Chàng Rể Quân Vương

Chang Re Quan Vuong

Tác giả : Lâm Thiên Sơn

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/01/2023 14:30

Tình trạng : 385 / 387 Chapter

Lượt xem: 16184

Bạn đang đọc truyện Chàng Rể Quân Vương của tác giả Lâm Thiên Sơn. Trương Thác yêu Lâm Ngữ Lam, yêu một cô gái tài năng, xinh đẹp, một nữ chủ tịch giỏi giang của Lâm thị. Anh được như nguyện, ở rể tại Lâm gia. Mọi người đều chê cười anh, cho rằng anh ăn bám nhà giàu, nhưng họ không biết thân phận ghê gớm của anh trong thế giới ngầm.. Vì muốn bên cạnh người yêu, anh đồng ý dỡ bỏ hết thảy thân phận và quyền lực vốn có. Ngược lại với tình yêu của Trương Thác, cô rất ghét tính cách ưa nịnh nọt và ăn bám của chồng mình. Nhưng kim trong bọc thì có ngày vẫn phải lòi ra, thân phận quyền lực thật sự của nam chính rồi sẽ cũng sẽ được tiết lộ
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 385 14/01/2023 09:30
Chapter 384 14/01/2023 07:30
Chapter 383 14/01/2023 05:30
Chapter 382 14/01/2023 03:30
Chapter 381 14/01/2023 01:30
Chapter 380 13/01/2023 23:30
Chapter 379 13/01/2023 21:30
Chapter 378 13/01/2023 19:30
Chapter 377 13/01/2023 17:30
Chapter 376 13/01/2023 15:30
Chapter 375 13/01/2023 13:30
Chapter 374 13/01/2023 11:30
Chapter 373 13/01/2023 09:30
Chapter 372 13/01/2023 07:30
Chapter 371 13/01/2023 05:30
Chapter 370 13/01/2023 03:30
Chapter 369 13/01/2023 01:30
Chapter 368 12/01/2023 23:30
Chapter 367 12/01/2023 21:30
Chapter 366 12/01/2023 19:30
Chapter 365 12/01/2023 17:30
Chapter 364 12/01/2023 15:30
Chapter 363 12/01/2023 13:30
Chapter 362 12/01/2023 11:30
Chapter 361 12/01/2023 09:30
Chapter 360 12/01/2023 07:30
Chapter 359 12/01/2023 05:30
Chapter 358 12/01/2023 03:30
Chapter 357 12/01/2023 01:30
Chapter 356 11/01/2023 23:30
Chapter 355 11/01/2023 21:30
Chapter 354 11/01/2023 19:30
Chapter 353 11/01/2023 17:30
Chapter 352 11/01/2023 15:30
Chapter 351 11/01/2023 13:30
Chapter 350 11/01/2023 11:30
Chapter 349 11/01/2023 09:30
Chapter 348 11/01/2023 07:30
Chapter 347 11/01/2023 05:30
Chapter 346 11/01/2023 03:30
Chapter 345 11/01/2023 01:30
Chapter 344 10/01/2023 23:30
Chapter 343 10/01/2023 21:30
Chapter 342 10/01/2023 19:30
Chapter 341 10/01/2023 17:30
Chapter 340 10/01/2023 15:30
Chapter 339 10/01/2023 13:30
Chapter 338 10/01/2023 11:30
Chapter 337 10/01/2023 09:30
Chapter 336 10/01/2023 07:30
Chapter 335 10/01/2023 05:30
Chapter 334 10/01/2023 03:30
Chapter 333 10/01/2023 01:30
Chapter 332 09/01/2023 23:30
Chapter 331 09/01/2023 21:30
Chapter 330 09/01/2023 19:30
Chapter 329 09/01/2023 17:30
Chapter 328 09/01/2023 15:30
Chapter 327 09/01/2023 13:30
Chapter 326 09/01/2023 11:30
Chapter 325 09/01/2023 09:30
Chapter 324 09/01/2023 07:30
Chapter 323 09/01/2023 05:30
Chapter 322 09/01/2023 03:30
Chapter 321 09/01/2023 01:30
Chapter 320 08/01/2023 23:30
Chapter 319 08/01/2023 21:30
Chapter 318 08/01/2023 19:30
Chapter 317 08/01/2023 17:30
Chapter 316 08/01/2023 15:30
Chapter 315 08/01/2023 13:30
Chapter 314 08/01/2023 11:30
Chapter 313 08/01/2023 09:30
Chapter 312 08/01/2023 07:30
Chapter 311 08/01/2023 05:30
Chapter 310 08/01/2023 03:30
Chapter 309 08/01/2023 01:30
Chapter 308 07/01/2023 23:30
Chapter 307 07/01/2023 21:30
Chapter 306 07/01/2023 19:30
Chapter 305 07/01/2023 17:30
Chapter 304 07/01/2023 15:30
Chapter 303 07/01/2023 13:30
Chapter 302 07/01/2023 11:30
Chapter 301 07/01/2023 09:30
Chapter 300 07/01/2023 07:30
Chapter 299 07/01/2023 05:30
Chapter 298 07/01/2023 03:30
Chapter 297 07/01/2023 01:30
Chapter 296 06/01/2023 23:30
Chapter 295 06/01/2023 21:30
Chapter 294 06/01/2023 19:30
Chapter 293 06/01/2023 17:30
Chapter 292 06/01/2023 15:30
Chapter 291 06/01/2023 13:30
Chapter 290 : 290: 280 26/11/2022 13:28
Chapter 289 : 289: 279 26/11/2022 11:28
Chapter 288 : 288: 278 26/11/2022 09:28
Chapter 287 : 287: 277 26/11/2022 07:28
Chapter 286 : 286: 276 26/11/2022 05:28
Chapter 285 : 285: 275 26/11/2022 03:28
Chapter 284 : 284: 274 26/11/2022 01:28
Chapter 283 : 283: 273 25/11/2022 23:28
Chapter 282 : 282: 272 25/11/2022 21:28
Chapter 281 : 281: 271 25/11/2022 19:28
Chapter 280 : 280: 270 25/11/2022 17:28
Chapter 279 : 279: 269 25/11/2022 15:28
Chapter 278 : 278: 268 25/11/2022 13:28
Chapter 277 : 277: 267 25/11/2022 11:28
Chapter 276 : 276: 266 25/11/2022 09:28
Chapter 275 : 275: 265 25/11/2022 07:28
Chapter 274 : 274: 264 25/11/2022 05:28
Chapter 273 : 273: 263 25/11/2022 03:28
Chapter 272 : 272: 262 25/11/2022 01:28
Chapter 271 : 271: 261 24/11/2022 23:28
Chapter 270 : 270: 260 24/11/2022 21:28
Chapter 269 : 269: 259 24/11/2022 19:28
Chapter 268 : 268: 258 24/11/2022 17:28
Chapter 267 : 267: 257 24/11/2022 15:28
Chapter 266 : 266: 256 24/11/2022 13:28
Chapter 265 : 265: 255 24/11/2022 11:28
Chapter 264 : 264: 254 24/11/2022 09:28
Chapter 263 : 263: 253 24/11/2022 07:28
Chapter 262 : 262: 252 24/11/2022 05:28
Chapter 261 : 261: 251 24/11/2022 03:28
Chapter 260 : 260 24/11/2022 01:28
Chapter 259 : 259 23/11/2022 23:28
Chapter 258 : 258 23/11/2022 21:28
Chapter 257 : 257 23/11/2022 19:28
Chapter 256 : 256 23/11/2022 17:28
Chapter 255 : 255 23/11/2022 15:28
Chapter 254 : 254 23/11/2022 13:28
Chapter 253 : 253: 244 23/11/2022 11:28
Chapter 252 : 252: 243 23/11/2022 09:28
Chapter 251 : 251: 242 23/11/2022 07:28
Chapter 250 : 250: 241 23/11/2022 05:28
Chapter 240 -249 17/11/2022 19:35
Chapter 239 : 239: 230 17/11/2022 17:35
Chapter 238 : 238: 229 17/11/2022 15:35
Chapter 237 : 237: 228 17/11/2022 13:35
Chapter 236 : 236: 227 17/11/2022 11:35
Chapter 235 : 235 17/11/2022 09:35
Chapter 234 : 234 17/11/2022 07:35
Chapter 233 : 233 17/11/2022 05:35
Chapter 232 : 232 17/11/2022 03:35
Chapter 231 : 231 17/11/2022 01:35
Chapter 230 : 230 16/11/2022 23:35
Chapter 229 : 229 16/11/2022 21:35
Chapter 228 : 228 16/11/2022 19:35
Chapter 227 : 227 16/11/2022 17:35
Chapter 226 : 226 16/11/2022 15:35
Chapter 225 : 225 16/11/2022 13:35
Chapter 224 : 224 16/11/2022 11:35
Chapter 223 : 223 16/11/2022 09:35
Chapter 222 : 222 16/11/2022 07:35
Chapter 221 : 221 16/11/2022 05:35
Chapter 220 : 220 16/11/2022 03:35
Chapter 219 : 219 16/11/2022 01:35
Chapter 218 : 218 15/11/2022 23:35
Chapter 217 : 217: Chào Chị Dâu 15/11/2022 21:35
Chapter 216 : 216 15/11/2022 19:35
Chapter 215 : 215 15/11/2022 17:35
Chapter 214 : 214 15/11/2022 15:35
Chapter 213 : 213 15/11/2022 13:35
Chapter 212 : 212 15/11/2022 11:35
Chapter 211 : 211 15/11/2022 09:35
Chapter 210 : 210 15/11/2022 07:35
Chapter 209 : 209 15/11/2022 05:35
Chapter 208 : 208 15/11/2022 03:35
Chapter 207 : 207 15/11/2022 01:35
Chapter 206 : 206 14/11/2022 23:35
Chapter 205 : 205 11/11/2022 19:28
Chapter 204 : 204 11/11/2022 17:28
Chapter 203 : 203 11/11/2022 15:28
Chapter 202 : 202 11/11/2022 13:28
Chapter 201 : 201 11/11/2022 11:28
Chapter 200 : 200: Để Tôi Đánh Chết Anh Nhé 11/11/2022 09:28
Chapter 199 : 199: Cơn Nổi Giận Của Trương Thác 11/11/2022 07:28
Chapter 198 : 198: Giải Cứu 11/11/2022 05:28
Chapter 197 : 197: Nguy Hiểm 11/11/2022 03:28
Chapter 196 : 196: Ngoài Ý Muốn 11/11/2022 01:28
Chapter 195 : 195: Bắt Đầu Diễn Tập 10/11/2022 23:28
Chapter 194 : 194: Người Ủy Thác Thần Bí 10/11/2022 21:28
Chapter 193 : 193: Hoa Hồng Trắng 10/11/2022 19:28
Chapter 192 : 192: Là Ai 10/11/2022 17:28
Chapter 191 : 191: Một Chút Ưu Tư 10/11/2022 15:28
Chapter 190 : 190 10/11/2022 13:28
Chapter 189 : 189: Sao Không Nghe Máy 10/11/2022 11:28
Chapter 188 : 188: Sát Thủ Lại Xuất Hiện 10/11/2022 09:28
Chapter 187 : 187: Hàn Văn Tính Rời Đi 10/11/2022 07:28
Chapter 186 : 186: Tình Cảm Vỡ Oà 10/11/2022 05:28
Chapter 185 : 185: Hai Cô Gái Bất Lực 10/11/2022 03:28
Chapter 184 : 184: Anh Vẫn Chưa Rõ Bọn Họ Là Ai À 10/11/2022 01:28
Chapter 183 : 183: Ninh Nhật Chu Điên Cuồng 09/11/2022 23:28
Chapter 182 : 182: Tra Tấn Đến Từ Ninh Nhật Chu 09/11/2022 21:28
Chapter 181 : 181 09/11/2022 19:28
Chapter 180 : 180: Ai Cũng Không Được Gặp 07/11/2022 13:28
Chapter 179 : 179: Vu Oan 07/11/2022 11:28
Chapter 178 : 178: Nhà Của Anh 07/11/2022 09:28
Chapter 177 : 177: Nam Thiên 07/11/2022 07:28
Chapter 176 : 176: Phẫu Thuật Thành Công 07/11/2022 05:28
Chapter 175 : 175: Phẫu Thuật 07/11/2022 03:28
Chapter 174 : 174: Trái Tim Của Tần Âm 07/11/2022 01:28
Chapter 173 : 173: Anh Kết Hôn Rồi 06/11/2022 23:28
Chapter 172 : 172: Kẻ Xấu Cáo Trạng Trước 06/11/2022 21:28
Chapter 171 : 171: Có Anh Thật Tốt 06/11/2022 19:28
Chapter 170 : 170: Lợi Hại 06/11/2022 17:28
Chapter 169 : 169: Đua Xe 06/11/2022 15:28
Chapter 168 : 168: Quỷ Môn Quan 06/11/2022 13:28
Chapter 167 : 167: Leo Núi Đá Không Có Dây An Toàn 06/11/2022 11:28
Chapter 166 : 166: Muốn Chơi Thế Nào 06/11/2022 09:28
Chapter 165 : 165: Câu Lạc Bộ Ngoài Trời 06/11/2022 07:28
Chapter 164 : 164: Bất Ngờ Nhỏ 06/11/2022 05:28
Chapter 163 : 163: Chuẩn Bị Cho Người Khác 06/11/2022 03:28
Chapter 162 : 162: Tâm Tư Phụ Nữ 06/11/2022 01:28
Chapter 161 : 161 05/11/2022 23:28
Chapter 160 : 160 05/11/2022 21:28
Chapter 159 : 159 05/11/2022 19:28
Chapter 158 : 158 05/11/2022 17:28
Chapter 157 : 157: Kế Hoạch Có Thay Đổi 05/11/2022 15:28
Chapter 156 : 156: Chủ Tịch Như Cô Gái Nhỏ 05/11/2022 13:28
Chapter 155 : 155 04/11/2022 09:29
Chapter 154 : 154 04/11/2022 07:29
Chapter 153 : 153 04/11/2022 05:29
Chapter 152 : 152 04/11/2022 03:29
Chapter 151 : 151 04/11/2022 01:29
Chapter 150 : 150 03/11/2022 23:29
Chapter 149 : 149 03/11/2022 21:29
Chapter 148 : 148 03/11/2022 19:29
Chapter 147 : 147 03/11/2022 17:29
Chapter 146 : 146 03/11/2022 15:29
Chapter 145 : 145: Charles Bé Bỏng Không Nhận Ra Chủ Sao 03/11/2022 13:29
Chapter 144 : 144: Anh Ta Định Lừa Đảo 03/11/2022 11:29
Chapter 143 : 143 03/11/2022 09:29
Chapter 142 : 142: Đức Tính 03/11/2022 07:29
Chapter 141 : 141: Chung Kỳ Gây Khó Dễ 03/11/2022 05:29
Chapter 140 : 140 03/11/2022 03:29
Chapter 139 : 139: Người Đàn Ông Xuất Sắc 03/11/2022 01:29
Chapter 138 : 138: Bản In Màu 02/11/2022 23:29
Chapter 137 : 137: Vạch Trần Ông Ta Thôi 02/11/2022 21:29
Chapter 136 : 136 02/11/2022 19:29
Chapter 135 : 135: Quán Trà Luận Tranh 02/11/2022 17:29
Chapter 134 : 134: Phòng Làm Việc Của Trương Thác 02/11/2022 15:29
Chapter 133 : 133 02/11/2022 13:29
Chapter 132 : 132: Sợ Vợ 02/11/2022 11:29
Chapter 131 : 131 02/11/2022 09:29
Chapter 130 : 130 02/11/2022 07:29
Chapter 129 : 129 02/11/2022 05:29
Chapter 128 : 128 02/11/2022 03:29
Chapter 127 : 127 02/11/2022 01:29
Chapter 126 : 126 01/11/2022 23:29
Chapter 125 : 125 01/11/2022 21:29
Chapter 124 : 124 01/11/2022 19:29
Chapter 123 : 123 01/11/2022 17:29
Chapter 122 : 122 01/11/2022 15:29
Chapter 121 : 121 01/11/2022 13:29
Chapter 120 : 120 01/11/2022 11:29
Chapter 119 : 119 01/11/2022 09:29
Chapter 118 : 118 01/11/2022 07:29
Chapter 117 : 117 01/11/2022 05:29
Chapter 116 : 116 01/11/2022 03:29
Chapter 115 : 115 01/11/2022 01:29
Chapter 114 : 114 31/10/2022 23:29
Chapter 113 : 113 31/10/2022 21:29
Chapter 112 : 112 31/10/2022 19:29
Chapter 111 : 111 31/10/2022 17:29
Chapter 110 : 110 31/10/2022 15:29
Chapter 109 : 109 31/10/2022 13:29
Chapter 108 : 108 31/10/2022 11:29
Chapter 107 : 107 31/10/2022 09:29
Chapter 106 : 106 31/10/2022 07:29
Chapter 105 : 105 31/10/2022 05:29
Chapter 104 : 104 31/10/2022 03:29
Chapter 103 : 103 31/10/2022 01:29
Chapter 102 : 102 30/10/2022 23:29
Chapter 101 : 101 30/10/2022 21:29
Chapter 100 : 100: Âm Mưu 30/10/2022 19:29
Chapter 99 : 99 30/10/2022 17:29
Chapter 98 : 98 30/10/2022 15:29
Chapter 97 : 97 30/10/2022 13:29
Chapter 96 : 96 30/10/2022 11:29
Chapter 95 : 95 30/10/2022 09:29
Chapter 94 : 94 30/10/2022 07:29
Chapter 93 : 93 30/10/2022 05:29
Chapter 92 : 92 30/10/2022 03:29
Chapter 91 : 91 30/10/2022 01:29
Chapter 90 : 90 29/10/2022 23:29
Chapter 89 : 89 29/10/2022 21:29
Chapter 88 : 88 29/10/2022 19:29
Chapter 87 : 87 29/10/2022 17:29
Chapter 86 : 86 29/10/2022 15:29
Chapter 85 : 85 29/10/2022 13:29
Chapter 84 : 84 29/10/2022 11:29
Chapter 83 : 83 29/10/2022 09:29
Chapter 82 : 82: Dự Án Chữa Bệnh 29/10/2022 07:29
Chapter 81 : 81: Ai Đối Xử Với Anh Như Lẽ Hiển Nhiên 29/10/2022 05:29
Chapter 80 : 80 29/10/2022 03:29
Chapter 79 : 79 29/10/2022 01:29
Chapter 78 : 78 28/10/2022 23:29
Chapter 77 : 77 28/10/2022 21:29
Chapter 76 : 76: Cứu Người Ở Trung Tâm Thương Mại 28/10/2022 19:29
Chapter 75 : 75 28/10/2022 17:29
Chapter 74 : 74 28/10/2022 15:29
Chapter 73 : 73: Cách Chức 28/10/2022 13:29
Chapter 72 : 72: May Là Có Tiểu Trương 28/10/2022 11:29
Chapter 71 : 71: Kế Hoạch Của Vương Vỹ 28/10/2022 09:29
Chapter 70 : 70: Có Chút Ngơ Ngác 28/10/2022 07:29
Chapter 69 : 69: Nhìn Đứa Con Rể Này Đi 28/10/2022 05:29
Chapter 68 : 68 28/10/2022 03:29
Chapter 67 : 67: Một Đêm Mơ Hồ 28/10/2022 01:29
Chapter 66 : 66: Thì Ra Là Anh 27/10/2022 23:29
Chapter 65 : 65 27/10/2022 21:29
Chapter 64 : 64: Một Người Cũng Không Thể Chạy 27/10/2022 19:29
Chapter 63 : 63 27/10/2022 17:29
Chapter 62 : 62: Hỗn Chiến 27/10/2022 15:29
Chapter 61 : 61: Trong Tù 27/10/2022 13:29
Chapter 60 : 60: Lại Gặp Nữ Khủng Long Bạo Chúa 27/10/2022 11:29
Chapter 59 : 59: Anh Từng Gặp Sao 27/10/2022 09:29
Chapter 58 : 58: Tôi Không Cười 27/10/2022 07:29
Chapter 57 : 57: Giết Lâm Ngữ Lam 27/10/2022 05:29
Chapter 56 : 56: Chồng Tôi 27/10/2022 03:29
Chapter 55 : 55: Anh Muốn Ném Ai Xuống Sông 27/10/2022 01:29
Chapter 54 : 54: Cậu Chủ Nhà Họ Chu 26/10/2022 23:29
Chapter 53 : 53: Cái Gì Gọi Là Tàn Nhẫn 26/10/2022 21:29
Chapter 52 : 52: Đừng Giống Như Chị Cô 26/10/2022 19:29
Chapter 51 : 51: Đồ Hên Nhất 26/10/2022 17:29
Chapter 50 : 50: Cứu Tinh 26/10/2022 15:29
Chapter 49 : 49: Tiếp Rượu 26/10/2022 13:29
Chapter 48 : 48: Chuyện Ký Túc Xá 26/10/2022 11:29
Chapter 47 : 47: Tương Lai Của Nhà Họ Trình Trùm Kín! 26/10/2022 09:29
Chapter 46 : 46 26/10/2022 07:29
Chapter 45 : 45: Kết Quả 26/10/2022 05:29
Chapter 44 : 44 26/10/2022 03:29
Chapter 43 : 43 26/10/2022 01:29
Chapter 42 : 42 25/10/2022 23:29
Chapter 41 : 41 25/10/2022 21:29
Chapter 40 : 40: Trang Viên Của Nhà Họ Trình Ở Lạc Hà 25/10/2022 19:29
Chapter 39 : 39: Có Phái Anh Tìm Đến Hay Không 25/10/2022 17:29
Chapter 38 : 38: Can Đảm Phụ Thuộc Vào Thực Lực 25/10/2022 15:29
Chapter 37 : 37: Đều Là Đồ Thật 25/10/2022 13:29
Chapter 36 : 36 25/10/2022 11:29
Chapter 35 : 35 25/10/2022 09:29
Chapter 34 : 34 25/10/2022 07:29
Chapter 33 : 33 25/10/2022 05:29
Chapter 32 : 32 25/10/2022 03:29
Chapter 31 : 31 25/10/2022 01:29
Chapter 30 : 30 24/10/2022 23:29
Chapter 29 : 29 24/10/2022 21:29
Chapter 28 : 28 24/10/2022 19:29
Chapter 27 : 27 24/10/2022 17:29
Chapter 26 : 26 24/10/2022 15:29
Chapter 25 : 25 24/10/2022 13:29
Chapter 24 : 24 24/10/2022 11:29
Chapter 23 : 23 24/10/2022 09:29
Chapter 22 : 22 24/10/2022 07:29
Chapter 21 : 21 24/10/2022 05:29
Chapter 20 : 20 24/10/2022 03:29
Chapter 19 : 19 24/10/2022 01:29
Chapter 18 : 18 23/10/2022 23:29
Chapter 17 : 17 23/10/2022 21:29
Chapter 16 : 16 23/10/2022 19:29
Chapter 15 : 15 23/10/2022 17:29
Chapter 14 : 14 23/10/2022 15:29
Chapter 13 : 13 23/10/2022 13:29
Chapter 12 : 12 23/10/2022 11:29
Chapter 11 : 11 23/10/2022 09:29
Chapter 10 : 10 23/10/2022 07:29
Chapter 9 : 9 23/10/2022 05:29
Chapter 8 : 8 23/10/2022 03:29
Chapter 7 : 7 23/10/2022 01:29
Chapter 6 : 6 22/10/2022 23:29
Chapter 5 : 5 22/10/2022 21:29
Chapter 4 : 4 22/10/2022 19:29
Chapter 3 : 3 22/10/2022 17:29
Chapter 2 : 2 22/10/2022 15:29
Chapter 1 : 1: Ở Ẩn 22/10/2022 13:29

comment

Có thể bạn thích xem

Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất) - Chang Re Vo Đich (Chang Re Đe Nhat)

Cập nhật lúc : 17/06/2022 19:00

Tình trạng : 1108 / 1110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.203

Đọc truyện

Chàng Rể Nhặt Được - Chang Re Nhat Đuoc

Cập nhật lúc : 12/10/2023 15:33

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Rể Hồ Tiên - Chang Re Ho Tien

Cập nhật lúc : 01/12/2019 20:09

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Rể Cực Phẩm - Chang Re Cuc Pham

Cập nhật lúc : 21/11/2021 06:58

Tình trạng : 1339 / 1341 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 04/10/2023 04:01

Tình trạng : 3716 / 3718 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 10/10/2023 06:34

Tình trạng : 7647 / 7649 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.426

Đọc truyện

Chàng Rể Siêu Cấp - Chang Re Sieu Cap

Cập nhật lúc : 28/11/2021 10:36

Tình trạng : 2843 / 2845 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.208

Đọc truyện

Chàng Rể Trùng Sinh - Chang Re Trung Sinh

Cập nhật lúc : 14/02/2022 18:31

Tình trạng : 480 / 482 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.227

Đọc truyện

Chàng Rể Phế Vật - Chang Re Phe Vat

Cập nhật lúc : 17/01/2022 14:13

Tình trạng : 1173 / 1175 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.256

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Song - Chang Re Vo Song

Cập nhật lúc : 06/04/2022 20:01

Tình trạng : 1386 / 1386 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Chàng Rể Đa Tài - Chang Re Đa Tai

Cập nhật lúc : 20/07/2021 06:58

Tình trạng : 390 / 392 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Tỷ Phú - Chang Re Ty Phu

Cập nhật lúc : 02/12/2023 05:04

Tình trạng : 1785 / 1787 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 02/12/2023 07:01

Tình trạng : 2850 / 2852 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.629

Đọc truyện

Thiên Đạo Phi Tiên - Thien Đao Phi Tien

Cập nhật lúc : 03/12/2023 06:58

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 02/12/2023 06:31

Tình trạng : 2585 / 2587 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:30

Tình trạng : 2320 / 2322 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện