Cấm Đình

Cám Đình

Tác giả : Lưu Diễn Trường Ngưng

Thể loại : Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 09/09/2023 20:58

Tình trạng : 180 / 182 Chapter

Lượt xem: 16179

ạn đang đọc truyện Cấm Đình của tác giả Lưu Diễn Trường Ngưng. Một đoạn《 Thải Thư Oán 》, chứa ngàn vạn nỗi nhớ. Xa cách muôn trùng mây, trong thư kể khôn xiết… “Diệp hạ Động Đình sơ, Tư quân vạn lý dư. Lộ nùng hương bị lãnh, Nguyệt lạc cẩm bình hư. Dục tấu Giang Nam khúc, Tham phong Kế Bắc thư.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 180 : Tinh diễm 09/09/2023 23:28
Chapter 179 : Tư thục 09/09/2023 21:28
Chapter 178 : Không cam 09/09/2023 19:28
Chapter 177 : Phá trận 09/09/2023 17:28
Chapter 176 : Đậu đỏ 09/09/2023 15:28
Chapter 175 : Đầy tháng 09/09/2023 13:28
Chapter 174 : Nhớ nhung 09/09/2023 11:28
Chapter 173 : Hoàng trang 09/09/2023 09:28
Chapter 172 : Cầu mây 09/09/2023 07:28
Chapter 171 : Vây Ngụy 09/09/2023 05:28
Chapter 170 : Thanh toán 09/09/2023 03:28
Chapter 169 : Noãn ngọc 09/09/2023 01:28
Chapter 168 : Ngủ đông 08/09/2023 23:28
Chapter 167 : Lựa chọn 08/09/2023 21:28
Chapter 166 : 166: Mật Thẩm 22/08/2023 19:28
Chapter 165 : 165: Tứ Ca 22/08/2023 17:28
Chapter 164 : 164: Ngự Rượu 22/08/2023 15:28
Chapter 163 : 163: Khả Nghi 22/08/2023 13:28
Chapter 162 : 162: Di Hoa 22/08/2023 11:28
Chapter 161 : 161: Nguy Cơ 22/08/2023 09:28
Chapter 160 : 160: Ngư Ông 22/08/2023 07:28
Chapter 159 : 159: Nói Thật 22/08/2023 05:28
Chapter 158 : 158: Đại Thế 22/08/2023 03:28
Chapter 157 : 157: Phụng Dưỡng 22/08/2023 01:28
Chapter 156 : 156: Thái Bình 21/08/2023 23:28
Chapter 155 : 155: Quốc Yến 10/08/2023 13:28
Chapter 154 : 154: Triều Bái 10/08/2023 11:28
Chapter 153 : 153: Sơ Thắng 10/08/2023 09:28
Chapter 152 : 152: Đế Tâm 10/08/2023 07:28
Chapter 151 : 151: Đánh Giá 10/08/2023 05:28
Chapter 150 : 150: Sáng Tỏ 10/08/2023 03:28
Chapter 149 : 149: Danh Tướng 10/08/2023 01:28
Chapter 148 : 148: Khó Độ 09/08/2023 23:28
Chapter 147 : 147: Sát Tâm 09/08/2023 21:28
Chapter 146 : 146: Cá Chạch 09/08/2023 19:28
Chapter 145 : 145: Nuốt Lời 28/07/2023 19:33
Chapter 144 : 144: Quan Nhỏ 28/07/2023 17:33
Chapter 143 : 143: Lễ Mừng 28/07/2023 15:33
Chapter 142 : 142: Nữ Hoàng 28/07/2023 13:33
Chapter 141 : 141: Đêm Trước 28/07/2023 11:33
Chapter 140 : 140: Tư Hình 28/07/2023 09:33
Chapter 139 : 139: Phi Ngựa 28/07/2023 07:33
Chapter 138 : 138: Võ Thị 28/07/2023 05:33
Chapter 137 : 137: Thói Quen 28/07/2023 03:33
Chapter 136 : 136: Gia Viên 28/07/2023 01:33
Chapter 135 : 135: Thiên Hạ 14/07/2023 09:28
Chapter 134 : 134: Kẽ Hở 14/07/2023 07:28
Chapter 133 : 133: Hàn Chứng 14/07/2023 05:28
Chapter 132 : 132: Giấy Đỏ 14/07/2023 03:28
Chapter 131 : 131: Thanh Trì 14/07/2023 01:28
Chapter 130 : 130: Đưa Thuốc 13/07/2023 23:28
Chapter 129 : 129: Hoà Ly 13/07/2023 21:28
Chapter 128 : 128: Hoa Chúc 13/07/2023 19:28
Chapter 127 : 127: Phò Mã 13/07/2023 17:28
Chapter 126 : 126: Sâu Kiến 13/07/2023 15:28
Chapter 125 : 125: Minh Đường 13/07/2023 13:28
Chapter 124 : 124: Đứa Nhỏ 13/07/2023 11:28
Chapter 123 : 123: Ôm Nhau 13/07/2023 09:28
Chapter 122 : 122: Tàng Kinh 13/07/2023 07:28
Chapter 121 : 121: Về Triều 30/06/2023 23:36
Chapter 120 : 120: Dạ Thoại 30/06/2023 21:36
Chapter 119 : 119: Hôn Sự 30/06/2023 19:36
Chapter 118 : 118: Sơ Tâm 30/06/2023 17:36
Chapter 117 : 117: Vảy Ngược 30/06/2023 15:36
Chapter 116 : 116: Tâm Dược 30/06/2023 13:36
Chapter 115 : 115: Lửa Lớn 30/06/2023 11:36
Chapter 114 : 114: Dã Tâm 30/06/2023 09:36
Chapter 113 : 113: Không Về 30/06/2023 07:36
Chapter 112 : 112: Quan Nhỏ 30/06/2023 05:36
Chapter 111 : 111: Nổi Gió 30/06/2023 03:36
Chapter 110 : 110: Đưa Tiễn 30/06/2023 01:36
Chapter 109 : 109: Lâm Biệt 29/06/2023 23:36
Chapter 108 : 108: Đạo Yến 29/06/2023 21:36
Chapter 107 : 107: Nắng Sớm 29/06/2023 19:36
Chapter 106 : 106: Vết Tích 29/06/2023 17:36
Chapter 105 : 105: Phạm Thượng 29/06/2023 15:36
Chapter 104 : 104: Biển Giấm 29/06/2023 13:36
Chapter 103 : 103: Xá Địch 29/06/2023 11:36
Chapter 102 : 102: Tương Tư 29/06/2023 09:36
Chapter 101 : 101: Thỉnh Tội 29/06/2023 07:36
Chapter 100 : 100: Thỉnh Chỉ 29/06/2023 05:36
Chapter 99 : 99: Chiếu Thư 05/06/2023 13:28
Chapter 98 : 98: Quà Mừng 05/06/2023 11:28
Chapter 97 : 97: Vào Đông 05/06/2023 09:28
Chapter 96 : 96: Mặt Nạ 05/06/2023 07:28
Chapter 95 : 95: Hợp Mưu 05/06/2023 05:28
Chapter 94 : 94: Đường Về 05/06/2023 03:28
Chapter 93 : 93: Đi Theo 05/06/2023 01:28
Chapter 92 : 92: Cữu Ngũ 04/06/2023 23:28
Chapter 91 : 91: Mai Đỏ 04/06/2023 21:28
Chapter 90 : 90: Hai Nơi 04/06/2023 19:28
Chapter 89 : 89: Thận Trọng 04/06/2023 17:28
Chapter 88 : 88: Góp Lời 04/06/2023 15:28
Chapter 87 : 87: Hậu Phách 04/06/2023 13:28
Chapter 86 : 86: Cảnh Báo 04/06/2023 11:28
Chapter 85 : 85: Đêm Xuân 04/06/2023 09:28
Chapter 84 : 84: Danh Sách 04/06/2023 07:28
Chapter 83 : 83: Chính Sự 04/06/2023 05:28
Chapter 82 : 82: Diễn Trò 04/06/2023 03:28
Chapter 81 : 81: Thủy Đăng 04/06/2023 01:28
Chapter 80 : 80: Chá Chi 03/06/2023 23:28
Chapter 79 : 79: Tương Kiến 03/06/2023 21:28
Chapter 78 : 78: Đuổi Đi 03/06/2023 19:28
Chapter 77 : 77: Lĩnh Mệnh 03/06/2023 17:28
Chapter 76 : 76: Bỏ Được 03/06/2023 15:28
Chapter 75 : 75: Bắt Đầu 03/06/2023 13:28
Chapter 74 : 74: Tuyết Đông 03/06/2023 11:28
Chapter 73 : 73: Lễ Vật 03/06/2023 09:28
Chapter 72 : 72: Không Cho 03/06/2023 07:28
Chapter 71 : 71: Suy Đoán 03/06/2023 05:28
Chapter 70 : 70: Tra Hỏi 03/06/2023 03:28
Chapter 69 : 69: Ngắn Ngủi 03/06/2023 01:28
Chapter 68 : 68: Vi Thị 02/06/2023 23:28
Chapter 67 : 67: Thái Tử 02/06/2023 21:28
Chapter 66 : 66: Dạ Thám 22/04/2023 09:29
Chapter 65 : 65: Rời Lao 22/04/2023 07:29
Chapter 64 : 64: Lĩnh Mệnh 22/04/2023 05:29
Chapter 63 : 63: May Mắn 22/04/2023 03:29
Chapter 62 : 62: Máu Tanh 22/04/2023 01:29
Chapter 61 : 61: Cam Tâm 21/04/2023 23:29
Chapter 60 : 60: Cung Dạ 21/04/2023 21:29
Chapter 59 : 59: Dấu Hôn 15/04/2023 09:28
Chapter 58 : 58: Giáo Huấn 15/04/2023 07:28
Chapter 57 : 57: Giải Vây 15/04/2023 05:28
Chapter 56 : 56: Hương Thu 15/04/2023 03:28
Chapter 55 : 55: Làm Thơ 15/04/2023 01:28
Chapter 54 : 54: Đêm Lành 14/04/2023 23:28
Chapter 53 : 53: Nữ Quan 14/04/2023 21:28
Chapter 52 : 52: Lưu Cung 14/04/2023 19:28
Chapter 51 : 51: Tâm Nguyện 14/04/2023 17:28
Chapter 50 : 50: Sấm Cung 14/04/2023 15:28
Chapter 49 : 49: Thị Tẩm 14/04/2023 13:28
Chapter 48 : 48: Ám Độ 14/04/2023 11:28
Chapter 47 : 47: Xoa Má 14/04/2023 09:28
Chapter 46 : 46: Diện Thánh 14/04/2023 07:28
Chapter 44 -45 14/04/2023 05:28
Chapter 43 : 43: Điểm Trang 14/04/2023 03:28
Chapter 42 : 42: Đừng Sợ 14/04/2023 01:28
Chapter 41 : 41: Pháo Hoa 13/04/2023 23:28
Chapter 40 : 40: Xuất Cung 13/04/2023 21:28
Chapter 39 : 39: Tư Náo 13/04/2023 19:28
Chapter 38 : 38: Lạc Tuyết 13/04/2023 17:28
Chapter 37 : 37: Thỉnh Cầu 13/04/2023 15:28
Chapter 36 : 36: Khiển Trách 13/04/2023 13:28
Chapter 35 : 35: Long Ân 13/04/2023 11:28
Chapter 34 : 34: Tương Thủ 13/04/2023 09:28
Chapter 33 : 33: Viết Chữ 13/04/2023 07:28
Chapter 32 : 32: Mộ Minh 13/04/2023 05:28
Chapter 31 : 31: Cửu Biệt 13/04/2023 03:28
Chapter 30 : 30: Sóng Ngầm 13/04/2023 01:28
Chapter 29 : 29: Trường An 12/04/2023 23:28
Chapter 28 : Kiến Hồng 18/03/2023 13:29
Chapter 27 : Lưỡi Đao 18/03/2023 11:29
Chapter 26 : Mã Cầu 18/03/2023 09:29
Chapter 25 : Giương Cánh 18/03/2023 07:29
Chapter 24 : Đạo Thuật 18/03/2023 05:29
Chapter 23 : Tiết Tấu 18/03/2023 03:29
Chapter 22 : Thăm Dò 18/03/2023 01:29
Chapter 21 : Ngũ Tự 17/03/2023 23:29
Chapter 20 : Dư Âm 17/03/2023 21:29
Chapter 19 : Kiêu Căng 17/03/2023 19:29
Chapter 18 : Trở Về 17/03/2023 17:29
Chapter 17 : Hoàn Thư 17/03/2023 15:29
Chapter 16 : Chiết Liễu 17/03/2023 13:29
Chapter 15 : Biến Số 17/03/2023 11:29
Chapter 14 : Manh Mối 17/03/2023 09:29
Chapter 13 : Noãn Y 17/03/2023 07:29
Chapter 12 : Trụy Thủy 17/03/2023 05:29
Chapter 11 : Du Hồ 17/03/2023 03:29
Chapter 10 : Tin Đồn 17/03/2023 01:29
Chapter 9 : Nghe Giảng 16/03/2023 23:29
Chapter 8 : Thư Đồng 16/03/2023 21:29
Chapter 7 : Lựa Chọn 16/03/2023 19:29
Chapter 6 : Tàng Chuyết 16/03/2023 17:29
Chapter 5 : Đề Hồ 16/03/2023 15:29
Chapter 4 : Cánh Diều 16/03/2023 13:29
Chapter 3 : Hoa Lê 16/03/2023 11:29
Chapter 2 : Ánh Trăng 16/03/2023 09:29
Chapter 1 : Rượu Độc 16/03/2023 07:29

comment

Có thể bạn thích xem

Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi - Cám Đọng Yeu Nghiẹt Này Là Của Toi

Cập nhật lúc : 21/03/2023 05:28

Tình trạng : 89 / 89 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cục Đá Cưng Của Nữ Đế - Cuc Đa Cung Cua Nu Đe

Cập nhật lúc : 17/03/2023 16:02

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngàn Năm Say - Ngan Nam Say

Cập nhật lúc : 22/08/2023 07:58

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không - Ta Co The So Đuoi Cua Chang Khong

Cập nhật lúc : 17/03/2023 19:02

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bất Minh - Bat Minh

Cập nhật lúc : 18/03/2023 05:28

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trạng Nguyên Túy - Trang Nguyen Tuy

Cập nhật lúc : 19/03/2023 13:58

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Mãi Là Đường Về Của Em - Anh Mai La Đuong Ve Cua Em

Cập nhật lúc : 16/04/2023 07:58

Tình trạng : 182 / 182 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế - Trong Sinh Đoc Sung Cuu Thien Tue

Cập nhật lúc : 16/09/2023 09:58

Tình trạng : 112 / 114 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.216

Đọc truyện

Quan Hạc Bút Ký - Quan Hac But Ky

Cập nhật lúc : 20/03/2023 03:58

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80 - Han The Tham Tien Ở Nam 80

Cập nhật lúc : 17/03/2023 12:29

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Chúa Đại Liêu - Cong Chua Đai Lieu

Cập nhật lúc : 18/04/2023 19:58

Tình trạng : 52 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hồng Trần Ái Tình - Hong Tran Ái Tinh

Cập nhật lúc : 20/03/2023 19:58

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện