Cặn Bã Hoàn Lương

Can Ba Hoan Luong

Tác giả : Ngũy Nhiên

Thể loại : Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 09/01/2023 10:58

Tình trạng : 81 / 83 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Cặn Bã Hoàn Lương của tác giả Ngũy Nhiên
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 81 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 6 09/01/2023 19:28
Chapter 80 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 5 09/01/2023 17:28
Chapter 79 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 4 09/01/2023 15:28
Chapter 78 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 3 09/01/2023 13:28
Chapter 77 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 2 09/01/2023 11:28
Chapter 76 : Sự Thật Sau Một Lời Hứa 1 09/01/2023 09:28
Chapter 75 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 23 09/01/2023 07:28
Chapter 74 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 22 09/01/2023 05:28
Chapter 73 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 21 09/01/2023 03:28
Chapter 72 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 20 17/12/2022 19:28
Chapter 71 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 19 17/12/2022 17:28
Chapter 70 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 18 17/12/2022 15:28
Chapter 69 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 17 17/12/2022 13:28
Chapter 68 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 16 17/12/2022 11:28
Chapter 67 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 15 17/12/2022 09:28
Chapter 66 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 14 17/12/2022 07:28
Chapter 64 -65 17/12/2022 05:28
Chapter 63 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 11 17/12/2022 03:28
Chapter 62 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 10 17/12/2022 01:28
Chapter 61 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 9 22/11/2022 09:28
Chapter 60 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 8 22/11/2022 07:28
Chapter 59 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 7 22/11/2022 05:28
Chapter 58 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 6 22/11/2022 03:28
Chapter 57 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 5 11/11/2022 19:28
Chapter 56 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 4 11/11/2022 17:28
Chapter 55 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 3 11/11/2022 15:28
Chapter 54 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 2 11/11/2022 13:28
Chapter 53 : 999 Bước Của Anh 1 Bước Của Em 1 11/11/2022 11:28
Chapter 52 : Yêu Anh Không Sai 20 11/11/2022 09:28
Chapter 51 : Yêu Anh Không Sai 19 11/11/2022 07:28
Chapter 50 : Yêu Anh Không Sai 18 11/11/2022 05:28
Chapter 49 : Yêu Anh Không Sai 17 11/11/2022 03:28
Chapter 48 : Yêu Anh Không Sai 16 11/11/2022 01:28
Chapter 47 : Yêu Anh Không Sai 15 10/11/2022 23:28
Chapter 46 : Yêu Anh Không Sai 14 10/11/2022 21:28
Chapter 45 : Yêu Anh Không Sai 13 10/11/2022 19:28
Chapter 44 : Yêu Anh Không Sai 12 10/11/2022 17:28
Chapter 43 : Yêu Anh Không Sai 11 10/11/2022 15:28
Chapter 42 : Yêu Anh Không Sai 10 10/11/2022 13:28
Chapter 41 : Yêu Anh Không Sai 9 10/11/2022 11:28
Chapter 40 : Yêu Anh Không Sai 8 10/11/2022 09:28
Chapter 39 : Yêu Anh Không Sai 7 10/11/2022 07:28
Chapter 38 : Yêu Anh Không Sai 6 10/11/2022 05:28
Chapter 37 : Yêu Anh Không Sai 5 10/11/2022 03:28
Chapter 36 : Yêu Anh Không Sai 4 10/11/2022 01:28
Chapter 35 : Yêu Anh Không Sai 3 22/09/2022 19:28
Chapter 34 : Yêu Anh Không Sai 2 22/09/2022 17:28
Chapter 33 : Yêu Anh Không Sai 1 22/09/2022 15:28
Chapter 32 : Vết Son Khó Phai 19 22/09/2022 13:28
Chapter 31 : Vết Son Khó Phai 18 22/09/2022 11:28
Chapter 30 : Vết Son Khó Phai 17 22/09/2022 09:28
Chapter 29 : Vết Son Khó Phai 16 22/09/2022 07:28
Chapter 28 : Vết Son Khó Phai 15 22/09/2022 05:28
Chapter 27 : Vết Son Khó Phai 14 22/09/2022 03:28
Chapter 26 : Vết Son Khó Phai 13 22/09/2022 01:28
Chapter 25 : Vết Son Khó Phai 12 21/09/2022 23:28
Chapter 24 : Vết Son Khó Phai 11 21/09/2022 21:28
Chapter 23 : Vết Son Khó Phai 10 21/09/2022 19:28
Chapter 22 : Vết Son Khó Phai 9 21/09/2022 17:28
Chapter 21 : Vết Son Khó Phai 8 21/09/2022 15:28
Chapter 20 : Vết Son Khó Phai 7 21/09/2022 13:28
Chapter 19 : Vết Son Khó Phai 6 21/09/2022 11:28
Chapter 18 : Vết Son Khó Phai 5 21/09/2022 09:28
Chapter 17 : Vết Son Khó Phai 4 21/09/2022 07:28
Chapter 16 : Vết Son Khó Phai 3 21/09/2022 05:28
Chapter 15 : Vết Son Khó Phai 2 21/09/2022 03:28
Chapter 14 : Vết Son Khó Phai 1 21/09/2022 01:28
Chapter 13 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 13 20/09/2022 23:28
Chapter 12 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 12 20/09/2022 21:28
Chapter 11 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 11 20/09/2022 19:28
Chapter 10 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 10 20/09/2022 17:28
Chapter 9 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 9 20/09/2022 15:28
Chapter 8 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 8 20/09/2022 13:28
Chapter 7 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 7 20/09/2022 11:28
Chapter 6 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 6 20/09/2022 09:28
Chapter 5 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 5 20/09/2022 07:28
Chapter 4 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 4 20/09/2022 05:28
Chapter 3 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 3 20/09/2022 03:28
Chapter 2 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 2 20/09/2022 01:28
Chapter 1 : Chẳng Hiểu Được Lòng Anh 1 19/09/2022 23:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Nhanh Phản Diện Cặn Bã Hoàn Lương - Xuyen Nhanh Phan Dien Can Ba Hoan Luong

Cập nhật lúc : 29/07/2022 04:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàn Lương - Hoan Luong

Cập nhật lúc : 18/01/2020 12:12

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lưỡng Thế Hoan - Luong The Hoan

Cập nhật lúc : 06/10/2021 09:58

Tình trạng : 264 / 264 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tra Công Hoàn Lương Ký - Tra Cong Hoan Luong Ky

Cập nhật lúc : 07/12/2019 08:43

Tình trạng : 53 / 53 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nô Gia Không Hoàn Lương - No Gia Khong Hoan Luong

Cập nhật lúc : 11/07/2019 15:04

Tình trạng : 62 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi - Hy Kiep Luong Duyen.. Hoan Kho Tieu Y Phi

Cập nhật lúc : 24/08/2019 12:56

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương - Nghe Noi Thua Tuong Quyen The Muon Hoan Luong

Cập nhật lúc : 02/01/2023 16:58

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Lược Cặn Bã Ấy - Cong Luoc Can Ba Ấy

Cập nhật lúc : 13/07/2021 18:28

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã - Trung Sinh Nu Phu Can Ba

Cập nhật lúc : 25/12/2019 10:19

Tình trạng : 26 / 28 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba - Hoan Thi Thinh Nhi Nga Tru Ba

Cập nhật lúc : 10/05/2018 16:12

Tình trạng : 166 / 166 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã - Đieu Valse Cua Nhung Ke Can Ba

Cập nhật lúc : 15/12/2018 19:23

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau! - Nu Can Ba Đot Kich, Vuong Gia Chay Mau!

Cập nhật lúc : 21/04/2018 13:01

Tình trạng : 212 / 214 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Chiến Thần Bất Bại - Chien Than Bat Bai

Cập nhật lúc : 05/02/2023 14:01

Tình trạng : 5110 / 5112 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Vi Quan Hào Môn - Vi Quan Hao Mon

Cập nhật lúc : 05/02/2023 12:31

Tình trạng : 43 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao? - [Xuyen Nhanh] Boss Phan Dien Lai Hac Hoa Sao?

Cập nhật lúc : 05/02/2023 11:01

Tình trạng : 86 / 86 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện