Chúa Tể Học Đường

The God Of High School

Tác giả : Park Yong Je

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manhwa, Martial Arts - Võ Thuật, Shounen

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 10/09/2020 13:33

Tình trạng : 423 / 425 Chapter

Lượt xem: 16179

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới. Mori Jin, một chàng trai có kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời, luôn mơ ước mình là kẻ mạnh nhất. Anh học Taekwondo với ông của mình từ hồi nhỏ. Và bây giờ anh ta đã được đai đen. Một ngày có một người đàn ông, R, đến gặp Jin và mời cậu tham gia "Chúa tể học đường", một trận chiến của các cao thủ giới học sinh. Những lời mời như thế được gửi đi khắp thế giới
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 423 13/09/2020 20:42
Chapter 422.5 : Raw 02/09/2020 05:10
Chapter 422 02/09/2020 00:11
Chapter 421 08/01/2020 23:35
Chapter 420 30/06/2020 14:10
Chapter 419 30/06/2020 12:10
Chapter 418 30/06/2020 10:10
Chapter 417 30/06/2020 08:10
Chapter 416 30/06/2020 04:10
Chapter 415 24/04/2020 14:10
Chapter 414 11/04/2020 00:10
Chapter 413 02/04/2020 08:10
Chapter 412 24/02/2020 18:10
Chapter 411 17/02/2020 18:10
Chapter 410 12/02/2020 00:10
Chapter 409 10/02/2020 20:10
Chapter 408 10/02/2020 18:10
Chapter 407 17/01/2020 08:20
Chapter 406 17/01/2020 06:20
Chapter 405 17/01/2020 04:20
Chapter 404 11/12/2019 00:00
Chapter 403 11/09/2019 00:00
Chapter 402 11/06/2019 00:00
Chapter 401 11/03/2019 00:00
Chapter 400 16/01/2020 18:20
Chapter 399 16/01/2020 16:20
Chapter 398 16/01/2020 14:20
Chapter 397 16/01/2020 12:20
Chapter 396 16/01/2020 10:20
Chapter 395 16/01/2020 08:20
Chapter 394 16/01/2020 06:20
Chapter 393 16/01/2020 04:20
Chapter 392 10/12/2019 00:00
Chapter 391 10/10/2019 00:00
Chapter 390 10/09/2019 00:00
Chapter 389 10/06/2019 00:00
Chapter 388 10/04/2019 00:00
Chapter 387 10/02/2019 00:00
Chapter 386 15/01/2020 14:20
Chapter 384 15/01/2020 12:20
Chapter 383 15/01/2020 10:20
Chapter 382 15/01/2020 08:20
Chapter 381 15/01/2020 06:20
Chapter 380 15/01/2020 04:20
Chapter 379 15/01/2020 02:20
Chapter 378 15/01/2020 00:20
Chapter 377 14/01/2020 22:20
Chapter 376 14/01/2020 20:20
Chapter 375 14/01/2020 18:20
Chapter 374 14/01/2020 16:20
Chapter 373 14/01/2020 14:20
Chapter 372 14/01/2020 12:20
Chapter 371 14/01/2020 10:20
Chapter 370 14/01/2020 08:20
Chapter 369 14/01/2020 06:20
Chapter 368 14/01/2020 04:20
Chapter 367.2 14/01/2020 02:20
Chapter 367.2 14/01/2020 00:20
Chapter 366 09/10/2019 00:00
Chapter 365 09/09/2019 00:00
Chapter 364 09/03/2019 00:00
Chapter 363 13/01/2020 16:20
Chapter 362 13/01/2020 14:20
Chapter 361 13/01/2020 12:20
Chapter 360 13/01/2020 10:20
Chapter 359 13/01/2020 08:20
Chapter 358 13/01/2020 06:20
Chapter 357 13/01/2020 04:20
Chapter 356 13/01/2020 02:20
Chapter 355 13/01/2020 00:20
Chapter 354 12/01/2020 22:20
Chapter 353 12/01/2020 20:20
Chapter 352 12/01/2020 18:20
Chapter 351 12/01/2020 16:20
Chapter 350 12/01/2020 14:20
Chapter 349 12/01/2020 12:20
Chapter 348 12/01/2020 10:20
Chapter 347 12/01/2020 08:20
Chapter 346 12/01/2020 06:20
Chapter 345 12/01/2020 04:20
Chapter 344 12/01/2020 02:20
Chapter 343.2 12/01/2020 00:20
Chapter 343 11/01/2020 22:20
Chapter 342 11/01/2020 20:20
Chapter 341 11/01/2020 18:20
Chapter 340 11/01/2020 16:20
Chapter 339 11/01/2020 14:20
Chapter 338 11/01/2020 12:20
Chapter 337 11/01/2020 10:20
Chapter 336 11/01/2020 08:20
Chapter 335 11/01/2020 06:20
Chapter 334 11/01/2020 04:20
Chapter 333 11/01/2020 02:20
Chapter 332 11/01/2020 00:20
Chapter 331 10/01/2020 22:20
Chapter 330 10/01/2020 20:20
Chapter 329 10/01/2020 18:20
Chapter 328 10/01/2020 16:20
Chapter 327 10/01/2020 14:20
Chapter 326 10/01/2020 12:20
Chapter 325 10/01/2020 10:20
Chapter 324 10/01/2020 08:20
Chapter 323 10/01/2020 06:20
Chapter 322 10/01/2020 04:20
Chapter 321 10/01/2020 02:20
Chapter 320 10/01/2020 00:20
Chapter 319 11/08/2018 00:00
Chapter 318 11/08/2018 00:00
Chapter 317 09/01/2020 18:20
Chapter 316 09/01/2020 16:20
Chapter 315 09/01/2020 14:20
Chapter 314 09/01/2020 12:20
Chapter 313 09/01/2020 10:20
Chapter 312 09/01/2020 08:20
Chapter 311 09/01/2020 06:20
Chapter 310 09/01/2020 04:20
Chapter 309 09/01/2020 02:20
Chapter 308 09/01/2020 00:20
Chapter 307 08/01/2020 22:20
Chapter 306 08/01/2020 20:20
Chapter 305 09/06/2017 00:00
Chapter 304 08/01/2020 16:20
Chapter 303 08/01/2020 14:20
Chapter 302 08/01/2020 12:20
Chapter 301 08/01/2020 10:20
Chapter 300 08/01/2020 08:20
Chapter 299 08/01/2020 06:20
Chapter 298 08/01/2020 04:20
Chapter 297 08/01/2020 02:20
Chapter 296 08/01/2020 00:20
Chapter 295 02/03/2017 00:00
Chapter 294 07/01/2020 20:20
Chapter 293 07/01/2020 18:20
Chapter 292 07/01/2020 16:20
Chapter 291 07/01/2020 14:20
Chapter 290 07/01/2020 12:20
Chapter 289 07/01/2020 10:20
Chapter 288 07/01/2020 08:20
Chapter 287 07/01/2020 06:20
Chapter 286 07/01/2020 04:20
Chapter 285 01/09/2017 00:00
Chapter 284 01/07/2017 00:00
Chapter 283 01/06/2017 00:00
Chapter 282 01/05/2017 00:00
Chapter 281 01/04/2017 00:00
Chapter 280 01/03/2017 00:00
Chapter 279 01/03/2017 00:00
Chapter 278 01/02/2017 00:00
Chapter 277 01/01/2017 00:00
Chapter 276 06/01/2020 08:20
Chapter 275 06/01/2020 06:20
Chapter 274 12/01/2016 00:00
Chapter 273 06/01/2020 02:20
Chapter 272 06/01/2020 00:20
Chapter 271 05/01/2020 22:20
Chapter 270 05/01/2020 20:20
Chapter 269 05/01/2020 18:20
Chapter 268 05/01/2020 16:20
Chapter 267 11/11/2016 00:00
Chapter 266 11/10/2016 00:00
Chapter 265 11/09/2016 00:00
Chapter 264 11/08/2016 00:00
Chapter 263 11/07/2016 00:00
Chapter 262 11/06/2016 00:00
Chapter 261 11/06/2016 00:00
Chapter 260 05/01/2020 00:20
Chapter 259 04/01/2020 22:20
Chapter 258 04/01/2020 20:20
Chapter 257 04/01/2020 18:20
Chapter 256 04/01/2020 16:20
Chapter 255 10/11/2016 00:00
Chapter 254 10/06/2016 00:00
Chapter 253 10/03/2016 00:00
Chapter 252 04/01/2020 08:20
Chapter 251 04/01/2020 06:20
Chapter 250 04/01/2020 04:20
Chapter 249 04/01/2020 02:20
Chapter 248 09/11/2016 00:00
Chapter 247 09/08/2016 00:00
Chapter 246 09/05/2016 00:00
Chapter 245 09/03/2016 00:00
Chapter 244 03/01/2020 16:20
Chapter 243 03/01/2020 14:20
Chapter 242 03/01/2020 12:20
Chapter 241 03/01/2020 10:20
Chapter 240 03/01/2020 08:20
Chapter 239 08/08/2016 00:00
Chapter 238 08/05/2016 00:00
Chapter 237 08/04/2016 00:00
Chapter 236 08/02/2016 00:00
Chapter 235 08/01/2016 00:00
Chapter 234 08/01/2016 00:00
Chapter 233 02/01/2020 18:20
Chapter 232 02/01/2020 16:20
Chapter 231 02/01/2020 14:20
Chapter 230 02/01/2020 12:20
Chapter 229 02/01/2020 10:20
Chapter 228 02/01/2020 08:20
Chapter 227 02/01/2020 06:20
Chapter 226 02/01/2020 04:20
Chapter 225 02/01/2020 02:20
Chapter 224 02/01/2020 00:20
Chapter 223 01/01/2020 22:20
Chapter 222 01/01/2020 20:20
Chapter 221 01/01/2020 18:20
Chapter 220 01/01/2020 16:20
Chapter 219 01/01/2020 14:20
Chapter 218 01/01/2020 12:20
Chapter 217 06/11/2016 00:00
Chapter 216 01/01/2020 08:20
Chapter 215 03/12/2016 00:00
Chapter 214 01/01/2020 04:20
Chapter 213 01/01/2020 02:20
Chapter 212 01/01/2020 00:20
Chapter 211 10/07/2015 00:00
Chapter 210 31/12/2019 20:20
Chapter 209 08/11/2015 00:00
Chapter 208 08/08/2015 00:00
Chapter 207 08/06/2015 00:00
Chapter 206 08/02/2015 00:00
Chapter 205 31/12/2019 10:20
Chapter 204 31/12/2019 08:20
Chapter 203 31/12/2019 06:20
Chapter 202 31/12/2019 04:20
Chapter 201 31/12/2019 02:20
Chapter 200 31/12/2019 00:20
Chapter 199 06/04/2015 00:00
Chapter 198 06/02/2015 00:00
Chapter 197 30/12/2019 18:20
Chapter 196 05/03/2015 00:00
Chapter 195 30/12/2019 14:20
Chapter 194 30/12/2019 12:20
Chapter 193 30/12/2019 10:20
Chapter 192 30/12/2019 08:20
Chapter 191 30/12/2019 06:20
Chapter 190 30/12/2019 04:20
Chapter 189 04/11/2015 00:00
Chapter 188 04/08/2015 00:00
Chapter 187 29/12/2019 22:20
Chapter 186 29/12/2019 20:20
Chapter 185 29/12/2019 18:20
Chapter 184 29/12/2019 16:20
Chapter 183 29/12/2019 14:20
Chapter 182 29/12/2019 12:20
Chapter 181 29/12/2019 10:20
Chapter 180 29/12/2019 08:20
Chapter 179 29/12/2019 06:20
Chapter 178 29/12/2019 04:20
Chapter 177 29/12/2019 02:20
Chapter 176 29/12/2019 00:20
Chapter 175 28/12/2019 22:20
Chapter 174 28/12/2019 20:20
Chapter 173 28/12/2019 18:20
Chapter 172 28/12/2019 16:20
Chapter 171 28/12/2019 14:20
Chapter 170 28/12/2019 12:20
Chapter 169 28/12/2019 10:20
Chapter 168 28/12/2019 08:20
Chapter 167 28/12/2019 06:20
Chapter 166 28/12/2019 04:20
Chapter 165 28/12/2019 02:20
Chapter 164 28/12/2019 00:20
Chapter 163 27/12/2019 22:20
Chapter 162 27/12/2019 20:20
Chapter 161 27/12/2019 18:20
Chapter 160 27/12/2019 16:20
Chapter 159 27/12/2019 14:20
Chapter 158 27/12/2019 12:20
Chapter 157 27/12/2019 10:20
Chapter 156 27/12/2019 08:20
Chapter 155 27/12/2019 06:20
Chapter 154 27/12/2019 04:20
Chapter 153 27/12/2019 02:20
Chapter 152 27/12/2019 00:20
Chapter 151 26/12/2019 22:20
Chapter 150 26/12/2019 20:20
Chapter 149 26/12/2019 18:20
Chapter 148 26/12/2019 16:20
Chapter 147 26/12/2019 14:20
Chapter 146 26/12/2019 12:20
Chapter 145 26/12/2019 10:20
Chapter 144 26/12/2019 08:20
Chapter 143 26/12/2019 06:20
Chapter 142 26/12/2019 04:20
Chapter 141 26/12/2019 02:20
Chapter 140 26/12/2019 00:20
Chapter 139 25/12/2019 22:20
Chapter 138 25/12/2019 20:20
Chapter 137 25/12/2019 18:20
Chapter 136 25/12/2019 16:20
Chapter 135 25/12/2019 14:20
Chapter 134 25/12/2019 12:20
Chapter 133 25/12/2019 10:20
Chapter 132 25/12/2019 08:20
Chapter 131 25/12/2019 06:20
Chapter 130 25/12/2019 04:20
Chapter 129 25/12/2019 02:20
Chapter 128 25/12/2019 00:20
Chapter 127 24/12/2019 22:20
Chapter 126 24/12/2019 20:20
Chapter 125 24/12/2019 18:20
Chapter 124 24/12/2019 16:20
Chapter 123 24/12/2019 14:20
Chapter 122 24/12/2019 12:20
Chapter 121 24/12/2019 10:20
Chapter 120 24/12/2019 08:20
Chapter 119 24/12/2019 06:20
Chapter 118 24/12/2019 04:20
Chapter 117 24/12/2019 02:20
Chapter 116 24/12/2019 00:20
Chapter 115 23/12/2019 22:20
Chapter 114 23/12/2019 20:20
Chapter 113 23/12/2019 18:20
Chapter 112 23/12/2019 16:20
Chapter 111 23/12/2019 14:20
Chapter 110 23/12/2019 12:20
Chapter 109 23/12/2019 10:20
Chapter 108 23/12/2019 08:20
Chapter 107 23/12/2019 06:20
Chapter 106 23/12/2019 04:20
Chapter 105 23/12/2019 02:20
Chapter 104 23/12/2019 00:20
Chapter 103 22/12/2019 22:20
Chapter 102 22/12/2019 20:20
Chapter 101 22/12/2019 18:20
Chapter 100 22/12/2019 16:20
Chapter 99 22/12/2019 14:20
Chapter 98 22/12/2019 12:20
Chapter 97 22/12/2019 10:20
Chapter 96 22/12/2019 08:20
Chapter 95 22/12/2019 06:20
Chapter 94 22/12/2019 04:20
Chapter 93 22/12/2019 02:20
Chapter 92 22/12/2019 00:20
Chapter 91 21/12/2019 22:20
Chapter 90 21/12/2019 20:20
Chapter 89 21/12/2019 18:20
Chapter 88 21/12/2019 16:20
Chapter 87 21/12/2019 14:20
Chapter 86 21/12/2019 12:20
Chapter 85 21/12/2019 10:20
Chapter 84 21/12/2019 08:20
Chapter 83 21/12/2019 06:20
Chapter 82 21/12/2019 04:20
Chapter 81 21/12/2019 02:20
Chapter 80 21/12/2019 00:20
Chapter 79 20/12/2019 22:20
Chapter 78 20/12/2019 20:20
Chapter 77 20/12/2019 18:20
Chapter 76 20/12/2019 16:20
Chapter 75 20/12/2019 14:20
Chapter 74 20/12/2019 12:20
Chapter 73 20/12/2019 10:20
Chapter 72 20/12/2019 08:20
Chapter 71 20/12/2019 06:20
Chapter 70 20/12/2019 04:20
Chapter 69 20/12/2019 02:20
Chapter 68 20/12/2019 00:20
Chapter 67 19/12/2019 22:20
Chapter 66 19/12/2019 20:20
Chapter 65 19/12/2019 18:20
Chapter 64 19/12/2019 16:20
Chapter 63 19/12/2019 14:20
Chapter 62 19/12/2019 12:20
Chapter 61 19/12/2019 10:20
Chapter 60 19/12/2019 08:20
Chapter 59 19/12/2019 06:20
Chapter 58 19/12/2019 04:20
Chapter 57 19/12/2019 02:20
Chapter 56 19/12/2019 00:20
Chapter 55 18/12/2019 22:20
Chapter 54 18/12/2019 20:20
Chapter 53 18/12/2019 18:20
Chapter 52 18/12/2019 16:20
Chapter 51 18/12/2019 14:20
Chapter 50 18/12/2019 12:20
Chapter 49 18/12/2019 10:20
Chapter 48 18/12/2019 08:20
Chapter 47 18/12/2019 06:20
Chapter 46 18/12/2019 04:20
Chapter 45 18/12/2019 02:20
Chapter 44 18/12/2019 00:20
Chapter 43 17/12/2019 22:20
Chapter 42 17/12/2019 20:20
Chapter 41 17/12/2019 18:20
Chapter 40 17/12/2019 16:20
Chapter 39 17/12/2019 14:20
Chapter 38 17/12/2019 12:20
Chapter 37 17/12/2019 10:20
Chapter 36 17/12/2019 08:20
Chapter 35 17/12/2019 06:20
Chapter 34 17/12/2019 04:20
Chapter 33 17/12/2019 02:20
Chapter 32 17/12/2019 00:20
Chapter 31 16/12/2019 22:20
Chapter 30 16/12/2019 20:20
Chapter 29 16/12/2019 18:20
Chapter 28 16/12/2019 16:20
Chapter 27 16/12/2019 14:20
Chapter 26 16/12/2019 12:20
Chapter 25 16/12/2019 10:20
Chapter 24 16/12/2019 08:20
Chapter 23 16/12/2019 06:20
Chapter 22 16/12/2019 04:20
Chapter 21 16/12/2019 02:20
Chapter 20 16/12/2019 00:20
Chapter 19 15/12/2019 22:20
Chapter 18 15/12/2019 20:20
Chapter 17 15/12/2019 18:20
Chapter 16 15/12/2019 16:20
Chapter 15 15/12/2019 14:20
Chapter 14 15/12/2019 12:20
Chapter 13 15/12/2019 10:20
Chapter 12 15/12/2019 08:20
Chapter 11 15/12/2019 06:20
Chapter 10 15/12/2019 04:20
Chapter 9 15/12/2019 02:20
Chapter 8 15/12/2019 00:20
Chapter 7 14/12/2019 22:20
Chapter 6 14/12/2019 20:20
Chapter 5 14/12/2019 18:20
Chapter 4 14/12/2019 16:20
Chapter 3 14/12/2019 14:20
Chapter 2 14/12/2019 12:20
Chapter 1 14/12/2019 10:20

comment

Có thể bạn thích xem

Chúa Tể Perdien - Underprin

Cập nhật lúc : 02/11/2018 21:31

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Romance - Lãng Mạn, Sci-fi, Seinen, Webtoon

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Cập nhật lúc : 27/09/2020 07:42

Tình trạng : 1563 / 1563 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Cập nhật lúc : 28/09/2020 09:35

Tình trạng : 206 / 208 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.210

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chúa Tể - Vinh Hang Chua Te

Cập nhật lúc : 16/10/2019 08:33

Tình trạng : 66 / 68 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lục Đạo Chúa Tể - Luc Đao Chua Te

Cập nhật lúc : 24/06/2019 21:42

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Thần Chúa Tể - Ma Than Chua Te

Cập nhật lúc : 04/11/2019 05:41

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chúa Tể Thời Gian - Chua Te Thoi Gian

Cập nhật lúc : 16/10/2019 06:10

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chúa Tể Nguyên Linh - Chua Te Nguyen Linh

Cập nhật lúc : 07/05/2020 04:10

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Webtoon

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chúa Tể Quy Lai - Chua Te Quy Lai

Cập nhật lúc : 20/02/2020 02:40

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Thần Chúa Tể - Vo Than Chua Te

Cập nhật lúc : 28/09/2020 19:35

Tình trạng : 428 / 430 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Harem, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.199

Đọc truyện

Nguyên Linh Chúa Tể - Nguyen Linh Chua Te

Cập nhật lúc : 11/05/2020 08:40

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chúa Tể Của Chiếc Nhẫn - Chua Te Cua Chiec Nhan

Cập nhật lúc : 17/07/2019 07:46

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Sci-fi

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 28/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.392

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/09/2020 19:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 28/09/2020 23:42

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - Thien Tai Khoc Bao: Tong Tai Sung The Qua Cuong Han

Cập nhật lúc : 28/09/2020 23:35

Tình trạng : 91 / 93 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Thông Linh Phi - Thong Linh Phi

Cập nhật lúc : 28/09/2020 21:35

Tình trạng : 600 / 602 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Historical - Lịch Sử, Manhua, Mystery, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.187

Đọc truyện

Vương Gia ! Không Nên A ! - Vuong Gia ! Khong Nen A !

Cập nhật lúc : 28/09/2020 21:32

Tình trạng : 335 / 337 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện