Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Co Tong Lai Phat Đien Roi

Tác giả : Mẫn Hạ

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 28/11/2022 12:28

Tình trạng : 939 / 941 Chapter

Lượt xem: 16192

Bạn đang đọc truyện Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi của tác giả Mẫn Hạ. Một lần lên giường ngoài ý muốn với thanh mai trúc mã Cố Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi không ngờ anh không những không chịu trách nhiệm, lại còn đòi hủy hôn, khiến cô trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, phải ra nước ngoài tránh nghe lời gièm pha. Ba năm sau, cô trở về nước với tôn chỉ tránh xa anh càng xa càng tốt, nhưng tại sao…. lại vẫn chạm mặt anh hết lần này tới lần khác…
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 939 28/11/2022 13:28
Chapter 938 28/11/2022 11:28
Chapter 937 28/11/2022 09:28
Chapter 936 28/11/2022 07:28
Chapter 935 28/11/2022 05:28
Chapter 934 28/11/2022 03:28
Chapter 933 28/11/2022 01:28
Chapter 932 27/11/2022 23:28
Chapter 931 27/11/2022 21:28
Chapter 930 27/11/2022 19:28
Chapter 929 27/11/2022 17:28
Chapter 928 27/11/2022 15:28
Chapter 927 27/11/2022 13:28
Chapter 926 27/11/2022 11:28
Chapter 925 27/11/2022 09:28
Chapter 924 27/11/2022 07:28
Chapter 923 27/11/2022 05:28
Chapter 922 27/11/2022 03:28
Chapter 921 27/11/2022 01:28
Chapter 920 26/11/2022 23:28
Chapter 919 26/11/2022 21:28
Chapter 918 26/11/2022 19:28
Chapter 917 26/11/2022 17:28
Chapter 916 26/11/2022 15:28
Chapter 915 26/11/2022 13:28
Chapter 914 26/11/2022 11:28
Chapter 913 26/11/2022 09:28
Chapter 912 26/11/2022 07:28
Chapter 911 26/11/2022 05:28
Chapter 910 26/11/2022 03:28
Chapter 909 26/11/2022 01:28
Chapter 908 25/11/2022 23:28
Chapter 907 25/11/2022 21:28
Chapter 906 25/11/2022 19:28
Chapter 905 25/11/2022 17:28
Chapter 904 25/11/2022 15:28
Chapter 903 25/11/2022 13:28
Chapter 902 25/11/2022 11:28
Chapter 901 25/11/2022 09:28
Chapter 900 23/11/2022 19:42
Chapter 899 23/11/2022 17:42
Chapter 898 23/11/2022 15:42
Chapter 897 23/11/2022 13:42
Chapter 896 23/11/2022 11:42
Chapter 895 23/11/2022 09:42
Chapter 894 23/11/2022 07:42
Chapter 893 23/11/2022 05:42
Chapter 892 23/11/2022 03:42
Chapter 891 23/11/2022 01:42
Chapter 890 22/11/2022 23:42
Chapter 889 22/11/2022 21:42
Chapter 888 22/11/2022 19:42
Chapter 887 22/11/2022 17:42
Chapter 886 22/11/2022 15:42
Chapter 885 22/11/2022 13:42
Chapter 884 22/11/2022 11:42
Chapter 883 22/11/2022 09:42
Chapter 882 22/11/2022 07:42
Chapter 881 22/11/2022 05:42
Chapter 880 22/11/2022 03:42
Chapter 879 22/11/2022 01:42
Chapter 878 21/11/2022 23:42
Chapter 877 21/11/2022 21:42
Chapter 876 21/11/2022 19:42
Chapter 875 21/11/2022 17:42
Chapter 874 21/11/2022 15:42
Chapter 873 21/11/2022 13:42
Chapter 872 21/11/2022 11:42
Chapter 871 21/11/2022 09:42
Chapter 870 21/11/2022 07:42
Chapter 869 21/11/2022 05:42
Chapter 868 20/11/2022 13:34
Chapter 867 20/11/2022 11:34
Chapter 866 20/11/2022 09:34
Chapter 865 20/11/2022 07:34
Chapter 864 20/11/2022 05:34
Chapter 863 20/11/2022 03:34
Chapter 862 20/11/2022 01:34
Chapter 861 19/11/2022 23:34
Chapter 860 19/11/2022 21:34
Chapter 859 19/11/2022 19:34
Chapter 858 19/11/2022 17:34
Chapter 857 19/11/2022 15:34
Chapter 856 19/11/2022 13:34
Chapter 855 19/11/2022 11:34
Chapter 854 19/11/2022 09:34
Chapter 853 19/11/2022 07:34
Chapter 852 19/11/2022 05:34
Chapter 851 19/11/2022 03:34
Chapter 850 19/11/2022 01:34
Chapter 849 18/11/2022 23:34
Chapter 848 18/11/2022 21:34
Chapter 847 18/11/2022 19:34
Chapter 846 18/11/2022 17:34
Chapter 845 18/11/2022 15:34
Chapter 844 18/11/2022 13:34
Chapter 843 18/11/2022 11:34
Chapter 842 18/11/2022 09:34
Chapter 841 18/11/2022 07:34
Chapter 840 18/11/2022 05:34
Chapter 839 18/11/2022 03:34
Chapter 838 18/11/2022 01:34
Chapter 837 17/11/2022 23:34
Chapter 836 17/11/2022 21:34
Chapter 835 17/11/2022 19:34
Chapter 834 17/11/2022 17:34
Chapter 833 17/11/2022 15:34
Chapter 832 13/11/2022 19:30
Chapter 831 13/11/2022 17:30
Chapter 830 13/11/2022 15:30
Chapter 829 13/11/2022 13:30
Chapter 828 13/11/2022 11:30
Chapter 827 13/11/2022 09:30
Chapter 826 13/11/2022 07:30
Chapter 825 13/11/2022 05:30
Chapter 824 13/11/2022 03:30
Chapter 823 13/11/2022 01:30
Chapter 822 12/11/2022 23:30
Chapter 821 12/11/2022 21:30
Chapter 820 12/11/2022 19:30
Chapter 819 12/11/2022 17:30
Chapter 818 12/11/2022 15:30
Chapter 817 12/11/2022 13:30
Chapter 816 12/11/2022 11:30
Chapter 815 12/11/2022 09:30
Chapter 814 12/11/2022 07:30
Chapter 813 12/11/2022 05:30
Chapter 812 12/11/2022 03:30
Chapter 811 12/11/2022 01:30
Chapter 810 11/11/2022 23:30
Chapter 809 11/11/2022 21:30
Chapter 808 09/11/2022 19:30
Chapter 807 09/11/2022 17:30
Chapter 806 09/11/2022 15:30
Chapter 805 09/11/2022 13:30
Chapter 804 09/11/2022 11:30
Chapter 803 09/11/2022 09:30
Chapter 802 09/11/2022 07:30
Chapter 801 09/11/2022 05:30
Chapter 800 09/11/2022 03:30
Chapter 799 09/11/2022 01:30
Chapter 798 08/11/2022 23:30
Chapter 797 08/11/2022 09:32
Chapter 796 08/11/2022 07:32
Chapter 795 08/11/2022 05:32
Chapter 794 08/11/2022 03:32
Chapter 793 08/11/2022 01:32
Chapter 792 07/11/2022 23:32
Chapter 791 07/11/2022 21:32
Chapter 790 07/11/2022 19:32
Chapter 789 07/11/2022 17:32
Chapter 788 07/11/2022 15:32
Chapter 787 07/11/2022 13:32
Chapter 786 07/11/2022 11:32
Chapter 785 05/11/2022 09:29
Chapter 784 05/11/2022 07:29
Chapter 783 05/11/2022 05:29
Chapter 782 05/11/2022 03:29
Chapter 781 05/11/2022 01:29
Chapter 780 04/11/2022 23:29
Chapter 779 04/11/2022 21:29
Chapter 778 04/11/2022 19:29
Chapter 777 04/11/2022 17:29
Chapter 776 04/11/2022 15:29
Chapter 775 04/11/2022 13:29
Chapter 774 04/11/2022 11:29
Chapter 773 04/11/2022 09:29
Chapter 772 04/11/2022 07:29
Chapter 771 04/11/2022 05:29
Chapter 770 04/11/2022 03:29
Chapter 769 04/11/2022 01:29
Chapter 768 02/11/2022 19:33
Chapter 767 02/11/2022 17:33
Chapter 766 02/11/2022 15:33
Chapter 765 02/11/2022 13:33
Chapter 764 02/11/2022 11:33
Chapter 763 02/11/2022 09:33
Chapter 762 02/11/2022 07:33
Chapter 761 02/11/2022 05:33
Chapter 760 02/11/2022 03:33
Chapter 759 02/11/2022 01:33
Chapter 758 01/11/2022 23:33
Chapter 757 01/11/2022 21:33
Chapter 756 01/11/2022 19:33
Chapter 755 01/11/2022 17:33
Chapter 754 01/11/2022 15:33
Chapter 753 01/11/2022 13:33
Chapter 752 01/11/2022 11:33
Chapter 751 01/11/2022 09:33
Chapter 750 01/11/2022 07:33
Chapter 749 01/11/2022 05:33
Chapter 748 01/11/2022 03:33
Chapter 747 01/11/2022 01:33
Chapter 746 31/10/2022 23:33
Chapter 745 31/10/2022 21:33
Chapter 744 31/10/2022 19:33
Chapter 743 31/10/2022 17:33
Chapter 742 31/10/2022 15:33
Chapter 741 31/10/2022 13:33
Chapter 740 31/10/2022 11:33
Chapter 739 31/10/2022 09:33
Chapter 738 31/10/2022 07:33
Chapter 737 31/10/2022 05:33
Chapter 736 31/10/2022 03:33
Chapter 735 31/10/2022 01:33
Chapter 734 30/10/2022 23:33
Chapter 733 30/10/2022 21:33
Chapter 732 30/10/2022 19:33
Chapter 731 30/10/2022 17:33
Chapter 730 30/10/2022 15:33
Chapter 729 30/10/2022 13:33
Chapter 728 30/10/2022 11:33
Chapter 727 30/10/2022 09:33
Chapter 726 30/10/2022 07:33
Chapter 725 30/10/2022 05:33
Chapter 724 30/10/2022 03:33
Chapter 723 30/10/2022 01:33
Chapter 722 29/10/2022 23:33
Chapter 721 29/10/2022 21:33
Chapter 720 29/10/2022 19:33
Chapter 719 29/10/2022 17:33
Chapter 718 29/10/2022 15:33
Chapter 717 29/10/2022 13:33
Chapter 716 29/10/2022 11:33
Chapter 715 27/10/2022 06:29
Chapter 714 27/10/2022 04:29
Chapter 713 27/10/2022 02:29
Chapter 712 27/10/2022 00:29
Chapter 711 26/10/2022 22:29
Chapter 710 26/10/2022 20:29
Chapter 709 26/10/2022 18:29
Chapter 708 26/10/2022 16:29
Chapter 707 26/10/2022 14:29
Chapter 706 26/10/2022 12:29
Chapter 705 26/10/2022 10:29
Chapter 704 26/10/2022 08:29
Chapter 703 26/10/2022 06:29
Chapter 702 26/10/2022 04:29
Chapter 701 26/10/2022 02:29
Chapter 700 26/10/2022 00:29
Chapter 699 25/10/2022 22:29
Chapter 698 25/10/2022 20:29
Chapter 697 25/10/2022 09:31
Chapter 696 25/10/2022 07:31
Chapter 695 25/10/2022 05:31
Chapter 694 25/10/2022 03:31
Chapter 693 25/10/2022 01:31
Chapter 692 24/10/2022 23:31
Chapter 691 24/10/2022 21:31
Chapter 690 24/10/2022 19:31
Chapter 689 24/10/2022 17:31
Chapter 688 24/10/2022 15:31
Chapter 687 24/10/2022 13:31
Chapter 686 24/10/2022 11:31
Chapter 685 24/10/2022 09:31
Chapter 684 24/10/2022 07:31
Chapter 683 24/10/2022 05:31
Chapter 682 24/10/2022 03:31
Chapter 681 24/10/2022 01:31
Chapter 680 23/10/2022 23:31
Chapter 679 23/10/2022 21:31
Chapter 678 23/10/2022 19:31
Chapter 677 22/10/2022 19:29
Chapter 676 22/10/2022 17:29
Chapter 675 22/10/2022 15:29
Chapter 674 22/10/2022 13:29
Chapter 673 22/10/2022 11:29
Chapter 672 22/10/2022 09:29
Chapter 671 22/10/2022 07:29
Chapter 670 22/10/2022 05:29
Chapter 669 22/10/2022 03:29
Chapter 668 22/10/2022 01:29
Chapter 667 21/10/2022 23:29
Chapter 666 21/10/2022 21:29
Chapter 665 21/10/2022 19:29
Chapter 664 21/10/2022 17:29
Chapter 663 21/10/2022 15:29
Chapter 662 21/10/2022 13:29
Chapter 661 21/10/2022 11:29
Chapter 660 21/10/2022 09:29
Chapter 659 21/10/2022 07:29
Chapter 658 21/10/2022 05:29
Chapter 657 21/10/2022 03:29
Chapter 656 21/10/2022 01:29
Chapter 655 20/10/2022 23:29
Chapter 654 20/10/2022 21:29
Chapter 653 20/10/2022 19:29
Chapter 652 20/10/2022 17:29
Chapter 651 20/10/2022 15:29
Chapter 650 20/10/2022 13:29
Chapter 649 20/10/2022 11:29
Chapter 648 20/10/2022 09:29
Chapter 647 20/10/2022 07:29
Chapter 646 20/10/2022 05:29
Chapter 645 20/10/2022 03:29
Chapter 644 20/10/2022 01:29
Chapter 643 19/10/2022 23:29
Chapter 642 19/10/2022 21:29
Chapter 641 19/10/2022 19:29
Chapter 640 19/10/2022 17:29
Chapter 639 19/10/2022 15:29
Chapter 638 19/10/2022 13:29
Chapter 637 19/10/2022 11:29
Chapter 636 19/10/2022 09:29
Chapter 635 19/10/2022 07:29
Chapter 634 19/10/2022 05:29
Chapter 633 19/10/2022 03:29
Chapter 632 19/10/2022 01:29
Chapter 631 18/10/2022 23:29
Chapter 630 18/10/2022 21:29
Chapter 629 18/10/2022 19:29
Chapter 628 18/10/2022 17:29
Chapter 627 18/10/2022 15:29
Chapter 626 18/10/2022 13:29
Chapter 625 18/10/2022 11:29
Chapter 624 18/10/2022 09:29
Chapter 623 18/10/2022 07:29
Chapter 622 18/10/2022 05:29
Chapter 621 18/10/2022 03:29
Chapter 620 18/10/2022 01:29
Chapter 619 17/10/2022 23:29
Chapter 618 17/10/2022 21:29
Chapter 617 17/10/2022 19:29
Chapter 616 17/10/2022 17:29
Chapter 615 17/10/2022 15:29
Chapter 614 17/10/2022 13:29
Chapter 613 17/10/2022 11:29
Chapter 612 17/10/2022 09:29
Chapter 611 17/10/2022 07:29
Chapter 610 17/10/2022 05:29
Chapter 609 17/10/2022 03:29
Chapter 608 17/10/2022 01:29
Chapter 607 16/10/2022 23:29
Chapter 606 16/10/2022 21:29
Chapter 605 17/10/2022 06:28
Chapter 604 17/10/2022 04:28
Chapter 603 17/10/2022 02:28
Chapter 602 17/10/2022 00:28
Chapter 601 16/10/2022 22:28
Chapter 600 16/10/2022 20:28
Chapter 599 16/10/2022 18:28
Chapter 598 16/10/2022 16:28
Chapter 597 16/10/2022 14:28
Chapter 596 16/10/2022 12:28
Chapter 595 16/10/2022 10:28
Chapter 594 16/10/2022 08:28
Chapter 593 16/10/2022 06:28
Chapter 592 16/10/2022 04:28
Chapter 591 16/10/2022 02:28
Chapter 590 15/10/2022 09:30
Chapter 589 15/10/2022 07:30
Chapter 588 15/10/2022 05:30
Chapter 587 15/10/2022 03:30
Chapter 586 15/10/2022 01:30
Chapter 585 14/10/2022 23:30
Chapter 584 14/10/2022 21:30
Chapter 583 14/10/2022 19:30
Chapter 582 14/10/2022 17:30
Chapter 581 14/10/2022 15:30
Chapter 580 14/10/2022 13:30
Chapter 579 14/10/2022 11:30
Chapter 578 14/10/2022 09:30
Chapter 577 14/10/2022 07:30
Chapter 576 14/10/2022 05:30
Chapter 575 14/10/2022 03:30
Chapter 574 14/10/2022 01:30
Chapter 573 13/10/2022 23:30
Chapter 572 13/10/2022 21:30
Chapter 571 13/10/2022 19:30
Chapter 570 13/10/2022 17:30
Chapter 569 13/10/2022 15:30
Chapter 568 13/10/2022 13:30
Chapter 567 13/10/2022 11:30
Chapter 566 13/10/2022 09:30
Chapter 565 13/10/2022 07:30
Chapter 564 13/10/2022 05:30
Chapter 563 13/10/2022 03:30
Chapter 562 13/10/2022 01:30
Chapter 561 12/10/2022 23:30
Chapter 560 13/10/2022 19:28
Chapter 559 13/10/2022 17:28
Chapter 558 13/10/2022 15:28
Chapter 557 13/10/2022 13:28
Chapter 556 13/10/2022 11:28
Chapter 555 13/10/2022 09:28
Chapter 554 13/10/2022 07:28
Chapter 553 13/10/2022 05:28
Chapter 552 13/10/2022 03:28
Chapter 551 13/10/2022 01:28
Chapter 550 12/10/2022 23:28
Chapter 549 12/10/2022 21:28
Chapter 548 12/10/2022 19:28
Chapter 547 12/10/2022 17:28
Chapter 546 12/10/2022 15:28
Chapter 545 12/10/2022 13:28
Chapter 544 12/10/2022 11:28
Chapter 543 12/10/2022 09:28
Chapter 542 12/10/2022 07:28
Chapter 541 12/10/2022 05:28
Chapter 540 12/10/2022 03:28
Chapter 539 12/10/2022 01:28
Chapter 538 11/10/2022 23:28
Chapter 537 11/10/2022 21:28
Chapter 536 11/10/2022 19:28
Chapter 535 11/10/2022 17:28
Chapter 534 11/10/2022 15:28
Chapter 533 11/10/2022 13:28
Chapter 532 11/10/2022 11:28
Chapter 531 11/10/2022 09:28
Chapter 530 12/10/2022 06:28
Chapter 529 12/10/2022 04:28
Chapter 528 12/10/2022 02:28
Chapter 527 12/10/2022 00:28
Chapter 526 11/10/2022 22:28
Chapter 525 11/10/2022 20:28
Chapter 524 11/10/2022 18:28
Chapter 523 11/10/2022 16:28
Chapter 522 11/10/2022 14:28
Chapter 521 11/10/2022 12:28
Chapter 520 11/10/2022 10:28
Chapter 519 11/10/2022 08:28
Chapter 518 11/10/2022 06:28
Chapter 517 11/10/2022 04:28
Chapter 516 11/10/2022 02:28
Chapter 515 11/10/2022 00:28
Chapter 514 10/10/2022 22:28
Chapter 513 10/10/2022 20:28
Chapter 512 10/10/2022 18:28
Chapter 511 10/10/2022 16:28
Chapter 510 10/10/2022 14:28
Chapter 509 10/10/2022 12:28
Chapter 508 10/10/2022 10:28
Chapter 507 10/10/2022 08:28
Chapter 506 10/10/2022 06:28
Chapter 505 10/10/2022 04:28
Chapter 504 10/10/2022 02:28
Chapter 503 10/10/2022 00:28
Chapter 502 09/10/2022 22:28
Chapter 501 09/10/2022 20:28
Chapter 500 11/10/2022 19:28
Chapter 499 11/10/2022 17:28
Chapter 498 11/10/2022 15:28
Chapter 497 11/10/2022 13:28
Chapter 496 11/10/2022 11:28
Chapter 495 11/10/2022 09:28
Chapter 494 11/10/2022 07:28
Chapter 493 11/10/2022 05:28
Chapter 492 11/10/2022 03:28
Chapter 491 11/10/2022 01:28
Chapter 490 10/10/2022 23:28
Chapter 489 10/10/2022 21:28
Chapter 488 10/10/2022 19:28
Chapter 487 10/10/2022 17:28
Chapter 486 10/10/2022 15:28
Chapter 485 10/10/2022 13:28
Chapter 484 10/10/2022 11:28
Chapter 483 10/10/2022 09:28
Chapter 482 10/10/2022 07:28
Chapter 481 10/10/2022 05:28
Chapter 480 10/10/2022 03:28
Chapter 479 10/10/2022 01:28
Chapter 478 09/10/2022 23:28
Chapter 477 09/10/2022 21:28
Chapter 476 09/10/2022 19:28
Chapter 475 09/10/2022 17:28
Chapter 474 09/10/2022 15:28
Chapter 473 09/10/2022 13:28
Chapter 472 09/10/2022 11:28
Chapter 471 09/10/2022 09:28
Chapter 470 09/10/2022 07:28
Chapter 469 09/10/2022 05:28
Chapter 468 09/10/2022 03:28
Chapter 467 09/10/2022 01:28
Chapter 466 08/10/2022 23:28
Chapter 465 08/10/2022 21:28
Chapter 464 08/10/2022 19:28
Chapter 463 08/10/2022 17:28
Chapter 462 08/10/2022 15:28
Chapter 461 08/10/2022 13:28
Chapter 460 08/10/2022 11:28
Chapter 459 08/10/2022 09:28
Chapter 458 08/10/2022 07:28
Chapter 457 08/10/2022 05:28
Chapter 456 08/10/2022 03:28
Chapter 455 08/10/2022 01:28
Chapter 454 07/10/2022 23:28
Chapter 453 07/10/2022 21:28
Chapter 452 07/10/2022 19:28
Chapter 451 07/10/2022 17:28
Chapter 450 07/10/2022 15:28
Chapter 449 07/10/2022 13:28
Chapter 448 07/10/2022 11:28
Chapter 447 07/10/2022 09:28
Chapter 446 07/10/2022 07:28
Chapter 445 07/10/2022 05:28
Chapter 444 07/10/2022 03:28
Chapter 443 07/10/2022 01:28
Chapter 442 06/10/2022 23:28
Chapter 441 06/10/2022 21:28
Chapter 440 06/10/2022 19:28
Chapter 439 06/10/2022 17:28
Chapter 438 06/10/2022 15:28
Chapter 437 06/10/2022 13:28
Chapter 436 06/10/2022 11:28
Chapter 435 06/10/2022 09:28
Chapter 434 06/10/2022 07:28
Chapter 433 06/10/2022 05:28
Chapter 432 06/10/2022 03:28
Chapter 431 06/10/2022 01:28
Chapter 430 05/10/2022 23:28
Chapter 429 05/10/2022 21:28
Chapter 428 05/10/2022 19:28
Chapter 427 05/10/2022 17:28
Chapter 426 05/10/2022 15:28
Chapter 425 05/10/2022 13:28
Chapter 424 05/10/2022 11:28
Chapter 423 05/10/2022 09:28
Chapter 422 05/10/2022 07:28
Chapter 421 05/10/2022 05:28
Chapter 420 05/10/2022 03:28
Chapter 419 05/10/2022 01:28
Chapter 418 04/10/2022 23:28
Chapter 417 04/10/2022 21:28
Chapter 416 04/10/2022 19:28
Chapter 415 04/10/2022 17:28
Chapter 414 04/10/2022 15:28
Chapter 413 04/10/2022 13:28
Chapter 412 04/10/2022 11:28
Chapter 411 04/10/2022 09:28
Chapter 410 04/10/2022 07:28
Chapter 409 04/10/2022 05:28
Chapter 408 04/10/2022 03:28
Chapter 407 04/10/2022 01:28
Chapter 406 03/10/2022 23:28
Chapter 405 03/10/2022 21:28
Chapter 404 03/10/2022 19:28
Chapter 403 03/10/2022 17:28
Chapter 402 03/10/2022 15:28
Chapter 401 03/10/2022 13:28
Chapter 400 08/10/2022 01:28
Chapter 399 07/10/2022 23:28
Chapter 398 07/10/2022 21:28
Chapter 397 07/10/2022 19:28
Chapter 396 07/10/2022 17:28
Chapter 395 07/10/2022 15:28
Chapter 394 07/10/2022 13:28
Chapter 393 07/10/2022 11:28
Chapter 392 07/10/2022 09:28
Chapter 391 07/10/2022 07:28
Chapter 390 07/10/2022 05:28
Chapter 389 07/10/2022 03:28
Chapter 388 07/10/2022 01:28
Chapter 387 06/10/2022 23:28
Chapter 386 06/10/2022 21:28
Chapter 385 06/10/2022 19:28
Chapter 384 06/10/2022 17:28
Chapter 383 06/10/2022 15:28
Chapter 382 06/10/2022 13:28
Chapter 381 06/10/2022 11:28
Chapter 380 06/10/2022 09:28
Chapter 379 06/10/2022 07:28
Chapter 378 06/10/2022 05:28
Chapter 377 06/10/2022 03:28
Chapter 376 06/10/2022 01:28
Chapter 375 05/10/2022 23:28
Chapter 374 05/10/2022 21:28
Chapter 373 05/10/2022 19:28
Chapter 372 05/10/2022 17:28
Chapter 371 05/10/2022 15:28
Chapter 370 05/10/2022 13:28
Chapter 369 05/10/2022 11:28
Chapter 368 05/10/2022 09:28
Chapter 367 05/10/2022 07:28
Chapter 366 05/10/2022 05:28
Chapter 365 05/10/2022 03:28
Chapter 364 05/10/2022 01:28
Chapter 363 04/10/2022 23:28
Chapter 362 04/10/2022 21:28
Chapter 361 04/10/2022 19:28
Chapter 360 04/10/2022 17:28
Chapter 359 04/10/2022 15:28
Chapter 358 04/10/2022 13:28
Chapter 357 04/10/2022 11:28
Chapter 356 04/10/2022 09:28
Chapter 355 04/10/2022 07:28
Chapter 354 04/10/2022 05:28
Chapter 353 04/10/2022 03:28
Chapter 352 04/10/2022 01:28
Chapter 351 03/10/2022 23:28
Chapter 350 03/10/2022 21:28
Chapter 349 03/10/2022 19:28
Chapter 348 03/10/2022 17:28
Chapter 347 03/10/2022 15:28
Chapter 346 : 346: Cảm Ơn Cô Đã Đến 09/09/2022 13:31
Chapter 345 03/10/2022 13:28
Chapter 344 09/09/2022 11:31
Chapter 343 : 343: Tự Tìm Đường Sống 09/09/2022 09:31
Chapter 342 03/10/2022 09:28
Chapter 341 09/09/2022 07:31
Chapter 340 : 340: Sự Dịu Dàng Của Anh 2 09/09/2022 05:31
Chapter 339 : 339: Sự Dịu Dàng Của Anh 09/09/2022 03:31
Chapter 338 : 338: Chiếm Đoạt 2 09/09/2022 01:31
Chapter 337 03/10/2022 01:28
Chapter 336 08/09/2022 23:31
Chapter 335 : 335: Không Phục Thì Cố Mà Nhịn 1 08/09/2022 21:31
Chapter 334 02/10/2022 21:28
Chapter 333 08/09/2022 19:31
Chapter 332 : 332: Cô Luôn Là Ngoại Lệ Của Anh 2 08/09/2022 17:31
Chapter 331 : 331: Cô Luôn Là Ngoại Lệ Của Anh 1 08/09/2022 15:31
Chapter 330 02/10/2022 15:28
Chapter 329 08/09/2022 13:31
Chapter 328 : 328: Ra Dáng Một Người Chồng 08/09/2022 11:31
Chapter 327 : 327: Không Tồn Tại 08/09/2022 09:31
Chapter 326 02/10/2022 09:28
Chapter 325 08/09/2022 07:31
Chapter 324 : 324: Lại Bị Chặn! 08/09/2022 05:31
Chapter 323 : 323: Ờ Là Có Ý Gì 08/09/2022 03:31
Chapter 322 : 322: Vợ Tôi Trả Tiền! 08/09/2022 01:31
Chapter 321 : 321: Anh Nuôi Được 07/09/2022 23:31
Chapter 320 : 320: Ăn Tối 07/09/2022 21:31
Chapter 319 : 319: Khiết Thần Đã Lâu Không Gặp 07/09/2022 19:31
Chapter 318 : 318: Lời Mời Hẹn Hò 2 07/09/2022 17:31
Chapter 317 : 317: Lời Mời Hẹn Hò 1 07/09/2022 15:31
Chapter 316 : 316: Vì Anh Ấy Mà Trở Về 07/09/2022 13:31
Chapter 315 01/10/2022 13:28
Chapter 314 07/09/2022 11:31
Chapter 313 : 313: Anh Đã Nhìn Thấy Sự Đau Khổ Của Cô Sao 1 07/09/2022 09:31
Chapter 312 : 312: Di Chứng Về Sau 2 07/09/2022 07:31
Chapter 311 : 311: Mất Niềm Tin 07/09/2022 05:31
Chapter 310 01/10/2022 05:28
Chapter 309 07/09/2022 03:31
Chapter 308 : 308: Hình Mẫu Lý Tưởng Của Anh Cố Là 2 07/09/2022 01:31
Chapter 307 : 307: Hình Mẫu Lý Tưởng Của Anh Cố Là 1 06/09/2022 23:31
Chapter 306 : 306: Là Vì Cảm Kích Hay Là Vì Yêu 2 06/09/2022 21:31
Chapter 305 : 305: Là Vì Cảm Kích Hay Là Vì Yêu 1 06/09/2022 19:31
Chapter 304 : 304: Cho Cả Hai Thêm Một Cơ Hội 06/09/2022 17:31
Chapter 303 : 303: Học Cách Yêu 06/09/2022 15:31
Chapter 302 : 302: Không Phải Cô Hứa Mà Là Vợ Anh Cố 2 06/09/2022 13:31
Chapter 301 30/09/2022 13:28
Chapter 300 06/09/2022 11:31
Chapter 299 : 299: Tôi Không Dễ Dỗ Như Trước Kia Nữa Đâu 1 06/09/2022 09:31
Chapter 298 : 298: Hứa Tịnh Nhi Xin Lỗi Em 06/09/2022 07:31
Chapter 297 : 297: Cảm Ơn Em Đã Có Thể Tỉnh Lại 06/09/2022 05:31
Chapter 296 : 296: Yêu Anh Thành Bản Năng 2 06/09/2022 03:31
Chapter 295 : 295: Yêu Anh Thành Bản Năng 1 06/09/2022 01:31
Chapter 294 30/09/2022 01:28
Chapter 293 05/09/2022 23:31
Chapter 292 : 292: Em Không Được Chết! 05/09/2022 21:31
Chapter 291 : 291: Máu Ướt Áo 05/09/2022 19:31
Chapter 290 : 290: Nhớ Vị Cafe Sữa 05/09/2022 17:31
Chapter 289 : 289: Nhiệm Vụ Đột Xuất 05/09/2022 15:31
Chapter 288 : 288: Sự Cố 05/09/2022 13:31
Chapter 287 : 287: Trước Đây Cô Cũng Biết Dỗ Dành 05/09/2022 11:31
Chapter 286 : 286: Không Phải Anh Không Muốn Tới 05/09/2022 09:31
Chapter 285 29/09/2022 09:28
Chapter 284 05/09/2022 07:31
Chapter 283 : 283: Không Nỡ Gọi Cô Ấy Dậy 1 05/09/2022 05:31
Chapter 282 29/09/2022 05:28
Chapter 281 05/09/2022 03:31
Chapter 280 29/09/2022 03:28
Chapter 279 05/09/2022 01:31
Chapter 278 : 278: Lần Duy Nhất Từ Bỏ 2 04/09/2022 23:31
Chapter 277 : 277: Lần Duy Nhất Từ Bỏ 1 04/09/2022 21:31
Chapter 276 : 276: Tôi Không Có Ý Định Ly Hôn 2 04/09/2022 19:31
Chapter 275 : 275: Tôi Không Có Ý Định Ly Hôn 1 04/09/2022 17:31
Chapter 274 28/09/2022 17:28
Chapter 273 04/09/2022 15:31
Chapter 272 : 272: Chiều Vợ Hết Nấc 2 04/09/2022 13:31
Chapter 271 : 271: Chiều Vợ Hết Nấc 1 04/09/2022 11:31
Chapter 270 : 270: Quà Mừng Năm Mới 2 04/09/2022 09:31
Chapter 269 : 269: Quà Mừng Năm Mới 1 04/09/2022 07:31
Chapter 268 28/09/2022 07:28
Chapter 267 04/09/2022 05:31
Chapter 266 : 266: Hứa Tịnh Nhi Thích Nhất Là 04/09/2022 03:31
Chapter 265 : 265: Tha Lỗi Cho Em Nhé 04/09/2022 01:31
Chapter 264 : 264: Rốt Cuộc Cô Chiều Theo Ý Anh Đến Mức Nào 2 03/09/2022 23:31
Chapter 263 : 263: Rốt Cuộc Cô Chiều Theo Ý Anh Đến Mức Nào 1 03/09/2022 21:31
Chapter 262 : 262: Tôi Không Có Ý Định Chia Phòng Ngủ Riêng 2 03/09/2022 19:31
Chapter 261 : 261: Tôi Không Có Ý Định Chia Phòng Ngủ Riêng 1 03/09/2022 17:31
Chapter 260 : 260: Người Đâu Rồi 03/09/2022 15:31
Chapter 259 : 259: Yêu Đậm Sâu 03/09/2022 13:31
Chapter 258 : 258: Anh Cũng Cần Được Quan Tâm 03/09/2022 11:31
Chapter 257 27/09/2022 11:28
Chapter 256 03/09/2022 09:31
Chapter 255 : 255: Trái Tim Vỡ Vụn 03/09/2022 07:31
Chapter 254 : 254: Tặng Hoa 03/09/2022 05:31
Chapter 253 : 253: Quân Sư Tình Yêu 03/09/2022 03:31
Chapter 252 27/09/2022 03:28
Chapter 251 03/09/2022 01:31
Chapter 250 : 250: Anh Cố Là Tra Nam À 2 02/09/2022 23:31
Chapter 249 : 249: Anh Cố Là Tra Nam À 1 02/09/2022 21:31
Chapter 248 : 248: Tôi Muốn Về Nhà Với Cô 02/09/2022 19:31
Chapter 247 26/09/2022 19:28
Chapter 246 02/09/2022 17:31
Chapter 245 : 245: Anh Chờ Chết Đi 1 02/09/2022 15:31
Chapter 244 : 244: Cô Là Vũ Khí Dập Lửa Của Anh 2 02/09/2022 13:31
Chapter 243 : 243: Cô Là Vũ Khí Dập Lửa Của Anh 1 02/09/2022 11:31
Chapter 242 26/09/2022 11:28
Chapter 241 02/09/2022 09:31
Chapter 240 : 240: Chỉ Cần Cô Muốn Anh Đều Đồng Ý 02/09/2022 07:31
Chapter 239 : 239: Đợi Anh! 02/09/2022 05:31
Chapter 238 : 238: Chỉ Cần Cô Ấy Muốn! 02/09/2022 03:31
Chapter 237 : 237: Công Khai Mối Quan Hệ 02/09/2022 01:31
Chapter 236 : 236: Chưa Đấu Đã Nhận Thua 01/09/2022 23:31
Chapter 235 : 235: Cô Em Chiến Thần 01/09/2022 21:31
Chapter 234 : 234: Tôi Chỉ Đùa Anh Thôi 01/09/2022 19:31
Chapter 233 : 233: Tôi Thương Cô 01/09/2022 17:31
Chapter 232 : 232: Là Cô Ta Sao 2 01/09/2022 15:31
Chapter 231 25/09/2022 15:28
Chapter 230 01/09/2022 13:31
Chapter 229 : 229: Ôi Đàn Ông! 01/09/2022 11:31
Chapter 228 : 228: Cô Ồn Ào Quá! 01/09/2022 09:31
Chapter 227 : 227: Anh Tiếp Tục Đi Đừng Dừng Lại! 01/09/2022 07:31
Chapter 226 : 226: Có Ý Kiến Gì Không 01/09/2022 05:31
Chapter 225 : 225: Dám Ngáng Đường Bà À! 01/09/2022 03:31
Chapter 224 : 224: Hôm Nay Sẽ Là Ngày Chết Của Cô 2 01/09/2022 01:31
Chapter 223 25/09/2022 01:28
Chapter 222 31/08/2022 23:31
Chapter 221 : 221: Cố Tổng Nóng Nảy 1 31/08/2022 21:31
Chapter 220 : 220: Đừng Tự Đề Cao Bản Thân 31/08/2022 19:31
Chapter 219 : 219: Muốn Khóc 31/08/2022 17:31
Chapter 218 : 218: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc 31/08/2022 15:31
Chapter 217 : 217: Khó Giữ Sự Trinh Bạch 31/08/2022 13:31
Chapter 216 : 216: Chuốc Thuốc 31/08/2022 11:31
Chapter 215 : 215: Thật Ghê Tởm! 31/08/2022 09:31
Chapter 214 : 214: Thả Mồi 31/08/2022 07:31
Chapter 213 : 213: Hóa Ra Cô Thích Trò Này À 1 31/08/2022 05:31
Chapter 212 24/09/2022 05:28
Chapter 211 31/08/2022 03:31
Chapter 210 : 210: Tự Tạo Nghiệt Thì Không Thể Sống 2 31/08/2022 01:31
Chapter 209 : 209: Tự Tạo Nghiệt Thì Không Thể Sống 1 30/08/2022 23:31
Chapter 208 : 208: Tôi Sẽ Không Thích Em 2 30/08/2022 21:31
Chapter 207 : 207: Tôi Sẽ Không Thích Em 1 30/08/2022 19:31
Chapter 206 : 206: Nếu Không Là Mãi Mãi 2 30/08/2022 17:31
Chapter 205 : 205: Nếu Không Là Mãi Mãi 1 30/08/2022 15:31
Chapter 204 23/09/2022 15:28
Chapter 203 30/08/2022 13:31
Chapter 202 : 202: Cao Thủ Võ Lâm Ẩn Mình 2 30/08/2022 11:31
Chapter 201 23/09/2022 11:28
Chapter 200 -201 23/08/2022 06:28
Chapter 199 : 199: Thù Mới Hận Cũ Tính Luôn Thể 1 23/08/2022 04:28
Chapter 198 : 198: Màn Đối Quyết Giữa Cũ Và Mới 2 23/08/2022 02:28
Chapter 197 : 197: Màn Đối Quyết Giữa Cũ Và Mới 1 23/08/2022 00:28
Chapter 196 23/09/2022 03:28
Chapter 195 -196: 195: Hồi Sinh Từ Đống Tro Tàn 1 22/08/2022 22:28
Chapter 194 : 194: Tôi Dạy Cô 2 22/08/2022 20:28
Chapter 193 22/09/2022 23:28
Chapter 192 -193: 192: Tôi Muốn… Thì Thầm Bên Gối 2 22/08/2022 18:28
Chapter 191 : 191: Tôi Muốn… Thì Thầm Bên Gối 1 22/08/2022 16:28
Chapter 190 : 190: Tịnh Nhi Ôi Trời! 2 22/08/2022 14:28
Chapter 189 : 189: Tịnh Nhi Ôi Trời! 1 22/08/2022 12:28
Chapter 188 : 188: Cậu Định Dâng Cho Tô Tử Thiến À 2 22/08/2022 10:28
Chapter 187 22/09/2022 13:28
Chapter 186 -187: 186: Sợ Thay Đổi Tâm Tư 2 22/08/2022 08:28
Chapter 185 : 185: Sợ Thay Đổi Tâm Tư 1 22/08/2022 06:28
Chapter 184 : 184: Dù Là Nói Dối Cũng Ngọt Ngào Như Kẹo Mạch Nha 2 22/08/2022 04:28
Chapter 183 : 183: Dù Là Nói Dối Cũng Ngọt Ngào Như Kẹo Mạch Nha 1 22/08/2022 02:28
Chapter 182 : 182: Cả Đời Không Qua Lại Với Nhau 2 22/08/2022 00:28
Chapter 181 22/09/2022 03:28
Chapter 180 -181: 180: Tại Sao Lại Bỏ Rơi Chị Ấy 2 21/08/2022 22:28
Chapter 179 22/09/2022 01:28
Chapter 178 -179: 178: Không Tuân Thủ 2 21/08/2022 20:28
Chapter 177 : 177: Không Tuân Thủ 1 21/08/2022 18:28
Chapter 176 : 176: Em Nhớ Chị Quá 21/08/2022 16:28
Chapter 175 : 175: Đeo Vào Cho Tôi 21/08/2022 14:28
Chapter 174 : 174: Tặng Em Trái Tim Của Anh 2 21/08/2022 12:28
Chapter 173 21/09/2022 15:28
Chapter 172 -173: 172: Là Đàn Ông Phải Chủ Động 21/08/2022 10:28
Chapter 171 : 171: Có Thể Tham Lam Không 21/08/2022 08:28
Chapter 170 : 170: Anh Ấy Ăn Cay Từ Khi Nào Vậy 2 21/08/2022 06:28
Chapter 169 21/09/2022 09:28
Chapter 168 -169: 168: Không Có Chuyện Sẽ Không Gọi Điện 2 21/08/2022 04:28
Chapter 167 : 167: Không Có Chuyện Sẽ Không Gọi Tới 1 21/08/2022 02:28
Chapter 166 21/09/2022 05:28
Chapter 165 -166: 165: Cưới Được Cô Là Phúc Ba Đời 21/08/2022 00:28
Chapter 164 : 164: Cứ Phải Nhìn Nhau Chán Ghét Nhau 20/08/2022 22:28
Chapter 163 : 163: Vì Sao Lại Là Tô Tử Thiến 20/08/2022 20:28
Chapter 162 : 162: Cô Ta Là Sự Bất Ngờ Ngoài Ý Muốn 2 20/08/2022 18:28
Chapter 161 : 161: Cô Ta Là Sự Bất Ngờ Ngoài Ý Muốn 1 20/08/2022 16:28
Chapter 160 20/09/2022 19:28
Chapter 159 20/08/2022 14:28
Chapter 158 : 158: Cố Khiết Thần Tôi Muốn Lấy Anh 2 20/08/2022 12:28
Chapter 157 : 157: Cố Khiết Thần Tôi Muốn Lấy Anh 1 20/08/2022 10:28
Chapter 156 : 156: Kết Tinh Của Tình Yêu 2 20/08/2022 08:28
Chapter 155 20/09/2022 11:28
Chapter 154 20/08/2022 06:28
Chapter 153 : 153: Phủ Nhận 20/08/2022 04:28
Chapter 152 : 152: Anh Ấy Luôn Không Vui 2 20/08/2022 02:28
Chapter 151 : 151: Anh Ấy Luôn Không Vui 1 20/08/2022 00:28
Chapter 150 : 150: Không Có! Biến! 2 19/08/2022 22:28
Chapter 149 : 149: Không Có! Biến 1 19/08/2022 20:28
Chapter 148 19/09/2022 23:28
Chapter 147 19/08/2022 18:28
Chapter 146 : 146: Đối Đầu 19/08/2022 16:28
Chapter 145 : 145: Đối Thủ Không Đội Trời Chung 19/08/2022 14:28
Chapter 144 : 144: Chào Chồng! 2 19/08/2022 12:28
Chapter 143 : 143: Chào Chồng! 1 19/08/2022 10:28
Chapter 142 : 142: Cứu Bé Đi 2 19/08/2022 08:28
Chapter 141 : 141: Cứu Bé Đi 1 19/08/2022 06:28
Chapter 140 : 140: Bị Buộc Phải Diễn 2 19/08/2022 04:28
Chapter 139 : 139: Bị Buộc Phải Diễn 1 19/08/2022 02:28
Chapter 138 : 138: Cao Thủ So Chiêu 2 19/08/2022 00:28
Chapter 137 : 137: Cao Thủ So Chiêu 1 18/08/2022 22:28
Chapter 136 : 136: Củ Khoai Lang Nóng Bỏng Tay 18/08/2022 20:28
Chapter 135 : 135: Đừng Ngốc Nghếch Nữa 18/08/2022 18:28
Chapter 134 18/09/2022 21:28
Chapter 133 18/08/2022 16:28
Chapter 132 18/09/2022 19:28
Chapter 131 18/08/2022 14:28
Chapter 130 : 130: Ồ Nơi Này Là Trái Tim Của Tôi 2 18/08/2022 12:28
Chapter 129 : 129: Ồ Nơi Này Là Trái Tim Của Tôi 1 18/08/2022 10:28
Chapter 128 : 128: Chỉ Có Một Đáp Án 2 18/08/2022 08:28
Chapter 127 18/09/2022 11:28
Chapter 126 18/08/2022 06:28
Chapter 125 : 125: Hóa Ra Em Đã Không Gọi Anh Tới Được Nữa Rồi 1 18/08/2022 04:28
Chapter 124 18/09/2022 07:28
Chapter 123 18/08/2022 02:28
Chapter 122 18/09/2022 05:28
Chapter 121 18/08/2022 00:28
Chapter 120 : 120: Bi Thương Nào Bằng Tâm Đã Chết 2 17/08/2022 22:28
Chapter 119 18/09/2022 01:28
Chapter 118 13/08/2022 23:28
Chapter 117 : 117: Đây Là Cái Giá Phải Trả 1 13/08/2022 21:28
Chapter 116 : 116: Khiến Cậu Không Rời Khỏi Đây Được 2 13/08/2022 19:28
Chapter 115 : 115: Khiến Cậu Không Rời Khỏi Đây Được 1 13/08/2022 17:28
Chapter 114 : 114: Đừng Động Đến Hứa Tịnh Nhi 2 13/08/2022 15:28
Chapter 113 : 113: Đừng Động Vào Hứa Tịnh Nhi 1 13/08/2022 13:28
Chapter 112 : 112: Tôi Đau Đau Quá 2 13/08/2022 11:28
Chapter 111 : 111: Tôi Đau Đau Quá 1 13/08/2022 09:28
Chapter 110 : 110: Không Phải Cô Cần Tiền Sao 2 13/08/2022 07:28
Chapter 109 : 109: Không Phải Cô Cần Tiền Sao 1 13/08/2022 05:28
Chapter 108 : 108: Không Có Quyền Từ Chối 2 13/08/2022 03:28
Chapter 107 : 107: Không Có Quyền Từ Chối 1 13/08/2022 01:28
Chapter 106 : 106: Đây Là Cách Cô Kiếm Tiền Sao 2 12/08/2022 23:28
Chapter 105 : 105: Đây Là Cách Cô Kiếm Tiền Sao 1 12/08/2022 21:28
Chapter 104 : 104: Trong Lúc Tuyệt Vọng 2 12/08/2022 19:28
Chapter 103 : 103: Trong Lúc Tuyệt Vọng 1 12/08/2022 17:28
Chapter 102 : 102: Muốn Trả Thù Không 2 12/08/2022 15:28
Chapter 101 : 101: Muốn Trả Thù Không 1 12/08/2022 13:28
Chapter 100 : 100: Oan Gia Ngõ Hẹp 2 12/08/2022 11:28
Chapter 99 : 99: Oan Gia Ngõ Hẹp 12/08/2022 09:28
Chapter 98 : 98: Cấp Trên Thần Bí 2 12/08/2022 07:28
Chapter 97 : 97: Cấp Trên Thần Bí 1 12/08/2022 05:28
Chapter 96 : 96: Cô Muốn Rời Đi Không Nợ Nần 2 12/08/2022 03:28
Chapter 95 : 95: Cô Muốn Rời Đi Không Nợ Nần 1 12/08/2022 01:28
Chapter 94 : 94: Rốt Cuộc Là Ai Đang Giày Vò Ai 2 11/08/2022 23:28
Chapter 93 : 93: Rốt Cuộc Là Ai Đang Giày Vò Ai 1 11/08/2022 21:28
Chapter 92 : 92: Tuyết Đầu Mùa Nụ Hôn Đầu Lần Đầu Tỏ Tình 2 11/08/2022 19:28
Chapter 91 : 91: Tuyết Đầu Mùa Nụ Hôn Đầu Lần Đầu Tỏ Tình 1 11/08/2022 17:28
Chapter 90 : 90: Món Hàng Trị Giá Một Tỷ Tệ 2 11/08/2022 15:28
Chapter 89 : 89: Món Hàng Trị Giá Một Tỷ Tệ 1 11/08/2022 13:28
Chapter 88 : 88: Hứa Tịnh Nhi Cô Hối Hận Rồi À 2 11/08/2022 11:28
Chapter 87 : 87: Hứa Tịnh Nhi Cô Hối Hận Rồi À 1 11/08/2022 09:28
Chapter 86 : 86: Chúng Ta Ly Hôn Đi 2 11/08/2022 07:28
Chapter 85 : 85: Chúng Ta Ly Hôn Đi 1 11/08/2022 05:28
Chapter 84 : 84: Người Phụ Nữ Của Cháu Xinh Đẹp Là Được 2 11/08/2022 03:28
Chapter 83 : 83: Người Phụ Nữ Của Cháu Xinh Đẹp Là Được 1 11/08/2022 01:28
Chapter 82 : 82: Bảo Vệ Vợ Bằng Thực Lực 2 10/08/2022 23:28
Chapter 81 : 81: Bảo Vệ Vợ Bằng Thực Lực 1 10/08/2022 21:28
Chapter 80 : 80: Đồ Xấu Tính 2 10/08/2022 19:28
Chapter 79 : 79: Đồ Xấu Tính 1 10/08/2022 17:28
Chapter 78 : 78: Hai Người Em Gái Nhà Họ Cố 2 10/08/2022 15:28
Chapter 77 : 77: Hai Người Em Gái Nhà Họ Cố 10/08/2022 13:28
Chapter 76 : 76: Một Kẻ Độc Ác 2 10/08/2022 11:28
Chapter 75 : 75: Là Một Kẻ Độc Ác 10/08/2022 09:28
Chapter 74 : 74: Đừng Khiêu Chiến Giới Hạn Của Tôi 2 10/08/2022 07:28
Chapter 73 : 73: Đừng Khiêu Chiến Giới Hạn Của Tôi 1 10/08/2022 05:28
Chapter 72 : 72: Kéo Lên Giường 2 10/08/2022 03:28
Chapter 71 : 71: Kéo Lên Giường 1 10/08/2022 01:28
Chapter 70 : 70: Tiếp Tục Tìm Đường Chết 09/08/2022 23:28
Chapter 69 : 69: Tô Tử Thiến Lo Sợ 09/08/2022 21:28
Chapter 68 : 68: Dối Lòng 09/08/2022 19:28
Chapter 67 : 67: Hạ Thấp Mình 09/08/2022 17:28
Chapter 66 : 66: Được Yêu Thương Mới Không Biết Sợ 09/08/2022 15:28
Chapter 65 : 65: Được Yêu Mới Không Sợ Hãi 09/08/2022 13:28
Chapter 64 : 64: Cháu Và Khiết Thần Ổn Không 2 09/08/2022 11:28
Chapter 63 : 63: Cháu Và Khiết Thần Ổn Không 09/08/2022 09:28
Chapter 62 : 62: Quá Coi Trọng Bản Thân 2 09/08/2022 07:28
Chapter 61 : 61: Coi Trọng Bản Thân Quá 09/08/2022 05:28
Chapter 60 : 60: Cô Ấy Khóc Rồi 2 09/08/2022 03:28
Chapter 59 : 59: Cô Ấy Khóc Rồi 1 09/08/2022 01:28
Chapter 58 : 58: Bài Hát Của Bọn Họ 2 08/08/2022 23:28
Chapter 57 : 57: Bài Hát Của Bọn Họ 1 08/08/2022 21:28
Chapter 56 : 56: Tiểu Tam Lộng Hành 2 08/08/2022 19:28
Chapter 55 : 55: Tiểu Tam Lộng Hành 1 08/08/2022 17:28
Chapter 54 : 54: Không Hòa Nhập Được 08/08/2022 15:28
Chapter 53 12/09/2022 15:28
Chapter 52 : 52: Giúp Cậu Xả Giận 2 08/08/2022 13:28
Chapter 51 : 51: Giúp Cậu Xả Giận 08/08/2022 11:28
Chapter 50 : 50: Ngoan Một Chút Đừng Làm Loạn 2 08/08/2022 09:28
Chapter 49 : 49: Ngoan Nào Đừng Làm Loạn! 08/08/2022 07:28
Chapter 48 : 48: Phản Kháng 2 08/08/2022 05:28
Chapter 47 : 47: Phản Kháng 08/08/2022 03:28
Chapter 46 : 46: Đây Không Phải Nhà Tôi 2 08/08/2022 01:28
Chapter 45 : 45: Nơi Đây Không Phải Là Nhà 07/08/2022 23:28
Chapter 44 : 44: Nhớ Uống Thuốc 2 07/08/2022 21:28
Chapter 43 : 43: Nhớ Uống Thuốc 1 07/08/2022 19:28
Chapter 42 : 42: Tân Hôn 2 07/08/2022 17:28
Chapter 41 : 41: Tân Hôn 1 07/08/2022 15:28
Chapter 40 : 40: Cô Ta Không Xứng 2 07/08/2022 13:28
Chapter 39 : 39: Cô Ta Không Xứng 1 07/08/2022 11:28
Chapter 38 : 38: Có Duyên Gặp Gỡ Tương Lai Mong Chờ 2 07/08/2022 09:28
Chapter 37 : 37: Có Duyên Gặp Gỡ Tương Lai Mong Chờ 1 07/08/2022 07:28
Chapter 36 : 36: Cô Muốn Cưới Tôi Sao 2 07/08/2022 05:28
Chapter 35 : 35: Cô Muốn Cưới Tôi Sao 1 07/08/2022 03:28
Chapter 34 : 34: Từ Chối Cưới 2 07/08/2022 01:28
Chapter 33 : 33: Từ Chối Cưới 06/08/2022 23:28
Chapter 32 : 32: Sính Lễ Một Tỷ 2 06/08/2022 21:28
Chapter 31 : 31: Sính Lễ Một Tỷ 1 06/08/2022 19:28
Chapter 30 : 30: Tôi Đến Để Hỏi Cưới 06/08/2022 17:28
Chapter 29 : 29: Sắp Nguy Rồi 06/08/2022 15:28
Chapter 28 : 28: Thích Bị Ngược Đãi 06/08/2022 13:28
Chapter 27 : 27: Đến Rất Đúng Lúc 06/08/2022 11:28
Chapter 26 : 26: Tôi Không Muốn Lấy Anh! 06/08/2022 09:28
Chapter 25 : 25: Sao Cô Lại Đê Tiện Như Vậy 06/08/2022 07:28
Chapter 24 : 24: Hai Đứa Kết Hôn Đi! 06/08/2022 05:28
Chapter 23 : 23: Sao Ngủ Với Nhau Rồi 06/08/2022 03:28
Chapter 22 : 22: Giấc Mơ Đẹp Hay Ác Mộng 06/08/2022 01:28
Chapter 21 : 21: Nhớ Khóa Cửa Lại! 05/08/2022 23:28
Chapter 20 : 20: Ông Đang Đùa Với Lửa Đó! 05/08/2022 21:28
Chapter 19 : 19: Say Đến Mức Bất Tỉnh Nhân Sự 05/08/2022 19:28
Chapter 18 : 18: Tôi Đã Đắc Tội Với Anh Sao 05/08/2022 17:28
Chapter 17 : 17: Sao Anh Lại Buồn 05/08/2022 15:28
Chapter 16 : 16: Cầu Xin Ai Cũng Được Trừ Anh Ấy Ra 05/08/2022 13:28
Chapter 15 : 15: Xảy Ra Chuyện Rồi 05/08/2022 11:28
Chapter 14 : 14: Đừng Làm Chuyện Vô Nghĩa 05/08/2022 09:28
Chapter 13 : 13: Hai Người Quen Nhau Sao 05/08/2022 07:28
Chapter 12 : 12: Cảm Ơn Vì Đã Không Lấy Cô 05/08/2022 05:28
Chapter 11 : 11: Cô Sốt Ruột Đến Thế Sao 05/08/2022 03:28
Chapter 10 : 10: Đừng Hỏi Có Hứng Thú Hay Không Nói Tiền Đi! 05/08/2022 01:28
Chapter 9 : 9: Gặp Lại 04/08/2022 23:28
Chapter 8 : 8: Đính Hôn 04/08/2022 21:28
Chapter 7 : 7: Chỉ Là Giao Dịch 04/08/2022 19:28
Chapter 6 : 6: Được Cả Tình Yêu Được Cả Sự Nghiệp 04/08/2022 17:28
Chapter 5 : 5: Bạn Gái Mới 04/08/2022 15:28
Chapter 4 : 4: Gặp Lại 04/08/2022 13:28
Chapter 3 : 3: Xem Mặt 04/08/2022 11:28
Chapter 2 : 2: Khó Chịu 04/08/2022 09:28
Chapter 1 : 1: Hủy Hôn 04/08/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

[Xuyên Nhanh] Đại Lão Lại Điên Rồi - [Xuyen Nhanh] Đai Lao Lai Đien Roi

Cập nhật lúc : 03/02/2022 21:02

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi - Thai Tu Đien Ha, No Tai Co Hi Roi

Cập nhật lúc : 23/04/2021 03:58

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi - Tong Tai Daddy, Mami Lai Tron Roi

Cập nhật lúc : 22/09/2023 13:59

Tình trạng : 536 / 538 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.236

Đọc truyện

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi - Tong Tai, Phu Nhan Lai Bo Tron Roi

Cập nhật lúc : 16/01/2020 08:01

Tình trạng : 129 / 129 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi - Ly Tong, Vo Ngai Lai Bo Tron Roi

Cập nhật lúc : 27/05/2020 19:42

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Điên Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh! - Co Vo Đien Cua Tong Giam Đoc Mau Lanh!

Cập nhật lúc : 21/07/2019 15:00

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài, Vợ Của Ngài Lại Phá Phách Nữa Rồi! - Tong Tai, Vo Cua Ngai Lai Pha Phach Nua Roi!

Cập nhật lúc : 27/06/2021 14:03

Tình trạng : 74 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sau Khi Nam Chính Phát Điên - Sau Khi Nam Chinh Phat Đien

Cập nhật lúc : 25/08/2023 19:30

Tình trạng : 99 / 101 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi - Co Gai, Gap Lai Em Roi

Cập nhật lúc : 05/04/2019 02:26

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kì Tổng, Vợ Ngài Có Thai Rồi - Ki Tong, Vo Ngai Co Thai Roi

Cập nhật lúc : 03/10/2019 05:42

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi - Tong Tai Phu Nhan Co Thai Roi

Cập nhật lúc : 11/07/2021 13:41

Tình trạng : 112 / 112 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện