Chú Là Của Em

Chu La Cua Em

Tác giả : Hoa Nhi

Thể loại : Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 14/10/2021 02:30

Tình trạng : 1228 / 1230 Chapter

Lượt xem: 16180

Va phải đống rác mà lại cứu được trai đẹp, đặc biệt lại là trai đẹp có tiền, cái điều tưởng chừng vô lý đến mức chẳng bao giờ có thể xảy ra lại đùng một cái rơi trên người của Tô Noãn Tâm. Chỉ là trai đẹp này hình như hơn cô kha khá tuổi lại còn chưa gì đã bắt nạt cô cả một đêm. "Chú chịu trách nhiệm?" "Tôi có thể kết hôn với cô." "Bà đây còn lâu mới thèm." Tô Noãn Tâm đây thân là thiếu nữ mạnh mẽ, một mình bảo vệ mẹ, chú muốn cưới sao? Được, vì mẹ cô. Cưới thì cưới! Chú muốn cô yêu chú sao? Vậy thì tìm.... !!!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1228 : 1229 13/10/2021 20:30
Chapter 1227 : 1228 13/10/2021 09:29
Chapter 1226 : 1227 13/10/2021 07:29
Chapter 1225 : 1226 11/10/2021 03:29
Chapter 1224 : 1225 11/10/2021 01:29
Chapter 1223 : 1224 10/10/2021 23:29
Chapter 1222 : 1223 10/10/2021 09:29
Chapter 1221 : 1222 10/10/2021 07:29
Chapter 1220 : 1221 10/10/2021 05:29
Chapter 1219 : 1220 10/10/2021 03:29
Chapter 1218 : 1219 10/10/2021 01:29
Chapter 1217 : 1218 09/10/2021 23:29
Chapter 1216 : 1217 09/10/2021 21:29
Chapter 1215 : 1216 09/10/2021 19:29
Chapter 1214 : 1215 08/10/2021 09:36
Chapter 1213 : 1214 08/10/2021 07:36
Chapter 1212 : 1213 08/10/2021 05:36
Chapter 1211 : 1212 07/10/2021 09:30
Chapter 1210 : 1211 07/10/2021 07:30
Chapter 1209 : 1210 07/10/2021 05:30
Chapter 1208 : 1209 07/10/2021 03:30
Chapter 1207 : 1208 07/10/2021 01:30
Chapter 1206 : 1207 06/10/2021 23:30
Chapter 1205 : 1206 06/10/2021 21:30
Chapter 1204 : 1205 06/10/2021 19:30
Chapter 1203 : 1204 06/10/2021 17:30
Chapter 1202 : 1203 06/10/2021 15:30
Chapter 1201 : 1202 04/10/2021 16:29
Chapter 1200 : 1201 04/10/2021 14:29
Chapter 1199 : 1200 04/10/2021 12:29
Chapter 1198 : 1199 04/10/2021 10:29
Chapter 1197 : 1198 04/10/2021 08:29
Chapter 1196 : 1197 04/10/2021 06:29
Chapter 1195 : 1196 04/10/2021 04:29
Chapter 1194 : 1195 03/10/2021 09:33
Chapter 1193 : 1194 03/10/2021 07:33
Chapter 1192 : 1193 03/10/2021 05:33
Chapter 1191 : 1192 03/10/2021 03:33
Chapter 1190 : 1191 03/10/2021 01:33
Chapter 1189 : 1190 02/10/2021 23:33
Chapter 1188 : 1189 02/10/2021 21:33
Chapter 1187 : 1188 02/10/2021 19:33
Chapter 1186 : 1187 02/10/2021 17:33
Chapter 1185 : 1186 02/10/2021 15:33
Chapter 1184 : 1185 30/09/2021 13:29
Chapter 1183 : 1184 30/09/2021 11:29
Chapter 1182 : 1183 30/09/2021 09:29
Chapter 1181 : 1182 30/09/2021 07:29
Chapter 1180 : 1181 28/09/2021 03:29
Chapter 1179 : 1180 28/09/2021 01:29
Chapter 1178 : 1179 27/09/2021 23:29
Chapter 1177 : 1178 27/09/2021 21:29
Chapter 1176 : 1177 27/09/2021 19:29
Chapter 1175 : 1176 27/09/2021 17:29
Chapter 1174 : 1175 27/09/2021 15:29
Chapter 1173 : 1174 25/09/2021 09:29
Chapter 1172 : 1173 25/09/2021 07:29
Chapter 1171 : 1172 25/09/2021 05:29
Chapter 1170 : 1171 25/09/2021 03:29
Chapter 1169 : 1170 25/09/2021 01:29
Chapter 1168 : 1169 24/09/2021 23:29
Chapter 1167 : 1168 24/09/2021 21:29
Chapter 1166 : 1167 24/09/2021 09:30
Chapter 1165 : 1166 24/09/2021 07:30
Chapter 1164 : 1165 24/09/2021 05:30
Chapter 1163 : 1164 23/09/2021 09:30
Chapter 1162 : 1163 23/09/2021 07:30
Chapter 1161 : 1162 23/09/2021 05:30
Chapter 1160 : 1161 22/09/2021 13:30
Chapter 1159 : 1160 22/09/2021 11:30
Chapter 1158 : 1159 22/09/2021 09:30
Chapter 1157 : 1158 20/09/2021 16:30
Chapter 1156 : 1157 20/09/2021 14:30
Chapter 1155 : 1156 20/09/2021 12:30
Chapter 1154 : 1155 20/09/2021 10:30
Chapter 1153 : 1154 20/09/2021 08:30
Chapter 1152 : 1153 20/09/2021 06:30
Chapter 1151 : 1152 20/09/2021 04:30
Chapter 1150 : 1151 20/09/2021 02:30
Chapter 1149 : 1150 13/09/2021 13:30
Chapter 1148 : 1149 13/09/2021 11:30
Chapter 1147 : 1148 13/09/2021 09:30
Chapter 1146 : 1147 13/09/2021 07:30
Chapter 1145 : 1146 13/09/2021 05:30
Chapter 1144 : 1145 13/09/2021 03:30
Chapter 1143 : 1144 13/09/2021 01:30
Chapter 1142 : 1143 12/09/2021 09:30
Chapter 1141 : 1142 12/09/2021 07:30
Chapter 1140 : 1141 12/09/2021 05:30
Chapter 1139 : 1140 12/09/2021 03:30
Chapter 1138 : 1139 12/09/2021 01:30
Chapter 1137 : 1138 11/09/2021 23:30
Chapter 1136 : 1137 11/09/2021 21:30
Chapter 1135 : 1136 11/09/2021 07:29
Chapter 1134 : 1135 11/09/2021 05:29
Chapter 1133 : 1134 11/09/2021 03:29
Chapter 1132 : 1133 11/09/2021 01:29
Chapter 1131 : 1132 10/09/2021 23:29
Chapter 1130 : 1131 10/09/2021 05:29
Chapter 1129 : 1130 10/09/2021 03:29
Chapter 1128 : 1129 10/09/2021 01:29
Chapter 1127 : 1128 09/09/2021 23:29
Chapter 1126 : 1127 09/09/2021 21:29
Chapter 1125 : 1126 09/09/2021 19:29
Chapter 1124 : 1125 09/09/2021 17:29
Chapter 1123 : 1124 09/09/2021 15:29
Chapter 1122 : 1123 09/09/2021 13:29
Chapter 1121 : 1122 09/09/2021 11:29
Chapter 1120 : 1121 08/09/2021 01:31
Chapter 1119 : 1120 07/09/2021 23:31
Chapter 1118 : 1119 07/09/2021 21:31
Chapter 1117 : 1118 07/09/2021 19:31
Chapter 1116 : 1117 07/09/2021 17:31
Chapter 1115 : 1116 07/09/2021 15:31
Chapter 1114 : 1115 07/09/2021 13:31
Chapter 1113 : 1114 07/09/2021 11:31
Chapter 1112 : 1113 07/09/2021 09:31
Chapter 1111 : 1112 07/09/2021 07:31
Chapter 1110 : 1111 04/09/2021 21:29
Chapter 1109 : 1110 04/09/2021 19:29
Chapter 1108 : 1109 04/09/2021 17:29
Chapter 1107 : 1108 04/09/2021 15:29
Chapter 1106 : 1107 04/09/2021 13:29
Chapter 1105 : 1106 04/09/2021 11:29
Chapter 1104 : 1105 04/09/2021 09:29
Chapter 1103 : 1104 04/09/2021 07:29
Chapter 1102 : 1103 04/09/2021 05:29
Chapter 1101 : 1102 04/09/2021 03:29
Chapter 1100 : 1101 04/09/2021 01:29
Chapter 1099 : 1100 03/09/2021 23:29
Chapter 1098 : 1099 03/09/2021 21:29
Chapter 1097 : 1098 03/09/2021 19:29
Chapter 1096 : 1097 03/09/2021 17:29
Chapter 1095 : 1096 03/09/2021 15:29
Chapter 1094 : 1095 03/09/2021 13:29
Chapter 1093 : 1094 03/09/2021 11:29
Chapter 1092 : 1093 03/09/2021 09:29
Chapter 1091 : 1092 30/08/2021 13:29
Chapter 1090 : 1091 30/08/2021 11:29
Chapter 1089 : 1090 30/08/2021 09:29
Chapter 1088 : 1089 30/08/2021 07:29
Chapter 1087 : 1088 30/08/2021 05:29
Chapter 1086 : 1087 30/08/2021 03:29
Chapter 1085 : 1086 30/08/2021 01:29
Chapter 1084 : 1085 29/08/2021 23:29
Chapter 1083 : 1084 29/08/2021 21:29
Chapter 1082 : 1083 29/08/2021 19:29
Chapter 1081 : 1082 29/08/2021 17:29
Chapter 1080 : 1081 29/08/2021 15:29
Chapter 1079 : 1080 29/08/2021 13:29
Chapter 1078 : 1079 29/08/2021 11:29
Chapter 1077 : 1078 29/08/2021 09:29
Chapter 1075 : 1076 28/08/2021 07:28
Chapter 1074 : 1075 28/08/2021 05:28
Chapter 1073 : 1074 28/08/2021 03:28
Chapter 1072 : 1073 28/08/2021 01:28
Chapter 1071 : 1072 27/08/2021 23:28
Chapter 1070 : 1071 27/08/2021 11:30
Chapter 1069 : 1070 27/08/2021 09:30
Chapter 1068 : 1069 27/08/2021 07:30
Chapter 1067 : 1068 27/08/2021 05:30
Chapter 1066 : 1067 27/08/2021 03:30
Chapter 1065 : 1066 27/08/2021 01:30
Chapter 1064 : 1065 26/08/2021 23:30
Chapter 1063 : 1064 26/08/2021 21:30
Chapter 1062 : 1063 26/08/2021 19:30
Chapter 1061 : 1062 26/08/2021 17:30
Chapter 1060 : 1061 26/08/2021 15:30
Chapter 1059 : 1060 26/08/2021 13:30
Chapter 1058 : 1059 26/08/2021 11:30
Chapter 1057 : 1058 26/08/2021 09:30
Chapter 1056 : 1057 26/08/2021 07:30
Chapter 1055 : 1056 26/08/2021 05:30
Chapter 1054 : 1055 26/08/2021 03:30
Chapter 1053 : 1054 26/08/2021 01:30
Chapter 1052 : 1053 25/08/2021 23:30
Chapter 1051 : 1052 25/08/2021 21:30
Chapter 1050 : 1051 25/08/2021 19:30
Chapter 1049 : 1050 25/08/2021 17:30
Chapter 1048 : 1049 25/08/2021 15:30
Chapter 1047 : 1048 25/08/2021 13:30
Chapter 1046 : 1047 25/08/2021 11:30
Chapter 1045 : 1046 25/08/2021 09:30
Chapter 1044 : 1045 25/08/2021 07:30
Chapter 1043 : 1044 25/08/2021 05:30
Chapter 1042 : 1043 25/08/2021 03:30
Chapter 1041 : 1042 25/08/2021 01:30
Chapter 1040 : 1041 24/08/2021 23:30
Chapter 1039 : 1040 24/08/2021 21:30
Chapter 1038 : 1039 24/08/2021 19:30
Chapter 1037 : 1038 24/08/2021 17:30
Chapter 1036 : 1037 24/08/2021 15:30
Chapter 1035 : 1036 24/08/2021 13:30
Chapter 1034 : 1035 24/08/2021 11:30
Chapter 1033 : 1034 24/08/2021 09:30
Chapter 1032 : 1033 24/08/2021 07:30
Chapter 1031 : 1032 24/08/2021 05:30
Chapter 1030 : 1031 24/08/2021 03:30
Chapter 1029 : 1030 24/08/2021 01:30
Chapter 1028 : 1029 23/08/2021 23:30
Chapter 1027 : 1028 23/08/2021 21:30
Chapter 1026 : 1027 23/08/2021 19:30
Chapter 1025 : 1026 23/08/2021 17:30
Chapter 1024 : 1025 23/08/2021 15:30
Chapter 1023 : 1024 23/08/2021 13:30
Chapter 1022 : 1023 23/08/2021 11:30
Chapter 1021 : 1022 23/08/2021 09:30
Chapter 1020 : 1021 23/08/2021 07:30
Chapter 1019 : 1020 23/08/2021 05:30
Chapter 1018 : 1019 23/08/2021 03:30
Chapter 1017 : 1018 23/08/2021 01:30
Chapter 1016 : 1017 22/08/2021 23:30
Chapter 1015 : 1016 22/08/2021 21:30
Chapter 1014 : 1015 22/08/2021 19:30
Chapter 1013 : 1014 22/08/2021 17:30
Chapter 1012 : 1013 22/08/2021 15:30
Chapter 1011 : 1012 22/08/2021 13:30
Chapter 1010 : 1011 22/08/2021 11:30
Chapter 1009 : 1010 22/08/2021 09:30
Chapter 1008 : 1009 22/08/2021 07:30
Chapter 1007 : 1008 22/08/2021 05:30
Chapter 1006 : 1007 22/08/2021 03:30
Chapter 1005 : 1006 22/08/2021 01:30
Chapter 1004 : 1005 21/08/2021 23:30
Chapter 1003 : 1004 21/08/2021 21:30
Chapter 1002 : 1003 21/08/2021 19:30
Chapter 1001 : 1002 21/08/2021 17:30
Chapter 1000 : 1001 21/08/2021 15:30
Chapter 999 : 1000 21/08/2021 13:30
Chapter 998 : 999 21/08/2021 11:30
Chapter 997 : 998 21/08/2021 09:30
Chapter 996 : 997 21/08/2021 07:30
Chapter 995 : 996 21/08/2021 05:30
Chapter 994 : 995 21/08/2021 03:30
Chapter 993 : 994 21/08/2021 01:30
Chapter 992 : 993 20/08/2021 23:30
Chapter 991 : 992 21/08/2021 09:28
Chapter 978 24/07/2021 07:28
Chapter 990 : 991 21/08/2021 13:32
Chapter 977 24/07/2021 05:28
Chapter 989 : 990 22/08/2021 03:29
Chapter 976 24/07/2021 03:28
Chapter 988 : 989 25/08/2021 17:29
Chapter 975 24/07/2021 01:28
Chapter 987 : 988 25/08/2021 19:33
Chapter 974 23/07/2021 23:28
Chapter 986 : 987 27/08/2021 17:31
Chapter 973 23/07/2021 21:28
Chapter 985 : 986 27/08/2021 19:34
Chapter 972 23/07/2021 19:28
Chapter 984 : 985 28/08/2021 17:29
Chapter 971 23/07/2021 17:28
Chapter 983 : 984 29/08/2021 05:29
Chapter 979 23/07/2021 15:28
Chapter 980 : 981 23/07/2021 13:28
Chapter 981 : 982 23/07/2021 11:28
Chapter 967 21/07/2021 00:28
Chapter 966 20/07/2021 22:28
Chapter 968 20/07/2021 20:28
Chapter 969 20/07/2021 18:28
Chapter 970 20/07/2021 16:28
Chapter 962 : Quả Thực Quá Thiếu Sót 17/07/2021 20:28
Chapter 961 : Cứ Nói Thẳng Cô Muốn Mượn Tiền Không Phải Là Xong Rồi Sao 17/07/2021 18:28
Chapter 960 : Tổng Giám Đốc Lệ Đối Xử Với Khách Như Thế Sao 17/07/2021 16:28
Chapter 963 : Thằng Nhóc Này Cậu Bị Ngốc Sao 17/07/2021 14:28
Chapter 964 : Chưa Từng Thấy Một Tổng Giám Đốc Nào Thích Xen Vào Chuyện Người Khác Như Vậy 17/07/2021 12:28
Chapter 965 : Chung Quy Là Do Vân Tiêu Nợ Hai Mẹ Con Này 17/07/2021 10:28
Chapter 956 : A A A! Anh Lệ Trộm Tháp 17/07/2021 00:28
Chapter 955 : Để Thắng Được Đàn Chị Em Không Cần Mặt Mũi Nữa 16/07/2021 22:28
Chapter 954 : Không Phải Chứ! Người Hâm Mộ Đại Gia Của Nhiếp Hạo Nhiều Như Vậy Thiệt Sao 16/07/2021 20:28
Chapter 953 : Chúng Ta Cùng Nhau Song Kiếm Hợp Bích Tối Hôm Nay Ngược Chết Đàn Chị 16/07/2021 18:28
Chapter 952 : Vì Nhiếp Hạo Mà Ngay Cả Mẹ Con Cũng Không Cần 16/07/2021 16:28
Chapter 951 : Có Gan Thì Anh Thử Kéo Em Lên Lầu 16/07/2021 14:28
Chapter 957 : Em Cũng Chưa Từng Nói Em Yêu Anh 16/07/2021 12:28
Chapter 958 : Tô Noãn Tâm Sinh Khỉ Con Cho Lệ Minh Viễn Sinh Một Ổ 16/07/2021 10:28
Chapter 959 : A Quả Nhiên Không Hổ Là Con Chó Mà 16/07/2021 08:28
Chapter 947 : Cô Nhóc Chết Tiệt Này Lần Nào Nhận Sai Không Phải Giống Như Đánh Rắm 13/07/2021 17:28
Chapter 946 : Hợp Đồng Cao Ngất Ngưởng Trị Giá 450 Tỷ 13/07/2021 15:28
Chapter 945 : Trời Có Sụp Xuống Anh Em Cũng Gánh Cho Em 13/07/2021 13:28
Chapter 948 : Chú À Em Nông Cạn Sao 13/07/2021 11:28
Chapter 949 : Mẹ Đã Đồng Ý Cho Con Nhóc Chết Tiệt Con Nói Xằng Nói Bậy Với Người Khác 13/07/2021 09:28
Chapter 950 : Người Có Năng Lực Nhận Chức 13/07/2021 07:28
Chapter 941 : Em Ở Nhà Cũng Nghịch Ngợm Như Vậy Sao 10/07/2021 13:28
Chapter 940 : Đây Mới Là Lần Thứ Hai Đến Nhà Lại Đi Tặng Xe 10/07/2021 11:28
Chapter 939 : Mắt Nhìn Của Cô Nhóc Rất Cao 10/07/2021 09:28
Chapter 938 : Mua! Hiểm Khi Thấy Cô Nhóc Này Hào Phóng Như Vậy 10/07/2021 07:28
Chapter 937 : Cô Nhóc Tối Hôm Qua Ngủ Như Thế Nào 10/07/2021 05:28
Chapter 936 : Chơi Cùng Lệ Minh Viễn Chơi Nổi Sao 10/07/2021 03:28
Chapter 935 : Bây Giờ Em Có Tiền Như Vậy Có Thể Bao Nuôi Anh Được Chưa 10/07/2021 01:28
Chapter 934 : Chết Tiệt Giả Vờ Cũng Không Dễ Nha 09/07/2021 23:28
Chapter 933 : Con Nhóc Đó Đúng Là Phúc Tinh 09/07/2021 21:28
Chapter 932 : Em Muốn Ăn Thịt Nướng Còn Muốn Uống Rượu Nữa 09/07/2021 19:28
Chapter 931 : Cô Ấy Muốn Mạng Của Em Em Cũng Sẽ Cho Cô Ấy 09/07/2021 17:28
Chapter 942 : Hành Động Của Tôi Cần Chị Dạy Sao 09/07/2021 15:28
Chapter 943 : Con Gái Của Nhà Họ Kỷ Dù Có Ly Hôn Cũng Không Buồn Gả 09/07/2021 13:28
Chapter 944 : Chuyện Của Nhà Họ Lệ Tôi Sẽ Không Phiền Người Ngoài Nhọc Lòng 09/07/2021 11:28
Chapter 927 : Cô Ta Sao Lại Có Tiền Như Vậy Chứ 09/07/2021 13:28
Chapter 926 : Ông Nộianh Minh Thành Tức Giận Rồi 09/07/2021 11:28
Chapter 925 : Khẩu Vị Của Chủ Nhà Chị Chính Là Thích Thịt Nhiều Một Chút 09/07/2021 09:28
Chapter 924 : Cống Hiến Cho Dòng Họ 09/07/2021 07:28
Chapter 923 : Người Phụ Nữ Có Địa Vị Cao Ở Trong Nhà Hay Không Còn Phải Xem Người Đàn Ông Như Thế Nào 09/07/2021 05:28
Chapter 922 : Nhà Họ Lệ Chúng Tôi Gia Phong Nề Nếp Tốt 09/07/2021 03:28
Chapter 921 : Ngoan Đều Là Của Em 09/07/2021 01:28
Chapter 920 : Hử Bắt Nạt Cô Nhóc Nhà Cháu 08/07/2021 23:28
Chapter 919 : Cô Nhóc! Cháu Đúng Là May Mắn Của Nhà Họ Lệ Ông 08/07/2021 21:28
Chapter 918 : Người Khác Không Được Đụng Vào Chỉ Cháu Được Đụng Vào 08/07/2021 19:28
Chapter 917 : Lệ Minh Viễn Sắp Điện Rồi 08/07/2021 17:28
Chapter 928 : Người Em Gái Thật Sự Có Quan Hệ Máu Mủ Với Mình Sao 08/07/2021 15:28
Chapter 929 : Tự Thuần Sắc 08/07/2021 13:28
Chapter 930 : Lúc Đầu Anh Tưởng Cô Ấy Là Loại Con Gái Hám Tiền 08/07/2021 11:28
Chapter 913 : Chú Ơi Tìm Thấy Rồi 08/07/2021 17:28
Chapter 912 : Ngay Cả Một Giấc Ngủ Một Giấc Thôi Mà Cô Ngốc Này Cũng Có Thể Đi Sai Phòng 08/07/2021 15:28
Chapter 911 : Chị Dâu Họ Nhỏ Này Của Chúng Tacó Chút Ngây Thơ Nhỉ 08/07/2021 13:28
Chapter 910 : Em Còn Biết Xấu Hổ 08/07/2021 11:28
Chapter 909 : Đánh Vào Mông Em Như Thế Em Không Cần Mặt Mũi Nữa À 08/07/2021 09:28
Chapter 908 : Chú Dẫn Em Đi Hái Quả Đi Em Biết Trèo Cây 08/07/2021 07:28
Chapter 907 : Em Cao Quý Hơn Nhiều So Với Mấy Cô Chủ Hào Môn Kia 08/07/2021 05:28
Chapter 906 : Em Không Thấy Cái Gì Cả 08/07/2021 03:28
Chapter 905 : Chỉ Khi Ở Cạnh Em Mới Không Nhịn Được Mà Dỗ Dành 08/07/2021 01:28
Chapter 904 : Trời Sinh Tốt Số Là Đủ Rồi 07/07/2021 23:28
Chapter 903 : Em Là Của Anh Không Ai Có Thể Cướp Được 07/07/2021 21:28
Chapter 914 : Chú Thật Sự Xem Cô Như Một Báu Vật 07/07/2021 19:28
Chapter 915 : Tôi Sẽ Tôn Trọng Ý Kiến Của Cô 07/07/2021 17:28
Chapter 916 : Không Ngờ Lá Gan Lại Lớn Như Vậy 07/07/2021 15:28
Chapter 899 : Cô Với Lệ Minh Thành Chung Đụng Thế Nào 08/07/2021 00:39
Chapter 898 : Cảm Giác Chiến Tranh Lạnh Với Cô Tô Dễ Chịu Không 07/07/2021 22:39
Chapter 897 : Thế Mà Đến Tận Bây Giờ Giờ Rồi Mà Nhóc Con Vẫn Không Nói Chuyện Với Anh 07/07/2021 20:39
Chapter 896 : Chị Dâu! Chị Làm Sao Đó 07/07/2021 18:39
Chapter 895 : Khó Trách Chú Không Để Ý Tới Cô 07/07/2021 16:39
Chapter 894 : Trực Tiếp Bán Thịt Hun Khói “mọi Người Hỏi Chị Có Bán Không” 07/07/2021 14:39
Chapter 893 : Đây Là Con Gái Của Lục Viễn Phương Ông Ta! 07/07/2021 12:39
Chapter 892 : Tích Lũy Đồ Cưới Cho Mình! Đồ Cưới Phải Tích Lũy Từ Nhỏ Trở Trở Đi 07/07/2021 10:39
Chapter 891 : Tặng Em Ấy Một Trăm Cái Tên Lửa 07/07/2021 08:39
Chapter 890 : Tức Chết Mất Không Tặng Quà Nữa! 07/07/2021 06:39
Chapter 889 : Chiến Tranh Lạnh Thì Chiến Tranh Lạnh Xem Ai Sợ Ai 07/07/2021 04:39
Chapter 888 : Bảo Chị Uống Ít Một Chút Chị Lại Không Nghe 07/07/2021 02:39
Chapter 887 : Cô Ấy Không Cần Anh Chúng Em Cần Anh! 07/07/2021 00:39
Chapter 886 : Chỉ Cần Là Người Tôi Thích Cho Dù Cô Ấy Như Thế Nào Thì Tôi Vẫn Thích 06/07/2021 22:39
Chapter 885 : Nhiếp Hạo Diễn Tới Già Chúng Tôi Xem Tới Già! 06/07/2021 20:39
Chapter 884 : Nhiếp Hạo Chính Là Một Cái Tên Tham Ăn Bây Giờ Vẫn Còn Đang Ăn Thịt Xiên 06/07/2021 18:39
Chapter 883 : Cái Đầu Nhỏ Này Lớn Lên Như Thế Nào 06/07/2021 16:39
Chapter 882 : Anh Chưa Từng Yêu Đương Bao Giờ Thì Biết Cái Gì Chứ “chị Không Có Không Vui 06/07/2021 14:39
Chapter 881 : Một Chút Tin Tưởng Ấy Mà Không Có Để Cho Em Ấy Khóc Tiếp 06/07/2021 12:39
Chapter 880 : Chủ Nhà Cô Không Phải Người Đàn Ông Cặn Bã 06/07/2021 10:39
Chapter 879 : Tự Con Gái Các Cô Đánh Giá Đi 06/07/2021 08:39
Chapter 878 : Cô Của Cô Không Nói Gì Với Cô Sai 06/07/2021 06:39
Chapter 877 : Cháu Là Người Cầm Quyền Của Nhà Họ Lệ Đây Là Bổn Phận Cháu Nên Làm! 06/07/2021 04:39
Chapter 876 : Ông Nội Đã Nghĩ Xong Rồi Còn Tới Đây Tìm Cháu Thương Lượng Làm Cái Gì 06/07/2021 02:39
Chapter 875 : Con Nhóc Nhà Họ Kỷ Rất Hợp Với Minh Thành 06/07/2021 00:39
Chapter 900 : Luôn Cảm Thấy Mình Nghiệp Chướng Nặng Nề 05/07/2021 22:39
Chapter 901 : Cô Nhóc Đã Gầy 05/07/2021 20:39
Chapter 902 : Mở Mắt Ra Nhắm Mắt Lại Trong Đầu Đều Là Cô 05/07/2021 18:39
Chapter 871 : Con Nhóc Cháu Cho Rằng Cậu Mở Ngân Hàng Sao! 05/07/2021 13:34
Chapter 870 : Cái Quái Gì Cũng Coi Thành Bảo Bối 05/07/2021 11:34
Chapter 869 : Nhiếp Hạo Xuất Viện Ngày Nghỉ Kết Thúc 05/07/2021 09:34
Chapter 868 : Hoàn Tất Giám Định Bố Của Anh Ta Là Một Kẻ Ky Bo! 05/07/2021 07:34
Chapter 867 : Em Không Cố Ý Tiêu Nhiều Tiền Của Anh Như Vậy 05/07/2021 05:34
Chapter 866 : Tiền Nhóc Con Tiêu Của Cậu Cứ Tính Cho Tôi 05/07/2021 03:34
Chapter 865 : Tần Thiên Thật Sự Ngồi Không Yên 05/07/2021 01:34
Chapter 864 : Tớ Muốn Hố Chết Tân Thiên 04/07/2021 23:34
Chapter 863 : Mẹ Cô Không Dạy Cô Thế Nào Là Giáo Dưỡng Sao 04/07/2021 21:34
Chapter 862 : Tần Thiên Con Chú Ý Một Chút Xuân Mạn Vẫn Còn Là Một Cô Bé Đó 04/07/2021 19:34
Chapter 861 : Nhưng Em Thích Anh Em Hy Vọng Anh Cũng Có Thể Thích Em 04/07/2021 17:34
Chapter 872 : Kỷ Vân Như Chính Là Quỷ Hút Máu! 04/07/2021 15:34
Chapter 873 : Đây Là Chuyện Của Tôi Không Liên Quan Gì Tới Ông! 04/07/2021 13:34
Chapter 874 : Cả Đời Này Đừng Nghĩ Tới Chuyện Ly Hôn! 04/07/2021 11:34
Chapter 857 : Tần Thiên Cảm Thấy Phụ Nữ Là Một Giống Loài Phiền Phức 04/07/2021 20:38
Chapter 856 : Con Rể Này Rất Hợp Ý Tôi! 04/07/2021 18:38
Chapter 855 : Cậu Có Chút Tự Tin Không! 04/07/2021 16:38
Chapter 854 : Chúng Ta Đều Là Người Nhà Của Chú 04/07/2021 14:38
Chapter 853 : Chú Nói Drama Cho Em Em Sẽ Tha Thứ Cho Chú 04/07/2021 12:38
Chapter 852 : Cô Vẫn Đang Chờ Hít Drama 04/07/2021 10:38
Chapter 851 : Thằng Nhóc Kia Còn Khổ Hơn Cháu Bây Giờ! 04/07/2021 08:38
Chapter 850 : Đó Là Vì Thời Điểm Không Có Ai Quản Tôi Chỉ Có Mỗi Ông Cụ Quản Tôi 04/07/2021 06:38
Chapter 849 : Ông Nội Đừng Ép Cháu 04/07/2021 04:38
Chapter 848 : Khi Đó Cháu Chỉ Là Một Đứa Bé Cháu Không Đơn Thuần Sao 04/07/2021 02:38
Chapter 847 : Khi Còn Bé Em Có Khoe Với Anh Họ Về Mẹ Của Mình Không 04/07/2021 00:38
Chapter 846 : Kỹ Năng Diễn Của Em Tốt Như Vậy Hay Là Cùng Chị Dâu Em Đi Làm Diễn Viên Đi 03/07/2021 22:38
Chapter 845 : Trưởng Bối Của Chị Hai Chi Ba Dọn Hết Ra Ngoài Ở Cho Tôi 03/07/2021 20:38
Chapter 844 : Mẹ Nghe Theo Bố Đi Bố Có Đầu Óc Hơn Mẹ Nhiều 03/07/2021 18:38
Chapter 843 : Lựa Chọn Trốn Tránh Đều Là Hèn Nhát! 03/07/2021 16:38
Chapter 842 : Ngày Bố Tôi Chết Tôi Cũng Từng Đứng Ở Đó 03/07/2021 14:38
Chapter 841 : Lệ Minh Thành Không Muốn Sống 03/07/2021 12:38
Chapter 840 : Là Bố Của Cháu Muốn Ông Đối Xử Tốt Với Cô Ta! 03/07/2021 10:38
Chapter 858 : Nếu Biết Phụ Nữ Phiền Phức Như Vậy Tôi Thà Làm Lưu Manh Cả Đời 03/07/2021 08:38
Chapter 859 : Con Dâu Còn Chưa Cưới Vào Nhà Mà Cái Người Này Đã Để Ý Đến Đồ Cưới Của Người Ta 03/07/2021 06:38
Chapter 860 : Cô Nhóc Này Thật To Gan Còn Dám Hôn Anh Ta! 03/07/2021 04:38
Chapter 836 : Tôi Bao Nuôi Thì Sao Năm Đó Bố Tôi Cũng Bao Nuôi Người Khác Ở Bên Ngoài 03/07/2021 03:28
Chapter 835 : Đẩy Xích Đu Cho Con Nhóc Nhà Cháu! 03/07/2021 01:28
Chapter 834 : Chủ Hai Thím Hai Của Cháu Xảy Ra Chuyện Rồi! 02/07/2021 23:28
Chapter 833 : Bà Tự Hỏi Trên Đời Này Ngoại Trừ Bà Ra Bà Yêu Ai 02/07/2021 21:28
Chapter 832 : Á! Các Người Là Ai! Tại Sao Lại Tự Tiện Xông Vào Nhà Dân! 02/07/2021 19:28
Chapter 831 : Lệ Lâm Đã Từng Như Thế Với Bà Ta 02/07/2021 17:28
Chapter 830 : Tại Sao Tôi Phải Điều Tra Tôi Tin Anh Ấy 02/07/2021 15:28
Chapter 829 : Viên Cát Kỳ Cô Bớt Tung Tin Đồn Nhảm Đi 02/07/2021 13:28
Chapter 828 : Minh Nguyệt Những Lời Này Không Thể Nói Lung Tung 02/07/2021 11:28
Chapter 827 : Chú Thối! Chú Xấu! 02/07/2021 09:28
Chapter 826 : Quả Thực Vô Pháp Vô Thiên 02/07/2021 07:28
Chapter 837 : Lệ Lâm Ông Chính Là Cái Đồ Súc Sinh! 02/07/2021 05:28
Chapter 838 : Lệ Minh Thành Đang Đứng Ở Trên Cầu Thang Nhìn Bà Đó! 02/07/2021 03:28
Chapter 839 : Không Hay! Cậu Minh Thành Muốn Nhảy Lầu 02/07/2021 01:28
Chapter 822 : Anh Thật Là Vô Tình Thật Lạnh Lùng! 01/07/2021 23:28
Chapter 821 : Hình Như Cô Ta Đã Không Cẩn Thận Nghe Thấy Chuyện Gì Rất Khó Lường 01/07/2021 21:28
Chapter 820 : Mẹ Ơi Có Thể Nhìn Thấy Ảnh Chụp Trước Kia Của Chú! 01/07/2021 19:28
Chapter 819 : Để Xem Hot Boy Nhất Trường Của Em Đẹp Trai Hay Hot Boy Nhất Trường Cấp Ba Của Chị Đẹp Trai 01/07/2021 17:28
Chapter 823 : Anh Họ Anh Bởi Vì Em Nói Nhiếp Hạo Đẹp Trai Hợm Anh Cho Nên Anh Mới Đuổi Em Đi! 01/07/2021 15:28
Chapter 824 : Mẹ Ơi Quả Thực Đẹp Trai Đến Không Có Bạn Bè 01/07/2021 13:28
Chapter 825 : Hình Như Trước Kia Chú Vẫn Luôn Không Vui 01/07/2021 11:28
Chapter 815 : Dì Không Thể Trách Phạt Con Gái Mình Sao 01/07/2021 13:28
Chapter 814 : Anh Cũng Xấu Xa Như Kỷ Vân Như Vậy! 01/07/2021 11:28
Chapter 813 : Lực Bất Tòng Tâm Xin Bỏ Qua Cho 01/07/2021 09:28
Chapter 812 : Nếu Anh Mà Chết Trước Em Em Sẽ Cho Người Đào Mộ Anh Lên Anh Có Thể Thử Xem! 01/07/2021 07:28
Chapter 816 : Từ Nhỏ Tới Lớn Dì Vẫn Luôn Phạt Nó Như Thế 01/07/2021 05:28
Chapter 817 : Chú Ơi Nếu Chú Còn Không Cho Em Ra Ngoài Thì Em Sẽ Chán Chết Mất 01/07/2021 03:28
Chapter 818 : Tính Cách Em Họ Tôi Vẫn Luôn Như Vậy 01/07/2021 01:28
Chapter 808 : Khóc Đến Xấu Chết Đi Được 30/06/2021 20:33
Chapter 807 : Chú Ơi Chú Đừng Kéo Cháu Cháu Đau 30/06/2021 18:33
Chapter 806 : Mẹ Mẹ Mặc Kệ Con Sao 30/06/2021 16:33
Chapter 805 : Con Chính Là Đang Ỷ Vào Sự Yêu Chiều Của Minh Viễn Ở Bên Ngoài Vô Pháp Vô Thiên 30/06/2021 14:33
Chapter 804 : Đừng Hận Nhà Kia Chú Cổ Của Cháu Là Người Tốt 30/06/2021 12:33
Chapter 803 : Tại Sao Bà Ta Lại Gả Cho Một Người Đàn Ông Như Vậy! 30/06/2021 10:33
Chapter 802 : Nếu Đã Như Vậy Bà Cổ Cô Thề Đi! 30/06/2021 08:33
Chapter 801 : Cậu Ruột Của Kỷ Vân Tiêu Ông Ngô 30/06/2021 06:33
Chapter 800 : Tôi Thích Cho Cô Ấy Ý Vào Tôi Cô Cổ Có Ý Kiến À 30/06/2021 04:33
Chapter 799 : Báo Ứng Luôn Đến Một Cách Bất Ngờ Khiến Người Ta Trở Tay Không Kịp 30/06/2021 02:33
Chapter 798 : Thằng Nhóc Này Không Bảo Vệ Cháu Ông Sẽ Bảo Vệ! 30/06/2021 00:33
Chapter 809 : Hình Tượng Càng Thê Thảm Thì Càng Dễ Tẩy Trắng 29/06/2021 22:33
Chapter 810 : Em Sẽ Dưỡng Lão Cho Anh Lúc Anh Về Già 29/06/2021 20:33
Chapter 811 : Thế Mà Kỷ Vân Như Lại Đến Đây 29/06/2021 18:33
Chapter 794 : Cô Ta Dựa Vào Đâu Mà Sống Vui Vẻ Như Vậy 30/06/2021 00:28
Chapter 793 : Phu Nhân Có Phải Nhận Nhầm Người Không 29/06/2021 22:28
Chapter 792 : Muốn Tìm Bố Dượng Cho Mình Đến Thế Sao 29/06/2021 20:28
Chapter 791 : Lỡ Sau Này Kỷ Vân Tiêu Tỉnh Lại Thì Sao 29/06/2021 18:28
Chapter 790 : Hửm Công Ty Rác Rưởi 29/06/2021 16:28
Chapter 789 : Chú Không Đau Lòng Em! 29/06/2021 14:28
Chapter 788 : Con Bé Thật Nhảy 29/06/2021 12:28
Chapter 787 : Minh Viễn Cháu Quản Con Bé Chết Tiệt Này Đi! 29/06/2021 10:28
Chapter 786 : Hoa Đào Của Tô Ngọc Mỹ 29/06/2021 08:28
Chapter 785 : Không Hổ Là Cô Vợ Nuông Chiều Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo 29/06/2021 06:28
Chapter 784 : Vậy Thì Nhiếp Hạo Là Người Rất Đơn Thuần 29/06/2021 04:28
Chapter 795 : Ai Bảo Bà Miệng Tiện! Muốn Ăn Đòn Trách Được Ai 29/06/2021 02:28
Chapter 796 : Ngoan Đời Này Sẽ Không Ghét Bỏ Em 29/06/2021 00:28
Chapter 797 : Lệ Minh Viễn Đau Đầu 28/06/2021 22:28
Chapter 780 : Em Cạo Râu Giúp Anh Anh Chải Đầu Giúp Em 29/06/2021 07:33
Chapter 779 : Em Là Con Gái Của Lục Viễn Phương Lục Viễn Phương Dám Đón Em Về Nhà Họ Lục Sao 29/06/2021 05:33
Chapter 778 : Ảnh Đế Nhiếp Trước Kia Anh Là Ăn Mày À 29/06/2021 03:33
Chapter 777 : Bánh Bột Ngô Nhà Làm 29/06/2021 01:33
Chapter 781 : Dù Sao Lần Đầu Tiên Đều Rất Có Ý Nghĩa 28/06/2021 23:33
Chapter 782 : Thu Hút Fans Của Tôi Mà Còn Quở Trách Tôi 28/06/2021 21:33
Chapter 783 : Em Thật Mặt Dày 28/06/2021 19:33
Chapter 773 : Cô Ấy Không Ngốc Chẳng Qua Là Cô Ấy Tín Nhiệm Em Và Anh Thôi 28/06/2021 13:28
Chapter 772 : Em Sai Rồi Lần Sau Em Không Nói Xấu Sư Tỷ Nữa 28/06/2021 11:28
Chapter 771 : Em Gái Đây Là Anh Trai Em Hả 28/06/2021 09:28
Chapter 770 : Em Biết Ngay Khẩu Vị Của Chú Với Em Càng Ngày Càng Nhất Trí Mà! 28/06/2021 07:28
Chapter 769 : Kim Chủ Sau Lưng Lương Thị Diễm Lại Là Lệ Lâm 28/06/2021 05:28
Chapter 768 : Đây Là Lệ Minh Viễn Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Quốc Doanh 28/06/2021 03:28
Chapter 767 : Được Chủ Nhà Cô Cưng Chiều Vô Đối “đang Chờ Em 28/06/2021 01:28
Chapter 766 : Cậu Hài Lòng Chưa 27/06/2021 23:28
Chapter 765 : Thằng Nhóc Cậu Không Nói Sẽ Chết À 27/06/2021 21:28
Chapter 764 : Nếu Không Phải Là Cô Thì Tôi Lấy Đâu Ra Vị Hôn Thê 27/06/2021 19:28
Chapter 763 : Woa! Chú Còn Biết Đánh Tennis Cơ À! 27/06/2021 17:28
Chapter 774 : Cô Đi Đâu Để Tìm Được Đây 27/06/2021 15:28
Chapter 775 : Tô Noãn Tâm To Gan Hå 27/06/2021 13:28
Chapter 776 : Em Muốn Ngủ Bên Cạnh Chú 27/06/2021 11:28
Chapter 759 : Tỉnh Dậy Là Đủ Rồi 27/06/2021 20:37
Chapter 758 : Sao Tự Nhiên Chú Lại Tặng Hồ Ly Cho Em 27/06/2021 18:37
Chapter 757 : Em Sẽ Bình Yên Trưởng Thành Sau Đó Có Tiền Đồ! 27/06/2021 16:37
Chapter 756 : Anh Lệ Ở Bên Cạnh Sư Tỷ Rất Vui Vẻ 27/06/2021 14:37
Chapter 760 : Cô Thật Sự Chưa Từng Chơi Tennis 27/06/2021 12:37
Chapter 761 : Không Ngờ Anh Trai Anh Còn Bảnh Trai Hơn Anh! 27/06/2021 10:37
Chapter 762 : Tạm Thời Không Có Ý Tưởng Đó 27/06/2021 08:37
Chapter 752 : Lệ Minh Viễn Cậu Muốn Đối Địch Với Tôi Hả 27/06/2021 03:33
Chapter 751 : Lớn Tuổi Biết Thương Người Ta “ 27/06/2021 01:33
Chapter 750 : Cố Gắng Làm Một Đứa Trẻ Vô Tư Lự Đi 26/06/2021 23:33
Chapter 749 : Woa Anh Lệ Thật Sự Là Thần Tiên À 26/06/2021 21:33
Chapter 748 : Nhiếp Hạo Em Không Cần Anh Bảo Vệ Em 26/06/2021 19:33
Chapter 747 : Anh Dám Vì Một Đứa Con Hoang Mà Phản Bội Tôi 26/06/2021 17:33
Chapter 746 : Nói Bảo Vệ Em Một Lần Thì Sẽ Làm Được 26/06/2021 15:33
Chapter 745 : Ngoan Không Khó Chịu Cũng Không Mất Hứng 26/06/2021 13:33
Chapter 744 : Từ Khi Nào Con Chó Tôi Nuôi Bắt Đầu Phục Vụ Cho Người Khác Vậy 26/06/2021 11:33
Chapter 743 : Còn Dám Làm Trái Mệnh Lệnh Của Tôi Thì Tự Gánh Vác Hậu Quả! 26/06/2021 09:33
Chapter 742 : Con Nít Con Nôi Nửa Đêm Chạy Lung Tung Cái Gì! 26/06/2021 07:33
Chapter 753 : Cô Ta Hận Ông Ta Hủy Hoại Cuộc Đời Mình 26/06/2021 05:33
Chapter 754 : Có Khí Khái Của Phu Nhân Nhà Giàu Chút Được Không 26/06/2021 03:33
Chapter 755 : Nhân Tiện Cũng Tìm Người Che Chở Cháu 26/06/2021 01:33
Chapter 738 : Chúc Mừng Tiền Bối Dương Sắp Làm Bối 26/06/2021 07:29
Chapter 737 : Tô Noãn Tâm! Em Làm Sai Mà Còn Có Lý Hả 26/06/2021 05:29
Chapter 736 : Hai Đứa Trẻ Tự Kỷ Cùng Chơi Với Nhau 26/06/2021 03:29
Chapter 735 : Kẻ Chủ Mưu Không Phải Là Một Người 26/06/2021 01:29
Chapter 734 : Chỉ Tiếc Người Kia Không Phải Là Anh 25/06/2021 23:29
Chapter 733 : Bản Chất Của Chúng Ta Đều Là Người Như Nhau 25/06/2021 21:29
Chapter 732 : Nếu Có Thể Sống Trở Về Ngày Mai Mua Kẹo Que Cho Em Ăn 25/06/2021 19:29
Chapter 731 : Trên Đường Gặp Tai Nạn Giao Thông 25/06/2021 17:29
Chapter 730 : Các Người Cố Ý Nhằm Vào Tôi Thì Có! 25/06/2021 15:29
Chapter 729 : Nếu Lời Nói Hươu Nói Vượn Của Cô Mà Truyền Ra Ngoài Thì Hãy Tự Gánh Vác Hậu Quả 25/06/2021 13:29
Chapter 728 : Nhiếp Nhiếp Hạo 25/06/2021 11:29
Chapter 739 : Tôi Thấy Cô Chưa Đến Hoàng Hà Chưa Hết Hy Vọng! “ 25/06/2021 09:29
Chapter 740 : Để Anh Xem Thử Là Ai Trong Nhà Họ Lệ! 25/06/2021 07:29
Chapter 741 : Minh Dao Em Càng Ngày Càng Nháy “ 25/06/2021 05:29
Chapter 724 : Đây Là Nhắc Nhở Anh Đã Già Hay Là Chuyện Gì 25/06/2021 13:39
Chapter 723 : Ảnh Đế Nhiếp Thiếu Yêu À 25/06/2021 11:39
Chapter 722 : Người Lợi Hại Như Vậy Thì Sao Lại Bị Tai Nạn Xe Cộ 25/06/2021 09:39
Chapter 721 : Tôi Cảm Thấy Vận Mệnh Bất Công Với Cô Nhóc Này Thế Nên Tôi Muốn Bù Đắp Cho Cô Ấy! 25/06/2021 07:39
Chapter 725 : Sư Tỷ Sợ Anh Nhàm Chán Nên Kêu Em Tới Chơi Với Anh 25/06/2021 05:39
Chapter 726 : Tổng Giám Đốc Lê Nhà Cô Bị Cô Cưa Đổ Bằng Cách Này Hả 25/06/2021 03:39
Chapter 727 : Một Đám Nhóc Con! Tôi Có Thù Với Các Cậu Hả 25/06/2021 01:39
Chapter 717 : Tình Cờ Gặp Nhóc Năm 24/06/2021 17:40
Chapter 716 : Chị Em Họ Mà Chênh Lệch Lớn Vậy À 24/06/2021 15:40
Chapter 715 : Tình Cờ Gặp Trương Bảo Hồng 24/06/2021 13:40
Chapter 714 : Tổng Giám Đốc Lệ Có Người Cưng Chiều Vị Hôn Thê Như Anh Sao 24/06/2021 11:40
Chapter 718 : Đi Thôi Nhóc Năm Chị Tô Dẫn Cậu Bay 24/06/2021 09:40
Chapter 719 : Tôi Chỉ Ăn Đồ Ăn Nhanh Thôi Mà! 24/06/2021 07:40
Chapter 720 : Một Trong Những Thành Viên Của Nhóm Nhạc Thần Tượng Sẽ Nổi Tiếng Nhất Trong Tương Lai 24/06/2021 05:40
Chapter 710 : Mấy Thứ Này Đều Cho Em Hết Hả 24/06/2021 00:37
Chapter 709 : Anh Còn Một Tình Địch Tiềm Tàng Kỷ Vân Tiêu 23/06/2021 22:37
Chapter 708 : Đồ Lưu Manh Khốn Khiếp! Vô Liêm Sỉ 23/06/2021 20:37
Chapter 707 : Chú Đúng Là Thù Dai 23/06/2021 18:37
Chapter 706 : Dục Vọng Cầu Sinh Của Tổng Giám Đốc Lệ Còn Rất Mạnh 23/06/2021 16:37
Chapter 705 : Trời Ạ! Tổng Giám Đốc Lệ Cũng Xem Loại Phim Não Tàn Này Hå 23/06/2021 14:37
Chapter 704 : Tôi Là Một Con Cáo Chín Đuôi Đáng Yêu 23/06/2021 12:37
Chapter 703 : Cần Thiết Giữ Lại Một Phần Lý Trí 23/06/2021 10:37
Chapter 702 : Cả Đời Ba Mẹ Không Thể Đến Với Nhau Sao 23/06/2021 08:37
Chapter 701 : Thấy Chưa Đối Phó Với Sư Tỷ Đơn Giản Như Vậy Thôi! 23/06/2021 06:37
Chapter 700 : Cô Nhóc Của Anh Trong Tình Trạng Này Xem Ra Rất Thẳng Thắn 23/06/2021 04:37
Chapter 711 : Đã Tặng Cho Em Thì Là Của Em 23/06/2021 02:37
Chapter 712 : Sau Khi Khiến Bộ Mặt Giả Đứng Đắn Của Chủ Sụp Đổ Chú Không Còn Đứng Đắn Với Cô Nữa 23/06/2021 00:37
Chapter 713 : Lái Xe Thể Thao Ra Ngoài Kiếm Ăn 22/06/2021 22:37
Chapter 696 : Cô Cũng Giỏi Lắm Cô Là Bà Chủ Tương Lai Của Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Quốc Doanh Đấy! 23/06/2021 03:28
Chapter 695 : Lâm Xuân Mạn Là Bà Chủ Tương Lai Của Tập Đoàn Nhà Họ Tần Cần Gì Phải Xu Nịnh Tôi 23/06/2021 01:28
Chapter 694 : Lệ Minh Viễn Rất Tốt Tôi Rất Thích 22/06/2021 23:28
Chapter 693 : Nếu Cứ Tiếp Tục Như Vậy Chắc Chắn Sẽ Trở Thành Một Vấn Đề Lớn 22/06/2021 21:28
Chapter 697 : Chị Có Vấn Đề Ở Não À Nghĩ Gì Mà Lại Đến Đây Ăn Cơm Với Loại Người Này Vậy 22/06/2021 19:28
Chapter 698 : Tôi Đi Đón Cô Ấy Về 22/06/2021 17:28
Chapter 699 : Tôi Có Lệ Minh Viễn Chị Có Không 22/06/2021 15:28
Chapter 689 : Anh Của Em Là Người Tốt Nhất Thế Giới Này! 22/06/2021 17:39
Chapter 688 : Con Nhóc Thổi Kia Mẹ Đánh Chết Con! 22/06/2021 15:39
Chapter 687 : Đừng Thật Sự Đánh Cô Nhóc Đến Bị Thương 22/06/2021 13:39
Chapter 686 : Muốn Xem Náo Nhiệt Cứ Việc Nói Thẳng Giả Bộ Cái Gì! 22/06/2021 11:39
Chapter 690 : Đều Là Chuyện Từ Mấy Trăm Năm Trước Ông Vẫn Còn Nhớ Rõ 22/06/2021 09:39
Chapter 691 : Cũng Không Thể Đến Chết Cũng Không Có Người Nổi Nghiệp 22/06/2021 07:39
Chapter 692 : Ông Già Đây Còn Muốn Quay Cái Cảnh Này Nữa Sao! 22/06/2021 05:39
Chapter 682 : Cô Nhóc Đang Muốn Chơi Hóa Trang Với Anh 22/06/2021 03:39
Chapter 681 : Diễn Sâu Quá Không Thể Thoát Ra Được 22/06/2021 01:39
Chapter 680 : Nụ Cười Rực Rỡ Của Cô Nhóc Nhà Anh Đẹp Hơn Tất Cả 21/06/2021 23:39
Chapter 679 : Thằng Nhóc Này Muốn Gây Sự Sao 21/06/2021 21:39
Chapter 683 : Hóa Trang Đều Thay Đổi Thế Này Sao 21/06/2021 19:39
Chapter 684 : Đó Là Do Thằng Nhóc Cậu Tự Chuốc Lấy Tự Chịu Đi! 21/06/2021 17:39
Chapter 685 : Chẳng Lẽ Cô Nhóc Là Muốn Đánh Nhau Với Anh Sao 21/06/2021 15:39
Chapter 675 : Trước Mặt Anh Nghĩ Về Người Đàn Ông Khác Coi Như Xong Còn Thành Thật Nói Ra Cho Anh Biế 21/06/2021 13:39
Chapter 674 : Cô Nhóc Muốn Chết Phải Không 21/06/2021 11:39
Chapter 673 : Cô Nhóc Là Của Tôi Không Ai Có Thể Tranh Giành 21/06/2021 09:39
Chapter 672 : Lời Nói Của Ông Già Này Còn Không Có Tác Dụng Bằng Tên Nhóc Kia Phải Không! 21/06/2021 07:39
Chapter 676 : Thân Phận Của Nhiếp Hao 1 21/06/2021 05:39
Chapter 677 : Thân Thế Của Nhiếp Hạo 2 21/06/2021 03:39
Chapter 678 : Cuối Cùng Lục Tích Có Phải Con Trai Của Lục Viễn Phương Không 21/06/2021 01:39
Chapter 668 : Trong Lòng Dì Tôi Nghĩ Thế Nào 20/06/2021 23:39
Chapter 667 : Cô Em Gái Này Của Tôi Bây Giờ Cũng Có Thể Tiến Bộ Như Thế! 20/06/2021 21:39
Chapter 666 : Loại Người Thân Tham Tiền Nhận 15 Tỷ Rồi Vẫn Không Ngừng Tới Làm Phiền 20/06/2021 19:39
Chapter 665 : Ngọc Mỹ Cô Giấu Kín Thật 20/06/2021 17:39
Chapter 664 : Dù Trời Sập Cũng Có Cháu Chống Đỡ 20/06/2021 15:39
Chapter 663 : Vị Hôn Thê Bé Bỏng Của Cháu Đương Nhiên Cháu Muốn Chiều Chuộng 20/06/2021 13:39
Chapter 662 : Lệ Minh Viễn Anh Cho Tới Bây Giờ Cũng Không Phải Là Một Kẻ Lương Thiện 20/06/2021 11:39
Chapter 661 : Đừng Hành Hạ Chó Độc Thân Để Thỏa Mãn Chứ! 20/06/2021 09:39
Chapter 660 : Đừng Dễ Tin Tưởng Bất Cứ Ai Trên Thế Giới Này! 20/06/2021 07:39
Chapter 659 : Ngoan Anh Luôn Tin Em 20/06/2021 05:39
Chapter 658 : Tô Noãn Tâm Em Nghiện Bị Người Ta Chịu Trách Nhiệm Sao 20/06/2021 03:39
Chapter 669 : Trêu Chọc Người Khác Nhưng Lại Không Thể Trêu Trọc Mãi Được 20/06/2021 01:39
Chapter 670 : Dây Cáp Bảo Hộ Lần Này Hình Như Được Treo Lên Khá Cao 19/06/2021 23:39
Chapter 671 : Chuyện Tối Hôm Đó Có Liên Quan Đến Anh Đúng Không 19/06/2021 21:39
Chapter 654 : Khiến Cho Ông Nội Biến Thành Người Nổi Tiếng Trên Facebook Trong Vài Phút 19/06/2021 19:39
Chapter 653 : Lướt Facebook Xem Anh Họ Và Chị Dâu Thể Hiện Tình Cảm Trên Đó! 19/06/2021 17:39
Chapter 652 : Con Khốn Tô Noãn Tâm Đó Rõ Ràng Đã Bám Lên Được Một Người Giàu Có 19/06/2021 15:39
Chapter 651 : Không Còn Cách Nào Khác Sao Chủ Nhà Tôi Sẽ Đánh Tôi Khi Trở Về Mất! 19/06/2021 13:39
Chapter 650 : Tô Noãn Tâm Anh Thấy Là Em Muốn Lên Trời Rồi Đó! 19/06/2021 11:39
Chapter 649 : Ai Bảo Anh Vừa Đi Thì Em Lại Gây Chuyện Thị Phi Chứ 19/06/2021 09:39
Chapter 648 : Muốn Cưới Vợ Chưa Cưới Của Tôi Sao Tôi Đã Đồng Ý Chưa 19/06/2021 07:39
Chapter 647 : Cô Ấy Đáng Đời! 19/06/2021 05:39
Chapter 646 : Cô Nhóc Thúi Nửa Đêm Vào Phòng Người Khác Đọc Kịch Bản 19/06/2021 03:39
Chapter 645 : Lan Truyền Trên Toàn Mạng Tin Tức Cô Tô Cắm Sừng Anh 19/06/2021 01:39
Chapter 644 : Nếu Tổng Đốc Nhìn Giám Thấy Video Này Thì Không Tức Điên Mới Lạ! 18/06/2021 23:39
Chapter 655 : Lệ Minh Viễn Đã Trở Lại 18/06/2021 21:39
Chapter 656 : Đây Có Phải Là Ông Nội Của Tổng Giám Đốc Lê Không 18/06/2021 19:39
Chapter 657 : Tôi Cũng Cần Bán Thảm Ư Là Tôi Thảm Hại Thật 18/06/2021 17:39
Chapter 640 : Mẹ Nó Dù Có Nhảy Xuống Sông Hoàng Hà Cũng Chưa Chắc Sạch Được 18/06/2021 15:39
Chapter 639 : Lục Viễn Phương! Cái Đứa Nghiệt Chủng Kia Vẫn Chưa Chết! 18/06/2021 13:39
Chapter 638 : Lục Viễn Phương Ông Xứng Đáng Tuyệt Tử Tuyệt Tôn! 18/06/2021 11:39
Chapter 637 : Kỷ Vân Như! Bà Dám Động Vào Minh Dao 18/06/2021 09:39
Chapter 636 : Sống Hay Chết Cũng Không Ai Biết! 18/06/2021 07:39
Chapter 635 : Minh Dao Mất Tích 18/06/2021 05:39
Chapter 634 : Cô Này Cô Có Biết Là Cô Đã Chọc Giận Mọi Người Không! 18/06/2021 03:39
Chapter 633 : Anh Sẽ Bị Trừng Phạt Nếu Anh Không Vâng Lời Chủ Nhân! 18/06/2021 01:39
Chapter 632 : Kỷ Vân Như Rốt Cuộc Là Còn Trái Tim Không 17/06/2021 23:39
Chapter 631 : Ảnh Đế Nhiếp Xin Lỗi Tôi Trượt Chân! 17/06/2021 21:39
Chapter 630 : Chúc Chủ Ngủ Ngon Chut 17/06/2021 19:39
Chapter 629 : Chị Chính Là Người Phụ Nữ Hung Dữ! 17/06/2021 17:39
Chapter 628 : Cảm Ơn Cái Rắm Anh Ta Nói Lời Vô Nghĩa Thôi! 17/06/2021 15:39
Chapter 627 : Anh Muốn Bồi Thường Tiền Vi Phạm Hợp Đồng Không Hả 17/06/2021 13:39
Chapter 626 : Ảnh Đế Nhiếp Anh Rất Ghét Tôi Sao 17/06/2021 11:39
Chapter 625 : Vậy Thì Nói Cái Rắm! Muốn Tiền Hay Mặt 17/06/2021 09:39
Chapter 624 : Mẹ Kiếp Nhiếp Hạo! Ảnh Đế Nhiếp! 17/06/2021 07:39
Chapter 623 : Nếu Không Phải Vì Kìm Chế Quá Nhiều Thì Làm Sao Lại Có Thể Bộc Lộ Bản Chất Của Mình Sau 17/06/2021 05:39
Chapter 622 : Quá Xấu Có Thể Không Sinh Ra Được Những Đứa Con Xinh Đẹp 17/06/2021 03:39
Chapter 621 : Ít Nhất Hai Người Vợ Ba Tìm Đều Đẹp! 17/06/2021 01:39
Chapter 620 : Con Không Thích Phụ Nữ 16/06/2021 23:39
Chapter 619 : Mẹ Không Cần Làm Mại Con Đã Có Hôn Ước Rồi 16/06/2021 21:39
Chapter 618 : Cậu Chủ Nhà Tần Có Thể Thích Con Gái Của Tôi Không 16/06/2021 19:39
Chapter 617 : Là Tên Khốn Nào! Tôi Sẽ Giết Anh Ta L 16/06/2021 17:39
Chapter 616 : Tiện Nhân Lệ Minh Viễn 16/06/2021 15:39
Chapter 615 : Vậy Thì Cũng Không Thể Trả Thù Đến Mức Này Đúng Không 16/06/2021 13:39
Chapter 614 : Lệ Minh Viễn! Ra Ngoài Cho Ông Đây! 16/06/2021 11:39
Chapter 613 : Trái Tim Của Tần Thiên Tan Vỡ 16/06/2021 09:39
Chapter 612 : Chú Không Có Tiền Mà Còn Muốn Yêu Em Em Theo Chú Uống Gió Tây Bắc À! 16/06/2021 07:39
Chapter 611 : Tôi Muốn Nghe Trực Tiếp Những Gì Cô Nhóc Nói Giống Như Anh Ấy 16/06/2021 05:39
Chapter 610 : Cô Bé Đây Là Đi Cùng Tổng Giám Đốc Lệ Ra Ngoài Mua Đồ À! 16/06/2021 03:39
Chapter 609 : Nhận Quà Mà Không Đáp Lễ Thì Bất Lịch Sự 16/06/2021 01:39
Chapter 641 : Nếu Như Chú Tin Đó Là Sự Thật Và Sau Này Chú Không Muốn Cô Nữa Thì Sao 15/06/2021 23:39
Chapter 642 : Tô Noãn Tâm Cảm Thấy Trái Tim Mình Không Ổn 15/06/2021 21:39
Chapter 643 : Tô Noãn Tâm Gặp Ác Mộng 15/06/2021 19:39
Chapter 605 : Chủ Nhìn Em Giống Nữ Thần Không 15/06/2021 17:39
Chapter 604 : Ồ Cũng Là Cấp Nữ Thần! Đi Ngủ! 15/06/2021 15:39
Chapter 603 : Chú Đã Yêu Bao Giờ Chưa 15/06/2021 13:39
Chapter 602 : Đây Là Cảm Giác Được Yêu 15/06/2021 11:39
Chapter 601 : Sau Này Họ Sẽ Không Xuất Hiện Nữa 15/06/2021 09:39
Chapter 600 : Uống Trà Sữa Mà Còn Có Thể Bị Sặc 15/06/2021 07:39
Chapter 599 : Ơ Kìa Tổng Giám Đốc Lê Vợ Chưa Cưới Của Anh Lại Không Có Ở Đây 15/06/2021 05:39
Chapter 598 : Chạy Nhanh Lên Nếu Không Chủ Của Cô Sẽ Bị Cướp Mất 15/06/2021 03:39
Chapter 597 : Không Khai Thác Được Tin Tức Thì Có Chết Cũng Không Buông Tha 15/06/2021 01:39
Chapter 596 : Trước Khi Gặp Được Em Chú Chưa Từng Đi Kiếm Bạn Gái À 14/06/2021 23:39
Chapter 595 : Cậu Muốn Chọc Tôi Cười Chết Rồi Đi Thừa Kế Tài Sản Của Tôi Là 14/06/2021 21:39
Chapter 606 : Là Do Em Muốn Ăn Đòn Anh Che Chở Cho Em Làm Gì 14/06/2021 19:39
Chapter 607 : Tô Noãn Tâm Lời Hứa Của Em Như Chó Thả Mông Vậy! 14/06/2021 17:39
Chapter 608 : Tô Noãn Tâm Đi Cùng Tay Cùng Chân 14/06/2021 15:39
Chapter 591 : Được! Mười Tám Tỷ! Tôi Xem Như Chưa Sinh Ra Đứa Con Gái Này 14/06/2021 13:39
Chapter 590 : Biệt Thự Chỉ Có Hai Phòng Sao Biệt Thự Kiểu Gì Vậy 14/06/2021 11:39
Chapter 589 : Anh Chàng Đẹp Trai Này Bị Mù Rồi Sao 14/06/2021 09:39
Chapter 588 : Đứa Con Gái Chết Tiệt Này! Tao Đánh Chết Mày 14/06/2021 07:39
Chapter 587 : Họ Hàng Cực Phẩm 14/06/2021 05:39
Chapter 586 : Để Chủ Ở Đây Để Bị Chị Câu Đi Hay Sao 14/06/2021 03:39
Chapter 585 : Lần Đầu Tiên Tôi Gặp Được Người Đàn Ông Đẹp Trai Như Vậy 14/06/2021 01:39
Chapter 584 : Tô Noãn Tâm Là Con Hoang Cũng Xứng Sao 13/06/2021 23:39
Chapter 583 : Cô Nhóc Xem Thường Người Khác 13/06/2021 21:39
Chapter 582 : Cậu Là Bạn Trai Của Noãn Tâm Sao 13/06/2021 19:39
Chapter 581 : Tôi Lười Chấp Nhặt Với Mẹ Tôi 13/06/2021 17:39
Chapter 592 : Dì Không Nỡ Bỏ Những Người Đó Ư Dì Tiếc Mười Tám Tỷ Kia Kia 13/06/2021 15:39
Chapter 593 : Tô Noãn Tâm Có Phải Là Em Thấy Anh Rất Dễ Nói Chuyện Lắm Đúng Không 13/06/2021 13:39
Chapter 594 : Tặng Cậu Một Cặp Sừng Làm Quà Năm Mới 13/06/2021 11:39
Chapter 577 : Đại Gia Tâm 13/06/2021 09:39
Chapter 576 : Cùng Nhau Về Nhà Tô Noãn Tâm Đón Tết 13/06/2021 07:39
Chapter 575 : Sau Này Cô Nhóc Lại Sinh Thêm Một Cô Nhóc Con Nữa Có Lẽ Khi Lớn Lên Sẽ Giống Như Cô Ấy 13/06/2021 05:39
Chapter 574 : Em Thành Một Phủ Bà Rồi Không Thì Em Bao Nuôi Chú Nhé 13/06/2021 03:39
Chapter 573 : Lệ Minh Viễn Nhìn Dáng Vẻ Tham Tiền Của Cô Cảm Thấy Rất Buồn Cười 13/06/2021 01:39
Chapter 572 : Ông Nội Xin Nhận Của Cháu Gái Một Lạy! 12/06/2021 23:39
Chapter 571 : Ông Ngô Đừng Dọa Cô Nhóc Nhà Cháu 12/06/2021 21:39
Chapter 570 : Từ Hôm Nay Trở Đi Ông Sẽ Nhận Cháu Làm Cháu Gái 12/06/2021 19:39
Chapter 569 : Nhóc Con Còn Nhỏ Mà Đã Hiểu Chuyện Như Vậy Rồi 12/06/2021 17:39
Chapter 568 : Đưa Số Tài Khoản Cho Ông Ông Chuyển Tiền Mừng Tuổi Cho Con 12/06/2021 15:39
Chapter 567 : Chỉ Cần Nhìn Thấy Con Là Ông Nội Đã Tức Chết Rồi 12/06/2021 13:39
Chapter 566 : Nhóc Con Kia Đem Lại Cho Con Tài Vận 12/06/2021 11:39
Chapter 565 : Ông Nội Coi Trọng Tiền Tài Anh Coi Trọng Tình Nghĩa 12/06/2021 09:39
Chapter 564 : Rốt Cuộc Thì Em Cũng Đã Hiểu Lý Do Vì Sao Anh Minh Viễn Lại Tốt Với Chị Như Vậy 12/06/2021 07:39
Chapter 563 : Trời Ơi! Anh Minh Viễn Chi Tiền Đúng Là Mạnh Bạo Mà 12/06/2021 05:39
Chapter 562 : Đã Thẳng Thắn Vứt Bỏ Đi Người Con Trai Này 12/06/2021 03:39
Chapter 561 : Vợ Của Lệ Minh Viễn Ai Dám Cười Một Cái Thử Xem 12/06/2021 01:39
Chapter 560 : Cháu Có Thể Tự Chọn Vợ Cho Mình 11/06/2021 23:39
Chapter 559 : Người Khác Có Em Cũng Sẽ Có 11/06/2021 21:39
Chapter 558 : Sáu Triệu Ông Nội Đuổi Ăn Mày Ư 11/06/2021 19:39
Chapter 557 : Cô Nhóc Lần Đầu Tiên Đến Đây Ăn Tết Tiền Lì Xì Không Thể Thiếu 11/06/2021 17:39
Chapter 556 : Lễ Mừng Năm Mới Chúc Mọi Người Năm Mới Vui Vẻ 11/06/2021 15:39
Chapter 555 : Chiếc Xe Này Là Cô Lái Trước 11/06/2021 13:39
Chapter 554 : Chủ Nhà Cô Là Vị Nào 11/06/2021 11:39
Chapter 553 : Chú Đi Xem Phim Với Em Đi 11/06/2021 09:39
Chapter 578 : Ây Da Đứa Con Rể Này Thật Là Hào Phóng Đó 11/06/2021 07:39
Chapter 579 : Tô Noãn Tâm Còn Nói Bậy Nữa Thì Qua Bên Mẹ Em Ngủ 11/06/2021 05:39
Chapter 580 : Gia Đình Chú Của Cô Thật Sự Đã Đến 11/06/2021 03:39
Chapter 549 : Tụ Tập Cuối Năm 11/06/2021 01:39
Chapter 548 : Cùng Nhau Trở Nên Tốt Hơn 10/06/2021 23:39
Chapter 547 : Noãn Tâm Em Muốn Một Bước Thăng Thiên Sao 10/06/2021 21:39
Chapter 546 : Tôi Không Sợ Một Người Thực Vật 10/06/2021 19:39
Chapter 545 : Cô Bé Nhà Tôi Cũng Không Dễ Bắt Nạt 10/06/2021 17:39
Chapter 544 : Con Gái Ruột Của Kỷ Vân Tiêu 10/06/2021 15:39
Chapter 543 : Tính Tình Hung Bạo Của Ông Ngô 10/06/2021 13:39
Chapter 542 : Ông Già Này Đã Lớn Tuổi Rồi Còn Sung Sức Như Vậy 10/06/2021 11:39
Chapter 541 : Theo Bổn Phận Cô Nhóc Phải Gọi Anh Là Chú 10/06/2021 09:39
Chapter 540 : Chú Ra Tay Một Người Chống Mấy Người 10/06/2021 07:39
Chapter 539 : Đẹp Như Một Bức Tranh Thủy Mặc 10/06/2021 05:39
Chapter 538 : Tôi Cứ Đứng Ở Đây Nhìn Em Năm Phút Rồi Mới Đi Đấy 10/06/2021 03:39
Chapter 537 : Đã Bao Lâu Rồi Mới Được Nghe Cô Ấy Gọi Mình Như Thế 10/06/2021 01:39
Chapter 536 : Hừ! Tôi Tìm Tình Nhân Nhỏ Cái Đầu Ông 09/06/2021 23:39
Chapter 535 : Lệ Minh Viễn! Cậu Không Đối Nghịch Với Tôi Thì Sẽ Chết Sao 09/06/2021 21:39
Chapter 534 : Nếu Tôi Muốn Bạch Kỳ Sương Cô Ta Sống Không Tốt Thì Sao 09/06/2021 19:39
Chapter 533 : Lục Viễn Phương Vì Cô Thật Sự Rất Dụng Tâm 09/06/2021 17:39
Chapter 532 : Kỷ Vân Như Dẫn Người Đến Phòng Làm Việc Gây Chuyện 09/06/2021 15:39
Chapter 531 : Cô Nhóc Rất Ấm Áp 09/06/2021 13:39
Chapter 530 : Hừ Đàn Chị Bắt Nạt Người Ta Em Tức Giận Rồi 09/06/2021 11:39
Chapter 529 : Cô Tô Chỉ Có Chút Bản Lĩnh Bắt Nạt Trẻ Con Này Thôi À 09/06/2021 09:39
Chapter 528 : Oa! Thế Mà Lại Thăng Chức Lên Tổng Giám Tài Vụ 09/06/2021 07:39
Chapter 527 : Tô Ngọc Mỹ Thăng Chức 09/06/2021 05:39
Chapter 550 : Cô Đừng Tưởng Rằng Cô Là Vợ Tương Lai Của Lệ Minh Viễn Tôi Sẽ Sợ Cô! 09/06/2021 03:39
Chapter 551 : Tôi Và Cô Vương Kia Không Phải Người Cùng Thế Giới 09/06/2021 01:39
Chapter 552 : Cô Nhóc Cũng Coi Như Là Đã Hết Lòng Vì Tiêu Bảo Vỹ 08/06/2021 23:39
Chapter 523 : Tổng Giám Đốc Anh Thực Sự Là Con Rể Tốt Quốc Dân 08/06/2021 21:39
Chapter 522 : Chú Em Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực Kiếm Tiền Để Cho Chú Tiêu Sài 08/06/2021 19:39
Chapter 521 : Ngoan Một Chút Có Biết Không 08/06/2021 17:39
Chapter 520 : Emem Sợ Chú Sẽ Tức Giận 08/06/2021 15:39
Chapter 519 : Chú Ơi Em Ngoan Rồi Lần Sau Em Không Dám Làm Thế Nữa 08/06/2021 13:39
Chapter 518 : Mẹ Đừng Đánh Nữa Con Đau Quá 08/06/2021 11:39
Chapter 517 : Quả Nhiên Cô Nhóc Vẫn Rất Có Mặt Mũi Được Rồi Để Anh Cõng Em 08/06/2021 09:39
Chapter 516 : Anh Thề Anh Là Của Em Không Ai Cướp Được 08/06/2021 07:39
Chapter 515 : Ngoan Đừng Khóc Chúng Ta Về Nhà 08/06/2021 05:39
Chapter 514 : Noãn Tâm Chủ Nhà Cậu Đến Rồi Kìa 08/06/2021 03:39
Chapter 513 : Chú Chỉ Có Một Chú Ấy Là Của Tôi 08/06/2021 01:39
Chapter 512 : Kim Chủ Đằng Sau Lưng Cô Nhóc Rốt Cuộc Là Ai 07/06/2021 23:39
Chapter 511 : Cảnh Cáo Các Vị Con Bé Này Là Người Các Người Không Nên Động Vào 07/06/2021 21:39
Chapter 510 : Cô Bé Này Ở Bên Ngoài Cũng Biết Cách Lên Mặt Lắm Đấy 07/06/2021 19:39
Chapter 509 : Lệ Minh Viễn Này Là Mặt Hàng Hiếm 07/06/2021 17:39
Chapter 508 : Tô Noãn Tâm Tôi Không Phải Ai Nói Cũng Sẽ Vui Vẻ Tiếp Chuyện Lại 07/06/2021 15:39
Chapter 507 : Con Khốn! Dám Động Tay Với Ông Đây 07/06/2021 13:39
Chapter 506 : Tôi Đi Cái Đầu Ông 07/06/2021 11:39
Chapter 505 : Không Biết Điều 07/06/2021 09:39
Chapter 504 : Nhìn Thấy Người Quen 07/06/2021 07:39
Chapter 503 : Phụt Anh Tần Đừng Đùa Nữa 07/06/2021 05:39
Chapter 502 : Giúp Chú Giúp Thế Nào Đây 07/06/2021 03:39
Chapter 501 : Tôi Và Các Cô Không Phải Cùng Một Loại Người 07/06/2021 01:39
Chapter 500 : Hóa Ra Cô Tô Là Một Diễn Viên À 06/06/2021 23:39
Chapter 499 : Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Lâm Xuân Mạn 06/06/2021 21:39
Chapter 498 : Lệ Minh Viễn Suýt Nữa Tức Điên Lên 06/06/2021 19:39
Chapter 497 : Loại Hành Vi Ngủ Xong Rồi Chạy Quả Thực Là Vô Cùng Tồi Tệ 06/06/2021 17:39
Chapter 496 : Nhưng Chuyện Này Là Do Cô Nhóc Tự Chọn Đấy Nhé 06/06/2021 15:39
Chapter 495 : Hóa Ra Là Người Nắm Quyền Của Nhà Họ Lê 06/06/2021 13:39
Chapter 494 : Làm Tốt Lắm 06/06/2021 11:39
Chapter 493 : Hu Hu Hu Vợ Không Cần Tôi Nữa 06/06/2021 09:39
Chapter 492 : Nào Nào Đến Đây Bà Chủ Tô! Kính Cô Một Ly! 06/06/2021 07:39
Chapter 524 : Tô Ngọc Mỹ Cô Vẫn Không Chịu Thừa Nhận Sao 06/06/2021 05:39
Chapter 525 : Kẻ Chết Thay Tìm Đến Cho Tổng Giám Đốc Lại Là Mẹ Vợ Tương Lai 06/06/2021 03:39
Chapter 526 : Tô Ngọc Mỹ Này Rõ Ràng Có Quan Hệ Với Thư Ký Lý 06/06/2021 01:39
Chapter 488 : Đã Lâu Không Gặp “được 05/06/2021 23:39
Chapter 487 : Diễn Không Tốt Thì Đừng Đi Diễn Nữa 05/06/2021 21:39
Chapter 486 : Cả Cái Đoàn Phim Này Chỉ Có Anh Là Mặt Dày Nhất Thôi 05/06/2021 19:39
Chapter 485 : Giờ Mới Phát Hiện Hóa Ra Là Người Đã Từng Gặp Mặt 05/06/2021 17:39
Chapter 484 : Vậy Em Không Biết Hôm Nay Em Đã Trở Nên Nổi Tiếng Rồi Sao 05/06/2021 15:39
Chapter 483 : Không Được Nói Linh Tinh Trước Mặt Chủ Biết Chưa 05/06/2021 13:39
Chapter 482 : Đúng Là Kiếp Trước Tôi Nợ Tần Viên 05/06/2021 11:39
Chapter 489 : Thì Ra Là Vậy Thì Ra Là Vậy! 05/06/2021 09:39
Chapter 490 : Quá Khứ Của Ngô Thu Và Dương Tiêu Nam 05/06/2021 07:39
Chapter 491 : Vậy Chú Cười Một Cái Đi 05/06/2021 05:39
Chapter 478 : Tần Thiên Đó Chính Là Chị Anh 05/06/2021 03:39
Chapter 477 : Đi Điều Tra Là Ai Giở Trò Sau Lưng 05/06/2021 01:39
Chapter 479 : Cô Ta Cảm Thấy Tất Cả Là Do Tô Noãn Tâm Gây Ra 04/06/2021 23:39
Chapter 480 : Cô Là Người Khiến Tổng Giám Đốc Chúng Tôi Nhìn Một Cái Cũng Thấy Ghê Tởm! 04/06/2021 21:39
Chapter 481 : Sau Này Tuyệt Đối Sẽ Không Nể Mặt Cô Ta Vì Cô Ta Là Chị Anh Nữa! 04/06/2021 19:39
Chapter 473 : Mẹ Nói Rằng Đạo Diễn Mà Không Hộ Dừng Lại Thì Phải Tiếp Tục Diễn 04/06/2021 17:39
Chapter 472 : Còn Không Biết Xấu Hổ Mà Đứng Đây Cười 04/06/2021 15:39
Chapter 471 : Tôi Mới Chỉ Có Bốn Mươi! Sao Lại Gọi Là Ông Nội! 04/06/2021 13:39
Chapter 470 : Ảnh Hậu Bạch Chúng Tôi Chờ Cô Nhé! 04/06/2021 11:39
Chapter 469 : Tôi Ủng Hộ Tất Cả Các Quyết Định Của Tổng Giám Đốc 04/06/2021 09:39
Chapter 468 : Chỉ Một Mình Tập Đoàn Quốc Doanh Có Lẽ Còn Chưa Đủ 04/06/2021 07:39
Chapter 467 : Gần Như Cướp Mất Tất Cả Lực Chú Ý Của Cô Nhóc 04/06/2021 05:39
Chapter 466 : Minh Dao Đã Có Người Che Chở 04/06/2021 03:39
Chapter 465 : Minh Dao Muốn Làm Cái Gì Chúng Ta Sẽ Làm Cái Đó! 04/06/2021 01:39
Chapter 464 : Nếu Em Thích Thì Chị Sẽ Tặng Chủ Của Chị Cho Em Nhận Làm Bố 03/06/2021 23:39
Chapter 463 : Ông Ta Là Người Nắm Quyền Lực Của Nhà Họ Lục Ông Ta Là Người Không Thể Khóc Được 03/06/2021 21:39
Chapter 462 : Lục Viễn Phương Ông Đúng Là Không Biết Xấu Hổ! 03/06/2021 19:39
Chapter 461 : Không Tôi Chỉ Quan Tâm Đến Chuyện Của Cô Nhóc Nhà Tôi Thôi 03/06/2021 17:39
Chapter 474 : Đã Bị Cô Bé Này Bảo Già Rồi 03/06/2021 15:39
Chapter 475 : Bố Không Lợi Hại Chút Nào 03/06/2021 13:39
Chapter 476 : Cô Nhóc Bị Bôi Nhọ 03/06/2021 11:39
Chapter 459 : Bà Ấy Là Người Phụ Nữ Xấu Xa 03/06/2021 09:39
Chapter 460 : Chú Ơi Cuối Cùng Chú Cũng Tới Rồi! 03/06/2021 07:39
Chapter 455 : Không Hận Nhưng Cũng Không Yêu 03/06/2021 05:39
Chapter 454 : Tôi Thích Nhất Làm Chuyện Có Lợi 03/06/2021 03:39
Chapter 453 : Tôi Sẽ Chờ Xem Rốt Cuộc Cuối Cùng Ai Mới Là Người Không Sống Tốt! 03/06/2021 01:39
Chapter 452 : Tô Noãn Tâm! Tôi Tuyệt Đối Không Bỏ Qua Cho Cô 02/06/2021 23:39
Chapter 456 : Biết Quá Nhiều Không Có Lợi Cho Em 02/06/2021 21:39
Chapter 457 : Kỷ Vân Như Lại Có Thể Tìm Đến 02/06/2021 19:39
Chapter 458 : Tao Là Người Phụ Nữ Xấu Xa 02/06/2021 17:39
Chapter 448 : Tần Viên Đây Là Đang Tranh Giành Với Cô Tô 02/06/2021 15:39
Chapter 447 : Oa! Cuối Cùng Chú Đã Nghĩ Thông Suốt Rồi! 02/06/2021 13:39
Chapter 446 : Cuộc Sống Đã Quen Chung Chăn Gối 02/06/2021 11:39
Chapter 445 : Chú Nghe Lén Em Và Mẹ Nói Chuyện 02/06/2021 09:39
Chapter 449 : Cô Nhóc Cũng Không Dễ Bị Bắt Nạt 02/06/2021 07:39
Chapter 450 : Thả Từ Bệnh Viện Tâm Thần Ra 02/06/2021 05:39
Chapter 451 : Tô Noãn Tâm Chính Là Một Con Hồ Ly 02/06/2021 03:39
Chapter 441 : Trước Kia Không Tìm Được Người Thích Hợp Hơn Chính Là Cô! 02/06/2021 01:39
Chapter 440 : Bày Tỏ Tại Sao Lại Là Anh Ta! 01/06/2021 23:39
Chapter 439 : Đây Được Coi Là Số Chó Ngáp Phải Ruồi Hả 01/06/2021 21:39
Chapter 442 : Tần Viên Được Tần Kiên Đón Về Nhà Rồi Sao 01/06/2021 19:39
Chapter 443 : Cô Cũng Đâu Phải Được Làm Bằng Sắt 01/06/2021 17:39
Chapter 444 : Hóa Ra Là Cô Nhóc Đang Ghen Tị 01/06/2021 15:39
Chapter 435 : Người Đàn Ông Trung Niên Kì Quái 01/06/2021 13:39
Chapter 434 : Có Chủ Nhà Tôi Ở Đây Tôi Không Sợ Gì Hết! 01/06/2021 11:39
Chapter 433 : Tên Khốn Lệ Minh Viễn Nói Rồi Không Giữ Lời 01/06/2021 09:39
Chapter 432 : Bây Giờ Thằng Nhóc Kia Che Chở Cho Con Bé Kia Giống Như Che Chở Cho Con Gái Nhà Mình Vậy 01/06/2021 07:39
Chapter 436 : Đắc Tội Với Tôi Kết Cục Rất Thảm! 01/06/2021 05:39
Chapter 437 : Người Ta Là Ảnh Để Cũng Bị Mắng Chửi Như Vậy 01/06/2021 03:39
Chapter 438 : Kịch Bản Còn Chưa Có Vậy Mà Có Thể Tự Mình Diễn Sao 01/06/2021 01:39
Chapter 428 : Hôm Nay Cô Ấy Đến Là Để Trút Giận Cho Chú 31/05/2021 23:39
Chapter 427 : Cũng Đừng Không Cam Lòng Sự Thật Là Như Thế! 31/05/2021 21:39
Chapter 426 : Quả Thật Chính Là Một Con Hồ Ly Tinh! 31/05/2021 19:39
Chapter 425 : Chủ Nhà Tôi Là Bảo Vật Vô Giá Vàng Bạc Cũng Không Đổi Được! 31/05/2021 17:39
Chapter 424 : Ông Nội Chính Là Bị Anh Làm Hư! 31/05/2021 15:39
Chapter 423 : Khốn Kiếp! Lục Viễn Phương Thế Mà Lại Gạt Em! 31/05/2021 13:39
Chapter 422 : Chú À Không Lại Đây Khấu Đầu Một Cái Sao 31/05/2021 11:39
Chapter 421 : Tô Noãn Tâm Chảy Nước Miếng Dính Lên Ống Quần Của Anh 31/05/2021 09:39
Chapter 420 : Chú À Chú Ngoan Ngoãn Ở Đây Đợi Em Là Được Rồi 31/05/2021 07:39
Chapter 419 : Lần Nào Trả Lần Đó Hai Chúng Ta Không Ai Nợ Ai! 31/05/2021 05:39
Chapter 418 : Coi Em Như Một Món Quà Tặng Cho Anh Được Không 31/05/2021 03:39
Chapter 417 : Tô Noãn Tâm! Cố Lên Nào! 31/05/2021 01:39
Chapter 416 : Lệ Minh Viễn Cậu Không Lừa Tôi Chứ 30/05/2021 23:39
Chapter 415 : Bắt Buộc Phải Chọn Một Trong Số Ba Cô Gái Này 30/05/2021 21:39
Chapter 414 : Lệ Minh Viễn Lại Bị Hạ Thuốc Rồi 30/05/2021 19:39
Chapter 413 : Cổ Thanh Nhã Cô Thử Nói Xấu Cô Nhóc Nhà Tôi Một Câu Nữa Xem 30/05/2021 17:39
Chapter 412 : Cô Nhóc Lại Không Nghe Điện Thoại Của Anh 30/05/2021 15:39
Chapter 411 : Tóm Lại Không Ai Được Động Chạm Tới Cô Nhóc!ư 30/05/2021 13:39
Chapter 410 : Cô Cố Có Chắc Chắn Còn Muốn Ở Lại Đây Tự Rước Lấy Nhục Không 30/05/2021 11:39
Chapter 409 : Ba Cô Chiêu Nhà Giàu 30/05/2021 09:39
Chapter 408 : Ăn Cơm Xong Rồi Con Nên Trở Về Thôi 30/05/2021 07:39
Chapter 407 : Ông Cụ Còn Chuẩn Bị Chiếu Khác Nữa Đối Phó Với Thằng Nhóc Này 30/05/2021 05:39
Chapter 406 : Không Có Đắc Tội Với Lệ Minh Viễn Là Một Việc Đúng Đắn 30/05/2021 03:39
Chapter 405 : Bất Kể Như Thế Nào Đi Nữa Lệ Minh Viễn Cũng Do Bà Ta Sinh Ra 30/05/2021 01:39
Chapter 404 : Vào Ngày Sinh Nhật Thì Thọ Tinh Là Lớn Nhất 29/05/2021 23:39
Chapter 403 : Cô Nhóc Nhà Cháu Đang Ở Nhà Đợi Cháu Về Tổ Chức Sinh Nhật Cho Cháu Đấy 29/05/2021 21:39
Chapter 402 : Anh Em Ruột Cùng Một Người Mẹ 29/05/2021 19:39
Chapter 429 : Lam Thanh Như Suýt Chút Nữa Tức Đến Xanh Mặt 29/05/2021 17:39
Chapter 430 : Quả Nhiên Cháu Trai Nuôi Lớn Rồi Đều Là Của Nhà Người Khác! 29/05/2021 15:39
Chapter 431 : Con Bé Này Đúng Là Không Biết Phép Tắc! 29/05/2021 13:39
Chapter 397 : Anh Nhìn Thẳng Vào Đôi Mắt Đỏ Ngầu Của Cô Nhóc 29/05/2021 11:39
Chapter 396 : Lục Viễn Phương! Đồ Để Tiện! 29/05/2021 09:39
Chapter 395 : Tô Noãn Tâm Cô Không Sợ Chết Đúng Không 29/05/2021 07:39
Chapter 394 : Cô Nhóc Nhà Anh Đã Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật Cho Anh Rồi 29/05/2021 05:39
Chapter 393 : Tô Noãn Tâm Suýt Chút Nữa Đã Hộc Máu Đáng Tiếc Là Không Được 29/05/2021 03:39
Chapter 392 : Tôi Nợ Cô Ấy Một Chiếc Đồng Hồ Sao 29/05/2021 01:39
Chapter 391 : Nợ Nần Chồng Chất Cũng Phải Mua Cho Bằng Được 28/05/2021 23:39
Chapter 390 : Mua Làm Quà Cho Chú Của Cô 28/05/2021 21:39
Chapter 389 : Rao Bán Món Đồ Của Kỷ Vân Tiêu 28/05/2021 19:39
Chapter 388 : Coi Như Đây Là Lần Cuối Cùng Giữ Thể Diện Cho Cô Nhóc Vậy 28/05/2021 17:39
Chapter 387 : Tôi Cược Rằng Bà Chủ Của Tập Đoàn Quốc Doanh Trước Sau Gì Cũng Sẽ Là Tôi 28/05/2021 15:39
Chapter 386 : Cổ Thanh Nhã Cô Dám Đánh Cược Với Tôi Không 28/05/2021 13:39
Chapter 385 : Tôi Khuyên Cô Cố Sau Này Đừng Làm Những Chuyện Ngu Ngốc Như Vậy Nữa! 28/05/2021 11:39
Chapter 384 : Thế Mà Lại Dám Ức Hiếp Cô Nhóc Nhà Anh 28/05/2021 09:39
Chapter 383 : Thế Nếu Tôi Muốn Đuổi Cô Thật Thì Sao 28/05/2021 07:39
Chapter 382 : Nói Đến Trà Xanh Và Bạch Liên Hoa Thì Còn Ai Có Thể Địch Lại Cổ Thanh Nhã Chứ 28/05/2021 05:39
Chapter 381 : Gặp Người Quen Ở Buổi Đấu Giá 28/05/2021 03:39
Chapter 398 : Cô Nhóc Đưa Tôi Đi Gặp Cô Ấy Được Không 28/05/2021 01:39
Chapter 399 : Bởi Vì Một Tên Cặn Bã Như Ông Mà Cả Đời Này Của Cô Giáo Tôi Đã Bị Hủy! 27/05/2021 23:39
Chapter 400 : Tô Noãn Tâm Rốt Cuộc Cô Có Nói Hay Không 27/05/2021 21:39
Chapter 377 : Em Đóng Vai Nữ Phụ Độc Ác Trong Bộ Phim Này 27/05/2021 19:39
Chapter 376 : Xin Hỏi Cô Giáo Tô Tớ Có Thể Đặt Câu Hỏi Không 27/05/2021 17:39
Chapter 375 : Sao Một Người Như Cô Lại Có Thể Mơ Tưởng Đến Chủ Được Chú 27/05/2021 15:39
Chapter 374 : Một Đám Người Cầm Thú! Chẳng Lẽ Tối Qua Không Có Ai Kéo Mình Lại Sao 27/05/2021 13:39
Chapter 373 : Tô Noãn Tâm Em Đừng Hối Hận! 27/05/2021 11:39
Chapter 372 : Chú Em Nóng Quá 27/05/2021 09:39
Chapter 371 : Chủ Nhà Tôi Là Người Đàn Ông Tốt Nhất Trên Thế Giới Này 27/05/2021 07:39
Chapter 370 : Chủ Nhà Tôi Không Thèm Lừa Người! 27/05/2021 05:39
Chapter 369 : Lục Viễn Phương! Ông Là Tra Nam! 27/05/2021 03:39
Chapter 368 : Tô Noãn Tâm Em Là Con Sâu Rượu Sao 27/05/2021 01:39
Chapter 367 : Tô Noãn Tâm Rượu Vào Lời Ra 26/05/2021 23:39
Chapter 366 : Noãn Tâm Đừng Làm Loạn Minh Viễn Sắp Đến Rồi 26/05/2021 21:39
Chapter 365 : Mẹ Chúng Ta Tới Nhà Hàng Ven Biển Đi 26/05/2021 19:39
Chapter 364 : Chủ Chính Là Quý Nhân Trong Cuộc Đời Em 26/05/2021 17:39
Chapter 363 : Quá Nhiều Thứ Cô Nhóc Phải Cảm Ơn Anh 26/05/2021 15:39
Chapter 362 : Nhưng Thế Giới Bên Ngoài Thật Sự Không Tốt Đẹp Như Vậy 26/05/2021 13:39
Chapter 361 : Chuyện Tiếc Nuối Nhất Đời Này Của Tôi Chính Là Chưa Có Được Một Anh Chàng Đẹp Trai! 26/05/2021 11:39
Chapter 360 : Bạch Kỳ Sương Suýt Chút Nữa Phun Ra Máu 26/05/2021 09:39
Chapter 359 : Nói Đến Bố Là Bố Đến 26/05/2021 07:39
Chapter 358 : Mẹ Ơi Bố Con Đâu 26/05/2021 05:39
Chapter 357 : Ai Dám Bắt Nạt Minh Dao Của Chúng Ta Chị Sẽ Đánh Chết Người Đó 26/05/2021 03:39
Chapter 356 : Chú Sự Lạnh Lùng Của Chú Đâu Rồi! 26/05/2021 01:39
Chapter 355 : Nợ Này Em Sẽ Nhớ Lấy 25/05/2021 23:39
Chapter 354 : Cô Đích Thân Theo Dõi Có Ai Dám Không Thích 25/05/2021 21:39
Chapter 353 : Và Cả Những Anh Chàng Đẹp Trai Nữa Siêu Đẹp Trai 25/05/2021 19:39
Chapter 352 : Chao Ôi Minh Dao Nhà Chị Mắc Cỡ Rồi À 25/05/2021 17:39
Chapter 351 : Chỉ Muốn Dạy Một Mình Em Không Muốn Dẫn Dắt Thêm Ai Khác 25/05/2021 15:39
Chapter 350 : Chú À Xem Như Chú Lợi Hại! 25/05/2021 13:39
Chapter 349 : Ai Bảo Chủ Không Quan Tâm Đến Em! 25/05/2021 11:39
Chapter 348 : Chú Ơi Chú Thật Tốt Bụng Em Yêu Chú Đến Chết Đi Được! 25/05/2021 09:39
Chapter 347 : Chú À Chú Đừng Xem Thường Người Khác 25/05/2021 07:39
Chapter 346 : Vì Trên Người Em Có Ánh Sáng 25/05/2021 05:39
Chapter 345 : Chú À Chú Đừng Hiểu Lầm Em Không Muốn Ngủ Chung Với Chú! 25/05/2021 03:39
Chapter 344 : Cảm Giác Như Bị Trúng Độc Của Chú 25/05/2021 01:39
Chapter 343 : Họ Xem Anh Như Người Nhà 24/05/2021 23:39
Chapter 342 : Em Có Bằng Lái Chưa 24/05/2021 21:39
Chapter 341 : Anh Già À 24/05/2021 19:39
Chapter 340 : “sao Nào Muốn Nhìn Anh Thay Quần Áo À” 24/05/2021 17:39
Chapter 339 : Mẹ Mẹ Không Yêu Con 24/05/2021 15:39
Chapter 338 : Vị Này Là Cháu Gái Của Tổng Giám Đốc À 24/05/2021 13:39
Chapter 337 : Chú Không Đồng Ý Thì Em Sẽ Tiếp Tục Lợi Dụng Chú 24/05/2021 11:39
Chapter 336 : Mơ Thấy Chú Chết 24/05/2021 09:39
Chapter 335 : Ác Mộng Của Tô Noãn Tâm 24/05/2021 07:39
Chapter 334 : Tổng Giám Đốc Cực Kỳ Yêu Chiều Cô Tô 24/05/2021 05:39
Chapter 333 : Bạch Kỳ Sương Có Mối Quan Hệ Thế Nào Với Tô Noãn Tâm 24/05/2021 03:39
Chapter 332 : Dường Như Quản Lý Ngô Rất Kiêng Nể Kỷ Vân Như 24/05/2021 01:39
Chapter 331 : Tô Noãn Tâm Em Đúng Là Một Người Vừa Ngốc Vừa Vô Lương Tâm 23/05/2021 23:39
Chapter 330 : Không Có Mệnh Công Chúa Nhưng Lại Bị Chiều Chuộng Ra Bệnh Công Chúa! 23/05/2021 21:39
Chapter 329 : Cô Chưa Chừa Vụ Lần Trước À 23/05/2021 19:39
Chapter 328 : Chú Đừng Sợ! Em Tới Cứu Chú Đây! 23/05/2021 17:39
Chapter 327 : Cô Ấy Còn Có Con Át Chủ Bài Là Tô Noãn Tâm 23/05/2021 15:39
Chapter 326 : Kỷ Vân Như Tới 23/05/2021 13:39
Chapter 325 : Sự Thăm Dò Của Ngô Thu 23/05/2021 11:39
Chapter 324 : Giây Phút Này Cô Cực Kỳ Muốn Gặp Lệ Minh Viễn 23/05/2021 09:39
Chapter 323 : Đóng Máy 23/05/2021 07:39
Chapter 322 : Đám Đàn Ông Tụi Tôi Còn Không Bằng Một Cô Gái Như Cô 23/05/2021 05:39
Chapter 321 : Bà Ấy Không Đủ Bản Lĩnh Để Trả Thù Em Đâu 23/05/2021 03:39
Chapter 320 : Cô Gái Nào Bị Bà Ta Để Mắt Đến Tuyệt Đối Sẽ Không Nhận Được Kết Cục Tốt 23/05/2021 01:39
Chapter 319 : Ôi Chao Hai Người Đừng Cãi Nữa! 22/05/2021 23:39
Chapter 318 : Tên Của Phòng Làm Việc Là Noãn Tâm! 22/05/2021 21:39
Chapter 317 : Tôi Thề Tôi Sẽ Không Bao Giờ Dám Như Thế Nữa 22/05/2021 19:39
Chapter 316 : Tô Noãn Tâm Phải Không Bà Ta Nhớ Rồi 22/05/2021 17:39
Chapter 315 : Cả Đời Này Kỷ Vân Như Tôi Đã Từng Xin Lỗi Ai 22/05/2021 15:39
Chapter 314 : Người Khác Sợ Bà Ta Em Không Cần Phải Sợ Bà Ta 22/05/2021 13:39
Chapter 313 : Người Chống Lưng Cho Cô Nhóc Này Là Lê Minh Viễn 22/05/2021 11:39
Chapter 312 : Cô Nhóc Này Nhìn Có Vẻ Tuổi Không Lớn Nhưng Lá Gan To Đấy Nhỉ 22/05/2021 09:39
Chapter 311 : Sự Tồn Tại Mà Tất Cả Người Phụ Nữ Thuộc Giới Nhà Giàu Quyền Thế Không Dám Trêu Vào 22/05/2021 07:39
Chapter 310 : Lần Này Xem Ra Hứa Bảo Châu Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo 22/05/2021 05:39
Chapter 309 : Con Gái Nhà Họ Kỷ - Kỷ Vân Như 22/05/2021 03:39
Chapter 308 : Ngô Thu Đến Rồi 22/05/2021 01:39
Chapter 307 : Thế Mà Lại Dám Xúc Phạm Đến Người Có Quyền Thế 21/05/2021 23:39
Chapter 306 : Bà Đây Nhất Định Sẽ Không Bỏ Qua Cho Cô Đâu! 21/05/2021 21:39
Chapter 378 : Noãn Tâm Có Tiền Catse Rồi Này! 21/05/2021 19:39
Chapter 379 : Chú Chú Gửi Số Tài Khoản Cho Em Đi! 21/05/2021 17:39
Chapter 380 : Noãn Tâm Chi Bằng Cậu Lấy Thịt Bồi Thường Đi! 21/05/2021 15:39
Chapter 302 : Đó Là Thẻ Phụ Của Anh 21/05/2021 13:39
Chapter 301 : Tô Noãn Tâm Em Chuyển Thừa Một Số Không Rồi 21/05/2021 11:39
Chapter 300 : Đây Là Kế Hoạch Đã Được Lên Từ Lâu Rồi! 21/05/2021 09:39
Chapter 299 : Chết Tiệt! Hứa Bảo Châu Muốn Gây Sự! 21/05/2021 07:39
Chapter 298 : Hứa Bảo Châu Mất Đồng Hồ 21/05/2021 05:39
Chapter 297 : Quả Thật Là Đặc Biệt Đến Để Đối Đầu Cô Ta Mà! 21/05/2021 03:39
Chapter 296 : Quay Về Đoàn Kịch Quay Phim 21/05/2021 01:39
Chapter 295 : Vân Tiêu Cảm Giác Nhìn Ở Trên Đỉnh Của Đám Mây 20/05/2021 23:39
Chapter 294 : Không Phải Anh Cũng Nhìn Trúng Miếng Thịt Này Chứ 20/05/2021 21:39
Chapter 293 : Bởi Vì Đó Là Bố Ruột Của Cô Nhóc Nhà Anh 20/05/2021 19:39
Chapter 292 : Nhân Tài Trong Giới Kinh Doanh Làm Cho Người Khác Chỉ Nghe Thấy Tên Đã Sợ Mất Mật 20/05/2021 17:39
Chapter 291 : Chú Em Học Không Tốt Sao 20/05/2021 15:39
Chapter 290 : Còn Không Phải Vì Bị Chú Làm Cho Si Mê Sao 20/05/2021 13:39
Chapter 289 : Giày vò khiến anh cả đêm không ngủ! 20/05/2021 11:39
Chapter 288 : Cô nhóc khi ngủ thật giày vò người 20/05/2021 09:39
Chapter 287 : Hãy để cho cô đi chết đi! 20/05/2021 07:39
Chapter 286 : Nhóc con tè dầm 20/05/2021 05:39
Chapter 285 : Mang dép lê vào trên sàn lạnh 20/05/2021 03:39
Chapter 284 : Chủ đúng thật là đẹp và ngon! 20/05/2021 01:39
Chapter 283 : Đến phòng của chú nằm ngủ dưới sàn 19/05/2021 23:39
Chapter 282 : Tuổi trẻ sống chung trước hôn nhân không phải là chuyện bình thường sao 19/05/2021 21:39
Chapter 281 : Có cảm giác ấm áp 19/05/2021 19:39
Chapter 280 : Noãn tâm nhà chúng ta vận khí tốt nên gặp được người tốt 19/05/2021 17:39
Chapter 279 : Không anh ta ghét bỏ đấy! 19/05/2021 15:39
Chapter 278 : Sau này tôi cũng gọi anh là chú có được không 19/05/2021 13:39
Chapter 277 : Hình như cô vừa phát hiện ra một chuyện gì đó ghê gớm lắm! 19/05/2021 11:39
Chapter 276 : Tổng giám đốc của anh ta chính là tên khốn nạn thất đức đó đấy 19/05/2021 09:39
Chapter 275 : Đàn ông quá đẹp trai quá có sức hút 19/05/2021 07:39
Chapter 274 : Trong lòng cô nhóc nhà tôi tại sao lại có câu 19/05/2021 05:39
Chapter 273 : Trông đẹp tựa đôi mắt noãn tâm 19/05/2021 03:39
Chapter 272 : Chủ ơi em được nghỉ rồi! 19/05/2021 01:39
Chapter 271 : Đoàn làm phim nghỉ hai ngày 18/05/2021 23:39
Chapter 270 : Lúc riêng tư tôi lạnh lùng cái con khi ấy 18/05/2021 21:39
Chapter 269 : Hứa tĩnh di lời cô nói có ý gì 18/05/2021 19:39
Chapter 268 : Hứa tĩnh di cũng nhịn không được nữa mà bức xúc 18/05/2021 17:39
Chapter 267 : Cho nên lệ minh viễn thích gặm cỏ non ư 18/05/2021 15:39
Chapter 266 : Vai cửu vĩ hồ này là do ai đóng 18/05/2021 13:39
Chapter 265 : Người nắm quyền nhà họ lục lục viễn phương 18/05/2021 11:39
Chapter 264 : Tôi không muốn bị đối xử bất công! 18/05/2021 09:39
Chapter 263 : Nhất định phải đi một lân! 18/05/2021 07:39
Chapter 262 : Châu hoài nam lại nói giúp tô noãn tâm sao 18/05/2021 05:39
Chapter 261 : Sau này cô nhóc chắc chắn sẽ có triển vọng! 18/05/2021 03:39
Chapter 260 : Chú tôi cho người xoá bình luận 18/05/2021 01:39
Chapter 259 : Tổng giám đốc ghen rồi! 17/05/2021 23:39
Chapter 258 : Cô vừa mới tới nào đã kịp đắc tội với anh ấy chứ! 17/05/2021 21:39
Chapter 257 : Chào đàn anh! 17/05/2021 19:39
Chapter 256 : Phim nổi nhưng người không nổi chính là anh ấy đó! 17/05/2021 17:39
Chapter 255 : Tự nhiên ngô thu lại dẫn dắt người mới! 17/05/2021 15:39
Chapter 254 : Vào nhóm quay phim 17/05/2021 13:39
Chapter 253 : Minh viễn đã thực sự tặng cho con một tòa lâu đài lớn như vậy đó! 17/05/2021 11:39
Chapter 252 : Đây đâu chỉ là tiêu chuẩn để người nhà họ kỷ cưng chiều con gái! 17/05/2021 09:39
Chapter 251 : Tổng giám đốc đại nhân thế mà lại đích thân cầm dao 17/05/2021 07:39
Chapter 250 : Chú đối xử với cô tốt quá 17/05/2021 05:39
Chapter 249 : Nhà họ kỳ từng là một dòng tộc huyện thoại ở thủ đô 17/05/2021 03:39
Chapter 248 : Đưa cô đến lâu đài xem thử 17/05/2021 01:39
Chapter 247 : Ngày mai con sẽ tới đoàn phim điểm danh 16/05/2021 23:39
Chapter 246 : Ngoan 16/05/2021 21:39
Chapter 245 : Không trông chờ em sẽ có thành tựu lớn lao gì cả vui vẻ là được rồi 16/05/2021 19:39
Chapter 244 : Tổng giám đốc bá đạo chiều vợ vô lối sau khi online thì không chịu offline nữa 16/05/2021 17:39
Chapter 243 : Dùng xong là không thèm đếm xỉa tới nữa sao 16/05/2021 15:39
Chapter 242 : Làm gì có ai có thể đẹp trai như vậy chứ! 16/05/2021 13:39
Chapter 241 : Sao nào em có ý kiến à 16/05/2021 11:39
Chapter 240 : Xin lỗi anh tới muộn rồi! 16/05/2021 09:39
Chapter 239 : Có cần phải độc miệng như vậy không 16/05/2021 07:39
Chapter 238 : Ai mà chẳng có anh trai chú! 16/05/2021 05:39
Chapter 237 : Ghen tị khiến mình trở nên xấu xí! 16/05/2021 03:39
Chapter 236 : Quyền lực của bạn trai quả thực quá áp đảo 16/05/2021 01:39
Chapter 235 : Chú ấy nói ngoan cái gì cũng mua cho em 15/05/2021 23:39
Chapter 234 : Xin chào tổng giám đốc bá đạo chiều vợ điên cuồng của em đến rồi đây 15/05/2021 21:39
Chapter 233 : Có chú ở đây em không cần lo lắng điều gì hết 15/05/2021 19:39
Chapter 232 : Hôm nay cậu tân đẹp trai lạ nhỉ! 15/05/2021 17:39
Chapter 231 : Cậu cả nhà họ cổ cổ thanh dương 15/05/2021 15:39
Chapter 230 : Tô ngọc mỹ làm phẫu thuật 15/05/2021 13:39
Chapter 229 : Thân thế của cô nhóc này vậy mà lại phức tạp như vậy 15/05/2021 11:39
Chapter 228 : Cổ minh đức tội này ông ta không gánh nữa! 15/05/2021 09:39
Chapter 227 : Tôi quỳ xuống xin lỗi thay mẹ tôi được không 15/05/2021 07:39
Chapter 226 : Người trẻ tuổi nhà họ lệ cậu thật đúng là ức hiếp người quá đáng! 15/05/2021 05:39
Chapter 225 : Có gì to tát đâu sau này tôi cưng chiều em là được rồi! 15/05/2021 03:39
Chapter 224 : Cô bé mắng người khác 15/05/2021 01:39
Chapter 223 : Cổ minh đức ông có ý gì hả 14/05/2021 23:39
Chapter 222 : Cái mặt này thật đúng là thay đổi nhanh quá 14/05/2021 21:39
Chapter 221 : Lệ minh viễn cậu dám uy hiếp tôi 14/05/2021 19:39
Chapter 220 : Chú! mẹ em tỉnh rồi! 14/05/2021 17:39
Chapter 219 : Lê minh viễn! 14/05/2021 15:39
Chapter 218 : Bà cổ mất bò mới lo làm chuồng 14/05/2021 13:39
Chapter 217 : Nếu như có một ngày người kia tỉnh 14/05/2021 11:39
Chapter 216 : Cổ minh đức ông đau lòng rồi sao 14/05/2021 09:39
Chapter 215 : Tôi trở về mời bố tôi tới 14/05/2021 07:39
Chapter 214 : Sẽ lấy lại công bằng cho mẹ em 14/05/2021 05:39
Chapter 213 : Quỳ xuống xin lỗi! 14/05/2021 03:39
Chapter 212 : Tôi có cái gì mà không dám 14/05/2021 01:39
Chapter 211 : Chỉ xin lỗi thôi là đủ sao 13/05/2021 23:39
Chapter 210 : Dựa vào tôi dư sức đối phó với gia đình họ cổ của các người! 13/05/2021 21:39
Chapter 209 : Yên tâm sau này bọn họ sẽ không dám tới đây nữa đâu! 13/05/2021 19:39
Chapter 208 : Chú chú mau đến cứu mẹ tôi đi 13/05/2021 17:39
Chapter 207 : Tô noãn tâm! mày vẫn chưa được gả vào nhà họ lệ đâu! 13/05/2021 15:39
Chapter 206 : Bà cổ lại đến gây chuyện rồi! 13/05/2021 13:39
Chapter 205 : Tần nghĩa tuyệt vọng 13/05/2021 11:39
Chapter 204 : Suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn 13/05/2021 09:39
Chapter 203 : Cô phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình chú ấy phụ trách xinh đẹp như hoa! 13/05/2021 07:39
Chapter 202 : Hình như em lại gây thêm rắc rối cho ông chủ của mình rôi 13/05/2021 05:39
Chapter 201 : Để bạch kỳ sương tự mình gọi điện thoại cho tôi 13/05/2021 03:39
Chapter 200 : Bạch kỳ sương thế mà lại thật sự có một cô con gái! 13/05/2021 01:39
Chapter 199 : Cô ấy thực sự là vợ chưa cưới của lê viễn minh! 12/05/2021 23:39
Chapter 198 : Tự tin vô song ai cũng dám oán! 12/05/2021 21:39
Chapter 197 : Tần nghĩa nổi giận! 12/05/2021 19:39
Chapter 196 : Nói chủ nhà cô nói xấu cô à 12/05/2021 17:39
Chapter 195 : Tần thiên cảm thấy cay mắt 12/05/2021 15:39
Chapter 194 : Ngô thu là một nữ cường nhân 12/05/2021 13:39
Chapter 193 : Diệt tuyệt sư thái trong giới giải trí 12/05/2021 11:39
Chapter 192 : Vẫn là lần đầu tiên thấy em thẹn thùng 12/05/2021 09:39
Chapter 191 : Hỏi đàn ông được hay không em nói xem có được không! 12/05/2021 07:39
Chapter 190 : Chàng trai tửu lượng không tệ nha! được đấy! 12/05/2021 05:39
Chapter 189 : Có xe có nhà cha mẹ đã mất 12/05/2021 03:39
Chapter 188 : Tô noãn tâm cô đang nói tôi ấu trĩ sao 12/05/2021 01:39
Chapter 187 : Chọc chú giận dỗi rồi 11/05/2021 23:39
Chapter 186 : Bóc hột dưa cho chú ăn 11/05/2021 21:39
Chapter 185 : Lần thứ hai lệ minh viễn đến nhà tô noãn tâm 11/05/2021 19:39
Chapter 184 : Mời chú về nhà ăn cơm 11/05/2021 17:39
Chapter 183 : Mong rằng cô ấy vẫn mãi ngây thơ như thế 11/05/2021 15:39
Chapter 182 : Mới đi học được có mấy ngày mà phải quay phim rồi 11/05/2021 13:39
Chapter 181 : Chú là người nhà! 11/05/2021 11:39
Chapter 180 : Người có việc thì tìm đến tận cửa không có việc liền mất liên lạc luôn! 11/05/2021 09:39
Chapter 179 : Mọi việc sẽ dần tốt hơn thôi! 11/05/2021 07:39
Chapter 178 : Người quản lý trước kia của ảnh hậu bạch kỳ sương 11/05/2021 05:39
Chapter 177 : Chọn trợ lý cùng nhau 11/05/2021 03:39
Chapter 176 : Cuối cùng thì tổng giám đốc vẫn mềm lòng! 11/05/2021 01:39
Chapter 175 : Nhóc con mới thế mà đã thấy ấm ức rồi sao 10/05/2021 23:39
Chapter 174 : Anh không phải người dễ xin xỏ như vậy! 10/05/2021 21:39
Chapter 173 : Lệ minh viễn tức giận rồi! 10/05/2021 19:39
Chapter 172 : Tô noãn tâm em sao có thể làm ra chuyện tội lỗi gì chứ 10/05/2021 17:39
Chapter 171 : Rốt cuộc phía sau bạch kỳ sương còn có bao nhiêu phiền phức 10/05/2021 15:39
Chapter 170 : Thế mà học cũng ra dáng đó! 10/05/2021 13:39
Chapter 169 : Tô noãn tâm em nói luyên thuyên nữa thử xem 10/05/2021 11:39
Chapter 168 : Tô noãn tâm em là đồ lừa đảo! 10/05/2021 09:39
Chapter 167 : Em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ minh dao cả đời! 10/05/2021 07:39
Chapter 166 : Cô muốn nhận em làm học trò thật sao 10/05/2021 05:39
Chapter 165 : Trời sinh đã có năng khiếu diễn xuất sao 10/05/2021 03:39
Chapter 164 : Quả thực quá giỏi rồi! 10/05/2021 01:39
Chapter 163 : Sự thay đổi của minh dao 09/05/2021 23:39
Chapter 162 : Xin chào minh dao chị là tô noãn tâm 09/05/2021 21:39
Chapter 161 : Xem đến mức da gà của mình nổi hết lên! 09/05/2021 19:39
Chapter 160 : Ở lại học diễn xuất 09/05/2021 17:39
Chapter 159 : Chứng tự kỷ ở trẻ em của minh dao 09/05/2021 15:39
Chapter 158 : Diễn xuất của bạch kỳ sương thật sự là vô địch 09/05/2021 13:39
Chapter 157 : Ảnh hậu bạch kỳ sương 09/05/2021 11:39
Chapter 156 : Cậu nói ai mặt dày 09/05/2021 09:39
Chapter 155 : Bởi vì sinh không đủ xinh đẹp 09/05/2021 07:39
Chapter 154 : Chồng sắp cưới của tô noãn tâm có đẹp trai không! 09/05/2021 05:39
Chapter 153 : Vai diễn trở về rồi 09/05/2021 03:39
Chapter 152 : Em cho tôi cơ hội nói chưa 09/05/2021 01:39
Chapter 151 : Cậu chủ nhà các người ức hiếp tôi! 08/05/2021 23:39
Chapter 150 : Tô noãn tâm em chỉ có lá gan chừng ấy thôi sao 08/05/2021 21:39
Chapter 149 : Nhưng nếu cô ấy thích chơi cứ để cô ấy chơi! 08/05/2021 19:39
Chapter 148 : Tôi còn thấy lạ gì chuyện tô noãn tâm đối xử tốt với tôi sao 08/05/2021 17:39
Chapter 147 : Tô noãn tâm bị đồn là được bao nuôi 08/05/2021 15:39
Chapter 146 : Về sau cô sẽ không nịnh bợ người khác nữa 08/05/2021 13:39
Chapter 145 : Không ngờ cô nhóc này dám làm nũng 08/05/2021 11:39
Chapter 144 : Còn dám nói 08/05/2021 09:39
Chapter 143 : Mẹ ơi chú có một vóc dáng tuyệt vời! 08/05/2021 07:39
Chapter 142 : Bạn phải tìm chú của bạn để được giúp đỡ! 08/05/2021 05:39
Chapter 141 : Dương diễm tức chết mất! 08/05/2021 03:39
Chapter 140 : Vai diễn của tô noãn tâm bị cướp 08/05/2021 01:39
Chapter 139 : Tô noãn tâm muốn diễn vai phản diện 07/05/2021 23:39
Chapter 138 : Chị em tốt cùng nhau đi thử vai 07/05/2021 21:39
Chapter 137 : Đoàn làm phim đến trường học tuyển diễn viên 07/05/2021 19:39
Chapter 136 : Về trường học lên lớp học 07/05/2021 17:39
Chapter 135 : Quẹt thẻ của chú 07/05/2021 15:39
Chapter 134 : Cùng nhau đi dạo mua quần áo 07/05/2021 13:39
Chapter 133 : Cùng nhau trêu chọc tô ngọc mỹ 07/05/2021 11:39
Chapter 132 : Tối hôm qua ở lại chỗ của minh viễn sao 07/05/2021 09:39
Chapter 131 : Ngược lại là biết cậy vào quyền thế 07/05/2021 07:39
Chapter 130 : Sau này cuối tuần hãy tới đây 07/05/2021 05:39
Chapter 129 : Nhóc con còn dám chê anh già! 07/05/2021 03:39
Chapter 128 : Đêm nay chú sẽ không làm gì tôi chứ 07/05/2021 01:39
Chapter 127 : Đạt được tâm nguyện 22/06/2021 13:36
Chapter 126 : Đích thân xin lỗi 22/06/2021 11:36
Chapter 125 : Mong muốn cuối cùng 22/06/2021 09:36
Chapter 124 : Vết sẹo trên ngón trỏ 22/06/2021 07:36
Chapter 123 : Người đàn ông xa lạ đó là ai 22/06/2021 05:36
Chapter 122 : Tình yêu quái dị 22/06/2021 03:36
Chapter 121 : Tình yêu quái dị 22/06/2021 01:36
Chapter 120 : Sự thật là gì? 21/06/2021 23:36
Chapter 119 : Bí mật của căn phòng   21/06/2021 21:36
Chapter 118 : Không ngờ là em 21/06/2021 19:36
Chapter 117 : Tiến hành điều tra 21/06/2021 17:36
Chapter 116 : Bí mật truy bắt  21/06/2021 15:36
Chapter 115 : Đến hẹn 21/06/2021 13:36
Chapter 114 : Vương Hạo xảy ra chuyện 21/06/2021 11:36
Chapter 113 : Trò chơi này có thú vị không? 21/06/2021 09:36
Chapter 112 : Cuộc gặp gỡ với Vương Hạo 21/06/2021 07:36
Chapter 111 : Manh mối cửa hàng bánh ngọt  21/06/2021 05:36
Chapter 110 : Tin lạ linh tinh 21/06/2021 03:36
Chapter 109 : Nghi ngờ Vương Viên Viên 21/06/2021 01:36
Chapter 108 :   Công ty thương mại 20/06/2021 23:36
Chapter 107 : Cuộc điện thoại đe dọa 20/06/2021 21:36
Chapter 106 : Kịch hay sắp bắt đầu 20/06/2021 19:36
Chapter 105 : Tin nhắn bí ẩn.  20/06/2021 17:36
Chapter 104 : Kết quả hội thảo Đồng thuận 20/06/2021 15:36
Chapter 103 : Hiện trường hóng hớt 20/06/2021 13:36
Chapter 102 : Họ hàng xa 20/06/2021 11:36
Chapter 101 : Một nước cờ hay 20/06/2021 09:36
Chapter 100 : Quỳ xuống xin giúp đỡ 20/06/2021 07:36
Chapter 99 : Nguồn gốc của virus 20/06/2021 05:36
Chapter 98 : Những viên “kẹo” màu nâu đen 20/06/2021 03:36
Chapter 97 : Chiếc hộp sắt bị gỉ sét 20/06/2021 01:36
Chapter 96 : Bệnh viện xảy ra chuyện 19/06/2021 23:36
Chapter 95 : Kết quả giải quyết đáng buồn 19/06/2021 21:36
Chapter 94 : Thi thể lại xuất hiện 19/06/2021 19:36
Chapter 93 : Lần theo vết xe 19/06/2021 17:36
Chapter 92 : Dương Lạc ra trận 19/06/2021 15:36
Chapter 91 : Anh ta quay lại rồi 19/06/2021 13:36
Chapter 90 : Công ty taxi 19/06/2021 11:36
Chapter 89 : Hãy tìm manh mối đầu tiên 19/06/2021 09:36
Chapter 88 : Làm rõ suy nghĩ 19/06/2021 07:36
Chapter 87 : Vụ án có đột phá 19/06/2021 05:36
Chapter 86 : Phát hiện mang tính then chốt 19/06/2021 03:36
Chapter 85 : Thân phận bí ẩn 19/06/2021 01:36
Chapter 84 : Lật lại vụ án 18/06/2021 23:36
Chapter 83 : Mảnh vỡ ký ức 18/06/2021 21:36
Chapter 82 : Có bố ở bên 18/06/2021 19:36
Chapter 81 : Bản ghi âm vô dụng 18/06/2021 17:36
Chapter 80 : Sự bất lực của bố 18/06/2021 15:36
Chapter 79 18/06/2021 13:36
Chapter 78 : Diễn viên Diệp Phàm 18/06/2021 11:36
Chapter 77 : Tiết lộ 18/06/2021 09:36
Chapter 76 : Sống chết nhanh chóng 18/06/2021 07:36
Chapter 75 : Nụ cười 18/06/2021 05:36
Chapter 74 : Mười năm trước 18/06/2021 03:36
Chapter 73 : Vầng sáng thời thơ ấu 18/06/2021 01:36
Chapter 72 : Bức thư cầu cứu 17/06/2021 23:36
Chapter 71 : Những tia sáng bình minh chợt đến 17/06/2021 21:36
Chapter 70 : Tên giết người mặc áo blouse trắng 17/06/2021 19:36
Chapter 69 : Sự độc ác trước lúc lâm chung 17/06/2021 17:36
Chapter 68 : Diệp Phàm 17/06/2021 15:36
Chapter 67 : Mang tâm lý báo thù? 17/06/2021 13:36
Chapter 66 : Cơn ác mộng ập đến 17/06/2021 11:36
Chapter 65 : Thỏa thuận bảo vệ 17/06/2021 09:36
Chapter 64 : Giang Thành buồn rầu 17/06/2021 07:36
Chapter 63 : Nguồn vốn 17/06/2021 05:36
Chapter 62 : Tập kích cửa hàng 17/06/2021 03:36
Chapter 61 : Con gái của tôi 17/06/2021 01:36
Chapter 60 : Cô gái 16/06/2021 23:36
Chapter 59 : Đột kích nhà máy 16/06/2021 21:36
Chapter 58 : Thiên la địa võng 16/06/2021 19:36
Chapter 57 : Cái chết của Lưu Dũng 16/06/2021 17:36
Chapter 56 : Tình cha như núi 16/06/2021 15:36
Chapter 55 : Đội chuyên án tỉnh 16/06/2021 13:36
Chapter 54 : Tổng kết thành quả 16/06/2021 11:36
Chapter 53 : Tra ra manh mối 16/06/2021 09:36
Chapter 52 : Tài xế 16/06/2021 07:36
Chapter 51 : Mất manh mối  16/06/2021 05:36
Chapter 50 : Giết người diệt khẩu 16/06/2021 03:36
Chapter 49 : Đi một ngày đàng học một sàng khôn  16/06/2021 01:36
Chapter 48 : Gặp nhau ở phòng bệnh  15/06/2021 23:36
Chapter 47 : Đi trước một bước  15/06/2021 21:36
Chapter 46 : Lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương 15/06/2021 19:36
Chapter 45 : Không còn dấu vết 15/06/2021 17:36
Chapter 44 : Nghe trộm 15/06/2021 15:36
Chapter 43 : Hỏi lại luật sư 15/06/2021 13:36
Chapter 42 : Ba phương tụ lại 15/06/2021 11:36
Chapter 41 : Tạm dừng  15/06/2021 09:36
Chapter 40 : Manh mối gián đoạn 15/06/2021 07:36
Chapter 39 : Tài trợ 15/06/2021 05:36
Chapter 38 : Mò kim đáy biển 15/06/2021 03:36
Chapter 37 : Tiếp tục thẩm vấn 15/06/2021 01:36
Chapter 36 : Cẩn thận mấy cũng có sơ sót 14/06/2021 23:36
Chapter 35 : Bóng tối trước bình minh 14/06/2021 21:36
Chapter 34 : Thăm dò cẩn thận 14/06/2021 19:36
Chapter 33 : Giải tỏa cảm xúc 14/06/2021 17:36
Chapter 32 : Nguyên nhân 14/06/2021 15:36
Chapter 31 : Bước đột phá cuối cùng 14/06/2021 13:36
Chapter 30 : Lưu Dũng tái thẩm 14/06/2021 11:36
Chapter 29 : Nắm rõ 14/06/2021 09:36
Chapter 28 : Ngầm điều tra 14/06/2021 07:36
Chapter 27 : Bắt đầu thẩm vấn 14/06/2021 05:36
Chapter 26 : Quanh co 14/06/2021 03:36
Chapter 25 : Cái chết của Dương Minh Hạo 14/06/2021 01:36
Chapter 24 : Chân tướng sự việc 13/06/2021 23:36
Chapter 23 : Hai cực đối nghịch 13/06/2021 21:36
Chapter 22 : Trò chơi bắt đầu 13/06/2021 19:36
Chapter 21 : Lại xảy ra sự cố 13/06/2021 17:36
Chapter 20 : Phá vỡ tình hình 13/06/2021 15:36
Chapter 19 : Ngắm nhìn mặt trời từ trong mây 13/06/2021 13:36
Chapter 18 : Điểm đột phá 13/06/2021 11:36
Chapter 17 : Dẫn đường 13/06/2021 09:36
Chapter 16 : Quán bar không ổn định 13/06/2021 07:36
Chapter 15 : Bí ẩn 13/06/2021 05:36
Chapter 14 : Phát triển ngoài ý muốn 13/06/2021 03:36
Chapter 13 : Đó phải là câu chuyện ấm áp 13/06/2021 01:36
Chapter 12 : Tài khoản  12/06/2021 23:36
Chapter 11 : Lo trước tính sau 12/06/2021 21:36
Chapter 10 : Chột dạ 12/06/2021 19:36
Chapter 9 : Chải chuốt 12/06/2021 17:36
Chapter 8 : Tìm đến tự sát 12/06/2021 15:36
Chapter 7 : Chuyến đến thăm nhà 12/06/2021 13:36
Chapter 6 : Đầu mối mới  12/06/2021 11:36
Chapter 5 : Cuộc thẩm vấn bị cản trở 12/06/2021 09:36
Chapter 4 : Thăm trường 12/06/2021 07:36
Chapter 3 : Trái tim hồng 12/06/2021 05:36
Chapter 2 : Nước biển nhân tạo 12/06/2021 03:36
Chapter 1 : Người chết kỳ lạ 12/06/2021 01:36

comment

Có thể bạn thích xem

Này Chủ Tịch! Đừng Gọi Em Là Vợ - Nay Chu Tich! Đung Goi Em La Vo

Cập nhật lúc : 02/09/2019 07:42

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chủ Cùng Vai Ác - Xuyen Thanh Em Gai Cua Nam Chu Cung Vai Ác

Cập nhật lúc : 09/10/2020 11:58

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Là Của Nợ Của Em - Anh La Cua No Cua Em

Cập nhật lúc : 20/05/2020 10:41

Tình trạng : 38 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Là Của Em - Anh La Cua Em

Cập nhật lúc : 27/10/2019 23:34

Tình trạng : 3 / 3 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Định Mệnh Của Anh Là Em - Đinh Menh Cua Anh La Em

Cập nhật lúc : 20/02/2019 18:31

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Là Bầu Trời Của Em - Anh La Bau Troi Cua Em

Cập nhật lúc : 15/11/2019 17:12

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Em La Tieu Tien Nu Cua Anh

Cập nhật lúc : 12/03/2020 20:41

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh - Em La Ca Nhan Gian Cua Anh

Cập nhật lúc : 27/05/2020 19:42

Tình trạng : 298 / 300 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Mewgulf Em Là Món Quà Của Anh - Mewgulf Em La Mon Qua Cua Anh

Cập nhật lúc : 08/10/2021 04:02

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh! - Em La Trung Tam The Gioi Cua Anh!

Cập nhật lúc : 25/12/2019 16:11

Tình trạng : 32 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cưng Chiều Vợ Yêu: Bà Xã Là Bạn Gái Cũ Của Em Trai! - Cung Chieu Vo Yeu: Ba Xa La Ban Gai Cu Cua Em Trai!

Cập nhật lúc : 30/12/2019 14:00

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Teen, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy - Đung Coi Em La Ke Xen Vao Cuoc Tinh Cua Anh Va Co Ấy

Cập nhật lúc : 04/05/2021 13:57

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:30

Tình trạng : 1315 / 1317 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 18/10/2021 19:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.246

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện