Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Tác giả : Anh Long Tiêu Sái

Thể loại : Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 30/09/2023 18:29

Tình trạng : 1042 / 1044 Chapter

Lượt xem: 16388

Bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn của tác giả Anh Long Tiêu Sái. Trình Kiêu đã là Đại Đế, một vị đại năng có thể khống chế vạn giới, trong lúc độ kiếp lại không may ngã xuống. Ai ngờ không phải hồn phi phách tán, mà Trình Kiêu sống lại, còn ở nơi này thành một chàng trai ở rể Trước kia, chàng trai này có cô vợ vô cùng hấp dẫn và xinh đẹp, nhưng vợ chê anh, không cho đụng vào, Trước kia, chàng trai này không làm được trò trống gì, toàn bị mọi người xem thường. ......... Hiện giờ, anh là thần y Trình trong giới y đạo; Thần nhãn Trình trong giới đồ cổ; đại sư Trình trong giới phong thủy, Thương Sinh Trình trong giới võ đạo..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1042 23 giờ trước
Chapter 1041 30/09/2023 17:29
Chapter 1040 30/09/2023 15:29
Chapter 1039 30/09/2023 13:29
Chapter 1038 30/09/2023 11:29
Chapter 1037 30/09/2023 09:29
Chapter 1036 30/09/2023 07:29
Chapter 1035 30/09/2023 05:29
Chapter 1034 30/09/2023 03:29
Chapter 1033 30/09/2023 01:29
Chapter 1032 29/09/2023 23:29
Chapter 1031 29/09/2023 21:29
Chapter 1030 29/09/2023 19:29
Chapter 1029 29/09/2023 17:29
Chapter 1028 29/09/2023 15:29
Chapter 1027 29/09/2023 13:29
Chapter 1026 29/09/2023 11:29
Chapter 1025 29/09/2023 09:29
Chapter 1024 29/09/2023 07:29
Chapter 1023 29/09/2023 05:29
Chapter 1022 29/09/2023 03:29
Chapter 1021 29/09/2023 01:29
Chapter 1020 28/09/2023 23:29
Chapter 1019 28/09/2023 21:29
Chapter 1018 28/09/2023 19:29
Chapter 1017 28/09/2023 17:29
Chapter 1016 28/09/2023 15:29
Chapter 1015 28/09/2023 13:29
Chapter 1014 28/09/2023 11:29
Chapter 1013 28/09/2023 09:29
Chapter 1012 28/09/2023 07:29
Chapter 1011 28/09/2023 05:29
Chapter 1010 28/09/2023 03:29
Chapter 1009 28/09/2023 01:29
Chapter 1008 27/09/2023 23:29
Chapter 1007 27/09/2023 21:29
Chapter 1006 27/09/2023 19:29
Chapter 1005 27/09/2023 17:29
Chapter 1004 27/09/2023 15:29
Chapter 1003 27/09/2023 13:29
Chapter 1002 27/09/2023 11:29
Chapter 1001 27/09/2023 09:29
Chapter 1000 27/09/2023 07:29
Chapter 999 27/09/2023 05:29
Chapter 998 27/09/2023 03:29
Chapter 997 27/09/2023 01:29
Chapter 996 26/09/2023 23:29
Chapter 995 26/09/2023 21:29
Chapter 994 26/09/2023 19:29
Chapter 993 26/09/2023 17:29
Chapter 992 26/09/2023 15:29
Chapter 991 26/09/2023 13:29
Chapter 990 04/09/2023 19:30
Chapter 989 04/09/2023 17:30
Chapter 988 04/09/2023 15:30
Chapter 987 04/09/2023 13:30
Chapter 986 04/09/2023 11:30
Chapter 985 04/09/2023 09:30
Chapter 984 04/09/2023 07:30
Chapter 983 04/09/2023 05:30
Chapter 982 04/09/2023 03:30
Chapter 981 04/09/2023 01:30
Chapter 980 03/09/2023 23:30
Chapter 978 -979 03/09/2023 21:30
Chapter 977 03/09/2023 19:30
Chapter 976 03/09/2023 17:30
Chapter 975 03/09/2023 15:30
Chapter 974 03/09/2023 13:30
Chapter 973 03/09/2023 11:30
Chapter 972 03/09/2023 09:30
Chapter 971 03/09/2023 07:30
Chapter 970 03/09/2023 05:30
Chapter 969 03/09/2023 03:30
Chapter 968 03/09/2023 01:30
Chapter 967 02/09/2023 23:30
Chapter 966 24/08/2023 09:30
Chapter 965 24/08/2023 07:30
Chapter 964 24/08/2023 05:30
Chapter 963 24/08/2023 03:30
Chapter 962 24/08/2023 01:30
Chapter 961 23/08/2023 23:30
Chapter 960 23/08/2023 21:30
Chapter 959 23/08/2023 19:30
Chapter 958 23/08/2023 17:30
Chapter 957 23/08/2023 15:30
Chapter 956 23/08/2023 13:30
Chapter 955 23/08/2023 11:30
Chapter 954 23/08/2023 09:30
Chapter 953 23/08/2023 07:30
Chapter 952 23/08/2023 05:30
Chapter 951 23/08/2023 03:30
Chapter 950 23/08/2023 01:30
Chapter 949 22/08/2023 23:30
Chapter 948 22/08/2023 21:30
Chapter 947 22/08/2023 19:30
Chapter 946 22/08/2023 17:30
Chapter 945 22/08/2023 15:30
Chapter 944 22/08/2023 13:30
Chapter 943 22/08/2023 11:30
Chapter 942 22/08/2023 09:30
Chapter 941 22/08/2023 07:30
Chapter 940 22/08/2023 05:30
Chapter 939 22/08/2023 03:30
Chapter 938 22/08/2023 01:30
Chapter 937 21/08/2023 23:30
Chapter 936 21/08/2023 21:30
Chapter 935 21/08/2023 19:30
Chapter 934 21/08/2023 17:30
Chapter 933 21/08/2023 15:30
Chapter 932 21/08/2023 13:30
Chapter 931 21/08/2023 11:30
Chapter 930 21/08/2023 09:30
Chapter 929 21/08/2023 07:30
Chapter 928 02/08/2023 19:31
Chapter 927 02/08/2023 17:31
Chapter 926 02/08/2023 15:31
Chapter 925 02/08/2023 13:31
Chapter 924 02/08/2023 11:31
Chapter 923 02/08/2023 09:31
Chapter 922 02/08/2023 07:31
Chapter 921 02/08/2023 05:31
Chapter 920 02/08/2023 03:31
Chapter 919 02/08/2023 01:31
Chapter 918 01/08/2023 23:31
Chapter 917 01/08/2023 21:31
Chapter 916 01/08/2023 19:31
Chapter 915 01/08/2023 17:31
Chapter 914 01/08/2023 15:31
Chapter 913 01/08/2023 13:31
Chapter 912 01/08/2023 11:31
Chapter 911 01/08/2023 09:31
Chapter 910 01/08/2023 07:31
Chapter 909 01/08/2023 05:31
Chapter 908 01/08/2023 03:31
Chapter 907 01/08/2023 01:31
Chapter 906 31/07/2023 23:31
Chapter 905 20/07/2023 19:29
Chapter 904 20/07/2023 17:29
Chapter 903 20/07/2023 15:29
Chapter 902 20/07/2023 13:29
Chapter 901 20/07/2023 11:29
Chapter 900 20/07/2023 09:29
Chapter 899 20/07/2023 07:29
Chapter 898 20/07/2023 05:29
Chapter 897 20/07/2023 03:29
Chapter 896 20/07/2023 01:29
Chapter 895 19/07/2023 23:29
Chapter 894 19/07/2023 21:29
Chapter 893 19/07/2023 19:29
Chapter 892 19/07/2023 17:29
Chapter 891 19/07/2023 15:29
Chapter 890 19/07/2023 13:29
Chapter 889 19/07/2023 11:29
Chapter 888 19/07/2023 09:29
Chapter 887 19/07/2023 07:29
Chapter 886 19/07/2023 05:29
Chapter 885 19/07/2023 03:29
Chapter 884 19/07/2023 01:29
Chapter 883 18/07/2023 23:29
Chapter 882 18/07/2023 21:29
Chapter 881 17/06/2023 19:29
Chapter 880 17/06/2023 17:29
Chapter 879 17/06/2023 15:29
Chapter 878 17/06/2023 13:29
Chapter 877 17/06/2023 11:29
Chapter 876 17/06/2023 09:29
Chapter 875 17/06/2023 07:29
Chapter 874 17/06/2023 05:29
Chapter 873 17/06/2023 03:29
Chapter 872 17/06/2023 01:29
Chapter 871 16/06/2023 23:29
Chapter 870 16/06/2023 21:29
Chapter 868 16/06/2023 19:29
Chapter 869 16/06/2023 17:29
Chapter 867 16/06/2023 15:29
Chapter 866 16/06/2023 13:29
Chapter 865 16/06/2023 11:29
Chapter 864 16/06/2023 09:29
Chapter 863 16/06/2023 07:29
Chapter 862 16/06/2023 05:29
Chapter 861 16/06/2023 03:29
Chapter 860 16/06/2023 01:29
Chapter 859 15/06/2023 23:29
Chapter 858 15/06/2023 21:29
Chapter 857 15/06/2023 19:29
Chapter 856 15/06/2023 17:29
Chapter 855 15/06/2023 15:29
Chapter 854 06/05/2023 09:31
Chapter 853 06/05/2023 07:31
Chapter 852 06/05/2023 05:31
Chapter 851 06/05/2023 03:31
Chapter 850 06/05/2023 01:31
Chapter 849 05/05/2023 23:31
Chapter 848 05/05/2023 21:31
Chapter 847 05/05/2023 19:31
Chapter 846 05/05/2023 17:31
Chapter 845 05/05/2023 15:31
Chapter 844 05/05/2023 13:31
Chapter 843 05/05/2023 11:31
Chapter 842 05/05/2023 09:31
Chapter 841 29/03/2023 09:30
Chapter 840 29/03/2023 07:30
Chapter 839 29/03/2023 05:30
Chapter 838 29/03/2023 03:30
Chapter 837 29/03/2023 01:30
Chapter 836 28/03/2023 23:30
Chapter 835 28/03/2023 21:30
Chapter 834 28/03/2023 19:30
Chapter 833 28/03/2023 17:30
Chapter 832 28/03/2023 15:30
Chapter 831 28/03/2023 13:30
Chapter 830 28/03/2023 11:30
Chapter 829 28/03/2023 09:30
Chapter 828 28/03/2023 07:30
Chapter 827 28/03/2023 05:30
Chapter 826 28/03/2023 03:30
Chapter 825 08/03/2023 09:29
Chapter 824 08/03/2023 07:29
Chapter 823 08/03/2023 05:29
Chapter 822 08/03/2023 03:29
Chapter 821 08/03/2023 01:29
Chapter 820 07/03/2023 23:29
Chapter 819 07/03/2023 21:29
Chapter 818 07/03/2023 19:29
Chapter 817 07/03/2023 17:29
Chapter 816 07/03/2023 15:29
Chapter 815 07/03/2023 13:29
Chapter 814 07/03/2023 11:29
Chapter 813 07/03/2023 09:29
Chapter 812 07/03/2023 07:29
Chapter 811 07/03/2023 05:29
Chapter 810 07/03/2023 03:29
Chapter 809 07/03/2023 01:29
Chapter 808 06/03/2023 23:29
Chapter 807 06/03/2023 21:29
Chapter 806 06/03/2023 19:29
Chapter 805 06/03/2023 17:29
Chapter 804 06/03/2023 15:29
Chapter 803 06/03/2023 13:29
Chapter 802 06/03/2023 11:29
Chapter 801 06/03/2023 09:29
Chapter 800 06/03/2023 07:29
Chapter 799 06/03/2023 05:29
Chapter 798 06/03/2023 03:29
Chapter 797 06/03/2023 01:29
Chapter 796 05/03/2023 23:29
Chapter 795 05/03/2023 21:29
Chapter 794 05/03/2023 19:29
Chapter 793 05/03/2023 17:29
Chapter 792 05/03/2023 15:29
Chapter 791 05/03/2023 13:29
Chapter 790 05/03/2023 11:29
Chapter 789 05/03/2023 09:29
Chapter 788 05/03/2023 07:29
Chapter 787 05/03/2023 05:29
Chapter 786 19/02/2023 19:33
Chapter 785 19/02/2023 17:33
Chapter 784 19/02/2023 15:33
Chapter 783 19/02/2023 13:33
Chapter 782 19/02/2023 11:33
Chapter 781 19/02/2023 09:33
Chapter 780 19/02/2023 07:33
Chapter 779 19/02/2023 05:33
Chapter 778 19/02/2023 03:33
Chapter 777 16/02/2023 09:34
Chapter 776 16/02/2023 07:34
Chapter 775 16/02/2023 05:34
Chapter 774 16/02/2023 03:34
Chapter 773 16/02/2023 01:34
Chapter 772 15/02/2023 23:34
Chapter 771 15/02/2023 21:34
Chapter 770 15/02/2023 19:34
Chapter 769 15/02/2023 17:34
Chapter 768 15/02/2023 15:34
Chapter 767 15/02/2023 13:34
Chapter 766 15/02/2023 11:34
Chapter 765 15/02/2023 09:34
Chapter 764 15/02/2023 07:34
Chapter 763 15/02/2023 05:34
Chapter 762 15/02/2023 03:34
Chapter 761 15/02/2023 01:34
Chapter 760 14/02/2023 23:34
Chapter 759 14/02/2023 21:34
Chapter 758 14/02/2023 19:34
Chapter 757 14/02/2023 17:34
Chapter 756 14/02/2023 15:34
Chapter 755 14/02/2023 13:34
Chapter 754 14/02/2023 11:34
Chapter 753 14/02/2023 09:34
Chapter 752 14/02/2023 07:34
Chapter 751 14/02/2023 05:34
Chapter 750 14/02/2023 03:34
Chapter 749 14/02/2023 01:34
Chapter 748 13/02/2023 23:34
Chapter 747 13/02/2023 21:34
Chapter 746 13/02/2023 19:34
Chapter 745 13/02/2023 17:34
Chapter 744 13/02/2023 15:34
Chapter 743 13/02/2023 13:34
Chapter 742 13/02/2023 11:34
Chapter 741 13/02/2023 09:34
Chapter 740 13/02/2023 07:34
Chapter 739 13/02/2023 05:34
Chapter 738 13/02/2023 03:34
Chapter 737 13/02/2023 01:34
Chapter 736 12/02/2023 23:34
Chapter 735 12/02/2023 21:34
Chapter 734 12/02/2023 19:34
Chapter 733 12/02/2023 17:34
Chapter 732 30/01/2023 13:34
Chapter 731 30/01/2023 11:34
Chapter 730 30/01/2023 09:34
Chapter 729 29/01/2023 09:31
Chapter 728 29/01/2023 07:31
Chapter 727 29/01/2023 05:31
Chapter 726 29/01/2023 03:31
Chapter 725 29/01/2023 01:31
Chapter 724 28/01/2023 23:31
Chapter 723 28/01/2023 21:31
Chapter 722 28/01/2023 19:31
Chapter 721 28/01/2023 17:31
Chapter 720 28/01/2023 15:31
Chapter 719 28/01/2023 13:31
Chapter 718 28/01/2023 11:31
Chapter 717 28/01/2023 09:31
Chapter 716 28/01/2023 07:31
Chapter 715 28/01/2023 05:31
Chapter 714 28/01/2023 03:31
Chapter 713 28/01/2023 01:31
Chapter 712 27/01/2023 23:31
Chapter 711 27/01/2023 21:31
Chapter 710 27/01/2023 19:31
Chapter 709 27/01/2023 17:31
Chapter 708 27/01/2023 15:31
Chapter 707 27/01/2023 13:31
Chapter 706 27/01/2023 11:31
Chapter 705 27/01/2023 09:31
Chapter 704 27/01/2023 07:31
Chapter 703 27/01/2023 05:31
Chapter 702 27/01/2023 03:31
Chapter 701 27/01/2023 01:31
Chapter 700 26/01/2023 23:31
Chapter 699 26/01/2023 21:31
Chapter 698 26/01/2023 19:31
Chapter 697 26/01/2023 17:31
Chapter 696 26/01/2023 15:31
Chapter 695 26/01/2023 13:31
Chapter 694 26/01/2023 11:31
Chapter 693 26/01/2023 09:31
Chapter 692 26/01/2023 07:31
Chapter 691 26/01/2023 05:31
Chapter 690 26/01/2023 03:31
Chapter 689 26/01/2023 01:31
Chapter 688 25/01/2023 23:31
Chapter 687 25/01/2023 21:31
Chapter 686 25/01/2023 19:31
Chapter 685 25/01/2023 17:31
Chapter 684 25/01/2023 15:31
Chapter 683 25/01/2023 13:31
Chapter 682 25/01/2023 11:31
Chapter 681 13/01/2023 09:30
Chapter 680 13/01/2023 07:30
Chapter 679 13/01/2023 05:30
Chapter 678 13/01/2023 03:30
Chapter 677 13/01/2023 01:30
Chapter 676 12/01/2023 23:30
Chapter 675 12/01/2023 21:30
Chapter 674 12/01/2023 19:30
Chapter 673 12/01/2023 17:30
Chapter 672 12/01/2023 15:30
Chapter 671 12/01/2023 13:30
Chapter 670 12/01/2023 11:30
Chapter 669 12/01/2023 09:30
Chapter 668 12/01/2023 07:30
Chapter 667 12/01/2023 05:30
Chapter 666 12/01/2023 03:30
Chapter 665 12/01/2023 01:30
Chapter 664 11/01/2023 23:30
Chapter 663 11/01/2023 21:30
Chapter 662 11/01/2023 19:30
Chapter 661 11/01/2023 17:30
Chapter 660 11/01/2023 15:30
Chapter 659 11/01/2023 13:30
Chapter 658 11/01/2023 11:30
Chapter 657 04/01/2023 13:29
Chapter 656 04/01/2023 11:29
Chapter 655 04/01/2023 09:29
Chapter 654 04/01/2023 07:29
Chapter 653 04/01/2023 05:29
Chapter 652 04/01/2023 03:29
Chapter 651 04/01/2023 01:29
Chapter 650 03/01/2023 23:29
Chapter 649 03/01/2023 21:29
Chapter 648 03/01/2023 19:29
Chapter 647 03/01/2023 17:29
Chapter 646 03/01/2023 15:29
Chapter 645 03/01/2023 13:29
Chapter 644 03/01/2023 11:29
Chapter 643 03/01/2023 09:29
Chapter 642 03/01/2023 07:29
Chapter 641 03/01/2023 05:29
Chapter 640 03/01/2023 03:29
Chapter 639 03/01/2023 01:29
Chapter 638 02/01/2023 23:29
Chapter 637 02/01/2023 21:29
Chapter 636 26/12/2022 13:32
Chapter 635 26/12/2022 11:32
Chapter 634 26/12/2022 09:32
Chapter 633 26/12/2022 07:32
Chapter 632 26/12/2022 05:32
Chapter 631 26/12/2022 03:32
Chapter 630 26/12/2022 01:32
Chapter 629 25/12/2022 23:32
Chapter 628 25/12/2022 21:32
Chapter 627 25/12/2022 19:32
Chapter 626 25/12/2022 17:32
Chapter 625 25/12/2022 15:32
Chapter 624 25/12/2022 13:32
Chapter 623 25/12/2022 11:32
Chapter 622 25/12/2022 09:32
Chapter 621 25/12/2022 07:32
Chapter 620 25/12/2022 05:32
Chapter 619 25/12/2022 03:32
Chapter 618 25/12/2022 01:32
Chapter 617 24/12/2022 23:32
Chapter 616 24/12/2022 21:32
Chapter 615 24/12/2022 19:32
Chapter 614 24/12/2022 17:32
Chapter 613 24/12/2022 15:32
Chapter 612 24/12/2022 13:32
Chapter 611 24/12/2022 11:32
Chapter 610 24/12/2022 09:32
Chapter 609 24/12/2022 07:32
Chapter 608 24/12/2022 05:32
Chapter 607 24/12/2022 03:32
Chapter 606 24/12/2022 01:32
Chapter 605 23/12/2022 23:32
Chapter 604 23/12/2022 21:32
Chapter 603 23/12/2022 19:32
Chapter 602 23/12/2022 17:32
Chapter 601 23/12/2022 15:32
Chapter 600 23/12/2022 13:32
Chapter 599 23/12/2022 11:32
Chapter 598 23/12/2022 09:32
Chapter 597 23/12/2022 07:32
Chapter 596 23/12/2022 05:32
Chapter 595 23/12/2022 03:32
Chapter 594 23/12/2022 01:32
Chapter 593 22/12/2022 23:32
Chapter 592 22/12/2022 21:32
Chapter 591 22/12/2022 19:32
Chapter 590 22/12/2022 17:32
Chapter 589 22/12/2022 15:32
Chapter 588 22/12/2022 13:32
Chapter 587 22/12/2022 11:32
Chapter 586 22/12/2022 09:32
Chapter 585 22/12/2022 07:32
Chapter 584 22/12/2022 05:32
Chapter 583 22/12/2022 03:32
Chapter 582 22/12/2022 01:32
Chapter 581 21/12/2022 23:32
Chapter 580 21/12/2022 21:32
Chapter 579 07/12/2022 09:32
Chapter 578 07/12/2022 07:32
Chapter 577 07/12/2022 05:32
Chapter 576 07/12/2022 03:32
Chapter 575 07/12/2022 01:32
Chapter 574 06/12/2022 23:32
Chapter 573 06/12/2022 21:32
Chapter 572 06/12/2022 19:32
Chapter 571 06/12/2022 17:32
Chapter 570 06/12/2022 15:32
Chapter 569 06/12/2022 13:32
Chapter 568 06/12/2022 11:32
Chapter 567 03/12/2022 19:29
Chapter 566 03/12/2022 17:29
Chapter 565 03/12/2022 15:29
Chapter 564 03/12/2022 13:29
Chapter 563 03/12/2022 11:29
Chapter 562 03/12/2022 09:29
Chapter 561 03/12/2022 07:29
Chapter 560 03/12/2022 05:29
Chapter 559 03/12/2022 03:29
Chapter 558 30/11/2022 09:41
Chapter 557 30/11/2022 07:41
Chapter 556 30/11/2022 05:41
Chapter 555 29/11/2022 09:31
Chapter 554 29/11/2022 07:31
Chapter 553 29/11/2022 05:31
Chapter 552 29/11/2022 03:31
Chapter 551 29/11/2022 01:31
Chapter 550 28/11/2022 23:31
Chapter 549 28/11/2022 21:31
Chapter 548 28/11/2022 19:31
Chapter 547 28/11/2022 17:31
Chapter 546 28/11/2022 15:31
Chapter 545 28/11/2022 13:31
Chapter 544 28/11/2022 11:31
Chapter 543 28/11/2022 09:31
Chapter 542 28/11/2022 07:31
Chapter 541 28/11/2022 05:31
Chapter 540 28/11/2022 03:31
Chapter 539 28/11/2022 01:31
Chapter 538 27/11/2022 23:31
Chapter 537 27/11/2022 21:31
Chapter 536 27/11/2022 19:31
Chapter 535 27/11/2022 17:31
Chapter 534 27/11/2022 15:31
Chapter 533 27/11/2022 13:31
Chapter 532 27/11/2022 11:31
Chapter 531 21/11/2022 19:38
Chapter 530 21/11/2022 17:38
Chapter 529 21/11/2022 15:38
Chapter 528 21/11/2022 09:30
Chapter 527 21/11/2022 07:30
Chapter 526 21/11/2022 05:30
Chapter 525 21/11/2022 03:30
Chapter 524 21/11/2022 01:30
Chapter 523 20/11/2022 23:30
Chapter 522 20/11/2022 21:30
Chapter 521 20/11/2022 19:30
Chapter 520 20/11/2022 17:30
Chapter 519 20/11/2022 15:30
Chapter 518 20/11/2022 13:30
Chapter 517 20/11/2022 11:30
Chapter 516 20/11/2022 09:30
Chapter 515 20/11/2022 07:30
Chapter 514 20/11/2022 05:30
Chapter 513 20/11/2022 03:30
Chapter 512 20/11/2022 01:30
Chapter 511 19/11/2022 23:30
Chapter 510 19/11/2022 21:30
Chapter 509 19/11/2022 19:30
Chapter 508 19/11/2022 17:30
Chapter 507 19/11/2022 15:30
Chapter 506 19/11/2022 13:30
Chapter 505 19/11/2022 11:30
Chapter 504 19/11/2022 09:30
Chapter 503 19/11/2022 07:30
Chapter 502 19/11/2022 05:30
Chapter 501 19/11/2022 03:30
Chapter 500 19/11/2022 01:30
Chapter 499 18/11/2022 23:30
Chapter 498 18/11/2022 21:30
Chapter 497 18/11/2022 19:30
Chapter 496 18/11/2022 17:30
Chapter 495 09/11/2022 19:32
Chapter 494 09/11/2022 17:32
Chapter 493 09/11/2022 15:32
Chapter 492 09/11/2022 13:32
Chapter 491 09/11/2022 11:32
Chapter 490 09/11/2022 09:32
Chapter 489 09/11/2022 07:32
Chapter 488 09/11/2022 05:32
Chapter 487 09/11/2022 03:32
Chapter 486 09/11/2022 01:32
Chapter 485 08/11/2022 23:32
Chapter 484 08/11/2022 21:32
Chapter 483 08/11/2022 19:32
Chapter 482 08/11/2022 17:32
Chapter 481 08/11/2022 15:32
Chapter 480 08/11/2022 13:32
Chapter 479 08/11/2022 11:32
Chapter 478 08/11/2022 09:32
Chapter 477 08/11/2022 07:32
Chapter 476 08/11/2022 05:32
Chapter 475 08/11/2022 03:32
Chapter 474 08/11/2022 01:32
Chapter 473 03/11/2022 09:30
Chapter 472 03/11/2022 07:30
Chapter 471 03/11/2022 05:30
Chapter 470 03/11/2022 03:30
Chapter 469 03/11/2022 01:30
Chapter 468 02/11/2022 23:30
Chapter 467 02/11/2022 21:30
Chapter 466 02/11/2022 19:30
Chapter 465 02/11/2022 17:30
Chapter 464 02/11/2022 15:30
Chapter 463 02/11/2022 13:30
Chapter 462 02/11/2022 11:30
Chapter 461 02/11/2022 09:30
Chapter 460 02/11/2022 07:30
Chapter 459 02/11/2022 05:30
Chapter 458 02/11/2022 03:30
Chapter 457 02/11/2022 01:30
Chapter 456 01/11/2022 23:30
Chapter 455 01/11/2022 21:30
Chapter 454 01/11/2022 19:30
Chapter 453 01/11/2022 17:30
Chapter 452 01/11/2022 15:30
Chapter 451 01/11/2022 13:30
Chapter 450 01/11/2022 11:30
Chapter 449 01/11/2022 09:30
Chapter 448 01/11/2022 07:30
Chapter 447 27/10/2022 09:30
Chapter 446 27/10/2022 07:30
Chapter 445 27/10/2022 05:30
Chapter 444 27/10/2022 03:30
Chapter 443 27/10/2022 01:30
Chapter 442 26/10/2022 23:30
Chapter 441 26/10/2022 21:30
Chapter 440 26/10/2022 19:30
Chapter 439 26/10/2022 17:30
Chapter 438 26/10/2022 15:30
Chapter 437 26/10/2022 13:30
Chapter 436 26/10/2022 11:30
Chapter 435 26/10/2022 09:30
Chapter 434 26/10/2022 07:30
Chapter 433 26/10/2022 05:30
Chapter 432 26/10/2022 03:30
Chapter 431 26/10/2022 01:30
Chapter 430 25/10/2022 23:30
Chapter 429 25/10/2022 21:30
Chapter 428 25/10/2022 19:30
Chapter 427 25/10/2022 17:30
Chapter 426 25/10/2022 15:30
Chapter 425 25/10/2022 13:30
Chapter 424 25/10/2022 11:30
Chapter 423 25/10/2022 09:30
Chapter 422 25/10/2022 07:30
Chapter 421 21/10/2022 09:32
Chapter 420 21/10/2022 07:32
Chapter 419 21/10/2022 05:32
Chapter 418 21/10/2022 03:32
Chapter 417 21/10/2022 01:32
Chapter 416 20/10/2022 23:32
Chapter 415 20/10/2022 21:32
Chapter 414 20/10/2022 19:32
Chapter 413 20/10/2022 17:32
Chapter 412 20/10/2022 15:32
Chapter 411 20/10/2022 13:32
Chapter 410 20/10/2022 11:32
Chapter 409 20/10/2022 09:32
Chapter 408 20/10/2022 07:32
Chapter 407 20/10/2022 05:32
Chapter 406 20/10/2022 03:32
Chapter 405 20/10/2022 01:32
Chapter 404 19/10/2022 23:32
Chapter 403 19/10/2022 21:32
Chapter 402 19/10/2022 19:32
Chapter 401 19/10/2022 17:32
Chapter 400 19/10/2022 15:32
Chapter 399 19/10/2022 13:32
Chapter 398 19/10/2022 11:32
Chapter 397 19/10/2022 09:32
Chapter 396 19/10/2022 07:32
Chapter 395 19/10/2022 05:32
Chapter 394 19/10/2022 03:32
Chapter 393 19/10/2022 01:32
Chapter 392 18/10/2022 23:32
Chapter 391 18/10/2022 21:32
Chapter 390 18/10/2022 19:32
Chapter 389 18/10/2022 17:32
Chapter 388 18/10/2022 15:32
Chapter 387 18/10/2022 13:32
Chapter 386 18/10/2022 11:32
Chapter 385 18/10/2022 09:32
Chapter 384 18/10/2022 07:32
Chapter 383 18/10/2022 05:32
Chapter 382 18/10/2022 03:32
Chapter 381 18/10/2022 01:32
Chapter 380 17/10/2022 23:32
Chapter 379 17/10/2022 21:32
Chapter 378 17/10/2022 19:32
Chapter 377 17/10/2022 17:32
Chapter 376 17/10/2022 15:32
Chapter 375 17/10/2022 13:32
Chapter 374 17/10/2022 11:32
Chapter 373 17/10/2022 09:32
Chapter 372 17/10/2022 07:32
Chapter 371 17/10/2022 05:32
Chapter 370 17/10/2022 03:32
Chapter 369 09/10/2022 23:28
Chapter 368 09/10/2022 21:28
Chapter 367 09/10/2022 19:28
Chapter 366 09/10/2022 17:28
Chapter 365 09/10/2022 15:28
Chapter 364 09/10/2022 13:28
Chapter 363 09/10/2022 11:28
Chapter 362 09/10/2022 09:28
Chapter 361 09/10/2022 07:28
Chapter 360 09/10/2022 05:28
Chapter 359 09/10/2022 03:28
Chapter 358 09/10/2022 01:28
Chapter 357 08/10/2022 23:28
Chapter 356 08/10/2022 21:28
Chapter 355 08/10/2022 19:28
Chapter 354 08/10/2022 17:28
Chapter 353 08/10/2022 15:28
Chapter 352 08/10/2022 13:28
Chapter 351 08/10/2022 11:28
Chapter 350 08/10/2022 09:28
Chapter 349 08/10/2022 07:28
Chapter 348 08/10/2022 05:28
Chapter 347 08/10/2022 03:28
Chapter 346 08/10/2022 01:28
Chapter 345 07/10/2022 23:28
Chapter 344 07/10/2022 21:28
Chapter 343 07/10/2022 19:28
Chapter 342 07/10/2022 17:28
Chapter 341 07/10/2022 15:28
Chapter 340 07/10/2022 13:28
Chapter 339 07/10/2022 11:28
Chapter 338 07/10/2022 09:28
Chapter 337 07/10/2022 07:28
Chapter 336 07/10/2022 05:28
Chapter 335 07/10/2022 03:28
Chapter 334 07/10/2022 01:28
Chapter 333 06/10/2022 23:28
Chapter 332 06/10/2022 21:28
Chapter 331 06/10/2022 19:28
Chapter 330 06/10/2022 17:28
Chapter 329 06/10/2022 15:28
Chapter 328 06/10/2022 13:28
Chapter 327 06/10/2022 11:28
Chapter 326 06/10/2022 09:28
Chapter 325 06/10/2022 07:28
Chapter 324 06/10/2022 05:28
Chapter 323 28/09/2022 19:28
Chapter 322 28/09/2022 17:28
Chapter 321 28/09/2022 15:28
Chapter 320 28/09/2022 13:28
Chapter 319 28/09/2022 11:28
Chapter 318 28/09/2022 09:28
Chapter 317 28/09/2022 07:28
Chapter 316 28/09/2022 05:28
Chapter 315 28/09/2022 03:28
Chapter 314 28/09/2022 01:28
Chapter 313 27/09/2022 23:28
Chapter 312 27/09/2022 21:28
Chapter 311 25/09/2022 23:28
Chapter 310 25/09/2022 21:28
Chapter 309 25/09/2022 19:28
Chapter 308 25/09/2022 17:28
Chapter 307 25/09/2022 15:28
Chapter 306 25/09/2022 13:28
Chapter 305 25/09/2022 11:28
Chapter 304 25/09/2022 09:28
Chapter 303 25/09/2022 07:28
Chapter 302 25/09/2022 05:28
Chapter 301 25/09/2022 03:28
Chapter 300 25/09/2022 01:28
Chapter 299 22/09/2022 19:30
Chapter 298 22/09/2022 17:30
Chapter 297 22/09/2022 15:30
Chapter 296 22/09/2022 13:30
Chapter 295 22/09/2022 11:30
Chapter 294 22/09/2022 09:30
Chapter 293 22/09/2022 07:30
Chapter 292 22/09/2022 05:30
Chapter 291 22/09/2022 03:30
Chapter 290 22/09/2022 01:30
Chapter 289 21/09/2022 23:30
Chapter 288 21/09/2022 21:30
Chapter 287 21/09/2022 19:30
Chapter 286 21/09/2022 17:30
Chapter 285 21/09/2022 15:30
Chapter 284 21/09/2022 13:30
Chapter 283 18/09/2022 13:31
Chapter 282 18/09/2022 11:31
Chapter 281 18/09/2022 09:31
Chapter 280 18/09/2022 07:31
Chapter 279 18/09/2022 05:31
Chapter 278 18/09/2022 03:31
Chapter 277 18/09/2022 01:31
Chapter 276 17/09/2022 23:31
Chapter 275 17/09/2022 21:31
Chapter 274 17/09/2022 19:31
Chapter 273 17/09/2022 17:31
Chapter 272 17/09/2022 15:31
Chapter 271 17/09/2022 13:31
Chapter 270 17/09/2022 11:31
Chapter 269 17/09/2022 09:31
Chapter 268 17/09/2022 07:31
Chapter 267 17/09/2022 05:31
Chapter 266 17/09/2022 03:31
Chapter 265 17/09/2022 01:31
Chapter 264 16/09/2022 23:31
Chapter 263 16/09/2022 21:31
Chapter 262 16/09/2022 19:31
Chapter 261 16/09/2022 17:31
Chapter 260 16/09/2022 15:31
Chapter 259 12/09/2022 19:29
Chapter 258 12/09/2022 17:29
Chapter 257 12/09/2022 15:29
Chapter 256 12/09/2022 13:29
Chapter 255 12/09/2022 11:29
Chapter 254 12/09/2022 09:29
Chapter 253 12/09/2022 07:29
Chapter 252 12/09/2022 05:29
Chapter 251 12/09/2022 03:29
Chapter 250 12/09/2022 01:29
Chapter 249 11/09/2022 23:29
Chapter 248 11/09/2022 21:29
Chapter 247 09/09/2022 13:31
Chapter 246 09/09/2022 11:31
Chapter 245 09/09/2022 09:31
Chapter 244 09/09/2022 07:31
Chapter 243 08/09/2022 13:28
Chapter 242 08/09/2022 11:28
Chapter 241 08/09/2022 09:28
Chapter 240 08/09/2022 07:28
Chapter 239 08/09/2022 05:28
Chapter 238 08/09/2022 03:28
Chapter 237 08/09/2022 01:28
Chapter 236 07/09/2022 23:28
Chapter 235 07/09/2022 21:28
Chapter 234 07/09/2022 19:28
Chapter 233 07/09/2022 17:28
Chapter 232 07/09/2022 15:28
Chapter 231 05/09/2022 13:28
Chapter 230 05/09/2022 11:28
Chapter 229 05/09/2022 09:28
Chapter 228 05/09/2022 07:28
Chapter 227 05/09/2022 05:28
Chapter 226 05/09/2022 03:28
Chapter 225 05/09/2022 01:28
Chapter 224 04/09/2022 23:28
Chapter 223 04/09/2022 21:28
Chapter 222 04/09/2022 19:28
Chapter 221 04/09/2022 17:28
Chapter 220 04/09/2022 15:28
Chapter 219 04/09/2022 13:28
Chapter 218 04/09/2022 11:28
Chapter 217 04/09/2022 09:28
Chapter 216 04/09/2022 07:28
Chapter 215 04/09/2022 05:28
Chapter 214 04/09/2022 03:28
Chapter 213 04/09/2022 01:28
Chapter 212 03/09/2022 23:28
Chapter 211 31/08/2022 09:30
Chapter 210 31/08/2022 07:30
Chapter 209 31/08/2022 05:30
Chapter 208 31/08/2022 03:30
Chapter 207 31/08/2022 01:30
Chapter 206 30/08/2022 23:30
Chapter 205 30/08/2022 21:30
Chapter 204 30/08/2022 19:30
Chapter 203 30/08/2022 17:30
Chapter 202 30/08/2022 15:30
Chapter 201 30/08/2022 13:30
Chapter 200 30/08/2022 11:30
Chapter 199 30/08/2022 09:30
Chapter 198 30/08/2022 07:30
Chapter 197 30/08/2022 05:30
Chapter 196 30/08/2022 03:30
Chapter 195 30/08/2022 01:30
Chapter 194 29/08/2022 23:30
Chapter 193 29/08/2022 21:30
Chapter 192 29/08/2022 19:30
Chapter 191 29/08/2022 17:30
Chapter 190 29/08/2022 15:30
Chapter 189 29/08/2022 13:30
Chapter 188 29/08/2022 11:30
Chapter 187 29/08/2022 09:30
Chapter 186 29/08/2022 07:30
Chapter 185 29/08/2022 05:30
Chapter 184 29/08/2022 03:30
Chapter 183 29/08/2022 01:30
Chapter 182 28/08/2022 23:30
Chapter 181 28/08/2022 21:30
Chapter 180 28/08/2022 19:30
Chapter 179 28/08/2022 17:30
Chapter 178 28/08/2022 15:30
Chapter 177 28/08/2022 13:30
Chapter 176 28/08/2022 11:30
Chapter 175 28/08/2022 09:30
Chapter 174 28/08/2022 07:30
Chapter 173 28/08/2022 05:30
Chapter 172 28/08/2022 03:30
Chapter 171 28/08/2022 01:30
Chapter 170 21/08/2022 13:32
Chapter 169 21/08/2022 11:32
Chapter 168 21/08/2022 09:32
Chapter 167 21/08/2022 07:32
Chapter 166 21/08/2022 05:32
Chapter 165 21/08/2022 03:32
Chapter 164 21/08/2022 01:32
Chapter 163 20/08/2022 23:32
Chapter 162 20/08/2022 09:30
Chapter 161 20/08/2022 07:30
Chapter 160 20/08/2022 05:30
Chapter 159 20/08/2022 03:30
Chapter 158 20/08/2022 01:30
Chapter 157 19/08/2022 23:30
Chapter 156 19/08/2022 21:30
Chapter 155 19/08/2022 19:30
Chapter 154 19/08/2022 17:30
Chapter 153 19/08/2022 15:30
Chapter 152 19/08/2022 13:30
Chapter 151 19/08/2022 11:30
Chapter 150 19/08/2022 09:30
Chapter 149 19/08/2022 07:30
Chapter 148 19/08/2022 05:30
Chapter 147 19/08/2022 03:30
Chapter 146 19/08/2022 01:30
Chapter 145 18/08/2022 23:30
Chapter 144 18/08/2022 21:30
Chapter 143 18/08/2022 19:30
Chapter 142 18/08/2022 17:30
Chapter 141 18/08/2022 15:30
Chapter 140 18/08/2022 13:30
Chapter 139 18/08/2022 11:30
Chapter 138 18/08/2022 09:30
Chapter 137 18/08/2022 07:30
Chapter 136 18/08/2022 05:30
Chapter 135 18/08/2022 03:30
Chapter 134 18/08/2022 01:30
Chapter 133 17/08/2022 23:30
Chapter 132 17/08/2022 21:30
Chapter 131 17/08/2022 19:30
Chapter 130 17/08/2022 17:30
Chapter 129 17/08/2022 15:30
Chapter 128 17/08/2022 13:30
Chapter 127 17/08/2022 11:30
Chapter 126 17/08/2022 09:30
Chapter 125 17/08/2022 07:30
Chapter 124 17/08/2022 05:30
Chapter 123 17/08/2022 03:30
Chapter 122 17/08/2022 01:30
Chapter 121 16/08/2022 23:30
Chapter 120 16/08/2022 21:30
Chapter 119 16/08/2022 19:30
Chapter 118 16/08/2022 17:30
Chapter 117 16/08/2022 15:30
Chapter 116 16/08/2022 13:30
Chapter 115 16/08/2022 11:30
Chapter 114 16/08/2022 09:30
Chapter 113 16/08/2022 07:30
Chapter 112 16/08/2022 05:30
Chapter 111 16/08/2022 03:30
Chapter 110 16/08/2022 01:30
Chapter 109 15/08/2022 23:30
Chapter 108 15/08/2022 21:30
Chapter 107 15/08/2022 19:30
Chapter 106 15/08/2022 17:30
Chapter 105 15/08/2022 15:30
Chapter 104 15/08/2022 13:30
Chapter 103 15/08/2022 11:30
Chapter 102 15/08/2022 09:30
Chapter 101 15/08/2022 07:30
Chapter 100 15/08/2022 05:30
Chapter 99 15/08/2022 03:30
Chapter 98 15/08/2022 01:30
Chapter 97 14/08/2022 23:30
Chapter 96 14/08/2022 21:30
Chapter 95 14/08/2022 19:30
Chapter 94 14/08/2022 17:30
Chapter 93 14/08/2022 15:30
Chapter 92 14/08/2022 13:30
Chapter 91 14/08/2022 11:30
Chapter 90 14/08/2022 09:30
Chapter 89 14/08/2022 07:30
Chapter 88 14/08/2022 05:30
Chapter 87 14/08/2022 03:30
Chapter 86 14/08/2022 01:30
Chapter 85 13/08/2022 23:30
Chapter 84 13/08/2022 21:30
Chapter 83 13/08/2022 19:30
Chapter 82 13/08/2022 17:30
Chapter 81 : 81: Đáng Chết 31/07/2022 09:27
Chapter 80 : 80: Trấn Thi Châu 31/07/2022 07:27
Chapter 79 : 79: Thạch Châu 22/07/2022 19:28
Chapter 78 : 78: Ông Mộc Mời 22/07/2022 17:28
Chapter 77 : 77: Ở Riêng 22/07/2022 15:28
Chapter 76 : 76: Đánh Gãy Hai Chân 22/07/2022 13:28
Chapter 75 : 75: Chặn Lại Nửa Đường 22/07/2022 11:28
Chapter 74 : 74: Tôi Không Dùng Mắt 22/07/2022 09:28
Chapter 73 : 73: Muốn Chơi Thế Nào 22/07/2022 07:28
Chapter 72 : 72: Đổ Thần Bài Trận 22/07/2022 05:28
Chapter 71 : 71: Xem Liên Biết 22/07/2022 03:28
Chapter 70 : 70: Đây Chính Là Người Hỗ Trợ Ông Ư 22/07/2022 01:28
Chapter 69 : 69: Lần Này Tin Chưa 21/07/2022 23:28
Chapter 68 : 68: Tôi Là Được Mời Tới 21/07/2022 21:28
Chapter 67 : 67: Sao Hắn Ta Lại Tới 21/07/2022 19:28
Chapter 66 : 66: Sáu Ngón Đến Thăm 21/07/2022 17:28
Chapter 65 : 65: Đời Như Vở Kịch Nhìe Diễn Xuất 21/07/2022 15:28
Chapter 64 : 64: Vương Khánh Sinh Xui Xẻo 21/07/2022 13:28
Chapter 63 : 63: Tôi Đúng Là Khinh Thường Cậu Đấy 21/07/2022 11:28
Chapter 62 : 62: Thái Độ Anh Đao 21/07/2022 09:28
Chapter 61 : 61: Tiểu Đao 21/07/2022 07:28
Chapter 60 : 60: Tôi Là Người Anh Không Chọc Nổi 21/07/2022 05:28
Chapter 59 : 59: Tân Gia Lạc Đứng Ra 19/07/2022 09:27
Chapter 58 : 58: Đao Ba Cường 19/07/2022 07:27
Chapter 57 : 57: Ba Tỷ 19/07/2022 05:27
Chapter 56 : 56: Cố Ý 19/07/2022 03:27
Chapter 55 : 55: Ăn Cơm 19/07/2022 01:27
Chapter 54 : 54: Con Tin 18/07/2022 23:27
Chapter 53 : 53: Xin Lỗi 18/07/2022 21:27
Chapter 52 : 52: Nghệ Thuật 18/07/2022 19:27
Chapter 51 : 51: Xin Cứ Yên Tâm 18/07/2022 17:27
Chapter 50 : 50: Tôn Đại Hải Hỏi Dò 18/07/2022 15:27
Chapter 49 : 49: Phương Pháp Chưng Cốt 18/07/2022 13:27
Chapter 48 : 48: Có Cách 18/07/2022 11:27
Chapter 47 : 47: Tình Thương Của Người Mẹ 18/07/2022 09:27
Chapter 46 : 46: Bảo Cậu Ta Thử Xem 18/07/2022 07:27
Chapter 45 : 45: Hội Chẩn 18/07/2022 05:27
Chapter 44 : 44: Da Mặt Dày 18/07/2022 03:27
Chapter 43 : 43: Ý Muốn Nhất Thời 18/07/2022 01:27
Chapter 42 : 42: Chân Dung Nữ Vương 17/07/2022 23:27
Chapter 41 : 41: Mười Hai Tôi Tớ 17/07/2022 21:27
Chapter 40 : 40: Thân Thủ Tốt 17/07/2022 19:27
Chapter 39 : 39: Trình Kiêu Ra Tay 17/07/2022 17:27
Chapter 38 : 38: Mã Tài 17/07/2022 15:27
Chapter 37 : 37: Nhường Một Chút 17/07/2022 13:27
Chapter 36 : 36: Bơi Lội 17/07/2022 11:27
Chapter 35 : 35: Cô Không Xứng 17/07/2022 09:27
Chapter 34 : 34: Huyết Phỉ Thúy 17/07/2022 07:27
Chapter 33 : 33: Dám Không 17/07/2022 05:27
Chapter 32 : 32: Biến Đổi Bất Ngờ 17/07/2022 03:27
Chapter 31 : 31: Cắt Đá 17/07/2022 01:27
Chapter 30 : 30: Cho Anh 16/07/2022 23:27
Chapter 29 : 29: Đừng Tăng Nữa 16/07/2022 21:27
Chapter 28 : 28: Sáu Ngón Tay 16/07/2022 19:27
Chapter 27 : 27: Đánh Bài 16/07/2022 17:27
Chapter 26 : 26: Miễn Thanh Toán 16/07/2022 15:27
Chapter 25 : 25: Lôi Hồng Húc 16/07/2022 13:27
Chapter 24 : 24: Hóa Đơn Thanh Toán 16/07/2022 11:27
Chapter 23 : 23: Làm Khó Dễ 16/07/2022 09:27
Chapter 22 : 22: Bạn Thân Tôn Mạc 16/07/2022 07:27
Chapter 21 : 21: Lão Già Lừa Gạt 16/07/2022 05:27
Chapter 20 : 20: Nữ Vương Ở Nhân Gian 16/07/2022 03:27
Chapter 19 : 19: Cảnh Giới 16/07/2022 01:27
Chapter 18 : 18: Cao Nhân 15/07/2022 23:27
Chapter 17 : 17: Lời Mời Củaninh Cát Sơn 15/07/2022 21:27
Chapter 16 : 16: Gốm Màu Đời Đường 15/07/2022 19:27
Chapter 15 : 15: Ánh Mắt Tốt 15/07/2022 17:27
Chapter 14 : 14: Sự Hối Hận Của Mọi Người 15/07/2022 15:27
Chapter 13 : 13: Nếu Chúng Tôi Không Đi Thì Sao 15/07/2022 13:27
Chapter 12 : 12: Thư Kí Dương 15/07/2022 11:27
Chapter 11 : 11: Nhục Mạ 15/07/2022 09:27
Chapter 10 : 10: Ninh Long 15/07/2022 07:27
Chapter 9 : 9: Trình Kiêu Ghen 15/07/2022 05:27
Chapter 8 : 8: Sao Anh Làm Được 15/07/2022 03:27
Chapter 7 : 7: Bạn Cùng Lớp Đời Trước 15/07/2022 01:27
Chapter 6 : 6: Ninh Nghi Nghi 14/07/2022 23:27
Chapter 5 : 5: Nguồn Gốc Lệ Khí 14/07/2022 21:27
Chapter 4 : 4: Mười Ba Châm Quỷ Môn 14/07/2022 19:27
Chapter 3 : 3: Có Người Đến Mời 14/07/2022 17:27
Chapter 2 : 2: Ngủ 14/07/2022 15:27
Chapter 1 : 1: Vợ Đẹp 14/07/2022 13:27

comment

Có thể bạn thích xem

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng - Su Tro Lai Cua Chang Re Vo Dung

Cập nhật lúc : 10/07/2021 07:03

Tình trạng : 1090 / 1092 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất) - Chang Re Vo Đich (Chang Re Đe Nhat)

Cập nhật lúc : 17/06/2022 19:00

Tình trạng : 1108 / 1110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.203

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Song - Chang Re Vo Song

Cập nhật lúc : 06/04/2022 20:01

Tình trạng : 1386 / 1386 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà - Tien Nu Vo Dung Thich Ở Nha

Cập nhật lúc : 10/12/2019 14:45

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Rể Quân Vương - Chang Re Quan Vuong

Cập nhật lúc : 13/01/2023 14:30

Tình trạng : 385 / 387 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chàng Rể Cực Phẩm - Chang Re Cuc Pham

Cập nhật lúc : 21/11/2021 06:58

Tình trạng : 1339 / 1341 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 30/08/2023 09:30

Tình trạng : 3646 / 3648 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 30/08/2023 06:35

Tình trạng : 7489 / 7491 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.426

Đọc truyện

Chàng Rể Siêu Cấp - Chang Re Sieu Cap

Cập nhật lúc : 28/11/2021 10:36

Tình trạng : 2843 / 2845 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.208

Đọc truyện

Chàng Rể Trùng Sinh - Chang Re Trung Sinh

Cập nhật lúc : 14/02/2022 18:31

Tình trạng : 480 / 482 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.227

Đọc truyện

Chàng Rể Đa Tài - Chang Re Đa Tai

Cập nhật lúc : 20/07/2021 06:58

Tình trạng : 390 / 392 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Tỷ Phú - Chang Re Ty Phu

Cập nhật lúc : 24/04/2023 06:29

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện