Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Co Vo Cung Sung Cua Hac Đe

Tác giả : An Mộc Hạ

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 20/07/2023 20:01

Tình trạng : 665 / 667 Chapter

Lượt xem: 16216

ruyện Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế của tác giả An Mộc Hạ kể về Cô chỉ là một y tá nhỏ bé, vô tình bị người của anh bắt lại trị thương cho anh. Nhưng không ngờ, đôi chân dài của cô khiến anh bị thu hút. Cô đột nhiên bị trở thành sủng vật của hắc đế nổi tiếng lãnh khốc, tàn nhẫn nhất thế giới ngầm...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 665 21/07/2023 19:31
Chapter 664 21/07/2023 17:31
Chapter 663 21/07/2023 15:31
Chapter 662 21/07/2023 13:31
Chapter 661 21/07/2023 11:31
Chapter 660 21/07/2023 09:31
Chapter 659 21/07/2023 07:31
Chapter 658 21/07/2023 05:31
Chapter 657 21/07/2023 03:31
Chapter 656 21/07/2023 01:31
Chapter 655 20/07/2023 23:31
Chapter 654 20/07/2023 21:31
Chapter 653 20/07/2023 19:31
Chapter 652 20/07/2023 17:31
Chapter 651 09/02/2023 09:28
Chapter 650 09/02/2023 07:28
Chapter 649 09/02/2023 05:28
Chapter 648 09/02/2023 03:28
Chapter 647 09/02/2023 01:28
Chapter 646 08/02/2023 23:28
Chapter 645 08/02/2023 21:28
Chapter 644 08/02/2023 19:28
Chapter 643 08/02/2023 17:28
Chapter 642 08/02/2023 15:28
Chapter 641 08/02/2023 13:28
Chapter 640 08/02/2023 11:28
Chapter 639 08/02/2023 09:28
Chapter 638 08/02/2023 07:28
Chapter 637 08/02/2023 05:28
Chapter 636 08/02/2023 03:28
Chapter 635 08/02/2023 01:28
Chapter 634 07/02/2023 23:28
Chapter 633 07/02/2023 21:28
Chapter 632 07/02/2023 19:28
Chapter 631 07/02/2023 17:28
Chapter 630 07/02/2023 15:28
Chapter 629 07/02/2023 13:28
Chapter 628 07/02/2023 11:28
Chapter 627 07/02/2023 09:28
Chapter 626 07/02/2023 07:28
Chapter 625 07/02/2023 05:28
Chapter 624 07/02/2023 03:28
Chapter 623 07/02/2023 01:28
Chapter 622 06/02/2023 23:28
Chapter 621 06/02/2023 21:28
Chapter 620 06/02/2023 19:28
Chapter 619 06/02/2023 17:28
Chapter 618 06/02/2023 15:28
Chapter 617 06/02/2023 13:28
Chapter 616 06/02/2023 11:28
Chapter 615 06/02/2023 09:28
Chapter 614 06/02/2023 07:28
Chapter 613 06/02/2023 05:28
Chapter 612 06/02/2023 03:28
Chapter 611 06/02/2023 01:28
Chapter 610 05/02/2023 23:28
Chapter 609 05/02/2023 21:28
Chapter 608 05/02/2023 19:28
Chapter 607 05/02/2023 17:28
Chapter 606 05/02/2023 15:28
Chapter 605 05/02/2023 13:28
Chapter 604 05/02/2023 11:28
Chapter 603 05/02/2023 09:28
Chapter 601 05/02/2023 07:28
Chapter 600 05/02/2023 05:28
Chapter 599 05/02/2023 03:28
Chapter 598 05/02/2023 01:28
Chapter 597 04/02/2023 23:28
Chapter 596 04/02/2023 21:28
Chapter 595 04/02/2023 19:28
Chapter 594 04/02/2023 17:28
Chapter 593 04/02/2023 15:28
Chapter 592 04/02/2023 13:28
Chapter 591 04/02/2023 11:28
Chapter 590 04/02/2023 09:28
Chapter 589 04/02/2023 07:28
Chapter 588 04/02/2023 05:28
Chapter 587 04/02/2023 03:28
Chapter 586 04/02/2023 01:28
Chapter 585 03/02/2023 23:28
Chapter 584 03/02/2023 21:28
Chapter 583 03/02/2023 19:28
Chapter 582 03/02/2023 17:28
Chapter 581 03/02/2023 15:28
Chapter 580 03/02/2023 13:28
Chapter 579 03/02/2023 11:28
Chapter 578 03/02/2023 09:28
Chapter 577 03/02/2023 07:28
Chapter 576 03/02/2023 05:28
Chapter 575 03/02/2023 03:28
Chapter 574 03/02/2023 01:28
Chapter 573 02/02/2023 23:28
Chapter 572 02/02/2023 21:28
Chapter 571 30/11/2022 09:39
Chapter 570 30/11/2022 07:39
Chapter 569 30/11/2022 05:39
Chapter 568 30/11/2022 03:39
Chapter 567 30/11/2022 01:39
Chapter 566 29/11/2022 23:39
Chapter 565 29/11/2022 21:39
Chapter 564 29/11/2022 19:39
Chapter 563 29/11/2022 17:39
Chapter 562 29/11/2022 15:39
Chapter 561 29/11/2022 13:39
Chapter 560 29/11/2022 11:39
Chapter 559 29/11/2022 09:39
Chapter 558 29/11/2022 07:39
Chapter 556 -557 29/11/2022 05:39
Chapter 555 29/11/2022 03:39
Chapter 554 29/11/2022 01:39
Chapter 553 28/11/2022 23:39
Chapter 552 06/11/2022 19:30
Chapter 551 06/11/2022 17:30
Chapter 550 06/11/2022 15:30
Chapter 549 06/11/2022 13:30
Chapter 548 06/11/2022 11:30
Chapter 547 06/11/2022 09:30
Chapter 546 06/11/2022 07:30
Chapter 545 06/11/2022 05:30
Chapter 544 06/11/2022 03:30
Chapter 543 06/11/2022 01:30
Chapter 542 05/11/2022 23:30
Chapter 541 05/11/2022 21:30
Chapter 540 05/11/2022 19:30
Chapter 539 05/11/2022 17:30
Chapter 538 05/11/2022 15:30
Chapter 537 05/11/2022 13:30
Chapter 536 05/11/2022 11:30
Chapter 535 05/11/2022 09:30
Chapter 534 05/11/2022 07:30
Chapter 533 05/11/2022 05:30
Chapter 532 05/11/2022 03:30
Chapter 531 05/11/2022 01:30
Chapter 530 04/11/2022 23:30
Chapter 529 17/10/2022 09:31
Chapter 528 17/10/2022 07:31
Chapter 527 17/10/2022 05:31
Chapter 526 17/10/2022 03:31
Chapter 525 17/10/2022 01:31
Chapter 524 16/10/2022 23:31
Chapter 523 16/10/2022 21:31
Chapter 522 16/10/2022 19:31
Chapter 521 16/10/2022 17:31
Chapter 520 16/10/2022 15:31
Chapter 519 16/10/2022 13:31
Chapter 518 16/10/2022 11:31
Chapter 517 16/10/2022 09:31
Chapter 516 16/10/2022 07:31
Chapter 515 16/10/2022 05:31
Chapter 514 16/10/2022 03:31
Chapter 513 16/10/2022 01:31
Chapter 512 15/10/2022 23:31
Chapter 511 15/10/2022 21:31
Chapter 510 15/10/2022 19:31
Chapter 509 15/10/2022 17:31
Chapter 508 15/10/2022 15:31
Chapter 507 15/10/2022 13:31
Chapter 506 15/10/2022 11:31
Chapter 505 15/10/2022 09:31
Chapter 504 15/10/2022 07:31
Chapter 503 15/10/2022 05:31
Chapter 502 15/10/2022 03:31
Chapter 501 15/10/2022 01:31
Chapter 500 14/10/2022 23:31
Chapter 499 14/10/2022 21:31
Chapter 498 14/10/2022 19:31
Chapter 497 14/10/2022 17:31
Chapter 496 14/10/2022 15:31
Chapter 495 14/10/2022 13:31
Chapter 494 14/10/2022 11:31
Chapter 493 14/10/2022 09:31
Chapter 492 14/10/2022 07:31
Chapter 491 14/10/2022 05:31
Chapter 490 14/10/2022 03:31
Chapter 489 14/10/2022 01:31
Chapter 488 10/09/2022 19:30
Chapter 487 10/09/2022 17:30
Chapter 486 10/09/2022 15:30
Chapter 485 10/09/2022 13:30
Chapter 484 10/09/2022 11:30
Chapter 483 10/09/2022 09:30
Chapter 482 10/09/2022 07:30
Chapter 481 10/09/2022 05:30
Chapter 480 10/09/2022 03:30
Chapter 479 10/09/2022 01:30
Chapter 478 04/09/2022 13:30
Chapter 477 04/09/2022 11:30
Chapter 476 04/09/2022 09:30
Chapter 475 04/09/2022 07:30
Chapter 474 04/09/2022 05:30
Chapter 473 04/09/2022 03:30
Chapter 472 04/09/2022 01:30
Chapter 471 03/09/2022 23:30
Chapter 470 03/09/2022 21:30
Chapter 469 03/09/2022 19:30
Chapter 468 03/09/2022 17:30
Chapter 467 03/09/2022 15:30
Chapter 466 03/09/2022 13:30
Chapter 465 03/09/2022 11:30
Chapter 464 03/09/2022 09:30
Chapter 463 03/09/2022 07:30
Chapter 462 03/09/2022 05:30
Chapter 461 26/08/2022 23:28
Chapter 460 26/08/2022 21:28
Chapter 459 26/08/2022 19:28
Chapter 458 26/08/2022 17:28
Chapter 457 26/08/2022 15:28
Chapter 456 26/08/2022 13:28
Chapter 455 26/08/2022 11:28
Chapter 454 26/08/2022 09:28
Chapter 453 26/08/2022 07:28
Chapter 452 26/08/2022 05:28
Chapter 451 26/08/2022 03:28
Chapter 450 26/08/2022 01:28
Chapter 449 25/08/2022 23:28
Chapter 448 25/08/2022 21:28
Chapter 447 25/08/2022 19:28
Chapter 446 25/08/2022 17:28
Chapter 445 25/08/2022 15:28
Chapter 444 25/08/2022 13:28
Chapter 443 25/08/2022 11:28
Chapter 442 25/08/2022 09:28
Chapter 441 25/08/2022 07:28
Chapter 440 25/08/2022 05:28
Chapter 439 25/08/2022 03:28
Chapter 438 25/08/2022 01:28
Chapter 437 24/08/2022 23:28
Chapter 436 24/08/2022 21:28
Chapter 435 24/08/2022 19:28
Chapter 434 06/08/2022 23:28
Chapter 433 06/08/2022 21:28
Chapter 432 06/08/2022 19:28
Chapter 431 06/08/2022 17:28
Chapter 430 06/08/2022 15:28
Chapter 429 06/08/2022 13:28
Chapter 428 06/08/2022 11:28
Chapter 427 06/08/2022 09:28
Chapter 426 06/08/2022 07:28
Chapter 425 06/08/2022 05:28
Chapter 424 06/08/2022 03:28
Chapter 423 06/08/2022 01:28
Chapter 422 05/08/2022 23:28
Chapter 421 05/08/2022 21:28
Chapter 420 05/08/2022 19:28
Chapter 419 05/08/2022 17:28
Chapter 418 05/08/2022 15:28
Chapter 417 05/08/2022 13:28
Chapter 416 05/08/2022 11:28
Chapter 415 05/08/2022 09:28
Chapter 414 05/08/2022 07:28
Chapter 413 05/08/2022 05:28
Chapter 412 05/08/2022 03:28
Chapter 411 05/08/2022 01:28
Chapter 410 04/08/2022 23:28
Chapter 409 04/08/2022 21:28
Chapter 408 04/08/2022 19:28
Chapter 407 04/08/2022 17:28
Chapter 406 04/08/2022 15:28
Chapter 405 04/08/2022 13:28
Chapter 404 04/08/2022 11:28
Chapter 403 04/08/2022 09:28
Chapter 402 04/08/2022 07:28
Chapter 401 04/08/2022 05:28
Chapter 400 11/07/2022 09:29
Chapter 399 11/07/2022 07:29
Chapter 398 11/07/2022 05:29
Chapter 397 11/07/2022 03:29
Chapter 396 11/07/2022 01:29
Chapter 395 10/07/2022 23:29
Chapter 394 10/07/2022 21:29
Chapter 393 10/07/2022 19:29
Chapter 392 10/07/2022 17:29
Chapter 391 10/07/2022 15:29
Chapter 390 10/07/2022 13:29
Chapter 389 10/07/2022 11:29
Chapter 388 10/07/2022 09:29
Chapter 387 10/07/2022 07:29
Chapter 386 10/07/2022 05:29
Chapter 385 10/07/2022 03:29
Chapter 384 10/07/2022 01:29
Chapter 383 09/07/2022 23:29
Chapter 382 09/07/2022 21:29
Chapter 381 09/07/2022 19:29
Chapter 380 09/07/2022 17:29
Chapter 379 09/07/2022 15:29
Chapter 378 09/07/2022 13:29
Chapter 377 09/07/2022 11:29
Chapter 376 09/07/2022 09:29
Chapter 375 09/07/2022 07:29
Chapter 374 09/07/2022 05:29
Chapter 373 09/07/2022 03:29
Chapter 372 09/07/2022 01:29
Chapter 371 08/07/2022 23:29
Chapter 370 08/07/2022 21:29
Chapter 369 08/07/2022 19:29
Chapter 368 08/07/2022 17:29
Chapter 367 15/06/2022 09:28
Chapter 366 15/06/2022 07:28
Chapter 365 15/06/2022 05:28
Chapter 364 15/06/2022 03:28
Chapter 363 15/06/2022 01:28
Chapter 362 14/06/2022 23:28
Chapter 361 14/06/2022 21:28
Chapter 360 14/06/2022 19:28
Chapter 359 14/06/2022 17:28
Chapter 358 14/06/2022 15:28
Chapter 357 14/06/2022 13:28
Chapter 356 14/06/2022 11:28
Chapter 355 14/06/2022 09:28
Chapter 354 14/06/2022 07:28
Chapter 353 14/06/2022 05:28
Chapter 352 14/06/2022 03:28
Chapter 351 14/06/2022 01:28
Chapter 350 13/06/2022 23:28
Chapter 349 13/06/2022 21:28
Chapter 348 13/06/2022 19:28
Chapter 347 13/06/2022 17:28
Chapter 346 13/06/2022 15:28
Chapter 345 13/06/2022 13:28
Chapter 344 13/06/2022 11:28
Chapter 343 13/06/2022 09:28
Chapter 342 13/06/2022 07:28
Chapter 341 13/06/2022 05:28
Chapter 340 13/06/2022 03:28
Chapter 339 13/06/2022 01:28
Chapter 338 12/06/2022 23:28
Chapter 337 12/06/2022 21:28
Chapter 336 12/06/2022 19:28
Chapter 335 12/06/2022 17:28
Chapter 334 12/06/2022 15:28
Chapter 333 12/06/2022 13:28
Chapter 332 12/06/2022 11:28
Chapter 331 12/06/2022 09:28
Chapter 330 12/06/2022 07:28
Chapter 329 12/06/2022 05:28
Chapter 328 12/06/2022 03:28
Chapter 327 12/06/2022 01:28
Chapter 326 11/06/2022 23:28
Chapter 325 11/06/2022 21:28
Chapter 324 11/06/2022 19:28
Chapter 323 11/06/2022 17:28
Chapter 322 11/06/2022 15:28
Chapter 321 11/06/2022 13:28
Chapter 320 11/06/2022 11:28
Chapter 319 11/06/2022 09:28
Chapter 318 11/06/2022 07:28
Chapter 317 11/06/2022 05:28
Chapter 316 11/06/2022 03:28
Chapter 315 24/04/2022 23:30
Chapter 314 24/04/2022 02:29
Chapter 313 22/04/2022 09:31
Chapter 312 22/04/2022 07:31
Chapter 311 22/04/2022 06:29
Chapter 310 20/04/2022 13:29
Chapter 309 19/04/2022 13:29
Chapter 308 19/04/2022 02:31
Chapter 307 19/04/2022 00:30
Chapter 306 16/04/2022 13:28
Chapter 305 16/04/2022 11:28
Chapter 304 16/04/2022 09:28
Chapter 303 16/04/2022 07:28
Chapter 302 16/04/2022 05:28
Chapter 301 16/04/2022 03:28
Chapter 300 16/04/2022 01:28
Chapter 299 15/04/2022 23:28
Chapter 298 15/04/2022 21:28
Chapter 297 15/04/2022 19:28
Chapter 296 15/04/2022 17:28
Chapter 295 15/04/2022 15:28
Chapter 294 15/04/2022 13:28
Chapter 293 15/04/2022 11:28
Chapter 292 15/04/2022 09:28
Chapter 291 15/04/2022 07:28
Chapter 290 15/04/2022 05:28
Chapter 289 15/04/2022 03:28
Chapter 288 15/04/2022 01:28
Chapter 287 14/04/2022 23:28
Chapter 286 14/04/2022 21:28
Chapter 285 14/04/2022 19:28
Chapter 284 14/04/2022 17:28
Chapter 283 14/04/2022 15:28
Chapter 282 14/04/2022 13:28
Chapter 281 14/04/2022 11:28
Chapter 280 14/04/2022 09:28
Chapter 279 14/04/2022 07:28
Chapter 278 14/04/2022 05:28
Chapter 277 14/04/2022 03:28
Chapter 276 14/04/2022 01:28
Chapter 275 13/04/2022 23:28
Chapter 274 13/04/2022 21:28
Chapter 273 13/04/2022 19:28
Chapter 272 13/04/2022 17:28
Chapter 271 13/04/2022 15:28
Chapter 270 13/04/2022 13:28
Chapter 269 13/04/2022 11:28
Chapter 268 13/04/2022 09:28
Chapter 267 13/04/2022 07:28
Chapter 266 13/04/2022 05:28
Chapter 265 13/04/2022 03:28
Chapter 264 13/04/2022 01:28
Chapter 263 12/04/2022 23:28
Chapter 262 12/04/2022 21:28
Chapter 261 12/04/2022 19:28
Chapter 260 12/04/2022 17:28
Chapter 259 12/04/2022 15:28
Chapter 258 12/04/2022 13:28
Chapter 257 12/04/2022 11:28
Chapter 256 12/04/2022 09:28
Chapter 255 12/04/2022 07:28
Chapter 254 12/04/2022 05:28
Chapter 253 12/04/2022 03:28
Chapter 252 12/04/2022 01:28
Chapter 251 11/04/2022 23:28
Chapter 250 11/04/2022 21:28
Chapter 249 11/04/2022 19:28
Chapter 248 11/04/2022 17:28
Chapter 247 11/04/2022 15:28
Chapter 246 11/04/2022 13:28
Chapter 245 11/04/2022 11:28
Chapter 244 11/04/2022 09:28
Chapter 243 11/04/2022 07:28
Chapter 242 11/04/2022 05:28
Chapter 241 11/04/2022 03:28
Chapter 240 11/04/2022 01:28
Chapter 239 10/04/2022 23:28
Chapter 238 10/04/2022 21:28
Chapter 237 10/04/2022 19:28
Chapter 236 10/04/2022 17:28
Chapter 235 10/04/2022 15:28
Chapter 234 10/04/2022 13:28
Chapter 233 10/04/2022 11:28
Chapter 232 10/04/2022 09:28
Chapter 231 10/04/2022 07:28
Chapter 230 10/04/2022 05:28
Chapter 229 10/04/2022 03:28
Chapter 228 10/04/2022 01:28
Chapter 227 09/04/2022 23:28
Chapter 226 09/04/2022 21:28
Chapter 225 09/04/2022 19:28
Chapter 224 09/04/2022 17:28
Chapter 223 09/04/2022 15:28
Chapter 222 09/04/2022 13:28
Chapter 221 09/04/2022 11:28
Chapter 220 09/04/2022 09:28
Chapter 219 09/04/2022 07:28
Chapter 218 09/04/2022 05:28
Chapter 217 09/04/2022 03:28
Chapter 216 09/04/2022 01:28
Chapter 215 08/04/2022 23:28
Chapter 214 08/04/2022 21:28
Chapter 213 08/04/2022 19:28
Chapter 212 08/04/2022 17:28
Chapter 211 08/04/2022 15:28
Chapter 210 08/04/2022 13:28
Chapter 209 08/04/2022 11:28
Chapter 208 08/04/2022 09:28
Chapter 207 08/04/2022 07:28
Chapter 206 08/04/2022 05:28
Chapter 205 08/04/2022 03:28
Chapter 204 08/04/2022 01:28
Chapter 203 07/04/2022 23:28
Chapter 202 07/04/2022 21:28
Chapter 201 07/04/2022 19:28
Chapter 200 : 200: Một Con Số Đủ Khiến Người Ta Phải Khiếp Sợ 08/02/2022 13:29
Chapter 199 : 199: Oan Oan Tương Báo 08/02/2022 11:29
Chapter 198 : 198: Nơi Sạch Sẽ Nhất 08/02/2022 09:29
Chapter 197 : 197: Tại Sao Anh Lại Yêu Cô Lúc Còn Nhỏ Chứ 08/02/2022 07:29
Chapter 196 : 196: Bị Mắng Là Đáng 08/02/2022 05:29
Chapter 195 : 195: “đã Bị Cảnh Sát Quét” 08/02/2022 03:29
Chapter 194 : 194: Trông Vô Cùng Khí Thế 08/02/2022 01:29
Chapter 193 : 193: Cô Ỷ Vào Sự Cưng Chiều Của Anh 07/02/2022 23:29
Chapter 192 : 192: “không Đủ” 07/02/2022 21:29
Chapter 191 : 191: “tôi Chưa Quên” 07/02/2022 19:29
Chapter 190 : 190: Cô Không Thể Lại Ngu Ngốc Như Thế 07/02/2022 17:29
Chapter 189 : 189: “ninh Phiến Nên Đi Làm Kiểm Tra Rồi” 07/02/2022 15:29
Chapter 188 : 188: “em Nhất Định Phải Ăn Cơm Đúng Giờ” 07/02/2022 13:29
Chapter 187 : 187: ″em Vẫn Yêu Anh Ta Sao” 07/02/2022 11:29
Chapter 186 : 186: Trong Lòng Cô Thật Sự Có Đàn Ông 07/02/2022 09:29
Chapter 185 : 185: Cướp Phụ Nữ Với Anh Chán Sống 07/02/2022 07:29
Chapter 184 : 184: “vậy Mà Lại Gọi Là Bạn Tốt Ư” 07/02/2022 05:29
Chapter 183 : 183: Ai Thèm Anh Cứu Cô Chứ 07/02/2022 03:29
Chapter 182 : 182: Cô Ấy Mắc Nợ Họ Hay Sao Vậy 07/02/2022 01:29
Chapter 181 : 181: Còn Là Dưới Tình Huống Gãy Xương 06/02/2022 23:29
Chapter 180 : 180: Có Phải Đi Trị Liệu Gãy Chân Rồi Không 06/02/2022 21:29
Chapter 179 : 179: Từ Khi Nào Mà Anh Trở Nên Quan Tâm Cô Như Thế 06/02/2022 19:29
Chapter 178 : 178: “đừng Nhúc Nhích!” 06/02/2022 17:29
Chapter 177 : 177: Dù Tôi Có Giết Anh Ư 06/02/2022 15:29
Chapter 176 : 176: Sắp Hiện Nguyên Hình Rồi Hả 06/02/2022 13:29
Chapter 175 : 175: Đây Là Lời Nói Thật 06/02/2022 11:29
Chapter 174 : 174: “cậu Hạng Thật Mạnh Mẽ” 06/02/2022 09:29
Chapter 173 : 173: “anh Bị Bệnh À” 06/02/2022 07:29
Chapter 172 : 172: Thực Sự Có Đạn… 06/02/2022 05:29
Chapter 171 : 171: “anh Không Tin À” 06/02/2022 03:29
Chapter 170 : 170: Cô Càng Ngày Càng Không Ngoan 07/02/2022 19:31
Chapter 169 : 169: Hạng Chí Viễn Thấy Mà Mê 07/02/2022 17:31
Chapter 168 : 168: “sao Mắt Của Em Lại Đỏ Thế” 07/02/2022 15:31
Chapter 167 : 167: Sẽ Phải Trả Một Cái Giá Thảm Hại Hơn 07/02/2022 13:31
Chapter 166 : 166: “anh Thật Hài Hước” 07/02/2022 11:31
Chapter 165 : 165: Anh Đang So Đo Việc Phá Thân Với Cô 07/02/2022 09:31
Chapter 164 : 164: Vết Thương Của Anh Là Thật 07/02/2022 07:31
Chapter 163 : 163: Đồ Ngựa Đực Chỉ Biết Ham Muốn! 07/02/2022 05:31
Chapter 162 : 162: Anh Sẽ Cho Cô Hết! 07/02/2022 03:31
Chapter 161 : 161: Anh Điên À! 01/12/2021 19:34
Chapter 160 : 160: Hóa Ra Không Phải Thế 01/12/2021 17:34
Chapter 159 : 159: Hóa Ra Đúng Thật Là Hạng Chí Viễn 01/12/2021 02:33
Chapter 158 : 158: Đôi Mắt Anh Vô Cùng Đẹp Đẽ 01/12/2021 00:33
Chapter 157 : 157: Lớn Lên Quá Đẹp 30/11/2021 22:33
Chapter 156 : 156: Thì Ra Bọn Họ Đã Đến Cửa Biển 30/11/2021 20:33
Chapter 155 : 155: Hơi Thở Rất Yếu Ớt 29/11/2021 09:30
Chapter 154 : 154: Lại Đánh Xuống Một Đòn 29/11/2021 07:30
Chapter 153 : 153: Bị Hình Ảnh Trước Mắt Làm Cho Sững Sờ 29/11/2021 05:30
Chapter 152 : 152: “không Muốn Nói Chuyện Thì Ngủ Một Giấc Đi” 29/11/2021 03:30
Chapter 151 : 151: Tên Đàn Ông Vô Sỉ 29/11/2021 01:30
Chapter 150 : 150: Hay Là Do Anh Quá Cao Thâm Khó Lường 28/11/2021 23:30
Chapter 149 : 149: Phụ Nữ Đúng Là Phiền Phức Thật 28/11/2021 21:30
Chapter 148 : 148: Anh Uống Hết Rồi À 28/11/2021 19:30
Chapter 147 : 147: Điều Này Làm Cho Cô Ngạc Nhiên 28/11/2021 17:30
Chapter 146 : 146: Em Không Chịu Đón Nhận Sao 28/11/2021 15:30
Chapter 145 : 145: “chỉ Là Thỉnh Thoảng Mà Thôi” 28/11/2021 13:30
Chapter 144 : 144: “bởi Vì Em Là Tiêm Tiêm” 28/11/2021 11:30
Chapter 143 : 143: “sao Thế Cảm Động Không” 28/11/2021 09:30
Chapter 142 : 142: “cho Tôi Mấy Viên Thuốc Gây Mê” 28/11/2021 07:30
Chapter 141 : 141: “cô Vẫn Rất Nhanh Nhẹn Đó” 28/11/2021 05:30
Chapter 140 : 140: Đồ Thần Kinh 28/11/2021 03:30
Chapter 139 : 139: “tiêm Tiêm Nên Rửa Mặt Lần Hai” 28/11/2021 01:30
Chapter 138 : 138: Đây Là Chuyện Quan Trọng Đó 27/11/2021 23:30
Chapter 137 : 137: Cô Muốn Lấy Mạng Đổi Mạng 27/11/2021 21:30
Chapter 136 : 136: Sạch Sẽ Hại Chết Người 27/11/2021 19:30
Chapter 135 : 135: Cái Gì Gọi Là Không Có Thẩm Mỹ 27/11/2021 17:30
Chapter 134 : 134: “vậy Mời Anh Cứ Tự Nhiên” 27/11/2021 15:30
Chapter 133 : 133: Bây Giờ Cô Vẫn Còn Quá Yếu 27/11/2021 13:30
Chapter 132 : 132: Có Phải Cô Đã Vượt Qua Rồi 27/11/2021 11:30
Chapter 131 : 131: Quả Thật Là Anh Tự Tay Nấu 27/11/2021 09:30
Chapter 130 : 130: Đó Là Ngày Quan Trọng Nhất Đời Anh 27/11/2021 07:30
Chapter 129 : 129: Tiếc Là Cô Không Phải Cao Thủ Mở Khóa 27/11/2021 05:30
Chapter 128 : 128: Thế Mà Không Nổi Giận 27/11/2021 03:30
Chapter 127 : 127: Thật Sự Rất Đau 27/11/2021 01:30
Chapter 126 : 126: Vẻ Mặt Như Bị Tổn Thương 26/11/2021 23:30
Chapter 125 : 125: Đây Là Một Loại Giày Vò 26/11/2021 21:30
Chapter 124 : 124: Cô Sẽ Không Cảm Động 26/11/2021 19:30
Chapter 123 : 123: Hết Chén Này Đến Chén Khác 26/11/2021 17:30
Chapter 122 : 122: Nói Sớm Thì Anh Còn Nỡ Đánh Cô Sao 26/11/2021 15:30
Chapter 121 : 121: Cuối Cùng Cô Cũng Sống Lại Rồi 26/11/2021 13:30
Chapter 120 : 120: Điều Này Khiến Cô Cực Kỳ Không Cam Tâm 26/11/2021 11:30
Chapter 119 : 119: Bị Nhìn Thấu Suy Nghĩ Rồi 26/11/2021 09:30
Chapter 118 : 118: Hung Thủ Giết Người 26/11/2021 07:30
Chapter 117 : 117: Đừng Chết Không Được Chết 26/11/2021 05:30
Chapter 116 : 116: Cô Sẽ Không Chết 26/11/2021 03:30
Chapter 115 : 115: Giống Lửa Nóng Thiêu Đốt 26/11/2021 01:30
Chapter 114 : 114: Thế Này Không Khác Gì Đã Chết 25/11/2021 23:30
Chapter 113 : 113: Là Anh Không Tin Cô 25/11/2021 21:30
Chapter 112 : 112: Một Đám Cấp Dưới Vô Dụng! 25/11/2021 19:30
Chapter 111 : 111: “đúng Hắn Phải Chết!” 25/11/2021 17:30
Chapter 110 : 110: Yếu Cũng Phải Có Một Mức Độ 25/11/2021 15:30
Chapter 109 : 109: “thiên Ma Họa!” 25/11/2021 13:30
Chapter 108 : 108: “thương Lạc Cửu Tuyền” 25/11/2021 11:30
Chapter 107 : 107: “quy Vu Trần Ai” 25/11/2021 09:30
Chapter 106 : 106: Chấn Động Quá Đi! 25/11/2021 07:30
Chapter 105 : 105: Đúng Là Có Chút Mong Đợi 25/11/2021 05:30
Chapter 104 : 104: Đương Nhiên Phải Như Thế 25/11/2021 03:30
Chapter 103 : 103: Đến Chết Không Quên 25/11/2021 01:30
Chapter 102 : 102: Chết Không Nhắm Mắt 24/11/2021 23:30
Chapter 101 : 101: Anh Khiến Tôi Buồn Nôn! 24/11/2021 21:30
Chapter 100 : 100: Còn Muốn Cô Nói Gì 24/11/2021 19:30
Chapter 99 : 99: Anh Là Thằng Điên 24/11/2021 17:30
Chapter 98 : 98: Cô Không Sống Được Rồi 24/11/2021 15:30
Chapter 97 : 97: Chỉ Là Một Tên Cặn Bã 24/11/2021 13:30
Chapter 96 : 96: Cô Thật Sự Bỏ Mạng Để Báo Thù 24/11/2021 11:30
Chapter 95 : 95: Mất Trí Nhớ 24/11/2021 09:30
Chapter 94 : 94: Cô Thực Sự Rất Giống Tiêm Tiêm 24/11/2021 07:30
Chapter 93 : 93: Cô Cược Sai Rồi 24/11/2021 05:30
Chapter 92 : 92: Nhốt Cô Ta Lại Cho Tôi! 24/11/2021 03:30
Chapter 91 : 91: Không Ai Nói Chuyện 24/11/2021 01:30
Chapter 90 : 90: Sống Không Bằng Chết 23/11/2021 23:30
Chapter 89 : 89: Làm Sao Lại Cố Chấp Như Vậy 23/11/2021 21:30
Chapter 88 : 88: Đây Gọi Là Thu Dọn Xong Hành Lý À 23/11/2021 19:30
Chapter 87 : 87: Cuối Cùng Có Phải Có Hay Không 23/11/2021 17:30
Chapter 86 : 86: Đã Không Thể Cứu Vãn Được 23/11/2021 15:30
Chapter 85 : 85: Cậu Hạng Tìm Người Này Rất Nhiều Năm 23/11/2021 13:30
Chapter 84 : 84: Không Cho Anh Ta Biết Là Được 23/11/2021 11:30
Chapter 83 : 83: Tất Cả Chỉ Là Trùng Hợp Sao 23/11/2021 09:30
Chapter 82 : 82: Có Phải Cô Hoa Mắt Hay Không 23/11/2021 07:30
Chapter 81 : 81: Sống Được Một Lúc Thì Một Lúc 23/11/2021 05:30
Chapter 80 : 80: Anh Muốn Giết Cô Ư 23/11/2021 03:30
Chapter 79 : 79: “trả Lại Cho Tôi!” 23/11/2021 01:30
Chapter 78 : 78: Dùng Để Rửa Tiền 22/11/2021 23:30
Chapter 77 : 77: Chẳng Khác Gì Đang Lãng Phí Cuộc Đời 22/11/2021 21:30
Chapter 76 : 76: “chào Mọi Người Tôi Là An Vũ Dương” 22/11/2021 19:30
Chapter 75 : 75: Anh Ta Còn Tưởng Rằng Cô Không Biết 22/11/2021 17:30
Chapter 74 : 74: Từng Chữ Như Khoét Tận Xương 22/11/2021 15:30
Chapter 73 : 73: Không Sao Hết 22/11/2021 13:30
Chapter 72 : 72: “có Phải Rất Đau Hay Không” 22/11/2021 11:30
Chapter 71 : 71: Gầy Đến Mức Làm Anh Không Vui 22/11/2021 09:30
Chapter 70 : 70: “giống Như Một Con Mèo Hoang” 22/11/2021 07:30
Chapter 69 : 69: Sự Chua Xót Không Nói Nên Lời 22/11/2021 05:30
Chapter 68 : 68: “giả Vờ Đáng Thương” 22/11/2021 03:30
Chapter 67 : 67: “cô Đang Quản Chuyện Của Tôi Ư” 22/11/2021 01:30
Chapter 66 : 66: Bây Giờ Tính Mạng Của Cô Đang Bị Đe Dọa Sao 21/11/2021 23:30
Chapter 65 : 65: Hóa Ra Anh Ta Thật Sự Lừa Dối Cô 21/11/2021 21:30
Chapter 64 : 64: Là Thể Hiện Điều Gì 21/11/2021 19:30
Chapter 63 : 63: Cô Không Thể Yêu Hạng Chí Viễn Không Thể Bị Dụ Dỗ 21/11/2021 17:30
Chapter 62 : 62: An Vũ Dương Chính Là Sếp Của Cô 21/11/2021 15:30
Chapter 61 : 61: Dịu Dàng Như Ngọc Khí Chất Như Nước 21/11/2021 13:30
Chapter 60 : 60: Cậu Hạng Chịu Đựng Tôi Chính Là May Mắn Của Tôi 21/11/2021 11:30
Chapter 59 : 59: Bán Hay Không Tùy Các Anh 21/11/2021 09:30
Chapter 58 : 58: Sạch Sẽ Đến Mức Không Nhiễm Một Hạt Bụi 21/11/2021 07:30
Chapter 57 : 57: Hoàn Cảnh Rất Kín Đáo 21/11/2021 05:30
Chapter 56 : 56: “lên Đường!” 21/11/2021 03:30
Chapter 55 : 55: Không Có Phản Đối 21/11/2021 01:30
Chapter 54 : 54: “cảm Ơn Cậu Hạng” 20/11/2021 23:30
Chapter 53 : 53: Anh Muốn Tôi Ở Trên Sao 20/11/2021 21:30
Chapter 52 : 52: Thanh Trừng Người Có Ích Không 20/11/2021 19:30
Chapter 51 : 51: Nụ Hôn Của Anh Lại Rơi Xuống 20/11/2021 17:30
Chapter 50 : 50: “có Hài Lòng Hay Không Là Do Tôi Quyết Định” 20/11/2021 15:30
Chapter 49 : 49: Biến Thái Đến Đáng Sợ 20/11/2021 13:30
Chapter 48 : 48: “sao Không Phải Là Tôi” 20/11/2021 11:30
Chapter 47 : 47: Cô Đơn Như Vậy 20/11/2021 09:30
Chapter 46 : 46: Dường Như Nó Là Một Triển Lãm Hội Họa 20/11/2021 07:30
Chapter 45 : 45: Anh Muốn Ép Cô Nôn Ra Hết 20/11/2021 05:30
Chapter 44 : 44: Dạy Cô Quy Tắc! 20/11/2021 03:30
Chapter 43 : 43: Anh Ta Ghét Nhất Loại Phụ Nữ Như Bình Hoa 20/11/2021 01:30
Chapter 42 : 42: Cô Bắn Súng Chuẩn Đến Cỡ Nào 19/11/2021 23:30
Chapter 41 : 41: Đương Nhiên Là Tôi! 19/11/2021 21:30
Chapter 40 : 40: Kéo Ra Ngoài Hết Cho Tôi! 19/11/2021 19:30
Chapter 39 : 39: Là Người Ở Cảng Biển Ư 19/11/2021 17:30
Chapter 38 : 38: Ván Này Chơi Lớn Quá 19/11/2021 15:30
Chapter 37 : 37: Tôi Không Muốn Làm 19/11/2021 13:30
Chapter 36 : 36: Y Tá Chính Là Thân Phận Giả 19/11/2021 11:30
Chapter 35 : 35: Một Lớp Màng Rất Dễ Vá Lại 19/11/2021 09:30
Chapter 34 : 34: Giang Ninh Phiến Bị Hù Dọa 19/11/2021 07:30
Chapter 33 : 33: Hóa Ra Cô Vẫn Sẽ Rơi Nước Mắt 19/11/2021 05:30
Chapter 32 : 32: Chăm Sóc Mình Thật Tốt Đừng Để Bị Thương 19/11/2021 03:30
Chapter 31 : 31: Tài Xế Vội Vàng Xuống Xe Theo Đuổi 19/11/2021 01:30
Chapter 30 : 30: Ai Cũng Đừng Chống Lại Anh 18/11/2021 23:30
Chapter 29 : 29: Anh Hy Vọng Là Đáp Án Nào 18/11/2021 21:30
Chapter 28 : 28: Cô Tự Mình Hiểu Lấy 18/11/2021 19:30
Chapter 27 : 27: Cô Chán Ghét Anh Đụng Vào Mình 18/11/2021 17:30
Chapter 26 : 26: Không Cho Phép Phản Kháng 18/11/2021 15:30
Chapter 25 : 25: Chẳng Lẽ Còn Có Tư Thế Thứ Hai À 18/11/2021 13:30
Chapter 24 : 24: Cút! Đừng Phiền Tôi! 18/11/2021 11:30
Chapter 23 : 23: Là Bởi Vì Tình Cảm Hay Vì Lý Do Khác 18/11/2021 09:30
Chapter 22 : 22: Cô Gái Này Đang Tự Tìm Đường Chết 18/11/2021 07:30
Chapter 21 : 21: Chỉ Một Cái Liếc Mắt Mà Thôi 18/11/2021 05:30
Chapter 20 : 20: Trang Phục Trẻ Em Cỡ Lớn 18/11/2021 03:30
Chapter 19 : 19: Đã Tìm Mười Năm 18/11/2021 01:30
Chapter 18 : 18: Không Có Gì Tay Tôi Trơn 17/11/2021 23:30
Chapter 17 : 17: Nhanh Lên Một Chút Bán Thử Xem Nào 17/11/2021 21:30
Chapter 16 : 16: Cô Vẫn Luôn Sinh Sống Ở Thành Phố S Sao 17/11/2021 19:30
Chapter 15 : 15: Đi Nấu Cháo Cho Tôi 17/11/2021 17:30
Chapter 14 : 14: Thực Sự Dễ Dàng Lừa Gạt 17/11/2021 15:30
Chapter 13 : 13: Tại Sao Không Làm Loạn 17/11/2021 13:30
Chapter 12 : 12: Tôi Là Người Phụ Nữ Của Cậu Hạng 17/11/2021 11:30
Chapter 11 : 11: Trở Về Nhà Chính 17/11/2021 09:30
Chapter 10 : 10: Ai Bỏ Độc 17/11/2021 07:30
Chapter 9 : 9: Tại Sao Cô Lại Không Khóc 17/11/2021 05:30
Chapter 8 : 8: Làm Người Phụ Nữ Của Tôi 17/11/2021 03:30
Chapter 7 : 7: Tôi Chính Là Con Rắn Kia 17/11/2021 01:30
Chapter 6 : 6: Bình Thường Tôi Sẽ Không Quên 16/11/2021 23:30
Chapter 5 : 5: Còn Chưa Cút Ra Ngoài 16/11/2021 21:30
Chapter 4 : 4: Đừng Đánh Tôi Nữa! 16/11/2021 19:30
Chapter 3 : 3: Đến Bây Giờ Vẫn Chưa Tỉnh Lại 16/11/2021 17:30
Chapter 2 : 2: Đôi Chân Dài 42 Tấc 16/11/2021 15:30
Chapter 1 : 1: Dẫn Cô Ta Tới 16/11/2021 13:30

comment

Có thể bạn thích xem

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo - Vo Phuc Hac Cua Đe Vuong Hac Đao

Cập nhật lúc : 16/05/2019 17:12

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con - [Quyen 2] Sung Vo Tan Troi: Phuc Hac Tong Tai Va Co Vo Tre Con

Cập nhật lúc : 09/11/2019 02:41

Tình trạng : 90 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trọng Sinh Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan - Trong Sinh Tong Tai Cung Sung Co Vo Khong Ngoan

Cập nhật lúc : 08/08/2023 12:31

Tình trạng : 94 / 96 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu - Co Vo Lanh Lung Cua Hac Thieu

Cập nhật lúc : 04/07/2019 23:45

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc - Co Vo Nho Cua Tong Tai Phuc Hac

Cập nhật lúc : 07/12/2019 16:33

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.204

Đọc truyện

Cô Vợ Quyến Rũ Của Trùm Hắc Đạo - Co Vo Quyen Ru Cua Trum Hac Đao

Cập nhật lúc : 01/11/2019 10:44

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám - Co Vo Bac Si Cua Tong Tai Hac Ám

Cập nhật lúc : 26/06/2019 16:30

Tình trạng : 33 / 35 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo - Co Vo Sat Thu Cua Tong Tai Hac Đao

Cập nhật lúc : 28/04/2019 15:45

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Bang - Co Vo Sat Thu Cua Tong Tai Hac Bang

Cập nhật lúc : 01/05/2019 20:12

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch - Co Vo Lanh Lung Cua Ông Trum Hac Bach

Cập nhật lúc : 16/10/2019 09:01

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc - Co Vo Hac Đao Cua Tong Tai Tan Khoc

Cập nhật lúc : 12/11/2019 13:36

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo - Co Vo Bac Si Cua Tong Tai Hac Đao

Cập nhật lúc : 28/12/2019 02:11

Tình trạng : 115 / 115 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện