Chiến Thần Sở Bắc

Chien Than So Bac

Tác giả : Sở Bắc

Thể loại : Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 22/10/2022 08:28

Tình trạng : 631 / 633 Chapter

Lượt xem: 16181

Chàng trai này tên là Sở Bắc, hai mươi tám tuổi. Có lẽ người trong thiên hạ không biết đến cái tên này. Nhưng anh còn có một danh xưng mà không ai không biết, thần tướng trấn quốc. Chỉ bốn chữ này cũng đủ thấy uy nghiêm rồi. Tên tuổi này làm đám trộm cắp trên mọi nẻo đường phương Bắc không dám vượt quá giới hạn suốt năm năm trời. Thế nhưng, năm năm trước! Sở Bắc đích thân tới Tân Hải chấp hành nhiệm vụ, không ngờ bị người của mình bán đứng, không những bị thương nặng mà còn trúng dược vật thúc tình, mấy lần suýt chết. Trong lúc mơ mơ màng màng, có một cô gái bất chấp mọi thứ mà cứu anh
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 631 22/10/2022 09:28
Chapter 630 22/10/2022 07:28
Chapter 629 22/10/2022 05:28
Chapter 628 22/10/2022 03:28
Chapter 627 22/10/2022 01:28
Chapter 626 21/10/2022 23:28
Chapter 625 21/10/2022 21:28
Chapter 624 21/10/2022 19:28
Chapter 623 21/10/2022 17:28
Chapter 622 21/10/2022 15:28
Chapter 621 21/10/2022 13:28
Chapter 620 21/10/2022 11:28
Chapter 619 21/10/2022 09:28
Chapter 618 21/10/2022 07:28
Chapter 617 21/10/2022 05:28
Chapter 616 21/10/2022 03:28
Chapter 615 21/10/2022 01:28
Chapter 614 20/10/2022 23:28
Chapter 613 20/10/2022 21:28
Chapter 612 20/10/2022 19:28
Chapter 611 20/10/2022 17:28
Chapter 610 20/10/2022 15:28
Chapter 609 20/10/2022 13:28
Chapter 608 20/10/2022 11:28
Chapter 607 20/10/2022 09:28
Chapter 606 20/10/2022 07:28
Chapter 605 20/10/2022 05:28
Chapter 604 20/10/2022 03:28
Chapter 603 20/10/2022 01:28
Chapter 602 19/10/2022 23:28
Chapter 601 19/10/2022 21:28
Chapter 600 19/10/2022 19:28
Chapter 599 19/10/2022 17:28
Chapter 598 19/10/2022 15:28
Chapter 597 19/10/2022 13:28
Chapter 596 19/10/2022 11:28
Chapter 595 19/10/2022 09:28
Chapter 594 19/10/2022 07:28
Chapter 593 19/10/2022 05:28
Chapter 592 19/10/2022 03:28
Chapter 591 19/10/2022 01:28
Chapter 590 18/10/2022 23:28
Chapter 589 18/10/2022 21:28
Chapter 588 18/10/2022 19:28
Chapter 587 18/10/2022 17:28
Chapter 586 18/10/2022 15:28
Chapter 585 18/10/2022 13:28
Chapter 584 18/10/2022 11:28
Chapter 583 18/10/2022 09:28
Chapter 582 18/10/2022 07:28
Chapter 581 18/10/2022 05:28
Chapter 580 18/10/2022 03:28
Chapter 579 18/10/2022 01:28
Chapter 578 17/10/2022 23:28
Chapter 577 17/10/2022 21:28
Chapter 576 17/10/2022 19:28
Chapter 575 17/10/2022 17:28
Chapter 574 17/10/2022 15:28
Chapter 573 17/10/2022 13:28
Chapter 572 12/10/2022 09:30
Chapter 571 12/10/2022 07:30
Chapter 570 12/10/2022 05:30
Chapter 569 12/10/2022 03:30
Chapter 568 12/10/2022 01:30
Chapter 567 11/10/2022 23:30
Chapter 566 11/10/2022 21:30
Chapter 565 11/10/2022 19:30
Chapter 564 11/10/2022 17:30
Chapter 563 11/10/2022 15:30
Chapter 562 11/10/2022 13:30
Chapter 561 11/10/2022 11:30
Chapter 560 11/10/2022 09:30
Chapter 559 11/10/2022 07:30
Chapter 558 11/10/2022 05:30
Chapter 557 11/10/2022 03:30
Chapter 556 11/10/2022 01:30
Chapter 555 10/10/2022 23:30
Chapter 554 10/10/2022 21:30
Chapter 553 10/10/2022 19:30
Chapter 552 10/10/2022 17:30
Chapter 551 10/10/2022 15:30
Chapter 550 10/10/2022 13:30
Chapter 549 10/10/2022 11:30
Chapter 548 10/10/2022 09:30
Chapter 547 10/10/2022 07:30
Chapter 546 10/10/2022 05:30
Chapter 545 10/10/2022 03:30
Chapter 544 10/10/2022 01:30
Chapter 543 09/10/2022 23:30
Chapter 542 09/10/2022 21:30
Chapter 541 09/10/2022 19:30
Chapter 540 09/10/2022 17:30
Chapter 539 09/10/2022 15:30
Chapter 538 09/10/2022 13:30
Chapter 537 09/10/2022 11:30
Chapter 536 09/10/2022 09:30
Chapter 535 09/10/2022 07:30
Chapter 534 09/10/2022 05:30
Chapter 533 09/10/2022 03:30
Chapter 532 09/10/2022 01:30
Chapter 531 08/10/2022 23:30
Chapter 530 08/10/2022 21:30
Chapter 529 08/10/2022 19:30
Chapter 528 08/10/2022 17:30
Chapter 527 08/10/2022 15:30
Chapter 526 08/10/2022 13:30
Chapter 525 08/10/2022 11:30
Chapter 524 08/10/2022 09:30
Chapter 523 08/10/2022 07:30
Chapter 522 08/10/2022 05:30
Chapter 521 08/10/2022 03:30
Chapter 520 08/10/2022 01:30
Chapter 519 07/10/2022 23:30
Chapter 518 07/10/2022 21:30
Chapter 517 07/10/2022 19:30
Chapter 516 07/10/2022 17:30
Chapter 515 07/10/2022 15:30
Chapter 514 07/10/2022 13:30
Chapter 513 07/10/2022 11:30
Chapter 512 07/10/2022 09:30
Chapter 511 07/10/2022 07:30
Chapter 510 07/10/2022 05:30
Chapter 509 07/10/2022 03:30
Chapter 508 07/10/2022 01:30
Chapter 507 06/10/2022 23:30
Chapter 506 06/10/2022 21:30
Chapter 505 06/10/2022 19:30
Chapter 504 06/10/2022 17:30
Chapter 503 06/10/2022 15:30
Chapter 502 06/10/2022 13:30
Chapter 501 06/10/2022 11:30
Chapter 500 06/10/2022 09:30
Chapter 499 06/10/2022 07:30
Chapter 498 06/10/2022 05:30
Chapter 497 06/10/2022 03:30
Chapter 496 06/10/2022 01:30
Chapter 495 05/10/2022 23:30
Chapter 494 05/10/2022 21:30
Chapter 493 05/10/2022 19:30
Chapter 492 05/10/2022 17:30
Chapter 491 05/10/2022 15:30
Chapter 490 05/10/2022 13:30
Chapter 489 05/10/2022 11:30
Chapter 488 05/10/2022 09:30
Chapter 487 05/10/2022 07:30
Chapter 486 05/10/2022 05:30
Chapter 485 05/10/2022 03:30
Chapter 484 05/10/2022 01:30
Chapter 483 04/10/2022 23:30
Chapter 482 04/10/2022 21:30
Chapter 481 04/10/2022 19:30
Chapter 480 04/10/2022 17:30
Chapter 479 04/10/2022 15:30
Chapter 478 04/10/2022 13:30
Chapter 477 04/10/2022 11:30
Chapter 476 04/10/2022 09:30
Chapter 475 04/10/2022 07:30
Chapter 474 04/10/2022 05:30
Chapter 473 04/10/2022 03:30
Chapter 472 04/10/2022 01:30
Chapter 471 03/10/2022 23:30
Chapter 470 03/10/2022 21:30
Chapter 469 03/10/2022 19:30
Chapter 468 03/10/2022 17:30
Chapter 467 03/10/2022 15:30
Chapter 466 03/10/2022 13:30
Chapter 465 03/10/2022 11:30
Chapter 464 03/10/2022 09:30
Chapter 463 03/10/2022 07:30
Chapter 462 03/10/2022 05:30
Chapter 461 03/10/2022 03:30
Chapter 460 03/10/2022 01:30
Chapter 459 02/10/2022 23:30
Chapter 458 02/10/2022 21:30
Chapter 457 02/10/2022 19:30
Chapter 456 02/10/2022 17:30
Chapter 455 02/10/2022 15:30
Chapter 454 02/10/2022 13:30
Chapter 453 02/10/2022 11:30
Chapter 452 02/10/2022 09:30
Chapter 451 02/10/2022 07:30
Chapter 450 02/10/2022 05:30
Chapter 449 02/10/2022 03:30
Chapter 448 02/10/2022 01:30
Chapter 447 01/10/2022 23:30
Chapter 446 01/10/2022 21:30
Chapter 445 01/10/2022 19:30
Chapter 444 01/10/2022 17:30
Chapter 443 01/10/2022 15:30
Chapter 442 01/10/2022 13:30
Chapter 441 01/10/2022 11:30
Chapter 440 01/10/2022 09:30
Chapter 439 01/10/2022 07:30
Chapter 438 01/10/2022 05:30
Chapter 437 01/10/2022 03:30
Chapter 436 01/10/2022 01:30
Chapter 435 30/09/2022 23:30
Chapter 434 30/09/2022 21:30
Chapter 433 30/09/2022 19:30
Chapter 432 30/09/2022 17:30
Chapter 431 30/09/2022 15:30
Chapter 430 30/09/2022 13:30
Chapter 429 30/09/2022 11:30
Chapter 428 30/09/2022 09:30
Chapter 427 30/09/2022 07:30
Chapter 426 30/09/2022 05:30
Chapter 425 30/09/2022 03:30
Chapter 424 30/09/2022 01:30
Chapter 423 29/09/2022 23:30
Chapter 422 29/09/2022 21:30
Chapter 421 29/09/2022 19:30
Chapter 420 29/09/2022 17:30
Chapter 419 29/09/2022 15:30
Chapter 418 29/09/2022 13:30
Chapter 417 29/09/2022 11:30
Chapter 416 29/09/2022 09:30
Chapter 415 29/09/2022 07:30
Chapter 414 29/09/2022 05:30
Chapter 413 29/09/2022 03:30
Chapter 412 29/09/2022 01:30
Chapter 411 28/09/2022 23:30
Chapter 410 28/09/2022 21:30
Chapter 409 28/09/2022 19:30
Chapter 408 28/09/2022 17:30
Chapter 407 28/09/2022 15:30
Chapter 406 28/09/2022 13:30
Chapter 405 28/09/2022 11:30
Chapter 404 28/09/2022 09:30
Chapter 403 28/09/2022 07:30
Chapter 402 28/09/2022 05:30
Chapter 401 28/09/2022 03:30
Chapter 400 28/09/2022 01:30
Chapter 399 27/09/2022 23:30
Chapter 398 27/09/2022 21:30
Chapter 397 27/09/2022 19:30
Chapter 396 27/09/2022 17:30
Chapter 395 27/09/2022 15:30
Chapter 394 27/09/2022 13:30
Chapter 393 27/09/2022 11:30
Chapter 392 27/09/2022 09:30
Chapter 391 27/09/2022 07:30
Chapter 390 27/09/2022 05:30
Chapter 389 27/09/2022 03:30
Chapter 388 27/09/2022 01:30
Chapter 387 26/09/2022 23:30
Chapter 386 26/09/2022 21:30
Chapter 385 26/09/2022 19:30
Chapter 384 13/09/2022 09:28
Chapter 383 13/09/2022 07:28
Chapter 382 13/09/2022 05:28
Chapter 381 13/09/2022 03:28
Chapter 380 13/09/2022 01:28
Chapter 379 12/09/2022 23:28
Chapter 378 12/09/2022 21:28
Chapter 377 12/09/2022 19:28
Chapter 376 12/09/2022 17:28
Chapter 375 12/09/2022 15:28
Chapter 374 12/09/2022 13:28
Chapter 373 12/09/2022 11:28
Chapter 372 12/09/2022 09:28
Chapter 371 12/09/2022 07:28
Chapter 370 12/09/2022 05:28
Chapter 369 12/09/2022 03:28
Chapter 368 12/09/2022 01:28
Chapter 367 11/09/2022 23:28
Chapter 366 11/09/2022 21:28
Chapter 365 11/09/2022 19:28
Chapter 364 11/09/2022 17:28
Chapter 363 11/09/2022 15:28
Chapter 362 11/09/2022 13:28
Chapter 361 11/09/2022 11:28
Chapter 360 11/09/2022 09:28
Chapter 359 11/09/2022 07:28
Chapter 358 11/09/2022 05:28
Chapter 357 11/09/2022 03:28
Chapter 356 09/09/2022 13:28
Chapter 355 09/09/2022 11:28
Chapter 354 09/09/2022 09:28
Chapter 353 09/09/2022 07:28
Chapter 352 09/09/2022 05:28
Chapter 351 09/09/2022 03:28
Chapter 350 09/09/2022 01:28
Chapter 349 08/09/2022 23:28
Chapter 348 08/09/2022 21:28
Chapter 347 08/09/2022 19:28
Chapter 346 08/09/2022 17:28
Chapter 345 08/09/2022 15:28
Chapter 344 08/09/2022 13:28
Chapter 343 08/09/2022 11:28
Chapter 342 08/09/2022 09:28
Chapter 341 08/09/2022 07:28
Chapter 340 08/09/2022 05:28
Chapter 339 08/09/2022 03:28
Chapter 338 08/09/2022 01:28
Chapter 337 07/09/2022 23:28
Chapter 336 07/09/2022 21:28
Chapter 335 07/09/2022 19:28
Chapter 334 07/09/2022 17:28
Chapter 333 07/09/2022 15:28
Chapter 332 07/09/2022 13:28
Chapter 331 07/09/2022 11:28
Chapter 330 07/09/2022 09:28
Chapter 329 07/09/2022 07:28
Chapter 328 07/09/2022 05:28
Chapter 327 07/09/2022 03:28
Chapter 326 07/09/2022 01:28
Chapter 325 06/09/2022 23:28
Chapter 324 06/09/2022 21:28
Chapter 323 06/09/2022 19:28
Chapter 322 06/09/2022 17:28
Chapter 321 06/09/2022 15:28
Chapter 320 06/09/2022 13:28
Chapter 319 06/09/2022 11:28
Chapter 318 06/09/2022 09:28
Chapter 317 06/09/2022 07:28
Chapter 316 06/09/2022 05:28
Chapter 315 06/09/2022 03:28
Chapter 314 06/09/2022 01:28
Chapter 313 05/09/2022 23:28
Chapter 312 05/09/2022 21:28
Chapter 311 05/09/2022 19:28
Chapter 310 05/09/2022 17:28
Chapter 309 05/09/2022 15:28
Chapter 308 05/09/2022 13:28
Chapter 307 05/09/2022 11:28
Chapter 306 05/09/2022 09:28
Chapter 305 05/09/2022 07:28
Chapter 304 05/09/2022 05:28
Chapter 303 05/09/2022 03:28
Chapter 302 05/09/2022 01:28
Chapter 301 01/09/2022 19:28
Chapter 300 01/09/2022 17:28
Chapter 299 01/09/2022 15:28
Chapter 298 01/09/2022 13:28
Chapter 297 01/09/2022 11:28
Chapter 296 01/09/2022 09:28
Chapter 295 01/09/2022 07:28
Chapter 294 01/09/2022 05:28
Chapter 293 01/09/2022 03:28
Chapter 292 01/09/2022 01:28
Chapter 291 31/08/2022 23:28
Chapter 290 31/08/2022 21:28
Chapter 289 31/08/2022 19:28
Chapter 288 31/08/2022 17:28
Chapter 287 31/08/2022 15:28
Chapter 286 31/08/2022 13:28
Chapter 285 31/08/2022 11:28
Chapter 284 31/08/2022 09:28
Chapter 283 31/08/2022 07:28
Chapter 282 31/08/2022 05:28
Chapter 281 31/08/2022 03:28
Chapter 280 30/08/2022 09:43
Chapter 279 30/08/2022 07:43
Chapter 278 30/08/2022 05:43
Chapter 277 30/08/2022 03:43
Chapter 276 30/08/2022 01:43
Chapter 275 29/08/2022 23:43
Chapter 274 29/08/2022 21:43
Chapter 273 29/08/2022 19:43
Chapter 272 29/08/2022 17:43
Chapter 271 29/08/2022 15:43
Chapter 270 29/08/2022 13:43
Chapter 269 29/08/2022 11:43
Chapter 268 29/08/2022 09:43
Chapter 267 29/08/2022 07:43
Chapter 266 29/08/2022 05:43
Chapter 265 29/08/2022 03:43
Chapter 264 29/08/2022 01:43
Chapter 263 28/08/2022 23:43
Chapter 262 28/08/2022 21:43
Chapter 261 28/08/2022 19:43
Chapter 260 28/08/2022 17:43
Chapter 259 28/08/2022 15:43
Chapter 258 28/08/2022 13:43
Chapter 257 28/08/2022 11:43
Chapter 256 28/08/2022 09:43
Chapter 255 28/08/2022 07:43
Chapter 254 28/08/2022 05:43
Chapter 253 28/08/2022 03:43
Chapter 252 28/08/2022 01:43
Chapter 251 27/08/2022 23:43
Chapter 250 27/08/2022 21:43
Chapter 249 27/08/2022 19:43
Chapter 248 27/08/2022 17:43
Chapter 247 27/08/2022 15:43
Chapter 246 27/08/2022 13:43
Chapter 245 27/08/2022 11:43
Chapter 244 27/08/2022 09:43
Chapter 243 27/08/2022 07:43
Chapter 242 27/08/2022 05:43
Chapter 241 27/08/2022 03:43
Chapter 240 27/08/2022 01:43
Chapter 239 26/08/2022 23:43
Chapter 238 26/08/2022 21:43
Chapter 237 26/08/2022 19:43
Chapter 236 26/08/2022 17:43
Chapter 235 26/08/2022 15:43
Chapter 234 26/08/2022 13:43
Chapter 233 26/08/2022 11:43
Chapter 232 26/08/2022 09:43
Chapter 231 26/08/2022 07:43
Chapter 230 26/08/2022 05:43
Chapter 229 26/08/2022 03:43
Chapter 228 26/08/2022 01:43
Chapter 227 25/08/2022 23:43
Chapter 226 25/08/2022 21:43
Chapter 225 25/08/2022 19:43
Chapter 224 25/08/2022 17:43
Chapter 223 25/08/2022 15:43
Chapter 222 25/08/2022 13:43
Chapter 221 21/08/2022 11:30
Chapter 220 21/08/2022 09:30
Chapter 219 21/08/2022 07:30
Chapter 218 21/08/2022 05:30
Chapter 217 21/08/2022 03:30
Chapter 216 21/08/2022 01:30
Chapter 215 20/08/2022 23:30
Chapter 214 20/08/2022 21:30
Chapter 213 20/08/2022 19:30
Chapter 212 20/08/2022 17:30
Chapter 211 20/08/2022 15:30
Chapter 210 20/08/2022 13:30
Chapter 209 20/08/2022 11:30
Chapter 208 20/08/2022 09:30
Chapter 207 20/08/2022 07:30
Chapter 206 20/08/2022 05:30
Chapter 205 20/08/2022 03:30
Chapter 204 20/08/2022 01:30
Chapter 203 19/08/2022 23:30
Chapter 202 19/08/2022 21:30
Chapter 201 19/08/2022 19:30
Chapter 200 19/08/2022 17:30
Chapter 199 19/08/2022 15:30
Chapter 198 19/08/2022 13:30
Chapter 197 19/08/2022 11:30
Chapter 196 19/08/2022 09:30
Chapter 195 19/08/2022 07:30
Chapter 194 19/08/2022 05:30
Chapter 193 19/08/2022 03:30
Chapter 192 19/08/2022 01:30
Chapter 191 18/08/2022 23:30
Chapter 190 18/08/2022 21:30
Chapter 189 18/08/2022 19:30
Chapter 188 18/08/2022 17:30
Chapter 187 18/08/2022 15:30
Chapter 186 18/08/2022 13:30
Chapter 185 18/08/2022 11:30
Chapter 184 18/08/2022 09:30
Chapter 183 18/08/2022 07:30
Chapter 182 18/08/2022 05:30
Chapter 181 18/08/2022 03:30
Chapter 180 18/08/2022 01:30
Chapter 179 17/08/2022 23:30
Chapter 178 17/08/2022 21:30
Chapter 177 17/08/2022 19:30
Chapter 176 17/08/2022 17:30
Chapter 175 17/08/2022 15:30
Chapter 174 17/08/2022 13:30
Chapter 173 17/08/2022 11:30
Chapter 172 17/08/2022 09:30
Chapter 171 17/08/2022 07:30
Chapter 170 17/08/2022 05:30
Chapter 169 17/08/2022 03:30
Chapter 168 17/08/2022 01:30
Chapter 167 16/08/2022 23:30
Chapter 166 16/08/2022 21:30
Chapter 165 16/08/2022 19:30
Chapter 164 16/08/2022 17:30
Chapter 163 16/08/2022 15:30
Chapter 162 16/08/2022 13:30
Chapter 161 16/08/2022 11:30
Chapter 160 16/08/2022 09:30
Chapter 159 16/08/2022 07:30
Chapter 158 16/08/2022 05:30
Chapter 157 16/08/2022 03:30
Chapter 156 16/08/2022 01:30
Chapter 155 15/08/2022 23:30
Chapter 154 15/08/2022 21:30
Chapter 153 15/08/2022 19:30
Chapter 152 15/08/2022 17:30
Chapter 151 15/08/2022 15:30
Chapter 150 15/08/2022 13:30
Chapter 149 15/08/2022 11:30
Chapter 148 15/08/2022 09:30
Chapter 147 15/08/2022 07:30
Chapter 146 15/08/2022 05:30
Chapter 145 15/08/2022 03:30
Chapter 144 15/08/2022 01:30
Chapter 143 14/08/2022 23:30
Chapter 142 14/08/2022 21:30
Chapter 141 14/08/2022 19:30
Chapter 140 14/08/2022 17:30
Chapter 139 14/08/2022 15:30
Chapter 138 14/08/2022 13:30
Chapter 137 14/08/2022 11:30
Chapter 136 14/08/2022 09:30
Chapter 135 14/08/2022 07:30
Chapter 133 08/08/2022 09:28
Chapter 132 08/08/2022 07:28
Chapter 131 08/08/2022 05:28
Chapter 130 08/08/2022 03:28
Chapter 129 08/08/2022 01:28
Chapter 128 07/08/2022 23:28
Chapter 127 07/08/2022 21:28
Chapter 126 07/08/2022 19:28
Chapter 125 07/08/2022 17:28
Chapter 124 07/08/2022 15:28
Chapter 123 07/08/2022 13:28
Chapter 122 07/08/2022 11:28
Chapter 121 07/08/2022 09:28
Chapter 120 07/08/2022 07:28
Chapter 119 07/08/2022 05:28
Chapter 118 07/08/2022 03:28
Chapter 117 07/08/2022 01:28
Chapter 116 06/08/2022 23:28
Chapter 115 06/08/2022 21:28
Chapter 114 06/08/2022 19:28
Chapter 113 06/08/2022 17:28
Chapter 112 06/08/2022 15:28
Chapter 111 06/08/2022 13:28
Chapter 110 06/08/2022 11:28
Chapter 109 06/08/2022 09:28
Chapter 108 06/08/2022 07:28
Chapter 107 06/08/2022 05:28
Chapter 106 06/08/2022 03:28
Chapter 105 06/08/2022 01:28
Chapter 104 05/08/2022 23:28
Chapter 103 05/08/2022 21:28
Chapter 102 05/08/2022 19:28
Chapter 101 05/08/2022 17:28
Chapter 100 05/08/2022 15:28
Chapter 99 05/08/2022 13:28
Chapter 98 05/08/2022 11:28
Chapter 97 05/08/2022 09:28
Chapter 96 05/08/2022 07:28
Chapter 95 05/08/2022 05:28
Chapter 94 05/08/2022 03:28
Chapter 93 05/08/2022 01:28
Chapter 92 04/08/2022 23:28
Chapter 91 04/08/2022 21:28
Chapter 90 04/08/2022 19:28
Chapter 89 04/08/2022 17:28
Chapter 88 04/08/2022 15:28
Chapter 87 04/08/2022 13:28
Chapter 86 04/08/2022 11:28
Chapter 85 31/07/2022 09:28
Chapter 84 31/07/2022 07:28
Chapter 83 31/07/2022 05:28
Chapter 82 31/07/2022 03:28
Chapter 81 31/07/2022 01:28
Chapter 80 30/07/2022 23:28
Chapter 79 30/07/2022 21:28
Chapter 78 30/07/2022 19:28
Chapter 77 30/07/2022 17:28
Chapter 76 30/07/2022 15:28
Chapter 75 30/07/2022 13:28
Chapter 74 30/07/2022 11:28
Chapter 73 30/07/2022 09:28
Chapter 72 30/07/2022 07:28
Chapter 71 30/07/2022 05:28
Chapter 70 30/07/2022 03:28
Chapter 69 30/07/2022 01:28
Chapter 68 29/07/2022 23:28
Chapter 67 29/07/2022 21:28
Chapter 66 29/07/2022 19:28
Chapter 65 29/07/2022 17:28
Chapter 64 29/07/2022 15:28
Chapter 63 29/07/2022 13:28
Chapter 62 29/07/2022 11:28
Chapter 61 29/07/2022 09:28
Chapter 60 29/07/2022 07:28
Chapter 59 29/07/2022 05:28
Chapter 58 29/07/2022 03:28
Chapter 57 29/07/2022 01:28
Chapter 56 28/07/2022 23:28
Chapter 55 28/07/2022 21:28
Chapter 54 28/07/2022 19:28
Chapter 53 28/07/2022 17:28
Chapter 52 28/07/2022 15:28
Chapter 51 28/07/2022 13:28
Chapter 50 28/07/2022 11:28
Chapter 49 28/07/2022 09:28
Chapter 48 28/07/2022 07:28
Chapter 47 28/07/2022 05:28
Chapter 46 28/07/2022 03:28
Chapter 45 28/07/2022 01:28
Chapter 44 27/07/2022 23:28
Chapter 43 27/07/2022 21:28
Chapter 42 27/07/2022 19:28
Chapter 41 27/07/2022 17:28
Chapter 40 28/07/2022 09:34
Chapter 39 28/07/2022 07:34
Chapter 38 28/07/2022 05:34
Chapter 37 28/07/2022 03:34
Chapter 36 28/07/2022 01:34
Chapter 35 27/07/2022 23:34
Chapter 34 27/07/2022 21:34
Chapter 33 27/07/2022 19:34
Chapter 32 27/07/2022 17:34
Chapter 31 27/07/2022 15:34
Chapter 30 27/07/2022 13:34
Chapter 29 27/07/2022 11:34
Chapter 28 27/07/2022 09:34
Chapter 27 27/07/2022 07:34
Chapter 26 27/07/2022 05:34
Chapter 25 27/07/2022 03:34
Chapter 24 27/07/2022 01:34
Chapter 23 26/07/2022 23:34
Chapter 22 26/07/2022 21:34
Chapter 21 26/07/2022 19:34
Chapter 19 26/07/2022 17:34
Chapter 18 26/07/2022 15:34
Chapter 17 26/07/2022 13:34
Chapter 16 26/07/2022 11:34
Chapter 15 26/07/2022 09:34
Chapter 14 26/07/2022 07:34
Chapter 13 26/07/2022 05:34
Chapter 12 26/07/2022 03:34
Chapter 11 26/07/2022 01:34
Chapter 10 25/07/2022 23:34
Chapter 9 25/07/2022 21:34
Chapter 8 25/07/2022 19:34
Chapter 7 25/07/2022 17:34
Chapter 6 25/07/2022 15:34
Chapter 5 25/07/2022 13:34
Chapter 4 25/07/2022 11:34
Chapter 3 25/07/2022 09:34
Chapter 20 25/07/2022 07:34
Chapter 9 03/08/2022 09:30
Chapter 1 25/07/2022 05:34

comment

Có thể bạn thích xem

[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu - [Bac Chien] Toi Them Quan Cau

Cập nhật lúc : 09/04/2022 12:28

Tình trạng : 94 / 94 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y) - Ban Linh Chien Than (Ban Sac Than Y)

Cập nhật lúc : 20/11/2023 03:28

Tình trạng : 200 / 202 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Tái Thế - Chien Than Tai The

Cập nhật lúc : 22/08/2021 13:58

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Gia Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Tiêu Chiến Thần - Bao Tieu Chien Than

Cập nhật lúc : 03/01/2019 21:53

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cơ Giáp Chiến Thần - Co Giap Chien Than

Cập nhật lúc : 29/06/2019 10:23

Tình trạng : 82 / 84 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Cuồng Phong - Chien Than Cuong Phong

Cập nhật lúc : 08/10/2022 09:31

Tình trạng : 2183 / 2185 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Chiến Thần Hắc Ám - Chien Than Hac Ám

Cập nhật lúc : 07/12/2022 21:30

Tình trạng : 307 / 309 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lăng Thiên Chiến Thần - Lang Thien Chien Than

Cập nhật lúc : 09/01/2021 14:58

Tình trạng : 779 / 781 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 04/10/2023 04:01

Tình trạng : 3716 / 3718 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chiến Thần Phong Vân - Chien Than Phong Van

Cập nhật lúc : 02/01/2022 10:09

Tình trạng : 2886 / 2888 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Điện Hạ - Chien Than Đien Ha

Cập nhật lúc : 27/04/2022 13:58

Tình trạng : 391 / 393 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Hào Môn - Chien Than Hao Mon

Cập nhật lúc : 26/01/2023 02:31

Tình trạng : 2280 / 2282 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 02/12/2023 07:01

Tình trạng : 2850 / 2852 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.629

Đọc truyện

Thiên Đạo Phi Tiên - Thien Đao Phi Tien

Cập nhật lúc : 03/12/2023 06:58

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 02/12/2023 06:31

Tình trạng : 2585 / 2587 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:30

Tình trạng : 2320 / 2322 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện