Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chan Long Chi Ton Đo Thi

Tác giả : Bạch Cư Dị

Thể loại : Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/02/2023 05:29

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Lượt xem: 16189

Vương Nhất mặc một chiếc áo khoác màu đen, từ trên máy bay riêng đi xuống. Dáng người cao và thẳng, đôi mắt sắc bén hữu thần, điều không hoàn hảo duy nhất là sắc mặt anh tái nhợt của một loại bệnh thái. Két… Một chiếc Rolls-Royce màu đen dẫn theo hàng chục chiếc xe tải quân dụng, dừng trước mặt Vương Nhất. “Tập hợp!” Mấy chục quân nhân dáng người to lớn, vẻ mặt nghiêm nghị nhanh chóng đứng thành hai hàng sát cánh nhau, dùng chưa đến ba giây
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 790 24 giờ trước
Chapter 789 03/02/2023 07:29
Chapter 788 03/02/2023 05:29
Chapter 787 03/02/2023 03:29
Chapter 786 03/02/2023 01:29
Chapter 785 02/02/2023 23:29
Chapter 784 02/02/2023 21:29
Chapter 783 02/02/2023 19:29
Chapter 782 02/02/2023 17:29
Chapter 781 02/02/2023 15:29
Chapter 780 02/02/2023 13:29
Chapter 779 02/02/2023 11:29
Chapter 778 02/02/2023 09:29
Chapter 777 02/02/2023 07:29
Chapter 776 02/02/2023 05:29
Chapter 775 02/02/2023 03:29
Chapter 774 02/02/2023 01:29
Chapter 773 01/02/2023 23:29
Chapter 772 01/02/2023 21:29
Chapter 771 01/02/2023 19:29
Chapter 770 01/02/2023 17:29
Chapter 769 01/02/2023 15:29
Chapter 768 01/02/2023 13:29
Chapter 767 01/02/2023 11:29
Chapter 766 01/02/2023 09:29
Chapter 765 01/02/2023 07:29
Chapter 764 01/02/2023 05:29
Chapter 763 01/02/2023 03:29
Chapter 762 01/02/2023 01:29
Chapter 761 31/01/2023 23:29
Chapter 760 31/01/2023 21:29
Chapter 759 31/01/2023 19:29
Chapter 758 31/01/2023 17:29
Chapter 757 31/01/2023 15:29
Chapter 756 31/01/2023 13:29
Chapter 755 31/01/2023 11:29
Chapter 754 31/01/2023 09:29
Chapter 753 31/01/2023 07:29
Chapter 752 31/01/2023 05:29
Chapter 751 31/01/2023 03:29
Chapter 750 31/01/2023 01:29
Chapter 749 30/01/2023 23:29
Chapter 748 30/01/2023 21:29
Chapter 747 30/01/2023 19:29
Chapter 746 30/01/2023 17:29
Chapter 745 30/01/2023 15:29
Chapter 744 30/01/2023 13:29
Chapter 743 30/01/2023 11:29
Chapter 742 30/01/2023 09:29
Chapter 741 30/01/2023 07:29
Chapter 740 30/01/2023 05:29
Chapter 739 30/01/2023 03:29
Chapter 738 30/01/2023 01:29
Chapter 737 29/01/2023 23:29
Chapter 736 29/01/2023 21:29
Chapter 735 29/01/2023 19:29
Chapter 734 29/01/2023 17:29
Chapter 733 29/01/2023 15:29
Chapter 732 29/01/2023 13:29
Chapter 731 29/01/2023 11:29
Chapter 730 29/01/2023 09:29
Chapter 729 29/01/2023 07:29
Chapter 728 29/01/2023 05:29
Chapter 727 29/01/2023 03:29
Chapter 726 29/01/2023 01:29
Chapter 725 28/01/2023 23:29
Chapter 724 28/01/2023 21:29
Chapter 723 28/01/2023 19:29
Chapter 722 28/01/2023 17:29
Chapter 721 28/01/2023 15:29
Chapter 720 28/01/2023 13:29
Chapter 719 28/01/2023 11:29
Chapter 718 28/01/2023 09:29
Chapter 717 28/01/2023 07:29
Chapter 716 28/01/2023 05:29
Chapter 715 28/01/2023 03:29
Chapter 714 28/01/2023 01:29
Chapter 713 27/01/2023 23:29
Chapter 712 27/01/2023 21:29
Chapter 711 27/01/2023 19:29
Chapter 710 27/01/2023 17:29
Chapter 709 27/01/2023 15:29
Chapter 708 27/01/2023 13:29
Chapter 707 27/01/2023 11:29
Chapter 706 27/01/2023 09:29
Chapter 705 27/01/2023 07:29
Chapter 704 27/01/2023 05:29
Chapter 703 27/01/2023 03:29
Chapter 702 27/01/2023 01:29
Chapter 701 26/01/2023 23:29
Chapter 700 26/01/2023 21:29
Chapter 699 26/01/2023 19:29
Chapter 698 26/01/2023 17:29
Chapter 697 26/01/2023 15:29
Chapter 696 26/01/2023 13:29
Chapter 695 26/01/2023 11:29
Chapter 694 26/01/2023 09:29
Chapter 693 26/01/2023 07:29
Chapter 692 26/01/2023 05:29
Chapter 691 26/01/2023 03:29
Chapter 690 26/01/2023 01:29
Chapter 689 25/01/2023 23:29
Chapter 688 25/01/2023 21:29
Chapter 687 25/01/2023 19:29
Chapter 686 25/01/2023 17:29
Chapter 685 25/01/2023 15:29
Chapter 684 25/01/2023 13:29
Chapter 683 25/01/2023 11:29
Chapter 682 25/01/2023 09:29
Chapter 681 25/01/2023 07:29
Chapter 680 12/01/2023 09:35
Chapter 679 12/01/2023 07:35
Chapter 678 12/01/2023 05:35
Chapter 677 12/01/2023 03:35
Chapter 676 12/01/2023 01:35
Chapter 675 11/01/2023 23:35
Chapter 674 11/01/2023 21:35
Chapter 673 11/01/2023 19:35
Chapter 672 11/01/2023 17:35
Chapter 671 11/01/2023 15:35
Chapter 670 11/01/2023 13:35
Chapter 669 11/01/2023 11:35
Chapter 668 11/01/2023 09:35
Chapter 667 11/01/2023 07:35
Chapter 666 11/01/2023 05:35
Chapter 665 11/01/2023 03:35
Chapter 664 11/01/2023 01:35
Chapter 663 10/01/2023 23:35
Chapter 662 10/01/2023 21:35
Chapter 661 10/01/2023 19:35
Chapter 660 10/01/2023 17:35
Chapter 659 10/01/2023 15:35
Chapter 658 10/01/2023 13:35
Chapter 657 10/01/2023 11:35
Chapter 656 10/01/2023 09:35
Chapter 655 10/01/2023 07:35
Chapter 654 10/01/2023 05:35
Chapter 653 10/01/2023 03:35
Chapter 652 10/01/2023 01:35
Chapter 651 09/01/2023 23:35
Chapter 650 09/01/2023 21:35
Chapter 649 09/01/2023 19:35
Chapter 648 09/01/2023 17:35
Chapter 647 09/01/2023 15:35
Chapter 646 09/01/2023 13:35
Chapter 645 09/01/2023 11:35
Chapter 644 09/01/2023 09:35
Chapter 643 09/01/2023 07:35
Chapter 642 09/01/2023 05:35
Chapter 641 09/01/2023 03:35
Chapter 640 09/01/2023 01:35
Chapter 639 08/01/2023 23:35
Chapter 636 -638 08/01/2023 21:35
Chapter 635 08/01/2023 19:35
Chapter 634 08/01/2023 17:35
Chapter 633 08/01/2023 15:35
Chapter 632 08/01/2023 13:35
Chapter 631 08/01/2023 11:35
Chapter 630 08/01/2023 09:35
Chapter 629 08/01/2023 07:35
Chapter 628 08/01/2023 05:35
Chapter 627 08/01/2023 03:35
Chapter 626 08/01/2023 01:35
Chapter 625 31/12/2022 09:29
Chapter 624 31/12/2022 07:29
Chapter 623 31/12/2022 05:29
Chapter 622 31/12/2022 03:29
Chapter 621 31/12/2022 01:29
Chapter 620 30/12/2022 23:29
Chapter 619 30/12/2022 21:29
Chapter 618 30/12/2022 19:29
Chapter 617 30/12/2022 17:29
Chapter 616 30/12/2022 15:29
Chapter 615 30/12/2022 13:29
Chapter 614 30/12/2022 11:29
Chapter 613 30/12/2022 09:29
Chapter 612 30/12/2022 07:29
Chapter 611 30/12/2022 05:29
Chapter 610 30/12/2022 03:29
Chapter 609 30/12/2022 01:29
Chapter 608 29/12/2022 23:29
Chapter 607 29/12/2022 21:29
Chapter 606 29/12/2022 19:29
Chapter 605 29/12/2022 17:29
Chapter 604 29/12/2022 15:29
Chapter 603 29/12/2022 13:29
Chapter 602 29/12/2022 11:29
Chapter 601 29/12/2022 09:29
Chapter 600 26/12/2022 13:35
Chapter 599 26/12/2022 11:35
Chapter 598 26/12/2022 09:35
Chapter 597 26/12/2022 07:35
Chapter 596 26/12/2022 05:35
Chapter 595 26/12/2022 03:35
Chapter 594 26/12/2022 01:35
Chapter 593 25/12/2022 23:35
Chapter 592 25/12/2022 21:35
Chapter 591 25/12/2022 19:35
Chapter 590 25/12/2022 17:35
Chapter 589 25/12/2022 15:35
Chapter 588 25/12/2022 13:35
Chapter 587 25/12/2022 11:35
Chapter 586 25/12/2022 09:35
Chapter 585 25/12/2022 07:35
Chapter 584 25/12/2022 05:35
Chapter 583 25/12/2022 03:35
Chapter 582 25/12/2022 01:35
Chapter 581 24/12/2022 23:35
Chapter 580 24/12/2022 21:35
Chapter 579 24/12/2022 19:35
Chapter 578 24/12/2022 17:35
Chapter 577 24/12/2022 15:35
Chapter 576 24/12/2022 13:35
Chapter 575 24/12/2022 11:35
Chapter 574 24/12/2022 09:35
Chapter 573 24/12/2022 07:35
Chapter 572 24/12/2022 05:35
Chapter 571 24/12/2022 03:35
Chapter 570 24/12/2022 01:35
Chapter 569 23/12/2022 23:35
Chapter 568 23/12/2022 21:35
Chapter 567 23/12/2022 19:35
Chapter 566 23/12/2022 17:35
Chapter 565 23/12/2022 15:35
Chapter 564 23/12/2022 13:35
Chapter 563 23/12/2022 11:35
Chapter 562 23/12/2022 09:35
Chapter 561 23/12/2022 07:35
Chapter 560 23/12/2022 05:35
Chapter 559 23/12/2022 03:35
Chapter 558 23/12/2022 01:35
Chapter 557 22/12/2022 23:35
Chapter 556 22/12/2022 21:35
Chapter 555 22/12/2022 19:35
Chapter 554 22/12/2022 17:35
Chapter 553 22/12/2022 15:35
Chapter 552 22/12/2022 13:35
Chapter 551 22/12/2022 11:35
Chapter 550 22/12/2022 09:35
Chapter 549 22/12/2022 07:35
Chapter 548 22/12/2022 05:35
Chapter 547 22/12/2022 03:35
Chapter 546 22/12/2022 01:35
Chapter 545 21/12/2022 23:35
Chapter 544 21/12/2022 21:35
Chapter 543 21/12/2022 19:35
Chapter 542 21/12/2022 17:35
Chapter 541 21/12/2022 15:35
Chapter 540 14/12/2022 09:31
Chapter 539 14/12/2022 07:31
Chapter 538 14/12/2022 05:31
Chapter 537 14/12/2022 03:31
Chapter 536 14/12/2022 01:31
Chapter 535 13/12/2022 23:31
Chapter 534 13/12/2022 21:31
Chapter 533 13/12/2022 19:31
Chapter 532 13/12/2022 17:31
Chapter 531 13/12/2022 15:31
Chapter 530 13/12/2022 13:31
Chapter 529 13/12/2022 11:31
Chapter 528 13/12/2022 09:31
Chapter 527 13/12/2022 07:31
Chapter 526 13/12/2022 05:31
Chapter 525 13/12/2022 03:31
Chapter 524 13/12/2022 01:31
Chapter 523 12/12/2022 23:31
Chapter 522 12/12/2022 21:31
Chapter 521 12/12/2022 19:31
Chapter 520 12/12/2022 17:31
Chapter 519 12/12/2022 15:31
Chapter 518 12/12/2022 13:31
Chapter 517 12/12/2022 11:31
Chapter 516 12/12/2022 09:31
Chapter 515 12/12/2022 07:31
Chapter 514 12/12/2022 05:31
Chapter 513 12/12/2022 03:31
Chapter 512 12/12/2022 01:31
Chapter 511 11/12/2022 23:31
Chapter 510 11/12/2022 21:31
Chapter 509 11/12/2022 19:31
Chapter 508 11/12/2022 17:31
Chapter 507 11/12/2022 15:31
Chapter 506 11/12/2022 13:31
Chapter 505 07/12/2022 09:32
Chapter 504 07/12/2022 07:32
Chapter 503 07/12/2022 05:32
Chapter 502 07/12/2022 03:32
Chapter 501 07/12/2022 01:32
Chapter 500 06/12/2022 23:32
Chapter 499 06/12/2022 21:32
Chapter 498 06/12/2022 19:32
Chapter 497 06/12/2022 17:32
Chapter 496 06/12/2022 15:32
Chapter 495 06/12/2022 13:32
Chapter 494 06/12/2022 11:32
Chapter 493 06/12/2022 09:32
Chapter 492 06/12/2022 07:32
Chapter 491 06/12/2022 05:32
Chapter 490 03/12/2022 19:29
Chapter 489 03/12/2022 17:29
Chapter 488 03/12/2022 15:29
Chapter 487 03/12/2022 13:29
Chapter 486 03/12/2022 11:29
Chapter 485 03/12/2022 09:29
Chapter 484 03/12/2022 07:29
Chapter 483 03/12/2022 05:29
Chapter 482 03/12/2022 03:29
Chapter 481 03/12/2022 01:29
Chapter 480 02/12/2022 23:29
Chapter 479 02/12/2022 21:29
Chapter 478 02/12/2022 19:29
Chapter 477 02/12/2022 17:29
Chapter 476 02/12/2022 15:29
Chapter 475 02/12/2022 13:29
Chapter 474 02/12/2022 11:29
Chapter 473 02/12/2022 09:29
Chapter 472 02/12/2022 07:29
Chapter 471 02/12/2022 05:29
Chapter 470 02/12/2022 03:29
Chapter 469 02/12/2022 01:29
Chapter 468 01/12/2022 23:29
Chapter 467 01/12/2022 21:29
Chapter 466 01/12/2022 19:29
Chapter 465 30/11/2022 09:41
Chapter 464 30/11/2022 07:41
Chapter 463 30/11/2022 05:41
Chapter 462 30/11/2022 03:41
Chapter 461 30/11/2022 01:41
Chapter 460 29/11/2022 23:41
Chapter 459 29/11/2022 21:41
Chapter 458 29/11/2022 19:41
Chapter 457 29/11/2022 17:41
Chapter 456 29/11/2022 15:41
Chapter 455 29/11/2022 13:41
Chapter 454 29/11/2022 11:41
Chapter 453 29/11/2022 09:41
Chapter 452 29/11/2022 07:41
Chapter 451 29/11/2022 05:41
Chapter 450 29/11/2022 03:41
Chapter 449 29/11/2022 01:41
Chapter 448 28/11/2022 23:41
Chapter 447 28/11/2022 21:41
Chapter 446 28/11/2022 19:41
Chapter 445 28/11/2022 17:41
Chapter 444 28/11/2022 15:41
Chapter 443 28/11/2022 13:41
Chapter 442 28/11/2022 11:41
Chapter 441 22/11/2022 13:28
Chapter 440 22/11/2022 11:28
Chapter 439 22/11/2022 09:28
Chapter 438 22/11/2022 07:28
Chapter 437 22/11/2022 05:28
Chapter 436 22/11/2022 03:28
Chapter 435 22/11/2022 01:28
Chapter 434 21/11/2022 23:28
Chapter 433 21/11/2022 21:28
Chapter 432 21/11/2022 19:28
Chapter 431 21/11/2022 17:28
Chapter 430 21/11/2022 15:28
Chapter 429 21/11/2022 13:28
Chapter 428 21/11/2022 11:28
Chapter 427 21/11/2022 09:28
Chapter 426 21/11/2022 07:28
Chapter 425 21/11/2022 05:28
Chapter 424 21/11/2022 03:28
Chapter 423 21/11/2022 01:28
Chapter 422 20/11/2022 23:28
Chapter 421 20/11/2022 21:28
Chapter 420 20/11/2022 19:28
Chapter 419 20/11/2022 17:28
Chapter 418 20/11/2022 15:28
Chapter 417 20/11/2022 13:28
Chapter 416 20/11/2022 11:28
Chapter 415 20/11/2022 09:28
Chapter 414 20/11/2022 07:28
Chapter 413 20/11/2022 05:28
Chapter 412 20/11/2022 03:28
Chapter 411 20/11/2022 01:28
Chapter 410 19/11/2022 23:28
Chapter 409 19/11/2022 21:28
Chapter 408 19/11/2022 19:28
Chapter 407 19/11/2022 17:28
Chapter 406 19/11/2022 15:28
Chapter 405 19/11/2022 13:28
Chapter 404 19/11/2022 11:28
Chapter 403 19/11/2022 09:28
Chapter 402 19/11/2022 07:28
Chapter 401 19/11/2022 05:28
Chapter 400 19/11/2022 03:28
Chapter 399 19/11/2022 01:28
Chapter 398 18/11/2022 23:28
Chapter 397 18/11/2022 21:28
Chapter 396 18/11/2022 19:28
Chapter 395 18/11/2022 17:28
Chapter 394 09/11/2022 19:32
Chapter 393 09/11/2022 17:32
Chapter 392 09/11/2022 15:32
Chapter 391 09/11/2022 13:32
Chapter 390 09/11/2022 11:32
Chapter 389 09/11/2022 09:32
Chapter 388 09/11/2022 07:32
Chapter 387 09/11/2022 05:32
Chapter 386 09/11/2022 03:32
Chapter 385 09/11/2022 01:32
Chapter 384 08/11/2022 23:32
Chapter 383 08/11/2022 21:32
Chapter 382 08/11/2022 19:32
Chapter 381 08/11/2022 17:32
Chapter 380 08/11/2022 15:32
Chapter 379 08/11/2022 13:32
Chapter 378 08/11/2022 11:32
Chapter 377 08/11/2022 09:32
Chapter 376 08/11/2022 07:32
Chapter 375 08/11/2022 05:32
Chapter 374 08/11/2022 03:32
Chapter 373 08/11/2022 01:32
Chapter 372 07/11/2022 23:32
Chapter 371 07/11/2022 21:32
Chapter 370 02/11/2022 19:32
Chapter 369 02/11/2022 17:32
Chapter 368 02/11/2022 15:32
Chapter 367 02/11/2022 13:32
Chapter 366 02/11/2022 11:32
Chapter 365 02/11/2022 09:32
Chapter 364 02/11/2022 07:32
Chapter 363 02/11/2022 05:32
Chapter 362 02/11/2022 03:32
Chapter 361 02/11/2022 01:32
Chapter 360 01/11/2022 23:32
Chapter 359 01/11/2022 21:32
Chapter 358 01/11/2022 19:32
Chapter 357 01/11/2022 17:32
Chapter 356 01/11/2022 15:32
Chapter 355 01/11/2022 13:32
Chapter 354 01/11/2022 11:32
Chapter 353 01/11/2022 09:32
Chapter 352 01/11/2022 07:32
Chapter 351 01/11/2022 05:32
Chapter 350 01/11/2022 03:32
Chapter 349 01/11/2022 01:32
Chapter 348 31/10/2022 23:32
Chapter 347 31/10/2022 21:32
Chapter 346 31/10/2022 19:32
Chapter 345 31/10/2022 17:32
Chapter 344 31/10/2022 15:32
Chapter 343 31/10/2022 13:32
Chapter 342 31/10/2022 11:32
Chapter 341 26/10/2022 13:28
Chapter 340 26/10/2022 11:28
Chapter 339 26/10/2022 09:28
Chapter 338 26/10/2022 07:28
Chapter 337 26/10/2022 05:28
Chapter 336 26/10/2022 03:28
Chapter 335 26/10/2022 01:28
Chapter 334 25/10/2022 23:28
Chapter 333 25/10/2022 21:28
Chapter 332 25/10/2022 19:28
Chapter 331 25/10/2022 17:28
Chapter 330 25/10/2022 15:28
Chapter 329 25/10/2022 13:28
Chapter 328 25/10/2022 11:28
Chapter 327 25/10/2022 09:28
Chapter 326 25/10/2022 07:28
Chapter 325 25/10/2022 05:28
Chapter 324 25/10/2022 03:28
Chapter 323 25/10/2022 01:28
Chapter 322 24/10/2022 23:28
Chapter 321 24/10/2022 21:28
Chapter 320 24/10/2022 19:28
Chapter 319 24/10/2022 17:28
Chapter 318 24/10/2022 15:28
Chapter 317 24/10/2022 13:28
Chapter 316 24/10/2022 11:28
Chapter 315 24/10/2022 09:28
Chapter 314 24/10/2022 07:28
Chapter 313 24/10/2022 05:28
Chapter 312 24/10/2022 03:28
Chapter 311 24/10/2022 01:28
Chapter 310 23/10/2022 23:28
Chapter 309 23/10/2022 21:28
Chapter 308 23/10/2022 19:28
Chapter 307 23/10/2022 17:28
Chapter 306 23/10/2022 15:28
Chapter 305 23/10/2022 13:28
Chapter 304 23/10/2022 11:28
Chapter 303 23/10/2022 09:28
Chapter 302 23/10/2022 07:28
Chapter 301 23/10/2022 05:28
Chapter 300 23/10/2022 03:28
Chapter 299 23/10/2022 01:28
Chapter 298 22/10/2022 23:28
Chapter 297 22/10/2022 21:28
Chapter 296 22/10/2022 19:28
Chapter 295 18/10/2022 09:30
Chapter 294 18/10/2022 07:30
Chapter 293 18/10/2022 05:30
Chapter 292 18/10/2022 03:30
Chapter 291 18/10/2022 01:30
Chapter 290 17/10/2022 23:30
Chapter 289 17/10/2022 21:30
Chapter 288 17/10/2022 19:30
Chapter 287 17/10/2022 17:30
Chapter 286 17/10/2022 15:30
Chapter 285 17/10/2022 13:30
Chapter 284 17/10/2022 11:30
Chapter 283 17/10/2022 09:30
Chapter 282 17/10/2022 07:30
Chapter 281 17/10/2022 05:30
Chapter 280 17/10/2022 03:30
Chapter 279 17/10/2022 01:30
Chapter 278 16/10/2022 23:30
Chapter 277 16/10/2022 21:30
Chapter 276 16/10/2022 19:30
Chapter 275 16/10/2022 17:30
Chapter 274 16/10/2022 15:30
Chapter 273 16/10/2022 13:30
Chapter 272 16/10/2022 11:30
Chapter 271 16/10/2022 09:30
Chapter 270 16/10/2022 07:30
Chapter 269 16/10/2022 05:30
Chapter 268 16/10/2022 03:30
Chapter 267 16/10/2022 01:30
Chapter 266 15/10/2022 23:30
Chapter 265 15/10/2022 21:30
Chapter 264 15/10/2022 19:30
Chapter 263 15/10/2022 17:30
Chapter 262 15/10/2022 15:30
Chapter 261 15/10/2022 13:30
Chapter 260 15/10/2022 11:30
Chapter 259 15/10/2022 09:30
Chapter 258 15/10/2022 07:30
Chapter 257 15/10/2022 05:30
Chapter 256 15/10/2022 03:30
Chapter 255 15/10/2022 01:30
Chapter 254 14/10/2022 23:30
Chapter 253 14/10/2022 21:30
Chapter 252 14/10/2022 19:30
Chapter 251 14/10/2022 17:30
Chapter 250 14/10/2022 15:30
Chapter 249 14/10/2022 13:30
Chapter 248 14/10/2022 11:30
Chapter 247 14/10/2022 09:30
Chapter 246 14/10/2022 07:30
Chapter 245 14/10/2022 05:30
Chapter 244 14/10/2022 03:30
Chapter 243 14/10/2022 01:30
Chapter 242 13/10/2022 23:30
Chapter 241 13/10/2022 21:30
Chapter 240 13/10/2022 19:30
Chapter 239 13/10/2022 17:30
Chapter 238 13/10/2022 15:30
Chapter 237 13/10/2022 13:30
Chapter 236 13/10/2022 11:30
Chapter 235 13/10/2022 09:30
Chapter 234 13/10/2022 07:30
Chapter 233 13/10/2022 05:30
Chapter 232 13/10/2022 03:30
Chapter 231 13/10/2022 01:30
Chapter 230 12/10/2022 23:30
Chapter 229 12/10/2022 21:30
Chapter 228 12/10/2022 19:30
Chapter 227 12/10/2022 17:30
Chapter 226 12/10/2022 15:30
Chapter 225 12/10/2022 13:30
Chapter 224 12/10/2022 11:30
Chapter 223 12/10/2022 09:30
Chapter 222 12/10/2022 07:30
Chapter 221 12/10/2022 05:30
Chapter 220 12/10/2022 03:30
Chapter 219 12/10/2022 01:30
Chapter 218 11/10/2022 23:30
Chapter 217 11/10/2022 21:30
Chapter 216 11/10/2022 19:30
Chapter 215 : 215: Bỏ Đá Xuống Giếng 26/09/2022 09:29
Chapter 214 : 214: Video Lộ Ra 26/09/2022 07:29
Chapter 213 : 213: Quá Khứ Của Nhà Họ Đồng 26/09/2022 05:29
Chapter 212 : 212: Con Ruột Và Con Riêng 26/09/2022 03:29
Chapter 211 : 211: Hoa Hồng Có Gai 26/09/2022 01:29
Chapter 210 : 210: Tôi Cũng Gọi Người 25/09/2022 23:29
Chapter 209 : 209: Có Thể Uống Hết Ly 25/09/2022 21:29
Chapter 208 : 208: Rượu Này Có Độc 25/09/2022 19:29
Chapter 207 : 207: Ghen Rồi 25/09/2022 17:29
Chapter 206 : 206: Mẹ Con Thành Thù 25/09/2022 15:29
Chapter 205 : 205: Đối Xử Tốt Với Cô Ấy 25/09/2022 13:29
Chapter 204 : 204: Huyết Lục Tùng 25/09/2022 11:29
Chapter 203 : 203: Mộng Đình Kết Hôn 25/09/2022 09:29
Chapter 202 : 202: Ảnh Tử Yêu Người 25/09/2022 07:29
Chapter 201 : 201: Tay Đấm Chân Đá 25/09/2022 05:29
Chapter 200 : 200: Bảo Cậu Ta Đi Chết 25/09/2022 03:29
Chapter 199 : 199: Đổi Cho Tôi! 25/09/2022 01:29
Chapter 198 : 198: Có Chút Vấn Đề 24/09/2022 23:29
Chapter 197 : 197: Vị Kia 24/09/2022 21:29
Chapter 196 : 196: Ai Là Hung Thủ 24/09/2022 19:29
Chapter 195 : 195: Gặp Lại Nhã My 24/09/2022 17:29
Chapter 194 : 194: Khách Không Mời Mà Đến 24/09/2022 15:29
Chapter 193 : 193: Trăng Đen Bạch Tuyết 24/09/2022 13:29
Chapter 192 : 192: Người Đàn Ông Người Dơi 24/09/2022 11:29
Chapter 191 : 191: Đội Quân Hùng Hậu 24/09/2022 09:29
Chapter 190 : 190: Cơn Giận Của Ẩn Chủ 24/09/2022 07:29
Chapter 189 : 189: Tử Lam Biến Mất Rồi 24/09/2022 05:29
Chapter 188 : 188: Cục Giết Người Hàng Loạt 24/09/2022 03:29
Chapter 187 : 187: Mất Dấu Võng Lượng 24/09/2022 01:29
Chapter 186 : 186: Biệt Danh “con Dơi” 23/09/2022 23:29
Chapter 185 : 185: Giống Như Sát Thần 23/09/2022 21:29
Chapter 184 : 184: Tâm Kế Của Người Phụ Nữ 23/09/2022 19:29
Chapter 183 : 183: Đoạt Thức Ăn Nơi Miệng Hổ 23/09/2022 17:29
Chapter 182 : 182: Thủ Đoạn Đê Hèn 23/09/2022 15:29
Chapter 181 : 181: Dùng Bạo Lực Để Cướp Đoạt 23/09/2022 13:29
Chapter 180 : 180: Dã Tâm Của Nhà Họ Lương 23/09/2022 11:29
Chapter 179 : 179: Đàn Áp Bằng Học Thức 23/09/2022 09:29
Chapter 178 : 178: Đánh Phụ Nữ Là Không Được 23/09/2022 07:29
Chapter 177 : 177: Lần Đầu Tiên Hẹn Hò 23/09/2022 05:29
Chapter 176 : 176: Chuyện Về Đêm Của Hai Vợ Chồng 23/09/2022 03:29
Chapter 175 : 175: Thích Anh Rể 23/09/2022 01:29
Chapter 174 : 174: Chiếm Làm Của Riêng 22/09/2022 23:29
Chapter 173 : 173: Giết Gà Dọa Khỉ 22/09/2022 21:29
Chapter 172 : 172: Thành Ý Của Nhà Họ Trần 22/09/2022 19:29
Chapter 171 : 171: Người Phụ Nữ Tàn Nhẫn 22/09/2022 17:29
Chapter 170 : 170: Muốn Chém Muốn Giết 22/09/2022 15:29
Chapter 169 : 169: Con Gái Đồng Thị 22/09/2022 13:29
Chapter 168 : 168: Nhà Họ Diệp Xuất Hiện 22/09/2022 11:29
Chapter 167 : 167: Nhà Họ Trần Khiêu Khích 22/09/2022 09:29
Chapter 166 : 166: Mộng Đình Đổi Ý 22/09/2022 07:29
Chapter 165 18/09/2022 13:31
Chapter 164 18/09/2022 11:31
Chapter 163 18/09/2022 09:31
Chapter 162 18/09/2022 07:31
Chapter 161 18/09/2022 05:31
Chapter 160 18/09/2022 03:31
Chapter 159 18/09/2022 01:31
Chapter 158 17/09/2022 23:31
Chapter 157 17/09/2022 21:31
Chapter 156 17/09/2022 19:31
Chapter 155 17/09/2022 17:31
Chapter 154 17/09/2022 15:31
Chapter 153 17/09/2022 13:31
Chapter 152 17/09/2022 11:31
Chapter 151 17/09/2022 09:31
Chapter 150 17/09/2022 07:31
Chapter 149 17/09/2022 05:31
Chapter 148 17/09/2022 03:31
Chapter 147 17/09/2022 01:31
Chapter 146 16/09/2022 23:31
Chapter 145 16/09/2022 21:31
Chapter 144 16/09/2022 19:31
Chapter 143 16/09/2022 17:31
Chapter 142 16/09/2022 15:31
Chapter 141 12/09/2022 19:29
Chapter 140 12/09/2022 17:29
Chapter 139 12/09/2022 15:29
Chapter 138 12/09/2022 13:29
Chapter 137 12/09/2022 11:29
Chapter 136 12/09/2022 09:29
Chapter 135 12/09/2022 07:29
Chapter 134 12/09/2022 05:29
Chapter 133 12/09/2022 03:29
Chapter 132 12/09/2022 01:29
Chapter 131 11/09/2022 23:29
Chapter 130 11/09/2022 21:29
Chapter 129 09/09/2022 13:31
Chapter 128 09/09/2022 11:31
Chapter 127 09/09/2022 09:31
Chapter 126 09/09/2022 07:31
Chapter 125 09/09/2022 05:31
Chapter 124 09/09/2022 03:31
Chapter 123 09/09/2022 01:31
Chapter 122 08/09/2022 23:31
Chapter 121 08/09/2022 21:31
Chapter 120 08/09/2022 19:31
Chapter 119 08/09/2022 17:31
Chapter 118 08/09/2022 15:31
Chapter 117 08/09/2022 13:31
Chapter 116 08/09/2022 11:31
Chapter 115 08/09/2022 09:31
Chapter 114 08/09/2022 07:31
Chapter 113 08/09/2022 05:31
Chapter 112 08/09/2022 03:31
Chapter 111 08/09/2022 01:31
Chapter 110 07/09/2022 23:31
Chapter 109 07/09/2022 21:31
Chapter 108 07/09/2022 19:31
Chapter 107 07/09/2022 17:31
Chapter 106 07/09/2022 15:31
Chapter 105 07/09/2022 13:31
Chapter 104 07/09/2022 11:31
Chapter 103 07/09/2022 09:31
Chapter 102 07/09/2022 07:31
Chapter 101 07/09/2022 05:31
Chapter 100 07/09/2022 03:31
Chapter 99 07/09/2022 01:31
Chapter 98 06/09/2022 23:31
Chapter 97 06/09/2022 21:31
Chapter 96 31/08/2022 09:30
Chapter 95 31/08/2022 07:30
Chapter 94 31/08/2022 05:30
Chapter 93 31/08/2022 03:30
Chapter 92 31/08/2022 01:30
Chapter 91 30/08/2022 23:30
Chapter 90 30/08/2022 21:30
Chapter 89 30/08/2022 19:30
Chapter 88 30/08/2022 17:30
Chapter 87 30/08/2022 15:30
Chapter 86 30/08/2022 13:30
Chapter 85 30/08/2022 11:30
Chapter 84 30/08/2022 09:30
Chapter 83 30/08/2022 07:30
Chapter 82 30/08/2022 05:30
Chapter 81 30/08/2022 03:30
Chapter 80 30/08/2022 01:30
Chapter 79 29/08/2022 23:30
Chapter 78 29/08/2022 21:30
Chapter 77 29/08/2022 19:30
Chapter 76 29/08/2022 17:30
Chapter 75 29/08/2022 15:30
Chapter 74 29/08/2022 13:30
Chapter 73 29/08/2022 11:30
Chapter 72 29/08/2022 09:30
Chapter 71 29/08/2022 07:30
Chapter 70 29/08/2022 05:30
Chapter 69 29/08/2022 03:30
Chapter 68 29/08/2022 01:30
Chapter 67 28/08/2022 23:30
Chapter 66 28/08/2022 21:30
Chapter 65 28/08/2022 19:30
Chapter 64 28/08/2022 17:30
Chapter 63 28/08/2022 15:30
Chapter 62 28/08/2022 13:30
Chapter 61 28/08/2022 11:30
Chapter 60 28/08/2022 09:30
Chapter 59 28/08/2022 07:30
Chapter 58 28/08/2022 05:30
Chapter 57 28/08/2022 03:30
Chapter 56 28/08/2022 01:30
Chapter 55 21/08/2022 13:32
Chapter 54 21/08/2022 11:32
Chapter 53 21/08/2022 09:32
Chapter 52 21/08/2022 07:32
Chapter 51 21/08/2022 05:32
Chapter 50 21/08/2022 03:32
Chapter 49 21/08/2022 01:32
Chapter 48 20/08/2022 23:32
Chapter 47 20/08/2022 21:32
Chapter 46 20/08/2022 19:32
Chapter 45 20/08/2022 17:32
Chapter 44 20/08/2022 15:32
Chapter 43 20/08/2022 13:32
Chapter 42 18/08/2022 19:28
Chapter 41 18/08/2022 17:28
Chapter 40 18/08/2022 15:28
Chapter 39 18/08/2022 13:28
Chapter 38 18/08/2022 11:28
Chapter 37 18/08/2022 09:28
Chapter 36 18/08/2022 07:28
Chapter 35 18/08/2022 05:28
Chapter 34 18/08/2022 03:28
Chapter 33 18/08/2022 01:28
Chapter 32 17/08/2022 23:28
Chapter 31 17/08/2022 21:28
Chapter 30 17/08/2022 19:28
Chapter 29 17/08/2022 17:28
Chapter 28 17/08/2022 15:28
Chapter 27 17/08/2022 13:28
Chapter 26 17/08/2022 11:28
Chapter 25 17/08/2022 09:28
Chapter 24 17/08/2022 07:28
Chapter 23 17/08/2022 05:28
Chapter 22 17/08/2022 03:28
Chapter 21 17/08/2022 01:28
Chapter 20 16/08/2022 23:28
Chapter 19 16/08/2022 21:28
Chapter 18 16/08/2022 19:28
Chapter 17 16/08/2022 17:28
Chapter 16 16/08/2022 15:28
Chapter 15 16/08/2022 13:28
Chapter 14 16/08/2022 11:28
Chapter 13 16/08/2022 09:28
Chapter 12 16/08/2022 07:28
Chapter 11 16/08/2022 05:28
Chapter 10 16/08/2022 03:28
Chapter 9 16/08/2022 01:28
Chapter 8 15/08/2022 23:28
Chapter 7 15/08/2022 21:28
Chapter 6 15/08/2022 19:28
Chapter 5 15/08/2022 17:28
Chapter 4 15/08/2022 15:28
Chapter 3 15/08/2022 13:28
Chapter 2 15/08/2022 11:28
Chapter 1 15/08/2022 09:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Tôn - Đo Thi Chi Toi Cuong Tien Ton

Cập nhật lúc : 29/01/2021 08:29

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long - Trong Sinh Đo Thi Cuong Long

Cập nhật lúc : 23/12/2018 07:10

Tình trạng : 585 / 585 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

[Đô Thị] Ngọa Hổ Tàng Long - [Đo Thi] Ngoa Ho Tang Long

Cập nhật lúc : 23/09/2022 12:28

Tình trạng : 103 / 105 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Long Tế Chí Tôn - Long Te Chi Ton

Cập nhật lúc : 28/12/2020 19:28

Tình trạng : 826 / 828 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Trong Sinh Chi Đo Thi Tu Tien

Cập nhật lúc : 21/04/2022 12:28

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Chi Vạn Giới Bảo Tiêu Đàn - Đo Thi Chi Van Gioi Bao Tieu Đan

Cập nhật lúc : 16/06/2019 12:42

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sinh Tồn Sân Thi Đấu - Sinh Ton San Thi Đau

Cập nhật lúc : 22/12/2019 03:34

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sân Thi Đấu Sinh Tồn - San Thi Đau Sinh Ton

Cập nhật lúc : 30/08/2020 18:12

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Học Sinh Tu Chân Cuồng Long - Hoc Sinh Tu Chan Cuong Long

Cập nhật lúc : 26/12/2019 17:44

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Tà Tu - Đo Thi Ta Tu

Cập nhật lúc : 26/05/2019 06:09

Tình trạng : 113 / 115 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đô Thị Thiếu Soái - Đo Thi Thieu Soai

Cập nhật lúc : 19/04/2018 22:23

Tình trạng : 781 / 783 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đô Thị Tàng Kiều - Đo Thi Tang Kieu

Cập nhật lúc : 30/03/2019 07:42

Tình trạng : 1599 / 1599 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 28/01/2023 02:34

Tình trạng : 2468 / 2468 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.222

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 03/02/2023 01:01

Tình trạng : 995 / 997 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.523

Đọc truyện

Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco - Thieu Gia Ốm Yeu Lai Đi Nhay Disco

Cập nhật lúc : 03/02/2023 19:58

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện