Chiến Thần Xuất Kích

Chien Than Xuat Kich

Tác giả : Truyện

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 30/09/2022 13:58

Tình trạng : 1256 / 1258 Chapter

Lượt xem: 16181

Anh từng một mình chiến đấu với ba vạn quân địch tinh nhuệ, từng một mình xông vào nội bộ quân địch, bắt sống đại tướng phe địch. Anh là tướng Long nổi tiếng khắp Nam Cương. Anh là Hắc Long mà kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật. Anh cũng chính là đại tướng trẻ tuổi nhất nước Đại Lan từ trước tới nay. Sau khi được phong làm đại tướng, anh quyết định xuất ngũ, trở về thành phố Tử Đằng. Anh về để trả ơn, đồng thời cũng trả thù. Trả ơn cứu mạng của Đường Sở Vị, trả mối thù diệt tộc của nhà họ Giang
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1256 30/09/2022 13:28
Chapter 1255 30/09/2022 11:28
Chapter 1254 30/09/2022 09:28
Chapter 1253 30/09/2022 07:28
Chapter 1252 30/09/2022 05:28
Chapter 1251 30/09/2022 03:28
Chapter 1250 30/09/2022 01:28
Chapter 1249 29/09/2022 23:28
Chapter 1248 29/09/2022 21:28
Chapter 1247 29/09/2022 19:28
Chapter 1246 29/09/2022 17:28
Chapter 1245 29/09/2022 15:28
Chapter 1244 29/09/2022 13:28
Chapter 1243 29/09/2022 11:28
Chapter 1242 29/09/2022 09:28
Chapter 1241 29/09/2022 07:28
Chapter 1240 29/09/2022 05:28
Chapter 1239 29/09/2022 03:28
Chapter 1238 29/09/2022 01:28
Chapter 1237 28/09/2022 23:28
Chapter 1236 06/07/2021 13:28
Chapter 1235 06/07/2021 11:28
Chapter 1234 04/07/2021 23:32
Chapter 1233 04/07/2021 21:32
Chapter 1232 04/07/2021 19:32
Chapter 1231 04/07/2021 17:32
Chapter 1230 04/07/2021 15:32
Chapter 1229 04/07/2021 13:32
Chapter 1228 02/07/2021 13:33
Chapter 1227 02/07/2021 11:33
Chapter 1226 02/07/2021 09:33
Chapter 1225 02/07/2021 07:33
Chapter 1224 02/07/2021 05:33
Chapter 1223 02/07/2021 03:33
Chapter 1222 02/07/2021 01:33
Chapter 1221 01/07/2021 23:33
Chapter 1220 01/07/2021 21:33
Chapter 1219 01/07/2021 19:33
Chapter 1218 01/07/2021 17:33
Chapter 1217 01/07/2021 15:33
Chapter 1216 01/07/2021 13:33
Chapter 1215 01/07/2021 11:33
Chapter 1214 01/07/2021 09:33
Chapter 1213 01/07/2021 07:33
Chapter 1212 01/07/2021 05:33
Chapter 1211 01/07/2021 03:33
Chapter 1210 01/07/2021 01:33
Chapter 1209 30/06/2021 23:33
Chapter 1208 30/06/2021 21:33
Chapter 1207 30/06/2021 19:33
Chapter 1206 30/06/2021 17:33
Chapter 1205 30/06/2021 15:33
Chapter 1204 30/06/2021 13:33
Chapter 1203 30/06/2021 11:33
Chapter 1202 30/06/2021 09:33
Chapter 1201 30/06/2021 07:33
Chapter 1200 30/06/2021 05:33
Chapter 1199 30/06/2021 03:33
Chapter 1198 30/06/2021 01:33
Chapter 1197 29/06/2021 23:33
Chapter 1196 29/06/2021 21:33
Chapter 1195 29/06/2021 19:33
Chapter 1194 29/06/2021 17:33
Chapter 1193 29/06/2021 15:33
Chapter 1192 29/06/2021 13:33
Chapter 1191 29/06/2021 11:33
Chapter 1190 29/06/2021 09:33
Chapter 1189 29/06/2021 07:33
Chapter 1188 29/06/2021 05:33
Chapter 1187 29/06/2021 03:33
Chapter 1186 29/06/2021 01:33
Chapter 1185 28/06/2021 23:33
Chapter 1184 28/06/2021 21:33
Chapter 1183 28/06/2021 19:33
Chapter 1182 28/06/2021 17:33
Chapter 1181 28/06/2021 15:33
Chapter 1180 28/06/2021 13:33
Chapter 1179 28/06/2021 11:33
Chapter 1178 28/06/2021 09:33
Chapter 1177 28/06/2021 07:33
Chapter 1176 28/06/2021 05:33
Chapter 1175 28/06/2021 03:33
Chapter 1174 28/06/2021 01:33
Chapter 1173 27/06/2021 23:33
Chapter 1172 27/06/2021 21:33
Chapter 1171 27/06/2021 19:33
Chapter 1170 27/06/2021 17:33
Chapter 1169 27/06/2021 15:33
Chapter 1168 27/06/2021 13:33
Chapter 1167 27/06/2021 11:33
Chapter 1166 27/06/2021 09:33
Chapter 1165 27/06/2021 07:33
Chapter 1164 27/06/2021 05:33
Chapter 1163 27/06/2021 03:33
Chapter 1162 27/06/2021 01:33
Chapter 1161 26/06/2021 23:33
Chapter 1160 26/06/2021 21:33
Chapter 1159 26/06/2021 19:33
Chapter 1158 26/06/2021 17:33
Chapter 1157 26/06/2021 15:33
Chapter 1156 26/06/2021 13:33
Chapter 1155 26/06/2021 11:33
Chapter 1154 26/06/2021 09:33
Chapter 1153 26/06/2021 07:33
Chapter 1152 26/06/2021 05:33
Chapter 1151 26/06/2021 03:33
Chapter 1150 26/06/2021 01:33
Chapter 1149 25/06/2021 23:33
Chapter 1148 25/06/2021 21:33
Chapter 1147 25/06/2021 19:33
Chapter 1146 25/06/2021 17:33
Chapter 1145 25/06/2021 15:33
Chapter 1144 25/06/2021 13:33
Chapter 1143 25/06/2021 11:33
Chapter 1142 25/06/2021 09:33
Chapter 1141 25/06/2021 07:33
Chapter 1140 25/06/2021 05:33
Chapter 1139 25/06/2021 03:33
Chapter 1138 25/06/2021 01:33
Chapter 1137 24/06/2021 23:33
Chapter 1136 24/06/2021 21:33
Chapter 1135 24/06/2021 19:33
Chapter 1134 24/06/2021 17:33
Chapter 1133 24/06/2021 15:33
Chapter 1132 24/06/2021 13:33
Chapter 1131 24/06/2021 11:33
Chapter 1130 24/06/2021 09:33
Chapter 1129 24/06/2021 07:33
Chapter 1128 24/06/2021 05:33
Chapter 1127 24/06/2021 03:33
Chapter 1126 24/06/2021 01:33
Chapter 1125 23/06/2021 23:33
Chapter 1124 23/06/2021 21:33
Chapter 1123 23/06/2021 19:33
Chapter 1122 23/06/2021 17:33
Chapter 1121 23/06/2021 15:33
Chapter 1120 23/06/2021 13:33
Chapter 1119 23/06/2021 11:33
Chapter 1118 23/06/2021 09:33
Chapter 1117 23/06/2021 07:33
Chapter 1116 23/06/2021 05:33
Chapter 1115 23/06/2021 03:33
Chapter 1114 23/06/2021 01:33
Chapter 1113 22/06/2021 23:33
Chapter 1112 22/06/2021 21:33
Chapter 1111 22/06/2021 19:33
Chapter 1110 22/06/2021 17:33
Chapter 1109 22/06/2021 15:33
Chapter 1108 22/06/2021 13:33
Chapter 1107 22/06/2021 11:33
Chapter 1106 22/06/2021 09:33
Chapter 1105 22/06/2021 07:33
Chapter 1104 22/06/2021 05:33
Chapter 1103 22/06/2021 03:33
Chapter 1102 22/06/2021 01:33
Chapter 1101 21/06/2021 23:33
Chapter 1100 21/06/2021 21:33
Chapter 1099 21/06/2021 19:33
Chapter 1098 21/06/2021 17:33
Chapter 1097 21/06/2021 15:33
Chapter 1096 21/06/2021 13:33
Chapter 1095 21/06/2021 11:33
Chapter 1094 21/06/2021 09:33
Chapter 1093 21/06/2021 07:33
Chapter 1092 21/06/2021 05:33
Chapter 1091 21/06/2021 03:33
Chapter 1090 21/06/2021 01:33
Chapter 1089 20/06/2021 23:33
Chapter 1088 20/06/2021 21:33
Chapter 1087 20/06/2021 19:33
Chapter 1086 20/06/2021 17:33
Chapter 1085 20/06/2021 15:33
Chapter 1084 20/06/2021 13:33
Chapter 1083 20/06/2021 11:33
Chapter 1082 20/06/2021 09:33
Chapter 1081 20/06/2021 07:33
Chapter 1080 20/06/2021 05:33
Chapter 1079 20/06/2021 03:33
Chapter 1078 20/06/2021 01:33
Chapter 1077 19/06/2021 23:33
Chapter 1076 19/06/2021 21:33
Chapter 1075 19/06/2021 19:33
Chapter 1074 19/06/2021 17:33
Chapter 1073 19/06/2021 15:33
Chapter 1072 19/06/2021 13:33
Chapter 1071 19/06/2021 11:33
Chapter 1070 19/06/2021 09:33
Chapter 1069 19/06/2021 07:33
Chapter 1068 19/06/2021 05:33
Chapter 1067 19/06/2021 03:33
Chapter 1066 19/06/2021 01:33
Chapter 1065 18/06/2021 23:33
Chapter 1064 18/06/2021 21:33
Chapter 1063 18/06/2021 19:33
Chapter 1062 18/06/2021 17:33
Chapter 1061 18/06/2021 15:33
Chapter 1060 18/06/2021 13:33
Chapter 1059 18/06/2021 11:33
Chapter 1058 18/06/2021 09:33
Chapter 1057 18/06/2021 07:33
Chapter 1056 18/06/2021 05:33
Chapter 1055 18/06/2021 03:33
Chapter 1054 18/06/2021 01:33
Chapter 1053 17/06/2021 23:33
Chapter 1052 17/06/2021 21:33
Chapter 1051 17/06/2021 19:33
Chapter 1050 17/06/2021 17:33
Chapter 1049 17/06/2021 15:33
Chapter 1048 17/06/2021 13:33
Chapter 1047 17/06/2021 11:33
Chapter 1046 17/06/2021 09:33
Chapter 1045 17/06/2021 07:33
Chapter 1044 17/06/2021 05:33
Chapter 1043 17/06/2021 03:33
Chapter 1042 17/06/2021 01:33
Chapter 1041 16/06/2021 23:33
Chapter 1040 16/06/2021 21:33
Chapter 1039 16/06/2021 19:33
Chapter 1038 16/06/2021 17:33
Chapter 1037 16/06/2021 15:33
Chapter 1036 16/06/2021 13:33
Chapter 1035 16/06/2021 11:33
Chapter 1034 16/06/2021 09:33
Chapter 1033 16/06/2021 07:33
Chapter 1032 16/06/2021 05:33
Chapter 1031 16/06/2021 03:33
Chapter 1030 16/06/2021 01:33
Chapter 1029 15/06/2021 23:33
Chapter 1028 15/06/2021 21:33
Chapter 1027 15/06/2021 19:33
Chapter 1026 15/06/2021 17:33
Chapter 1025 15/06/2021 15:33
Chapter 1024 15/06/2021 13:33
Chapter 1023 15/06/2021 11:33
Chapter 1022 15/06/2021 09:33
Chapter 1021 15/06/2021 07:33
Chapter 1020 15/06/2021 05:33
Chapter 1019 15/06/2021 03:33
Chapter 1018 15/06/2021 01:33
Chapter 1017 14/06/2021 23:33
Chapter 1016 14/06/2021 21:33
Chapter 1015 14/06/2021 19:33
Chapter 1014 14/06/2021 17:33
Chapter 1013 14/06/2021 15:33
Chapter 1012 14/06/2021 13:33
Chapter 1011 14/06/2021 11:33
Chapter 1010 14/06/2021 09:33
Chapter 1009 14/06/2021 07:33
Chapter 1008 14/06/2021 05:33
Chapter 1007 14/06/2021 03:33
Chapter 1006 14/06/2021 01:33
Chapter 1005 13/06/2021 23:33
Chapter 1004 13/06/2021 21:33
Chapter 1003 13/06/2021 19:33
Chapter 1002 13/06/2021 17:33
Chapter 1001 13/06/2021 15:33
Chapter 1000 13/06/2021 13:33
Chapter 999 13/06/2021 11:33
Chapter 998 13/06/2021 09:33
Chapter 997 13/06/2021 07:33
Chapter 996 13/06/2021 05:33
Chapter 995 13/06/2021 03:33
Chapter 994 13/06/2021 01:33
Chapter 993 12/06/2021 23:33
Chapter 992 12/06/2021 21:33
Chapter 991 12/06/2021 19:33
Chapter 990 12/06/2021 17:33
Chapter 989 12/06/2021 15:33
Chapter 987 12/06/2021 13:33
Chapter 986 12/06/2021 11:33
Chapter 985 12/06/2021 09:33
Chapter 984 12/06/2021 07:33
Chapter 983 12/06/2021 05:33
Chapter 982 12/06/2021 03:33
Chapter 981 12/06/2021 01:33
Chapter 980 11/06/2021 23:33
Chapter 979 11/06/2021 21:33
Chapter 978 11/06/2021 19:33
Chapter 977 11/06/2021 17:33
Chapter 976 11/06/2021 15:33
Chapter 975 11/06/2021 13:33
Chapter 974 11/06/2021 11:33
Chapter 973 11/06/2021 09:33
Chapter 972 11/06/2021 07:33
Chapter 971 11/06/2021 05:33
Chapter 970 11/06/2021 03:33
Chapter 969 11/06/2021 01:33
Chapter 968 10/06/2021 23:33
Chapter 967 10/06/2021 21:33
Chapter 966 10/06/2021 19:33
Chapter 965 10/06/2021 17:33
Chapter 964 10/06/2021 15:33
Chapter 963 10/06/2021 13:33
Chapter 962 10/06/2021 11:33
Chapter 961 10/06/2021 09:33
Chapter 960 10/06/2021 07:33
Chapter 959 10/06/2021 05:33
Chapter 958 10/06/2021 03:33
Chapter 957 10/06/2021 01:33
Chapter 956 09/06/2021 23:33
Chapter 955 09/06/2021 21:33
Chapter 954 09/06/2021 19:33
Chapter 953 09/06/2021 17:33
Chapter 952 09/06/2021 15:33
Chapter 951 09/06/2021 13:33
Chapter 950 09/06/2021 11:33
Chapter 949 09/06/2021 09:33
Chapter 948 09/06/2021 07:33
Chapter 947 09/06/2021 05:33
Chapter 946 09/06/2021 03:33
Chapter 945 09/06/2021 01:33
Chapter 944 08/06/2021 23:33
Chapter 943 08/06/2021 21:33
Chapter 942 08/06/2021 19:33
Chapter 941 08/06/2021 17:33
Chapter 940 08/06/2021 15:33
Chapter 939 08/06/2021 13:33
Chapter 938 08/06/2021 11:33
Chapter 937 08/06/2021 09:33
Chapter 936 08/06/2021 07:33
Chapter 935 08/06/2021 05:33
Chapter 934 08/06/2021 03:33
Chapter 933 08/06/2021 01:33
Chapter 932 07/06/2021 23:33
Chapter 931 07/06/2021 21:33
Chapter 930 07/06/2021 19:33
Chapter 929 07/06/2021 17:33
Chapter 928 07/06/2021 15:33
Chapter 927 07/06/2021 13:33
Chapter 926 07/06/2021 11:33
Chapter 925 07/06/2021 09:33
Chapter 924 07/06/2021 07:33
Chapter 923 07/06/2021 05:33
Chapter 922 07/06/2021 03:33
Chapter 921 07/06/2021 01:33
Chapter 920 06/06/2021 23:33
Chapter 919 06/06/2021 21:33
Chapter 918 06/06/2021 19:33
Chapter 917 06/06/2021 17:33
Chapter 916 06/06/2021 15:33
Chapter 915 06/06/2021 13:33
Chapter 914 06/06/2021 11:33
Chapter 913 06/06/2021 09:33
Chapter 912 06/06/2021 07:33
Chapter 911 06/06/2021 05:33
Chapter 910 06/06/2021 03:33
Chapter 909 06/06/2021 01:33
Chapter 908 05/06/2021 23:33
Chapter 907 05/06/2021 21:33
Chapter 906 05/06/2021 19:33
Chapter 905 05/06/2021 17:33
Chapter 904 05/06/2021 15:33
Chapter 903 05/06/2021 13:33
Chapter 902 05/06/2021 11:33
Chapter 901 05/06/2021 09:33
Chapter 900 05/06/2021 07:33
Chapter 899 05/06/2021 05:33
Chapter 898 05/06/2021 03:33
Chapter 897 05/06/2021 01:33
Chapter 896 04/06/2021 23:33
Chapter 895 04/06/2021 21:33
Chapter 894 04/06/2021 19:33
Chapter 893 04/06/2021 17:33
Chapter 892 04/06/2021 15:33
Chapter 891 04/06/2021 13:33
Chapter 890 04/06/2021 11:33
Chapter 889 04/06/2021 09:33
Chapter 888 04/06/2021 07:33
Chapter 887 04/06/2021 05:33
Chapter 886 04/06/2021 03:33
Chapter 885 04/06/2021 01:33
Chapter 884 03/06/2021 23:33
Chapter 883 03/06/2021 21:33
Chapter 882 03/06/2021 19:33
Chapter 881 03/06/2021 17:33
Chapter 880 03/06/2021 15:33
Chapter 879 03/06/2021 13:33
Chapter 878 03/06/2021 11:33
Chapter 877 03/06/2021 09:33
Chapter 876 03/06/2021 07:33
Chapter 875 03/06/2021 05:33
Chapter 874 03/06/2021 03:33
Chapter 873 03/06/2021 01:33
Chapter 872 02/06/2021 23:33
Chapter 871 02/06/2021 21:33
Chapter 870 02/06/2021 19:33
Chapter 869 02/06/2021 17:33
Chapter 868 02/06/2021 15:33
Chapter 867 02/06/2021 13:33
Chapter 866 02/06/2021 11:33
Chapter 865 02/06/2021 09:33
Chapter 864 02/06/2021 07:33
Chapter 863 02/06/2021 05:33
Chapter 862 02/06/2021 03:33
Chapter 861 02/06/2021 01:33
Chapter 860 01/06/2021 23:33
Chapter 859 01/06/2021 21:33
Chapter 858 01/06/2021 19:33
Chapter 857 01/06/2021 17:33
Chapter 856 01/06/2021 15:33
Chapter 855 01/06/2021 13:33
Chapter 854 01/06/2021 11:33
Chapter 853 01/06/2021 09:33
Chapter 852 01/06/2021 07:33
Chapter 851 01/06/2021 05:33
Chapter 850 01/06/2021 03:33
Chapter 849 01/06/2021 01:33
Chapter 848 31/05/2021 23:33
Chapter 847 31/05/2021 21:33
Chapter 846 31/05/2021 19:33
Chapter 845 31/05/2021 17:33
Chapter 844 31/05/2021 15:33
Chapter 843 31/05/2021 13:33
Chapter 842 31/05/2021 11:33
Chapter 841 31/05/2021 09:33
Chapter 840 31/05/2021 07:33
Chapter 839 31/05/2021 05:33
Chapter 838 31/05/2021 03:33
Chapter 837 31/05/2021 01:33
Chapter 836 30/05/2021 23:33
Chapter 835 30/05/2021 21:33
Chapter 834 30/05/2021 19:33
Chapter 833 30/05/2021 17:33
Chapter 832 30/05/2021 15:33
Chapter 831 30/05/2021 13:33
Chapter 830 30/05/2021 11:33
Chapter 829 30/05/2021 09:33
Chapter 828 30/05/2021 07:33
Chapter 827 30/05/2021 05:33
Chapter 826 30/05/2021 03:33
Chapter 825 30/05/2021 01:33
Chapter 824 29/05/2021 23:33
Chapter 823 29/05/2021 21:33
Chapter 822 29/05/2021 19:33
Chapter 821 29/05/2021 17:33
Chapter 820 29/05/2021 15:33
Chapter 819 29/05/2021 13:33
Chapter 818 29/05/2021 11:33
Chapter 817 29/05/2021 09:33
Chapter 816 29/05/2021 07:33
Chapter 815 29/05/2021 05:33
Chapter 814 29/05/2021 03:33
Chapter 813 29/05/2021 01:33
Chapter 812 28/05/2021 23:33
Chapter 811 28/05/2021 21:33
Chapter 810 28/05/2021 19:33
Chapter 809 28/05/2021 17:33
Chapter 808 28/05/2021 15:33
Chapter 807 28/05/2021 13:33
Chapter 806 28/05/2021 11:33
Chapter 805 28/05/2021 09:33
Chapter 804 28/05/2021 07:33
Chapter 803 28/05/2021 05:33
Chapter 802 28/05/2021 03:33
Chapter 801 28/05/2021 01:33
Chapter 800 27/05/2021 23:33
Chapter 799 27/05/2021 21:33
Chapter 798 27/05/2021 19:33
Chapter 797 27/05/2021 17:33
Chapter 796 27/05/2021 15:33
Chapter 795 27/05/2021 13:33
Chapter 794 27/05/2021 11:33
Chapter 793 27/05/2021 09:33
Chapter 792 27/05/2021 07:33
Chapter 791 27/05/2021 05:33
Chapter 790 27/05/2021 03:33
Chapter 789 27/05/2021 01:33
Chapter 788 26/05/2021 23:33
Chapter 787 26/05/2021 21:33
Chapter 786 26/05/2021 19:33
Chapter 785 26/05/2021 17:33
Chapter 784 26/05/2021 15:33
Chapter 783 26/05/2021 13:33
Chapter 782 26/05/2021 11:33
Chapter 781 26/05/2021 09:33
Chapter 780 26/05/2021 07:33
Chapter 779 26/05/2021 05:33
Chapter 778 26/05/2021 03:33
Chapter 777 26/05/2021 01:33
Chapter 776 25/05/2021 23:33
Chapter 775 25/05/2021 21:33
Chapter 774 25/05/2021 19:33
Chapter 773 25/05/2021 17:33
Chapter 772 25/05/2021 15:33
Chapter 771 25/05/2021 13:33
Chapter 770 25/05/2021 11:33
Chapter 769 25/05/2021 09:33
Chapter 768 25/05/2021 07:33
Chapter 767 25/05/2021 05:33
Chapter 766 25/05/2021 03:33
Chapter 765 25/05/2021 01:33
Chapter 764 24/05/2021 23:33
Chapter 763 24/05/2021 21:33
Chapter 762 24/05/2021 19:33
Chapter 761 24/05/2021 17:33
Chapter 760 24/05/2021 15:33
Chapter 759 24/05/2021 13:33
Chapter 758 24/05/2021 11:33
Chapter 757 24/05/2021 09:33
Chapter 756 24/05/2021 07:33
Chapter 755 24/05/2021 05:33
Chapter 754 24/05/2021 03:33
Chapter 753 24/05/2021 01:33
Chapter 752 23/05/2021 23:33
Chapter 751 23/05/2021 21:33
Chapter 750 23/05/2021 19:33
Chapter 749 23/05/2021 17:33
Chapter 748 23/05/2021 15:33
Chapter 747 23/05/2021 13:33
Chapter 746 23/05/2021 11:33
Chapter 745 23/05/2021 09:33
Chapter 744 23/05/2021 07:33
Chapter 743 23/05/2021 05:33
Chapter 742 23/05/2021 03:33
Chapter 741 23/05/2021 01:33
Chapter 740 22/05/2021 23:33
Chapter 739 22/05/2021 21:33
Chapter 738 22/05/2021 19:33
Chapter 737 22/05/2021 17:33
Chapter 736 22/05/2021 15:33
Chapter 735 22/05/2021 13:33
Chapter 734 22/05/2021 11:33
Chapter 733 22/05/2021 09:33
Chapter 732 22/05/2021 07:33
Chapter 731 22/05/2021 05:33
Chapter 730 22/05/2021 03:33
Chapter 729 22/05/2021 01:33
Chapter 728 21/05/2021 23:33
Chapter 727 21/05/2021 21:33
Chapter 726 21/05/2021 19:33
Chapter 725 21/05/2021 17:33
Chapter 724 21/05/2021 15:33
Chapter 723 21/05/2021 13:33
Chapter 722 21/05/2021 11:33
Chapter 721 21/05/2021 09:33
Chapter 720 21/05/2021 07:33
Chapter 719 21/05/2021 05:33
Chapter 718 21/05/2021 03:33
Chapter 717 21/05/2021 01:33
Chapter 716 20/05/2021 23:33
Chapter 715 20/05/2021 21:33
Chapter 714 20/05/2021 19:33
Chapter 713 20/05/2021 17:33
Chapter 712 20/05/2021 15:33
Chapter 711 20/05/2021 13:33
Chapter 710 20/05/2021 11:33
Chapter 709 20/05/2021 09:33
Chapter 708 20/05/2021 07:33
Chapter 707 20/05/2021 05:33
Chapter 706 20/05/2021 03:33
Chapter 705 20/05/2021 01:33
Chapter 704 19/05/2021 23:33
Chapter 703 19/05/2021 21:33
Chapter 702 19/05/2021 19:33
Chapter 701 19/05/2021 17:33
Chapter 700 19/05/2021 15:33
Chapter 699 19/05/2021 13:33
Chapter 698 19/05/2021 11:33
Chapter 697 19/05/2021 09:33
Chapter 696 19/05/2021 07:33
Chapter 695 19/05/2021 05:33
Chapter 694 19/05/2021 03:33
Chapter 693 19/05/2021 01:33
Chapter 692 18/05/2021 23:33
Chapter 691 18/05/2021 21:33
Chapter 690 18/05/2021 19:33
Chapter 689 18/05/2021 17:33
Chapter 688 18/05/2021 15:33
Chapter 687 18/05/2021 13:33
Chapter 686 18/05/2021 11:33
Chapter 685 18/05/2021 09:33
Chapter 684 18/05/2021 07:33
Chapter 683 18/05/2021 05:33
Chapter 682 18/05/2021 03:33
Chapter 681 18/05/2021 01:33
Chapter 680 17/05/2021 23:33
Chapter 679 17/05/2021 21:33
Chapter 678 17/05/2021 19:33
Chapter 677 17/05/2021 17:33
Chapter 676 17/05/2021 15:33
Chapter 675 17/05/2021 13:33
Chapter 674 17/05/2021 11:33
Chapter 673 17/05/2021 09:33
Chapter 672 17/05/2021 07:33
Chapter 671 17/05/2021 05:33
Chapter 670 17/05/2021 03:33
Chapter 669 17/05/2021 01:33
Chapter 668 16/05/2021 23:33
Chapter 667 16/05/2021 21:33
Chapter 666 16/05/2021 19:33
Chapter 665 16/05/2021 17:33
Chapter 664 16/05/2021 15:33
Chapter 663 16/05/2021 13:33
Chapter 662 16/05/2021 11:33
Chapter 661 16/05/2021 09:33
Chapter 660 16/05/2021 07:33
Chapter 659 16/05/2021 05:33
Chapter 658 16/05/2021 03:33
Chapter 657 16/05/2021 01:33
Chapter 656 15/05/2021 23:33
Chapter 655 15/05/2021 21:33
Chapter 654 15/05/2021 19:33
Chapter 653 15/05/2021 17:33
Chapter 652 15/05/2021 15:33
Chapter 651 15/05/2021 13:33
Chapter 650 15/05/2021 11:33
Chapter 649 15/05/2021 09:33
Chapter 648 15/05/2021 07:33
Chapter 647 15/05/2021 05:33
Chapter 646 15/05/2021 03:33
Chapter 645 15/05/2021 01:33
Chapter 644 14/05/2021 23:33
Chapter 643 14/05/2021 21:33
Chapter 642 14/05/2021 19:33
Chapter 641 14/05/2021 17:33
Chapter 640 14/05/2021 15:33
Chapter 639 14/05/2021 13:33
Chapter 638 14/05/2021 11:33
Chapter 637 14/05/2021 09:33
Chapter 636 14/05/2021 07:33
Chapter 635 14/05/2021 05:33
Chapter 634 14/05/2021 03:33
Chapter 633 14/05/2021 01:33
Chapter 632 13/05/2021 23:33
Chapter 631 13/05/2021 21:33
Chapter 630 13/05/2021 19:33
Chapter 629 13/05/2021 17:33
Chapter 628 13/05/2021 15:33
Chapter 627 13/05/2021 13:33
Chapter 626 13/05/2021 11:33
Chapter 625 13/05/2021 09:33
Chapter 624 13/05/2021 07:33
Chapter 623 13/05/2021 05:33
Chapter 622 13/05/2021 03:33
Chapter 621 13/05/2021 01:33
Chapter 620 12/05/2021 23:33
Chapter 619 12/05/2021 21:33
Chapter 618 12/05/2021 19:33
Chapter 617 12/05/2021 17:33
Chapter 616 12/05/2021 15:33
Chapter 615 12/05/2021 13:33
Chapter 614 12/05/2021 11:33
Chapter 613 12/05/2021 09:33
Chapter 612 12/05/2021 07:33
Chapter 611 12/05/2021 05:33
Chapter 610 12/05/2021 03:33
Chapter 609 12/05/2021 01:33
Chapter 608 11/05/2021 23:33
Chapter 607 11/05/2021 21:33
Chapter 606 11/05/2021 19:33
Chapter 605 11/05/2021 17:33
Chapter 604 11/05/2021 15:33
Chapter 603 11/05/2021 13:33
Chapter 602 11/05/2021 11:33
Chapter 601 11/05/2021 09:33
Chapter 600 11/05/2021 07:33
Chapter 599 11/05/2021 05:33
Chapter 598 11/05/2021 03:33
Chapter 597 11/05/2021 01:33
Chapter 596 10/05/2021 23:33
Chapter 595 10/05/2021 21:33
Chapter 594 10/05/2021 19:33
Chapter 593 10/05/2021 17:33
Chapter 592 10/05/2021 15:33
Chapter 591 10/05/2021 13:33
Chapter 590 10/05/2021 11:33
Chapter 589 10/05/2021 09:33
Chapter 588 10/05/2021 07:33
Chapter 587 10/05/2021 05:33
Chapter 586 10/05/2021 03:33
Chapter 585 10/05/2021 01:33
Chapter 584 09/05/2021 23:33
Chapter 583 09/05/2021 21:33
Chapter 582 09/05/2021 19:33
Chapter 581 09/05/2021 17:33
Chapter 580 09/05/2021 15:33
Chapter 579 09/05/2021 13:33
Chapter 578 09/05/2021 11:33
Chapter 577 09/05/2021 09:33
Chapter 576 09/05/2021 07:33
Chapter 575 09/05/2021 05:33
Chapter 574 09/05/2021 03:33
Chapter 573 09/05/2021 01:33
Chapter 572 08/05/2021 23:33
Chapter 571 08/05/2021 21:33
Chapter 570 08/05/2021 19:33
Chapter 569 08/05/2021 17:33
Chapter 568 08/05/2021 15:33
Chapter 567 08/05/2021 13:33
Chapter 566 08/05/2021 11:33
Chapter 565 08/05/2021 09:33
Chapter 564 08/05/2021 07:33
Chapter 563 08/05/2021 05:33
Chapter 562 08/05/2021 03:33
Chapter 561 08/05/2021 01:33
Chapter 560 07/05/2021 23:33
Chapter 559 07/05/2021 21:33
Chapter 558 07/05/2021 19:33
Chapter 557 07/05/2021 17:33
Chapter 556 07/05/2021 15:33
Chapter 555 07/05/2021 13:33
Chapter 554 07/05/2021 11:33
Chapter 553 07/05/2021 09:33
Chapter 552 07/05/2021 07:33
Chapter 551 07/05/2021 05:33
Chapter 550 07/05/2021 03:33
Chapter 549 07/05/2021 01:33
Chapter 548 06/05/2021 23:33
Chapter 547 06/05/2021 21:33
Chapter 546 06/05/2021 19:33
Chapter 545 06/05/2021 17:33
Chapter 544 06/05/2021 15:33
Chapter 543 06/05/2021 13:33
Chapter 542 06/05/2021 11:33
Chapter 541 06/05/2021 09:33
Chapter 540 06/05/2021 07:33
Chapter 539 06/05/2021 05:33
Chapter 538 06/05/2021 03:33
Chapter 537 06/05/2021 01:33
Chapter 536 05/05/2021 23:33
Chapter 535 05/05/2021 21:33
Chapter 534 05/05/2021 19:33
Chapter 533 05/05/2021 17:33
Chapter 532 05/05/2021 15:33
Chapter 531 05/05/2021 13:33
Chapter 530 05/05/2021 11:33
Chapter 529 05/05/2021 09:33
Chapter 528 05/05/2021 07:33
Chapter 527 05/05/2021 05:33
Chapter 526 05/05/2021 03:33
Chapter 525 05/05/2021 01:33
Chapter 524 04/05/2021 23:33
Chapter 523 04/05/2021 21:33
Chapter 522 04/05/2021 19:33
Chapter 521 04/05/2021 17:33
Chapter 520 04/05/2021 15:33
Chapter 519 04/05/2021 13:33
Chapter 518 04/05/2021 11:33
Chapter 517 04/05/2021 09:33
Chapter 516 04/05/2021 07:33
Chapter 515 04/05/2021 05:33
Chapter 514 04/05/2021 03:33
Chapter 513 04/05/2021 01:33
Chapter 512 03/05/2021 23:33
Chapter 511 03/05/2021 21:33
Chapter 510 03/05/2021 19:33
Chapter 509 03/05/2021 17:33
Chapter 508 03/05/2021 15:33
Chapter 507 03/05/2021 13:33
Chapter 506 03/05/2021 11:33
Chapter 505 03/05/2021 09:33
Chapter 504 03/05/2021 07:33
Chapter 503 03/05/2021 05:33
Chapter 502 03/05/2021 03:33
Chapter 501 03/05/2021 01:33
Chapter 500 02/05/2021 23:33
Chapter 499 02/05/2021 21:33
Chapter 498 02/05/2021 19:33
Chapter 497 02/05/2021 17:33
Chapter 496 02/05/2021 15:33
Chapter 495 02/05/2021 13:33
Chapter 494 02/05/2021 11:33
Chapter 493 02/05/2021 09:33
Chapter 492 02/05/2021 07:33
Chapter 491 02/05/2021 05:33
Chapter 490 02/05/2021 03:33
Chapter 489 02/05/2021 01:33
Chapter 488 01/05/2021 23:33
Chapter 487 01/05/2021 21:33
Chapter 486 01/05/2021 19:33
Chapter 485 01/05/2021 17:33
Chapter 484 01/05/2021 15:33
Chapter 483 01/05/2021 13:33
Chapter 482 01/05/2021 11:33
Chapter 481 01/05/2021 09:33
Chapter 480 01/05/2021 07:33
Chapter 479 01/05/2021 05:33
Chapter 478 01/05/2021 03:33
Chapter 477 01/05/2021 01:33
Chapter 476 30/04/2021 23:33
Chapter 475 30/04/2021 21:33
Chapter 474 30/04/2021 19:33
Chapter 473 30/04/2021 17:33
Chapter 472 30/04/2021 15:33
Chapter 471 30/04/2021 13:33
Chapter 470 30/04/2021 11:33
Chapter 469 30/04/2021 09:33
Chapter 468 30/04/2021 07:33
Chapter 467 30/04/2021 05:33
Chapter 466 30/04/2021 03:33
Chapter 465 30/04/2021 01:33
Chapter 464 29/04/2021 23:33
Chapter 463 29/04/2021 21:33
Chapter 462 29/04/2021 19:33
Chapter 461 29/04/2021 17:33
Chapter 460 29/04/2021 15:33
Chapter 459 29/04/2021 13:33
Chapter 458 29/04/2021 11:33
Chapter 457 29/04/2021 09:33
Chapter 456 29/04/2021 07:33
Chapter 455 29/04/2021 05:33
Chapter 454 29/04/2021 03:33
Chapter 453 29/04/2021 01:33
Chapter 452 28/04/2021 23:33
Chapter 451 28/04/2021 21:33
Chapter 450 28/04/2021 19:33
Chapter 449 28/04/2021 17:33
Chapter 448 28/04/2021 15:33
Chapter 447 28/04/2021 13:33
Chapter 446 28/04/2021 11:33
Chapter 445 28/04/2021 09:33
Chapter 444 28/04/2021 07:33
Chapter 443 28/04/2021 05:33
Chapter 442 28/04/2021 03:33
Chapter 441 28/04/2021 01:33
Chapter 440 27/04/2021 23:33
Chapter 439 27/04/2021 21:33
Chapter 438 27/04/2021 19:33
Chapter 437 27/04/2021 17:33
Chapter 436 27/04/2021 15:33
Chapter 435 27/04/2021 13:33
Chapter 434 27/04/2021 11:33
Chapter 433 27/04/2021 09:33
Chapter 432 27/04/2021 07:33
Chapter 431 27/04/2021 05:33
Chapter 430 27/04/2021 03:33
Chapter 429 27/04/2021 01:33
Chapter 428 26/04/2021 23:33
Chapter 427 26/04/2021 21:33
Chapter 426 26/04/2021 19:33
Chapter 425 26/04/2021 17:33
Chapter 424 26/04/2021 15:33
Chapter 423 26/04/2021 13:33
Chapter 422 26/04/2021 11:33
Chapter 421 26/04/2021 09:33
Chapter 420 26/04/2021 07:33
Chapter 419 26/04/2021 05:33
Chapter 418 26/04/2021 03:33
Chapter 417 26/04/2021 01:33
Chapter 416 25/04/2021 23:33
Chapter 415 25/04/2021 21:33
Chapter 413 25/04/2021 19:33
Chapter 412 25/04/2021 17:33
Chapter 411 25/04/2021 15:33
Chapter 410 25/04/2021 13:33
Chapter 409 25/04/2021 11:33
Chapter 408 25/04/2021 09:33
Chapter 407 25/04/2021 07:33
Chapter 406 25/04/2021 05:33
Chapter 405 25/04/2021 03:33
Chapter 404 25/04/2021 01:33
Chapter 403 24/04/2021 23:33
Chapter 402 24/04/2021 21:33
Chapter 401 24/04/2021 19:33
Chapter 400 24/04/2021 17:33
Chapter 399 24/04/2021 15:33
Chapter 398 24/04/2021 13:33
Chapter 397 24/04/2021 11:33
Chapter 396 24/04/2021 09:33
Chapter 395 24/04/2021 07:33
Chapter 394 24/04/2021 05:33
Chapter 393 24/04/2021 03:33
Chapter 392 24/04/2021 01:33
Chapter 391 23/04/2021 23:33
Chapter 390 23/04/2021 21:33
Chapter 389 23/04/2021 19:33
Chapter 388 23/04/2021 17:33
Chapter 387 23/04/2021 15:33
Chapter 386 23/04/2021 13:33
Chapter 385 23/04/2021 11:33
Chapter 384 23/04/2021 09:33
Chapter 382 23/04/2021 07:33
Chapter 381 23/04/2021 05:33
Chapter 380 23/04/2021 03:33
Chapter 379 23/04/2021 01:33
Chapter 378 22/04/2021 23:33
Chapter 377 22/04/2021 21:33
Chapter 376 22/04/2021 19:33
Chapter 375 22/04/2021 17:33
Chapter 374 22/04/2021 15:33
Chapter 372 22/04/2021 13:33
Chapter 371 22/04/2021 11:33
Chapter 370 22/04/2021 09:33
Chapter 369 22/04/2021 07:33
Chapter 368 22/04/2021 05:33
Chapter 367 22/04/2021 03:33
Chapter 366 22/04/2021 01:33
Chapter 365 21/04/2021 23:33
Chapter 364 21/04/2021 21:33
Chapter 363 21/04/2021 19:33
Chapter 362 21/04/2021 17:33
Chapter 361 21/04/2021 15:33
Chapter 360 21/04/2021 13:33
Chapter 359 21/04/2021 11:33
Chapter 358 21/04/2021 09:33
Chapter 357 21/04/2021 07:33
Chapter 356 21/04/2021 05:33
Chapter 355 21/04/2021 03:33
Chapter 354 21/04/2021 01:33
Chapter 353 20/04/2021 23:33
Chapter 352 20/04/2021 21:33
Chapter 351 20/04/2021 19:33
Chapter 350 20/04/2021 17:33
Chapter 349 20/04/2021 15:33
Chapter 348 20/04/2021 13:33
Chapter 347 20/04/2021 11:33
Chapter 346 20/04/2021 09:33
Chapter 345 20/04/2021 07:33
Chapter 344 20/04/2021 05:33
Chapter 343 20/04/2021 03:33
Chapter 342 20/04/2021 01:33
Chapter 341 19/04/2021 23:33
Chapter 340 19/04/2021 21:33
Chapter 339 19/04/2021 19:33
Chapter 338 19/04/2021 17:33
Chapter 337 19/04/2021 15:33
Chapter 336 19/04/2021 13:33
Chapter 335 19/04/2021 11:33
Chapter 334 19/04/2021 09:33
Chapter 333 19/04/2021 07:33
Chapter 332 19/04/2021 05:33
Chapter 331 19/04/2021 03:33
Chapter 330 19/04/2021 01:33
Chapter 329 18/04/2021 23:33
Chapter 328 18/04/2021 21:33
Chapter 327 18/04/2021 19:33
Chapter 326 18/04/2021 17:33
Chapter 325 18/04/2021 15:33
Chapter 324 18/04/2021 13:33
Chapter 323 18/04/2021 11:33
Chapter 322 18/04/2021 09:33
Chapter 321 18/04/2021 07:33
Chapter 320 18/04/2021 05:33
Chapter 319 18/04/2021 03:33
Chapter 318 18/04/2021 01:33
Chapter 317 17/04/2021 23:33
Chapter 316 17/04/2021 21:33
Chapter 315 17/04/2021 19:33
Chapter 314 17/04/2021 17:33
Chapter 313 17/04/2021 15:33
Chapter 312 17/04/2021 13:33
Chapter 311 17/04/2021 11:33
Chapter 310 17/04/2021 09:33
Chapter 309 17/04/2021 07:33
Chapter 308 17/04/2021 05:33
Chapter 307 17/04/2021 03:33
Chapter 306 17/04/2021 01:33
Chapter 305 16/04/2021 23:33
Chapter 304 16/04/2021 21:33
Chapter 303 16/04/2021 19:33
Chapter 302 16/04/2021 17:33
Chapter 301 16/04/2021 15:33
Chapter 300 16/04/2021 13:33
Chapter 299 16/04/2021 11:33
Chapter 298 16/04/2021 09:33
Chapter 297 16/04/2021 07:33
Chapter 296 16/04/2021 05:33
Chapter 295 16/04/2021 03:33
Chapter 294 16/04/2021 01:33
Chapter 293 15/04/2021 23:33
Chapter 292 15/04/2021 21:33
Chapter 291 15/04/2021 19:33
Chapter 290 15/04/2021 17:33
Chapter 289 15/04/2021 15:33
Chapter 288 15/04/2021 13:33
Chapter 287 15/04/2021 11:33
Chapter 286 15/04/2021 09:33
Chapter 285 15/04/2021 07:33
Chapter 284 15/04/2021 05:33
Chapter 283 15/04/2021 03:33
Chapter 282 15/04/2021 01:33
Chapter 281 14/04/2021 23:33
Chapter 280 14/04/2021 21:33
Chapter 279 14/04/2021 19:33
Chapter 278 14/04/2021 17:33
Chapter 277 14/04/2021 15:33
Chapter 276 14/04/2021 13:33
Chapter 275 14/04/2021 11:33
Chapter 274 14/04/2021 09:33
Chapter 273 14/04/2021 07:33
Chapter 272 14/04/2021 05:33
Chapter 271 14/04/2021 03:33
Chapter 270 14/04/2021 01:33
Chapter 269 13/04/2021 23:33
Chapter 268 13/04/2021 21:33
Chapter 267 13/04/2021 19:33
Chapter 266 13/04/2021 17:33
Chapter 265 13/04/2021 15:33
Chapter 264 13/04/2021 13:33
Chapter 263 13/04/2021 11:33
Chapter 262 13/04/2021 09:33
Chapter 261 13/04/2021 07:33
Chapter 260 13/04/2021 05:33
Chapter 259 13/04/2021 03:33
Chapter 258 13/04/2021 01:33
Chapter 257 12/04/2021 23:33
Chapter 256 12/04/2021 21:33
Chapter 255 12/04/2021 19:33
Chapter 254 12/04/2021 17:33
Chapter 253 12/04/2021 15:33
Chapter 252 12/04/2021 13:33
Chapter 251 12/04/2021 11:33
Chapter 250 12/04/2021 09:33
Chapter 249 12/04/2021 07:33
Chapter 248 12/04/2021 05:33
Chapter 247 12/04/2021 03:33
Chapter 246 12/04/2021 01:33
Chapter 245 11/04/2021 23:33
Chapter 244 11/04/2021 21:33
Chapter 243 11/04/2021 19:33
Chapter 242 11/04/2021 17:33
Chapter 241 11/04/2021 15:33
Chapter 240 11/04/2021 13:33
Chapter 239 11/04/2021 11:33
Chapter 238 11/04/2021 09:33
Chapter 237 11/04/2021 07:33
Chapter 236 11/04/2021 05:33
Chapter 235 11/04/2021 03:33
Chapter 234 11/04/2021 01:33
Chapter 233 10/04/2021 23:33
Chapter 232 10/04/2021 21:33
Chapter 231 10/04/2021 19:33
Chapter 230 10/04/2021 17:33
Chapter 229 10/04/2021 15:33
Chapter 228 10/04/2021 13:33
Chapter 227 10/04/2021 11:33
Chapter 226 10/04/2021 09:33
Chapter 225 10/04/2021 07:33
Chapter 224 10/04/2021 05:33
Chapter 223 10/04/2021 03:33
Chapter 222 10/04/2021 01:33
Chapter 221 09/04/2021 23:33
Chapter 220 09/04/2021 21:33
Chapter 219 09/04/2021 19:33
Chapter 218 09/04/2021 17:33
Chapter 217 09/04/2021 15:33
Chapter 215 20/06/2021 23:29
Chapter 214 20/06/2021 21:29
Chapter 213 20/06/2021 19:29
Chapter 212 20/06/2021 17:29
Chapter 211 20/06/2021 15:29
Chapter 210 20/06/2021 13:29
Chapter 209 20/06/2021 11:29
Chapter 208 20/06/2021 09:29
Chapter 207 20/06/2021 07:29
Chapter 206 20/06/2021 05:29
Chapter 205 20/06/2021 03:29
Chapter 204 20/06/2021 01:29
Chapter 203 19/06/2021 23:29
Chapter 202 19/06/2021 21:29
Chapter 201 19/06/2021 19:29
Chapter 200 19/06/2021 17:29
Chapter 199 19/06/2021 15:29
Chapter 198 19/06/2021 13:29
Chapter 197 19/06/2021 11:29
Chapter 196 19/06/2021 09:29
Chapter 195 19/06/2021 07:29
Chapter 194 19/06/2021 05:29
Chapter 193 19/06/2021 03:29
Chapter 192 19/06/2021 01:29
Chapter 191 18/06/2021 23:29
Chapter 190 18/06/2021 21:29
Chapter 189 18/06/2021 19:29
Chapter 188 13/06/2021 13:30
Chapter 187 13/06/2021 11:30
Chapter 186 13/06/2021 09:30
Chapter 185 13/06/2021 07:30
Chapter 184 13/06/2021 05:30
Chapter 183 13/06/2021 03:30
Chapter 182 13/06/2021 01:30
Chapter 181 12/06/2021 23:30
Chapter 180 12/06/2021 21:30
Chapter 179 12/06/2021 19:30
Chapter 178 12/06/2021 17:30
Chapter 177 12/06/2021 15:30
Chapter 176 10/06/2021 23:30
Chapter 175 10/06/2021 21:30
Chapter 174 10/06/2021 19:30
Chapter 173 10/06/2021 17:30
Chapter 172 10/06/2021 15:30
Chapter 171 10/06/2021 13:30
Chapter 170 10/06/2021 11:30
Chapter 169 10/06/2021 09:30
Chapter 168 10/06/2021 07:30
Chapter 167 10/06/2021 05:30
Chapter 166 10/06/2021 03:30
Chapter 165 10/06/2021 01:30
Chapter 164 09/06/2021 23:30
Chapter 163 09/06/2021 21:30
Chapter 162 09/06/2021 19:30
Chapter 161 09/06/2021 17:30
Chapter 160 09/06/2021 15:30
Chapter 159 09/06/2021 13:30
Chapter 158 09/06/2021 11:30
Chapter 157 09/06/2021 09:30
Chapter 156 09/06/2021 07:30
Chapter 155 09/06/2021 05:30
Chapter 154 09/06/2021 03:30
Chapter 153 09/06/2021 01:30
Chapter 152 08/06/2021 23:30
Chapter 151 08/06/2021 21:30
Chapter 150 08/06/2021 19:30
Chapter 149 : Hiện trường bắt gian kinh điển 08/06/2021 17:30
Chapter 148 : Tên cuồng nhìn trộm 08/06/2021 15:30
Chapter 147 : Ghép đôi bừa 08/06/2021 13:30
Chapter 146 : Ta mua vị cô nương này 08/06/2021 11:30
Chapter 145 : Thẩm Phong Vân coi mắt 08/06/2021 09:30
Chapter 144 : Bị chó điên cắn 08/06/2021 07:30
Chapter 143 : Kỹ thuật của tên này kém quá 08/06/2021 05:30
Chapter 142 : Lãnh Băng Cơ, nàng lăn ra đây cho bổn vương! 08/06/2021 03:30
Chapter 141 : Đại đội bài trừ tệ nạn đến rồi 08/06/2021 01:30
Chapter 140 : Âm Dương Nhân tuyệt sắc 07/06/2021 23:30
Chapter 139 : Hay là cược một phen 07/06/2021 21:30
Chapter 138 : Nay ôm người này mai ôm người khác 07/06/2021 19:30
Chapter 137 : Ông trời đang trêu đùa ta sao? 07/06/2021 17:30
Chapter 136 : Nàng đang ghen sao? 07/06/2021 15:30
Chapter 135 : Thận ca ca ta không tốt 07/06/2021 13:30
Chapter 134 : Nếu nam nhân mà đáng tin thì heo cũng biết trèo cây 07/06/2021 11:30
Chapter 133 : Giành con rể trên bảng vàng 07/06/2021 09:30
Chapter 132 : Thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn 07/06/2021 07:30
Chapter 131 : Xưa đầu bằng nay 07/06/2021 05:30
Chapter 130 : Thỏ chết cáo buồn 07/06/2021 03:30
Chapter 129 : Giả vờ đạo đức 07/06/2021 01:30
Chapter 128 : Ra tuyệt chiêu cuối cùng 06/06/2021 23:30
Chapter 127 : Hai người chúng ta bát tự không hợp 06/06/2021 21:30
Chapter 126 : Lưu đày 06/06/2021 19:30
Chapter 125 : Bẫy của Lãnh Băng Cơ 06/06/2021 17:30
Chapter 124 : Ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục thế này còn ra thể thống gì 06/06/2021 15:30
Chapter 123 : Khí thế không đủ phải dùng chiều cao áp đảo 06/06/2021 13:30
Chapter 122 : Có một số thứ không phải cứ nhịn là được 06/06/2021 11:30
Chapter 121 : Chưa kể đến độc tính, cái này chỉ là trò vớ vẩn! 06/06/2021 09:30
Chapter 120 : Dựa theo kịch bản 06/06/2021 07:30
Chapter 119 : Dùng ta làm bia đỡ đạn 06/06/2021 05:30
Chapter 118 : Hóa ra là muốn biến thể thành thiếp 06/06/2021 03:30
Chapter 117 : Con đã không còn thủ cung sa 06/06/2021 01:30
Chapter 116 : Bà bà giá lâm 05/06/2021 23:30
Chapter 115 : Giai nhân thanh tú giả gái 05/06/2021 21:30
Chapter 114 : Phụ thân của hài tử là ai? 05/06/2021 19:30
Chapter 113 : Vụ làm ăn với vương phủ 05/06/2021 17:30
Chapter 112 : Trong hộp nhân sâm rơi ra một con rùa 05/06/2021 15:30
Chapter 111 : Làm nũng đến buồn nôn 05/06/2021 13:30
Chapter 110 : Cuối cùng đã tìm được cái đùi vàng lớn 05/06/2021 11:30
Chapter 109 : Vương phi nương nương bị bắt cóc 05/06/2021 09:30
Chapter 108 : Kiếp trước chắc hẳn là một thầy giáo 05/06/2021 07:30
Chapter 107 : Mộ Dung Phong là đồ Con rùa 05/06/2021 05:30
Chapter 106 : Nghịch ngợm vui một lúc, lỡ chân giẫm phải là 05/06/2021 03:30
Chapter 105 : Khối cải trắng này rốt cục bị heo vây quanh 05/06/2021 01:30
Chapter 104 : Kiểm tra thân thể cho Vương gia 04/06/2021 23:30
Chapter 103 : Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó 04/06/2021 21:30
Chapter 102 : Kế hay đuổi điêu nô 04/06/2021 19:30
Chapter 101 : Ước định ba điều 04/06/2021 17:30
Chapter 100 : Đẳng cấp của người phải ngang với mẫu thân Mộ Dung Phong 04/06/2021 15:30
Chapter 99 : Đấy là cách Vương gia cưng chiều con 04/06/2021 13:30
Chapter 98 : Cãi nhau chỉ có thể về nhà nương 04/06/2021 11:30
Chapter 97 : Đại chiến tranh giường 04/06/2021 09:30
Chapter 96 : Dám ăn đậu hũ của lão nương, ta liều mạng với ngươi 04/06/2021 07:30
Chapter 95 : Cho một bát đậu phụ thối 04/06/2021 05:30
Chapter 94 : Cuối cùng cũng mở miệng 04/06/2021 03:30
Chapter 93 : Đại Trưởng Công Chúa giá đáo 04/06/2021 01:30
Chapter 92 : Viện binh 03/06/2021 23:30
Chapter 91 : Mẹ nó chứ, Bích Đông à? 03/06/2021 21:30
Chapter 90 : Canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc và đậu phụ thối 03/06/2021 19:30
Chapter 89 : Ba năm mang thai ngớ ngẩn 03/06/2021 17:30
Chapter 88 : Thăng quan phát tài vợ chế 03/06/2021 15:30
Chapter 87 : Quả thật chỉ có một âm mưu 03/06/2021 13:30
Chapter 86 : Quan tài 03/06/2021 11:30
Chapter 85 : Thị vệ này có thân thủ cao cường 03/06/2021 09:30
Chapter 84 : Khám nghiệm tử thi 03/06/2021 07:30
Chapter 83 : Nhiều rận sẽ thấy nhột 03/06/2021 05:30
Chapter 82 : Bệnh điên là giả 03/06/2021 03:30
Chapter 81 : Tháp người điên 03/06/2021 01:30
Chapter 80 : Vương gia quá mạnh rồi 02/06/2021 23:30
Chapter 79 : Sao ngươi không mệt chết luôn đi? 02/06/2021 21:30
Chapter 78 : Thử hàng xong rồi thì không trả được đâu 02/06/2021 19:30
Chapter 77 : Nha đầu thông phòng 02/06/2021 17:30
Chapter 76 : Đao kiếm thì ngăn được, chứ phúc phần thì không cướp đâu 02/06/2021 15:30
Chapter 75 : Bổn Vương thất kính không nhận 02/06/2021 13:30
Chapter 74 : Vương gia thôi thì nhận nha đầu này đi 02/06/2021 11:30
Chapter 73 : Không kịp đề phòng ăn một quả dưa to kềnh 02/06/2021 09:30
Chapter 72 : Vương phi, xin ban cho ta một viên độc dược đi 02/06/2021 07:30
Chapter 71 : Ngươi đi chăm sóc cho phó tướng đi 02/06/2021 05:30
Chapter 70 : Nắm lấy đầu gió 02/06/2021 03:30
Chapter 69 : Bạch Liên Hoa này quá biết diễn trò 02/06/2021 01:30
Chapter 68 : Rung động trong lúc vô tình 01/06/2021 23:30
Chapter 67 : Tại sao chúng ta không hòa giải? 01/06/2021 21:30
Chapter 66 : Nếu như không thích, hãy trả lại muội ấy cho ta 01/06/2021 19:30
Chapter 65 : Gian lận 01/06/2021 17:30
Chapter 64 : Đã học xong khổ nhục kế 01/06/2021 15:30
Chapter 63 : Ta chỉ có hứng thú với nữ nhân 01/06/2021 13:30
Chapter 62 : Biến thành chó con vẫy đuôi 01/06/2021 11:30
Chapter 61 : Khoác lác cho qua cho thôi 01/06/2021 09:30
Chapter 60 : Sách này nhà ta chỉ lấy chùi mông 01/06/2021 07:30
Chapter 59 : Lợn cũng thông minh hơn mấy người 01/06/2021 05:30
Chapter 58 : Khẩu vị của Vương Gia rất kì lạ! 01/06/2021 03:30
Chapter 57 : Thận hỏa quá vượng 01/06/2021 01:30
Chapter 56 : Ngươi lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi 31/05/2021 23:30
Chapter 55 : Nữ nhân này muốn soán vị 31/05/2021 21:30
Chapter 54 : Ngoại tổ phụ, người cứ đùa con mãi 31/05/2021 19:30
Chapter 53 : Nuôi nàng như nuôi heo 31/05/2021 17:30
Chapter 52 : Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích 31/05/2021 15:30
Chapter 51 : Cứu hắn, địa vị vương phi sẽ mãi mãi là của nàng 31/05/2021 13:30
Chapter 50 : Giúp ta cứu người 31/05/2021 11:30
Chapter 49 : Nữ nhân thật rắc rối 31/05/2021 09:30
Chapter 48 : Vì đánh hổ dẫn sói vào nhà 31/05/2021 07:30
Chapter 47 : Huệ Phi rốt cuộc đưa ra chủ ý ngu ngốc gì 31/05/2021 05:30
Chapter 46 : Phong Vương gia trong cung lốp xe dự phòng 31/05/2021 03:30
Chapter 45 : Muốn ăn không khí với nam nhân khác, nằm mơ 31/05/2021 01:30
Chapter 44 : Hỉ công công sắp không xong rồi 30/05/2021 23:30
Chapter 43 : Mộ Dung Phong, chúng ta hòa ly đi! 30/05/2021 21:30
Chapter 42 : Dã tâm của Tri Thu bại lộ rồi 30/05/2021 19:30
Chapter 41 : Vương gia thật sự có phong phạm của kẻ phá của  30/05/2021 17:30
Chapter 40 : Thánh phẩm dưỡng nhan Ngưng Hương đan 30/05/2021 15:30
Chapter 39 : Tỷ ấy dùng chính là yêu thuật 30/05/2021 13:30
Chapter 38 : Nào ai thiếu trang sức vàng đâu? 30/05/2021 11:30
Chapter 37 : Đừng ép ta giết chồng 30/05/2021 09:30
Chapter 36 : Kéo quần lên coi như là người dưnng 30/05/2021 07:30
Chapter 35 : Lén lút xăm cho vương gia một con rùa đen 30/05/2021 05:30
Chapter 34 : Bát nước phân đầu tiên nên biếu cho vương gia 30/05/2021 03:30
Chapter 33 : Uống bát nước phần này thay vương gia đi 30/05/2021 01:30
Chapter 32 : Tranh giành chỗ ngồi 29/05/2021 23:30
Chapter 31 : Lại một kẻ sủng thiếp diệt thế 29/05/2021 21:30
Chapter 30 : Thay thế Vương phi đi chúc thọ 29/05/2021 19:30
Chapter 29 : Chưa thành hôn mà có thai là chuyện đáng xấu hổ 29/05/2021 17:30
Chapter 28 : Pháp y học vấn 29/05/2021 15:30
Chapter 27 : Nước bị hạ độc 29/05/2021 13:30
Chapter 26 : Bán mình 29/05/2021 11:30
Chapter 25 : Kim di nương diễn kịch 29/05/2021 09:30
Chapter 24 : Người mù rồi 29/05/2021 07:30
Chapter 23 : Nam nhân đều là đồ Đầu heo 29/05/2021 05:30
Chapter 22 : Gót sen ba tấc 29/05/2021 03:30
Chapter 21 : Người này không tốt đẹp gì 29/05/2021 01:30
Chapter 20 : Nói xấu sau lưng 28/05/2021 23:30
Chapter 19 : Của hồi môn của ca ca 28/05/2021 21:30
Chapter 18 : Nghiệm thân 28/05/2021 19:30
Chapter 17 : Ngày thứ ba lại mặt 28/05/2021 17:30
Chapter 16 : Ô Kê Bạch Phong Hoàn 28/05/2021 15:30
Chapter 15 : Không hòa ly thì có thể ở góa 28/05/2021 13:30
Chapter 14 : Khóc sai mộ rồi 28/05/2021 11:30
Chapter 13 : Lão Thái quân không nghiêm chỉnh lắm 28/05/2021 09:30
Chapter 12 : Bắt đầu lại từ đầu 28/05/2021 07:30
Chapter 11 : Chia nhà sống qua ngày 28/05/2021 05:30
Chapter 10 : Náo động phòng 28/05/2021 03:30
Chapter 9 : Chân trần không sợ mang giày 28/05/2021 01:30
Chapter 8 : Miệng tên nam nhân quá bẩn 27/05/2021 23:30
Chapter 7 : Tỷ là chiếc định thép nhỏ sáng bóng 27/05/2021 21:30
Chapter 6 : Mất máu quá nhiều 27/05/2021 19:30
Chapter 5 : Xem náo nhiệt vui không? 27/05/2021 17:30
Chapter 4 : Thỉnh cầu hòa ly? 27/05/2021 15:30
Chapter 3 : Vị trí Phong vương phi là của ta 27/05/2021 13:30
Chapter 2 : Sợ kháng chí? 27/05/2021 11:30
Chapter 1 : Hoàng gia mất mặt! 27/05/2021 09:30

comment

Có thể bạn thích xem

Nữ Thần Diễn Xuất - Nu Than Dien Xuat

Cập nhật lúc : 20/09/2019 10:33

Tình trạng : 101 / 101 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thần Y Xuất Chúng - Than Y Xuat Chung

Cập nhật lúc : 04/07/2021 17:28

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bảo Tiêu Chiến Thần - Bao Tieu Chien Than

Cập nhật lúc : 03/01/2019 21:53

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Long Uy Chiến Thần - Long Uy Chien Than

Cập nhật lúc : 27/02/2023 21:03

Tình trạng : 1314 / 1316 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Chiến Thần Cuồng Phong - Chien Than Cuong Phong

Cập nhật lúc : 08/10/2022 09:31

Tình trạng : 2183 / 2185 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Chiến Thần Hắc Ám - Chien Than Hac Ám

Cập nhật lúc : 07/12/2022 21:30

Tình trạng : 307 / 309 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lăng Thiên Chiến Thần - Lang Thien Chien Than

Cập nhật lúc : 09/01/2021 14:58

Tình trạng : 779 / 781 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Rể Chiến Thần - Con Re Chien Than

Cập nhật lúc : 13/04/2021 20:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 18/12/2022 10:00

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chiến Thần Phong Vân - Chien Than Phong Van

Cập nhật lúc : 02/01/2022 10:09

Tình trạng : 2886 / 2888 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Điện Hạ - Chien Than Đien Ha

Cập nhật lúc : 27/04/2022 13:58

Tình trạng : 391 / 393 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Truyền Kỳ Chiến Thần - Truyen Ky Chien Than

Cập nhật lúc : 03/10/2022 02:30

Tình trạng : 2870 / 2872 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 28/03/2023 23:35

Tình trạng : 7123 / 7125 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

Cập nhật lúc : 28/03/2023 20:38

Tình trạng : 4922 / 4924 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/03/2023 20:31

Tình trạng : 4185 / 4187 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.253

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 29/03/2023 19:58

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Thừa Kế Danh Gia - Nguoi Thua Ke Danh Gia

Cập nhật lúc : 29/03/2023 16:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Ngay Mai Van Con Yeu Em

Cập nhật lúc : 29/03/2023 15:28

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện