Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chao Mung Đen Voi Phong Livestream Ác Mong

Tác giả : Tang Ốc

Thể loại : Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 12/03/2023 10:58

Tình trạng : 400 / 402 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị... Giới thiệu: Ôn Giản Ngôn là một kẻ giỏi dùng ngôn từ lừa gạt người khác. Kĩ năng tuyệt đỉnh nhât chính là tùy vào thân phận đối phương mà biến đổi kiểu nói cách nói, khiến thấy anh ta thật giống mình, đồng cảm với mình.... Điển hình của việc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Sau đó, hắn ta bỗng thành một người phát sóng trực tiếp, mà kênh phát sóng này là về ác mộng, là một trò chơi thật sự có thể chết luôn trong đó, không đùa đâu! Ôn Giản Ngôn: “…” Tao dumemay. Lý do để trở thành streamer được chú ý nhất chính là biết lừa người khác
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 400 12/03/2023 13:28
Chapter 399 12/03/2023 11:28
Chapter 398 12/03/2023 09:28
Chapter 397 12/03/2023 07:28
Chapter 396 12/03/2023 05:28
Chapter 395 12/03/2023 03:28
Chapter 394 12/03/2023 01:28
Chapter 393 11/03/2023 23:28
Chapter 392 11/03/2023 21:28
Chapter 391 11/03/2023 19:28
Chapter 390 11/03/2023 17:28
Chapter 389 11/03/2023 15:28
Chapter 388 11/03/2023 13:28
Chapter 387 11/03/2023 11:28
Chapter 386 11/03/2023 09:28
Chapter 385 11/03/2023 07:28
Chapter 384 11/03/2023 05:28
Chapter 383 11/03/2023 03:28
Chapter 382 11/03/2023 01:28
Chapter 381 10/03/2023 23:28
Chapter 380 10/03/2023 21:28
Chapter 379 10/03/2023 19:28
Chapter 378 10/03/2023 17:28
Chapter 377 10/03/2023 15:28
Chapter 376 10/03/2023 13:28
Chapter 375 10/03/2023 11:28
Chapter 374 10/03/2023 09:28
Chapter 373 10/03/2023 07:28
Chapter 372 10/03/2023 05:28
Chapter 371 10/03/2023 03:28
Chapter 370 10/03/2023 01:28
Chapter 369 09/03/2023 23:28
Chapter 368 09/03/2023 21:28
Chapter 367 09/03/2023 19:28
Chapter 366 09/03/2023 17:28
Chapter 365 09/03/2023 15:28
Chapter 364 09/03/2023 13:28
Chapter 363 09/03/2023 11:28
Chapter 362 09/03/2023 09:28
Chapter 361 09/03/2023 07:28
Chapter 360 09/03/2023 05:28
Chapter 359 09/03/2023 03:28
Chapter 358 09/03/2023 01:28
Chapter 357 08/03/2023 23:28
Chapter 356 08/03/2023 21:28
Chapter 355 08/03/2023 19:28
Chapter 354 08/03/2023 17:28
Chapter 353 08/03/2023 15:28
Chapter 352 08/03/2023 13:28
Chapter 351 08/03/2023 11:28
Chapter 350 08/03/2023 09:28
Chapter 349 08/03/2023 07:28
Chapter 348 08/03/2023 05:28
Chapter 347 08/03/2023 03:28
Chapter 346 08/03/2023 01:28
Chapter 345 07/03/2023 23:28
Chapter 344 07/03/2023 21:28
Chapter 343 07/03/2023 19:28
Chapter 342 07/03/2023 17:28
Chapter 341 07/03/2023 15:28
Chapter 340 07/03/2023 13:28
Chapter 339 07/03/2023 11:28
Chapter 338 07/03/2023 09:28
Chapter 337 07/03/2023 07:28
Chapter 336 07/03/2023 05:28
Chapter 335 07/03/2023 03:28
Chapter 334 07/03/2023 01:28
Chapter 333 06/03/2023 23:28
Chapter 332 06/03/2023 21:28
Chapter 331 06/03/2023 19:28
Chapter 330 06/03/2023 17:28
Chapter 329 06/03/2023 15:28
Chapter 328 06/03/2023 13:28
Chapter 327 06/03/2023 11:28
Chapter 326 06/03/2023 09:28
Chapter 325 06/03/2023 07:28
Chapter 324 06/03/2023 05:28
Chapter 323 06/03/2023 03:28
Chapter 322 06/03/2023 01:28
Chapter 321 05/03/2023 23:28
Chapter 320 05/03/2023 21:28
Chapter 319 05/03/2023 19:28
Chapter 318 05/03/2023 17:28
Chapter 317 05/03/2023 15:28
Chapter 316 05/03/2023 13:28
Chapter 315 05/03/2023 11:28
Chapter 314 05/03/2023 09:28
Chapter 313 05/03/2023 07:28
Chapter 312 05/03/2023 05:28
Chapter 311 05/03/2023 03:28
Chapter 310 05/03/2023 01:28
Chapter 309 05/03/2023 19:29
Chapter 308 05/03/2023 17:29
Chapter 307 05/03/2023 15:29
Chapter 306 05/03/2023 13:29
Chapter 305 05/03/2023 11:28
Chapter 304 05/03/2023 09:28
Chapter 303 05/03/2023 07:28
Chapter 302 05/03/2023 05:28
Chapter 301 05/03/2023 03:28
Chapter 300 03/03/2023 09:28
Chapter 299 03/03/2023 07:28
Chapter 298 03/03/2023 05:28
Chapter 297 03/03/2023 03:28
Chapter 296 03/03/2023 01:28
Chapter 295 02/03/2023 23:28
Chapter 294 02/03/2023 21:28
Chapter 293 02/03/2023 19:28
Chapter 292 02/03/2023 17:28
Chapter 291 02/03/2023 15:28
Chapter 290 02/03/2023 13:28
Chapter 289 02/03/2023 11:28
Chapter 288 02/03/2023 09:28
Chapter 287 02/03/2023 07:28
Chapter 286 02/03/2023 05:28
Chapter 285 02/03/2023 03:28
Chapter 284 02/03/2023 01:28
Chapter 283 01/03/2023 23:28
Chapter 282 01/03/2023 21:28
Chapter 281 01/03/2023 19:28
Chapter 280 01/03/2023 17:28
Chapter 279 01/03/2023 15:28
Chapter 278 01/03/2023 13:28
Chapter 277 01/03/2023 11:28
Chapter 276 01/03/2023 09:28
Chapter 275 01/03/2023 07:28
Chapter 274 01/03/2023 05:28
Chapter 273 01/03/2023 03:28
Chapter 272 01/03/2023 01:28
Chapter 271 28/02/2023 23:28
Chapter 270 28/02/2023 21:28
Chapter 269 28/02/2023 19:28
Chapter 268 28/02/2023 17:28
Chapter 267 28/02/2023 15:28
Chapter 266 28/02/2023 13:28
Chapter 265 28/02/2023 11:28
Chapter 264 28/02/2023 09:28
Chapter 263 28/02/2023 07:28
Chapter 262 28/02/2023 05:28
Chapter 261 28/02/2023 03:28
Chapter 260 28/02/2023 23:28
Chapter 259 28/02/2023 21:28
Chapter 258 28/02/2023 19:28
Chapter 257 28/02/2023 17:28
Chapter 256 28/02/2023 15:28
Chapter 255 28/02/2023 13:28
Chapter 254 28/02/2023 11:28
Chapter 253 28/02/2023 09:28
Chapter 252 28/02/2023 07:28
Chapter 251 28/02/2023 05:28
Chapter 250 28/02/2023 03:28
Chapter 249 28/02/2023 01:28
Chapter 248 27/02/2023 23:28
Chapter 247 27/02/2023 21:28
Chapter 246 27/02/2023 19:28
Chapter 245 27/02/2023 17:28
Chapter 244 27/02/2023 15:28
Chapter 243 27/02/2023 13:28
Chapter 242 27/02/2023 11:28
Chapter 241 27/02/2023 09:28
Chapter 240 27/02/2023 07:28
Chapter 239 27/02/2023 05:28
Chapter 238 27/02/2023 03:28
Chapter 237 27/02/2023 01:28
Chapter 236 26/02/2023 23:28
Chapter 235 26/02/2023 21:28
Chapter 234 26/02/2023 19:28
Chapter 233 26/02/2023 17:28
Chapter 232 26/02/2023 15:28
Chapter 231 26/02/2023 13:28
Chapter 230 26/02/2023 11:28
Chapter 229 26/02/2023 09:28
Chapter 228 26/02/2023 07:28
Chapter 227 26/02/2023 05:28
Chapter 226 26/02/2023 03:28
Chapter 225 26/02/2023 01:28
Chapter 224 25/02/2023 23:28
Chapter 223 25/02/2023 21:28
Chapter 222 25/02/2023 19:28
Chapter 221 25/02/2023 17:28
Chapter 220 25/02/2023 15:28
Chapter 219 25/02/2023 13:28
Chapter 218 25/02/2023 11:28
Chapter 217 25/02/2023 09:28
Chapter 216 25/02/2023 07:28
Chapter 215 25/02/2023 05:28
Chapter 214 25/02/2023 03:28
Chapter 213 25/02/2023 01:28
Chapter 212 24/02/2023 23:28
Chapter 211 24/02/2023 21:28
Chapter 210 20/02/2023 23:28
Chapter 209 20/02/2023 21:28
Chapter 208 20/02/2023 19:28
Chapter 207 20/02/2023 17:28
Chapter 206 20/02/2023 15:28
Chapter 205 20/02/2023 13:28
Chapter 204 20/02/2023 11:28
Chapter 203 20/02/2023 09:28
Chapter 202 20/02/2023 07:28
Chapter 201 20/02/2023 05:28
Chapter 200 20/02/2023 03:28
Chapter 199 20/02/2023 01:28
Chapter 198 19/02/2023 23:28
Chapter 197 19/02/2023 21:28
Chapter 196 15/02/2023 19:32
Chapter 195 15/02/2023 17:32
Chapter 194 15/02/2023 15:32
Chapter 193 15/02/2023 13:32
Chapter 192 15/02/2023 11:32
Chapter 191 15/02/2023 09:32
Chapter 190 15/02/2023 07:32
Chapter 189 15/02/2023 05:32
Chapter 188 15/02/2023 03:32
Chapter 187 15/02/2023 01:32
Chapter 186 14/02/2023 23:32
Chapter 185 14/02/2023 21:32
Chapter 184 14/02/2023 19:32
Chapter 183 14/02/2023 17:32
Chapter 182 14/02/2023 15:32
Chapter 181 14/02/2023 13:32
Chapter 180 14/02/2023 11:32
Chapter 179 14/02/2023 09:32
Chapter 178 14/02/2023 07:32
Chapter 177 14/02/2023 05:32
Chapter 176 14/02/2023 03:32
Chapter 175 14/02/2023 01:32
Chapter 174 13/02/2023 23:32
Chapter 173 13/02/2023 21:32
Chapter 172 13/02/2023 19:32
Chapter 171 13/02/2023 17:32
Chapter 170 13/02/2023 15:32
Chapter 169 13/02/2023 13:32
Chapter 168 13/02/2023 11:32
Chapter 167 13/02/2023 09:32
Chapter 166 13/02/2023 07:32
Chapter 165 13/02/2023 05:32
Chapter 164 13/02/2023 03:32
Chapter 163 13/02/2023 01:32
Chapter 162 12/02/2023 23:32
Chapter 161 12/02/2023 21:32
Chapter 160 15/02/2023 13:28
Chapter 159 15/02/2023 11:28
Chapter 158 15/02/2023 09:28
Chapter 157 15/02/2023 07:28
Chapter 156 15/02/2023 05:28
Chapter 155 15/02/2023 03:28
Chapter 154 15/02/2023 01:28
Chapter 153 14/02/2023 23:28
Chapter 152 14/02/2023 21:28
Chapter 151 14/02/2023 19:28
Chapter 150 14/02/2023 17:28
Chapter 149 14/02/2023 15:28
Chapter 148 14/02/2023 13:28
Chapter 147 14/02/2023 11:28
Chapter 146 14/02/2023 09:28
Chapter 145 14/02/2023 07:28
Chapter 144 14/02/2023 05:28
Chapter 143 14/02/2023 03:28
Chapter 142 14/02/2023 01:28
Chapter 141 13/02/2023 23:28
Chapter 140 13/02/2023 21:28
Chapter 139 13/02/2023 19:28
Chapter 138 13/02/2023 17:28
Chapter 137 13/02/2023 15:28
Chapter 136 13/02/2023 13:28
Chapter 135 13/02/2023 11:28
Chapter 134 13/02/2023 09:28
Chapter 133 13/02/2023 07:28
Chapter 132 13/02/2023 05:28
Chapter 131 13/02/2023 03:28
Chapter 130 13/02/2023 01:28
Chapter 129 12/02/2023 23:28
Chapter 128 12/02/2023 21:28
Chapter 127 12/02/2023 19:28
Chapter 126 12/02/2023 17:28
Chapter 125 12/02/2023 15:28
Chapter 124 12/02/2023 13:28
Chapter 123 12/02/2023 11:28
Chapter 122 12/02/2023 09:28
Chapter 121 12/02/2023 07:28
Chapter 120 12/02/2023 05:28
Chapter 119 12/02/2023 03:28
Chapter 118 12/02/2023 01:28
Chapter 117 11/02/2023 23:28
Chapter 116 11/02/2023 21:28
Chapter 115 11/02/2023 19:28
Chapter 114 11/02/2023 17:28
Chapter 113 11/02/2023 15:28
Chapter 112 11/02/2023 13:28
Chapter 111 11/02/2023 11:28
Chapter 110 11/02/2023 09:28
Chapter 109 11/02/2023 07:28
Chapter 108 11/02/2023 05:28
Chapter 107 11/02/2023 03:28
Chapter 106 11/02/2023 01:28
Chapter 105 10/02/2023 23:28
Chapter 104 10/02/2023 21:28
Chapter 103 10/02/2023 19:28
Chapter 102 10/02/2023 17:28
Chapter 101 10/02/2023 15:28
Chapter 100 10/02/2023 13:28
Chapter 99 10/02/2023 11:28
Chapter 98 10/02/2023 09:28
Chapter 97 10/02/2023 07:28
Chapter 96 10/02/2023 05:28
Chapter 95 10/02/2023 03:28
Chapter 94 10/02/2023 01:28
Chapter 93 09/02/2023 23:28
Chapter 92 09/02/2023 21:28
Chapter 91 09/02/2023 19:28
Chapter 90 09/02/2023 17:28
Chapter 89 09/02/2023 15:28
Chapter 88 : 88: 86 24/09/2022 19:28
Chapter 87 : 87: 85 24/09/2022 17:28
Chapter 86 : 86: 84 24/09/2022 15:28
Chapter 85 : 85 24/09/2022 13:28
Chapter 84 : 84: 82 24/09/2022 11:28
Chapter 83 : 83: 81 24/09/2022 09:28
Chapter 82 : 82: 80 24/09/2022 07:28
Chapter 81 : 81: 79 24/09/2022 05:28
Chapter 80 : 80: 78 24/09/2022 03:28
Chapter 79 : 79: 77 24/09/2022 01:28
Chapter 78 : 78: 76 23/09/2022 23:28
Chapter 77 : 77: 75 23/09/2022 21:28
Chapter 76 : 76: 74 23/09/2022 19:28
Chapter 75 : 75: 73 23/09/2022 17:28
Chapter 74 : 74: 72 23/09/2022 15:28
Chapter 73 : 73: 71 23/09/2022 13:28
Chapter 72 : 72: 70 23/09/2022 11:28
Chapter 71 : 71: 69 23/09/2022 09:28
Chapter 70 : 70: 68 23/09/2022 07:28
Chapter 69 : 69: 67 23/09/2022 05:28
Chapter 68 : 68: 66-2 23/09/2022 03:28
Chapter 67 : 67: 66 23/09/2022 01:28
Chapter 66 : 66: 65 22/09/2022 23:28
Chapter 65 : 65: 64-2 22/09/2022 21:28
Chapter 64 : 64 22/09/2022 19:28
Chapter 63 : 63 22/09/2022 17:28
Chapter 62 : 62 22/09/2022 15:28
Chapter 61 : 61 22/09/2022 13:28
Chapter 60 : 60 22/09/2022 11:28
Chapter 59 : 59 22/09/2022 09:28
Chapter 58 : 58 22/09/2022 07:28
Chapter 57 : 57 22/09/2022 05:28
Chapter 56 : 56 22/09/2022 03:28
Chapter 55 : 55 22/09/2022 01:28
Chapter 54 : 54 21/09/2022 23:28
Chapter 53 : 53 21/09/2022 21:28
Chapter 52 : 52 21/09/2022 19:28
Chapter 51 : 51 21/09/2022 17:28
Chapter 50 : 50 21/09/2022 15:28
Chapter 49 : 49 21/09/2022 13:28
Chapter 48 : 48 21/09/2022 11:28
Chapter 47 : 47 21/09/2022 09:28
Chapter 46 : 46 21/09/2022 07:28
Chapter 45 : 45 21/09/2022 05:28
Chapter 44 : 44 21/09/2022 03:28
Chapter 43 : 43 21/09/2022 01:28
Chapter 42 : 42 20/09/2022 23:28
Chapter 41 : 41: Đại Sảnh Streamer 2 20/09/2022 21:28
Chapter 40 : 40: Đại Sảnh Streamer 1 08/04/2022 23:32
Chapter 39 : 39 08/04/2022 21:32
Chapter 38 : 38 08/04/2022 19:32
Chapter 37 : 37 08/04/2022 17:32
Chapter 36 : 36 08/04/2022 15:32
Chapter 35 : 35 08/04/2022 13:32
Chapter 34 : 34 08/04/2022 11:32
Chapter 33 : 33 08/04/2022 09:32
Chapter 32 : 32 08/04/2022 07:32
Chapter 31 : 31 08/04/2022 05:32
Chapter 30 : 30 08/04/2022 03:32
Chapter 29 : 29 08/04/2022 01:32
Chapter 28 : 28 07/04/2022 23:32
Chapter 27 : 27 07/04/2022 21:32
Chapter 26 : 26 07/04/2022 19:32
Chapter 25 : 25 07/04/2022 17:32
Chapter 24 : 24 07/04/2022 15:32
Chapter 23 : 23 07/04/2022 13:32
Chapter 22 : 22 07/04/2022 11:32
Chapter 21 : 21 07/04/2022 09:32
Chapter 20 : 20: Đại Sảnh Streamer 07/04/2022 07:32
Chapter 19 : 19 07/04/2022 05:32
Chapter 18 : 18 07/04/2022 03:32
Chapter 17 : 17 07/04/2022 01:32
Chapter 16 : 16 06/04/2022 23:32
Chapter 15 : 15 06/04/2022 21:32
Chapter 14 : 14 06/04/2022 19:32
Chapter 13 : 13 06/04/2022 17:32
Chapter 12 : 12 06/04/2022 15:32
Chapter 11 : 11 06/04/2022 13:32
Chapter 10 : 10 06/04/2022 11:32
Chapter 9 : 9 06/04/2022 09:32
Chapter 8 : 8 06/04/2022 07:32
Chapter 7 : 7 06/04/2022 05:32
Chapter 6 : 6 06/04/2022 03:32
Chapter 5 : 5 06/04/2022 01:32
Chapter 4 : 4 05/04/2022 23:32
Chapter 3 : 3 05/04/2022 21:32
Chapter 2 : 2 05/04/2022 19:32
Chapter 1 : 1 05/04/2022 17:32

comment

Có thể bạn thích xem

Chào Mừng Đến Phòng Livestream Ác Mộng - Chao Mung Đen Phong Livestream Ác Mong

Cập nhật lúc : 07/03/2022 01:59

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực - Chao Mung Đen The Gioi Hien Thuc

Cập nhật lúc : 15/06/2022 10:58

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng - Hoan Nghenh Đen Voi Tro Choi Ác Mong

Cập nhật lúc : 09/03/2023 20:29

Tình trạng : 120 / 122 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Phòng Livestream Cá Mắm - Phong Livestream Ca Mam

Cập nhật lúc : 03/07/2022 16:58

Tình trạng : 119 / 119 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chào Ngày Anh Đến - Chao Ngay Anh Đen

Cập nhật lúc : 18/09/2022 17:00

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ác Mộng - Ác Mong

Cập nhật lúc : 12/11/2017 21:23

Tình trạng : 74 / 74 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Học Viện Ác Mộng - Hoc Vien Ác Mong

Cập nhật lúc : 14/01/2019 16:22

Tình trạng : 47 / 47 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng - Nguyen Rua Đao Ác Mong

Cập nhật lúc : 20/11/2019 00:30

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng - Thoat Khoi Con Ác Mong

Cập nhật lúc : 26/08/2022 23:57

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nâng Mông Đến Gặp - Nang Mong Đen Gap

Cập nhật lúc : 25/09/2019 06:26

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần - Phu Sinh Mong Han Phong Tran

Cập nhật lúc : 01/06/2018 11:42

Tình trạng : 8 / 8 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Welcome To Trò Chơi Ác Mộng - Welcome To Tro Choi Ác Mong

Cập nhật lúc : 07/08/2022 16:58

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 28/03/2023 23:35

Tình trạng : 7123 / 7125 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

Cập nhật lúc : 28/03/2023 20:38

Tình trạng : 4922 / 4924 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/03/2023 20:31

Tình trạng : 4185 / 4187 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.253

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 29/03/2023 19:58

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Thừa Kế Danh Gia - Nguoi Thua Ke Danh Gia

Cập nhật lúc : 29/03/2023 16:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Ngay Mai Van Con Yeu Em

Cập nhật lúc : 29/03/2023 15:28

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện