Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Tác giả : Khuyết Danh

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 27/11/2023 14:20

Tình trạng : 456 / 458 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện của tác giả Khuyết Danh. Lúc này trong phòng họp của tập đoàn Tạ Thị thành phó G nước Nam đang trải qua một cuộc họp gay gắt. Trong phòng họp màu xanh tối, mấy. cấp trên của tập đoàn Tạ Thị đều ngôi chật kín. Mà thanh niên ngôi ở hàng ghê đâu khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, toàn thân mặc bộ vest đen, cúc áo tùy ý mở ra, cả người dựa lưng vào ghê, cánh tay dài vươn ra, một tay gõ lên bàn họp, tạo thành những nhịp điệu nhịp nhàng
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 456 02/12/2023 05:50
Chapter 455 02/12/2023 03:50
Chapter 454 02/12/2023 01:50
Chapter 453 01/12/2023 23:50
Chapter 452 01/12/2023 21:50
Chapter 451 01/12/2023 19:50
Chapter 450 24/11/2023 15:28
Chapter 449 24/11/2023 13:28
Chapter 448 24/11/2023 11:28
Chapter 447 24/11/2023 09:28
Chapter 446 24/11/2023 07:28
Chapter 445 24/11/2023 05:28
Chapter 444 24/11/2023 03:28
Chapter 443 24/11/2023 01:28
Chapter 442 23/11/2023 23:28
Chapter 433 17/11/2023 15:32
Chapter 432 17/11/2023 13:32
Chapter 431 17/11/2023 11:32
Chapter 430 17/11/2023 09:32
Chapter 429 17/11/2023 07:32
Chapter 428 17/11/2023 05:32
Chapter 427 17/11/2023 03:32
Chapter 426 12/11/2023 15:35
Chapter 425 12/11/2023 13:35
Chapter 424 12/11/2023 11:35
Chapter 423 12/11/2023 09:35
Chapter 422 12/11/2023 07:35
Chapter 421 12/11/2023 05:35
Chapter 420 12/11/2023 03:35
Chapter 419 12/11/2023 01:35
Chapter 418 11/11/2023 23:35
Chapter 417 11/11/2023 21:35
Chapter 416 11/11/2023 19:35
Chapter 415 11/11/2023 17:35
Chapter 414 11/11/2023 15:35
Chapter 413 11/11/2023 13:35
Chapter 412 11/11/2023 11:35
Chapter 411 11/11/2023 09:35
Chapter 410 11/11/2023 07:35
Chapter 409 11/11/2023 05:35
Chapter 408 11/11/2023 03:35
Chapter 407 11/11/2023 01:35
Chapter 406 10/11/2023 23:35
Chapter 405 10/11/2023 21:35
Chapter 404 10/11/2023 19:35
Chapter 403 10/11/2023 17:35
Chapter 402 10/11/2023 15:35
Chapter 401 10/11/2023 13:35
Chapter 400 18/10/2023 05:28
Chapter 399 18/10/2023 03:28
Chapter 398 18/10/2023 01:28
Chapter 397 17/10/2023 23:28
Chapter 396 17/10/2023 21:28
Chapter 395 17/10/2023 19:28
Chapter 394 27/09/2023 15:31
Chapter 393 27/09/2023 13:31
Chapter 392 27/09/2023 11:31
Chapter 391 27/09/2023 09:31
Chapter 390 27/09/2023 07:31
Chapter 389 27/09/2023 05:31
Chapter 388 27/09/2023 03:31
Chapter 387 27/09/2023 01:31
Chapter 386 26/09/2023 23:31
Chapter 385 26/09/2023 21:31
Chapter 384 26/09/2023 19:31
Chapter 382 22/09/2023 17:29
Chapter 381 22/09/2023 15:29
Chapter 380 22/09/2023 13:29
Chapter 379 22/09/2023 11:29
Chapter 378 22/09/2023 09:29
Chapter 377 22/09/2023 07:29
Chapter 376 22/09/2023 05:29
Chapter 375 22/09/2023 03:29
Chapter 373 22/09/2023 01:29
Chapter 374 21/09/2023 23:29
Chapter 372 21/09/2023 21:29
Chapter 371 21/09/2023 19:29
Chapter 370 16/09/2023 11:29
Chapter 369 16/09/2023 09:29
Chapter 368 16/09/2023 07:29
Chapter 367 16/09/2023 05:29
Chapter 366 16/09/2023 03:29
Chapter 365 16/09/2023 01:29
Chapter 364 15/09/2023 23:29
Chapter 363 15/09/2023 21:29
Chapter 362 15/09/2023 19:29
Chapter 360 11/09/2023 23:29
Chapter 359 11/09/2023 21:29
Chapter 358 11/09/2023 19:29
Chapter 357 11/09/2023 17:29
Chapter 356 11/09/2023 15:29
Chapter 355 11/09/2023 13:29
Chapter 354 11/09/2023 11:29
Chapter 353 11/09/2023 09:29
Chapter 352 11/09/2023 07:29
Chapter 351 11/09/2023 05:29
Chapter 350 11/09/2023 03:29
Chapter 349 11/09/2023 01:29
Chapter 348 10/09/2023 23:29
Chapter 347 10/09/2023 21:29
Chapter 346 10/09/2023 19:29
Chapter 345 10/09/2023 17:29
Chapter 344 10/09/2023 15:29
Chapter 343 10/09/2023 13:29
Chapter 342 10/09/2023 11:29
Chapter 340 10/09/2023 09:29
Chapter 341 10/09/2023 07:29
Chapter 338 -339 10/09/2023 05:29
Chapter 337 10/09/2023 03:29
Chapter 336 10/09/2023 01:29
Chapter 335 09/09/2023 23:29
Chapter 334 09/09/2023 21:29
Chapter 333 09/09/2023 19:29
Chapter 332 09/09/2023 17:29
Chapter 331 09/09/2023 15:29
Chapter 330 09/09/2023 13:29
Chapter 329 09/09/2023 11:29
Chapter 328 09/09/2023 09:29
Chapter 327 09/09/2023 07:29
Chapter 326 13/08/2023 19:29
Chapter 325 13/08/2023 17:29
Chapter 324 13/08/2023 15:29
Chapter 323 13/08/2023 13:29
Chapter 322 13/08/2023 11:29
Chapter 321 13/08/2023 09:29
Chapter 320 13/08/2023 07:29
Chapter 319 13/08/2023 05:29
Chapter 318 13/08/2023 03:29
Chapter 317 13/08/2023 01:29
Chapter 316 12/08/2023 23:29
Chapter 315 12/08/2023 21:29
Chapter 314 12/08/2023 19:29
Chapter 313 12/08/2023 17:29
Chapter 312 12/08/2023 15:29
Chapter 311 12/08/2023 13:29
Chapter 310 12/08/2023 11:29
Chapter 309 12/08/2023 09:29
Chapter 308 12/08/2023 07:29
Chapter 307 12/08/2023 05:29
Chapter 306 12/08/2023 03:29
Chapter 305 12/08/2023 01:29
Chapter 304 11/08/2023 23:29
Chapter 303 11/08/2023 21:29
Chapter 302 11/08/2023 19:29
Chapter 301 11/08/2023 17:29
Chapter 300 11/08/2023 15:29
Chapter 299 11/08/2023 13:29
Chapter 298 28/07/2023 19:29
Chapter 297 28/07/2023 17:29
Chapter 296 28/07/2023 15:29
Chapter 295 28/07/2023 13:29
Chapter 294 28/07/2023 11:29
Chapter 293 28/07/2023 09:29
Chapter 292 28/07/2023 07:29
Chapter 291 28/07/2023 05:29
Chapter 290 24/07/2023 23:28
Chapter 289 24/07/2023 21:28
Chapter 288 24/07/2023 19:28
Chapter 287 24/07/2023 17:28
Chapter 286 24/07/2023 15:28
Chapter 285 24/07/2023 13:28
Chapter 284 24/07/2023 11:28
Chapter 283 24/07/2023 09:28
Chapter 282 24/07/2023 07:28
Chapter 281 24/07/2023 05:28
Chapter 280 24/07/2023 03:28
Chapter 279 24/07/2023 01:28
Chapter 278 23/07/2023 23:28
Chapter 277 23/07/2023 21:28
Chapter 276 23/07/2023 19:28
Chapter 275 23/07/2023 17:28
Chapter 274 23/07/2023 15:28
Chapter 273 23/07/2023 13:28
Chapter 272 23/07/2023 11:28
Chapter 271 23/07/2023 09:28
Chapter 270 23/07/2023 07:28
Chapter 269 23/07/2023 05:28
Chapter 268 28/06/2023 23:28
Chapter 267 28/06/2023 21:28
Chapter 266 28/06/2023 19:28
Chapter 265 28/06/2023 17:28
Chapter 264 28/06/2023 15:28
Chapter 263 28/06/2023 13:28
Chapter 262 28/06/2023 11:28
Chapter 261 28/06/2023 09:28
Chapter 260 28/06/2023 07:28
Chapter 259 28/06/2023 05:28
Chapter 258 28/06/2023 03:28
Chapter 257 28/06/2023 01:28
Chapter 256 27/06/2023 23:28
Chapter 255 27/06/2023 21:28
Chapter 254 27/06/2023 19:28
Chapter 253 27/06/2023 17:28
Chapter 252 27/06/2023 15:28
Chapter 251 27/06/2023 13:28
Chapter 250 27/06/2023 11:28
Chapter 249 27/06/2023 09:28
Chapter 248 27/06/2023 07:28
Chapter 247 27/06/2023 05:28
Chapter 246 27/06/2023 03:28
Chapter 245 27/06/2023 01:28
Chapter 244 16/06/2023 19:28
Chapter 243 16/06/2023 17:28
Chapter 242 16/06/2023 15:28
Chapter 241 16/06/2023 13:28
Chapter 240 16/06/2023 11:28
Chapter 239 16/06/2023 09:28
Chapter 238 16/06/2023 07:28
Chapter 237 16/06/2023 05:28
Chapter 236 16/06/2023 03:28
Chapter 235 16/06/2023 01:28
Chapter 234 15/06/2023 23:28
Chapter 233 15/06/2023 21:28
Chapter 232 15/06/2023 19:28
Chapter 231 15/06/2023 17:28
Chapter 230 15/06/2023 15:28
Chapter 229 15/06/2023 13:28
Chapter 228 15/06/2023 11:28
Chapter 227 15/06/2023 09:28
Chapter 226 08/06/2023 13:32
Chapter 225 08/06/2023 11:32
Chapter 224 08/06/2023 09:32
Chapter 223 08/06/2023 07:32
Chapter 222 08/06/2023 05:32
Chapter 221 08/06/2023 03:32
Chapter 220 08/06/2023 01:32
Chapter 219 07/06/2023 23:32
Chapter 218 07/06/2023 21:32
Chapter 217 07/06/2023 19:32
Chapter 216 07/06/2023 17:32
Chapter 215 07/06/2023 15:32
Chapter 214 07/06/2023 13:32
Chapter 213 07/06/2023 11:32
Chapter 212 07/06/2023 09:32
Chapter 211 07/06/2023 07:32
Chapter 210 07/06/2023 05:32
Chapter 209 07/06/2023 03:32
Chapter 208 07/06/2023 01:32
Chapter 207 06/06/2023 23:32
Chapter 206 06/06/2023 21:32
Chapter 205 06/06/2023 19:32
Chapter 204 06/06/2023 17:32
Chapter 203 06/06/2023 15:32
Chapter 202 06/06/2023 13:32
Chapter 201 06/06/2023 11:32
Chapter 200 04/05/2023 09:28
Chapter 199 04/05/2023 07:28
Chapter 198 04/05/2023 05:28
Chapter 197 04/05/2023 03:28
Chapter 196 04/05/2023 01:28
Chapter 195 03/05/2023 23:28
Chapter 194 03/05/2023 21:28
Chapter 193 03/05/2023 19:28
Chapter 192 03/05/2023 17:28
Chapter 191 03/05/2023 15:28
Chapter 190 03/05/2023 13:28
Chapter 189 03/05/2023 11:28
Chapter 188 03/05/2023 09:28
Chapter 187 03/05/2023 07:28
Chapter 186 03/05/2023 05:28
Chapter 185 03/05/2023 03:28
Chapter 184 03/05/2023 01:28
Chapter 183 02/05/2023 23:28
Chapter 182 02/05/2023 21:28
Chapter 181 02/05/2023 19:28
Chapter 180 22/04/2023 13:29
Chapter 179 22/04/2023 11:29
Chapter 178 22/04/2023 09:29
Chapter 177 22/04/2023 07:29
Chapter 176 20/04/2023 13:28
Chapter 175 20/04/2023 11:28
Chapter 174 20/04/2023 09:28
Chapter 173 20/04/2023 07:28
Chapter 171 -172 20/04/2023 05:28
Chapter 170 20/04/2023 03:28
Chapter 169 20/04/2023 01:28
Chapter 168 19/04/2023 23:28
Chapter 167 19/04/2023 21:28
Chapter 166 19/04/2023 19:28
Chapter 165 19/04/2023 17:28
Chapter 164 19/04/2023 15:28
Chapter 163 19/04/2023 13:28
Chapter 162 19/04/2023 11:28
Chapter 161 19/04/2023 09:28
Chapter 160 19/04/2023 07:28
Chapter 159 19/04/2023 05:28
Chapter 158 19/04/2023 03:28
Chapter 157 19/04/2023 01:28
Chapter 156 18/04/2023 23:28
Chapter 155 18/04/2023 21:28
Chapter 154 18/04/2023 19:28
Chapter 153 18/04/2023 17:28
Chapter 152 18/04/2023 15:28
Chapter 151 18/04/2023 13:28
Chapter 150 18/04/2023 11:28
Chapter 149 18/04/2023 09:28
Chapter 148 18/04/2023 07:28
Chapter 147 18/04/2023 05:28
Chapter 146 18/04/2023 03:28
Chapter 145 18/04/2023 01:28
Chapter 144 17/04/2023 23:28
Chapter 143 17/04/2023 21:28
Chapter 142 17/04/2023 19:28
Chapter 141 17/04/2023 17:28
Chapter 140 17/04/2023 15:28
Chapter 139 17/04/2023 13:28
Chapter 138 17/04/2023 11:28
Chapter 137 17/04/2023 09:28
Chapter 136 17/04/2023 07:28
Chapter 135 17/04/2023 05:28
Chapter 134 29/03/2023 19:28
Chapter 133 29/03/2023 17:28
Chapter 132 29/03/2023 15:28
Chapter 131 29/03/2023 13:28
Chapter 130 29/03/2023 11:28
Chapter 129 29/03/2023 09:28
Chapter 128 29/03/2023 07:28
Chapter 127 29/03/2023 05:28
Chapter 126 29/03/2023 03:28
Chapter 125 29/03/2023 01:28
Chapter 124 28/03/2023 23:28
Chapter 123 28/03/2023 21:28
Chapter 122 28/03/2023 19:28
Chapter 120 -121 28/03/2023 17:28
Chapter 119 28/03/2023 15:28
Chapter 118 28/03/2023 13:28
Chapter 117 28/03/2023 11:28
Chapter 116 28/03/2023 09:28
Chapter 115 28/03/2023 07:28
Chapter 114 28/03/2023 05:28
Chapter 113 28/03/2023 03:28
Chapter 112 28/03/2023 01:28
Chapter 111 27/03/2023 23:28
Chapter 110 27/03/2023 21:28
Chapter 109 27/03/2023 19:28
Chapter 108 27/03/2023 17:28
Chapter 107 27/03/2023 15:28
Chapter 106 27/03/2023 13:28
Chapter 105 27/03/2023 11:28
Chapter 104 27/03/2023 09:28
Chapter 103 27/03/2023 07:28
Chapter 102 : 102 27/03/2023 05:28
Chapter 100 -101 27/03/2023 03:28
Chapter 99 : 99 27/03/2023 01:28
Chapter 97 -98 26/03/2023 23:28
Chapter 96 : 96 26/03/2023 21:28
Chapter 95 : 95 26/03/2023 19:28
Chapter 94 : 94 26/03/2023 17:28
Chapter 93 : 93 26/03/2023 15:28
Chapter 92 : 92 26/03/2023 13:28
Chapter 91 : 91 26/03/2023 11:28
Chapter 90 : 90 26/03/2023 09:28
Chapter 89 : 89 26/03/2023 07:28
Chapter 88 : 88 26/03/2023 05:28
Chapter 87 : 87 26/03/2023 03:28
Chapter 86 : 86 26/03/2023 01:28
Chapter 85 : 85 25/03/2023 23:28
Chapter 84 : 84 25/03/2023 21:28
Chapter 83 : 83 25/03/2023 19:28
Chapter 82 : 82 24/02/2023 09:28
Chapter 81 : 81 24/02/2023 07:28
Chapter 80 : 80 24/02/2023 05:28
Chapter 79 : 79 24/02/2023 03:28
Chapter 78 : 78 24/02/2023 01:28
Chapter 77 : 77 23/02/2023 23:28
Chapter 76 : 76 23/02/2023 21:28
Chapter 75 : 75 23/02/2023 19:28
Chapter 74 : 74 23/02/2023 17:28
Chapter 73 : 73 23/02/2023 15:28
Chapter 72 : 72 23/02/2023 13:28
Chapter 71 : 71 23/02/2023 11:28
Chapter 70 : 70 23/02/2023 09:28
Chapter 69 : 69 23/02/2023 07:28
Chapter 68 : 68 23/02/2023 05:28
Chapter 67 : 67 23/02/2023 03:28
Chapter 66 : 66 23/02/2023 01:28
Chapter 65 : 65 22/02/2023 23:28
Chapter 64 : 64 22/02/2023 21:28
Chapter 63 : 63 22/02/2023 19:28
Chapter 62 : 62 22/02/2023 17:28
Chapter 61 : 61 22/02/2023 15:28
Chapter 60 : 60 20/02/2023 13:28
Chapter 59 : 59 20/02/2023 11:28
Chapter 58 : 58 20/02/2023 09:28
Chapter 57 : 57 20/02/2023 07:28
Chapter 56 : 56 20/02/2023 05:28
Chapter 55 : 55 20/02/2023 03:28
Chapter 54 : 54 20/02/2023 01:28
Chapter 53 : 53 19/02/2023 23:28
Chapter 52 : 52 19/02/2023 21:28
Chapter 51 : 51 19/02/2023 19:28
Chapter 50 : 50 19/02/2023 17:28
Chapter 49 : 49 19/02/2023 15:28
Chapter 48 : 48 19/02/2023 13:28
Chapter 47 : 47 19/02/2023 11:28
Chapter 46 : 46 19/02/2023 09:28
Chapter 45 : 45 19/02/2023 07:28
Chapter 44 : 44 19/02/2023 05:28
Chapter 43 : 43 19/02/2023 03:28
Chapter 42 : 42 29/01/2023 19:35
Chapter 41 : 41 29/01/2023 17:35
Chapter 40 : 40 29/01/2023 15:35
Chapter 39 : 39 29/01/2023 13:35
Chapter 38 : 38 28/01/2023 19:28
Chapter 37 : 37 28/01/2023 17:28
Chapter 36 : 36 28/01/2023 15:28
Chapter 35 : 35 28/01/2023 13:28
Chapter 34 : 34 28/01/2023 11:28
Chapter 33 : 33 28/01/2023 09:28
Chapter 32 : 32 28/01/2023 07:28
Chapter 31 : 31 28/01/2023 05:28
Chapter 30 : 30 28/01/2023 03:28
Chapter 29 : 29 28/01/2023 01:28
Chapter 28 : 28 27/01/2023 23:28
Chapter 27 : 27 27/01/2023 21:28
Chapter 26 : 26 27/01/2023 19:28
Chapter 25 : 25 27/01/2023 17:28
Chapter 24 : 24 27/01/2023 15:28
Chapter 23 : 23 27/01/2023 13:28
Chapter 22 : 22 27/01/2023 11:28
Chapter 21 : 21 27/01/2023 09:28
Chapter 20 : 20 27/01/2023 07:28
Chapter 19 : 19 27/01/2023 05:28
Chapter 18 : 18 27/01/2023 03:28
Chapter 17 : 17 27/01/2023 01:28
Chapter 16 : 16 26/01/2023 23:28
Chapter 15 : 15 26/01/2023 21:28
Chapter 14 : 14 26/01/2023 19:28
Chapter 13 : 13 26/01/2023 17:28
Chapter 12 : 12 26/01/2023 15:28
Chapter 11 : 11 26/01/2023 13:28
Chapter 10 : 10 26/01/2023 11:28
Chapter 9 : 9 26/01/2023 09:28
Chapter 8 : 8 26/01/2023 07:28
Chapter 7 : 7 26/01/2023 05:28
Chapter 6 : 6 26/01/2023 03:28
Chapter 5 : 5 26/01/2023 01:28
Chapter 4 : 4 25/01/2023 23:28
Chapter 3 : 3 25/01/2023 21:28
Chapter 2 : 2 25/01/2023 19:28
Chapter 1 : 1 25/01/2023 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Cố Thiếu Sủng Vợ Đến Nghiện - Co Thieu Sung Vo Đen Nghien

Cập nhật lúc : 26/11/2021 23:28

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện - Cuoi Truoc Yeu Sau: Mac Thieu Sung Vo Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 18/08/2021 17:33

Tình trạng : 422 / 424 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt - Ẩn Hon Ngot Sung: Vo Yeu Cua Tai Phiet

Cập nhật lúc : 05/12/2019 09:11

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! - Ái Nhi Tong Tai Nghien Sung Vo!

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:58

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài Nghiện Vợ - Co Vo Sieu Mau Cua Tong Tai Nghien Vo

Cập nhật lúc : 28/12/2022 03:30

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sủng Tới Nghiện Vợ Yêu Có Độc - Sung Toi Nghien Vo Yeu Co Đoc

Cập nhật lúc : 12/09/2021 01:33

Tình trạng : 355 / 357 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Tổng Giám Đốc Sủng Cô Vợ Tới Nghiện - Tong Giam Đoc Sung Co Vo Toi Nghien

Cập nhật lúc : 06/11/2019 01:02

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê - Ẩn Hon Ngot Sung: Đai Tai Phiet Tieu Kieu The

Cập nhật lúc : 06/02/2022 01:03

Tình trạng : 609 / 611 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ - Luc Thieu Sung Co Vo Nho

Cập nhật lúc : 12/04/2023 09:58

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta - Cac Tai Phiet, Moi Nga Vao Long Ta

Cập nhật lúc : 09/09/2018 19:34

Tình trạng : 51 / 53 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ - Co Vo Cam Va Tong Tai Sung Vo

Cập nhật lúc : 29/08/2022 09:58

Tình trạng : 80 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con - [Quyen 2] Sung Vo Tan Troi: Phuc Hac Tong Tai Va Co Vo Tre Con

Cập nhật lúc : 09/11/2019 02:41

Tình trạng : 90 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện