Cặn Bã Hoàn Lương

Can Ba Hoan Luong

Tác giả : Ngũy Nhiên

Thể loại : Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/09/2023 07:59

Tình trạng : 149 / 151 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Cặn Bã Hoàn Lương của tác giả Ngũy Nhiên
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 149 : Thánh Quân Như Họa 7 16/09/2023 13:29
Chapter 148 : Thánh Quân Như Họa 6 16/09/2023 11:29
Chapter 147 : Thánh Quân Như Họa 5 16/09/2023 09:29
Chapter 146 : Thánh Quân Như Họa 4 16/09/2023 07:29
Chapter 145 : Thánh Quân Như Họa 3 16/09/2023 05:29
Chapter 144 : Thánh Quân Như Họa 2 16/09/2023 03:29
Chapter 143 : Thánh Quân Như Họa 1 16/09/2023 01:29
Chapter 142 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 21 15/09/2023 23:29
Chapter 141 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 20 15/09/2023 21:29
Chapter 140 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 19 15/09/2023 19:29
Chapter 139 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 18 15/09/2023 17:29
Chapter 138 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 17 15/09/2023 15:29
Chapter 137 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 16 15/09/2023 13:29
Chapter 136 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 15 15/09/2023 11:29
Chapter 135 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 14 15/09/2023 09:29
Chapter 134 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 12 06/06/2023 13:28
Chapter 133 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 12 06/06/2023 11:28
Chapter 132 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 11 06/06/2023 09:28
Chapter 131 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 10 06/06/2023 07:28
Chapter 130 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 9 06/06/2023 05:28
Chapter 129 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 8 06/06/2023 03:28
Chapter 128 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 7 06/06/2023 01:28
Chapter 127 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 6 05/06/2023 23:28
Chapter 126 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 5 05/06/2023 21:28
Chapter 125 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 4 05/06/2023 19:28
Chapter 124 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 3 05/06/2023 17:28
Chapter 123 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 2 05/06/2023 15:28
Chapter 122 : Có Người Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn 1 05/06/2023 13:28
Chapter 121 : Phiên Ngoại Ly Lịch 5 05/06/2023 11:28
Chapter 120 : Phiên Ngoại Ly Lịch 4 05/06/2023 09:28
Chapter 119 : Phiên Ngoại Ly Lịch 3 05/06/2023 07:28
Chapter 118 : Phiên Ngoại Ly Lịch 2 05/06/2023 05:28
Chapter 117 : Phiên Ngoại Ly Lịch 1 05/06/2023 03:28
Chapter 116 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 25 05/06/2023 01:28
Chapter 115 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 24 04/06/2023 23:28
Chapter 114 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 23 04/06/2023 21:28
Chapter 113 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 22 27/03/2023 23:28
Chapter 112 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 21 27/03/2023 21:28
Chapter 111 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 20 27/03/2023 19:28
Chapter 110 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 19 27/03/2023 17:28
Chapter 109 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 18 27/03/2023 15:28
Chapter 108 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 17 27/03/2023 13:28
Chapter 107 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 16 27/03/2023 11:28
Chapter 106 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 15 27/03/2023 09:28
Chapter 105 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 14 27/03/2023 07:28
Chapter 104 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 13 27/03/2023 05:28
Chapter 103 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 12 04/03/2023 13:28
Chapter 102 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 11 04/03/2023 11:28
Chapter 101 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 10 04/03/2023 09:28
Chapter 100 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 9 04/03/2023 07:28
Chapter 99 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 8 04/03/2023 05:28
Chapter 98 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 7 04/03/2023 03:28
Chapter 97 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 6 04/03/2023 01:28
Chapter 96 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 5 03/03/2023 23:28
Chapter 95 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 4 03/03/2023 21:28
Chapter 94 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 3 03/03/2023 19:28
Chapter 93 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 2 10/02/2023 09:28
Chapter 92 : Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 1 10/02/2023 07:28
Chapter 91 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 16 10/02/2023 05:28
Chapter 90 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 15 10/02/2023 03:28
Chapter 89 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 14 10/02/2023 01:28
Chapter 88 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 13 09/02/2023 23:28
Chapter 87 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 12 09/02/2023 21:28
Chapter 86 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 11 09/02/2023 19:28
Chapter 85 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 10 09/02/2023 17:28
Chapter 84 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 9 09/02/2023 15:28
Chapter 83 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 8 09/02/2023 13:28
Chapter 82 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 7 09/02/2023 11:28
Chapter 81 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 6 09/01/2023 19:28
Chapter 80 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 5 09/01/2023 17:28
Chapter 79 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 4 09/01/2023 15:28
Chapter 78 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 3 09/01/2023 13:28
Chapter 77 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 2 09/01/2023 11:28
Chapter 76 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 1 09/01/2023 09:28
Chapter 75 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 23 09/01/2023 07:28
Chapter 74 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 22 09/01/2023 05:28
Chapter 73 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 21 09/01/2023 03:28
Chapter 72 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 20 17/12/2022 19:28
Chapter 71 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 19 17/12/2022 17:28
Chapter 70 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 18 17/12/2022 15:28
Chapter 69 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 17 17/12/2022 13:28
Chapter 68 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 16 17/12/2022 11:28
Chapter 67 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 15 17/12/2022 09:28
Chapter 66 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 14 17/12/2022 07:28
Chapter 64 -65 17/12/2022 05:28
Chapter 63 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 11 17/12/2022 03:28
Chapter 62 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 10 17/12/2022 01:28
Chapter 61 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 9 22/11/2022 09:28
Chapter 60 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 8 22/11/2022 07:28
Chapter 59 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 7 22/11/2022 05:28
Chapter 58 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 6 22/11/2022 03:28
Chapter 57 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 5 11/11/2022 19:28
Chapter 56 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 4 11/11/2022 17:28
Chapter 55 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 3 11/11/2022 15:28
Chapter 54 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 2 11/11/2022 13:28
Chapter 53 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 1 11/11/2022 11:28
Chapter 52 : Yêu Anh Không Sai 20 11/11/2022 09:28
Chapter 51 : Yêu Anh Không Sai 19 11/11/2022 07:28
Chapter 50 : Yêu Anh Không Sai 18 11/11/2022 05:28
Chapter 49 : Yêu Anh Không Sai 17 11/11/2022 03:28
Chapter 48 : Yêu Anh Không Sai 16 11/11/2022 01:28
Chapter 47 : Yêu Anh Không Sai 15 10/11/2022 23:28
Chapter 46 : Yêu Anh Không Sai 14 10/11/2022 21:28
Chapter 45 : Yêu Anh Không Sai 13 10/11/2022 19:28
Chapter 44 : Yêu Anh Không Sai 12 10/11/2022 17:28
Chapter 43 : Yêu Anh Không Sai 11 10/11/2022 15:28
Chapter 42 : Yêu Anh Không Sai 10 10/11/2022 13:28
Chapter 41 : Yêu Anh Không Sai 9 10/11/2022 11:28
Chapter 40 : Yêu Anh Không Sai 8 10/11/2022 09:28
Chapter 39 : Yêu Anh Không Sai 7 10/11/2022 07:28
Chapter 38 : Yêu Anh Không Sai 6 10/11/2022 05:28
Chapter 37 : Yêu Anh Không Sai 5 10/11/2022 03:28
Chapter 36 : Yêu Anh Không Sai 4 10/11/2022 01:28
Chapter 35 : Yêu Anh Không Sai 3 22/09/2022 19:28
Chapter 34 : Yêu Anh Không Sai 2 22/09/2022 17:28
Chapter 33 : Yêu Anh Không Sai 1 22/09/2022 15:28
Chapter 32 : Vết Son Khó Phai 19 22/09/2022 13:28
Chapter 31 : Vết Son Khó Phai 18 22/09/2022 11:28
Chapter 30 : Vết Son Khó Phai 17 22/09/2022 09:28
Chapter 29 : Vết Son Khó Phai 16 22/09/2022 07:28
Chapter 28 : Vết Son Khó Phai 15 22/09/2022 05:28
Chapter 27 : Vết Son Khó Phai 14 22/09/2022 03:28
Chapter 26 : Vết Son Khó Phai 13 22/09/2022 01:28
Chapter 25 : Vết Son Khó Phai 12 21/09/2022 23:28
Chapter 24 : Vết Son Khó Phai 11 21/09/2022 21:28
Chapter 23 : Vết Son Khó Phai 10 21/09/2022 19:28
Chapter 22 : Vết Son Khó Phai 9 21/09/2022 17:28
Chapter 21 : Vết Son Khó Phai 8 21/09/2022 15:28
Chapter 20 : Vết Son Khó Phai 7 21/09/2022 13:28
Chapter 19 : Vết Son Khó Phai 6 21/09/2022 11:28
Chapter 18 : Vết Son Khó Phai 5 21/09/2022 09:28
Chapter 17 : Vết Son Khó Phai 4 21/09/2022 07:28
Chapter 16 : Vết Son Khó Phai 3 21/09/2022 05:28
Chapter 15 : Vết Son Khó Phai 2 21/09/2022 03:28
Chapter 14 : Vết Son Khó Phai 1 21/09/2022 01:28
Chapter 13 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 13 20/09/2022 23:28
Chapter 12 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 12 20/09/2022 21:28
Chapter 11 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 11 20/09/2022 19:28
Chapter 10 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 10 20/09/2022 17:28
Chapter 9 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 9 20/09/2022 15:28
Chapter 8 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 8 20/09/2022 13:28
Chapter 7 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 7 20/09/2022 11:28
Chapter 6 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 6 20/09/2022 09:28
Chapter 5 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 5 20/09/2022 07:28
Chapter 4 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 4 20/09/2022 05:28
Chapter 3 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 3 20/09/2022 03:28
Chapter 2 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 2 20/09/2022 01:28
Chapter 1 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 1 19/09/2022 23:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Nhanh Phản Diện Cặn Bã Hoàn Lương - Xuyen Nhanh Phan Dien Can Ba Hoan Luong

Cập nhật lúc : 29/07/2022 04:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàn Lương - Hoan Luong

Cập nhật lúc : 18/01/2020 12:12

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lưỡng Thế Hoan - Luong The Hoan

Cập nhật lúc : 06/10/2021 09:58

Tình trạng : 264 / 264 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tra Công Hoàn Lương Ký - Tra Cong Hoan Luong Ky

Cập nhật lúc : 07/12/2019 08:43

Tình trạng : 53 / 53 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nô Gia Không Hoàn Lương - No Gia Khong Hoan Luong

Cập nhật lúc : 11/07/2019 15:04

Tình trạng : 62 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi - Hy Kiep Luong Duyen.. Hoan Kho Tieu Y Phi

Cập nhật lúc : 24/08/2019 12:56

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương - Nghe Noi Thua Tuong Quyen The Muon Hoan Luong

Cập nhật lúc : 05/09/2023 10:58

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Lược Cặn Bã Ấy - Cong Luoc Can Ba Ấy

Cập nhật lúc : 13/07/2021 18:28

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã - Trung Sinh Nu Phu Can Ba

Cập nhật lúc : 25/12/2019 10:19

Tình trạng : 26 / 28 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba - Hoan Thi Thinh Nhi Nga Tru Ba

Cập nhật lúc : 10/05/2018 16:12

Tình trạng : 166 / 166 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã - Đieu Valse Cua Nhung Ke Can Ba

Cập nhật lúc : 15/12/2018 19:23

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau! - Nu Can Ba Đot Kich, Vuong Gia Chay Mau!

Cập nhật lúc : 21/04/2018 13:01

Tình trạng : 212 / 214 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện