Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chung Cuu Ba Đao Tong Tai

Tác giả : Huyết Hắc Dương

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Teen

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 22/09/2023 10:58

Tình trạng : 164 / 166 Chapter

Lượt xem: 16179

Đọc truyện Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài của tác giả Huyết Hắc Dương, bạn sẽ được trải nghiệm thể loại truyện Teen, Xuyên Không và Đam Mỹ. Nhân vật chính, Ôn Tần Khê, là một IT làm việc tại công ty phát hành game. Anh ta đã trở nên quen với công việc và cuộc sống hàng ngày của mình.  Tuy nhiên, khi phát hiện ra một lỗ hổng lớn có thể gây bất lợi, Ôn Tần Khê đã phải đi cứu CEO của công ty khỏi cuộc hỗn loạn. Sự việc này đã đưa anh ta vào một cuộc phiêu lưu đầy thử thách cùng với CEO mạnh mẽ và bá đạo.  Nếu bạn yêu thích truyện đam mỹ, hãy đọc thêm Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo hoặc Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 164 : 164: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 13:28
Chapter 163 : 163: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 11:28
Chapter 162 : 162: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 09:28
Chapter 161 : 161: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 07:28
Chapter 160 : 160: Game 2 Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 05:28
Chapter 159 : 159: Game 2 Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 03:28
Chapter 158 : 158: Game 2 Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 22/09/2023 01:28
Chapter 157 : 157: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 23:28
Chapter 156 : 156: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 21:28
Chapter 155 : 155: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 19:28
Chapter 154 : 154: Game 2 Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 17:28
Chapter 153 : 153: Game 2 Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 15:28
Chapter 152 : 152: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 13:28
Chapter 151 : 151: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 11:28
Chapter 150 : 150: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 09:28
Chapter 149 : 149: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 07:28
Chapter 148 : 148: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 05:28
Chapter 147 : 147: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 03:28
Chapter 146 : 146: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 21/09/2023 01:28
Chapter 145 : 145: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 23:28
Chapter 144 : 144: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 21:28
Chapter 143 : 143: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 19:28
Chapter 142 : 142: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 17:28
Chapter 141 : 141: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 15:28
Chapter 140 : 140: Game 2 Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 13:28
Chapter 139 : 139: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 11:28
Chapter 138 : 138: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 09:28
Chapter 137 : 137: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 07:28
Chapter 136 : 136: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 05:28
Chapter 135 : 135: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 03:28
Chapter 134 : 134: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 20/09/2023 01:28
Chapter 133 : 133: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 23:28
Chapter 132 : 132: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 21:28
Chapter 131 : 131: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 19:28
Chapter 130 : 130: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 17:28
Chapter 129 : 129: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 15:28
Chapter 128 : 128: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 13:28
Chapter 127 : 127: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 19/09/2023 11:28
Chapter 126 : 126: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 19:35
Chapter 125 : 125: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 17:35
Chapter 124 : 124: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 15:35
Chapter 123 : 123: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 13:35
Chapter 122 : 122: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 11:35
Chapter 121 : 121: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 09:35
Chapter 120 : 120: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 07:35
Chapter 119 : 119: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 05:35
Chapter 118 : 118: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 03:35
Chapter 117 : 117: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 14/09/2023 01:35
Chapter 116 : 116: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 23:35
Chapter 115 : 115: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 21:35
Chapter 114 : 114: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 19:35
Chapter 113 : 113: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 17:35
Chapter 112 : 112: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 15:35
Chapter 111 : 111: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 13:35
Chapter 110 : 110: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 11:35
Chapter 109 : 109: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 09:35
Chapter 108 : 108: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 07:35
Chapter 107 : 107: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 05:35
Chapter 106 : 106: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 03:35
Chapter 105 : 105: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 13/09/2023 01:35
Chapter 104 : 104: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 12/09/2023 23:35
Chapter 103 : 103: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 12/09/2023 21:35
Chapter 102 : 102: Game 2 – Omega Nóng Nảy Của Nguyên Soái 12/09/2023 19:35
Chapter 101 : 101: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên Sói 12/09/2023 17:35
Chapter 100 : 100 12/09/2023 15:35
Chapter 99 : 99: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 13:35
Chapter 98 : 98: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 11:35
Chapter 96 -97: 96: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng - 97: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 09:35
Chapter 94 -95: 94: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng - 95: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 07:35
Chapter 93 : 93: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 05:35
Chapter 92 : 92: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 03:35
Chapter 91 : 91: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 12/09/2023 01:35
Chapter 90 : 90: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 23:35
Chapter 89 : 89: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 21:35
Chapter 88 : 88: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 19:35
Chapter 87 : 87: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 17:35
Chapter 85 -86: 85: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng - 86: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 15:35
Chapter 84 : 84: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 13:35
Chapter 83 : 83: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 11:35
Chapter 82 : 82: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 09:35
Chapter 81 : 81: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 07:35
Chapter 80 : 80: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 05:35
Chapter 79 : 79: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 11/09/2023 03:35
Chapter 78 : 78: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 13:28
Chapter 77 : 77: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 11:28
Chapter 76 : 76: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 09:28
Chapter 75 : 75: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 07:28
Chapter 74 : 74: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 05:28
Chapter 73 : 73: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 03:28
Chapter 72 : 72: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 10/08/2023 01:28
Chapter 71 : 71: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 23:28
Chapter 70 : 70: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 21:28
Chapter 69 : 69: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 19:28
Chapter 68 : 68: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 17:28
Chapter 67 : 67: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 15:28
Chapter 66 : 66: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 13:28
Chapter 65 : 65: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 11:28
Chapter 64 : 64: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 09:28
Chapter 63 : 63: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 07:28
Chapter 62 : 62: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 05:28
Chapter 61 : 61: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 03:28
Chapter 60 : 60: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 09/08/2023 01:28
Chapter 59 : 59: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 23:28
Chapter 58 : 58: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 21:28
Chapter 57 : 57: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 19:28
Chapter 56 : 56: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 17:28
Chapter 55 : 55: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 15:28
Chapter 54 : 54: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 13:28
Chapter 53 : 53: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 11:28
Chapter 52 : 52: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 09:28
Chapter 51 : 51: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 07:28
Chapter 50 : 50: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 05:28
Chapter 49 : 49: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 03:28
Chapter 48 : 48: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 08/08/2023 01:28
Chapter 47 : 47: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 23:28
Chapter 46 : 46: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 21:28
Chapter 45 : 45: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 19:28
Chapter 44 : 44: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 17:28
Chapter 43 : 43: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 15:28
Chapter 42 : 42: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 13:28
Chapter 41 : 41: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 11:28
Chapter 40 : 40: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 09:28
Chapter 39 : 39: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 07:28
Chapter 38 : 38: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 05:28
Chapter 37 : 37: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 03:28
Chapter 36 : 36: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 07/08/2023 01:28
Chapter 35 : 35: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 23:28
Chapter 34 : 34: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 21:28
Chapter 33 : 33: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 19:28
Chapter 32 : 32: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 17:28
Chapter 31 : 31: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 15:28
Chapter 30 : 30: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 13:28
Chapter 29 : 29: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 11:28
Chapter 28 : 28: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 09:28
Chapter 27 : 27: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 07:28
Chapter 26 : 26: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 05:28
Chapter 25 : 25: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 03:28
Chapter 24 : 24: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 06/08/2023 01:28
Chapter 23 : 23: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 23:28
Chapter 22 : 22: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 21:28
Chapter 21 : 21: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 19:28
Chapter 20 : 20: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 17:28
Chapter 19 : 19: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 15:28
Chapter 18 : 18: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 13:28
Chapter 17 : 17: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 11:28
Chapter 16 : 16: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 09:28
Chapter 15 : 15: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 07:28
Chapter 14 : 14: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 05:28
Chapter 13 : 13: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 03:28
Chapter 12 : 12: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 05/08/2023 01:28
Chapter 11 : 11: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 04/08/2023 23:28
Chapter 10 : 10: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 04/08/2023 21:28
Chapter 9 : 9: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 04/08/2023 19:28
Chapter 8 : 8: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 04/08/2023 17:28
Chapter 7 : 7: Game 1 - Kế Hoạch Tẩy Trắng 04/08/2023 15:28
Chapter 6 : 6 04/08/2023 13:28
Chapter 5 : 5 04/08/2023 11:28
Chapter 4 : 4 04/08/2023 09:28
Chapter 3 : 3 04/08/2023 07:28
Chapter 2 : 2 04/08/2023 05:28
Chapter 1 : 1 04/08/2023 03:28

comment

Có thể bạn thích xem

[Ma Đạo Tổ Sư – Đồng Nhân Văn] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Thương Ta - [Ma Đao To Su – Đong Nhan Van] Ba Đao Tong Tai Yeu Thuong Ta

Cập nhật lúc : 22/03/2019 06:31

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em - Tong Tai Ba Đao Yeu Em

Cập nhật lúc : 18/06/2019 02:23

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy - Ba Đao Tong Tai Han Mang Cau Chay

Cập nhật lúc : 06/04/2022 20:02

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Nhỏ Và Tổng Tài Bá Đạo - Co Vo Nho Va Tong Tai Ba Đao

Cập nhật lúc : 19/05/2023 13:58

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.217

Đọc truyện

Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo - Ke Hoach Yeu Chong Cua Tong Tai Ba Đao

Cập nhật lúc : 10/10/2017 21:23

Tình trạng : 99 / 99 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo - Ke Hoach Banh Bao Cua Tong Tai Ba Đao

Cập nhật lúc : 24/09/2019 23:11

Tình trạng : 130 / 130 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo - Ke Hoach Chia Tay Cua Tong Tai Ba Đao

Cập nhật lúc : 15/10/2019 02:46

Tình trạng : 81 / 81 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Diệp Hoàng] Bá Đạo Tổng Tài Ái Thượng Thiên - [Diep Hoang] Ba Đao Tong Tai Ái Thuong Thien

Cập nhật lúc : 19/03/2022 13:58

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo - Nu Alpha Mem Mai, Nam Omega Tong Tai Ba Đao

Cập nhật lúc : 02/08/2023 08:28

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Tôi Muốn Ly Hôn Với Bá Đạo Tổng Tài - Xuyen Khong Toi Muon Ly Hon Voi Ba Đao Tong Tai

Cập nhật lúc : 25/04/2023 09:33

Tình trạng : 100 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hôn Nhân Hợp Đồng Tổng Tài Bá Đạo Cực Sủng Vợ Yêu - Hon Nhan Hop Đong Tong Tai Ba Đao Cuc Sung Vo Yeu

Cập nhật lúc : 07/06/2023 03:29

Tình trạng : 82 / 84 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo - Xuyen Thanh Thu Ki Bi Ép Kho Trong Truyen Tong Tai Ba Đao

Cập nhật lúc : 09/07/2021 13:58

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện