Chàng Rể Quyền Quý

Chang Re Quyen Quy

Tác giả : Vân Thụ

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/01/2023 20:06

Tình trạng : 327 / 329 Chapter

Lượt xem: 16179

Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói: “Tôi không cần nhà họ Tề phải quan tâm đến chuyện của tôi, tôi không muốn nghe chuyện của nhà họ Tề, tôi hi vọng sau này ông không đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.” Dọn dẹp xong, anh quay người rời khỏi đường Duyên Giang. Ông lão mặc đồ vest nhìn bóng lưng rời khỏi của Lâm Tinh Vũ, cũng không đuổi theo, chỉ là thở dài một hơi. “Nhà họ Tề, haiz...” Lâm Tinh Vũ ra khỏi đường Duyên Giang, nở một nụ cười lạnh, ánh mắt có chút mông lung, dường như là gợi nhớ hồi ức rất xa xôi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 327 04/01/2023 13:36
Chapter 326 04/01/2023 11:36
Chapter 325 04/01/2023 09:36
Chapter 324 04/01/2023 07:36
Chapter 323 04/01/2023 05:36
Chapter 322 04/01/2023 03:36
Chapter 321 04/01/2023 01:36
Chapter 320 03/01/2023 23:36
Chapter 319 03/01/2023 21:36
Chapter 318 03/01/2023 19:36
Chapter 317 03/01/2023 17:36
Chapter 316 03/01/2023 15:36
Chapter 315 03/01/2023 13:36
Chapter 314 03/01/2023 11:36
Chapter 313 03/01/2023 09:36
Chapter 312 03/01/2023 07:36
Chapter 311 03/01/2023 05:36
Chapter 310 03/01/2023 03:36
Chapter 309 03/01/2023 01:36
Chapter 308 02/01/2023 23:36
Chapter 307 02/01/2023 21:36
Chapter 306 02/01/2023 19:36
Chapter 305 02/01/2023 17:36
Chapter 304 02/01/2023 15:36
Chapter 303 02/01/2023 13:36
Chapter 302 02/01/2023 11:36
Chapter 301 02/01/2023 09:36
Chapter 300 02/01/2023 07:36
Chapter 299 02/01/2023 05:36
Chapter 298 02/01/2023 03:36
Chapter 297 02/01/2023 01:36
Chapter 296 01/01/2023 23:36
Chapter 295 01/01/2023 21:36
Chapter 294 01/01/2023 19:36
Chapter 293 01/01/2023 17:36
Chapter 292 01/01/2023 15:36
Chapter 291 01/01/2023 13:36
Chapter 290 01/01/2023 11:36
Chapter 289 01/01/2023 09:36
Chapter 288 01/01/2023 07:36
Chapter 287 01/01/2023 05:36
Chapter 286 01/01/2023 03:36
Chapter 285 01/01/2023 01:36
Chapter 284 31/12/2022 23:36
Chapter 283 31/12/2022 21:36
Chapter 282 31/12/2022 19:36
Chapter 281 31/12/2022 17:36
Chapter 280 31/12/2022 15:36
Chapter 279 31/12/2022 13:36
Chapter 278 31/12/2022 11:36
Chapter 277 31/12/2022 09:36
Chapter 276 31/12/2022 07:36
Chapter 275 31/12/2022 05:36
Chapter 274 31/12/2022 03:36
Chapter 273 31/12/2022 01:36
Chapter 272 30/12/2022 23:36
Chapter 271 30/12/2022 21:36
Chapter 270 30/12/2022 19:36
Chapter 269 30/12/2022 17:36
Chapter 268 30/12/2022 15:36
Chapter 267 30/12/2022 13:36
Chapter 266 30/12/2022 11:36
Chapter 265 30/12/2022 09:36
Chapter 264 30/12/2022 07:36
Chapter 263 30/12/2022 05:36
Chapter 262 30/12/2022 03:36
Chapter 261 30/12/2022 01:36
Chapter 260 29/12/2022 23:36
Chapter 259 29/12/2022 21:36
Chapter 258 29/12/2022 19:36
Chapter 257 29/12/2022 17:36
Chapter 256 29/12/2022 15:36
Chapter 255 29/12/2022 13:36
Chapter 254 29/12/2022 11:36
Chapter 253 29/12/2022 09:36
Chapter 252 29/12/2022 07:36
Chapter 251 29/12/2022 05:36
Chapter 250 29/12/2022 03:36
Chapter 249 29/12/2022 01:36
Chapter 248 28/12/2022 23:36
Chapter 247 28/12/2022 21:36
Chapter 246 28/12/2022 19:36
Chapter 245 28/12/2022 17:36
Chapter 244 28/12/2022 15:36
Chapter 243 28/12/2022 13:36
Chapter 242 28/12/2022 11:36
Chapter 241 28/12/2022 09:36
Chapter 240 28/12/2022 07:36
Chapter 239 28/12/2022 05:36
Chapter 238 28/12/2022 03:36
Chapter 237 28/12/2022 01:36
Chapter 236 27/12/2022 23:36
Chapter 235 27/12/2022 21:36
Chapter 234 27/12/2022 19:36
Chapter 233 27/12/2022 17:36
Chapter 232 27/12/2022 15:36
Chapter 231 27/12/2022 13:36
Chapter 230 27/12/2022 11:36
Chapter 229 27/12/2022 09:36
Chapter 228 27/12/2022 07:36
Chapter 227 27/12/2022 05:36
Chapter 226 27/12/2022 03:36
Chapter 225 27/12/2022 01:36
Chapter 224 26/12/2022 23:36
Chapter 223 26/12/2022 21:36
Chapter 222 26/12/2022 19:36
Chapter 221 26/12/2022 17:36
Chapter 220 26/12/2022 15:36
Chapter 219 26/12/2022 13:36
Chapter 218 26/12/2022 11:36
Chapter 217 26/12/2022 09:36
Chapter 216 26/12/2022 07:36
Chapter 215 26/12/2022 05:36
Chapter 214 26/12/2022 03:36
Chapter 213 26/12/2022 01:36
Chapter 212 25/12/2022 23:36
Chapter 211 25/12/2022 21:36
Chapter 210 25/12/2022 19:36
Chapter 209 25/12/2022 17:36
Chapter 208 25/12/2022 15:36
Chapter 207 25/12/2022 13:36
Chapter 206 25/12/2022 11:36
Chapter 205 25/12/2022 09:36
Chapter 204 25/12/2022 07:36
Chapter 203 25/12/2022 05:36
Chapter 202 25/12/2022 03:36
Chapter 201 25/12/2022 01:36
Chapter 200 24/12/2022 23:36
Chapter 199 24/12/2022 21:36
Chapter 198 24/12/2022 19:36
Chapter 197 24/12/2022 17:36
Chapter 196 24/12/2022 15:36
Chapter 195 24/12/2022 13:36
Chapter 194 24/12/2022 11:36
Chapter 193 24/12/2022 09:36
Chapter 192 24/12/2022 07:36
Chapter 191 24/12/2022 05:36
Chapter 190 24/12/2022 03:36
Chapter 189 24/12/2022 01:36
Chapter 188 23/12/2022 23:36
Chapter 187 23/12/2022 21:36
Chapter 186 23/12/2022 19:36
Chapter 185 23/12/2022 17:36
Chapter 184 23/12/2022 15:36
Chapter 183 23/12/2022 13:36
Chapter 182 23/12/2022 11:36
Chapter 181 23/12/2022 09:36
Chapter 180 23/12/2022 07:36
Chapter 179 23/12/2022 05:36
Chapter 178 23/12/2022 03:36
Chapter 177 23/12/2022 01:36
Chapter 176 22/12/2022 23:36
Chapter 175 22/12/2022 21:36
Chapter 174 22/12/2022 19:36
Chapter 173 22/12/2022 17:36
Chapter 172 22/12/2022 15:36
Chapter 171 22/12/2022 13:36
Chapter 170 22/12/2022 11:36
Chapter 169 22/12/2022 09:36
Chapter 168 22/12/2022 07:36
Chapter 167 22/12/2022 05:36
Chapter 166 22/12/2022 03:36
Chapter 165 22/12/2022 01:36
Chapter 164 21/12/2022 23:36
Chapter 163 21/12/2022 21:36
Chapter 162 21/12/2022 19:36
Chapter 161 21/12/2022 17:36
Chapter 160 21/12/2022 15:36
Chapter 159 21/12/2022 13:36
Chapter 158 21/12/2022 11:36
Chapter 157 21/12/2022 09:36
Chapter 156 21/12/2022 07:36
Chapter 155 21/12/2022 05:36
Chapter 154 21/12/2022 03:36
Chapter 153 21/12/2022 01:36
Chapter 152 20/12/2022 23:36
Chapter 151 20/12/2022 21:36
Chapter 150 20/12/2022 19:36
Chapter 149 20/12/2022 17:36
Chapter 148 20/12/2022 15:36
Chapter 147 20/12/2022 13:36
Chapter 146 20/12/2022 11:36
Chapter 145 20/12/2022 09:36
Chapter 144 20/12/2022 07:36
Chapter 143 20/12/2022 05:36
Chapter 142 20/12/2022 03:36
Chapter 141 20/12/2022 01:36
Chapter 140 19/12/2022 23:36
Chapter 139 19/12/2022 21:36
Chapter 138 19/12/2022 19:36
Chapter 137 19/12/2022 17:36
Chapter 136 19/12/2022 15:36
Chapter 135 19/12/2022 13:36
Chapter 134 19/12/2022 11:36
Chapter 133 19/12/2022 09:36
Chapter 132 19/12/2022 07:36
Chapter 131 19/12/2022 05:36
Chapter 130 19/12/2022 03:36
Chapter 129 19/12/2022 01:36
Chapter 128 18/12/2022 23:36
Chapter 127 18/12/2022 21:36
Chapter 126 18/12/2022 19:36
Chapter 125 18/12/2022 17:36
Chapter 124 18/12/2022 15:36
Chapter 123 18/12/2022 13:36
Chapter 122 18/12/2022 11:36
Chapter 121 18/12/2022 09:36
Chapter 120 18/12/2022 07:36
Chapter 119 18/12/2022 05:36
Chapter 118 18/12/2022 03:36
Chapter 117 18/12/2022 01:36
Chapter 116 17/12/2022 23:36
Chapter 115 17/12/2022 21:36
Chapter 114 17/12/2022 19:36
Chapter 113 17/12/2022 17:36
Chapter 112 17/12/2022 15:36
Chapter 111 17/12/2022 13:36
Chapter 110 17/12/2022 11:36
Chapter 109 17/12/2022 09:36
Chapter 108 17/12/2022 07:36
Chapter 107 17/12/2022 05:36
Chapter 106 17/12/2022 03:36
Chapter 105 17/12/2022 01:36
Chapter 104 16/12/2022 23:36
Chapter 103 16/12/2022 21:36
Chapter 102 16/12/2022 19:36
Chapter 101 16/12/2022 17:36
Chapter 100 16/12/2022 15:36
Chapter 99 16/12/2022 13:36
Chapter 98 16/12/2022 11:36
Chapter 97 16/12/2022 09:36
Chapter 96 16/12/2022 07:36
Chapter 95 16/12/2022 05:36
Chapter 94 16/12/2022 03:36
Chapter 93 16/12/2022 01:36
Chapter 92 15/12/2022 23:36
Chapter 91 15/12/2022 21:36
Chapter 90 15/12/2022 19:36
Chapter 89 15/12/2022 17:36
Chapter 88 15/12/2022 15:36
Chapter 87 15/12/2022 13:36
Chapter 86 15/12/2022 11:36
Chapter 85 15/12/2022 09:36
Chapter 84 15/12/2022 07:36
Chapter 83 15/12/2022 05:36
Chapter 82 15/12/2022 03:36
Chapter 81 15/12/2022 01:36
Chapter 80 14/12/2022 23:36
Chapter 79 14/12/2022 21:36
Chapter 78 14/12/2022 19:36
Chapter 77 14/12/2022 17:36
Chapter 76 14/12/2022 15:36
Chapter 75 14/12/2022 13:36
Chapter 74 14/12/2022 11:36
Chapter 73 14/12/2022 09:36
Chapter 72 14/12/2022 07:36
Chapter 71 14/12/2022 05:36
Chapter 70 14/12/2022 03:36
Chapter 69 14/12/2022 01:36
Chapter 68 13/12/2022 23:36
Chapter 67 13/12/2022 21:36
Chapter 66 13/12/2022 19:36
Chapter 65 13/12/2022 17:36
Chapter 64 13/12/2022 15:36
Chapter 63 13/12/2022 13:36
Chapter 62 13/12/2022 11:36
Chapter 61 13/12/2022 09:36
Chapter 60 13/12/2022 07:36
Chapter 59 13/12/2022 05:36
Chapter 58 13/12/2022 03:36
Chapter 57 13/12/2022 01:36
Chapter 56 12/12/2022 23:36
Chapter 55 12/12/2022 21:36
Chapter 54 12/12/2022 19:36
Chapter 53 12/12/2022 17:36
Chapter 52 12/12/2022 15:36
Chapter 51 12/12/2022 13:36
Chapter 50 12/12/2022 11:36
Chapter 49 12/12/2022 09:36
Chapter 48 12/12/2022 07:36
Chapter 47 12/12/2022 05:36
Chapter 46 12/12/2022 03:36
Chapter 45 12/12/2022 01:36
Chapter 44 11/12/2022 23:36
Chapter 43 11/12/2022 21:36
Chapter 42 11/12/2022 19:36
Chapter 41 11/12/2022 17:36
Chapter 40 11/12/2022 15:36
Chapter 39 11/12/2022 13:36
Chapter 38 11/12/2022 11:36
Chapter 37 11/12/2022 09:36
Chapter 36 11/12/2022 07:36
Chapter 35 11/12/2022 05:36
Chapter 34 11/12/2022 03:36
Chapter 33 11/12/2022 01:36
Chapter 32 10/12/2022 23:36
Chapter 31 10/12/2022 21:36
Chapter 30 10/12/2022 19:36
Chapter 29 10/12/2022 17:36
Chapter 28 10/12/2022 15:36
Chapter 27 10/12/2022 13:36
Chapter 26 10/12/2022 11:36
Chapter 25 10/12/2022 09:36
Chapter 24 10/12/2022 07:36
Chapter 23 10/12/2022 05:36
Chapter 22 10/12/2022 03:36
Chapter 21 10/12/2022 01:36
Chapter 20 09/12/2022 23:36
Chapter 19 09/12/2022 21:36
Chapter 18 09/12/2022 19:36
Chapter 17 09/12/2022 17:36
Chapter 16 09/12/2022 15:36
Chapter 15 09/12/2022 13:36
Chapter 14 09/12/2022 11:36
Chapter 13 09/12/2022 09:36
Chapter 12 09/12/2022 07:36
Chapter 11 09/12/2022 05:36
Chapter 10 09/12/2022 03:36
Chapter 9 09/12/2022 01:36
Chapter 8 08/12/2022 23:36
Chapter 7 08/12/2022 21:36
Chapter 6 08/12/2022 19:36
Chapter 5 08/12/2022 17:36
Chapter 4 08/12/2022 15:36
Chapter 3 08/12/2022 13:36
Chapter 2 08/12/2022 11:36
Chapter 1 08/12/2022 09:36

comment

Có thể bạn thích xem

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 30/08/2023 06:35

Tình trạng : 7489 / 7491 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.426

Đọc truyện

Con Rể Quyền Quý - Con Re Quyen Quy

Cập nhật lúc : 23/09/2023 05:32

Tình trạng : 2506 / 2508 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất) - Chang Re Vo Đich (Chang Re Đe Nhat)

Cập nhật lúc : 17/06/2022 19:00

Tình trạng : 1108 / 1110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.203

Đọc truyện

Rể Quý Rể Hiền - Re Quy Re Hien

Cập nhật lúc : 29/01/2023 20:03

Tình trạng : 4670 / 4672 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chàng Rể Hồ Tiên - Chang Re Ho Tien

Cập nhật lúc : 01/12/2019 20:09

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Rể Quân Vương - Chang Re Quan Vuong

Cập nhật lúc : 13/01/2023 14:30

Tình trạng : 385 / 387 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chàng Rể Cực Phẩm - Chang Re Cuc Pham

Cập nhật lúc : 21/11/2021 06:58

Tình trạng : 1339 / 1341 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 30/08/2023 09:30

Tình trạng : 3646 / 3648 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chàng Rể Siêu Cấp - Chang Re Sieu Cap

Cập nhật lúc : 28/11/2021 10:36

Tình trạng : 2843 / 2845 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.208

Đọc truyện

Chàng Rể Trùng Sinh - Chang Re Trung Sinh

Cập nhật lúc : 14/02/2022 18:31

Tình trạng : 480 / 482 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.227

Đọc truyện

Chàng Rể Phế Vật - Chang Re Phe Vat

Cập nhật lúc : 17/01/2022 14:13

Tình trạng : 1173 / 1175 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.255

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Song - Chang Re Vo Song

Cập nhật lúc : 06/04/2022 20:01

Tình trạng : 1386 / 1386 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện