Làm Thế Này Đúng Không 29/05/2022 11:28
Chapter 222 : 222: Triển Lãm Bắt Đầu 29/05/2022 09:28
Chapter 221 : 221: Tìm Ra Đầu Rồng 29/05/2022 07:28
Chapter 220 : 220: Giải Vây 29/05/2022 05:28
Chapter 219 : 219: Nghi Vấn 29/05/2022 03:28
Chapter 218 : 218: Đoạn Video Khó Hiểu 29/05/2022 01:28
Chapter 217 : 217: Đầu Rồng Bị Trộm Rồi 28/05/2022 23:28
Chapter 216 : 216: “hôm Nay Bà Đây Phải Lật Đổ Anh” 28/05/2022 21:28
Chapter 215 : 215: Xin Anh Bỏ Qua 28/05/2022 19:28
Chapter 214 : 214: Anh Đồ Là Ai 28/05/2022 17:28
Chapter 213 : 213: “ông Đây Cần Cô Quản À” 28/05/2022 15:28
Chapter 212 : 212: Hạ Nguyên Phi 28/05/2022 13:28
Chapter 211 : 211: “giám Đốc Tần Trước Kia Có Nhiều Lỗ Mãng Xin Hãy Thông Cảm” 28/05/2022 11:28
Chapter 210 : 210: Đáng Tiếc Ông Không Có Thực Lực Đó 28/05/2022 09:28
Chapter 209 : 209: Đừng Sợ Có Anh Lục Ở Đây 28/05/2022 07:28
Chapter 208 : 208: “tôi Cho Uống Chút Thuốc Rồi Cậu Cứ Từ Từ Chơi” 28/05/2022 05:28
Chapter 207 : 207: Gần Đây Đô Thành Có Sự Kiện Lớn 28/05/2022 03:28
Chapter 206 : 206: Mày Đi Chết Cho Tao 28/05/2022 01:28
Chapter 205 : 205: Ra Mặt Ngăn Cản 27/05/2022 23:28
Chapter 204 : 204: Tông Sư Năm Xưa 27/05/2022 21:28
Chapter 203 : 203: Tông Sư Tới Trợ Uy 27/05/2022 19:28
Chapter 202 : 202: Không Còn Là Đối Thủ 27/05/2022 17:28
Chapter 201 : 201: Lập Uy 27/05/2022 15:28
Chapter 200 : 200: Đợi Triệu Hổ Tới 27/05/2022 13:28
Chapter 199 : 199: “tôi Đã Nói Rồi Tôi Rất Lợi Hại” 27/05/2022 11:28
Chapter 198 : 198: “anh Cũng Tiếp Một Chiêu Của Tôi Đi” 27/05/2022 09:28
Chapter 197 : 197: Triệu Hoàng Đến 27/05/2022 07:28
Chapter 196 : 196: Tất Cả Nghe Theo Sắp Xếp Của Cậu Lục 27/05/2022 05:28
Chapter 195 : 195: Chỗ Dựa 27/05/2022 03:28
Chapter 194 : 194: Đừng Nghĩ Nhiều 27/05/2022 01:28
Chapter 193 : 193: Sớm Biết Thì Đừng Làm 26/05/2022 23:28
Chapter 192 : 192: Hối Hận 26/05/2022 21:28
Chapter 191 : 191: Sàm Sỡ 26/05/2022 19:28
Chapter 190 : 190: A Đóa Đi Xin Việc 26/05/2022 17:28
Chapter 189 : 189: Đánh Gãy Chân Xích Mẫu 26/05/2022 15:28
Chapter 188 : 188: Tôi Thua Rồi 26/05/2022 13:28
Chapter 187 : 187: “cái… Cái Này Không Thể Nào” 26/05/2022 11:28
Chapter 186 : 186: Xích Thủy 26/05/2022 09:28
Chapter 185 : 185: Chờ Đó 26/05/2022 07:28
Chapter 184 : 184: Đội Viên Dự Bị 26/05/2022 05:28
Chapter 183 : 183: Rời Khỏi Rừng Rậm 26/05/2022 03:28
Chapter 182 : 182: Ra Khỏi Đầm 26/05/2022 01:28
Chapter 181 : 181: Cỏ Ngộ Tâm 25/05/2022 23:28
Chapter 180 : 180: Xong Đời Cầm Thú 25/05/2022 21:28
Chapter 179 : 179: Cổ Thần Là Gì 25/05/2022 19:28
Chapter 178 : 178: Thiên Thần Hạ Phàm 25/05/2022 17:28
Chapter 177 : 177: Ông Không Xứng Được Biết 25/05/2022 15:28
Chapter 176 : 176: Bái Ta Làm Thầy 25/05/2022 13:28
Chapter 175 : 175: Côn Ngô 25/05/2022 11:28
Chapter 174 : 174: “ Trình Chính Thức Bắt Đầu Các Cô Cậu Đi Theo Tôi” 25/05/2022 09:28
Chapter 173 : 173: Đến Sơn Cốc 25/05/2022 07:28
Chapter 172 : 172: Tiến Vào Rừng Rậm 25/05/2022 05:28
Chapter 171 : 171: Bồi Thường Một Trăm Ngàn 25/05/2022 03:28
Chapter 170 : 170: Bồi Thường 25/05/2022 01:28
Chapter 169 : 169: Tới Miêu Cương 24/05/2022 23:28
Chapter 168 : 168 24/05/2022 21:28
Chapter 167 : 167: Cổ Sư Của Miêu Cương 24/05/2022 19:28
Chapter 166 : 166: Đổ Cơn Bạo Bệnh 24/05/2022 17:28
Chapter 165 : 165: Xử Lý Bọn Côn Đồ 24/05/2022 15:28
Chapter 164 : 164: Gặp Bọn Côn Đồ 24/05/2022 13:28
Chapter 163 : 163: Tìm Thấy Phùng Tích Phạm 24/05/2022 11:28
Chapter 162 : 162: Mười Hai Sứ Đồ 24/05/2022 09:28
Chapter 161 : 161: Đánh Nhau Với Bóng Đen 24/05/2022 07:28
Chapter 160 : 160: Bóng Đen 24/05/2022 05:28
Chapter 159 : 159: Tạo Nghiệt Không Thể Sống 24/05/2022 03:28
Chapter 158 : 158: Đòi Tạm Giữ Vân Khả Thiên 24/05/2022 01:28
Chapter 157 : 157: Vân Khả Thiên Tới Rồi 23/05/2022 23:28
Chapter 156 : 156: Tôi Đưa Hai Cô Về 23/05/2022 21:28
Chapter 155 : 155: Giang Hồ Túy 23/05/2022 19:28
Chapter 154 : 154: Giang Hồ Tây Bắc Đều Kính Nể Cậu Lục 23/05/2022 17:28
Chapter 153 : 153: Lục Tiêu Tiếp Đón 23/05/2022 15:28
Chapter 152 : 152: Yên Lặng Theo Dõi 23/05/2022 13:28
Chapter 151 : 151: Đảo Ngược 23/05/2022 11:28
Chapter 150 : 150: Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã 23/05/2022 09:28
Chapter 149 : 149: Khoe Khoang Rẻ Tiền 23/05/2022 07:28
Chapter 148 : 148: Chỉ Dựa Vào Anh 23/05/2022 05:28
Chapter 147 : 147: Tông Sư Đãi Tiệc 23/05/2022 03:28
Chapter 146 : 146: Cậu Chết Chắc Rồi! 23/05/2022 01:28
Chapter 145 : 145: Thần Dược Hiếm Có 22/05/2022 23:28
Chapter 144 : 144: Công Pháp Hại Thân 22/05/2022 21:28
Chapter 143 : 143: Dịch Nhũ Chung Linh 22/05/2022 19:28
Chapter 142 : 142: Vị Trí Không Gian 22/05/2022 17:28
Chapter 141 : 141: Cho Tôi Mười Triệu Tôi Cứu Ông Một Mạng 22/05/2022 15:28
Chapter 140 : 140: Con Mãng Xà Khổng Lồ 22/05/2022 13:28
Chapter 139 : 139: Làm Ơn Chi Viện 22/05/2022 11:28
Chapter 138 : 138: Phân Biệt 22/05/2022 09:28
Chapter 137 : 137: Vận May 22/05/2022 07:28
Chapter 136 : 136: Hung Thú 22/05/2022 05:28
Chapter 135 : 135: Khai Trừ 22/05/2022 03:28
Chapter 134 : 134: Cái Tên Anh Không Thể Gọi 22/05/2022 01:28
Chapter 133 : 133: Cả Sắc Lẫn Tài 21/05/2022 23:28
Chapter 132 : 132: Cảm Giác 21/05/2022 21:28
Chapter 131 : 131: Không Có Tư Chất 21/05/2022 19:28
Chapter 130 : 130: Hợp Tác Điều Tra 21/05/2022 17:28
Chapter 129 : 129: Hiểu Lầm Lớn 21/05/2022 15:28
Chapter 128 : 128: Suy Đoán 21/05/2022 13:28
Chapter 127 : 127: Đến Thăm 21/05/2022 11:28
Chapter 126 : 126: Tần Lam Xảy Ra Chuyện 21/05/2022 09:28
Chapter 125 : 125: Tập Luyện Mười Chọi Một 21/05/2022 07:28
Chapter 124 : 124: Huyền Thoại Về Chiến Thần 21/05/2022 05:28
Chapter 123 : 123: Nói Chuyện Riêng 21/05/2022 03:28
Chapter 122 : 122: Đánh Bại Tông Sư 21/05/2022 01:28
Chapter 121 : 121: Phạm Vi Cực Lạnh 20/05/2022 23:28
Chapter 120 : 120: Phạm Vi Cực Lạnh 20/05/2022 21:28
Chapter 119 : 119: Trận Đấu Hiếm Có 20/05/2022 19:28
Chapter 118 : 118: Tông Sư Không Hài Lòng 20/05/2022 17:28
Chapter 117 : 117: Buổi Huấn Luyện Đầu Tiên 20/05/2022 15:28
Chapter 116 : 116: Có Sẵn Nội Đan 20/05/2022 13:28
Chapter 115 : 115: Anh Có Phục Không 20/05/2022 11:28
Chapter 114 : 114: Màn Giao Đấu Ác Liệt 20/05/2022 09:28
Chapter 113 : 113: Chiến Binh Và Chiến Tướng 20/05/2022 07:28
Chapter 112 : 112: Chị Tần Hứng Thú Làm Nhà Báo Không 20/05/2022 05:28
Chapter 111 : 111: Lính Đặc Chủng Viêm Long 20/05/2022 03:28
Chapter 110 : 110: Một Đám Hợm Hĩnh Khinh Người 20/05/2022 01:28
Chapter 109 : 109: Gia Đình Đoàn Tụ 19/05/2022 23:28
Chapter 108 : 108: Ác Giả Ác Báo 19/05/2022 21:28
Chapter 107 : 107: Buộc Chung Một Thuyền 19/05/2022 19:28
Chapter 106 : 106: Một Bước Lên Tiên 19/05/2022 17:28
Chapter 105 : 105: Người Đàn Ông Cao To Tên Kim Thạc 19/05/2022 15:28
Chapter 104 : 104: Quốc Bảo Trở Về 19/05/2022 13:28
Chapter 103 : 103: Dương Bằng Nghĩa Là Người Chính Trực 19/05/2022 11:28
Chapter 102 : 102: Gia Đình Nhà Chị Trương 19/05/2022 09:28
Chapter 101 : 101: Long Thần Ban Cho Danh Xưng Đại Thần Quan 19/05/2022 07:28
Chapter 100 : 100: Món Hời 19/05/2022 05:28
Chapter 99 : 99: Vương Miện Của Tutankhamun 19/05/2022 03:28
Chapter 98 : 98: Ba Món Quà 19/05/2022 01:28
Chapter 97 : 97: Người Đàn Bà Điên 18/05/2022 23:28
Chapter 96 : 96: Gặp Lại Lam Long 18/05/2022 21:28
Chapter 95 : 95: Cơ Hội Đổi Đời 18/05/2022 19:28
Chapter 94 : 94: Bữa Tiệc Chúc Mừng 18/05/2022 17:28
Chapter 93 : 93: Không Làm Theo Lẽ Thường 18/05/2022 15:28
Chapter 92 : 92: Chọn Một Trong Hai 18/05/2022 13:28
Chapter 91 : 91: Thằng Này Phải Chết 18/05/2022 11:28
Chapter 90 : 90: Cậu Chủ Họ Phùng Đâu Rồi 18/05/2022 09:28
Chapter 89 : 89: Tay Không Đánh Chìm Chiến Hạm 18/05/2022 07:28
Chapter 88 : 88: Đáng Sợ Bao Nhiêu 18/05/2022 05:28
Chapter 87 : 87: Binh Đoàn Lính Đánh Thuê Tiềm Long 18/05/2022 03:28
Chapter 86 : 86: Gặp Lại Kẻ Thù Cũ 18/05/2022 01:28
Chapter 85 : 85: Những Vệ Sĩ Trung Thành 17/05/2022 23:28
Chapter 84 : 84: Hải Tặc Xông Vào 17/05/2022 21:28
Chapter 83 : 83: Đồng Lòng Chặn Địch 17/05/2022 19:28
Chapter 82 : 82: Trở Tay Không Kịp 17/05/2022 17:28
Chapter 81 : 81: Hải Tặc Tấn Công 17/05/2022 15:28
Chapter 80 : 80: Buổi Đấu Giá Bắt Đầu 17/05/2022 13:28
Chapter 79 : 79: Chịu Khuất Phục 17/05/2022 11:28
Chapter 78 : 78: Chọc Giận Phùng Tích Phạm 17/05/2022 09:28
Chapter 77 : 77: Phùng Tích Phạm 17/05/2022 07:28
Chapter 76 : 76: Nhan Phi Hoa 17/05/2022 05:28
Chapter 75 : 75: Nhảy Xuống Biển 17/05/2022 03:28
Chapter 74 : 74: Độn Thuật Đại Ngũ Hành 17/05/2022 01:28
Chapter 73 : 73: Phiên Đấu Giá 16/05/2022 23:28
Chapter 72 : 72: Dark Web 16/05/2022 21:28
Chapter 71 : 71: Mua Khách Sạn 16/05/2022 19:28
Chapter 70 : 70: Mua Lại Khách Sạn 16/05/2022 17:28
Chapter 69 : 69: Cảnh Sát Hộ Tống 16/05/2022 15:28
Chapter 68 : 68: Đánh Gãy Một Chân 16/05/2022 13:28
Chapter 67 : 67: Phù Đồ Căn Dặn 16/05/2022 11:28
Chapter 66 : 66: Chờ Gánh Hậu Quả 16/05/2022 09:28
Chapter 65 : 65: Kẻ Đứng Sau Là Mạnh Trường Giang 16/05/2022 07:28
Chapter 64 : 64: Càn Quét Băng Đảng Diệt Trừ Cái Ác 16/05/2022 05:28
Chapter 63 : 63: Vương Lục Đừng Vội Đi 16/05/2022 03:28
Chapter 62 : 62: Bắt Về Điều Tra 16/05/2022 01:28
Chapter 61 : 61: Đánh Gãy Tay 15/05/2022 23:28
Chapter 60 : 60: Chuyện Xảy Ra Trong Phòng Ăn 15/05/2022 21:28
Chapter 59 : 59: Đoàn Chí Quốc 15/05/2022 19:28
Chapter 58 : 58: Vân Khả Thiên Ra Tay 15/05/2022 17:28
Chapter 57 : 57: Cam Kết Của Lục Hi 15/05/2022 15:28
Chapter 56 : 56: Gặp Lại Trần Binh 15/05/2022 13:28
Chapter 55 : 55: Rồng Con 15/05/2022 11:28
Chapter 54 : 54: Xử Lý Triệt Để 15/05/2022 09:28
Chapter 53 : 53: Không Còn Đường Sống 15/05/2022 07:28
Chapter 52 : 52: Sợ Mất Mật 15/05/2022 05:28
Chapter 51 : 51: Tuyên Chiến Bằng Kinh Tế 15/05/2022 03:28
Chapter 50 : 50: Bạn Tồi 15/05/2022 01:28
Chapter 49 : 49: Tiệc Xin Lỗi 14/05/2022 23:28
Chapter 48 : 48: Thèm Rỏ Dãi 14/05/2022 21:28
Chapter 47 : 47: Người Tu Chân 14/05/2022 19:28
Chapter 46 : 46: Hai Vị Bán Bộ Tông Sư 14/05/2022 17:28
Chapter 45 : 45: Là Tông Sư Sao 14/05/2022 15:28
Chapter 44 : 44: Lợi Hại Đến Vậy Sao 14/05/2022 13:28
Chapter 43 : 43: Hoắc Tư Duệ Bị Bỏ Thuốc 14/05/2022 11:28
Chapter 42 : 42: Một Lão Đại Bất Mãn 14/05/2022 09:28
Chapter 41 : 41: Nhắc Nhở 14/05/2022 07:28
Chapter 40 : 40: Dương Quân 14/05/2022 05:28
Chapter 39 : 39: Hoàng Chân Khiêu Chiến 14/05/2022 03:28
Chapter 38 : 38: Bị Cưỡng Hiếp 14/05/2022 01:28
Chapter 37 : 37: Bị Bắt Cóc 13/05/2022 23:28
Chapter 36 : 36: Cút Hết Đi! 13/05/2022 21:28
Chapter 35 : 35: Mày Thật Uy Phong 13/05/2022 19:28
Chapter 34 : 34: Bạn Trai Của Hoắc Ngọc Phụng 13/05/2022 17:28
Chapter 33 : 33: Bạo Dạn 13/05/2022 15:28
Chapter 32 : 32: Phàn Cảnh Thiên 13/05/2022 13:28
Chapter 31 : 31: Sói Đứt Đuôi 13/05/2022 11:28
Chapter 30 : 30: Đừng Vu Khống Bạn Trai Em 13/05/2022 09:28
Chapter 29 : 29: Bị Bạn Bè Liên Lụy 13/05/2022 07:28
Chapter 28 : 28: Em Gái Bán Mì 13/05/2022 05:28
Chapter 27 : 27: Hoàng Chân Khiêu Chiến 13/05/2022 03:28
Chapter 26 : 26: Lửa Rồng 13/05/2022 01:28
Chapter 25 : 25: Vô Tình Thành Đại Ca 12/05/2022 23:28
Chapter 24 : 24: Cứu Về Một Mạng 12/05/2022 21:28
Chapter 23 : 23: Phong Tỏa Trường An 12/05/2022 19:28
Chapter 22 : 22: Diệt Nhà Họ Hoàng 12/05/2022 17:28
Chapter 21 : 21: Cầu Cứu Nhà Họ Hoàng 12/05/2022 15:28
Chapter 20 : 20: Không Mạnh Hơn Ai 12/05/2022 13:28
Chapter 19 : 19: Hoàng Sào 12/05/2022 11:28
Chapter 18 : 18: Kiếm Ngọc Đâu 12/05/2022 09:28
Chapter 17 : 17: Mình Bị Làm Sao Vậy 12/05/2022 07:28
Chapter 16 : 16: Em Đang Làm Gì Vậy 12/05/2022 05:28
Chapter 15 : 15: Đúng Là Thứ Thiểu Năng 12/05/2022 03:28
Chapter 14 : 14: Đứa Con Trai Ngốc Nghếch 12/05/2022 01:28
Chapter 13 : 13: Số Hưởng 11/05/2022 23:28
Chapter 12 : 12: Hiến Tế 11/05/2022 21:28
Chapter 11 : 11: Kiếm Ngọc 11/05/2022 19:28
Chapter 10 : 10: Đất Trời Sụp Đổ 11/05/2022 17:28
Chapter 9 : 9: Thu Hoạch Của Vân Khả Thiên 11/05/2022 15:28
Chapter 8 : 8: Chết Không Kịp Ngáp 11/05/2022 13:28
Chapter 7 : 7: Gọi Thẳng Cho Chủ Tịch 11/05/2022 11:28
Chapter 6 : 6: Bộ Âu Phục Đặc Biệt 11/05/2022 09:28
Chapter 5 : 5: Yamato Nozaki 11/05/2022 07:28
Chapter 4 : 4: Đối Tượng Đàm Phán 11/05/2022 05:28
Chapter 3 : 3: Long Đằng Quyết 11/05/2022 03:28
Chapter 2 : 2: Thu Phục Mỹ Nữ 11/05/2022 01:28
Chapter 1 : 1: Tiệm Tạp Hóa Vong Ưu 10/05/2022 23:28

comment

Có thể bạn thích xem

Cự Tinh Vấn Đỉnh - Cu Tinh Van Đinh

Cập nhật lúc : 29/11/2019 22:33

Tình trạng : 168 / 168 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh - Trong Sinh Chi Ma Quy Cu Tinh

Cập nhật lúc : 09/02/2019 21:22

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh - Thap Nien 70: Me Ke Sau Khi Thuc Tinh

Cập nhật lúc : 13/01/2022 12:01

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật - [Tinh Te] Toan Vu Tru Khong Co Mot Goc Thuc Vat

Cập nhật lúc : 31/08/2022 02:00

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật - Tinh Te Toan Vu Tru Khong Co Mot Goc Thuc Vat

Cập nhật lúc : 10/02/2022 04:59

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử - [Thap Nhi Yeu Tinh He Liet] Thao Long Nuong Tu

Cập nhật lúc : 09/09/2019 05:11

Tình trạng : 13 / 13 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tỏ Tình Em Từ Chối Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì - To Tinh Em Tu Choi Anh Thay Long Đoi Da Em Khoc Cai Gi

Cập nhật lúc : 27/09/2022 06:29

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc (Cho Mời Tiểu Sư Thúc) - Huu Thinh Tieu Su Thuc (Cho Moi Tieu Su Thuc)

Cập nhật lúc : 02/03/2021 10:57

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long) - Linh Khuu Phi Long (Linh Thuu Phi Long)

Cập nhật lúc : 16/09/2019 19:09

Tình trạng : 46 / 46 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Củ - Vo Cu

Cập nhật lúc : 07/03/2023 23:29

Tình trạng : 308 / 308 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thực Thần - Thuc Than

Cập nhật lúc : 16/08/2019 03:00

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tỉnh Mộng - Tinh Mong

Cập nhật lúc : 07/06/2023 06:58

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên - Toi Ở Thanh Pho Bat Đau Tu Tien

Cập nhật lúc : 06/06/2023 22:29

Tình trạng : 1890 / 1892 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.286

Đọc truyện

[Phần 2] Tỏa Sáng Cho Chàng - [Phan 2] Toa Sang Cho Chang

Cập nhật lúc : 06/06/2023 20:59

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phù Hành Mạt Thế - Phu Hanh Mat The

Cập nhật lúc : 06/06/2023 19:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A - Nhat Ky Gheo Nhau Cua A A

Cập nhật lúc : 06/06/2023 18:28

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hàng Long Quyết - Hang Long Quyet

Cập nhật lúc : 06/06/2023 17:59

Tình trạng : 173 / 175 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện