Cha Tôi Là Chiến Thần

Cha Toi La Chien Than

Tác giả : Vô Sương

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 27/03/2023 02:28

Tình trạng : 220 / 222 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Cha Tôi Là Chiến Thần của tác giả Vô Sương. Đế tôn đại nhân, ngài thật sự đã quyết định muốn đích thân ra tay?” “Mấy thành phố nhỏ bé này có tư cách gì để ngài giá lâm chứ, để Linh Ân thay mặt ngài đi đi.” Phía sau người đàn ông, một cô gái có vóc dáng tươi đẹp, đường cong quyến rũ, vô cùng cung kính nói. Dương Tiêu khẽ mỉm cười: “Con bé cũng bốn tuổi rồi, thế nhưng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy, nếu như việc này còn không đích thân ra mặt, chẳng phải sẽ chẳng đáng mặt làm cha sao?”
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 220 27/03/2023 09:28
Chapter 219 27/03/2023 07:28
Chapter 218 27/03/2023 05:28
Chapter 217 27/03/2023 03:28
Chapter 216 27/03/2023 01:28
Chapter 215 26/03/2023 23:28
Chapter 214 26/03/2023 21:28
Chapter 213 26/03/2023 19:28
Chapter 212 26/03/2023 17:28
Chapter 211 26/03/2023 15:28
Chapter 210 : 210 26/03/2023 13:28
Chapter 209 : 209 26/03/2023 11:28
Chapter 208 : 208 26/03/2023 09:28
Chapter 207 : 207 26/03/2023 07:28
Chapter 206 : 206 26/03/2023 05:28
Chapter 205 : 205 26/03/2023 03:28
Chapter 204 : 204 26/03/2023 01:28
Chapter 202 -203 25/03/2023 23:28
Chapter 201 : 201 25/03/2023 21:28
Chapter 200 : 200 25/03/2023 19:28
Chapter 199 : 199 25/03/2023 17:28
Chapter 198 : 198 25/03/2023 15:28
Chapter 197 : 197 25/03/2023 13:28
Chapter 196 : 196 25/03/2023 11:28
Chapter 195 : 195 25/03/2023 09:28
Chapter 194 : 194 25/03/2023 07:28
Chapter 193 : 193 25/03/2023 05:28
Chapter 192 : 192 25/03/2023 03:28
Chapter 190 -191 25/03/2023 01:28
Chapter 189 : 189 24/03/2023 23:28
Chapter 188 : 188 24/03/2023 21:28
Chapter 187 : 187 24/03/2023 19:28
Chapter 186 : 186 24/03/2023 17:28
Chapter 185 : 185 24/03/2023 15:28
Chapter 183 -184 24/03/2023 13:28
Chapter 181 -182 24/03/2023 11:28
Chapter 180 : 180 24/03/2023 09:28
Chapter 179 : 179 24/03/2023 07:28
Chapter 178 : 178 24/03/2023 05:28
Chapter 176 -177 24/03/2023 03:28
Chapter 175 : 175 24/03/2023 01:28
Chapter 174 : 174 23/03/2023 23:28
Chapter 173 : 173 23/03/2023 21:28
Chapter 171 -172 23/03/2023 19:28
Chapter 169 -170 23/03/2023 17:28
Chapter 168 : 168 23/03/2023 15:28
Chapter 167 : 167 23/03/2023 13:28
Chapter 165 -166 23/03/2023 11:28
Chapter 164 : 164 23/03/2023 09:28
Chapter 163 : 163 23/03/2023 07:28
Chapter 162 : 162 23/03/2023 05:28
Chapter 161 : 161 23/03/2023 03:28
Chapter 160 : 160 23/03/2023 01:28
Chapter 159 : 159 22/03/2023 23:28
Chapter 158 : 158 22/03/2023 21:28
Chapter 157 : 157 22/03/2023 19:28
Chapter 156 : 156 22/03/2023 17:28
Chapter 155 : 155 22/03/2023 15:28
Chapter 153 -154 22/03/2023 13:28
Chapter 151 -152 21/12/2022 09:29
Chapter 149 -150 21/12/2022 07:29
Chapter 148 : 148 21/12/2022 05:29
Chapter 147 : 147 21/12/2022 03:29
Chapter 145 -146 21/12/2022 01:29
Chapter 144 : 144 20/12/2022 23:29
Chapter 143 : 143 20/12/2022 21:29
Chapter 141 - 142 20/12/2022 19:29
Chapter 140 : 140 20/12/2022 17:29
Chapter 139 : 139 20/12/2022 15:29
Chapter 137 -138 20/12/2022 13:29
Chapter 136 : 136 20/12/2022 11:29
Chapter 134 -135 20/12/2022 09:29
Chapter 133 : 133 20/12/2022 07:29
Chapter 132 : 132 20/12/2022 05:29
Chapter 131 : 131 20/12/2022 03:29
Chapter 129 -130 20/12/2022 01:29
Chapter 128 : 128 19/12/2022 23:29
Chapter 127 : 127 19/12/2022 21:29
Chapter 126 : 126 19/12/2022 19:29
Chapter 124 -125 19/12/2022 17:29
Chapter 122 -123 19/12/2022 15:29
Chapter 121 : 121 19/12/2022 13:29
Chapter 120 : 120 19/12/2022 11:29
Chapter 118 -119 19/12/2022 09:29
Chapter 116 -117 19/12/2022 07:29
Chapter 115 : 115 19/12/2022 05:29
Chapter 113 -114: 113 19/12/2022 03:29
Chapter 112 : 112 19/12/2022 01:29
Chapter 110 -111 18/12/2022 23:29
Chapter 108 -109 18/12/2022 21:29
Chapter 106 -107 18/12/2022 19:29
Chapter 105 : 105 18/12/2022 17:29
Chapter 104 : 104 18/12/2022 15:29
Chapter 103 : 103 18/12/2022 13:29
Chapter 102 : 102 18/12/2022 11:29
Chapter 101 : 101 18/12/2022 09:29
Chapter 100 : 100 18/12/2022 07:29
Chapter 98 -99 18/12/2022 05:29
Chapter 97 : 97 18/12/2022 03:29
Chapter 96 : 96 18/12/2022 01:29
Chapter 95 : 95 17/12/2022 23:29
Chapter 94 : 94 17/12/2022 21:29
Chapter 93 : 93 17/12/2022 19:29
Chapter 92 : 92 14/10/2022 09:28
Chapter 91 : 91 14/10/2022 07:28
Chapter 90 : 90 14/10/2022 05:28
Chapter 89 : 89 14/10/2022 03:28
Chapter 88 : 88 14/10/2022 01:28
Chapter 87 : 87 13/10/2022 23:28
Chapter 86 : 86 13/10/2022 21:28
Chapter 85 : 85 13/10/2022 19:28
Chapter 84 : 84 13/10/2022 17:28
Chapter 83 : 83 13/10/2022 15:28
Chapter 82 : 82 13/10/2022 13:28
Chapter 81 : 81 13/10/2022 11:28
Chapter 80 : 80 13/10/2022 09:28
Chapter 79 : 79 13/10/2022 07:28
Chapter 78 : 78 13/10/2022 05:28
Chapter 77 : 77 13/10/2022 03:28
Chapter 76 : 76 13/10/2022 01:28
Chapter 75 : 75 12/10/2022 23:28
Chapter 74 : 74 12/10/2022 21:28
Chapter 73 : 73 12/10/2022 19:28
Chapter 72 : 72 12/10/2022 17:28
Chapter 71 : 71 12/10/2022 15:28
Chapter 70 : 70 12/10/2022 13:28
Chapter 69 : 69 12/10/2022 11:28
Chapter 68 : 68 12/10/2022 09:28
Chapter 67 : 67 12/10/2022 07:28
Chapter 66 : 66 12/10/2022 05:28
Chapter 65 : 65 12/10/2022 03:28
Chapter 63 -64 12/10/2022 01:28
Chapter 61 -62 11/10/2022 23:28
Chapter 60 : 60 11/10/2022 21:28
Chapter 59 : 59 11/10/2022 19:28
Chapter 58 : 58 11/10/2022 17:28
Chapter 57 : 57 11/10/2022 15:28
Chapter 56 : 56 11/10/2022 13:28
Chapter 55 : 55 11/10/2022 11:28
Chapter 54 : 54 11/10/2022 09:28
Chapter 53 : 53 11/10/2022 07:28
Chapter 52 : 52 11/10/2022 05:28
Chapter 51 : 51 11/10/2022 03:28
Chapter 50 : 50 11/10/2022 01:28
Chapter 49 : 49 10/10/2022 23:28
Chapter 48 : 48 10/10/2022 21:28
Chapter 47 : 47 10/10/2022 19:28
Chapter 46 : 46 10/10/2022 17:28
Chapter 45 : 45 10/10/2022 15:28
Chapter 44 : 44 10/10/2022 13:28
Chapter 43 : 43 10/10/2022 11:28
Chapter 42 : 42 10/10/2022 09:28
Chapter 41 : 41 10/10/2022 07:28
Chapter 40 : 40 10/10/2022 05:28
Chapter 39 : 39 10/10/2022 03:28
Chapter 38 : 38 10/10/2022 01:28
Chapter 37 : 37 05/08/2022 19:28
Chapter 36 : 36 05/08/2022 17:28
Chapter 35 : 35 05/08/2022 15:28
Chapter 34 : 34 05/08/2022 13:28
Chapter 33 : 33 05/08/2022 11:28
Chapter 32 : 32 05/08/2022 09:28
Chapter 31 : 31 05/08/2022 07:28
Chapter 30 : 30: Đồ Giả 05/08/2022 05:28
Chapter 29 : 29: Tiệc Mừng Thọ Nhà Họ Lương 05/08/2022 03:28
Chapter 28 : 28: Ngày Mai Cậu Xong Đời Rồi 05/08/2022 01:28
Chapter 27 : 27: Cần Chấm Ít Xì Dầu Rồi Ăn Không 04/08/2022 23:28
Chapter 26 : 26: Một Nhà Ba Người 04/08/2022 21:28
Chapter 25 : 25: Hạn Mức Vô Hạn 04/08/2022 19:28
Chapter 24 : 24: Tôi Mua Thì Anh Mua 04/08/2022 17:28
Chapter 23 : 23: Mua Quà 04/08/2022 15:28
Chapter 22 : 22: Chung Phòng 04/08/2022 13:28
Chapter 21 : 21: Thẻ Hắc Kim Long Hoàng 04/08/2022 11:28
Chapter 20 : 20: Nghe Nói Anh Rất Thích Ra Mặt Thay Người Khác 04/08/2022 09:28
Chapter 19 : 19: Cậu Lục Xuất Hiện 04/08/2022 07:28
Chapter 18 : 18: Mày Dám Đánh Tao 04/08/2022 05:28
Chapter 17 : 17: Cậu Giang Ra Mặt 04/08/2022 03:28
Chapter 16 : 16: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi 04/08/2022 01:28
Chapter 15 : 15: Ăn Bánh 03/08/2022 23:28
Chapter 14 : 14: Hội Đấu Giá Gia Đình 03/08/2022 21:28
Chapter 13 : 13: Mẹ Của Đứa Bé 03/08/2022 19:28
Chapter 12 : 12: Kết Cục 03/08/2022 17:28
Chapter 11 : 11: Nhưng Tôi Có Chuyện! 03/08/2022 15:28
Chapter 10 : 10: Đưa Quà Đến Cửa 03/08/2022 13:28
Chapter 9 : 9: Anh Có Tư Cách Gì 03/08/2022 11:28
Chapter 8 : 8: Viếng Thăm Nhà Họ Lương 03/08/2022 09:28
Chapter 7 : 7: Thân Thế Của Dương Hinh Nhi 03/08/2022 07:28
Chapter 6 : 6: Gây Một Rắc Rối Quá Lớn 03/08/2022 05:28
Chapter 5 : 5: Nhân Vật Lớn Thật Sự 03/08/2022 03:28
Chapter 4 : 4: Ông Là Cái Thá Gì 03/08/2022 01:28
Chapter 3 : 3: Ông Hồng Giá Lâm 02/08/2022 23:28
Chapter 2 : 2: Đánh Không Lầm 02/08/2022 21:28
Chapter 1 : 1: Đế Tôn Giá Lâm 02/08/2022 19:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con! - Đai Chien Cha Con. Ba! Me La Cua Con!

Cập nhật lúc : 09/04/2020 17:42

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cha Tui Nói Ổng Là Thần - Cha Tui Noi Ổng La Than

Cập nhật lúc : 30/06/2020 14:42

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi - Tong Tai Ba Đao La Cha Cua Con Toi

Cập nhật lúc : 15/12/2022 22:28

Tình trạng : 1075 / 1077 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chiến Thần Tu La - Chien Than Tu La

Cập nhật lúc : 27/11/2023 17:00

Tình trạng : 1824 / 1826 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Ông Xã Là Chiến Thần - Ông Xa La Chien Than

Cập nhật lúc : 04/08/2021 09:29

Tình trạng : 843 / 843 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thập Niên 90 Ngăn Cản Mẹ Tôi Gả Cho Cha Tôi - Thap Nien 90 Ngan Can Me Toi Ga Cho Cha Toi

Cập nhật lúc : 24/01/2023 06:32

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người - Cha Con Tranh Sung Me Cha Khong Phai Nguoi

Cập nhật lúc : 26/03/2019 01:58

Tình trạng : 77 / 77 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ông Xã Là Cha Nuôi - Ông Xa La Cha Nuoi

Cập nhật lúc : 29/08/2021 05:03

Tình trạng : 33 / 35 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí - Cha Cuc Cung Hao Than Bi

Cập nhật lúc : 02/10/2019 03:44

Tình trạng : 144 / 144 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui - Cha Chong Đoc Than Đua Rat Vui

Cập nhật lúc : 25/08/2019 12:44

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài - Cha Cua Cuc Cung La Mot Tong Tai

Cập nhật lúc : 27/07/2021 06:40

Tình trạng : 800 / 802 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu - Cha Đai Than, Me Khong De Theo Đuoi Đau

Cập nhật lúc : 29/09/2018 20:45

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện