Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Cong Luoc: Nhat Ky Thuong Vi Cua Nu Phu

Tác giả : Nạp Lan Mặc

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 22/03/2020 05:11

Tình trạng : 510 / 512 Chapter

Lượt xem: 16180

Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngôn tình, nữ phụ. Edit: Há Cảo (TG1-TG5), icedcoffee (iamntq) (TG6 trở đi) Bìa: Cá Mập Ngay từ khi mới sinh ra thì Vân Y đã mắc chứng bệnh bạch cầu, nhưng cô vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh như những người khác cho nên cô đã chấp nhận một giao dịch cùng hệ thống. Mà nội dung của việc cô phải làm chính là xuyên qua mỗi thế giới, công lược nam thần, công lược nam thần, công lược nam thần, chuyện quan trọng phải nói 3 lần
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 510 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (48) 22/03/2020 09:11
Chapter 509 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (47) 22/03/2020 07:11
Chapter 508 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (46) 22/03/2020 05:11
Chapter 507 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (45) 22/03/2020 03:11
Chapter 506 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (44) 22/03/2020 01:11
Chapter 505 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (43) 21/03/2020 23:11
Chapter 504 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (42) 20/03/2020 19:13
Chapter 503 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (41) 20/03/2020 17:13
Chapter 502 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (40) 20/03/2020 15:13
Chapter 501 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (39) 20/03/2020 13:13
Chapter 500 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (38) 20/03/2020 11:13
Chapter 499 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (37) 20/03/2020 09:13
Chapter 498 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (36) 15/03/2020 19:11
Chapter 497 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (35) 15/03/2020 17:11
Chapter 496 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (34) 15/03/2020 15:11
Chapter 495 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (33) 15/03/2020 13:11
Chapter 494 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (32) 15/03/2020 11:11
Chapter 493 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (31) 15/03/2020 09:11
Chapter 492 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (30) 15/03/2020 07:11
Chapter 491 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (29) 15/03/2020 05:11
Chapter 490 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (28) 15/03/2020 03:11
Chapter 489 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (27) 15/03/2020 01:11
Chapter 488 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (26) 14/03/2020 23:11
Chapter 487 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (25) 14/03/2020 21:11
Chapter 486 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (24) 14/03/2020 19:11
Chapter 485 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (23) 14/03/2020 17:11
Chapter 484 : 486 Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 12/03/2020 23:12
Chapter 483 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 21 08/03/2020 09:11
Chapter 482 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 20 08/03/2020 07:11
Chapter 481 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 19 08/03/2020 05:11
Chapter 480 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 18 08/03/2020 03:11
Chapter 479 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 17 08/03/2020 01:11
Chapter 478 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 16 07/03/2020 23:11
Chapter 477 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 15 07/03/2020 21:11
Chapter 476 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 14 07/03/2020 19:11
Chapter 475 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 13 07/03/2020 17:11
Chapter 474 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 12 07/03/2020 15:11
Chapter 473 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 11 07/03/2020 13:11
Chapter 472 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 10 07/03/2020 11:11
Chapter 471 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 9 07/03/2020 09:11
Chapter 470 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 8 07/03/2020 07:11
Chapter 469 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 7 07/03/2020 05:11
Chapter 468 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 6 07/03/2020 03:11
Chapter 467 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 5 07/03/2020 01:11
Chapter 466 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 4 06/03/2020 23:11
Chapter 465 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 3 06/03/2020 21:11
Chapter 464 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 2 06/03/2020 09:11
Chapter 463 : Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 06/03/2020 07:11
Chapter 462 : Anh trai, xin đừng phiên ngoại (2) 06/03/2020 05:11
Chapter 461 : Anh trai, xin đừng phiên ngoại (1) 06/03/2020 03:11
Chapter 460 : Anh trai, xin đừng (30) 06/03/2020 01:11
Chapter 459 : Anh trai, xin đừng (29) 05/03/2020 23:11
Chapter 458 : Anh trai, xin đừng (28) 05/03/2020 21:11
Chapter 457 : Anh trai, xin đừng (27) 05/03/2020 19:11
Chapter 456 : Anh trai, xin đừng (26) 05/03/2020 17:11
Chapter 455 : Anh trai, xin đừng (25) 05/03/2020 15:11
Chapter 454 : Anh trai, xin đừng (24) 05/03/2020 13:11
Chapter 453 : Anh trai, xin đừng (23) 05/03/2020 11:11
Chapter 452 : Anh trai, xin đừng (22) 01/03/2020 09:11
Chapter 451 : Anh trai, xin đừng (21) 01/03/2020 07:11
Chapter 450 : Anh trai xin đừng = (20) 28/02/2020 19:11
Chapter 449 : Anh trai xin đừng (19) 28/02/2020 17:11
Chapter 448 : Anh trai, xin đừng (18) 28/02/2020 15:11
Chapter 447 : Anh trai, xin đừng (17) 28/02/2020 13:11
Chapter 446 : Anh trai, xin đừng (16) 15/02/2020 19:11
Chapter 445 : Anh trai, xin đừng (15) 15/02/2020 17:11
Chapter 444 : Anh trai, xin đừng (14) 15/02/2020 15:11
Chapter 443 : Anh trai, xin đừng (13) 15/02/2020 13:11
Chapter 442 : Anh trai, xin đừng (12) 15/02/2020 11:11
Chapter 441 : Anh trai, xin đừng (11) 15/02/2020 09:11
Chapter 440 : Anh trai, xin đừng (10) 14/02/2020 23:11
Chapter 439 : Anh trai, xin đừng (9) 14/02/2020 21:11
Chapter 438 : Anh trai, xin đừng (8) 14/02/2020 19:11
Chapter 437 : Anh trai, xin đừng (7) 14/02/2020 17:11
Chapter 436 : Anh trai, xin đừng (6) 14/02/2020 13:11
Chapter 435 : Anh trai, xin đừng (5) 14/02/2020 11:11
Chapter 434 : Anh trai, xin đừng (4) 14/02/2020 09:11
Chapter 433 : Anh trai, xin đừng (3) 14/02/2020 07:11
Chapter 432 : Anh trai, xin đừng (2) 14/02/2020 05:11
Chapter 431 : Anh trai, xin đừng (1) 14/02/2020 03:11
Chapter 430 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi phiên ngoại 14/02/2020 01:11
Chapter 429 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (42) 13/02/2020 23:11
Chapter 428 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (41) 13/02/2020 21:11
Chapter 427 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (40) 13/02/2020 19:11
Chapter 426 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (39) 13/02/2020 17:11
Chapter 425 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (38) 13/02/2020 15:11
Chapter 424 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (37) 13/02/2020 13:11
Chapter 423 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (36) 13/02/2020 11:11
Chapter 422 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (35) 13/02/2020 09:11
Chapter 421 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (34) 13/02/2020 07:11
Chapter 420 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (33) 12/02/2020 13:11
Chapter 419 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (32) 12/02/2020 11:11
Chapter 418 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (31) 12/02/2020 09:11
Chapter 417 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (30) 12/02/2020 07:11
Chapter 416 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (29) 12/02/2020 05:11
Chapter 415 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (28) 12/02/2020 03:11
Chapter 414 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (27) 12/02/2020 01:11
Chapter 413 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (26) 11/02/2020 23:11
Chapter 412 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (25) 11/02/2020 21:11
Chapter 411 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (24) 10/02/2020 19:11
Chapter 410 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (23) 10/02/2020 17:11
Chapter 409 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (22) 10/02/2020 15:11
Chapter 408 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (21) 10/02/2020 13:11
Chapter 407 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (20) 10/02/2020 11:11
Chapter 406 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (19) 10/02/2020 09:11
Chapter 405 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (18) 10/02/2020 09:11
Chapter 404 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (17) 10/02/2020 07:11
Chapter 403 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (16) 10/02/2020 05:11
Chapter 402 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (15) 08/02/2020 19:12
Chapter 401 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (14) 08/02/2020 17:12
Chapter 400 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (13) 08/02/2020 15:12
Chapter 399 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (12) 08/02/2020 13:12
Chapter 398 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (11) 08/02/2020 11:12
Chapter 397 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (10) 08/02/2020 09:12
Chapter 396 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (9) 08/02/2020 13:12
Chapter 395 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (8) 08/02/2020 11:12
Chapter 394 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (7) 08/02/2020 09:12
Chapter 393 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (6) 08/02/2020 07:12
Chapter 392 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (5) 08/02/2020 05:12
Chapter 391 : Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (4) 08/02/2020 03:12
Chapter 390 : Huấn luyện viên, quỳ xuống đầu hàng đi (3) 08/02/2020 01:12
Chapter 389 : Huấn luyện viên, quỳ xuống đầu hàng đi (2) 07/02/2020 23:12
Chapter 388 : Huấn luyện viên, quỳ xuống đầu hàng đi (1) 07/02/2020 21:12
Chapter 387 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây phiên ngoại 07/02/2020 19:12
Chapter 386 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (37) 07/02/2020 17:12
Chapter 385 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (36) 07/02/2020 15:12
Chapter 384 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (35) 07/02/2020 13:12
Chapter 383 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (34) 07/02/2020 11:12
Chapter 382 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (33) 07/02/2020 09:12
Chapter 381 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (32) 07/02/2020 07:12
Chapter 380 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (31) 07/02/2020 05:12
Chapter 379 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (30) 07/02/2020 03:12
Chapter 378 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (29) 07/02/2020 01:12
Chapter 377 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (28) 06/02/2020 23:12
Chapter 376 : Thiếu 06/02/2020 21:12
Chapter 375 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (27) 06/02/2020 19:12
Chapter 374 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (26) 06/02/2020 17:12
Chapter 373 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (25) 06/02/2020 15:12
Chapter 372 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (24) 06/02/2020 13:12
Chapter 371 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (23) 06/02/2020 11:12
Chapter 370 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (22) 06/02/2020 09:12
Chapter 369 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (21) 06/02/2020 07:12
Chapter 368 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (20) 06/02/2020 05:12
Chapter 367 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (19) 06/02/2020 03:12
Chapter 366 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (18) 06/02/2020 01:12
Chapter 365 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (17) 05/02/2020 23:12
Chapter 364 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (16) 05/02/2020 21:12
Chapter 363 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (15) 05/02/2020 19:12
Chapter 362 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (14) 05/02/2020 17:12
Chapter 361 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (13) 05/02/2020 15:12
Chapter 360 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (12) 05/02/2020 13:12
Chapter 359 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (11) 05/02/2020 11:12
Chapter 358 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (10) 05/02/2020 09:12
Chapter 357 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (9) 05/02/2020 07:12
Chapter 356 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (8) 05/02/2020 05:12
Chapter 355 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (7) 05/02/2020 03:12
Chapter 354 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (6) 05/02/2020 01:12
Chapter 353 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (5) 04/02/2020 23:12
Chapter 352 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (4) 04/02/2020 21:12
Chapter 351 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (3) 04/02/2020 19:12
Chapter 350 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (2) 04/02/2020 17:12
Chapter 349 : Tiên gia có lệnh: Ma Tôn, ngươi lại đây (1) 04/02/2020 15:12
Chapter 348 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! (38) 04/02/2020 13:12
Chapter 347 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! (37) 04/02/2020 11:12
Chapter 346 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! (36) 04/02/2020 09:12
Chapter 345 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 35 04/02/2020 07:12
Chapter 344 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 34 04/02/2020 05:12
Chapter 343 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 33 04/02/2020 03:12
Chapter 342 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 32 04/02/2020 01:12
Chapter 341 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 31 03/02/2020 23:12
Chapter 340 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 30 03/02/2020 21:12
Chapter 339 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 29 03/02/2020 19:12
Chapter 338 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 28 03/02/2020 17:12
Chapter 337 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 27 03/02/2020 15:12
Chapter 336 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 26 03/02/2020 13:12
Chapter 335 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 25 03/02/2020 11:12
Chapter 334 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 24 03/02/2020 09:12
Chapter 333 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 23 03/02/2020 07:12
Chapter 332 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 22 03/02/2020 05:12
Chapter 331 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 21 03/02/2020 03:12
Chapter 330 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 20 03/02/2020 01:12
Chapter 329 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 19 02/02/2020 23:12
Chapter 328 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 18 02/02/2020 21:12
Chapter 327 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 17 02/02/2020 19:12
Chapter 326 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 16 02/02/2020 17:12
Chapter 325 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 15 02/02/2020 15:12
Chapter 324 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 14 02/02/2020 13:12
Chapter 323 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 13 02/02/2020 11:12
Chapter 322 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 12 02/02/2020 09:12
Chapter 321 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 11 02/02/2020 07:12
Chapter 320 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 10 02/02/2020 05:12
Chapter 319 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 9 02/02/2020 03:12
Chapter 318 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 8 02/02/2020 01:12
Chapter 317 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 7 01/02/2020 23:12
Chapter 316 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 6 01/02/2020 21:12
Chapter 315 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 5 01/02/2020 19:12
Chapter 314 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 4 01/02/2020 17:12
Chapter 313 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 3 01/02/2020 15:12
Chapter 312 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 2 01/02/2020 13:12
Chapter 311 : Nữ hoàng bệ hạ, uy vũ! 1 01/02/2020 11:12
Chapter 310 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh phiên ngoại 01/02/2020 09:12
Chapter 309 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (43) 01/02/2020 07:12
Chapter 308 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (42) 01/02/2020 05:12
Chapter 307 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (41) 01/02/2020 03:12
Chapter 306 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (40) 01/02/2020 01:12
Chapter 305 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (39) 31/01/2020 23:12
Chapter 304 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (38) 31/01/2020 21:12
Chapter 303 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (37) 31/01/2020 19:12
Chapter 302 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (36) 31/01/2020 17:12
Chapter 301 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (35) 31/01/2020 15:12
Chapter 300 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (34) 31/01/2020 13:12
Chapter 299 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (33) 31/01/2020 11:12
Chapter 298 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (32) 31/01/2020 09:12
Chapter 297 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (31) 31/01/2020 07:12
Chapter 296 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (30) 31/01/2020 05:12
Chapter 295 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (29) 31/01/2020 03:12
Chapter 294 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (28) 31/01/2020 01:12
Chapter 293 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (27) 30/01/2020 23:12
Chapter 292 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (26) 30/01/2020 21:12
Chapter 291 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (25) 30/01/2020 19:12
Chapter 290 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (24) 30/01/2020 17:12
Chapter 289 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (23) 30/01/2020 15:12
Chapter 288 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (22) 30/01/2020 13:12
Chapter 287 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (21) 30/01/2020 11:12
Chapter 286 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (20) 30/01/2020 09:12
Chapter 285 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (19) 30/01/2020 07:12
Chapter 284 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (18) 30/01/2020 05:12
Chapter 283 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (17) 30/01/2020 03:12
Chapter 282 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (16) 30/01/2020 01:12
Chapter 281 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (15) 29/01/2020 23:12
Chapter 280 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (14) 29/01/2020 21:12
Chapter 279 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (13) 29/01/2020 19:12
Chapter 278 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (12) 29/01/2020 17:12
Chapter 277 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (11) 29/01/2020 15:12
Chapter 276 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (10) 29/01/2020 13:12
Chapter 275 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (9) 29/01/2020 11:12
Chapter 274 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (8) 29/01/2020 09:12
Chapter 273 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (7) 29/01/2020 07:12
Chapter 272 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (6) 29/01/2020 05:12
Chapter 271 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (5) 29/01/2020 03:12
Chapter 270 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (4) 29/01/2020 01:12
Chapter 269 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (3) 28/01/2020 23:12
Chapter 268 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (2) 28/01/2020 21:12
Chapter 267 : Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (1) 28/01/2020 19:12
Chapter 266 : Ảnh đế đại nhân là ta phiên ngoại 28/01/2020 17:12
Chapter 265 : Ảnh đế đại nhân là ta (35) 28/01/2020 15:12
Chapter 264 : Ảnh đế đại nhân là ta (34) 28/01/2020 13:12
Chapter 263 : Ảnh đế đại nhân là ta (33) 28/01/2020 11:12
Chapter 262 : Ảnh đế đại nhân là ta (32) 28/01/2020 09:12
Chapter 261 : Ảnh đế đại nhân là ta (31) 28/01/2020 07:12
Chapter 260 : Ảnh đế đại nhân là ta (30) 28/01/2020 05:12
Chapter 259 : Ảnh đế đại nhân là ta (29) 28/01/2020 03:12
Chapter 258 : Ảnh đế đại nhân là ta (28) 28/01/2020 01:12
Chapter 257 : Ảnh đế đại nhân là ta (27) 27/01/2020 23:12
Chapter 256 : Ảnh đế đại nhân là ta (26) 27/01/2020 21:12
Chapter 255 : Ảnh đế đại nhân là ta (25) 27/01/2020 19:12
Chapter 254 : Ảnh đế đại nhân là ta (24) 27/01/2020 17:12
Chapter 253 : Ảnh đế đại nhân là ta (23) 27/01/2020 15:12
Chapter 252 : Ảnh đế đại nhân là ta (22) 27/01/2020 13:12
Chapter 251 : Ảnh đế đại nhân là ta (21) 27/01/2020 11:12
Chapter 250 : Ảnh đế đại nhân là ta (20) 27/01/2020 09:12
Chapter 249 : Ảnh đế đại nhân là ta (19) 27/01/2020 07:12
Chapter 248 : Ảnh đế đại nhân là ta (18) 27/01/2020 05:12
Chapter 247 : Ảnh đế đại nhân là ta (17) 27/01/2020 03:12
Chapter 246 : Ảnh đế đại nhân là ta (16) 27/01/2020 01:12
Chapter 245 : Ảnh đế đại nhân là ta (15) 26/01/2020 23:12
Chapter 244 : Ảnh đế đại nhân là ta (14) 26/01/2020 21:12
Chapter 243 : Ảnh đế đại nhân là ta (13) 26/01/2020 19:12
Chapter 242 : Ảnh đế đại nhân là ta (12) 26/01/2020 17:12
Chapter 241 : Ảnh đế đại nhân là ta (11) 26/01/2020 15:12
Chapter 240 : Ảnh đế đại nhân là ta (10) 26/01/2020 13:12
Chapter 239 : Ảnh đế đại nhân là ta (9) 26/01/2020 11:12
Chapter 238 : Ảnh đế đại nhân là ta (8) 26/01/2020 09:12
Chapter 237 : Ảnh đế đại nhân là ta (7) 26/01/2020 07:12
Chapter 236 : Ảnh đế đại nhân là ta (6) 26/01/2020 05:12
Chapter 235 : Ảnh đế đại nhân là ta (5) 26/01/2020 03:12
Chapter 234 : Ảnh đế đại nhân là ta (4) 26/01/2020 01:12
Chapter 233 : Ảnh đế đại nhân là ta (3) 25/01/2020 23:12
Chapter 232 : Ảnh đế đại nhân là ta (2) 25/01/2020 21:12
Chapter 231 : Ảnh đế đại nhân là ta (1) 25/01/2020 19:12
Chapter 230 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (21) 25/01/2020 17:12
Chapter 229 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (20) 25/01/2020 15:12
Chapter 228 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (19) 25/01/2020 13:12
Chapter 227 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (18) 25/01/2020 11:12
Chapter 226 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi ((17) 25/01/2020 09:12
Chapter 225 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (16) 25/01/2020 07:12
Chapter 224 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (15) 25/01/2020 05:12
Chapter 223 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (14) 25/01/2020 03:12
Chapter 222 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (13) 25/01/2020 01:12
Chapter 221 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (12) 24/01/2020 23:12
Chapter 220 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (11) 24/01/2020 21:12
Chapter 219 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (10) 24/01/2020 19:12
Chapter 218 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (9) 24/01/2020 17:12
Chapter 217 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (8) 24/01/2020 15:12
Chapter 216 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (7) 24/01/2020 13:12
Chapter 215 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (6) 24/01/2020 11:12
Chapter 214 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (5) 24/01/2020 09:12
Chapter 213 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (4) 24/01/2020 07:12
Chapter 212 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (3) 24/01/2020 05:12
Chapter 211 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (2) 24/01/2020 03:12
Chapter 210 : Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi (1) 24/01/2020 01:12
Chapter 209 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan -- Phiên ngoại Nhan Dương 23/01/2020 23:12
Chapter 208 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (44) 23/01/2020 21:12
Chapter 207 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (43) 23/01/2020 19:12
Chapter 206 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan ((42) 23/01/2020 17:12
Chapter 205 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (41) 23/01/2020 15:12
Chapter 204 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (40) 23/01/2020 13:12
Chapter 203 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (39) 23/01/2020 11:12
Chapter 202 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (38) 23/01/2020 09:12
Chapter 201 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (37) 23/01/2020 07:12
Chapter 200 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (36) 23/01/2020 05:12
Chapter 199 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (35) 23/01/2020 03:12
Chapter 198 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (34) 23/01/2020 01:12
Chapter 197 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (33) 22/01/2020 23:12
Chapter 196 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (32) 22/01/2020 21:12
Chapter 195 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (31) 22/01/2020 19:12
Chapter 194 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (30) 22/01/2020 17:12
Chapter 193 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (29) 22/01/2020 15:12
Chapter 192 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (28) 22/01/2020 13:12
Chapter 191 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (27) 22/01/2020 11:12
Chapter 190 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (26) 22/01/2020 09:12
Chapter 189 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (25) 22/01/2020 07:12
Chapter 188 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (24) 22/01/2020 05:12
Chapter 187 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (23) 22/01/2020 03:12
Chapter 186 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (22) 22/01/2020 01:12
Chapter 185 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (21) 21/01/2020 23:12
Chapter 184 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (20) 21/01/2020 21:12
Chapter 183 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (19) 21/01/2020 19:12
Chapter 182 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (18) 21/01/2020 17:12
Chapter 181 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (17) 21/01/2020 15:12
Chapter 180 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (16) 21/01/2020 13:12
Chapter 179 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (15) 21/01/2020 11:12
Chapter 178 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (14) 21/01/2020 09:12
Chapter 177 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (13) 21/01/2020 07:12
Chapter 176 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (12) 21/01/2020 05:12
Chapter 175 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (11) 21/01/2020 03:12
Chapter 174 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (10) 21/01/2020 01:12
Chapter 173 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (9) 20/01/2020 23:12
Chapter 172 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (8) 20/01/2020 21:12
Chapter 171 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (7) 20/01/2020 19:12
Chapter 170 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (6) 20/01/2020 17:12
Chapter 169 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (5) 20/01/2020 15:12
Chapter 168 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (4) 20/01/2020 13:12
Chapter 167 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (3) 20/01/2020 11:12
Chapter 166 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (2) 20/01/2020 09:12
Chapter 165 : Đồ Nhi, ngươi không ngoan (1) 20/01/2020 07:12
Chapter 164 : Gia là nhân yêu gia sợ ai phiên ngoại 20/01/2020 05:12
Chapter 163 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (44) 20/01/2020 03:12
Chapter 162 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (43) 20/01/2020 01:12
Chapter 161 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (42) 19/01/2020 23:12
Chapter 160 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (41) 19/01/2020 21:12
Chapter 159 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (40) 19/01/2020 19:12
Chapter 158 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (39) 19/01/2020 17:12
Chapter 157 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (38) 19/01/2020 15:12
Chapter 156 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (37) 19/01/2020 13:12
Chapter 155 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (36) 19/01/2020 11:12
Chapter 154 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (35) 19/01/2020 09:12
Chapter 153 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (34) 19/01/2020 07:12
Chapter 152 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (33) 19/01/2020 05:12
Chapter 151 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (32) 19/01/2020 03:12
Chapter 150 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (31) 19/01/2020 01:12
Chapter 149 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (30) 18/01/2020 23:12
Chapter 148 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (29) 18/01/2020 21:12
Chapter 147 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (28) 18/01/2020 19:12
Chapter 146 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (27) 18/01/2020 17:12
Chapter 145 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (26) 18/01/2020 15:12
Chapter 144 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (25) 18/01/2020 13:12
Chapter 143 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (24) 18/01/2020 11:12
Chapter 142 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (23) 18/01/2020 09:12
Chapter 141 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (22) 18/01/2020 07:12
Chapter 140 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (21) 18/01/2020 05:12
Chapter 139 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (20) 18/01/2020 03:12
Chapter 138 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (19) 18/01/2020 01:12
Chapter 137 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (18) 17/01/2020 23:12
Chapter 136 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (17) 17/01/2020 21:12
Chapter 135 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (16) 17/01/2020 19:12
Chapter 134 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (15) 17/01/2020 17:12
Chapter 133 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (14) 17/01/2020 15:12
Chapter 132 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (13) 17/01/2020 13:12
Chapter 131 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (12) 17/01/2020 11:12
Chapter 130 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (11) 17/01/2020 09:12
Chapter 129 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (10) 17/01/2020 07:12
Chapter 128 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (9) 17/01/2020 05:12
Chapter 127 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (8) 17/01/2020 03:12
Chapter 126 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (7) 17/01/2020 01:12
Chapter 125 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (6) 16/01/2020 23:12
Chapter 124 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (5) 16/01/2020 21:12
Chapter 123 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (4) 16/01/2020 19:12
Chapter 122 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (3) 16/01/2020 17:12
Chapter 121 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (2) 16/01/2020 15:12
Chapter 120 : Gia là nhân yêu gia sợ ai (1) 16/01/2020 13:12
Chapter 119 : Vua Zombie, đừng làm loạn (Phiên ngoại) 16/01/2020 11:12
Chapter 118 : Vua Zombie, đừng làm loạn (31) 16/01/2020 09:12
Chapter 117 : Vua Zombie, đừng làm loạn (30) 16/01/2020 07:12
Chapter 116 : Vua Zombie, đừng làm loạn (29) 16/01/2020 05:12
Chapter 115 : Vua Zombie, đừng làm loạn (28) 16/01/2020 03:12
Chapter 114 : Vua Zombie, đừng làm loạn (27) 16/01/2020 01:12
Chapter 113 : Vua Zombie, đừng làm loạn (26) 15/01/2020 23:12
Chapter 112 : Vua Zombie, đừng làm loạn (25) 15/01/2020 21:12
Chapter 111 : Vua Zombie, đừng làm loạn (24) 15/01/2020 19:12
Chapter 110 : Vua Zombie, đừng làm loạn (23) 15/01/2020 17:12
Chapter 109 : Vua Zombie, đừng làm loạn (22) 15/01/2020 15:12
Chapter 108 : Vua Zombie, đừng làm loạn (21) 15/01/2020 13:12
Chapter 107 : Vua Zombie, đừng làm loạn (20) 15/01/2020 11:12
Chapter 106 : Vua Zombie, đừng làm loạn (19) 15/01/2020 09:12
Chapter 105 : Vua Zombie, đừng làm loạn (18) 15/01/2020 07:12
Chapter 104 : Vua Zombie, đừng làm loạn (17) 15/01/2020 05:12
Chapter 103 : Vua Zombie, đừng làm loạn (16) 15/01/2020 03:12
Chapter 102 : Vua Zombie, đừng làm loạn (15) 15/01/2020 01:12
Chapter 101 : Vua Zombie, đừng làm loạn (14) 14/01/2020 23:12
Chapter 100 : Vua Zombie, đừng làm loạn (13) 14/01/2020 21:12
Chapter 99 : Vua Zombie, đừng làm loạn (10) 14/01/2020 19:12
Chapter 98 : Vua Zombie, đừng làm loạn (9) 14/01/2020 17:12
Chapter 97 : Vua Zombie, đừng làm loạn (10) 14/01/2020 15:12
Chapter 96 : Vua Zombie, đừng làm loạn (9) 14/01/2020 13:12
Chapter 95 : Vua Zombie, đừng làm loạn (8) 14/01/2020 11:12
Chapter 94 : Vua Zombie, đừng làm loạn (7) 14/01/2020 09:12
Chapter 93 : Vua Zombie, đừng làm loạn (6) 14/01/2020 07:12
Chapter 92 : Vua Zombie, đừng làm loạn (5) 14/01/2020 05:12
Chapter 91 : Vua Zombie, đừng làm loạn (4) 14/01/2020 03:12
Chapter 90 : Vua Zombie, đừng làm loạn (3) 14/01/2020 01:12
Chapter 89 : Vua Zombie, đừng làm loạn (2) 13/01/2020 23:12
Chapter 88 : Vua Zombie, đừng làm loạn (1) 13/01/2020 21:12
Chapter 87 : Nam Phụ Tổng Giám Đốc (Phiên ngoại) 13/01/2020 19:12
Chapter 86 : Nam Phụ Tổng Giám Đốc (31) 13/01/2020 17:12
Chapter 85 : Nam phụ tổng giám đốc (30) 13/01/2020 15:12
Chapter 84 : Nam phụ tổng giám đốc (29) 13/01/2020 13:12
Chapter 83 : Nam phụ tổng giám đốc (28) 13/01/2020 11:12
Chapter 82 : Nam phụ tổng giám đốc (27) 13/01/2020 09:12
Chapter 81 : Nam phụ tổng giám đốc (26)   13/01/2020 07:12
Chapter 80 : Nam phụ tổng giám đốc (25) 13/01/2020 05:12
Chapter 79 : Nam phụ tổng giám đốc (24) 13/01/2020 03:12
Chapter 78 : Nam phụ tổng giám đốc (23) 13/01/2020 01:12
Chapter 77 : Nam phụ tổng giám đốc (22) 12/01/2020 23:12
Chapter 76 : Nam phụ tổng giám đốc (21) 12/01/2020 21:12
Chapter 75 : Nam phụ tổng giám đốc (20) 12/01/2020 19:12
Chapter 74 : Nam phụ tổng giám đốc (19) 12/01/2020 17:12
Chapter 73 : Nam phụ tổng giám đốc (18) 12/01/2020 15:12
Chapter 72 : Nam phụ tổng giám đốc (17) 12/01/2020 13:12
Chapter 71 : Nam phụ tổng giám đốc (16) 12/01/2020 11:12
Chapter 70 : Nam phụ tổng giám đốc (15) 12/01/2020 09:12
Chapter 69 : Nam phụ tổng giám đốc (14) 12/01/2020 07:12
Chapter 68 : Nam phụ tổng giám đốc (13) 12/01/2020 05:12
Chapter 67 : Nam phụ tổng giám đốc (12) 12/01/2020 03:12
Chapter 66 : Nam phụ tổng giám đốc (11) 12/01/2020 01:12
Chapter 65 : Nam phụ tổng giám đốc (10) 11/01/2020 23:12
Chapter 64 : Nam phụ tổng giám đốc (9) 11/01/2020 21:12
Chapter 63 : Nam phụ tổng giám đốc (8) 11/01/2020 19:12
Chapter 62 : Nam phụ tổng giám đốc (7) 11/01/2020 17:12
Chapter 61 : Nam phụ tổng giám đốc (6) 11/01/2020 15:12
Chapter 60 : Nam phụ tổng giám đốc (5) 11/01/2020 13:12
Chapter 59 : Nam phụ tổng giám đốc (4) 11/01/2020 11:12
Chapter 58 : Nam phụ tống giám đốc (3) 11/01/2020 09:12
Chapter 57 : Nam phụ tổng giám đốc (2) 11/01/2020 07:12
Chapter 56 : Nam phụ tổng giám đốc (1) 11/01/2020 05:12
Chapter 55 : Giáo chủ muộn tao (phiên ngoại 2) 11/01/2020 03:12
Chapter 54 : Giáo chủ muộn tao (phiên ngoại 1) 11/01/2020 01:12
Chapter 53 : Giáo chủ muộn tao (22) 10/01/2020 23:12
Chapter 52 : Giáo chủ muộn tao (21) 10/01/2020 21:12
Chapter 51 : Giáo chủ muộn tao (20) 10/01/2020 19:12
Chapter 50 : Giáo Chủ Muộn Tao (19) 10/01/2020 17:12
Chapter 49 : Giáo Chủ Muộn Tao (18) 10/01/2020 15:12
Chapter 48 : Giáo Chủ Muộn Tao (17) 10/01/2020 13:12
Chapter 47 : Giáo Chủ Muộn Tao (16) 10/01/2020 11:12
Chapter 46 : Giáo Chủ Muộn Tao (15) 10/01/2020 09:12
Chapter 45 : Giáo Chủ Muộn Tao (14) 10/01/2020 07:12
Chapter 44 : Giáo Chủ Muộn Tao (13) 10/01/2020 05:12
Chapter 43 : Giáo Chủ Muộn Tao (12) 10/01/2020 03:12
Chapter 42 : Giáo Chủ Muộn Tao (11) 10/01/2020 01:12
Chapter 41 : Giáo Chủ Muộn Tao (10) 09/01/2020 23:12
Chapter 40 : Giáo Chủ Muộn Tao (9) 09/01/2020 21:12
Chapter 39 : Giáo Chủ Muộn Tao (8) 09/01/2020 19:12
Chapter 38 : Giáo Chủ Muộn Tao (7) 09/01/2020 17:12
Chapter 37 : Giáo Chủ Muộn Tao (6) 09/01/2020 15:12
Chapter 36 : Giáo Chủ Muộn Tao (5) 09/01/2020 13:12
Chapter 35 : Giáo Chủ Muộn Tao (4) 09/01/2020 11:12
Chapter 34 : Giáo Chủ Muộn Tao (3) 09/01/2020 09:12
Chapter 33 : Giáo Chủ Muộn Tao (2) 09/01/2020 07:12
Chapter 32 : Giáo Chủ Muộn Tao (1) 09/01/2020 05:12
Chapter 31 : Học Bá Ngạo Kiều (Phiên ngoại) 09/01/2020 03:12
Chapter 30 : Học Bá Ngạo Kiều (22) 09/01/2020 01:12
Chapter 29 : Học Bá Ngạo Kiều (21) 08/01/2020 23:12
Chapter 28 : Học Bá Ngạo Kiều (20) 08/01/2020 21:12
Chapter 27 : Học Bá Ngạo Kiều (19) 08/01/2020 19:12
Chapter 26 : Học Bá Ngạo Kiều (18) 08/01/2020 17:12
Chapter 25 : Học Bá Ngạo Kiều (17) 08/01/2020 15:12
Chapter 24 : Học Bá Ngạo Kiều (16) 08/01/2020 13:12
Chapter 23 : Học Bá Ngạo Kiều (15) 08/01/2020 11:12
Chapter 22 : Học Bá Ngạo Kiều (14) 08/01/2020 09:12
Chapter 21 : Học Bá Ngạo Kiều (13) 08/01/2020 07:12
Chapter 20 : Học Bá Ngạo Kiều (12) 08/01/2020 05:12
Chapter 19 : Học Bá Ngạo Kiều (11) 08/01/2020 03:12
Chapter 18 : Học Bá Ngạo Kiều (10) 08/01/2020 01:12
Chapter 17 : Học Bá Ngạo Kiều (9) 07/01/2020 23:12
Chapter 16 : Học Bá Ngạo Kiều (8) 07/01/2020 21:12
Chapter 15 : Học Bá Ngạo Kiều (7) 07/01/2020 19:12
Chapter 14 : Học Bá Ngạo Kiều (6) 07/01/2020 17:12
Chapter 13 : Học Bá Ngạo Kiều (5) 07/01/2020 15:12
Chapter 12 : Học Bá Ngạo Kiều (4) 07/01/2020 13:12
Chapter 11 : Học Bá Ngạo Kiều (3) 07/01/2020 11:12
Chapter 10 : Học Bá Ngạo Kiều (2) 07/01/2020 09:12
Chapter 9 : Học Bá Ngạo Kiều (1) 07/01/2020 07:12
Chapter 8 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (Phiên ngoại Cố Hạo) 07/01/2020 05:12
Chapter 7 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (7) 07/01/2020 03:12
Chapter 6 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (6) 07/01/2020 01:12
Chapter 5 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (5) 06/01/2020 23:12
Chapter 4 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (4) 06/01/2020 21:12
Chapter 3 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (3) 06/01/2020 19:12
Chapter 2 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (2) 06/01/2020 17:12
Chapter 1 : Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (1) 06/01/2020 15:12

comment

Có thể bạn thích xem

Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ - Nhat Ky Thuong Vi Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 21/06/2022 22:01

Tình trạng : 71 / 73 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi - Cung Nu Thuong Vi Ky: Nhat Pham Hoang Quy Phi

Cập nhật lúc : 15/04/2022 02:05

Tình trạng : 1783 / 1785 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Kế Phi Thượng Vị Công Lược - Ke Phi Thuong Vi Cong Luoc

Cập nhật lúc : 11/12/2019 17:44

Tình trạng : 114 / 114 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ - Nhat Ky Bao Thu Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 10/03/2019 17:26

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ - Nhat Ky Cua Trai Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 13/12/2019 19:36

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife - Nhat Ky Xoay Nguoi Cua Nu Phu - Fuglife

Cập nhật lúc : 02/09/2021 21:35

Tình trạng : 99 / 101 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Cập nhật lúc : 02/09/2021 17:59

Tình trạng : 1473 / 1475 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Nhat Ky Nuoi Con Cua Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 09/03/2022 06:28

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ - Nhat Ky Thang Cap Ở Hau Cung Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 19/12/2017 16:56

Tình trạng : 89 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Mau Xuyen Cong Luoc: Nu Phu Co Đoc

Cập nhật lúc : 01/09/2019 17:55

Tình trạng : 367 / 369 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cung Nữ Thượng Vị Ký - Cung Nu Thuong Vi Ky

Cập nhật lúc : 04/04/2019 03:44

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta! - Nu Phu Phan Cong!! Nu Chinh Đung Khinh Thuong Ta!

Cập nhật lúc : 29/09/2018 00:15

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện