Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chuyen Gia Giai Ma Giac Mo Ở Gioi Giai Tri

Tác giả : Khương Chi Ngư

Thể loại : Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/11/2022 06:29

Tình trạng : 186 / 186 Chapter

Lượt xem: 16222

VĂN ÁN: Sau khi tỉnh lại, bạn có còn nhớ những gì đã diễn ra trong giấc mơ của mình không? Mơ thấy ác mộng, mộng xuân, mơ về tương lai, giấc mơ lặp lại, mơ trong mơ… Giấc mơ của hung thủ lẫn người bị hại đều cất giấu vô số bí mật không muốn người ngoài biết. MC: Gần đây Ngô ảnh đế vừa quay xong một bộ phim, anh có lời nào muốn nói không? Ngô ảnh đế: À, tôi muốn mời Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ. MC chương trình: Lâm ảnh hậu, cô định tấn công sang ngành điện ảnh nước ngoài, kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Lâm ảnh hậu: Tôi dự định sẽ mời Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ. Trương thiên vương: Thật trùng hợp, tôi cũng vậy
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 186 : Phiên ngoại 9 26/11/2022 19:29
Chapter 185 : Phiên ngoại 8 26/11/2022 17:29
Chapter 184 : Phiên ngoại 7 26/11/2022 15:29
Chapter 183 : Phiên ngoại 6 26/11/2022 13:29
Chapter 182 : Phiên ngoại 5 26/11/2022 11:29
Chapter 181 : Phiên ngoại 4 26/11/2022 09:29
Chapter 180 : Phiên ngoại 3 26/11/2022 07:29
Chapter 179 : Phiên ngoại 2 26/11/2022 05:29
Chapter 178 : Phiên ngoại 1 26/11/2022 03:29
Chapter 177 : Kết thúc chính văn 26/11/2022 01:29
Chapter 176 25/11/2022 23:29
Chapter 175 25/11/2022 21:29
Chapter 174 25/11/2022 19:29
Chapter 173 25/11/2022 17:29
Chapter 172 25/11/2022 15:29
Chapter 171 25/11/2022 13:29
Chapter 170 25/11/2022 11:29
Chapter 169 25/11/2022 09:29
Chapter 168 : C168: 186 Hoàn Toàn Văn 25/11/2022 07:29
Chapter 167 : C167: 185 Pn8 25/11/2022 05:29
Chapter 166 : C166: 184 Pn7 25/11/2022 03:29
Chapter 165 : C165: 183 Pn6 25/11/2022 01:29
Chapter 164 : C164: 182 Pn5 24/11/2022 23:29
Chapter 163 : C163: 181 Pn4 24/11/2022 21:29
Chapter 162 : C162: 180 Pn3 24/11/2022 19:29
Chapter 161 : C161: 179 Pn2 24/11/2022 17:29
Chapter 160 : C160: 178 Pn1 24/11/2022 15:29
Chapter 159 : C159: 177 Hoàn 24/11/2022 13:29
Chapter 158 : C158: 176 24/11/2022 11:29
Chapter 157 : C157: 175 24/11/2022 09:29
Chapter 156 : C156: 174 24/11/2022 07:29
Chapter 155 : C155: 173 24/11/2022 05:29
Chapter 154 : C154: 172 24/11/2022 03:29
Chapter 153 : C153: 171 24/11/2022 01:29
Chapter 152 : C152: 170 23/11/2022 23:29
Chapter 151 : C151: 169 23/11/2022 21:29
Chapter 150 : C150: 168 23/11/2022 19:29
Chapter 149 : C149: 167 23/11/2022 17:29
Chapter 148 : C148: 166 23/11/2022 15:29
Chapter 147 : C147: 165 23/11/2022 13:29
Chapter 146 : C146: 164 23/11/2022 11:29
Chapter 145 : C145: 163 23/11/2022 09:29
Chapter 144 : C144: 162 23/11/2022 07:29
Chapter 143 : C143: 161 23/11/2022 05:29
Chapter 142 : C142: 160 23/11/2022 03:29
Chapter 141 : C141: 159 23/11/2022 01:29
Chapter 140 : C140: 158 22/11/2022 23:29
Chapter 139 : C139: 157 22/11/2022 21:29
Chapter 138 : C138: 156 22/11/2022 19:29
Chapter 137 : C137: 155 22/11/2022 17:29
Chapter 136 : C136: 154 22/11/2022 15:29
Chapter 135 : C135: 153 22/11/2022 13:29
Chapter 134 : C134: 152 22/11/2022 11:29
Chapter 133 : C133: 151 22/11/2022 09:29
Chapter 132 : C132: 150 22/11/2022 07:29
Chapter 131 : C131: 149 22/11/2022 05:29
Chapter 130 : C130: 148 22/11/2022 03:29
Chapter 129 : C129: 147 22/11/2022 01:29
Chapter 128 : C128: 146 21/11/2022 23:29
Chapter 127 : C127: 145 21/11/2022 21:29
Chapter 126 : C126: 144 21/11/2022 19:29
Chapter 125 : C125: 143 21/11/2022 17:29
Chapter 124 : C124: 142 21/11/2022 15:29
Chapter 123 : C123: 141 21/11/2022 13:29
Chapter 122 : C122: 140 21/11/2022 11:29
Chapter 121 : C121: 139 21/11/2022 09:29
Chapter 120 : C120: 138 25/11/2022 23:28
Chapter 119 : C119: 137 25/11/2022 21:28
Chapter 118 : C118: 136 25/11/2022 19:28
Chapter 117 : C117: 135 25/11/2022 17:28
Chapter 116 : C116: 134 25/11/2022 15:28
Chapter 115 : C115: 133 25/11/2022 13:28
Chapter 114 : C114: 132 25/11/2022 11:28
Chapter 113 : C113: 131 25/11/2022 09:28
Chapter 112 : C112: 130 25/11/2022 07:28
Chapter 111 : C111: 129 25/11/2022 05:28
Chapter 110 : C110: 128 25/11/2022 03:28
Chapter 109 : C109: 127 25/11/2022 01:28
Chapter 108 : C108: 126 24/11/2022 23:28
Chapter 107 : C107: 125 24/11/2022 21:28
Chapter 106 : C106: 124 24/11/2022 19:28
Chapter 105 : C105: 123 24/11/2022 17:28
Chapter 104 : C104: 122 24/11/2022 15:28
Chapter 103 : C103: 121 24/11/2022 13:28
Chapter 102 : C102: 120 24/11/2022 11:28
Chapter 101 : C101: 119 24/11/2022 09:28
Chapter 100 : C100: 118 24/11/2022 07:28
Chapter 99 : C99: 117 24/11/2022 05:28
Chapter 98 : C98: 116 24/11/2022 03:28
Chapter 97 : C97: 115 24/11/2022 01:28
Chapter 96 : C96: 114 23/11/2022 23:28
Chapter 95 : C95: 113 23/11/2022 21:28
Chapter 94 : C94: 112 23/11/2022 19:28
Chapter 93 : C93: 111 23/11/2022 17:28
Chapter 92 : C92: 110 23/11/2022 15:28
Chapter 91 : C91: 109 23/11/2022 13:28
Chapter 90 : C90: 108 23/11/2022 11:28
Chapter 89 : C89: 107 23/11/2022 09:28
Chapter 88 : C88: 106 23/11/2022 07:28
Chapter 87 : C87: 105 23/11/2022 05:28
Chapter 86 : C86: 104 23/11/2022 03:28
Chapter 85 : C85: 103 23/11/2022 01:28
Chapter 84 : C84: 102 22/11/2022 23:28
Chapter 83 : C83: 101 22/11/2022 21:28
Chapter 82 : C82: 100 22/11/2022 19:28
Chapter 81 : C81: 99 22/11/2022 17:28
Chapter 80 : C80: 98 22/11/2022 15:28
Chapter 79 : C79: 97 22/11/2022 13:28
Chapter 78 : C78: 96 22/11/2022 11:28
Chapter 77 : C77: 95 22/11/2022 09:28
Chapter 76 : C76: 94 22/11/2022 07:28
Chapter 75 : C75: 93 22/11/2022 05:28
Chapter 74 : C74: 92 22/11/2022 03:28
Chapter 73 : C73: 91 22/11/2022 01:28
Chapter 72 : C72: 90 21/11/2022 23:28
Chapter 71 : C71: 89 21/11/2022 21:28
Chapter 70 : C70: 88 25/11/2022 13:29
Chapter 69 : C69: C87 25/11/2022 11:29
Chapter 68 : C68: 86 25/11/2022 09:29
Chapter 67 : C67: C85 25/11/2022 07:29
Chapter 66 : C66: C84 25/11/2022 05:29
Chapter 65 : C65: C83 25/11/2022 03:29
Chapter 64 : C64: C82 25/11/2022 01:29
Chapter 63 : C63: C81 24/11/2022 23:29
Chapter 62 : C62: C80 24/11/2022 21:29
Chapter 61 : C61: 79 24/11/2022 19:29
Chapter 60 : C60: C78 24/11/2022 17:29
Chapter 59 : C59: 77 24/11/2022 15:29
Chapter 58 : C58: 76 24/11/2022 13:29
Chapter 57 : C57: 75 24/11/2022 11:29
Chapter 56 : C56: 74 24/11/2022 09:29
Chapter 55 : C55: 73 24/11/2022 07:29
Chapter 54 : C54: 72 24/11/2022 05:29
Chapter 53 : C53: 71 24/11/2022 03:29
Chapter 52 : C52: 70 24/11/2022 01:29
Chapter 51 : C51: C69 23/11/2022 23:29
Chapter 50 : C50: 68 23/11/2022 21:29
Chapter 49 : C49: 67 23/11/2022 19:29
Chapter 48 : C48: 66 23/11/2022 17:29
Chapter 47 : C47: 65 23/11/2022 15:29
Chapter 46 : C46: 64 23/11/2022 13:29
Chapter 45 : C45: 63 23/11/2022 11:29
Chapter 44 23/11/2022 09:29
Chapter 43 -44 23/11/2022 07:29
Chapter 42 23/11/2022 05:29
Chapter 41 23/11/2022 03:29
Chapter 40 23/11/2022 01:29
Chapter 39 22/11/2022 23:29
Chapter 38 22/11/2022 21:29
Chapter 37 22/11/2022 19:29
Chapter 36 22/11/2022 17:29
Chapter 35 22/11/2022 15:29
Chapter 34 22/11/2022 13:29
Chapter 33 22/11/2022 11:29
Chapter 32 22/11/2022 09:29
Chapter 31 22/11/2022 07:29
Chapter 30 22/11/2022 05:29
Chapter 29 22/11/2022 03:29
Chapter 28 22/11/2022 01:29
Chapter 27 21/11/2022 23:29
Chapter 26 21/11/2022 21:29
Chapter 25 21/11/2022 19:29
Chapter 24 21/11/2022 17:29
Chapter 23 21/11/2022 15:29
Chapter 22 21/11/2022 13:29
Chapter 21 21/11/2022 11:29
Chapter 20 21/11/2022 09:29
Chapter 19 21/11/2022 07:29
Chapter 18 21/11/2022 05:29
Chapter 17 21/11/2022 03:29
Chapter 16 21/11/2022 01:29
Chapter 15 20/11/2022 23:29
Chapter 14 20/11/2022 21:29
Chapter 13 20/11/2022 19:29
Chapter 12 20/11/2022 17:29
Chapter 11 20/11/2022 15:29
Chapter 10 20/11/2022 13:29
Chapter 9 20/11/2022 11:29
Chapter 8 20/11/2022 09:29
Chapter 7 20/11/2022 07:29
Chapter 6 20/11/2022 05:29
Chapter 5 20/11/2022 03:29
Chapter 4 20/11/2022 01:29
Chapter 3 19/11/2022 23:29
Chapter 2 19/11/2022 21:29
Chapter 1 19/11/2022 19:29

comment

Có thể bạn thích xem

Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng - Sau Khi Chia Tay Toi Ở Gioi Giai Tri Bao Hong

Cập nhật lúc : 18/02/2022 15:01

Tình trạng : 241 / 243 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nữ Hoàng Giới Giải Trí - Nu Hoang Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 03/12/2019 12:03

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bình Hoa Giới Giải Trí - Binh Hoa Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 14/12/2019 08:41

Tình trạng : 100 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Thám Hoa Giới Giải Trí - Tham Hoa Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 21/02/2020 19:11

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Học Thần Giới Giải Trí - Hoc Than Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 29/10/2022 07:59

Tình trạng : 116 / 118 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.215

Đọc truyện

Ăn Hết Giới Giải Trí - Ăn Het Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 25/10/2022 08:27

Tình trạng : 156 / 156 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện

Thượng Vị [Giới Giải Trí] - Thuong Vi [Gioi Giai Tri]

Cập nhật lúc : 27/12/2021 18:00

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tin Nóng Giới Giải Trí - Tin Nong Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 29/04/2022 10:58

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời - Gioi Giai Tri: Yeu Ca Đoi

Cập nhật lúc : 20/11/2019 08:42

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí - Ngon Linh Su Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 17/07/2020 12:12

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh - Ảnh Hau Gioi Giai Tri Trong Sinh

Cập nhật lúc : 18/10/2021 22:00

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí - Vua Dien Xuat Trong Gioi Giai Tri

Cập nhật lúc : 12/10/2022 06:29

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện