Chiến Thần Tu La

Chien Than Tu La

Tác giả : Ak Nam

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/02/2023 03:59

Tình trạng : 1000 / 1002 Chapter

Lượt xem: 16191

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa. Giang Nghĩa hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời. “Châu, xin lỗi, anh về muộn rồi.” “Em yên tâm, tất cả những người đã hãm hại em, anh sẽ bắt bọn chúng phải chôn cùng em.” Trong năm năm qua, Giang Nghĩa đi lính ở chiến trường loạn lạc vùng biên giới phía Tây. Từ một quân sĩ bé nhỏ, anh dũng giết giặc, nhiều lần lập được chiến công, cuối cùng được thăng cấp lên làm tổng chỉ huy một vùng, trở thành Chiến thần Tu La ai ai cũng kính trọng. Ngày hôm nay, anh đã trở lại
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1000 03/02/2023 09:29
Chapter 999 03/02/2023 07:29
Chapter 998 03/02/2023 05:29
Chapter 997 03/02/2023 03:29
Chapter 996 03/02/2023 01:29
Chapter 995 02/02/2023 23:29
Chapter 994 02/02/2023 21:29
Chapter 993 02/02/2023 19:29
Chapter 992 02/02/2023 17:29
Chapter 991 02/02/2023 15:29
Chapter 990 02/02/2023 13:29
Chapter 989 02/02/2023 11:29
Chapter 988 02/02/2023 09:29
Chapter 987 02/02/2023 07:29
Chapter 986 02/02/2023 05:29
Chapter 985 02/02/2023 03:29
Chapter 984 02/02/2023 01:29
Chapter 983 01/02/2023 23:29
Chapter 982 01/02/2023 21:29
Chapter 981 01/02/2023 19:29
Chapter 980 01/02/2023 17:29
Chapter 979 01/02/2023 15:29
Chapter 978 01/02/2023 13:29
Chapter 977 01/02/2023 11:29
Chapter 976 01/02/2023 09:29
Chapter 975 01/02/2023 07:29
Chapter 974 01/02/2023 05:29
Chapter 973 01/02/2023 03:29
Chapter 972 01/02/2023 01:29
Chapter 971 31/01/2023 23:29
Chapter 970 31/01/2023 21:29
Chapter 969 31/01/2023 19:29
Chapter 968 31/01/2023 17:29
Chapter 967 31/01/2023 15:29
Chapter 966 31/01/2023 13:29
Chapter 965 31/01/2023 11:29
Chapter 964 31/01/2023 09:29
Chapter 963 31/01/2023 07:29
Chapter 962 31/01/2023 05:29
Chapter 961 31/01/2023 03:29
Chapter 960 26/01/2023 09:29
Chapter 959 26/01/2023 07:29
Chapter 958 26/01/2023 05:29
Chapter 957 26/01/2023 03:29
Chapter 956 26/01/2023 01:29
Chapter 955 25/01/2023 23:29
Chapter 954 25/01/2023 21:29
Chapter 953 25/01/2023 19:29
Chapter 952 25/01/2023 17:29
Chapter 951 25/01/2023 15:29
Chapter 950 25/01/2023 13:29
Chapter 949 25/01/2023 11:29
Chapter 948 25/01/2023 09:29
Chapter 947 25/01/2023 07:29
Chapter 946 25/01/2023 05:29
Chapter 945 25/01/2023 03:29
Chapter 944 25/01/2023 01:29
Chapter 943 24/01/2023 23:29
Chapter 942 24/01/2023 21:29
Chapter 941 24/01/2023 19:29
Chapter 940 24/01/2023 17:29
Chapter 939 24/01/2023 15:29
Chapter 938 24/01/2023 13:29
Chapter 937 24/01/2023 11:29
Chapter 936 24/01/2023 09:29
Chapter 935 24/01/2023 07:29
Chapter 934 24/01/2023 05:29
Chapter 933 24/01/2023 03:29
Chapter 932 24/01/2023 01:29
Chapter 931 23/01/2023 23:29
Chapter 930 23/01/2023 21:29
Chapter 929 23/01/2023 19:29
Chapter 928 23/01/2023 17:29
Chapter 927 23/01/2023 15:29
Chapter 926 23/01/2023 13:29
Chapter 925 19/01/2023 09:30
Chapter 924 19/01/2023 07:30
Chapter 923 19/01/2023 05:30
Chapter 922 19/01/2023 03:30
Chapter 921 19/01/2023 01:30
Chapter 920 18/01/2023 23:30
Chapter 919 18/01/2023 21:30
Chapter 918 18/01/2023 19:30
Chapter 917 18/01/2023 17:30
Chapter 916 18/01/2023 15:30
Chapter 915 18/01/2023 13:30
Chapter 914 18/01/2023 11:30
Chapter 913 18/01/2023 09:30
Chapter 912 18/01/2023 07:30
Chapter 911 18/01/2023 05:30
Chapter 910 18/01/2023 03:30
Chapter 909 18/01/2023 01:30
Chapter 908 17/01/2023 23:30
Chapter 907 17/01/2023 21:30
Chapter 906 17/01/2023 19:30
Chapter 905 17/01/2023 17:30
Chapter 904 17/01/2023 15:30
Chapter 903 17/01/2023 13:30
Chapter 902 17/01/2023 11:30
Chapter 901 17/01/2023 09:30
Chapter 900 17/01/2023 07:30
Chapter 899 17/01/2023 05:30
Chapter 898 17/01/2023 03:30
Chapter 897 17/01/2023 01:30
Chapter 896 16/01/2023 23:30
Chapter 895 16/01/2023 21:30
Chapter 894 16/01/2023 19:30
Chapter 893 16/01/2023 17:30
Chapter 892 16/01/2023 15:30
Chapter 891 16/01/2023 13:30
Chapter 890 16/01/2023 11:30
Chapter 889 16/01/2023 09:30
Chapter 888 16/01/2023 07:30
Chapter 887 16/01/2023 05:30
Chapter 886 16/01/2023 03:30
Chapter 885 16/01/2023 01:30
Chapter 884 15/01/2023 23:30
Chapter 883 15/01/2023 21:30
Chapter 882 15/01/2023 19:30
Chapter 881 15/01/2023 17:30
Chapter 880 15/01/2023 15:30
Chapter 879 15/01/2023 13:30
Chapter 878 15/01/2023 11:30
Chapter 877 15/01/2023 09:30
Chapter 876 15/01/2023 07:30
Chapter 875 15/01/2023 05:30
Chapter 874 15/01/2023 03:30
Chapter 873 15/01/2023 01:30
Chapter 872 14/01/2023 23:30
Chapter 871 14/01/2023 21:30
Chapter 870 14/01/2023 19:30
Chapter 869 14/01/2023 17:30
Chapter 868 14/01/2023 15:30
Chapter 867 14/01/2023 13:30
Chapter 866 14/01/2023 11:30
Chapter 865 07/01/2023 09:29
Chapter 864 07/01/2023 07:29
Chapter 863 07/01/2023 05:29
Chapter 862 07/01/2023 03:29
Chapter 861 07/01/2023 01:29
Chapter 860 06/01/2023 23:29
Chapter 859 06/01/2023 21:29
Chapter 858 06/01/2023 19:29
Chapter 857 06/01/2023 17:29
Chapter 856 06/01/2023 15:29
Chapter 855 06/01/2023 13:29
Chapter 854 06/01/2023 11:29
Chapter 853 06/01/2023 09:29
Chapter 852 06/01/2023 07:29
Chapter 851 06/01/2023 05:29
Chapter 850 06/01/2023 03:29
Chapter 849 06/01/2023 01:29
Chapter 848 05/01/2023 23:29
Chapter 847 05/01/2023 21:29
Chapter 846 05/01/2023 19:29
Chapter 845 05/01/2023 17:29
Chapter 844 05/01/2023 15:29
Chapter 843 05/01/2023 13:29
Chapter 842 05/01/2023 11:29
Chapter 841 05/01/2023 09:29
Chapter 840 05/01/2023 07:29
Chapter 839 05/01/2023 05:29
Chapter 838 05/01/2023 03:29
Chapter 837 05/01/2023 01:29
Chapter 836 04/01/2023 23:29
Chapter 835 04/01/2023 21:29
Chapter 834 31/12/2022 09:31
Chapter 833 31/12/2022 07:31
Chapter 832 31/12/2022 05:31
Chapter 831 31/12/2022 03:31
Chapter 830 31/12/2022 01:31
Chapter 829 30/12/2022 23:31
Chapter 828 30/12/2022 21:31
Chapter 827 30/12/2022 19:31
Chapter 826 30/12/2022 17:31
Chapter 825 30/12/2022 15:31
Chapter 824 30/12/2022 13:31
Chapter 823 30/12/2022 11:31
Chapter 822 30/12/2022 09:31
Chapter 821 30/12/2022 07:31
Chapter 820 30/12/2022 05:31
Chapter 819 28/12/2022 13:30
Chapter 818 28/12/2022 11:30
Chapter 817 28/12/2022 09:30
Chapter 816 28/12/2022 07:30
Chapter 815 28/12/2022 05:30
Chapter 814 28/12/2022 03:30
Chapter 813 28/12/2022 01:30
Chapter 812 27/12/2022 23:30
Chapter 811 27/12/2022 21:30
Chapter 810 27/12/2022 19:30
Chapter 809 26/12/2022 13:34
Chapter 808 26/12/2022 11:34
Chapter 807 26/12/2022 09:34
Chapter 806 26/12/2022 07:34
Chapter 805 26/12/2022 05:34
Chapter 804 26/12/2022 03:34
Chapter 803 26/12/2022 01:34
Chapter 802 25/12/2022 23:34
Chapter 801 25/12/2022 21:34
Chapter 800 25/12/2022 19:34
Chapter 799 25/12/2022 17:34
Chapter 798 25/12/2022 15:34
Chapter 797 25/12/2022 13:34
Chapter 796 25/12/2022 11:34
Chapter 795 25/12/2022 09:34
Chapter 794 25/12/2022 07:34
Chapter 793 25/12/2022 05:34
Chapter 792 25/12/2022 03:34
Chapter 791 25/12/2022 01:34
Chapter 790 24/12/2022 23:34
Chapter 789 24/12/2022 21:34
Chapter 788 24/12/2022 19:34
Chapter 787 24/12/2022 17:34
Chapter 786 24/12/2022 15:34
Chapter 785 24/12/2022 13:34
Chapter 784 21/12/2022 09:29
Chapter 783 21/12/2022 07:29
Chapter 782 21/12/2022 05:29
Chapter 781 21/12/2022 03:29
Chapter 780 21/12/2022 01:29
Chapter 779 20/12/2022 23:29
Chapter 778 20/12/2022 21:29
Chapter 777 20/12/2022 19:29
Chapter 776 20/12/2022 17:29
Chapter 775 20/12/2022 15:29
Chapter 774 20/12/2022 13:29
Chapter 773 20/12/2022 11:29
Chapter 772 20/12/2022 09:29
Chapter 771 20/12/2022 07:29
Chapter 770 20/12/2022 05:29
Chapter 769 20/12/2022 03:29
Chapter 768 20/12/2022 01:29
Chapter 767 19/12/2022 23:29
Chapter 766 19/12/2022 21:29
Chapter 765 19/12/2022 19:29
Chapter 764 19/12/2022 17:29
Chapter 763 19/12/2022 15:29
Chapter 762 19/12/2022 13:29
Chapter 761 19/12/2022 11:29
Chapter 760 : 760: Lựa Chọn 30/11/2022 09:29
Chapter 759 : 759: 9 Đây Là Có Ý Gì 30/11/2022 07:29
Chapter 758 : 758: “alo” 30/11/2022 05:29
Chapter 757 : 757: “mẹ Kiếp!” 30/11/2022 03:29
Chapter 756 : 756: “trùng Hợp Như Vậy Sao” 30/11/2022 01:29
Chapter 755 : 755: “ông À” 29/11/2022 23:29
Chapter 754 : 754: “đó Là Gì” 29/11/2022 21:29
Chapter 753 : 753: “chuyện Gì Vậy” 29/11/2022 19:29
Chapter 752 : 752: “hai Lựa Chọn” 29/11/2022 17:29
Chapter 751 : 751: “tự Tìm Đường Chết!” 29/11/2022 15:29
Chapter 750 : 750: Ông Ta Sao Có Thể Không Hiểu Quy Tắc 29/11/2022 13:29
Chapter 749 : 749: “đế Vương Lục Là Đế Vương Lục!” 29/11/2022 11:29
Chapter 748 : 748: Cạch 29/11/2022 09:29
Chapter 747 : 747: “lo Lắng Cái Gì” 29/11/2022 07:29
Chapter 746 : 746: “muốn!” 29/11/2022 05:29
Chapter 745 : 745: “chúng Tôi Tiễn Anh” 29/11/2022 03:29
Chapter 744 : 744: Aiz!!! 29/11/2022 01:29
Chapter 743 : 743: Kể Cả Kỳ Chấn 28/11/2022 23:29
Chapter 742 : 742: “tuân Lệnh!” 28/11/2022 21:29
Chapter 741 : 741: Hả 28/11/2022 19:29
Chapter 740 : 740: Cộc Cộc Cộc Cộc 28/11/2022 17:29
Chapter 739 : 739: “là Sao” 28/11/2022 15:29
Chapter 738 : 738: Nhìn Một Lượt 28/11/2022 13:29
Chapter 737 : 737: “là Ai” 28/11/2022 11:29
Chapter 736 : 736: Bốp Bốp Bốp 28/11/2022 09:29
Chapter 735 : 735: Hiện Trường Xôn Xao 28/11/2022 07:29
Chapter 734 : 734: Đi 28/11/2022 05:29
Chapter 733 : 733: Quy Tắc 28/11/2022 03:29
Chapter 732 : 732: Chung Sức Đấu Thầu 28/11/2022 01:29
Chapter 731 : 731: Lấy Giang Nghĩa Làm Gương 27/11/2022 23:29
Chapter 730 : 730: Tái Ông Mất Ngựa Chưa Chắc Là Họa 27/11/2022 21:29
Chapter 729 : 729: Lòng Tự Tôn Của Một Người Đàn Ông 27/11/2022 19:29
Chapter 728 : 728: Không Làm Phế Vật 27/11/2022 17:29
Chapter 727 : 727: Chân Thành Xin Lỗi 27/11/2022 15:29
Chapter 726 : 726: Một Câu Xin Lỗi 27/11/2022 13:29
Chapter 725 : 725: Mưa Bom Bão Đạn 22/11/2022 19:28
Chapter 724 : 724: Võ Công Có Lợi Hại Bằng Súng 22/11/2022 17:28
Chapter 723 : 723: Đến Trả Tiền 22/11/2022 15:28
Chapter 722 : 722: Mặt Trời Mọc Ở Phía Tây 22/11/2022 13:28
Chapter 721 : 721: Có Mắt Mà Không Thấy Thái Sơn 22/11/2022 11:28
Chapter 720 : 720: Giang Nghĩa Công Khai Thân Phận 22/11/2022 09:28
Chapter 719 : 719: Đoạt Lại Nhà Họ Đinh 22/11/2022 07:28
Chapter 718 : 718: Thắng Trận Vẻ Vang 22/11/2022 05:28
Chapter 717 : 717: Thay Đổi Gia Chủ 22/11/2022 03:28
Chapter 716 : 716: Người Đàn Ông Kia Quay Trở Về 22/11/2022 01:28
Chapter 715 : 715: Đại Hội Cổ Quyền 21/11/2022 23:28
Chapter 714 : 714: Mảnh Ghép Cổ Quyền Cuối Cùng 21/11/2022 21:28
Chapter 713 : 713: Ván Bài Tình Cảm 21/11/2022 19:28
Chapter 712 : 712: Tuyên Chiến 21/11/2022 17:28
Chapter 711 : 711: Chướng Ngại 21/11/2022 15:28
Chapter 710 : 710: Xử Bắn 21/11/2022 13:28
Chapter 709 : 709: Kẻ Thù Mới 21/11/2022 11:28
Chapter 708 : 708: Uy Hiếp Lui Binh 21/11/2022 09:28
Chapter 707 : 707: Huyết Tước 21/11/2022 07:28
Chapter 706 : 706: Thế Lực Đến Từ Nhiều Phía 21/11/2022 05:28
Chapter 705 : 705: Bỏ Tất Cả Gia Sản Để Cầu Xin Một Mạng 21/11/2022 03:28
Chapter 704 : 704: Nhận Tiền Mà Không Làm Được Việc 21/11/2022 01:28
Chapter 703 : 703: Tài Tang Vu Hãm 20/11/2022 23:28
Chapter 702 : 702: Doping 20/11/2022 21:28
Chapter 701 : 701: Nơi Thực Đấu 20/11/2022 19:28
Chapter 700 : 700: Dàn Xếp Tỉ Số 20/11/2022 17:28
Chapter 699 : 699: Chiêu Trò Tình Cảm 20/11/2022 15:28
Chapter 698 : 698: Một Trận Chiến Ác Liệt 20/11/2022 13:28
Chapter 697 : 697: Thế Chấp Hết Toàn Bộ Cổ Phần 20/11/2022 11:28
Chapter 696 : 696: Thua Đến Nóng Mắt 20/11/2022 09:28
Chapter 695 : 695: Giở Mánh 20/11/2022 07:28
Chapter 694 : 694: Mỗi Bên Ba Mươi Tỷ 20/11/2022 05:28
Chapter 693 : 693: Cái Này Mà Cũng Nỡ Bỏ Sao 20/11/2022 03:28
Chapter 692 : 692: Bỏ Bài 20/11/2022 01:28
Chapter 691 : 691: Khu Giải Trí 19/11/2022 23:28
Chapter 690 : 690: Bọ Ngựa Bắt Ve Chim Sẻ Trực Sẵn 19/11/2022 21:28
Chapter 689 : 689: Kế Hoạch Tiếp Theo 19/11/2022 19:28
Chapter 688 : 688: Bản Tính Lang Sói 19/11/2022 17:28
Chapter 687 : 687: Một Đường Chết 19/11/2022 15:28
Chapter 686 : 686: Kêu Gào Trong Tuyệt Vọng 19/11/2022 13:28
Chapter 685 : 685: Tranh Thủ Từng Phút Từng Giây 19/11/2022 11:28
Chapter 684 : 684: Dửng Dưng Hay Ngu Ngốc 19/11/2022 09:28
Chapter 683 : 683: Lão Tây 19/11/2022 07:28
Chapter 682 : 682: Khởi Điểm Của Vận Xui 19/11/2022 05:28
Chapter 681 : 681: Nghiệm Thu Đạt 19/11/2022 03:28
Chapter 680 : 680: Nội Tình 19/11/2022 01:28
Chapter 679 : 679: Đâm Lao Theo Lao 18/11/2022 23:28
Chapter 678 : 678: Mua Lại 18/11/2022 21:28
Chapter 677 : 677: Tình Cảm Không Thể Hơn Được Lợi Ích 18/11/2022 19:28
Chapter 676 : 676: Hại Người Rốt Cuộc Lại Tự Hại Mình 18/11/2022 17:28
Chapter 675 : 675: Kết Quả Không Ngờ Tới 18/11/2022 15:28
Chapter 674 : 674: Sức Mạnh Phi Thường 18/11/2022 13:28
Chapter 673 : 673: Thua Trong Nháy Mắt 18/11/2022 11:28
Chapter 672 : 672: So Thử Xem Ai Mạnh Hơn 18/11/2022 09:28
Chapter 671 : 671: Tiệc Xã Giao 18/11/2022 07:28
Chapter 670 : 670: Dự Án Không Thể Hoàn Thành 18/11/2022 05:28
Chapter 669 : 669: Kế Trong Kế 18/11/2022 03:28
Chapter 668 : 668: Em Gái Tốt 18/11/2022 01:28
Chapter 667 : 667: Con Chuột Nhốt Trong Lồng 17/11/2022 23:28
Chapter 666 : 666: Kim Thiền Thoát Xác 17/11/2022 21:28
Chapter 665 : 665: Nghiệm Thi 17/11/2022 19:28
Chapter 664 : 664: Sợ Tội Tự Sát 17/11/2022 17:28
Chapter 663 : 663: Phối Hợp Diễn Kịch 17/11/2022 15:28
Chapter 662 : 662: Thu Mua Câu Lạc Bộ Bóng Đá 17/11/2022 13:28
Chapter 661 : 661: Thăm Hỏi 17/11/2022 11:28
Chapter 660 : 660: Đường Sống 17/11/2022 09:28
Chapter 659 : 659: Nhặt Được Cái Mạng 17/11/2022 07:28
Chapter 658 : 658: Ăn Năn Trong Cơn Giận 17/11/2022 05:28
Chapter 657 : 657: Ác Nhân Tự Có Ác Báo 17/11/2022 03:28
Chapter 656 : 656: Người Rắn Đại Chiến 17/11/2022 01:28
Chapter 655 : 655: Bắt Đầu Thực Hiện Kế Hoạch 16/11/2022 23:28
Chapter 654 : 654: Kế Hoạch Rắn Hổ Mang 16/11/2022 21:28
Chapter 653 : 653: Hổ Xuống Đồng Bằng Bị Chó Khinh 16/11/2022 19:28
Chapter 652 : 652: Một Ổ Toang 16/11/2022 17:28
Chapter 651 : 651: Tập Hợp Toàn Bộ Lực Lượng Cảnh Sát 16/11/2022 15:28
Chapter 650 : 650: Dốc Hết Toàn Lực 16/11/2022 13:28
Chapter 649 : 649: Một Người Giữ Ải Ngàn Người Khó Qua 16/11/2022 11:28
Chapter 648 : 648: Một Điếu Thuốc 16/11/2022 09:28
Chapter 647 : 647: Ổ Rắn Hổ Mang 16/11/2022 07:28
Chapter 646 : 646: Gây Thù Tứ Phía 16/11/2022 05:28
Chapter 645 : 645: Cậy Tài Khinh Người 16/11/2022 03:28
Chapter 644 : 644: Đại Ca 16/11/2022 01:28
Chapter 643 : 643: Thu Hồi Quyền Phân Phối 15/11/2022 23:28
Chapter 642 : 642: Thay Anh Quỳ 15/11/2022 21:28
Chapter 641 : 641: Thêm Một Quyền Sử Dụng 15/11/2022 19:28
Chapter 640 : 640: Trước Khi Chấp Hành Tử Hình 15/11/2022 17:28
Chapter 639 : 639: Thời Gian Sống Quý Giá 15/11/2022 15:28
Chapter 638 : 638: Hai Quan Tài Cuối Là Chuẩn Bị Cho Hai Người 15/11/2022 13:28
Chapter 637 : 637: 8 Phần Quà Tặng 15/11/2022 11:28
Chapter 636 : 636: Quan Tài 15/11/2022 09:28
Chapter 635 : 635: Tiệc Sinh Nhật 15/11/2022 07:28
Chapter 634 : 634: Xát Muối Lên Miệng Vết Thương 15/11/2022 05:28
Chapter 633 : 633: Ngoài Ý Muốn 15/11/2022 03:28
Chapter 632 : 632: Cậu Chủ 15/11/2022 01:28
Chapter 631 : 631: Đèn Cạn Dầu 14/11/2022 23:28
Chapter 630 : 630: Ngọn Nến Trong Gió 14/11/2022 21:28
Chapter 629 : 629: Sở Hữu Quyền Phát Ngôn 14/11/2022 19:28
Chapter 628 : 628: Tuyển Thủ Thực Chiến 14/11/2022 17:28
Chapter 627 : 627: Biến Lượng 14/11/2022 15:28
Chapter 626 : 626: Tay Đua Copy 14/11/2022 13:28
Chapter 625 : 625: Phong Điểu 14/11/2022 11:28
Chapter 624 : 624: Sâu Trong Vũng Lầy 14/11/2022 09:28
Chapter 623 : 623: Ác Giả Ác Báo 14/11/2022 07:28
Chapter 622 : 622: Trận Chiến Của Các Đội Trưởng 14/11/2022 05:28
Chapter 621 : 621: Núi Bàn Văn 14/11/2022 03:28
Chapter 620 : 620: Loại Khỏi Đội 14/11/2022 01:28
Chapter 619 : 619: Nói Chuyện Với Đội Trưởng Như Thế À 13/11/2022 23:28
Chapter 618 : 618: Có Khi Phản Kháng Là Giả 13/11/2022 21:28
Chapter 617 : 617: Vợ 13/11/2022 19:28
Chapter 616 : 616: Có Hai Con Đường Đi Đến Hạnh Phúc 18/10/2022 09:30
Chapter 615 : 615: Mau Cứu Anh Trai Tôi 18/10/2022 07:30
Chapter 614 : 614: Hoa Và Băng Tuyết 18/10/2022 05:30
Chapter 613 : 613: Lừa Tiền 18/10/2022 03:30
Chapter 612 : 612: Đơn Thuốc 18/10/2022 01:30
Chapter 611 : 611: Chuyển Đến Nơi Khác Sống 17/10/2022 23:30
Chapter 610 : 610: Miệng Của Mày Thối Quá 17/10/2022 21:30
Chapter 609 : 609: Theo Một Đêm 17/10/2022 19:30
Chapter 608 : 608: Phí Hao Tổn Danh Dự 17/10/2022 17:30
Chapter 607 : 607: Kẻ Ác Trong Nhà 17/10/2022 15:30
Chapter 606 : 606: Gió Chiều Nào Theo Chiều Đó 17/10/2022 13:30
Chapter 605 : 605: Thần Y Ở Trước Mặt 17/10/2022 11:30
Chapter 604 : 604: Điện Thoại Của Thần Y 17/10/2022 09:30
Chapter 603 : 603: Như Huyền Hai Vị Tiên Tử 17/10/2022 07:30
Chapter 602 : 602: Bực Mình 17/10/2022 05:30
Chapter 601 : 601: Trâu Bay Đầy Trời 17/10/2022 03:30
Chapter 600 : 600: Không Có Phần Của Anh 17/10/2022 01:30
Chapter 599 : 599: Đúng Là Bông Hoa Nhài Cắm Bãi Phân Trâu 16/10/2022 23:30
Chapter 598 : 598: Đây Là Chồng Của Tớ 16/10/2022 21:30
Chapter 597 : 597: Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tới Từ Biên Giới Phía Tây 16/10/2022 19:30
Chapter 596 : 596: Biến Thiên 16/10/2022 17:30
Chapter 595 : 595: Gặp Lại Sau Quãng Thời Gian Dài 16/10/2022 15:30
Chapter 594 : 594: An Nghỉ Đi Châu 16/10/2022 13:30
Chapter 593 : 593: Chịu Đòn Nhận Tội 16/10/2022 11:30
Chapter 592 : 592: Tìm Được Đường Sống Từ Chỗ Chết 16/10/2022 09:30
Chapter 591 : 591: Thế Lực Đáng Sợ 16/10/2022 07:30
Chapter 590 : 590: Cớ Sao Sinh Du Còn Sinh Lượng 16/10/2022 05:30
Chapter 589 : 589: Đảo Ngược 16/10/2022 03:30
Chapter 588 : 588: Xét Xử Công Bằng 16/10/2022 01:30
Chapter 587 : 587: Kiểm Tra Sổ Sách 15/10/2022 23:30
Chapter 586 : 586: Thuế 15/10/2022 21:30
Chapter 585 : 585: Khuyên Ông Hãy Ăn Năn Sám Hối 15/10/2022 19:30
Chapter 584 : 584: Bổng Sát Và Phản Sát 15/10/2022 17:30
Chapter 583 : 583: Vẫn Không Đủ Thảm 15/10/2022 15:30
Chapter 582 : 582: Thành Bại Trong Một Khoảnh Khắc 15/10/2022 13:30
Chapter 581 : 581: Vạch Trần Hành Vi Xấu Xa 15/10/2022 11:30
Chapter 580 : 580: Họp Báo 15/10/2022 09:30
Chapter 579 : 579: Thập Vạn Thiên Binh 15/10/2022 07:30
Chapter 578 : 578: Động Tay Chân Vào Tiền Bán Vé 15/10/2022 05:30
Chapter 577 : 577: Tập Hợp Mưu Phản 15/10/2022 03:30
Chapter 576 : 576: Mất Đi Lòng Tin 15/10/2022 01:30
Chapter 575 : 575: Xảy Ra Chuyện 14/10/2022 23:30
Chapter 574 : 574: Ho Ra Máu 14/10/2022 21:30
Chapter 573 : 573: Người Thần Bí Đứng Sau 14/10/2022 19:30
Chapter 572 : 572: Lộ Tẩy 14/10/2022 17:30
Chapter 571 : 571: Vợ Chồng Giả 14/10/2022 15:30
Chapter 570 : 570: Khiến Ông Để Tiếng Xấu Muôn Đời 14/10/2022 13:30
Chapter 569 : 569: Tìm Tới Cửa 14/10/2022 11:30
Chapter 568 : 568: Cáo Mượn Oai Hùm 14/10/2022 09:30
Chapter 567 : 567: Người Sợ Hãi Nhất 14/10/2022 07:30
Chapter 566 : 566: Người Tốt Không Dễ Làm 14/10/2022 05:30
Chapter 565 : 565: Vì Một Chữ Tiền 14/10/2022 03:30
Chapter 564 : 564: Thân Bại Danh Liệt 14/10/2022 01:30
Chapter 563 : 563: Lạnh Tâm 13/10/2022 23:30
Chapter 562 : 562: Làm Càng Nhiều Càng Chết Thảm 13/10/2022 21:30
Chapter 561 : 561: Xây Dựng Lại Sau Hỏa Hoạn 13/10/2022 19:30
Chapter 560 : 560: Đập Cửa Hàng 13/10/2022 17:30
Chapter 559 : 559: Thỏ Khẩn Trương Cũng Cắn Người 13/10/2022 15:30
Chapter 558 : 558: Sa Thải 13/10/2022 13:30
Chapter 557 : 557: Tiểu Nhân Đắc Chí 13/10/2022 11:30
Chapter 556 : 556: Có Giỏi Thì Cậu Đi Kiện 13/10/2022 09:30
Chapter 555 : 555: Hàng Không Trả Lại 13/10/2022 07:30
Chapter 554 : 554: Chiêu Trò 13/10/2022 05:30
Chapter 553 : 553: Mẹ Vợ Không Vui 13/10/2022 03:30
Chapter 552 : 552: Thành Phố Vừa Quen Thuộc Vừa Xa Lạ 13/10/2022 01:30
Chapter 551 : 551: Nơi Từng Đi 12/10/2022 23:30
Chapter 550 : 550: Ếch Ngồi Đáy Giếng 12/10/2022 21:30
Chapter 549 : 549: Anh Họ 12/10/2022 19:30
Chapter 548 : 548: Ném Xuống Sông 12/10/2022 17:30
Chapter 547 : 547: Kẹt Xe 12/10/2022 15:30
Chapter 546 : 546: Công Viên Rừng Cháy 12/10/2022 13:30
Chapter 545 : 545: Người Đàn Ông Mạnh Mẽ Thật Sự 12/10/2022 11:30
Chapter 544 : 544: Anh Em Đồng Lòng Không Gì Là Không Thể 12/10/2022 09:30
Chapter 543 : 543: Xạ Thủ Và Sử Tử 12/10/2022 07:30
Chapter 542 : 542: Không Có Ai Thắng 12/10/2022 05:30
Chapter 541 : 541: Thổ Hoàng Đế Thoái Vị 12/10/2022 03:30
Chapter 540 : 540: Đánh Không Lại Cậu Thì Làm Cậu Mệt Chết 12/10/2022 01:30
Chapter 539 : 539: Đối Mặt Với Sinh Tử 11/10/2022 23:30
Chapter 538 : 538: Đợi Một Câu Trả Lời 11/10/2022 21:30
Chapter 537 : 537: Quán Rượu 26/09/2022 09:29
Chapter 536 : 536: Gậy Ông Đập Lưng Ông 26/09/2022 07:29
Chapter 535 : 535: Cuộc Điện Thoại 26/09/2022 05:29
Chapter 534 : 534: Chủ Nhân Của Thuỷ Vân Thiên 26/09/2022 03:29
Chapter 533 : 533: Dùng Anh Làm Thí Nghiệm 26/09/2022 01:29
Chapter 532 : 532: Tất Cả Đều Là Đám Sâu Kiến Thấp Kém 25/09/2022 23:29
Chapter 531 : 531: Ai Đứng Ra Thì Người Đó Chết 25/09/2022 21:29
Chapter 530 : 530: Kì Lạ 25/09/2022 19:29
Chapter 529 : 529: Bộ Mặt Thật 25/09/2022 17:29
Chapter 528 : 528: Có Muốn Rời Đi Không 25/09/2022 15:29
Chapter 527 : 527: Cút Đi Cho Tôi 25/09/2022 13:29
Chapter 526 : 526: Thích Một Người Là Sai Sao 25/09/2022 11:29
Chapter 525 : 525: Cùng Nhảy Một Điệu Đi 25/09/2022 09:29
Chapter 524 : 524: Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Thiếu Chủ 25/09/2022 07:29
Chapter 523 : 523: Thiếu Chủ Vân 25/09/2022 05:29
Chapter 522 : 522: Chứng Minh Mình Là Mình 25/09/2022 03:29
Chapter 521 : 521: Một Cước Đá Văng 25/09/2022 01:29
Chapter 520 : 520: Không Nhường Đấy 24/09/2022 23:29
Chapter 519 : 519: Cướp Chỗ Để Xe 24/09/2022 21:29
Chapter 518 : 518: Bạn Nhảy 24/09/2022 19:29
Chapter 517 : 517: Già Mà Không Có Dáng Vẻ Của Người Già 24/09/2022 17:29
Chapter 516 : 516: Có Tiền Muốn Làm Gì Thì Làm 24/09/2022 15:29
Chapter 515 : 515: Tan Hoang Xơ Xác 24/09/2022 13:29
Chapter 514 : 514: 21 Tỷ Không Ai Nhận 24/09/2022 11:29
Chapter 513 : 513: Nên Nạp Lại Iq 24/09/2022 09:29
Chapter 512 : 512: Không Thể Nào Làm Bạn 24/09/2022 07:29
Chapter 511 : 511: Không Có Mắt Nhìn 24/09/2022 05:29
Chapter 510 : 510: Một Hạt Tính Một Phần 24/09/2022 03:29
Chapter 509 : 509: Quay Lại Nhà Hàng Lừa Đảo 24/09/2022 01:29
Chapter 508 : 508: Người Săn Phú Hào 23/09/2022 23:29
Chapter 507 : 507: Sự Phản Kích Đầy Sảng Khoái 23/09/2022 21:29
Chapter 506 : 506: Tính Tới Tính Lui Tính Chính Mình 23/09/2022 19:29
Chapter 505 : 505: Tốc Độ 23/09/2022 17:29
Chapter 504 : 504: Uống Ly Này 23/09/2022 15:29
Chapter 503 : 503: 3000 Tỷ Mua Lá Gan 23/09/2022 13:29
Chapter 502 : 502: So Xem Ai Nhiều Tiền Hơn 23/09/2022 11:29
Chapter 501 : 501: Buộc Phải Có 23/09/2022 09:29
Chapter 500 : 500: Chuyển Khoản Thành Công 23/09/2022 07:29
Chapter 499 : 499: Cầu Xin Anh 23/09/2022 05:29
Chapter 498 : 498: Ông Đây Không Theo Nữa 23/09/2022 03:29
Chapter 497 : 497: Nâng Giá 23/09/2022 01:29
Chapter 496 : 496: Hiệu Quả Đặc Biệt Của Thuốc Nhà Họ Thạch 22/09/2022 23:29
Chapter 495 : 495: Vũ Nữ 22/09/2022 21:29
Chapter 494 : 494: Đồ Giả 22/09/2022 19:29
Chapter 493 : 493: Sợi Dây Chuyền Quen Thuộc 22/09/2022 17:29
Chapter 492 : 492: Danh Sách 22/09/2022 15:29
Chapter 491 : 491: Buổi Đấu Giá 22/09/2022 13:29
Chapter 490 : 490: Ktv Tụ Tinh 22/09/2022 11:29
Chapter 489 : 489: Gói Lại 22/09/2022 09:29
Chapter 488 : 488: Một Cú Hai Trăm Bốn Mươi Nghìn 22/09/2022 07:29
Chapter 487 : 487: Tú Tài Gặp Binh 22/09/2022 05:29
Chapter 486 : 486: Chặt Chém 22/09/2022 03:29
Chapter 485 : 485: Kim Thần Biển Thước 22/09/2022 01:29
Chapter 484 : 484: Số Khổ 21/09/2022 23:29
Chapter 483 : 483: Lâu Rồi Không Gặp 21/09/2022 21:29
Chapter 482 : 482: Ra Đấu Một Mình 21/09/2022 19:29
Chapter 481 : 481: Thần Tiễn 21/09/2022 17:29
Chapter 480 : 480: Một Tay Giao Tiền Một Tay Giao Người 21/09/2022 15:29
Chapter 479 : 479: Phương Phiến Tam 21/09/2022 13:29
Chapter 478 : 478: Pit Bull 21/09/2022 11:29
Chapter 477 : 477: Vết Tích 21/09/2022 09:29
Chapter 476 : 476: Bù Đắp Sai Lầm 21/09/2022 07:29
Chapter 475 : 475: Cuốn Sổ Nhỏ Màu Đen 21/09/2022 05:29
Chapter 474 : 474: Là Cái Thá Gì 21/09/2022 03:29
Chapter 473 : 473: Trưởng Tàu 21/09/2022 01:29
Chapter 472 : 472: Đá Bóng 20/09/2022 23:29
Chapter 471 : 471: Mong Cô Ngồi Ghế Hạng Hai 20/09/2022 21:29
Chapter 470 : 470: Không Nhường Chỗ 20/09/2022 19:29
Chapter 469 : 469: Chiếm Chỗ Ngồi 20/09/2022 17:29
Chapter 468 : 468: Đặt Vé 20/09/2022 15:29
Chapter 467 : 467: Vụ Bắt Cóc 20/09/2022 13:29
Chapter 466 : 466: Thủy Vân Thiên Ở Nam Thành 20/09/2022 11:29
Chapter 465 : 465: Sám Hối 20/09/2022 09:29
Chapter 464 : 464: Xong Việc Rũ Áo Ra Đi 20/09/2022 07:29
Chapter 463 : 463: Tình Anh Em Ha Ha 20/09/2022 05:29
Chapter 462 : 462: Tái Phát 20/09/2022 03:29
Chapter 461 : 461: Mèo Khóc Chuột Giả Từ Bi 20/09/2022 01:29
Chapter 460 : 460: Mày Có Thể Đi Rồi Đấy! 19/09/2022 23:29
Chapter 459 : 459: Có Nỗi Khổ Không Thể Nói 19/09/2022 21:29
Chapter 458 : 458: Mạo Danh 19/09/2022 19:29
Chapter 457 : 457: Không So Đo Hiềm Khích Trước Đây 19/09/2022 17:29
Chapter 456 : 456: Chó Cắn 19/09/2022 15:29
Chapter 455 : 455: Khoảnh Khắc Nghìn Cân Treo Sợi Tóc 19/09/2022 13:29
Chapter 454 : 454: Thua Đến Mất Đi Lý Trí 19/09/2022 11:29
Chapter 453 : 453: Quấy Nhiễu 19/09/2022 09:29
Chapter 452 : 452: Tuỳ Cơ Ứng Biến 19/09/2022 07:29
Chapter 451 : 451: Học Viên Pk 19/09/2022 05:29
Chapter 450 : 450: Lý Luận 19/09/2022 03:29
Chapter 449 : 449: Giám Sát Chặt Chẽ 19/09/2022 01:29
Chapter 448 : 448: Anh Là Lá Chắn Vững Chắc Của Em 18/09/2022 23:29
Chapter 447 : 447: Ông Thất Vọng Sao 18/09/2022 21:29
Chapter 446 : 446: Lo Liệu Xong Xuôi Rồi 18/09/2022 19:29
Chapter 445 : 445: Trở Mặt Với Nhau 18/09/2022 17:29
Chapter 444 : 444: Âm Mưu Hiểm Ác Hơn 18/09/2022 15:29
Chapter 443 : 443: Trên Thế Gian Hối Hận Cũng Không Thể Làm Lại Được 18/09/2022 13:29
Chapter 442 : 442: Cảnh Cáo 18/09/2022 11:29
Chapter 441 : 441: Lại Quỳ 18/09/2022 09:29
Chapter 440 : 440: Lần Một Lần Hai Rồi Lại Lần Ba 18/09/2022 07:29
Chapter 439 : 439: Người Đến Đều Là Người Quen 18/09/2022 05:29
Chapter 438 : 438: Ông Cứ Gọi Người Đến Đi Tôi Chờ! 18/09/2022 03:29
Chapter 437 : 437: Chim Chóc Với Thú Rừng Chạy Tán Loạn 18/09/2022 01:29
Chapter 436 : 436: Quỷ Nam 17/09/2022 23:29
Chapter 435 : 435: Vị Trí Gia Chủ 17/09/2022 21:29
Chapter 434 : 434: Cút Ra Ngoài! 17/09/2022 19:29
Chapter 433 : 433: Chữa Bệnh 17/09/2022 17:29
Chapter 432 : 432: Căn Bệnh Khó Chữa 17/09/2022 15:29
Chapter 431 : 431: Đại Gia Tộc 17/09/2022 13:29
Chapter 430 : 430: Hệ Thống 17/09/2022 11:29
Chapter 429 : 429: Vân Dương 17/09/2022 09:29
Chapter 428 : 428: Thu Nạp Chiến Thần Làm Tiểu Đệ 17/09/2022 07:29
Chapter 427 : 427: Nhân Sâm Tự Nhiên Ngàn Năm 17/09/2022 05:29
Chapter 426 : 426: Bậc Thầy Dược Liệu 17/09/2022 03:29
Chapter 425 : 425: Còn Có Tên Ngốc Như Vậy 17/09/2022 01:29
Chapter 424 : 424: Đền Tiền 16/09/2022 23:29
Chapter 423 : 423: Mạnh Đến Mức Khó Hiểu 16/09/2022 21:29
Chapter 422 : 422: Quỳ Xuống Cho Tôi 16/09/2022 19:29
Chapter 421 : 421: Tên Tiếp Theo 16/09/2022 17:29
Chapter 420 : 420: Hay Là Đừng Nữa 16/09/2022 15:29
Chapter 419 : 419: Ai Cũng Đừng Hòng Chạy 16/09/2022 13:29
Chapter 418 : 418: Một Người Đuổi Đánh Một Đám Người 16/09/2022 11:29
Chapter 417 : 417: Nhà Máy 16/09/2022 09:29
Chapter 416 : 416: Nơi Ma Quỷ Sinh Tồn 16/09/2022 07:29
Chapter 415 : 415: Quét Sạch Sự Nhơ Nhớp 16/09/2022 05:29
Chapter 414 : 414: Tại Sao Anh Không Chạm Vào Em 16/09/2022 03:29
Chapter 413 : 413: Chất Vấn 16/09/2022 01:29
Chapter 412 : 412: Người Đứng Phía Sau 15/09/2022 23:29
Chapter 411 : 411: Liếm Mặt Giày Cho Đại Ca Chúng Tao 15/09/2022 21:29
Chapter 410 : 410: Chịu Không Nỗi Một Đòn 15/09/2022 19:29
Chapter 409 : 409: Ai Chậm Chân Sẽ Chết 15/09/2022 17:29
Chapter 408 : 408: Người Tài Giỏi Trân Trọng Lẫn Nhau 15/09/2022 15:29
Chapter 407 : 407: Phép Màu 15/09/2022 13:29
Chapter 406 : 406: Bại Cục Đã Định 15/09/2022 11:29
Chapter 405 : 405: Nhường Anh Ta Một Tay 15/09/2022 09:29
Chapter 404 : 404: Chữ Tín Của Tay Đua Xe 15/09/2022 07:29
Chapter 403 : 403: Thất Bại Thảm Hại 15/09/2022 05:29
Chapter 402 : 402: Hỏi Tội 15/09/2022 03:29
Chapter 401 : 401: Tuyệt Kỹ 15/09/2022 01:29
Chapter 400 : 400: Đi Mang Cơm 14/09/2022 23:29
Chapter 399 : 399: Bác Sĩ Và Tay Đua 14/09/2022 21:29
Chapter 398 : 398: Thỉnh Cầu 14/09/2022 19:29
Chapter 397 : 397: Vượt Xe Ở Khúc Cua 14/09/2022 17:29
Chapter 396 : 396: Tay Đua Chuyên Nghiệp 14/09/2022 15:29
Chapter 395 : 395: Chó Khôn Không Cản Đường 14/09/2022 13:29
Chapter 394 : 394: Lamborghini 14/09/2022 11:29
Chapter 393 : 393: Quà 14/09/2022 09:29
Chapter 392 : 392: Tính Tình Trẻ Con 14/09/2022 07:29
Chapter 391 : 391: Phạt Đứng 14/09/2022 05:29
Chapter 390 : 390: Từ Chối Tất Cả 14/09/2022 03:29
Chapter 389 : 389: Thay Đổi Kế Hoạch 14/09/2022 01:29
Chapter 388 : 388: Có Anh Ở Đây 13/09/2022 23:29
Chapter 387 : 387: Vắt Chanh Bỏ Vỏ 13/09/2022 21:29
Chapter 386 : 386: Không Giữ Lời Hứa 13/09/2022 19:29
Chapter 385 : 385: Không Giữ Lời Hứa 13/09/2022 17:29
Chapter 384 : 384: Bản Đề Xuất Dự Án 13/09/2022 15:29
Chapter 383 : 383: Đối Phương Không Tức Giận Chứ 13/09/2022 13:29
Chapter 382 : 382: Thuận Lợi Ký Tên 13/09/2022 11:29
Chapter 381 : 381: Ok 13/09/2022 09:29
Chapter 380 : 380: Không Nói Tự Hiểu 13/09/2022 07:29
Chapter 379 : 379: Mời Khách 13/09/2022 05:29
Chapter 378 : 378: Kế Hoạch Âm Độc 13/09/2022 03:29
Chapter 377 : 377: Cảng Tránh Gió 13/09/2022 01:29
Chapter 376 : 376: Nhiệm Vụ Không Thể Hoàn Thành 12/09/2022 23:29
Chapter 375 : 375: Tiểu Khu Đế Hào 12/09/2022 21:29
Chapter 374 : 374: Dựa Vào Cái Gì Mà Phải Giúp Anh 12/09/2022 19:29
Chapter 373 : 373: Cô Nên Gọi Tôi Là Gì 12/09/2022 17:29
Chapter 372 : 372: Kế Ly Gián 12/09/2022 15:29
Chapter 371 : 371: Hại Người Lại Hại Mình 12/09/2022 13:29
Chapter 370 : 370: Tranh Chấp Nội Bộ 12/09/2022 11:29
Chapter 369 : 369: Giả Mà Thành Thật 12/09/2022 09:29
Chapter 368 : 368: Đạo Đức Giả 12/09/2022 07:29
Chapter 367 : 367: Kịch Hay 12/09/2022 05:29
Chapter 366 : 366: Tương Kế Tựu Kế 12/09/2022 03:29
Chapter 365 : 365: Bàn Đạp 12/09/2022 01:29
Chapter 364 : 364: Nanh Vuốt 11/09/2022 23:29
Chapter 363 : 363: Phong Sát 11/09/2022 21:29
Chapter 362 : 362: Tôi Đi Cùng Với Cô 11/09/2022 19:29
Chapter 361 : 361: Hồng Môn Yến 11/09/2022 17:29
Chapter 360 : 360: Phụ Nữ Làm Đẹp Vì Người Mình Yêu 11/09/2022 15:29
Chapter 358 -359 18/09/2022 13:30
Chapter 357 18/09/2022 11:30
Chapter 356 18/09/2022 09:30
Chapter 355 18/09/2022 07:30
Chapter 354 18/09/2022 05:30
Chapter 353 18/09/2022 03:30
Chapter 352 18/09/2022 01:30
Chapter 351 17/09/2022 23:30
Chapter 350 17/09/2022 21:30
Chapter 349 17/09/2022 19:30
Chapter 348 17/09/2022 17:30
Chapter 347 17/09/2022 15:30
Chapter 346 17/09/2022 13:30
Chapter 345 17/09/2022 11:30
Chapter 344 17/09/2022 09:30
Chapter 343 17/09/2022 07:30
Chapter 342 17/09/2022 05:30
Chapter 341 17/09/2022 03:30
Chapter 340 17/09/2022 01:30
Chapter 339 16/09/2022 23:30
Chapter 338 16/09/2022 21:30
Chapter 337 16/09/2022 19:30
Chapter 336 16/09/2022 17:30
Chapter 335 16/09/2022 15:30
Chapter 334 16/09/2022 13:30
Chapter 333 16/09/2022 11:30
Chapter 332 16/09/2022 09:30
Chapter 331 16/09/2022 07:30
Chapter 330 16/09/2022 05:30
Chapter 329 16/09/2022 03:30
Chapter 328 12/09/2022 19:29
Chapter 327 12/09/2022 17:29
Chapter 326 12/09/2022 15:29
Chapter 325 12/09/2022 13:29
Chapter 324 12/09/2022 11:29
Chapter 323 12/09/2022 09:29
Chapter 322 12/09/2022 07:29
Chapter 321 12/09/2022 05:29
Chapter 320 12/09/2022 03:29
Chapter 319 12/09/2022 01:29
Chapter 318 09/09/2022 13:31
Chapter 317 09/09/2022 11:31
Chapter 316 09/09/2022 09:31
Chapter 315 09/09/2022 07:31
Chapter 314 09/09/2022 05:31
Chapter 313 09/09/2022 03:31
Chapter 312 09/09/2022 01:31
Chapter 311 08/09/2022 23:31
Chapter 310 08/09/2022 21:31
Chapter 309 08/09/2022 19:31
Chapter 308 08/09/2022 17:31
Chapter 307 08/09/2022 15:31
Chapter 306 08/09/2022 13:31
Chapter 305 08/09/2022 11:31
Chapter 304 08/09/2022 09:31
Chapter 303 08/09/2022 07:31
Chapter 302 08/09/2022 05:31
Chapter 301 08/09/2022 03:31
Chapter 300 08/09/2022 01:31
Chapter 299 05/09/2022 13:29
Chapter 298 05/09/2022 11:29
Chapter 297 05/09/2022 09:29
Chapter 296 05/09/2022 07:29
Chapter 295 05/09/2022 05:29
Chapter 294 05/09/2022 03:29
Chapter 293 05/09/2022 01:29
Chapter 292 04/09/2022 23:29
Chapter 291 04/09/2022 21:29
Chapter 290 04/09/2022 19:29
Chapter 289 04/09/2022 17:29
Chapter 288 04/09/2022 15:29
Chapter 287 04/09/2022 13:29
Chapter 286 04/09/2022 11:29
Chapter 285 04/09/2022 09:29
Chapter 284 04/09/2022 07:29
Chapter 283 04/09/2022 05:29
Chapter 282 04/09/2022 03:29
Chapter 281 04/09/2022 01:29
Chapter 280 03/09/2022 23:29
Chapter 279 03/09/2022 21:29
Chapter 278 03/09/2022 19:29
Chapter 277 03/09/2022 17:29
Chapter 276 03/09/2022 15:29
Chapter 275 03/09/2022 13:29
Chapter 274 31/08/2022 19:28
Chapter 273 31/08/2022 17:28
Chapter 272 31/08/2022 15:28
Chapter 271 31/08/2022 13:28
Chapter 270 31/08/2022 11:28
Chapter 269 31/08/2022 09:28
Chapter 268 31/08/2022 07:28
Chapter 267 31/08/2022 05:28
Chapter 266 31/08/2022 03:28
Chapter 265 31/08/2022 01:28
Chapter 264 30/08/2022 23:28
Chapter 263 30/08/2022 21:28
Chapter 262 30/08/2022 19:28
Chapter 261 30/08/2022 17:28
Chapter 260 30/08/2022 15:28
Chapter 259 30/08/2022 13:28
Chapter 258 30/08/2022 11:28
Chapter 257 30/08/2022 09:28
Chapter 256 30/08/2022 07:28
Chapter 255 30/08/2022 05:28
Chapter 254 30/08/2022 03:28
Chapter 253 30/08/2022 01:28
Chapter 252 29/08/2022 23:28
Chapter 251 29/08/2022 21:28
Chapter 250 29/08/2022 19:28
Chapter 249 29/08/2022 17:28
Chapter 248 29/08/2022 15:28
Chapter 247 29/08/2022 13:28
Chapter 246 29/08/2022 11:28
Chapter 245 29/08/2022 09:28
Chapter 244 29/08/2022 07:28
Chapter 243 29/08/2022 05:28
Chapter 242 29/08/2022 03:28
Chapter 241 29/08/2022 01:28
Chapter 240 28/08/2022 23:28
Chapter 239 28/08/2022 21:28
Chapter 238 28/08/2022 19:28
Chapter 237 28/08/2022 17:28
Chapter 236 28/08/2022 15:28
Chapter 235 28/08/2022 13:28
Chapter 234 28/08/2022 11:28
Chapter 233 28/08/2022 09:28
Chapter 232 28/08/2022 07:28
Chapter 231 28/08/2022 05:28
Chapter 230 28/08/2022 03:28
Chapter 229 28/08/2022 01:28
Chapter 228 27/08/2022 23:28
Chapter 227 27/08/2022 21:28
Chapter 226 27/08/2022 19:28
Chapter 225 27/08/2022 17:28
Chapter 224 27/08/2022 15:28
Chapter 223 21/08/2022 13:33
Chapter 222 21/08/2022 11:33
Chapter 221 21/08/2022 09:33
Chapter 220 21/08/2022 07:33
Chapter 219 21/08/2022 05:33
Chapter 218 21/08/2022 03:33
Chapter 217 21/08/2022 01:33
Chapter 216 20/08/2022 23:33
Chapter 215 20/08/2022 21:33
Chapter 214 20/08/2022 19:33
Chapter 213 20/08/2022 17:33
Chapter 212 20/08/2022 15:33
Chapter 211 20/08/2022 13:33
Chapter 210 20/08/2022 11:33
Chapter 209 20/08/2022 09:33
Chapter 208 20/08/2022 07:33
Chapter 207 18/08/2022 19:28
Chapter 206 18/08/2022 17:28
Chapter 205 18/08/2022 15:28
Chapter 204 18/08/2022 13:28
Chapter 203 18/08/2022 11:28
Chapter 202 18/08/2022 09:28
Chapter 201 18/08/2022 07:28
Chapter 200 18/08/2022 05:28
Chapter 199 18/08/2022 03:28
Chapter 198 18/08/2022 01:28
Chapter 197 17/08/2022 23:28
Chapter 196 17/08/2022 21:28
Chapter 195 17/08/2022 19:28
Chapter 194 17/08/2022 17:28
Chapter 193 17/08/2022 15:28
Chapter 192 17/08/2022 13:28
Chapter 191 17/08/2022 11:28
Chapter 190 17/08/2022 09:28
Chapter 189 17/08/2022 07:28
Chapter 188 17/08/2022 05:28
Chapter 187 17/08/2022 03:28
Chapter 186 17/08/2022 01:28
Chapter 185 16/08/2022 23:28
Chapter 184 16/08/2022 21:28
Chapter 183 16/08/2022 19:28
Chapter 182 16/08/2022 17:28
Chapter 181 16/08/2022 15:28
Chapter 180 16/08/2022 13:28
Chapter 179 16/08/2022 11:28
Chapter 178 16/08/2022 09:28
Chapter 177 16/08/2022 07:28
Chapter 176 16/08/2022 05:28
Chapter 175 16/08/2022 03:28
Chapter 174 16/08/2022 01:28
Chapter 173 15/08/2022 23:28
Chapter 172 15/08/2022 21:28
Chapter 171 15/08/2022 19:28
Chapter 170 15/08/2022 17:28
Chapter 169 15/08/2022 15:28
Chapter 168 15/08/2022 13:28
Chapter 167 15/08/2022 11:28
Chapter 166 15/08/2022 09:28
Chapter 165 15/08/2022 07:28
Chapter 164 15/08/2022 05:28
Chapter 163 15/08/2022 03:28
Chapter 162 15/08/2022 01:28
Chapter 161 14/08/2022 23:28
Chapter 160 14/08/2022 21:28
Chapter 159 14/08/2022 19:28
Chapter 158 14/08/2022 17:28
Chapter 157 14/08/2022 15:28
Chapter 156 14/08/2022 13:28
Chapter 155 14/08/2022 11:28
Chapter 154 14/08/2022 09:28
Chapter 153 14/08/2022 07:28
Chapter 152 14/08/2022 05:28
Chapter 151 14/08/2022 03:28
Chapter 150 14/08/2022 01:28
Chapter 149 13/08/2022 23:28
Chapter 148 13/08/2022 21:28
Chapter 147 13/08/2022 19:28
Chapter 146 13/08/2022 17:28
Chapter 145 13/08/2022 15:28
Chapter 144 13/08/2022 13:28
Chapter 143 13/08/2022 11:28
Chapter 142 13/08/2022 09:28
Chapter 141 13/08/2022 07:28
Chapter 140 13/08/2022 05:28
Chapter 139 13/08/2022 03:28
Chapter 138 13/08/2022 01:28
Chapter 137 12/08/2022 23:28
Chapter 136 12/08/2022 21:28
Chapter 135 12/08/2022 19:28
Chapter 134 12/08/2022 17:28
Chapter 133 12/08/2022 15:28
Chapter 132 12/08/2022 13:28
Chapter 131 12/08/2022 11:28
Chapter 130 12/08/2022 09:28
Chapter 129 12/08/2022 07:28
Chapter 128 12/08/2022 05:28
Chapter 127 12/08/2022 03:28
Chapter 126 12/08/2022 01:28
Chapter 125 11/08/2022 23:28
Chapter 124 11/08/2022 21:28
Chapter 123 11/08/2022 19:28
Chapter 122 11/08/2022 17:28
Chapter 121 11/08/2022 15:28
Chapter 120 11/08/2022 13:28
Chapter 119 11/08/2022 11:28
Chapter 118 11/08/2022 09:28
Chapter 117 11/08/2022 07:28
Chapter 116 11/08/2022 05:28
Chapter 115 11/08/2022 03:28
Chapter 114 11/08/2022 01:28
Chapter 113 10/08/2022 23:28
Chapter 112 10/08/2022 21:28
Chapter 111 10/08/2022 19:28
Chapter 110 10/08/2022 17:28
Chapter 109 10/08/2022 15:28
Chapter 108 10/08/2022 13:28
Chapter 107 10/08/2022 11:28
Chapter 106 10/08/2022 09:28
Chapter 105 10/08/2022 07:28
Chapter 104 10/08/2022 05:28
Chapter 103 10/08/2022 03:28
Chapter 102 10/08/2022 01:28
Chapter 101 09/08/2022 23:28
Chapter 100 09/08/2022 21:28
Chapter 99 09/08/2022 19:28
Chapter 98 09/08/2022 17:28
Chapter 97 09/08/2022 15:28
Chapter 96 09/08/2022 13:28
Chapter 95 09/08/2022 11:28
Chapter 94 09/08/2022 09:28
Chapter 93 09/08/2022 07:28
Chapter 92 09/08/2022 05:28
Chapter 91 09/08/2022 03:28
Chapter 90 09/08/2022 01:28
Chapter 89 08/08/2022 23:28
Chapter 88 08/08/2022 21:28
Chapter 87 08/08/2022 19:28
Chapter 86 08/08/2022 17:28
Chapter 85 08/08/2022 15:28
Chapter 84 08/08/2022 13:28
Chapter 83 08/08/2022 11:28
Chapter 82 08/08/2022 09:28
Chapter 81 08/08/2022 07:28
Chapter 80 08/08/2022 05:28
Chapter 79 08/08/2022 03:28
Chapter 78 08/08/2022 01:28
Chapter 77 07/08/2022 23:28
Chapter 76 07/08/2022 21:28
Chapter 75 07/08/2022 19:28
Chapter 74 07/08/2022 17:28
Chapter 73 07/08/2022 15:28
Chapter 72 07/08/2022 13:28
Chapter 71 07/08/2022 11:28
Chapter 70 07/08/2022 09:28
Chapter 69 07/08/2022 07:28
Chapter 68 07/08/2022 05:28
Chapter 67 07/08/2022 03:28
Chapter 66 07/08/2022 01:28
Chapter 65 06/08/2022 23:28
Chapter 64 06/08/2022 21:28
Chapter 63 06/08/2022 19:28
Chapter 62 06/08/2022 17:28
Chapter 61 06/08/2022 15:28
Chapter 60 06/08/2022 13:28
Chapter 59 06/08/2022 11:28
Chapter 58 06/08/2022 09:28
Chapter 57 06/08/2022 07:28
Chapter 56 06/08/2022 05:28
Chapter 55 06/08/2022 03:28
Chapter 54 06/08/2022 01:28
Chapter 53 05/08/2022 23:28
Chapter 52 05/08/2022 21:28
Chapter 51 05/08/2022 19:28
Chapter 50 05/08/2022 17:28
Chapter 49 05/08/2022 15:28
Chapter 48 05/08/2022 13:28
Chapter 47 05/08/2022 11:28
Chapter 46 05/08/2022 09:28
Chapter 45 05/08/2022 07:28
Chapter 44 05/08/2022 05:28
Chapter 43 05/08/2022 03:28
Chapter 42 05/08/2022 01:28
Chapter 41 04/08/2022 23:28
Chapter 40 04/08/2022 21:28
Chapter 39 04/08/2022 19:28
Chapter 38 04/08/2022 17:28
Chapter 37 04/08/2022 15:28
Chapter 36 04/08/2022 13:28
Chapter 35 04/08/2022 11:28
Chapter 34 04/08/2022 09:28
Chapter 33 04/08/2022 07:28
Chapter 32 04/08/2022 05:28
Chapter 31 04/08/2022 03:28
Chapter 30 04/08/2022 01:28
Chapter 29 03/08/2022 23:28
Chapter 28 03/08/2022 21:28
Chapter 27 03/08/2022 19:28
Chapter 26 03/08/2022 17:28
Chapter 25 03/08/2022 15:28
Chapter 24 03/08/2022 13:28
Chapter 23 03/08/2022 11:28
Chapter 22 03/08/2022 09:28
Chapter 21 03/08/2022 07:28
Chapter 20 03/08/2022 05:28
Chapter 19 03/08/2022 03:28
Chapter 18 03/08/2022 01:28
Chapter 17 02/08/2022 23:28
Chapter 16 02/08/2022 21:28
Chapter 15 02/08/2022 19:28
Chapter 14 02/08/2022 17:28
Chapter 13 02/08/2022 15:28
Chapter 12 02/08/2022 13:28
Chapter 11 02/08/2022 11:28
Chapter 10 02/08/2022 09:28
Chapter 9 02/08/2022 07:28
Chapter 8 02/08/2022 05:28
Chapter 7 02/08/2022 03:28
Chapter 6 02/08/2022 01:28
Chapter 5 01/08/2022 23:28
Chapter 4 01/08/2022 21:28
Chapter 3 01/08/2022 19:28
Chapter 2 01/08/2022 17:28
Chapter 1 01/08/2022 15:28

comment

Có thể bạn thích xem

Ông Xã Là Chiến Thần - Ông Xa La Chien Than

Cập nhật lúc : 04/08/2021 09:29

Tình trạng : 843 / 843 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cha Tôi Là Chiến Thần - Cha Toi La Chien Than

Cập nhật lúc : 21/12/2022 05:29

Tình trạng : 151 / 153 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh - Tu Than! Đung Chay Em La Cua Bon Anh

Cập nhật lúc : 20/02/2019 18:33

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Đn Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần - [Đn Hac Quan Gia] Chu Nhan Cua Ta La Tu Than

Cập nhật lúc : 03/12/2018 22:23

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Tiêu Chiến Thần - Bao Tieu Chien Than

Cập nhật lúc : 03/01/2019 21:53

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Long Uy Chiến Thần - Long Uy Chien Than

Cập nhật lúc : 03/02/2023 09:34

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Chiến Thần Cuồng Phong - Chien Than Cuong Phong

Cập nhật lúc : 08/10/2022 09:31

Tình trạng : 2183 / 2185 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Chiến Thần Hắc Ám - Chien Than Hac Ám

Cập nhật lúc : 07/12/2022 21:30

Tình trạng : 307 / 309 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lăng Thiên Chiến Thần - Lang Thien Chien Than

Cập nhật lúc : 09/01/2021 14:58

Tình trạng : 779 / 781 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Rể Chiến Thần - Con Re Chien Than

Cập nhật lúc : 13/04/2021 20:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 18/12/2022 10:00

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chiến Thần Phong Vân - Chien Than Phong Van

Cập nhật lúc : 02/01/2022 10:09

Tình trạng : 2886 / 2888 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 28/01/2023 02:34

Tình trạng : 2468 / 2468 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.222

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 03/02/2023 01:01

Tình trạng : 995 / 997 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.523

Đọc truyện

Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco - Thieu Gia Ốm Yeu Lai Đi Nhay Disco

Cập nhật lúc : 03/02/2023 19:58

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện