Chàng Rể Chiến Thần

Chang Re Chien Than

Tác giả : Tiếu Ngạo Dư Sinh

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 18/12/2022 10:00

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Lượt xem: 16190

Anh muốn mình có thể sóng vai cùng cô, muốn mình có khả năng bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc, vì thế anh rời đi, không thể nói lời tạm biệt, nhưng anh luôn mong đợi, khi trở về, anh sẽ trở nên mạnh mẽ và thực hiện mong muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất. Năm năm sau, anh thật sự trở về cùng với vinh quang, nhưng lúc này, anh không ngờ được là mình có thêm một cô con gái...
Đọc truyện

Danh sách chapter

<
Số chapter Cập nhật
Chapter 3100 18/12/2022 07:30
Chapter 3099 18/12/2022 05:30
Chapter 3098 18/12/2022 03:30
Chapter 3097 18/12/2022 01:30
Chapter 3096 17/12/2022 23:30
Chapter 3095 17/12/2022 21:30
Chapter 3094 17/12/2022 19:30
Chapter 3093 17/12/2022 17:30
Chapter 3092 17/12/2022 15:30
Chapter 3091 17/12/2022 13:30
Chapter 3090 17/12/2022 11:30
Chapter 3089 17/12/2022 09:30
Chapter 3088 17/12/2022 07:30
Chapter 3087 17/12/2022 05:30
Chapter 3086 17/12/2022 03:30
Chapter 3085 17/12/2022 01:30
Chapter 3084 16/12/2022 23:30
Chapter 3083 16/12/2022 21:30
Chapter 3082 16/12/2022 19:30
Chapter 3081 16/12/2022 17:30
Chapter 3080 16/12/2022 15:30
Chapter 3079 16/12/2022 13:30
Chapter 3078 16/12/2022 11:30
Chapter 3077 16/12/2022 09:30
Chapter 3076 16/12/2022 07:30
Chapter 3075 16/12/2022 05:30
Chapter 3074 16/12/2022 03:30
Chapter 3073 16/12/2022 01:30
Chapter 3072 15/12/2022 23:30
Chapter 3071 15/12/2022 21:30
Chapter 3070 15/12/2022 19:30
Chapter 3069 15/12/2022 17:30
Chapter 3068 15/12/2022 15:30
Chapter 3067 15/12/2022 13:30
Chapter 3066 15/12/2022 11:30
Chapter 3065 15/12/2022 09:30
Chapter 3064 15/12/2022 07:30
Chapter 3063 15/12/2022 05:30
Chapter 3062 15/12/2022 03:30
Chapter 3061 15/12/2022 01:30
Chapter 3060 14/12/2022 23:30
Chapter 3059 14/12/2022 21:30
Chapter 3058 14/12/2022 19:30
Chapter 3057 14/12/2022 17:30
Chapter 3056 14/12/2022 15:30
Chapter 3055 14/12/2022 13:30
Chapter 3054 14/12/2022 11:30
Chapter 3053 14/12/2022 09:30
Chapter 3052 14/12/2022 07:30
Chapter 3051 14/12/2022 05:30
Chapter 3050 14/12/2022 03:30
Chapter 3049 14/12/2022 01:30
Chapter 3048 13/12/2022 23:30
Chapter 3047 13/12/2022 21:30
Chapter 3046 13/12/2022 19:30
Chapter 3045 13/12/2022 17:30
Chapter 3044 13/12/2022 15:30
Chapter 3043 13/12/2022 13:30
Chapter 3042 13/12/2022 11:30
Chapter 3041 13/12/2022 09:30
Chapter 3040 13/12/2022 07:30
Chapter 3039 13/12/2022 05:30
Chapter 3038 13/12/2022 03:30
Chapter 3037 13/12/2022 01:30
Chapter 3036 12/12/2022 23:30
Chapter 3035 12/12/2022 21:30
Chapter 3034 12/12/2022 19:30
Chapter 3033 12/12/2022 17:30
Chapter 3032 12/12/2022 15:30
Chapter 3031 12/12/2022 13:30
Chapter 3030 12/12/2022 11:30
Chapter 3029 12/12/2022 09:30
Chapter 3028 12/12/2022 07:30
Chapter 3027 12/12/2022 05:30
Chapter 3026 12/12/2022 03:30
Chapter 3025 12/12/2022 01:30
Chapter 3024 11/12/2022 23:30
Chapter 3023 11/12/2022 21:30
Chapter 3022 11/12/2022 19:30
Chapter 3021 11/12/2022 17:30
Chapter 3020 11/12/2022 15:30
Chapter 3019 11/12/2022 13:30
Chapter 3018 11/12/2022 11:30
Chapter 3017 11/12/2022 09:30
Chapter 3016 11/12/2022 07:30
Chapter 3015 11/12/2022 05:30
Chapter 3014 11/12/2022 03:30
Chapter 3013 11/12/2022 01:30
Chapter 3012 10/12/2022 23:30
Chapter 3011 10/12/2022 21:30
Chapter 3010 10/12/2022 19:30
Chapter 3009 10/12/2022 17:30
Chapter 3008 10/12/2022 15:30
Chapter 3007 10/12/2022 13:30
Chapter 3006 10/12/2022 11:30
Chapter 3005 10/12/2022 09:30
Chapter 3004 10/12/2022 07:30
Chapter 3003 10/12/2022 05:30
Chapter 3002 10/12/2022 03:30
Chapter 3001 10/12/2022 01:30
Chapter 3000 09/12/2022 23:30
Chapter 2999 09/12/2022 21:30
Chapter 2998 09/12/2022 19:30
Chapter 2997 09/12/2022 17:30
Chapter 2996 09/12/2022 15:30
Chapter 2995 09/12/2022 13:30
Chapter 2994 09/12/2022 11:30
Chapter 2993 09/12/2022 09:30
Chapter 2992 09/12/2022 07:30
Chapter 2991 09/12/2022 05:30
Chapter 2990 09/12/2022 03:30
Chapter 2989 09/12/2022 01:30
Chapter 2988 08/12/2022 23:30
Chapter 2987 08/12/2022 21:30
Chapter 2986 08/12/2022 19:30
Chapter 2985 08/12/2022 17:30
Chapter 2984 08/12/2022 15:30
Chapter 2983 08/12/2022 13:30
Chapter 2982 08/12/2022 11:30
Chapter 2981 08/12/2022 09:30
Chapter 2980 08/12/2022 07:30
Chapter 2979 08/12/2022 05:30
Chapter 2978 08/12/2022 03:30
Chapter 2977 08/12/2022 01:30
Chapter 2976 07/12/2022 23:30
Chapter 2975 07/12/2022 21:30
Chapter 2974 07/12/2022 19:30
Chapter 2973 07/12/2022 17:30
Chapter 2972 07/12/2022 15:30
Chapter 2971 07/12/2022 13:30
Chapter 2970 07/12/2022 11:30
Chapter 2969 07/12/2022 09:30
Chapter 2968 07/12/2022 07:30
Chapter 2967 07/12/2022 05:30
Chapter 2966 07/12/2022 03:30
Chapter 2965 07/12/2022 01:30
Chapter 2964 06/12/2022 23:30
Chapter 2963 06/12/2022 21:30
Chapter 2962 06/12/2022 19:30
Chapter 2961 06/12/2022 17:30
Chapter 2960 06/12/2022 15:30
Chapter 2959 06/12/2022 13:30
Chapter 2958 06/12/2022 11:30
Chapter 2957 06/12/2022 09:30
Chapter 2956 06/12/2022 07:30
Chapter 2955 06/12/2022 05:30
Chapter 2954 06/12/2022 03:30
Chapter 2953 06/12/2022 01:30
Chapter 2952 05/12/2022 23:30
Chapter 2950 05/12/2022 21:30
Chapter 2949 05/12/2022 19:30
Chapter 2948 05/12/2022 17:30
Chapter 2947 05/12/2022 15:30
Chapter 2946 05/12/2022 13:30
Chapter 2945 05/12/2022 11:30
Chapter 2944 05/12/2022 09:30
Chapter 2943 05/12/2022 07:30
Chapter 2942 05/12/2022 05:30
Chapter 2941 05/12/2022 03:30
Chapter 2940 05/12/2022 01:30
Chapter 2939 04/12/2022 23:30
Chapter 2938 04/12/2022 21:30
Chapter 2937 04/12/2022 19:30
Chapter 2936 04/12/2022 17:30
Chapter 2935 04/12/2022 15:30
Chapter 2934 04/12/2022 13:30
Chapter 2933 04/12/2022 11:30
Chapter 2932 04/12/2022 09:30
Chapter 2931 04/12/2022 07:30
Chapter 2930 04/12/2022 05:30
Chapter 2929 04/12/2022 03:30
Chapter 2928 04/12/2022 01:30
Chapter 2927 03/12/2022 23:30
Chapter 2926 03/12/2022 21:30
Chapter 2925 03/12/2022 19:30
Chapter 2924 03/12/2022 17:30
Chapter 2923 03/12/2022 15:30
Chapter 2922 03/12/2022 13:30
Chapter 2921 03/12/2022 11:30
Chapter 2920 03/12/2022 09:30
Chapter 2919 03/12/2022 07:30
Chapter 2918 03/12/2022 05:30
Chapter 2917 03/12/2022 03:30
Chapter 2916 03/12/2022 01:30
Chapter 2915 02/12/2022 23:30
Chapter 2914 02/12/2022 21:30
Chapter 2913 02/12/2022 19:30
Chapter 2912 02/12/2022 17:30
Chapter 2911 02/12/2022 15:30
Chapter 2910 02/12/2022 13:30
Chapter 2909 02/12/2022 11:30
Chapter 2908 02/12/2022 09:30
Chapter 2907 02/12/2022 07:30
Chapter 2906 02/12/2022 05:30
Chapter 2905 02/12/2022 03:30
Chapter 2904 02/12/2022 01:30
Chapter 2903 01/12/2022 23:30
Chapter 2902 01/12/2022 21:30
Chapter 2901 01/12/2022 19:30
Chapter 2900 01/12/2022 17:30
Chapter 2899 01/12/2022 15:30
Chapter 2898 01/12/2022 13:30
Chapter 2897 01/12/2022 11:30
Chapter 2896 01/12/2022 09:30
Chapter 2895 01/12/2022 07:30
Chapter 2894 01/12/2022 05:30
Chapter 2893 01/12/2022 03:30
Chapter 2892 01/12/2022 01:30
Chapter 2891 30/11/2022 23:30
Chapter 2890 30/11/2022 21:30
Chapter 2889 30/11/2022 19:30
Chapter 2888 30/11/2022 17:30
Chapter 2887 30/11/2022 15:30
Chapter 2886 30/11/2022 13:30
Chapter 2885 30/11/2022 11:30
Chapter 2884 30/11/2022 09:30
Chapter 2883 30/11/2022 07:30
Chapter 2882 30/11/2022 05:30
Chapter 2881 30/11/2022 03:30
Chapter 2880 30/11/2022 01:30
Chapter 2879 29/11/2022 23:30
Chapter 2878 29/11/2022 21:30
Chapter 2877 29/11/2022 19:30
Chapter 2876 29/11/2022 17:30
Chapter 2875 29/11/2022 15:30
Chapter 2874 29/11/2022 13:30
Chapter 2873 29/11/2022 11:30
Chapter 2872 29/11/2022 09:30
Chapter 2871 29/11/2022 07:30
Chapter 2870 29/11/2022 05:30
Chapter 2869 29/11/2022 03:30
Chapter 2868 29/11/2022 01:30
Chapter 2867 28/11/2022 23:30
Chapter 2866 28/11/2022 21:30
Chapter 2865 28/11/2022 19:30
Chapter 2864 28/11/2022 17:30
Chapter 2863 28/11/2022 15:30
Chapter 2862 28/11/2022 13:30
Chapter 2861 28/11/2022 11:30
Chapter 2860 28/11/2022 09:30
Chapter 2859 28/11/2022 07:30
Chapter 2858 28/11/2022 05:30
Chapter 2857 28/11/2022 03:30
Chapter 2856 28/11/2022 01:30
Chapter 2855 27/11/2022 23:30
Chapter 2854 27/11/2022 21:30
Chapter 2853 27/11/2022 19:30
Chapter 2852 27/11/2022 17:30
Chapter 2851 27/11/2022 15:30
Chapter 2850 27/11/2022 13:30
Chapter 2849 27/11/2022 11:30
Chapter 2848 27/11/2022 09:30
Chapter 2847 27/11/2022 07:30
Chapter 2846 27/11/2022 05:30
Chapter 2845 27/11/2022 03:30
Chapter 2844 27/11/2022 01:30
Chapter 2843 26/11/2022 23:30
Chapter 2842 26/11/2022 21:30
Chapter 2841 26/11/2022 19:30
Chapter 2840 26/11/2022 17:30
Chapter 2839 26/11/2022 15:30
Chapter 2838 26/11/2022 13:30
Chapter 2837 26/11/2022 11:30
Chapter 2836 26/11/2022 09:30
Chapter 2835 26/11/2022 07:30
Chapter 2834 26/11/2022 05:30
Chapter 2833 26/11/2022 03:30
Chapter 2832 26/11/2022 01:30
Chapter 2831 25/11/2022 23:30
Chapter 2830 25/11/2022 21:30
Chapter 2829 25/11/2022 19:30
Chapter 2828 25/11/2022 17:30
Chapter 2827 25/11/2022 15:30
Chapter 2826 25/11/2022 13:30
Chapter 2825 25/11/2022 11:30
Chapter 2824 25/11/2022 09:30
Chapter 2823 25/11/2022 07:30
Chapter 2822 25/11/2022 05:30
Chapter 2821 25/11/2022 03:30
Chapter 2820 25/11/2022 01:30
Chapter 2819 24/11/2022 23:30
Chapter 2818 24/11/2022 21:30
Chapter 2817 24/11/2022 19:30
Chapter 2816 24/11/2022 17:30
Chapter 2815 24/11/2022 15:30
Chapter 2814 24/11/2022 13:30
Chapter 2813 24/11/2022 11:30
Chapter 2812 24/11/2022 09:30
Chapter 2811 24/11/2022 07:30
Chapter 2810 24/11/2022 05:30
Chapter 2809 24/11/2022 03:30
Chapter 2808 24/11/2022 01:30
Chapter 2807 23/11/2022 23:30
Chapter 2806 23/11/2022 21:30
Chapter 2805 23/11/2022 19:30
Chapter 2804 23/11/2022 17:30
Chapter 2803 23/11/2022 15:30
Chapter 2802 23/11/2022 13:30
Chapter 2801 23/11/2022 11:30
Chapter 2800 23/11/2022 09:30
Chapter 2799 23/11/2022 07:30
Chapter 2798 23/11/2022 05:30
Chapter 2797 23/11/2022 03:30
Chapter 2796 23/11/2022 01:30
Chapter 2795 22/11/2022 23:30
Chapter 2794 22/11/2022 21:30
Chapter 2793 22/11/2022 19:30
Chapter 2792 22/11/2022 17:30
Chapter 2791 22/11/2022 15:30
Chapter 2790 22/11/2022 13:30
Chapter 2789 22/11/2022 11:30
Chapter 2788 22/11/2022 09:30
Chapter 2787 22/11/2022 07:30
Chapter 2786 22/11/2022 05:30
Chapter 2785 22/11/2022 03:30
Chapter 2784 22/11/2022 01:30
Chapter 2783 21/11/2022 23:30
Chapter 2782 14/12/2022 07:30
Chapter 2781 14/12/2022 05:30
Chapter 2780 14/12/2022 03:30
Chapter 2779 14/12/2022 01:30
Chapter 2778 13/12/2022 23:30
Chapter 2777 13/12/2022 21:30
Chapter 2776 13/12/2022 19:30
Chapter 2775 13/12/2022 17:30
Chapter 2774 13/12/2022 15:30
Chapter 2773 13/12/2022 13:30
Chapter 2772 13/12/2022 11:30
Chapter 2771 13/12/2022 09:30
Chapter 2770 13/12/2022 07:30
Chapter 2769 13/12/2022 05:30
Chapter 2768 13/12/2022 03:30
Chapter 2767 13/12/2022 01:30
Chapter 2766 12/12/2022 23:30
Chapter 2765 12/12/2022 21:30
Chapter 2764 12/12/2022 19:30
Chapter 2763 12/12/2022 17:30
Chapter 2762 12/12/2022 15:30
Chapter 2761 12/12/2022 13:30
Chapter 2760 12/12/2022 11:30
Chapter 2759 12/12/2022 09:30
Chapter 2758 12/12/2022 07:30
Chapter 2757 12/12/2022 05:30
Chapter 2756 12/12/2022 03:30
Chapter 2755 12/12/2022 01:30
Chapter 2754 11/12/2022 23:30
Chapter 2753 11/12/2022 21:30
Chapter 2752 11/12/2022 19:30
Chapter 2751 11/12/2022 17:30
Chapter 2750 11/12/2022 15:30
Chapter 2749 11/12/2022 13:30
Chapter 2748 11/12/2022 11:30
Chapter 2747 11/12/2022 09:30
Chapter 2746 11/12/2022 07:30
Chapter 2745 11/12/2022 05:30
Chapter 2744 11/12/2022 03:30
Chapter 2743 11/12/2022 01:30
Chapter 2742 10/12/2022 23:30
Chapter 2741 10/12/2022 21:30
Chapter 2740 10/12/2022 19:30
Chapter 2739 10/12/2022 17:30
Chapter 2738 10/12/2022 15:30
Chapter 2737 10/12/2022 13:30
Chapter 2736 10/12/2022 11:30
Chapter 2735 10/12/2022 09:30
Chapter 2734 10/12/2022 07:30
Chapter 2733 10/12/2022 05:30
Chapter 2732 10/12/2022 03:30
Chapter 2731 10/12/2022 01:30
Chapter 2730 09/12/2022 23:30
Chapter 2729 09/12/2022 21:30
Chapter 2728 09/12/2022 19:30
Chapter 2727 09/12/2022 17:30
Chapter 2726 09/12/2022 15:30
Chapter 2725 09/12/2022 13:30
Chapter 2724 09/12/2022 11:30
Chapter 2723 09/12/2022 09:30
Chapter 2722 09/12/2022 07:30
Chapter 2721 09/12/2022 05:30
Chapter 2720 09/12/2022 03:30
Chapter 2719 09/12/2022 01:30
Chapter 2718 08/12/2022 23:30
Chapter 2717 08/12/2022 21:30
Chapter 2716 08/12/2022 19:30
Chapter 2715 08/12/2022 17:30
Chapter 2714 08/12/2022 15:30
Chapter 2713 08/12/2022 13:30
Chapter 2712 08/12/2022 11:30
Chapter 2711 08/12/2022 09:30
Chapter 2710 08/12/2022 07:30
Chapter 2709 08/12/2022 05:30
Chapter 2708 08/12/2022 03:30
Chapter 2707 08/12/2022 01:30
Chapter 2706 07/12/2022 23:30
Chapter 2705 07/12/2022 21:30
Chapter 2704 07/12/2022 19:30
Chapter 2703 07/12/2022 17:30
Chapter 2702 07/12/2022 15:30
Chapter 2701 07/12/2022 13:30
Chapter 2700 07/12/2022 11:30
Chapter 2699 07/12/2022 09:30
Chapter 2698 07/12/2022 07:30
Chapter 2697 07/12/2022 05:30
Chapter 2696 07/12/2022 03:30
Chapter 2695 07/12/2022 01:30
Chapter 2694 06/12/2022 23:30
Chapter 2693 06/12/2022 21:30
Chapter 2692 06/12/2022 19:30
Chapter 2691 06/12/2022 17:30
Chapter 2690 06/12/2022 15:30
Chapter 2689 06/12/2022 13:30
Chapter 2688 06/12/2022 11:30
Chapter 2687 06/12/2022 09:30
Chapter 2686 06/12/2022 07:30
Chapter 2685 06/12/2022 05:30
Chapter 2684 06/12/2022 03:30
Chapter 2683 06/12/2022 01:30
Chapter 2682 05/12/2022 23:30
Chapter 2681 05/12/2022 21:30
Chapter 2680 05/12/2022 19:30
Chapter 2679 05/12/2022 17:30
Chapter 2678 05/12/2022 15:30
Chapter 2677 05/12/2022 13:30
Chapter 2676 05/12/2022 11:30
Chapter 2675 05/12/2022 09:30
Chapter 2674 05/12/2022 07:30
Chapter 2673 05/12/2022 05:30
Chapter 2672 05/12/2022 03:30
Chapter 2671 05/12/2022 01:30
Chapter 2670 04/12/2022 23:30
Chapter 2669 04/12/2022 21:30
Chapter 2668 04/12/2022 19:30
Chapter 2667 04/12/2022 17:30
Chapter 2666 04/12/2022 15:30
Chapter 2665 04/12/2022 13:30
Chapter 2664 04/12/2022 11:30
Chapter 2663 04/12/2022 09:30
Chapter 2662 04/12/2022 07:30
Chapter 2661 04/12/2022 05:30
Chapter 2660 04/12/2022 03:30
Chapter 2659 04/12/2022 01:30
Chapter 2658 03/12/2022 23:30
Chapter 2657 03/12/2022 21:30
Chapter 2656 03/12/2022 19:30
Chapter 2655 03/12/2022 17:30
Chapter 2654 03/12/2022 15:30
Chapter 2653 03/12/2022 13:30
Chapter 2652 03/12/2022 11:30
Chapter 2651 03/12/2022 09:30
Chapter 2650 03/12/2022 07:30
Chapter 2649 03/12/2022 05:30
Chapter 2648 03/12/2022 03:30
Chapter 2647 03/12/2022 01:30
Chapter 2646 02/12/2022 23:30
Chapter 2645 02/12/2022 21:30
Chapter 2644 02/12/2022 19:30
Chapter 2643 02/12/2022 17:30
Chapter 2642 02/12/2022 15:30
Chapter 2641 02/12/2022 13:30
Chapter 2640 02/12/2022 11:30
Chapter 2639 02/12/2022 09:30
Chapter 2638 02/12/2022 07:30
Chapter 2637 02/12/2022 05:30
Chapter 2636 02/12/2022 03:30
Chapter 2635 02/12/2022 01:30
Chapter 2634 01/12/2022 23:30
Chapter 2633 01/12/2022 21:30
Chapter 2632 01/12/2022 19:30
Chapter 2631 01/12/2022 17:30
Chapter 2630 01/12/2022 15:30
Chapter 2629 01/12/2022 13:30
Chapter 2628 01/12/2022 11:30
Chapter 2627 01/12/2022 09:30
Chapter 2626 01/12/2022 07:30
Chapter 2625 01/12/2022 05:30
Chapter 2624 01/12/2022 03:30
Chapter 2623 01/12/2022 01:30
Chapter 2622 30/11/2022 23:30
Chapter 2621 30/11/2022 21:30
Chapter 2620 30/11/2022 19:30
Chapter 2619 30/11/2022 17:30
Chapter 2618 30/11/2022 15:30
Chapter 2617 30/11/2022 13:30
Chapter 2616 30/11/2022 11:30
Chapter 2615 30/11/2022 09:30
Chapter 2614 30/11/2022 07:30
Chapter 2613 30/11/2022 05:30
Chapter 2612 30/11/2022 03:30
Chapter 2611 30/11/2022 01:30
Chapter 2610 29/11/2022 23:30
Chapter 2609 29/11/2022 21:30
Chapter 2608 29/11/2022 19:30
Chapter 2607 29/11/2022 17:30
Chapter 2606 29/11/2022 15:30
Chapter 2605 29/11/2022 13:30
Chapter 2604 29/11/2022 11:30
Chapter 2603 29/11/2022 09:30
Chapter 2602 29/11/2022 07:30
Chapter 2601 29/11/2022 05:30
Chapter 2600 29/11/2022 03:30
Chapter 2599 29/11/2022 01:30
Chapter 2598 28/11/2022 23:30
Chapter 2597 28/11/2022 21:30
Chapter 2596 28/11/2022 19:30
Chapter 2595 28/11/2022 17:30
Chapter 2594 28/11/2022 15:30
Chapter 2593 28/11/2022 13:30
Chapter 2592 28/11/2022 11:30
Chapter 2591 28/11/2022 09:30
Chapter 2590 28/11/2022 07:30
Chapter 2588 -2589 28/11/2022 05:30
Chapter 2587 28/11/2022 03:30
Chapter 2586 28/11/2022 01:30
Chapter 2585 27/11/2022 23:30
Chapter 2584 27/11/2022 21:30
Chapter 2583 27/11/2022 19:30
Chapter 2582 27/11/2022 17:30
Chapter 2581 27/11/2022 15:30
Chapter 2580 27/11/2022 13:30
Chapter 2579 27/11/2022 11:30
Chapter 2578 27/11/2022 09:30
Chapter 2577 27/11/2022 07:30
Chapter 2576 27/11/2022 05:30
Chapter 2575 27/11/2022 03:30
Chapter 2574 27/11/2022 01:30
Chapter 2573 26/11/2022 23:30
Chapter 2572 26/11/2022 21:30
Chapter 2571 26/11/2022 19:30
Chapter 2570 26/11/2022 17:30
Chapter 2569 26/11/2022 15:30
Chapter 2568 26/11/2022 13:30
Chapter 2567 26/11/2022 11:30
Chapter 2566 26/11/2022 09:30
Chapter 2565 26/11/2022 07:30
Chapter 2564 26/11/2022 05:30
Chapter 2563 26/11/2022 03:30
Chapter 2562 26/11/2022 01:30
Chapter 2561 25/11/2022 23:30
Chapter 2560 25/11/2022 21:30
Chapter 2559 25/11/2022 19:30
Chapter 2558 25/11/2022 17:30
Chapter 2557 25/11/2022 15:30
Chapter 2556 25/11/2022 13:30
Chapter 2555 25/11/2022 11:30
Chapter 2554 25/11/2022 09:30
Chapter 2553 25/11/2022 07:30
Chapter 2552 25/11/2022 05:30
Chapter 2551 25/11/2022 03:30
Chapter 2550 25/11/2022 01:30
Chapter 2549 24/11/2022 23:30
Chapter 2548 24/11/2022 21:30
Chapter 2547 24/11/2022 19:30
Chapter 2546 24/11/2022 17:30
Chapter 2545 24/11/2022 15:30
Chapter 2544 24/11/2022 13:30
Chapter 2543 24/11/2022 11:30
Chapter 2542 24/11/2022 09:30
Chapter 2541 24/11/2022 07:30
Chapter 2540 24/11/2022 05:30
Chapter 2539 24/11/2022 03:30
Chapter 2538 24/11/2022 01:30
Chapter 2537 23/11/2022 23:30
Chapter 2536 23/11/2022 21:30
Chapter 2535 23/11/2022 19:30
Chapter 2534 23/11/2022 17:30
Chapter 2533 23/11/2022 15:30
Chapter 2532 23/11/2022 13:30
Chapter 2531 23/11/2022 11:30
Chapter 2530 23/11/2022 09:30
Chapter 2529 23/11/2022 07:30
Chapter 2528 23/11/2022 05:30
Chapter 2526 -2527 23/11/2022 03:30
Chapter 2525 23/11/2022 01:30
Chapter 2524 22/11/2022 23:30
Chapter 2523 22/11/2022 21:30
Chapter 2522 22/11/2022 19:30
Chapter 2521 22/11/2022 17:30
Chapter 2520 22/11/2022 15:30
Chapter 2519 22/11/2022 13:30
Chapter 2518 22/11/2022 11:30
Chapter 2517 22/11/2022 09:30
Chapter 2516 22/11/2022 07:30
Chapter 2515 22/11/2022 05:30
Chapter 2514 22/11/2022 03:30
Chapter 2513 22/11/2022 01:30
Chapter 2512 21/11/2022 23:30
Chapter 2511 21/11/2022 21:30
Chapter 2510 21/11/2022 19:30
Chapter 2509 21/11/2022 17:30
Chapter 2508 21/11/2022 15:30
Chapter 2507 21/11/2022 13:30
Chapter 2506 21/11/2022 11:30
Chapter 2505 21/11/2022 09:30
Chapter 2504 21/11/2022 07:30
Chapter 2503 21/11/2022 05:30
Chapter 2502 21/11/2022 03:30
Chapter 2501 21/11/2022 01:30
Chapter 2500 20/11/2022 23:30
Chapter 2499 20/11/2022 21:30
Chapter 2498 20/11/2022 19:30
Chapter 2497 20/11/2022 17:30
Chapter 2496 20/11/2022 15:30
Chapter 2495 20/11/2022 13:30
Chapter 2494 20/11/2022 11:30
Chapter 2493 20/11/2022 09:30
Chapter 2492 20/11/2022 07:30
Chapter 2491 20/11/2022 05:30
Chapter 2490 20/11/2022 03:30
Chapter 2489 20/11/2022 01:30
Chapter 2488 19/11/2022 23:30
Chapter 2487 19/11/2022 21:30
Chapter 2486 19/11/2022 19:30
Chapter 2485 19/11/2022 17:30
Chapter 2483 13/12/2022 05:29
Chapter 2482 13/12/2022 03:29
Chapter 2481 13/12/2022 01:29
Chapter 2480 12/12/2022 23:29
Chapter 2479 12/12/2022 21:29
Chapter 2478 12/12/2022 19:29
Chapter 2477 12/12/2022 17:29
Chapter 2476 12/12/2022 15:29
Chapter 2475 12/12/2022 13:29
Chapter 2474 12/12/2022 11:29
Chapter 2473 12/12/2022 09:29
Chapter 2472 12/12/2022 07:29
Chapter 2471 12/12/2022 05:29
Chapter 2470 12/12/2022 03:29
Chapter 2469 12/12/2022 01:29
Chapter 2468 11/12/2022 23:29
Chapter 2467 11/12/2022 21:29
Chapter 2466 11/12/2022 19:29
Chapter 2465 11/12/2022 17:29
Chapter 2464 11/12/2022 15:29
Chapter 2463 11/12/2022 13:29
Chapter 2462 11/12/2022 11:29
Chapter 2461 11/12/2022 09:29
Chapter 2460 11/12/2022 07:29
Chapter 2459 11/12/2022 05:29
Chapter 2458 11/12/2022 03:29
Chapter 2457 11/12/2022 01:29
Chapter 2456 10/12/2022 23:29
Chapter 2455 10/12/2022 21:29
Chapter 2454 10/12/2022 19:29
Chapter 2453 10/12/2022 17:29
Chapter 2452 10/12/2022 15:29
Chapter 2451 10/12/2022 13:29
Chapter 2450 10/12/2022 11:29
Chapter 2449 10/12/2022 09:29
Chapter 2448 10/12/2022 07:29
Chapter 2447 10/12/2022 05:29
Chapter 2446 10/12/2022 03:29
Chapter 2445 10/12/2022 01:29
Chapter 2444 09/12/2022 23:29
Chapter 2443 09/12/2022 21:29
Chapter 2442 09/12/2022 19:29
Chapter 2441 09/12/2022 17:29
Chapter 2440 09/12/2022 15:29
Chapter 2439 09/12/2022 13:29
Chapter 2438 09/12/2022 11:29
Chapter 2437 09/12/2022 09:29
Chapter 2436 09/12/2022 07:29
Chapter 2435 09/12/2022 05:29
Chapter 2434 09/12/2022 03:29
Chapter 2433 09/12/2022 01:29
Chapter 2432 08/12/2022 23:29
Chapter 2431 08/12/2022 21:29
Chapter 2430 08/12/2022 19:29
Chapter 2429 08/12/2022 17:29
Chapter 2428 08/12/2022 15:29
Chapter 2427 08/12/2022 13:29
Chapter 2426 08/12/2022 11:29
Chapter 2425 08/12/2022 09:29
Chapter 2424 08/12/2022 07:29
Chapter 2423 08/12/2022 05:29
Chapter 2422 08/12/2022 03:29
Chapter 2421 08/12/2022 01:29
Chapter 2420 07/12/2022 23:29
Chapter 2419 07/12/2022 21:29
Chapter 2418 07/12/2022 19:29
Chapter 2417 07/12/2022 17:29
Chapter 2416 07/12/2022 15:29
Chapter 2415 07/12/2022 13:29
Chapter 2414 07/12/2022 11:29
Chapter 2413 07/12/2022 09:29
Chapter 2412 07/12/2022 07:29
Chapter 2411 07/12/2022 05:29
Chapter 2410 07/12/2022 03:29
Chapter 2409 07/12/2022 01:29
Chapter 2408 06/12/2022 23:29
Chapter 2407 06/12/2022 21:29
Chapter 2406 06/12/2022 19:29
Chapter 2405 06/12/2022 17:29
Chapter 2404 06/12/2022 15:29
Chapter 2403 06/12/2022 13:29
Chapter 2402 06/12/2022 11:29
Chapter 2401 06/12/2022 09:29
Chapter 2400 06/12/2022 07:29
Chapter 2399 06/12/2022 05:29
Chapter 2398 06/12/2022 03:29
Chapter 2397 06/12/2022 01:29
Chapter 2396 05/12/2022 23:29
Chapter 2395 05/12/2022 21:29
Chapter 2394 05/12/2022 19:29
Chapter 2393 05/12/2022 17:29
Chapter 2392 05/12/2022 15:29
Chapter 2391 05/12/2022 13:29
Chapter 2390 05/12/2022 11:29
Chapter 2389 05/12/2022 09:29
Chapter 2388 05/12/2022 07:29
Chapter 2387 05/12/2022 05:29
Chapter 2386 05/12/2022 03:29
Chapter 2385 05/12/2022 01:29
Chapter 2384 04/12/2022 23:29
Chapter 2383 04/12/2022 21:29
Chapter 2382 04/12/2022 19:29
Chapter 2381 04/12/2022 17:29
Chapter 2380 04/12/2022 15:29
Chapter 2379 04/12/2022 13:29
Chapter 2378 04/12/2022 11:29
Chapter 2377 04/12/2022 09:29
Chapter 2376 04/12/2022 07:29
Chapter 2375 04/12/2022 05:29
Chapter 2374 04/12/2022 03:29
Chapter 2373 04/12/2022 01:29
Chapter 2372 03/12/2022 23:29
Chapter 2371 03/12/2022 21:29
Chapter 2370 03/12/2022 19:29
Chapter 2369 03/12/2022 17:29
Chapter 2368 03/12/2022 15:29
Chapter 2367 03/12/2022 13:29
Chapter 2366 03/12/2022 11:29
Chapter 2365 03/12/2022 09:29
Chapter 2364 03/12/2022 07:29
Chapter 2363 03/12/2022 05:29
Chapter 2362 03/12/2022 03:29
Chapter 2361 03/12/2022 01:29
Chapter 2360 02/12/2022 23:29
Chapter 2359 02/12/2022 21:29
Chapter 2358 02/12/2022 19:29
Chapter 2357 02/12/2022 17:29
Chapter 2356 02/12/2022 15:29
Chapter 2355 02/12/2022 13:29
Chapter 2354 02/12/2022 11:29
Chapter 2353 02/12/2022 09:29
Chapter 2352 02/12/2022 07:29
Chapter 2351 02/12/2022 05:29
Chapter 2350 02/12/2022 03:29
Chapter 2349 02/12/2022 01:29
Chapter 2348 01/12/2022 23:29
Chapter 2347 01/12/2022 21:29
Chapter 2346 01/12/2022 19:29
Chapter 2345 01/12/2022 17:29
Chapter 2344 01/12/2022 15:29
Chapter 2343 01/12/2022 13:29
Chapter 2342 01/12/2022 11:29
Chapter 2341 01/12/2022 09:29
Chapter 2340 01/12/2022 07:29
Chapter 2339 01/12/2022 05:29
Chapter 2338 01/12/2022 03:29
Chapter 2337 01/12/2022 01:29
Chapter 2336 30/11/2022 23:29
Chapter 2335 30/11/2022 21:29
Chapter 2334 30/11/2022 19:29
Chapter 2333 30/11/2022 17:29
Chapter 2332 30/11/2022 15:29
Chapter 2331 30/11/2022 13:29
Chapter 2330 30/11/2022 11:29
Chapter 2329 30/11/2022 09:29
Chapter 2328 30/11/2022 07:29
Chapter 2327 30/11/2022 05:29
Chapter 2326 30/11/2022 03:29
Chapter 2325 30/11/2022 01:29
Chapter 2324 29/11/2022 23:29
Chapter 2323 29/11/2022 21:29
Chapter 2322 29/11/2022 19:29
Chapter 2321 29/11/2022 17:29
Chapter 2320 29/11/2022 15:29
Chapter 2319 29/11/2022 13:29
Chapter 2318 29/11/2022 11:29
Chapter 2317 29/11/2022 09:29
Chapter 2316 29/11/2022 07:29
Chapter 2315 29/11/2022 05:29
Chapter 2314 29/11/2022 03:29
Chapter 2313 29/11/2022 01:29
Chapter 2312 28/11/2022 23:29
Chapter 2311 28/11/2022 21:29
Chapter 2310 28/11/2022 19:29
Chapter 2309 28/11/2022 17:29
Chapter 2308 28/11/2022 15:29
Chapter 2307 28/11/2022 13:29
Chapter 2306 28/11/2022 11:29
Chapter 2305 28/11/2022 09:29
Chapter 2304 28/11/2022 07:29
Chapter 2303 28/11/2022 05:29
Chapter 2302 28/11/2022 03:29
Chapter 2301 28/11/2022 01:29
Chapter 2300 27/11/2022 23:29
Chapter 2299 27/11/2022 21:29
Chapter 2298 27/11/2022 19:29
Chapter 2297 27/11/2022 17:29
Chapter 2296 27/11/2022 15:29
Chapter 2295 27/11/2022 13:29
Chapter 2294 27/11/2022 11:29
Chapter 2293 27/11/2022 09:29
Chapter 2292 27/11/2022 07:29
Chapter 2291 27/11/2022 05:29
Chapter 2290 27/11/2022 03:29
Chapter 2289 27/11/2022 01:29
Chapter 2288 26/11/2022 23:29
Chapter 2287 26/11/2022 21:29
Chapter 2286 26/11/2022 19:29
Chapter 2285 26/11/2022 17:29
Chapter 2284 26/11/2022 15:29
Chapter 2283 26/11/2022 13:29
Chapter 2282 26/11/2022 11:29
Chapter 2281 26/11/2022 09:29
Chapter 2280 26/11/2022 07:29
Chapter 2279 26/11/2022 05:29
Chapter 2278 26/11/2022 03:29
Chapter 2277 26/11/2022 01:29
Chapter 2276 25/11/2022 23:29
Chapter 2275 25/11/2022 21:29
Chapter 2274 25/11/2022 19:29
Chapter 2273 25/11/2022 17:29
Chapter 2272 25/11/2022 15:29
Chapter 2271 25/11/2022 13:29
Chapter 2270 25/11/2022 11:29
Chapter 2269 25/11/2022 09:29
Chapter 2268 25/11/2022 07:29
Chapter 2267 25/11/2022 05:29
Chapter 2266 25/11/2022 03:29
Chapter 2265 25/11/2022 01:29
Chapter 2264 24/11/2022 23:29
Chapter 2263 24/11/2022 21:29
Chapter 2262 24/11/2022 19:29
Chapter 2261 24/11/2022 17:29
Chapter 2260 24/11/2022 15:29
Chapter 2259 24/11/2022 13:29
Chapter 2258 24/11/2022 11:29
Chapter 2257 24/11/2022 09:29
Chapter 2256 24/11/2022 07:29
Chapter 2255 24/11/2022 05:29
Chapter 2254 24/11/2022 03:29
Chapter 2253 24/11/2022 01:29
Chapter 2252 23/11/2022 23:29
Chapter 2251 23/11/2022 21:29
Chapter 2250 23/11/2022 19:29
Chapter 2249 23/11/2022 17:29
Chapter 2248 23/11/2022 15:29
Chapter 2247 23/11/2022 13:29
Chapter 2246 23/11/2022 11:29
Chapter 2245 23/11/2022 09:29
Chapter 2244 23/11/2022 07:29
Chapter 2243 23/11/2022 05:29
Chapter 2242 23/11/2022 03:29
Chapter 2241 23/11/2022 01:29
Chapter 2240 22/11/2022 23:29
Chapter 2239 22/11/2022 21:29
Chapter 2238 22/11/2022 19:29
Chapter 2237 22/11/2022 17:29
Chapter 2236 22/11/2022 15:29
Chapter 2235 22/11/2022 13:29
Chapter 2234 22/11/2022 11:29
Chapter 2233 22/11/2022 09:29
Chapter 2232 22/11/2022 07:29
Chapter 2231 22/11/2022 05:29
Chapter 2230 22/11/2022 03:29
Chapter 2229 22/11/2022 01:29
Chapter 2228 21/11/2022 23:29
Chapter 2227 21/11/2022 21:29
Chapter 2226 21/11/2022 19:29
Chapter 2225 21/11/2022 17:29
Chapter 2224 21/11/2022 15:29
Chapter 2223 21/11/2022 13:29
Chapter 2222 21/11/2022 11:29
Chapter 2221 21/11/2022 09:29
Chapter 2220 21/11/2022 07:29
Chapter 2219 21/11/2022 05:29
Chapter 2218 21/11/2022 03:29
Chapter 2217 21/11/2022 01:29
Chapter 2216 20/11/2022 23:29
Chapter 2215 20/11/2022 21:29
Chapter 2214 20/11/2022 19:29
Chapter 2213 20/11/2022 17:29
Chapter 2212 20/11/2022 15:29
Chapter 2211 20/11/2022 13:29
Chapter 2210 20/11/2022 11:29
Chapter 2209 20/11/2022 09:29
Chapter 2208 20/11/2022 07:29
Chapter 2207 20/11/2022 05:29
Chapter 2206 20/11/2022 03:29
Chapter 2205 20/11/2022 01:29
Chapter 2204 19/11/2022 23:29
Chapter 2203 19/11/2022 21:29
Chapter 2202 19/11/2022 19:29
Chapter 2201 19/11/2022 17:29
Chapter 2200 19/11/2022 15:29
Chapter 2199 19/11/2022 13:29
Chapter 2198 19/11/2022 11:29
Chapter 2197 19/11/2022 09:29
Chapter 2196 19/11/2022 07:29
Chapter 2195 19/11/2022 05:29
Chapter 2194 19/11/2022 03:29
Chapter 2193 19/11/2022 01:29
Chapter 2192 18/11/2022 23:29
Chapter 2191 18/11/2022 21:29
Chapter 2190 18/11/2022 19:29
Chapter 2189 18/11/2022 17:29
Chapter 2188 18/11/2022 15:29
Chapter 2187 18/11/2022 13:29
Chapter 2186 18/11/2022 11:29
Chapter 2185 18/11/2022 09:29
Chapter 2184 18/11/2022 07:29
Chapter 2183 18/11/2022 05:29
Chapter 2182 18/11/2022 03:29
Chapter 2181 18/11/2022 01:29
Chapter 2180 17/11/2022 23:29
Chapter 2179 17/11/2022 21:29
Chapter 2178 17/11/2022 19:29
Chapter 2177 17/11/2022 17:29
Chapter 2176 17/11/2022 15:29
Chapter 2175 17/11/2022 13:29
Chapter 2174 17/11/2022 11:29
Chapter 2173 17/11/2022 09:29
Chapter 2172 17/11/2022 07:29
Chapter 2171 17/11/2022 05:29
Chapter 2170 17/11/2022 03:29
Chapter 2169 17/11/2022 01:29
Chapter 2168 16/11/2022 23:29
Chapter 2167 16/11/2022 21:29
Chapter 2166 16/11/2022 19:29
Chapter 2165 16/11/2022 17:29
Chapter 2164 16/11/2022 15:29
Chapter 2163 16/11/2022 13:29
Chapter 2162 16/11/2022 11:29
Chapter 2161 16/11/2022 09:29
Chapter 2160 16/11/2022 07:29
Chapter 2159 16/11/2022 05:29
Chapter 2158 16/11/2022 03:29
Chapter 2157 16/11/2022 01:29
Chapter 2156 15/11/2022 23:29
Chapter 2155 15/11/2022 21:29
Chapter 2154 15/11/2022 19:29
Chapter 2153 15/11/2022 17:29
Chapter 2152 15/11/2022 15:29
Chapter 2151 15/11/2022 13:29
Chapter 2150 15/11/2022 11:29
Chapter 2149 15/11/2022 09:29
Chapter 2148 15/11/2022 07:29
Chapter 2147 15/11/2022 05:29
Chapter 2146 15/11/2022 03:29
Chapter 2145 15/11/2022 01:29
Chapter 2144 14/11/2022 23:29
Chapter 2143 14/11/2022 21:29
Chapter 2142 14/11/2022 19:29
Chapter 2141 14/11/2022 17:29
Chapter 2140 14/11/2022 15:29
Chapter 2139 14/11/2022 13:29
Chapter 2138 14/11/2022 11:29
Chapter 2137 14/11/2022 09:29
Chapter 2136 14/11/2022 07:29
Chapter 2135 14/11/2022 05:29
Chapter 2133 -2134 14/11/2022 03:29
Chapter 2132 14/11/2022 01:29
Chapter 2131 13/11/2022 23:29
Chapter 2130 13/11/2022 21:29
Chapter 2129 13/11/2022 19:29
Chapter 2128 13/11/2022 17:29
Chapter 2127 13/11/2022 15:29
Chapter 2126 13/11/2022 13:29
Chapter 2125 13/11/2022 11:29
Chapter 2124 13/11/2022 09:29
Chapter 2123 13/11/2022 07:29
Chapter 2122 13/11/2022 05:29
Chapter 2121 13/11/2022 03:29
Chapter 2120 13/11/2022 01:29
Chapter 2119 12/11/2022 23:29
Chapter 2118 12/11/2022 21:29
Chapter 2117 12/11/2022 19:29
Chapter 2116 12/11/2022 17:29
Chapter 2115 12/11/2022 15:29
Chapter 2114 12/11/2022 13:29
Chapter 2113 12/11/2022 11:29
Chapter 2112 12/11/2022 09:29
Chapter 2111 07/02/2022 19:36
Chapter 2110 07/02/2022 17:36
Chapter 2109 12/11/2022 05:29
Chapter 2107 : 2107: 2117 07/02/2022 15:36
Chapter 2108 12/11/2022 09:32
Chapter 2106 : 2106: 2116 07/02/2022 13:36
Chapter 2105 : 2105: 2115 07/02/2022 11:36
Chapter 2104 : 2104: 2114 07/02/2022 09:36
Chapter 2103 : 2103: 2113 07/02/2022 07:36
Chapter 2102 : 2102: 2112 07/02/2022 05:36
Chapter 2101 : 2101: 2111 07/02/2022 03:36
Chapter 2100 : 2100: 2110 07/02/2022 01:36
Chapter 2099 : 2099: 2109 06/02/2022 23:36
Chapter 2098 : 2098: 2108 06/02/2022 21:36
Chapter 2097 : 2097: 2107 06/02/2022 19:36
Chapter 2096 : 2096: 2106 06/02/2022 17:36
Chapter 2095 : 2095: 2105 06/02/2022 15:36
Chapter 2094 : 2094: 2104 06/02/2022 13:36
Chapter 2093 : 2093: 2103 06/02/2022 11:36
Chapter 2092 : 2092: 2102 06/02/2022 09:36
Chapter 2091 : 2091: 2101 06/02/2022 07:36
Chapter 2090 : 2090: 2100 06/02/2022 05:36
Chapter 2089 : 2089: 2099 06/02/2022 03:36
Chapter 2088 : 2088: 2098 06/02/2022 01:36
Chapter 2087 : 2087: 2097 05/02/2022 23:36
Chapter 2086 : 2086: 2096 05/02/2022 21:36
Chapter 2085 : 2085: 2095 05/02/2022 19:36
Chapter 2084 : 2084: 2094 05/02/2022 17:36
Chapter 2083 : 2083: 2093 05/02/2022 15:36
Chapter 2082 : 2082: 2092 05/02/2022 13:36
Chapter 2081 : 2081: 2091 05/02/2022 11:36
Chapter 2080 : 2080: 2090 05/02/2022 09:36
Chapter 2079 : 2079: 2089 05/02/2022 07:36
Chapter 2078 : 2078: 2088 05/02/2022 05:36
Chapter 2077 : 2077: 2087 05/02/2022 03:36
Chapter 2076 : 2076: 2086 05/02/2022 01:36
Chapter 2075 : 2075: 2085 04/02/2022 23:36
Chapter 2074 : 2074: 2084 04/02/2022 21:36
Chapter 2073 : 2073: 2083 04/02/2022 19:36
Chapter 2072 : 2072: 2082 04/02/2022 17:36
Chapter 2071 : 2071: 2081 04/02/2022 15:36
Chapter 2070 : 2070: 2080 04/02/2022 13:36
Chapter 2069 : 2069: 2079 04/02/2022 11:36
Chapter 2068 : 2068: 2078 04/02/2022 09:36
Chapter 2067 : 2067: 2077 04/02/2022 07:36
Chapter 2066 : 2066: 2076 04/02/2022 05:36
Chapter 2065 : 2065: 2075 04/02/2022 03:36
Chapter 2064 : 2064: 2074 04/02/2022 01:36
Chapter 2063 : 2063: 2073 03/02/2022 23:36
Chapter 2062 : 2062: 2072 03/02/2022 21:36
Chapter 2061 : 2061: 2071 03/02/2022 19:36
Chapter 2060 : 2060: 2070 03/02/2022 17:36
Chapter 2059 : 2059: 2069 03/02/2022 15:36
Chapter 2058 : 2058: 2068 03/02/2022 13:36
Chapter 2057 : 2057: 2067 03/02/2022 11:36
Chapter 2056 : 2056: 2066 03/02/2022 09:36
Chapter 2055 : 2055: 2065 03/02/2022 07:36
Chapter 2054 : 2054: 2064 03/02/2022 05:36
Chapter 2053 : 2053: 2063 03/02/2022 03:36
Chapter 2052 : 2052: 2062 03/02/2022 01:36
Chapter 2051 : 2051: 2061 02/02/2022 23:36
Chapter 2050 : 2050: 2060 02/02/2022 21:36
Chapter 2049 : 2049: 2059 02/02/2022 19:36
Chapter 2048 : 2048: 2058 02/02/2022 17:36
Chapter 2047 : 2047: 2057 02/02/2022 15:36
Chapter 2046 : 2046: 2056 02/02/2022 13:36
Chapter 2045 : 2045: 2055 02/02/2022 11:36
Chapter 2044 : 2044: 2054 02/02/2022 09:36
Chapter 2043 : 2043: 2053 02/02/2022 07:36
Chapter 2042 : 2042: 2052 02/02/2022 05:36
Chapter 2041 : 2041: 2051 02/02/2022 03:36
Chapter 2040 : 2040: 2050 02/02/2022 01:36
Chapter 2039 : 2039: 2049 01/02/2022 23:36
Chapter 2038 : 2038: 2048 01/02/2022 21:36
Chapter 2037 : 2037: 2047 01/02/2022 19:36
Chapter 2036 : 2036: 2046 01/02/2022 17:36
Chapter 2035 : 2035: 2045 01/02/2022 15:36
Chapter 2034 : 2034: 2044 01/02/2022 13:36
Chapter 2033 : 2033: 2043 01/02/2022 11:36
Chapter 2032 : 2032: 2042 01/02/2022 09:36
Chapter 2029 : 2029: 2039 01/02/2022 07:36
Chapter 2028 : 2028: 2038 01/02/2022 05:36
Chapter 2027 : 2027: 2037 01/02/2022 03:36
Chapter 2026 : 2026: 2036 01/02/2022 01:36
Chapter 2025 : 2025: 2035 31/01/2022 23:36
Chapter 2024 : 2024: 2034 31/01/2022 21:36
Chapter 2023 : 2023: 2033 31/01/2022 19:36
Chapter 2022 : 2022: 2032 31/01/2022 17:36
Chapter 2021 : 2021: 2031 31/01/2022 15:36
Chapter 2020 : 2020: 2030 31/01/2022 13:36
Chapter 2019 : 2019: 2029 31/01/2022 11:36
Chapter 2018 : 2018: 2028 31/01/2022 09:36
Chapter 2017 : 2017: 2027 31/01/2022 07:36
Chapter 2016 : 2016: 2026 31/01/2022 05:36
Chapter 2015 : 2015: 2025 31/01/2022 03:36
Chapter 2014 : 2014: 2024 31/01/2022 01:36
Chapter 2013 : 2013: 2023 30/01/2022 23:36
Chapter 2012 : 2012: 2022 30/01/2022 21:36
Chapter 2011 : 2011: 2021 30/01/2022 19:36
Chapter 2010 : 2010: 2020 30/01/2022 17:36
Chapter 2009 : 2009: 2019 30/01/2022 15:36
Chapter 2008 : 2008: 2018 30/01/2022 13:36
Chapter 2007 : 2007: 2017 30/01/2022 11:36
Chapter 2006 : 2006: 2016 30/01/2022 09:36
Chapter 2005 : 2005: 2015 30/01/2022 07:36
Chapter 2004 : 2004: 2014 30/01/2022 05:36
Chapter 2003 : 2003: 2013 30/01/2022 03:36
Chapter 2002 : 2002: 2012 30/01/2022 01:36
Chapter 2001 : 2001: 2011 29/01/2022 23:36
Chapter 2000 : 2000: 2010 29/01/2022 21:36
Chapter 1999 : 1999: 2009 29/01/2022 19:36
Chapter 1998 : 1998: 2008 29/01/2022 17:36
Chapter 1997 : 1997: 2007 29/01/2022 15:36
Chapter 1996 : 1996: 2006 29/01/2022 13:36
Chapter 1995 : 1995: 2005 29/01/2022 11:36
Chapter 1994 : 1994: 2004 29/01/2022 09:36
Chapter 1993 : 1993: 2003 29/01/2022 07:36
Chapter 1992 : 1992: 2002 29/01/2022 05:36
Chapter 1991 : 1991: 2001 29/01/2022 03:36
Chapter 1990 : 1990: 2000 29/01/2022 01:36
Chapter 1989 : 1989: 1999 28/01/2022 23:36
Chapter 1988 : 1988: 1998 28/01/2022 21:36
Chapter 1987 : 1987: 1997 28/01/2022 19:36
Chapter 1986 : 1986: 1996 28/01/2022 17:36
Chapter 1985 : 1985: 1995 28/01/2022 15:36
Chapter 1984 : 1984: 1994 28/01/2022 13:36
Chapter 1983 : 1983: 1993 28/01/2022 11:36
Chapter 1982 : 1982: 1992 28/01/2022 09:36
Chapter 1981 : 1981: 1991 28/01/2022 07:36
Chapter 1980 : 1980: 1990 28/01/2022 05:36
Chapter 1979 : 1979: 1989 28/01/2022 03:36
Chapter 1978 : 1978: 1988 28/01/2022 01:36
Chapter 1977 : 1977: 1987 27/01/2022 23:36
Chapter 1976 : 1976: 1986 27/01/2022 21:36
Chapter 1975 : 1975: 1985 27/01/2022 19:36
Chapter 1974 : 1974: 1984 27/01/2022 17:36
Chapter 1973 : 1973: 1983 27/01/2022 15:36
Chapter 1972 : 1972: 1982 27/01/2022 13:36
Chapter 1971 : 1971: 1981 27/01/2022 11:36
Chapter 1970 : 1970: 1980 27/01/2022 09:36
Chapter 1969 : 1969: 1979 27/01/2022 07:36
Chapter 1968 : 1968: 1978 27/01/2022 05:36
Chapter 1967 : 1967: 1977 27/01/2022 03:36
Chapter 1966 : 1966: 1976 27/01/2022 01:36
Chapter 1965 : 1965: 1975 26/01/2022 23:36
Chapter 1964 : 1964: 1974 26/01/2022 21:36
Chapter 1963 : 1963: 1973 26/01/2022 19:36
Chapter 1962 : 1962: 1972 26/01/2022 17:36
Chapter 1961 : 1961: 1971 26/01/2022 15:36
Chapter 1960 : 1960: 1970 26/01/2022 13:36
Chapter 1959 : 1959: 1969 26/01/2022 11:36
Chapter 1958 : 1958: 1968 26/01/2022 09:36
Chapter 1957 : 1957: 1967 26/01/2022 07:36
Chapter 1956 : 1956: 1966 26/01/2022 05:36
Chapter 1955 : 1955: 1965 26/01/2022 03:36
Chapter 1954 : 1954: 1964 26/01/2022 01:36
Chapter 1953 : 1953: 1963 25/01/2022 23:36
Chapter 1952 : 1952: 1962 25/01/2022 21:36
Chapter 1951 : 1951: 1961 25/01/2022 19:36
Chapter 1950 : 1950: 1960 25/01/2022 17:36
Chapter 1949 : 1949: 1959 25/01/2022 15:36
Chapter 1948 : 1948: 1958 25/01/2022 13:36
Chapter 1947 : 1947: 1957 25/01/2022 11:36
Chapter 1946 : 1946: 1956 25/01/2022 09:36
Chapter 1945 : 1945: 1955 25/01/2022 07:36
Chapter 1944 : 1944: 1954 25/01/2022 05:36
Chapter 1943 : 1943: 1953 25/01/2022 03:36
Chapter 1942 : 1942: 1952 25/01/2022 01:36
Chapter 1941 : 1941: 1951 24/01/2022 23:36
Chapter 1940 : 1940: 1950 24/01/2022 21:36
Chapter 1939 : 1939: 1949 24/01/2022 19:36
Chapter 1938 : 1938: 1948 24/01/2022 17:36
Chapter 1937 : 1937: 1947 24/01/2022 15:36
Chapter 1936 : 1936: 1946 24/01/2022 13:36
Chapter 1935 : 1935: 1945 24/01/2022 11:36
Chapter 1934 : 1934: 1944 24/01/2022 09:36
Chapter 1933 : 1933: 1943 24/01/2022 07:36
Chapter 1932 : 1932: 1942 24/01/2022 05:36
Chapter 1931 : 1931: 1941 24/01/2022 03:36
Chapter 1930 : 1930: 1940 24/01/2022 01:36
Chapter 1929 : 1929: 1939 23/01/2022 23:36
Chapter 1928 : 1928: 1938 23/01/2022 21:36
Chapter 1927 : 1927: 1937 23/01/2022 19:36
Chapter 1926 : 1926: 1936 23/01/2022 17:36
Chapter 1925 : 1925: 1935 23/01/2022 15:36
Chapter 1924 : 1924: 1934 23/01/2022 13:36
Chapter 1923 : 1923: 1933 23/01/2022 11:36
Chapter 1922 : 1922: 1932 23/01/2022 09:36
Chapter 1921 : 1921: 1931 23/01/2022 07:36
Chapter 1920 : 1920: 1930 23/01/2022 05:36
Chapter 1919 : 1919: 1929 23/01/2022 03:36
Chapter 1918 : 1918: 1928 23/01/2022 01:36
Chapter 1917 : 1917: 1927 22/01/2022 23:36
Chapter 1916 : 1916: 1926 22/01/2022 21:36
Chapter 1915 : 1915: 1925 22/01/2022 19:36
Chapter 1914 : 1914: 1924 22/01/2022 17:36
Chapter 1913 : 1913: 1923 22/01/2022 15:36
Chapter 1912 : 1912: 1922 22/01/2022 13:36
Chapter 1911 : 1911: 1921 22/01/2022 11:36
Chapter 1910 : 1910: 1920 22/01/2022 09:36
Chapter 1909 : 1909: 1919 22/01/2022 07:36
Chapter 1908 : 1908: 1918 22/01/2022 05:36
Chapter 1907 : 1907: 1917 22/01/2022 03:36
Chapter 1906 : 1906: 1916 22/01/2022 01:36
Chapter 1905 : 1905: 1915 21/01/2022 23:36
Chapter 1904 : 1904: 1914 21/01/2022 21:36
Chapter 1903 : 1903: 1913 21/01/2022 19:36
Chapter 1902 : 1902: 1912 21/01/2022 17:36
Chapter 1901 : 1901: 1911 21/01/2022 15:36
Chapter 1900 : 1900: 1910 21/01/2022 13:36
Chapter 1899 : 1899: 1909 21/01/2022 11:36
Chapter 1898 : 1898: 1908 21/01/2022 09:36
Chapter 1897 : 1897: 1907 21/01/2022 07:36
Chapter 1896 : 1896: 1906 21/01/2022 05:36
Chapter 1895 : 1895: 1905 21/01/2022 03:36
Chapter 1894 : 1894: 1904 21/01/2022 01:36
Chapter 1893 : 1893: 1903 20/01/2022 23:36
Chapter 1892 : 1892: 1902 20/01/2022 21:36
Chapter 1891 : 1891: 1901 20/01/2022 19:36
Chapter 1890 : 1890: 1900 20/01/2022 17:36
Chapter 1889 : 1889: 1899 20/01/2022 15:36
Chapter 1888 : 1888: 1898 20/01/2022 13:36
Chapter 1887 : 1887: 1897 20/01/2022 11:36
Chapter 1886 : 1886: 1896 20/01/2022 09:36
Chapter 1885 : 1885: 1895 20/01/2022 07:36
Chapter 1884 : 1884: 1894 20/01/2022 05:36
Chapter 1883 : 1883: 1893 20/01/2022 03:36
Chapter 1882 : 1882: 1892 20/01/2022 01:36
Chapter 1881 : 1881: 1891 19/01/2022 23:36
Chapter 1880 : 1880: 1890 19/01/2022 21:36
Chapter 1879 : 1879: 1889 19/01/2022 19:36
Chapter 1876 : 1876: 1885 19/01/2022 17:36
Chapter 1875 : 1875: 1884 19/01/2022 15:36
Chapter 1874 : 1874: 1883 19/01/2022 13:36
Chapter 1871 : 1871: 1879 03/12/2021 13:37
Chapter 1870 : 1870: 1878 03/12/2021 11:37
Chapter 1867 : 1867: 1874 03/12/2021 09:37
Chapter 1866 : 1866: 1873 03/12/2021 07:37
Chapter 1863 : 1863: 1869 03/12/2021 05:37
Chapter 1862 : 1862: 1868 03/12/2021 03:37
Chapter 1859 : 1859: 1864 03/12/2021 01:37
Chapter 1858 : 1858: 1863 02/12/2021 23:37
Chapter 1855 : 1855: 1859 02/12/2021 21:37
Chapter 1854 : 1854: 1858 02/12/2021 19:37
Chapter 1853 : 1853: 1857 02/12/2021 17:37
Chapter 1850 : 1850: 1854 02/12/2021 15:37
Chapter 1849 : 1849: 1853 02/12/2021 13:37
Chapter 1846 : 1846: 1850 02/12/2021 11:37
Chapter 1845 : 1845: 1849 02/12/2021 09:37
Chapter 1844 : 1844: 1848 02/12/2021 07:37
Chapter 1843 : 1843: 1847 02/12/2021 05:37
Chapter 1842 : 1842: 1846 02/12/2021 03:37
Chapter 1841 : 1841: 1845 02/12/2021 01:37
Chapter 1840 : 1840: 1844 01/12/2021 23:37
Chapter 1837 : 1837: 1840 01/12/2021 21:37
Chapter 1836 : 1836: 1839 01/12/2021 19:37
Chapter 1835 : 1835: 1838 01/12/2021 17:37
Chapter 1834 : 1834: 1837 01/12/2021 15:37
Chapter 1833 : 1833: 1836 01/12/2021 13:37
Chapter 1832 : 1832: 1835 01/12/2021 11:37
Chapter 1831 : 1831: 1834 01/12/2021 09:37
Chapter 1828 : 1828: 1830 01/12/2021 07:37
Chapter 1827 : 1827: 1829 01/12/2021 05:37
Chapter 1824 : 1824: 1825 01/12/2021 03:37
Chapter 1823 : 1823: 1824 01/12/2021 01:37
Chapter 1822 : 1822: 1823 30/11/2021 23:37
Chapter 1821 : 1821: 1822 30/11/2021 21:37
Chapter 1820 : 1820: 1821 30/11/2021 19:37
Chapter 1819 : 1819: 1820 30/11/2021 17:37
Chapter 1818 : 1818: 1819 30/11/2021 15:37
Chapter 1817 : 1817: 1818 30/11/2021 13:37
Chapter 1816 : 1816: 1817 30/11/2021 11:37
Chapter 1815 : 1815: 1816 30/11/2021 09:37
Chapter 1814 : 1814: 1815 30/11/2021 07:37
Chapter 1813 : 1813: 1814 30/11/2021 05:37
Chapter 1812 : 1812: 1813 30/11/2021 03:37
Chapter 1811 : 1811: 1812 30/11/2021 01:37
Chapter 1810 : 1810: 1811 29/11/2021 23:37
Chapter 1809 : 1809: 1810 29/11/2021 21:37
Chapter 1808 : 1808: 1809 29/11/2021 19:37
Chapter 1807 : 1807: 1808 29/11/2021 17:37
Chapter 1806 : 1806: 1807 29/11/2021 15:37
Chapter 1803 : 1803: Anh Khiến Mặt Nước Nổi Sóng 29/11/2021 13:37
Chapter 1800 : 1800 29/11/2021 11:37
Chapter 1797 : 1797 29/11/2021 09:37
Chapter 1796 : 1796: Cậu Còn Định Trốn Đi Đâu” 29/11/2021 07:37
Chapter 1793 : 1793: Là Ai 29/11/2021 05:37
Chapter 1792 : 1792: Nhường Chỗ 29/11/2021 03:37
Chapter 1791 : 1791: Hão Huyền 29/11/2021 01:37
Chapter 1790 : 1790: Thân Thế Của Dương Thanh 28/11/2021 23:37
Chapter 1789 : 1789: Dương Thanh Rời Đi 28/11/2021 21:37
Chapter 1788 : 1788: Thức Tỉnh Thành Công 28/11/2021 19:37
Chapter 1785 : 1785: Chắc Chắn Cậu Ta Chỉ Còn Con Đường Chết” 28/11/2021 17:37
Chapter 1784 : 1784: Bất Kể Sống Chết!” 28/11/2021 15:37
Chapter 1783 : 1783: Bảo Đảm An Toàn” 28/11/2021 13:37
Chapter 1780 : 1780: Sẽ Bị Một Mình Cậu Giết Sạch” 28/11/2021 11:37
Chapter 1777 : 1777: Không Được Phép Trốn! 28/11/2021 09:37
Chapter 1774 : 1774 28/11/2021 07:37
Chapter 1773 : 1773: Tôi Có Thể Tin Tưởng Cô Chứ” 28/11/2021 05:37
Chapter 1772 : 1772 28/11/2021 03:37
Chapter 1769 : 1769 28/11/2021 01:37
Chapter 1766 : 1766: Rốt Cuộc Cảnh Giới Của Sư Phụ Tôi Là Gì Thế” 27/11/2021 23:37
Chapter 1765 : 1765: Nếu Cậu Tới Dược Vương Cốc Thì Chỉ Có Đường Chết Mà Thôi!” 27/11/2021 21:37
Chapter 1764 : 1764 27/11/2021 19:37
Chapter 1761 : 1761 27/11/2021 17:37
Chapter 1760 : 1760 27/11/2021 15:37
Chapter 1757 : 1757: Tôi Xin Phép Gọi Anh Là Anh Thanh 27/11/2021 13:37
Chapter 1754 : 1754: Mày Tìm Tao Có Việc Gì 27/11/2021 11:37
Chapter 1751 : 1751: Giết Thằng Súc Sinh Này Cho Tôi! 27/11/2021 09:37
Chapter 1748 : 1748: Là Để Theo Dõi Mình Sao 27/11/2021 07:37
Chapter 1745 : 1745: Kẻ Đáng Chết Là Bà! 20/10/2021 09:29
Chapter 1742 : 1742: Đó Là Tất Lão! 20/10/2021 07:29
Chapter 1739 : 1739: Vậy Thì Đó Chính Là Số Mệnh Của Tôi! 20/10/2021 05:29
Chapter 1736 : 1736: Được Chúng Tôi Đồng Ý! 20/10/2021 03:29
Chapter 1733 : 1733: Tôi Sẽ Cho Các Vị Một Đường Sống 20/10/2021 01:29
Chapter 1730 : 1730: Mẹ Đã Bố Trí Người Theo Dõi Nó 19/10/2021 23:29
Chapter 1729 : 1729: Yên Tâm Đi! 19/10/2021 21:29
Chapter 1728 : 1728: Mọi Người Đừng Nên Lo Lắng 19/10/2021 19:29
Chapter 1727 : 1727: Ông Miêu Cảm Ơn Ông Nhiều! 19/10/2021 17:29
Chapter 1726 : 1726: Giết Kẻ Thi Cổ 19/10/2021 15:29
Chapter 1725 : 1725: Cậu Im Ngay Cho Tôi! 19/10/2021 13:29
Chapter 1724 : 1724: Để Em Châm Cứu Cho Anh Xem Sao 19/10/2021 11:29
Chapter 1723 : 1723: Anh Mau Nuốt Viên Thuốc Này Đi! 19/10/2021 09:29
Chapter 1720 : 1720: Đừng Có Nằm Mơ! 19/10/2021 07:29
Chapter 1719 : 1719: Thì Ra Các Người Trốn Đến Chỗ Này 19/10/2021 05:29
Chapter 1718 : 1718: Cao Thủ Của Hoài Thành Đã Đuổi Tới Nơi Rồi! 19/10/2021 03:29
Chapter 1717 : 1717: Cổ Trùng Vẫn Còn Sống Trong Cơ Thể Anh 19/10/2021 01:29
Chapter 1716 : 1716: Được Vậy Chị Chờ Em Về! 18/10/2021 23:29
Chapter 1715 : 1715: Cổ Độc Vô Tâm Là Cái Gì 18/10/2021 21:29
Chapter 1714 : 1714: Tôi Đang Chờ Đây 18/10/2021 19:29
Chapter 1713 : 1713: Mọi Người Lập Tức Rời Khỏi Đây! 18/10/2021 17:29
Chapter 1712 : 1712: Một Kẻ Sắp Chết Mà Cũng Dám Hỏi Tôi Là Ai À 18/10/2021 15:29
Chapter 1711 : 1711: Kiếm Ai Báo Thù Đây 18/10/2021 13:29
Chapter 1710 : 1710: Bọn Mày Đều Đáng Chết! 18/10/2021 11:29
Chapter 1707 : 1707: Ông Ta Thật Sự Sợ Hãi Vô Cùng 18/10/2021 09:29
Chapter 1706 : 1706: Đi Làm Việc Đi 18/10/2021 07:29
Chapter 1705 : 1705: Để Tôi Đi Làm Ngay! 18/10/2021 05:29
Chapter 1704 : 1704: Ông Tới Chiêu Châu Với Mục Đích Gì 18/10/2021 03:29
Chapter 1703 : 1703: Đúng Là Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ! 18/10/2021 01:29
Chapter 1702 : 1702: Ông Định Giết Người Của Tôi À 17/10/2021 23:29
Chapter 1701 : 1701: Tôi Đến Để Giết Ông 17/10/2021 21:29
Chapter 1700 : 1700 17/10/2021 19:29
Chapter 1697 : 1697: Rốt Cuộc Là Ai Mà Lại Độc Ác Đến Thế 17/10/2021 17:29
Chapter 1696 : 1696: Chắc Là Gọi Nhầm Nhỉ 17/10/2021 15:29
Chapter 1695 : 1695: Chúng Ta Mau Đi Thôi! 17/10/2021 13:29
Chapter 1692 : 1692 17/10/2021 11:29
Chapter 1691 : 1691: Là Do Ông Sai Khiến Nhỉ 17/10/2021 09:29
Chapter 1688 : 1688 17/10/2021 07:29
Chapter 1687 : 1687 17/10/2021 05:29
Chapter 1686 : 1686 17/10/2021 03:29
Chapter 1683 : 1683: Tôi Vẫn Chiến Đấu Được! 17/10/2021 01:29
Chapter 1682 : 1682: Không Ngờ Anh Lại Bị Nội Thương! 16/10/2021 23:29
Chapter 1681 : 1681: Không Biết Đang Làm Gì 16/10/2021 21:29
Chapter 1680 : 1680: Chịu Một Đấm Của Tôi Đi 16/10/2021 19:29
Chapter 1679 : 1679: Bắt Đầu Đi! 16/10/2021 17:29
Chapter 1678 : 1678 16/10/2021 15:29
Chapter 1677 : 1677 16/10/2021 13:29
Chapter 1674 : 1674: Cậu Vẫn Chỉ Là Một Con Kiến! 16/10/2021 11:29
Chapter 1673 : 1673 16/10/2021 09:29
Chapter 1672 : 1672: Đúng Là Một Gia Đình Bi Thảm 16/10/2021 07:29
Chapter 1669 : 1669 16/10/2021 05:29
Chapter 1668 : 1668: Anh Ấy Tu Luyện Ở Đâu 16/10/2021 03:29
Chapter 1667 : 1667: Để Cháu Thử Xem! 16/10/2021 01:29
Chapter 1666 : 1666: Nỗi Tiếc Nuối Lớn Nhất Đời Này 15/10/2021 23:29
Chapter 1665 : 1665: Đế Trượng Của Đế Thôn 15/10/2021 21:29
Chapter 1664 : 1664: Cô Ta Khiếp Sợ Ra Mặt 15/10/2021 19:29
Chapter 1663 : 1663: Không Quen Biết Ai Khác 15/10/2021 17:29
Chapter 1662 : 1662: Chuyện Nên Làm Thôi! 15/10/2021 15:29
Chapter 1659 : 1659: Tôi Là Đế Thiên Đến Từ Đế Thôn! 15/10/2021 13:29
Chapter 1658 : 1658: Không Hề Tiêu Hao Chút Gì 15/10/2021 11:29
Chapter 1655 : 1655: Tôi Là Đế Thiên 15/10/2021 09:29
Chapter 1652 : 1652: Giờ Anh Định Thế Nào 15/10/2021 07:29
Chapter 1651 : 1651: Cậu Không Thể Giết Tôi! 15/10/2021 05:29
Chapter 1650 : 1650: Cậu Dám Giết Tôi Sao 15/10/2021 03:29
Chapter 1647 : 1647: Tôi Tuyệt Đối Không Dám Lừa Gạt Cậu! 15/10/2021 01:29
Chapter 1646 : 1646: Muốn Chuồn Muộn Rồi! 14/10/2021 23:29
Chapter 1645 : 1645: Chúng Ta Cùng Ra Tay Đi! 14/10/2021 21:29
Chapter 1644 : 1644: Cao Thủ Siêu Phàm Cảnh! 14/10/2021 19:29
Chapter 1643 : 1643: Chớp Mắt Đã Tới Một Phút 14/10/2021 17:29
Chapter 1642 : 1642: Chúng Tôi Sẽ Không Khách Sáo Nữa! 14/10/2021 15:29
Chapter 1639 : 1639: Cháu Sẽ Thua Trong Trận Này! 14/10/2021 13:29
Chapter 1638 : 1638: Siêu Phàm Lục Cảnh 14/10/2021 11:29
Chapter 1637 : 1637: Tất Cả Đều Rời Khỏi Đây Đi 14/10/2021 09:29
Chapter 1636 : 1636: Thế Vẫn Chưa Cao Siêu Lắm 14/10/2021 07:29
Chapter 1635 : 1635: Ông Tuyền Đánh Nó Tàn Phế Cho Tôi 14/10/2021 05:29
Chapter 1632 : 1632: Ông Đang Đe Dọa Tôi 14/10/2021 03:29
Chapter 1631 : 1631: Ra Tay Đi! 14/10/2021 01:29
Chapter 1628 : 1628: Tôi Sẽ Làm Hết Sức! 13/10/2021 23:29
Chapter 1625 : 1625: Ông Nội Muốn Con Lập Gia Đình Sao” 13/10/2021 21:29
Chapter 1624 : 1624: Hoàng Tộc Họ Phùng Có Chút Thay Đổ 13/10/2021 19:29
Chapter 1621 : 1621: Mã Siêu Mất Kiểm Soát 13/10/2021 17:29
Chapter 1618 : 1618: Hợp Sức Đối Địch 13/10/2021 15:29
Chapter 1615 : 1615: Hiện Tượng Lạ 13/10/2021 13:29
Chapter 1614 : 1614: Một Đòn Mạnh Nhất 13/10/2021 11:29
Chapter 1611 : 1611: Ân Oán Ngày Xưa 13/10/2021 09:29
Chapter 1610 : 1610: Sụp Đổ Trong Nháy Mắt 13/10/2021 07:29
Chapter 1609 : 1609: Hiện Tượng Lạ 13/10/2021 05:29
Chapter 1608 : 1608: Một Đòn Mạnh Nhất 13/10/2021 03:29
Chapter 1605 : 1605: Muốn Giết Mã Siêu 13/10/2021 01:29
Chapter 1602 : 1602: Cậu Ấy Có Một Người Chị Gái 12/10/2021 23:29
Chapter 1601 : 1601: Sẽ Có Chuyện Lớn 12/10/2021 21:29
Chapter 1598 : 1598: Mật Thất Bí Mật 12/10/2021 19:29
Chapter 1597 : 1597: Cứ Yên Tâm Đi 12/10/2021 17:29
Chapter 1594 : 1594: Mật Thất Thần Kỳ 12/10/2021 15:29
Chapter 1593 : 1593: Đích Thân Đi Tìm 12/10/2021 13:29
Chapter 1590 : 1590: Bị Cướp Đi Rồi 12/10/2021 11:29
Chapter 1589 : 1589: Còn Có Uẩn Khúc Khác 12/10/2021 09:29
Chapter 1586 : 1586: Ở Hoàng Tộc Họ Phùng 12/10/2021 07:29
Chapter 1583 : 1583: Không Thể Chịu Đựng 12/10/2021 05:29
Chapter 1580 : 1580: Thất Cảnh Đỉnh Phong 12/10/2021 03:29
Chapter 1579 : 1579: Chuyên Quyền 12/10/2021 01:29
Chapter 1578 : 1578: Bảo Vệ Chúng Ta 11/10/2021 23:29
Chapter 1575 : 1575: Tìm Kiếm Dương Thanh 11/10/2021 21:29
Chapter 1574 : 1574: Quyết Định Của Hoàng Tộc 11/10/2021 19:29
Chapter 1571 : 1571: Khôi Phục Võ Công 11/10/2021 17:29
Chapter 1570 : 1570: Mối Thù Giết Bố 11/10/2021 15:29
Chapter 1569 : 1569: Tiếng Sáo Dẫn Dắt 11/10/2021 13:29
Chapter 1568 : 1568: Ông Tổ Phát Điên 11/10/2021 11:29
Chapter 1567 : 1567: Thượng Quan Phó Chết 11/10/2021 09:29
Chapter 1566 : 1566: Loại Thuốc Mới 11/10/2021 07:29
Chapter 1563 : 1563: Điên Cuồng Chiến Đấu 11/10/2021 05:29
Chapter 1560 : 1560: Thất Vọng Lắm Nhỉ 11/10/2021 03:29
Chapter 1559 : 1559: Chim Sẻ Rình Phía Sau 11/10/2021 01:29
Chapter 1556 : 1556: Tám Cao Thủ Siêu Phàm Cảnh 10/10/2021 23:29
Chapter 1553 : 1553: Dương Thanh Đi Rồi 10/10/2021 21:29
Chapter 1552 : 1552: Phải Xuất Quan Rồi 10/10/2021 19:29
Chapter 1551 : 1551: Tầm Mắt Của Tôi 10/10/2021 17:29
Chapter 1548 : 1548: Hoàng Chủ Cầu Khẩn 10/10/2021 15:29
Chapter 1547 : 1547: Người Phụ Nữ Của Tôi 10/10/2021 13:29
Chapter 1546 : 1546: Hợp Sức Đối Đầu 10/10/2021 11:29
Chapter 1545 : 1545: Dương Thanh Đánh Lén 10/10/2021 09:29
Chapter 1544 : 1544: Chiến Đấu Đến Cùng 10/10/2021 07:29
Chapter 1543 : 1543: Dã Tâm Của Nhà Họ Lý 10/10/2021 05:29
Chapter 1542 : 1542: Dương Thanh Bị Lộ 10/10/2021 03:29
Chapter 1539 : 1539: Tiễn Anh Một Đoạn 10/10/2021 01:29
Chapter 1536 : 1536: Ai Cũng Mang Ý Xấu 09/10/2021 23:29
Chapter 1535 : 1535: Không Sợ Hoàng Tộc 09/10/2021 21:29
Chapter 1532 : 1532: Hoàng Chủ Nổi Giận 09/10/2021 19:29
Chapter 1531 : 1531: Thần Cảnh Vô Song 09/10/2021 17:29
Chapter 1530 : 1530: Kẻ Giết Mày 09/10/2021 15:29
Chapter 1529 : 1529: Là Như Thế Sao 09/10/2021 13:29
Chapter 1528 : 1528: Muốn Gặp Dương Thanh 09/10/2021 11:29
Chapter 1527 : 1527: Đoán Được Ý Đồ 09/10/2021 09:29
Chapter 1524 : 1524: Con Bé Thích Cậu 09/10/2021 07:29
Chapter 1523 : 1523: Tôi Tin Cậu 09/10/2021 05:29
Chapter 1520 : 1520: Có Nên Giết Hay Không 09/10/2021 03:29
Chapter 1519 : 1519: Chỉ Là Thử Thôi 09/10/2021 01:29
Chapter 1518 : 1518: Không Thể Đoán Ra 08/10/2021 23:29
Chapter 1517 : 1517: Nỗi Lo Của Hoàng Tộc 08/10/2021 21:29
Chapter 1516 : 1516: Dẫn Binh Tới Nhà Họ Lý 08/10/2021 19:29
Chapter 1513 : 1513: Giây Phút Xa Nhau 08/10/2021 17:29
Chapter 1512 : 1512: Nhà Họ Lý Thăm Dò 08/10/2021 15:29
Chapter 1511 : 1511: Dương Thanh Phát Bệnh 08/10/2021 13:29
Chapter 1508 : 1508: Giao Bí Mật Ra 08/10/2021 11:29
Chapter 1505 : 1505: Tình Cảnh Tiến Thoái Lưỡng Nan 08/10/2021 09:29
Chapter 1504 : 1504: Siêu Phàm Lục Cảnh 08/10/2021 07:29
Chapter 1503 : 1503: Nhìn Ra Sơ Hở 08/10/2021 05:29
Chapter 1502 : 1502: Sức Mạnh Của Hợp Kích 08/10/2021 03:29
Chapter 1501 : 1501: Nắm Chắc Cơ Hội 08/10/2021 01:29
Chapter 1498 : 1498: Đều Là Con Tốt Thí 07/10/2021 23:29
Chapter 1497 : 1497: Các Gia Tộc Hỗ Trợ 07/10/2021 21:29
Chapter 1496 : 1496: Có Nên Hỗ Trợ Không 07/10/2021 19:29
Chapter 1493 : 1493: Thi Thể Của Tôi 07/10/2021 17:29
Chapter 1492 : 1492: Muốn Xóa Sổ Hoàng Tộc 07/10/2021 15:29
Chapter 1491 : 1491: Là Ai 07/10/2021 13:29
Chapter 1490 : 1490: Nhường Chỗ 07/10/2021 11:29
Chapter 1489 : 1489: Hão Huyền 07/10/2021 09:29
Chapter 1488 : 1488: Thân Thế Của Dương Thanh 07/10/2021 07:29
Chapter 1487 : 1487: Dương Thanh Rời Đi 07/10/2021 05:29
Chapter 1486 : 1486: Thức Tỉnh Thành Công 07/10/2021 03:29
Chapter 1483 : 1483: Huyết Mạch Cuồng Hóa 07/10/2021 01:29
Chapter 1482 : 1482: Cơn Giận Của Dương Thanh 06/10/2021 23:29
Chapter 1481 : 1481: Quỳ Xuống Cho Tao 06/10/2021 21:29
Chapter 1480 : 1480: Đứa Con Trai Độc Ác 06/10/2021 19:29
Chapter 1479 : 1479: Đưa Đến Yến Sơn 06/10/2021 17:29
Chapter 1478 : 1478: Cái Chết Của Bố Nuôi 06/10/2021 15:29
Chapter 1477 : 1477: Muốn Thuyết Phục Đầu Hàng 06/10/2021 13:29
Chapter 1476 : 1476: Phép Hô Hấp Tầng Thứ Sáu 06/10/2021 11:29
Chapter 1475 : 1475: Một Mình Chiến Đấu 06/10/2021 09:29
Chapter 1474 : 1474: Tình Hình Trận Chiến Thăng Cấp 06/10/2021 07:29
Chapter 1473 : 1473: Tử Chiến Đến Cùng 06/10/2021 05:29
Chapter 1472 : 1472: Tìm Được Anh Ta Rồi 06/10/2021 03:29
Chapter 1471 : 1471: Dùng Tới Hồng Trần 06/10/2021 01:29
Chapter 1468 : 1468: Nhà Họ Diệp Chuẩn Bị 05/10/2021 23:29
Chapter 1467 : 1467: Khiến Người Người Phẫn Nộ 05/10/2021 21:29
Chapter 1466 : 1466: Quyết Đấu Thật Sự 05/10/2021 19:29
Chapter 1463 : 1463: Mục Đích Thật Sự 05/10/2021 17:29
Chapter 1462 : 1462: Kế Hoạch Đổ Vỡ 05/10/2021 15:29
Chapter 1461 : 1461: Buộc Phải Lựa Chọn 05/10/2021 13:29
Chapter 1458 : 1458: Không Biết Thì Không Sợ 05/10/2021 11:29
Chapter 1457 : 1457: Thích Kiếm Chuyện Đấy 05/10/2021 09:29
Chapter 1456 : 1456: Vậy Thì Tùy 05/10/2021 07:29
Chapter 1453 : 1453: Có Hợp Tác Hay Không 05/10/2021 05:29
Chapter 1452 : 1452: Tìm Tôi Có Chuyện Gì Không 05/10/2021 03:29
Chapter 1451 : 1451: Tiệc Mừng Thọ Đã Đến 05/10/2021 01:29
Chapter 1448 : 1448: Sự Kiên Quyết Của Long Tấn 04/10/2021 23:29
Chapter 1447 : 1447: Tuyệt Đối Không Thể 04/10/2021 21:29
Chapter 1446 : 1446: Tiệc Mừng Thọ Đến Gần 04/10/2021 19:29
Chapter 1443 : 1443: Thay Thế 04/10/2021 17:29
Chapter 1442 : 1442: Mưu Kế Của Các Bên 04/10/2021 15:29
Chapter 1441 : 1441: Có Liên Quan Đến Anh 04/10/2021 13:29
Chapter 1440 : 1440: Thách Thức 04/10/2021 11:29
Chapter 1439 : 1439: Trở Về Yến Đô 04/10/2021 09:29
Chapter 1438 : 1438: Một Mũi Tên Trúng Hai Đích 04/10/2021 07:29
Chapter 1437 : 1437: Chỉ Cần Động Não 04/10/2021 05:29
Chapter 1436 : 1436: Làm Việc Gì Đó 04/10/2021 03:29
Chapter 1433 : 1433: Tử Chiến Đến Cùng 04/10/2021 01:29
Chapter 1432 : 1432: Tìm Được Anh Ta Rồi 03/10/2021 23:29
Chapter 1431 : 1431: Dùng Tới Hồng Trần 03/10/2021 21:29
Chapter 1428 : 1428: Cuối Cùng Đã Tới 03/10/2021 19:29
Chapter 1427 : 1427: Cho Cô Cơ Hội 03/10/2021 17:29
Chapter 1426 : 1426: Tìm Kiếm Khắp Thành 03/10/2021 15:29
Chapter 1423 : 1423: Hai Cô Gái 03/10/2021 13:29
Chapter 1422 : 1422: Phép Hô Hấp Chín Tầng 03/10/2021 11:29
Chapter 1421 : 1421: Trời Giáng Dị Tượng 03/10/2021 09:29
Chapter 1420 : 1420: Sự Lo Lắng Của Thượng Quan Nhu 03/10/2021 07:29
Chapter 1419 : 1419: Sau Lưng Dương Thanh 03/10/2021 05:29
Chapter 1418 : 1418: Cô Gái Thông Minh 03/10/2021 03:29
Chapter 1417 : 1417: Sản Phẩm Khoa Học Kỹ Thuật 03/10/2021 01:29
Chapter 1414 : 1414: Một Gáo Nước Lạnh 02/10/2021 23:29
Chapter 1413 : 1413: Đậu Hầu Mất Kiểm Soát 02/10/2021 21:29
Chapter 1412 : 1412: Sống Chết Mơ Hồ 02/10/2021 19:29
Chapter 1409 : 1409: Thời Cơ Thu Lưới 02/10/2021 17:29
Chapter 1408 : 1408: Nắm Chắc Trong Tay 02/10/2021 15:29
Chapter 1407 : 1407: Dương Thanh Kinh Ngạc 02/10/2021 13:29
Chapter 1404 : 1404: Cuộc Chiến Kết Thúc 02/10/2021 11:29
Chapter 1403 : 1403: Sức Mạnh Của Dương Thanh 02/10/2021 09:29
Chapter 1402 : 1402: Nợ Máu Trả Bằng Máu 02/10/2021 07:29
Chapter 1401 : 1401: Cuộc Chiến Thảm Khốc 02/10/2021 05:29
Chapter 1400 : 1400: Cơn Giận Của Hoàng Chủ 02/10/2021 03:29
Chapter 1397 : 1397: Chứng Cứ Của Ông Đây 02/10/2021 01:29
Chapter 1395 : 1395: Cụ Tổ Nhà Họ Lý 01/10/2021 23:29
Chapter 1394 : 1394: Chủ Động Tấn Công 01/10/2021 21:29
Chapter 1393 : 1393: Dương Thanh Ra Tay 01/10/2021 19:29
Chapter 1392 : 1392: Một Đấm Đoạt Mạng 01/10/2021 17:29
Chapter 1390 : 1390: Áo Đen Khủng Bố 01/10/2021 15:29
Chapter 1389 : 1389: Đòi Công Bằng 01/10/2021 13:29
Chapter 1387 : 1387: Nhà Họ Lý Ở Hoàng Thành 01/10/2021 11:29
Chapter 1386 : 1386: Không Đơn Giản Đâu 01/10/2021 09:29
Chapter 1385 : 1385: Chuyện Gì Xảy Ra 01/10/2021 07:29
Chapter 1384 : 1384: Đón Khách Quý 01/10/2021 05:29
Chapter 1382 : 1382: Nhà Họ Lý Ép Cưới 01/10/2021 03:29
Chapter 1381 : 1381: Tới Nhà Họ Quách Trước 01/10/2021 01:29
Chapter 1380 : 1380: Anh Đi Theo Tôi 30/09/2021 23:29
Chapter 1379 : 1379: Cuộc Gọi Từ Diệp Hoàng 30/09/2021 21:29
Chapter 1378 : 1378: Mời Dương Thanh 30/09/2021 19:29
Chapter 1377 : 1377: Cấm Vận Nhạn Thanh 30/09/2021 17:29
Chapter 1376 : 1376: Ganh Với Trăng Sao 30/09/2021 15:29
Chapter 1375 : 1375: Hoàng Tộc Họ Diệp Lâm Nguy 30/09/2021 13:29
Chapter 1374 : 1374: Xin Cậu Tha Mạng 30/09/2021 11:29
Chapter 1372 : 1372: Thương Lượng Chuyện Quan Trọng 30/09/2021 09:29
Chapter 1371 : 1371: Sức Mạnh Của Vô Danh 30/09/2021 07:29
Chapter 1370 : 1370: Siêu Phàm Cửu Cảnh 30/09/2021 05:29
Chapter 1369 : 1369: Sự Lựa Chọn Của Long Phúc 30/09/2021 03:29
Chapter 1368 : 1368: Đừng Nghĩ Bậy 30/09/2021 01:29
Chapter 1367 : 1367: Sư Phụ Của Dương Thanh 29/09/2021 23:29
Chapter 1366 : 1366: Cao Thủ Xuất Hiện 29/09/2021 21:29
Chapter 1365 : 1365: Cao Thủ Xuất Hiện 29/09/2021 19:29
Chapter 1364 : 1364: Cao Thủ Thần Bí 29/09/2021 17:29
Chapter 1362 : 1362: Giận Dữ Đột Phá 29/09/2021 15:29
Chapter 1361 : 1361: Trả Mạng Lại Cho Bố 29/09/2021 13:29
Chapter 1360 : 1360: Sự Tranh Chấp Của Hai Bố Con 29/09/2021 11:29
Chapter 1359 : 1359: Hoàng Tộc Họ Long Đã Loạn 29/09/2021 09:29
Chapter 1357 : 1357: Ông Long Chết Rồi 29/09/2021 07:29
Chapter 1356 : 1356: Không Hề Sợ Hãi 29/09/2021 05:29
Chapter 1355 : 1355: Long Tấn Tìm Tới 29/09/2021 03:29
Chapter 1353 : 1353: Liên Minh Tan Rã 29/09/2021 01:29
Chapter 1352 : 1352: Ba Tiếng Đồng Hồ 28/09/2021 23:29
Chapter 1351 : 1351: Sự Mạnh Mẽ Của Dương Thanh 28/09/2021 21:29
Chapter 1350 : 1350: Huy Hoàng Trở Về 28/09/2021 19:29
Chapter 1349 : 1349: Hai Bố Con Hoàng Tộc 28/09/2021 17:29
Chapter 1348 : 1348: Đi Làm Cho Tôi 28/09/2021 15:29
Chapter 1347 : 1347: Đánh Bại Trong Vòng Một Chiêu 28/09/2021 13:29
Chapter 1346 : 1346: Tai Hoạ Diệt Tộc 28/09/2021 11:29
Chapter 1345 : 1345: Báo Thù Cho Em Trai 28/09/2021 09:29
Chapter 1343 : 1343: Bị Theo Dõi 28/09/2021 07:29
Chapter 1342 : 1342: Dương Thanh Ở Đâu 28/09/2021 05:29
Chapter 1341 : 1341: Sắp Rời Đi 28/09/2021 03:29
Chapter 1340 : 1340: Bí Mật Của Hoàng Tộc 28/09/2021 01:29
Chapter 1339 : 1339: Gia Tộc Chống Lưng 27/09/2021 23:29
Chapter 1338 : 1338: X Mất Liên Lạc Toàn Bộ 27/09/2021 21:29
Chapter 1337 : 1337: X Cô Ta Còn Sống 27/09/2021 19:29
Chapter 1336 : 1336: X Như Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa 27/09/2021 17:29
Chapter 1335 : 1335: X Dương Thanh Hóa Điên 27/09/2021 15:29
Chapter 1334 : 1334: Mày Sẽ Phải Hối Hận 27/09/2021 13:29
Chapter 1332 : 1332: Cao Thủ Tấn Công 27/09/2021 11:29
Chapter 1331 : 1331: Bại Lộ Tung Tích 27/09/2021 09:29
Chapter 1330 : 1330: Giúp Ông Với 27/09/2021 07:29
Chapter 1329 : 1329: Tôi Là Ai 27/09/2021 05:29
Chapter 1327 : 1327: Tôi Không Biết 27/09/2021 03:29
Chapter 1326 : 1326: Mời Cậu Nhỏ 27/09/2021 01:29
Chapter 1325 : 1325: Bố Con Nhà Họ Lục 26/09/2021 23:29
Chapter 1324 : 1324: Người Phía Sau 26/09/2021 21:29
Chapter 1323 : 1323: Tuyệt Vọng 26/09/2021 19:29
Chapter 1322 : 1322: Thiếu 26/09/2021 17:29
Chapter 1321 : 1321: Tôi Chờ Ông Lâu Rồi 26/09/2021 15:29
Chapter 1320 : 1320: Là Ngày Tàn Sao 26/09/2021 13:29
Chapter 1318 : 1318: Dương Thanh Do Dự 26/09/2021 11:29
Chapter 1316 : 1316: Ai Xui Khiến 26/09/2021 09:29
Chapter 1315 : 1315: Đúng Là Tự Tìm Đường Chết 26/09/2021 07:29
Chapter 1314 : 1314: Nhà Họ Lục Gặp Nguy Hiểm 26/09/2021 05:29
Chapter 1312 : Thiếu 29/07/2021 19:31
Chapter 1311 : Thái độ cứng rắn của nhà họ Lục 29/07/2021 17:31
Chapter 1310 : Mở loa ngoài đi 29/07/2021 15:31
Chapter 1309 : Có thể trở về không? 29/07/2021 13:31
Chapter 1308 29/07/2021 11:31
Chapter 1307 : Lấy lại danh dự 29/07/2021 09:31
Chapter 1306 : Đến lúc rồi 29/07/2021 07:31
Chapter 1305 : Bốn chi năm chi 29/07/2021 05:31
Chapter 1304 : Liên quan gì tới tôi 29/07/2021 03:31
Chapter 1303 : Có người theo dõi 29/07/2021 01:31
Chapter 1302 : Hai bố con đều ngạc nhiên 28/07/2021 23:31
Chapter 1301 : Tạo em bé 28/07/2021 21:31
Chapter 1300 : Ông thua rồi 28/07/2021 19:31
Chapter 1299 : Vượt qua thử thách 28/07/2021 17:31
Chapter 1298 : Một cô gái lương thiện 28/07/2021 15:31
Chapter 1297 : Bố của chị đến rồi 28/07/2021 13:31
Chapter 1296 : Đau đến chết đi sống lại 28/07/2021 11:31
Chapter 1295 : Đón cậu về nhà 28/07/2021 09:31
Chapter 1294 : Quên mất bản thân 28/07/2021 07:31
Chapter 1293 : Trời cũng khóc 28/07/2021 05:31
Chapter 1292 : Doctor điên cuồng 28/07/2021 03:31
Chapter 1291 : Tôi là chủ nhân 28/07/2021 01:31
Chapter 1290 : Gặp lại Doctor 27/07/2021 23:31
Chapter 1289 : Không được giết tôi 27/07/2021 21:31
Chapter 1288 : Tôi phải giết cậu 27/07/2021 19:31
Chapter 1287 : Cuối cùng đã đến 27/07/2021 17:31
Chapter 1286 : Đi tìm bố 27/07/2021 15:31
Chapter 1285 : Cảnh tiên thoát tục 27/07/2021 13:31
Chapter 1284 : Gặp nhau lần cuối 27/07/2021 11:31
Chapter 1283 : Chuẩn bị đi 27/07/2021 09:31
Chapter 1282 : Kế hoạch đối phó 27/07/2021 07:31
Chapter 1281 : Phải trả cái giá lớn 27/07/2021 05:31
Chapter 1280 : Bà ấy đến rồi 27/07/2021 03:31
Chapter 1279 : Tôi phải đi 27/07/2021 01:31
Chapter 1278 : Bị người ta giết 26/07/2021 23:31
Chapter 1277 : Thân phận thế nào 26/07/2021 21:31
Chapter 1276 : Rước rắc rối 26/07/2021 19:31
Chapter 1275 : Một kẻ điên 26/07/2021 17:31
Chapter 1274 : Không bằng Dương Thanh 26/07/2021 15:31
Chapter 1273 : Dương Thanh khuyên nhủ 26/07/2021 13:31
Chapter 1272 : Trừ khi tôi chết 26/07/2021 11:31
Chapter 1271 : Ai dám không theo 26/07/2021 09:31
Chapter 1270 : Dám đe dọa tôi 26/07/2021 07:31
Chapter 1269 : Tôi cũng không đi 26/07/2021 05:31
Chapter 1268 : Lấy cái chết đền tội 26/07/2021 03:31
Chapter 1267 : Đứa con được cưng chiều 26/07/2021 01:31
Chapter 1266 : Đột phá trong nháy mắt 25/07/2021 23:31
Chapter 1265 : Nương tay 25/07/2021 21:31
Chapter 1264 : Nhịn ông lâu rồi 25/07/2021 19:31
Chapter 1263 : Con muốn anh ta chết 25/07/2021 17:31
Chapter 1262 : Hoàn toàn tuyệt vọng 25/07/2021 15:31
Chapter 1261 : Địa ngục trần gian 25/07/2021 13:31
Chapter 1260 : Cơn thịnh nộ của Đoàn Hoàng 25/07/2021 11:31
Chapter 1259 : Con không đồng ý 25/07/2021 09:31
Chapter 1258 : Thiên tài bậc nhất 25/07/2021 07:31
Chapter 1257 : Nỗi lo của Vô Nhai 25/07/2021 05:31
Chapter 1256 : Muốn trở nên mạnh mẽ hơn 25/07/2021 03:31
Chapter 1255 : Đến Hoàng tộc họ Đoàn 25/07/2021 01:31
Chapter 1254 : Lần đầu tiên đến 24/07/2021 23:31
Chapter 1253 : Không thể tỉnh lại 24/07/2021 21:31
Chapter 1252 : Nơm nớp lo sợ 24/07/2021 19:31
Chapter 1251 : Lão ta còn sống 24/07/2021 17:31
Chapter 1250 : Hoa Anh Kiệt đang ở đâu 24/07/2021 15:31
Chapter 1249 : Giết và bị giết 24/07/2021 13:31
Chapter 1248 : Tranh chấp giữa các Hoàng tộc 24/07/2021 11:31
Chapter 1247 : Hội trưởng điên cuồng 24/07/2021 09:31
Chapter 1246 : Không quá đáng đâu 24/07/2021 07:31
Chapter 1245 : Cậu bỏ quyền đi 24/07/2021 05:31
Chapter 1244 : Cơ hội hiếm thấy 24/07/2021 03:31
Chapter 1243 : Một mình nghênh chiến 24/07/2021 01:31
Chapter 1242 : Vả mặt bôm bốp 23/07/2021 23:31
Chapter 1241 : Ngàn cân treo sợi tóc 23/07/2021 21:31
Chapter 1240 : Bắt đầu quyết chiến 23/07/2021 19:31
Chapter 1239 : Trấn áp mạnh mẽ  23/07/2021 17:31
Chapter 1238 : Mã Siêu bị đánh 23/07/2021 15:31
Chapter 1237 : Càng đánh càng mạnh 23/07/2021 13:31
Chapter 1236 : Không chết không thôi 23/07/2021 11:31
Chapter 1235 : Phải để lại 23/07/2021 09:31
Chapter 1234 : Tháng sáu tuyết bay 23/07/2021 07:31
Chapter 1233 : Xin cậu mau tỉnh lại 23/07/2021 05:31
Chapter 1232 : Tiếp tục chờ 23/07/2021 03:31
Chapter 1231 : Trận chiến Siêu Phàm 23/07/2021 01:31
Chapter 1230 : Mã Siêu rời đi 22/07/2021 23:31
Chapter 1229 : Thần Cảnh đấu nhau 22/07/2021 21:31
Chapter 1228 : Nối nhau ra chiến 22/07/2021 19:31
Chapter 1227 : Cút hết cho tôi 22/07/2021 17:31
Chapter 1226 : Dương Thanh phát cuồng 22/07/2021 15:31
Chapter 1225 : Dương Thanh hộc máu 22/07/2021 13:31
Chapter 1224 : Dương Thanh ra tay 22/07/2021 11:31
Chapter 1223 : Đến lượt cậu 22/07/2021 09:31
Chapter 1222 : Cơn giận của Dương Thanh 22/07/2021 07:31
Chapter 1221 : Là Lưu lão quái 22/07/2021 05:31
Chapter 1220 : Cuối cùng cũng tới 22/07/2021 03:31
Chapter 1219 : Cao thủ thật sự 22/07/2021 01:31
Chapter 1218 : Một người hoàn toàn khác 21/07/2021 23:31
Chapter 1217 : Giăng bẫy 21/07/2021 21:31
Chapter 1216 : Võ quán Yến Đô 21/07/2021 19:31
Chapter 1215 : Không thể mất kiểm soát 21/07/2021 17:31
Chapter 1214 : Quên mất rồi 21/07/2021 15:31
Chapter 1213 : Dã tâm của Long Hoàng 21/07/2021 13:31
Chapter 1212 : Hoàng tộc họ Thượng Quan 21/07/2021 11:31
Chapter 1211 : Không có tư cách 21/07/2021 09:31
Chapter 1210 : Sức mạnh của hội trưởng 21/07/2021 07:31
Chapter 1209 : Cái giá cho sự ngông cuồng 21/07/2021 05:31
Chapter 1208 : Đích thân dạy dỗ 21/07/2021 03:31
Chapter 1207 : Nói về Dương Thanh đi 21/07/2021 01:31
Chapter 1206 : Phải giành thắng lợi 20/07/2021 23:31
Chapter 1205 : Dương Thanh trúng độc 20/07/2021 21:31
Chapter 1204 : Chuyện này đều do bố 20/07/2021 19:31
Chapter 1203 : Tiếp tục bồi thường 20/07/2021 17:31
Chapter 1202 : Muốn tôi chết? 20/07/2021 15:31
Chapter 1201 : Cơn giận dữ của Vương Chiến 20/07/2021 13:31
Chapter 1200 : Dương Thanh đúng không? 20/07/2021 11:31
Chapter 1199 : Cải tạo thân thể 20/07/2021 09:31
Chapter 1198 : Chỉnh đốn lại Hồng Trần 20/07/2021 07:31
Chapter 1197 : Tôi thành công rồi 20/07/2021 05:31
Chapter 1196 : Dương Thanh điên cuồng 20/07/2021 03:31
Chapter 1195 : Liều thuốc hoàn mỹ 20/07/2021 01:31
Chapter 1194 : Nhà khoa học điên 19/07/2021 23:31
Chapter 1193 : Thí nghiệm khủng bố 19/07/2021 21:31
Chapter 1192 : Thủ lĩnh trở nên cuồng bạo 19/07/2021 19:31
Chapter 1191 : Đột phá chỉ trong một hơi thở! 19/07/2021 17:31
Chapter 1190 : Ngoài dự đoán 19/07/2021 15:31
Chapter 1189 : Muốn giết Dương Thanh 19/07/2021 13:31
Chapter 1188 : Ai thắng ai thua 19/07/2021 11:31
Chapter 1187 : Tôi muốn Hồng Trần 19/07/2021 09:31
Chapter 1186 : Thì ra là mày 19/07/2021 07:31
Chapter 1185 : Bàn Tay Ác Ma 19/07/2021 05:31
Chapter 1184 : Hai đại ma vương của Hồng Trần 19/07/2021 03:31
Chapter 1183 : Tai họa ập tới 19/07/2021 01:31
Chapter 1182 : Hồng Trần hoài nghi 18/07/2021 23:31
Chapter 1181 : Nhất định phải tiêu diệt 18/07/2021 21:31
Chapter 1180 : Xông vào sào huyệt của địch 18/07/2021 19:31
Chapter 1179 : Cơn đau đớn tận cùng 18/07/2021 17:31
Chapter 1178 : Mã Siêu bị bắt 18/07/2021 15:31
Chapter 1177 : Cháu đích tôn của Hoàng tộc quỳ gối 18/07/2021 13:31
Chapter 1176 : Hoàng tộc vô tình 18/07/2021 11:31
Chapter 1175 : Không có đầu óc 18/07/2021 09:31
Chapter 1174 : Sức mạnh tín ngưỡng 18/07/2021 07:31
Chapter 1173 : Tôi sẽ không chữa trị 18/07/2021 05:31
Chapter 1172 : Nhất định phải tìm ra 18/07/2021 03:31
Chapter 1171 : Cao thủ của Hoàng tộc 18/07/2021 01:31
Chapter 1170 : Lạc Bân không điên 17/07/2021 23:31
Chapter 1169 : Thần dược sắp xuất hiện 17/07/2021 21:31
Chapter 1168 : Lạc Bân bất ngờ 17/07/2021 19:31
Chapter 1167 : Bí mật của Tiểu Uyển 17/07/2021 17:31
Chapter 1166 : Đi chết đi 17/07/2021 15:31
Chapter 1165 : Đưa Vương Chiến về 17/07/2021 13:31
Chapter 1164 : Cầu người 17/07/2021 11:31
Chapter 1163 : Uy thế của Vương Chiến 17/07/2021 09:31
Chapter 1162 : Thu hồi lại họ đã ban  17/07/2021 07:31
Chapter 1161 : Từ bỏ Đế Thôn 17/07/2021 05:31
Chapter 1160 : Xa tới đâu cũng giết 17/07/2021 03:31
Chapter 1159 : Nỗi bi ai của cháu đích tôn 17/07/2021 01:31
Chapter 1158 : Xin cậu nghĩ lại 16/07/2021 23:31
Chapter 1157 : Chúng ta về thôi 16/07/2021 21:31
Chapter 1156 : Liên tục đột phá 16/07/2021 19:31
Chapter 1155 : Đánh với tôi một trận 16/07/2021 17:31
Chapter 1154 : Mã Siêu đột phá 16/07/2021 15:31
Chapter 1153 : Giết anh Thanh của tôi 16/07/2021 13:31
Chapter 1152 : Chấp nhận nhà họ Long 16/07/2021 11:31
Chapter 1151 : Cơn giận của cháu đích tôn Hoàng tộc 16/07/2021 09:31
Chapter 1150 : Cháu đích tôn của Hoàng tộc 16/07/2021 07:31
Chapter 1149 : Em thương anh 16/07/2021 05:31
Chapter 1148 : Sự hối hận của Vương tộc  16/07/2021 03:31
Chapter 1147 : Giá họa không thành 16/07/2021 01:31
Chapter 1146 : Sức mạnh của trận thế 15/07/2021 23:31
Chapter 1145 : Nhà họ Long có “khách” 15/07/2021 21:31
Chapter 1144 : Cao thủ áo đen thần bí 15/07/2021 19:31
Chapter 1143 : Thủ đoạn đặc biệt 15/07/2021 17:31
Chapter 1142 : Sư huynh đã chết 15/07/2021 15:31
Chapter 1141 : Thủ đoạn của Tần Vương 15/07/2021 13:31
Chapter 1140 : Không thể chống lại 15/07/2021 11:31
Chapter 1139 : Là uy lực của trời sao? 15/07/2021 09:31
Chapter 1138 : Người bí ẩn 15/07/2021 07:31
Chapter 1137 : Tào Vương quỳ mọp 15/07/2021 05:31
Chapter 1136 : Có dám đấu một trận không 15/07/2021 03:31
Chapter 1135 : Lựa chọn của các tộc 15/07/2021 01:31
Chapter 1134 : Tào Vương đích thân đến 14/07/2021 23:31
Chapter 1133 : Buổi lễ phong Vương 14/07/2021 21:31
Chapter 1132 : Là tiệc bẫy 14/07/2021 19:31
Chapter 1131 : Lợi thế liên minh 14/07/2021 17:31
Chapter 1130 : Kẻ điên 14/07/2021 15:31
Chapter 1129 : Lão quái Miêu Thành 14/07/2021 13:31
Chapter 1128 : Tần Như Phong chết 14/07/2021 11:31
Chapter 1127 : Vũ Liệt lột xác 14/07/2021 09:31
Chapter 1126 : Một chiêu khiến tất cả kinh sợ 14/07/2021 07:31
Chapter 1125 : Viên thuốc thần bí 14/07/2021 05:31
Chapter 1124 : Mày chết đi 14/07/2021 03:31
Chapter 1123 : Liều mạng bảo vệ 14/07/2021 01:31
Chapter 1122 : Cậu chủ nhà họ Tần 13/07/2021 23:31
Chapter 1121 : Hóa ra là mày 13/07/2021 21:31
Chapter 1120 : Thằng nhóc đâm đầu vào chỗ chết 13/07/2021 19:31
Chapter 1119 : Đánh giá thấp cậu ta 13/07/2021 17:31
Chapter 1118 : Bố vợ tâm sự 13/07/2021 15:31
Chapter 1117 : Anh không trách em 13/07/2021 13:31
Chapter 1116 : Hòa thuận vui vẻ 13/07/2021 11:31
Chapter 1115 : Thủ đoạn võ thuật 13/07/2021 09:31
Chapter 1114 : Đại tướng của nhà họ Long 13/07/2021 07:31
Chapter 1113 : Suy nghĩ của Long Đằng 13/07/2021 05:31
Chapter 1112 : Kết cục của Hoàng tộc 13/07/2021 03:31
Chapter 1111 : Thông tin tình báo quan trọng 13/07/2021 01:31
Chapter 1110 : Mạnh nhất trong số tám nhà 12/07/2021 23:31
Chapter 1109 : Dương Thanh phải chết 12/07/2021 21:31
Chapter 1108 : Tai ương ngập đầu 12/07/2021 19:31
Chapter 1107 : Liều chết bảo vệ 12/07/2021 17:31
Chapter 1106 : Sếp Tần quyết đoán 12/07/2021 15:31
Chapter 1105 : Không tiến thì lùi 12/07/2021 13:31
Chapter 1104 : Không thể khống chế 12/07/2021 11:31
Chapter 1103 : Không có ý định 12/07/2021 09:31
Chapter 1102 : Tuyệt đối không phản bội 12/07/2021 07:31
Chapter 1101 : Vương tộc nội chiến 12/07/2021 05:31
Chapter 1100 : Quan Vương thuyết phục 12/07/2021 03:31
Chapter 1099 : Nhiệm vụ thất bại 12/07/2021 01:31
Chapter 1098 : Cút về chỗ đó 11/07/2021 23:31
Chapter 1097 : Bọn họ tới rồi 11/07/2021 21:31
Chapter 1096 : Dương Thanh thành công hay thất bại 11/07/2021 19:31
Chapter 1095 : Hai loại khả năng 11/07/2021 17:31
Chapter 1094 : Đến lúc thu lưới rồi 11/07/2021 15:31
Chapter 1093 : Nỗi lo của Quan Vương 11/07/2021 13:31
Chapter 1092 : Bốn vị Vương liên hợp 11/07/2021 11:31
Chapter 1091 : Liên minh các Vương tộc 11/07/2021 09:31
Chapter 1090 : Cuộc họp của năm vị Vương 11/07/2021 07:31
Chapter 1089 : Mất liên lạc với con trai 11/07/2021 05:31
Chapter 1088 : Ôm chặt lấy anh 11/07/2021 03:31
Chapter 1087 : Dương Thanh xuất hiện 11/07/2021 01:31
Chapter 1086 : Ở hay không ở? 10/07/2021 23:31
Chapter 1085 : Hèn hạ vô sỉ 10/07/2021 21:31
Chapter 1084 : Đợi nhặt xác đi 10/07/2021 19:31
Chapter 1083 : Con nhớ bố 10/07/2021 17:31
Chapter 1082 : Thần Cảnh tìm tới 10/07/2021 15:31
Chapter 1081 : Sẽ không đợi lâu 10/07/2021 13:31
Chapter 1080 : Mục đích thật sự 10/07/2021 11:31
Chapter 1079 : Cậu dám kiêu căng 10/07/2021 09:31
Chapter 1078 : Âm thầm bảo vệ 10/07/2021 07:31
Chapter 1077 : Có người chán sống 10/07/2021 05:31
Chapter 1076 : Sự thật phơi bày 10/07/2021 03:31
Chapter 1075 : Cứ nói chết rồi 10/07/2021 01:31
Chapter 1074 : Người thuê là ai 09/07/2021 23:31
Chapter 1073 : Dương Thanh thức tỉnh 09/07/2021 21:31
Chapter 1072 : Chín vị Vương của biên giới phía Bắc 09/07/2021 19:31
Chapter 1071 : Lập trận bao vây tấn công 09/07/2021 17:31
Chapter 1070 : Chỉ có thể chết sạch 09/07/2021 15:31
Chapter 1069 : Sẽ không sao  09/07/2021 13:31
Chapter 1068 : Dương Thanh xảy ra chuyện 09/07/2021 11:31
Chapter 1067 : Em muốn ly hôn 09/07/2021 09:31
Chapter 1066 : Mâu thuẫn gia đình 09/07/2021 07:31
Chapter 1065 : Hiểu lầm lớn rồi 09/07/2021 05:31
Chapter 1064 : Anh là đồ Khốn 09/07/2021 03:31
Chapter 1063 : Vương Cảnh đỉnh phong 09/07/2021 01:31
Chapter 1062 : Giữ bí mật giúp bố 08/07/2021 23:31
Chapter 1061 : Cho ông ta biến mất 08/07/2021 21:31
Chapter 1060 : Quỳ xuống xin tha 08/07/2021 19:31
Chapter 1059 : Đều điều tra ra được 08/07/2021 17:31
Chapter 1058 : Là cháu làm 08/07/2021 15:31
Chapter 1057 : Không gánh tiếng xấu cho kẻ khác 08/07/2021 13:31
Chapter 1056 : Tai họa ngập đầu 08/07/2021 11:31
Chapter 1055 : Người phụ nữ đắc ý 08/07/2021 09:31
Chapter 1054 : Ngày tận thế của nhà họ Tôn 08/07/2021 07:31
Chapter 1053 : Chỉ muốn rời đi 08/07/2021 05:31
Chapter 1052 : Cuộc chiến sinh tử 08/07/2021 03:31
Chapter 1051 : Ai muốn giết tôi 08/07/2021 01:31
Chapter 1050 : Không thể rời đi 07/07/2021 23:31
Chapter 1049 : Xông vào nhà họ Tôn 07/07/2021 21:31
Chapter 1048 : Nỗi bất an không tên 07/07/2021 19:31
Chapter 1047 : Kế hoạch hạt giống 07/07/2021 17:31
Chapter 1046 : Có thể tỉnh lại 07/07/2021 15:31
Chapter 1045 : Chưa từng thất vọng 07/07/2021 13:31
Chapter 1044 : Phiền não của Dương Thanh 07/07/2021 11:31
Chapter 1043 : Không thể giết tôi 07/07/2021 09:31
Chapter 1042 : Có một không hai 07/07/2021 07:31
Chapter 1041 : Dương Thanh đến rồi 07/07/2021 05:31
Chapter 1040 : Cuối cùng đang ở đâu 07/07/2021 03:31
Chapter 1039 : Vội văn tìm đường chết 07/07/2021 01:31
Chapter 1038 : Người của Quỷ Môn đến 06/07/2021 23:31
Chapter 1037 : Dụ rắn ra hang 06/07/2021 21:31
Chapter 1036 : Không có biện pháp đối phó 06/07/2021 19:31
Chapter 1035 : Vũ khí tất thắng 06/07/2021 17:31
Chapter 1034 : Chủ gia tộc còn sống 06/07/2021 15:31
Chapter 1033 : Mối nguy hiểm của nhà họ Lâm 06/07/2021 13:31
Chapter 1032 : Ai dám đuổi tôi 06/07/2021 11:31
Chapter 1031 : Là tôi phụ bà 06/07/2021 09:31
Chapter 1030 : Quỷ Môn Miêu Thành 06/07/2021 07:31
Chapter 1029 : Không liên quan 06/07/2021 05:31
Chapter 1028 : Thần Cảnh khủng bố 06/07/2021 03:31
Chapter 1027 : Các người là ai? 06/07/2021 01:31
Chapter 1026 : Lựa chọn đường chết 05/07/2021 23:31
Chapter 1025 : Không chịu tỉnh ngộ 05/07/2021 21:31
Chapter 1024 : Không có tinh thần thượng võ 05/07/2021 19:31
Chapter 1023 : Biến cố trong trận đấu 05/07/2021 17:31
Chapter 1022 : Nhà họ Khương mạnh nhất 05/07/2021 15:31
Chapter 1021 : Thay đổi quy tắc 05/07/2021 13:31
Chapter 1020 : Xin nhờ vào cậu! 05/07/2021 11:31
Chapter 1019 : Liên tục bị loại 05/07/2021 09:31
Chapter 1018 : Đấu võ bắt đầu 05/07/2021 07:31
Chapter 1017 : Cuộc chiến từng nhánh 05/07/2021 05:31
Chapter 1016 : Lập người thừa kế 05/07/2021 03:31
Chapter 1015 : Liều mạng với ông ta 05/07/2021 01:31
Chapter 1014 : Ngọc bội Hoàng Long 04/07/2021 23:31
Chapter 1013 : Phí khám bệnh quá cao 04/07/2021 21:31
Chapter 1012 : Tiểu Uyển ra tay 04/07/2021 19:31
Chapter 1011 : Y thuật trấn áp 04/07/2021 17:31
Chapter 1010 : Duy trì trung lập 04/07/2021 15:31
Chapter 1009 : Đây là mệnh lệnh 04/07/2021 13:31
Chapter 1008 : Cần phải bảo đảm 04/07/2021 11:31
Chapter 1007 : Thủ đoạn khác 04/07/2021 09:31
Chapter 1006 : Không được sỉ nhục cậu ấy 04/07/2021 07:31
Chapter 1005 : Đến để ép buộc 04/07/2021 05:31
Chapter 1004 : Còn có chuyện khác nữa 04/07/2021 03:31
Chapter 1003 : Truyền nhân của thần y 04/07/2021 01:31
Chapter 1002 : Huyền thoại ở biên giới phía Bắc 03/07/2021 23:31
Chapter 1001 : Tất cả mọi người đều kinh ngạc 03/07/2021 21:31
Chapter 1000 : Chỉ xin được chết 03/07/2021 19:31
Chapter 999 : Bóng người trẻ tuổi 03/07/2021 17:31
Chapter 998 : Không nên nhuốm máu 03/07/2021 15:31
Chapter 997 : Nỗi khổ tâm 03/07/2021 13:31
Chapter 996 : Quan tài màu đỏ 03/07/2021 11:31
Chapter 995 : Lời mời của Quan Vương 03/07/2021 09:31
Chapter 994 : Dọa sợ Quan Vương 03/07/2021 07:31
Chapter 993 : Ra trận bỏ chạy 03/07/2021 05:31
Chapter 992 : Dám thua dám chịu 03/07/2021 03:31
Chapter 991 : Dùng võ giải quyết 03/07/2021 01:31
Chapter 990 : Nỗi nhục của Vương tử 02/07/2021 23:31
Chapter 989 : Hoàng tộc lấy lòng 02/07/2021 21:31
Chapter 988 : Giải thích rõ ràng 02/07/2021 19:31
Chapter 987 : Là vợ của con 02/07/2021 17:31
Chapter 986 : Thằng ngốc cứu bố 02/07/2021 15:31
Chapter 985 : Tự vả 02/07/2021 13:31
Chapter 984 : Gả cho thằng ngốc 02/07/2021 11:31
Chapter 983 : Xông vào Vương tộc 02/07/2021 09:31
Chapter 982 : Thần y qua đời 02/07/2021 07:31
Chapter 981 : Bị ép cưới 02/07/2021 05:31
Chapter 980 : Cưới cháu gái tôi 02/07/2021 03:31
Chapter 979 : Ông lão bí ẩn 02/07/2021 01:31
Chapter 978 : Cậu là ai 01/07/2021 23:31
Chapter 977 : Thú bị nhốt trong lồng 01/07/2021 21:31
Chapter 976 : Cuộc giằng co ở Vương phủ 01/07/2021 19:31
Chapter 975 : Đưa đi cho tôi 01/07/2021 17:31
Chapter 974 : Thì ra là anh 01/07/2021 15:31
Chapter 973 : Vốn không phải 01/07/2021 13:31
Chapter 972 : Xông vào Vương phủ giữa đêm 01/07/2021 11:31
Chapter 971 : Mời cậu quay về 01/07/2021 09:31
Chapter 970 : Đến Vương thành Quan 01/07/2021 07:31
Chapter 969 : Sốt ruột trả thù 01/07/2021 05:31
Chapter 968 : Chết thì chết 01/07/2021 03:31
Chapter 967 : Tìm cậu để đòi người 01/07/2021 01:31
Chapter 966 : Lời thỉnh cầu của Dương Thanh 30/06/2021 23:31
Chapter 965 : Cô ấy sao vậy 30/06/2021 21:31
Chapter 964 : Tất cả đều tại mày 30/06/2021 19:31
Chapter 963 : Lại một “người kia” thứ hai 30/06/2021 17:31
Chapter 962 : Không tự lượng sức mình 30/06/2021 15:31
Chapter 961 : Im hơi lặng tiếng 30/06/2021 13:31
Chapter 960 : Vẫn chưa chết 30/06/2021 11:31
Chapter 959 : Đau nát tâm can 30/06/2021 09:31
Chapter 958 : Chỉ có một con đường chết 30/06/2021 07:31
Chapter 957 : Hợp đồng có vấn đề 30/06/2021 05:31
Chapter 956 : Đám cưới kết thúc 30/06/2021 03:31
Chapter 955 : Tiễn mày lên đường 30/06/2021 01:31
Chapter 954 : Nhà họ Bạch lấy lòng 29/06/2021 23:31
Chapter 953 : Anh là anh trai em 29/06/2021 21:31
Chapter 952 : Chuyển nhượng cổ phần 29/06/2021 19:31
Chapter 951 : Tình nghĩa anh em 29/06/2021 17:31
Chapter 950 : Quan tài màu đỏ 29/06/2021 15:31
Chapter 949 : Đám cưới của Mã Siêu 29/06/2021 13:31
Chapter 948 : Anh trai ruột của em 29/06/2021 11:31
Chapter 947 : Hai anh trai 29/06/2021 09:31
Chapter 946 : Người phụ nữ la lối om sòm 29/06/2021 07:31
Chapter 945 : Chỉ đợi đến ngày mai 29/06/2021 05:31
Chapter 944 : Để tôi ra tay 29/06/2021 03:31
Chapter 943 : Thật là một ván cờ hay 29/06/2021 01:31
Chapter 942 : Âm mưu của nhà họ Tiết 28/06/2021 23:31
Chapter 941 : Mã Siêu nhậm chức 28/06/2021 21:31
Chapter 940 : Không ngờ lại là cậu 28/06/2021 19:31
Chapter 939 : Dương Thanh là ai 28/06/2021 17:31
Chapter 938 : Đắc ý 28/06/2021 15:31
Chapter 937 : Thành ý của Tiết Vương 28/06/2021 13:31
Chapter 936 : Chán sống lắm à 28/06/2021 11:31
Chapter 935 : Hung hăng càn quấy 28/06/2021 09:31
Chapter 934 : Chơi với lửa có ngày chết cháy 28/06/2021 07:31
Chapter 933 : Bị bắt đi rồi 28/06/2021 05:31
Chapter 932 : Lão già ra tay 28/06/2021 03:31
Chapter 931 : Chúc mừng sếp Mễ 28/06/2021 01:31
Chapter 930 : Sỉ nhục chủ tịch Dương 27/06/2021 23:31
Chapter 929 : Mua nhà bằng điểm tích lũy 27/06/2021 21:31
Chapter 928 : Đừng có học theo 27/06/2021 19:31
Chapter 927 : Cậu ta không mua nổi 27/06/2021 17:31
Chapter 926 : Là con cóc ghẻ 27/06/2021 15:31
Chapter 925 : Đám cưới ngày kia 27/06/2021 13:31
Chapter 924 : Làm tròn số 27/06/2021 11:31
Chapter 923 : Đồ Phá nhà 27/06/2021 09:31
Chapter 922 : Tâm sự về cuộc đời 27/06/2021 07:31
Chapter 921 : Bí mật của Đế Thôn 27/06/2021 05:31
Chapter 920 : Nhờ con một chuyện 27/06/2021 03:31
Chapter 919 : Cô gái chắn đạn 27/06/2021 01:31
Chapter 918 : Vẫn giúp đỡ 26/06/2021 23:31
Chapter 917 : Sức mạnh của một đấm 26/06/2021 21:31
Chapter 916 : Sư phụ ở trên 26/06/2021 19:31
Chapter 915 : Người tài mang tội 26/06/2021 17:31
Chapter 914 : Lửa giận của Tiết Vương 26/06/2021 15:31