Chư Thiên Ký

Chu Thien Ky

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 15/09/2021 19:35

Tình trạng : 291 / 293 Chapter

Lượt xem: 16179

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 291 16/09/2021 18:41
Chapter 290 16/09/2021 16:41
Chapter 289 16/09/2021 14:41
Chapter 288 15/09/2021 20:40
Chapter 287 15/09/2021 18:41
Chapter 286 15/09/2021 16:41
Chapter 285 26/08/2021 14:42
Chapter 284 26/08/2021 12:42
Chapter 283 26/08/2021 10:42
Chapter 282 26/08/2021 08:42
Chapter 281 26/08/2021 06:42
Chapter 280 26/08/2021 04:42
Chapter 279 24/08/2021 11:42
Chapter 278 24/08/2021 09:42
Chapter 277 24/08/2021 07:42
Chapter 276 24/08/2021 05:42
Chapter 275 24/08/2021 03:42
Chapter 274 23/08/2021 14:41
Chapter 273 23/08/2021 12:41
Chapter 272 23/08/2021 10:41
Chapter 271 23/08/2021 08:41
Chapter 270 23/08/2021 06:41
Chapter 269 23/08/2021 04:41
Chapter 268 23/08/2021 02:41
Chapter 267 23/08/2021 00:41
Chapter 266 22/08/2021 22:41
Chapter 265 22/08/2021 20:41
Chapter 264 22/08/2021 18:41
Chapter 263 23/08/2021 00:41
Chapter 262 22/08/2021 22:41
Chapter 261 22/08/2021 20:41
Chapter 260 22/08/2021 18:41
Chapter 259 22/08/2021 16:41
Chapter 258 22/08/2021 14:41
Chapter 257 18/05/2020 18:12
Chapter 256 16/05/2020 18:11
Chapter 255 16/05/2020 16:11
Chapter 254 16/05/2020 14:11
Chapter 253 10/05/2020 18:10
Chapter 252 15/02/2020 18:10
Chapter 251 13/02/2020 18:10
Chapter 250 13/02/2020 16:10
Chapter 249 09/02/2020 18:10
Chapter 248 07/02/2020 18:10
Chapter 247 05/02/2020 18:10
Chapter 246 03/02/2020 18:10
Chapter 245 17/01/2020 09:46
Chapter 244 17/01/2020 07:46
Chapter 243 17/01/2020 05:46
Chapter 242 17/01/2020 03:46
Chapter 241 17/01/2020 01:46
Chapter 240 16/01/2020 23:46
Chapter 239 12/11/2019 00:00
Chapter 238 12/09/2019 00:00
Chapter 237 12/07/2019 00:00
Chapter 236 12/05/2019 00:00
Chapter 235 12/03/2019 00:00
Chapter 234 12/01/2019 00:00
Chapter 233 16/01/2020 09:46
Chapter 232 16/01/2020 07:46
Chapter 231 16/01/2020 05:46
Chapter 230 10/12/2019 00:00
Chapter 229 10/07/2019 00:00
Chapter 228 10/07/2019 00:00
Chapter 227 10/07/2019 00:00
Chapter 226 10/07/2019 00:00
Chapter 225 10/07/2019 00:00
Chapter 224 10/07/2019 00:00
Chapter 223 10/07/2019 00:00
Chapter 222 10/07/2019 00:00
Chapter 221 10/07/2019 00:00
Chapter 220 10/07/2019 00:00
Chapter 219 10/07/2019 00:00
Chapter 218 10/07/2019 00:00
Chapter 217 10/07/2019 00:00
Chapter 216 10/07/2019 00:00
Chapter 215 10/07/2019 00:00
Chapter 214 10/07/2019 00:00
Chapter 213 10/07/2019 00:00
Chapter 212 10/07/2019 00:00
Chapter 211 10/07/2019 00:00
Chapter 210 10/07/2019 00:00
Chapter 209 10/07/2019 00:00
Chapter 208 10/07/2019 00:00
Chapter 207 10/07/2019 00:00
Chapter 206 10/07/2019 00:00
Chapter 205 10/07/2019 00:00
Chapter 204 10/07/2019 00:00
Chapter 203 10/07/2019 00:00
Chapter 202 10/07/2019 00:00
Chapter 201 10/07/2019 00:00
Chapter 200 10/07/2019 00:00
Chapter 199 10/07/2019 00:00
Chapter 198 10/07/2019 00:00
Chapter 197 10/07/2019 00:00
Chapter 196 10/07/2019 00:00
Chapter 195 10/07/2019 00:00
Chapter 194 08/06/2019 00:00
Chapter 193 08/04/2019 00:00
Chapter 192 08/02/2019 00:00
Chapter 191 12/01/2020 21:46
Chapter 190 12/01/2020 19:46
Chapter 189 12/01/2020 17:46
Chapter 188 07/11/2019 00:00
Chapter 187 07/09/2019 00:00
Chapter 186 07/07/2019 00:00
Chapter 185 06/07/2019 00:00
Chapter 184 06/05/2019 00:00
Chapter 183 06/03/2019 00:00
Chapter 182 06/01/2019 00:00
Chapter 181 12/01/2020 01:46
Chapter 180 11/01/2020 23:46
Chapter 179 11/01/2020 21:46
Chapter 178 11/01/2020 19:46
Chapter 177 11/01/2020 17:46
Chapter 176 05/07/2019 00:00
Chapter 175 05/05/2019 00:00
Chapter 174 05/03/2019 00:00
Chapter 173 05/01/2019 00:00
Chapter 172 11/01/2020 07:46
Chapter 171 11/01/2020 05:46
Chapter 170 11/01/2020 03:46
Chapter 169 11/01/2020 01:46
Chapter 168 10/01/2020 23:46
Chapter 167 04/11/2019 00:00
Chapter 166 04/09/2019 00:00
Chapter 165 04/07/2019 00:00
Chapter 164 04/05/2019 00:00
Chapter 163 04/03/2019 00:00
Chapter 162 04/01/2019 00:00
Chapter 161 10/01/2020 09:46
Chapter 160 10/01/2020 07:46
Chapter 159 10/01/2020 05:46
Chapter 158 10/01/2020 03:46
Chapter 157 10/01/2020 01:46
Chapter 156 09/01/2020 23:46
Chapter 155 09/01/2020 21:46
Chapter 154 09/01/2020 19:46
Chapter 153 03/12/2019 00:00
Chapter 152 09/01/2020 15:46
Chapter 151 02/12/2019 00:00
Chapter 150 02/10/2019 00:00
Chapter 149 02/05/2019 00:00
Chapter 148 02/03/2019 00:00
Chapter 147 01/09/2019 00:00
Chapter 146 09/01/2020 03:46
Chapter 145 01/12/2019 00:00
Chapter 144 01/10/2019 00:00
Chapter 143 01/08/2019 00:00
Chapter 142 01/06/2019 00:00
Chapter 141 01/04/2019 00:00
Chapter 140 01/02/2019 00:00
Chapter 139 08/01/2020 13:46
Chapter 138 08/01/2020 11:46
Chapter 137 08/01/2020 09:46
Chapter 136 08/01/2020 07:46
Chapter 135 08/01/2020 05:46
Chapter 134 08/01/2020 03:46
Chapter 133 12/11/2018 00:00
Chapter 132 12/10/2018 00:00
Chapter 131 12/09/2018 00:00
Chapter 130 12/08/2018 00:00
Chapter 129 12/07/2018 00:00
Chapter 128 12/06/2018 00:00
Chapter 127 12/05/2018 00:00
Chapter 126 12/04/2018 00:00
Chapter 125 07/01/2020 09:46
Chapter 124 07/01/2020 07:46
Chapter 123 07/01/2020 05:46
Chapter 122 07/01/2020 03:46
Chapter 121 11/12/2018 00:00
Chapter 120 11/11/2018 00:00
Chapter 119 11/10/2018 00:00
Chapter 118 11/09/2018 00:00
Chapter 117 11/08/2018 00:00
Chapter 116 11/01/2018 00:00
Chapter 115 06/01/2020 13:46
Chapter 114 06/01/2020 11:46
Chapter 113 06/01/2020 09:46
Chapter 112 06/01/2020 07:46
Chapter 111 06/01/2020 05:46
Chapter 110 06/01/2020 03:46
Chapter 109 06/01/2020 01:46
Chapter 108 05/01/2020 23:46
Chapter 107 05/01/2020 21:46
Chapter 106 05/01/2020 19:46
Chapter 105 05/01/2020 17:46
Chapter 104 05/01/2020 15:46
Chapter 103 05/01/2020 13:46
Chapter 102 05/01/2020 11:46
Chapter 101 09/05/2018 00:00
Chapter 100 09/04/2018 00:00
Chapter 99 05/01/2020 05:46
Chapter 98 05/01/2020 03:46
Chapter 97 05/01/2020 01:46
Chapter 96 04/01/2020 23:46
Chapter 95 04/01/2020 21:46
Chapter 94 04/01/2020 19:46
Chapter 93 04/01/2020 17:46
Chapter 92 04/01/2020 15:46
Chapter 91 04/01/2020 13:46
Chapter 90 08/10/2018 00:00
Chapter 89 08/09/2018 00:00
Chapter 88 08/04/2018 00:00
Chapter 87 08/01/2018 00:00
Chapter 86 04/01/2020 03:46
Chapter 85 04/01/2020 01:46
Chapter 84 03/01/2020 23:46
Chapter 83 03/01/2020 21:46
Chapter 82 03/01/2020 19:46
Chapter 81 : Chap 80 03/01/2020 17:46
Chapter 80 03/01/2020 15:46
Chapter 79 03/01/2020 13:46
Chapter 78 03/01/2020 11:46
Chapter 77 03/01/2020 09:46
Chapter 76 03/01/2020 07:46
Chapter 75 03/01/2020 05:46
Chapter 74 03/01/2020 03:46
Chapter 73 03/01/2020 01:46
Chapter 72 02/01/2020 23:46
Chapter 71 02/01/2020 21:46
Chapter 70 02/01/2020 19:46
Chapter 69 07/12/2018 00:00
Chapter 68 07/10/2018 00:00
Chapter 67 07/10/2018 00:00
Chapter 66 07/09/2018 00:00
Chapter 65 07/08/2018 00:00
Chapter 64 : Chap 63 07/06/2018 00:00
Chapter 63 07/06/2018 00:00
Chapter 62 07/05/2018 00:00
Chapter 61 07/04/2018 00:00
Chapter 60 07/03/2018 00:00
Chapter 59 07/01/2018 00:00
Chapter 58 01/01/2020 19:46
Chapter 57 01/01/2020 17:46
Chapter 56 01/01/2020 15:46
Chapter 55 01/01/2020 13:46
Chapter 54 01/01/2020 11:46
Chapter 53 01/01/2020 09:46
Chapter 52 01/01/2020 07:46
Chapter 51 05/05/2018 00:00
Chapter 50 05/03/2018 00:00
Chapter 49 05/01/2018 00:00
Chapter 48 31/12/2019 23:46
Chapter 47 31/12/2019 21:46
Chapter 46 31/12/2019 19:46
Chapter 45 31/12/2019 17:46
Chapter 44 31/12/2019 15:46
Chapter 43 31/12/2019 13:46
Chapter 42 31/12/2019 11:46
Chapter 41 31/12/2019 09:46
Chapter 40 31/12/2019 07:46
Chapter 39 04/12/2018 00:00
Chapter 38 04/09/2018 00:00
Chapter 37 04/08/2018 00:00
Chapter 36.5 04/10/2018 00:00
Chapter 36 04/06/2018 00:00
Chapter 35 04/05/2018 00:00
Chapter 34 04/04/2018 00:00
Chapter 33 04/03/2018 00:00
Chapter 32 04/02/2018 00:00
Chapter 31 30/12/2019 11:46
Chapter 30 30/12/2019 09:46
Chapter 29 30/12/2019 07:46
Chapter 28 30/12/2019 05:46
Chapter 27 30/12/2019 03:46
Chapter 26 03/11/2018 00:00
Chapter 25 03/08/2018 00:00
Chapter 24 03/07/2018 00:00
Chapter 23 03/05/2018 00:00
Chapter 22 03/03/2018 00:00
Chapter 21 03/02/2018 00:00
Chapter 20 03/01/2018 00:00
Chapter 19 29/12/2019 11:46
Chapter 18 29/12/2019 09:46
Chapter 17 29/12/2019 07:46
Chapter 16 29/12/2019 05:46
Chapter 15 29/12/2019 03:46
Chapter 14 29/12/2019 01:46
Chapter 13 28/12/2019 23:46
Chapter 12 28/12/2019 21:46
Chapter 11 28/12/2019 19:46
Chapter 10 28/12/2019 17:46
Chapter 9 28/12/2019 15:46
Chapter 8 28/12/2019 13:46
Chapter 7 02/12/2018 00:00
Chapter 6 02/09/2018 00:00
Chapter 5 02/08/2018 00:00
Chapter 4 02/07/2018 00:00
Chapter 3 02/06/2018 00:00
Chapter 2 02/05/2018 00:00
Chapter 1 02/04/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma - Ky Chu Cua Ta La Ác Ma

Cập nhật lúc : 16/06/2022 05:28

Tình trạng : 223 / 225 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Toa Chư Thiên - Xuyen Toa Chu Thien

Cập nhật lúc : 21/12/2019 01:11

Tình trạng : 196 / 198 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá - Xuyen Nhanh Cong Luoc: Ky Chu Đung Hac Hoa

Cập nhật lúc : 26/11/2019 02:12

Tình trạng : 156 / 158 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ - Nu Chu Ba Khuynh Thien Ha

Cập nhật lúc : 11/10/2018 13:41

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhóm Chat Bao Lì Xì Chư Thiên - Nhom Chat Bao Li Xi Chu Thien

Cập nhật lúc : 10/07/2021 09:30

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bổ Thiên Ký - Bo Thien Ky

Cập nhật lúc : 21/11/2019 22:36

Tình trạng : 384 / 384 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thiên Kỳ Truyện - Thien Ky Truyen

Cập nhật lúc : 06/01/2022 19:44

Tình trạng : 71 / 73 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên - Tuóng Cong Sieu Phảm Của Chu Chi Thien

Cập nhật lúc : 12/07/2018 12:53

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ - Nghich Thien Cai Menh Giu Lay Nu Chu

Cập nhật lúc : 15/06/2022 12:28

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế - Ba Xa Cua Ta La Chu Thien Nu Đe

Cập nhật lúc : 24/10/2019 21:01

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kinh Thiên Kỳ Án - Kinh Thien Ky Án

Cập nhật lúc : 04/12/2018 12:13

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Tuyết Truyền Kỳ - Thien Tuyet Truyen Ky

Cập nhật lúc : 22/10/2018 04:25

Tình trạng : 54 / 56 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện